Betoni luokka

Rakennettaessa laaja valikoima teoksia. Lähes jokaisessa vaiheessa käytetään monipuolista materiaalia - betonia. Sen koostumuksen ja laadun mukaan se on jaettu useisiin eri tyyppeihin. Se on erittäin kätevä. Jokaisella lajilla on omat ominaisuutensa, jotka määrittävät sen laajuuden. Jotta materiaalityyppi ei sekaantuisi, on kehitetty erityinen betoniluokka.

Materiaalin lujuusluokitus

Tärkein parametri, jolla jakautuminen ryhmiin tapahtuu, on materiaalin lujuus. Tämän ominaisuuden suuruus on osoitettu betoniluokalla ja sen merkillä.

Konseptin yleinen käsite

Betonin erottamista tuotemerkillä pidetään yhtenä yleisimmistä luokituksista. Standardin mukaan tämä kriteeri on tavallisesti merkitty kirjaimella M. Indikaattorit vaihtelevat M50: stä M1000: een.

Dekoodausmerkintä osoittaa materiaalin keskimääräisen stabiilisuuden astiansa aikana. Mitä suurempi sementin pitoisuus, sitä suurempi sen vahvuus. Tämä kerroin mitataan kgf / m².

Luokan yleinen käsite

Betonin luokka on indikaattori materiaalin todellisesta lujuudesta. Tämä on hiekkasementtilaastin tärkein ominaisuus. Se tarkoittaa kuormaa, jonka betoni voi kestää puristuksessa akselin ympäri. Se lasketaan materiaalin täydellisen jähmettymisen jälkeen.

Luokkaa merkitään kirjaimella В ja numerolla MPa: n paine, jonka 15 cm: n betonikuoren on kestettävä 95 tapauksessa 100: sta.

Menetelmät vahvuuden määrittämiseksi

Betonituotteita testataan erikoislaboratorioissa prototyyppien vaikuttamismenetelmällä erikoispuristimella. Lisäksi on olemassa useita erilaisia ​​materiaalin lujuustestauksia: ultraäänellä tai iskunpulssien avulla.

Betonin laatu testataan ja sen on oltava täysin kovettuva. Tätä varten on tarpeen ylläpitää 28 kalenteripäivän ajanjaksoa. Laboratoriossa käsiteltävä materiaali toimitetaan pienissä kappaleissa, joiden koko on vähintään 15-15 cm. Jos osa betonista ei voida irrottaa, on suositeltavaa kutsua asiantuntijoita etsimään kohteen kohdetta.

Betonien luokittelun edut

Betonin laadun määritteleminen luokkien ja tuotemerkkien mukaan on olemassa ja se toimii läheisessä yhteistyössä toistensa kanssa. Molemmat luokitukset perustuvat samaan parametriin - betonin lujuuteen.

Eri betonityyppien sekoittumista varten lasketaan kaikki valmiin ratkaisun komponentit. Suhteiden noudattaminen ei voi taata vakiintuneiden ominaisuuksien tarkkaa noudattamista. Tämä ominaisuus riippuu myös käytettyjen ainesosien laadusta: hiekasta, täyteaineesta, lisäaineista ja vedestä. Tärkeä asia, joka on otettava huomioon, ovat edellytykset sementtilaastin kaatamiseksi ja sen asettamisen laadulle.

Saman tuotemerkin koostumus voi vaihdella voimakkaasti, joten tuotemerkki sisältää tietoja keskimääräisestä arvosta. Tämän parametrin tarkempi määrittämiseksi kehitettiin osastoja konkreettisiin luokkiin. Tämän luokituksen avulla saadaan materiaalin taatun lujuuden arvo.

Rakennuslaskelmien aikana luokka antaa luotettavamman tiedon, joten tämä parametri on merkitty sääntelyasiakirjoissa. Kun ostat laitteistoa rautakaupasta, käytetään betonin merkitsemistä tuotemerkillä.

Luokkien ja merkkien suhde

Jokainen luokka vastaa tiettyä tuotemerkkiä. Vastaavuustaulun avulla voit helposti kääntää yhden nimen toiseen.

Merkki ja lujuus

Rakennusteollisuus kuluttaa valtavaa määrää betonia ja se kasvaa jatkuvasti. Jokaiselle työlle on tarkoitettu oma seos, ne eroavat toisistaan ​​koostumukseltaan, teknisiltä ominaisuuksiltaan, hinnaltaan. Tärkeimmät parametrit ovat betonin luokka ja sen brändi - mikä osoittaa koostumuksen lujuuden sen täydellisen kovettumisen jälkeen.

Betonin luokitus on tarpeen tämän tyyppisen tietyntyyppisen työn laajuuden määrittämiseksi. Tarvittaessa otetaan huomioon veden kestävyys, pakkasenkestävyys ja muut ominaisuudet, jotka määräävät tämän materiaalin rakenteiden kestävyyden.

Mitä konkreettinen merkki tarkoittaa?

Betonin tasot määräytyvät puristuslujuuden perusteella, ja ne osoittavat, millaisen kuorman näyte voi kestää 1 cm²: n alueella, mikä ilmenee indeksillä kirjaimella "M". Esimerkiksi M200-brändi kestää 200 kg / cm2. Tämä indikaattori riippuu pääkomponenttien suhdetta sekä ratkaisun valmistelusta, jossa otetaan huomioon:

 • Sementin tulee olla mahdollisimman korkea, valmistuksessa liuoksen komponenttien suhde on täysin ylläpidettävä.
 • Liuoksessa oleva ylimääräinen vesi johtaa liialliseen huokoisuuteen, mikä heikentää koostumuksen ominaisuuksia;
 • Kiviainekset - hiekka ja murskatut kivet, on oltava tasalaatuista, ilman pölyä, savea, lieppeja, orgaanisia ja muita sulkeumia;
 • Kaikki aineosat on sekoitettava perusteellisesti seoksen yhtenäisyyden varmistamiseksi.
 • Ihanteellinen lämpötila, jossa jähmettyminen tapahtuu noin 20 ° C, jähmettymisen varmistamiseksi negatiivisissa lämpötiloissa lisätään erityisiä lisäaineita koostumukseen.

Rakennusmateriaalin poimimiseksi sinun on tiedettävä, mitä betonibrändejä on. SNiP 2.03.01-84 ja GOST 7473-2010 mukaan tämä indikaattori voi vaihdella M100: sta M500: een. Lisäksi on erikoistuneita seoksia, joiden kapea käyttöalue on. Betonin merkitsemisen salasanan avulla voit määrittää sen sisältämien komponenttien määrän. Tätä varten käytetään erityisiä taulukoita. Riippuen ominaisuuksista, materiaalin hinta määritetään. Mitä korkeampi laatu, sitä kalliimpi ratkaisu on.

Mikä on konkreettinen luokka?

Betoniluokka - kuormitus, jonka puristuslujuus takaa, jota ylläpitää, mitattuna MPa (megapaskeina). Tämä ominaisuus otettiin käyttöön selkeyttämään jäädytetyn liuoksen ominaisuuksia, koska ne voivat vaihdella yhden merkin osalta. Tämä parametri mahdollistaa sen todellisen voimakkuuden määrittämisen, koska se lasketaan tapauksille, kun se vahvistetaan vähintään 95%.

Betonin lujuusluokkaa merkitään kirjaimella "B", jonka indeksit ovat 5-60, jotka ilmaisevat paineen arvo MPa: ssa, jota materiaali ylläpitää murtumiseen asti. Tämä indikaattori korreloi brändin kanssa, joka on tuttu rakentajille.

Compliance-brändi ja luokka

Rakennusten tai muiden esineiden rakentamisessa sinun on kyettävä ymmärtämään käytettyjen betonien ja betoniluokkien suhde, joka poistaa virheet. Luokat ja tuotemerkit on lueteltu taulukoissa, jotka löytyvät erikoiskirjallisuudesta.

On otettava huomioon, että betonin tuotemerkin vahvuus mahdollistaa poikkeamat. Esimerkiksi M350 voi olla paine stabiilius MPa B25 ja B27.5, joten tätä ominaisuutta pidetään tarkempana. Joskus modernin betonin luokkiin ja merkkeihin määräytyy sen lujuus sallittavina parametreina ratkaisun laadun heikentämiseksi säilyttäen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet. Tämän vaikuttavat liuoksen komponenttien mittasuhteet ja suhteet, jotka on suositeltava sen valmistamiseksi GOSTin mukaisesti. Esimerkiksi betonille, jonka keskimääräinen lujuus on M250 tai B20, tarvitaan sementin, hiekan ja murskakiven suhde 1: 4,6: 7,0.

Eri tuotemerkkien ominaisuudet ja käyttö

Betonimerkin ja vastaavan betoniluokan valitseminen on tarpeen ymmärtää, missä niitä käytetään. Rakenteen kuormitus, olosuhteet, joissa rakennuksia ja rakenteita käytetään, ja muut asiaan liittyvät tekijät otetaan huomioon.

Tärkeää tietää! Projektin dokumentoinnissa indikaattori B on useimmiten osoitettu tarkemmaksi parametriksi.

Lisäksi otetaan huomioon vedenpitävyys, merkitty kirjaimella W ja pakkasvaste, jota merkitään F: llä. Materiaalin näyte, W2: n vedenkestävyys ja F50: n jäätymisvastus vastaavat M100-M150-liuosta.

Betonin laatujen ja niiden ominaispiirteiden tärkeimmät soveltamisalueet:

 • M100 - laihdutusratkaisut, joita käytetään laitteiden tyhjennykseen, ohutlevyt, pohjan valmistuksen;
 • M150 - kevytbetoni, jota käytetään rakeiden, kulkuteiden ja tasoituskertojen tuottamiseen;
  M200 - sopii lattiapinnoille, pidätinelementtien, kerrostalojen perusteet;
 • M250 - joka on suosittu yksityisessä rakentamisessa, on riittävän vahva käyttää sitä yksityisten talojen rakentamiseen.
 • M300 - vakiintunut vakaus, jota käytetään putkilevyjen, portaiden rakentamiseen;
 • M350 - joka tarvitaan monikerroksisten rakennusten ja korkeiden rakennusten rakentamiseen, lattiamateriaalien tuottamiseen tyhjiöalueilla, laitemalleilla, kiitoratoilla ja muilla esineillä, joilla on suurempi kuorma;
 • M400 - erittäin raskas merkki teollisuusrakennuksille, talojen ja rakenteiden perustusten rakentaminen märkä- ja märkäpohjaan;
 • M450-M500 - käytetään hydraulisten laitteiden, tunnelien, siltojen ja muiden erikoisrakenteiden rakentamiseen.

