Perustamissuunnitelman laatimista koskevat yleiset säännöt

Säätiön suunnitelma - tärkein rakennusrakennuksen vaihe. Sen tarkkuus ja informaatiosisältö määrittävät työn jatkamisen laadun, joten on tärkeää tietää yleissäännöt suunnitelman laatimiseksi.

Erityisominaisuudet

Suurin syy asuinrakennuksen tai teollisen rakenteen hankesuunnitelman kehittämiseen on tarve kirjata kaikki rakennusvaiheessa mahdollisesti esiintyvät yksityiskohdat. On tärkeää tuntea kaikki työn vivahteet välttääkseen suuria virheitä.

Kaikki eivät pysty tekemään itsenäisesti rakennesuunnittelua. Tässä tapauksessa on parempi hakea ammattilaisten apua. Jokainen henkilö, joka siirtyy rakennusyhtiölle ja esittää sketsejä suunnitelman laatimiseen, ei voi vain seurata työn edistymistä vaan myös osallistua aktiivisesti siihen. Tällöin asiakkaan on keskusteltava etukäteen yhteistyöstä yhteistyössä täytäntöönpanosta vastaavan yrityksen kanssa molempia osapuolia hyödyttävän sopimuksen tekemiseksi.

Projektidokumenttien luominen edellyttää, että rakennussuunnitelma on valmis. Projektin koordinoimiseksi sinun on otettava yhteyttä projektitoimialaan, joka vahvistaa sen oikeellisuuden. Tämän jälkeen asiakas saa täydellisen luettelon teoksista, jotka tarvitaan täyttämään säätiö.

Projektin luominen edellyttää, että luotat tulevan rakenteen teknisiin ominaisuuksiin.

Missään tapauksessa ei saa käyttää muiden vastaavien rakenteiden hankkeita, koska niissä ei oteta huomioon tietyn sivuston ominaisuuksia.

Säätiön hankkeen kehittäminen olisi toteutettava ottaen huomioon kaikki tekniset standardit ja suunnitteluolosuhteet. On tarpeen käyttää erityisiä tuotteita ja rakenteita, jotka valmistetaan tehtaissa. Hankkeen ymmärtämisen helpottamiseksi projektin dokumentaation kaikissa vaiheissa tulisi olla sarjanumerot.

Järjestelmän yksinkertaisuuden ja helpon siirtämisen maastoon on tarkkailtava tarkasti kunkin suunnitelman osaa. Erityisen suurilla kauko-kuvilla pitäisi olla erikseen määritetty asteikko. Säätiosuunnitelman koko skaalauksen tulisi olla 1: 100, 1: 200, 1: 300 ja 1: 400.

Aksiaalinen merkintä voi vakavasti helpottaa piirustuksen siirtämistä maastoon. Samaan aikaan keskusta ja ääriakseleita tulisi soveltaa paitsi yleiseen suunnitelmaan, myös syrjäisiin näkemyksiin ja yksittäisiin elementteihin. Tarkan piirroksen saamiseksi yksityiskohtaisesti on tärkeää määrittää etäisyys ääri- ja keskiakselien välillä.

Suunnittelujakso

Ennen rakenteen suunnitteluasiakirjojen laatimista on tärkeää määritellä sen tarkoitus. Esimerkiksi sinun on päätettävä, perustetaanko säätiö alhaisen asuinrakennuksen tai kesätyyppisen talon taloon.

Maan tai yksityisen talon olisi määriteltävä tarkka huoneiden määrä. Jos on tarvetta, niin tilojen määrän tulisi sisältää huoneet, jotka on tarkoitettu vieraille. Suunnitelmaluonnoksessa on oltava yksityiskohtainen piirtopohja.

Säätiön piirustuksessa tulisi olla rakenteen kokonaispaino, kuorman lisääntyminen käytön aikana ja maaperän ominaisuudet. On tärkeää määritellä, millainen maaperä riippuu tulevan rakenteen lujuudesta ja kestävyydestä.

Hankkeen seuraava vaihe on laskea ja ilmoittaa kaikki lisärakennukset sivustossa. Näihin kuuluvat: autotalli, sauna, varastotila, ulkotila.

Säätiön erityisessä asettelussa tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat luoda syrjäisen virkistysalueen sivustollaan. Heille on tärkeää sijoittaa etupuoli niin, että se on piilotettu uteliailta silmiltä ja maisema koristeet.

Ennen kuin olet laatinut säätiön suunnitelman, sinun on määritettävä tarvittava maanpäällinen työ sivuston sääntöjenvastaisuuksien poistamiseksi. Vain silloin voimme jatkaa pääsuunnitelman laatimista ja piirtämällä pohjaa paperille.

Tarkka asettelu ja hyvin suunnitellut piirustukset mahdollistavat rakennustyöt, joilla on hyvät säästöt vaivaa, rahaa ja aikaa. Kun rakennussuunnitelma on hyväksytty, voit heti valmistaa septisen säiliön rakennuksen tarkempaan asentoon.

Erilaisten säätiöiden suunnittelu

On olemassa useita erilaisia ​​säätiöitä, joilla on omat erityispiirteensä.

Asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan käyttää nauhaa, paalua tai laattapohjaa.

Strip-säätiö

Se vaatii luotettavuutta kalkkimaisella maaperällä, jossa on abstrakti kosteus ja kompensoitu roiskeileva voima. Jotta saadaan kestävä pohja, on selvitettävä maaperän koostumus ja paljastava pohjaveden sijainti syvyys vahvistavan ja nauhan osuuden erityisestä laskemisesta.

Suunnitelma talon tukemiseksi on määritettävä osion kokoonpano, apuvälineiden sijainti, tyyppikokoonpano ja tukien syvyys. Jotta saisit tarkimman piirustuksen, sinun on myös määriteltävä oikein referenssilohkon koordinaatit ja parametrit. Alustan asennus alkaa lukulaitteen asennuksella, ja vasta sitten muut elementit on kiinnitetty.

Pile-pohja

Sen pitäisi koostua paalukentän merkinnästä koordinaattiakselien osoittamalla tavalla. Piirustuksessa on ilmoitettava kaikkien sellaisten tukien sijainti, jotka ovat välttämättömiä tällaisen perustuksen luomiseksi.

Vaikein asia on suorittaa grillatausta, koska sen on koostuttava piiriasennustyökalusta ja käytetyistä materiaaleista. Tämäntyyppistä paalusäätiötä pidetään kuitenkin luotettavampana ja kestävämpänä, koska sen rakenne mahdollistaa tasaisen jakamisen rakennuksen painoa tukeen.

Laattoalaptio

Se koostuu vahvistusjärjestelmästä, lämpö- ja vedeneristysjärjestelmistä. Sen asennus voidaan tehdä läheisessä paikassa maaperän pintaan, jolloin vältetään maapallon turvotuksen vaikutus rakenteeseen.

Kiinteän monoliittisen perustan suunnitelma koostuu puristetun maaperän asettelusta, erityisestä tamped-tyynystä, dornitin ja betonin kerroksesta sekä vesistö- ja lämpöeristyksestä. Monoliittinen laatta ja betonilaatan vahvikekappale sijoitetaan vedenpitävien materiaalien päälle, jotka on myös osoitettava piirustuksessa.

Layout-nauhan ja paalun perustuksen tulisi koostua osioista, jotka on suunniteltu selkeyttämään suunnitelmaa. Oksituksessa tulee näkyä ääriviivat, vedenpitävät kerrokset, sokea alue ja haaran mitat.

Hihnan tyyppi vaatii tasojen ilmoittamista, kuten maan pinnan, pohjan pohjan ja reunan.

Jos haluat yksinkertaistaa poikkileikkauksen asentamista, sinun on asetettava suunnitelmaan avattuja aivoja nuolilla, jotka osoittavat leikkaustason suunnan.

Riippuu rakennusten koosta

Tulevan rakenteen suunnittelussa on otettava huomioon paitsi maaperän tyyppi ja alueen sijainnin lisäksi myös talon alue. Rakenteen koko riippuu maan kuormituksesta. Esimerkiksi se voi olla rakentaminen 7x9, 9x9 tai 10x10 m säätiössä.

