Mitä konkreettinen arvosana tarkoittaa ja miten ne eroavat toisistaan?

Betonimerkki on konkreettisen valmiin ja valmistetun betoniseoksen pääominaisuus, joka määrittää pääkomponenttien (sementti, hiekka, murskat ja vesi) määrälliset suhteet sekä tämän rakennusmateriaalin laajuus.

Valtion standardit ja rakennusstandardit ja säännöt säätävät betonityyppiä M50-M1000. Samanaikaisesti asuinrakennuksissa, matalissa ja korkeissa rakennuksissa rakennuksessa käytetään betonia - M100: sta M400: aan 50 yksikön (M100, M150, M200 jne.) Välein. Useimmiten erityisen tärkeisiin rakenteisiin käytetään betonimerkkejä: M500 tai M600.

Betonityyppien nimitys

Rakennusten rakenteiden - perustusten, seinien, pilarien ja muiden betonien pääasiallinen mekaaninen kuormitus - on "puristus". Tangentiaalisia, veto-, vääntymis- ja taivutuskuormia esiintyy paljon vähemmän. Siten komponenttien sisällön määrittävä määrittävä numeerinen arvo ja soveltamisala ovat puristuslujuuden numeerinen arvo mittausyksiköissä - kg / cm2, joka sijaitsee kirjaimen "M" jälkeen.

Mitä konkreettinen laatu tarkoittaa tarkemmin? Betonilla M150 täytetyt rakenteet kestävät staattista kuormitusta "puristusta varten - 130-160 kilogrammaa kuormitusta neliösenttimetriä kohden. Luku "150" on keskimääräinen arvo, joka liittyy suunnittelun laskelmiin suunnittelussa. Puristuslujuuden tarkka arvo (vastaavasti konkreettisen betonimerkin määrittämiseksi) voidaan saada suorittamalla erityisiä laboratoriotestejä, "murskaamalla" konkreettinen näyte, joka on tehty tietystä rakennusmateriaalista mitattavan kuorman avulla.

Lisäominaisuudet, joiden arvo riippuu betonimerkistä ja lisäaineiden määrästä, ovat: vedenpitävyys, pakkasenkestävyys ja pinottavuus.

Suositut betonirakenteet rakentamiseen

Puhuminen konkreettisista arvosanoista on mahdotonta olla mainitsematta, mihin tarkoitukseen voit käyttää suositun brändin rakennusmateriaalia:

 • Betoni M100. Soveltamisala: täyden valikoiman valmistelutöitä, teiden rakentamista "päätyyksi" pääasialliselle asfalttibetonipäällysteelle, reunusrakenteiden asentamiseen ja muiden alhaisen vastuullisten rakenteiden valmistukseen;
 • M150 betoni. Valmistelutyö ennen säätöjen kaatamista, kevyesti kuormitettujen säätöjen kaataminen, aluslattian täyttäminen, puutarhatyöt ja vierekkäiset jalkakäytävät;
 • Betoni M200. Täyttö: pohjat, lattiat, sementtipinnat, sokea alue, maisemapuutarhat ja portaat;
 • M250 betoni. Monoliittisen perustan tuotanto;
 • Betoni M300. Monoliittiset perustukset, betonirakeet ja niiden perustukset, rakennusten, portaiden, lattian ja muiden kriittisten rakenteiden seinät;
 • M350 betoni. Sarakkeet, monoliittiset kantavat seinät, lattiat, altaat, palkit, palkit, lähdöt. Tämä brändi on tärkein betonituotteiden tuotannossa;
 • M400 betoni. Sillan risteykset ja ylitykset, pylväät, palkit, pankkien holvit. Muut erikoisvaatimukset. Yksityisen rakentamisen taloudellisen kehityksen takia käytännössä ei käytetä;
 • M450 betoni. Sama kuin betoni M400. Tämän vähän käytetyn tuotemerkin materiaalin käyttö (korkeiden kustannusten vuoksi) määräytyy betonituotteiden ja -rakenteiden erityisvaatimusten mukaisesti;
 • Betoni M500. Siltojen, hydraulirakenteiden, erityisten betonituotteiden, pankkien holvien ja emästen rakentaminen.

M200 brändi betoni - ominaisuudet ja tekniset tiedot

Betonibrändi 200 ei koske korkealaatuisia yhdisteitä. Sitä käytetään, jos rakenteiden merkittäviä kuormia ei oleteta. He rakentavat perustan pienille rakennuksille, sokeille alueille, kulkuteille, lattioille ja tasoituskerroksille. Sieltä päällystyslaatat.

Ominaisuudet ja tekniset tiedot

M200 betoni vastaa luokkaa B15 - tämä on uusi materiaalin nimi. Vanhassa brändissä M ilmoitettiin keskimääräinen puristuslujuus verrattuna luokkaan, mikä osoittaa vahvan lujuuden. Luokka B15 tarkoittaa, että materiaali kestää kuormitusta 15 MPa. M200: lle sallittu kuorma on 200 kg / cm².

Betoniluokan 200 koostumus määräytyy GOST: n mukaan, ja on otettava huomioon tulevan rakenteen toimintaolosuhteet.

Standardit osoittavat materiaalin perusominaisuudet. Yksi tärkeimmistä on koostumuksen liikkuvuus. Se on helppo työskennellä erittäin liikkuvan materiaalin kanssa, se täyttää kaikki aukot rakenteessa kaatamisen jälkeen. Pehmittimen lisääminen parantaa tätä indikaattoria.

Murskattujen kiviainesten koko määrittelee, mikä betoni saadaan - hienojakoinen, murskattua kiveä 2-8 mm tai karkea raekoko 20-40 mm: n rakeilla.

hakemus

M200-betoni kuuluu keuhkoihin. Sitä käytetään kaivertavien tasoituskerrosten tasoittamiseen eri betonipinnoilla. Käytetään teräsbetonirakenteiden, kuten lohkojen, pienikokoisten lattialaattojen, portaiden liikkeiden valmistukseen.

Matala- rakentamisessa, kotitalousrakennusten rakentamisessa ja tiilisahatavaroissa tätä materiaalia käytetään matalien perustusten rakentamiseen.

Materiaalimerkin M200 betonielementtien valmistus. Suunnittelulla on korkea luotettavuus, kestää lämpötilanvaihtelut eivätkä vaadi tarpeettomia taloudellisia kustannuksia.

Betonin käyttö määräytyy murskakiven murto-oloista. Hienojakoinen koostumus käytetään pienissä muottiin muodostuneissa tuotteissa. Tämä seos levittää tasaisesti muotoaan ja antaa pienet rakenteelliset elementit. Nämä ovat katuja, päällystyslaatat, portaiden elementit.

Karkean rakeisen koostumuksen laajuus ovat raudoitetut raudoitteet, seinät ja rakenteet.

Seoksen koostumus

Betonibrändillä M200 on peruskomponentteja, jotka ovat aina vakioita ja muuttujia, jotka määrittävät sen toiminnalliset ominaisuudet. Pääosa on sementti. M200-luokassa käytetään koostumuksessa portlandsementtiä M400-500.

Pakollinen komponentti - kuiva hiekka, enintään 3,5 mm, ilman epäpuhtauksia. Se määrittää seoksen plastisuuden.

Pakollinen kiviainetta tai soraa, enintään 80 mm.

Koostumuksen vesipitoisuus on 20%.

Frost- ja vedenläpäisevyyttä parannetaan erilaisilla lisäaineilla - pehmittimillä.

mittasuhteet

Noudata seuraavia mittasuhteita betonissa M200, suhde otetaan osittain:

 • 1 osa portland-sementistä.
 • Hiekkakomponentti;
 • 4.8 sora tai murskattu kivi;
 • 1/5 tilavuus - vesi.

