Sivuston merkitseminen säätiön alle

Tässä artikkelissa kuvataan prosessin, jossa sivusto on merkitty säätiöön omilla käsillään.

Yleiset säännöt jokaiselle säätiölle

Valitse viitekohta. Säätiön ensimmäinen puoli on sidottava jonkin sivuston kohteeseen.

Esimerkki. Tehdään säätiö (talon) yhdensuuntaiseksi yhden aidan puolelle. Siksi venyttämme ensimmäistä merkkijonoa, joka on yhtä kaukana aidan tältä puolelta vaaditulle etäisyydelle.

Oikean kulman (90 °) rakentaminen. Esimerkkinä tarkastelemme suorakaiteen muotoista pohjaa, jossa kaikki kulmat ovat mahdollisimman lähellä 90 astetta.

Näin on useita tapoja. Pohdimme 2 päätä. © www.gvozdem.ru

Menetelmä 1. Kultaisen kolmion sääntö

Oikean kulman rakentamiseksi käytämme Pythagoraan lause.

Jotta emme hautaa geometriaan, yritämme kuvailla sitä yksinkertaisemmin. Jotta 90: n kulma olisi kahden segmentin a ja b välissä, meidän on lisättävä näiden segmenttien pituudet ja saatava juuri tästä summasta. Tuloksena oleva luku on segmenttimme yhdistävien diagonaalien pituus. Hyvin yksinkertainen laskenta tehdä laskimen avulla.

Yleensä perustuksen merkitsemisen yhteydessä sivut mitataan, jotta saadaan kokonaisluku juuresta. Esimerkki: 3x4x5; 6h8h10.

Jos sinulla on ruletti, yleensä ei ole ongelmia, jos otat segmenttejä, jotka poikkeavat yleisesti käytetyistä. Esimerkiksi: 3x3x4.24; 2h2h2,83; 4h6h7,21

Jos mitattiin metriä, arvot ovat hyvin selkeitä: 4m24cm; 2m83sm; 7m21sm.

laskin

On myös syytä huomata, että mitat voidaan tehdä millä tahansa pituusmittausjärjestelmällä, mutta tärkeintä on käyttää tunnettua kuvasuhdetta: 3x4x5 metriä, 3x4x5 senttimetriä jne. Eli vaikka sinulla ei ole työkalua pituuden mittaamiseen, voit esimerkiksi ottaa kiskon (kiskon pituus ei ole väliä) ja mitata se (3 kiskota x 4 kiskota x 5 kiskolla).

Katsotaan nyt, miten panna tämä käytäntöön.

Ohjeet suorakulmaisen pohjan merkitsemiselle

Menetelmä 1. Kultaisen kolmion (t.Pifagora)

Harkitse esimerkiksi suorakaiteen muotoisen kellarin rakentamista, jonka mitat ovat 6x8m käyttäen kultaista kolmiota (t.Pifagora).

1. Merkitse säätiön ensimmäinen puoli. Tämä on helpoin osa suorakulmion rakentamisessa. Tärkeintä muistaa. Jos haluamme, että säätiöni (talon) on yhdensuuntainen jonkin puolen aidan tai muun kohteen kanssa sivuston ulkopuolella tai sen ulkopuolella, niin teemme perustuksemme ensimmäisen rivin yhtä kaukana valitsemastasi objektista. Tämä edellä kuvattu menettely. Ensimmäisen säikeen sijoittamiseksi voit käyttää Kolushkaa, joka on kiinteästi kiinnitetty maahan, mutta sopivassa toteutusmuodossa tätä tarkoitusta varten käytä obnojkaa. Käytämme sitä. Tämän puolen reikien välinen etäisyys on 14 metriä: rataosuuksien ja tulevien kulmien välillä on 3 metriä ja 8 metriä säätiön alapuolella.

2. Vedä toinen merkkijono kohtisuoraan kuin mahdollista. Ihanteellisesti kohtisuorassa käytännössä on vaikea vetää, joten kuvassa me myös näytti, että sitä ei ole paljon hylätty.

3. Kiinnitämme molemmat jouset risteyskohdassa. Se voidaan kiinnittää hihnalla tai Scotch-nauhalla. Tärkeintä on turvata.

4. Edistämme oikean kulman muodostumista Pythagoraanin lauseella. Rakennamme oikean kolmion, jossa jalat 3 4 metriä ja hypotenuse 5 metriä. Aluksi mitataan ensimmäisellä merkkijono 4 metrin etäisyydellä langoista ja toinen 3 metriä. Laitamme merkeissä nauhat teipillä (pyykkipoika, jne.).

5. Liitä ruletti molemmat merkit. Kiinnitämme ruletin yhden pään 4 metrin merkkiin ja johtavat 3 metrin merkkiin toisella merkkijonolla.

6. Jos meillä on oikea kolmio, niin molempien merkkien tulisi lähentyä 5 metrin etäisyydellä. Meidän tapauksessamme tavaramerkit eivät olleet yhtä mieltä. Tällöin siirrämme merkkijonoa oikealle siihen hetkeen asti, kun 3 m: n merkki on sama kuin ruletin pyörän jakaminen 5 m: lla.

7. Tämän seurauksena meillä on oikein kulmautunut kolmio, jonka kulma on 90 ° kahden köyden välillä.

8. Enemmän merkkejä emme tarvitse ja ne voidaan poistaa.

9. Suorakaiteen rakentaminen. Mittaamme molemmissa säikeissä 6 ja 8 metrin sivujen pituudet. Laitoimme merkkejä lankaan.

10. Kiinnitä kolmas merkkijono kohtisuoraan ensimmäiseen merkkijonoon. Kiinnitä molemmat jouset 8 metriä.

11. Vedä neljäs merkkijono kohtisuoraan toiselle nauhalle kuin mahdollista. Kiinnitä molemmat jouset 6 metriin.

12. Merkitsemme kolmannella langalla 6 metriä ja neljännellä 8 metrellä.

13. Jotta saisimme suorakulmion suorakulmaiseksi meidän tapauksessa, on välttämätöntä, että molemmat merkit kolmannella ja neljännellä langalla sopivat yhteen. Voit tehdä tämän siirtämällä sekä merkkijono pistemerkkien kohdalle.

14. Lopuksi, jos kaikki on oikein mitattu, meillä pitäisi olla oikea suorakulmio. Katsotaanpa, onko se osoittautunut mittaamalla diagonaalit.

15. Mittaa diagonaalien pituus. Jos ne ovat samoja, kuten meidän tapauksessamme, meillä on oikea suorakaide. Diagonaaleilla on sama pituus ja isosceles trapezium. Mutta meillä on yksi 90 ° kulma, ja isosceles trapeziumissa ei ole tällaisia ​​kulmia.

16. Suorakaiteen pohjan valmisrakenne käyttäen Pythagoraan lause. © www.gvozdem.ru

Menetelmä 2. Web

Hyvin yksinkertainen tapa tehdä merkintä suorakulmion muodossa, jonka kulmat ovat 90 °. Tärkeintä, jota tarvitsemme, on lanka, joka ei ulotu, ja mittaustesi tarkkuus nauhamittauksella.

1. Leikkaa kappaletta merkkijonoa, jonka on muodostettava merkintä. Tässä esimerkissä rakennamme säätiön, jonka sivut ovat 6-8 metriä. Suorakulmion oikean rakenteen lisäksi tarvitsemme samanlaiset diagonaalit, jotka suorakulmion ollessa 6 x 8 metriä ovat 10 metriä (ts. Pythagoras on kuvattu edellä). Sinun on myös otettava sidoksen pituus langan pituudella.

2. Liitämme "web" kuten kuvassa. Kiinnitä sivut diagonaalilla 4 kulmassa kulmissa. Leikkauskohdan diagonaaleja ei tarvitse nitoa.

3. Laita ensimmäinen merkkijono (kohdat 1,2). Korjataan se varsien avulla. Tärkeintä on pitää tangot tiukasti maahan ja kun ne venytetään rakentamistamme läpi, ne eivät johda pois. Tämä on tärkeä näkökohta.

4. Nosta kulma 3. Tärkein edellytys on, että 1-3 johto ja 2-3 lävistäjä eivät itke ja ovat mahdollisimman tiukkoja. Kiinnittämällä kiinnityspisteen avulla pisteen 3 kohdassa on kulma pisteessä 1 90 °.

5. Kiinnityskulma 4 ja kiinnitä tappi. Varmistamme, että lanka kohdissa 2-4, 3-4 ja lävistäjä 1-4 eivät itke ja ovat mahdollisimman tiukkoja.

6. Jos kaikki ehdot täyttyvät, tuloksena pitäisi olla suorakulmio, jonka kulmat ovat niin lähellä 90.

Asettelu talon perustalle

Merkki sarakkeen alla

Tehdään kaksikerroksinen obnojka. Alempi taso on pilarin taso.

Yläpinnan tasoitus - tason grillaus.

Merkintä nauhalevyille

Luo suorakulmio ulkoreunalle käyttämällä t.Pifagoraa. Sitten vetäytymme määrällä, joka vastaa nauhan leveyttä ja tekee sisäisen muodon.

