Euraasian neuvosto metrologian ja sertifioinnin standardoinnista

Päivämäärä: 10.09.2018

Päivämäärä: 14.09.2014

Päivämäärä: 11/13/2018

Päivämäärä: 14.11.2018 -15.11.2018

VIRALLISET TIEDOT

IGU: n 53. kokous

Päivämäärä: 06/26 / 2018-27.06.2018

Paikka: Uzbekistanin tasavalta, Taskent, Uzbekistan Standardisoimis-, metrologia- ja sertifiointivirasto (virasto "UZSTANDART")

Sovellukset protokollaan: (zip-tiedosto 27,51 MB)

IGU: n 52. kokous

Päivämäärä: 30. marraskuuta 2017

Tapahtumapaikka: Tadžikistanin tasavalta, Dushanbe, Tadžikistanin hallituksen (TAJIKSTANDART) valtuuskunta, standardointi-, metrologia-, sertifiointi- ja kauppatarkastusvirasto

Sovellukset protokollaan: (zip-tiedosto 14,93 MB)

IGU: n 51. kokous

Pvm: 05/30/2017 - 01.06.2017

Paikka: Azerbaidzanin tasavalta, Baku, Azerbaidžanin tasavallan valtionkomitea standardoinnista, metrologiasta ja patentista

Sovellukset protokollaan: (zip 8,73 MB -tiedosto)

TAPAHTUMAT

Kilpailu CIS-palkinnon saavutuksista tuotteiden ja palvelujen laadussa vuonna 2019

Taškentin 27. kesäkuuta 2018 antama standardointi-, metrologia- ja sertifiointikomitean 53. kokouksessa tehtiin päätös vuoden 2019 Itsenäisten Valtioiden palkintojen kilpailusta tuotteiden ja palvelujen laadun saavuttamiseksi ja hyväksyttiin kilpailee CIS Award 2019: n saavutuksista tuotteiden ja palveluiden laadun alalla "(Plan).

Osallistumishakemukset toimitetaan ennen 1.10.2018 kansallisten standardointi-, metrologian ja sertifiointielinten muodostamien kilpailuvirastojen sihteeristöihin. Tarkemmat tiedot löytyvät osasta "Kilpailu CIS-palkinnosta tuote- ja palvelulaadun alalla"

Tarpeellisia neuvotteluja ja materiaaleja voi saada kilpailuvirastojen sihteeristöissä sekä IGU: n standardien työvaliokunnassa: Valkovenäjän tasavalta, 220113, PL 566, Minsk, ul. Melezha, 3, s. 801; puh: + (375 17) 237 13 53.

Euraasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin (EASC)

"Eurooppalainen standardointi-, metrologia- ja sertifiointiasiain neuvosto (EASC) on riippumattomien valtioiden yhteisöihin kuuluvien valtioiden kansallisten standardointielinten alueellinen yhdistys. Tulevaisuudessa muiden valtioiden kansalliset standardointielimet voivat liittyä EACC: hen."

Lähde:

"SUOSITUKSET INTERSTATE-STANDARDOINTIA KOSKEVISTA SUOSITUKSISTA DOCUMENTOINTIA KOSKEVIEN STANDARDIEN REFERENSSIEN SOVELTAMISESTA JA MERKINTÖJÄRJESTELMIEN MERKINNÄN SOVELTAMISESTA RMG 50-2002"

(otettu käyttöön Venäjän federaation 20. syyskuuta 2002 annetun valtion standardin päätöslauselmalla nro 341-st)

  • Eläinlääketieteellisten valmisteiden valvonnan, standardoinnin ja sertifioinnin kaikkiin Venäjän valtion tutkimuslaitoksiin - Kaikkiin Venäjän valtion eläinlääkinnällisten valmisteiden valvonta-, standardisointi- ja sertifiointitutkimuslaitos. Järjestettiin vuonna 1931.

"Euraasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin (EASC)"

2.4. Tavaroiden ja palvelujen varmentaminen. Tavaroiden ja palveluiden standardoinnista ja sertifioinnista annettu lainsäädäntö

2.4. Tavaroiden ja palvelujen varmentaminen. Tavaroiden ja palveluiden standardointiin ja sertifiointiin liittyvä lainsäädäntö Vähittäiskaupan toteuttamiseksi jokaisen myyjän on hankittava vaatimustenmukaisuustodistus kaupan ehdoista sekä myydyn tavaran vaatimustenmukaisuustodistukset.

EASC EASC, katso Unified Automated Communication System.

XVIII LUKU HALLINNON MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT SOPIMUKSET. RIKKOMARKKINOIDEN VALVONTA, METROLOGIA, STANDARDOINTI JA SUOJELU

XVIII LUKU HALLINNON MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT SOPIMUKSET. VIRHEET KULUTTAJIEN MARKKINOIDEN, METROLOGYYN, STANDARDOINNIN JA SUOJELUN VALVONNAN ALALLA 335 artikla Itsenäisen hallinnon itsehallinto, joka on luvaton, loukkaa lakia

23.52 artikla. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimiä

23.52 artikla. Standardoinnin, metrologian ja sertifioinnin elimet 1. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet käsittelevät tämän säännöstön 19.19 artiklan 3 osassa säädettyjä hallinnollisia rikoksia koskevia tapauksia.2. Hallinnoi hallinnollisia tapauksia