Jotta alusta 7 olisi 9 m, on parempi käyttää talon nauhan perustusta. Ennen asennusta on tarpeen laskea betonituen vähimmäispinta-ala ja syvyys. Nauharakenteen asentamisen ihanteellinen edellytys on pintarakenne, jolle on ominaista alhainen luonnollinen kosteus, murtokoostumus ja korkea rakenteellinen lujuus.

Perussuunnitelmaa koskevien sääntöjen mukaan on tärkeää mainita kaikki hankkeen valmistelutyöt.

Tätä varten sinun on tehtävä merkintä rakenteelle, joka osoittaa kaivannon rajat ja tukien syvyydet. Paremman lujuuden vuoksi on parempi tehdä pohjaveden pohjat, mukaan lukien rauniot, hiekka ja vesi.

Asuintalojen asettelun tulisi tapahtua muottien muodostamisen myötä. 7x9- tai 9x9-talon laadukkaaseen rakennukseen on parasta käyttää 2,5 - 3 cm paksua ja 10-15 cm leveää leikattua levyä, jonka avulla saat tasaisen pohjan, joka ei vaadi ylimääräistä viimeistelyä.

Muottien tulee olla 40 cm: n korkeudella kaivon tason yläpuolella, ja levyjen välisen maksimivälin on oltava 0,3 cm. Kun uunin asennustyöt on suoritettu loppuun, on asetettava vesitiiviit kerros kosteuden ennenaikaisen haihtumisen estämiseksi ja tukivahvuuden lisäämiseksi.

Rakenteen tukikehys on kiinteä osa kiinteää pohjaa. Sen vuoksi on suositeltavaa käyttää sitä metallinen vahvistus, jonka läpimitta on 11 mm.

Rakennussuunnitelman tulee sisältää laskelma konkreettisesta ratkaisusta, joka tarvitaan perustaa. Väärät laskelmat voivat johtaa seoksen puutteeseen, mikä vaikuttaa vakavasti säätiön lujuuteen ja luotettavuuteen.

Laadukkaan laastin valmistuksessa on suositeltavaa käyttää sementtiä, joka ei ole pienempi kuin М250, karkea tai keskikokoinen hiekka ja murskattu kivi.

Pohjusyvyys lasketaan ottaen huomioon maaperän jäädyttämisen taso. Pienikokoinen runkorakenne voidaan asentaa 2,5 m: n suuruisilla ruuveilla, jotka sijaitsevat 1,5 metrin syvyydessä.

Mutta 10x10 m: n rakentaminen vaatii vakaamman perustan. On parempaa käyttää betonirakenteita, jotka kestävät maadoittamisvoimien vaikutuksia ja pystyvät estämään rakenteen epämuodostumasta.

Lisädokumentaatio

Talon perushankkeeseen liitetyn perusasiakirjojen lisäksi sinun on sisällytettävä seuraaviin asiakirjoihin:

 • yhteenveto-erittely, jossa luetellaan kaikki nollamerkin alapuolelle jäävät kohteet;
 • esivalmistettujen pylväiden skannaus ja asennussuunnitelma;
 • alueen lujitussuunnitelma, ottaen huomioon rakennuksen kuorman maahan;
 • vesi- ja lämmöneristyskerrosten asettelu;
 • taulukot, jotka esittävät pohjan tukien toimintaominaisuudet;
 • tiedot rinteiden sijainnista.

Luotettavan ja kestävän perustan saamiseksi sinun on käytettävä pätevää lähestymistapaa ja tarkkaa laskutoimitusta. Yrittäminen hankkeen kehittämiseen johtaa väistämättä vikoja, jotka lopulta edellyttävät lisärahoituskuluja.

Kuinka luoda projekti kotona, katso seuraava video.

Kaikki oikeudet pidätetään, 14+

Sivustojen kopiointi on mahdollista vain, jos asennat aktiivisen linkin sivustoomme.

Miten tehdä säätiön suunnitelma

Säätiön suunnitelma - tärkein maamerkki rakennustukien rakentamisessa. Siksi työn jatkuva laatu riippuu sen tarkkuudesta ja tietosisältöstä.

Alueen tarkka siirto suunnitelma

Jotta piirustukset voidaan helposti siirtää maastoon ja merkitä tontti riittävän tarkasti, tietyt ehdot on täytettävä.

Tarkka skaalaus suunnitelman jokaiselle osalle. Suurennettujen kauko- kuvien suorittamisen yhteydessä niiden mittakaava ilmoitetaan erikseen. Perussuunnitelmien yleistä skaalausta varten käytetään suhdelukuja 1: 100, 1: 200, 1: 300, 1: 400.

Järjestelmän siirron huomattava yksinkertaistaminen maastoon auttaa aksiaalisia merkintöjä. Keskipiste ja ääriakselit piirretään yleissuunnitelmaan ja erikseen etäetäisyyksiin sekä yksittäisten elementtien (sarakkeet jne.) Asennuspaikkoihin. Kaistanleveyden (seinät tai tukipylväät) ja keskipisteiden välinen etäisyys on pakollinen.

Säätiön yleissuunnitelma, jossa ilmoitetaan vaaditut koot, materiaalit ja reiät.

Yksinkertaistaa tehtävän siirtää suunnitelma maastoon ja koordinoida verkkoa.

Peruslaskentaparametrit

Säätiön piirustus olisi luotava laskelmien perusteella, joiden toteutuksessa otetaan huomioon:

 • rakennetun rakenteen kokonaispaino,
 • kuormituksen lisääntymisaste käytön aikana,
 • paikan päällä oleva maaperä (sen tiheys, juotto jne.).

Näiden tietojen perusteella otetaan huomioon pelkästään tuen geometriset parametrit (syvyys kaikkiin tyyppeihin, leikkausmuoto ja leveys kasetin tyyppisessä talossa, halkaisija ja paksuus paalarakenteiden seinät), mutta myös materiaalit valmistukseen (betonin laatu ja täyteaineiden käyttö, vahvistuslaji, laite vedeneristys).

[Warnig] Tärkeää: Kaikki suunnitelman laatimiset tehdään pakollisella turvamarginaalilla. [/ warnig]

Lisäaineistoa koskeva selvitys perustasosuunnitelman selittävien huomautusten kanssa.

Liuskajohtosuunnitelman toteutuksen ominaisuudet

Nauhatyyppisen talon tukisuunnitelma osoittaa:

 • poikkileikkauksen kokoonpano
 • tyyppi ja laitejalusta,
 • syvyys laskemiseen kussakin osassa (koko tukipinnan yhtä syvyys, parametri ilmoitetaan kerran, suurin piirtein yhtä suuri - kerran lisätyn indikaation kellarikerroksista, joiden syvyys on eri kuin kokonaisarvo),
 • apuvälineiden sijainti (reikien alempi merkki ja halkaisija voidaan osoittaa suoraan paikalle, ulkoiselle näkymälle tai selitykselle).

Yksinkertainen piirtäminen nauhalevystä materiaalin osoituksella ja lisäselvitysten avulla.

Esitellun nauhapohjan piirustuksen yhteydessä lukuarvojen koordinaatit ja parametrit määritellään mahdollisimman tarkasti. Asennettaessa se asennetaan ensin, loput kiinnitetään lukulaitteeseen.

Monoliittisten ja esivalmisteisten osien valmistuksessa niiden rajat on suunniteltava tarkasti.

Esimerkkejä lisäraudoitussuunnitelmista nauhalankasuunnitelmille.

Kellariosastot

Osat selventävät suunnitelmanauhaa tai paalun perustusta. He kuvaavat:

 • geometria (jalanjäljet),
 • vedeneristys,
 • sokea alue (ulkoseinien kuvassa),
 • koirien koko.

Osa nauhan kellarista vedeneristys ja sokea alue.

Teippityypin osalta on tarpeen ilmoittaa tasot (niin, että piirros on visuaalisempi, merkinnät sijoitetaan suunnitelmaan samalle tasolle ja reunan kääntö poispäin osasta). Nollamerkki on 1. kerroksen lattiataso. Sen tasojen lisäksi on ilmoitettu:

 • maapintaan
 • kellari pohjat
 • sato leikkaus.

Jotta talon teippityyppisen tuen poikkileikkauksen helpottaminen olisi helppoa, käytetään yleisesti ottaen leikkaustasoa - avoimia aivohalvauksia nuolilla, jotka osoittavat suuntaan.

