Maan talon perusta - parhaat vaihtoehdot, laitteen pilarit

Rakenna oma pieni ja mukava maalaistalo omalle maallemme, sillä monet ovat vaaleita unelmia. Toiminnan kausivaihtelu mahdollistaa kevyen rakenteen rakenteen ja säästävät huomattavasti säätölaitetta. Kaikki tässä vaiheessa tehdyt virheet voivat kuitenkin myöhemmin olla kalliita kiinteistöjen omistajalle. Oikealla valinnalla annettavalle perustalle tulisi ottaa huomioon maaperän koostumus, pohjaveden sijainti ja maaperän jäädytys syvyysalueella. Nämä tiedot auttavat estämään pystytetyn rakenteen mahdolliset muodonmuutokset ja siirtymät, mutta myös määrittelemään sopivan tyyppisen alustan valinta.

Maatiloihin perustuvat säätiötyypit

Pohjavesirakenteiden rakentaminen on suositeltavaa päällysrakenteisten talojen rakentamisessa, joissa on raskas katot.

Optimaalinen kellari vaihtoehto helposta maalaistalolle pidetään haudattuna pohjana. Ne ovat melko luotettavia, niitä voidaan käyttää melko pitkään ja lisäksi niitä on helppo rakentaa omin käsin. Useimmin käytetään seuraavia perustyyppejä:

Jokaisella niistä on sen etuja ja haittoja. Yhden tai toisen tyyppisen rakenteen valinta riippuu ensisijaisesti paikan topografiasta, maaperän koostumuksesta sekä pohjaveden läsnäolosta ja sijainnista.

Laattojen pohja on syvyydeltään lujitetusta betonista valmistettu monoliittinen laatta, joka on muodostettu kaatamalla betoniliuos omilla kädillä suoraan avoimen kuoppaan valmistetulle alueelle. Tällainen pohja soveltuu parhaiten maaperän karsimiseen, koska se ei pelkää niiden siirtymistä eikä se ole riippuvainen pohjaveden sijainnista. Rakennusmateriaalien ja maansiirtokoneiden aiheuttamat huomattavat kustannukset, jotka aiheutuvat laattojen asettamisesta koko rakennukselle, tekevät tällaisista säästöistä taloudellisesti kannattamattomia suurille maalajeille.

Matala pohjan nauhatyyppi on järjestetty tasaiselle koostumukselle kuiville maille, ja se voi olla:

 • yhden kappaleen ja muodon monoliittinen teräsbetoniteippi. Pohja asetetaan valmiiksi valmistettuun uraan, johon on asennettu raudoitus, kaatamalla betoniliuosta koko rakennuksen ympärysmittaan sekä sisäisten kantavien seinien alle;
 • betonielementti. Avoimessa kaivossa pinottu, ne on kiinnitettävä toisiinsa lujittamalla ja sementtilaastilla.

Kaistaleen perustuksen tärkein etu on omistajan tarjoama tilaisuus varustaa rakennuksen lisää kellarilla tai kellarissa. Lisäksi melko yksinkertainen rakennusmenetelmä mahdollistaa perustan rakentamisen omiin käsiisi. Työn monimutkaisuus ja käytettyjen materiaalien suuri määrä tekevät tällaisen säätiön rakentamisen helppoon maalaistaloon epäkäytännölliseksi.

Taloudellisimmillaan on mahdollisuus käyttää sarakepidikkeitä, mikä on edullista useimmissa tapauksissa kevyen runkorakenteen tai paneelitalojen rakentamisessa heikoilla maaperillä tai jäädytetyllä maaperällä. Tiilen, kiinteän betonin tai puun peruspilarit voivat puolittaa rakennusten rahoituksen kustannuksia. Ne eroavat työvoimavaltaista työtä vähäisemmässä määrin kuin teippi- tai laattapohjat.

On syytä muistaa, että pylväsperusta ei kategorisesti ole sopiva vaakasuoralle liikkuvalle maaperälle rakennuksen mahdollisen kallistumisen vuoksi!

Niiden tärkein haitta on mahdottomuus asentaa massiiviset ulkoseinät, vaikeus rakentamalla jalusta sekä tarve rakentaa grillage varten joukko ylemmät leikkaukset tukia upotettu maahan.

Pylväsperustan laite

Perusrakenteiden suosio maakotitalon tukikohdista johtuu paitsi suhteellisen vähäisestä työlästä työstä, mutta myös mahdollisuudesta käyttää erilaisia ​​rakennusaineita rakenteen muodostamiseksi. Tukit voidaan tehdä käsin tiilestä tai betonista, sementtilohkoista, puusta tai metallista. Lisäksi tekniikka tällaisen säätiön suorittami- seksi porattujen kaivojen avulla on laajalti käytetty, joka sisältää seuraavat työvaiheet.

 • Sivuston valmistelu. Jätteiden ja maaperän poisto.
 • Merkinnät rakennustyömaalle ja tiloille. On huomattava, että pilarit on sijoitettava tulevan rakenteen kaikkiin kulmiin ja kantavien seinien liitospisteisiin.
 • Poraa kuopat tukeen. Pehmeät, taipuisat maaperät mahdollistavat porauksen perinteisen puutarhakyörän avulla ilman, että kiinnität raskaita koneita.
 • Tukien muodostuminen. Se on tehty kattopölystä, joka on kiedottu putken muotoon, joka vastaa kaivon halkaisijaa. Kaivannon pohja on esipakattu ja kaadettu pienellä määrällä betoniliuosta, minkä jälkeen valmistetaan kaivoon ruberoidiputki. Valmistetun rakenteen korkeus ei saa ylittää 30-40 cm maanpinnan yläpuolella.

Asbestisementtiputkien käyttö ruploidin sijasta tukien muodostuksen aikana lisää koko rakenteen lujuutta ja nopeuttaa prosessia.

 • Vahvistustukit. Järjestelmän vahvistamiseksi perustetaan lujitemuovaus ennen kaadettujen kaivojen kaatoamista. Tämä edellyttää 3-4 metallinen tankoa, joiden halkaisija on 8-10 mm ja pituus hieman suurempi kuin vastaavan kokoinen ruberoidisisäke tai asbestisementtiputki, mikä on välttämätöntä grillattavan terän kestävyyden varmistamiseksi.
 • Valmistetun rakenteen täyttäminen betonilla. Jotta aukkojen muodostuminen estettäisiin, kaivon täyttämisprosessissa on välttämätöntä jäädä tulevaa seosta väliaikaisesti.
 • Laite grillata. Se tehdään riittävän voimakkaan betonin joukon jälkeen. Tarvitaan pilarin perustuksen tekemiseksi suuremman vakauden ja jäykkyyden vuoksi. Grillin rakentamista varten on tehtävä muotti ja valmistettava metallivahvikeharja. Valukappaleen jälkeen grillataika jätetään 2-3 viikkoa, kunnes betoniliuos on täysin kovettunut.

Laaja-alainen on myös mahdollisuus asentaa tiilipylväiden perustat kevyiden rakennusten maalajeille. Tätä varten käytä vain korpulentaalisesti poltettua keraamista tiiliä, jossa ei ole halkeamia. Se on valittava jäätymisindeksin mukaan. Mitä korkeampi se on, sitä enemmän jäädyttämiseen ja sulattamiseen liittyviä syklejä voi kestää materiaalia.

Kun asennat pylväsperiaatteita, silikaatin tai onton tiilien käyttö on ehdottomasti kielletty!