9. Valtion standardoinnin, metrologian ja sertifioinnin laajuus

9. Valtion standardoinnin, metrologian ja sertifioinnin laajuus Laajassa merkityksessä standardointi kattaa kaikki markkinatalouden alat ja alat, mukaan lukien esimerkiksi valtion sosiaalisten normien kehittäminen ja soveltaminen, säännöt

23 artikla. 52. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet

23 artikla. 52. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet 1. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet käsittelevät tämän säännöstön 19.19 artiklan 3 osassa säädettyjä hallinnollisia rikoksia koskevia tapauksia.2. Hallinnoi hallinnollisia tapauksia

23.52 artikla. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimiä

23.52 artikla. Standardoinnin, metrologian ja sertifioinnin elimet 1. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet käsittelevät tämän säännöstön 19.19 artiklan 3 osassa säädettyjä hallinnollisia rikoksia koskevia tapauksia.2. Hallinnoi hallinnollisia tapauksia

6. STANDARDOINNIN TAVOITE JA STANDARDOINNIN TAVOITTEEN LAINSÄÄDÄNTÖ

6. STANDARDOINTI JA TAVOITTEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ Normaali GOST R 1.0-2002 -standardin mukainen tavoite on tuotteisiin, töihin, prosesseihin ja palveluihin, joihin sovelletaan tai standardoidaan. Tuotteet ovat: raaka-aineet ja luonnollinen polttoaine; materiaalit ja tuotteet;

28. VALTION VIRANOMAISET JA STANDARDOINTIPALVELUT. STANDARDOINTIA KOSKEVAT TEKNISET KOMITEAT

28. VALTION VIRANOMAISET JA STANDARDOINTIPALVELUT. STANDARDOINTIA KOSKEVAT TEKNISET KOMITEAT Standardointielimet ja -palvelut - järjestöt, laitokset, yhdistykset ja niiden alajaot, joiden pääasiallinen toiminta on standardointi- tai

Euraasian liiton ja eurasian vuoropuhelu

Euraasian unioni ja Euraasian vuoropuhelu Euraasian liiton perustaminen julistettiin Venäjän ulkopolitiikan tärkeimpiksi prioriteeteiksi presidentti Putinin kolmannen toimikauden strategiana. Sinun pitäisi katsoa projektia huolellisesti ja määrittää sen arvo.

System Reserve Evgeny Gashau, Venäjän federaation hallituksen analyytikkokeskuksen asiantuntija, Moskovan tehoinstituutin apulaisprofessori Maria Stepanova, standardointi-, metrologian ja sertifikaatin (Uralin osasto) asiantuntija,

System Reserve Evgeny Gasho, Venäjän federaation hallituksen analyytikkokeskuksen asiantuntija, Moskovan tehoinstituutin apulaisprofessori Maria Stepanova, standardointi-, metrologian ja sertifioinnin akatemian asiantuntija (Uralin osasto) ongelman ratkaisemiseksi

1. Varmennuksen yleiset käsitteet, todistukset ja tavoitteet

1. Yleiset käsitykset sertifioinnin sertifioinnista, tavoitteista ja tavoitteista Sertifiointimenettelyn tarkoituksena on vahvistaa sertifiointikohteen vaatimustenmukaisuus siihen sovellettavien normien ja vaatimusten kanssa Laboratoriotutkimuksen ja testauksen tuloksena,

46. ​​Varmennuksen yleiset käsitteet, todistukset ja tavoitteet

46. ​​Sertifioinnin yleiset käsitteet, sertifioinnin tavoitteet ja tavoitteet Sertifiointimenettelyn tarkoituksena on vahvistaa sertifikaatin kohteen yhdenmukaisuus siihen sovellettavien standardien ja vaatimusten kanssa.

2.2. Toiminta standardoinnin ja sertifioinnin alalla aluetasolla

2.2. Alueellisella tasolla toteutettavat standardointi- ja sertifiointialan toimet Eri alueilla perustetaan elimiä ja organisaatioita, jotka toteuttavat toimia, joilla pyritään varmistamaan standardoinnin ja

Lisäys 1 Standardointiin, sertifiointiin ja akkreditointiin liittyvät normatiiviset asiakirjat

Lisäys 1 Standardointia, sertifiointia ja akkreditointia koskevat säädökset Perussäädökset ja säädökset (ND) 1. Venäjän federaation laki "Kuluttajansuojasta", sellaisena kuin se on muutettuna 09.01. 96.2. Venäjän federaation laki "standardoinnista" sellaisena kuin se on muutettuna

Euro-Aasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin (eass)

GOST ISO 15156-2-2012

EURASIAN NEUVOSTO STANDARDOINTI, METROLOGIA JA SERTIFIOINTI (EASC)

Euro-ASIAN NEUVOSTO STANDARDOINTI-, METROLOGIA- JA SERTIFIOINTI (EASC)

Öljy- ja kaasuteollisuus

Materiaalit käytettäväksi ympäristöissä, jotka sisältävät H2S, öljyn ja kaasun tuotannossa

Osa 2. Krakkausresistentti hiili- ja hiiliteräkset sekä valuraudan käyttö

Tätä standardiluonnosta ei sovelleta ennen hyväksymistä.

Euraasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin

Euraasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin (EASC) on riippumattomien valtioiden yhteisön kansallisten standardointielinten alueellinen yhdistys. Tulevaisuudessa kansallisten elinten EASC: n pääsy muiden valtioiden standardointiin on mahdollista.