Sementin ja hiekka-sora-seoksen määrä otetaan suhteessa 1: 8.

Sinun tulisi tietää, kuinka paljon sementtiä pitäisi olla betonin M200 kuution sisällä, sen paino on noin 300 kg.

Halutun laadun hankkimiseksi sinun on valittava osien oikea suhde. Aineenkulutus 1 m³ betoniseokselle:

Betonimerkinnät ja betoniluokat: dekoodaus

Betoni on tällä hetkellä eniten kysytty rakennusmateriaali, ilman että on mahdotonta rakentaa yhtä rakennetta, koska betonia pidetään rakennustyön perustana. Ennen kuin käytät tätä tuotetta aiottuun tarkoitukseen, sinun on ymmärrettävä, mikä tuote on, miten betoni on erilainen kuin tavallinen, ja mitä merkintöjä siihen liittyy.

Mikä on konkreettista

Ensinnäkin pitää ero tehtaan ja kaupan pidettävän seoksen välillä. Jos betoniseos sekoitettiin tehtaalla, ja se toteutettiin rakenteilla olevilla esineillä, tuotteen nimi on valmisbetoni. Tehdasvalmisteen ja tavallisen yhden välinen ero on ensimmäisen tyypin korkea laatu. Tämä on vahvistettu olemassa olevilla varmenteilla.

Miten käytetään geopolymeerin betonia Davidovich, kuvattu artikkelissa.

Teknisistä ominaisuuksista ja ominaisuuksista johtuen betonilla on tietty brändi tai luokka. Näillä indikaattoreilla on suora vaikutus materiaalin lujuuteen, mutta niiden välillä on tiettyjä eroja.

Miten ilmastettujen betoniseinien sisäinen kipsi voi oppia tästä artikkelista.

Mikä on ero brändin ja betoniluokan välillä? Luokan oletetaan olevan merkki puristusvoimasta, jolla on taattu turvallisuus, joka on 0,95. Esitetty arvo osoittaa, että luokkaan perustuvat lujuusindikaattorit saavutetaan 95 tapauksessa 100: sta.

Tietoja konkreettisen kontaktin koostumuksesta löytyy tästä artikkelista.

Lujuusindeksin huomioon ottaen betoniluokka merkitään kirjaimella B ja numerot: B5; B7,5, B10 ja niin edelleen. Kaavassa oleva luku kuvaa MPa: ssa ilmaistua painetta, joka pystyy kestämään esitetyt tuotteet. Esimerkiksi B10 on betonia, joka 95%: ssa kestää 10 MPa: n paineen.

Mikä riippuu betonin arvosta? Betonimerkki viittaa kirjainten ja symbolien esiintymiseen: M50, M100, M150, M200 ja niin edelleen. Kaavassa läsnä oleva lukumäärä ilmaisee puristuslujuuden indeksin. Se saadaan määrittämällä näytteiden testitulosten keskiarvo. Puristuslujuus saadaan kahden korkeimman arvosanan aritmeettisena keskiarvona kolmen aihepiirin sarjassa. Esitetyn toiminnan jälkeen saadaan tietty arvo, ilmaistuna kgf / cm2: ssa, joka osoittaa tuotemerkin ominaisuuden puristuslujuusominaisuuksina.

Rakennusnumero ja säännöt huomioon ottaen betoni- ja betonirakenteiden laskemisessa dokumentaatiossa ei mainita tuotemerkkiä vaan materiaalin luokkaa, vaikka useimmat organisaatiot hankkivat tuotteen postimerkkeistä huolimatta. Voit lukea lisää raudoitetuista betonilejeistä artikkelissa.

Video kertoo betonin merkitsemisestä:

Tässä konkreettisessa arvossa käytetään kaksikerroksisen talon perustamista.

Ominaiset merkit

Nykyään esitelty tuote on laajalla alueella. Betonibetonilla on omat tekniset indikaattorit ja laajuus. Betonin lujuusominaisuuksien mukaan voi olla M50-M800. Pienimmän numeerisen arvon katsotaan olevan vähemmän kestävä. Yleensä he osallistuvat valmistelutoimiin.

Kuinka raskasta betonia käytetään GOST 26633 2012, on mainittu artikkelissa.

Määritämme kunkin betonimerkin tekniset ominaisuudet:

 1. M100 - käytetään sokea alueen tuotannossa sekä perustana vahvistuskohteille. Veden imeytymistaso W2 ja jäätymisvastus F25.
 2. M200 - betoni, jota käytetään rakenteiden rakentamiseen, jotka tarvitsevat suurempaa vahvuutta. Tänään tämä brändi pidetään suosituin ja laajasti vaatinut. Tällaista materiaalia käytetään pylväs-, nauha- ja monoliittisten emästen rakentamiseen. M200: ta käytetään myös peruslohkojen, lattioiden valmistukseen. Tällaisille tuotteille on tunnusomaista F100, ja veden imeytyminen on W4.
 3. M300 (V22,5) - betoni, joka on aktiivisesti mukana nauhateollisuuden rakentamisessa. Tällaisilla tuotteilla on ollut laaja kysyntä monoliittisten seinien, lattialaattojen, portaiden, aidojen tuotannossa. Jäätymisaste on F100-F200, mutta veden imeytymisen taso W6.
 4. M350 on tuote, jota käytetään monoliittisen perustuksen, seinien, paalujen, lohkojen, pylväiden ja lattioiden valmistuksessa. Materiaalia käytettiin betonituotteiden valmistuksessa. Kylmän vastuksen taso jättää F200: n ja veden imeytymisasteen W6
 5. M450 (B35) - betoni, joka ei aina ole helppoa käyttää rakennusalalla nopean asennuksen vuoksi. Lisäksi tätä materiaalia ei voida pitää kustannustehokkaana. Tästä syystä M450 betoni ei saanut suurta suosiota maa- ja vesirakentamisessa. Useimmiten se on mukana patojen, pohjavesien, patojen rakentamisessa. Jäätymisaste on F300, mutta veden imeytymisaste on W12.
 6. M500 ja M550. tällaisella materiaalilla on suuri lujuus, tällaisen betonin koostumuksessa on suuria määriä sementtiä. Tällaiset brändit osallistuvat hydraulirakenteiden rakentamiseen ja betonituotteiden tuotantoon erikoistarkoituksiin.

Miten tehdä matalampi syvempi nauha säätiö talon hiilihapotettu betoni, voit oppia tästä artikkelista.

Taulukko 1 - Betonin käyttö ottaen huomioon kylmävastusryhmä

Luokat ja betoniluokat

Merkki ja (tai) betoniluokka - tärkein betonin lujuutta kuvaava indikaattori.

Aksiaalinen puristuslujuus on betoniseoksen kyky vastustaa tuhoja ulkoisista voimista.

Aksiaalisen puristuksen lujuudesta riippuen betonit jaetaan luokkiin. Luokka on osoitettu kirjaimella "B" ja numeroita, jotka osoittavat resistenssin paineen megapaskeina (MPa).

Luokkien lisäksi betonin lujuus annetaan myös merkillä "M" ja numeroilla 50-1000, mikä osoittaa puristuslujuuden kgf / cm2 ja sitä korkeampi tämä luku, sitä raskaampi betoni.

Luokkien ja merkkien välinen kirjeenvaihto

Betoni M100 B7.5

M100 B7.5 - ohuin betonipinta. Tärkein sovellus: valmisteleva konkreettinen työ, jossa ohut kerros tiivistetyllä maaperällä tai hiekkalaatalla.

Betonin rakentamisessa käytetään M100 B7.5: tä varsin usein, mutta kuormittamattomana kerroksena - valmistetaan monoliittisia tukirakenteita, lattiaa, joka on betonoitu maahan.

