Kuinka kauan se kestää ja kuinka paljon konkreettisia kuivuu

Betonin kovettumisen tuntemuksen ansiosta voit ennakoida uusia rakennusprosesseja.

Seuraavaksi keskustelemme siitä, miten määritetään seoksen asettamisaika, selvitä, kuinka kauan betoni kovenee. Yritä myös ymmärtää niihin liittyvät toimenpiteet ja niiden vaikutus asianmukaiseen kuivaukseen.

Uusia rakennuksia koskevat laatuindikaattorit riippuvat useista tekijöistä:

 • ilman lämpötila;
 • ilmakehän kosteus;
 • sementti laatua;
 • asennus- tekniikan noudattaminen;
 • hoidetaan lasia kuivumisjakson aikana.

Betonin kovettuminen

Tämä monimutkainen, monivaiheinen prosessi, joka liittyy lujuuteen ja kuivumiseen, soveltuu säätöön, mutta tämän täytyy ymmärtää, mitä se on.

Betonin ja muiden sementin perustana olevien rakennusseosten kovettumisvaihe alkaa asentamalla. Ratkaisu ja vesi muottipesässä reagoivat, ja tämä antaa sysäyksen rakenteen ja lujuusominaisuuksien hankintaan.

käsitys

Asetukseen tarvittava aika riippuu suoraan erilaisista vaikutuksista. Esimerkiksi ilmakehän lämpötila-indikaattori on 20 ° C ja perustus muodostuu sementti M200: n avulla. Tässä tapauksessa kovettuminen alkaa aikaisintaan 2 tunnissa ja kestää lähes yhtä kauan.

vakauttaminen

Asetusvaiheen jälkeen tasoitus alkaa kovettua. Tässä vaiheessa suurin osa sementin rakeista ja liuoksessa oleva vesi alkavat vuorovaikutuksessa (sementin hydratointireaktio tapahtuu). Optimaalinen prosessi tapahtuu ilmakehän kosteudessa 75% ja ilman lämpötilan ollessa +15 - +20 ° C.

Jos lämpötila ei nouse yli +10 astetta, on erittäin todennäköistä, että betoni ei saavuta rakenteellista lujuutta. Siksi talvella ja kadulla tehdyissä olosuhteissa ratkaisu on koottu erityisillä antifrost-lisäaineilla.

Voima asetettu

Lattian tai minkä tahansa muun rakenteen rakenteellinen lujuus ja se aika, jota sementin laasti kovettuu, liittyvät suoraan. Jos betonin vettä lähtee nopeammin kuin on tarpeen asetettavaksi ja sementillä ei ole aikaa reagoida, niin tietyn ajan kuluttua kuivauksen jälkeen kohtaamme löysät segmentit, mikä johtaa levyn halkeiluihin ja muodonmuutoksiin.

Näitä vikoja voidaan havaita betonituotteiden leikkaamisen aikana hiomakoneen avulla, kun laatan heterogeeninen rakenne osoittaa teknisen prosessin rikkomisen.

Teknisten sääntöjen mukaan betoni on kuivunut vähintään 25-28 vuorokautta. Kuitenkin rakenteille, jotka eivät suorita parantuneita kuormitustoimintoja, tämä aika voidaan lyhentää viiteen päivään, jonka jälkeen niitä voidaan käydä ilman pelkoa.

Vaikutustekijät

Ennen rakentamisen aloittamista on otettava huomioon kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa betonin kuivausaikaan.

kausiluonteisuus

Tietenkin tärkein vaikutus sementtilaastin kuivausprosessiin on ympäristö. Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen kuivauksen ja kuivauksen aika voidaan rajoittaa pari päivään kesällä (mutta vahvuus on alhainen) tai mallissa on runsaasti vettä yli 30 päivän ajan kylmäkauden aikana.

Betonin kovettumista normaaleissa lämpötilaolosuhteissa kuvataan parhaiten erityisellä taulukolla, joka kertoo, kuinka kauan se kestää maksimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi.

Kuinka kauan konkreettinen kovettuu?

Aikana meidän betonista on tullut tärkein rakennusmateriaali. Useimmiten sitä käytetään asuinrakennusten ja tuotantolaitosten rakentamiseen, koska se on edullisin ja käytännöllisin. Kuitenkin, kun aloitat yhteistyön tämän materiaalin kanssa, betonin kovettumisen aika on nykyisen kiinnostuksen kohteena.

Mistä se riippuu?

Betonin kovettumisprosessi kestää yhdestä kaksikymmentäkahdeksan kalenteripäivää. Paljon riippuu työstä käytetystä sementistä. Kemiallinen prosessi näyttää tältä: betonin mineraalit muunnetaan kaliumhydrosilikaatiksi. Jotta materiaali olisi voimakas, ei murskattu eikä rikkoutunut, se on järjestelmällisesti liotettava veteen. Kiinteytetty betoni on "kauhistuttava". Nopea asetus määritetään useilla komponenteilla: lämpötila, kosteus, kerrospaksuus (tamping) jne.

Kiinnostuksen vaihe

Jäädyttäminen sisältää kaksi vaihetta.

Jähmettymisen vaihe (esimerkiksi säätiö)

Täydellisen kovettumisen ja sementin asettaminen ei ole niin suuri. Yksi päivä sen jälkeen, kun kaato on riittävä, ja materiaali on täysin kovettunut. Kuitenkin keskeinen rooli on edelleen ilman lämpötila, jossa säätiö kaadetaan. Kaksi tuntia myöhemmin betoni kovettuu sementtiseoksen sekoittamisen jälkeen vedellä 20 asteen lämpötilassa. Kuivumisen lopetus tulee kolmen tunnin kuluttua. Erityiset lisäaineet auttavat vähentämään asetusta viisitoista, kaksikymmentä minuuttia.

Useiden betonilaatujen kovettumisaika:

 • Kiinteytysaika M 200 = kaksi-kaksi ja puoli tuntia.
 • Jähmettymisen aika M 300 = yksi ja puoli-kaksi tuntia.
 • M 400 kovetusaika = yksi tai kaksi tuntia.
Takaisin sisällysluetteloon

Kiinnitysvaihe

Toisin sanoen nesteytysvaihe ajanjaksolla, jolloin säätölaitoksen toiminta on aktiivinen (kosteuden haihtuminen sementtibetonista). Nesteytysprosessi päättyy ennenaikaisesti liian aktiivisella kosteuden haihdutuksella, mikä vuorostaan ​​vaikuttaa negatiivisesti materiaalin laatuun ja lujuuteen. Ihanteellinen aikaväli säätiön jähmettämiseksi vaaditulla veden tilavuudella on puolitoista tai kaksi viikkoa.

Eräiden tuotemerkkien konkreettisen kovettumisen aika:

 • M 200 = neljätoista kahdeksantoista päivää.
 • M 400 = seitsemän-neljätoista päivää.

On tärkeää tietää, että betonin kovuuden kestomuovilla on kestettävä vähintään viikko ennen sen sallimista irrottaa rakennetta häiritsemättä. Mutta älä unohda, että kuivausjakso riippuu sementin tuotemerkistä. Ymmärtää, kuinka kauan betoni tarttuu (ottaen huomioon lämpötila) auttaa aikataulun tai taulukon. Kuvaaja ja taulukko kuvaavat selvästi lämpötilaa, materiaalin laatua ja sen kuivumista. Taulukko tai kaavio tulee välttämättömiin avustajiin tässä vaikeassa tehtävässä.