Yleiset säännöt osastojen toteuttamisesta

 • Jakot suoritetaan asteikolla 1:20, 1:25, 1:50.
 • Kuvissa olevat kuvat voidaan sijoittaa erillisiin arkkeihin kiinnitettäessä pääohjelmaan tai yleiseen arkkiin (pienikokoisiin).

Lisädokumentaatio

Koska taloustyön yleissuunnitelmaan on lisätty selventäviä asiakirjoja:

 • yhteenveto kaikkien nollamerkin alapuolella olevista elementeistä (valmiit betoniteräkset ja betonituotteet, teräsrakenteet jne.).
 • kuormitustandardit,
 • lakaisu ja kokoonpanosuunnitelma (modulaariset tuet),
 • muistiinpanoja ja muistiinpanoja rakentamisen valmisteluvaiheesta, vesijohtojen ja lämmöneristyksen asentamisesta sekä suunnittelun piirteet (erillisillä levyillä tai yleisesti).

Piirretään teippi esivalmistettu säätiö kannettavalla osuudella ja skannaa asennuslohkoille.

Pile-pohjarakenne

Piirustuspohjalla on paalukentän asento viitaten koordinaattien akseleihin. Se ilmaisee tarkasti kunkin tuen aseman ottaen huomioon perus säännöt tämäntyyppisten perustusten luomiselle:

 • paalut on sijoitettava talon ulkoseinien alle (rakennuksen kehän varrella),
 • kannat ovat välttämättömiä sisempien laakeriseinien alle,
 • pinoalustan vierekkäisten kannattimien etäisyys missään suunnassa ei saa ylittää vakiintunutta normia (asuinrakennukselle - 3 m).

Pile-pohjaussuunnitelma mitat.

Paalutyypin paalun perustukset ovat vaikeampia suorittaa, mutta niiden rakenne edistää rakenteen painon tasaista jakautumista tukeen. Valitessaan tämän vaihtoehdon piirustuksessa on oltava asennustekniikka paalupohjan grillaukseen, eritelmä tai selittävät huomautukset sen valmistukseen tarvittavien materiaalien osalta.

Laattojen pohjapiirustus

Laattojen pohjapiirustuksen tärkeimmät elementit ovat:

 • lämmön- ja vedeneristys,
 • vahvistusjärjestelmä.

Vahvistusjärjestelmän valinta valitaan ottaen huomioon tuen rakenne:

 • matalille tukeille on mahdollista asentaa erilliset vahvistuselementit,
 • nipun vahvuuden lisäämistä suositellaan yhdeksi malliksi,
 • monoliittisille tukeille, joiden syvyys on yli 1 m, on suositeltavaa vahvistaa ala- ja ylävyöhykkeitä,
 • esivalmistetut perustukset vahvistetaan pystysuorassa tai pystysuorassa ja horisontaalisessa suunnassa olevien elementtien välisissä liitoksissa.

Kuva 8. Suunnittele laattajalusta kannettavalla osuudella.

Pohjalevyn asennus ulkoisella osuudella.

Valittaessa yhdistettyä tukityyppiä (suurien betonilohkojen yhdistelmä täytealueilla tai muuraus) sektorit, jotka eroavat yleisestä rakenteesta, on merkitty kaaviossa.

Levyn kannattimen piirustuksessa on välttämättä oltava merkintä (joka osoittaa alareunan, aksiaalisen keskipisteen ja halkaisijan) teknisen viestinnän syöttöaukkojen.

Laattapohjan suunnitelman vahvistus.

Sivuston valmistelu merkinnälle

Siirrettäessä paalusäiliön piirustusta maastoon ei tarvita valmistelevaa työtä. Merkintä tehdään metalliliittimiä käyttäen.

Muissa tapauksissa (kuljetinta ja laatta tyyppi) merkitsemiseksi tarkkuus, sinun täytyy puhdistaa alueen tulevaisuuden koti suurten roskien ja pensaat jne, ja epätasaisessa maastossa -. Tasataksesi sivuston.

Suunnittelu ja perusta yksityiselle talolle

Säätiötä kutsutaan talon tukiosaksi, joka on kestettävä koko rakennuksen paino. Koko talon koko vahvuus riippuu säätiön vahvuudesta ja luotettavuudesta. Oikein toteutettu talon perustuksen rakenne pystyy suojaamaan rakennusta liukastumiselta, vääntymiseltä sekä kaikenlaisista halkeamien ilmenemiseen liittyvistä ongelmista.

Säätiön oikean laskemisen ja suunnittelun kannalta on otettava huomioon sellaiset ominaispiirteet, kuten ilmaston ominaisuudet, helpotus, maaperän luonne. Esimerkiksi pohjaveden vakavasti vaikuttaa talon perustus, joka sijaitsee savi- tai lianmuotoisella maaperällä. Tällainen maaperä voi hämärtyä tai laskeutua ajan mittaan.

Esimerkki monimutkaisen perustuslaitteen muunnoksesta savea maaperässä, jota usein tarvitaan vain rakentamisen aikana

Lisäksi on otettava huomioon, että kosteus, joka on onnistunut imeytymään alustaan, jäätyy miinuslämpötiloissa, mikä on syy ns. Turvotusvaikutuksen muodostumiselle. Useimmissa tapauksissa tämä tapahtuu niissä tapauksissa, joissa pohjan pinnan jäätymisaste on hieman pohjaveden alapuolella. Kaiken tämän seurauksena talon perustana talvella kasvaa, ja kesällä se laskee jälleen, mikä merkitsee koko rakennelman esijännitystä.

Tästä syystä on suositeltavaa luottaa talon perustuksen rakentamiseen vain ammattihenkilöille, joilla on tarvittava kokemus ja tietämys projektin luomisesta ottaen huomioon maaperän erityispiirteet ja kaikki ilmastolliset piirteet.

Vain ammattilaiset voivat tarkasti määritellä, minkä tyyppistä säätiötä on parempi rakentaa tietyllä alueella (vyö, matala syvyys, pylväs). Kokeneiden suunnittelijoiden neuvon ansiosta voit välttää monia ongelmia ja kustannuksia, jotka liittyvät muutoksiin ja virheiden poistamiseen.

Nuances to consider when building foundation

Kun suunnittelet tulevan kodin perusta, sinun on harkittava useita kohtia:

 1. Kun rakennat säätiön kuoppia taloon, tarvitaan lisää tilaa maaperän kaivamiseen. Poistettavan maaperän määrä voi olla merkittävä. Tällöin on tarpeen ottaa huomioon maaperän poiston lisäkustannukset, jos sen toissijaista käyttöä ei ole suunniteltu.
 2. Materiaalien toimitus ja varastointi on suunniteltava etukäteen. On suositeltavaa sijoittaa materiaalit lähelle kaivoa sen ominaispainon pienentämiseksi. Tämä säästää tehoa sekoitettaessa ja kaatamalla betonia.
 3. Jos aiot käyttää laitetta, silloin märällä säällä sinun täytyy täyttää tie raunioilla tai rakennusjätteellä.
 4. Kun betonia kaadetaan useaan vaiheeseen, siirron lopussa on välttämätöntä antaa lisäaikaa työkalun puhdistamiseksi sementtilaastareista ja seoksista. Kuivattu sementti vaatii paljon enemmän aikaa ja vaivaa puhdistettavaksi.

Tässä videossa voit katsella kaikkia tärkeimpiä pisteitä rakennuksen säätiön suunnittelussa verkossa.

 • vyö;
 • monoliittinen vyö;
 • columnar;
 • kasa;
 • laatta;
 • matala syvyys;
 • ruuvi;
 • kelluva;
 • Pienten rakenteiden romumateriaalien perustaminen (kylpy, aidan, kasvihuoneet).
Erilaiset säätölaite yksityiseen asuinrakennukseen Takaisin sisällysluetteloon

Strip-säätiö

Nauhatulostus on tunnettu sen massiivisuudesta, mutta samalla sen rakentamisen helppoudesta. Tätä tyyppiä käytetään useimmiten yksittäisten rakennustöiden kohdalla. Teipin pohja on raudoitetun betonin kaistale, joka kulkee pystysuoran rakenteen koko kehällä. Lisäksi se kulkee kaikkien rakennusten seinien, sisältäen sisäisen. Tämän nauhan poikkileikkaus pysyy samana missä tahansa pohjassa.