Valmistustöiden aikana M100 B7.5 valetaan tiivistetyn maaperän tai hiekkakerroksen läpi. Betonin M100 B7.5 valmistuksen tarkoituksena on estää sementti maito virtaamasta laakereista monoliittirakenteita maahan ja vastaavasti kosteutta ulkopuolelta sen varmistamiseksi, että päärakenteen betoni säilyttää lujuutensa.

Käytetty betoni M100 B7.5 ja tienrakennus valmisteltaessa pääteitä. Käytetty betoni M100 B7.5 kastikkeena jalkojen kiinnittämiseen, pienien arkkitehtonisten muotojen ja muiden ei-kriittisten rakenteiden asentamiseen.

M150 B12.5 betoni

Tavarabetonia M150 B12.5 käytetään valmistusaineena lattian ja betonipalkkien louhintaan, kaatoraudoituksiin, monoliittisiin laatoihin.

Betoni M150 B12.5: llä on riittävä lujuus, joten se on tärkein brändi, jota käytetään betoniraiteiden ja -laattojen asentamiseen.

M200 B15 betoni

Betoniä M200 B15 käytetään betonilaattojen, perustusten, päällysteiden, polkujen valmistukseen. M200 B15: n vahvuus riittää ratkaisemaan suurimman osan yksittäisten rakennustöiden tehtävistä: perustukset (kaistaleet, laatta, pino-grillage), betoniportaiden, laattojen valmistus.

Tieliikenteessä betoni M200 B15 käytetään monoliittisen tyynyn muodostamiseen pääteitä varten.

M250 B20 betoni

Mark M250: ta käytetään pääasiassa monoliittisten perustusten valmistukseen, mukaan lukien kaistaleet, kaakeli-, pino-grillage, kevyesti kuormitetut lattialaatat, aidat, portaat, kiinnitysseinät.

M300 B22.5 betoni

Yleisimmin tavattu betonimerkki (tämä koskee myös M200 B15). Teknisten ominaisuuksien yhdistelmä ja tämän merkin betonin suhteellisen alhainen hinta tekevät siitä lähes täydellisen rakenteen tarpeita. M300 B22.5 sopii monoliittiseen tai nauhamaiseen pohjaan melkein mihin tahansa taloon, mukaan lukien maanmökki.

M350 B25 betoni

M350: n tärkein sovellus: kantavien seinien, lattialaattojen, palkkien, pilarien, raudoitettujen betonirakenteiden ja tuotteiden valmistus, monoliittisten säätöjen virtaus.

M400 B30 betoni

M400: n tärkein sovellus: kaivosaltaat, poikittaiset palkit, hydrauliset rakenteet, tukiseinät, siltarakenteet, monoliittisten rakennusten kellarit.

M450 B35 betoni

M450 käytetään sillanrakenteisiin, hydraulisiin rakenteisiin, pankkien holviin, metron rakentamiseen.

M200: n ominaisuudet ja mittasuhteet

Rakentamisen toteuttamista on vaikea kuvitella ilman konkreettista ratkaisua. Rakennusteollisuudessa käytetään erilaisia ​​betonityyppejä, jotka poikkeavat merkinnöistä, suorituskyvystä ja käytön laajuudesta. Laastin optimaalisen laadun valinta liittyy rakennuskohteen erityispiirteisiin ja betonirakenteiden toimintaolosuhteisiin. Betoni M200 on suosittu. Lisääntyneiden lujuusominaisuuksien ja korkean luotettavuuden ansiosta sitä käytetään erilaisten rakennusten rakentamiseen, kaatopaikkojen rakentamiseen sekä lattiapäällysteen muodostamiseen.

M200 brändi betoni - tärkeimmät ominaisuudet

Betoniratkaisun laajamittainen käyttö merkinnällä 200 liittyy sen ominaisuuksiin reseptin noudattamisen takia. Korkean teknisen ominaisuutensa takia materiaalia käytetään laajalti eri tasojen ongelmien ratkaisemiseen. Se eroaa kohtuullisella hinnalla ja on johtavassa asemassa muiden betonimerkkien alla hintatason mukaan.

Tärkeimmät indikaattorit ovat:

 • vahvuus. Parametri luonnehtii materiaalin kykyä säilyttää eheys puristuskuormien vaikutuksen alaisena. Rakennusmateriaali luokitellaan lujuusindeksillä B15. Tämä vastaa 150 kg: n kuormitusta neliösenttimetrillä monoliitin alueella;
 • pakkasvaste. Vastustuskykyä negatiivisiin lämpötiloihin betoniseoksella on F200. Digitaalinen indeksi kuvaa syväjäämien ja täydellisen sulatuksen syklien lukumäärää, minkä seurauksena murtumia ei muodostu betonirakenteessa;

Rakennusmaailmassa suosituin on konkreettinen ratkaisu, joka soveltuu kaikentyyppiseen työhön.

 • spesifinen paino. Liuoksen tiheys vaihtelee käytettävän täyteaineen painosta riippuen. Kevyen roskien käyttö vähentää tiettyä painoa 1,6 tonnia kuutiometriä kohden. Raskaaseen soraa käytettäessä tiheys kasvaa 2,4 tonniin kuutiometriä kohden;
 • sitkeys. Tämä on vakava ominaisuus, joka määrittää helpottavan liuoksen. Liikkuva seos täyttää kulma-alueet paremmin, on helpompi värähtelemään tiivistymistä. Liikkuvuuden mukaan materiaali luokitellaan P2 - P4: ksi. Tämä vastaa 5-20 cm: n kartiomallia.

Vedenkestävyyden ja kosteuden kestävyyden mukaan ratkaisu on nimeltään W 4. Merkkivalojen 200, betonin, kiinteiden perustusten, pinnoitteiden ja vedenpitävien rakenteiden kaatamisen ansiosta betonia käytetään.

Toiminnan vahvuuden hankkiminen ulkoisista tekijöistä riippuen tapahtuu 3-4 viikon sisällä. Tänä aikana hydrausprosessi on päättynyt, kosteus haihtuu ja monoliitti kykenee havaitsemaan merkittäviä kuormia.

Betonin M200 koostumus

Koostumusta säätelevät valtion standardin vaatimukset, jotka takaavat betonirakenteiden korkean luotettavuuden ja kestävyyden. Betonilaastin laadunvalvontaan erikoistuneissa yrityksissä työskentelevät erityislaboratorioita tekevät. Pienet poikkeamat ovat mahdollisia käytettävien ainesosien koon vuoksi, mutta koostumus pysyy aina vakiona.

M200-betonilla on niin sanottu matala koostumus

 • Portland-sementti M400 - M500. Sitä käytetään liuoksen koostumuksessa sideaineena;
 • hieno hiekka, esipuhdistettu vieraasta aineesta. Se on paikkamerkki;
 • murskattu kivi graniitin, soran tai kalkkikiven perusteella. Erilaisia ​​fraktioita käytetään aggregaattiin;
 • vettä. Tarjoaa betoniseoksen haluttu johdonmukaisuus ja se lisätään osissa sekoitusvaiheessa.

Tehtävistä riippuen betoniseos voi sisältää erilaisia ​​lisäaineita:

 • vettä hylkivä komponentit;
 • pehmittimet;
 • erityiset stabilointiaineet.

Betonimateriaalin laatu on ratkaiseva tekijä, joka takaa monoliitin kestävyyden ja sen lujuusominaisuudet. Tästä syystä on suositeltavaa ostaa koostumus vain sertifioiduilta laboratorioilta peräisin olevilta valmistajilta.

