Lyijyporauskaivoja paalujen alla

Rakenteen rakenteen kaikki tarkoituksen tarkoituksena on varmistaa sen vakaus ja pitkäaikainen turvallinen käyttö. Kaivojen johtava poraus, jota seuraa paalujen asennus, takaa tarkan sijainnin hankkeen mukaisesti.

Asennusmenetelmän käyttöohjeet

Leader-kaivoja käytetään seuraavissa olosuhteissa:

 • pintaleveyden lisääntynyt lujuus muutaman metrin syvyyteen, mikä johtaa paalujen tuhoamiseen iskun tai tärinän upottamisen aikana;
 • sellaisten voimakkaiden hiekkakerrosten läsnäolo maantieteellisessä osassa, joiden paksuus on 2,5 m, jotka määräävät maaperän mahdollisen siirtymisen tietämyksen aikana;
 • tarvittaessa tason värähtely- ja shokkikuormitukset ajavien perustusten tukemiseen lähellä sijaitsevissa talouksissa ja rakenteissa tiheän kaupunkikehityksen olosuhteissa;
 • varmistaaksemme paalun syvyyden lisääntyneessä kovuusmaassa, kun taas poraussyvyys on suoritettu, jota ei porata 2,0 - 2,5 metriä;
 • jos ei ole mahdollista upottaa paalutukea haluttuun merkintään tavanomaisin keinoin.

Kuva 1. Lyijyporauskaivot paalujen asennukseen

Päätös kaivojen poraamisesta tämän paikan asennusmenetelmän käyttöön on sovittu suunnittelijoiden kanssa esiin tulleiden objektiivisten olosuhteiden yhteydessä.

Hyvin mitat

On olemassa olosuhteita, joissa maaperä on kokonaan poistettu tynnyristä, ja tietyissä tapauksissa poraus tehdään, eli maaperän löystyminen kaivon sisällä.

Ruuvin halkaisija valitaan myöhemmin käytettävien paalujen koon mukaan. Joten 300 x 300 mm: n vahvistetulla betonipatsaalla käytetään 200 - 250 mm: n halkaisijaltaan 300 - 350 mm: n halkaisijaltaan 350 - 400 mm: n ruuveja. Kaivon syvyys on alle 2,0-2,5 metrin syvyyden.

Poraus- ja paalutusoperaatioiden suunnittelussa on tärkeää, että valmiita kaivoja ei tapahdu, kun seuraava kaivo upotetaan pneumaattisella vasaralla. Siksi on välttämätöntä jakaa poraustoimintojen järjestys ja paalujen asennus.

Tekniikan toteutus paalut

Geologisen tilan tunteminen säätiön rakentamispaikassa on pääteltävissä, että on tarpeen suorittaa johtava poraus rakenteen rakosakselin asentamiseksi.

Valitun (ja paremmin lasketun) tyyppien ja koon mukaan riippuen poraustyökalun porausmenetelmä ja mitat valitaan.

Rakennustukiteknologioiden käyttö rakenteessa on esitetty seuraavissa olosuhteissa (paitsi edellä luetellut olosuhteet):

 1. Maaperä, jolla on heikot lujuusominaisuudet, jotka koostuvat muovisista aalloista, savipohjaisista hiekkakerroksista, usein tulvista tai korkealla kosteuspitoisuudella, vihannesten maaperällä turpeen roiskeilla ja hedelmällisellä maaperäkerroksella. Leader-kuopat antavat pääsyn maakerrokseen, joka kykenee kuljettamaan laskennallista kuormitusta säätiölle
 2. Rakennuksissa, joiden perustuksiin ei ole vaatimuksia ominaisuuksien kuljettamisessa, nämä voivat olla pieniä puurakennuksia sivustossa tai pieniä arkkitehtonisia muotoja - gazebos, hozbloki ja paljon muuta. Pile-pohjainen käyttö vähentää merkittävästi rakennuskustannuksia.
 3. Ilmastolliset tai sääolosuhteet viittaavat siihen, että rakennuksen sijaintipaikka on mahdollisesti tulvia tai tulvia.

