Merkki ja lujuus

Rakennusteollisuus kuluttaa valtavaa määrää betonia ja se kasvaa jatkuvasti. Jokaiselle työlle on tarkoitettu oma seos, ne eroavat toisistaan ​​koostumukseltaan, teknisiltä ominaisuuksiltaan, hinnaltaan. Tärkeimmät parametrit ovat betonin luokka ja sen brändi - mikä osoittaa koostumuksen lujuuden sen täydellisen kovettumisen jälkeen.

Betonin luokitus on tarpeen tämän tyyppisen tietyntyyppisen työn laajuuden määrittämiseksi. Tarvittaessa otetaan huomioon veden kestävyys, pakkasenkestävyys ja muut ominaisuudet, jotka määräävät tämän materiaalin rakenteiden kestävyyden.

Mitä konkreettinen merkki tarkoittaa?

Betonin tasot määräytyvät puristuslujuuden perusteella, ja ne osoittavat, millaisen kuorman näyte voi kestää 1 cm²: n alueella, mikä ilmenee indeksillä kirjaimella "M". Esimerkiksi M200-brändi kestää 200 kg / cm2. Tämä indikaattori riippuu pääkomponenttien suhdetta sekä ratkaisun valmistelusta, jossa otetaan huomioon:

 • Sementin tulee olla mahdollisimman korkea, valmistuksessa liuoksen komponenttien suhde on täysin ylläpidettävä.
 • Liuoksessa oleva ylimääräinen vesi johtaa liialliseen huokoisuuteen, mikä heikentää koostumuksen ominaisuuksia;
 • Kiviainekset - hiekka ja murskatut kivet, on oltava tasalaatuista, ilman pölyä, savea, lieppeja, orgaanisia ja muita sulkeumia;
 • Kaikki aineosat on sekoitettava perusteellisesti seoksen yhtenäisyyden varmistamiseksi.
 • Ihanteellinen lämpötila, jossa jähmettyminen tapahtuu noin 20 ° C, jähmettymisen varmistamiseksi negatiivisissa lämpötiloissa lisätään erityisiä lisäaineita koostumukseen.

Rakennusmateriaalin poimimiseksi sinun on tiedettävä, mitä betonibrändejä on. SNiP 2.03.01-84 ja GOST 7473-2010 mukaan tämä indikaattori voi vaihdella M100: sta M500: een. Lisäksi on erikoistuneita seoksia, joiden kapea käyttöalue on. Betonin merkitsemisen salasanan avulla voit määrittää sen sisältämien komponenttien määrän. Tätä varten käytetään erityisiä taulukoita. Riippuen ominaisuuksista, materiaalin hinta määritetään. Mitä korkeampi laatu, sitä kalliimpi ratkaisu on.

Mikä on konkreettinen luokka?

Betoniluokka - kuormitus, jonka puristuslujuus takaa, jota ylläpitää, mitattuna MPa (megapaskeina). Tämä ominaisuus otettiin käyttöön selkeyttämään jäädytetyn liuoksen ominaisuuksia, koska ne voivat vaihdella yhden merkin osalta. Tämä parametri mahdollistaa sen todellisen voimakkuuden määrittämisen, koska se lasketaan tapauksille, kun se vahvistetaan vähintään 95%.

Betonin lujuusluokkaa merkitään kirjaimella "B", jonka indeksit ovat 5-60, jotka ilmaisevat paineen arvo MPa: ssa, jota materiaali ylläpitää murtumiseen asti. Tämä indikaattori korreloi brändin kanssa, joka on tuttu rakentajille.

Compliance-brändi ja luokka

Rakennusten tai muiden esineiden rakentamisessa sinun on kyettävä ymmärtämään käytettyjen betonien ja betoniluokkien suhde, joka poistaa virheet. Luokat ja tuotemerkit on lueteltu taulukoissa, jotka löytyvät erikoiskirjallisuudesta.

On otettava huomioon, että betonin tuotemerkin vahvuus mahdollistaa poikkeamat. Esimerkiksi M350 voi olla paine stabiilius MPa B25 ja B27.5, joten tätä ominaisuutta pidetään tarkempana. Joskus modernin betonin luokkiin ja merkkeihin määräytyy sen lujuus sallittavina parametreina ratkaisun laadun heikentämiseksi säilyttäen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet. Tämän vaikuttavat liuoksen komponenttien mittasuhteet ja suhteet, jotka on suositeltava sen valmistamiseksi GOSTin mukaisesti. Esimerkiksi betonille, jonka keskimääräinen lujuus on M250 tai B20, tarvitaan sementin, hiekan ja murskakiven suhde 1: 4,6: 7,0.

Eri tuotemerkkien ominaisuudet ja käyttö

Betonimerkin ja vastaavan betoniluokan valitseminen on tarpeen ymmärtää, missä niitä käytetään. Rakenteen kuormitus, olosuhteet, joissa rakennuksia ja rakenteita käytetään, ja muut asiaan liittyvät tekijät otetaan huomioon.

Tärkeää tietää! Projektin dokumentoinnissa indikaattori B on useimmiten osoitettu tarkemmaksi parametriksi.

Lisäksi otetaan huomioon vedenpitävyys, merkitty kirjaimella W ja pakkasvaste, jota merkitään F: llä. Materiaalin näyte, W2: n vedenkestävyys ja F50: n jäätymisvastus vastaavat M100-M150-liuosta.

Betonin laatujen ja niiden ominaispiirteiden tärkeimmät soveltamisalueet:

 • M100 - laihdutusratkaisut, joita käytetään laitteiden tyhjennykseen, ohutlevyt, pohjan valmistuksen;
 • M150 - kevytbetoni, jota käytetään rakeiden, kulkuteiden ja tasoituskertojen tuottamiseen;
  M200 - sopii lattiapinnoille, pidätinelementtien, kerrostalojen perusteet;
 • M250 - joka on suosittu yksityisessä rakentamisessa, on riittävän vahva käyttää sitä yksityisten talojen rakentamiseen.
 • M300 - vakiintunut vakaus, jota käytetään putkilevyjen, portaiden rakentamiseen;
 • M350 - joka tarvitaan monikerroksisten rakennusten ja korkeiden rakennusten rakentamiseen, lattiamateriaalien tuottamiseen tyhjiöalueilla, laitemalleilla, kiitoratoilla ja muilla esineillä, joilla on suurempi kuorma;
 • M400 - erittäin raskas merkki teollisuusrakennuksille, talojen ja rakenteiden perustusten rakentaminen märkä- ja märkäpohjaan;
 • M450-M500 - käytetään hydraulisten laitteiden, tunnelien, siltojen ja muiden erikoisrakenteiden rakentamiseen.

Huolimatta siitä, että merkki on vähemmän arvokas indikaattori kuin luokassa, sitä pidetään tärkeimpänä voimakkuuden indikaattorina.

Luokat ja betonin laadut

Konkreettisekoituksen valinnassa kaikki joutuvat kohtaamaan kysymyksen siitä, mitkä erityyppiset lajit soveltuvat parhaiten käytettäväksi tietyssä projektissa. Jokainen erottuu yksittäisistä ominaisuuksista, käyttöalueista. Itse asiassa niillä on tarkoitus nimetä betoniseoksia ainutlaatuisten ominaisuuksien mukaan, nämä ovat vahvuuteen liittyviä tärkeimpiä laatuindikaattoreita. Luokkien, materiaaliluokkien navigoimiseksi on taulukoita, joissa on kuvaus tietyn tyyppisistä parametreista.

Luokan määritelmät

Seoksen lujuus riippuu komponenttien oikein valituista suhteista, muut tekijät vaikuttavat. Näihin kuuluvat veden laatu, hiekka, pienet tekniikan muutokset valmistuksen aikana, kiinteytymisen ominaisuudet ja munintaolosuhteet. Siksi samanlaiset merkinnät saattavat olla epätasa-arvoisia.

Lujuuden tasoa, ottaen huomioon nämä tekijät, kutsutaan luokaksi. Tämä parametri osoittaa mahdollisen heikkenemisen sallitun arvon edellyttäen, että vahvuus on sama kuin ilmoitettu. Rakennushankkeen asiakirjoissa ilmoitetaan luokka. On tärkeää, että ominaisuudet liittyvät oikein - tässä on erityisiä taulukoita.

Tuotteen määrittely

Brändi riippuu pääasiassa sementin määrästä betoniseoksessa. Konkreettia, jonka suurin määrä on vaikeampaa käyttää - sitä korkeampi arvo, sitä lyhyempi kovettumisaika. Valitessasi on tärkeää valita oikea laatuhintainen ottelu. On mahdollista tarkistaa laboratorion olosuhteiden vahvuus rikkomattomalla menetelmällä - sen on tarkoitus pakata näytteet voimakkaalla puristimella.

Tärkein kriteeri, jonka mukaan vaadittu brändi on määritetty, on ehdotetun rakenteen tyyppi. Valmistelutyöskentelyä varten säätiö kaatamalla M-100: n, M-150: n avulla. Tunnetuin on M-200, jonka laajuus on melko laaja - portaiden rakentaminen, seinämien tukeminen, säätiön kaataminen.

Monoliittisten säätöjen kaatamista varten käytetään pääasiassa M-350: sellaista betonia, joka pystyy kestämään huomattavia kuormituksia. M-250, M-300 vähitellen poistuu rakennusmateriaalien markkinoilta, ovat välituotteita, käytetään melko harvoin. Betonin suurempia merkintöjä käytetään vesiteollisten esineiden, patojen, patojen rakentamiseen - toisin sanoen rakenteisiin, jotka ovat jatkuvasti suuria paineita, joihin he asettavat erityisiä vaatimuksia.

nimitys

Luokat edustavat latinalaista kirjainta "B", vieressä oleva numero osoittaa megapaskalssin kuormituksen, joka betoni voi kestää 95% tapauksista. Täysi valikoima luokkia on välillä 3,5 - 80 MPa. Leimat merkitsevät kirjainta "M", kuva osoittaa kuinka paljon sementtiä valmiissa betoniseoksessa. Tuotemerkin nimeäminen tulkitsee rajan lujuuden, joka mitataan kgf / cm2: ssä.

Korkein lujuus on tärkein laadun määrittäjä, joten sitä korkeampi arvo on kalliimpi seos.

Luokkien ja merkkien välinen ero

Ensi silmäyksellä samaa määritelmää sovelletaan brändiin ja luokkaan, mutta niiden välillä on merkittäviä eroja. Ensimmäinen esittää materiaalin keskimääräiset tekniset ominaisuudet, toinen määrittelee materiaalin voimakkuuden käytön aikana. Itse asiassa merkinnöissä ilmoitetaan, kuinka paljon sementtiä on läsnä seoksessa, kun taas luokan numero ilmaisee suurimman kuormituksen, joka rakenne kestää 90-95% tapauksista. Nämä parametrit ovat toisistaan ​​riippuvaisia, niiden noudattaminen voidaan määrittää erityisellä taulukolla.

Betonin lujuusluokka

Ensinnäkin se määrittää lopullisen puristuslujuuden. Indikaattori takaa käytön aikana, että materiaali kestää tietyn kuorman, joka on merkitty kirjaimen "B" vieressä megapaskaleissa ja mahdollinen virhe 13,5% (vaihtelukerroin). Seuraavat tekijät vaikuttavat voimakkuuteen:

 • Sementin määrä - sitä enemmän sementtiä sisältyy seokseen, sitä nopeammin se kovenee ja vahvistuu.
 • Vesi-sementtisuhde - suuri määrä vettä johtaa huokosten muodostumiseen, mikä vähentää merkittävästi lujuutta.
 • Sementti - luotettavien rakenteiden aktiivisuus, joka on valmistettu sementistä, jolla on suuri lujuus.
 • Betoniseoksen tiivistymisaste on oikea sekoitusmenetelmä, vibroimpulssien käyttö ja turbo-sekoitusmenetelmä lisäävät merkittävästi valmiin betonin lujuutta.
 • Aggregaattien laatu - epäpuhtauksien lisääminen (savi, hienojakoiset lisäaineet) vähentää koostumuksen lujuutta.
Takaisin sisällysluetteloon

Merkkiluokitus

Merkintä riippuu käytettyjen komponenttien tiheydestä, laadusta ja veden ja sementin suhteesta. Viimeisen parametrin sallitut rajat ovat 0,3-0,5. Indikaattorin lisääminen vähentää materiaalin lujuusominaisuuksia. On olemassa useita erilaisia ​​tuotemerkkejä - vahvuus, pakkasenkestävyys, veden kestävyys.