Suhteita betoniin M200

Valmis sekoitetta ei aina ole mahdollista järjestää erikoistuneella yrityksellä. Useat kehittäjät, jotka harjoittavat yksityisten rakennusten rakentamista, valmistelevat itsenäisesti ratkaisua. On tärkeää, että he osaavat tehdä konkreettisia 200 markkaa. Riippuen siitä, mihin sementtiä käytetään, osuus voi vaihdella.

Betoniseoksen tekniset ominaisuudet riippuvat siihen sisältyvistä elementeistä ja niiden suhdeluvuudesta

Betonibrändi M200 valmistetaan seuraavissa suhteissa:

 • M400-sementtiä käytettäessä on välttämätöntä sekoittaa hiekkaa, murskattua kiveä ja sementtiä painosuhteessa 2,8: 4,8: ​​1. Annosta käytettäessä tämä osuus muuttuu hieman ja on 2,5: 4,2: 1;
 • laastia valmistetaan Portland-sementin M500 perusteella, joka sisältää 3,5 kg hiekkaa ja 5,6 kg murskattua kiveä yhtä kilogrammaa sementtiä kohden. Tämän tyyppisen sementin tilavuusosuus sisältää murskatun kiven, hiekan ja sementin suhteessa 4,9: 3,2: 1.

Veden pitoisuus vaihtelee tavallisesti riippuen raaka-aineiden kosteudesta ja koosta sekä liuoksen vaaditusta liikkuvuuden asteesta. Veden osuus on noin 20% koko erästä. Jos noudatat suositeltuja mittasuhteita, betoni M200 on laadukas, mikä takaa rakenteiden pitkäkestoisen käyttöiän. On tärkeää sekoittaa ainesosat perusteellisesti betonisekoittimella.

Betoni 200 M - suositun brändin edut

Betoniratkaisulla, jolla on merkintä 200, on useita etuja.

Se eroaa muista betonityypeistä:

 • laaja käyttöalue. Seosta käytetään teollisiin tarkoituksiin ja yksityiseen rakentamiseen;
 • edullinen hinta. Ratkaisun hankkimisesta aiheutuvien kustannusten alenemisen vuoksi rakentamisen arvioidut kustannukset pienenevät;
 • lisääntynyt kosketus teräsvahvikkeella. Liuoksella on hyvä tartunta metalliin;
 • matala lämmönjohtavuus. Näin voit vähentää eristysaineiden hankintakustannuksia.

Jos rakennusten rakenteisiin ei kohdistu merkittäviä kuormia, voit turvallisesti antaa tämän betonimerkin etusijalle.

Betoni m200 on suosittu rakennusmaailmassa. Tämä on raskas betoni, jolla on suuri lujuus.

Millä alueilla käytetään betonia M 200

Betoniyhdistemerkkiä 200 käytetään eri tarkoituksiin:

 • rakennusten luotettavien perustusten rakentaminen. Materiaalin lujuus takaa pystytettyjen rakennusten vakauden;
 • jalkakäytävä, jalkakäytävä ja lasin asennus. Materiaali kovettumisen jälkeen kestää mekaanista rasitusta;
 • betonisointiin kiinnitetyt seinät sekä portaiden valmistuksen. Rakennusmateriaali on kestävä, ei muodosta halkeamia;
 • rakennusten vähäiset rakennukset. Betonimassan perusteella pystytään kantamaan kantavia seiniä tai voidaan tehdä lattioita;
 • suorita vahvistustyötä. Betonin lujittaminen, jolla betoni on hyvässä kosketuksessa, lisää rakennusten rakenteiden lujuutta.
 • täytä ajoneuvoja. Liuos kovettumisen jälkeen säilyttää sen eheyden merkittävien kuormitusten vaikutuksesta;
 • yksityinen rakentaminen. Betonin pohjalta rakennetaan varastotilat liikenteelle, kylvyt ja huvimajat rakennetaan;
 • moottoriteiden valmistusta varten sekä rakennusten ympärysmitta. Materiaalia käytetään myös pyöräilyreitteihin;
 • tienlevyjen tuotanto. Materiaalia muokataan erityisillä lisäaineilla, jotka lisäävät hankauskestävyyttä.
 • jotka muodostavat betonisuojuksia ja jalkaterälaitteita. Monoliitti säilyttää koskemattomuuden ongelma-alueille, jotka ovat alttiita liikkeelle.

Monien käyttötarkoitusten vuoksi materiaali on suosittua ammattimaisten rakentajien ja yksityisten kehittäjien kanssa. Sitä käytetään missä seuraavia suorituskykyominaisuuksia tarvitaan - vahvuus, vastustuskyky negatiivisille lämpötiloille ja kosteudenkestävyys.

tulokset

Päättäessäsi käyttää konkreettista ratkaisua 200 merkinnällä tiettyihin rakennustöihin, sinun on kiinnitettävä huomiota valmistajan maineeseen, laboratorion laadunvalvonnan saatavuuteen ja reseptin noudattamiseen. Näin varmistetaan, että ominaisuudet ovat standardien mukaisia. Itsevalmistelulla on välttämätöntä suorittaa vaivaus betonisekoittimessa, koska manuaalisen vaivaamisen vuoksi on vaikea varmistaa koostumuksen yhtenäisyys. On tärkeää noudattaa mittasuhteita, käyttää laadukkaita ainesosia ja noudattaa tekniikkaa.

Betonin M200 koostumus ja mittasuhteet

M200 betoni on yleisin raaka-ainetabletti. Sitä käytetään pohjan ja portaiden kaatamiseen, kun järjestetään lattiapinnoitetta, kulkuväylät ja muut rakenteet, joilla ei ole erityisiä vaatimuksia. Teknisten ominaisuuksiensa ansiosta betoni M200 pidetään kannattavimpana suhteessa "hinta - laatu".

Betonin koostumus ja mittasuhteet

Eri valmistajien betoni M200 voivat vaihdella komponenttien tyypistä ja laadusta riippuen, mutta peruskomponentit ovat aina samat.

Käytettyjen valmisteiden valmistuksessa:

 • sementtimerkki 400-500;
 • seulottu, kuivattu hiekka;
 • kalkkikivi-, sora- tai graniittiryhmä, jossa on 3 jakea (2-5, 5-10, 10-20);
 • vettä.

Joskus eri lisäaineita lisätään 200-luokan betonin koostumukseen: pehmittimiin, vettä hylkiville aineille, stabilisaattoreille ja muille. Niiden saatavuus riippuu betonin levityksestä ja vaadittavista teknisistä ominaisuuksista.

On syytä huomata, että betonin lujuus ja kestävyys riippuvat koostumuksen laadusta, joten kannattaa ostaa testatuilta tuotantolaitoksilta tai toteuttajilta.

GOST: n mukaan betonin M200 materiaalien kulutus on seuraava (kg / m3): sementti - 265, hiekka - 860, murskattu kivi - 1050, vesi - 180, pehmitin - 4.8. Täten betoni saadaan symbolilla B15 P3 F50 W2 (luokan B15 betoni liikkuvuudella P3, jäätymisvastus F50 ja vedenkestävyys W2). Mutta tämä ei ole kätevä niille, jotka haluavat vaivata konkreettisia itse.

On paljon parempi tarkastella osien suhdetta. Betonin M200: sementtimäärät: sementti - 1 osa, hiekka - 2,8 osaa, murskattu kivi - 4,8 osaa. Veden tulee olla 20% kokonaistilavuudesta. On suositeltavaa ottaa pesty hiekka ja roskat - tämä vapauttaa haitallisista lisäaineista. Tiheyden lisäämiseksi soraa käytetään romukkeen sijaan.