Suurten raskaiden komponenttien puuttuminen säätiön suunnittelussa sallii paitsi perustaa omia käsiään myös itsenäisesti palauttaa tai korvata yksittäiset osat osittaisella tuhoamisellaan. Tiilipilarien rakentaminen on sijoitettu rakennuksen jokaiseen kulmaan erillisten seinien ja pitkien palkkien alla. Tukit sijoitetaan enintään 2 m: n etäisyydelle toisistaan ​​ja niiden syvyys on yleensä 0,5... 0,7 m.

Tiilen pylväspohjan asennus koostuu seuraavista työvaiheista.

 • Sivuston merkitseminen tukien ja maanrakennusten alle. Näytteenotto tehdään laskemalla, mikä mahdollistaa laitteen muurauksen pitokorkeudessa jopa 70 cm.
 • Laitteen tyynyt ja vedeneristys. Se tehdään lisäämällä hiekkakerros, joka on 15 cm paksuista murskattua kiveä jokaisessa avoimessa kuopassa, ja sen jälkikäsittelyä. Tiilen suojelemiseksi maaperän kosteuden sisääntulokerroksesta sijoitetaan kaksikerroksinen katemateriaali hiekka-sora-alustaan.
 • Pilarien rakentaminen. Asennus tehdään puoliksi tiilen, jolloin keskellä on neliömäinen ontelo, joka ulottuu koko sarakkeen korkeudelle. Tulevaisuudessa se täytetään betonilla. Suuremman lujuuden vuoksi rakennetta vahvistetaan asettamalla tangot syvennykseen.
 • Vedeneristyskannattimet. Kosteudelle suojaamiseksi käytetään bitumimastia tai muita polymeeri-bitumin suojamateriaaleja pystytettyihin tiilikantoihin.
 • Täytä täyttö tampingilla. Se vähentää huomattavasti maakerrosten kausittaisten liikkeiden perustan suunnittelua. Se tehdään roskien, sillin tai kuonan avulla aikaisintaan 6-7 päivän kuluttua pilareiden asennuksesta.

Muita töitä ovat valmistetun pylväspohjan asennus puupalkkeineen tai metallikanavalla. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa jakautuvan tasaisesti säätiölle siirrettyyn kuormaan. Palkit sijoitetaan pystytettyihin tukiin, joiden yläosaan on esipainettu vedeneristysmateriaaleilla.

johtopäätös

Maa-talojen perustusten rakentaminen ei rajoitu yllä kuvattuihin menetelmiin eikä käytettyihin materiaaleihin. Valitaan tietyn tyyppinen pohja rakentamiseen, joka auttaa tasapainoista lähestymistapaa ottaen huomioon paitsi maaperän koostumuksen paikan päällä tai rakennusmateriaalien kustannukset. Rakenteiden taitojen puuttuessa voit yliarvioida niiden kykyjä jopa yksinkertaisimpien rakenteiden rakentamisessa omilla käsillään. Näissä tapauksissa sinun on käytettävä asiantuntijoiden palveluja, jotka auttavat ei ainoastaan ​​välttämään valitun virheen vaan myös välttämään tarpeettomia rahoituskustannuksia säätiön rakentamisen aikana.

PUUTASTOJEN PERUSTELUT

PUUTASTOJEN PERUSTELUT

PUUTARHAAN PERUSTAVA PYHIEN SÄÄTIÖ

Monet puutarhurit rakentavat itselleen talon, navetan, kylpyläosaston sarakkeet, mutta keväällä talon ovet eivät avaudu, ikkunat kallistuvat. Ja koko asia säätiössä, tai pikemminkin maan alla rakennuksen alta. Puutarha-alueiden yleisimmät maaperät ovat kellukkeita ja savia, jotka pakastavat, lisäävät tilavuutta ja epätasaisesti nostavat perusta, mikä vääristää rakennetta.
Rakennustöissä vireillä olevissa kirjoissa sanotaan, että säätiö olisi haudattava maaperän jäädytyksen syvyyden alapuolelle. Esimerkiksi Moskovan alueella tämä syvyys on 1,6 m. Useimmissa tapauksissa tätä suositusta ei yksinkertaisesti sovelleta. Ensinnäkin tarvitaan paljon rakennusmateriaalia, jotta säätiö saadaan pinnalta niin syvyyksiltä. Toiseksi, jos tiiviisti sijaitsevat pohjavedet, on yleensä mahdotonta avata kuoppaa säätöön, koska kaivo on täynnä vettä. Ovat rakentamisessa sarake perustuksia ja virheitä. Joten yleensä perustuspilarit ovat tiilistä, asbestisementistä tai teräsputkista, betonista, betonilohkoista. Lisäksi tällaisilla pylväillä on usein haitta pienelle kantavuudelleen ja liialliselle korkeudelle, mikä johtaa lopulta sen pylvään pilariin, sen liukumiseen heikosti kantavissa maissa sekä työntämällä pylvästä ylös pinnalle (savi, lieju).
Talvella pylväspohjan alla oleva maaperä jäätyy, lisää tilavuutta ja työntää napaa ylöspäin. Keväällä ja kesällä pylväät ovat osittain ja epätasaisesti talletettuina. Erityisesti aktiivisesti vääristyneet asbestisementtiputkista valmistetut aidat.
Mutta meidän puutalo, jonka koko on 6x6 m, suunniteltu yhdeksän pilaria punaista tiiliä (ei-silikaatti), vaikka rakennettu kumpuilevaan maaperään, on ollut seisomassa yli 30 vuotta ja liikkuvuutta pilarit ja talo ei ole huomattu. Samanaikaisesti yhden pilarin perusala on 0,384 m2.
Rakentamisen aikana - porojen altaat kaivettiin ulos, poistaen vain ylemmän hedelmällisen maaperän kerros (suunnilleen lapion bajonetissa). Jokaisen kuopan syvyys oli erilainen pienen kaltevuuden vuoksi, mutta kaikkien kuoppien pohjat olivat samassa vaakasuorassa tasossa, joka tarkistettiin hydraulisella tasolla (kumiputki, jossa on lasiputket päissä, täytetty sävytetyllä mangaanivedellä). Jokaisen kuopan pohjassa asetettiin kerros sementti-hiekkalaasti (1: 3), jonka paksuus oli 1 cm, ja asetteli saranan tiilen, jossa on liitoskuvioita kuvion mukaisesti. Sitten pilarien ympärillä oleva tila peitettiin maaperällä, joka otettiin ulos kuopasta. On selvää, että napa voidaan tehdä betonista, mutta se on tehtävä asteittain, kuten kuvassa.

Luotettava säätiö kesän puurakennuksiin

Asuinkiinteistöjen rakentamisen tärkein etu on kevyt pohja. Puutarhatalojen perustuksen rakentaminen maksaa vähemmän materiaalia ja yksinkertaistaa tekniikkaa, koska se on tukkeja, joiden paino on paljon vähemmän kuin tiili.

Puutarhatalon rakentaminen.

Samankaltainen lähestymistapa, vaikka se mahdollistaa rakennuskustannusten pienentämisen, mutta asiantuntijat varoittavat: säätiön vahvuusominaisuuksien laskelmia on tarpeen käsitellä erittäin vakavasti. Perusosan vahvuuden määrittämisen lisäksi laskelmissa tulisi olla puumateriaalin käyttäytyminen eri tilanteissa ja miten tämä voi vaikuttaa talon toimintaan. Kaikkien teknisten sääntöjen ja sääntelyvaatimusten noudattaminen perustuen yhden tarinan puutaloon on mahdollista välttää tulevaisuuden korjaamattomia tilanteita.

Talon laskeutumisen estämiseksi seinien vääristyminen ja halkeamien esiintyminen niihin voidaan valita sopivasti alustalle.