GOST 1.0-92 "Interstate-standardointijärjestelmä" määrittelee tavoitteet, perusperiaatteet ja interstitason standardisoinnin työjärjestys. Tärkeimmät säännökset "ja GOST 1.2-2009" Interstate standardisointijärjestelmä. Interstate-standardit, säännöt ja suositukset valtioidenvälisestä standardoinnista. Kehittämisjärjestys, hyväksyminen, soveltaminen, uudistaminen ja peruuttaminen "

Vakio-ohjeet

KEHITTÄVÄ Stroyengineering Astana Limited Partnership ja North Caspian Operating Company b.v.

Kazakstanin tasavallan teollisuus- ja uudet teknologiaministeriön teknisen sääntelyn ja metrologian komitean ESITTELY

HYVÄKSYVÄT valtioneuvoston standardointi-, metrologia- ja sertifiointilautakunta (pöytäkirja nro ___ päivätty _________2012)

Äänestettiin hyväksyttäväksi

Maa lyhyt nimi MK (ISO 3166) 004-97

MK: n maakoodi (ISO 3166) 004-97

Kansallisen standardointielimen lyhytnimi

4 Tämä standardi on identtinen öljykaasukondensaattipinnoitteiden kanssa - Osa 2: Öljy- ja kaasuteollisuus - Materiaalit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi H-pitoisessa materiaalissa2S, öljyn ja kaasun tuotannossa. Osa 2. Saumojen kestävät hiili- ja vähähiiliset teräkset sekä valuraudan käyttö).

ISO 15156-2: 2009 -standardin "Varoitus" ennen "Soveltamisaluetta" on nimetty "Huomautus" ja se on osoitettu ennen taulukkoa 1.

Tietoja kansainvälisten standardien ja kansainvälisten standardien noudattamisesta annetaan lisäyksessä D.A.

Tässä standardissa kansainvälisen standardin ja olemassa olevien valtioidenvälisten standardien mukaisesti annettujen määritelmien vertailu esitetään lisäyksessä D.B.

Koko standardin tekstissä ilmaisu "tämä osa ISO 15156" korvattiin "tällä standardilla".

Tässä standardissa kaikki perinteisen yhdyskuntayksikön mittayksiköt on jätetty pois, koska ne eivät kuulu kansainväliseen yksikköjärjestelmään (SI).

ISO 15156-2: 2009 on toinen painos, joka kumoaa ja korvaa ensimmäisen painoksen (ISO 15156-2: 2003), jota on hieman tarkistettu muun muassa:

vaatimusten sisällyttäminen pintamaalien hitsausmenetelmien tarkistamiseen;

muutetaan hitsauskovuutta taulukkoon A.1 koskevat rajoitukset;

tekemällä ISO-ekvivalentteja ASTM-standardien kanssa kovuuteen;

tehdä muutamia muita teknisiä muutoksia;

Tarkistukset tekstin selventämiseksi ja toimituksellisista virheistä.

ISO 15156-2: 2009 kehitettiin teknisen komitean ISO / TC 67, materiaalien, laitteiden ja offshore-rakenteiden avulla öljy-, petrokemian- ja kaasuteollisuudelle.

On pidettävä mielessä, että jotkin tämän standardin elementit voivat olla patenttilainsäädännön alaisia. ISO ei ole vastuussa kaikkien tällaisten patenttioikeuksien tunnistamisesta.

ISO 15156 koostuu seuraavista osista yleisen osaston Öljy- ja kaasuteollisuuden alla. Materiaalit käytettäväksi ympäristöissä, jotka sisältävät H2S, öljyn ja kaasun tuotannossa:

- Osa 1: Yleiset periaatteet halkeilua kestävien materiaalien valinnalle;

- Osa 2: Päästökestävät hiili- ja vähähiiliset teräkset sekä valuraudan käyttö;

- Osa 3. Värähtely- ja korroosionkestävät seokset sekä muut metalliseokset.

Käännös Englanti (en). Kazakstanin tasavallan teollisuus- ja uusien ministeriöiden teknisen sääntelyn ja metrologian komitea on hyväksynyt käännöksen venäjäksi.

Kansainvälisen standardin viralliset kopiot, joiden pohjalta valmistetaan tämä valtioidenvälinen standardi ja kansainväliset standardit, joihin viitataan, ovat Kazakstanin tasavallan teollisuus- ja uusien ministeriöiden teknisen sääntelyn ja metrologian komiteassa.

Match-tutkinto - identtinen (IDT)

5 ENSIMMÄINEN TUNNUSTA

Ehdot ja määritelmät

Merkintä ja lyhenteet

Hankintatiedot

Hiilen ja alhaisen seostetun teräksen stabiilisuuteen vaikuttavat tekijät, jotka sisältävät H: ta2S

SSC: n, SOHIC: n ja SZC: n kestävien hiilen ja alhaisten seostettujen terästen arviointi ja valinta

Hiilen ja alhaisen seosmetallin terästen arviointi HIC: n ja SWC: n kestävyydestä

(pakollinen) SSC: tä kestävät hiili- ja seosteräksiset teräkset (samoin kuin raudan käyttöä koskevat vaatimukset ja suositukset)

(pakollinen) Hiilen ja matalaseosteisten terästen arviointi rikkivetyä sisältävässä ympäristössä laboratoriotesteissä

(viite) Hydrosulfidin osapaineen määrittäminen

(viite) pH-ohjeet

(viite) Tiedot materiaalin hankinnasta

Öljy- ja kaasukentissä käytettävien metalliseosten äkillisten vikoja koskevat seuraukset ja niiden vaikutukset teollisiin nesteisiin, jotka sisältävät H: ta2S, johti NACE MR0175: n ensimmäisen painoksen valmisteluun. Tämä standardi julkaistiin vuonna 1975 National Association of Corrosion Engineers, joka tunnetaan nyt nimellä NАСÉ International.