Tässä on talon teippi

Ribbonsäätiötä käytetään pääsääntöisesti tiili- ja kivitalojen, raskas kattojen rakentamisessa sekä mökeissä, joiden suunnittelussa on kellarihuone.

Strip-jalusta

Säätölaitteen syvyys riippuu suoraan maaperän jähmettymisestä. Pohja on asetettu 20 cm syvemmälle kuin maaperän jäädytys, mutta sen syvyyden ei pitäisi olla yli 50-70 cm. Alapon paksuus puolestaan ​​riippuu suoraan tulevan rakenteen eri ominaisuuksista.

Eri tyyppisten nauhojen pohjamallien asettaminen eri maaperään ja eri rakenteisiin

Matala ja syvä säätiö

Pienikokoisten kivirakennusten rakentamisvaiheen aikana rakennetaan kevyesti jalkoihin perustuvia perustuksia sekä heikot, kuopatukkaiset puutalot. Se asetetaan syvyyteen noin 50-70 cm.

Piirtäminen asettaa matala nauha säätiö

Uppoasennettua säätönauhaa käytetään talojen rakentamiseen, joissa on raskas katto tai paksut seinät, talot, joissa on kellareja ja autotallit. Tämän tyyppinen säätö on asetettu noin 20-30 cm: n syvyyteen. Maaperän jäädyttämisen syvyyden alapuolella. Tällaisen säätiön rakentaminen on kallista materiaalia.

Uppopalkkio on paljon vahvempi ja luotettavampi, mutta vaatii myös suuria pääomasijoituksia. Takaisin indeksiin

Monoliittiset perustukset eri tyypeistä

Puurakenteiden rakentamiseen sopii parhaiten monoliittinen säätiö, joka on ihanteellinen lähes kaikkien kokoonpanojen rakentamiseen.

Monoliittisia alustoja on useita.

Monoliittinen nauha on nauha, joka on tehty teräsbetonista ja kulkee talon ympärillä. Käytetään tiilitalojen rakentamiseen, taloja kellareineen tai autotallit, puurakennukset.

Piirtäminen asettamalla talon monoliittista nauhan perustusta

Pilarin monoliittinen säätö on sarja pylväitä, jotka on asennettu suurikokoisiin paikkoihin. Pylväiden välillä on tarkoitus täyttää se hiekalla tai rauniolla betonin lisäämiseksi. Tällaisia ​​alustoja käytetään usein kevyen talon rakentamiseen.

Pilarivälin monoliittisen perustuksen asettaminen

Kiinteää monoliittista perustusta käytetään erittäin puristetun maaperän olosuhteissa ja se asetetaan koko talon alueelle.

Tällaisia ​​perustuksia käytetään useimmissa tapauksissa vaaleiden puutalojen rakentamisessa. Niiden tärkein etu on rakennusten kokoonpanon rajoittaminen, sekä tarve käyttää kalliita laitteita. Monoliittisen perustuksen rakentamisen kustannukset kestää noin 15-20% talon kokonaisarvosta.

Pile-pohja

Tällainen säätiö voi varmistaa rakenteen luotettavuuden, jos työ tehdään epävakaissa maaperän olosuhteissa. Käytetään suurten ja matalien rakennusten rakentamiseen.

Pallosäätiön laite on ennen kaikkea luonteenomaista paalujen pilarien rakentamisessa, joita käytetään tai ruuvatetaan maahan erikoislaitteiden avulla.

Paalujen asennuksen syvyys riippuu suoraan vahvan maakerroksen syvyydestä, joka vastaa rakennuksen koko kuormitusta. Kukin paalu erikseen voi kestää 2-5 tonnin kuormituksen. Pallojen liittämiseen käytetään yläosassa olevia palkkeja.

Pile-pohjapiirros

Pilarin perustuksia käytetään pääsääntöisesti tapauksissa, joissa ylempi maaperäkerros on liikkuva tai heikko, samoin kuin maaperä, jossa on tulvia tai erittäin korkeita pohjavesiä. Useimmissa tapauksissa pilarin perustuksia käytetään suurien rakenteiden rakentamisessa.

Laattoalaptio

Tämäntyyppinen säätiö on monoliittinen betoniterä, jonka pinta-alan on vastattava koko rakennuksen alaa. Laattojen säätiö on kallista, koska sen rakentamiseen liittyy huomattava määrä maanrakennuksia ja rakennusmateriaalien runsaasti kulutusta. On suositeltavaa käyttää sitä tapauksissa, joissa talon projekti ei tarkoita korkean kellarin kerroksen pystyttämistä, mikä myös antaa perustan luotettavana pohjana lattialle.

Kaavion laitteen laatta monoliittinen säätiö taloon

Esimerkiksi runkorakenteiden rakentamiseen käytetään usein laatatäätä.

Laatta säätiö, koska sen korkea luotettavuus, voidaan rakentaa lähes missä tahansa maaperässä, mukaan lukien erittäin kokoonpuristuva, hiekkaa tai heittoliina. Koska monoliittinen levy kulkee koko rakennuksen ala, et voi tuntea mitään ahdistusta siirtymä maaperän. MDF voidaan käyttää rakentamisessa tiili ja puutaloja, jotka päästä korkeus 1-2 kerrosta.

Laskenta ja perustusten suunnittelu

Säätiöhanke on aina toteutettava ottaen huomioon eri tekijät, kuten tietyn alueen ilmasto- ja ympäristöolosuhteet. On syytä muistaa, että suunniteltaessa talon perustusta tulisi torjua maaperän ja maan luonteen perusteella. Tästä syystä minkä tahansa säätiön suunnittelu alkaa perusteellisen tutkimuksen suunnittelusta ja geologisesta laskennasta.

Tässä videossa näet kuinka lasku lasketaan 6 × 9-talon luonnosvedon kustannuksille.

Monilla Venäjän alueilla vallitsee maaperä, savipohja ja maaperä, kosteus, joka alhaisissa lämpötiloissa jäätyy mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tuloksena syntyy niin sanottu "turvotus" -vaikutus, joka luonnollisesti vaikuttaa haitallisesti säätiön tilaan.

Samaa voidaan sanoa myös silloin, kun pohjaveden pinnan taso ylittää merkittävästi maaperän jäädyttämisen syvyyden rakennustyömaalla. Tämä prosessi tapahtuu epätasaisesti, mikä aiheuttaa säätöjen vinoutumista ja halkeamien muodostumista. Bottom line: pari vuotta talon on remontoitu, mikä huomattavasti lisää alkuperäisiä kustannuksiaan.

Rakennetaan nauhan pohja puutalolle

Puurakenteiden rakentamisen aikana voit käyttää eri tyyppisiä pohjia, jotka eroavat toisistaan ​​tekniikan ja syvyyden mukaan. Useimmissa tapauksissa etusijalle asetetaan matalalle syvyydelle muodostetut liuskat, sillä puurakenteilla on suhteellisen pieni paino.

Puurakenteiden rakentamisessa käytettävällä nauhan perustuksella on tarvittava turvallisuustaso ja sen tekniset ja toiminnalliset indikaattorit sopivat täydellisesti kaikkiin ilmasto-olosuhteisiin Venäjällä.

Lisäksi sinun on kiinnitettävä huomiota sellaisen säätiön kustannuksiin, joka on selvästi muita muita alhaisempia.

Säätiö perustuu kolmen vyön vahvistettuun betoniteippiin, joka kulkee pitkin talon koko kehää. Perusta asetetaan ensimmäisen kerroksen seinien sisäpuolelle ja ulkopuolelle. Kaikki elementit muodostavat yhden järjestelmän, minkä ansiosta vahvistettu vaakakuvake tulee erittäin kestäväksi ja luotettavaksi.

Paksuus perusta on noin 30 cm, sen syvyys munivien - 80 cm, kuten 20 cm: n tyynyn hiekka... Pohja työntyy maanpinnan yläpuolella 40 cm. Vedeneritys, joita käytetään katto, päällystys ensimmäisessä kruunu.

