Kirjasto: arkkitehtuuri ja rakennuskirjat

Kirja sisältää menetelmiä ja esimerkkejä ensimmäisen ja toisen ryhmän rajoittavien tilojen perustusten laskemisesta. Eri tyyppisiä perustuksia harkitaan: avoimille kaivoksille, pinoille, syville, rakenteellisesti epävakaalle maaperälle. Kun otetaan huomioon rakennusten ja rakenteiden perustusten jälleenrakentaminen. Perusrakenteita koskevien sääntöjen tärkeimmät säännökset annetaan. Käsikirja on tarkoitettu rakennusyliopistojen opiskelijoille.

Luku 1. Yleisiä tietoja maaperästä

1.1. Ymmärrettävät n määritelmät
1.2. Suunnittelun ja geologisten tutkimusten materiaalit
1.3. Maaperän fysikaaliset ominaisuudet ja niiden luokittelu
1.4. Perusmaalien mekaaniset ominaisuudet
1.5. Maaperän sääntely- ja suunnitteluominaisuuksien määrittäminen

Luku 2. Maaperän työ rakennusten perustuksissa

2.1. Maaperän työolosuhteet. Vaiheen stressitilanne
2.2. Elastisuuden teorian ratkaisujen soveltuvuus maaperään
2.3. Jännitysten määrittäminen ulkoisissa kuormissa johtuvien emästen maaperässä
2.4. Äärimmäiset paineet ja lopulliset pohja muodonmuutokset
2.5. Rinteiden stabiilisuuden laskeminen
2.6. Menetelmät maanvyörymien käsittelemiseksi
2.7. Seinien muotoilu
2.8. Yleistä tietoa maaperän muodonmuutoksen reologiasta ja delinearisuudesta
2.9. Ideat lupaavista laskentamenetelmistä säätiöiden perustusten laskemiseksi ottaen huomioon epälineaariset ja reologiset ominaisuudet

Luku 3. Rakennusten ja rakenteiden arviointi jäykkyydestä. Menetelmät rakennuksen herkkyyden vähentämiseksi epätasaiseen saostukseen

3.1. Rakenteiden ja rakenteiden luokittelu jäykkyyden mukaan
3.2. Rakenteiden ja rakenteiden muodonmuutokset
3.3. Epätasaisen sedimentin syyt
3.4. Rakenteelliset toimenpiteet epätasaisten sedimenttien vaikutuksen vähentämiseksi rakenteilla

Luku 4. Perusrakenteen suunnittelu epäolennaisten olosuhteiden perustalle

4.1. Yleiset säännökset
4.2. Tieto perussyvyyden syvyydestä
4.3. Peruskuormat ja suunnittelutekijät
4.4. Suunnitellaan perusteet toiselle raja-arvoryhmälle
4.5. Ensimmäisen raja-arvoryhmän suunnittelu
4.6. Tekijöiden kompleksinen keskinäinen riippuvuus ja johdonmukaisuus perustusten ja säätiöiden suunnittelussa

Testaa kysymykset osastolle I

Luku 5. Laskentatyypit ja niiden laskentamenetelmät

5.1. Avoimien kuoppien pystyttämien perustusten luokittelu
5.2. Säätiön rakenteet
5.3. Jäykän perustan pohjien koon määrittäminen keskitetyllä kuormituksella
5.4. Jäykän perustuksen pohjien koon määrittäminen keskiakselin ulkopuolella
5.5. Peruslaskenta horisontaalisten kuormien vaikutuksesta

Luku 6. Sedimentin perustusten laskeminen

6.1. Sateen laskeminen lineaarisesti deformoitavan puolijohtamisen mallin mukaan kerroksen kerroksen summauksen menetelmällä
6.2. Sateen laskeminen lineaarisesti deformoitavien kerrosten mallin mukaan
6.3. Saostumisen laskeminen vastaavan romutuksen menetelmällä ja sateen vaimennuksen määrittäminen ajan kuluessa
6.4. Pohjalevyn määrittäminen