Vahvuudella

Ovat alueella M-50 ja M-1000, osoittaa keskimääräisen puristuslujuuden, tarkoittaa tiettyä sementtityyppiä, jota käytetään betoniseoksen valmistuksessa, kaikkien liuoksen komponenttien suhdetta ja likimääräisen asetusajan. Tiettyjen luettelossa mainittujen parametrien noudattaminen löytyy taulukoista.

Pakkasvaste

Toinen tärkeä parametri, joka vaikuttaa suoraan materiaalin laatuun. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kun kehitetään hankkeita kylmäalueilla. Alhaisissa lämpötiloissa on haitallinen vaikutus betoniin, tuhoamalla rakenne. Pintaan putoava kosteus imeytyy materiaalin huokosiin, kun jäädytys lisää tilavuutta. Jatkuvan jäädytyksen ja sulatuksen prosessi johtaa pienien halkeamien ilmenemiseen, jotka laajenevat ajan myötä.

Jäätymistä kestävä materiaali saadaan erityisillä kemiallisilla lisäaineilla, jotka kaadetaan liuokseen ohjeessa määritetyssä määrässä. Näillä materiaaleilla on oma etiketti, joka on välillä F-50 ja F-1000. Kirjeen lähellä oleva luku osoittaa kuinka monta sulatusjäähdytysjaksoa voi siirtää materiaalia alkuperäisten ominaisuuksien heikentämättä.

vedeneristys

Se luonnehtii materiaalin kykyä vastustaa kosteuden negatiivista vaikutusta. Indikaattori on peräisin lujuusarvosta useiden kostutus-kuivausjaksojen jälkeen, jotka muodostavat lujuussuhteen testin ennen ja jälkeen. Indikaattori on alueella W-2 W-200, jossa luku on sallittu vedenpinnan taso. Mitä korkeampi tämä parametri, sitä parempi seos, sitä kalliimpi sen kustannukset.

Suositukset valintaa varten

Ensinnäkin valinta riippuu suunnitellun projektin ominaisuuksista, sen koosta ja sääolosuhteista - tässä tapauksessa sinun on kiinnitettävä huomiota lisäominaisuuksiin, kykyyn kestää kielteisiä vaikutuksia. Keskittymällä voimakkuuden arvoon jätä pieni marginaali, liuoksen tekniikan rikkominen hieman vähentää määritettyä lukua.

Seuraavien suositusten noudattamisen seurauksena voit yksinkertaistaa oikean materiaalin valintaongelmia:

 • Alustavaan työhön perustuvien kerrostumien kerrostumien levittämiseen käytetään vähemmän kestäviä betonipinnoitteita - jopa M-150 asti.
 • M-200 - yksi yleisimmin käytetyistä, sopivat samalle työlle, jota käytetään portaiden, väliseinien rakentamisessa.
 • M-300 on paras vaihtoehto hinta-laatusuhteen vuoksi. Soveltamisala on hyvin laaja - päällekkäiset, nauhan perustukset, seinät ja aidat.
 • M-350 sopii kantojen, keinotekoisten säiliöiden, raudoitetun betonin valmistukseen. Tästä materiaalista on erittäin luotettava perusta, se sopii täydellisesti paalutusmenetelmään.
 • M-400 on välttämätön ongelma-alueiden rakentamisessa, rakennusten rakentamisessa kellareilla ja kellareiden rakentamisessa. Teollisessa toiminnassa käytetään varastotiloja, siltoja.
Takaisin sisällysluetteloon

johtopäätös

Merkintä on indikaattori materiaalin likimääräisistä, keskimääräisistä teknisistä ominaisuuksista, kun taas luokitus 90-95% takaa vaadittujen parametrien noudattamisen. Ensimmäisen ominaisuuksille on tunnusomaista kolme ominaisuutta - lujuus, jäätymisvastus, veden kestävyys, joita merkitään kirjaimilla M, F ja W vastaavasti.

Betonibetoniseoksen valinta riippuu projektista, suunnitellun rakenteen, tarkoituksen, ulkoisten olosuhteiden koosta.

Betonin tasot ja niiden ominaisuudet taulukossa

Sekä betonin luokka että betonimerkit sekä muu laasti ja viimeistelty materiaali osoittavat sen lujuuden ominaisuuksia ja määrittävät materiaalin laadun työseoksen valinnassa tai liuoksen yksittäisen valmistuksen tilavuusmittasuhteiden suhteen. Ominaisuudet, kuten pakkasenkestävyys, kosteuden läpäisemättömyys ja massan liikkuvuus kuuluvat apulaitteelle, mutta sitä säätelevät tilastandardit ja SNiP: t, joten rakennuskohteen projektissa on tarpeen ilmoittaa betonivahvuusluokka ja muut hyväksyttyjen mittayksiköiden osoittamat parametrit. Yksittäisessä rakenteessa betonin laatu ja betonin laatu valitaan usein tai valmistetaan itse seoksesta ilman asiantuntijoiden neuvoja, joten ei ole tarpeetonta tietää luokittelun perusperiaatteista.

Materiaalin lujuuden määritelmä ja ominaisuudet

Betonin merkki ja luokka - mikä se on

 1. Jos puhua rakentajien kieltä, mikä konkreettinen palkkaluokka tarkoittaa käytännössä? Nämä ovat materiaalinvoimakkuuden keskiarvot, joiden arvot poikkeavat suunnitteluperusteista + /-5%. Tämä virhe on pieni, mutta selittyy myös se, että vaikka seoksen osien mittasuhteiden ja laadun tarkka noudattaminen onkin aina eroja laskettujen ja todellisten indikaattorien välillä. Esimerkiksi materiaalin kosteuspitoisuus voi vaihdella eri suuntiin päivän aikana, hiekan tai sementin puhtaus voi riippua erästä jne. Siksi konkreettinen merkki ja niiden soveltaminen käytännössä on valittava jokaiselle rakennushankkeelle;
 2. Rakentamisen konkreettiset luokat ovat taattu lujuus, digitaalisissa indikaattoreissa, joiden mahdollinen virhe on jo sisällytetty. Luokkaa on noudatettava selventämään seoksen ja sementin parametrejä. Esimerkiksi luokan nimitys numeroilla "B" jälkeen tulkitaan kuormaksi, jota karkaistu materiaali kestää. Tämä indikaattori mitataan MPa: ssa tai kGs / cm2: ssä, jossa 1 MPa on 10,2 kGs / cm2. Eli betoni B12 tai B30 kestävät kuormituksen 122,4 ja 306 kgf / cm2 vastaavasti.

Mutta aina kerroin 10.2 on vakioarvo, koska se riippuu monista fysikaalisista, luonnollisista ja toiminnallisista tekijöistä. Esimerkiksi luokan B 1,5-B 5 betonille virhe kertoimessa on 1,5 luokkaa, betoni B7 ja yli 2,5 luokkaa ja B30 ja lisäksi virhe on 5 MPa tai 51 kgf / cm2. Merkit ≥ M 100: lla on vaiheen muutos 50, yläpuolella M 600 - askel ≥ 100 kGs / cm 2.

Raskasluokkien ja merkkien välisen vahvuuden suhde 13,5%

Merkkien ja luokkien riippuvuus muista parametreista

Määriteltyjä tuotemerkkejä ja materiaaliluokkia säännellään SNiP 2.03.01-84 ja GOST 7473-2010. Jos luokan parametrit osoittavat materiaalin todellisen lujuuden (eli materiaali pystyy kestämään MPa: ssa mitattujen mitoituskuormien 95%), merkki heijastaa vain aritmeettista keskimääräistä vahvuutta, ilmaistuna kg / cm2. Luokassa on merkintä "B", sen arvot voivat olla B 3,5-B 60: ssä, merkitty symbolilla "M" ja sen ominaisuudet vaihtelevat M 50-M 1000: n vaihteluvälillä 50 ja 100 välein. Siksi yksityisten rakenteiden ei ole tavallista erottaa luokkaa ja tuotemerkkiä, mutta seoksen manuaalisen valmistelun suhteet ja valmiiden seosten vaatimukset näkyvät vain tuotemerkeissä.

Alla olevassa taulukossa ei ole pelkästään konkreettisia laatuja ja laatuja, vaan myös seuraavat lisäparametrit:

 1. Jäätymisvastus, jota merkitään tunnuksella "F" ja joka osoittaa kausittaisen käytön aikana mahdollisesti esiintyvän materiaalin jäätymis- ja sulatusjaksojen lukumäärän. Mitä korkeampi on pakkasvaste, sitä kauemmin se palvelee;
 2. Kosteusvastus on merkitty symbolilla "W", ja se on merkitty alueella W2-W20. Vedenkestävyys on materiaalin sidoksen lujuuden mittari ja sen kyky vastustaa kosteutta. Mitä suurempi veden kestävyys, sitä pienemmät massan mikroprekret, ja vähemmän rakenteellista vikaa työskennellessä negatiivisissa lämpötiloissa;
 3. Työkyky (liikkuvuus) on merkitty symbolilla "P" ja sen arvo on välillä 1-5. Liikkuvuus on tilapäinen parametri, joka osoittaa työskentelyseoksen kyvyn yhtenäisesti täyttää muodon (muotti) ja jakaa sen painovoiman vaikutuksen alaisena ilman tiivistymistä ja tampingia. Hyvin liikuteltavat betonit (esim. Indikaattorilla P4) kaadetaan vaikeasti tavoitettavissa oleville alueille ja standardointielementtien asentaminen käyttää betonia B10 liikkuvuudella P2 tai P3.
Mikä on liikkuvuus tai työstettävyys

Betonin laatu ja niiden käyttö

Betoni on halpa ja kohtuuhintainen rakennusmateriaali, joka täyttää monoliittisten rakennusten kaikki toiminnalliset vaatimukset. Huolimatta kehittyvistä muutoksista, jotka eivät sisällä vain hiekkaa ja sementtiä vaan myös aggregaatteja, kuten laajennettua savea, standardi hiekosementtikoostumus on edelleen suosituin yksityisten rakentajien keskuudessa. Laadun ratkaisun saavuttamiseksi on otettava huomioon se, että erilaisia ​​betonityyppejä käytetään monenlaisten rakennusten rakentamiseen.

On olemassa standardeja, jotka määrittävät ja luokittelevat betonikoostumukset niiden lujuusominaisuuksien, pakkasenkestävyyden, vedenkestävyyden ja sideainekomponentin perusteella. Jokainen näistä indikaattoreista on merkitty tietyillä aakkosnumeerisilla ja numeerisilla merkinnöillä, joita tarkastelemme tarkemmin.

Betonin lujuus

Betonin merkistä riippuen ratkaisun puristuslujuus on enemmän tai vähemmän kestäviä kuormituksissa eri olosuhteissa. Tämä parametri on merkitty pyökki "M" ja numero 50-1000, mikä ilmaisee, millainen kuorma kgf / cm2 kestää tietyn koostumuksen. Tämän indikaattorin sallittu virhe (vaihtelukerroin) on 13,5%.

Pakkauksessa on myös konkreettista betonialuetta, joka mitataan MPa: ssä (megapikseleinä) ja merkitään kirjaimella "B", minkä jälkeen luvut ovat välillä 3,5 - 80, mikä ilmaisee paineen, jonka materiaali kestää 95 prosentissa tapauksista.

Betonin luokka ja sen brändi ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa, joten tunnet yhden indikaattoreista, voit helposti määrittää toisen.

Betonimassan ja betoniluokan määrittämiseksi on harkittava GOST 26633-91 -taulukkoa vastaava taulukko.

Näiden tietojen mukaan betoniliuoksen lujuuden merkki ja luokka määritetään.

Useimmin betoni M 400: a käytetään rakennusmateriaalien tuottamiseen perustavanlaatuisissa säätiöissä, mutta ei ole tarpeetonta ottaa huomioon muiden luokkien laajuutta.

M 50-100

Haurainta ja epäluotettavaa on koostumus merkinnällä 50. Useimmiten sitä käytetään täytettäessä tyhjiä rakenteissa, jotka eivät ole stressaantuneet. Noin samat voidaan sanoa seoksista M 75 ja M 100. Ns. "Ohut" betonia käytettiin kaatamalla rakennusseoksen luonnoskerrosta. Näitä yhdisteitä käytetään perustan alla olevan tyynyn (jalustan) valmistukseen perustuksille, tasoituskerroksille ja tieperusteiden asentamiseksi.

Se seikka, että betoniluokka puristuslujuudessa vastaa B 7.5: ta, tällaisen materiaalin indikaattori ei salli käyttää sitä vakavaan työhön.