Kuva 2. Pylväsperusta puuhelmillä

Haittatekniikoiden käyttämisestä dachassa ja esikaupunkirakenteisessa yksittäisessä rakennuksessa on kyvyttömyys suorittaa kellarihuone. Tämä ei kuitenkaan koske itse rakennetta vaan sen rakentamisen teknologian todellisia piirteitä objektiivisten ulkoisten tekijöiden vuoksi.

Kuvio 3. Porauskaivojen valmistusprosessi

Leader-porausta käytetään paitsi välineenä, jolla helpotetaan viimeisteltyjen teräsbetonipilojen upottamista. Tällaisissa kuopissa valetut pallot on usein varustettu, kun runko kaadetaan betonilla ja sisäänrakennetaan vahvistuselementti. Kuviossa 3 esitetyssä esimerkissä kotelon käyttö johtuen kehitetyn hiekkakerroksen läsnäolosta, jonka kulkua varten käytettiin kuopan seinämien kotelointimenetelmää.

Hyödyt ja haitat johtajan porauksesta

Prosessin myönteiset näkökohdat ovat seuraavat:

 • paalujen asentaminen valmiiseen kaivoon tapahtuu sen tiukasti määritellyssä suunnassa, alentunut upotusvastus mahdollistaa täyden tuoton tukemalla kuorman suurimman mahdollisen arvon;
 • mahdollinen upotus mahdollisimman tarkasti mahdollistaa maksimaalisen tuoton saavuttamisen suunnittelun edellytysten mukaisesti;
 • kun rakennustyöt toteutetaan tiheän kaupunkikehityksen oloissa, tämä menetelmä on kaikkein lempein ja ei vahingoita olemassa olevia rakennuksia;

Johtavan porausprosessin negatiiviset näkökohdat ovat:

 • merkittävät materiaalikustannukset byrokraattisten esteiden poistamiseksi;
 • asiantuntijoiden osallistuminen tähän prosessiin sekä huipputeknisten laitteiden käyttö lisää merkittävästi rakentamisen kustannuksia.

tulokset

 1. Johtavan poraustekniikan käyttö mahdollistaa sellaisen alueen rakentamisen, jolla on epäedulliset maaperät, joita ei ole aiemmin käytetty rakennusten turvallisuussyistä.
 2. Vaakatasoisten kaivojen poraus putkilinjojen räjäyttämätöntä asennusta varten on ympäristöystävällinen prosessi, joka ylläpitää siirtokuntien pintaliikenteen infrastruktuuria ja joka ei aiheuta väestölle haittaa, kun otetaan huomioon kaivantojen puuttuminen ja rajoitukset tämän ilmiön olennaisiin olosuhteisiin.
 3. Näiden teknologioiden käyttö vähentää merkittävästi lähiöiden rakentamisen kustannuksia ja on usein ainoa tapa, jolla tämä rakentaminen voidaan toteuttaa.

Toivomme, että tässä artikkelissa mainitut tekijät auttavat kaikkia tekemään oikean päätöksen ja rakentamaan luotettavan laadukkaan asunnon.

Leader porata kuopat paalujen alla

Leader poraus paalut

Lehtiporaus paaluille on eräänlainen tapa asentaa paaluille esine, johon erikoisjohtaja on ennalta valmistettu. Se on valmistettu seuraavaan upotukseen perustuvaan paaluun. Kaivo toimii ohjaamana maahan, kun päälaakaa asetetaan.

Tällaisen tekniikan käyttö nykyaikaisessa rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Sen avulla voit vähentää merkittävästi maaperän kestävyyttä työssä ja sukeltaa syvemmälle. Myös käytön aikana tärinää ja kohinaa vähennetään, mikä on tällaisen työn etua.

Suunnitteluvaiheessa määritellään perustan laskemismenetelmä ja määritetään esiintyjien ja tekniikan vaatimukset.

Leader-kaivot paalun ajamisen aikana määräytyvät upotetun paalun mittojen perusteella. Kuopan syvyys ei saa olla yli 90% tuen pituudesta. Halkaisijan tulee olla 3-5 cm pienempi kuin betoniteräksen halkaisija.

Miksi ja milloin on johtava poraus vaaditaan betonipilareille

Pallojen johtavaa porausta käytetään aktiivisesti erilaisissa monimutkaisuuden ja tilavuuden kasaamisissa. Erityisen arvokas on tämän tekniikan käyttö seuraavissa olosuhteissa:

 1. Jos geologinen tutkimus paljasti paksun kerroksen puristettua hiekkaa. Tällaista horisonttia ei voida tunkeutua törmäystyön aikana ja on tarpeen suorittaa johtava poraus.
 2. Jos maaperän ylemmät kerrokset ovat hyvin tiheitä, paalun törmäysvaiheen aikana sen tuhoutuminen ja muodonmuutos voivat ilmetä. Esiporaus takaa tällaisen kentän kulun.
 3. Jos sinun täytyy sijoittaa kasa kallioiselle maaperälle. Kalliolta tulee aivan ylitsepääsemätön este hammering-tekniikalle.
 4. Jos työskentelet permafrost maaperässä. Se on erittäin tiheää ja vaatii valmistelevan porauksen.
 5. Uppoaminen paalujen huomattavaan syvyyteen. Tällöin paalun vika voi ilmetä ja et pääse asetuspisteeseen. He käyttävät johtava poraus.
 6. Jos työ tapahtuu vähäisen tiheyden omaavilla hajallaan olevilla maaperillä. Tällöin johtajaporaus arvostetaan sen toiminnalliseksi ohjeeksi, kun asennat paalun.

Myös jyrsintäporausta käytetään sijoitettaessa paalikenttä rakennusten lähellä. Työn ja värähtelyn aiheuttamien melun vähentäminen paalusta ajoissa varmistaa, että vaadittu taso saavutetaan kaupungin töissä jopa tiheästi rakennettujen alueiden kohdalla.

Leader-paalua käytetään nopeuttamaan paalusäätiön asennusta. Tämä tekniikka takaa paalun turvallisuuden saavuttaen asetetun syvyyden ja takaa nopean kulun ongelmatilanteissa rakennustyömaalla.

Leader-poraustekniikka

Leader-poraus suoritetaan välittömästi ennen kuin paali upotetaan maahan. Paalun dynaamisen kuormituksen, melun vähentämisen ja tärinän pilaantumisen takia tätä tekniikkaa käytetään yhä useammin.

Johdinporauksessa käytettävän ruuvin halkaisija riippuu pohjaluokan maaperästä. Porauksen syvyys on pienempi kuin upotuksen syvyys noin 1 metrillä. Asiantuntijat suunnittelevat huolellisesti paalunohjauksen ja esiporauksen optimaaliseen sijoittamiseen ja tekniikan noudattamiseen tietyssä tapauksessa.

Porausprosessi toteutetaan paalutyökaluilla, joissa on porauspyörittäjiä paalunvasarien sijaan. Pystysuora poraus on keskeinen indikaattori työn laadun kannalta. Tämä on mitä pyörittäjät tarjoavat.

Kun johtaja poraus, maaperä on valittava manuaalisesti, koska se häiritsee pilarin asennusta. Porauksen aikana merkki kasvaa noin 0,5 metrin korkeudeksi kaivetun maan vuoksi.

Työn suorittamisprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Laitteiden ja laitteiden asennus valmiiksi asetetuissa paalutuspisteissä.
 2. Laitteiden valmistelu, vertikaalisten indikaattoreiden yhdenmukaistaminen.
 3. Poraaminen erikoisreikäruuvien avulla.
 4. Vahvistettu betoniporaus.
 5. Kunkin paalin tarkastaminen ja toimittaminen teknisen valvonnan edustajalle.

Lead Well Technology

Kun työskentelet jyrsimällä, voidaan käyttää 2 erilaista ruuvityyppiä - komposiittirakenne ja jatkuva. Jälkimmäisessä tapauksessa on yksi kuilu, joka säästää aikaa ja takaa kuuman hyvän laadun.

Johdeporauksen edut paalujen alla

Yksinkertaisuuden ja laadukkaiden tulosten ansiosta johtava poraus on laajentunut tuotannossa. Tämän tekniikan merkittävimmät edut ovat seuraavat:

 1. Mahdollisuus ladata teräsbetonipilareita millä tahansa maaperällä, jolla on teknisiä ominaisuuksia.
 2. Merkittävä nousu paalun syvyydessä.
 3. Pilarin pystyasennuksen tarkka noudattaminen, joka varmistaa koko säätiön hyvän laadun ja hankkeen ominaisuuksien saavuttamisen.
 4. Värähtelyn vaikutusten vähentäminen lyöntipaloista lähellä sijaitsevissa rakennuksissa.

Leader-porausta parannetaan jatkuvasti. Nyt on vaikea löytää esineitä, joissa on paalukenttä alustalla, jossa ne eivät ole lisäporausta. Jopa hyvällä maaperällä, puhumattakaan ongelmaluokista. Erikoisvarusteet takaavat koko teosten monimutkaisen suorituksen ja saavuttavat erinomaiset tulokset loppuun.

Paalujen asentaminen - erinomainen ratkaisu rakentamiseen!

Leader kaivot sovellus

Johtava kaivo on hyvin suunniteltu käytetyn betonikuoren upottamista varten. Leader-kuopat ovat ohjausaukkoja maahan, mikä helpottaa suuresti paalujen uppoamista.

Tämä tekniikka mahdollistaa maaperän kestävyyden vähentämisen, mikä mahdollistaa paalujen upottamisen syvyyteen, mutta myös vähentää värähtelykuormien huomattavaa vähenemistä, joka esiintyy laitteiden työn prosesseissa ja joka välitetään naapurimaiden rakennuksiin.


Pääsuunnittelija tekee päätöksen päällystyskaivojen porauksesta maaperän geodeettisten tutkimusten perusteella.

Johtavan kaivon syvyys ja halkaisija määräytyvät upotetun paalun koon perusteella. Kuopan syvyyden tulisi olla enintään 90% paalun pituudesta ja halkaisijan tulisi olla 30-50 mm pienempi kuin RC-rakenteen halkaisija. Poraamalla permafrost-maaperä ja kivinen maaperä, se saa luoda johtavan kuopan halkaisijaltaan samanlaisen kuin halkaisijan halkaisija.

Kuva 1: Lyijyhöyry

Leader-kaivoja syntyy pääsääntöisesti menetelmällä, jossa maaperä poistetaan kokonaan kuopasta porauksen aikana, mutta joissakin tapauksissa on mahdollista toteuttaa osittaisen porauksen tekniikka.

Suorituskaivoja luotaessa tarvitaan maaperän pinnan myöhempi tasoittaminen, sillä ruuvimeisselin vetämä maaperä nostaa sen pinnan tasolta. Tämän vuoksi on järkevää luoda kuoppa, jonka syvyys on 10-15 senttimetriä.

Kuva 2: Luominen Leader Well


Vahvistettu betonipäähän upottaminen johtajakaivossa voidaan suorittaa kahdella menetelmällä: iskulause - dieselhammereiden avulla tai tärinällä - käyttämällä tärinänvaimentimia.

Jos käytetään jakokaivoja

Leader-kaivojen avulla pienennetään paaluperustan asennusajankohtaa paalujen paremman turvallisuuden varmistamiseksi paalujen syvyyden suunnitteluparametrien varmistamiseksi ja myös aikaa, jolla voidaan poistaa tiheän maaperän kerrokset. Palo sukellus suoritetaan erityisen porattavan kuopan kohdalla asennuspaikalla. Tällaisia ​​kaivoja kutsutaan johtajaksi. Jyrsimen läpimitan on oltava 5 cm pienempi kuin pyöreän pylvään halkaisija tai neliömäinen lävistäjäpallo.