Ja jos katsomme, että kesäpuutarhan rakentamisen aikana tavallisesti käytetään puuta, jota pidetään yleisesti "elävänä" materiaalina, mikä vaikeuttaa tilannetta jonkin verran. Edellä mainittujen riskien syyt voivat olla puun erityinen rakenne, joka koostuu kuiduista ja suurista huokosista. Tämä ominaisuus määrittää puuseinien kyvyn turpoa, kutistua, halkeilla ja loimilla.

Järjestelmäpylväs painettu säätiö.

Siksi säätiön pitäisi olettaa luonnollista kutistumista puutalolta, joka kestää useita vuosia. Erityisen tärkeänä tässä tapauksessa on säätiön geometria ja sen oikea linjaus talon päärakenteeseen. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä horisontaalisten tasojen geometrian noudattamiseen, jonka poikkeama ei saa olla yli 20 mm. Erilaisten epäsäännöllisyyksien, liuoksen virtausten, vääräksi asettamien ja ulkonevien vahvistusosien läsnäolo puutarhakalustossa ei ole hyväksyttävissä.

Koska kostea ympäristö edistää erilaisten home- ja puusienien kehittymistä, puupuutarhan perustana on oltava hyvä ilmanvaihto hirsitalon ja kellarin alemman kruunun suhteen. Puun jatkuva kosketus kosteuden kanssa ei ole tärkein syy talon tuhoutumiseen.

Mikä säätiö valita?

Yksi kerroksisen kesämökin pohjan valintaan vaikuttava tekijä on sellainen maaperä, johon rakentaminen on odotettavissa. Joten kallioisella kentällä saa panna pienen talon suoraan maahan. Mutta se on aivan toinen asia - asuinrakennuksen rakentaminen savimaille, jotka vapaasti kulkevat kosteutta ja helposti sopeutuvat ja hajottavat. Tällöin pohja asetetaan pohjaveden yläpuolelle ja se upotetaan matalalle betoniin.

Rakennemuutoksen perusta.

Yksikerroksisessa kesämökissä on suositeltavaa käyttää kahta erilaista kantopohjaa: nauha tai pylväs. Kauniisti upotetulle perustusnauhalle betonirauta on liitetty jäykäyn runkoon, jonka ansiosta puutalo voi "kellua" talvella ja keväällä kauden aikana.

Pilarin perustus on luotettava muoto yksikerroksisille rakennuksille baarista. Pilarit voidaan tehdä tiilestä, kivestä, betonista, betonista tai puusta. Ne on asennettu paikoille, joissa paine on suurimmillaan paikan päällä maassa. Tällainen säätiö on edullisempi muotoilu, ja niitä rakennetaan paljon nopeammin kuin liuskan pohja. Kuitenkin rakennuksen aikana esiintyneet virheet voivat aiheuttaa sen, että sarake kallistuu tai muuttuu, kun maa jäätyy tai sulaa.

Epäorgaanisten, heikkojen ja puristettavien maaperän rakentaminen on sallittua sekoitustyypille: nauha-pylväs. Tällöin laakeripilarien väliin asetetaan tiiliseinä, joka kattaa talon koko kerroksen. Alemman trimmauskärjen rakenteen kovettamiseksi ne kiinnitetään paitsi toisiinsa myös perustuspylväisiin.

Seuraavien materiaalien ja työkalujen valmistukseen tarvittava rakenne:

Säätiön järjestelmä kentällä.

 1. Pistin nimillä.
 2. Tapit, johto.
 3. Tasolla.
 4. Puu muottiin (sahatavara, vaneri, metallilevypalat).
 5. Nauloja.
 6. Hammer.
 7. Laastijuova
 8. Hiekka, rauniot.
 9. Vedeneristys (kateaine, muovikalvo).
 10. Vahvistustangot, lanka.
 11. Betoniliuos.

Strip-säätiö

Säätiön valmistelu

Suoritustyön ja laskelmien suorittamisen jälkeen voit aloittaa rakentamisen.

 1. Merkintä. Alue, jolla rakentaminen toteutetaan, poistetaan kivistä, oksista ja roskista. Hankkeen mukaan työskentelyalueen koko määritetään maanpinnalla ja maapintakerros poistetaan 7-10 cm: llä, mikä mahdol- listaa tasoittaa maata tarkemman merkinnän käyttämiseksi. Lisäksi työpinnan ympärysmitan ympärillä kiinnittimet asennetaan 30 cm: n välein, jonka välissä johto kiristyy. Merkittyjen alueiden mukaan kaivanto kaivetaan määrätyn syvyyden mukaan hankkeen mukaan. Yleensä hienosyöttöisille nauhateille, tämä parametri on korkeintaan 0,7 m. Kun työ on viimeistelty, tarkista pohjan vaakasuora taso.
 2. Kaivanto on hyvin tiivistetty ja peitetty hiekkasyynyllä, jonka kerros on 150 mm. Ylhäältä tulevan tyynyn parantamiseksi kostuta hiekka vedellä ja peitä se roskiin. Kerrosten kokonaiskorkeus saa olla korkeintaan 5 cm, minkä jälkeen pinta tarkistetaan uudelleen vaakasuoran asennon tasolla.
 3. Seuraavaksi laita vesitiiviin materiaali (kateaine tai polyeteeni).

Vedeneristyskerroksen asettaminen betonipohjan suojaamiseksi kosteudelta estää edelleen liuoksen virtaavan ulos muottirakenteesta.

Betonin betonikiinnitys

Asbestisementtiputkien säätelyjärjestelmä.

 1. Muottien valmistus. Saatavasta materiaalista valmistetaan betonin kaatamista varten. Muottien osat ovat toistensa ohella nauloja tai ruuveja, joissa on hatut. Tämä helpottaa lomakkeen poistamista. Maanpinnan yläpuolella tulee muottiin työntyä 30 cm: n päähän. Rakenteen sisäpuolella, koko kehällä, köysi venytetään laastin tasolle. Tässä vaiheessa on tarpeen avata aukkoja viemäri- ja vesiputkille.
 2. Vahvistaminen. Armature-tangot sitovat erikoisjohdon. Samanaikaisesti neliösolujen kiinnitysvaihe on noin 30 cm kussakin suunnassa. Hitsaaminen tässä tapauksessa on parempi olla käyttämättä. Koska hitsisaumoissa voi esiintyä korroosiota. Lisäksi kiinnitysjohdin lisää rakenteeseen joustavuutta maaperän mahdollisen liikkeen avulla. Vahvikkeen asettamisessa muottipesässä on välttämätöntä varmistaa, että kaikki sivut ovat kauempana seinistä, mikä mahdollistaa metallin olevan täysin liuoksessa.
 3. Kaatamalla. Seuraavaksi aloitamme valmiiksi valmistetun ratkaisun muottiin. Toimenpide toteutetaan vähitellen. Yhden lähestymistavan mukaan betonin paksuus ei saa olla yli 20 cm. Jokainen uusi kerros on tiivistetty tiiviisti puupalkkeilla ja koputettu, jotta estetään pohjan tukos.
 4. Sen jälkeen, kun valettu laasti on saavuttanut johtoa muottipesän sisällä, pinta tasoitetaan luistamalla, joka on lävistetty vahvikkeella useissa paikoissa ja jätetty kuivumaan jonkin aikaa.

Valmiin betonipohjan kuivausaika on noin kuukausi. Raskaassa sademäärässä säätö on suojattava hyvin kostutuksesta. Näihin tarkoituksiin voit käyttää muovikelmua. Kesällä sen pinta on kostutettava säännöllisesti vedellä. Jalkojen välinen suonensisäisyys perustuksen ja muottialueen kuoppaan on täynnä maata.