NACE MR0175: n ensimmäiset ja myöhemmät painokset määrittivät osapaineen H rajat2S, missä sulfidijännityksen halkeamia (SSC) koskevia varotoimenpiteitä pidetään aina välttämättöminä. Ne antavat myös ohjeita SSC-kestävien materiaalien valinnasta ja karakterisoinnista, kun H-sisältö ylittyy.2S. Monet NACE MR0175: n viimeisimmistä julkaisuista asettavat myös sallitut rajat joillekin korroosionkestäville seoksille riippuen ympäristöolosuhteista, pH: sta, lämpötilasta ja osapaineesta H2S.

Erillisissä käsittelyissä Euroopan Korroosionsuoja-ammattiliitto julkaisi vuonna 1995 EFC-painoksen 16 ja EFC-painoksen 17 vuonna 1996. Yleisesti ottaen nämä asiakirjat ovat liitteenä NACE: lle, vaikka ne eroavat laajuudeltaan ja yksityiskohtaisilta osin.

Kolmen osan ISO 15156 ja NACE MR0175 / ISO julkaisu valmistui ensimmäisen kerran vuonna 2003. Nämä teknisesti identtiset asiakirjat käyttävät edellä mainittuja lähteitä asettamaan vaatimuksia ja suosituksia materiaalien luokittelusta ja valinnasta turvallista käyttöä varten nestemäistä H: ta sisältävässä väliaineessa2S, öljy- ja kaasuntuotantojärjestelmissä. Niitä täydennetään NACE TM0177- ja NACE TM0284 -menetelmillä.

ISO 15156-2: 2009 -standardin tarkistaminen merkitsee kaikkien teknisten muutosten 1, ISO 15156-2: 2003 / Cor. 1: 2005 ja tekninen direktiivi 1, ISO 15156-2: 2001 / Cir. 1: 2007 (E), jonka on julkaissut ISO 15156: n palveluviraston sihteeristö DIN: lle Berliinissä.

Muutokset kehitettiin ja hyväksyttiin öljy- ja kaasuteollisuuden edustajaryhmän äänellä. Suurin osa näistä muutoksista johtuu asiakirjan käyttäjien esittämistä kysymyksistä. Kuvaus prosessista, jolla nämä muutokset hyväksyttiin, löytyy ISO 15156 -sivustolta. / iso15156huolto.

Tarvittaessa tulevat tilapäiset muutokset ISO 15156-2: 2009: ssa käsitellään samalla tavalla ja johtavat öljy- ja kaasuteollisuuden asiantuntijoiden tilapäiseen päivitykseen ISO 15156-2: 2009 teknisten korjausten tai teknisten ilmoitusten muodossa. Asiakirjan käyttäjien on oltava tietoisia tällaisten asiakirjojen mahdollisesta olemassaolosta ja mahdollisista vaikutuksista ISO 15156-1: 2009 -viitteiden kestoon.

ISO 15156 DIN -huoltovirasto perustettiin ISO-teknisen johtokunnan hyväksynnän jälkeen asiakirjan 34/2007 mukaisesti. Tässä asiakirjassa selostetaan viraston rakennetta, johon kuuluvat NACEn, EFC: n ja ISO / TC 67 / WG: n 7 asiantuntijat sekä tarkistusten hyväksymistä koskeva prosessi. Se on saatavilla ISO 15156 -sivustolla ja ISO / TC 67 -sihteeristössä. Sivustolla on myös pääsy asiaankuuluville asiakirjoille, jotka antavat tarkempia tietoja ISO 15156 -huollosta.

Öljy- ja kaasuteollisuus

Materiaalit käytettäväksi ympäristöissä, jotka sisältävät H2S, öljyn ja kaasun tuotannossa

Osa 2. Krakkausresistentti hiili- ja vähähiiliteräs sekä valurautaa

Maa- ja maakaasuteollisuus - Osa 3 - Osio 2:

Johdanto Date -XXX-XX-XX

Tämä standardi asettaa vaatimuksia ja sisältää suosituksia hiilen ja vähän seostettujen terästen valinnasta ja arvioinnista vetysulfidipitoisessa ympäristössä öljyn ja kaasun tuotannossa ja kaasun käsittelyssä käytettävien laitteiden valmistukseen, jos tällaisten laitteiden vikaantuminen voi vaarantaa kansanterveyden ja turvallisuuden ympäristöön. Tätä standardia voidaan käyttää kalliiden laitteiden korroosiovaurioiden estämiseksi. Tämän standardin täydennysvaatimukset, mutta eivät korvaa asiaa koskevien lakisääteisten asiakirjojen sisältämiä materiaaleja koskevia vaatimuksia.

Tämä standardi pitää hiilen ja alhaisen seosmetallin terästen resistanssia SSC: lle, SOHIC: lle, SZC: lle, SWC: lle ja HIC: lle.