Teosten sesonkiluonteisuus

 1. Termomekkien käyttö on uusi menetelmä lämpöaltistukselle talvella.

Kuinka kauan se kuivuu alhaisessa lämpötilassa? Kylmänä säässä betonin kanssa on otettava huomioon mahdollisuus eristää sementti-betonirakenne vedestä ja alhaisesta lämpötilasta. Negatiiviset olosuhteet, kuten hidastimet, vaikuttavat siihen, kuinka kauan hydratointijakso kestää, aiheuttaa kuivauksen ongelmia, mikä vähentää rakenteiden kestävyyttä. On tärkeää kunnioittaa turvallisen aineen stabiilisuuden asettamiseen tarvittavaa aikaa. Viiden lämmön asteessa betonin lujuuden laatu kasvaa viidellä tai jopa seitsemän kertaa verrattuna kaksikymmentä lämmön asteeseen.

 • Kuinka kauan kestää 30 asteen lämpöä? Luonnollisesti korkeiden lämpötilojen vuoksi sementtiseos asetetaan ennemmin, mutta tämä voi heikentää voimaa. Kosteuden voimakas haihduttaminen betonista aiheuttaa hydrauksen pysähtymiseen ja vähentää myös kestävyyttä. Pohjimmiltaan, 30 ° C: ssa sementtiseos kovettuu tunnin kuluttua sen kaatamisen jälkeen. Kuumalla säällä, kun ilman lämpötila saavuttaa 30-40 astetta, rakentajat käyttävät erityisiä lisäaineiden hidastimia. Ne ovat välttämättömiä, jotta seoksen kuivaus on yhtenäinen. Hidastimien avulla voit saavuttaa korkeimman materiaalin voimakkuuden.
 • Betoni on kaikkein helpoin ja käytännöllinen materiaali. Takavarikko tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti sääolosuhteista riippuen. Aloittelija tarvitsee tietää vastaukset kahteen kysymykseen: kuinka kauan se kestää kuivattaa sementtiseosta; Kuinka paljon ja mitä lisäaineita pitäisi käyttää aineen pitämiseen kestää kauemmin.

  Kuinka nopeasti betoni sekoittuu kuivaksi?

  Betonin käyttö monissa rakennusprosesseissa on kannustin, joka pakottaa käsityöläiset tutkimaan tämän materiaalin ominaisuuksia ja ominaisuuksia. Ilman tietämystä teorian käytöstä on mahdotonta määrittää laastin oikeat mittasuhteet sekä betonirungon alkuperäisen asennuksen tai täydellisen kiinteytymisen edellyttämä aika. Kovettumisen ajoitus on asiantuntijan tärkeä indikaattori, koska on mahdollista laatia aikataulu jatkotyölle niiden perusteella.

  Kovettunut betoniliuos on melko monimutkainen kemiallinen reaktio. Sitä kutsutaan hydratoinniksi, ja sen ydin on se, että alkuperäinen koostumus vesimolekyylien läsnä ollessa muunnetaan kalsiumhydraatiksi. Astringentti on mineralisoitu, mikä sitoo seoksen monoliittiin.

  Muottiin kaadettu betoni kulkee kahden päävaiheen läpi:

  Ensimmäinen vaihe ei kestää kauan. Se alkaa heti sekoittamisen jälkeen (noin 2 tuntia). M 200: n ja M 300: n yksityisessä rakentamisessa suosituin betonikiinnitys aika 20 ° C: ssa on 60 minuuttia. Jos ilman lämpötila on alhainen, mutta ei alle nolla, se alkaa laskea noin 5 tunniksi ja jos se on korkea, niin hyvin nopeasti - vain 15-20 minuutissa.

  Betoni lämpötila 0 astetta alkaa asettaa vain 6-10 tuntia. Tällainen "viive" johtuu kemiallisten prosessien heikosta kulusta. Asetus kestää 15-20 tuntia. Negatiivisissa lämpötiloissa veden ja sementin reaktio pysähtyy, mikä aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa rakenteelle. Seos ei todellakaan kuivunut, mutta se pysyy epätasapainossa, kunnes kadun lämpötila kohoaa 0 ° C: seen ja korkeammalle.

  Moderni lisäravinteet ratkaise hidastumisongelman kylmissä olosuhteissa. Sekoitusvaiheessa liuokseen lisätään erityisiä komponentteja, jotka stimuloivat hydraatiota ja kemiallisia prosesseja ja estävät myös veden kiteytymisen. Tarramerkinnällä tarkoitetaan aina mittasuhteita niin, että päällikkö laskee tarkasti, kuinka paljon lisäaineita tarvitaan tietyissä lämpötilaolosuhteissa.

  Toinen tapa jäädyttää ulkolämpötilassa on lämmin muotti. Se antaa normaaleja olosuhteita seoksen kovettumiselle, mutta ei nopeuta luonnollista kovettumista.

  Jos kylmäkaudella betoni kaadetaan kadulle, se tarvitsee erityistä huomiota, ja kesän lämpimän muottien käyttäminen nopeuttaa nesteytymistä vastaa tietoisen kaatumisen vaurioitumista. Jähmettyminen tapahtuu 2 kertaa nopeammin, mutta liuos kuivuu, hydrausprosessi pysähtyy ja rakenne ei saavuta vaadittua laatua ja lujuutta.

  Ensimmäisen vaiheen jälkeen toinen alkaa - karkaisu. Tämän vaiheen aikana betoni on kuivunut ja vahva. Jähmettymisen valvonta-aika on 28 päivää (20-22 ° C: n lämpötilassa ja 68% kosteudessa). Mutta betonirakenne saavuttaa suurimmat lujuusominaisuudet kuukausia ja jopa vuosia.

  Rakennuskaavojen ja olemassa olevien kaavioiden avulla voit määrittää voimakkuuden prosenttiosuuden nopeasti ja tarkasti. Laske konkreettinen indeksi Rn, jonka ikä on n päivää (n≥3), kaavalla:

  Rn = R28 (lgn / lg28), jossa:

  • R28 on brändi (esimerkiksi M 200 tai M 300);
  • n on päivien lukumäärä, jotka ovat kuluneet sen jälkeen, kun seos kaadettiin muottiin.

  Tällöin kaksi ensimmäistä päivää ohitetaan. Heille vahvuus ei ole määritelty. Tärkeitä valvontapisteitä ovat 3., 7. ja 28. päivä. Tiedetään myös, että kahden viikon kuluttua indikaattori on keskimäärin 70%.

  Jäädyttäminen kadulla

  Ei ole erityistä vastausta. Jokainen asiantuntija voi määrätä vain noin ajan. Indikaattori riippuu siitä, missä rakennelma on luotu ja mikä sen tarkoitus on. Joitakin esimerkkejä voidaan pitää esimerkkeinä.

  1. Vyön perustus helppoa aitausta varten. Voit irrottaa muotit ja aloittaa rakentamisen 4-7 vuorokautta.

  2. Yksityinen talo. Yksittäisen rakentamisen betoni merkki voi olla M200 tai M300. Nauhatalustalla on oltava vähintään 28 päivää kestävä voima, ja betonin kovettumisen aika monoliittisella levyllä kestää 1,5-2 kuukautta.

  3. sauvat, sillat ja muut lujitetut rakenteet.

  Betoniyhdistelmä M400-tuotemerkki tällaisissa tapauksissa kuivuu vähintään 90 vuorokautta. Kovettumisprosessin hallinta tapahtuu asiantuntijoiden toimesta. Niissä on laitteita, jotka mahdollistavat milloin tahansa voimakkuuden määrittämisen. Asiantuntijat laskevat aikaa sen jälkeen, kuinka paljon voit poistaa muottiin laadun vaarantamatta.

  Kuinka paljon konkreettisia kaakeleita kuivataan sisätiloissa?