Pilarin perusta

Säätiön valmistelu

Pylväsperustan malli.

Ennen rakentamista on oltava hankekohtainen dokumentaatio, jossa lasketaan säätiö, pylväiden määrä, kirjanmerkin syvyys, tukirakenteen sijainti ja muut parametrit valitaan. Tämän dokumentaation mukaan voit myös rakentaa perustan puupuutarhalle.

 1. Merkintä. Maaperän puhdistetulla pinnalla sovelletaan projektissa määritettyä pohjan kokoa. Seuraavaksi maapintakerros puhdistetaan 15-25 cm: llä. Ympyrän ympärillä piikki ja johto merkitsevät työskentelyaluetta. Tällöin johtoa kiristetään 2 riviä: ulomman ja sisäreunan päälle. Niiden välinen etäisyys on yhtä suuri kuin pilarien paksuus.
 2. Paikoissa, joissa pilarit on asennettu, ne kaivaavat (poraa käsiporakoneella) kaivoja pilarin alla. Poraussyvyys ja läpimitta on määritelty dokumentaatiossa. Poraussyvyyden ollessa yli 1 m, jokainen kaivo on varustettu tukipuilla, jotta maaperä ei pääse irtoamaan. Tuloksena olevat reiän tarkistusakselit.
 3. Kunkin kuopan pohja on hyvin kaadettu, täytetty kerroksella 10 cm hiekkaa ja kaadetaan sitten liuoksella, jonka paksuus on 10-15 cm.

Kun betoni kuivuu hyvin, voit alkaa muodostaa pilareita.

Pilarin muodostus

Pylväspohjan rakenne grillauksella.

 1. Ennen pilarien asentamista asetettiin kerros vedenpitävyys. Tätä varten putki muodostetaan kierrettystä ruberoidista kahdessa kerroksessa, joiden liitokset liimataan rakennusnauhalla. Tuloksena oleva vedenpitävä putki asetetaan reikään, kunnes se pysähtyy. Siten varustamme jokaisen reiän napa.
 2. Pilarien lujuuden lisäämiseksi ja vakaalle asennolle betonialustalle vedeneristyskerroksen päälle asetetaan vahvistettu lanka, joka on hitsattu etupäähän. Tangon yläosan tulee työntyä 15-25 cm maanpinnan yläpuolelle.
 3. Seuraavaksi putkistot, jotka on tehty vesitiivistyksestä liittimien kanssa, täytetään betonilla.
 4. Putken keskelle asetetaan erityinen kiinnitin, jonka avulla talon puurakenne voidaan kiinnittää tiukasti.
 5. Kun ne kuivuvat hyvin, voit jatkaa rakentamista.

Seuraavia materiaaleja voidaan käyttää pilareina (tuoleina)

 • puu;
 • teräsbetonituotteet;
 • asbestisementtiputket;
 • metalliputket.
 • tiili, rautamalmia.

Samalla tavalla betonialustalle asennetaan valmiita tukia (puu, asbestisementti ja metalliputket).

Jos pylväiden oletetaan olevan tiiliä, ne asetetaan suljetulla silmukalla. Tuloksena oleva sisäinen tyhjennys asetetaan vahvistushäkkiin ja täytetään betoniliuoksella. Tällöin tiilenkannattimien korkeus on 35-45 cm maanpinnan yläpuolella.

Puinen yhden kerroksen talon pylväsperusta katsotaan täydelliseksi, kun maata tasataan tukien ympärille.

Maaseudun helpoin ja budjetin perusta? Materiaalit, työjärjestys, ominaisuudet?

Miten tehdä itsellesi yksinkertaisin ja budjetin perusta pienelle talolle?

Mitä materiaaleja ja työkaluja tarvitaan?

Työn suoritusjärjestys, ominaisuudet?

Pienen maaseudun rakentamiseen käytetään neljää edullisia säätiörakenteita:

Valitaan konkreettinen pohjarakenne sen mukaan, millaisen maaperän tyyppi on suunniteltu, jäätymisen syvyydestä ja pohjaveden sijainnista.

Jos oletamme, että maa-alueen, jossa rakentaminen on tarkoitus tapahtua, talletetaan tiheä maaperä (hiekka- tai savimaat, hiekkasauma jne.), Joka helposti kestää kuorman pienestä maalaistalosta, sitten taloudellisin kellari vaihtoehto on tässä tapauksessa pylväsperusta.

Tällainen säätiö luodaan asentamalla yksittäiset pylväät, jotka on asennettu hiekkipyyhkeeseen tulevan talon ympärille laakerin seinämien alle portaittain mittarista 2,5: een. Pylväiden materiaali voi toimia tiilen tai roskakivenä, joka on sidottu sementti-hiekkalaastiin sekä kiinteään betoniin tai betonielementteihin. Niiden alaosa haudataan maahan, ja ylempi on yhdistetty puutavaran avulla, johon talon rakentaminen asennetaan.

sora tai murskattu kivi;

teräslanka vahvistuksena;

Ensinnäkin maa-alue on merkitty, ja suunnitellaan, mistä reikiä kaivataan virtojen asentamiseen. Kun olet suorittanut maatyöt ja hiekkalaatan, asennetaan valittua tyyppiä olevat sarakkeet. Ylhäältä ne peitetään kattohuopalla, ja sitten baarilla tai lankkuilla, jotka yhdistyvät kynsien kanssa yhteen grillausrakenteeseen.

Tärkein ominaisuus on tarve asentaa sarakkeet siten, että niiden merkki on samalla tasolla.

Tosiasia on, että sinun on otettava paljon huomioon säätiön valinnassa.

Ja materiaali, josta rakennetta rakennetaan (tämä on kuormitus säätiöön).

Ja maaperän tyyppi tietyllä alueella.

Ja pohjaveden taso.

Maasto ja niin edelleen.

Eli tämä ei ole aina "kallein" vaihtoehto, se voi toimia, sinun on tehtävä säätiö itse (ks. Edellä), eikä rahaa.

Jos kaikki tämä ei oteta huomioon, on mahdollista käyttää renkaita (käytetään)

Poistamme maapohjan kerroksen, asetamme renkaat sisään, täytämme ne rauniolla tai hiekalla, muottipesällä ja täytämme sen betonilla.

Toinen vaihtoehto on matala-uraauurtava nauha-pohja (se kilpailee käytännöllisesti pilarivaiheella).

Tämän koko tuotantoprosessin hinnan alentaminen on seuraava:

Betoni vaivaa suoraan rakennustyömaalla sen sijaan, että ostaa sen (vuokraa betonisekoittimen, eikä osta).

Täyteaineena käytetään rikkoutuneita tiiliä, rikkoutuneita liuskekiviä.

Kaivamme kaivannon itse.

Tai tässä on toinen vaihtoehto, käytettyjen ratapölkkyjen perustus (puiset ratapölkyt, on mahdollista käyttää betoniteräksiä, mutta ne ovat kalliimpia ja myös kuljetuksissa).

Käytetyt ratapölkyt maksavat yleensä penniäkään.

Kaivamme kaivannon, tässä otetaan jo huomioon yhdet kerrokset tai kahdessa kerroksessa olevat rajat siteet (tarvitsemme laskelmia säätiön kuormitukselle).

Tampaamme kaivannon pohjan.

Hiekka (noin 10 cm), hiekkakerros, tamping, tasoitettu, vedeneristys ja asetetut ratapölkyt.

Voidat voidaan kaataa vahvistetulla betonilla, et voi kaataa (aukkoja kaivojen ja ratapölkkyjen välissä.