M 150

Betonin M 150 ominaispiirteitä on hieman kevyempi, mutta kevytrakenteinen betoni, jota ei tule valita stressaaville rakenteille. Tällaisia ​​seoksia voidaan käyttää karkeaseen työhön ja kaatamaan perusta pienille kerrostaloille. Sillä on myös mahdollisuus käyttää sitä pesureiteen, puutarhaterassien, polkujen ja syiden vuoksi, joihin ihmiset kulkevat.

M 200-250

Kun merkin 200 suhde ja betoniluokka B 15, koostumus on kestävämpi. Sitä voidaan käyttää pitoseinien rakentamiseen portaiden, alustojen, polkujen, jalkakäytävien ja jalkakäytävien valmistuksessa. Usein M 200 kaadetaan teippityypin pohjaan (vain jos maaperä on vakaa) ja avoimilla terasseilla.

Betonin lujuus riittää laitemallien asentamiseen huoneisiin, joissa on pieni mekaaninen kuorma.

Betoni M 250 on lähes sama ominaisuus, koska se on usein valettu myös pienikokoisille laatoille.

M 300

Jos tarkastellaan betonimerkkiä ja niiden ominaisuuksia, niin nykyään M 300 on melko suuri kysyntä monoliittisten perustusten rakentamisessa, koska hinta ja laatu ovat optimaaliset. Tämäntyyppiset seokset soveltuvat myös kaatopaikkojen ja portaiden valmistukseen sekä ulkona että talon sisällä. Betoni M 300: lla on hyvä kosteudenkestävyys, joten märkäympäristössä ei ole tuhoisaa vaikutusta siihen.

M 350

Jos valitset betonimerkin, jonka luokka on B 27.5, saat kestävän materiaalin monoliittisten ja päällekkäisten rakenteiden rakentamiseksi. Tällaisia ​​koostumuksia käytetään perustettaessa korkeita rakennuksia. Seoksen lujuuden ansiosta se soveltuu myös vakavampiin rakennuksiin: uima-altaat, tukipylväät, lentokenttälevyt ja paljon muuta.

M 400

Tällaisella ottelulla rakennusmateriaalin laatu ja palkkaluokka (M 400, B 30) on oltava melko kalliita. Tämän tyyppisen seoksen korkeat kustannukset eivät ole kovin suosittuja yksityisten kehittäjien keskuudessa. Betoni M 400 kuitenkin nopeasti tarttuu, joten sitä käytetään usein isojen esineiden rakentamiseen: ostoskeskuksiin, urheiluareenoihin, pankkeihin, vesipuistoihin ja niin edelleen. Lisäksi tämä betoni soveltuu sillan, vedenalaisen rakenteen, raskaasti kuormitetun tuen ja hydraulirakenteiden valuun.

M 500 ja edellä

Tällaisia ​​koostumuksia voidaan pitää erittäin erikoistuneina, koska sementti- ja lujuusominaisuuksien tällaisella pitoisuudella ei ole järkevää käyttää M 500: tä asuinrakennusten rakentamiseen. Tyypillisesti tämän luokan betoniseoksia käytetään pankkien holvien, siltojen, patojen, patojen ja strategisten tilojen rakentamiseen.

Betonin lujuuden luokittelun ohella on myös otettava huomioon muut erot.

Vedenkestävä betoni

GOST 12730.5-84: n mukaan vedenkestävyyden betoniarvot on merkitty kirjaimella "W" ja numeroilla 2-20, jotka määrittävät veden enimmäispainon (MPa), jonka betonirakenne pystyy kestämään.

Jos tarkastelemme betonin merkitsemistä tuotemerkillä, perustuen koostumuksen veden imeytymisen indikaattoreihin, materiaalit eroavat toisistaan ​​seuraavasti.

Harkitse betonin tärkeimmät luokat W:

 • W2 - tarkoittaa, että valitulla materiaalilla on suuri läpäisevyys ja se ei absorboi suuria määriä kosteutta. Tämä betoni ei sovellu vedenpitävyyteen.
 • W4 - imee hieman vähemmän kosteutta, mutta sitä ei myöskään suositella vedenpitäviksi.
 • W6 - samankaltaiset seokset eroavat alentuneesta läpäisevyydestä ja keskimääräisestä veden imeytymisasteesta, minkä vuoksi niitä käytetään useimmiten asuinrakennusten rakentamisessa.
 • W8 - betonin luokittelu osoittaa, että koostumus imee korkeintaan 4,2% kosteutta.

Vesitiivisbetonin merkitsemisen ohella on myös otettava huomioon materiaalin kestävyys matalissa lämpötiloissa.

Betonin sulamisvastus

Toinen tärkeä betonin luokitus on sen jäätymisvastus. Tämä indikaattori on merkitty kirjaimella "F" ja numeroilla 50-300, mikä ilmaisee jäätymis- ja sulatusjaksojen lukumäärän, jota sementti-hiekkaseos kestää. Samanaikaisesti 5 prosentin vahinko on sallittu, mutta ei enää.

Tästä eteenpäin pakkasenkestävän betonin laatu on erittäin tärkeä indikaattori, jolla tätä tai mitä materiaalia voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Hyödyllisiä! On olemassa useita toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa betonin räykkyyttä: veden seoksen väheneminen seoksessa ja erityiset pehmitettävät aineet.

Jos puhumme siitä, miten määritämme betonin luokka sen perusteella, että se on alhaisissa lämpötiloissa, niin:

 • merkit M 100-150 vastaa indeksiä F 50;
 • M 200-250 - F 100;
 • M 300-350 - F 200;
 • M 400 - F

Rikkakestävyyden ja veden kestävyyden betonilaatujen lisäksi on olemassa betoniratkaisun parametri, joka määrittää koostumuksen toimivuuden mukaan.

Betonin työstettävyys

On olemassa useita GOSTia, jotka määrittelevät, mitä konkreettinen luokka on työstettävissä. Riippuen siitä, kuinka betoniseos täyttää muodonmuodon painonsa alla, valitaan yksi tai toinen koostumus.

Seoksen tiheys jaetaan seuraavasti:

 • Mobile. Niiden indikaattorit mitataan kartiomallilla.
 • Kova. Tällaisia ​​seoksia testataan värähtelevällä pöydällä. Koostumuksen ominaisuuksien määrittäminen perustuu seoksen pakottamisen ajankohtaan.

GOST 7473-94 määrittää konkreettisuuden työstettävyyden mukaan seuraavasti.

Ymmärtääksesi, miten valitaan konkreettinen ratkaisu tähän parametriin, pohditaan taulukkoa.

Valmistettavuuden luokittelun lisäksi on myös otettava huomioon GOST 23732, jonka mukaan sekoittumisvesi ja itse seos koskevat vaatimuksia.

Betonin suorituskyvyn muuttamiseksi voit aina lisätä pehmittimen laastiin, mikä tekee siitä enemmän muovia. Tällöin betoni täyttää kaikki standardit toimivuuden mukaan.

Jatketaan miettimään, mitä muut konkreettiset tekijät eroavat toisistaan, on vain selvitettävä, mitkä ovat sitovia osia.

Betonisidonnaiset komponentit

Jos luokittelemme betoniliuokset sideaineella, koostumukset jaetaan seuraaviin luokkiin:

 • sementti (yleisimpiä);
 • asfaltti (käytetään tienrakennuksessa);
 • kalkki;
 • kipsi;
 • silikaatti;
 • savea.

Betonin rakenteesta riippuen betoni voi olla:

 • Erityisen helppoa. Tällöin materiaalin suurin paino on enintään 500 kg / m 2. Tällaisia ​​betoneita kutsutaan myös voimakkaiksi.
 • Helppoa. Käytettäessä betonia, jonka paino on enintään 1,800 kg / m 2, käytetään betonista, hiekkakivestä, hohkakivestä ja muista kevyistä huokoisista materiaaleista valmistettua täyteainetta, jolla on alhainen lämmönjohtavuus. Tällaisia ​​koostumuksia käytetään aidojen ja pinnoitteiden rakentamiseen.
 • Raskas tai tavallinen. Tällöin materiaalin suurin paino on yli 1 800 kg / m 2. Tällöin täyteaineena käytetään kiinteää soraa, jota käytetään tavallisesti lujitetuilla teräsrakenteilla.
 • Erityisen raskas. Tämän tyyppisen materiaalin tilavuuspaino on yli 2700 kg / m 2. Erityisen raskaita seoksia varten käytetään aggregaatteja: baritia, rautamalmia ja metalleja. Tällaisia ​​materiaaleja käytetään suojaamaan haitallista säteilyä, joten ne rakentavat ydinvoimaloita ja sotilastutkimuskeskuksia.

Näiden tietojen avulla tiedät nyt, miten määrität betonibrändin ja valitset projektiisi parhaiten soveltuva rakennusmateriaali.

Dacha.news

Mikä betoni on erilainen kuin luokka?

Betonin brändi (luokka) on sen tärkein puristuslujuuden indikaattori (lujuus). Betonin laadun testaamiseksi valetaan siitä 150 mm: n sivuja, joita pidetään 28 päivän ajan normaaleissa kovetusolosuhteissa. Lisätarkistus suoritetaan puristamalla saadut näytteet.

Betonipinta merkitään latinalaisella kirjaimella "M" ja numeroilla on 50-1000, mikä tarkoittaa puristuslujuutta kg / cm2. Useimmiten tällä alueella käytetään arvoja 100 - 500. Samanaikaisesti M350-M500-tyyppinen betoni on tarkoitettu rakenteille, joilla on erityiset lujuusvaatimukset, esimerkiksi sillat ja hydrauliset rakenteet. Niiden lisäksi tarvitaan erityinen lähestymistapa niiden nopean jähmettymisen takia.

Konkreettinen luokka on konsepti, jota usein käytetään ammattimaisessa ympäristössä. Sen ero brändistä on varmistaa tietyn vahvuuden turvallisuus. Luokan osalta näytteiden enimmäisvoimakkuuden keskiarvo ilmoitetaan, kun taas betonin luokka,

SNiP 2.03.01-84 "Betoni- ja teräsrakenteiden" mukaan, osoittaa, että tämä paine voi kestää 95% näytteistä. Betonin luokka on merkitty latinalaisella pyökillä "B" ja numeroilla. Kuviot osoittavat kestävän paineen megapaskeina (MPa). Esimerkiksi B15 tarkoittaa, että vakio kuutiot, joiden sivu on 150 mm, kestää 15 MPa: n tai noin 34 tonnin painetta.

Tässä on taulukko, joka on GOST 26633-91: n mukaan "raskaat ja hienorakeiset betonit. Tekniset tiedot "vahvistaa betonien ja betoniluokkien välisen vastaavuuden, jonka betonivahvuuskerroin on 13,5%:

Betonin laatuluokitus ja brändinsiirto

Ennen rakenteen aloittamista on valittava betoni, joka parhaiten vastaa rakenteellisia ja toiminnallisia vaatimuksia. Tärkein parametri on betonin merkki - betonin laadun indikaattori, sen lujuus, jäätymisvastus ja veden kestävyys.


Betoni on keinotekoinen kivieristeinen rakennusmateriaali, jonka tuloksena on tärkein sidosaine (sementti, yleensä), aggregaatit, vesi ja tarvittaessa erityiset lisäaineet. Kun se tiivistetään, seos muodostetaan ja kovettuu. Ennen kovettumista betoniseosta kutsutaan konkreettiseksi ratkaisuksi. Joissakin betonityypeissä (esimerkiksi asfalttibetonissa) ei ole vettä.

Mitä käytetään konkreettisessa käytössä?

Betoni on perusrakennusmateriaali. Sitä käytetään seuraavien tuotteiden valmistukseen:

 1. betonielementit ja betonirakenteet;
 2. monoliittista betonia ja betonirakenteita.

Rakennettaessa esineitä betonin avulla, niiden tyypit ja tuotemerkit määritetään suunnitteluvaiheessa. Jokaisen rakennusteknisen elementin (pohjat, kantavat seinät, pylväät, paalut, sisäiset väliseinät, saniteettitavarat, lattiat, altaat jne.) On käytettävä eri betonityyppejä ja -merkkejä.

Laajan betonielementin soveltamisala nykyaikaisessa rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Lupaavimpia betonista (raskaita / kevyitä) ja erityistä betonia sisältäviä erikoismerkkejä, joilla on tiettyjen parametrien ennalta määrätyt fysikaalis-tekniset arvot, kuten:

 • alhainen luonnos ja liikkuvuus;
 • pakkasenkestävyys;
 • kestävyys;
 • vastustuskyky mahdollisesta halkeilusta;
 • lisääntynyt lämmönkestävyys;
 • ihmisorganismin suojaaminen säteilyn tunkeutumisen kielteisiltä vaikutuksilta jne.