Huolimatta siitä, että merkki on vähemmän arvokas indikaattori kuin luokassa, sitä pidetään tärkeimpänä voimakkuuden indikaattorina.

Luokat ja betonin laadut

Konkreettisekoituksen valinnassa kaikki joutuvat kohtaamaan kysymyksen siitä, mitkä erityyppiset lajit soveltuvat parhaiten käytettäväksi tietyssä projektissa. Jokainen erottuu yksittäisistä ominaisuuksista, käyttöalueista. Itse asiassa niillä on tarkoitus nimetä betoniseoksia ainutlaatuisten ominaisuuksien mukaan, nämä ovat vahvuuteen liittyviä tärkeimpiä laatuindikaattoreita. Luokkien, materiaaliluokkien navigoimiseksi on taulukoita, joissa on kuvaus tietyn tyyppisistä parametreista.

Luokan määritelmät

Seoksen lujuus riippuu komponenttien oikein valituista suhteista, muut tekijät vaikuttavat. Näihin kuuluvat veden laatu, hiekka, pienet tekniikan muutokset valmistuksen aikana, kiinteytymisen ominaisuudet ja munintaolosuhteet. Siksi samanlaiset merkinnät saattavat olla epätasa-arvoisia.

Lujuuden tasoa, ottaen huomioon nämä tekijät, kutsutaan luokaksi. Tämä parametri osoittaa mahdollisen heikkenemisen sallitun arvon edellyttäen, että vahvuus on sama kuin ilmoitettu. Rakennushankkeen asiakirjoissa ilmoitetaan luokka. On tärkeää, että ominaisuudet liittyvät oikein - tässä on erityisiä taulukoita.

Tuotteen määrittely

Brändi riippuu pääasiassa sementin määrästä betoniseoksessa. Konkreettia, jonka suurin määrä on vaikeampaa käyttää - sitä korkeampi arvo, sitä lyhyempi kovettumisaika. Valitessasi on tärkeää valita oikea laatuhintainen ottelu. On mahdollista tarkistaa laboratorion olosuhteiden vahvuus rikkomattomalla menetelmällä - sen on tarkoitus pakata näytteet voimakkaalla puristimella.

Tärkein kriteeri, jonka mukaan vaadittu brändi on määritetty, on ehdotetun rakenteen tyyppi. Valmistelutyöskentelyä varten säätiö kaatamalla M-100: n, M-150: n avulla. Tunnetuin on M-200, jonka laajuus on melko laaja - portaiden rakentaminen, seinämien tukeminen, säätiön kaataminen.

Monoliittisten säätöjen kaatamista varten käytetään pääasiassa M-350: sellaista betonia, joka pystyy kestämään huomattavia kuormituksia. M-250, M-300 vähitellen poistuu rakennusmateriaalien markkinoilta, ovat välituotteita, käytetään melko harvoin. Betonin suurempia merkintöjä käytetään vesiteollisten esineiden, patojen, patojen rakentamiseen - toisin sanoen rakenteisiin, jotka ovat jatkuvasti suuria paineita, joihin he asettavat erityisiä vaatimuksia.

nimitys

Luokat edustavat latinalaista kirjainta "B", vieressä oleva numero osoittaa megapaskalssin kuormituksen, joka betoni voi kestää 95% tapauksista. Täysi valikoima luokkia on välillä 3,5 - 80 MPa. Leimat merkitsevät kirjainta "M", kuva osoittaa kuinka paljon sementtiä valmiissa betoniseoksessa. Tuotemerkin nimeäminen tulkitsee rajan lujuuden, joka mitataan kgf / cm2: ssä.

Korkein lujuus on tärkein laadun määrittäjä, joten sitä korkeampi arvo on kalliimpi seos.

Luokkien ja merkkien välinen ero

Ensi silmäyksellä samaa määritelmää sovelletaan brändiin ja luokkaan, mutta niiden välillä on merkittäviä eroja. Ensimmäinen esittää materiaalin keskimääräiset tekniset ominaisuudet, toinen määrittelee materiaalin voimakkuuden käytön aikana. Itse asiassa merkinnöissä ilmoitetaan, kuinka paljon sementtiä on läsnä seoksessa, kun taas luokan numero ilmaisee suurimman kuormituksen, joka rakenne kestää 90-95% tapauksista. Nämä parametrit ovat toisistaan ​​riippuvaisia, niiden noudattaminen voidaan määrittää erityisellä taulukolla.

Betonin lujuusluokka

Ensinnäkin se määrittää lopullisen puristuslujuuden. Indikaattori takaa käytön aikana, että materiaali kestää tietyn kuorman, joka on merkitty kirjaimen "B" vieressä megapaskaleissa ja mahdollinen virhe 13,5% (vaihtelukerroin). Seuraavat tekijät vaikuttavat voimakkuuteen:

 • Sementin määrä - sitä enemmän sementtiä sisältyy seokseen, sitä nopeammin se kovenee ja vahvistuu.
 • Vesi-sementtisuhde - suuri määrä vettä johtaa huokosten muodostumiseen, mikä vähentää merkittävästi lujuutta.
 • Sementti - luotettavien rakenteiden aktiivisuus, joka on valmistettu sementistä, jolla on suuri lujuus.
 • Betoniseoksen tiivistymisaste on oikea sekoitusmenetelmä, vibroimpulssien käyttö ja turbo-sekoitusmenetelmä lisäävät merkittävästi valmiin betonin lujuutta.
 • Aggregaattien laatu - epäpuhtauksien lisääminen (savi, hienojakoiset lisäaineet) vähentää koostumuksen lujuutta.
Takaisin sisällysluetteloon

Merkkiluokitus

Merkintä riippuu käytettyjen komponenttien tiheydestä, laadusta ja veden ja sementin suhteesta. Viimeisen parametrin sallitut rajat ovat 0,3-0,5. Indikaattorin lisääminen vähentää materiaalin lujuusominaisuuksia. On olemassa useita erilaisia ​​tuotemerkkejä - vahvuus, pakkasenkestävyys, veden kestävyys.

Vahvuudella

Ovat alueella M-50 ja M-1000, osoittaa keskimääräisen puristuslujuuden, tarkoittaa tiettyä sementtityyppiä, jota käytetään betoniseoksen valmistuksessa, kaikkien liuoksen komponenttien suhdetta ja likimääräisen asetusajan. Tiettyjen luettelossa mainittujen parametrien noudattaminen löytyy taulukoista.

Pakkasvaste

Toinen tärkeä parametri, joka vaikuttaa suoraan materiaalin laatuun. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kun kehitetään hankkeita kylmäalueilla. Alhaisissa lämpötiloissa on haitallinen vaikutus betoniin, tuhoamalla rakenne. Pintaan putoava kosteus imeytyy materiaalin huokosiin, kun jäädytys lisää tilavuutta. Jatkuvan jäädytyksen ja sulatuksen prosessi johtaa pienien halkeamien ilmenemiseen, jotka laajenevat ajan myötä.

Jäätymistä kestävä materiaali saadaan erityisillä kemiallisilla lisäaineilla, jotka kaadetaan liuokseen ohjeessa määritetyssä määrässä. Näillä materiaaleilla on oma etiketti, joka on välillä F-50 ja F-1000. Kirjeen lähellä oleva luku osoittaa kuinka monta sulatusjäähdytysjaksoa voi siirtää materiaalia alkuperäisten ominaisuuksien heikentämättä.

vedeneristys

Se luonnehtii materiaalin kykyä vastustaa kosteuden negatiivista vaikutusta. Indikaattori on peräisin lujuusarvosta useiden kostutus-kuivausjaksojen jälkeen, jotka muodostavat lujuussuhteen testin ennen ja jälkeen. Indikaattori on alueella W-2 W-200, jossa luku on sallittu vedenpinnan taso. Mitä korkeampi tämä parametri, sitä parempi seos, sitä kalliimpi sen kustannukset.

Suositukset valintaa varten

Ensinnäkin valinta riippuu suunnitellun projektin ominaisuuksista, sen koosta ja sääolosuhteista - tässä tapauksessa sinun on kiinnitettävä huomiota lisäominaisuuksiin, kykyyn kestää kielteisiä vaikutuksia. Keskittymällä voimakkuuden arvoon jätä pieni marginaali, liuoksen tekniikan rikkominen hieman vähentää määritettyä lukua.

Seuraavien suositusten noudattamisen seurauksena voit yksinkertaistaa oikean materiaalin valintaongelmia:

 • Alustavaan työhön perustuvien kerrostumien kerrostumien levittämiseen käytetään vähemmän kestäviä betonipinnoitteita - jopa M-150 asti.
 • M-200 - yksi yleisimmin käytetyistä, sopivat samalle työlle, jota käytetään portaiden, väliseinien rakentamisessa.
 • M-300 on paras vaihtoehto hinta-laatusuhteen vuoksi. Soveltamisala on hyvin laaja - päällekkäiset, nauhan perustukset, seinät ja aidat.
 • M-350 sopii kantojen, keinotekoisten säiliöiden, raudoitetun betonin valmistukseen. Tästä materiaalista on erittäin luotettava perusta, se sopii täydellisesti paalutusmenetelmään.
 • M-400 on välttämätön ongelma-alueiden rakentamisessa, rakennusten rakentamisessa kellareilla ja kellareiden rakentamisessa. Teollisessa toiminnassa käytetään varastotiloja, siltoja.
Takaisin sisällysluetteloon

johtopäätös

Merkintä on indikaattori materiaalin likimääräisistä, keskimääräisistä teknisistä ominaisuuksista, kun taas luokitus 90-95% takaa vaadittujen parametrien noudattamisen. Ensimmäisen ominaisuuksille on tunnusomaista kolme ominaisuutta - lujuus, jäätymisvastus, veden kestävyys, joita merkitään kirjaimilla M, F ja W vastaavasti.

Betonibetoniseoksen valinta riippuu projektista, suunnitellun rakenteen, tarkoituksen, ulkoisten olosuhteiden koosta.