  Sisäiset betonityöt edellyttävät myös tiettyjen suositusten täytäntöönpanoa. Ensinnäkin - se on lämpötilamittareiden noudattamista. Ihanteelliset olosuhteet ovat 20-23 ° C. On ylläpidettävä korkeaa kosteutta. Pääsääntöisesti pakotetaan kosteutta laskeutumaan. Vettä ruiskutetaan sen pinnalle.

  Talossa tai muissa tiloissa betonilattia kuivuu kaikki samat 28 päivää. Mutta voit suorittaa viimeistelyn, joka alkaa neljännestä päivästä.

  Kuinka vaikuttaa kuivausnopeuteen?

  On tilanteita, joissa on tarpeen muuttaa betoniseoksen ajoitusta. Tällaisissa tapauksissa käytetään erilaisia ​​tekniikoita.

  1. Teollisuustuotanto.

  Betonituotteet kasvattavat liuoksen kovettumista lisäämällä lämpötilaa ja paineita. Lämmitys on huono hydraatiolle, koska betoni kuivuu nopeasti. Intensiivistä haihdutusta kompensoidaan autoklavoimalla tai höyryttämällä. ZhB-tuotteita kirjaimellisesti päivässä voidaan käyttää rakennustyömaalla.

  2. Yksityinen rakentaminen.

  Teolliset menetelmät ovat täysin sopimattomia yksittäiselle kehittäjälle. Lämpötilaa voidaan nostaa lämmittämällä huone tai seos muottiin, mutta omistajat ovat vaarassa saada lattian, säätiön, sokean alueen halkeamiin ja delaminoituun hiekkaan.

  Kotona voit peittää betonin muovikelmulla tai suojuksella bitumimastilla haihtumisen vähentämiseksi. Pinta on kostutettava voimakkaasti vedellä (ruiskutus, ruiskutus). Tällaiset menetelmät estävät dehydraation ja lisäävät nesteytystä, vaikka ne eivät nopeuttaisi jäätymistä.

  Kylmäkaudella yksityiset kehittäjät käyttävät lämmintä muottirakennetta tai lämmittävät betonirakennetta sähköjohtojen kanssa. Käytetään myös antifrost-lisäaineita (lisätty betoniin).

  On menetelmä "viivästyneen nesteytyksen". Sen ydin on seuraava:

  • liuokseen lisätään jäätymisenestoaineita;
  • kaataminen suoritetaan -15 ° C: ssa ja sen alapuolella;
  • vesi jäätyy, hydraus pysähtyy;
  • keväällä rakennus sulatetaan, betonin luonnollinen kovettuminen alkaa.

  Tekniikan miinus on rakenteen laadun heikkeneminen.

  Kuinka kauan betoni kovenee?

  Onko se riippuvainen säästä?

  Vintage betoni saa pääsääntöisesti brändinsä, kestävyytensä 28 vuorokautta, mikä tarkoittaa sen halukkuutta hyväksyä koko suunnittelun kuormitus.

  Huolimatta siitä, että betoniseos asetetaan 1-3 päivän ajan riippuen kerroksen paksuudesta, työolosuhteista jne., Sen käyttö perustana työn jatkotyölle, ehkä yhden tai kahden viikon aikana, kun asetetaan betoniseos noin 60 - 70% vahvuus, joka mahdollistaa tämän pohjan osittaisen kuormituksen ja suorittaa alustavan työn kohteen päällä.

  Tärkeimmät edellytykset betonimassan yhtenäiselle lujuudelle laskentakaudelle ovat melko vakionopeus, 15-20 astetta ja asetetun seoksen kosteus. Tätä varten, jos mahdollista, älä anna kaadetun pohjan pintaa kuivua ja jatkuvasti kastua pintaan vedellä ja suojata betonipohja suoraan auringonvalolta. Mitä korkeampi lämpötila on, sitä useammin sinun on kostutettava kaatunut betoni.

  Kun nämä olosuhteet muuttuvat, betoniaseman lujuus ja betonin laatu voivat vaihdella yhteen suuntaan. Tärkeintä ei ole kiirehtiä ja toteuttaa betonirakentamisen tekniikkaa huolellisesti. Onnea.

  Betonin kovettumisaika - millä tekijöillä tämä riippuu?

  Betoni on luotettava, helppokäyttöinen ja edullinen rakennusmateriaali. Sitä käytetään yksityisten talojen, teollisuuslaitosten, korkeiden asuin- ja julkisten rakennusten, erilaisten rakenteiden ja rakenteiden rakentamisessa. Betonin kovettumisaika on materiaalin tärkein ominaisuus, joka vaihtelee 1-28 päivän kuluessa. Se määrittelee suoritetun työn laadun, valmiin rakennuksen ongelmattoman toiminnan lujuuden ja kestävyyden.

  Betonimassan kovettuminen tapahtuu kemiallisen prosessin seurauksena, jota kutsutaan nesteytykseksi. Tämän reaktio tarkoitetaan rakennekoostumuksen (sementti, roska, hiekka, vesi, muut lisäaineet) alkuaineiden muuntamisen kalsiumhydrosilikaatiksi.

  Prosessin päätyttyä saadaan monoliittinen koostumus, jolla on suuria lujuusominaisuuksia. Betonin kovettumisaika riippuu:

  • käytetty sementtimerkki;
  • seoksen koostumus;
  • ilmakehän kosteus;
  • konkreettista työtä koskevan tekniikan noudattaminen;
  • ilman lämpötila (huoneessa, jossa seosta käytetään ja ulkona);
  • betonikerroksen paksuus ja tiheys;
  • hoitaa rakennetta sen jäädyttämisen aikana.

  Betoniseoksen täydellinen polymerisaatio tapahtuu kahdessa vaiheessa - asetetaan ja asetetaan muotoilu vahvuus. Näillä vaiheilla on omat ominaisuutensa, jotka on otettava huomioon rakennustöissä.

  Betonin lujuuteen vaikuttaa voimakkaasti sementtimerkki, josta se valmistetaan. Luotettavin seos valmistetaan materiaalista M500. Ja hauraimmat valmistetaan M100-sementistä.

  Kestävyys, kgf / sq. nähdä

  Eri osien läsnäolo betonissa muuttaa sen kovettumisen aikaa. Mitä enemmän soraa tai hiekkaa, sitä nopeammin vesi tulee ulos. Lisääntyneen kuonan ja paksun saven pitoisuuden vuoksi neste haihtuu hitaammin liuoksesta. Taulukossa esitetään betonisekoitusten pääkomponenttien suositellut suhde.

  Kulutus per 1 m 3

  Hiekka-sora-sekoitus, kg

  Betonin lujuus vähenee, jos sen halutun tiheyden säilyttämistä ei ole. Se on tärkeää! Nestettä tulee seoksesta, sitä hitaampi, sitä suurempi liuoksen tiheys. Teollisessa rakenteessa betonia käsitellään erityisellä värähtelevällä laitteella. Jokapäiväisessä elämässä se korvataan liimaamalla lapiolla ja tiivistämällä käsin rypytyksellä.

  Jotta säilytettäisiin kosteus betoniseoksessa, joka on asetettu muottiin, on suositeltavaa peittää viimeinen vedeneristyslevy. Sellaisena käytetään bitumimuovia tai tavanomaista polyeteenikalvoa. Nämä materiaalit parantavat hydraatiota, koska ne estävät betonin nopean kuivumisen.

  Samanlainen vaikutus saavutetaan kostuttamalla ajoittain kiinteytysliuos vedellä. Neste levitetään ruiskuttamalla tai ruiskuttamalla. Kiinnitä huomiota! Nämä toimenpiteet eivät kiihdytä betonin kovettumista.