Tyypit ja luokat betonista

Pääluokitus tapahtuu sovitetun sideainemateriaalin mukaan ja jakaa betonin seuraaville tyypille:

 • sementti (yleisimpiä);
 • asfaltti (käytetään tienrakennuksessa);
 • kalkki;
 • kipsi;
 • silikaatti;
 • savi jne.

Aggregaattien luonteen ja rakenteen mukaan:

 • raskas tai tavallinen (tilavuuspaino> 1800 kg / m), jossa on riittävän tiheä kiviä murskattua kiveä tai soraa, joita käytetään vahvassa betonissa tai betonirakenteissa, jotka vaativat suurta lujuutta ja tiheyttä;
 • Erityisesti raskas (tilavuuspaino> 2700 kg / m?), joka on täynnä baritia, rautamalmia tai metalleja, jota käytetään suojelemaan ydinvoimalaitosten, kuten myös tieteellisten ja sotilaallisten laboratorioiden kielteisiä vaikutuksia, ;
 • kevyt (tilavuuspaino

Onko sinulla vastaus kysymykseesi?

Jaa ystävien ja työtovereiden kanssa sosiaalisten painikkeiden avulla. verkoissa. Kiitos!

Betoni luokka

Rakennettaessa laaja valikoima teoksia. Lähes jokaisessa vaiheessa käytetään monipuolista materiaalia - betonia. Sen koostumuksen ja laadun mukaan se on jaettu useisiin eri tyyppeihin. Se on erittäin kätevä. Jokaisella lajilla on omat ominaisuutensa, jotka määrittävät sen laajuuden. Jotta materiaalityyppi ei sekaantuisi, on kehitetty erityinen betoniluokka.

Materiaalin lujuusluokitus

Tärkein parametri, jolla jakautuminen ryhmiin tapahtuu, on materiaalin lujuus. Tämän ominaisuuden suuruus on osoitettu betoniluokalla ja sen merkillä.

Konseptin yleinen käsite

Betonin erottamista tuotemerkillä pidetään yhtenä yleisimmistä luokituksista. Standardin mukaan tämä kriteeri on tavallisesti merkitty kirjaimella M. Indikaattorit vaihtelevat M50: stä M1000: een.

Dekoodausmerkintä osoittaa materiaalin keskimääräisen stabiilisuuden astiansa aikana. Mitä suurempi sementin pitoisuus, sitä suurempi sen vahvuus. Tämä kerroin mitataan kgf / m².

Luokan yleinen käsite

Betonin luokka on indikaattori materiaalin todellisesta lujuudesta. Tämä on hiekkasementtilaastin tärkein ominaisuus. Se tarkoittaa kuormaa, jonka betoni voi kestää puristuksessa akselin ympäri. Se lasketaan materiaalin täydellisen jähmettymisen jälkeen.

Luokkaa merkitään kirjaimella В ja numerolla MPa: n paine, jonka 15 cm: n betonikuoren on kestettävä 95 tapauksessa 100: sta.

Menetelmät vahvuuden määrittämiseksi

Betonituotteita testataan erikoislaboratorioissa prototyyppien vaikuttamismenetelmällä erikoispuristimella. Lisäksi on olemassa useita erilaisia ​​materiaalin lujuustestauksia: ultraäänellä tai iskunpulssien avulla.

Betonin laatu testataan ja sen on oltava täysin kovettuva. Tätä varten on tarpeen ylläpitää 28 kalenteripäivän ajanjaksoa. Laboratoriossa käsiteltävä materiaali toimitetaan pienissä kappaleissa, joiden koko on vähintään 15-15 cm. Jos osa betonista ei voida irrottaa, on suositeltavaa kutsua asiantuntijoita etsimään kohteen kohdetta.

Betonien luokittelun edut

Betonin laadun määritteleminen luokkien ja tuotemerkkien mukaan on olemassa ja se toimii läheisessä yhteistyössä toistensa kanssa. Molemmat luokitukset perustuvat samaan parametriin - betonin lujuuteen.

Eri betonityyppien sekoittumista varten lasketaan kaikki valmiin ratkaisun komponentit. Suhteiden noudattaminen ei voi taata vakiintuneiden ominaisuuksien tarkkaa noudattamista. Tämä ominaisuus riippuu myös käytettyjen ainesosien laadusta: hiekasta, täyteaineesta, lisäaineista ja vedestä. Tärkeä asia, joka on otettava huomioon, ovat edellytykset sementtilaastin kaatamiseksi ja sen asettamisen laadulle.

Saman tuotemerkin koostumus voi vaihdella voimakkaasti, joten tuotemerkki sisältää tietoja keskimääräisestä arvosta. Tämän parametrin tarkempi määrittämiseksi kehitettiin osastoja konkreettisiin luokkiin. Tämän luokituksen avulla saadaan materiaalin taatun lujuuden arvo.

Rakennuslaskelmien aikana luokka antaa luotettavamman tiedon, joten tämä parametri on merkitty sääntelyasiakirjoissa. Kun ostat laitteistoa rautakaupasta, käytetään betonin merkitsemistä tuotemerkillä.

Luokkien ja merkkien suhde

Jokainen luokka vastaa tiettyä tuotemerkkiä. Vastaavuustaulun avulla voit helposti kääntää yhden nimen toiseen.

Mikä on betonin merkki ja luokka, ominaisindikaattorit

Rakennettaessa valtava valikoima teoksia. Käytännöllisesti katsoen jokaisessa vaiheessa käytetään yhtä yleistä materiaalia kuin betonia. On olemassa useita tyyppejä, jotka eroavat koostumukseltaan ja laadultaan. Jokaisella on omat ominaisuutensa, jotka sopivat tiettyyn sovellukseen. Epäselvyyksien välttämiseksi kehitettiin erityinen luokitus. Jokaisella betoniluokalla on omat ominaisuutensa.

Materiaalin vahvuus

Laatu on merkitty brändillä ja luokalla, molempien luokitusten perustana on sama parametri - vahvuus, tämä on tärkein materiaalien ominaisuuksien indikaattori.

Betonimerkin alla on ymmärrä kuorman raja, jota perusnopeus kestää. Puristuslujuuden merkintä merkitään tavallisesti kirjaimella "M". Tämä ominaisuus antaa tietoja keskimäärin.

Betonin luokkaa merkitään kirjaimella "B". Kirjeen jälkeinen luku tarkoittaa kuormaa (MPa), jota materiaali pystyy käsittelemään 95 prosentissa tapauksista. Esimerkiksi luokka B10, jonka vahvuus on 131,0 kg / cm2, kestää 10 MPa: n suuruisen kuormituksen.

Tällaisista aineista saatujen tuotteiden testaus suoritetaan laboratoriossa erikoispuristimella. Käytetään myös seuraavia tarkastustyyppejä:

 • iskunpulssi;
 • ultraäänitutkimus.

Ennen kuin läpäise laatutesti, betonin on kiinnitettävä ja muodostuttava kiinteäksi, yleensä 28 päivän kuluessa. Se toimitetaan laboratorioon pieninä kooltaan 15 x 15 cm: n kappaleina. Jos materiaalin poistaminen on mahdotonta, on parempi soittaa erikoislääkäreille kohteen kohdalla. Betoniluokka tarkoittaa taatun lujuuden, ja brändi kertoo keskimääräisestä indikaattorista.

Materiaalin sääntelyasiakirjoihin liittyvät vaatimukset on luokiteltu luokkiin. Rakennusyritykset ostavat betonia ja tilataan leimasimet. Tällaisten indikaattoreiden on vastattava projektin asiakirjoja. Se riippuu siitä, mihin tarkoitukseen se saa käyttää materiaalia.

Nimitys tuotemerkillä

Käsitteitä, kuten tuotemerkkiä ja luokkaa, käytetään yhdessä. Näiden ominaisuuksien perusteella asiantuntijat ovat antaneet tiettyjä suosituksia materiaalin käytöstä ja käyttötarkoituksesta eri rakennusalalla:

 • M 100 (B 7,5) - käytetään alustavissa teoksissa. Pääsääntöisesti ne suoritetaan ennen lasin muodostumista, kaatamalla jalkakäytäviä. Tämä brändi kuuluu kevyisiin materiaaleihin, se ei kestä kovaa kuormitusta.
 • M 150 (B 12,5) - kevyt materiaali. Tuotemerkkiä käytetään valmistelevaan työhön sekä monoliittisten levyjen valun aikana. Betonia voidaan käyttää pohjana, joka on suunniteltu pienille rakennuksille.
 • M 200 (B 15) - tämä betoni on aikaisempaa vahvempi, se on useimmiten mukana kiinnitysseinien rakentamisessa. Sitä käytetään portaiden valmistuksessa, jonka läpi kaatetaan, konkreettista padia, joka on välttämätöntä teiden rakentamisessa jalkakäytäville.
 • M 250 (B 20) - on edellisen tuotemerkin ominaisuuksia, mutta sillä on muita lujuusominaisuuksia. Soveltamisala on sama kuin M 200: lla, jota käytetään lisäksi pienikokoisten levyjen valmistukseen.
 • М 300 (Â 22,5) - se on merkittävä kysyntä, se on mukana monoliittisen perustan työstä. Betonin kaatopaikka, sitä käytetään myös portaiden valmistuksessa.
 • M 350 (B 25) - on erinomaiset lujuusominaisuudet, käytetään monoliitti- ja päällekkäisten rakenteiden valmistuksessa. Tämä brändi myös käyttää sitä luomaan korkeatasoisia rakennuksia. Suuren lujuuden ansiosta materiaalia käytetään menestyksekkäästi lentokenttien, altaiden ja laakereiden valmistukseen.
 • M 400 (B 30) - ei ole laajalti käytössä erittäin korkean hinnan vuoksi. Lisäksi betoni on nopeasti kiinni. Samalla materiaali on kestävä ja luotettava. Tätä tuotemerkkiä käytetään yleensä suurien osto- ja viihdekompleksien, betoniterästuotteiden, vesipuistojen rakentamisessa.
 • M 500 (B 40) - tuotemerkillä on korkea sementtipitoisuus ja erinomainen vahvuus. Näiden ominaisuuksien ansiosta materiaali on osa pankkien, hydraulisten rakenteiden ja muiden massiivisten rakenteiden varastointitilojen rakentamista.

Betonin lujuusluokat ja laadut riippuvat materiaalin koostumuksesta ja sen komponenteista.

Ratkaisuluokat

Näissä tai näissä rakennustöissä liittyy tietty betoniluokka. Mitä suurempi numero on, sitä korkeampi suorituskyky on. Suosituimmat ovat seuraavat tyypit:

 • B30 - liuoksella on suuri tiheys, joten se käy ilmi käytettäväksi rakenteissa, jotka ovat voimakkaassa paineessa. Materiaali soveltuu siltojen, hydraulisten rakenteiden, pankkien holvien ja muiden rakenteiden rakentamiseen, jonka vahvuus asettaa erityisvaatimuksia.
 • B25 - on erinomaiset tekniset ominaisuudet. Tämä koostumus liittyy monoliittisen tyyppisten paalujen, perustusten ja seinien sekä sarakkeiden asentamiseen. Materiaalia käytetään uima-altaiden perusasioissa, mikä merkitsee huomattavaa kuormitusta.
 • В27,5 - joita käytetään vahvojen betonirenkaiden valmistuksessa, joita käytetään usein viemäreissä ja kuopissa, joissa on valtava kuorma.
 • В22,5 - koostumusta voidaan kutsua ihanteelliseksi asentamaan aidat, rakentaa vierekkäisiä sivustoja, kaataa monoliittiset katot. Tämän luokan konkreettinen ratkaisu auttaa myös valmistelemaan ja tiivistämään maaperän ennen liuskajohdon pystyttämistä.
 • В12,5 ja В15 - tällaiset betonielementit auttavat tasoittamaan pintoja ja rakentamaan betonielementtejä, perustuksia, lattiapäällysteitä ja tasoituksia, niitä käytetään myös betonipylväissä, poluissa. Yksityisten talojen rakentamiseen käytetyt ratkaisut.
 • B7.5 on niin sanottu kevytbetoni. Sitä käytetään sisustuksen valmisteluun laitteen läheisyydessä. Tällainen betoni jäljittelee täydellisesti luonnonkiviä.
 • Jokainen konkreettisen lujuuden luokka voidaan korreloi brändin kanssa. Vastaavuustaulukko mahdollistaa vaaditut tiedot, jos vastaava tuotemerkki on osoitettu vastakkaisille luokille.