Dacha.news

Mikä betoni on erilainen kuin luokka?

Betonin brändi (luokka) on sen tärkein puristuslujuuden indikaattori (lujuus). Betonin laadun testaamiseksi valetaan siitä 150 mm: n sivuja, joita pidetään 28 päivän ajan normaaleissa kovetusolosuhteissa. Lisätarkistus suoritetaan puristamalla saadut näytteet.

Betonipinta merkitään latinalaisella kirjaimella "M" ja numeroilla on 50-1000, mikä tarkoittaa puristuslujuutta kg / cm2. Useimmiten tällä alueella käytetään arvoja 100 - 500. Samanaikaisesti M350-M500-tyyppinen betoni on tarkoitettu rakenteille, joilla on erityiset lujuusvaatimukset, esimerkiksi sillat ja hydrauliset rakenteet. Niiden lisäksi tarvitaan erityinen lähestymistapa niiden nopean jähmettymisen takia.

Konkreettinen luokka on konsepti, jota usein käytetään ammattimaisessa ympäristössä. Sen ero brändistä on varmistaa tietyn vahvuuden turvallisuus. Luokan osalta näytteiden enimmäisvoimakkuuden keskiarvo ilmoitetaan, kun taas betonin luokka,

SNiP 2.03.01-84 "Betoni- ja teräsrakenteiden" mukaan, osoittaa, että tämä paine voi kestää 95% näytteistä. Betonin luokka on merkitty latinalaisella pyökillä "B" ja numeroilla. Kuviot osoittavat kestävän paineen megapaskeina (MPa). Esimerkiksi B15 tarkoittaa, että vakio kuutiot, joiden sivu on 150 mm, kestää 15 MPa: n tai noin 34 tonnin painetta.

Tässä on taulukko, joka on GOST 26633-91: n mukaan "raskaat ja hienorakeiset betonit. Tekniset tiedot "vahvistaa betonien ja betoniluokkien välisen vastaavuuden, jonka betonivahvuuskerroin on 13,5%:

Betonin laatuluokitus ja brändinsiirto

Ennen rakenteen aloittamista on valittava betoni, joka parhaiten vastaa rakenteellisia ja toiminnallisia vaatimuksia. Tärkein parametri on betonin merkki - betonin laadun indikaattori, sen lujuus, jäätymisvastus ja veden kestävyys.


Betoni on keinotekoinen kivieristeinen rakennusmateriaali, jonka tuloksena on tärkein sidosaine (sementti, yleensä), aggregaatit, vesi ja tarvittaessa erityiset lisäaineet. Kun se tiivistetään, seos muodostetaan ja kovettuu. Ennen kovettumista betoniseosta kutsutaan konkreettiseksi ratkaisuksi. Joissakin betonityypeissä (esimerkiksi asfalttibetonissa) ei ole vettä.

Mitä käytetään konkreettisessa käytössä?

Betoni on perusrakennusmateriaali. Sitä käytetään seuraavien tuotteiden valmistukseen:

 1. betonielementit ja betonirakenteet;
 2. monoliittista betonia ja betonirakenteita.

Rakennettaessa esineitä betonin avulla, niiden tyypit ja tuotemerkit määritetään suunnitteluvaiheessa. Jokaisen rakennusteknisen elementin (pohjat, kantavat seinät, pylväät, paalut, sisäiset väliseinät, saniteettitavarat, lattiat, altaat jne.) On käytettävä eri betonityyppejä ja -merkkejä.

Laajan betonielementin soveltamisala nykyaikaisessa rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Lupaavimpia betonista (raskaita / kevyitä) ja erityistä betonia sisältäviä erikoismerkkejä, joilla on tiettyjen parametrien ennalta määrätyt fysikaalis-tekniset arvot, kuten:

 • alhainen luonnos ja liikkuvuus;
 • pakkasenkestävyys;
 • kestävyys;
 • vastustuskyky mahdollisesta halkeilusta;
 • lisääntynyt lämmönkestävyys;
 • ihmisorganismin suojaaminen säteilyn tunkeutumisen kielteisiltä vaikutuksilta jne.

Tyypit ja luokat betonista

Pääluokitus tapahtuu sovitetun sideainemateriaalin mukaan ja jakaa betonin seuraaville tyypille:

 • sementti (yleisimpiä);
 • asfaltti (käytetään tienrakennuksessa);
 • kalkki;
 • kipsi;
 • silikaatti;
 • savi jne.

Aggregaattien luonteen ja rakenteen mukaan:

 • raskas tai tavallinen (tilavuuspaino> 1800 kg / m), jossa on riittävän tiheä kiviä murskattua kiveä tai soraa, joita käytetään vahvassa betonissa tai betonirakenteissa, jotka vaativat suurta lujuutta ja tiheyttä;
 • Erityisesti raskas (tilavuuspaino> 2700 kg / m?), joka on täynnä baritia, rautamalmia tai metalleja, jota käytetään suojelemaan ydinvoimalaitosten, kuten myös tieteellisten ja sotilaallisten laboratorioiden kielteisiä vaikutuksia, ;
 • kevyt (tilavuuspaino

Onko sinulla vastaus kysymykseesi?

Jaa ystävien ja työtovereiden kanssa sosiaalisten painikkeiden avulla. verkoissa. Kiitos!

Merkki ja betonin laatu

Betonin lujuusluokka on sen puristuslujuusindikaattori, jota merkitään kirjaimella "M" ja numero 50: stä 1000: een. Numero ilmaisee suurimman sallitun kuorman, jonka tämä brändi-betoni kestää (kgf / cm2). Merkki määrittää betonin vakiovahvuuden (ihanteellisissa olosuhteissa).

Tuotemerkin vedeneristys osoittaa betonin kyvyn olla läpäissyt vettä huokostensa läpi paineen alaisena, merkitty kirjaimella "W" ja numeroilla 2-20. Numerot osoittavat, että suurin betoni voi kestää veden painetta. Vedenkestävyys on erittäin tärkeää uima-altaiden, vesisäiliöiden, maanalaisten ja vedenalaisten rakenteiden rakentamisessa. Perinteisiin rakennuksiin käytetään betonia, jossa on vedenpitävä merkki W2 tai W4 /.

Jäätymisasteesta johtuva betonin laatu osoittaa, kuinka monta jäädytys- ja sulatusjaksoa betoni voi kestää kosteuden ollessa kyllästynyt kosteuteen ilman merkittävää vahinkoa (sallitun lujuuden väheneminen on 5%). Merkintä "F" ja numero 50-300 kuvaa kuvion lukumäärän jäädytys- ja sulatusjaksojen lukumäärän, jonka aikana vahvuus ei vähene.

Betoniluokka on indikaattori, jossa otetaan huomioon sallittu virhe betoniseoksen laadussa edellyttäen, että vähintään 95 prosentissa tapauksista sen lujuus vastaa standardia. Eli betoniluokka osoittaa sen todellisen voimaa.

Taulukko betonilukuista ja arvosanoista

Luokan ja betonipitoisuuden suhde on taulukossa:

Mikä on betonin merkki ja luokka, ominaisindikaattorit

Rakennettaessa valtava valikoima teoksia. Käytännöllisesti katsoen jokaisessa vaiheessa käytetään yhtä yleistä materiaalia kuin betonia. On olemassa useita tyyppejä, jotka eroavat koostumukseltaan ja laadultaan. Jokaisella on omat ominaisuutensa, jotka sopivat tiettyyn sovellukseen. Epäselvyyksien välttämiseksi kehitettiin erityinen luokitus. Jokaisella betoniluokalla on omat ominaisuutensa.

Materiaalin vahvuus

Laatu on merkitty brändillä ja luokalla, molempien luokitusten perustana on sama parametri - vahvuus, tämä on tärkein materiaalien ominaisuuksien indikaattori.

Betonimerkin alla on ymmärrä kuorman raja, jota perusnopeus kestää. Puristuslujuuden merkintä merkitään tavallisesti kirjaimella "M". Tämä ominaisuus antaa tietoja keskimäärin.

Betonin luokkaa merkitään kirjaimella "B". Kirjeen jälkeinen luku tarkoittaa kuormaa (MPa), jota materiaali pystyy käsittelemään 95 prosentissa tapauksista. Esimerkiksi luokka B10, jonka vahvuus on 131,0 kg / cm2, kestää 10 MPa: n suuruisen kuormituksen.

Tällaisista aineista saatujen tuotteiden testaus suoritetaan laboratoriossa erikoispuristimella. Käytetään myös seuraavia tarkastustyyppejä:

 • iskunpulssi;
 • ultraäänitutkimus.

Ennen kuin läpäise laatutesti, betonin on kiinnitettävä ja muodostuttava kiinteäksi, yleensä 28 päivän kuluessa. Se toimitetaan laboratorioon pieninä kooltaan 15 x 15 cm: n kappaleina. Jos materiaalin poistaminen on mahdotonta, on parempi soittaa erikoislääkäreille kohteen kohdalla. Betoniluokka tarkoittaa taatun lujuuden, ja brändi kertoo keskimääräisestä indikaattorista.

Materiaalin sääntelyasiakirjoihin liittyvät vaatimukset on luokiteltu luokkiin. Rakennusyritykset ostavat betonia ja tilataan leimasimet. Tällaisten indikaattoreiden on vastattava projektin asiakirjoja. Se riippuu siitä, mihin tarkoitukseen se saa käyttää materiaalia.