Luku 7. Joustavan perustan laskentamenetelmät

7.1. Palkkien ja laattojen taipumisen teoriat elastisella pohjalla ja niiden soveltuvuusaste joustavien perustusten laskemiseen
7.2. Taipuisien perustusten laskeminen käyttämällä paikallisia muodonmuutoksia
7.3. Palkkien ja laattojen laskeminen elastisella lineaarisesti muotoillulla puoliavaruudella
7.4. Joustavien perustusten laskeminen elastisella kerroksella oiralncheppoy paksuus, jota ei ole puristettavalla pohjalla

Luku 8. Kaivojen suunnittelu ja suojelu tiloilta kosteudesta ja pohjavedestä

8.1. Kaivon seinien vakauden varmistaminen
8.2. ankkurointi
8.3. Pohjavesien suojelu
8.4. Vedenpitävä kellarihuone

Testaa kysymykset osasta II

III jakso. Pile-pohja ja syvään asettuva säätiö

9.1. Pallosäätiöiden tyypit
9.2. Upotustavat ja paalutyypit
9.3. Pilejä, jotka on tuotettu kiloissa emäksinä
9.4. Pallosäätiöiden rakentamisen aikana esiintyvien sääolosuhteiden ilmiöt

Luku 10. Laskutoimitus I iktrmkronama lähetti kellareihin

10.1. Paalujen kantavuuden määrittäminen
10.2. Pallojen laskeminen pystysuuntaisten ja horisontaalisten kuvioiden ja hetkien yhteistoiminnalla
10.3. Pallosäätiöiden laskeminen
10.4. Pallosäätiön käyttötavat ja niiden suunnittelu

Luku 11. Deep Foundations

11.1. Yleistä tietoa
11.2. Tyhjennä kuopat ja kaisondit
11.3. Perustukset, jotka on järjestetty "seinällä maahan" -menetelmällä
11.4. Syvän pohjan perusteet

Testaa kysymykset osasta III

IV jakso. SÄÄNTÖJEN ERITYISEHDOT

Luku 12. Työn keinotekoisen parannuksen menetelmät ja perustan ominaisuudet

12.1. Yleistä tietoa
12.2. Rakenteelliset menetelmät maaperän suorituskyvyn parantamiseksi
12.3. Maalausmenetelmät
12.4. Kiinnityspohjat

Luku 13. Perusrakenteeton epävakaat maaperät

13.1. Yleiset säännökset
13.2. Perusrakenteiden perustaminen pohjimmiltaan, heikkoa maaperää
13.3. Pohjaveden pohjat
13.4. Turvotus ja irtotavaran perustelut
13.5. Pohjamaalit ja työtilat
13.6. Säätiörakenne permafrostin alueilla

Luku 14. Perustuvat dynaamisiin vaikutuksiin ja keinoihin perustaa ja perustaa

14.1. Teollisuuden ja kotitalouslaitteiden dynaamisten vaikutusten perustan laskentamenetelmät
14.2. Seismiset vaikutukset
14.3. Menetelmät rakennusten jälleenrakentamisen perusteet ja perusteet

Esimerkkejä perustusten laskemisesta - M.V. Berlinin, B.A. Yagupov (1986)

Berlinov M.V., Yagupov B.A. - Esimerkkejä perustusten laskemisesta: Proc. teknisille kouluille. - M.: stroiizdat, 1986.- 173: Il.

Sisältää yleisiä tietoja laskentamenetelmistä laskemalla perusteet ja säätiöt rajoittamalla tiloja. Esimerkkejä ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta tehdyissä jännitysten määrityksissä tarkastellaan. Lukuisat vaihtoehdot matalien perustusten laskemiseen ja muotoiluun, joustaviin ja paalun perustuksiin kuvataan.

Teknillisten oppilaitosten opiskelijoille "Teollisuus- ja siviilikäyttöön" ja "Maatalouden ja siviilirakentamisen" opiskelijat.