Laatta pohjaan

Helpoin tapa merkitä. Rakenta- mme suorakulmion säätiön kokoon Pythagoraanin lauseella oikean kulman löytämiseksi. © www.gvozdem.ru

Tekijältä

Tässä artikkelissa tarkastelimme, miten teemme asettelun säätiölle omiin käsiimme suorakulmion rakentamisella, jonka kulmat ovat 90 °. Yleensä merkinnässä ei ole mitään vaikeaa. Kysymyskustannus on langan hinta, obnojkan lankku (talousversio - napit) ja kyky käyttää mittanauhaa.

Säätiön merkintä: kulmat ja lävistäjät

Säätiön merkinnät: kulmat ja lävistäjät. Säätiön merkintä on prosessi, jolla tulevan rakenteen ulottuvuudet siirretään suunnitelmasta sivustoon. Säätiön merkinnät on tehtävä oikein ja tarkasti, koska työn laatu riippuu tulevaisuuden säätiön tasaisuudesta ja siten rakennuksen rakentamisesta. Myös alkuperäinen tarkka ja tasainen merkintä auttaa välttämään virheitä myöhemmissä rakennustöissä.

Merkitään säätiö käyttäen panoksia, lankoja ja mittanauhaa.

Säätiön merkinnöissä työskenneltäessä on noudatettava tiettyjä sääntöjä:

 • Säätiön kulmakappaleen asentaminen olisi toteutettava rakennussuunnitelman mukaisesti ottaen SNiP huomioon. Etäisyys, joka on yhtä suuri kuin kellari seinämien etäisyys toisessa suunnassa ja toisessa, edullisesti pienellä marginaalilla, on sijoitettu ensimmäisestä tapista.
 • Kaksi alttiutta sivua tulisi muodostaa oikeaan kulmaan. Voit tarkistaa kulman tasaisuuden käyttämällä "Egyptin" kolmion sääntöä. Pythagoraanin lauseessa olevan "egyptiläisen" kolmion pituudet ovat pituudet 3 ja 4 ja hypotenuusi on 5. Mitattavan yksikön valinta ei ole väliä. Kahden puolen muodostamasta kulmasta, yhdessä suunnassa, asetamme 3 m ja toisiin 4 m ja kiinnitämme mitatun etäisyyden molempien pyykkipoikien tai nippusarjan avulla. Mittaamme etäisyyttä yhdestä kvartsista toiseen, pitäisi olla 5 m. Joten suoran viivan kulma. Samalla periaatteella paljastetaan kaksi jäljellä olevaa puolta.
 • Kun kaikki kulmat ovat kohdakkain, alamme tarkistaa pohjan lävistäjä. Aluksi ne on laskettava matemaattisesti a2 + b2: n neliöjuuren yhtälön avulla. Esimerkiksi jos säätiön sivut ovat 8 ja 10, diagonaali on 64 (8x8) + 100 (10x10) = "164, laskemme juuren 164, saamme 12.8.
 • Kun asennat muottiin, kaikki kulmat ja lävistäjät tarkastetaan uudelleen huolellisesti.
 • Usein havaittu perusta ei ole oikea muoto, jossa on erilaisia ​​projektioita ja rivejä. Tällöin perustuksen oikea määrittäminen on tarpeen jakaa suorakulmioksi tai neliöksi. Jos seinät eivät muodosta oikeaa kulmaa, ne hahmottavat ääriviivat ja vähentävät tai lisäävät oikean kolmion.

Löydät säätiön rakentamiskustannukset soittamalla numeroon +7 (812) 918-82-93 tai lähettämällä meille laskutushakemuksen

Rakennusyritys "Nevky Kray" tarjoaa palveluja monoliittisten säätiöiden rakentamiseksi Pietarissa sijaitsevalle maalaistalolle ja Leningradin alueelle korkealaatuisen työn laadulla ja kohtuullisilla hinnoilla.

Kuuleminen ja tiedot puhelimen työstä / 812 / 918-82-93

Asettaa talon perusta omiin käsiisi - järjestelmiin, menetelmiin ja esimerkkeihin

Kun sivusto on puhdistettu erilaisista roskista, ruohosta ja muista rakennuksen häiritsevistä esineistä, ensimmäinen ja erittäin tärkeä rakennusvaihe alkaa - säätiön merkintä.

Luottamus ja luotettavuus ei luonnollisestikaan ole riippuvainen merkinnästä, mutta oikeat kulmat, symmetria, seinien pituus ja jopa tulevaisuuden asento talon sisällä riippuvat sen tarkkuudesta.

Artikkelin sisältö:

Kun olet oppinut oikein merkitsemään tulevan talon seinät omilla käsillänne, säästät vain pienen budjetin, mutta voit myös tehdä joitain muutoksia myöhemmin. Koska paperi on yksi asia, ja kun näet omakohtaisesti miten ja missä seinät sijaitsevat tulevassa talossa, voit ehkä korjata jotain. Mutta ilman tätä, sinun täytyy maksaa uudestaan.

Nyt näytän kaaviollisesti, yksi yksinkertaisista tavoista merkitä sekä suorakulmaiset seinät tahansa monimutkaisuus, ja erkkeri ikkunat, ilman erityisiä mukautuksia, joiden avulla ruletti yksin.

Asetteluperusta talolle, jossa on suorat kulmat

Aloitetaan ehkä yksinkertaisimmillaan - suorakaiteen muotoinen talon asettelua. Varsinkin koska myös talot, joissa on monimutkainen ulkoasu, mutta suorilla kulmilla, perustuvat tähän menetelmään.

Kaikkien talon muodon merkinnät alkavat sen sijainnin määrittämisellä rakennustyömaalla.

Jos aloitat rakentamisen, sinulla on jo oltava rakennuslupa ja siihen liittyvät asiakirjat, jotka sisältävät sivuston kaikkien rajojen pienimmän sisennyksen.

Aloitetaan yksinkertaisimmalla esimerkillä, kun tontti, kuten talossa, on suorakaiteen muotoinen (ks. Kaavio yllä). Minulla ei ole minkäänlaisia ​​erityisiä, kalliita työkaluja, mielestäni helpoin tapa perustaa säätiö ovat seuraavat:

 1. Määritä tulevan kodin sijainti sivustossa, sillä meidän tapauksessa se on oikeassa alakulmassa.
 2. Valitse sivuston kaksi lähimmästä reunasta (tässä tapauksessa ne ovat yllä olevassa kaaviossa mainittuja rajoja - musta).
 3. Laita ensimmäiset 4 tapit, jotka on merkitty numeroilla 1-4, kohdan mukaisten kohtien mukaisesti ja venyttele niiden väliset langat, kuten on esitetty mustalla pisteviivalla. Joten löysimme yhden talon.
 4. Tällöin koukusta 2 mitataan pituus, joka on yhtä suuri kuin BD-seinämän pituus ja aseta tappi №6. Vastaavasti altista tapin numero 8.
 5. Kiinnitä koukku ³3 sivun alareunaa pitkin mittaa CD-levyn seinämän pituus ja aseta peg №7. Vastaavasti altista tappi numero 5.
 6. Me venytämme köydet, kuten kaaviosta näkyy mustalla pisteviivalla, tuloksena olevat kulmat ja ne ovat talon kulmat.
 7. Oikean suorakulmion oikeellisuuden tarkistaminen alla kuvatulla tavalla.

On syytä huomata, että hyvin usein tapahtuu, että osa ei ole muodoltaan suorakaiteen muotoinen, ei siis tarvitse aloittaa kahta leikkauspuolta, vaan vain yhdestä, joka on vetänyt vain yhden johdon, joka on yhdensuuntainen sen kanssa. Muut johdot kiristetään "silmällä" ja korjaavat sitten virheet alla kuvatulla tavalla.

Läpiviennusten tarkistaminen ja säätiön merkkien korjaaminen

Jos olet tehnyt kaiken oikein, etäisyys pisteestä A pisteeseen D olisi oltava yhtä suuri kuin etäisyys B-pisteestä C. Toisin sanoen suorakaiteen lävistäjien tulee olla yhtä suuria (alle 1 cm on sallittu ero).

Jos sinulla on molemmat samanpituiset lävistäjät - onnittelut, pääosa merkinnästä on läpäissyt ja voit alkaa merkitä sisäseinät. Valitettavasti useimmiten diagonaalien mittaamisessa on pieniä eroja. Voi olla useita syitä - ei varsin suorakulmainen alue, korkea ruoho, joka häiritsee mittauksia ja jopa inhimillistä tekijää.

Kuinka olla tässä tapauksessa, aloittakaa uudestaan?

Ei, joka tapauksessa! Jos poikkeama ei ole metreinä, ei tarvitse aloittaa uudestaan. Sinun tarvitsee vain "korjata" kulmat, nyt kerron teille, miten tehdä se.

Oletetaan, että diagonaalinen CB on 20 cm pidempi kuin diagonaalinen AD, niin talosi kehä näyttää kaaviosta.

Menettely jatkotoimille säätiön ulkoasun alla talon alla:

 1. Kulmat A ja B siirretään vasemmalle noin 10 cm (puolet diagonaalien koon erosta).
 2. Mitataan uudelleen kaikki sivut ja diagonaalit. Osapuolten ei tulisi muuttaa kooltaan, mutta on parempi olla turvallinen.
 3. Jos ero on vähentynyt, mutta silti ne eivät ole yhtä suuria (sanotaan, että ero on tullut 5 cm: ksi), toistamme pisteitä 1 ja 2, mutta siirrämme ne jo 2,5 cm: n tarkkuudella.
 4. Jos diagonaali AD on nyt suurempi, niin toistamme myös kohdat 1 ja 2, mutta muuttamalla kulmat vastakkaiseen suuntaan (tässä tapauksessa oikealle).

Layout Foundation monimutkainen muoto

Se on hyvä, kun talon säännöllinen suorakaiteen muotoinen säätiö on säädetty, se ei ole ongelma tehdä se itse. Ja mitä jos talo on monimutkainen muoto.

Täällä tietenkin merkintä on hieman vaikeampaa, mutta silti ei riitä antamaan osaa arvokasta talousarviota sille.

Monimutkaisen talon merkitseminen omiin käsiisi, menettelyn tulisi olla seuraava:

 1. Tilan on oltava suljettu suorakulmioon, kuten kaaviossa näkyy sinisellä katkoviivalla (paitsi ulkonevat ikkunat).
 2. Merkitse tämä suorakulmio tontille, kuten edellisessä osiossa, tarkista ja korjaa lävistäjä.
 3. Sitten merkitään kaikki jäljellä olevat kulmat samalla tavalla kuin suorakulmainen talo, vain vedämme johdot sivuston rajoilta, mutta itse talon rajalta (sininen suorakulmio).
 4. Periaatteessa ei ole tarpeen tarkistaa kunkin yksittäisen suorakulmion lävistäjiä, sillä jos sininen suorakulmio osoittautuu täysin sileäksi ja venyttää johdot yhdensuuntaisesti sen sivujen kanssa, saamme tarkan merkinnän tulevan talon perustasta.

Bay Window Layout

Itse lautan ikkunan merkintä, vaikkakin monimutkaisempi kuin suorakaiteen muotoinen merkintä, ei myöskään ole erityinen monimutkaisuus ja vaara, kuten se saattaa vaikuttaa ensi silmäyksellä.

En kuvaa lahden ikkunan asettelua niin yksityiskohtaisesti kuin edellisessä osassa suorakulmaisella pohjalla, koska periaatteet ovat samat. Aion kuvata vain ne vivahteet, jotka on otettava huomioon, jos teet sen omin käsin.

Lahden ikkunan merkintä tehdään samalla tavalla - omin käsin. Talon pohjan merkitseminen järjestyksessä erkkeri-ikkunan muodossa on seuraava:

 1. Joten talo on jo merkitty, emme poista johtoja.
 2. Johtimilla 5-7 ja 1-3 merkitsemme lahden ikkunan kohoumaa ja venytämme johtoa.
 3. Sitten mitataan pylväikkunan pituus juonialueen alareunassa ja asetetaan tappi nro 9.
 4. Siirrämme tämän pituuden talon CD-puolelle (piste H) ja venytetään johto saadun pisteen ja varren nro 9 väliin (suorakulmion muotoiset ääriviivat kääntyvät pois).
 5. Sitten yksinkertaisesti pisteestä C ja pisteestä H projektin mukaan merkitse samat etäisyydet ja siirrä ne johdolle, joka on kiristetty kohdassa 2 (kohdat E ja F).

Merkitään talon kellarikerroksen oikeat kulmat "Egyptin kolmion" avulla.

On myös toinen tapa tehdä käsin tehdyistä säätiötavoista "Egyptin kolmion" avulla.

Kuten tiedetään geometrisen koulukurssin - "Egyptiläinen kolmio" on oikeanpuoleinen kolmio, jonka sivut ovat 3, 4 ja 5. Ja missä yksiköissä, senttimetreinä tai kilometreinä, sillä ei ole väliä.

Jotta tällainen kolmio voitaisiin koota omilla kädillä, tarvitset 3 suhteellisen jäykkää liuskaa, 3m, 4m ja 5m kokoisia, puisia tai metalleja. Ja jos kolmio on koottu näistä rullista, se on suorakulmainen.

Käyttämällä tällaista kolmioa voit merkitä suorat kulmat ja suunnat pystysuorat seinät.

Mutta käytännöllisesti katsoen tämä kolmio on ensin vaikea tehdä täydelliseksi, ja toiseksi, jos talo on suuri, niin kolmiota tarvitaan iso, ja se on yksinkertaisesti sopimatonta. Pieni kolmio on virhe, joka sitten korjataan joka tapauksessa mittaamalla diagonaalit.

Ottaen huomioon edellä mainitut - tehdä "Egyptin kolmio" omilla käsillänne, perustuksen merkitsemiseen, useimmissa tapauksissa ei ole järkevää.

Päätelmät ja vinkit:

Joten ensi silmäyksellä kaikki on hyvin vaikeaa ja ilman ammattitaitoista apua - on mahdotonta tehdä, mutta tämä ei ole läheskään. Jos tuntee ja ymmärtää olemuksen, talon perustan asettelua omalla kädelläsi tulee sinulle pelkistetyksi.

Tässä on muutamia vinkkejä:

 1. Ennen kuin aloitat merkinnän, varmista, että naapurialueista ja punaisesta viivasta (asiakirjojen mukaan) on riittävä sisennys.
 2. Ihanteelliset koukut ovat 10-14 mm halkaisijaltaan lujittavia kappaleita, joten voit säätää perustuksen tarkemmin.
 3. Vedä johto tappien väliin niin, että ruohon takia sen suunta ei poistu.
 4. Älä irrota kiristyneitä johtoja, ennen kuin kaivantoa kaivataan 2-3 riviä, muuten tarkat merkinnät voivat muuttua epätasaiseksi pohjaksi.

Varoitus! Riippumatta siitä, kuinka tarkasti tunnistat talon perustan, joka tapauksessa, kun työskentelet sen kanssa valun jälkeen, olipa kyseessä tiili, lohkot tai valaistus, on välttämätöntä tarkistaa diagonaalit uudelleen.

Kuinka lasketaan ja näytetään kellarin lävistäjä

Oikea laskeminen ja säätäminen säätiön tai säätiön läpimitan läpimittaksi - on erittäin hyvä palkata asiantuntijoita. Mutta jos olet jo nähnyt "neliömetrin" ohjelman useita kertoja, monta kertaa olet kuullut keskustelun siitä, miten rakentaa, ja joukko anekdootteja rakentamisesta? - Toinen asia. Tämä antaa meille "täyden oikeutuksen" olettaen, että voimme selviytyä niin yksinkertaisesta asiasta kuin säätiön muotojen kulmat ja lävistäjät. Se on niin korkea mielipide itsestään, joka aikoo rakentaa kylpyamme omilla käsillään (Haha!)

Kirjoitin perustuksen ja muotin ulkoasun ja muotoilun alusta artikkelista. Perustustyön muottien kokoaminen. Ajettaessa panoksissa ja asennettaessa ulkoisia muottialustoja, olen jo tarkistanut lävistäjän pituuden. Kaikki tuli millimetriin. Tämä on tärkein edellytys hirsimökin oikeiden kulmien saamiseksi. Ensimmäisen merkinnän jälkeen käsityötapa oli kuitenkin grillattavan pohjan asentamisen, sisäisten muottipaneelien asentamisen, pylväiden muotojen viimeistelyn maatasosta tulevan säätiön pohjalle. Tietenkin yritin kovasti olla siirrä mitään, ja panokset ajettiin syvälle.

Mutta kuten missä tahansa rakennuksessa, oli kapea. Se ei ole yhtä pelottavaa kuin jos en olisi huomannut tai en tiennyt siitä. Siksi päätin tarkistaa diagonaalit uudelleen ennen vahvistuksen asentamista. Ero osoittautui 2 cm: iin, mikä oli hyvä, ennen betonin kaatamista.

Kuinka näyttää muottiroiski?

Oikean muottien rakentamisen helpottamiseksi tein seinien pituuden ehdottomasti. Tästä syystä epätasapaino voidaan saada vain rommustuksena. Luku on tarkoituksellisesti lisännyt selkäydyksien vinoutumista.
Tilanteen korjaamiseksi toimi seuraavasti:

 • heikennetään vuorotellen kiinnittymistä pystysuorissa panoksissa maa- ja muottipesuissa;
 • siirsi ensimmäisen sarakkeen vastakkaiseen suuntaan puolet etäisyydestä "C" ja kiinnitti sen uuden kiinnityspisteen suojuksiin;
 • siirsi toista saraketta vastakkaiseen suuntaan puolet etäisyydestä "C" ja kiinnitti sen uuden kiinnityspisteen suojuksiin ja niin edelleen;
 • tiedän diagonaalin pituuden, vedin nauhan kulmasta kulmaan pisteeseen "Z" - lävistäjä keltainen viiva. Pohjoinen muottipelti siirtyi suuren nuolen suuntaan muotin reunan leikkauspisteeseen ja merkinnällä nauhamittaan kohdassa "D", joka vastasi lävistäjän pituutta;
 • muotti oli kiinnitetty sellaiseen asentoon, että panokset työnnetään maahan.

Muodon yhden sivun (pohjoisen kuvassa) yhdistetty liikkuminen ei ollut kovin vaikeaa, koska kiinnitysosat ja alusrakenne olivat oikeassa asennossa. Siksi diagonaalinen offset oli minimaalinen, ja pyrkimykset "säätää" suojien asento ei aiheuttanut mekaanista rasitusta ja vaivaa.

Menetelmää, jossa kulmien asentaminen samanlaisiin vinoviivoihin voidaan käyttää vain sillä edellytyksellä, että sivut ovat yhtä suuret. Tasojen tasavertaisuus riittää!

Suurikokoisten muottien sivuille on mahdollista soveltaa "kultaisen" kolmion sääntöä. Jos tällainen kolmio Pythagoraanin lauseessa on sivut 3, 4, niin hypotenuusi on 5 yksikköä. Tällöin on tarpeeksi mitata osien 3 ja 4 monikerrokset ylimmän kulmassa muottien sivuilla ja sitten ohjauspisteiden välinen etäisyys on 5 osaa! Tämä takaa oikeat kulmat ja tasaisuuden diagonaalit!

Suunnittelun toteuttamiseksi on suositeltavaa käyttää kaavinmenetelmää, jonka avulla voit tarkistaa kulmat milloin tahansa, poistaa ja asentaa säätiön kehäjohtimet uudelleen.

Ennen kaatamista säätö ei ole laiska tarkistaa diagonaalit uudelleen. Tämä ei ole tarpeeton! Betonia ei voida helposti ja nopeasti korjata. Virheet korjataan hyvin kalliiksi ja pitkiksi. Hirsitalon perusta on enemmän laatuvaatimuksia kuin kivitalon perusta. Ratkaisu ei sovi mitään!

Älä unohda rasvan rasvaa ennen kaatamista, jotta se on helppo purkaa!

Diagonaalilaskenta

Lataa, tallenna tulos.

Valitse tallennusmenetelmä

tiedotus

Ammattimaisen muotoilun ja perustuksen, seinämien sekä talon kattavan kattorakenteen muodostaminen edellyttää geometristen kulmien selkeää linjausta ja rakennesegmenttien diagonaalien laskemista. Rakennuksen turvallisuus, vakaus, lujuus ja kestävyys riippuvat suoraan laskennallisten manipulaatioiden tarkkuudesta. Interaktiivinen diagonaalilaskuri säätiön ja kattojen laskemiseen auttaa sinua tekemään tarkasti kaikki suunnittelutoiminnot talon suunnitteluvaiheessa muutamassa sekunnissa.

Diagonaalilaskimen edut

 • Se auttaa laskemaan tarkasti säätiön tietyn osan neliön vain muutamalla napsautuksella.
 • Voit suorittaa itsenäisesti suorakulmion tai kolmion lävistäjän laskemisen.
 • Se auttaa laskemaan nopeasti säätiön koko pituuden ja leveyden sekä talon seinät.
 • Suunnittelutoimintojen tulokset takaavat 90 °: n geometristen kulmien selkeän linjan asennuksen aikana, kun asennetaan pohjan, seinien ja katon rakenneosia.
 • Säästää paljon aikaa, hermoja ja rahaa kaikkien muiden luokkien rakennusten suunnittelussa.
 • Pohjan diagonaalien laskenta antaa säätiön moitteettoman järjestyksen, joka antaa talon turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävyyden.
 • Mahdollisuus vastaanottaa maksutapahtumien tuloksia PDF-muodossa maksutta sähköpostiin tai tulostaa ne heti verkossa.

Selkeästi lasketaan katodien perustuksen, seinien ja rakenteellisten elementtien geometriset parametrit tänään. Käytä online-diagonaalilaskuria ilmaiseksi - säästä aikaa, rahaa ja vaivaa juuri nyt!

Tee itse säätiön tarkka asettelu

Ennen maarakennuksen aloittamista rakennuksen perustusten rakentamisessa on välttämätöntä valmistaa paikkaa Jotta voit tehdä tämän, sinun on tiedettävä, kuinka oikea yksityisen talon perusta on omilla käsillesi. Piirtäminen tai luonnos on siirrettävä maastoon, ja se on tehtävä erittäin tarkasti, jotta vältetään edelleen rakentamisen ongelmat.

Miksi tarvitsemme merkintää

Monet ei-ammattimaiset rakentajat eivät ymmärrä valmistelutyön merkitystä. Seuraavassa on ongelmia, jotka saattavat syntyä, jos merkintä ei ole virheellinen tai täysin laiminlyöty:

 • rakennuksen geometristen mittojen rikkominen;
 • epätarkkuudet kulmamittauksissa;
 • epäsäännöllinen tukirakenteiden toiminta, joka johtuu perustusten ja seinien poikkeamasta suunnittelusta;
 • kun käytetään esivalmistettuja lattioita, niiden elementit, jotka on valmistettu suunnitteluarvojen mukaan, eivät ehkä ole sopivia olemassa oleviin kokoluokkiin, mikä johtaa ylimääräisiin taloudellisiin ja työvoimakustannuksiin.

Pohjan ääriviivan merkitseminen talon alle mahdollistaa tukirakenteen sijoittamisen tiukasti päätöksen mukaisesti.

Rakennuksen tulevien seinien sijainti ja tilojen koko riippuvat säätiön sijainnista.

Vaaditut työkalut

Säätiön merkitseminen oli tarkkaa ja nopeaa, joten sinun tarvitsee varastoida seuraaviin laitteisiin ja materiaaleihin:

Säätiön merkintävälineet

 • mittanauha, jolla on suuri mittanauhan pituus (ihanteellisesti yhtä suuri tai suurempi kuin talon pisimmän seinän pituus);
 • puiset tangot tai lujitustangot (valinta riippuu käytettävissä olevista materiaaleista ja pohjamassan tiheydestä);
 • Rakennusneliö (kulmien arvo on 30,60 ja 90 astetta);
 • vahva johto;
 • puiset säleet;
 • kiinnittimiä, tappeja tai kynsiä, jotka kiinnittävät johtoa tappeihin;
 • rakentamisen taso (voit ostaa halpa kupla, laser helpottaa työtä suuresti, mutta se on korkealla).

Jos mahdollista, voit myös käyttää tasoa, mutta sen hankkiminen yhden rakennuksen rakentamiseksi on epäkäytännöllistä. Sinulla on myös oltava sakset leikkaamaan johtoa, vasara hammering kynsien, laskin tarvittavat laskelmat.

Työn aloittaminen

Yleisenä menetel- mänä voidaan mainita nauhan perustus. Hihna tai yksittäiset kannattimet (pylväät, paalut). Se eroaa merkityksettömästi. Helpoin tapa merkitä maahan pohjalevyn alla. Riittää, että ilmoitetaan levyn kulmat ja sivut.

Aloita rakentamispaikan valmistelu ensimmäisestä kohdasta. Se voi toimia missä tahansa talon kulmassa. Nauhan ja muuntyyppisten perustusten on löydettävä kulman uloimmat sivut. Piirustuksia tai piirroksia tehtäessä on suositeltavaa sitoa rakennettava kohde olemassa olevaan tai sivuston reunaan.

Kun olet määrittänyt ensimmäisen pisteen, sinun on rakennettava oikea kulma. Helpoin tapa tehdä tämä on käyttää "Egyptin kolmio" -menetelmää. Ensin sinun on huomioitava kulma osapuolten pienellä pituudella, käyttäen rakennuksen neliötä. Seuraavaksi, yhdellä suunnalla, ne syrjäyttävät arvon, joka on jaollinen 3: llä (on tarkoituksenmukaista lykätä 3 tai 6 metriä, niin suuri pituus pienentää mittausvirhettä) ja toisessa suunnassa jaettuna 4: llä (jos edellisessä tapauksessa 3 metriä viivästyy, ja jos 6 metriä sitten - 8).

Tarkastettuasi 90 asteisen kulman. Voit tehdä tämän mittaamalla viivästettyjen segmenttien päiden välisen etäisyyden lyhin reitillä. Jos käytettiin 3 ja 4 metrin segmenttejä, läpimitan pituus olisi 5 metriä. Jos segmentit olivat 6 ja 8 metriä, kulmakerroksen tasaisuus on 10 metriä. Jos arvot eivät täsmää, on tarpeen kohdistaa kulma ehtoon.

Jotta työ toimisi oikein, on myös tarpeen selkeästi kuvata merkinnän muotoilua.

Merkintä tai räpylä koostuu puusta kiinnitetyistä puulevyistä ja hyllyistä. Tällainen muotoilu on luotu vain kaistaleen pohjan ulkokehällä.

Ulomman nauhan ja sisäseinien sisäreunat on merkitty naulojen naulan avulla naulattuun johtoon. Puun ulompi kotelo voidaan tehdä kiinteänä ja aukkoina.

Ensimmäisen kulman löytämisen jälkeen yksinkertaisen suorakaiteen muotoisen osan nauhan perustuksen merkitseminen suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

Jalustan merkintäprosessi

 1. Toisen ja kolmannen kohdan löytäminen lykkäämällä seinämien pituutta. Rakenne näistä 90ᵒ kulmista ja niiden todentamisesta. Maamerkkejä unohdetaan joka paikassa.
 2. Viimeisen neljännen kohdan löytäminen ja rakennuksen ääriviivan rakentaminen. Kulmatarkastus.
 3. Tarkista diagonaalit. Niiden on noudatettava piirustusta. Jos talossa, kuten kyseisessä tapauksessa on suorakaiteen muotoinen, diagonaalien on oltava yhtä suuret. Sama sääntö koskee neliötä.
 4. Pylväät tappeja ulkoreunan ympäri vetämällä johto.
 5. Lisäys vaakakiskojen kärkeen. Tämä on tehtävä suunnilleen pystysuoran telineen korkeuden keskellä tai sen yläreunan yläpuolella.
 6. Seuraavaksi suoritetaan sisäisen muodon merkintä. Voit tehdä tämän vetäytymällä ulkopuolelta pohjan leveydelle ja merkitsemään myös napeilla ja johdolla.
 7. Tarkista sisäkulmat ja diagonaalit.
 8. Sisäseinien merkitseminen ja niiden liitäntöjen kulman tarkistaminen ulkoisten osien kanssa.

Kun merkintä on päättynyt, hedelmällisen maaperän yläkerros poistetaan talon alapuolelta ja kaivetaan kaivo. Rakennuksen nauhapohjan laitteessa on kellari kaivannon sijaan, joten on tehtävä oja. Tässä tapauksessa merkinnän sisäisen osan laitetta ei tarvita ennen kaivamisen aloittamista. Sisärajan merkintäjohto vedetään kaivamisen jälkeen kiinnittämällä se ulkoisiin kiskoihin vaaditulla etäisyydellä.

Säätiön asettaminen omiin käsiisi ei vaadi monimutkaisia ​​laitteita. Mutta jos suunnittelet melko suurta rakennetta, työvoimakustannusten alentaminen vaatii tasoa (laser taso). Sen avulla kaikki tarvittavat geometriset mittaukset, myös kulmien tarkistaminen, voidaan suorittaa mahdollisimman lyhyessä ajassa. Yksittäisten asuntojen tarpeisiin yksinkertaisia ​​laitteita.

Jotta ei häiritse kaivaustyötä, se on oikein tehdä se 50 cm paksuudella suunnitteluarvojen ulkopuolelle.

Vapaasti seisoville perustuksille sekä nauhalle suoritetaan ensin ulompi leikkaus ja sitten johto kiristetään tuke- mien osoittamiseksi.

Jos merkintä on tehty oikein, rakennuksen rakennuksen aikana ei tule olemaan voimakkaita poikkeamia suunnitteluarvosta (edellyttäen, että seinäasennustekniikkaa ja sen tasaisuutta noudatetaan). Säätiön huoneiden ja merkintöjen avulla voit rakentaa talon ilman lisätoimenpiteitä talon elementtien asentamiseksi ulottuvuuksiin

TV-näytön lävistäjä

TV: n diagonaalilla on suuri merkitys televisiovastaanottimen valinnassa. Näytön koon oikeasta valinnasta riippuu videon katselusta mukavuus. Ja toteamus siitä, että mitä suurempi televisiokuvan halkaisija on cm, sitä parempi on täysin väärin.

Kuinka paljon on, jos kääntäisit 1 tuuman cm: ksi? Kuten tiedät, 1 tuuma on 2,54 senttimetriä. Tuumaa (verkosta. Duim - peukalo) on nimitys etäisyyden mittayksikölle eurooppalaisissa ei-metrijärjestelmissä. Tänään tuumaa on useimmiten ymmärretty englanninkieliseksi (2,54 cm: n tarkkuudella).

 • 1 tuumaa = 2,54 cm = 25,4 mm
 • 1 cm = 0,3937 tuumaa
 • 1 m = 39,37 tuumaa.

Englanninkielisessä järjestelmässä 1 tuumaa = 12 riviä = 72 pistettä = 1/12 jalkaa = 1/36 telakoita.

Kansainvälisen SI-mittayksikön käyttöönoton jälkeen tuumaa pidetään vanhentuneeksi nimikkeeksi, joka olisi poistettava asteittain. Tästä huolimatta tuumaa käytetään edelleen teknisessä suunnittelussa, kun määritetään kalibraattorit ja muotoilutekijät, yhteensopivuus pitkään vakiintuneiden teknisten ratkaisujen kanssa. Tällöin tuhansina merkkinä käytetään kaksoisvetoa (lainausmerkki ").

Televisioteknologiassa tuumaa ilmaisevat näytön diagonaalin, joka mitataan etäisyyden matriisin vastakkaisten kulmien välillä. Esimerkiksi 37 "tarkoittaa ruutua, jonka lävistäjä on 37 tuumaa tai 37 x 524 = 93,98 cm.

Yksinkertainen pituusmuunnin, joka muuttaa tuumaa senttimetriin ja senttimetreihin:

Esimerkiksi jos otat 32 tuuman televisiota, kuinka paljon se on cm? Laskelmien avulla muuntimessa saamme, että senttimetreinä 32 tuumaa on 81,3. Toinen esimerkki, me kääntää 22 tuumaa cm, saamme 55,9 senttimetriä. Ja jos otat diagonaalin 42 tuumaa, saamme 106,7 senttimetriä.

TV: n läpimitta cm ja tuumina, muuntotaulukko:

Miten valita diagonaalin koko

Television lävistäjän valintaan vaikuttaa kaksi tekijää:

 1. etäisyys, josta katsot televisiovastaanotinta;
 2. kuvaruudussa olevan kuvan tarkkuus.

Ja tämä kuvaeron resoluutio riippuu ruudusta, laitteesta, jota olet ostanut ja television syötteestä lähetetystä videosignaalista.

Kuvassa näet, miten TV: n lävistäjä mitataan.

Voit tarkistaa sen itse valitsemalla televisiovastaanottimen. Jos tarkastelet tarkasti huonolaatuisella kuvalla, esimerkiksi maanpäällisellä televisiolla, havaitset kaikki kuvan ja videosignaalin käsittelypiirien puutteet. Ja jos vetäytymme pienemmistä, pienistä virheistä tulee näkymättömiä.

Esimerkiksi, jos otat televisiovastaanottimen, jonka läpimitta on 32 tuumaa, signaalin, jossa on 625 riviä (ilma-TV), etäisyys näytöstä on noin kolme diagonaalista 32 x 3 = 96 tuumaa tai 96 x 244 = 243 cm, mikä on noin 2,5 metriä. Ja jos kuvan tarkkuus vastaa 720p, näytön välinen etäisyys tavalliselle katselulle on 1,9 metriä tai enemmän. Jos televisio on jo Full-HD, se on kätevä katsella videota 1,3 metrin etäisyydeltä tai enemmän. Näyttäisi vähimmäisetäisyys näytöllä katsottuna, jota ei näy videosignaalin rakenteesta johtuvan kuvan vääristymässä.

Jos esimerkiksi katseluetäisyys on noin 2,2 m, HD-valmius-TV: n ostamiseen voi valita laitteen, jonka lävistäjä on enintään 37 tuumaa. Jos valitset Full-HD-TV: n, voit siirtää diagonaalia jopa 52 tuumaa kuvan laadun uhraamatta. Uuden mallin, jonka tarkkuus on 4 kt (Ultra HD), jolla on videoiden muunnosmoduuli UHD: n resoluutioon, on tällä katselualueella yli 60 tuumaa.

Mutta katsottuna etäisyydeltä, joka ylittää lasketun, erilainen ero televisioissa, joissa on eri resoluutiot, ei näy. Älä unohda, että laitteen resoluution on vastattava videosignaalia korkealaatuisempaan toistoon. Siksi, kun nykyään lähes kaikki Full HD -televisiot ja jopa Ultra HD -resoluutiomallit (neljä kertaa enemmän kuin Full HD) tulevat näkyviin, sinun on otettava huomioon videosignaalin pikseleiden määrä.

Ilma-TV: ssä on SD-resoluutio (625 riviä). Digitaalinen televisio on kuitenkin yhä yleisempi, ja päätöslauselma on tunnustettava lisäksi, mutta se on enemmän kuin SD. On olemassa paljon Full HD -laatuisia elokuvia, mutta Ultra HD: llä on vielä hyvin vähän sisältöä. On mahdollista neuvoa kaikki laskelmat tänään, sillä edellytyksellä, että katselet videokuvaa Full HD -laatuina, ja saat minimaalisen katseluetäisyyden. Ja jos sinun on lisättävä etäisyyttä esimerkiksi asentamalla televisio olohuoneeseen, et näe minkäänlaisia ​​vaurioita kuvanlaadulle.