Nimitys tuotemerkillä

Käsitteitä, kuten tuotemerkkiä ja luokkaa, käytetään yhdessä. Näiden ominaisuuksien perusteella asiantuntijat ovat antaneet tiettyjä suosituksia materiaalin käytöstä ja käyttötarkoituksesta eri rakennusalalla:

 • M 100 (B 7,5) - käytetään alustavissa teoksissa. Pääsääntöisesti ne suoritetaan ennen lasin muodostumista, kaatamalla jalkakäytäviä. Tämä brändi kuuluu kevyisiin materiaaleihin, se ei kestä kovaa kuormitusta.
 • M 150 (B 12,5) - kevyt materiaali. Tuotemerkkiä käytetään valmistelevaan työhön sekä monoliittisten levyjen valun aikana. Betonia voidaan käyttää pohjana, joka on suunniteltu pienille rakennuksille.
 • M 200 (B 15) - tämä betoni on aikaisempaa vahvempi, se on useimmiten mukana kiinnitysseinien rakentamisessa. Sitä käytetään portaiden valmistuksessa, jonka läpi kaatetaan, konkreettista padia, joka on välttämätöntä teiden rakentamisessa jalkakäytäville.
 • M 250 (B 20) - on edellisen tuotemerkin ominaisuuksia, mutta sillä on muita lujuusominaisuuksia. Soveltamisala on sama kuin M 200: lla, jota käytetään lisäksi pienikokoisten levyjen valmistukseen.
 • М 300 (Â 22,5) - se on merkittävä kysyntä, se on mukana monoliittisen perustan työstä. Betonin kaatopaikka, sitä käytetään myös portaiden valmistuksessa.
 • M 350 (B 25) - on erinomaiset lujuusominaisuudet, käytetään monoliitti- ja päällekkäisten rakenteiden valmistuksessa. Tämä brändi myös käyttää sitä luomaan korkeatasoisia rakennuksia. Suuren lujuuden ansiosta materiaalia käytetään menestyksekkäästi lentokenttien, altaiden ja laakereiden valmistukseen.
 • M 400 (B 30) - ei ole laajalti käytössä erittäin korkean hinnan vuoksi. Lisäksi betoni on nopeasti kiinni. Samalla materiaali on kestävä ja luotettava. Tätä tuotemerkkiä käytetään yleensä suurien osto- ja viihdekompleksien, betoniterästuotteiden, vesipuistojen rakentamisessa.
 • M 500 (B 40) - tuotemerkillä on korkea sementtipitoisuus ja erinomainen vahvuus. Näiden ominaisuuksien ansiosta materiaali on osa pankkien, hydraulisten rakenteiden ja muiden massiivisten rakenteiden varastointitilojen rakentamista.

Betonin lujuusluokat ja laadut riippuvat materiaalin koostumuksesta ja sen komponenteista.

Ratkaisuluokat

Näissä tai näissä rakennustöissä liittyy tietty betoniluokka. Mitä suurempi numero on, sitä korkeampi suorituskyky on. Suosituimmat ovat seuraavat tyypit:

 • B30 - liuoksella on suuri tiheys, joten se käy ilmi käytettäväksi rakenteissa, jotka ovat voimakkaassa paineessa. Materiaali soveltuu siltojen, hydraulisten rakenteiden, pankkien holvien ja muiden rakenteiden rakentamiseen, jonka vahvuus asettaa erityisvaatimuksia.
 • B25 - on erinomaiset tekniset ominaisuudet. Tämä koostumus liittyy monoliittisen tyyppisten paalujen, perustusten ja seinien sekä sarakkeiden asentamiseen. Materiaalia käytetään uima-altaiden perusasioissa, mikä merkitsee huomattavaa kuormitusta.
 • В27,5 - joita käytetään vahvojen betonirenkaiden valmistuksessa, joita käytetään usein viemäreissä ja kuopissa, joissa on valtava kuorma.
 • В22,5 - koostumusta voidaan kutsua ihanteelliseksi asentamaan aidat, rakentaa vierekkäisiä sivustoja, kaataa monoliittiset katot. Tämän luokan konkreettinen ratkaisu auttaa myös valmistelemaan ja tiivistämään maaperän ennen liuskajohdon pystyttämistä.
 • В12,5 ja В15 - tällaiset betonielementit auttavat tasoittamaan pintoja ja rakentamaan betonielementtejä, perustuksia, lattiapäällysteitä ja tasoituksia, niitä käytetään myös betonipylväissä, poluissa. Yksityisten talojen rakentamiseen käytetyt ratkaisut.
 • B7.5 on niin sanottu kevytbetoni. Sitä käytetään sisustuksen valmisteluun laitteen läheisyydessä. Tällainen betoni jäljittelee täydellisesti luonnonkiviä.
 • Jokainen konkreettisen lujuuden luokka voidaan korreloi brändin kanssa. Vastaavuustaulukko mahdollistaa vaaditut tiedot, jos vastaava tuotemerkki on osoitettu vastakkaisille luokille.

  Valintaominaisuudet

  Vahvuuden lisäksi betonilla on myös muita ominaisuuksia. Ei ole täysin oikein ottaa huomioon materiaalin valitsemista yksinomaan tämä indikaattori, koska tällainen yksipuolinen luokittelu ei salli tietojen saamista valmiista sementtikiven ominaisuuksista. Nämä ominaisuudet määrittävät sen käyttöalueen. Ennen kuin valitset sopivan materiaalin, sinun on ymmärrettävä hieman sen ominaisuuksista:

  • Vedenkestävä W2-W20 - kyky vastustaa nesteen tunkeutumista tiettyyn paineeseen.
  • Pakkasvaste F50-F300 - jäätymis- ja sulatusjaksojen määrä. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä niissä ilmastovyöhykkeissä, joissa betonipäällysteet usein jäätyvät ja sulatetaan, mikä lisää niiden lujuusominaisuuksien heikkenemisen todennäköisyyttä ja muodonmuutoksia.
  • Muovailtaisuus on tilapäinen parametri, joka kuvaa yksinomaan nestemäisen liuoksen liikkuvuutta.
  • Jäykkyys - tässä on neljä luokkaa, ne jakavat betonin muoviin ja jäykiksi. Ensimmäistä käytetään ohuita rakenteita, ja toinen käytetään täyttämään kolmiulotteisia muotoja.

  Materiaali testataan vedenkestävyyden ja pakkasenkeston suhteen erityisissä ilmasto-kammioissa. Materiaaliluokkien jakaminen eri ominaisuuksille antaa mahdollisuuden arvioida tuotetta kaikilta puolilta. Näin voit valita optimaalisen betonin, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

  Betonipöytien arvot.

  Taulukko betonin ja betonin laadun suhteesta.

  Seuraavassa konkreettisessa taulukossa on betonilajien ominaispiirre sen puristuslujuusluokan mukaan. Toinen merkki määräytyy pakkasenkestävyyden ja vedenkestävyyden tavanomaisissa testiolosuhteissa. Betoniluokkaan kuuluu sen numeerinen ominaisuus sekä sen ominaisuuksien kerroin, jonka takuu on 0,95. Tämä tarkoittaa, että sen ominaisuudet on täytettävä 95 tapauksessa 100: sta. Betoniluokka merkitään kirjaimella "B" ja numeroilla 1 - 60, ts. B-10, B-25, B-40 jne. Brändin ja betonin lujuuden välinen suhde on V = 13,5%. Esimerkki - luokka B-10 on keskimääräinen vahvuus 131 kgf / cm2 - lähimmäinen betoniluku on 150. Laskemiseksi säätiö voi käyttää säätiö laskinta.

  Betonirakenne puristuslujuuteen

  Betonin lujuuden suhde, vastaavat laatat ja betoniluokat puristuslujuuteen

  Betoni puristuslujuusluokka

  Tavallinen betonin * taso, joka vastaa puristuslujuusluokan betonia

  Kaikenlaiset betonit, paitsi solu

  Erotus betonimerkistä,%

  Cellular betoni

  Erotus betonimerkistä,%

  Betonin laatu ja laatu: mikä on ero?

  Betonin luokka ja luokka on taulukko - arvojen suhde, betoniluokka (B), puristuslujuus, betonin lujuus (kg) / cm² 48 + 14.5V7.5M10098.23 + 1.8V10M150130.97 + 14.5V12.5M150163.71-8.4V15M200196.45 + 1.8V20M250261.94-4.6V22.5M300294.68 + 1.8V25M350327.42 + + 6,9V27,5M350360,16-2,8V30M400392,90 1,8V35M450458,39-1,8V40M500523,87-4,6V45M600589V50M650655V55M700720V60M800786OOO "TeoHim" tarjoaa asennus betonin polovtraditsionnye betonilattian (M200-M350); teräsbetonia siteet (M500 -M7 50), polymeerisementtibetonilattiat, mosaiikkilattiat Betonin lisäaineet "Elastobeton-A" mahdollistavat merkittäviä säästöjä betonilattian rakentamisessa ja samalla kestävämpää, kulutusta kestävää ja kestävää lattiaa. Kotelot määritetään käyttämällä betonikuoria, jotka tuhoavat ("murskat") erikoispuristimissa. Puristinvoima kuution tuhoamisessa jaettuna pinta-alalla (joka on "puristettu") on puristuslujuus, joten betonin lujuus ilmaistaan ​​kahdella tavalla: betonin luokka ja betonimerkki.

  Mikä on niiden välinen ero? Betoniluokka (B) on betonin kuutiomainen puristuslujuus (MPa) ja turvallisuuden (luotettavuustaso) 0,95. Toisin sanoen "betoniluokan" arvolla otetaan huomioon betonin lujuuden heterogeenisuus. Ilman yksityiskohtia annamme betoniluokan ja brändin numeerisen suhteen: B = 0,0764M (hyväksytty vaihtelukerroin on 0,135).

  Näin ollen M400-luokka on suunnilleen B30-luokkaa. Betoniluokka (M) on betonin keskimääräinen puristuslujuus (kuutios) kgf / cm². Aikaisemmin termiä "betonimerkki" käytettiin betoniteräsrakenteiden suunnittelussa, mutta vuodesta 1986 lähtien sitä ei ole käytetty. Tavan mukaan "betonibrändiä" käytetään edelleen sekä monoliittisessa rakenteessa että betonilattian rakentamisessa.

  Betonin tärkein ominaisuus on vahvuus. Parasta on, että betoni kestää puristusta. Siksi malli on suunniteltu siten, että betoni havaitsee puristuskuormat. Ja vain joissakin malleissa otetaan huomioon vetolujuus tai vetolujuus.

  Puristetun betonin lujuutta leimaa luokka tai brändi (joka määritetään 28-vuotiaana). Rakenteiden lastausajasta riippuen betonin lujuus voidaan määrittää toisella ikällä, esimerkiksi 3; 7; 60; 90; 180 päivää.

  Sementin säästämiseksi vetolujuuden saavutetut arvot eivät saa ylittää luokan tai brändin vetolujuutta yli 15%.

  Luokka on betonin taattu lujuus MPa: ssa, jonka suojaus on 0,95 ja sillä on seuraavat arvot: B1; V1,5; B2; V2,5; V3,5; B5; B7.5; B10; V12,5; B15; B20; B25; B30; B35; B40; B50; B55; B60.