IP-osoitteesi on estetty

Varmista, että et käytä nimettömyyksiä / proxyja / VPN tai muita vastaavia keinoja (TOR, friGate, ZenMate jne.) Päästäksesi sivustolle.

Lähetä kirje abuse [at] twirpx.com, jos olet varma, että tämä lukko on virheellinen.

Kirjoita kirjeessä seuraavat tiedot estämisestä:

Määritä myös:

 1. Mikä ISP käytät?
 2. Mitä lisäosia on asennettu selaimeesi?
 3. Onko sinulla ongelma, jos poistat kaikki laajennukset käytöstä?
 4. Näyttääkö ongelma toisessa selaimessa?
 5. Mitä VPN / proxy / anonymization -ohjelmisto yleensä käytät? Näyttääkö ongelma, jos poistat sen käytöstä?
 6. Oletko koskaan tarkistanut tietokoneesi viruksia varten viimeisen kerran?

IP-osoitteesi on estetty

Anonymizers / proxy / VPN tai vastaavia työkaluja (TOR, friGate, ZenMate jne.) Päästä verkkosivuille.

Ota yhteyttä [at] twirpx.com, jos tiedät, että tämä lohko on virhe.

Liitä seuraava teksti sähköpostiin:

Määritä myös:

 1. Mitä Internet-palveluntarjoaja (ISP) käytät?
 2. Mitä laajennuksia ja lisäyksiä on asennettu selaimeesi?
 3. Estääkö se edelleen, jos kaikki selaimesi asennetut laajennukset poistetaan käytöstä?
 4. Estääkö se edelleen, jos käytät toista selaimella?
 5. Mitä ohjelmia käytät usein VPN / proxy / anonymisaatioon? Estääkö se edelleen, jos poistat sen käytöstä?
 6. Kuinka kauan olet tarkistanut tietokoneesi virusten varalta?

Sivuston suunnitteluinsinööri

MV Berlins

Esimerkkejä perustusten ja säätiöiden laskemisesta

LATAA TIEDOSTO YANDEX.DISK: stä

LATAA TIEDOSTO GOOGLE.DISK

Kirja "Esimerkkejä perusta ja perusta laskemisesta", toimittanut M.V. Berlionov ja B.A. Yagupova on suunniteltu rakennusalan asiantuntijoille. Kirja koostuu neljästä luvusta.

Ensimmäisessä luvussa annetaan yleistietoa laskentamenetelmistä perusmäärien ja säätiöiden laskemiseksi, annetaan perusmääritelmiä ja otetaan huomioon tilojen rajoittaminen maaperän ja perustusten laskemiseksi. Rakenteen piirteitä ja rasitusten määrittämistä maaperässä tarkastellaan.

Toinen luku on omistettu avoimille kaivoille rakennetuille säätiöille. Ensiksi arvioidaan rakennustyön geoteknisiä tietoja, määritetään pohjan syvyys ja suunnittelukuormat. Sitten määritetään laskettu maaperänkestävyys. Lisäksi lasketaan lujuutta ja muodonmuutosta.

Kolmannessa kappaleessa kerrotaan yksityiskohtaisesti pilarin perustuksista. Pallosäätiö lasketaan ja niiden sedimentit määritetään.

Neljännessä luvussa esitetään perustavanlaatuiset säännöt elastisen perustan laskemiseksi.

Kirjassa on seitsemän sovellusta, jotka sisältävät kaikenlaisia ​​vertailumateriaaleja.

Alib.ru> Kirjailija: Berliini. Nimi: laskentaperusteiden perusteet

Berlinov M., Yagupov B. Laskenta säätiöt ja säätiöt.
Kirjassa on yleisiä tietoja laskentamallien laskentamenetelmistä rajatilojen mukaan. Esimerkkejä rasitusten määrittämisestä pohjalla ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta annetaan. Erilaisia ​​vaihtoehtoja laskentaan ja muotoiluun perustetuista avoimista kaivoista, joustavista ja paalun perustuksista annetaan. Rakennusten perusrakenteiden suunnittelua tarkastellaan. Käsikirja on tarkoitettu rakennusyliopistojen opiskelijoille.