Tämä standardi koskee vain halkeilua. Tätä standardia ei käsitellä yleisen tai paikallisen korroosiota aiheuttavan materiaalin tuhoutumisesta (painonpudotuksella).

Taulukossa 1 esitetään epätäydellinen luettelo laitteista, joihin sovelletaan tämän standardin vaatimuksia, mukaan lukien sallitut poikkeukset.

Tässä standardissa asetetaan vaatimukset, jotka koskevat sellaisten laitteiden valintaa ja arviointia varten, jotka on suunniteltu ja rakennettu sallittujen jännitysten laskemisen perusteella. Vaatimukset rakenteille, jotka on laskettu ottaen huomioon plastisuus (esim. Stressilaskelmat ja rajoitustilojen laskelmat) määritellään kohdassa 5, ISO 15156-1: 2009,.

Liitteessä A luetellaan SSC-kestävät hiili- ja matala-seostetut teräkset, ja A.2.4 sisältää valuraudan käyttöä koskevat vaatimukset.

Tämän standardin vaatimukset eivät välttämättä täysin täytä maaöljyjen käsittelyyn käytettävien laitteiden materiaalien vaatimuksia.

HUOMAA Tämän standardin mukaisesti valittuja metallimateriaaleja kestää murtumia tietyissä H-ympäristöissä.2S öljyn ja kaasun tuotannossa, mutta ei ole välttämättä vakuutettu halkeilua vastaan ​​kaikissa olosuhteissa. Vastuu aiotusta toiminnasta soveltuvien materiaalien valinnasta vastaa laitteen käyttäjä.

Taulukko 1 - Laitteet, joihin sovelletaan tämän standardin vaatimuksia

Euraasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin (EASC)

"Eurooppalainen standardointi-, metrologia- ja sertifiointiasiain neuvosto (EASC) on riippumattomien valtioiden yhteisöihin kuuluvien valtioiden kansallisten standardointielinten alueellinen yhdistys. Tulevaisuudessa muiden valtioiden kansalliset standardointielimet voivat liittyä EACC: hen."

Lähde:

"SUOSITUKSET INTERSTATE-STANDARDOINTIA KOSKEVISTA SUOSITUKSISTA DOCUMENTOINTIA KOSKEVIEN STANDARDIEN REFERENSSIEN SOVELTAMISESTA JA MERKINTÖJÄRJESTELMIEN MERKINNÄN SOVELTAMISESTA RMG 50-2002"

(otettu käyttöön Venäjän federaation 20. syyskuuta 2002 annetun valtion standardin päätöslauselmalla nro 341-st)

  • Eläinlääketieteellisten valmisteiden valvonnan, standardoinnin ja sertifioinnin kaikkiin Venäjän valtion tutkimuslaitoksiin - Kaikkiin Venäjän valtion eläinlääkinnällisten valmisteiden valvonta-, standardisointi- ja sertifiointitutkimuslaitos. Järjestettiin vuonna 1931.

"Euraasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin (EASC)"

2.4. Tavaroiden ja palvelujen varmentaminen. Tavaroiden ja palveluiden standardoinnista ja sertifioinnista annettu lainsäädäntö

2.4. Tavaroiden ja palvelujen varmentaminen. Tavaroiden ja palveluiden standardointiin ja sertifiointiin liittyvä lainsäädäntö Vähittäiskaupan toteuttamiseksi jokaisen myyjän on hankittava vaatimustenmukaisuustodistus kaupan ehdoista sekä myydyn tavaran vaatimustenmukaisuustodistukset.

EASC EASC, katso Unified Automated Communication System.

XVIII LUKU HALLINNON MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT SOPIMUKSET. RIKKOMARKKINOIDEN VALVONTA, METROLOGIA, STANDARDOINTI JA SUOJELU

XVIII LUKU HALLINNON MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT SOPIMUKSET. VIRHEET KULUTTAJIEN MARKKINOIDEN, METROLOGYYN, STANDARDOINNIN JA SUOJELUN VALVONNAN ALALLA 335 artikla Itsenäisen hallinnon itsehallinto, joka on luvaton, loukkaa lakia

23.52 artikla. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimiä

23.52 artikla. Standardoinnin, metrologian ja sertifioinnin elimet 1. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet käsittelevät tämän säännöstön 19.19 artiklan 3 osassa säädettyjä hallinnollisia rikoksia koskevia tapauksia.2. Hallinnoi hallinnollisia tapauksia

9. Valtion standardoinnin, metrologian ja sertifioinnin laajuus

9. Valtion standardoinnin, metrologian ja sertifioinnin laajuus Laajassa merkityksessä standardointi kattaa kaikki markkinatalouden alat ja alat, mukaan lukien esimerkiksi valtion sosiaalisten normien kehittäminen ja soveltaminen, säännöt

23 artikla. 52. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet

23 artikla. 52. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet 1. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet käsittelevät tämän säännöstön 19.19 artiklan 3 osassa säädettyjä hallinnollisia rikoksia koskevia tapauksia.2. Hallinnoi hallinnollisia tapauksia

23.52 artikla. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimiä

23.52 artikla. Standardoinnin, metrologian ja sertifioinnin elimet 1. Standardointi-, metrologia- ja sertifiointielimet käsittelevät tämän säännöstön 19.19 artiklan 3 osassa säädettyjä hallinnollisia rikoksia koskevia tapauksia.2. Hallinnoi hallinnollisia tapauksia