  Merkki on betonin keskimääräisen lujuuden normalisoitu arvo kgf / cm2 (MPah10).

  Raskaalla betonilla on seuraavat puristustuotot: M50; M75; M100; M150; M200; M250; M300; M350; M400; M450; M500; M600; M700; M800.

  Yritys "STROYRESURS SK" tuottaa betonimerkkejä M50: stä M400: een.

  Rakenteiden suunnittelussa tavallisesti luokitellaan betoniluokka, joissakin tapauksissa - brändi. Taulukossa on esitetty painoluokkien ja painoluokkien suhde puristuslujuuteen.

  Betoniluokka lujuudella Keskimääräinen betonivahvuus, MPaBlargest betoniluku lujuudella3,5 4,58 M50 B5 6,55 M75 B7,5 9,82 M100 B10 13,1 M150 V12,5 16,37 M150 B15 19,65 M200 B20 26, 19 M250 B22,5 29,45 M300 B25 32,74 M350 B26,5 35,99 M350 B30 39,29 M400

  Yrityksemme valmistaa betonia GOST 7473-2010 mukaan ja laasti GOST 28013-98: n mukaan

  Palaa luetteloon

  Viime aikoihin asti rakentajat hallitsivat ainoaa betonirakenteen lujuutta kuvaavaa indikaattoria - tuotemerkkiä (M).

  Nyt yksi numero on yhä yleisempi - taattu luokka (B). Vaikka näitä kahta arvoa sovelletaan rinnakkain, samoin ehdoin, mutta pian todellinen voima voi helposti siirtää palkkaluokan. Katsokaamme, mitä nämä käsitteet tarkoittavat ja miksi oli tarpeen syöttää kaksi parametria.

  Mark on betonin keskimääräinen lujuus poikkeamalla mainituista lukuista 5 prosentissa tapauksista.

  Ja vika tässä ei ole lainkaan ratkaisuvalmistaja - virhe on aivan luonnollinen. Epäselvyys ilmenee myös tiukasti kiinni formulaatioon, koska lopullinen puristuslujuus riippuu käytettyjen aggregaattien ominaisuuksista. Betonin levittämisen ja vanhenemisen myötä erilaiset monoliittiset muutokset ovat mahdollisia - täällä sille jo asetetuilla edellytyksillä on jo vaikutusta.

  Lisäksi aukko ei ole liian suuri, ja GOSTin sivulta kaikki on selvää täällä. M: n pääominaisuus ilmoittaa, kuinka paljon kilogrammaa voimaa sovelletaan betonin pinnalle, jonka pinta-ala on 1 cm2, se kestää ilman tuhoa. Tuotannossa tuotemerkin vahvuus mitataan laboratoriossa puristamalla kuutio 15 cm: n sivuilla puristimella, ultraäänellä, isku menetelmällä ja muilla menetelmillä.

  Betonin luokka on taattu (korostamme tätä sanaa) kestävyyttä, jossa mahdollinen virhe on jo otettu huomioon. Se otettiin käyttöön sementtikiven ominaisuuksien selkeyttämiseksi, sillä samassa luokassa olevien indikaattoreiden nousu osoittautui liian merkittäviksi silmän sulkemiseksi. Toisin sanoen luokan digitaalinen tallennus kirjaimen "B" jälkeen osoittaa, minkälainen kuorma monoliitti todella kestää.

  Se on mitattu MPa: n yksiköissä, mikä on noin 10,2 kGs / cm2. Jos puhumme yhdestä materiaalista, on loogista olettaa, että raskasbetonin kompressoitujen luokkien ja laatujen suhde on vakio - yhtä suuri kuin kaikki samat 10,2. Näin ei ole, on otettava huomioon myös muut hienovaraisuudet: keskimääräinen arvo on aina erittäin karkea pyöristys, lisäksi indikaattoreiden M ja B mittausvaihe on hieman erilainen. B1.5-B5: n osalta on puolitoista ja vielä enemmän - 2,5, ja alkaen B30: sta raja menee jo 5 MPa: iin.

  M100: n yläpuolella olevia postimerkkejä vaihdetaan vain viisikymmentä, ja M600: n jälkeen askel nousee 100 kgf / cm2: een, mikä aiheuttaa numeeristen arvojen ja joskus melko suuria eroja. Kussakin tapauksessa vaihteleva kerroin, jopa normatiivisten lukujen tapauksessa, vaihtelee, mutta tarvittaessa se oletetaan olevan 13,5% - tämä on tarkka parametrien keskimääräinen hajotus. Jotta sitä ei pidä sekoittaa valittaessa seoksen ominaisuuksia eikä tarpeettomia laskelmia, tarvitsemme taulukon vastaavuudesta luokan ja betonin merkin välillä sekä niiden vertailusta todellisiin voimakkuusindikaattoreihin.

  Pöydän mukaan on helppo seurata, että joskus yhdellä betonimerkillä voi olla erilaiset todelliset voimakkuuden indikaattorit. Luokka heijastaa tätä, mutta tavallinen merkintä kirjaimen M jälkeen ei.

  Eri tuotemerkkien ominaisuudet ja laajuus

  Melko heikko betonityyppi, joka viittaa laimeaan. On parempi käyttää sitä ohutkerrosten, jalkojen jne. Valmistuksessa. Rakentamisessa käytettäviä monoliittirakenteita käytettäessä sitä käytännössä ei käytetä vähäisen pakkasvastuksen (F50) ja veden kestävyyden (W2) vuoksi.

  Onko se, että kevyet perustukset kiinteissä kuivissa maissa - kallioisia tai kammottavia. Myös siitä on tehty usein FBS-korttelia. Betoni M150 tai luokka B10-B12,5 ei ole paljon erilainen kuin tämä brändi, ainakin sen laajuus ja haitat ovat samat, vain vahvuusindikaattori on hieman korkeampi.

  Erittäin yleinen hienorakeinen materiaali, joka on laaja sovellus yksityisessä rakentamisessa.

  Betonin V15 lujuusluokka sopii hyvin kevyiden rakenteiden, betonituotteiden, portaiden ja sisäisten väliseinien valmistamiseen tarkoitettujen pienten perustusten rakentamiseen. M200: n pakkasvaste saavuttaa 100-150 sykliä, veden kestävyys on välillä 0,4-0,6 atm. Tällä betonilla on myös hieman vahvempi "kaksois" - M250, jolla on samat sovellusmahdollisuudet.

  Luotettava yleismaailmallinen valmiin betonin merkki, jota käytetään kaikkialla.

  Tämä on markkinajohtaja ja suosituin materiaali kaikilla aloilla. Alhaiset rakennustuotteet ja teollisuuslaitokset, perustukset ja monoliittiset seinät sekä konkreettiset tavarat eri tarkoituksiin ovat kaikki M300: sta, jonka vahvuus on 22,5 MPa. Vedenkestävyys saavuttaa W6: n, pakkasvasteen - vähintään 200 sykliä.

  Tämä betoniluokka on löytänyt sovelluksen raskaasti kuormitetun rakenteen, kuten palkkien, laakerilevyjen ja pylväiden, rakentamisessa.

  Sitä käytetään usein myös säiliöiden ja pinnoitteiden kulhoon lentoasemilla. Vesitiiviys W8: ssä (kaksi M300: n ylittävää luokkaa), kylmä vastus vastaa edellistä merkkiä. Jos rakennukset joutuvat työskentelemään vaikeissa olosuhteissa ja raskaissa kuormissa, on parempi käyttää B25-laitetta.

  Erittäin kestävä ja kalliit betonityypit, jotka on suunniteltu teolliseen rakentamiseen, vastuullisten ja hydraulisten rakenteiden, siltojen rakentamiseen. Erittyy hyvin vedenpitävässä suorituskyvyssä W10 ja pakkasenkestävyys F300. Mutta sementtipitoisuuden takia se tarttuu liian nopeasti, joten sitä käytetään usein yhdessä lisäaineiden kanssa, jotka hidastavat alkuperäistä kovettumista.

  Yksityisen talon perustamiseen tarkoitetun betonin merkki määräytyy rakennuksen painon laskemisen perusteella kaikkien käyttökuormien mukaan. Ja sanoa, että jotkut katsotut lajit ovat erityisen suosittuja, se olisi väärä.

  Yleensä vaaleille rakennuksille on kuitenkin riittävästi M200-M250. Jos taloa rakennetaan 2-3 kerroksessa ja raskaista materiaaleista (kuten kiinteästä tiilestä), tarvitset monoliittia, jonka vahvuus on vähintään M300. Mutta yksityisten kehittäjien konkreettisen M400: n käyttö on jo katsottava sopimattomaksi myös korkeiden kustannusten vuoksi.

  Ei ole täysin oikein ottaa huomioon ainoastaan ​​laastin erottamista lujuudella, koska tällainen yksipuolinen luokitus ei anna käsitystä kaikista viimeistellyn sementtikiven ominaisuuksista. Ja loppujen lopuksi he määrittelevät sen soveltamisalan. Ja ennen kuin hankit sopivan luokan betonia, sinun on otettava huomioon eri laatuja, jotka kuvaavat sen muita ominaisuuksia:

   Frost-resistanssi F50-F300 - monoliitin jäätymis- / sulamiskierrosten määrä, kun vahvuus on jopa 5% Vedenpitävyys W2-W20: ssä (0,2-2 atm) - kyky vastustaa kosteuden tunkeutumista sopivaan paineeseen Seoksen plastisuus tai työstettävyys (P1-P5 ) - Tilapäinen ominaisuus, joka kuvaa vain nestemäisen liuoksen liikkuvuutta, sen jälkeen, kun se ei enää ole mitään roolia. Jäykkyys (Ж1-Ж4) - Tässä on neljä luokkaa, jotka jakavat betonin jäykiksi (vähärasvaiksi) ja sitkeiksi. Ensimmäisiä käytetään suurien muotojen valaisemiseen, toiset ovat ohuita ja tiheästi vahvistettuja rakenteita. Seosten osoittaminen yhteen luokkaan tai toiseen riippuu vesi-sementtisuhteesta.