Myynnissä:

tekijänoikeus # 169 1999 - 2018, esittelijä ja K # 176. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kysymykset ja ehdotukset kirjoittavat kirjaan

Laskenta säätiöt ja säätiöt: tietojenkäsittelyn säännöt

Ennen talon rakentamista maaperän ominaisuuksille suoritetaan tarvittava laskelma perustuksista.

Jotta voit määrittää itse säätiön vahvuuden, sinun on myös suoritettava tarvittavat laskelmat.

Nauhan pohjatyypit ja -muodot.

Koska on olemassa useita erilaisia ​​laakeripohjia ja monenlaisia ​​luontaisia ​​maaperäjä, esimerkit laskentaperusteista ja säätiöistä eivät kata kaikkia tätä monimuotoisuutta. Jos maaperän vahvistamiseen ei tarvita ylimääräistä insinööritekniikkaa, luodaan perusta luonnollisella pohjalla, jolle on olemassa erityisiä laskentamenetelmiä.

Luontaisten emästen ominaisuudet

Nauhan säätiön rakenne.

Rakennuksen luonteensa ansiosta maaperä on luonnollinen perusta. Pohjaveden tyyppi määräytyy lisäksi useilla tekijöillä: geologinen rakenne, pohjaveden syvyys, huurteen tunkeutumisen syvyys jne. Kuorman luonteella on myös vaikutusta, mutta yksityisen kotitalouden tarvitsee olla jatkuva kuormitus. Samalla emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että naapuri alkaa rakentaa taloa ajettuihin paikkoihin lähistöllä.

Luonnollinen perustus on kallioinen maa (graniitti, kalkkikivi, kvartsiitti jne.), Jotka ovat vedenpitäviä ja luotettavia kaikille rakenteille. Samankaltaiset ominaisuudet ovat luontaisia ​​suurille lohkopohjaisille maille, jotka muodostuivat kiviä niiden hävittämisen seurauksena. Tämä murskattu kivi, sora, pikkukivi. Ne koostuvat yli 2 mm: n hiukkasista. Niiden luotettavuus riippuu merkittävästi pohjavesien esiintymisestä.

Kiviä, murskattu 0,1-2 mm: n kokoiseksi, kutsutaan hiekkasiksi. Hiekkahiukkaset, joiden hiukkaskoko on 0,25 - 2 mm, eivät käytännössä uute talvella, eivätkä siten vaikuta säätöön. Hiekkakerroksen luotettavuus riippuu hiekkakerroksen paksuudesta ja sen pohjaveden vaikutuksesta.

Järjestelmä täyttää liuskan säätiö.

Saviolot sisältävät hiukkasia, joiden mitat eivät ylitä 0,005 mm. Savun sisällön mukaan ne jaetaan:

 • hiekkasauma: savipitoisuus 3 - 10%;
 • liemi: savipitoisuus 10 - 30%;
 • loess: ovat silty-lieppejä.

Vahvin pohja on savi. Tällä perusteella, jos savi on kuiva, voit rakentaa massiivisia rakennuksia.

Kaikkien lueteltujen luonnollisten emästen kantokyky riippuu voimakkaasti kosteudesta. Ja märät löysämät maaperät tiivistetään myös rakenteen painon vaikutuksen alaisena.

Pohjukaivoina, jotkut hiekkasauma, joka voidaan muuntaa kosteuden ylijäämäksi kumpuiksi, sekä kasvis-, turve-, malmi- ja irtolastimaaksi, ovat sopimattomia. Tällaisilla maaperillä rakentaminen on mahdollista esikompensaation jälkeen.

Laakerikapasiteetin laskeminen

Kuva 1. Maaperämekanismi.

Maaperän kantavuuteen tulisi ymmärtää maksimaalinen kuorma, jota se voi kestää ilman tuhoa. Kuva 1 esittää tapauksia, jotka edellyttävät laakakapasiteetin pohjan laskemista, mikä varmistaa niiden vakauden ja ei anna pohjan liikkua pohjaansa pitkin.