Betoni M200 on laadukas ja kestävä, koostumus ja mittasuhteet täyttävät GOSTin vaatimukset. On tärkeää, että ainesosat sekoitetaan hyvin, mikä on melko vaikeaa tehdä manuaalisesti. Käytä voimakasta betonisekoittimia ja käytä välittömästi laastaria vaivaamisen jälkeen.

Merkki tarkoittaa puristuslujuutta (mitattuna kilogramma-voima neliösenttimetrillä - kgf / cm2). Eli merkin 200 betoni kestää 200 kilogramman voimakkuutta neliösenttimetriä kohti, mikä tarkoittaa, että sillä on riittävä lujuus ja kestää huomattavia kuormituksia.

M200 betoni - tärkeimmät ominaisuudet

Harkitse muita konkreettitason 200 indikaattoreita:

 • puristuslujuusluokka - B15 (150 kgf / cm2);
 • liikkuvuus (kartion sedimentti) - P2 (5-9 cm), P3 (10-15 cm), P4 (16-20 cm);
 • pakkasenkestävyys - F100 (100 jäätymis- ja sulatusjaksoa);
 • vedenpitävyys - W4 (W2: stä W20: een).

Betonin tiheys M200 riippuu karkean kiviaineksen (murskakiven) ja veden määrän tiheydestä, ja se on 1500 - 1600 kg / m3 kevyille formulaatioille 2500 kg / m3 raskaille.

Tuotemerkin 200 edut

Verrattuna muihin betonibrändeihin, sillä on seuraavat edut:

 • suuri soveltamisala kotitalouksissa ja teollisuudessa;
 • käyttö tuotannossa teräsbetonivöiden, lattialaattojen, tiililevyjen, kattokaivojen ja muiden betonituotteiden valmistukseen;
 • hyvä yhteensopivuus metalliosien kanssa;
 • sopii rakenteisiin, joissa ei ole lisääntynyttä kuormitusta ja kosteutta;
 • alhainen hinta

Betonimerkin tulkinta:

M-400 B30 / P4 / F300 / W12;

M - brändi

B - luokka

P - liikkuvuus

F - pakkasenkestävyys

W - vedenpitävyys (hydrofobisuus)

B - betonin yhtenäisyys, lujuus ja luokka.

Betoninen homogeenisuus on olennainen tekninen vaatimus. Betonin lujuuden arviointi betonityyppien testitestien tulosten avulla. Betonin lujuuteen vaikuttavat sementin ja aggregaattien laadun vaihtelut, komponenttien annostelun tarkkuus, betoniseoksen perusteellinen valmistelu ja muut tekijät.

Luokan ja betonin lujuusluokkien välinen suhde:

Keskimääräinen lujuusluokka, kgf / n

Lähin palkkaluokka betonista

P - betonin liikkuvuus, sedimenttikartio.

Normaaliin monoliittiseen työhön sovelletaan betonin liikkuvuutta P-2 - P-3. Kun kaadetaan tiheästi vahvistettuja rakenteita, kapeita muottitöitä, pylväitä ja muita samanlaisia ​​kapeita onteloita, joita on vaikea täyttää betonilla, on suositeltavaa käyttää betonia, jonka liikkuvuus on n-4 ja korkeampi (sedimenttikartio 16-21 cm). Tällaiset betonisekoituk- set hyvin sietävät muottiin asettamista ilman vibraattoria.

F - pakkasenkestävyys

Ilmaisee jäädytys-sulatusjaksojen lukumäärän, jonka läpikulun betonin on pidettävä lujuutta.

Määrittää - kuinka monta kertaa kosteuden kanssa kyllästetyn betonin rakentaminen voi mennä jäädytettyyn tilaan ja takaisin.

Merkit jäätymisvastukseen: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

W - vedenpitävyys (hydrofobisuus)
Arvot vaihtelevat välillä 2 - 20. Vedenpitävyys on betonin ominaisuus, joka ei johda vesistöön paineen kautta.
Lisätään betonin hydrofobisuutta lisäämällä siihen tiivistyslisäaineita tai hydrofobista sementtiä.

Betonin raskasluokka B15 M200 -määritykset

Rakennekoostumuksia, joihin on lisätty sementtiä, käytetään laajasti esineiden ja rakenteiden rakentamiseen erilaisiin tarkoituksiin, joten niihin kohdistuu teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia, jotka perustuvat rakenteilla olevan kohteen toiminnalliseen suuntaan. Betonimonemerkin ja -luokan valinnan helpottamiseksi kaikki seokset luokiteltiin tärkeimpien indikaattoreiden mukaan, joiden avulla voidaan identifioida betoniluokan B15, mikä tarkoittaa, että lujuusluokka korvaa M200-betonin vanhanaikaisessa nimikkeistössä.

Betonin ominaisuudet ja ominaisuudet

M200-tuotemerkin pääominaisuuksiin kuuluu ns. "Raskaan betonin" koostumus. Tämän luokan betonityyppejä, jotka on valmistettu GOST: n ja SNiP: n mukaisesti, käytetään kaatamaan perustuksia, jotka muodostavat monoliittirakenteita, joissa on raudoitettu runko, vahvistetut teräsbetonilevyt ja betonirakenteet, joilla on rajoitettu pintakuorma.

Betonin kaataminen sekoittimella

Betonin b15 laadullinen koostumus toiminnallisten ja teknisten ominaisuuksien osalta GOST: n mukaan:

 1. Käyttökäyttöön: käytetään yksittäisissä ja teollisissa rakenteissa;
 2. Sideaineen tyypin mukaan: betoni, silikaatti, polymeerien ja kipsin lisäys;
 3. Täytefraktioilla: hieno ja karkea;
 4. Tiheyden ja kimmoisuuden ominaisuuksien mukaan: erityinen käyttötarkoitus, tiheä, huokoinen.
 5. Aikaa ja kypsyttämismenetelmää käyttäen: autoklaavattu materiaali ja betoni luonnollisella kovettumisella.
 6. Painon mukaan: kevyt ja raskas betoni.

Rakennusmateriaalin koostumus asettaa rakenteen mekaaniset ja tekniset ominaisuudet. Luokan 15 betonin saamiseksi liuokseen lisätään portlandsementtiä M 200 ja hienojakoisia täyteaineita, joiden läpimitta on 6-70 mm. Suuren alueen täyttämiseksi nopeammin ja prosessin häiritsemättä voidaan lisätä karkeaa soraa tai murskattua graniittia, jonka halkaisija on 20 mm - 140 mm. Tärkein ominaisuus betonille on Rbn: n puristumiskestävyys, jota merkitään tunnuksella "M" ja seuraavilla kuvilla.

15. Betoniluokan ominaisuudet ja edut

Betonirakenteisen raskas M200: n vakiolujuusparametrit. Betonin lujuus ja laatu määräytyvät maksimitiheyden ominaisuuksilla neljä viikkoa valun jälkeen. Luokan 15 osana betoniseos voi olla erilaiset rauniot: kalkki, sora tai graniitti-aggregaatti. Niiden annetaan sekoittua toistensa kanssa, ja aggregaatin koon on oltava suunnilleen sama.

Massiiviset betonirakenteet

Työskentelyä kiinteiden betonirakenteiden kohdalla GOST saa lisätä murskattuja kivi- ja sora-aggregaatteja, joiden läpimitta on 10 mm - 140 mm, mikä helpottaa teräsrakenteiden rakenteen perustamista.

[Mainokset-pc-1]
[Mainokset-gsm-2]
Betoniseoksen laastin valmistusteknologia on seuraava: rakennusmateriaalit (hiekka, sementti, aggregaatit) on oltava kuivia ja siivilöityjä. Ensiksi valmistetaan kuiva seos prosentteina tai tilavuussuhteena 3: 4: 9 - sementtiä, hiekkaa ja aggregaatteja. Sekoittamisen jälkeen lisätään neljä osaa vettä ja seos sekoitetaan perusteellisesti uudelleen. Rakennusmateriaalien vaatimuksiin lisätään pehmittimiä ja modifiointiaineita, jotka antavat erityisominaisuuksia liuokselle. Usein se on pakkasnesteen lisäaineita, antiseptisiä aineita, väriaineita.