  Kuitenkin tiedot sementti kiven vastustus sidottu sen tiheys, ja siksi vahvuus ominaisuuksia. Ja jos betoniluokan B7.5 (M100) minimaalinen kosteus ja jäätymislujuus lisäävät asteikkoa, indikaattorit F ja W lisääntyvät, mutta plastisuus voi lopulta pienentyä.

  Mark (luokka) jää-vastus, F (syklit) kustannukset, ruplaa / m3W2W4W6W8W10M100 (B7.5) 502860M200 (B15) 75322032301003170327015032603300M300 (V22,5) 1003370341034501503420346020034403470M350 (B25) 15035003570365200354036003690300355036403700

   Päivämäärä: 06-18-2015Katsomot: 1721Arviointi: 19

  Tänään rakentamisen aikana materiaalia käytetään väistämättä, ilman että tällainen prosessi on vain käsittämätöntä. Puhumme konkreettisesta, josta on tullut olennainen osa elämäämme.

  Betonia käytetään säätiön rakentamiseen, täyttämään voimakkaimmat katot ja seinät, erilaisten aidojen, polkujen, alustojen ja paljon muuta. Rakenteen lujuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi on valittava betonityyppi. Tällainen suhde ilmaistaan ​​brändi-luokan suhteessa, jonka avulla voit tarkasti varmistaa vaaditun voimakkuuden.

  Sementti on säilytettävä kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

  Miten valita betonityyppi? Kaikki on melko yksinkertaista, sinun on käytettävä erityisiä viitetiedostoja, jotka näyttävät paitsi suhteen myös keskimääräisen kuorman kestämään valitun tyypin materiaalin. Mutta ensin sinun on päätettävä, mikä merkki ja luokka ovat, miten he eroavat toisistaan, mitä sinun on kiinnitettävä huomiota valitessaan.

  Suositeltava sementti raskaaseen betoniin.

  Mitä tuotemerkillä tarkoitetaan? Tämä on indikaattori, joka luonnehtii voimakkuutta ja puristusta, eli aksiaalista puristusta, sen jäätymisvastusta (konkreettisia kestoja ilman hävitystä), veden kestävyyttä (materiaalin ominaisuuksien säilymistä, kykyä ei päästä vettä tietyissä olosuhteissa). Merkki-indikaattorit ovat parametreja, joihin on kiinnitettävä huomiota, muuten rakenteen kestävyyttä ei ehkä saada.

  Tänään kaikki markkinoilla olevat betoniseokset valmistetaan M50: sta M1000: een - kaikki riippuu koostumuksen sementin sisällöstä.

  Tiettyjen brändin tulkinta osoittaa, mikä on materiaalin keskimääräinen puristuslujuus, se mitataan kgf / n.

  Veden ja sementin välinen suhde eri merkkien sementteihin. Sementtilaadut on merkitty käyrän yläpuolella, niin miten konkreettinen luokka poikkeaa tuotemerkistä?

  Jos merkki on keskimääräinen indikaattori, luokan parametrit ovat materiaalin taatun lujuuden arvo. Tämä on osoitettu kirjaimella "B", vierekkäin asettuva arvo on kuorma, joka kestää 95 prosenttia tapauksista. Esimerkiksi betonin B10 luokka kestää 10 megapikselia, eli 95 tapauksessa kuorma säilyy täydellisesti, mutta viidessä tapauksessa - odotettua tulosta ei ehkä tapahdu. Luokkia B1: stä B60: een on saatavilla. Takaisin sisällysluetteloon Betoniseoksen valmistus Sen määrittämiseksi, mitä betonia tarvitaan voimaa varten, on erityinen suhde "luokka ja luokka".

  Suosittelemme tutustumaan sellaisiin tietoihin, jotka osoittavat tällaisen suhteen: M800 vastaa luokan B60, vahvuus on 786 kgf / m². cm; M700 vastaa B55: a, jonka indikaattori on 720 kgf / n. cm, M650 vastaa B50: tä, jonka indikaattori on 655 kgf / n.

  cm, M600 vastaa B45: tä, jonka indikaattori on 589 kgf / n. cm, M550 vastaa B40, indikaattorilla 524 kgf / n. cm, M450 vastaa B35: a, indikaattorilla 458 kgf / n.

  cm; M75 vastaa B5: tä, jonka indikaattori on 65 kgf / n. Katso tässä ovat suosituimmat betonityypit, joita käytetään useimmiten rakentamisessa. Mutta älä unohda, että suhde voi vaihdella eri tekijöiden vaikutuksesta.

  Sama betoniseos voi vastata myös luokkaa B15 tai B10. Palaa sisällysluetteloon SFS-standardin mukaisen betonin kestävyys riippuu komponenttien koostumuksesta. Määritetään nyt, mitkä tuotemerkit ja betonimallit voidaan käyttää tietyillä alueilla: M400: lla on suuri lujuus, pääasiassa jota käytetään erityisten vaatimusten mukaisten rakenteiden rakentamisessa hydraulirakenteiden laitteisiin. Yksityisissä asuntorakentamisessa on mahdollista käyttää rakennettaessa säätiötä, johon on riittävästi o Tiukat vaatimukset M35 (luokka B25) käytetään teräsbetoniseosten, monoliittisten seinien (mukaan lukien kantavat) rakenteiden, pilarien, palkkien, lattialaattojen, palkkien, monoliittisen perustan, paalujen rakentamiseen. M300 sopii erinomaisesti kaikentyyppisiin nauhan säätölaitteisiin, sillä se sopii myös uima-altaiden ja keinotekoisten altaiden järjestämiseen puutarhakiinteistöön, koska se on kestävä, koska se kestää kosteuden melko kielteisiä vaikutuksia rakennusten rakenteisiin. Tällaista koostumusta voidaan käyttää monoliittisten seinien rakentamiseen, lattialaattojen kaatamiseen kotona, portaiden valmistukseen, aidojen ja aidojen perustuksiin, puutarhateitä ja jalkakäytäviä varten, M200 on erinomainen betonipinnoitteiden, lattianpäällysteiden, kulkuteiden ja perustusten asentamiseen korkeita vaatimuksia kestävyydelle ja kestävyydelle merkittäville kuormille tehdään Yksityisessä rakentamisessa tätä tuotemerkkiä käytetään usein pitojohtojen järjestämisessä, kaatopaikoille, terasseille, puutarhavarusteille ja sisäänkäynteihin autotalliin.Käytetään raaka-aineena tavanomaisten betonilevyjen valmistuksessa, kun käytetään M150-luokan lujuusluokan B12.5 raaka-aineita, kun sekoitetaan sementtiä, betonilattiat, pienet maalaistalot, autotallit, kylpyhuonekalusteet ja ulkorakenteet perustuvat seokset; lujuusluokkaa B7.5 käytetään vain valmistelevaan työhön, kun rakennetaan perusta perustapohjaisen nauhan valu.

  Tällaista koostumusta käytetään menestyksekkäästi kaatosadan, päällystyslautojen kaataessa. M100: n käyttöä ei suositella monimutkaisemmille töille, koska sen lujuus on melko alhainen, sillä se ei yksinkertaisesti kestä kuormia. Luokan ja luokan suhde on yksi tärkeimmistä arvoista betonin valinnassa. On tärkeää valita betonityyppi oikein siten, että pystytetty rakenne on vahva ja kestävä.

  Betoni luokittelu tuotemerkin ja luokan mukaan

  Teknologiset merkit ja betoniseosten luokka

  Rakennusalan koko historia liittyy läheisesti voimakkaaseen asennusmateriaaliin. Vähitellen laatuvaatimukset kasvavat. Tämä tarkoittaa autojen ja rautateiden sillan, tien infrastruktuurin, monikerroksisten rakennusten, teollisuuskompleksien luomista. Arkkitehtoniset ratkaisut edellyttävät raskaiden rakenteiden käyttöä, ennustetaan kantavuutta, veden kestävyyttä ja ympäristön lämpötilaa.

  Betoni - yleinen konsepti ja standardointi

  Pääkomponentit ovat neulontaelementti, vesi, täyteaine, lisäaineet. Sekoitettaessa saadaan homogeeninen muovimassa, joka kiinteytymisen jälkeen muodostaa tietyn brändin kiinteän betoni-monoliitin. Teknisen standardin vaatimusten ja standardien noudattaminen, erityisesti GOST 7473-94, on eri luokkien betonin kyky kestää kuormia. Suunnittelulaskelmien ja todellisten tulosten tarkastaminen tapahtuu laboratorio-olosuhteissa, referenssikuutiot ja sylinterit kohdistetaan puristukseen, vaihtoehtoiseen jäädytykseen. Työn projekti mahdollistaa testaamisen eri vaiheissa. Jos tällaista vaatimusta ei ole, tulos määritetään, kun koenäytteeksi on 28 päivää vanha.

  Vahvuusominaisuudet, Legend

  Teknologinen betoni on osoitettu latinalaisella kirjaimella M ja antaa tietoa sementin määrällisestä sisällöstä seoksessa. Hankkeen valmistuksessa suoritetaan sarja koekäyttöisiä kuormia, lopullinen indikaattori on puristusarvon keskiarvo, mitattuna kg / cm2. Luokka on merkitty kirjaimella B. Sen arvo määritellään testien perusteella, ja sitä pidetään taattuna indikaattorina. Digitaalinen indeksi kuvaa kuormapaineen tasoa, MPa mittayksikköä. Itse asiassa lujuusluokka ja merkki kuvaavat samoja arvoja.

  Standardoitu GOST 7473-94: n ja GOST 27006: n teknisten määräysten mukaan. Koostumuksesta riippuen betoniseoksen laatu täyttää tietyt vaatimukset:

  1. Vahvuus kuvaa vastustuskykyä ulkoisiin vaikutuksiin poikittaisessa (puristus-) ja pitkittäisessä (taivutus) suunnassa.
  2. Vedenpitävyys - kyky estää veden tunkeutuminen, osoitettu kirjaimella W, mittayksikkö kg / cm2.
  3. Frost-vastus - F20-indeksi osoittaa peräkkäisten jäädytys- ja sulatusmäärien, joita betoni monoliitti kestää samalla säilyttäen alkuperäiset parametrit, numeerinen ilmentymä vastaa syklien lukumäärää.

  Suunnittelu ja rakentaminen

  Tärkeää on luokan ja brändin suhde. Teknisessä dokumentaatiossa otetaan huomioon seoksen laatuun vaikuttavat tekijät. Tällainen täyteaine, sementti, sääolosuhteet, toimitusaika. Arvioitu luokitus ja betoniluokka taulukossa mahdollistavat noudattamisindikaattorit.

  Keskimääräinen vahvuus, kg / cm2

  Järjestys ja laskentamenetelmät on kuvattu julkaisussa GOST 26633-91. On olemassa ohjelmistojärjestelmiä KSYBS 6.3 valittaessa seoksen optimaalista koostumusta.

  Se suoritetaan materiaalityypillä, tuotanto-olosuhteilla ja fysikaalisilla ominaisuuksilla.

  1. Sideaineen - sementin, kalkin, kipsin, erilaisten bitumien, polymeeristen yhdisteiden tai näiden yhdistelmien merkki.

  2. Tavoitteen mukaan betoniluokka on jaettu: hydraulisiin, asfaltti-, lämpöeristetty-, tulenkestäviin, yleisiin rakennustarkoituksiin.

  3. Kypsytysolosuhteiden mukaan on luontainen kovettuminen, autoklaavi tuotantomenetelmä, jossa on kuuma höyrykäsittely.

  4. Työstettävyys - kova ja muovinen merkki.

  5. Luokan rakenteellinen rakenne riippuu tuotannon teknologiasta ja komponenttien määrällisestä sisällöstä. Sijoita solu, huokoinen ja tiheä.

  6. Jyvien kokoon betoni luokitellaan karkeiksi ja hienorakeiseksi.

  7. Täyteaineen tyypin mukaan metallurgiasta tai savi- ja posliinijätteistä on merkkejä. Käytetään säteilyltä suojaavia rakenteita ja teknisiä uuneja asennettaessa.

  8. Ominaispaino on jaettu kevyeen ja raskaaseen betoniin, massa on 500-2000 kg / m3 ja 2000-2500 kg / m3.

  Erilaisten betonien ominaisuudet, parametrit ja ominaisuudet aiheuttavat tiettyjen luokkien ja luokkien käyttöönottoa eri rakennusalalla.

  Hikinen laskuri, joka säästää sähköä. Se maksaa 2 kuukaudessa!
  Jokainen tarvitsee tietää tämän säästää rahaa!

  • M50 - M75 palvelee laitteen jalkatuet tyynyt, valmistelevat syyt.
  • M100 - M150 - täyttöalueet, lattiat.
  • Mark M200 - tukiseinien, betoniteiden, portaiden valmistus.
  • M300 - eri luokkien, lattialaattojen perustukset.
  • Mark M350 - moottoriteiden rakentaminen, asuntojen ja kaupallisten monoliittirakennusten rakentamisessa, kolonnit, joissa on kolonnit ja joissa on kiitotien ja kiitotiet.
  • M400 - M450 - betoni on tarkoitettu elementtien, erityisesti metro-, sisä- ja altaiden, rakentamiseen.
  • Mark M500 - M550: a käytetään hydrotekno- logisten ja anti-säteilykompleksien rakentamisessa, joilla on lisääntynyt suojausluokka.

  Mikä on betonin laatu ja luokka?

  • Betonimassan parametrit
  • Määritetyn materiaalin eri laatujen käyttö

  Näiden tai näiden töiden suorittamiseksi on tarpeen ottaa tietty betoniluokka. Jokaisella tyypillä on omat ominaisuutensa, ja se on suunniteltu toteuttamaan erityisiä rakennustöitä. Jos haluat ratkaista kysymystä konkreettisen tuotemerkin määrittämisestä, sinun on ensin ymmärrettävä sen nykyinen luokittelu ja sinulla ei ole ongelmia.

  Betonin tasot eroavat toisistaan ​​jäätymisen, veden kestävyyden ja rakenteen liikkuvuuden suhteen.

  Betonimassan parametrit

  Tärkein luokitus perustuu betonin merkkiin ja luokkaan, mutta on olemassa myös muita indikaattoreita, jotka osoittavat tietyn rakennusmateriaalin ominaisuuksia ja ominaisuuksia. Tämän materiaalin laatumerkit ovat seuraavat: pakkasenkestävyys, rakenteen liikkuvuus ja veden kestävyys.

  Mikä on tuotemerkin ja betoniluokan luokitus? Näiden indikaattorien perusteella määritetään betoniseoksen tällaiset muuttujat laatuun ja lujuuteen.

  Betoni luokitellaan tuotemerkillä osoittamalla kirjain M ja numeerinen arvo 50-1000.

  Tämä ilmaisin ilmoittaa, kuinka paljon sementtiä on valmiin betoniseoksen tilavuudessa. Numeerinen arvo ilmaisee puristuslujuuden tason, ja se mitataan kgf / n. Tämä tarkoittaa sitä, että jos betonipitoisuus on M300, niin tällainen materiaali pystyy kestämään 300 kg: n / cm2: n puristusvoiman.

  Taulukko betonin ominaisuuksista.

  Tämä on tavallisesti keskimääräinen arvo, se ilmoitetaan pakkauksessa tai se voidaan määrittää laboratoriossa, jossa on koneita, jotka mittaavat puristusvoimaa. Merkki voidaan määritellä muilla menetelmillä, esimerkiksi käyttämällä ultraääntä, iskunpulssi jne.

  Vaikka käytät samoja aineosia seoksen valmistukseen, sen vahvuus voi olla erilainen. Tähän vaikuttavat myös muut tekijät, esimerkiksi tekniikan noudattamatta jättäminen valmistuksen aikana, käytetyn veden ja hiekan koostumus ja laatu. Saman tuotemerkin valmistettu sementtiliuos voi olla vahvuuden kannalta erilainen.

  Tällainen parametri, kuten betoniluokka, on olemassa voidakseen määrittää valmiin materiaalin lujuuden. Betoniluokka tarkoittaa virheiden esiintymistä valmiissa betoniseoksessa. Edellytys on täytettävä, että materiaalin lujuus täyttää standardit 95%: ssa, ja tämä parametri, kuten betoniluokka, osoittaa. Yksinkertaisilla sanoilla - tämä parametri osoittaa materiaalin todellisen lujuuden. Tällaiset parametrit ovat välttämättömiä lujuuden ja muiden indikaattoreiden suunnittelulaskelmille.

  On erityinen taulukko konkreettisia luokkia ja heidän kirjeenvaihtoa tuotemerkkejä:

  Tässä on useimmin käytettyjen seosten indikaattorit, ja yksityiskohtaisempi taulukko löytyy erikoiskirjallisuudesta. Näiden parametrien vaatimustenmukaisuuden määrittäminen vaihteluvälin avulla. Tämä indikaattori riippuu eri tekijöistä ja voi vaihdella merkittävästi. Kun käytät samaa tuotemerkkiä, on mahdollista saada eri voimaa sisältäviä seoksia, on tavanomaista käyttää merkittyä indikaattoria 13,5%, tämä on keskiarvo.

  Takaisin sisällysluetteloon

  Määritetyn materiaalin eri laatujen käyttö

  Tiettyjä betonityyppejä käytetään erityisten rakennustöiden suorittamiseen, esimerkiksi yleisimmin käytettyjen betonilajien esimerkki:

  Voima taulukko eri betonityypeistä.

  • M 100 (B 7.5) käytetään valmistelutyön tekemiseen, esimerkiksi perustaa säätiön perustus, kun se suorittaa koulutusta teiden rakentamisessa, jalkojen kiinnittämiseen jne.;
  • M 150 (B 12,5) on samanlainen, ja sitä käytetään myös lattiapinnoitteisiin, jotka muodostavat betonireittejä;
  • M 200 (B15) käytetään lattian, perustusten, sokeiden alueiden rakentamiseen rakennuksen ympärille, eri kohteiden rakentamiseen;
  • M 300 (B 22,%) käytetään luomaan liuskepohjaa, täyttämään lattiat, luomaan konkreettisia portaita, aidat;
  • M 350 (B 25) sopii monoliittisen perustuksen ja seinämien muodostamiseen, sitä käytetään altaiden kaatamiseen, palkkien luomiseen, erilaisiin pylväisiin ja tukiin;
  • M 400 (B 30) käytetään vastuullisen työn suorittamiseen, siltojen, pankkien varastojen, hydraulisten rakenteiden ja muiden esineiden rakentamiseen, joihin sovelletaan erityisvaatimuksia.

  Omistamalla määritetyt tiedot voit turvallisesti suorittaa yksityisen rakentamisen. Riippumatta siitä, miten määrität betonisekoituksen laadun brändin tai luokan mukaan, tiedät nyt, että nämä käsitteet liittyvät toisiinsa.

  Lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota sellaisiin indikaattoreihin kuin roiskeenkestävyys (sellaisten syklien määrä, joita materiaali kestää jäädyttämisen ja sulatuksen aikana samalla kun sen lujuus pienenee enintään 5%), valmiin rakenteen liikkuvuus ja sen vedenkestävyys (materiaalin kyky kestää vettä ja se ei romahda), niin että kaikki parametrit noudattavat tietyn rakenteen rakentamista koskevia standardeja ja vaatimuksia.

  Vain valitsemalla kaikkien rakennusmateriaalien vahvuus, voit olla varma siitä, että rakennus on vahva, luotettava ja kestävä. Siksi on syytä kiinnittää erityistä huomiota rakennusmateriaalien ja seosten valintaan, ja tämän vuoksi sinulla on oltava tiettyjä tietoja ja taitoja.

  Betonin tasot ja niiden ominaisuudet

  Ennen talon tai talonrakentamisen rakentamista sinun on valittava asianmukaiset laastinparametrit, jotka täyttävät vaaditut vaatimukset. Ratkaiseva ja tärkein parametri tässä tapauksessa on betonimerkki, joka heijastaa rakennusmateriaalien laatua, lujuutta, jäätymisvastusta ja vedenläpäisevyyttä. Kaikki betonipöytätasot, joiden arvot ovat jäljempänä, ovat suhteellisesti sekoitettuja irtokaasumateriaaleja, joilla on tiettyjä ominaisuuksia ja ominaisuuksia, jotka on suljettu vedellä. Kun liuos kaadetaan muottiin, se tiivistetään, muodostuu ja kovettuu. Vaikka seos ei ole alkanut kovettua, sitä kutsutaan ratkaisuksi. Erityisiä rakennusmikseja valmistetaan sekoittamatta veteen.