6. STANDARDOINNIN TAVOITE JA STANDARDOINNIN TAVOITTEEN LAINSÄÄDÄNTÖ

6. STANDARDOINTI JA TAVOITTEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ Normaali GOST R 1.0-2002 -standardin mukainen tavoite on tuotteisiin, töihin, prosesseihin ja palveluihin, joihin sovelletaan tai standardoidaan. Tuotteet ovat: raaka-aineet ja luonnollinen polttoaine; materiaalit ja tuotteet;

28. VALTION VIRANOMAISET JA STANDARDOINTIPALVELUT. STANDARDOINTIA KOSKEVAT TEKNISET KOMITEAT

28. VALTION VIRANOMAISET JA STANDARDOINTIPALVELUT. STANDARDOINTIA KOSKEVAT TEKNISET KOMITEAT Standardointielimet ja -palvelut - järjestöt, laitokset, yhdistykset ja niiden alajaot, joiden pääasiallinen toiminta on standardointi- tai

Euraasian liiton ja eurasian vuoropuhelu

Euraasian unioni ja Euraasian vuoropuhelu Euraasian liiton perustaminen julistettiin Venäjän ulkopolitiikan tärkeimpiksi prioriteeteiksi presidentti Putinin kolmannen toimikauden strategiana. Sinun pitäisi katsoa projektia huolellisesti ja määrittää sen arvo.

System Reserve Evgeny Gashau, Venäjän federaation hallituksen analyytikkokeskuksen asiantuntija, Moskovan tehoinstituutin apulaisprofessori Maria Stepanova, standardointi-, metrologian ja sertifikaatin (Uralin osasto) asiantuntija,

System Reserve Evgeny Gasho, Venäjän federaation hallituksen analyytikkokeskuksen asiantuntija, Moskovan tehoinstituutin apulaisprofessori Maria Stepanova, standardointi-, metrologian ja sertifioinnin akatemian asiantuntija (Uralin osasto) ongelman ratkaisemiseksi

1. Varmennuksen yleiset käsitteet, todistukset ja tavoitteet

1. Yleiset käsitykset sertifioinnin sertifioinnista, tavoitteista ja tavoitteista Sertifiointimenettelyn tarkoituksena on vahvistaa sertifiointikohteen vaatimustenmukaisuus siihen sovellettavien normien ja vaatimusten kanssa Laboratoriotutkimuksen ja testauksen tuloksena,

46. ​​Varmennuksen yleiset käsitteet, todistukset ja tavoitteet

46. ​​Sertifioinnin yleiset käsitteet, sertifioinnin tavoitteet ja tavoitteet Sertifiointimenettelyn tarkoituksena on vahvistaa sertifikaatin kohteen yhdenmukaisuus siihen sovellettavien standardien ja vaatimusten kanssa.

2.2. Toiminta standardoinnin ja sertifioinnin alalla aluetasolla

2.2. Alueellisella tasolla toteutettavat standardointi- ja sertifiointialan toimet Eri alueilla perustetaan elimiä ja organisaatioita, jotka toteuttavat toimia, joilla pyritään varmistamaan standardoinnin ja

Lisäys 1 Standardointiin, sertifiointiin ja akkreditointiin liittyvät normatiiviset asiakirjat

Lisäys 1 Standardointia, sertifiointia ja akkreditointia koskevat säädökset Perussäädökset ja säädökset (ND) 1. Venäjän federaation laki "Kuluttajansuojasta", sellaisena kuin se on muutettuna 09.01. 96.2. Venäjän federaation laki "standardoinnista" sellaisena kuin se on muutettuna

Euraasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin

Etusivu> Asiakirja

EURASIAN NEUVOSTO STANDARDOINNISTA, METROLOGIAA JA TODISTUKSISTA

Euro-ASIAN NEUVOSTO STANDARDOINTI, METROLOGIA JA TODISTUS

Suljetut kiertovesipumput - Osa 1: Yleiset vaatimukset, testausmenetelmät ja energiatehokkuusindeksin (EEI)

Tämä standardiluonnos

ei voida hyväksyä ennen hyväksymistä

Euraasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin

Euraasian neuvosto standardointiin, metrologiaan ja sertifiointiin (EASC) on riippumattomien valtioiden yhteisön kansallisten standardointielinten alueellinen yhdistys. Tulevaisuudessa kansallisten elinten EASC: n pääsy muiden valtioiden standardointiin on mahdollista.

GOST 1.0-92 "Interstate Standardization System" luo tavoitteita, perusperiaatteita ja perusmenettelyä keskitetyn standardisoinnin työtä varten. Tärkeimmät säännökset ja GOST 1.2-2009 "Interstate standardisointijärjestelmä. Interstate-standardit, säännöt ja suositukset valtioidenvälisestä standardoinnista. Kehittämisjärjestys, hyväksyminen, soveltaminen, uusiminen ja peruuttaminen.