  Valintaominaisuudet

  Vahvuuden lisäksi betonilla on myös muita ominaisuuksia. Ei ole täysin oikein ottaa huomioon materiaalin valitsemista yksinomaan tämä indikaattori, koska tällainen yksipuolinen luokittelu ei salli tietojen saamista valmiista sementtikiven ominaisuuksista. Nämä ominaisuudet määrittävät sen käyttöalueen. Ennen kuin valitset sopivan materiaalin, sinun on ymmärrettävä hieman sen ominaisuuksista:

  • Vedenkestävä W2-W20 - kyky vastustaa nesteen tunkeutumista tiettyyn paineeseen.
  • Pakkasvaste F50-F300 - jäätymis- ja sulatusjaksojen määrä. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä niissä ilmastovyöhykkeissä, joissa betonipäällysteet usein jäätyvät ja sulatetaan, mikä lisää niiden lujuusominaisuuksien heikkenemisen todennäköisyyttä ja muodonmuutoksia.
  • Muovailtaisuus on tilapäinen parametri, joka kuvaa yksinomaan nestemäisen liuoksen liikkuvuutta.
  • Jäykkyys - tässä on neljä luokkaa, ne jakavat betonin muoviin ja jäykiksi. Ensimmäistä käytetään ohuita rakenteita, ja toinen käytetään täyttämään kolmiulotteisia muotoja.

  Materiaali testataan vedenkestävyyden ja pakkasenkeston suhteen erityisissä ilmasto-kammioissa. Materiaaliluokkien jakaminen eri ominaisuuksille antaa mahdollisuuden arvioida tuotetta kaikilta puolilta. Näin voit valita optimaalisen betonin, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

  Luokat ja betonimerkit

  merkitse D: n keskimääräisen tiheyden; jotka on asetettu rakenteille, jotka lujuusvaatimusten lisäksi edellyttävät lämmöneristysvaatimuksia ja niitä seurataan tuotannossa. Raskas betoni D2200: sta D2500: een; kevytbetoni D800: sta D2000: een; huokoinen betoni D800: sta D1400: een.

  Annettu luokka ja betonimerkki saadaan sopivalla valinnalla betoniseoksen koostumuksesta valvontanäytteiden myöhemmällä testillä.

  Luokkabetoni aksiaaliselle puristuslujuudelle (MPa) kutsutaan väliaikaiseksi puristuskestävyydeksi betonikuutiot, joiden reunakoko on 150 mm ja joka on testattu standardin mukaisesti 28 vrk: n ikäisenä, kun sitä varastoidaan tavanomaisissa olosuhteissa (lämpötilassa 20 ± 2 ° С ja kosteuspitoisuus vähintään 60%) ja hyväksytään 0,95.

  2.2. Vahvistaminen betoniteräksille Vahvistuksen tarkoitus ja tyypit.

  Kuten luennossa 1 esitettiin, vahvistaminen betoniteräsrakenteissa muodostuu pääasiassa veto-voimien käsityksestä. Vaadittava raudoitusmäärä määritetään laskemalla kuorman ja iskun rakenteelliset elementit.

  Laskennassa asennetut venttiilit, nimeltään työ;asennetaan rakenteellisista ja teknisistä syistä -asennus. Asennustarvikkeet varmistavat asennustyökalun suunnittelupaikan rakenteessa ja tasaisempi voimien jakautuminen työantureiden yksittäisten sauvien väliin. Lisäksi asennusvarusteet voivat havaita, että yleensä niitä ei oteta huomioon laske- malla betonin kutistumisvoimia, lämpötilaeroja jne.

  Työ- ja kokoontumisventtiilit yhdistetään vahvistavat tuotteet- hitsatut ja neulotut verkot ja kehykset, jotka sijoitetaan teräsrakenteisiin niiden kuormituksen luonteen mukaisesti.

  Lujuus on luokiteltu neljän piirteen mukaan:

  riippuen valmistusmenetelmästä - ydin ja lanka. Tangon alla tarkoittaa mitä tahansa halkaisijaltaan 6 40 mm: n pituista terästä, riippumatta siitä, miten se toimitetaan teollisuudessa - tangoilla (D> 12 mm, pituus enintään 13 m) tai keloissa (paino jopa 1300 kg).

  Riippuen jälkikäsittelyn menetelmästä - kuumavalssatut vahvikkeet voidaan lämpökovettuina tai kovettuina kylmässä tilassa - piirustuksella, piirustuksella.

  Pinnan muoto - on säännöllinen profiili tai sileä. Jatko- profiilin, riutojen tai hammaslankojen viiran vahvikkeen pylväässä olevien rihkeiden muodossa olevat ulkonemat parantavat merkittävästi betonin kiinnittymistä.

  Sovellusmenetelmän mukaan - esijännitetty ja ei-rasitettu vahvistus.

  Betoniarvot ja -luokat: määritelmät, erot ja ominaisuudet. Betonimerkki ja betoniluokka ja koostumus

  Betoniluokka ja betonin laatu: luokittelu, taulukko, valokuva

  Rakennustyön eri osa-alueilla tarvitaan tiettyjen ominaisuuksien omaavien betonikoostumusten käyttöä. Samanaikaisesti tietyt ominaisuudet riippuvat siitä, mihin tuotemerkkiin ja luokkiin käytetty materiaali kuuluu. Artikkamme auttaa sinua käsittelemään näitä ehtoja ja heidän suhteitaan.

  Seoksen luokka ja merkki

  Tyypit konkreettisia laatuja

  Betonin laatu ja luokka sekä niiden tekniset parametrit

  Betoni luokittelu tuotemerkin perusteella perustuu seuraaviin tuoteominaisuuksiin:

  • puristuslujuus - tämä parametri osoittaa kuorman rajan, mitattuna kg / cm2, jonka 15 cm²: n näyte kestää 28. päivän kuluttua sen kaatamisesta;
  • vetolujuus - kuormitusraja (kgf / cm2) 20 cm2: n näytteellä, jota seuraa sen tuhoutuminen;
  • pakkasenkestävyys - jäätymis-sulatusjaksojen määrä, joka ei johda materiaalin lujuuden ja halkeilun vähenemiseen;
  • vesitiiviys - kosteuden kuivaamisen syklien määrä, jossa tuotteen ominaisuudet eivät heikkene.

  Edellä kuvattujen kriteerien mukaan laatuja erottuvat niiden voimakkuudella, jonka merkintä "M", pakkasenkestävyys - "F" ja veden kestävyys - kirjaimella "W".

  Betonin luokka ja sen ero brändistä

  1.1.1986 lähtien termi "konkreettinen luokka" on tullut korvaamaan "brändin" käsite rakennesuunnittelussa. Tämä muutos tuli voimaan SNiP-numeron 2.03.01-84 antamisen yhteydessä.

  Ennen kuin keskustelemme tuotemerkin ja betoniluokan vaatimustenmukaisuudesta, määritellään, mikä ero näiden kahden parametrin välillä on. Tosiasia on, että ensimmäinen arvo muodostaa tuotteen keskimääräiset tekniset indikaattorit ja toinen takaa tietyn betonivahvuuden.

  Joten hydrotechnical rakenteita varten taatun turvallisuuden pitäisi olla 90%, muille kohteille - 95%. Tämä tarkoittaa, että tätä ominaisuutta havainnoidaan vastaavasti 90 ja 95 tapausta 100: sta. Merkitään kirjaimella "B".

  On mahdollista määrittää, mikä konkreettinen taso vastaa betoniluokkaa erityisellä taulukolla. Se on lueteltu alla.

  Betoni- ja betonilevyjen visuaalinen taulukko

  Lisäksi tämän tuotteen luokan ja tuotemerkin suhde voidaan laskea seuraavalla kaavalla: B = R * (1-t * V), jossa:

  • B - koostumuksen luokka, jolla on taattu turva, joka on 95 prosenttia;
  • R on materiaalin keskimääräinen lujuus. Joten brändille M250 tämä parametri on noin 250kgs / cm²;
  • t - opiskelijakerroin. Se on 1,64. Sen käyttö on välttämätöntä takaamaan taattu lujuus, joka on 95 prosenttia;
  • V on voimakkuuden vaihtelukerroin. Se on välttämätöntä, jotta betonin laatu muunnetaan betoniluokalle. Huokoisille ja raskaille betonirakenteille tämä luku on 0,135.

  Tiettyjen tuotemerkkien tyypit

  Pohdimme luokittelua sekä kysymystä siitä, miten konkreettinen luokka poikkeaa konkreettisesta luokasta. Puhutaan nyt yksittäisistä tuotemerkkeistä.

  Betonin lujuusluokat

  Niillä on valikoima M50: stä M1000: een. Tällainen merkintä puhuu ensinnäkin puristuslujuuden keskimääräisestä indeksistä, mitattuna kgf / cm2: ssä. Lisäksi tämä nimitys ilmoittaa käytetyn sementin tyypin, liuoksen komponenttien tilavuusosuuden ja sen kovettumisen ajan. Seuraavassa taulukot auttavat sinua varmistamaan tämän.

  Käytetyt sementtimerkit ja valmiin ratkaisun kovettumisaika

  Liuoskomponenttien tilavuusfraktiot

  Kuten aiemmin mainittiin, jokaisella materiaaliluokalla on oma lujuusluokka. Betonin laatua ja betonin laatua koskeva taulukko on jo mainittu aiemmin, emmekä jätä sitä kiinni.

  Keskustellaan toinen kysymys - kuinka testata voimaa. Tällainen tarkastus voidaan suorittaa yksinomaan laboratoriossa. Tätä tarkoitusta varten käytetään prototyyppiä, joka on sijoitettu erikoispainokseen. Voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten iskupulssi tai ultraäänitekniikka.

  Neuvoa, että itsellesi rakennetuilla rakenteilla pitäisi olla varmuusmarginaali, tosiasia on, että käytetyillä betoniseoksilla voi olla samasta merkistä huolimatta erilaiset tekniset ominaisuudet, mikä johtuu laastinvalmistusmenetelmän rikkomisesta.

  Betonipäästöt pakkasvasteessa

  Pakkasenkestävyys on tärkeä tekijä, joka riippuu laadusta. Tämä on erityisen tärkeää pohjoisilla alueilla rakennettavien rakennusten osalta.

  Kosteus päästäkseen tällaisiin tuotteisiin tunkeutuu niiden rakenteeseen. Sen jäädyttämisen jälkeen se kasvaa tilavuudeltaan, mikä aiheuttaa vaurioita rakenteelle. Tällaisten jäädytys-sulatusjaksojen takia betonille, jolla on alhainen jäätymisvastus, kantavuus pienenee vakavasti ja ulkoiset vauriot näkyvät.

  Valokuvassa - materiaalin tuhoutuminen alhaisen jäätymisvastuksen takia

  Tätä ominaisuutta voidaan parantaa lisäämällä erityisiä kemikaaleja liuokseen. Näihin kuuluvat lignosulfonaatit, superplastiset aineet ja modifioijat, jotka kaadetaan seokseen siinä määrin, kuin ne asetetaan niihin liitetyllä käskyllä.

  Kemiallisten lisäaineiden aiheuttama kallistumisen lisääntyminen

  Mainitulla omaisuudella on useita kategorioita. Niiden valikoima on F50: stä F1000: een. Merkinnän numero ilmaisee sulatusjäähdytysjaksojen lukumäärän, jolloin rakenteen laatu ei heikkene.

  Merkkisbetoni vedenkestävyyteen

  Vedenkestävyys on tuotteen kyky vastustaa veden kostutus- ja kuivumisjaksojen negatiivisia vaikutuksia. Tämä indikaattori lasketaan tuotteen vahvuuden muutoksen perusteella tietyn määrän kosteuden syklisten vaikutusten jälkeen. Perusta on sen alkulähteen ja lopullisen voimakkuuden välinen suhde.

  Tämä parametri vaihtelee W2: stä W20: een. Nimikkeessä ilmoitetaan suurin sallittu vedenpaineen taso. Mitä parempi tämä ominaisuus, sitä korkeampi on tällaisen materiaalin hinta.

  johtopäätös

  Betonibrändi muodostaa tämän materiaalin keskiarvotut tekniset indikaattorit. Sitä vastoin luokka takaa 90-95% tuotteen vaatimusten mukaisuuden.