TV: n diagonaali cm: ssä

TV: n katseluetäisyys ja näytön lävistäjän koko voidaan liittää seuraaviin taulukkoihin:

Esitetyt diagonaaliset televisiot tuumina ja senttimetreinä, taulukko sallii kaksi parametria valitsemaan kolmannen. Valitse taulukosta ruutuviivan vaakasuora koko, valitse pystysuorasti kuvan tarkkuus ruudulla (riippuen televisiosta ja tulosignaalista) ja näiden arvojen risteyksessä on haluttu katselukulma metreinä.

720p-laatuinen signaali voidaan antaa satelliittitelevisio-ohjelmilla, pelejä digisovittimista, BD-levyjen kopioista, digitaalitelevisioista.

1080p-tarkkuus vastaa Full-HD-televisioita, ja on parempi käyttää tällaisia ​​laitteita, jos sinulla on tällaisen signaalin lähteet. Vaikka piirin ratkaisuja signaalin erottelukyvyn lisäämiseksi on 1080p, mutta tällaiset järjestelmät eivät aina toimi täydellisesti. Kaikki on tarkistettava paikan päällä.

Sen vuoksi on parempi määrittää etäisyys etupaneelista etukäteen ja valita haluamasi tarkkuus ja TV: n läpimitta cm.

Kuinka mitata lävistäjä

Pysyvä linkki sivulle: http://dvbpro.ru/?p=9112

TV: n oikea koko on avain suosikkiohjelmien ja muun mediasisällön katseluun. Lausunto "mitä suurempi televisiota lävistäjä on parempi" ei ole täysin totta. TV: n diagonaalin yleisesti hyväksytty mitta mitataan tuumalla. Tämä arvo ilmoitetaan tavallisesti televisioruudussa 22 "42" 52 "b jne.

Kerromme heti, että yksi tuuma on 2,54 cm tai 25,4 mm. eli sinun tarvitsee vain moninkertaistaa TV: n koon arvo. Jos televisiosi lävistäjä on 22 "(tuumaa), niin 22 * ​​2.54 on 56 cm.

Laskimen ja yksikön muuntimen avulla voit laskea television lävistäjän.

Kuinka mitata television lävistäjä?

Jos televisioruudusta kierrätetään, mutta ohjeita ei löydy, televisiota voidaan mitata eri tavoin:

• Etsi TV-malli internetistä (valmistajan verkkosivuilla tai Yandex.Marketilla) ja katso, mikä lävistäjä on.
• Mittaa television lävistäjä käsin.

Ensimmäisessä tapauksessa kaikki on yksinkertaista, löydämme haluamamme mallin, siirry Ominaisuudet-välilehteen ja tarkastelemme tarvitsemamme tiedot:

Toisen menetelmän, jolla mitataan television lävistäjä, tarvitsemme hallitsijan tai "mittarin". Teemme mittaukset kuvan osoittamalla tavalla, vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan (tai päinvastoin). Mittaa vain ruutu, laskematta kehystä.

Jos olet kiinnostunut koko tuumasta, jakaa näin saatu luku senttimetreinä 2,54 ja saat tuloksen tuumina.

Kuinka valita diagonaalisen television koko

Kun valitset television koon, sinun on kiinnitettävä huomiota kahteen asiaan - katseluetäisyyteen ja näytön tarkkuuteen. Toiseksi nyt kaikki on paljon helpompaa kuin ennen, koska Kaikki nykyaikaiset televisiot tukevat vähintään HD Ready -resoluutiota. Mutta etäisyys televisiosta on laskettava. Tämä voidaan tehdä helposti taulukon avulla:

Valitsemme lähetysten laadun ja näytön lävistäjän, saat mukavan etäisyyden katseluun.

Pikaopas luomalla säätiön asettelu

Säätiön laatu riippuu luonnollisesti siitä, kuinka hyvin merkinnät tehdään säätiölle. Ja vastaavasti talon laatu ja kestävyys. Mutta tämä ei tarkoita, että tätä ei voi tehdä käsin. Lisäksi kalliita työkaluja ei tarvita tämän työn tekemiseen.

Sivuston pohjan merkitseminen edellyttää seuraavia: rakennusjohto, mittanauha, tangot, neliö- ja hydraulitasot.

Tehtävän tekeminen rakennushankkeen siirtämisellä todelliseen maa-alueeseen on noudatettava perusperiaatteita:

 • mittaa rakennuksen pohjan sivujen pituus;
 • tarkkaile rakennuksen vaadittua kulmaa;
 • tallentaa rakennuksen perustuksen geometria hyväksytyn hankkeen mukaan.

Joten, jotta asettelu onnistuu omin käsin, tarvitset kaikki hankkeet ja rakennesuunnitelmat. Ilman niitä et voi tehdä mitään. Sen on myös tehtävä alustava työ rakennustarkoituksiin. Sivuston on oltava tasainen. Ja vain silloin voit aloittaa merkinnän.

Jotta voit merkitä säätiön itse, tarvitset:

 • rakentaminen johto;
 • mittanauha;
 • tapit;
 • neliöitä;
 • hydraulisella tasolla.

Joten, yksinkertainen askel askeleelta opas, joka auttaa myös aloittelijoille.

Vahvistettu betonilohkojen säätiö.

Vaihe 1. Etsi merkinnän tai alkuperän alkupiste.

Ja vaikka ensimmäisellä silmäyksellä onkin vaikeaa, se voi olla myös omalla kädellä. Yleensä yksinkertaisimmaksi viitepisteeksi ne käyttävät tontin juuria. Kiinnitämme pisteen tulevan talon julkisivulle, joka on lähempänä sivuston reunaa. Tässä vaiheessa aja koukku.

Vaihe 2. Kaaduta tulevan kodin kaikki neljä sivua.

Suunnitelman mukaan mitataan seinän pituutta talon etupuolen oikeaan kulmaan ja asemoidaan ura uudelleen. Sitten sinun pitäisi löytää pohjan vastakkainen kolmas kohta talon takaseinän vasemmassa kulmassa ja merkitä se varteen. Samalla tavalla merkitään neljäs kohta - takaseinän oikea kulma. Vedä johto varsien väliin. Sen pitäisi kulkea samalla korkeudella. Ei ole järkevää tehdä mittauksia kentällä, koska ne voivat vääristyä epätasaisen maaston vuoksi.

Tuloksen pitäisi olla suorakulmio tai neliö, riippuen projektista.

Työ on yksinkertainen, mutta yksitoikkoinen ja vaatii avustajan läsnäoloa.

Jos talosi projektissa on ulkonevat osat, kuten veranta, alustava merkintä on tehtävä vain pääosan rakennuksessa. Lisää loput myöhemmin. Poikkeus on vankka laatta, joka on kaadettava välittömästi ja täydellisesti.

Alueen alapuolella oleva alue

Vaihe 3. Tarkista, onko jokainen kellariviiras on merkitty oikein.

Mittanauhan avulla sinun on mitattava säätiön vastakkaisten kulmien välinen etäisyys. Tämä on rakennuksen pohjan lävistäjä (pisteiden 1 ja 4, 2 ja 3 välissä). Jotta saat helpommin, katso alla olevaa kaavaa 1.

Molempien kellariviirtojen on oltava samankokoisia. Jos jostain syystä näin ei ole, sinun on tarkistettava kaikki kulmat. Kulman tulee olla 90 °. Laske tarkasti kulma auttaa neliötä. Oikeiden kulmien vetäminen paremmin tapien siirtämiseksi. Tavoitteesi tässä vaiheessa on täydellinen lävistäjä.

Vaihe 4. Tee osioiden ja laajennusten osiointi (jos olet suunnitellut säätiötä, kuten kiinteä levy, tämä kohta ei ole välttämätön).

Ensimmäisessä vaiheessa väliseinät olisi laskettava oikein, tietenkin pääseinät auttavat sinua. Sinun tarvitsee vain mitata etäisyys täsmälleen. Sitten tarkistamme, onko merkinnät tehty oikein talon suunnittelun mukaan. Merkinnän ensimmäinen vaihe on valmis, ja voit olla ylpeä siitä, että olet tehnyt sen itse.

Puutarhatalon perustuksen asettelu.

Vaihe 5. Tee rumpu.

Toinen vaihe, jossa talon perusta on merkitty omalla kädellä, on alkanut. Kaavin tarvitaan, jotta löydettäisiin kaikki säätöpisteiden kohdat kuopan kaivamisen aikana, koska tangot ovat sen sisäpuolella. Tästä syystä on välttämätöntä päästä eroon linjasta, jota pitkin ne kaivaavat.

Tähystys on tiukasti kiinni parilla pareittain maahan 1,5 - 2 metrin etäisyydellä rakennuksen kulmasta. Sarakkeet on yhdistetty vaakasuorilla tankoilla samalla korkeudella. Korvan korkeus on säätiön korkeus.

Niinpä leikkaaminen on välttämätöntä, jotta se saa aikaan säätiön viivan. Varren osat on liitetty toisiinsa joustavasti, joka kulkee köysien johdon kanssa samansuuntaisesti. Esimerkki siitä, miten se tehdään käsin, ks. Kuva 2.

On tarpeen poistaa juoksija siten, että johto on pohjan yläviivalla. Tässä hydro-taso on kätevä. Käyttämällä sitä sinun on laskettava koko obnoska tasolle talon ylempään kellariin.

Kun olet onnistunut laskemaan ja merkitsemään rakennuksen perustan, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Tee kaivannon tarve hieman leveämmäksi kuin säätiö. Harkitse, että muotti on sovitettava siihen. Uskotaan, että perustusmerkintöjä ei ole niin vaikeaa, koska se on asennettava geometrisesti tarkkaan muottiin ja tasoitettava se korkeuteen.

Johtopäätös: talon rakentamista tässä vaiheessa voidaan kutsua yksinkertaiseksi

Käyttämällä vaiheittaista opetusohjelmaa voit tehdä omia käsiäsi oikein, jotta voit perustaa talosi perusta ilman ylimääräistä työtä. Käytettävissäsi on vain yksi avustaja, jonka avulla voit selviytyä tunnissa.

Ja vaikka sinulla olisi ollut joitain virheitä - älä ole surullinen. Silti helppo korjata.

Kuinka oikein mitata säätiön lävistäjä?

Säätiön merkintä: kulmat ja lävistäjät

Säätiön merkinnät: kulmat ja lävistäjät. Säätiön merkintä on prosessi, jolla tulevan rakenteen ulottuvuudet siirretään suunnitelmasta sivustoon. Säätiön merkinnät on tehtävä oikein ja tarkasti, koska työn laatu riippuu tulevaisuuden säätiön tasaisuudesta ja siten rakennuksen rakentamisesta. Myös alkuperäinen tarkka ja tasainen merkintä auttaa välttämään virheitä myöhemmissä rakennustöissä.

Merkitään säätiö käyttäen panoksia, lankoja ja mittanauhaa.

Säätiön merkinnöissä työskenneltäessä on noudatettava tiettyjä sääntöjä:

 • Säätiön kulmakappaleen asentaminen olisi toteutettava rakennussuunnitelman mukaisesti ottaen SNiP huomioon. Etäisyys, joka on yhtä suuri kuin kellari seinämien etäisyys toisessa suunnassa ja toisessa, edullisesti pienellä marginaalilla, on sijoitettu ensimmäisestä tapista.
 • Kaksi alttiutta sivua tulisi muodostaa oikeaan kulmaan. Tarkista kulman tasaisuus käyttämällä Egyptin kolmion sääntöä. Pythagoraanin lauseessa olevan Egyptin kolmiolla on pituudet 3 ja 4, ja hypotenuusi on 5. Mitattavan yksikön valinta ei ole väliä. Kahden puolen muodostamasta kulmasta, yhdessä suunnassa, asetamme 3 m ja toisiin 4 m ja kiinnitämme mitatun etäisyyden molempien pyykkipoikien tai nippusarjan avulla. Mittaamme etäisyyttä yhdestä kvartsista toiseen, pitäisi olla 5 m. Joten suoran viivan kulma. Samalla periaatteella paljastetaan kaksi jäljellä olevaa puolta.
 • Kun kaikki kulmat ovat kohdakkain, alamme tarkistaa pohjan lävistäjä. Aluksi ne on laskettava matemaattisesti a2 + b2: n neliöjuuren yhtälön avulla. Esimerkiksi jos säätiön sivut ovat 8 ja 10, lävistäjä on 64 (8x8) + 100 (10x10) = 164, laskemme juuren 164, saamme 12,8. Meidän diagonaalimme on 12,8. Diagonaalin suorakulmiot ja neliöt ovat yhtä suuret.
 • Kun asennat muottiin, kaikki kulmat ja lävistäjät tarkastetaan uudelleen huolellisesti.
 • Usein havaittu perusta ei ole oikea muoto, jossa on erilaisia ​​projektioita ja rivejä. Tällöin perustuksen oikea määrittäminen on tarpeen jakaa suorakulmioksi tai neliöksi. Jos seinät eivät muodosta oikeaa kulmaa, ne hahmottavat ääriviivat ja vähentävät tai lisäävät oikean kolmion.

Löydät säätiön rakentamiskustannukset soittamalla numeroon +7 (812) 918-82-93 tai lähettämällä meille laskutushakemuksen

Rakennusyritys Nevky Kray tarjoaa palveluita monoliittisten perustusten rakentamiseksi Pietarissa sijaitsevalle maalaistalolle ja Leningradin alueelle laadukkaalla työllä ja kohtuullisilla hinnoilla.

Kuuleminen ja tiedot puhelimen työstä 918-82-93

Kuinka laskea teippiperusta

Viime aikoina suurien perheiden määrä kasvaa jatkuvasti. Jos perhe asuu yksityisessä talossa, silloin pienien asukkaiden tulo lisää tilaa. Käytettävissä olevaa aluetta voidaan lisätä kahdella tavalla: tehdä laajennus ja rakentaa toiseen kerrokseen.

Toista menetelmää voidaan tehdä vain, jos talon alla on vahva perusta, joka kestää kaksi (tai kolme) kerrosta kuormitusta. Lisäksi tässä tapauksessa on välttämätöntä lähteä talosta ilman kattoa rakentamisen aikana ja perhe siirtyy jonnekin.

Jos teet laajennuksen, niin päärakennuksessa voit elää kuin aiemmin.

Säätiö laajennuksen alla

On erittäin tärkeää, että säätiö lasketaan ja merkitään oikein.

Ensin sinun on päätettävä tulevan laajennuksen koosta ja materiaalista, josta se rakennetaan. Säätiön parametrit riippuvat siitä.

Pohjan leveyden tulee olla 20 cm leveämpi kuin seinien leveys. Pohjan tulee työntyä 10 cm: n etäisyydelle seinien ulkopinnoista ja sisäpuolisista sivuista. Siten pohjan leveys voi olla alle 40 cm.

Säätiön syvyydestä riippuu suuresti maaperän tyyppi. Pehmeillä maaperillä syvyys on suurempi kuin kiinteä. Joka tapauksessa pitäisi edetä siitä, että pohjan maanalainen osa on aina alle 40 cm ja yläpuolinen osa riippuu kehittäjän toiveesta, mutta yleensä se on noin 10 cm.

Kun tiedät sivujen pituuden ja pohjan leveyden, voit alkaa merkitä sen.

Oikean kulman merkitseminen

On erittäin tärkeää kestää oikeita kulmia kahden vierekkäisen seinän välissä. Kun pohja tehdään suorakaiteen muotoon, kulmien oikeellisuus voidaan tarkastaa mittaamalla diagonaalit. Ihanteellisesti diagonaalien koon on oltava yhtä suuri. Käytännössä niiden pituudet voivat vaihdella enintään kolmella prosentilla.

Jos et pysty mittaamaan diagonaalien pituutta jostain syystä, käytä geometrian sääntöä. "Oikeassa kolmioissa kuvasuhde on: 3: 4: 5." Tämä tarkoittaa sitä, että jos suorasta kulmasta toiseen suuntaan 3 osaa, neljässä muussa osassa, pisteiden välisen etäisyyden tulisi olla viisi osaa.

Selkeyden vuoksi kannattaa miettiä esimerkkiä. Yhdestä osasta kestää 0,5 m. Mitataan 1,5 metriä (0,5 x 3) suunnitellun perustuksen yhdeltä puolelta kulmasta ja asemoidaan tappi. Toisella puolella mittaa 2,0 m (0,5 x 4) ja laita myös kiinnitys. Jäljellä on vielä mittaamaan kahden tappien välinen etäisyys. Sen pitäisi olla 2,5 m (0,5 x 5). Jos pienempi etäisyys saadaan, kulma on alle 90 astetta ja se on korjattava.

Kuinka asettaa "horisontti"

Jokaisen suorakulmion kulmassa sinun on ajettava tappi. Tasoarvon hyödyntämisen ansiosta ne muodostavat vaakasuoran merkin tappeihin. Tappien välistä merkkiä he vetävät vahvan kierteen ja määrittävät korkeimmat ja alimmat pistokkeet maahan. Sitten maadoituslinja säätiön kehän ympärille. Sallittu ero ei saa olla yli 4,0 cm.

Se pysyy melko vähän:

 • kaivaa kaivanto;
 • hiekkaa pohja;
 • hieman hiekkaa;
 • asennus muottiin;
 • aseta varsi;
 • kaataa säätiö.

Tässä artikkelissa opit, miten lasketaan oikein nauhan säätiö. Sementti ei ole halpa ja oikeat laskelmat eivät vie ylimääräistä rahaa.

kuinka laskea oikea kulma, merkitä kuvioitu pohja laajennukselle, mitata 90 asteen kulma mittaisella nauha mitalla, kuinka tarkistaa seinän oikea kulma, kuinka laskea oikea kulma säätöön

Straw-ekohouse # 8212; henkilökohtainen rakentamisen kokemus

Tämä projekti on omistettu talon rakentamisesta oljesta. Kuvailee henkilökohtaista kokemusta, joka ei ole suora toimintaopastus. Kirjoittaja yrittää rakentaa oman talonsa ja kuvaillaan kaikki rakentamisen vaiheet alkaen idean syntymisestä, sivuston valinnasta, projektin luomisesta, teknologian tutkimuksesta ja huonekalujen sijoittamisesta (tulevaisuudessa :)

Tekijä Dmitry S.