  Betonin valmistusperiaate

  Määritetään luokka ja brändi

  Betoniin liittyviä tuotteita ja rakenteita käytetään lähes kaikkialla:

  1. Rakennusaineiden, rakenteiden ja rakennusten rakentamisen aikana;
  2. Monoliittisten rakenteiden rakentamisen aikana.

  On tarpeen luoda tarvittava brändi jo projektisuunnittelun alussa Lähes kaikki merkittävät elementit tai rakentamisominaisuudet on määritetty tuotemerkin ja luokan normaaleihin arvoihin tarvittavien laskelmien jälkeen. Rakennuskohteita voivat olla kaikki betonirakenteet - pohja ja alusta, lattialaatat, seinät (joissa on tai ei), pylväät ja kaaret, paalarakenteet ja pohjat, lattia ja katto.

  Vahvuusvoimakkuus

  Teollisessa ja yksilöllisessä rakentamisessa yhteisten luokka- ja tuotemerkintöjen lisäksi on kehitetty erityisiä kevyitä ja raskaita materiaaleja, joilla on erityisiä parametrejä ja ominaisuuksia, ja niitä käytetään laajalti:

  1. Pieni saostuskerroin ja liuoksen liikkuvuus;
  2. Pakkasenkestävyys;
  3. Toiminnan kesto;
  4. Häiriöitä halkeamiin ja siruihin;
  5. Korkea paloturvallisuus;
  6. Henkilön suojaaminen tunkeutuvan säteilyn negatiivisilta vaikutuksilta jne.

  Lajikkeet ja luokittelu

  Tärkeimmät betoniluokat vahvistetaan sideaineen perusteella:

  1. Sementtibetoni - suosituin ja yleinen;
  2. Asfalttibetoni - tienrakennus;
  3. Limy rakennusmateriaali;
  4. Kipsibetoni;
  5. Silikaattibetoni;
  6. Savesta ja muusta rakennusmateriaalista.

  Betonin tyypit sideaineena

  Betonin luokittelu aggregaattien mukaan:

  1. Normaali rakennusmateriaali tai raskas, tiheys ≥ 1700 Pa. Laastille lisätään murskatut kiviainekset tai sora-aggregaatit kivistä. Raskasta betonia käytetään betonirakenteiden tai betonirakenteiden rakenteessa, joilla on korkea kestävyys;
  2. Erityisen raskas, tiheys ≥ 26500 Pa. Bariitti, materiaalit, joissa on rautapitoisia epäpuhtauksia, lisätään liuokseen, jotta säteilyn haitalliset vaikutukset ihmiskehoon minimoidaan ydinvoimaloissa, tutkimus- ja testauslaboratorioissa;
  3. Kevytbetonin merkkituotteet, joiden tiheys on ≤ 1700 Pa - koostuvat puubetonista, masuunikuopista, tuhkakudoksesta, hohkakivestä jne. Sisäpuolisten väliseinien ja kuormittamattomien pinnoitteiden tai aidojen rakentamisessa tarvitaan huokoisia rakennusmateriaaleja, joilla on matala spesifinen lämmönjohtavuus;
  4. Erityisen kevyt materiaali - pehmeä vaahto ja kaasutiiviste, jonka tiheys on <5000 Pa.

  Betonityyppi

  Betonin luokittelu vahvistuselementteihin:

  1. Teräsvahvisteinen teräsbetoni;
  2. Betoni, jossa vahvistuksella ei-korostetuilla vahvisteilla;
  3. Betoni, jossa on esijännitetty vahvistusvahvistus;
  4. Puu betoni;
  5. Kamyshebeton;
  6. Materiaali keinotekoisella kuidulla;
  7. Betoni vahvistus kuituvahvisteella (dispersion reinforcement method) jne.

  Betonityyppien vahvistaminen

  Betonin tyypit viskositeeteina:

  1. Jäykkä rakenne, joka on tarkoitettu monoliittisiin voimakkaisiin malleihin;
  2. Muovinen betoni rakenteille, joissa on ohuet laakerin seinämät ja lattiat ja tiiviisti vahvistetut vahvikkeet.
  1. Betoni vedenkestävä - ei kastunut kosteuteen altistettaessa vedenpaineelle ≥ 0,2 MPa. Suunniteltu kaivoksille, joita käytetään hydraulirakenteissa ja tienrakentamissa;
  2. Frost-resistentti betoni, joka on suunniteltu lisäämään jäädytys-sulatusjaksojen määrää suhteessa tavanomaiseen materiaaliin;
  3. Erittäin korkea palonkestävyys, joka kestää korkeampia lämpötiloja kuin tavallinen materiaali.

  Lajittelu betonitoimintatavan mukaan:

  1. Torketobetonia, joka on valmistettu (ei valmiste), josta käytetään erityistä sementtipistoolia. Torketing suihkuttaa korkean paineen sementointiliuosta useissa kerroksissa.

  Leimat - luokittelu vahvuuden mukaan

  Toiminnan laatu määräytyy sen tuotemerkin mukaan, joka riippuu seuraavista parametreistä:

  1. Sideaineen laatu liuoksessa;
  2. Suhde W / C (vesi - sementti). Jos V / C-parametri nousee, betonin lujuus vähenee. V / C: n hyväksytty keskiarvo on 0,3-0,5;
  3. Aggregaattien tiheys ja betonin lopullinen tiheys.

  Jokainen betonimerkki vastaa todellista voimaa, joka vastaa 28 päivän ikäisten betonikuppien minimi- ja maksimaalisen puristusluvun aritmeettista keskiarvoa kustakin erästä. Näyte otetaan 20 cm: n sivuilla.

  Betoninäyte kuutioina

  Miten betoni jaetaan tavallisiin ja kevyisiin betoniin merkkien mukaan:

  1. Betoni normaali: merkki M 25 - M 600;
  2. Kevyt ja märkä rakennusmateriaalit: M 10 - M

  Tämä betonilaatuinen taulukko on hyödyllinen luokkien ja laatuluokkien sovittamiseksi:

  Merkin pakkasvaste

  Veden kyllästetyn betonin kyky kestää jäädytys-sulatusjaksoja ilman tuhoutumista ja vähentää lujuusparametreja pitkään kutsutaan jäätyvastukseksi. Jäätynyt vesi, joka muuttuu jäähän, laajenee ja tunkeutuu betonin ilman huokosiin ja tuhoaa sen. Siksi pakkasenkestävät indikaattorit riippuvat betonin rakenteesta: sitä suurempi huokoskoko, sitä alhaisempi on rakennusmateriaalin räjähdyskestävyys.

  Frost resistenssi teknisenä ja toiminnallisena parametrina on erityisen tärkeä pohjoisten ilmastovyöhykkeiden kannalta. Pohjoisessa lähes kaikki betonirakenteet toimivat alhaisissa katulämpötiloissa, absorboivat ilmakehän kosteutta ja toistuvat jäädytykset ja sulatukset. Tavallisten rakennusmateriaalien konkreettiset esineet menettävät lujuuttaan ajan myötä. Tärkein syy betonielementtien nopeutetulle kulumiselle ja hävittämiselle on vähäinen paleltumiskestävä indikaattori, indikaattoreiden eroja ristivastustason vaatimusten kanssa.

  Kylmänkestävyyden luokitus

  Betoni, joka on valmistettu kaikkien standardien, määräysten ja vaatimusten mukaisesti, voidaan käyttää ilman tuhoutumista yli sata vuotta. Jos jäätymisvastusmittarit eivät täyty, vahinko voi ilmetä useiden toimintavuosien jälkeen. Pakolliset vaatimukset, jotka koskevat reseptin noudattamista roiskeita kestävien seosten valmistamiseksi veden ja sementtisuhteen, käytetyn sementtityyppien ja asetusolosuhteiden lisäksi, sisältävät reseptin tarjoamisen erityisillä ilmanvaihdullisilla lisäaineilla ja muilla ylimääräisillä olosuhteilla, jotta se täyttäisi jäätymisvastuksen.

  Frost-resistenssi on merkitty latinaksi "F" -symbolilla ja numeroilla 50-1000, mikä osoittaa jäätymis- ja sulatusjaksojen lukumäärän, joka ei johda materiaalin ominaisuuksien tuhoamiseen.

  Voimakkuustestit

  Taulukossa on nähtävissä, kuinka konkreettisen näytteen betonipitoisuus määräytyy pakastus-sulatusjaksojen mukaan, jotka suoritetaan seuraavilla menetelmillä:

  1. I-menetelmä: mikä tahansa betoni, paitsi jos käytetään jalkakäytävien ja lentopaikkojen rakentamiseen;
  2. Menetelmä II: jalkakäytävien ja lentokenttien rakentamiseen käytettävien lisäksi lisäksi keskimääräisen tiheyden (kevyt) betoni ≤ D1500;
  3. Menetelmä III: käytetään tiepalojen rakentamiseen ja betonikenttien rakentamiseen.

  Hajoavuus on materiaalin kyky vastustaa kosteuden vaikutusta syklisen kostutuksen ja kuivauksen aikana. Läpäisevyys lasketaan lopullisen voimakkuuden suhteesta tietyn määrän kostutus- ja kuivauskierrosten ja vahvuuden alkuarvon avulla. Läpäisevyysmerkki on merkitty latinaksi kirjaimella "W" ja numeroilla kahdesta kaksikymmentä, mikä tarkoittaa lopullista vedenpainetta.

  Betonin vedenkestävyyden valvonta

  Korkealaatuisen betonin valmistusprosessi edellyttää tiukkaa noudattamista ratkaisun sisältämien ainesosien lukumäärään, mikä takaa rakenteiden lujuuden ja kestävän toiminnan. Kaupallista laatua oleva betoni, jolla on halutut ominaisuudet, on kysyntää teollisessa ja yksityisessä rakentamisessa, koska se hyödyntää tehokkaasti monoliittirakenteita. Betoniin - seismiseen vastustuskykyyn, voimakkaaseen lujuuteen, saumattomaan rakentamiseen, seoksen tasaiseen kutistumiseen ja alhaisiin kustannuksiin liittyvät ominaisuudet ovat yhä enemmän houkutelleet kuluttajia.

  Betoniarvot ja niiden ominaisuudet päivitetty: 17. helmikuuta 2017 mennessä: kranch0