  Jakautuvat brändisekoitteet voimaa, jäätymisvastusta ja vedenpitävyyttä varten. Tämä on betonimerkkien tärkein luokittelu siinä mukana, merkitään vastaavasti kirjaimilla M, F ja W ja niillä on erilaisia ​​arvoalueita. Lisätietoja näistä ongelmista löytyy tämän artikkelin videosta.

  Betonimerkki ja betoni luokka: ominaisuuksien taulukko, koostumus

  Asuin- ja teollisuusrakennusten rakentamista ei voida tehdä ilman betoniseosten käyttöä. Rakenteiden käyttöolosuhteet edellyttävät materiaalien käyttöä tietyillä parametreilla.

  1. Tuotemerkin ja luokan määritelmä
  2. Kuinka merkintä on purettava?
  3. Ero luokan ja brändin välillä
  4. Sementtiformulaatioiden ominaisuudet
  5. hinnat

  Mikä on brändi ja luokka, niiden ero

  Insinöörien ja tekniikan tavoitteena on varmistaa pystytettyjen rakennusten luotettava ja turvallinen toiminta. Betonin koostumus, sideaineen, täyteaineen, veden ja lisäaineiden osuus antaa sille erilaisia ​​ominaisuuksia. Tuotteiden avulla tehdyt testit antavat meille mahdollisuuden määrittää, mitkä kuormat suunnittelua kestää.

  Merkki - lyhennetty luokitus:

  1. Voima (M) on puristusvoiman keskiarvo. Numerot kirjaimen jälkeen - suurin kuorma kgf / cm².
  2. Keskimääräinen tiheys (D) on betonin massa metrin kuutioina. Mittayksikkö on kg / m³.
  3. Frost resistance (F) on jäädytys-sulatusjaksojen lukumäärä, kunnes lujuusominaisuudet muuttuvat.
  4. Vesitiiviys (W) on suurin vedenpaine, jolla ei ole kosteuden tunkeutumista. Tulkinta: W2 - näyte kestää 0,2 MPa: n vaikutuksen.

  Betoniluokka, toisin kuin brändi, on indikaattori normalisoituneesta (kuutiosta) puristuslujuudesta, aksiaalisesta jännityksestä, taivutuksesta, leikkauksesta. Se määritetään näytteen laboratorionäytteellä (kovettuminen 28 päivää), joka on saatu yhdestä erästä liuosta. Tarkkuus GOST: n mukaan on taattu vähintään 95%.

  Merkintä tulkinta

  Valmistajan toimeksiannossa toimitussopimuksessa on oltava merkintä valmistavan betonin tuotemerkistä ja lujuusluokasta. Lyhenne - ominaisuuksien joukon symboli.

  Merkintä (kirjausjärjestys vasemmalta oikealle):

  • BSL - kevytbetoni.
  • BST on raskas.
  • BSM - hienojakoinen.
  • AAH - valmis seos (valmiin betonin).
  • BSS on kuiva.

  2. Lujuusluokka.

  • Työstettävyys.
  • Pakkasvaste.
  • Vedenkestävä.
  • Keskimääräinen tiheys
  • Muut ominaisuudet.
  • Betoniyhdistelmä valmis.
  • Puristuslujuusluokka on B15 (≈196,5 kgf / cm2).
  • Korkea työstettävyys - P4. Sopii betonipumpun kaatamiseen.
  • Vedenkestävä - W12. Voidaan käyttää hydraulisten rakenteiden rakentamiseen.
  • Frost - F300. Varmistettiin lujuusominaisuuksien säilyminen altistumisen jälkeen - 300 sykliä (kova ilmasto).

  Eromerkkejä luokasta

  Monet ymmällään, miksi vahvuus osoitetaan kahdella indikaattorilla. Tarkoituksena on, että vuonna 1986 normatiiviset dokumentit GOST, SNiP saatettiin kansainvälisten standardien mukaisiksi konkreettisten ominaisuuksien määrittämiseksi. Jäykemmät kehykset saivat aikaan materiaalin, jolla oli parametreja lähellä suunnittelun laskelmia, sementin kulutuksen vähentämiseksi.

  Aiemmin GOST 26633-91 sisälsi taulukon brändin ja luokan suhteesta. Lyhyt versio aksiaaliselle puristuskuormalle:

  GOST for 2012 -taulukossa puuttuu. Näyte tehtiin osoittamaan yhden luokan kahden luokan hyväksyntää. GOST 1991: n arvojen suhde ilmoitetaan vaihtokertoimella 13,5%. Prosenttien väheneminen johtuu tuotannon kulttuurista ja tekniikan noudattamisesta. Kunkin kasvin indikaattorin vaihtelu voi olla suurempi tai pienempi riippuen betonin homogeenisuudesta. Luokan ja brändin vastaavuus, arvojen välinen ero on vaikea tunnistaa yhdellä matemaattisella kaavalla.

  Lujuusominaisuus on määritettävä luokittain. Jos tehtaan edustajat ilmoittavat vain brändin, ehdottaa edellä olevan taulukon käyttämistä tarkentamalla vaihtokertoimen. Arvo, joka on alle 13,5%, antaa sinulle luottamuksen. Epäselvä vastaus - on parempi kääntyä toisen valmistajan puoleen - tehtaalla on huono laadunvalvonta tuotteissa.

  Valmistajan kaupalliset konkreettiset tarjoukset perustuvat edelleen postimerkkeihin - niille, joilla ei ole ammattitaitoa. Pyynnön tekemisen jälkeen asiantuntija ilmoittaa seoksen täydelliset merkinnät.

  1. M100 - "vähärasvainen", alhainen vesipitoisuus, sementti, hiekka, sora, murskattu kivi.

  B10, indikaattori riippuu täyteaineen tyypistä ja tiheydestä, yhdenmukaisuudesta.

 • Vedenkestävä: W2

  W4, vedenpaine - 0,2-0,4 MPa.

 • Pakkasenkestävyys: 50-100 sykliä - F50

  • Valmistelutöitä ennen pohjaseoksen kaatamista, levyjen asentamista betonipyykkiin.
  • Kaadetaan lattia maahan takaistuimissa.
  • Vahvistettujen rakenteiden valmistus pienin kuormituksin.

  2. M200 - kevytbetoni, joka on suosituin yksityisissä asunnoissa. Hyvä hinta- ja ominaisuusyhdistelmä.

  • Puristuslujuus ≈ B15.
  • Vedenpitävyys: vähintään W4 (0,4 MPa)
  • Pakkasenkestävyys: F100

  150, ilman erityisiä lisäaineita, jotka lisäävät jäädytys-sulatusjaksojen lukumäärää.

 • Liikkuvuus: P1-P4 riippuen veden prosenttiosuudesta pehmittimien läsnäolo koostumuksessa.
  • Kaistaleiden, laattojen, paalujen perustusten rakentaminen matala- rakennuksille.
  • Lattiapinnoitteet.
  • Rakenteiden tuotanto alhaisella käyttökuormalla.
  • Leikkikentät, kappaleet.

  3. M300 - raskas betoni, suurella tiheydellä. Ominaisuudet riippuvat sementtiasteen M400 tai M500, täyteaineen käytöstä. Projektin dokumentaation lujuusluokka ei ole pienempi kuin B25.

  B25.

 • Vedenkestävä: W5

  W6, vedenpaine - 0,5-0,6 MPa.

 • Pakkasenkestävyys: 100

  200 sykliä.

 • Liikkuvuus: P2

  • Monoliittinen rakenne väliseinien, lattiat.
  • Palkit, pylväät, pultit.
  • Stair lennot, kattaa.
  • Taivutusalustat.
  • Viemärikaivoja.
  • Säätiöt.
  • Betonituotteet.

  4. M400 on brändi, jota käytetään suurissa kuormissa käytettäviin rakenteisiin. Saatavana graniittiromusta. Yksityisessä asuntorakentamisessa ei ole merkitystä. Mitä korkeampi brändi on - sitä korkeampi hinta.

  • Puristuslujuus: ≈ B30.
  • Vesitiiviys: W6-12, vedenpaine - 0,6-1,2 MPa.
  • Pakkasenkestävyys: F 100-300.
  • Liikkuvuus: P3-P5.
  • Sillanrakennus.
  • Hydrotechnical rakenteet.
  • Betonirakenteet erikoistarkoituksiin.
  • Jatkuvan liikenteen maanteiden rakentaminen.
  • Pysäköinti raskaille laitteille.

  Hankinnan olisi oltava taloudellisesti kannattavaa. Korkeatasoisten materiaalien käyttö aiheuttaa kustannusten ylityksiä. Toimittajan valinnan on oltava perusteltua paitsi tuotteiden laadun lisäksi myös arvioitujen kustannusten mukaan.

  Eri valmistajien betonihintojen välinen ero voi olla 20-40% riippuen tilausmäärästä, alueesta, toimitustarpeista rakennustyömaalle ja kausi. 1 neliömetrin kustannukset pakkasnesteen lisäaineiden avulla nostavat 100-200 ruplaa / m3.

  Betonierojen taulukon merkki ja luokka

  Ennen rakentamista on tarpeen valita sopiva materiaali, meidän tapauksessa se on konkreettista. Sen on täytettävä optimaalisesti käyttö- ja suunnitteluvaatimukset. Puristuslujuus on tämän materiaalin pääominaisuus. Tässä artikkelissa tarkastelemme mitä brändi ja betoniluokka ovat, selville, mitä he ovat, mitkä ovat erot jne. Vain kun ymmärsit nämä kysymykset, pystyt rakentamaan luotettavan ja kestävän suunnittelun. Betonimerkki sekä betonin luokka ovat tärkeitä parametreja, jotka jopa noviisirakentaja tarvitsee ymmärtää.

  Peruskäsitteet

  Olemme jo maininneet, että puristuslujuus on tärkein indikaattori. Betonielämää käytetään materiaalin voimakkuuden normalisoimiseen, toisin sanoen se on keskimääräinen vahvuusindikaattori. Betoniluokka osoittaa materiaalin taatun lujuuden. Betonipitoisuus mitataan kg / cm2, mikä osoittaa kuinka paljon betonia kestää 15x15x15 cm betonia 28 päivän kuluttua kaatamisesta. Merkkisbetoni takaa tietyn vahvuuden omaavan materiaalin valmistuksen. Ilmaisinta merkitään latinalaisella kirjaimella "M", jonka vieressä on puristuslujuus.

  Nyt tulemme toiseen käsitteeseen - betonin luokkaan. Tämä indikaattori on merkitty latinaksi kirjaimella "B", sen vieressä on myös luku, joka näyttää kuormituksen MPa: ssa. 95 prosentissa tapauksista betonin on kestettävä määritetty kuorma. Esimerkiksi ottakaa betoni luokka B10: nähdä indikaattorin, huomaamme, että betoni, jonka vahvuus on 131 kg / cm², kestää 10 MPa: n paineen.

  Jotta niitä ei pidä sekoittaa ostaessaan materiaalia, betonimerkit ja betoniluokka merkitään yhteen. Alla olevassa taulukossa voidaan nähdä, että lujuusluokka B15 vastaa M200:

  Jos avaat lakisääteiset asiakirjat, joissa määritellään konkreettisia vaatimuksia, silloin näet vain materiaaliluokat. Leimat mainitaan yleensä rakennusmateriaalien valmistuksessa ja myymisessä. Näiden indikaattoreiden on oltava hankkeen mukaisia, riippuen valitusta tuotemerkistä ja luokasta, saat rakenteeltaan erilaiset vahvuudet.

  Höyry ja vesitiivisyys

  Kun tunnet brändin ja luokan, määrität välittömästi likimääräisen vedenvastuksen ja pakkasvasteen. Yksinkertainen sääntö: sitä korkeampi materiaalin laatu, sitä korkeampi vedenpitävä suorituskyky (määritelty latinalaisella kirjaimella "W") ja kylmä vastus (määritetty latinaksi kirjaimella "F"). Joka tapauksessa on helpompi käsitellä ongelmaa taulukon avulla, jossa rakennusmateriaalin parametrien välinen vastaavuus annetaan:

  Tarvittaessa voit lisätä vedenkestävyyttä ja pakkasenkestävyyttä. Tätä varten käytetään erityisiä lisäaineita. Tällainen kysymys ratkaisee rakentaja, joka muodostaa tulevaisuuden rakennushankkeen.

  Betonin tarkoitus merkin avulla

  Valinnassa on parempi käyttää postimerkkejä, koska se on tämä indikaattori, jota rakennusyritykset käyttävät. Voit aina kääntää luokan brändiksi ja päinvastoin käyttämällä artikkelimme taulukkoa. Seuraavat ovat betonin tärkeimmät merkit ja niiden käyttöalueet:

  • M 100. Yleensä tätä tuotemerkkiä käytetään rakennustöissä, jotka ovat alustavia. Mark M 100 vastaa luokkaa B7,5. M 100: ää käytetään teräslevyn luomiseen ennen raudoitustyötä valuraudan yhteydessä. M 100 ei ole tarkoitettu raskaille kuormille, koska se liittyy kevytbetoniin. Kun M 100 on M 150.
  • M200. Toinen yleinen betonimerkki, jota käytetään seinien rakentamisessa, kaatamalla sivuston. M200: ta käytetään myös portaiden ja betonilaatan valmistukseen. Tämä brändi vastaa luokkaa B15.
  • M300. Brändillä on suuri kysyntä rakennusmateriaalimarkkinoilla, ja sen avulla on käynnissä monoliittisen perustan rakentaminen. M300-tuotemerkin alapuolella on pystytasot ja alustat ovat tulvia. Vastaa luokkaa B22,5.
  • M400. Suuresta lujuudesta huolimatta M400-tuotemerkki ei ole erityisen suosittu. Tämä johtuu korkeasta hinnasta. M400 myös melkein heti kiinni. Sitä käytetään suuren mittakaavan rakennustyömaalla - erilaisia ​​viihdekomplekseja, erikoisrakennuksia sekä vesitieteellisiä rakennuksia. Taulukko vastaa luokkaa B30.
  • M500. Tässä brändissä on korkea sementtikonsentraatio, vastaavasti betoni poistumisalueella on kestävin. Tällainen brändi on kallista, joten sitä ei käytetä yksityiseen rakentamiseen. M500 käytetään betoniteräksille, suurille rakenteille, pankkien holville, eri asemille ja tehtaille.

  Joten olemme purkaneet tärkeimmät merkit ja luokat. Niiden välillä on välivalmisteita, esimerkiksi M150 ja M250. Halutun betonimerkin valitsemiseksi on otettava huomioon lisäominaisuudet: pinottavuus, pakkasenkestävyys ja veden kestävyys.

  Betonimerkki ja betoniluokka

  Jos valitset väärän laatikon betonin, rakennuksen rakentaminen on mahdotonta, joka vastaa täsmälleen vaadittuja toimintaominaisuuksia. Valinta tehdään betoniseoksen suorituskyvyn perusteella. Tavoitteiden yksinkertaistamiseksi ominaisuuksissa tuli esiin betoniluokka. Se riippuu lujuuden, jäätymisvastuksen jne. Tasosta.

  Mikä on konkreettista?

  Betonilaasti - yleisimpi ja välttämättömämpi rakennusmateriaali. Ilman sitä on lähes mahdotonta rakentaa luotettava rakennus tai rakenne. Yleensä on vaikea kuvitella normaalia rakentamisprosessia ilman tätä materiaalia.

  Erityisen tärkeitä betonin käyttöä varten ovat voimakkuuden indikaattorit. Tätä parametria kiinnitetään huomiota tulevan rakenteen suunnitteluun. On pidettävä mielessä, että jokaisen rakenteen osa voidaan valmistaa erilaisista laatuluokista, jos suorituskykyvaatimukset sen sallivat. Siksi on joskus järkevää käyttää alempia luokkia luokituksesta rakentaa rakenteita, joilla on pienempiä vaatimuksia rakenteen tiheydelle.

  Betonilaasti, vaikka sitä käytetään laajasti rakentamisessa, mutta sen käyttö vaihtelee jatkuvasti. Erityisen arvokkaita ovat konkreettiset, joilla on erityisiä arvoja tällaisista indikaattoreista:

  • Ympäristöystävällisyys.
  • Liikkuvuutta.
  • Crack Resistance.
  • Kestävyys.
  • Lämmönkestävyys.
  • Jäätymisenesto.
  • Kosteudenkestävyys.

  Tyypit ja luokat betonista

  Eri betonityyppejä

  Lajin osalta betoni on jaettu niihin riippuen materiaalista, jota käytetään sitovana elementtinä. Tällaisia ​​betonityyppejä ovat:

  • Sementtiä.
  • Asfaltti.
  • Kipsiä.
  • Savea.
  • Kalkkia.
  • Silikaatti.

  Betonit myös eroavat täyteaineen rakenteessa ja ominaisuuksissa:

  • Erityisen kevyt. Sen tilavuuspaino on enintään 0,5 T / m3.
  • Helppoa. Tiheys alle 18 T / m3. Se on alhainen lämmönjohtavuus, joka sallii käytön yksinomaan aidan rakentamiseen.
  • Raskas. Massamassa on suurempi kuin 18 T / m3. Käytetään rakennusten rakentamiseen, jotka edellyttävät suurta kestävyyttä.
  • Erityisen raskas. Tiheys suurempi kuin 27 T / m3. Käytetään rakennusten rakentamiseen: ydinvoimaloita, laboratorioita jne.

  Betoniratkaisut voivat poiketa ominaisuuksista:

  • Tulenkestävä. Käytetään rakennusten rakentamisessa, kun paloturvallisuus lisääntyy.
  • Kylmäkestävä. Ne ovat lisänneet vastustuskykyä lämpötilojen laskemiseen ja pystyvät ylläpitämään alkuperäistä rakennetta toistuvan jäädytyksen / sulatuksen jälkeen.
  • Vedenkestävä. Käytetään kaivosten, maanteiden ja siltojen rakentamisessa. Ne pystyvät vastustamaan veden tunkeutumista, jos sen paine on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,2 MPa.

  Merkkivalikoima betoniseoksesta

  Betonin luokka valitaan asetettujen tehtävien perusteella, joten kaikkia tuotemerkkejä ei käytetä rakentamisessa. Jotkut ovat liian kalliita, ja tarvittava voima voidaan saavuttaa vähemmän rahaa varten. Käytetyt betonimerkit:

  • M100 V7.5. Käytetään muodostamaan vuodevaatteet. Se kaadetaan suoraan tyynyyn pienessä määrin. Sitten vahvistaminen ja muodostuminen perustan betoniseoksen enemmän voimaa.
  • M150 V12.5. Soveltuu laattojen kanssa monoliittisten laatikoiden muodostamisessa, luomalla aidat ja rakentamalla pieni massa.
  • M200 B15. Soveltuu sokean alueen muodostamiseen, tyynyjen monoliittiseen tukikohtaan sekä erilaisten yksityisten talojen perustuksiin.
  • M250 B20. Tämäntyyppinen betoniseos on tavallisin vaihtoehto talojen rakentamisessa. Se on sovellukseltaan yleismaailmallinen, ja sitä käytetään luomaan katot, paviljongit, aidat ja paljon muuta.
  Taulukko sementin kulutuksesta riippuen tuotemerkistä

  Betonibrändi on tärkein indikaattori sen vahvuudesta ja riippuu useista tekijöistä:

  • Betonin luomiseen käytettävien materiaalien tiheys.
  • Sideaineina käytettävien aineiden laadulliset indikaattorit.
  • Veden ja sementin välisestä suhteesta.

  Betonit ovat myös jaettu valoon ja normaaliin. M10,15,25,35,50,75,100,150,200 kuuluvat ensimmäiseen, ja kaikki loput toiseen.

  Betonilaskenta

  Malliluettelo tavaramerkkien ja betoniseosten laadusta

  Näitä tietoja käytetään ymmärtämään minkä betonimassan tietyn tuotemerkin on.

  Taulukko luokan noudattamisesta, veden kestävyys ja pakkasenkestävyys

  Brändin vahvuus kasvaa veden ja pakkasvastuksen lisääntyessä. Alla on tietoja näiden parametrien vaatimustenmukaisuudesta tavallisille tuotemerkeille.

  Frost resistance index vaikuttaa materiaalin kykyyn kestää jäädyttämistä / sulatusta tuhoamatta omaa rakennettaan. On tunnettua, että matalissa lämpötiloissa vesi laajenee tilavuuksina täyttämällä sementin ja muiden materiaalien mikrohuokoset, joilla on tuhoisa vaikutus. Tästä seuraa, että materiaalin alempi tiheys edistää veden suurempaa tunkeutumista sen rakenteeseen - tämä alentaa pakkasvasteen.

  Kyky vastustaa routaa on yksi tärkeimmistä kriteereistä, joista betoniluokka riippuu. On erityisen tärkeää kiinnittää huomiota niihin alueisiin, joille kriittiset lämpötilat ovat yleisiä. Pääosa rakennuksista sijaitsee kadulla, kosteus pääsee niihin, jäätyy ja sulaa. Jos rakennus on valmistettu betonisekoitteesta, jolla on alhainen roiskeenkestävyysindikaattori - äkillinen vaurio muodostuu erilaisesta monimutkaisuudesta.

  Oikea valinta betonin laatuun perustuen lujuuteen, pakkasen ja kosteuden kestävyyteen auttaa rakentamaan rakennuksen, joka täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset. Konkreettisen ratkaisun optimaalisen luokan määrittämisessä on otettava huomioon tulevan rakenteen arvioitu paino sekä kriittisten lämpötilojen ja kosteuden vaikutusta siihen. Jos et laiminlyödä näitä tekijöitä - rakenne kestää pitkään ja sillä on erinomainen suorituskyky.

  Brändin ja betoniluokan suhde GOST: n mukaan: pöytä, valokuva ja video

  Rakennusseosten laajuus määritetään lujuusominaisuuksilla, jotka saavutetaan sideaineen suuremman sisällön ja karkean aggregaatin laadun vuoksi. Betonin ja betonimerkin suhdetta tarkasteltaessa voidaan verrata pieni mittausvirhe kompressoinnissa. Parametrinen testaus suoritetaan laboratoriossa kontrollinäytteissä.

  Kuva kuvaa betonin käyttöä monoliittiselle levylle.

  Pääkorjaustaulukko

  Rakennuskoostumusten lujuusominaisuudet asetetaan luokittain, mikä näkyy SNiP 2.03.01-84: n dokumentaatiossa. Monet rakennusyritykset käyttävät kuitenkin edelleen postimerkkejä ensisijaisena viitteenä. Siksi on usein tarpeen vertailla näitä indikaattoreita keskenään.

  Varoitus! Edellä oleva taulukko betonin ja betonin laadun suhteesta auttaa vahvistamaan 13,5 prosentin lujuusominaisuuksien vaihtelukertoimen.

  Suosittujen merkkien käyttäminen

  Rakennusseosten laajuus riippuu ensisijaisesti kyvystä kuljettaa näitä tai muita kuormia. Jotta ymmärtäisit, mitä koostumusta valmistaudutaan töihin, sinun on tiedettävä sen tarkoitus. Sitten on mahdollista luoda laadukas rakenne, jonka hinta vastaa tarpeita.

  Tämän tuotemerkin ratkaisua käytetään useimmiten valmistelevassa työssä perustettaessa. Sitä ei käytännössä käytetä rakennusmateriaalina. Sen avulla rakennusten eristys toteutetaan usein.

  M100: n seoksen käyttö valmistelevissa toimissa.

  Tämä koostumus on ihanteellinen pienille kuormille tarkoitetuille puutarhavarusteille ja -laitureille, sillä sillä on riittävästi voimaa. Useimmissa tapauksissa sitä käytetään edelleen lisäämään massiivisia rakenteita ja luomaan eristyskerros.

  Tämä seos on jo saavuttanut suurta suosiota, koska sitä voidaan käyttää rakennettaessa lattiapinnoitetta, sokea alue, nauha-pohja, joka on suunniteltu suhteellisen pienille rakennuksille. Tienrakennuksen osalta käytetään tässä laastia monoliittisen tyynyn muodostamiseksi pohjakerrosten alle.

  Levityslaite betonin M200 avulla.

  Koostumuksen pääasiallinen tarkoitus on teipin, paalun ja kaakelipohjien valmistus sekä kevyesti kuormitetut lattiat, portaat ja kiinnitysseinät. Yhdessä tämän ratkaisun kanssa käytetään erilaisten aidojen ja massiivisten aidojen rakentamista.

  Kun pääomarakenne suoritetaan suoraan omalla kädellä, tämä betonimerkki on usein tilattu. Edullisten ja teknisten ominaisuuksien yhdistelmä antaa meille mahdollisuuden puhua koostumuksen universaalisuudesta. Pääasiallinen soveltamisala - kaikentyyppisten perustusten ja kuormien ja seinien rakentaminen.

  Säätiö betonin M300 avulla.