Sivustojen ja geodeettisten tutkimusten erittelyt suorittavat tarkastajat, mikä ei ole ongelma. Mutta miten sivuston ulkoasua perustuksen alla # 8212; tällainen kysymys tuntuu ei-triviaaleilta. Lisäksi kehittäjän osalta se on kirjoitettu mustavalkoisena: # 171; Rakentaminen on kiellettyä aloittamatta rakentamisvelvollisuutta, säätiön akseleita ja teknisen viestinnän sijoittamista; # 187; # 8230;

Voit yrittää tilata tämän palvelun esimies tai arkkitehtuuri ja rakennusosasto. Itse asiassa, merkitse sivuston alle säätiö on melko yksinkertainen omasta. Sinun ei tarvitse olla ammatillinen rakentaja # 8212; tarpeeksi geometria-tietoa koulusta.

Yksi rakennusfoorumin kommentti:
# 171; Minä henkilökohtaisesti merkin säätiön itseni, ei ainoastaan ​​pitkin kehää, vaan myös kylpyhuoneen, kattilahuoneen ja tukiseinän varrella. Kokemus ennen tätä rakentamisessa ei ollut. Totta, merkintöjen lopussa naapuri ajoi sisään ja auttoi tarkistamaan merkinnän oikeellisuuden diagonaalisesti (merkkijonolla). Merkitty normaalisti, vaikka yhdessä paikassa, jossa säätiön oli tarkoitus mennä, kasataan hiekkaa, mikä vaikeutti tehtävää # 8230;

Säätiö on tulvinut, talo on rakennettu ja katettu katolla, rakennustöistä ei ollut erityisiä valituksia # 8212; kaikki on sileä. Kaiken kaikkiaan olen heimon naaras :) # 187;

Mitä tarvitaan sivuston oikeaan merkintään?
 • mittanauha 20 m, edullisesti metalli
 • puiset tapit (tai varusteet)
 • köysi
 • kärsivällisyyttä :)
Kuinka aloittaa merkintä?

Aluksi määritellään ensimmäinen kulma. Kehittäjän kannalta sinulla on etäisyydet naapurin aitasta tai tie # 8212; hylkää ne ja määritä kulman numero yksi.

Jos sinulla on yksi asia asiakirjoissa, käytännössä saat toisen # 8212; sillä ei ole väliä, koska myöhemmin on helpompi vahvistaa asiakirjoja kuin asua talossa, joka ei ole suunnattu kardinaaliasemille. eikö olekin?) Tärkeintä on lukea pienimmän sallitun etäisyyden maa-alueen rajoista.

Otamme rulettia käsissämme, mitatkaamme tarvittavat mittarit toiselle kulmalle, aja neulan sisään. Meillä on kaksi muuta tappaa samalla tavoin :) Seuraava kysymys:

Kuinka saada oikeat kulmat?

Kulmien ja diagonaalien tarkistamiseksi on Pythagoraan lause # 8212; kaikki opetettiin koulussa.

Mitataan tulevaisuuden säätiön toisella puolella 3 metriä, toisella puolella # 8212; 4 metriä ja liitä nämä pistokkeet. Kolmannen puolen pitäisi olla 5 metriä, # 8212; jos näin on, niin kulma on suora.

Jos se osoittautui enemmän tai vähemmän # 8212; järjestä tapit uudelleen ja mittaa uudelleen. Siten tarkistamme jokaisen kulman.

Sen jälkeen tarkista etäisyydet diagonaalien # 8212 pitkin; niiden on vastattava (1-3 senttimetriä diagonaalien eroa voidaan pitää merkityksettömänä).

Markup-vaihtoehto laskutoimituksineen (fiksu)

Teemme asettelun yksinkertaisen suorakulmaisen pohjan talon, kylpy, autotalli jne.


Vaihtoehtosimerkki # 8212; ohjelma
Kehittäjän passista tunnetaan etäisyydet: OF ja DF # 8212; säätiön sitominen paikalle, AB ja AC # 8212; puolella säätiön. Pythagoraanin lauseella on helppo laskea etäisyys OD (oikean kolmion OFD: n kahden jalan tunteminen) ja perus AD: n diagonaali (oikean kolmion ACD: n tunteminen).

 1. Mittaamme pisteen F, josta piirrämme säde DF; olemme myös O: sta säteellä OD # 8212; Näiden kaarien risteyksessä päästään pisteeseen D
 2. Kohdasta D rakennamme kaaren CD-säteellä pisteestä E, jonka säde on CE # 8212; risteyksessä saa piste C;
  voit hallita itseäsi tarkistamalla etäisyyden OC
 3. Me määrittelemme säätiön muut kaksi kulmaa samalla tavalla: pisteestä D, säde AD, pisteestä C, säde AC # 8212; risteyskohdassa A; pisteestä C säde BC, pisteestä D kaari BD # 8212; risteyskohdassa B
 4. Hallitsemme itseämme mittaamalla matkaa AB
 5. Erityisen häiritsevää: tarkistamme diagonaalit. Säätiön layoutissa nämä samat diagonaalit ovat mukana kaarien säteissä, joten tarkista ne # 8212; ajanhukkaa. On tarkistettava vain sivu, jota ei käytetä merkitsemällä: AB.
Miten me perustimme säätiön käytännössä

Aluksi, teroittaa panokset :)

Yritimme työntää pois tieltä suunnitelman mukaan, jotta voimme kuvata ensimmäisen kulman, mutta kävi ilmi, että kulma putoaa nykyiselle tielle ja ei yleensä ole oikeassa paikassa. Siksi he yksinkertaisesti työnsivät kaiken eteenpäin, laskivat 7 metrin päässä vasemmalla olevasta naapurin aitasta ja heittivät ensimmäisen pisteen.

Me venyttämme mittausjohto toiseen tappiin:

Laita sitten kaikki kiinnikkeet, sitten tarkista Pythagoraanin lauseella ja tarkista diagonaalit. Kaikki yhdistyivät.

Tarkistamme eron lasertasolla, kun kaikki tapit ovat jo alttiina.

Delta osoittautui erittäin suureksi. # 8212; noin 1,2 metriä yhdestä kulmasta toiseen. Vaikka visuaalisesti tuntui siltä, ​​että oli korkeintaan puoli metriä. Joten älä anna ensimmäistä vaikutelmaa, kuten sanotaan # 8230; Tämän eron vuoksi itse asiassa minun täytyi vielä soittaa traktoriin ja etsiä hiekkaa louhosten täyttämiseen # 8230;

Vianskeistä: on vaikeaa (mutta periaatteessa mahdollista) merkitä alue yhdellä, sen jälkeen sinun on kohdistettava tarkasti mittari # 8212; yhdessä on paljon helpompi tehdä tämä.

Mutta tontti traktorin tasaamisen jälkeen:

Tietenkin tätä merkintää on selvennettävä, kun todellinen työ alkaa, mutta myöhemmin siitä tulee myöhemmin;)

Ajoittain näen uusia säätiöitä alueella, ja olen hiljaa iloinen, etten haudannut rahaa maahan, että minun ei tarvitse vedenpitäviä kellareihin. Erityisesti ymmärrät tämän, kun naapurit tulevat ja valittavat, miksi he rakensivat valtavan kellarikerroksen itselleen ja kuinka lämpöä kaikki nyt # 8230;

Jaa Miten laatia säätiö sivustolle

Hyvää iltapäivää Olen törmännyt blogiinne ja lukenut hänen työtään yksi kerrallaan nastalgiyalla ongelmista, jotka hänen oli läpäisty hänen rakentamisensa alussa. Tällä hetkellä olen jo kaatoi säätiön olkipaalusta, ja talon perusta on myös lähes valmis. Rakennus Minskin alueella, kylä Zabrodenye. Tiedot löytyvät tästä osoitteesta http://home.pin4uk.com. Itse asiassa kirjoitan kommentissa olevaan potamiin, etten löytänyt minkäänlaista muuta viestintää suoraan kanssasi. Miksi minun pitää ottaa yhteyttä sinuun? Kyllä, todellisuudessa samankaltaisia ​​ihmisiä tällaisessa rakentamisessa ei ole niin helppoa löytää. Ja todellinen elävän kokemuksen vaihto ja live-viestintä # 8212; mikä voisi olla parempi. Ota yhteyttä # 8230; kommunikoimme # 8230; auttavat toisiaan. Yhteystiedot: email: [email protected] skype: dr.satyr icq: 273753446 puhelin: +37544 7949471 Alexander Pinchuk

Alexander, sinulla on loistava blogi ja todellakin kaikki näyttää kehittyvän :) Muista puhua joskus henkilökohtaisesti, luulen.