  Polymeroinnin ensimmäinen vaihe ei kestää pitkään - 1 - 2,5 tuntia. Betonin asettamisaika riippuu lämpötilasta, jolla työ suoritetaan:

  • +20 ° C - reaktio seoksessa alkaa 100-120 minuuttia sekoittamisen jälkeen (lisäaineet sementtiin, hiekkaan ja muihin vesikomponentteihin). Sen jälkeen betoni kuivuu noin 1 tunti.
  • +1 - 19 ° C - prosessi alkaa 3-5 tuntia.
  • 0 ° C - reaktio alkaa sekoittamisen jälkeen 7-10 tunnin kuluttua, betoni kuivuu 16-20 tunnin kuluessa.

  Negatiivisessa ilman lämpötilassa seoksen komponentit eivät pääse kemialliseen reaktioon veden kanssa. Koostumus ei kuivu. Se on jäädytetty (inertti) tila, josta liuos jättää vasta sen jälkeen, kun lämpötila on noussut 0 °: een. Tämä ongelma ratkaistaan ​​lisäämällä erityisiä elementtejä betoniin, jonka tehtävänä on stimuloida seosta hydratointiin tai rakentaa eristettyä muottirakennetta.

  Yli 30 ° C: n lämpötilassa liuos asetetaan hyvin nopeasti. Tämä vähentää valmiin betonin laatua (koska vesi haihtuu siitä suurella nopeudella) ja pystytetyn rakenteen lujuusominaisuudet.

  Kuumalla ilmalla betoni lisätään betoniin, mikä hidastaa sen asettamista (NTF-happo, sokeri ruokas siirappi, natriumglukonaatti, hera, monimutkaiset yhdisteet - Zika ja Sementol Retard, Poszolit-100, Addimente OZ).

  Betonin kovettumisvaihe alkaa välittömästi sen jälkeen, kun se on asetettu. Tänä ajanjaksona on sementin hydratointiprosessi. Optimaaliset olosuhteet sen esiintymiselle ovat seuraavat:

  • ilman lämpötila - +15 - +20 ° C;
  • kosteustaso - 70-75%.

  Tällaisissa olosuhteissa liuoksen vaadittu vahvuus havaitaan 28 päivän kuluttua. Muissa lämpötiloissa ja kosteudessa betonin luotettavuuden prosenttiosuus lasketaan käyttäen erityistä kaavaa: Rn = R28 (lgn / lg28), jossa:

  • n on seulamäärän jälkeen kuluneiden päivien lukumäärä (ensimmäistä ja toista päivää ei lasketa);
  • R28 - betonimerkki (M300, M400);
  • lg28, lgn on ratkaisun iän logaritmi (desimaali).

  Kotiteollisuus ei käytä tätä kaavaa. Laskelmissa ne ohjataan alla olevasta kaaviosta.

  Betonin kovettumisajan ja sen puristuslujuuden määrittäminen mahdollistaa erityisen taulukon. Se on koottu sementtilaatuista M300, M200 ja M400 valmistetuista seoksista, joita pidetään suosituimpina itseopiskelijoina.

  Kuinka kauan konkreettinen kovettuu: ominaisuudet, aikataulu, taulukko

  Tämän artikkelin tärkein kysymys on, kuinka paljon sementti kovenee. Prosessin ymmärtämiseksi autetaan aikataulua, taulukkoa ja tarkkoja tietoja. Tämä on hyödyllistä tietoa kaikille, jotka päättävät työskennellä konkreettisten rakenteiden kanssa, joita tarvitaan kaikkialla nykyään.

  Tutkittuaan tätä materiaalia lukijat oppivat:

  • mikä on puristuslujuus;
  • mitä he sanovat betoni merkki;
  • kuinka paljon jäätyy betoniseosta kylmässä ja kuumenee yli 30 ° C: ssa.

  Betonin lujuus

  Puristuslujuus on minkä tahansa betonimassan pääominaisuus. Tässä parametrissa on erilainen betonimerkki. Seos saa tarvittavan lujuuden 25-30 päivän sisällä tuotemerkistä riippumatta. Tämä ominaisuus pakottaa työntekijät odottamaan tiettyä aikaa. Ensimmäiset 6-8 päivää betonivahvuudet parantavat aktiivisemmin kuin seuraavina viikkoina - jo tänä aikana betoni saa noin 60% brändin vahvuudesta.

  Koko voima näkyy vasta 28 päivän kuluttua kypsyydestä. Jotkut työntekijät, säästämään aikaa, päättävät ladata mallia etukäteen. Tietenkin tämä johtaa koko rakennuksen laadun heikkenemiseen. Että malli oli luotettava, sinun on odotettava kokoaikaisesti. On järkevää purkaa muottiin vasta kahdeksan päivän kuluttua.

  Hyvä kovettumisolosuhteet

  Nämä ehdot sisältävät:

  • positiivinen lämpötila, jonka tulee olla välillä 18-22 ° C;
  • ilman kosteus, jonka pitäisi olla noin 90% tai enemmän.

  Tällaiset olosuhteet eivät aina ole läsnä, ulosmeno on märkä hiekka, sahanpuru tai erikoiskammio. Betoni kovenee nopeammin ja paremmin, jos se on märässä ympäristössä. Ei ole suositeltavaa jättää seosta ulkoilmaan, koska kaikki kosteus on korjattu, ja betonin lujuus on vähäinen.

  Kaaviossa näkyy ajan ja lämpötilan suhde.

  Kuinka ennenaikainen kuivaus vaikuttaa betonin laatuun? Tosiasia on, että kaikkien sementtituotteiden sydämet eivät pysty reagoimaan veden kanssa lyhyessä ajassa. Monet teokset toteutetaan kadulla, auki. Se käyttää bitumiemulsiota ja polyeteenikalvoja, jotka estävät nesteen haihtumisen.

  Betonimassan lujuus riippuu lämpötilaolosuhteista, joissa jähmettyminen tapahtuu. Jos lämpötila laskee alle 18 ° C, betoni kovenee hitaammin. Korotetut lämpötilat ja korkea kosteusprosentti tuottavat nopeutetun kovettumisen. Jos prosessi tapahtuu normaaleissa olosuhteissa, seos noutaa 60-75% täyden lujuuden 10-15 päivässä.

  Alla oleva taulukko osoittaa, kuinka kovettumisnopeus riippuu lämpötilamittauksista:

  Betoniseoksen tilavuus muuttuu jokaisen välein, vahvuusjoukon jälkeen. Seos kutistuu. Veden puutteen vuoksi betonipinnalle voi ilmetä halkeamia, koska sisäisten vyöhykkeiden kutistuminen on hitaampaa kuin pinnan sisäpuolella.

  Miten nopeuttaa betonin kovettumista?

  Kovettumisnopeus vaihtelee sementityypin mukaan. Erityisen tärkeitä ovat erilaiset kemialliset lisäaineet, jotka vaikuttavat kiinteytymisen prosessiin. Lämpötila on tärkeä tekijä sekoitettaessa betonia. Artikkelin alussa oleva taulukko vahvistaa tämän.

  Joskus käsityöläisten on järjestettävä samanaikaisesti liitoksia esivalmistetuissa rakenteissa ja tehtävä korjaustöitä, tässä tapauksessa kovettumisnopeus on tärkeä tekijä. Nopea kovettuminen tuottaa nousukauden alkuvaiheessa. Tällaiset betonielementit 1-3 päivässä saavat 70% 28 päivän kestävästä vahvuudesta. Kokemus on osoittanut, että rakenteet, joilla on nopea betoni, ovat vähemmän kestäviä kuin ne, joissa materiaali kovettuu 2-4 päivän ajan.

  Taulukko betoniseoksen kiihdyttimistä ja hidastimista.