Creosote pölkkyissä, tässä tapauksessa valtava plus, tällainen säätiö toimii pitkään.

Risteytämme toisiinsa rakennussarjoilla.

Voit grillata käytetyistä ratapölkyt, tällainen säätiö on hieman kalliimpi, koska grillataessa tarvitsemme pylväitä, betonia tai tiiliä.

Yleisimmät nauhalevyt eri versioina: upotettu, matala syvyys, korkea ja matala pohja jne. Viittaa suhteellisen yksinkertaisiin ja edullisiin vaihtoehtoihin. Se on yksi kestävimmistä ja luotettavimmista perustuksista rakennusten eri korkeuksissa.

Toinen tyyppinen nauhalevyt on pylväs- tai paalusäätiö, jossa on syvennetty grilli, nauha-paalu tai nauhan pylväspohja. Laajentaa tällaisten säätiöiden laajuutta.

Luotettavin ja kallein säätiö on esivalmistettu ja tylsä ​​teräsbetonipilari. Suurin kantavuus. Soveltamisala on erittäin suuri. Kustannukset ovat korkeat.

Toinen tyyppinen säätiö, jossa on monia muunnelmia - laatta. Yksi kalleimmista ja teknisesti vaikeimmista perustuksista.

Suurin budjettivaihtoehto, etenkin pienille talotilanteille - on lohkoperuste. Se on täydellinen yhden kerroksen taloja, joiden pinta-ala on jopa 60 neliömetriä. säätiö toteutetaan ennalta tasoitetulla alueella. Lohkot voidaan järjestää tavallisista tiilistä, vakiokokoisista betonilohkoista (400 * 400 mm, 300 * 300 mm jne.). Mitä massiivisempi talo on, sitä korkeampi on lohkojen taajuus. Tavallisesti lohkot avaruudessa on säädetty 1,5-2 metrin välein. säätö on asennettu erittäin nopeasti ja helposti. Asennukseen tarvitaan: yksi työntekijä, kiyanka, taso, lapio, lohkot itse ja hiekka ohuille vuodeloille (enintään 50 mm).

Toinen vaihtoehto kevyiden talojen (tilapäinen) varten on rautapinoja. Helppo, nopea, suhteellisen halpa, mutta ei luotettava.

Maan talon perusta

Maan talon perustaksi kannattaa harkita:

 • Maaperä tyyppi tulevan rakennuksen kohdalla;
 • Maaperän jäädyttämisen syvyys;
 • Pohjaveden esiintyminen.

Maanjäätymisen tyypin, syvyyden syvyyden ja maanalaisen syvyyden syvyyden määrittämiseksi voit käyttää asiantuntijoiden palveluita tai suorittaa testejä omalla kädelläsi (Internetissä videopuhelut voivat itse tehdä tutkimusta).

Tämän taulukon avulla voit määrittää maanjäristyksen likimääräisen syvyyden Venäjän alueilla.

Säätiön vaihtoehdot maalaistalolle

Useimmiten puutarha-talon rakentamiseen omilla käsillään he käyttävät:

 • Pilarin perustus;
 • Nauha levyt;
 • Pile-pohja;
 • Laattoalaptio.

Pilarin perusta

Pylväspohja on pienin talon yleisin perusta. Tällaisen säätiön rakentaminen on edullisinta taloudelliselta kannalta.

Perusta koostuu maaperään upotetuista pylväät. Pylväiden yläosa on vaakasuorassa.

Pilarit asennetaan rakennuksen ympärysmittaan ja tukiseinien risteykseen. Rostverk voidaan valmistaa metallista tai puusta.

Pylväät ovat tiilisiä, lohkareita, sementtiputkia asbestilla, roski kivi. On myös mahdollista (asentamalla muotti) kaatamalla betonipylväät vahvikkeella.

Pylväspohjan rakentamiseen omilla kädillä tarvitset tasaisen alueen ilman korkeuseroja.

Pylväsperusta on merkityksellinen tiheille, ei-karkottaville maatyypeille.

Kolonnin alustan edut:

 • Alhaiset rakennuskustannukset;
 • Nopea asennus;
 • Luotettavuutta.

Pilariväli:

 • Puutteellinen mahdollisuus perustaa kellari;
 • Ei sovellu suurille rakenteille;
 • Ei koske talteenottotyyppejä.

Nauhan tyyppikanta

Nauhapohja on raudoitettu betonirakenne, joka kulkee koko rakennuksen ja väliseinien ympärillä.

Maalitalon nauhan perustuksen asentaminen antaa mahdollisuuden varustaa kellarikerroksessa rakennuksen alle.

Alustan teippityyppi voidaan jakaa seuraavasti:

 • Matala syvyys (käytetään ei-karkottavilla maatyypeillä ja säädetty enintään 70 senttimetrin syvyyteen);
 • Upotettu (kestää maan talteenottoa ja alle jäätymisaste, noin kaksi metriä).

Voit rakentaa oman puutarhasi, joka on tehty tiilistä, lohkosta, puusta jne. Nauhakuvioon.

Vahvan jäädyttämisen altistavia maatyyppejä, joissa on suuri pohjavesi, nauha-alustaa ei käytetä.

Vyölenkelin etuja:

 • Mahdollisuus järjestää kellari;
 • kestävyys;
 • vahvuus;
 • Voit tehdä omia käsiäsi ilman rakennustarvikkeita;
 • Laaja valikoima sovelluksia.

Väärennetyt nauhat:

 • Korkeat kustannukset;
 • Korkea työvoimakustannus;
 • Mahdollisuus käyttää maaperää, jolla on korkea pohjavesi.

Pile-pohjatyyppi

Rakennuksen paalusäätiö on maaperään upotettujen paalujen monimutkainen yhdistelmä, joka on yhdistetty metallista, betonista tai puusta. Pilejä voi ostaa tai kaataa suoraan maaperään.

Metallipilari on pitkä sauva, jossa on terävä kärki. Pilejä voidaan ajaa sisään tai ruuvattaa maaperään terävällä päällä, kunnes se asennetaan tiheään kerrokseen maaperään.

Puutarhassa käytetään yleisesti ruuvipalloja. Paalun ja ruuvin alustan asennus tehdään hyvin nopeasti. Piles pystyvät kestämään vakavia kuormia ja ovat riittävän vahvoja.

Pilejä käytetään kehysrakennusten, hirsimökkien, tiilipuutarhojen rakentamiseen.

Paalun kantapohjaa ei voida soveltaa kallioihin.

Paalun kantapohjaa ei voida soveltaa kallioihin. Muilla mailla, myös heikoilla, paalut ovat erinomainen ratkaisu.

Pilarin ja ruuvin tyypit:

 • Alhaiset kustannukset;
 • Nopea asennus;
 • Kestävyys (jopa 150 vuotta).
 • Kyky käyttää uudelleen paaluita;
 • Vähintään työvoimavaltainen työ;
 • Kyky käyttää lähes kaikentyyppisiä maaperä;
 • Luotettavuutta.

Pohjalevytyyppi

Laattapohja on monoliittinen laatta, jossa on vahvistusta. Tämäntyyppinen pohja pystyy laskeutumaan ja nousemaan itsestään samalla kun maaperää pudotetaan ilman muodonmuutosta.

Laattojen pohjatyyppiä käytetään kaikentyyppiseen maaperään.

Monoliittiselle levylle voit rakentaa runko-, puu-, lohko- ja tiilipuutarha-talon.

Laattojen tyyppisen alustan etuja:

 • Korkea lujuus;
 • Erinomainen kantavuus;
 • Kestävyys.

Tärkein haitta levylautatyypille - korkeat kustannukset.

Puutarhatalon kellarin korjaus

Jotta vältetään tarve korjata perusta hänen seuraamaan: sen on oltava kiinteä, kipsi, bitumi tai vastaava materiaali.

Merkit, joiden avulla tunnistat tukipinnan vaurion:

 • Ovien ja ikkunoiden aukkojen vääristyminen.
 • Kellarikerros.
 • Halkeamien ulkonäkö laakerissa ja sisäseinissä.
 • Levyn ulomman osan tuhoutuminen.

Suositukset puutarha-talon teippipohjan korjaamiseksi

 • Vahingoittuneen levyn koko kehän (tai vaurioituneen osan) ympärillä kaivetaan kaivantoa puoli metriä syvälle (tarvittaessa syvemmälle).
 • Maasta poistetun tukipinnan osa on puhdistettava lian ulkopuolelle.
 • Puhdista pinta aluke-seoksella tartunnan parantamiseksi.
 • Poraa reikiä puhdistetussa tukipylväässä.
 • Kierrä ankkuripultit reikiin, vaakatasossa puolen metrin metriä.
 • Hitsauta tai kiinnitä ankkuripultteihin johtoa varten, joka on valmistettu etukäteen vahvistusverkosta.
 • Kaikkien halkeamien ja syvennysten käsitteleminen sementtilaastilla ja sen kuivumisen.
 • Jos seinä on vaurioitunut, on asennettava puun tai vanerin muotti. Peitä hiekkalaatikko kaivannon pohjalla, tiivistä se ja kaada liuos.
 • Kovettumisen jälkeen asenna vedeneristyskerros.
 • Työnnä kaivanto kattamaan maaperä kerroksittain, varovasti kumpaankin kerrokseen.

Levyn tyyppikanta palautetaan analogisesti nauhan kanssa.

Korjaus nauhatehtaan maalaistalossa.

Antamisen perusta

Mökki tai maalaistalo - kausiluonteinen majoituspalvelu, joka vaatii vähimmäisviestinnän. Pienet yhden kerroksen rakennukset painavat vähän ja käytännössä eivät aiheuta paineita maaperälle. Siksi luovutuksen perusta voi olla kevyt, ilman monimutkaisia ​​rakenteita.

Asuntojen rakentaminen huviloiden rakentamiseen

Talon pohjaa ei ole valittu erikseen, vaan alueen geologisten ominaisuuksien mukaan. Se riippuu topografiasta ja maaperän koostumuksesta siitä, miten säätiö rakennetaan omilla käsillään. Maaperän analysointi, harkitse muutamia kohtia.

Maaperän monimuotoisuus

Maaperän tyypistä riippuen perusrakenteen tyyppi määritetään:

 • puolikiinteä ja savi kiinteä, soraa märkä suurten lohkojen maaperä, jolle on ominaista huurun tunkeutumisen muodonmuutos ja turvotus, mahdollistaa minkä tahansa tyyppisen pohjan kaatamisen;
 • hieno hiekka, pöly, pehmeä ja tulenkestävä savipitoisuus, joka on kyllästetty pohjavedellä, sekä turpeen, joka säilyttää kosteuden, luo perustuksia, jotka kestävät maaperän, teippityyppien, pylväsruuvien ja laattojen kutistumista ja turvotusta;
 • Kiviset kiviset pinnat ovat parhaita rakennusten rakentamiseen kellarikerroksella.

Kun tunnistat maaperän tyypin, kiinnitä huomiota niiden huurunpuhtauden asteeseen.

Jäätymissyvyys

Indikaattori riippuu tietystä ilmastovyöhykkeestä, ja sitä säännellään SNiP: n määräyksillä: 2.02.01-83 "Rakennusten ja rakenteiden perusteet" ja 23.01-99 "Rakennusilmatieteoria". Maan talon perusta rakennetaan tämän tason alapuolelle.

Pohjaveden esiintyminen

Matalalle syvyydelle sijoittaminen edistää maaperän jäädyttämistä ja voi tulevaisuudessa aiheuttaa kelluntapinnan tulvan. On suositeltavaa pystyttää jalusta nostettuun paalujärjestelmään.
Kolmen tekijän analyysi varmistaa, että säätiö, joka on suunniteltu tietyn maaperän mökille, omalla kädelläsi on asianmukaisesti sijoitettu.

Tyypit basaarin esikaupunkien asunnossa

Voit rakentaa pienen koon pienen talon, jonka avulla voit rakentaa pohjan seuraavista tyypeistä:

 • monoliittinen levy, joka on kiinteä betonirakenne;
 • Pile - ominaista kasaavat tangot;
 • nauha - merkitsee vahvistetun nauhan läsnäoloa;
 • sarake, joka mahdollistaa tunkkien asentamisen maahan upotettuna.

Jokaisella pohjatyypillä on oma muotoilu ja tekninen potentiaali. Eri rakennusten konstruktiiviset komponentit, rakentamisen olosuhteet auttavat määrittämään säätiön käytön toteutettavuuden.

Pilarin rakenne

Puutarhaston sarakehyksen järjestäminen on kysyntää sen kustannustehokkuuden vuoksi. Rakentamisessa on yksinkertainen rakenne:

 • koostuu tukipylväistä, jotka on syvennetty maaperään alareunan ja ylemmän ulkonevan ulospäin;
 • yläosa sijaitsee samassa tasossa muodostaen tasaisen pinnan;
 • tukialustat on asennettu kulmiin laakerin seinämien leikkauspisteessä väliseinien välissä, joiden sävelkorkeus on 1-2,5 m;
 • sauvojen kytkentä tapahtuu metallisen grillauksen tai palkin avulla kuormituksen jakamisen varmistamiseksi kotona.

Pilarit on pystytetty betonilohkoilla, asbestisementtiputkilla, tiilillä tai raunioilla.

Pylväsvarsien käyttö

Pylväskanta katsotaan parhaaksi vaihtoehdoksi kevyiden puurakenteiden rakentamiseen. Kellareita, kellareja ja kellareita ei aseta puurakennuksiin.
Tukien pohjat on rakennettava tiheään maaperään. Pinnan on oltava tasainen, ilman korkeuseroja. Muuten maaperän sivuttaispaine johtaa rakenteen "kaatumiseen" ja talon tuhoamiseen.

Käytön edut ja haitat

Pilarin pohjalla on useita etuja, jotka ovat:

 • tehokkuutta;
 • nopea asennus;
 • rakenteellinen luotettavuus.

Positiivisten tekijöiden joukossa on haittoja:

 • lukuun ottamatta talon alle rakennettavien kellareiden, autotallien ja kellarien rakentamista;
 • pienille ja kevyille rakennuksille;
 • jota ei käytetä kallistus- ja liikkuvilla mailla.

Pylväsversio on rakennettu omilla käsillä ilman lisäkustannuksia.

Maaseudun hihnan pohja

Teippivariantti olettaa, että lattianpäällyste on lujitetun tiilen, raunion, betonin, kaikkien seinien ja väliseinien läpi, toistettaessa rakennuksen ääriviivaa. Rakenteen rakenne takaa rakentamisen kestävyyden ja luotettavuuden vaikeilla syillä.
Rakennuksen aikana osa nauhasta sijoitetaan maaperään, toinen puoli jää pinnalle, mikä mahdollistaa talojen ja autotallien rakentamisen rakennusten alle.
Syvyydestä riippuen pohja on jaettu kahteen tyyppiin:

 • upotettu - asetetaan alle 20-30 cm: n jäädytyskerroksiin (tämä on 1,5-1,8 m syvyyteen). Se pystyy kestämään raskaita kuormituksia ja maaperän turvotusta.
 • matala syvyys - se asennetaan 40-70 cm: n syvyyteen heikosti kova ja ei-lamey maaperä.