Piirrä likimääräinen nauha-pohjaaminen. Takaisin sisällysluetteloon

Pallosäätiöiden pystytys tekniikka

Pallosäätiöiden pystyttämiseen liittyvä tekniikka sisältää useita vaiheita:

 • Vaaditun halkaisijan porauskaivoja;
 • Asennus;
 • Seuraavan betonin betonointi.

Pallosäätiön tärkein etu on mahdollisuus käyttää käsikäyttöistä rakennusporaa.


Pallosäätiöiden rakentaminen alkaa aina kaivojen porauksesta, jonka koko ja lukumäärä riippuu tulevan rakennuksen alueesta ja painosta. Pallojen parametrit määräytyvät väliseinien, katon ja lattian aiheuttamilla kuormilla. Huomaa, että porakoneen maksimihalkaisija on 300 mm. Siinä tapauksessa, että kuopat on porattava halkaisijaltaan 600 mm., On käytettävä teollisuusporaa.

Seuraavassa vaiheessa on välttämätöntä tehdä korkealaatuinen pohjamateriaalin vedeneristys, johon on sijoitettu ruberoidi putken halkaisijaltaan (materiaalista valmistettu "putki", jonka pitäisi olla suurempi kuin kaaren syvyys noin 300 mm). Putken ylemmässä osassa valmistetaan kolme kerrosta kateainetta, jotka on kiristetty teräslangalla (tämä osa on muotti).

Tekniikka asettelee kotiin pile-pohjan

Jos neljäsosa on täytetty vedellä, sen jälkeen ennen betonin kaatamista on pumpattava ylimääräinen neste. Ruberoidin käyttämättä jättäminen voi olla epämiellyttävää: kun betoni tarttuu, sementti ei saa riittävästi voimaa ja maaperän jäädyttäminen vaikuttaa liian kielteisesti betonin tilaan.

Pile-pohjapiirros

Kaivon valmistuksen jälkeen on vuoron tehtävä pohjaseinän vahvistamisen yhdistäminen, mistä syystä raudoitus koostuu kolmesta pystysuorasta saumasta, joiden halkaisija on 6 mm. Viimeisessä vaiheessa kaivataan kaivoa betonilla, joka on kaadettava kerroksille 40 - 60 cm. Kaatumisen aikana betoni tiivistetään täryttimillä.

Ribbon säätiö: miten se tehdään itse

Alhaisten yksityisten talojen rakentamiseen on olemassa monenlaisia ​​säätiöitä. Mutta useimmiten kotimaan mökit ratkaistu vaihtoehto muodossa betoniteräs nauha alle laakerin seinät. Loppujen lopuksi tee nauha-säätiö omalla kädelläsi, tarvitset vain vähimmäisvaatimukset betonin sekoittamiseksi ja noudata ohjeita. Tällaisen perustan tekniikka on yksinkertainen, siksi se on niin usein valittu itsenäiseen toteuttamiseen.

pitoisuus

Mikä se on?

Rakenteellisesti nauha-pohja on raudoitetun betonin rakenne, joka luodaan ympäröivän rakenteen ympärille kuorman uudelleenjakoon maan päällä. Samankaltaista tukea käytetään talojen, autotallien, ansiorakennusten, kylpyammeiden, autotallien ja jopa aidojen rakentamiseen. Itse tekeminen ei ole vaikeaa.

Joten hän näyttää

Tällaisen säätiön rakentamisessa on kuitenkin erittäin tärkeää noudattaa tiettyjä sääntöjä ja suosituksia. Nauhapohjan valmistustekniikan noudattamatta jättäminen on mahdollista unohtaa tukirakenteen ja rakennuksen kestävyys. Pitkä se ei kestä.

Maaperän kausiluonteinen turvotus, kosteuden vaikutukset betoniin ilman vedenpitävyyttä, väärin lasketut kuormat - syyt, joiden vuoksi talo on jo seisomassa, nauhan pohjan tuhoutumisen syyt ovat moninaiset. Kaikki on ennakoitava ja huomioitava etukäteen, muuten vahingoittunut tai täysin tuhottu rakenne on rakennettava uudelleen.

Tyypit ja tyyppiset säätiöt

Syvyys on MZLF (matala) ja yksinkertaisesti upotettu. Ensimmäisessä tapauksessa alhaisen rakennuksen alapuolella oleva betonihihna haudataan maahan vain 200-400 mm ja toinen haudataan puolitoista metriä (maanpinnan alapuolella).

Jos maaperä rakennustyömaalla on kivinen ja pohjavesi on syvä, on parempi valita matala syvyysvaihtoehto, joka on halpa ja pieni betonin tilavuudessa. Lahennuksessa, talon korkeilla GWL- ja hiekka-alueilla on tehtävä voimakkaampi ja kalliimpi tuki. Usein arvio tällaisesta asunnosta on sellainen, että yleensä on tarpeen valita toisenlainen säätiö.

Seinäasennus MZLF: llä

Rakenteellisesti nauhan w / b-pohja on:

Ensimmäinen tyyppi suoritetaan kaatamalla vahvistettua vahvistettua hihnaa. Toinen vaihtoehto on erikoistehosteista tehdyt pohjalevyt (FBS) tai tiilet.

Hyödyt ja haitat liuska säätiö

Hänellä on kolme epäilemättä ansioita.

Laitteen äärimmäinen yksinkertaisuus - kaikki pyrkivä rakentaja selviytyvät kaatamalla betonia ja asennuspaloja (on vaiheittainen ohje - jotta kaikki oikein rakennettaisiin, hän tarvitsee vain seurata vaiheittain);

Universaalisuus - tällaisista syistä voit laittaa tiili-, vaahtobetoni- ja kehysrakennuksia sekä mökkejä baarista, tavallisesta tai pyöristetystä lokista;

Kyky kestää raskaita kuormia pohjan pohjalta ja ylhäältä mökin painon ja kaiken siinä.

Vahvistettu betoni nauhan pohja kestää monta vuotta, vaikka talon seinämien rakentamista ei ole tehty hiilihapotettujen betonilohkojen, vaan kiinteän kiinteän tiilen rakentamiseen. Kustannusten kannalta se on huonompi vain ruuvipinoille, mutta luotettavuuden kannalta useimmissa tapauksissa ne ylittävät ne.

Tämän säätiön haittoja voidaan tunnistaa:

Velvollisuus analysoida perusteellisesti maaperä rakennustyömaalla;

Tarve käyttää nostolaitteita (FBS: n käytössä);

Pitkäaikainen betonin kovettuminen vähintään 3 viikkoa (monoliittisen vaihtoehdon valinnassa);

Mahdollisuus laittaa vahva vuorattu ja tulva maaperä.

Askel askeleelta ohjeet - säätiö omilla käsillään

Punnitun pohjan teipin paksuus ja korkeus sekä perustan syvyys valitaan maaperän, alueen ilmasto-olosuhteiden ja pystytettävän rakennuksen kerrosten lukumäärän perusteella. Ilman tietämystä tällä alalla, on parempi antaa tämä suunnitteluvaihe ammatilliselle. GOST-sivuilla on monia vivahteita ja vaatimuksia, joita on noudatettava.

Mutta kotimaasi tukemalla jo valmiiksi hankittu tuki on täysin mahdollista ja itsenäistä. Virheiden välttämiseksi on kuitenkin suositeltavaa tehdä nauha-säätiö seuraavien vaiheittaisten ohjeiden avulla. Siinä kuvataan kaikki yksityiskohdat samankaltaisen rakenteen rakentamisesta tyypilliselle yhden tarinan mökille.

Työn vaiheet

Ensimmäinen vaihe - merkintä ja maanrakennus. Säätiön syvyydestä riippumatta tulisi perustua voimakkaisiin maakerroksiin. Se voi olla savi, hiekkametsä, kalliot kerrokset tai siilot. Yleensä ne piilotetaan turpeen ja tavallisten maan kerrosten alla. Kaikki tämä on peitettävä ja poistettava, ennen kuin aloitat talon perustan rakentamisen.