  Päälliköt pääsääntöisesti lisäävät erikoissekoituksia prosessin nopeuttamiseksi. Tässä ovat seuraavat säännöt:

  • Kalsiumkloridin tulee olla noin 3% standardirakenteissa ja 2% vahvisteissa;
  • sementissä ei saa olla enempää kuin 2% sulfaattia suunnittelusta riippumatta;
  • nitriittitraatin, kalsiumnitraatin ja natriumin raja - 4%.

  Tietenkin on olemassa teknisiä menetelmiä kovettumisajan pienentämiseksi. Näihin tarkoituksiin käytetään sähkölämmityksen lämpökäsittelyä. Jos rakenne on pieni, on tehokasta käyttää kontaktilämmitys lämpöilmalla. Lauhkeissa tai kuumissa ilmastoissa sähkölämmityksen tulisi kestää 3-8 tuntia. Sen jälkeen, kun laite on kytkettävä pois päältä, seuraavassa vaiheessa malli ottaa itsenäisesti tarvittavan voimaa.

  Kuinka kauan betoni kovettuu yli 30 ° C: n lämpötilassa?

  Tarttuminen tapahtuu hyvin nopeasti, mutta merkittävä negatiivinen, tällainen lämpötila vaikuttaa haitallisesti laatuun. Betoni menettää voimaa, koska seoksesta on liian nopeasti haihtunut kosteus, minkä seurauksena hydrausprosessi pysähtyy. Jos lämpötila on yli 30 ° C, betoni kovettuu 1-2 tunnin kuluessa sekoituksesta.

  Niinpä kosteus säilyy sementin jyvien sydämeissä.

  Betonin kovettuminen alhaisissa lämpötiloissa

  Talvella betonityötä tehdään vain, jos se on mahdollista lämmittää ja vedeneristää sen jälkeen, kun seos kaadetaan. Nollan alapuolisten lämpötilojen vuoksi nesteytyminen hidastuu merkittävästi, minkä seurauksena betoni hitaasti saavuttaa voimaa. Jotta saataisiin lujuus -5 ° C: n lämpötilassa, tarvitset yli 6-8 kertaa verrattuna 20 ° C: n lämpötilaan.

  Kun työskentelet kylmässä kaudella, on ehdottomasti noudatettava aikaa rakentaa voimaa. Mitä alhaisempi lämpötila, sitä kauemmin se kestää täysin. Tilanne voidaan kiihdyttää kylmällä valmistetuilla lisäseoksilla.

  Betoni - asettaminen aika ja vahvuus

  Betonin kovettumisaika

  Valtava enemmistö amatöörirakentajista katsoo, etteivät täysin selkeät syyt, että betonisoitumisprosessi saadaan päätökseen sen jälkeen, kun se on valmistunut muottipesään tai suoritettiin tasoitustöiden suorittamista. Sitä vastoin betonikiinnitysaika on paljon pidempi kuin sen asettaminen. Betoniyhdistelmä on elävä organismi, jossa munimotyön päätyttyä tapahtuu monimutkaisia ​​ja aikaa vieviä fysikaalis-kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät laastin muuntamiseen luotettaviksi rakennustekniikan perusteiksi.

  Ennen pinnoitusta ja saadun tuloksen saavuttamista on tarpeen luoda mukavimmat edellytykset kypsyttämiselle ja betonin optimaaliselle hydratoinnille ilman, että monoliitin haluttu lujuus on mahdotonta saavuttaa. Rakennuskoodit sisältävät todennettuja tietoja, jotka on lueteltu betoniasetusten aikatauluissa.

  Tietenkin virallisten taulukoiden sisältämien tietojen tulisi olla ohjeita betonirakenteiden tai betonirakenteiden asettamisesta itsenäisesti. Mutta tällaisten tietojen käyttö pitäisi tapahtua tiukasti käytännössä sitoutumalla rakentamisen todellisiin olosuhteisiin.

  Betonin hoito kaatamisen jälkeen: päätavoitteet ja menetelmät

  Prosessit, jotka liittyvät purkamista edeltäviin toimintoihin, sisältävät useita teknisiä menetelmiä. Tällaisten toimien tarkoituksena on - rakentaa raudoitetut betonirakenteet, jotka ovat olennaisimpia hankkeen sisältämien parametrien fysikaalis-teknisten ominaisuuksien kannalta. Tärkein tapahtuma, tietenkin, on huolehtia konkreettisesta seoksesta.

  Hoito on sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joiden tarkoituksena on luoda olosuhteet, jotka vastaavat optimaalisesti seoksen fysikaalisia ja kemiallisia muutoksia betonin kovettumisen aikana. Tiukasti noudatettu hoitoteknologia mahdollistaa:

  • vähennetään vähimmäisarvojen kutistumista muovisen alkuperän betoniseoksessa;
  • antaa betonirakenteen lujuutta ja väliaikaisia ​​arvoja hankkeen määrittelemissä parametreissä;
  • suojaa betoniseosta lämpötilamuutoksilta;
  • estää betoniseoksen esikyllättäminen;
  • suojella rakennetta mekaanisten tai kemiallisten vaikutusten eri alkuperää.

  Tuoreen betoniteräksen kunnossapitomenetelmät on aloitettava välittömästi sen jälkeen, kun seos on asetettu valmiiksi ja jatkuu, kunnes se saavuttaa 70 prosenttia hankkeen vahvuudesta. Tämä määrätään SNiP 3.03.01: n kohdassa 2.66. Strippaus voidaan suorittaa aikaisemminkin, mikäli tämä on perusteltua vallitsevilla parametrisillä olosuhteilla.

  Betonimassan asettamisen jälkeen on tehtävä muotin tarkastus. Tällaisen tarkastuksen tarkoituksena on selvittää geometristen parametrien säilyminen, seoksen nestemäisen komponentin vuotojen tunnistaminen ja mekaanisten vaurioiden selvittäminen muottien elementteihin. Kun otetaan huomioon, kuinka kauan betoni kovenee, tarkemmin ottaen huomioon sen asettamisen ajankohta, ilmenneet virheet on eliminoitava. Keskimääräinen aika, jonka aikana tuore betoniseos voi tarttua, on noin 2 tuntia riippuen lämpötilaparametreista ja portlandsementin tuotemerkistä. Suunnittelu on suojattava kaikilta mekaanisilta vaikutuksilta iskun, värähtelyn, tärinän ilmaisujen muodossa niin kauan kuin betoni kuivuu.

  Vahvuusrakenteiden betonivaiheet

  Minkä tahansa koostumuksen betoniseos pyrkii tarttumaan ja saamaan tarvittavat lujuusominaisuudet kahden vaiheen kulun aikana. Optimaalisen ajan suhteen, lämpötilaparametrien ja kosteuspitoisuuden arvojen noudattaminen on ratkaisevan tärkeää monoliittirakenteen saavuttamiseksi suunnitelluilla ominaisuuksilla.