Vakio-ohjeet

1 PUMPPU-VALMISTAJILLE (RAP) RUSSIAN ASSOSIAATIO

2 INTRODUCTION by Interstate teknisen komitean standardointi "pumput" (MTC 245)

3 Euraasian neuvosto hyväksyi standardoinnin, metrologian ja sertifioinnin (pöytäkirjan nro)

Äänestyksen hyväksyminen:

Lyhyt maan nimi

MK: ssä (ISO 3166) 004-97

MK: ssä (ISO 3166) 004-97

Kansallisen standardointielimen lyhytnimi

Valkovenäjän tasavallan valtion standardi

Kazakstanin tasavallan presidentti

Moldovan tasavallan talousministeriö

Ukrainan taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriö

4. Tämä standardi on sama kuin eurooppalainen standardi EN 16297-1: 2012 Pumput - Rotodynaamipumput - Tummattomat kiertovesipumput - Osa 1: Yleiset vaatimukset ja menettelytavat pumppaamista varten [Keskipakopumput - 1: Yleiset vaatimukset, testausmenetelmät ja energiatehokkuusindeksin (EEI) laskeminen). Virallinen versio Venäjän federaatiosta on englanninkielinen teksti.

Kansainvälistä standardia kehittää Euroopan standardointikomitea (CEN) standardointikomitea CEN / TC 197 "Pumput".

Virallinen kopiot eurooppalaisesta standardista, jonka pohjalta tämä valtioidenvälinen standardi on laadittu, ja kansainväliset standardit, joihin viitataan, ovat saatavissa liittovaltion teknisen sääntelyn ja metrologian virastosta (Rosstandart).

Vaatimusten noudattamisaste on sama (IDT).

Toimitukselliset muutokset standardin tekstiin ovat kursiivilla. Nämä muutokset johtuvat tarpeesta noudattaa venäjän kielen ja hyväksyttyjen terminologioiden normeja.

5. ENSIMMÄINEN TULOSTA

Tietoja tämän standardin voimaantulosta ja sen muutoksista edellä mainittujen valtioiden alueella julkaistaan ​​kyseisissä valtioissa annettujen kansallisten (valtioiden) standardien indekseissä.

Tietoja tämän standardin muutoksista julkaistaan ​​Interstaten standardit -indeksissä (luettelossa), ja näiden muutosten teksti julkaistaan ​​Interstate Standards -tietokannoissa.

Venäjän federaatiossa tätä standardia ei voida täydellisesti tai osittain jäljentää, kopioida ja jakaa viralliseksi julkaisuksi ilman liittovaltion teknisen sääntelyn ja metrologian viraston lupaa.

1 Soveltamisala 1

2 Normatiiviset viitteet 1

3 Ehdot ja määritelmät 2

4 Merkintä ja mittayksiköt 2

5 Suorituskykyä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset 2

6 Energiatehokkuusindeksin (EEI) laskeminen 2

Liite ZA (viite) 5

Tämä eurooppalainen standardi on laadittu Euroopan komission ja Euroopan vapaakauppaliiton (European Free Trade Association, Euroopan standardointikomitea) 22 päivänä kesäkuuta 2010 antamassa M / 469 FI: n pohjalta, jotta se täyttää 6. heinäkuuta 2005 annetun Euroopan unionin direktiivin 2005/32 / EY ja asetuksen Neuvoston asetus (EY) N: o 641/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, kuvaamalla testausmenetelmiä ja laskemalla kiertovesipumppujen hydraulitehoa, virrankulutusta ja energiatehokkuusindeksiä.

EN 16297 koostuu seuraavista osista, joiden nimitys on nimeltään "Pumput - Keskipakopumput - Pumpeemattomat pumput":

- Osa 1: Yleiset vaatimukset, testausmenetelmät ja energiatehokkuusindeksin (EEI) laskeminen;

- Osa 2: Energiatehokkuusindeksin (EEI) laskeminen itsenäisille kierrätyspumpuille;

- Osa 3: Energiatehokkuusindeksin (EEI) laskeminen muihin laitteisiin upotettuihin kiertopumppuihin.

Asiakirjassa kuvataan muita laitteita sisältäviä itsenäisiä ja kiertäviä pumppuja.

HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa termillä "laite" tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa ja / tai suorittaa lämmön.

"Automaattisella kiertovesipumpulla" tarkoitetaan kierrätyspumppua, joka on suunniteltu toimimaan riippumatta laitteesta. Tällaisen pumpun testit ja laskelmat suoritetaan standardin EN 16297-2 mukaisesti.

"Laitteeseen upotetun pumpun kierrättämisellä" tarkoitetaan kierrätyspumppua, jonka toiminta riippuu laitteesta. Tällaisen pumpun testit ja laskelmat suoritetaan standardin EN 16297-3 mukaisesti.

Käytä alla olevan taulukon määrittämään, milloin sovelletaan standardia EN 16297-3. Jos kierrätyspumppu suorittaa vähintään yhden taulukossa 1 luetelluista toiminnoista, sitä pidetään pumpuna, jonka toiminta riippuu laitteesta.

Taulukko 1 - Tapaukset standardin 16297-3 soveltamisesta

Suunniteltu asennettavaksi ja käytettäväksi laitteen sisällä

Kotelo, joka on tarkoitettu käytettäväksi laitteen sisäpuolella, esimerkiksi kiristysliitoksilla, liitoksilla taustalevyllä tai levylämmönvaihtimella.

Kotelot, joissa on integroitu sähkö- tai lämpöventtiilitoiminnot

Pumpun nopeuden säätöä ohjaa laite

Kiertopumput, joilla on erityiset ohjaussignaalirajapinnat

Suojaustoimenpiteet eivät sovellu offline-käyttöön.