Käytetään perustana vahvistetusta teipistä tiilen, betonin ja lohkojen talojen rakentamiseen. Kehysrakennuksissa sen asentaminen ei ole suositeltavaa korkeiden kustannusten vuoksi.

Suunnittelun positiiviset ominaisuudet ja haitat

Pohjalla on useita positiivisia ominaisuuksia:

 • autotalli ja kellari on mahdollista;
 • lisääntynyt kapasiteetin lisääminen mahdollistaa kiven ja tiilien rakennusten rakentamisen;
 • kestävä käyttöikä;
 • asennettaessa ei ole tarvetta käyttää lisälaitteita;
 • sitä käytetään millä tahansa maaperällä.

Miinukset ovat materiaalien korkeat kustannukset ja työn monimutkaisuus.

Paalutusjärjestelmä

Palo-perustukset maalaistalolle koostuvat joukosta paaluja (pitkät sauvat, joiden toisessa päässä on piste) yhdistettynä metallin tai puun peittämiseen yhteen rakenteeseen, joka on haudattu maahan. On olemassa seuraavia tyyppejä:

 • ruuvi - pitkät metalliset sauvat, joiden päissä on terät ruuvaamiseen maaperään. Ne haudataan käsin tai käyttämällä erityisiä mekanismeja;
 • poraus - valmiit betonirakenteet, jotka on asennettu kaivoihin;
 • ramming - rakennettu maahan, prosessin aikana kaivon poraamiseksi ja täyttämiseksi betonilla;
 • - puuta, teräsbetonia tai metallia olevat puiset sauvat asennetaan painamalla.

Mökkien rakentamisessa on kysyntää pino-ruuvipohja, joka toteutetaan ilman ylimääräisiä maalajeja. Asennusta varten tangot on ruuvattava maahan maahan jäätymisen syvyyden ja betonisoitumisen vuoksi.

Soveltamisala

Piles ovat tärkeitä kehysrakennusten ja pienien tiilitalojen rakentamiseen. Porausruuvin säätö on suositeltavaa käyttää pohjavedessä, turpeessa ja liikkuvassa maassa. Kallioilla, joita ei käytetä.
Se on vaatimaton epätasaisissa tontteissa, kun on tarpeen rakentaa talon rinteeseen. Riittää, että asennat yhden tuen ja leikataan kaikki muut yhdellä tasolla.

Hyödyt ja haitat paalunrakentamisessa

Eduista ovat seuraavat ominaisuudet:

 • alhaiset kustannukset;
 • nopea asennus;
 • kyky purkaa sauva korjauksen aikana;
 • kestävyys ja luotettavuus;
 • sitä käytetään eri maaperässä.

Pino-ruuvirakenteen haittapuolena se voidaan erottaa käyttämällä vain kevyitä rakenteita.

Laattojen monoliittinen perusta

Laatoitettu säätiö maatilalle on monoliittinen vahvennettu rakenne, joka on vuorattu sora-hiekka tyyny. Vaihtoehtoinen pohja - karkea lattia rakenteilla.

Missä sitä käytetään?

Laattajärjestelmä soveltuu erilaisille maaperäalueille: monimutkainen, kova, savipinta, turve, kallio ja pohjavesimuodostumat.
Monoliittinen rakenne pystyy kestämään raskaita kuormia. Sen käyttö on mahdollista rakentaa raskas tiilirakennuksia useisiin kerroksiin.

Positiiviset ja negatiiviset kohdat

Levyn käytön myönteiset näkökohdat mökin perustana ovat:

 • luotettavuus ja kestävyys;
 • lisääntynyt kantokyky;
 • kestävyys;
 • mahdollisuus asentaa eri maaperään.

Monoliittisen rakenteen ainoa haittapuoli on betonin ja rungon korkeat kustannukset.

Asetukset grillit

Murskaimet muodostuvat sen jälkeen, kun betoni on voittanut. Suunnittelu antaa perusvakavuuden ja toteutetaan kahdessa versiossa.

Pile-ruuvin grillausominaisuudet

Rakennusta tarvitaan kehystyyppisten talojen luotettavuuden parantamiseksi hirsitaloista tai paneeleista. Tuotteen edut ovat se, että se ei vaadi maaston geologisen arvioinnin kustannuksia, asettuu maastoon rinteellä tai rannikolla. Rakentamiskustannukset eivät sisällä vedenpoistoverkkojen, sokeiden alueiden ja asuintaloiden rakentamista. Piles upotetaan maaperään reikiin 1-3 päivää. Sitoutunut baariin.

Poraamattomien paalujen grillausominaisuudet

Tämän tyyppinen Rostverk jatkaa rakentamisen toimintaa, mutta lisää rakenteen luotettavuutta. Pileistä valmistetaan betonilaatua B15, jotka mahdollistavat seinien muodostamisen. Maassa olevat reiät on tehty manuaalisella tai automaattisella porauksella. Kaivoja syvennetään yleensä 50 cm, joka on vahvistettu asbestisementillä tai polymeeriputkilla.
Typeräjä paaluja ei käytetä suolla mailla, ja ruuvi on parasta tehdä saumattomasta metallista.

Tyypillinen perusta-algoritmi

Fundamentaaliset perusteet ratkaistaan ​​yksinkertaisella tekniikalla. Tärkein edellytys on noudattaa teosten järjestystä suosituimpien perustyyppien rakentamisen aikana.

Pilarin rakenteet

Tapahtumat järjestetään vaiheittain:

 1. Sivusto tyhjennetään roskista, jolloin maaperä on poistettu.
 2. Rakenteen ja tappien pisteiden merkitseminen suoritetaan. Pylväät sijoitetaan kulmiin.
 3. Porat reikiin. He työskentelevät pehmeillä maaperillä puutarhaviljelyllä, sillä kiinteät maaperät he vuoktavat automaattisen.
 4. Vedeneristys muodostuu putken putkimaisen ruploidin avulla. Onton pohja peitetään betonilla.
 5. Tuloksena olevasta kaivosta on kiinteä ruberoidiputki. Sen korkeus on 30-40 cm.
 6. Vahvistettu tuki, jonka halkaisija on 8-10 mm.
 7. Rakenne on täynnä betonia.

Sementti massa jäätyy 2-3 viikkoa.

Säännöt pohjan täyttämiseksi nauhan muodossa

Kiinnitä puiset elementit tikkaiden avulla rakennuksen ja lujittavan kehyksen rakentamisen jälkeen. Jatkotyö vaatii tiukkaa sekvensointia:

 • betoni kaadetaan pieniin eriin, kerroksittain;
 • kukin kerros tiivistetään, lävistetään lujitustangolla aukkojen poistamiseksi;
 • rajoittaa sitä siten, että liuos ei ylivuota elastisen johtimen yli;
 • massan pinta tasaantuu tasaisella aluksella;
 • Jakaaksesi formulaatiot tasaisesti, hankaa muottiin kumimetsällä.

Yöllä koostumus peitetään ja päivällä - kaadetaan vettä. Kehysmuotti on purettu 14 päivän kuluttua.
Kun rakennat säätiötä omiin käsiisi, maalaistaloon, on otettava huomioon suunnittelutoiminnot, kunkin tyypin edut ja mahdollisuus käyttää sitä tietyllä maalla. Oikea perustus, joka on suunniteltu mökille, joka muodostuu kädestä - takuu rakennuksen luotettavuudesta ja kestävyydestä.