  Prosessin vaiheittaiset ominaisuudet ovat:

  • betonikoostumuksen asettaminen. Esivalinta-aika ei ole pitkä ja se on noin 24 tuntia keskipitkällä +20 ° C: n lämpötilassa. Alkuasetusprosessit tapahtuvat kahden ensimmäisen tunnin kuluessa seoksen sekoittamisesta veden kanssa. Lopullinen asetus tapahtuu pääsääntöisesti 3-4 tunnin kuluessa. Erikoistuneiden polymeerien lisäaineiden käyttö sallii tietyissä olosuhteissa seoksen alkuasetusten lyhentämisen kymmeneen kymmeneen minuuttiin, mutta tällaisen äärimmäisen menetelmän soveltuvuus on perusteltua suurimmaksi osaksi teollisten rakenteiden raudoitettujen betonielementtien jatkuvaa tuotantoa varten;
  • betonin kovettuminen. Betoni voittaa voimaa, kun hydrausprosessi etenee massassaan, toisin sanoen veden poistamisen betoniseoksesta. Osa vedestä tämän prosessin kulun aikana poistetaan, kun se haihtuu, toinen osa sitoutuu molekyylitasolla kemiallisten yhdisteiden seoksen komponenttien kanssa. Hydraus voi tapahtua tarkasti ottaen huomioon kiinteytymisen lämpötila ja kosteus. Eri olosuhteiden rikkominen johtaa epäonnistumisiin nesteytyksen fysikaalis-kemiallisten prosessien kulkiessa ja siten myös betoniterästen laadun heikkenemiseen.

  Ajan kestävyys riippuu betonisekoituksen tuotemerkistä

  On loogisesti selvää, että useiden erilaisten Portland-sementin merkkien käyttö konkreettisten koostumusten valmistukseen johtaa betonin kovettumisajan muutokseen. Mitä suurempi portlandsementin laatu on, sitä vähemmän aikaa, joka tarvitaan seoksen lujuuden säätämiseen. Mutta kun käytät jotain tuotemerkkiä, olkoon se 300 tai 400, älä käytä kuorman huomattavaa mekaanista lujuutta betonirakenteeseen aikaisemmin kuin 28 päivän kuluttua. Vaikka betonikiinnitysaika rakennussääntöjen taulukoiden mukaan voi olla pienempi. Erityisesti se koskee betonia, joka on valmistettu käyttämällä Portland-sementtiä 400.

  Mihin aikaan tarvitaan konkreettista kovettumista, onko lämpötilan riippuvuutta

  Betonin lujuus on sen tärkein ominaisuus, jonka ansiosta on mahdollista määrittää monoliittirakenteiden laatu. Syy on, että voima liittyy suoraan betonikiven rakenteeseen. Betonin kovettumisprosessi on erittäin vaikea. Tällaisten tapahtumien aikana sementin ja veden vuorovaikutus.

  Tämä ilmaisee, kuinka kauan betoni kovenee.

  Sementin hydratoinnin tulos on uusien yhdisteiden muodostuminen sekä betonikiven muodostuminen. Kovettumisen seurauksena betoni voimistuu, mutta voimaa ei saada heti, vaan vähitellen. Tämä saattaa kestää yli kuukausi.

  olosuhteet

  Ennen rakennustyön aloittamista on otettava huomioon erityiset olosuhteet, jotka tietyllä tavalla vaikuttavat betonin kovettumisen kestoon.

  Aikaa

  Suuri prosenttiosuus betoniliuoksen kovettumisesta vaikuttaa ympäristötekijöihin. Lämpöolosuhteiden ja ilmakehän huomioon ottaen kiinteytymisen ja täydellisen kuivauksen aika voi olla useita päiviä, mutta tämä on edellytys, että kaikki tapahtumat tapahtuivat kesällä. Mutta tässä tapauksessa on haitta, joka on tuloksena olevan rakenteen pieni lujuus. Jos työ toteutettiin talvella, rakenteella on runsaasti kosteutta kuukaudessa.

  M200 betonihinta ja muut tekniset tiedot on lueteltu artikkelissa.

  Video kertoo betonin kovettumisaika lämpötilasta riippuen:

  Betonin kovettumisen kesto määräytyy suuresti rakennuksen koostumuksen tiheyden mukaan. Tietenkin, mitä korkeampi on, sitä hitaampi vesi lähtee rakenteesta, ja sementin nesteytyksen indikaattorit ovat parempia. Teollisessa rakentamisessa tällainen ongelma on jo ratkaistu. Tässä tapauksessa vibro-käsittely on mukana, kotona olosuhteissa on vaihtoehtoinen vaihtoehto - silmukointi. Tamping-prosessi

  On huomattava, että suurta tiheyttä käyttävä liitin on erittäin vaikea leikata ja porata. Se ei voi tehdä ilman sellaisia ​​laitteita kuten boraksia timantilla päällystetyllä. Jos käytät porauksia tavallisella kärjellä, niin ne epäonnistuvat heti.

  Mikä on artikkelissa ilmoitettu betonin B15 lujuus.

  rakenne

  Komponentit, jotka ovat sementtiseoksen koostumuksessa, ovat myös tärkeässä asemassa betonin asettamiselle. Jos koostumuksessa on suuri määrä huokoisia materiaaleja, rakenteen dehydraation prosessi on paljon hitaampaa. Jos koostumusta hallitsevat komponentit kuten hiekka ja sora, niin kaikki vesi nopeasti poistuu liuoksesta.

  Mikä on betonin betonivahvuus, voit selvittää artikkelista.

  Jotta betonin etujen höyrystymisen prosessi saataisiin hitaammin parantamaan sen lujuusominaisuuksia, on syytä käyttää erityisiä lisäaineita. Se on yleensä betoni, saippuan koostumus. Tietenkin tämä vaatii pienen määrän rahaa, mutta voit suojata rakenteen kuivumiselta ennenaikaisesti.

  Mikä on betonin koostumus sokeille alueelle, on paras soveltaa artikkelissa mainittuun.

  Varmista kovettumisolosuhteet

  Kun sementtiseoksessa on pitkäkestoinen kosteus, kannattaa asentaa vesitiiviin materiaali muottiin. Edellyttäen, että muovauskehys on valmistettu muovista, ei ole järkevää asettaa ylimääräistä vedeneristyskerrosta. Muottien purkaminen tulisi tehdä vasta 8-10 päivän kuluttua. Tänä aikana betoni on jo onnistunut tarttumaan ja voi edelleen kuivua ilman muottirakennetta.

  lisäaineet

  Veden säilyttämiseen betonissa voidaan erilaisiin modifioivia lisäaineita lisätä laastiin. Jos on tarpeen saavuttaa nopea jähmettyminen ja jo kulkea kaadettua rakennetta, on syytä lisätä erityisiä ainesosia liuokseen, joka mahdollistaa nopean kytkennän.

  Pieni haihtuminen

  Kun konkreettinen liuos tarttuu, se peitetään välittömästi muovikelmulla. Tällaisten toimenpiteiden ansiosta betonissa on mahdollista säilyttää kosteus ensimmäisten päivien aikana rakennuksen asennuksen jälkeen. Kerran joka kolmas päivä kalvo on poistettava ja pinta käsiteltävä vedellä.

  Kun kaadutusaika on 20 päivää, kalvo voidaan poistaa hyväksi ja odottaa, kunnes levitys on täysin kuiva normaaleissa olosuhteissa. Se kestää yleensä 28-30 päivää. Jo tämän ajanjakson jälkeen on mahdollista kävellä pohjan ympäri ja jopa asentaa erilaisia ​​rakennusten rakenteita.

  Jäätymisaika eri lämpötiloissa

  On tarpeen ilmoittaa, että betonikiinnitysaika muottipesässä voi olla korkeintaan 7 päivää. Vain tämän jälkeen muotti voidaan purkaa. Tässä tapauksessa on mahdollista säilyttää betonirakenteen eheys. Useimmissa tapauksissa tämä luku riippuu betonin merkistä sekä lämpötilaolosuhteista.

  Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka paljon sementti menee 1 kuutiometriin betonia.

  Taulukko 1 - Betonin kovettumisaika lämpötilasta riippuen

  Kuinka kauan konkreettinen kovettuu?