Suojaustoimenpiteet toimitetaan itse laitteessa (ISO IP -luokat)

Kiertopumppu on tarkastettava tai CE-merkitty laitteen osana.

Kiertovesipumppu sisältyy testattavien tai CE-merkittyjen komponenttien luetteloon

Jos haluat linkittää tähän asiakirjaan Euroopan unionin direktiivillä tai direktiiveillä, katso lisäys ZA, joka on erottamaton osa tätä asiakirjaa.

Suljetut kiertovesipumput - Osa 1: Yleiset vaatimukset, testausmenetelmät ja energiatehokkuusindeksin (EEI)

Pumput - Rotodynaamipumput - Tummattomat kiertovesipumput - Osa 1: Yleiset vaatimukset ja menettelyt testaus- ja energiatehokkuusindeksiin (EEI)

Johdanto Päivämäärä - 2015 -__-__

1 Soveltamisala

Tämä eurooppalainen standardi kuvaa yleisiä toiminnallisia vaatimuksia, yleisiä vaatimuksia ja testimenetelmiä sellaisten paineettomien kierrätyspumpujen energiatehokkuusindeksin (EEI) laskemiseksi, joiden nimellinen hydraulinen teho on 1 W ja 2500 W lämmitysjärjestelmissä ja jakelujäähdytysjärjestelmissä.

Kaikki tunnistamattomat asennukseen ja normaaliin toimintaan liittyvät vaarat on kuvattu eurooppalaisissa standardeissa EN 809 ja EN 60335-2-51.

Kiertopumppujen sähköosien turvallisuuskysymyksiä kuvataan standardissa EN 60335-2-51.

2 Normatiiviset viitteet

Seuraavat viittaukset ovat tarpeen tämän standardin soveltamiseksi. Päivämittaisten viitteiden osalta viitattavan asiakirjan uusin versio (mukaan lukien muutokset) koskee.

EN 1151-2: 2006, Pumput - Keskipakopumput - Kiertovesipumput, joiden sähkönkulutus on enintään 200 W lämmitysjärjestelmille ja kotitalouskäyttöön vedenlämmitykselle - Meluestekoodi (vibro-akustiikka) nesteen ja rakennelman melun mittaamiseksi.

EN 50160: 2007, Yhteisten jakeluverkkojen sähköenergian jänniteominaisuudet.

EN 60335-2-51: 2003, Kodinkoneet ja niiden kaltaiset sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 2-51: Kiinteiden kierrätyspumppujen lisävaatimukset lämmityslaitoksille ja prosessiveteen asennetuille laitteille.

EN ISO 9906: 2012, keskipakopumput - hydraulisten ominaisuuksien hyväksyntää koskevat testit. Luokat 1, 2 ja 3.

3 Ehdot ja määritelmät

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä.

3.1 lämmitysjärjestelmä: järjestelmä, joka tuottaa ja / tai johtaa lämmön.

3.2 jakelujäähdytysjärjestelmä (jäähdytysjakelujärjestelmä): Järjestelmä, jossa jäähdytysväliaineen jakauma.

3.3 Siipipumppu: kone, joka siirtää mekaanista energiaa pyörivän juoksupyörän kautta ruiskutetun nesteen nopeuden ja paineen välittämiseksi.

3.4 Pumpun kotelo (pumpun kotelo): osa juoksupyörän pumppua (3.3), joka on liitetty lämmitysjärjestelmän (3.1) tai jakelujäähdytysjärjestelmän (3.2) putkistoverkkoon.

3.5 Kiertopumppu (kiertovesipumppu): Siipipumppu, jossa on kotelo (3.4) tai ilman sitä, tarkoitettu käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä (3.1) tai jakelujäähdytysjärjestelmissä (3.2).

3.6 Tiivistymättömän kiertovesipumpun tiiviste: Kiertopumppu (3.5), jossa on roottori, joka on suoraan kytketty juoksupyörään ja upotettu ruiskutettuun väliaineeseen.

HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa termillä "kierrätyspumppu" tarkoitetaan tiivistävää kierrätyspumppua.

3.7 kaksinkertainen kiertovesipumppu (kaksoiskiertoventtiili), kaksinkertainen pumppu (kaksoispumppu), kaksipäinen pumppu (kaksipäinen pumppu): kaksi pumppupesää (3.5), joka on asennettu yhteen pumpun koteloon (3.4) kahdella kierrekammiolla.

3.8 tulopaine (staattinen paine) [sisääntulopaine (staattinen paine)]: paine pumpun tuloaukossa, jonka alle se on toiminnassa.

Huom. - Kaikki tässä asiakirjassa esitetyt paineet ovat mittarinpainearvot lukuun ottamatta ylipaineita (3.9), joiden mittaaminen on kuvattu 6.2.10.4.2 kohdassa.

3.9 Paine-ero (paine-ero): Paineen lisäyksen suhde pumpun tulon ja ulostulon välillä.

3.10 Suurin sallittu käyttöpaine (suurin sallittu työskentelypaine): Maksimisyöttöpaineen (3.8) ja maksimialipaineen (3.9) summa.

3.11 hydraulinen teho (hydraulinen teho): Ehdollinen ilmaus virtaaman Q, erotusvirran H ja vakion lisäyksen aritmeettiselle tulokselle.

Huom. - Tässä asiakirjassa hydrauliteho lasketaan seuraavalla kaavalla: