Säätiön piirustussuunnitelma

Säätiön suunnitelma - tärkein rakennusrakennuksen vaihe. Sen tarkkuus ja informaatiosisältö määrittävät työn jatkamisen laadun, joten on tärkeää tietää yleissäännöt suunnitelman laatimiseksi.

Erityisominaisuudet

Suurin syy asuinrakennuksen tai teollisen rakenteen hankesuunnitelman kehittämiseen on tarve kirjata kaikki rakennusvaiheessa mahdollisesti esiintyvät yksityiskohdat. On tärkeää tuntea kaikki työn vivahteet välttääkseen suuria virheitä.

Kaikki eivät pysty tekemään itsenäisesti rakennesuunnittelua. Tässä tapauksessa on parempi hakea ammattilaisten apua. Jokainen henkilö, joka siirtyy rakennusyhtiölle ja esittää sketsejä suunnitelman laatimiseen, ei voi vain seurata työn edistymistä vaan myös osallistua aktiivisesti siihen. Tällöin asiakkaan on keskusteltava etukäteen yhteistyöstä yhteistyössä täytäntöönpanosta vastaavan yrityksen kanssa molempia osapuolia hyödyttävän sopimuksen tekemiseksi.

Projektidokumenttien luominen edellyttää, että rakennussuunnitelma on valmis. Projektin koordinoimiseksi sinun on otettava yhteyttä projektitoimialaan, joka vahvistaa sen oikeellisuuden. Tämän jälkeen asiakas saa täydellisen luettelon teoksista, jotka tarvitaan täyttämään säätiö.

Projektin luominen edellyttää, että luotat tulevan rakenteen teknisiin ominaisuuksiin.

Missään tapauksessa ei saa käyttää muiden vastaavien rakenteiden hankkeita, koska niissä ei oteta huomioon tietyn sivuston ominaisuuksia.

Säätiön hankkeen kehittäminen olisi toteutettava ottaen huomioon kaikki tekniset standardit ja suunnitteluolosuhteet. On tarpeen käyttää erityisiä tuotteita ja rakenteita, jotka valmistetaan tehtaissa. Hankkeen ymmärtämisen helpottamiseksi projektin dokumentaation kaikissa vaiheissa tulisi olla sarjanumerot.

Järjestelmän yksinkertaisuuden ja helpon siirtämisen maastoon on tarkkailtava tarkasti kunkin suunnitelman osaa. Erityisen suurilla kauko-kuvilla pitäisi olla erikseen määritetty asteikko. Säätiosuunnitelman koko skaalauksen tulisi olla 1: 100, 1: 200, 1: 300 ja 1: 400.

Aksiaalinen merkintä voi vakavasti helpottaa piirustuksen siirtämistä maastoon. Samaan aikaan keskusta ja ääriakseleita tulisi soveltaa paitsi yleiseen suunnitelmaan, myös syrjäisiin näkemyksiin ja yksittäisiin elementteihin. Tarkan piirroksen saamiseksi yksityiskohtaisesti on tärkeää määrittää etäisyys ääri- ja keskiakselien välillä.

Suunnittelujakso

Ennen rakenteen suunnitteluasiakirjojen laatimista on tärkeää määritellä sen tarkoitus. Esimerkiksi sinun on päätettävä, perustetaanko säätiö alhaisen asuinrakennuksen tai kesätyyppisen talon taloon.

Maan tai yksityisen talon olisi määriteltävä tarkka huoneiden määrä. Jos on tarvetta, niin tilojen määrän tulisi sisältää huoneet, jotka on tarkoitettu vieraille. Suunnitelmaluonnoksessa on oltava yksityiskohtainen piirtopohja.

Säätiön piirustuksessa tulisi olla rakenteen kokonaispaino, kuorman lisääntyminen käytön aikana ja maaperän ominaisuudet. On tärkeää määritellä, millainen maaperä riippuu tulevan rakenteen lujuudesta ja kestävyydestä.

Hankkeen seuraava vaihe on laskea ja ilmoittaa kaikki lisärakennukset sivustossa. Näihin kuuluvat: autotalli, sauna, varastotila, ulkotila.

Säätiön erityisessä asettelussa tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat luoda syrjäisen virkistysalueen sivustollaan. Heille on tärkeää sijoittaa etupuoli niin, että se on piilotettu uteliailta silmiltä ja maisema koristeet.

Ennen kuin olet laatinut säätiön suunnitelman, sinun on määritettävä tarvittava maanpäällinen työ sivuston sääntöjenvastaisuuksien poistamiseksi. Vain silloin voimme jatkaa pääsuunnitelman laatimista ja piirtämällä pohjaa paperille.

Tarkka asettelu ja hyvin suunnitellut piirustukset mahdollistavat rakennustyöt, joilla on hyvät säästöt vaivaa, rahaa ja aikaa. Kun rakennussuunnitelma on hyväksytty, voit heti valmistaa septisen säiliön rakennuksen tarkempaan asentoon.

Erilaisten säätiöiden suunnittelu

On olemassa useita erilaisia ​​säätiöitä, joilla on omat erityispiirteensä.

Asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan käyttää nauhaa, paalua tai laattapohjaa.

Strip-säätiö

Se vaatii luotettavuutta kalkkimaisella maaperällä, jossa on abstrakti kosteus ja kompensoitu roiskeileva voima. Jotta saadaan kestävä pohja, on selvitettävä maaperän koostumus ja paljastava pohjaveden sijainti syvyys vahvistavan ja nauhan osuuden erityisestä laskemisesta.

Suunnitelma talon tukemiseksi on määritettävä osion kokoonpano, apuvälineiden sijainti, tyyppikokoonpano ja tukien syvyys. Jotta saisit tarkimman piirustuksen, sinun on myös määriteltävä oikein referenssilohkon koordinaatit ja parametrit. Alustan asennus alkaa lukulaitteen asennuksella, ja vasta sitten muut elementit on kiinnitetty.

Pile-pohja

Sen pitäisi koostua paalukentän merkinnästä koordinaattiakselien osoittamalla tavalla. Piirustuksessa on ilmoitettava kaikkien sellaisten tukien sijainti, jotka ovat välttämättömiä tällaisen perustuksen luomiseksi.

Vaikein asia on suorittaa grillatausta, koska sen on koostuttava piiriasennustyökalusta ja käytetyistä materiaaleista. Tämäntyyppistä paalusäätiötä pidetään kuitenkin luotettavampana ja kestävämpänä, koska sen rakenne mahdollistaa tasaisen jakamisen rakennuksen painoa tukeen.

Laattoalaptio

Se koostuu vahvistusjärjestelmästä, lämpö- ja vedeneristysjärjestelmistä. Sen asennus voidaan tehdä läheisessä paikassa maaperän pintaan, jolloin vältetään maapallon turvotuksen vaikutus rakenteeseen.

Kiinteän monoliittisen perustan suunnitelma koostuu puristetun maaperän asettelusta, erityisestä tamped-tyynystä, dornitin ja betonin kerroksesta sekä vesistö- ja lämpöeristyksestä. Monoliittinen laatta ja betonilaatan vahvikekappale sijoitetaan vedenpitävien materiaalien päälle, jotka on myös osoitettava piirustuksessa.

Layout-nauhan ja paalun perustuksen tulisi koostua osioista, jotka on suunniteltu selkeyttämään suunnitelmaa. Oksituksessa tulee näkyä ääriviivat, vedenpitävät kerrokset, sokea alue ja haaran mitat.

Hihnan tyyppi vaatii tasojen ilmoittamista, kuten maan pinnan, pohjan pohjan ja reunan.

Jos haluat yksinkertaistaa poikkileikkauksen asentamista, sinun on asetettava suunnitelmaan avattuja aivoja nuolilla, jotka osoittavat leikkaustason suunnan.

Riippuu rakennusten koosta

Tulevan rakenteen suunnittelussa on otettava huomioon paitsi maaperän tyyppi ja alueen sijainnin lisäksi myös talon alue. Rakenteen koko riippuu maan kuormituksesta. Esimerkiksi se voi olla rakentaminen 7x9, 9x9 tai 10x10 m säätiössä.

Jotta alusta 7 olisi 9 m, on parempi käyttää talon nauhan perustusta. Ennen asennusta on tarpeen laskea betonituen vähimmäispinta-ala ja syvyys. Nauharakenteen asentamisen ihanteellinen edellytys on pintarakenne, jolle on ominaista alhainen luonnollinen kosteus, murtokoostumus ja korkea rakenteellinen lujuus.

Perussuunnitelmaa koskevien sääntöjen mukaan on tärkeää mainita kaikki hankkeen valmistelutyöt.

Tätä varten sinun on tehtävä merkintä rakenteelle, joka osoittaa kaivannon rajat ja tukien syvyydet. Paremman lujuuden vuoksi on parempi tehdä pohjaveden pohjat, mukaan lukien rauniot, hiekka ja vesi.

Asuintalojen asettelun tulisi tapahtua muottien muodostamisen myötä. 7x9- tai 9x9-talon laadukkaaseen rakennukseen on parasta käyttää 2,5 - 3 cm paksua ja 10-15 cm leveää leikattua levyä, jonka avulla saat tasaisen pohjan, joka ei vaadi ylimääräistä viimeistelyä.

Muottien tulee olla 40 cm: n korkeudella kaivon tason yläpuolella, ja levyjen välisen maksimivälin on oltava 0,3 cm. Kun uunin asennustyöt on suoritettu loppuun, on asetettava vesitiiviit kerros kosteuden ennenaikaisen haihtumisen estämiseksi ja tukivahvuuden lisäämiseksi.

Rakenteen tukikehys on kiinteä osa kiinteää pohjaa. Sen vuoksi on suositeltavaa käyttää sitä metallinen vahvistus, jonka läpimitta on 11 mm.

Rakennussuunnitelman tulee sisältää laskelma konkreettisesta ratkaisusta, joka tarvitaan perustaa. Väärät laskelmat voivat johtaa seoksen puutteeseen, mikä vaikuttaa vakavasti säätiön lujuuteen ja luotettavuuteen.

Laadukkaan laastin valmistuksessa on suositeltavaa käyttää sementtiä, joka ei ole pienempi kuin М250, karkea tai keskikokoinen hiekka ja murskattu kivi.

Pohjusyvyys lasketaan ottaen huomioon maaperän jäädyttämisen taso. Pienikokoinen runkorakenne voidaan asentaa 2,5 m: n suuruisilla ruuveilla, jotka sijaitsevat 1,5 metrin syvyydessä.

Mutta 10x10 m: n rakentaminen vaatii vakaamman perustan. On parempaa käyttää betonirakenteita, jotka kestävät maadoittamisvoimien vaikutuksia ja pystyvät estämään rakenteen epämuodostumasta.

Lisädokumentaatio

Talon perushankkeeseen liitetyn perusasiakirjojen lisäksi sinun on sisällytettävä seuraaviin asiakirjoihin:

 • yhteenveto-erittely, jossa luetellaan kaikki nollamerkin alapuolelle jäävät kohteet;
 • esivalmistettujen pylväiden skannaus ja asennussuunnitelma;
 • alueen lujitussuunnitelma, ottaen huomioon rakennuksen kuorman maahan;
 • vesi- ja lämmöneristyskerrosten asettelu;
 • taulukot, jotka esittävät pohjan tukien toimintaominaisuudet;
 • tiedot rinteiden sijainnista.

Luotettavan ja kestävän perustan saamiseksi sinun on käytettävä pätevää lähestymistapaa ja tarkkaa laskutoimitusta. Yrittäminen hankkeen kehittämiseen johtaa väistämättä vikoja, jotka lopulta edellyttävät lisärahoituskuluja.

Kuinka luoda projekti kotona, katso seuraava video.

Kaikki oikeudet pidätetään, 14+

Sivustojen kopiointi on mahdollista vain, jos asennat aktiivisen linkin sivustoomme.

Miten tehdä säätiön suunnitelma

Säätiön suunnitelma - tärkein maamerkki rakennustukien rakentamisessa. Siksi työn jatkuva laatu riippuu sen tarkkuudesta ja tietosisältöstä.

Alueen tarkka siirto suunnitelma

Jotta piirustukset voidaan helposti siirtää maastoon ja merkitä tontti riittävän tarkasti, tietyt ehdot on täytettävä.

Tarkka skaalaus suunnitelman jokaiselle osalle. Suurennettujen kauko- kuvien suorittamisen yhteydessä niiden mittakaava ilmoitetaan erikseen. Perussuunnitelmien yleistä skaalausta varten käytetään suhdelukuja 1: 100, 1: 200, 1: 300, 1: 400.

Järjestelmän siirron huomattava yksinkertaistaminen maastoon auttaa aksiaalisia merkintöjä. Keskipiste ja ääriakselit piirretään yleissuunnitelmaan ja erikseen etäetäisyyksiin sekä yksittäisten elementtien (sarakkeet jne.) Asennuspaikkoihin. Kaistanleveyden (seinät tai tukipylväät) ja keskipisteiden välinen etäisyys on pakollinen.

Säätiön yleissuunnitelma, jossa ilmoitetaan vaaditut koot, materiaalit ja reiät.

Yksinkertaistaa tehtävän siirtää suunnitelma maastoon ja koordinoida verkkoa.

Peruslaskentaparametrit

Säätiön piirustus olisi luotava laskelmien perusteella, joiden toteutuksessa otetaan huomioon:

 • rakennetun rakenteen kokonaispaino,
 • kuormituksen lisääntymisaste käytön aikana,
 • paikan päällä oleva maaperä (sen tiheys, juotto jne.).

Näiden tietojen perusteella otetaan huomioon pelkästään tuen geometriset parametrit (syvyys kaikkiin tyyppeihin, leikkausmuoto ja leveys kasetin tyyppisessä talossa, halkaisija ja paksuus paalarakenteiden seinät), mutta myös materiaalit valmistukseen (betonin laatu ja täyteaineiden käyttö, vahvistuslaji, laite vedeneristys).

[Warnig] Tärkeää: Kaikki suunnitelman laatimiset tehdään pakollisella turvamarginaalilla. [/ warnig]

Lisäaineistoa koskeva selvitys perustasosuunnitelman selittävien huomautusten kanssa.

Liuskajohtosuunnitelman toteutuksen ominaisuudet

Nauhatyyppisen talon tukisuunnitelma osoittaa:

 • poikkileikkauksen kokoonpano
 • tyyppi ja laitejalusta,
 • syvyys laskemiseen kussakin osassa (koko tukipinnan yhtä syvyys, parametri ilmoitetaan kerran, suurin piirtein yhtä suuri - kerran lisätyn indikaation kellarikerroksista, joiden syvyys on eri kuin kokonaisarvo),
 • apuvälineiden sijainti (reikien alempi merkki ja halkaisija voidaan osoittaa suoraan paikalle, ulkoiselle näkymälle tai selitykselle).

Yksinkertainen piirtäminen nauhalevystä materiaalin osoituksella ja lisäselvitysten avulla.

Esitellun nauhapohjan piirustuksen yhteydessä lukuarvojen koordinaatit ja parametrit määritellään mahdollisimman tarkasti. Asennettaessa se asennetaan ensin, loput kiinnitetään lukulaitteeseen.

Monoliittisten ja esivalmisteisten osien valmistuksessa niiden rajat on suunniteltava tarkasti.

Esimerkkejä lisäraudoitussuunnitelmista nauhalankasuunnitelmille.

Kellariosastot

Osat selventävät suunnitelmanauhaa tai paalun perustusta. He kuvaavat:

 • geometria (jalanjäljet),
 • vedeneristys,
 • sokea alue (ulkoseinien kuvassa),
 • koirien koko.

Osa nauhan kellarista vedeneristys ja sokea alue.

Teippityypin osalta on tarpeen ilmoittaa tasot (niin, että piirros on visuaalisempi, merkinnät sijoitetaan suunnitelmaan samalle tasolle ja reunan kääntö poispäin osasta). Nollamerkki on 1. kerroksen lattiataso. Sen tasojen lisäksi on ilmoitettu:

 • maapintaan
 • kellari pohjat
 • sato leikkaus.

Jotta talon teippityyppisen tuen poikkileikkauksen helpottaminen olisi helppoa, käytetään yleisesti ottaen leikkaustasoa - avoimia aivohalvauksia nuolilla, jotka osoittavat suuntaan.

Yleiset säännöt osastojen toteuttamisesta

 • Jakot suoritetaan asteikolla 1:20, 1:25, 1:50.
 • Kuvissa olevat kuvat voidaan sijoittaa erillisiin arkkeihin kiinnitettäessä pääohjelmaan tai yleiseen arkkiin (pienikokoisiin).

Lisädokumentaatio

Koska taloustyön yleissuunnitelmaan on lisätty selventäviä asiakirjoja:

 • yhteenveto kaikkien nollamerkin alapuolella olevista elementeistä (valmiit betoniteräkset ja betonituotteet, teräsrakenteet jne.).
 • kuormitustandardit,
 • lakaisu ja kokoonpanosuunnitelma (modulaariset tuet),
 • muistiinpanoja ja muistiinpanoja rakentamisen valmisteluvaiheesta, vesijohtojen ja lämmöneristyksen asentamisesta sekä suunnittelun piirteet (erillisillä levyillä tai yleisesti).

Piirretään teippi esivalmistettu säätiö kannettavalla osuudella ja skannaa asennuslohkoille.

Pile-pohjarakenne

Piirustuspohjalla on paalukentän asento viitaten koordinaattien akseleihin. Se ilmaisee tarkasti kunkin tuen aseman ottaen huomioon perus säännöt tämäntyyppisten perustusten luomiselle:

 • paalut on sijoitettava talon ulkoseinien alle (rakennuksen kehän varrella),
 • kannat ovat välttämättömiä sisempien laakeriseinien alle,
 • pinoalustan vierekkäisten kannattimien etäisyys missään suunnassa ei saa ylittää vakiintunutta normia (asuinrakennukselle - 3 m).

Pile-pohjaussuunnitelma mitat.

Paalutyypin paalun perustukset ovat vaikeampia suorittaa, mutta niiden rakenne edistää rakenteen painon tasaista jakautumista tukeen. Valitessaan tämän vaihtoehdon piirustuksessa on oltava asennustekniikka paalupohjan grillaukseen, eritelmä tai selittävät huomautukset sen valmistukseen tarvittavien materiaalien osalta.

Laattojen pohjapiirustus

Laattojen pohjapiirustuksen tärkeimmät elementit ovat:

 • lämmön- ja vedeneristys,
 • vahvistusjärjestelmä.

Vahvistusjärjestelmän valinta valitaan ottaen huomioon tuen rakenne:

 • matalille tukeille on mahdollista asentaa erilliset vahvistuselementit,
 • nipun vahvuuden lisäämistä suositellaan yhdeksi malliksi,
 • monoliittisille tukeille, joiden syvyys on yli 1 m, on suositeltavaa vahvistaa ala- ja ylävyöhykkeitä,
 • esivalmistetut perustukset vahvistetaan pystysuorassa tai pystysuorassa ja horisontaalisessa suunnassa olevien elementtien välisissä liitoksissa.

Kuva 8. Suunnittele laattajalusta kannettavalla osuudella.

Pohjalevyn asennus ulkoisella osuudella.

Valittaessa yhdistettyä tukityyppiä (suurien betonilohkojen yhdistelmä täytealueilla tai muuraus) sektorit, jotka eroavat yleisestä rakenteesta, on merkitty kaaviossa.

Levyn kannattimen piirustuksessa on välttämättä oltava merkintä (joka osoittaa alareunan, aksiaalisen keskipisteen ja halkaisijan) teknisen viestinnän syöttöaukkojen.

Laattapohjan suunnitelman vahvistus.

Sivuston valmistelu merkinnälle

Siirrettäessä paalusäiliön piirustusta maastoon ei tarvita valmistelevaa työtä. Merkintä tehdään metalliliittimiä käyttäen.

Muissa tapauksissa (kuljetinta ja laatta tyyppi) merkitsemiseksi tarkkuus, sinun täytyy puhdistaa alueen tulevaisuuden koti suurten roskien ja pensaat jne, ja epätasaisessa maastossa -. Tasataksesi sivuston.

Säätiön laskenta- ja suunnitteluohjelma

Rakennuksen rakentaminen alkaa säätiöstä. Kehittäjälle tärkein asia on selvittää säätiön tyyppi, teknisten ominaisuuksien oikea laskenta ja kehittää rakentavia ratkaisuja. Nykyaikainen rakentaminen on korkean teknologian saavutusten aktiivista soveltamista. Nykyään on mahdotonta toteuttaa suunnittelutyötä ilman tietokonelaitteiden ja erikoisohjelmistojen käyttöä.

Esimerkki säätiön laskemisesta tietokoneohjelmaan

Laskentataulukon avulla voit nopeasti ja luotettavasti tehdä kokonaisvaltaisen arvioinnin rakennuksen tai rakenteen eri perusvaihtoehtojen ominaisuuksista, ottaa huomioon taustalla olevan maaperän ominaisuudet, sen työn luonteen suunnitellun käytön mukaan ja korjata saadut ominaisuudet rakennetun rakennuksen kuormituksella.

Säätiön suunnitteluohjelma valitaan käyttäjien tarpeiden ja kykyjen mukaan.

Ammattimaiset suunnittelutoimistot tai asiantuntijat, jotka kehittävät vastuullisia rakenteita, käyttävät tietenkin kalliita ohjelmistojärjestelmiä, joilla on laaja ominaisuus, jonka avulla voit laskea, suunnitella ja suunnitella erilaisia ​​säätiöitä ottaen huomioon kaikki muodolliset vaatimukset ja lopullisen dokumentoinnin.

Ohjelma "Säätiö" - yksi parhaista laskentaperusteista

Esimerkiksi ohjelma "Foundation", "Base", "PLATE".

Yksinkertaisemmat ohjelmat säätiön laskemiseksi

Yksityisen kehittäjän on kuitenkin vaikea käyttää tällaisia ​​ammattilaisohjelmistoja tai hankkia sitä. Mutta mahdollisen perustan parametrien alustavaan arviointiin on olemassa yksinkertaisempia ja helppokäyttöisempia ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit muodostaa hieman keskimääräisemman mutta luotettavan kuvan rakennuksen tulevasta perustasta ja tehdä itsevarmasti valinnan tämän tai tämän vaihtoehdon hyväksi.

On otettava huomioon se, että ohjelmiston täydellisyys ei voi korvata alustavan informaation puutetta tai alhaista luotettavuutta pohjan pohjakerroksen tilasta pohjan alapuolella.

Säätiöhanke Slab-ohjelmassa

Luotettavat laskelmat voidaan suorittaa vain, kun kehittäjällä on kädessään täydelliset tiedot sivuston geologiasta.

Ohjelman, jolla lasketaan nauhan jalka, esimerkiksi "Ribbon Foundation 1.0.1", auttaa keräämään tietoja kuormituksista kohti lineaarista metriä pohjan ja ymmärtävät tarvittavat leveys perustuksen tyyny.
Sarakepohjaisen laskentataulukon avulla voit saada erillisen elementin tukevan osan alueen, joka tuntee kuorman tietystä rakennuksen osasta.

Pallosäätiön laskemiseksi kannattaa käyttää sopivaa ohjelmistoa, joka auttaa määrittämään tietyn rakennuksen ja maaperän tilan halkaisijan, halkaisijan ja syvyyden. Voimme mainita ohjelman StatPile, joka sallii suorittaa tällaisia ​​laskelmia.

Säätiöperustan laskemisohjelma

"Laskentaperustusten laskeminen" (versio 7.6.0) on myös melko yksinkertainen, mutta ohjelma sopii hyvin kotitalouskäyttöön.

Selvä venäjänkielinen käyttöliittymä sisältää vähintään asetuksia. Tämän ohjelman avulla voit tarkistaa oman laskutoimituksesi tai valita täydellisen säätiön.

Laskentaikkunasta kysytään tarpeista riippuen seuraavat tiedot:

 1. Mikä säätiö on suositeltavampi: matala tai kasa pohja.
 2. Säätiön tyyppi: pylväs tai nauha, ajettu tai porattu paalut.
 3. Alustan laskeminen rajoittavassa tilassa: laakerikapasiteetista ja muodonmuutoksesta. Kahden parametrin valinta on mahdollista kerralla.
 4. Säätiön vahvistamisen laskenta.

Tarvittavien tietojen antamiseksi ohjelma tarjoaa käytettävissä olevat tiedot, nimittäin: ilmoittaa talon olosuhteet ja talon pohjan arvioidut tai suunnitellut mitat. Pallosäätiön järjestelyn yhteydessä ohjelma laskee grillauksen tyypin ja koon sekä vahvistuksen tilavuuden.

Poistuessa käyttäjä saa paitsi säätiön, jolla on suositellut ominaisuudet, mutta myös täydelliset käyttöasiakirjat, jotka vahvistavat laskelmat. Se sisältää linkit nykyisiin sääntelyasiakirjoihin, SNiP: iin ja GOSTiin.

Ohjelma nauhojen ja pilarien perustusten laskemiseksi

Toinen amatööri, mutta tehokas kehitys on ohjelma nauhat ja pylväsperiaatteiden laskemiseksi. Vähäiset hyödyttömät sanat ja tietosisältö.

Perusta on SNiP: n tiedot, jotka ovat vastuussa rakennusten säätiöiden suunnittelusta. Ne, jotka ovat hyvin perehtynyt tekniseen kirjallisuuteen ja ovat ystäviä laskelmissa, voivat tehdä ilman tätä ohjelmaa. Säätiö voidaan laskea käsin tai Excelissä.

Kaikki on kuitenkin täysin selvää. Voit valita kahdesta erilaisesta perustasta - nauhasta tai pilarista. Nauhalle on olemassa kaksi lajiketta - monoliittista tai esivalmistettua. Ohjelma ilmoittaa säätiön vähimmäissyvyyden sekä laskee pohjan laskun ja sateen määrän.

Esimerkki pylväsperustan laskemisesta

Erilliset tiedot säätiöstä voidaan saada täsmentämällä tietoja maaperästä.

Ohjelma oli kerralla hyvin suosittua ja kysyntää, sitä käytti vain yksittäisten rakentajien lisäksi myös koko suunnittelutoimistot.

Siksi asia ei rajoitu yksinkertaisiin laskelmiin.

Kiinnostuneet voivat viedä tiedoston talon nauhan perustan mallin rakentamiseen käytettävät tiedot käyttämällä AutoCADia.

Cache-säätiön laskentaohjelma

Jos aiemmat ohjelmat olivat aiempaa tarkoituksenmukaisempia liuskan perustusten laskemiseen ja suunnitteluun, niin tämä ohjelmisto soveltuu vain talon paalusäätiön valintaan. OporaTv2 on täysin venäjänkielinen ohjelma, joka ei vaadi erityisopetusta tai erityistä tietämystä tietotekniikan ja suunnittelun alalta käyttäjältä.

IP-osoitteesi on estetty

Varmista, että et käytä nimettömyyksiä / proxyja / VPN tai muita vastaavia keinoja (TOR, friGate, ZenMate jne.) Päästäksesi sivustolle.

Lähetä kirje abuse [at] twirpx.com, jos olet varma, että tämä lukko on virheellinen.

Kirjoita kirjeessä seuraavat tiedot estämisestä:

Määritä myös:

 1. Mikä ISP käytät?
 2. Mitä lisäosia on asennettu selaimeesi?
 3. Onko sinulla ongelma, jos poistat kaikki laajennukset käytöstä?
 4. Näyttääkö ongelma toisessa selaimessa?
 5. Mitä VPN / proxy / anonymization -ohjelmisto yleensä käytät? Näyttääkö ongelma, jos poistat sen käytöstä?
 6. Oletko koskaan tarkistanut tietokoneesi viruksia varten viimeisen kerran?

IP-osoitteesi on estetty

Anonymizers / proxy / VPN tai vastaavia työkaluja (TOR, friGate, ZenMate jne.) Päästä verkkosivuille.

Ota yhteyttä [at] twirpx.com, jos tiedät, että tämä lohko on virhe.

Liitä seuraava teksti sähköpostiin:

Määritä myös:

 1. Mitä Internet-palveluntarjoaja (ISP) käytät?
 2. Mitä laajennuksia ja lisäyksiä on asennettu selaimeesi?
 3. Estääkö se edelleen, jos kaikki selaimesi asennetut laajennukset poistetaan käytöstä?
 4. Estääkö se edelleen, jos käytät toista selaimella?
 5. Mitä ohjelmia käytät usein VPN / proxy / anonymisaatioon? Estääkö se edelleen, jos poistat sen käytöstä?
 6. Kuinka kauan olet tarkistanut tietokoneesi virusten varalta?

Ribbon säätiön suunnittelu. Piirustuksen laatiminen.

Strip-perussuunnitelma: asiakirjojen tuottamisen ominaisuudet

Säätiö on rakennusten alaosa. Se vie kaikki kuormat ja siirtää ne edelleen tiheän maaperän kerroksiin. On olemassa useita erityyppisiä perustuksia, joista kavennettua pidetään kaikkein kestävimpänä. Tämä on raudoitettu betoniraita, joka on asetettu pitkin kehää ja koko rakenteen sisäseinämät. Mutta suunnittelun on täytettävä tarkoituksensa, se on rakennettava oikein. Tästä syystä työn valmistelun tärkein elementti on nauhan perustajärjestelmä.
Tarvitsetko suunnitelmaa?
Kaikista rakennusasiakirjoista tärkein paikka on säätiön asettelulla. Tässä asiakirjassa luetellaan ominaisuuksia, jotka riippuvat seuraavista tekijöistä:

 1. Suunnitellun rakennuksen paino, jonka alapinta rakennetaan. Tämä indikaattori riippuu tulevan rakenteen, käyttötarkoituksen, sisäisen suunnittelun, materiaalien ja muiden materiaalien rakentamiseen käytettävien kerrosten lukumäärästä.
 2. Suunnittelun ominaisuudet. Puhumme lattian, kellarikerroksen tai niiden poissaolon olemassaolosta, jos rakennuksessa ei ole kellarikerroksia ja muita ominaisuuksia.

Jos nauhatalustan muotoilu tehdään väärin virheillä tai virheillä, seuraukset voivat olla vakavia - alkavat kyvyttömyys rakentaa rakennetta ja lopettaa säätiön tuhoaminen, mikä johtaisi koko rakenteen tuhoamiseen.

Skeeman luominen: mitä on otettava huomioon?

Tärkeimmät näkökohdat, joita ilman suunnitelman laatiminen on mahdotonta, ovat seuraavat indikaattorit:

 1. Valmiin rakennuksen paino.
 2. Maaperän lajike (tyyppi). Kuinka tiukasti säätö voi kutistua riippuu sen tiheydestä.
 3. Valmiin rakenteen kuormitusaste.

Nämä tiedot ovat perusta geometristen parametrien määrittämiselle rakennetta ja materiaaleja varten, joita voidaan käyttää talon perustuksen rakentamisessa. Varmista, että tuleva rakentaminen on sidottu suunniteltuun maastoon.

Suunnitelman ominaisuudet

Määritettäessä suunnitelmaa mille tahansa rakenteelle käytetään skaalausta - tämä on indikaattoreiden väheneminen tietyllä luvulla, joka voi olla 1: stä 100: een, 1: stä 400: een.

Tee ensinnäkin merkinnät akseleista. Jos rakennuksen rakennusta on tarkoitus rakentaa, on tarpeen huomata akseleiden yleinen suunta, koska niiden leikkauspiste on edelleen. Pohjan ääriviivaa tulisi levittää viivoilla 5-8 mm.

Kaistaleen pohjapiirroksen tulisi sisältää sellaiset solmut kuin:

 1. Pohja.
 2. Paikat, joissa säätiön eri osat ovat eri syvyysindikaattoreita, jos rakennat liuskajohdon rinteeseen.
 3. Podbetonoka - laite ja tyyppi.
 4. Jakon kokoonpano.
 5. Reiät viestintään (viitaten akseleihin ja alemman pisteen merkitseminen). Joskus tietoja tiedonsiirron reikien (alemman pisteen, halkaisija) parametrien nimeämisestä suoritetaan erikseen ja suunniteltaessa ja merkitty pisteillä.
 6. Syvyys esiintymiseen. Näitä tietoja edustaa tarkastajan merkki. Jos sitä ei ole olemassa, säätiötä ei pidetä valmiina toteutettavaksi, koska tulevaisuudessa se on täynnä erilaisia ​​ilmentymiä - tarpeettomia kustannuksia tai tuhoisia prosesseja. Jos säätiön syvyys on sama, geodeettiset merkit on sijoitettava jokaiseen vaiheeseen. Suunnitelmaan merkitään vain ne paikat, joissa syvyys on erilainen.

Tärkeä yksityiskohti: jos ulkoseinät on kuvattu liuskan monoliittisessa säätiössä, sokea alue on myös esitettävä osassa. Lisäksi seinien leveys, pituus ja paksuus olisi merkitty haarojen mitat.

Vahvistussuunnittelu

Valitettavasti nauhan perustus on haavoittuva rakenne: sen vahvuus riippuu:

 1. Suunnittelun alueen olosuhteiden noudattaminen ja perusparametrit.
 2. Oikea kuormituslaskenta.
 3. Varattu vararivoima.

Vahvikkeita käytetään vahvistamaan nauhan perustusta. Tätä tarkoitusta varten käytetään vahvistustangot. Kun suunnitelma laaditaan, luodaan raudoituskuvio konkreettiselle nauhalle: val- mistusmateriaalin halkaisija valitaan, sen sijoittaminen avaruuteen ja tarvittava määrä määritetään.

Armo-ruhon luomiseksi käytetään yleensä kuumavalssattuja tuotteita, joilla vahvistetaan esijännitettyjä ja tavanomaisia ​​rakenteita. He valitsevat lujituksen tietyille rakennetyypeille sen lujuusluokan mukaan, joka vaihtelee A1: stä A4: een ja riippuu tuotannossa käytettävän teräksen tyypistä. Esimerkiksi 1. ja 2. luokkaan kuuluvien tuotteiden valmistukseen käytetään vähähiilistä terästä, 3-4-seostettuina. Tämän ansiosta voit luoda sopivimman lujuusindikaattorin vahvistuskehyksille tietylle rakenteelle ottaen huomioon sen toiminnalliset ominaisuudet. Jos peruskorkeus on korkeampi kuin 1,3 m, on tarpeen suorittaa poikittainen vahvistus, joka myös piirretään suunnitelmaan.

Lujitemuodon klassisen järjestelmän perusta on suorakulmio, joka on vahvistettu pohjalla ja ylä- ja pitkittäisellä vahvikkeella, joka on yhdistetty pystysuoralla ja poikittaisella vahvikkeella. Kaikki tämä yhdessä luo laatikon, joka antaa voimaa perusrungolle. Tasojen lukumäärä riippuu korkeudesta, johon monoliittisen nauhan perustus tulisi nostaa. Hankkeessa on kuvattava aseiden paikannussuunnitelma. Lisäksi suunnitelma sisältää raudoituksen pohjapiirustuksen vahvistuslaatikon sijoituspaikasta ottaen huomioon tarvittavat aukot muottien ja lujituksen välillä.

Kellariosasto suunnitteluasiakirjoissa

Nauhateollisuuden osa edustaa:

 1. Tukien ääriviivat sijainnin mukaan.
 2. Vedeneristys. Muista määrittää jokainen solmu.
 3. Sokea alue.
 4. Viherkokoot, joissa on merkinnät tasoista.
 5. Pohjan pohja.
 6. Bleed.
 7. Maapallon pinta.
 8. Nollapistemerkki.

Jotta suunnitelma olisi helppolukuinen, lisämäärät otetaan pois kuvasta ja suunta merkitään nuolilla. Nauhalevy leikataan asteikolla 1-20 ja 1-50. Kaikki tiedot voidaan määrittää yhdelle arkille, mutta useille.

Liuskajohdon perusasiakirjojen lisäksi voidaan liittää seuraavia selventäviä (täydentäviä) asiakirjoja:

 1. Taulukko kuormitustandardeilla.
 2. Asennussuunnitelma ja skannaus. Vaaditaan esiohjelmoiduille pilareille.
 3. Tietoa nollatason alapuolella olevista elementeistä.
 4. Huomautuksia lämpö- ja vesitiivistystekniikan perusrakenteiden valmisteluvaiheesta, suunnitteluominaisuuksista ja paljon muuta. Ne voivat olla erillisinä arkkeina tai sisällytettävä yleiseen suunnitelmaan.

Kaistaleen pohjalevyn lisäparametrit

Pylväsnauman laskennan laskeminen ei ole täydellistä ilman taulukkoa, jossa ilmoitetaan tämän tyyppisen rakenteen kuormitusnormit. Tämä numero sisältää myös metalli- tai betonielementtejä, jotka sijaitsevat lattiatason alapuolella.

Huomio: tärkein parametri on turvallisuustekijä, jota on tarkasteltava tässä vaiheessa. Jos sitä ei ole suunniteltu riittävästi vahvistamaan betonia lisävahvistuksella.

Valmis suunnitelma uskotaan AutoCAD: ssä. Tämä on ohjelman nimi, jonka avulla voit nähdä kuvan 2D- tai 3D-näkökulmasta. Lisäksi tietokone suorittaa koko työmäärän tulevan suunnittelun parametrien dynaamisen syötteen jälkeen.