Tällaisten rakenneosien betoniseoksilla on vakiolujuus 196 kg / cm2. Koostumusta ja valmistusta säätelevät GOST ja parametrit ja ominaisuudet, jotka merkitään tavaramerkin M200 luokkaan b15, on esitetty taulukossa:

M200 ja M300 betoni: sovellus, ominaisuudet, mittasuhteet

Mitään rakennusta ei voi tehdä ilman betonia. Tämä materiaali on välttämätön kriittisten rakenteiden luomiseksi: pohja, pylväät, palkit ja lattialaatat. Ilman tietämystä betonin fysikaalisista ominaisuuksista ja sen valmistelun osuuksista yksityisen kehittäjän ei pitäisi päästä töihin.

Tässä artikkelissa tarkastelemme M200: n ja M300: n sekoitettujen suosittujen merkkien teknisiä ominaisuuksia. Kerromme siitä, missä niitä käytetään, miten he eroavat toisistaan ​​ja antavat hyödyllisiä suosituksia itsenäiselle valmistelulleen.

Tämän merkin betonia käytetään lattiapäällysteiden kaatamiseen, jolloin seinät ja portaat on tehty. Sieltä voit tehdä kappaleita sivustolla, autotallien ja ankkuripaikkojen edessä. Lisäksi ratkaisu M200 on optimaalinen kiven ja tiilen raskaiden aidojen, sekä päällystyslautojen, valmistukseen.

Merkki- ja laattojen perustuksiin tämä brändi on sopiva, mutta edellyttäen, että rakennukset, joiden korkeus on korkeintaan 2 kerrosta, rakennetaan niihin.

Kokoonpanon - murskatun kiven mukaan betonista on kaksi tyyppiä M200:

Hienojakoinen (murskattu kivi 2-5 mm);
Karkeat (sora 20-40 mm).
Ensimmäistä tyyppiä käytetään laattojen, kattojen, portaiden ja muiden pienikokoisten muottien muodostamien tuotteiden valmistukseen. Hienojakoisen jakeen takia seos jakautuu tasaisesti muotoon. Karkea rakeinen betoni menee perustuksiin, seinämiin ja muihin kolmiulotteisiin rakenteisiin.

M200-seoksen keskimääräinen tiheys on 2400 kg / m3. Puristuslujuus on osoitettu numerolla M kirjaimen jälkeen. Betoniluokalle 200 on 200 kg / cm2.

Kaikkien betonin passissa voidaan täyttää sellaiset ominaispiirteet kuin vedenpitävyys (W) ja jäätymisvastus (F). Vedenkestävyys yksityiselle kehittäjälle ei ole paljon väliä. Monoliittisen rakenteen kyky kestää veden paineita otetaan huomioon säiliöiden ja hydraulisten rakenteiden rakentamisessa.

Jäätymisvastuksen (F) M200 keskimääräinen indikaattori on 100 jäädytys- ja sulatusjaksoa. Yksi sykli luonnollisissa olosuhteissa on suunnilleen sama kuin yksi kausi (syksy-talvi, talvi-kevät). Tämä tarkoittaa, että tämän materiaalin rakenteet lievässä ilmastossa pitävät lujuutensa 50 vuoden ajan.

Konkreettisessa M300-tuotemerkissä, jota pidämme jäljempänä, kyky vastustaa vaihtoehtoista jäädytystä ja sulatusta on kaksi kertaa niin korkea (F200). Sen vuoksi sitä käytetään rakentamisessa alueilla, joilla on äkillisiä muutoksia kausiluonteissa ja vaikeissa talvissa.

Ulkonäkö ei eroa alhaisemmista merkeistä. Tässä ostajalla on tietty vaara. Siksi tehtaan laatustodistuksen lisäksi on tarpeen suorittaa testejä näytteistä.

Kun olet ostanut valmiin ratkaisun, täytä ne 3-4 standardin "kuutiota". Ne voidaan tehdä aluksella tai paksulla vanerilla (koko 15x15x15 cm). Kun ne on kovetettu +20 - + 23 ° C: n lämpötilassa 28 päivän ajan, ne on otettava analyysiin mihin tahansa rakennuslaboratorioon. Saatuaan testitulokset tunnet raskaasta betonista rakennettavien rakenteiden todellisen voimakkuuden.

Betonin M300 puristuslujuus on 300 kg / cm2. Tämä riittää monikerroksisten rakennusten perustusten rakentamiseen, lattiapaneelien kaatamiseen ja muihin kriittisiin rakenteisiin (sarakkeisiin, palkkeihin, kattorakenteisiin).

Betonin merkki ja luokka. Mikä on ero?

Betonimassan (M) brändin perinteinen merkintä lisäsi käsitteen "luokka" (B). Merkki mitataan kg / cm2 ja laatuluokka MPa: ssa. Numeerisesti nämä vahvuusominaisuudet eivät täsmää, mikä aiheuttaa sekaannusta valitessaan. Tietäen tämän, kasvit ilmoittavat tuotteistaan ​​molemmat määrät. Meidän on tärkeää ymmärtää, mikä ero on tuotemerkin ja luokan välillä.

Merkki tarkoittaa normaalin näytteen keskimääräistä puristuslujuutta. Se saadaan suorittamalla testejä 3 tai 6 betonikuutiota. Luokka määrittää päinvastoin tietyn materiaalin vahvuuden, ei keskimäärin, mutta GOST takaa sen.

Betoni M200 luokiteltua luokka B15. Liuos M300 lujuusluokka B22,5. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen betonityyppi, jonka todennäköisyys on 95%, kestää 15 MPa: n (153 kg / cm2) paineen testauksen aikana. Toisen tyypin osalta rikkoutumisen kuormitusarvo on 22,5 MPa (229 kg / cm2). Muuntokerroin mPa tavalliselle kg / cm2: lle on 10,2.

On huomattava, että rakennustyön luokan käsite ei ole kiinni. Siksi sitä arvostellaan edelleen brändin betonirakenteella, joka maksaa teknisen dokumentaation tasolle "kunnianosoitus" standardille.

Mittasuhteiden laskeminen betonin M200 ja M300 valmistukseen

Tämä on erittäin tärkeä asia, joka olisi kuvattava yksityiskohtaisesti. Periaate "kiihotus enemmän on voimakkaampaa" ei hyväksytä tässä.

Ensinnäkin sementin liikakäyttö on suora häviö kehittäjälle. Toiseksi, sideaineen ja muiden betonisekoitusten komponenttien harkitsematon lisäys johtaa tuotteeseen, jonka ominaisuudet ovat ennalta arvaamattomia. Tällaisen lähestymistavan seuraukset, kuten ymmärrätte, voi olla hyvin valitettavaa.

Tekniset olosuhteet betoniseosten tuotannossa ovat GOST 7473-2010. Sementin määrää säätelee SNiP 5.01.23-83. Käytännössä on paljon helpompaa ohjata lyhyitä "puristuksia" teknisten standardien laatimista betonituotantoalan asiantuntijoilta.

Rakennustyömaan sementin M-400 betonilevyn 200 valmistukseen voidaan käyttää taulukossa 1 annettuja osuuksia.