Me järjestämme puutarhan talon perustan

Perusta puutarhalle

Maalaistalolla on yksi tärkeä piirre, joka usein johtaa surullisiin seurauksiin. Tosiasia on, että tähän mennessä monet asunnon omistajat uskovat, että maalaistalo voidaan rakentaa käsillä olevista materiaaleista käyttäen primitiivistä teknologiaa ja johtaa laadukkaaseen rakenteeseen. Joten saat alhaiset eritelmät ja talo ei vastaa odotuksia. Tämän seurauksena turhautuminen ja lisäkustannukset.

On tärkeää ymmärtää tarkasti ja yksiselitteisesti, että pienen talon rakentaminen on ensisijaisesti talonrakennus. Alustavien sääntöjen noudattamatta jättäminen suunnittelulaskennalle johtaa sen tuhoamiseen. Siksi, jos päätät tehdä omakotitalon ja puutarhan talon perustan, harkitse huolellisesti kaikkia rakennusvaiheita.

Pohja toimii pääkannattimen toiminnalla, joka kestää kaikki talon luomat kuormat paitsi rakennustöiden aikana myös käytön aikana. Ulkoisten vaikutusten ja rakenteen painon lisäksi säätiö on pohjaveden ja aktiivisten elementtien jatkuvan vaikutuksen alaisena, joilla on haitallinen vaikutus säätiöön.

Puutarha talo omilla käsillään

Puutarhatalustan perustana tulisi olla koko rakennuksen vakaus ja rakennuksen luotettavuus. Jotta rakenne täyttäisi vaaditut lujuusparametrit, on tarpeen suorittaa standardi esisuunnittelun ja suunnittelutyöryhmä. Lujuuden oikean laskemisen ansiosta rakennuspaikan erityisominaisuudet ja rakennuksen parametrit huomioon ottaen on mahdollista saavuttaa riittävä suorituskyky mahdollisimman vähän aikaa ja rahaa.

Valmistelu rakentamiseen

Perusrakenteen ominaisuuksien määrittämiseksi tulevaa rakennetta varten on välttämätöntä analysoida huolellisesti pohjaisen maaperän kunto. On myös tärkeää tietää maaperän jäädytyksen syvyys ja pohjaveden esiintyminen. Paras vaihtoehto luonnollisesti perustuu yhtenäiseen periaatteeseen: se mahdollistaa yhdenmukaisen kutistumisen ja estää rakenteiden vääristymät ja rullat.

Se on maaperä, joka toimii pohjana kodin talon tyypin valitsemiselle. Maaperä määrittää säätiön ominaispiirteet - tämä sääntö sopii erikokoisten esineiden rakentamiseen. Taustalla olevat maaperät määrittävät alueen kantavuuden ja ne otetaan väistämättä huomioon alustan laskennassa.

Vakiomuodossa maaperän on täytettävä tietyt vaatimukset:

 1. Riittävä kantavuus.
 2. Tasainen kokoontaitettavuus matalissa rajoissa.
 3. Ei turvotusta.
 4. Maanviljelytilanne ja paineen aleneminen.
 5. Suuri turvallisuuskyky.

Perusta puutarhalle omalla kädelläsi täyttää vahvistetut ja välttämättömät parametrit, jos noudatat tiettyjä vaatimuksia ja sääntöjä.

Säätiötyyppiset puutarhatalot

Talojen talojen rakentamiseen kesämökkeihin ja puutarhatiloihin käytetään monenlaisia ​​syitä. Tätä rakennetta varten sopivat samantyyppiset pohjat, joita käytetään tavallisessa muodossa.

Käytettävät säätiöt ovat seuraavat:

 • Pilarin perusta.
 • Nauhan vaihtoehdot.
 • Pallosäätiöt.
 • Laattoalaptio.

Jokaisella tämän tyyppisellä pohjalla on omat ominaisuutensa ja ominaisuutensa. Valittaessa tietyn vaihtoehdon tulisi pitää lukuisia indikaattoreita.

Pilarin perusta on suosituin vaihtoehto. Se on tasaisesti asennettu rakennustyömaalle, joka sijoitetaan maahan tiettyyn syvyyteen, mikä mahdollistaa riittävän rakenteellisen lujuuden. Kun kaikki paalut ovat upotettu, on tärkeää varmistaa, että yläosa on samalla tasolla. Asennuspisteet määritetään etukäteen ottaen huomioon rakennuksen suunnittelu. Tukien tulisi olla kääntöpisteitä rakennuksen kehällä.

Perusta puutarhan taloon

Tyypillisesti paalut ovat tiilet, betonilohkot tai asbestisementtiputket. Joskus ne tekevät kiinteitä monoliittisia pilareita. Puutarhojen 4-6 metrin tiilipohja tarjoaa riittävän rakenteellisen lujuuden ja säilyttää sen pitkään.

Nauha säätiö talon omalla kädellä

Ribbon säätiö on yleensä suosittu versio pohjasta. Tämä muotoilu tarjoaa korkean tehokkuuden ja taloudellisuuden. Klassisessa muodossaan se on vahvistettu betoniraina. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös tiiliä tai roskaa. Luotu nauha kulkee pitkin rakennuksen kehää - tämä varmistaa rakenteen vakauden.

Nauhapohjan rakentamisen aikana pääosa upotetaan maahan ja pieni osa työntyy maanpinnan yläpuolelle. Tämä rakenne mahdollistaa kellarin perustamisen.

Nauhapohjan rakentaminen on erittäin yksinkertaista ja kaikki rakentamisen vaiheet tunnetaan laajalti:

 1. Kaivoksen valmistelu alustavalla merkinnällä paikan päällä.
 2. Luotuissa ojankaapeleissa kiinnitetty muotti. Tätä tarkoitusta varten käytetään erityisesti koottuja suojia, jotka on sijoitettava kuoppaan tarkasti pystyasentoon. Muottien on oltava kestäviä kestämään laajenemista seoksen kovettamisen aikana, ja sen on myös työntävä tiettyyn korkeuteen maanpinnan yläpuolella.
 3. Kun muotti on asennettu, se alkaa kaataa betoniseosta. Se kaadetaan kerroksiin "kuplien" muodostumisen poistamiseksi.
 4. Kun betoni on asetettu, säätö soveltuu jatkokäsittelyyn.

Kaistaleperusteet voivat vaihdella tunkeutumisasteella: ne jakautuvat matalaksi ja syviksi.

Yleiskattavuus ja yksinkertaisuus, kun otetaan huomioon tällaisen säätiön taloudellinen toteutettavuus, sallii sen käytön monissa loma-hankkeissa.

Säätiön nauha-versio on pätevä rakentamaan valumismailla. Ainoat poikkeukset ovat täysin sopimattomat maaperät, joissa on runsaasti pohjavesivarastoa, vähäinen jäätymissyvyys ja muut rakenteiden rajoittavat indikaattorit. Tällaisessa tilanteessa on tarpeen käyttää pylväspohjaa.

Ribbonsäätiö valitaan monien etujen takia, mukaan lukien seuraavat:

Nauhan perusta maalaistalolle

 1. Mahdollisuus luoda eri kokoinen kellari.
 2. Jalustan peruskestävyys on erinomainen.
 3. Pitkä käyttöikä.
 4. Helppo asennus, jonka aikana voit rajoittaa itsesi manuaaliseen työhön.
 5. Laajakaistainen nauha-ala.

Puutarhan talon perustaminen on tehtävä huolellisesti ja tarkasti. Jokaisen rakenne-elementin asianmukainen työ ja todennettu laskenta mahdollistavat korkean tehokkuuden ja koko rakennelman riittävän laadun.