Valmistamme tontin, levitämme perusmateriaalit: armatuuri, eristys, laudat muottiin

Sivuston merkitsemiseen tarvitaan tapit, mittanauha ja lanka. Jos maaperä on tiheä, niin kaivetun kaivannon seinistä saat suuren muottipesän. Sitä on vain lisättävä sitten ylhäältä. Jos maaperä on löysä ja kaatuu jatkuvasti, kaivantoa täytyy kaivata hieman leveydeltään niin, että muottipaneelit voidaan sijoittaa kaivon sisään.

Toinen vaihe on tyynyvalmistelu. Kaivetun kaivannon pohja tasoitetaan hiekalla ja pienellä soralla. Tämä hiekka-sora-kerros on syvästi puristettava, kaataa vettä, kun sitä kaadetaan. Sen pituus on noin 10 - 30 cm. Tämä pehmustettu pehmuste vähentää kuormitusten jakamista alaspäin kaistaleen talteenoton aikana.

Jäähdytin voidaan sijoittaa tyynyn päälle - tämä estää talteen jäämistä

Kolmas vaihe - muottien asettaminen. Tarvitset tangot, joissa on jakso 30 - 40 mm ja levyt 15-20 mm paksuina tai laminoidut lastulevyt. Talon betonialustalle luotu muotti on tällöin velvollinen ylläpitämään huomattavaa betonin massaa kaadettuna. Sen pitäisi olla kestävä ja luotettava. Jos se täyttyy betonin sekoittamisen jälkeen, se kaatuu, niin kaiken täytyy alkaa uudelleen.

Laitamme levyn muottiin

Jos pohjavesi rakennustyömaalla on korkea, niin betoniteräkselle tarvitaan vedenpitävyys. Ylhäältä, talon kellarikerroksessa, se tehdään yleensä peittokuvana. Jotta maan pohjaan jäävä osa voidaan suojata, kateaine on sijoitettava kaivoon sivuille ja pohjalle. Se suojaa betonia liialliselta kosteudelta maaperässä sen kovettumisen ja sen jälkeen.

Neljäs vaihe - venttiilien asennus. Vahvikkeille käytetään tavallisesti 14-16 mm: n poikkileikkausta ja ohutta sidontalankaa. Liitokset voidaan myös sulkea sähköhitsauksella. Mutta tässä tapauksessa tarvitset kokemusta hitsauskoneesta ja itsestäsi. Lisäksi hitsauksessa on oltava valmis metallisen korroosion esiintymiseen.

Rebar-sitomisvaihtoehto

Tämän seurauksena 25-30 cm: n solujen vahvistamisen kehys tulisi muodostaa kaivannon sisään ja se sopii niin, että kaikki sivut ovat peitetty kaatamalla betonia. Muussa tapauksessa metalli väistämättä ruostuu, talossa sitten pitkään vain ei kestä.

Näin muottien pitäisi näyttää ennen kaatamista.

Eristeiden ja varusteiden välissä on oltava 5 cm: n tila

Viides vaihe - betonin kaato tai FBS. Jos päätetään varustaa talon rakentaminen talotekniikalla, se nopeuttaa rakentamisen prosessia. Ei ole tarvetta tehdä muottirakennuksia ja odota lähes kuukausi ennen betonin asettamista.

Kuitenkin riippuvuus säätiölohkoista maksaa enemmän kuin monoliittinen vastine. Lisäksi niiden täytyy kaivata suuremman kaivannon leveydeltä. Kuormien jakautumi- seksi muurauslaatan alariville FBS tehdään laajenevalla alustalla.

Jos tukilaitteelle valitaan monoliittinen versio, betoni on kaadettava välittömästi koko pinnalle. Ei aukkoja ja ei korkeuskerroksia. Monoliitti on monoliitti. Talon on pysyttävä luotettavasti.

Kynnet voivat merkitä rajatäytteen muodon

Betoniseoksen itsensä valmistuksessa on välttämätöntä sekoittaa sementtiä, hiekkaa ja murskattua kiveä suhteessa 1: 3: 3. Mutta on parasta ensin järjestää valmis ratkaisu, jonka merkki M300 ja sitä korkeampi.

Autamme lastalla ja lastalla tasaisen levittämään betonia

Betonin kaatamisen yhteydessä on äärimmäisen tärkeää varmistaa, ettei siinä ole aukkoja. Tiivisteen suorittamiseen on erityisiä värähteleviä koneita. On kuitenkin myös mahdollista käyttää vahvistusosaa täytetyn massan ja vuotoveden puhkaisemiseksi pois siitä.

Siirrämme värähtelevän betonin päälle tyhjennysten poistamiseksi

Säätiön valu päättynyt

Kuudes vaihe - vedeneristys ja sokea alue. Vedenpitävyys on sallittua 3-4 vuorokautta betonin kaatamisen jälkeen. Kestää noin kolme viikkoa. Mutta on mahdollista aloittaa käsittely mastilla, vaikka se ei ole täysin jäädytetty nauhan säätiön taloon.

Rakennuksen koko kehän varrella sinun on myös tehtävä sokea alue, joka ohjaa sadeveden poispäin sen seinistä.

Valmis säätiö kellarikerroksilla

Käytä kodin rakentamiseen

Tällainen tuki voi helposti olla kaksikerroksisia yksityisiä taloja. Voit rakentaa mökin siihen, voit valita liimattu laminoitu puutavara, loki, vaahtomuovi tai keraamiset lohkot. On vain pätevää tutkia maaperää ja laskea kaikki kuormat oikein. Säätiön lopussa ei vahingoiteta viilua, jotta se suojaisi säästä. Tämä ihanteellinen luonnonkivi tai klinkkerilevy julkisivuun. Mutta voit valita yksinkertaisemman asennuksen ja edullisen profiilin tai sivurajan.

Yksityisen talon perusteet ja tyypit

Kaikkien asuinrakennusten, teollisuusrakennusten ja muiden rakennustyyppien rakentaminen alkaa säätiön valmistelusta. Jalustan oikea laskenta ja asennus takaavat rakennuksen pitkäaikaisen käytön ilman saostumista, seinämien halkeamien ilmaantumista ja muita geometrian rikkomisen ongelmia.

Nykyaikaisessa rakentamisessa käytetään erilaisia ​​tyyppejä ja perustyyppejä, joiden valinta riippuu: talojen ominaisuuksista, joihin talossa on rakennettu; rakennuksen koko; seinät ja rakennusmateriaalit; ilmasto-olosuhteet; pohjaveden taso.

Nämä ja muut tekijät määräävät suunnittelupaikan valinnan, joka on optimaalinen tietylle talolle. Säätiön ei pidä kestää vain rakennuksen painoa, vaan sillä on myös riittävä varmuusmarginaali ennalta arvaamattomien kuormien, luonnonkatastrofien (esim. Tulvien, maanjäristyksen aiheuttamien voimakkaiden pakkasten jne.) Korvaamiseksi ja rakennuksen painon lisäämiseksi ylimääräisten ulko- ja sisustuskorvausten vuoksi, kunnostus, korkeuden kasvu, lumi katolla.

Asuin- ja teollisuusrakennuksessa käytetään erilaisia ​​säätiöitä, jotka eroavat monimutkaisesta asennuksesta, kantavuudesta ja kustannuksista. Yksityisen talon perusta on rajoitettu useisiin vaihtoehtoihin: nauha; laatta; kasaan.

Kaistaleet

Tällainen säätiö on yleisintä yksityisessä rakentamisessa. Vaikka nauhalevy vaatii tietyn määrän maanrakennuksia ja huomattava betonin kulutus, se on luotettavin ratkaisu kivi-, tiili-, lohko-, savi- ja betonirakenteisiin. Se säilyttää merkittävän painon seinämien kohdalla ja jakaa sen tasaisesti kehän ympäri ja kohdistaa tasaisen mutta ei liiallisen paineen maahan suuren tukialueen vuoksi.

Rakenteellisesti nauhaosasto on monoliittinen, raudoitettu betonirakenne, joka kulkee koko talon ympärysmitan ja kaikkien kantavien seinien alle. Usein betonin pohja kaadetaan ja väliseinien alle - tämä lisää rakennuskustannuksia, mutta lisää merkittävästi sen luotettavuutta. Hihnan pohjalla voit varustaa talon alapuoliset kellarit, alakatot, autotallit - tässä tapauksessa pohja syvennetään maanalaisen tilan korkeuteen ja sen kantavuus ei vähene lainkaan.