  Seos, jolla on tällaiset lujuusominaisuudet, soveltuu korkeiden rakennusten ja lattian perustusten rakentamiseen, jotka lisäävät luotettavuutta. Ratkaisun avulla rakennetaan sarakkeita, palkkeja sekä betonituotteita ja -rakenteita.

  M400 ja sen yläpuolella

  Tämä betonimerkki ja sen yläpuoliset osat käytetään pääasiassa erikoistiloihin, hydraulirakenteisiin, kellareihin, siltarakenteisiin, pankkien holviin ja muihin järjestelmiin, jotka edellyttävät vaikeammissa olosuhteissa vakautta. Tällaisten koostumusten yksittäisessä rakenteessa käytetään melko harvoin.

  Edellä mainittujen tuotemerkkien valmisteluosuudet.

  Vaikutus lujuuteen

  Arvojen ja betoniluokkien suhdetta ja niiden tarkoitusta tarkasteltaessa on syytä mainita tekijät, joilla on merkittävä vaikutus koostumusten lujuusominaisuuksiin.

  Kuitenkin jotkut niistä ovat ratkaisevia laastin valmistuksessa.

  1. Liuokseen sisältyvän sideaineen määrää voidaan pitää tärkeimpänä tekijänä. Tämä on otettava huomioon sekoitettaessa tarkasti mittasuhteita. Saadaksesi tietyn luokan, sinun on yhdistettävä kaikki osat mahdollisimman tarkasti.
  2. Tärkeä rooli on itse sementin toiminta. Yleensä pakkauksessa näkyy tuotemerkki, jonka määrä riippuu lisätyn aineen määrästä. Kun määrä kasvaa, sideaineen sisältö laskee suoraan seoksessa.
  3. Vesi-sementtisuhteella on tietty arvo. Nesteen lujuuden lasku pienenee. Liiallinen vesi johtaa huokosten muodostumiseen kovetetussa koostumuksessa, joten tekniset ominaisuudet ovat merkittävästi pienentyneet.
  4. Olisi otettava huomioon ja paikkamerkkien laatu. Jos liuoksen valmistuksessa käytetään hienojakoisia materiaaleja, joissa on orgaanisia epäpuhtauksia ja pölyryhmiä, valmiin seoksen laatu heikkenee.
  5. Nestemäisen massan sekoittamisen laatu ja sen tiivistymisaste vaikuttavat merkittävästi. Sen vuoksi sekoitettaessa komponentteja on suositeltavaa käyttää betonisekoitinta ja tärinää.

  Se on tärkeää! Betoniliuoksen valinta on tehtävä GOST 27006-86 -standardin mukaisesti, jossa esitetään perusohjeet. Kun olet tarkistanut asiakirjat, voit välttää vakavia virheitä.

  Lopuksi

  Tämän käskyn esittely on helpottanut betonin luokkien ja palkkaluokkien ymmärtämistä sekä rakennusrakenteiden nimittämistä. Kun olet lukenut videon tässä artikkelissa, on paljon helpompaa ymmärtää materiaalia. On kuitenkin suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota päätaulukkoon (ks. Myös artikkeli "Sementin määrä betonin kuutioittain: laskemme ratkaisun optimaaliset parametrit").

  Betonin ja lujuusluokkien taulukot

  Nykyään mikään betonirakenne ei voi olla rakentamatta. Kaikki, koska tämä keinotekoinen aine on kaikkien rakenteiden ja rakenteiden perusta. Riippuen siitä, mitä osuuksia komposiittiosista havaitaan betonin tuotannossa, se on jaettu useaan luokkaan.

  Betoni luokitus

  Asetusasiakirjojen (SNiP ja vastaavat) mukaan betonilajit osoittavat tietyn betoniseoksen tärkeimmät suorituskykyominaisuudet. Näihin kuuluvat sen lujuus, kovettumisnopeus, jäätymisvastus ja niin edelleen. Valitusta laadusta riippuen voidaan jopa erottaa betonilevy vedenkestävyydestä, vaikka betonivahvistimet ovatkin merkittävämpiä, sillä tämän kriteerin mukaan tämä rakennekoostumus valitaan useimmiten erityisten esineiden rakentamiseen.

  Betonin lujuusluokat

  Betonin lujuus on tärkein ominaisuus, jonka mukaan sen arvot ovat jopa 13. Nimitys itse koostuu kirjaimesta "m" ja seuraavasta numerosta - lujuusmäärä: m - 50, 75, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800.

  Leimasimia m400-m800 ei käytetä yksittäisissä rakenteissa. Ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta ne on valmistettu pääosin massiivisista rakenteista, joille on ominaista korkea lujuus ja luotettavuus, mukaan lukien laakerit. Lujuuden vahvistaminen voidaan saavuttaa myös lisäaineilla betonille.

  Betonin koostumus

  Kyseessä oleva nopeasti kovettuva neste on tehty sementistä, murskeesta, hiekasta ja tietysti vedestä. Ensimmäiset ja viimeiset osat ovat sen tärkein osa. Betonista valmistettu murskattu kivi (sora, graniitti, kalkki) lisätään sementtilaasti täyteaineeksi, kuten hiekalle.

  Betoni luokka

  Leimojen lisäksi betoni on jaettu luokkiin. Ne osoittavat myös koostumuksen lujuuden, mutta tällä kertaa puristuslujuus mitataan MPa: ssa. GOST 26633-85: n mukaan tähän rakennusmateriaaliin kuuluu 15 luokkaa: v3,5; 5; 7,5; 10; 12.5; 15; 20; 25; 30; 32,5; 40; 45; 50; 55; 60.

  Markkinoilla ja betoniluokilla on tiettyjä suhdelukuja, jotka määräytyvät vaihteluvälillä. Sen rajat riippuvat monista tekijöistä, joten konkreettinen betonityyppi voi vastata kahta luokkaa samanaikaisesti, esimerkiksi B20 ja B15. Tällöin käytetään kahden indikaattorin aritmeettista keskiarvoa. Tässä tapauksessa betoniluokka on 13,5.

  Betonin merkki ja luokka:

  Betonin tasot: vaatimustenmukaisuus ja lujuusluokka

  Valmisbetoni

  Betoni - tavallisin materiaali, se on rakennuksen taiteen perusta. Siksi kannattaa tietää, miten sitä käytetään, mikä on erilainen valmiin betonin ja tavallisen betonin välillä ja selvittää myös mitä betonielementtejä käytetään erilaisten esineiden rakentamiseen. Betoniyhdistettä, joka on sekoittunut laitokseen tai betonisekoituskohteeseen, tarkoituksena rakenteiden jatkokäsittelyä edelleen kutsutaan betoniseksi betoniksi. Tehtaan sekoitus tavallisesta betonista erottaa korkeampi laatu, mikä on vahvistettu vaatimustenmukaisuustodistuksilla ja mukana toimitetuilla tuotteilla.

  Kuva 1. Taulukko laatan ja betonin laadusta.

  Valmisbetonista valmistustekniikka edellyttää kaikkien seoksen komponenttien huolellista käsittelyä. Likaa, pölyä, savea, erilaisia ​​sulfaatteja ja muita haitallisia aineita ei pitäisi sisällyttää sen koostumukseen. Siksi tehdas käyttää erityistä menetelmää seoksen komponenttien pesemiseksi. Lisäksi valmiin betonin koostumus sisältää yleensä erilaisia ​​lisäaineita, jotka vaikuttavat kovettumisaikaan, koostumuksen liikkumiseen ja sidotun ilman määrän. Valmisbetonin valmistusprosessi valmistuu kuorma-autossekoittajalla (ABS) kuljetuksen aikana. Seoksen jatkuva sekoittaminen ABS: ssä takaa halutun koostumuksen ylläpidon ja yhtenäisen jakautumisen koko tilavuudessa.

  Takaisin sisällysluetteloon

  Merkki ja betonin laatu

  Teknisistä ominaisuuksista ja ominaisuuksista riippuen betonille annetaan tietty merkki tai luokka.

  Valmisbetonin valmistusmenetelmä.

  Molemmat indikaattorit osoittavat betonin voimakkuuden puristuksessa, mutta eräillä eroilla. Luokka on puristuslujuuden numeerisen ominaisuuden ilmaus taatulla turvallisuudella. Taattu suojausluokka on yleensä 0,95. Tämä indikaattori tarkoittaa, että luokan asettama ominaisuus on lujuuden indikaattori, joka saavutetaan vähintään 95 tapauksessa 100: sta. Puristuslujuuden osalta betoniluokka merkitään latinalaisella kirjaimella "B" ja luvussa: B5; B7,5, B10 ja niin edelleen. Digitaalinen nimitys osoittaa kestävää painetta megapaskeina. Esimerkiksi merkintä "В10" tarkoittaa, että tämän luokan luokka 95% kestää 10 MPa: n painetta.

  Betonibrändi merkitsee merkitsemistä aakkosnumeerisella nimityksellä M50, M100, M150, M200 ja niin edelleen. Puristuslujuuden betonilaatujen numeerinen ominaisuus lasketaan testikuvien tulosten keskiarvona. Vakiintuneessa projektiaikassa on yleensä 28 päivää, ja testejä suoritetaan 15 cm: n 15 cm 15 cm: n mittaisilla kuutiobetonin näytteillä. Puristuslujuus lasketaan toisen korkeimman indikaattorin aritmeettiseksi keskiarvoksi kolmen näytteen sarjassa. Tulos, ilmaistuna kgf / cm², on betonilujuuden numeerinen ominaisuus puristuslujuudelle.

  Rakennussääntöjen ja -sääntöjen (SNiP 2.03.01-84) mukaan betoni- ja betoniteräsrakenteiden laskennassa sekä suunnitteluasiakirjoissa ilmoitetaan, etteivät ne ole merkki vaan betonin luokka. Mutta tästä huolimatta useimmat rakennusalan yritykset pitävät sitä leimasina. Sovitusmerkki ja -luokka voidaan määrittää erityisellä taulukolla (kuva 1)

  Takaisin sisällysluetteloon

  soveltamisalansa

  Laaja valikoima betonimerkkejä tämän rakennusmateriaalin erilaisista sovelluksista johtuen. Puristuslujuuden suhteen on merkkejä M50: sta M800: een. Pienimmät numeeriset arvot ovat vähiten kestäviä.

  Niitä käytetään pääasiassa valmistuksen valmisteluvaiheissa.

  Betonin rakenneosien rakenne.

  1. Mark M100 käytetään sokea alueen valmistukseen, jota käytetään vahvistamisteosten perustana.
  2. Rakenteille, jotka tarvitsevat suurempaa lujuutta, käytetään merkkiä M200 (luokka B15). Tämä on yleisin ja laajalti käytetty merkki. Mark M200: ta käytetään monoliittisten, pylväs- ja nauhateosten rakentamisessa. Sitä käytetään perustilalohkojen, lattialevyjen, vaipan, vahvojen betonivöiden, perustusten ja asfalttipäällysteiden valmistukseen.
  3. M300 betonilaatu (luokka B22,5) on ihanteellinen nauhan perustuksiin. Tämän merkin betonia käytetään monoliittisten seinien, lattialaattojen, portaiden, seinien, aidojen, kulkutiet ja sokeiden alueiden valmistukseen.
  4. Betonibrändiä M350 (luokka B25) käytetään monoliittisten perustusten ja seinien, paalujen, palkkien, palkkien, pylväiden, lattialevyjen, allasastiiden valmistukseen. Usein käytetään betonituotteiden valmistuksessa.
  5. M400 (B30) käytetään erikoisvaatimusten mukaisten rakenteiden, siltojen, hydraulisten rakenteiden, pankkien holvien rakentamiseen.
  6. Betoni M450 (B35) -merkki, joka johtuu suurista kustannuksista ja käytöstä aiheutuvista haitoista (nopeasti tarttuu), käytetään rajoitetusti maa- ja vesirakennustöissä. Käytetään pääasiassa patojen, padojen, pohjavesien, pankkien holvien rakentamisessa.
  7. M500 (B40) ja M550 (B45) ovat erittäin lujia, sisältävät suuren määrän sementtiä, joita käytetään useimmiten hydraulirakenteissa ja erikoistehosteisiin tarkoitettujen betonituotteiden valmistuksessa.

  Betoni on tavallisin rakennusmateriaali monien vuosien ajan. Mitään rakennusta ei voi tehdä ilman sen käyttöä. Betoniluokka tai -merkki on tärkein indikaattori, jonka tulisi kiinnittää huomiota sellaisen koostumuksen valitsemiseksi, joka täyttää tietyt käyttöolosuhteet.