On tarpeen luetella kuvassa 1 kuvatut tapaukset ja määrittää ne, jotka voivat liittyä yksityiseen asuntoon.

a) Rakenteeseen vaikuttaa horisontaalinen voima. Tällaista laskentaa voidaan vaatia, jos torni asennetaan maatilaan tuulen voimalla toimivalle generaattorille.

b) Säätää pohjan laskemista pidätinseinämän läsnäollessa, joka voi toimia vaakasuorina voimina, jotka johtuvat maaperän painosta.

c), d) Rakenne sijaitsee rinteessä tai lähellä sen reunaa.

e) Pohja on saviä, kosteus on Sτ= 0,5. Se vaikuttaa talon painoon. Tämä on todellinen mahdollinen tilanne.

e) Laske laakerikapasiteetti sen selvittämiseksi, kuinka luja kaltevuus on vakaa.

Ribbon monoliittinen säätiö.

Näiden tapausten lisäksi tällainen perustan laskeminen on välttämätöntä, jos talo on rakennettu kalliolle maaperälle tai kelluvuusvoimat voivat toimia säätiöllä.

Lisäksi kaavojen nimitykset ovat samat kuin sääntelyrakentamisessa.

Jotta maaperän kantavuus kyettäisiin varmistamaan siihen rakennettu rakenne, on ehdottomasti tarkistettava ehto (1):

missä F on koko rakenteen kuorma, ottaen huomioon kaikki perustuslaitoksen säätiölle lähettämät elatusjärjestelmät, kg;
FU - Pohjan vastakkainen voima, kg;
γC - kerroin maaperän tyypistä riippuen (ks. taulukko 1);
γn - luotettavuuskerroin, asetetaan rakenteen luokan mukaan: γn= 1,2; 1,15; 1.1 vastaavasti rakenteille I, II ja III.

Henkinen viihde. Mielenkiintoisia illuusioita, logiikkapelejä ja arvoituksia.

TERVETULOA KÄYTTÖÖN, OPTIKAALLE
ILLUSIONS JA INTELECTUAL ENTERTAINMENT Onko kannattaa luottaa kaikkiin, mitä näet? Onko mahdollista nähdä, mitä kukaan ei nähnyt? Onko totta, että kiinteät esineet voivat liikkua? Miksi aikuiset ja lapset näkevät saman aiheen eri tavoin? Tällä sivustolla saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Log-in.ru © - epätavallisen ja henkisen viihteen maailma. Mielenkiintoisia optisia harhoja, optisia harhoja, loogisia flash-pelejä.

Tervehdys! Haluatko olla yksi meistä? määrittää
Jos olet jo yksi meistä, niin sisäänkäynti on täällä.

On mielenkiintoista

IBM: n virallinen motto on "Ajattele!" ( "Think!").

Esimerkkejä perustusten laskemisesta (M.V. Berlinin, B.A. Yagupov)

Sisältää yleisiä tietoja laskentamenetelmistä laskemalla perusteet ja säätiöt rajoittamalla tiloja. Esimerkkejä ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta tehdyissä jännitysten määrityksissä tarkastellaan. Lukuisat vaihtoehdot matalien perustusten laskemiseen ja muotoiluun, joustaviin ja paalun perustuksiin kuvataan.
Teknillisten oppilaitosten opiskelijoille "Teollisuus- ja siviilikäyttöön" ja "Maatalouden ja siviilirakentamisen" opiskelijat.

Berliinissä esimerkkejä perustusten ja säätiöiden laskemisesta

Sulkemisen yhteydessä tilaajat lähetettiin "Beautiful and Confortable Interiors" -uutiskirjeeseen, jonka suosittelemme tilaamaan.