On olemassa erilaisia ​​tyyppisiä nauhan perustuksia, jotka voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään - monoliittiseen ja valmiiksi valmistettuun.

Monoliittinen nauhan perustus

Monoliittisen materiaalin asennus:

 • hiekka;
 • sora tai murskattu kivi;
 • sementti;
 • varusteet;
 • levyt tai erityiset suojat muottiin.

Asennustekniikka on yksinkertainen - kaivantoa koko talon ääressä (sisäiset seinät ja kattotuolit) 0,4-0,8 m leveä, riippuen tulevien seinien paksuudesta. Kaivannon leveyden tulee olla 10 - 15 cm leveämpi kuin pohjan laskettu ulottuvuus. Kaivannon laajentaminen on välttämätöntä, jotta se voidaan asentaa muottiin. Muotoilun asennuksen jälkeen on sidottu sisäpuolella oleva 10-18 mm halkaisijaltaan lujittava vahvikehys. Kaksikerroksisen talon rakentamisen aikana palkki on asennettu sekä maanalaisen että maanpinnan alapuolelle.

Sekoitettu suoraan paikan päällä tai valmis (tehdas) betoni kaadetaan muottiin yksi päivä koko korkeudelle säätiön. Täten saavutetaan tarvittava voima ja veden kestävyys pohjaan. Monet yksityiset kehittäjät tekevät erittäin vaarallisen erehdyksen - ne kaatavat betoniraakeriin yhden työpäivän aikana ja toisen osan muottipesän toisessa osassa. Yhteyspaikassa ilmennyt sauma vähentää merkittävästi säätiön lujuutta ja toimii veden eroosion lähteenä.

Monoliittiset nauhan perustukset ovat käteviä, koska niillä voi olla melko monimutkainen kokoonpano, mukaan lukien kaarevuudet. Tässä on vain tärkeätä asentaa mittalaite oikein ja asentaa luotettava käsivyö.

Precast strip foundation

Esivalmistetut perustukset asennetaan tehdasvalmisteisista tehdasvalmisteisista lohkoista. Ne asennetaan valmiiseen kaivantoon, ne sidotaan teräslangalla ja saumat täytetään sementtilaastilla. Tällaisen säätiön asennukseen tarvitaan keskikokoisia nostolaitteita. Esivalmistetut nauhalevyt ovat erittäin vahvoja ja kestäviä - eliniän pituus on yli 150 vuotta.

Lohkojen levittämisessä on kuitenkin yksi rajoitus - niistä on kätevää muodostaa vain suorakaiteen muotoisia perustuksia, jotka ovat lohkon pituuden monikertoja. Lohkon leikkaaminen on monimutkainen ja kallis toiminta. Myös esivalmistetut perustukset ovat syvällisiä. Ei ole järkevää rakentaa kerroksia ja kellareja lohkoilta - ennemmin tai myöhemmin vesi imeytyy saumojen läpi.

Asennuksen syvyyden mukaan nauhateokset jaetaan kauniiksi ja täysin haudattuiksi.

Matala nauhasisäätiö

Matala perustus on suositeltavaa yksitasoisille tiilille ja puutaloille kaikentyyppisille maille. Se soveltuu erityisen hyvin pohjaveden korkealle tasolle. Se edustaa konkreettista nauhaa hiekkalaatalla. Maaperän tunkeutuminen ei ole yli 50 cm (pehmeillä maaperillä - jopa 70).

Harjoittelu osoittaa, että kun asianmukaisesti valmistettu hiekkalaatikko, jonka korkeus on vähintään 15 cm ja joka on vahvistettu armopoyas-sääntöjen mukaisesti, tällainen säätiö selviää täysin tehtävistään. Perustan luotettavuuden parantamiseksi on tarpeen asentaa lämmitetty sokea alue, jonka leveys on vähintään 50 cm, joka huuhtelee sadeveden ja suojaa taloa talon ympärille jäätymiseltä.

+ Pluses matala nauha säätiöt

 1. Säästää materiaaleja, verrattuna täysin sulautettuun nauhapohjaan.
 2. On mahdollista rakentaa alueille, joilla on korkea pohjavesi.

- Matalat kaistaleet

 1. Pieni jäykkyys.
 2. Tarvitset erittäin laadukkaan vahvistuksen.
 3. Suuri todennäköisyys halkeilua raskaista materiaaleista rakennetuissa seinissä.
 4. Varmista, että tarvitset vedenpoistoa ja hiekkaa.

Täysi syvyys basementin perusta

Täydellinen säätiö perustuu rakennuksiin, joissa on kaksi tai useampia kerroksia, joissa on massiiviset seinät ja betonilattiat. Asennuksen syvyys on 20-30 cm alle maaperän jäädytyksen syvyyden rakennuksen ilmastovyöhykkeessä. Tämä on erittäin kestävä ja luotettava rakenne, joka ei ole alttiina lämpötilavääristymille eikä pelkää nousevaa pohjavettä.

Säätiön luotettavuus kasvattaa raudoitusta, joka suoritetaan sitomalla aallotetun raudoituksen runko. Joskus upotetut nauhan perustukset rakennetaan ilman vahvistusta, mutta tämä on sopiva vain tiheille ja kallioille. Täysin upotetun säätiön kustannukset ovat melko suuret - se vaatii runsaasti betonia ja huomattava määrä maanrakennuksia. Vahvistuksen kokonaiskustannukset ovat korkeintaan 5-8%, ja vahvistaminen vahvistaa perusta erittäin huomattavasti, eliminoimalla täysin halkeamien ja sirujen todennäköisyys. Panssaroidun vyön säästämiseen ei ole syytä säästää rajoitettua rakennushintaa.

+ Pluses täysin upotettu nauhan säätiö

 1. Erittäin luotettava suunnittelu.
 2. Ei altistu lämpötilan vääristymille.
 3. Soveltuu raskaiden seinien talojen rakentamiseen.
 4. Voit varustaa kellarin tai kellarin talon alle.

- Väärin upotetut nauhan perustukset

 1. Korkea materiaalikustannus.
 2. Suuri määrä maanrakennuksia.
 3. On vaikea rakentaa korkealla pohjavedellä.

Laattojen perustukset

Talon perusteet kiinteiden tai esivalmistettujen laattojen muodossa koko rakennuksen alueelle ovat vähemmän suosittuja kuin kaistaleet, mutta joissakin tapauksissa ne ovat ainoa mahdollinen vaihtoehto. Rakentamatta epävakaita, hiekka-argillaceous, tunkeutuvia maaperät, joissa pohjavesi on korkea (yli 1 m), syväjäähtynyt maaperä, on parasta kaataa kiinteää, vahvistettua betonilaattaa, johon rakennetaan minkä tahansa kerroksen rakennuksia.

Kehyksen yksi- ja kaksikerroksisten talojen pohjalaatta on lähes ihanteellinen ratkaisu. Se on vähemmän monimutkainen kuin hihna ja kasa, mutta verrattuna niihin kalliimpia materiaalin kulutuksen ja tarvittavan työajan mukaan. Tällaisia ​​perustuksia kutsutaan usein kelluvaksi - ne on rakennettu ilman tunkeutumista ja vaikuttavat lähes vain maaperän pintaan. Lämpötilan ja muiden maaperän liikkeitä säätiön vakaudessa ja siten koko rakennuksessa ei ole käytännössä mitään vaikutusta.

Rakenteissa käytettävät pohjalevytyypit jaetaan monoliittisiksi ja esivalmistetuiksi. Toinen vaihtoehto on useammin käytetty massiivisten rakennusten rakentamisessa, jossa on suuri perusala ja monimutkainen kehärakenne. Asuinrakennuksen osalta on parempi pysyä monoliittisen valetun betoniseoksen pohjalla.

+ Laattojen perustusten edut

 1. Rakennuksen yksinkertaisuus ja tilat.
 2. Sopii rakenteeltaan voimakkaasti kallistamalla, liikuttamalla ja tukemalla maaperää.
 3. Ei vaadi paljon tunkeutumista maahan.
 4. Voidaan käyttää korkeiden pohjavesien pinnalla.

- Huonolaatuiset sääolot

 1. Suuri kulutus materiaaleista.
 2. Tarve rakentaa kellari
 3. Voidaan käyttää vain vaakatasossa tai enintään 1 metrin rinteillä koko talon pituudelle tai leveydelle.

Pilarin perustukset

Tämäntyyppiset perustukset levittäytyivät runko- ja paneelimökkien kasvavaan suosioon sekä taloja liimattua ja sahatavaraa. Tällaisen säätiön hinta on useita kertoja alhaisempi kuin nauhan tai laatta. Tämän perustavan tärkein ominaisuus on tarve asentaa puun tai palkkien pohjaventtiili, joka toimii talon perustana.

Sarakkeet on asennettu kaikkien reunojen ja sisäisten väliseinien seinien väliin 2,5 m: n (optimaalisesti 1,5 - 2 m) välille. Ne haudataan maahan syvyyteen, joka on suurempi kuin jäätymisaste ja kohoaa maanpinnan yläpuolelle vaaditulle korkeudelle. Tällaiset perustukset ovat erittäin käteviä epätasaisen maaston alueilla - vaihtelemalla pylväiden korkeutta on helppo saada valjaat täysin vaakasuoraan asentoon.

Pylväiden mitat riippuvat valmistusmateriaalista, ne on rakennettu:

Koot vaihtelevat puolelta 38-50 cm, yleensä ne edustavat poikkileikkauksen neliötä ja harvoin suorakulmioita.

Rakentamismenetelmän mukaan pylväsperusteet on jaettu monoliittisiin ja esivalmistettuihin.

Monoliittinen sarake perustus

Valinnan valinta määräytyy maaperän ominaisuuksien perusteella paikan päällä, missä talo on rakennettu. Syvällä pohjavedellä raudoitetun betonin monoliittinen pylväspohja on ihanteellinen valinta. Kuten nauhalevyssä, pylväässä oleva vahvike häkki on pakollinen kaikissa ilmasto-olosuhteissa.

Sarakepohjan asennus tehdään useassa vaiheessa:

 • kuopan (hyvin) valmistelu;
 • muottien asennus;
 • köysirakenne;
 • kaatamalla betonia.

Pylvästä ja kaivon reunasta (etäisyyden on oltava vähintään 10 cm), kaadetaan hienohiekkaa tai hiekkaa, mikä vähentää pohjan kuormitusta maasta jäädyttämällä tai muilla liikkeillä. Mutta maissa, joissa on vaara horisontaalisista liikkeistä (kivennäisvesi ja muut epästabiilit maaperä), ei ole suositeltavaa asentaa pilarivaihtoehtoja - niillä on pieni vastustuskyky kallistumiseen ja talon vakauden vaara on aina olemassa.

Esivalmistettu sarakeyhdistelmä

Esivalmistetut pylväsperiaatteet ovat tehtaalla valmistettuja pylväitä ja betonialustoja.

Ne on koottu suunnittelijan muotoon paikan päällä ja ne on yhdistetty hitsaamalla liitoksia ja betonisovituksia. Kaiken halvan ja helppokäyttöisen asennuksen ansiosta pylväsperustat ovat varsin rajalliset. Ne ovat perusteltuja voimakkaille ja vakaille maaperärakennuksille, jotka eivät ole korkeampia kuin 2 kerrosta, joissa ei ole kellareja ja sokeita. Mutta "kapea erikoistuminen" ei vähennä houkuttelevuutta yksityiseen rakentamiseen.

+ Plus-sarakkeen perustukset

 1. Tallennustarvikkeet.
 2. Pienet työvoimakustannukset.

- Huonot pilarivaihtelut

 1. Heikko vakaus horisontaalisesti liikkuvissa maissa.
 2. Tarve järjestää kellarissa.
 3. Ei voida käyttää rakennuksissa, joissa on raskaat seinät.

Pallosäätiöt

Suosituimmat perustukset teollisissa ja korkeakoulujen asuntorakentamisessa. Käytetään usein pienten yksityisten talojen ja mökkien rakentamiseen nykyaikaisissa tekniikoissa. Jos teollisen rakenteen rakentamisessa kaikki materiaalit rakennetaan paalun perustuksiin, sitten yksityisellä sektorilla pääosin CIP-paneeleiden kevyitä rakenteita, puuta ja hirret ovat paaluilla.

Eri tyyppisten paalusäätiöiden ansiosta voit valita sopivan kaikentyyppiseen rakenteeseen, käytännössä millä tahansa maaperällä. Piles ovat erittäin käteviä rakentamiseen vaikeissa maastoissa, myös epävakaissa maissa. Tosiasia on, että paalujen pituus ei ole käytännössä rajoitettu - ne voivat saavuttaa 50 metrin syvyyden tai suuremman, mikä mahdollistaa kestävien maakerrosten saavuttamisen, minkä ansiosta minkä tahansa kokoisen ja painavan rakennuksen voi nojata.

Nykyaikainen rakennustekniikka käyttää kolmea päätyyppiä: ruuvi, bursa ja kyllästynyt.

Säätö ruuveilla

Suosituimmat vähärakenteiset ruuvipallot ovat tavallisia metallipaksuisia putkia, joiden ruuvi on pohjassa. Ne ruuvataan maahan kuten tavalliset ruuvit, tämä tehdään manuaalisesti tai erikoiskoneiden avulla. Pallojen pituus voi olla 10 - 12 m halkaisijaltaan 50-150 mm.

Ruuvattaessa tällaiset kannattimet ne leikataan tiettyyn korkeuteen ja ne liitetään vaakasuuntaisilla palkkeilla - grilli, joka toimii talon perustana, johon sidos on asetettu, lattia asetetaan ja sitten seinät pystytetään.

+ Pluses säätöruuvit paikoilleen

 1. Helppo ja nopea asennus,
 2. Mahdollisuus käyttää maata,
 3. Alhaiset kustannukset valmiista alustasta.

- Huonot ruuvien paaluista

 1. Epäonnistuminen (metallin maaperässä on alttiina korroosiolle).
 2. Tarve ruuvaamiseen suurempaan syvyyteen.
 3. Laitteiden puute laitteistosta.

Säätiö tylsistyneissä paaluissa

Kouratut paalut asennetaan eri teknologialla - ensin porataan kuori, johon on asennettu vahvikeharja. Sitten koko rakenne kaadetaan betonilla. Kaiuttimet maanpinnan yläpuolelle leikkautuvat tietyllä korkeudella ja ne on yhdistetty grillatavalla. Tällaisten paalujen syvyys voi nousta 50 metriin.

+ Pluses perustukset tylsistyneissä paaluissa

 1. Mahdollisuus rakentaa monikerroksisia rakennuksia mille tahansa maaperälle - paalut upotetaan vaadittuun syvyyteen, tiheisiin kerroksiin, jotka kestävät rakennuksen painoa.
 2. Kuorman tasainen jakautuminen alustalle.
 3. Painon säätö yhdelle paalille muuttamalla tukien määrää.
 4. Pienennetty kaivaustyöt.

- Haitat tylsistyneistä paaluista

 1. Laskelmien ja asennuksen monimutkaisuus.
 2. Kalliiden geologisten tutkimusten tarve.
 3. Tarve käyttää raskaita nosto- ja porauslaitteita.

Säätiö ajetuilla paaluilla

Drift-paalut - betonituotteita, joiden pituus on neliömäinen tai ympyrän muotoinen poikkileikkaukseltaan pitkiä - vähintään 12 metriä. Heitä lyö maahan maahan lyömäsoittimet tai tärinän upotusmenetelmä. Niitä käytetään pääasiassa teollisuusrakentamisessa - tukkeutumiseen tarvitaan monimutkaisia ​​ja kalliita laitteita.

Kun otetaan huomioon yksityisen talon kaikkien päätyyppien perusteet, optimaalisen vaihtoehdon valinta yksinkertaistuu. Tiili-, lohko- ja kivirakenteet optimaalinen nauhatus. Runkorakenteita varten puutavaran ja puutavaran talot ovat sopivampia laattoja tai paaluja (ruuveja) kiinteässä maadoituksessa. Mutta jokaisessa yksittäisessä tapauksessa valitaan oma vaihtoehto, tärkeintä on, että säätiö täyttää päätoimintonsa - toimii luotettavana talon tukena.