  Aikana meidän betonista on tullut tärkein rakennusmateriaali. Useimmiten sitä käytetään asuinrakennusten ja tuotantolaitosten rakentamiseen, koska se on edullisin ja käytännöllisin. Kuitenkin, kun aloitat yhteistyön tämän materiaalin kanssa, betonin kovettumisen aika on nykyisen kiinnostuksen kohteena.

  Mistä se riippuu?

  Betonin kovettumisprosessi kestää yhdestä kaksikymmentäkahdeksan kalenteripäivää. Paljon riippuu työstä käytetystä sementistä. Kemiallinen prosessi näyttää tältä: betonin mineraalit muunnetaan kaliumhydrosilikaatiksi. Jotta materiaali olisi voimakas, ei murskattu eikä rikkoutunut, se on järjestelmällisesti liotettava veteen. Kiinteytetty betoni on "kauhistuttava". Nopea asetus määritetään useilla komponenteilla: lämpötila, kosteus, kerrospaksuus (tamping) jne.

  Kiinnostuksen vaihe

  Jäädyttäminen sisältää kaksi vaihetta.

  Jähmettymisen vaihe (esimerkiksi säätiö)

  Täydellisen kovettumisen ja sementin asettaminen ei ole niin suuri. Yksi päivä sen jälkeen, kun kaato on riittävä, ja materiaali on täysin kovettunut. Kuitenkin keskeinen rooli on edelleen ilman lämpötila, jossa säätiö kaadetaan. Kaksi tuntia myöhemmin betoni kovettuu sementtiseoksen sekoittamisen jälkeen vedellä 20 asteen lämpötilassa. Kuivumisen lopetus tulee kolmen tunnin kuluttua. Erityiset lisäaineet auttavat vähentämään asetusta viisitoista, kaksikymmentä minuuttia.

  Useiden betonilaatujen kovettumisaika:

  • Kiinteytysaika M 200 = kaksi-kaksi ja puoli tuntia.
  • Jähmettymisen aika M 300 = yksi ja puoli-kaksi tuntia.
  • M 400 kovetusaika = yksi tai kaksi tuntia.
  Takaisin sisällysluetteloon

  Kiinnitysvaihe

  Toisin sanoen nesteytysvaihe ajanjaksolla, jolloin säätölaitoksen toiminta on aktiivinen (kosteuden haihtuminen sementtibetonista). Nesteytysprosessi päättyy ennenaikaisesti liian aktiivisella kosteuden haihdutuksella, mikä vuorostaan ​​vaikuttaa negatiivisesti materiaalin laatuun ja lujuuteen. Ihanteellinen aikaväli säätiön jähmettämiseksi vaaditulla veden tilavuudella on puolitoista tai kaksi viikkoa.

  Eräiden tuotemerkkien konkreettisen kovettumisen aika:

  • M 200 = neljätoista kahdeksantoista päivää.
  • M 400 = seitsemän-neljätoista päivää.

  On tärkeää tietää, että betonin kovuuden kestomuovilla on kestettävä vähintään viikko ennen sen sallimista irrottaa rakennetta häiritsemättä. Mutta älä unohda, että kuivausjakso riippuu sementin tuotemerkistä. Ymmärtää, kuinka kauan betoni tarttuu (ottaen huomioon lämpötila) auttaa aikataulun tai taulukon. Kuvaaja ja taulukko kuvaavat selvästi lämpötilaa, materiaalin laatua ja sen kuivumista. Taulukko tai kaavio tulee välttämättömiin avustajiin tässä vaikeassa tehtävässä.

  Teosten sesonkiluonteisuus

  1. Termomekkien käyttö on uusi menetelmä lämpöaltistukselle talvella.

  Kuinka kauan se kuivuu alhaisessa lämpötilassa? Kylmänä säässä betonin kanssa on otettava huomioon mahdollisuus eristää sementti-betonirakenne vedestä ja alhaisesta lämpötilasta. Negatiiviset olosuhteet, kuten hidastimet, vaikuttavat siihen, kuinka kauan hydratointijakso kestää, aiheuttaa kuivauksen ongelmia, mikä vähentää rakenteiden kestävyyttä. On tärkeää kunnioittaa turvallisen aineen stabiilisuuden asettamiseen tarvittavaa aikaa. Viiden lämmön asteessa betonin lujuuden laatu kasvaa viidellä tai jopa seitsemän kertaa verrattuna kaksikymmentä lämmön asteeseen.

 • Kuinka kauan kestää 30 asteen lämpöä? Luonnollisesti korkeiden lämpötilojen vuoksi sementtiseos asetetaan ennemmin, mutta tämä voi heikentää voimaa. Kosteuden voimakas haihduttaminen betonista aiheuttaa hydrauksen pysähtymiseen ja vähentää myös kestävyyttä. Pohjimmiltaan, 30 ° C: ssa sementtiseos kovettuu tunnin kuluttua sen kaatamisen jälkeen. Kuumalla säällä, kun ilman lämpötila saavuttaa 30-40 astetta, rakentajat käyttävät erityisiä lisäaineiden hidastimia. Ne ovat välttämättömiä, jotta seoksen kuivaus on yhtenäinen. Hidastimien avulla voit saavuttaa korkeimman materiaalin voimakkuuden.
 • Betoni on kaikkein helpoin ja käytännöllinen materiaali. Takavarikko tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti sääolosuhteista riippuen. Aloittelija tarvitsee tietää vastaukset kahteen kysymykseen: kuinka kauan se kestää kuivattaa sementtiseosta; Kuinka paljon ja mitä lisäaineita pitäisi käyttää aineen pitämiseen kestää kauemmin.

  Betonin kovettumisaika

  Betonit ja laastit ovat keinotekoisia kivirakenteisia rakennusmateriaaleja, jotka koostuvat sideaineista ja aggregaateista.

  Kaikkien rakenteiden aikana on mahdotonta tehdä ilman konkreettisia. Valmisbetoni voidaan tilata, mutta voit valmistaa sen itse.

  Nämä ratkaisut voidaan tehdä omilla käsilläsi, ja voit ostaa betonirakenteita.

  Laastien, betonin ja riittävän kestävän ajan kiinteiden aineiden oikein valitut suhde kiinteytykseen - kaikki tämä johtaa materiaalin lujuuteen ja kestävyyteen.

  Rakennusratkaisut

  Seosten rakentamista käytetään tiili-, muuraus-, uuni- ja rappaustyössä.

  Laastin valmistuksessa vaaditaan hienoa aggregaattia. Se voi olla hiekkaa, halkaisija 0,5-4 mm, hieno hohkakivi, kuonat, sahanpuru. Savi, kalkki, kipsi käytetään sitovina materiaaleina rakennusratkaisuihin.

  Betoniliuoksen valmistukseen voidaan käyttää murskattua kiveä.

  Saviastiassa käytetään pääasiassa liesituulettimien, putkien ja maanmuurien rakentamista yhden kerroksen rakennuksiin. Pehmennystä on parempi kastua vuorokautta kohti nopeuttamaan asetusaikaa tulevaisuudessa. Sitten 2 - 4 osaa hiekkaa lisätään 1 osaan saviä lisäämällä vettä haluttuun paksuuteen, mikä säätelee, kuinka paljon seosta ja aikaa tarvitaan myöhempää rakennustyötä varten.

  Sementin lisäämisen myötä savi- liuoksen kovettumisaika kasvaa. Kun lisäät 100 kg sementtiä 1 kuutiometriin saviastiasta, tämän materiaalin vahvuus nousee 8 kgf / m². Sementti voi olla kuiva tai liuotettu veteen hapan kermaan. Sementtiä sisältävä saviastiasto on käytettävä enintään 1,5 tuntia estääkseen varhaisvaihtelun.