Löydät uutiskirjeen vastaavia aiheita koskevia uutiskirjeitä.

tilasto

Rakentaminen ja korjaus M.V. Berliini Esimerkkejä perustusten ja säätiöiden laskemisesta

Tässä kirjassa on perustiedot laskentamenetelmistä, jotka koskevat ensimmäisen ja toisen ryhmien perustuksia ja säätiöitä.

Esimerkkejä ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta aiheutuvien jännitysten arvojen määrittämiseksi analysoidaan.

Kirjassa esitellään erilaisia ​​vaihtoehtoja matalojen perustusten laskemiseen ja suunnitteluun, pinoihin ja joustaviin säätiöihin.

Tämä kirja on hyödyllinen rakennusteknisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoille, jotka ovat erikoistuneet teollisuus- ja siviilirakentamiseen sekä suunnittelu- ja rakennusorganisaatioihin.

Laskenta säätiöt ja säätiöt: tietojenkäsittelyn säännöt

Ennen talon rakentamista maaperän ominaisuuksille suoritetaan tarvittava laskelma perustuksista.

Jotta voit määrittää itse säätiön vahvuuden, sinun on myös suoritettava tarvittavat laskelmat.

Nauhan pohjatyypit ja -muodot.

Koska on olemassa useita erilaisia ​​laakeripohjia ja monenlaisia ​​luontaisia ​​maaperäjä, esimerkit laskentaperusteista ja säätiöistä eivät kata kaikkia tätä monimuotoisuutta. Jos maaperän vahvistamiseen ei tarvita ylimääräistä insinööritekniikkaa, luodaan perusta luonnollisella pohjalla, jolle on olemassa erityisiä laskentamenetelmiä.

Luontaisten emästen ominaisuudet

Nauhan säätiön rakenne.

Rakennuksen luonteensa ansiosta maaperä on luonnollinen perusta. Pohjaveden tyyppi määräytyy lisäksi useilla tekijöillä: geologinen rakenne, pohjaveden syvyys, huurteen tunkeutumisen syvyys jne. Kuorman luonteella on myös vaikutusta, mutta yksityisen kotitalouden tarvitsee olla jatkuva kuormitus. Samalla emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että naapuri alkaa rakentaa taloa ajettuihin paikkoihin lähistöllä.

Luonnollinen perustus on kallioinen maa (graniitti, kalkkikivi, kvartsiitti jne.), Jotka ovat vedenpitäviä ja luotettavia kaikille rakenteille. Samankaltaiset ominaisuudet ovat luontaisia ​​suurille lohkopohjaisille maille, jotka muodostuivat kiviä niiden hävittämisen seurauksena. Tämä murskattu kivi, sora, pikkukivi. Ne koostuvat yli 2 mm: n hiukkasista. Niiden luotettavuus riippuu merkittävästi pohjavesien esiintymisestä.

Kiviä, murskattu 0,1-2 mm: n kokoiseksi, kutsutaan hiekkasiksi. Hiekkahiukkaset, joiden hiukkaskoko on 0,25 - 2 mm, eivät käytännössä uute talvella, eivätkä siten vaikuta säätöön. Hiekkakerroksen luotettavuus riippuu hiekkakerroksen paksuudesta ja sen pohjaveden vaikutuksesta.

Järjestelmä täyttää liuskan säätiö.

Saviolot sisältävät hiukkasia, joiden mitat eivät ylitä 0,005 mm. Savun sisällön mukaan ne jaetaan:

 • hiekkasauma: savipitoisuus 3 - 10%;
 • liemi: savipitoisuus 10 - 30%;
 • loess: ovat silty-lieppejä.

Vahvin pohja on savi. Tällä perusteella, jos savi on kuiva, voit rakentaa massiivisia rakennuksia.

Kaikkien lueteltujen luonnollisten emästen kantokyky riippuu voimakkaasti kosteudesta. Ja märät löysämät maaperät tiivistetään myös rakenteen painon vaikutuksen alaisena.

Pohjukaivoina, jotkut hiekkasauma, joka voidaan muuntaa kosteuden ylijäämäksi kumpuiksi, sekä kasvis-, turve-, malmi- ja irtolastimaaksi, ovat sopimattomia. Tällaisilla maaperillä rakentaminen on mahdollista esikompensaation jälkeen.