Betonibrändi Massa koostumus C: P: U, Sch, kg Volyymikoostumus 10 litraa sementtiä varten P: S, L, l Betonin määrä 10 litrasta sementtiä l
M200 1: 2,8: 4,8 25:42 54
M300 1: 1.9: 3.7 17:32 41
Taulukosta 1 käy ilmi, että betonin M200 valmistukseen 10 litran sementtiä M-400 varten sinun on otettava 25 litraa hiekkaa ja 42 litraa raunioita.

Mark 300 voidaan tehdä ottamalla 17 litraa hiekkaa ja 32 litraa raunioa 10 litran sementtikauhalla (M-400).

Tämän taulukon avulla voit helposti määrittää betoniseoksen massajätteet kilogrammoina (sarake nro 2) ja selvittää kunkin komponentin tilavuus litroina (sarake nro 3).

Kuinka paljon vettä lisätään betoniin?
Erittäin tärkeä asia - sekoittumiseen tarvittava veden määrä. Sen painon tulisi olla puolet painosta (ei tilavuutta!) Käytetystä sementistä.
Jotta liuos ei osoittautuisi liian nestemäiseksi, vesi on kaadettava osiin. Tämä johtuu siitä, että hiekka- ja runkorakenteet voidaan ylikyllästää.
Jos on helpompi mitata komponentteja kilogrammoina, harkitse seuraavia: vesi, paino on yhtä suuri kuin tilavuus (1 kg = 1 litra). Siksi 10 kg (litraa) vettä tarvitaan 20 kg sementtiä.

Kauhan annostelun osalta on muistettava, että 1 kg sementtiä kestää noin 0,77 litraa. Siksi sen tilavuus yhtä 10 litran vetoainetta kohden on 20 kg x 0,77 = 15,4 litraa tai yksi 15 litran kauha.

Ottaen huomioon kaikki, mitä on sanottu sekoitettaessa M200-betonia 1 kg: n sementtilaatan 400 osalta, meidän on otettava 0,5 kg (litraa) vettä. Hiekka (2,8 kg) ja murskattu kivi (4,8 kg) löytyvät taulukon nro 1 toisesta sarakkeesta. Neljäs sarake näyttää betonin määrän litroina, mikä voidaan saada 1 litrasta sementtiä. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä ostaessaan.

Käytettäessä sementtimerkkiä 500 sementin ja hiekan kulutus voidaan ottaa taulukosta 2.

Betonibrändi Massa koostumus C: P: U, Sch, kg Volyymikoostumus 10 litraa sementtiä varten P: S, L, l Betonin määrä 10 litrasta sementtiä l
M200 1: 3,5: 5,6 32:49 62
M300 1: 2.4: 4.3 22:37 47
Hintataso 1 m3 betonille M200 ja M300

Valmisbetonin kustannukset riippuvat alueesta, sementin kustannuksista ja inertteistä täyteaineista. Merkittävillä vaikutuksilla myyntihintaan on paljon ostoksia.

M 200 (B15) -brändin keskimääräiset kustannukset vuonna 2017 graniittikiveillä Venäjän keskiosassa ovat 3300-3500 ruplaa / m3. Kun ostat samaa tuotemerkkiä, mutta halvempaa soraa valmistettu betoni, hinta laskee 3100-3300 ruplaan / m3. Siperiassa ja Kaukoidässä myyjät vaativat tätä tuotemerkkiä yli 3 700-4 000 ruplaa / m3.

Seos 300 merkkiä graniitti täyteaineella pääkaupunkiseudulla myy keskimäärin 3 700 ruplaa per m3. Sora on halvempaa - 3500-3600 hankaa / M3.

Suurten ostojen yhteydessä betonilajien 200 ja 300 kustannukset laskevat keskimäärin 10-15%.

Harjoittelu osoittaa, että manuaalisella valmistelulla näiden merkkien hinta on halvempi kuin tehdas 20-30%. Tässä tapauksessa on kuitenkin otettava kaikki vastuu sen laadusta.

Tyypillinen betoni M200

On mahdotonta toteuttaa erilaisia ​​rakennustehtäviä ilman betonin sekoittamista. Rakennusteollisuudessa käytetään konkreettisia koostumuksia, joilla on erilaiset tekniset ominaisuudet, käyttöominaisuudet, soveltamisala ja merkinnät. Ottaen huomioon hanketodisteiden vaatimukset jokaiselle työntyypille valitaan tietyn seoksen merkki. M200 betonia vaaditaan laajalti. Siitä on ominaista lisääntynyt turvallisuustaso, luotettavuus ja huurteenkestävyys.

Mitkä ominaisuudet ja ominaisuudet ovat betonimerkkejä M200

Dvojhsotoy-betonisekoituksen laajennettu käyttö ominaisuuksista johtuen. Rakentajille välttämättömät ominaisuudet saavutetaan laadukkaiden ainesosien käytön seurauksena sekä optimaalisten mittasuhteiden noudattamiseen keittoprosessissa. Kasvanut materiaalin käyttöominaisuudet, jotka ovat ostettavissa edulliseen hintaan, antavat mahdollisuuden ratkaista vakavia ongelmia, jotka vaihtelevat monimutkaisesti pienillä kustannuksilla.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • lisääntynyt turvallisuustaso. Rakennusmateriaali ei romaudu puristusvoimien seurauksena, jonka suuruus ei ylitä 0,15 tonnia betonipinnan neliösenttimetriä kohti. Sallittu kuormituskyky testataan laboratorio-olosuhteissa kontrollinäyteellä. Tämä koostumus on luonteeltaan lujuuden indikaattori, jota merkitään - B15;
 • pakkasvaste. Kaksisuuntaista liuosta lopullisen jähmettymisen ja kovettumisen jälkeen voidaan altistaa pitkittyneelle jäädytykselle edelleen sulattamalla. Näiden syklien enimmäismäärä on 200, jolle on tunnusomaista asianmukainen nimitys F 200. Alhaisten lämpötilojen vaikutusta ilmaiseva vaikutus ilmaistaan ​​halkeamien puuttuessa;
On paljon betonityyppejä.
 • tiheys. Betoniseoksen valmistamiseen käytettävän täyteaineen koko vaikuttaa laastin ominaispainoon. Käytä kevyeen sora-aineen vaivaamiseen vähentämällä tiheyttä 1600 kg / kuutiometri. Sillan käyttö, jonka ominaispaino on kasvanut, lisää vastaavasti betoniliuoksen tiheyttä 2400 kg: aan kuutiometriä kohden;
 • liikkuvuustaso. Tämä on tärkeä indikaattori, jota kutsutaan myös plastisuudeksi. Se kuvastaa koostumuksen työstettävyyttä. Muovi liuos leviää hyvin kaatamalla, täyttämällä kulma-alueet. Mobiilibetoni 200 M on myös helppo yhdistää syvällä värähtelijällä tai vibrolathilla. Liikkuvuuden tasolle on tunnusomaisia ​​indikaattorit P2, P3 ja P4, jotka vastaavat viistettä 50-200 mm;
 • kosteuden kestävyys ja veden kestävyys. Betonin hyvin valitun reseptin ja mittasuhteiden ansiosta luokka 200 käytetään perustusten rakentamiseen, pinnoitteiden rakentamiseen ja rakenteiden betonointiin, joilla on lisääntynyt vastustuskyky vesiympäristölle. Vedenkestävyyden osoittimelle on tunnusomaista lyhenne W4;
 • kovuuden kesto. Työstökyky, joka mahdollistaa betonirakenteiden käytön, tapahtuu vähitellen. Kovettamisen kestoon vaikuttavat ympäristön lämpötila sekä sen kosteus. Kestää vähintään 20-28 päivää nesteytyksen loppuun, vähentää kosteutta ja saavuttaa työkuormituksen.

Ilman erityisten lisäaineiden käyttöä seoksen suorituskyky säilyy positiivisessa lämpötilassa, joka ylittää 5 celsiusastetta.