  Kalkkiliuos on muovia, se tarttuu hyvin, on kestävä, mutta kovettumisaika pidennetään. Tällaista ratkaisua käytetään samoin kuin savea, pääasiassa rakennusten maanalaiseen osaan, joka ei ole alttiina kosteudelle, raskaille kuormille ja viimeistelytöille. Valmista se 1 osaa kalkin taikinaa ja 2-5 osaa hiekkaa. Voimaa nostetaan 8 kgf / m²: ksi, jos lisätään 75-100 kg sementtiä 1 kuutiometriä kalkkilaastia.

  Lime-savi-liuoksen valmistuksessa 1 osaan kalkkia lisätään 0,3-0,4 osaa savea, sitten 3 - 5 osaa hiekkaa ja sitten kaikki laimennetaan vedellä.

  Asetusaika ja sitten näiden seosten kovettuminen on suunnilleen sama.

  Näitä laastareita ei käytetä vain maanpäällisten seinien, vaan myös kuivien maaperien päälle perustuksen asettamiseksi.

  Betonimassan valmistukseen käytetty sementtilaasti täyttää aukot.

  Alhaisen kosteuspitoisuuden rakentamiseen vaaditaan vähintään 75 kg sementtiä 1 m3: n kalkkilaastille, 100 kg tarvitaan jo 1 kuutiometriä savea sementtilaastia varten. Valmistettaessa tällaista seosta erittäin märille, veteen kyllästetyille maaperäksi, 100 kg sementtiä käytetään 1 kuutiometriä kalkkilaastia varten savesta - 125 kg.

  Valmistettua sementtilaastia on käytettävä enintään 1,5 tunnin ajan varhaisen kovettumisen estämiseksi. Sen vuoksi on tarpeen määrittää, kuinka paljon se on tarpeen valmistella pieninä määrinä tai välittömästi koko rakennemäärän osalta. Voit valmistaa kuivan seoksen etukäteen, lisää sitten vettä ja säätää siten asetusaikaa.

  Betoniyhdistelmä

  Yksi tärkeistä rakennusmateriaaleista on konkreettinen. Se on melko vahva ja kestävä, samalla edullinen, helppo valmistaa ja käyttää materiaalia. Kun se on asetettu, ja sitten kovettuu, hän ei pelkää tulta, vettä, raskaita kuormia.

  Valmistettaessa rakennusmateriaalia, hiekkaa, murskattua kiveä ja soraa käytetään täyteaineena.

  Hiekka otetaan pääasiassa joen keskipitkäksi, se antaa materiaalin leikkauslujuuden.

  Betonimonisekoituksia, hiekkaa ja raunioiden seosta, jota yleensä käytetään eri fraktioissa, on välttämätöntä, jotta betoniseoksessa ei olisi tyhjiöitä.

  Täyteaine ei saa sisältää epäpuhtauksia, likaa (lasi, sirut, maaperä). Jos tällaisia ​​epäpuhtauksia on läsnä, ne voidaan poistaa seulomalla hiekkaa, soraa seulan läpi.

  Betonin vesi vaatii puhdasta, kloorittomia öljyä, ei hajuja.

  Betonimassan valmisteluun käsin kerrallaan on järkevämpää valmistaa pieniä betoniosia (yksi tai kaksi kauhoa).

  Lämpimällä säällä Betonin on parasta viedä viileää vettä niin, että asetusaika on nopeampi. Kylmäkaudella päinvastoin vesi on lämmitettävä jopa 40 asteeseen, jotta liuoksella on aikaa tarttua eikä jäätyä.

  Pohjimmiltaan Portland-sementtiä 400 käytetään tämän aineen valmistukseen. Mitä korkeampi laatu on, sitä kestävämpiä tuotteita käytetään.

  Jos käytetään laatua 300, tämän tuotemerkin sementin kulutusta on lisättävä 15%.

  Tavallisen betonin valmistuksessa käytetään soraa, jonka läpimitta on enintään 80 mm.

  Käytä erityisiä lisäaineita - pehmittimiä, jotka nopeuttavat materiaalin kovettumisprosessia.

  Valmistettu aine saa halutun muodon, josta se kaadetaan erityiseen muotoon - muottiin. Betoniseos, joka kaadetaan muottiin, kovettuu, mutta jos kostutat sitä vedellä aika ajoin, kemiallisen reaktion seurauksena siitä tulee yhä kovempaa.

  Voit täyttää säätimen, voit lisätä laaja kiviä laastiin, betonirauta, sora otetaan vähemmän kuin 30 mm.

  Betonin käytön tarkoituksesta riippuen on sen valmistelu. Tähän materiaaliin oli kestävää stressiä, se ei murskannut eikä valmistanut betonirautaa. Tätä varten liuos kaadetaan terässauvoihin, silmäkokoon.

  Vahvista tämä materiaali, kun seos kaadetaan venytettyyn teräsverkkoon, jolloin saadaan kovaa betonia.

  Solupäällysteitä käytetään putkissa, joiden rakenteessa on miljardeja pieniä ilmakuplia, joita sääolosuhteet eivät koske.

  Komponentit betoniin

  Materiaalin lujuuden vähentämiseksi on välttämätöntä tietää tarkasti, kuinka paljon vettä ja muita aineita tarvitaan, sekä aika, joka tarvitaan tämän rakennusmateriaalin pitämiseen lataamatta sitä.

  Useimmiten valmistetaan betoniseos seuraavissa mittasuhteissa:

  • 1 osa sementtiä;
  • 2 hiekkaa;
  • 4 soraa tai roskaa;
  • 3 osaa vettä.

  Rakennustyömailla suuren määrän laastin valmistusta varten on tarkoituksenmukaisempaa käyttää sähköbetonisekoittimia.

  On parempi mitata mittasuhteet mittakaavojen kanssa eikä lapioilla, koska sinun on tehtävä betonierä useita kertoja, jotta linnoitus ja väri ovat samat. Betonin sekoittaminen on parempaa betonisekoittimessa. Ensimmäinen kaada vettä, lisää sementtiä, sekoita nestemäisen saven tilaan ja kaada sitten hiekkaa, soraa. Sekoita kaikki vähintään 2 minuuttia, lisää tarvittaessa vettä muoviteollisuudelle.

  Jos betoniseos valmistetaan manuaalisesti, sitten hiekka, murskattu kivi (sora), sementti kaadetaan kuormalavaan, sekoitetaan lapioon homogeenisen massan kanssa. Tämän jälkeen tehdään ura, jossa kaadetaan vähän vettä ja sekoitetaan.

  Materiaalin vahvuus

  Betoni kovettuu ja saa brändinvoimakkuuden 28 päivän ajan 20 asteen lämpötilassa, mutta on välttämätöntä, ettei betoniseos kuivu ennenaikaisesti.

  Normaaleissa olosuhteissa betoni on kovettunut ensimmäisten kolmen päivän aikana ja saavuttaa 30% lujuusluokasta.

  Seuraavien 7-14 päivän aikana hillot ovat jo 60-80%.

  28 päivän ajan tulee 100% brändin vahvuus.

  90 päivän kuluttua valmistuksen jälkeen normaaleissa olosuhteissa lujuus on 120%.

  Tämän jälkeen materiaalin lujuus kasvaa jatkuvasti, mutta hitaammin kosteuden saavuttamiseksi. Kuinka kauan betonin kovettumisaika riippuu useista sääolosuhteista, osat, joista tämä rakennusmateriaali on valmistettu.

  Lisääntynyt lämpötila, mutta enintään 90 astetta, nopeuttaa kovettumista, mutta sen ei pidä kuivua.

  Alhainen lämpötila hidastaa betonin kovettumista, joten betoniin lisätään erityisiä lisäaineita.