Laakerikapasiteetin laskeminen

Kuva 1. Maaperämekanismi.

Maaperän kantavuuteen tulisi ymmärtää maksimaalinen kuorma, jota se voi kestää ilman tuhoa. Kuva 1 esittää tapauksia, jotka edellyttävät laakakapasiteetin pohjan laskemista, mikä varmistaa niiden vakauden ja ei anna pohjan liikkua pohjaansa pitkin.

On tarpeen luetella kuvassa 1 kuvatut tapaukset ja määrittää ne, jotka voivat liittyä yksityiseen asuntoon.

a) Rakenteeseen vaikuttaa horisontaalinen voima. Tällaista laskentaa voidaan vaatia, jos torni asennetaan maatilaan tuulen voimalla toimivalle generaattorille.

b) Säätää pohjan laskemista pidätinseinämän läsnäollessa, joka voi toimia vaakasuorina voimina, jotka johtuvat maaperän painosta.

c), d) Rakenne sijaitsee rinteessä tai lähellä sen reunaa.

e) Pohja on saviä, kosteus on Sτ= 0,5. Se vaikuttaa talon painoon. Tämä on todellinen mahdollinen tilanne.

e) Laske laakerikapasiteetti sen selvittämiseksi, kuinka luja kaltevuus on vakaa.

Ribbon monoliittinen säätiö.

Näiden tapausten lisäksi tällainen perustan laskeminen on välttämätöntä, jos talo on rakennettu kalliolle maaperälle tai kelluvuusvoimat voivat toimia säätiöllä.

Lisäksi kaavojen nimitykset ovat samat kuin sääntelyrakentamisessa.

Jotta maaperän kantavuus kyettäisiin varmistamaan siihen rakennettu rakenne, on ehdottomasti tarkistettava ehto (1):

missä F on koko rakenteen kuorma, ottaen huomioon kaikki perustuslaitoksen säätiölle lähettämät elatusjärjestelmät, kg;
FU - Pohjan vastakkainen voima, kg;
γC - kerroin maaperän tyypistä riippuen (ks. taulukko 1);
γn - luotettavuuskerroin, asetetaan rakenteen luokan mukaan: γn= 1,2; 1,15; 1.1 vastaavasti rakenteille I, II ja III.

Henkinen viihde. Mielenkiintoisia illuusioita, logiikkapelejä ja arvoituksia.

TERVETULOA KÄYTTÖÖN, OPTIKAALLE
ILLUSIONS JA INTELECTUAL ENTERTAINMENT Onko kannattaa luottaa kaikkiin, mitä näet? Onko mahdollista nähdä, mitä kukaan ei nähnyt? Onko totta, että kiinteät esineet voivat liikkua? Miksi aikuiset ja lapset näkevät saman aiheen eri tavoin? Tällä sivustolla saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Log-in.ru © - epätavallisen ja henkisen viihteen maailma. Mielenkiintoisia optisia harhoja, optisia harhoja, loogisia flash-pelejä.

Tervehdys! Haluatko olla yksi meistä? määrittää
Jos olet jo yksi meistä, niin sisäänkäynti on täällä.

On mielenkiintoista

Vuorovedellä on noin 70 prosenttia pesuaineiden markkinoista.

Esimerkkejä perustusten laskemisesta (M.V. Berlinin, B.A. Yagupov)

Sisältää yleisiä tietoja laskentamenetelmistä laskemalla perusteet ja säätiöt rajoittamalla tiloja. Esimerkkejä ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta tehdyissä jännitysten määrityksissä tarkastellaan. Lukuisat vaihtoehdot matalien perustusten laskemiseen ja muotoiluun, joustaviin ja paalun perustuksiin kuvataan.
Teknillisten oppilaitosten opiskelijoille "Teollisuus- ja siviilikäyttöön" ja "Maatalouden ja siviilirakentamisen" opiskelijat.