Tätä materiaalia käytetään sekä ulkoiseen että sisäiseen työhön.

Betonin M200 koostumus - pääkomponentit ja lisäaineet

Betonimassan suorituskykyominaisuuksien ja -ominaisuuksien lisäksi voimassa oleva sääntelyasiakirja säätää myös laatuluokan 200 betonin koostumusta. Standardin vaatimusten noudattaminen takaa rakennusten rakenteiden turvallisuuden ja vakauden kasvun. Tarkastetaan seoksen vaatimustenmukaisuus standardin vaatimusten kanssa betonituotteiden yrityksissä, ja laboratorion laadunvalvonta suoritetaan. Sääntelyasiakirjassa sallitaan pienet poikkeamat yksittäisten komponenttien mittoihin, jotka tulevat betoniin 200.

Koostumus on muuttumaton:

 • Sideaine, jota käytetään - Portland-sementtiä. Sementin merkkiä betoniin M200 ei käytetä alle M400;
 • paikkamerkki - hieno joki tai louhos hiekka. Se on esipuhdistettava savi sulkeumia ja muita epäpuhtauksia;
 • soraa tai graniittia. Standardi mahdollistaa poikkeamat granuloiden granulometriseen koostumukseen;
 • vettä. Lisätään vähitellen ainesosien seokseen tarvittavan liuoksen tarvittavan juoksevuuden saavuttamiseksi.

Lisäämällä erityisiä lisäaineita rakentajat antavat betoniselle ratkaisulle halutut ominaisuudet. He lisäävät:

 • pehmittävä komponentit;
 • stabilointiaineet;
 • erikoisvettä hylkivä.

Betonirakenteiden käyttöaika ja turvamarginaali määräytyvät seoksen laadun mukaan. Vahvisteisten betonirakenteiden vahvuus voidaan taata ostamaan konkreettinen ratkaisu vain luotetuilta toimittajilta. Ne ohjaavat ainesosien laatua ja koostumusta erityisissä laboratorioissa.

Tämän betonimassan koostumuksella on pieni tiheys ja siksi se kuuluu valoluokkaan

Suositellut mittasuhteet betoniin M200

Rakennustöiden rajoitettu arvio ei salli joidenkin kehittäjien ostaa seosta betonituotteissa. Haluat kokata sen itse, sinun täytyy oppia tekemään konkreettista tuotemerkkiä 200. Vastaus tähän kysymykseen löytyy aina erikoistuneilta sivustoilta. Sementtiä M400 tai M500 voidaan käyttää. Tällöin mittasuhteet muuttuvat.

Betoni M200 valmistetaan noudattamalla seuraavaa reseptiä:

 • satsi-sementin neljän sadannen tuotemerkin avulla sekoitetaan murskattu kivi, hiekka ja sementti painosuhteessa 4,8: ​​2,8: 1. Komponenttien volumetrinen annos suhde on 4,2: 2,5: 1;
 • betoniseos valmistetaan 500: nnen sementin pohjalta, johon lisätään yksi sementtipussi (50 kg) 17,5 kg hiekkaa ja 28 kg soraa. Hiekan, soran ja sementin tilavuussuhde on 3,2: 4,9: 1.

Lisätyn veden määrä määritetään raaka-aineen koon, sen kosteuspitoisuuden ja vaaditun seoksen elastisuuden mukaan. Arvioitu vesipitoisuus on noin viidesosa kokonaistilavuudesta. Jos tekniikkaa ylläpidetään ja suhteutetaan, betoni M200 säilyy lujuusominaisuuksina koko rakenteen toiminnan ajan. Käytä betonisekoittimia, jotta varmistat komponenttien tasaisen sekoittumisen.

Betonin M200 valmistuksessa on noudatettava tarkasti mittasuhteita

Miten tehdä betoni 200 merkkiä

Kaksisataa betonin betoniseoksen valmistusta varten:

 • valitse resepti riippuen käytetyn portlandsementin tuotemerkistä;
 • määritetään annostuskomponenttien menetelmä (paino tai tilavuus);
 • valmistaa laitteita ja työkaluja;
 • ottaa tarvittavat määrät vaivauskomponenteille.

Lisävaiheet:

 1. Pane Portland-sementti huolellisesti hiekalla.
 2. Esitä tarvittaessa routaamaton lisäaine tai muut lisäaineet.
 3. Sekoita aineosat asteittaisella vedellä.
 4. Lisää murskattua kivää, sekoita seosta 3-5 minuuttia.

Huomaa, että poikkeama suositellusta osuudesta ei saa ylittää 1%.

Täytä betonia 200 - suosituksia ammattilaisilta

Ammattimaiset rakennuttajat ehdottavat betreenejä seuraavien suositusten avulla:

 • aseta liuos säiliöön työmaan välittömässä läheisyydessä;
Jotta se saisi korkeimmat ominaisuudet ja suuremman lujuuden, seokseen lisätään erilaisia ​​lisäaineita valmistuksen aikana.
 • kaataa korkeintaan yhden metrin korkeudelta, jotta vältetään delaminoituminen;
 • käytä seoksen kourun syöttämistä varten, mikä mahdollistaa liuoksen tarkemman jakautumisen;
 • Valmistetaan betoniliuos yli viiden asteen lämpötilassa;
 • betoni kerrallaan, jolloin rikkoutuminen voi olla enintään 2 tuntia;
 • tiivistää maski, erityisesti vahvistuskammion paikoissa;
 • kostuta pinta säännöllisesti.

Määritettyjen sääntöjen täyttäminen mahdollistaa halkeamien välttymisen, varmistaa monoliitin laadun.

Mitkä ovat betonin M kahden sadan hyödyt

M200-tuotemerkin konkreettinen sekoitus eroaa useista eduista:

 • laajennettu soveltamisala. Rakennusmateriaalia käytetään teolliseen rakentamiseen ja yksityisten tilojen rakentamiseen;
 • hyväksyttävät kustannukset. Kohtuullisen hinnan vuoksi rakennustoiminnan kokonaiskustannukset pienenevät;
 • parannettu kahva metalliosien kanssa. Tällä on positiivinen vaikutus raudoitetun betonin lujuusominaisuuksiin.
 • matala lämmönjohtavuus. Materiaali kuluttaa lämpöä huonosti, mikä vähentää lämmöneristimien hankintakustannuksia.

Aktiivisten kuormitusten sallitulla tasolla tätä ratkaisumerkkiä voidaan käyttää ilman vakavia seurauksia.

Käytetään rakennusten perustuksiin

Mitä käytetään 200-betonin betoniin

Suosittuja rakennusmateriaaleja käytetään eri tarkoituksiin:

 • säätiön rakentaminen;
 • valmistus portaat;
 • pehmustetut paikat;
 • betonituotteiden tuotanto;
 • betonirauta;
 • seinänrakennus;
 • rakennettu aidat;
 • tiepäällysteiden järjestely;
 • jalka-laitteet;
 • Sokean alueen rakenteet.

Ammattilaiset ja uutuustuottajat käyttävät laajasti tätä materiaalia niiden parempien suorituskykyominaisuuksien vuoksi.

Yhteenvetona

Rakennusteollisuudessa hajautettu betonielementti dvuhsotoy -merkki johtuu lisääntyneestä lujuudesta, kosteudenkestävyydestä ja mahdollisuudesta käyttää jäätymislämpötiloja. Tehtyäksesi vakavia tehtäviä on suositeltavaa ostaa ratkaisu luotettavalta toimittajalta. Korkealaatuisten komponenttien käyttö ja teknisten suositusten noudattaminen varmistavat monoliitin toiminnalliset ominaisuudet.