Kuva 3: Porausreikävinkki

Tarve luoda johtava kaivot esiintyy, kun järjestetään paalun perustuksia ajettu ZHB paalut melko usein. Tätä käytäntöä käytetään seuraavissa tapauksissa:

 • Jos on tarpeen upottaa kasa maaperään, jossa on syvälle hiekkaiselle maaperälle, jonka paksuus on yli 2 metriä, tällainen tiivistetyn hiekkakerroksen RC ei voi itsenäisesti tunkeutua iskun tai tärinän upotusmenetelmään;
 • Jos kyseessä on liian tiheä maaperän ylempi kerros - tällaisissa tapauksissa johtoaseman luominen mahdollistaa betoniporan reiän vaurioiden välttämisen törmäyskosketuksen aikana tiheän maaperän kanssa;
 • Kun paalut on upotettava kiviselle maaperälle, lukuisat kivirakenteet, jotka sijaitsevat kivisen maaperän sisällä, ovat vastustamaton este, jolla kasa ajetaan ilman aiemmin luotua lyijyreikää;
 • Jäänjäähdytetyssä maaperässä, jäädytetyn maaperän tiheys on paljon suurempi kuin tavallisten maaperän tiheys, jäädytettyä kasaa ei voida lyödä jäädytettyyn maaperään tavanomaisella menetelmällä;
 • Jos RC-paaluille on syytä upottaa yli 9 metrin syvyyteen, sitä syvemmälle maaperän kerros on, sitä on tiivistetty, sillä yläpuolella olevat maakerrokset painuvat siihen. Sulkemalla betonipilaria tietyn syvyyden alapuolelta, sen "vika" tapahtuu (paalutapahtuma) ja lisä sukellus on mahdollista vain poratulla kärjessä;
 • Kun kuljetat kasaa hajallaan oleviin maaperään, tämäntyyppistä maaperää erottaa sen vähimmäistiheys johtuen jäykistä rakenteellisista sidoksista, minkä seurauksena pystysuorassa paikannuksessa syntyy ongelmia, kun kasa kasaantuu. Leader kaivot tällaisissa tapauksissa suorittavat ohjaava rooli, ne antavat sinun upottaa betoni paalun ihanteellisesti sileä.

Ajopylväiden teknologiaa jumppakaivoihin käytetään myös rakennettaessa perustuksia, lähellä rakennuksia ja rakenteita. Johtavien kaivojen porauksen syvyys ei saisi ylittää 90% maaperään upotetun paalun pituudesta, ja se määräytyy kokeneen porauksen mukaan.

Johdeporauksen edut ja haitat

Paalujen kaivojen johtavan porauksen teknologialla on useita merkittäviä etuja, ja pidämme tärkeimpiä:

 • Leader-kuopat antavat mahdollisuuden upottaa esikäsitellyt RC: t mille tahansa maaperälle;
 • Tekniikan toteutus mahdollistaa huomattavasti paalujen enimmäissyvyyden kasvattamisen;
 • Ohjaustehtävää ohjaava johtaja tekee mahdolliseksi täysin tasaisen pinoajon, ilman pystysuuntaisia ​​poikkeamia;
 • Kun kasa upotetaan esiporaiseen kaivoon, tuhoava värähtelyvaikutus läheisten rakenteiden perustuksiin vähenee huomattavasti, mikä mahdollistaa paaluperustusten muodostamisen tiheään rakennetussa kaupungin alueella.


On myös syytä panna merkille, että sukellus kasa betonipilareita johtava kaivojen vaatii paljon vähemmän aikaa vievää kuin ajaminen paaluilla valmistelematon maaperä.

Kuva 4: Lyijyporausmenetelmä

Johtavan porauksen ainoa haitta on lisäkustannusten tarve. Tämän tekniikan toteuttaminen edellyttää paitsi erikoisporauslaitteiden osallistumista myös alustavien geodeettisten tutkimusten suorittamista, minkä vuoksi arvioidut hankekustannukset nousevat melko merkittävästi.


Lyijy hyvin poraus hintoja

Rakennusyritys "Bogatyr" tarjoaa asiakkailleen yhden alhaisimmista hinnoista johtavan porauksen toteuttamiseksi Moskovassa ja alueella.

Laskemme kustannukset johtajan luomisesta syvyyteen perustuen - yksi porausmittarin perushinta on 300 ruplaa (tämä voi vaihdella riippuen maaperätyypistä ja työn määrästä).

On myös otettava huomioon rakennustarvikkeiden siirtämisen hinta - Moskovassa ja alueella se on 20 tuhatta ruplaa (siirrytään lähialueille, kustannukset voidaan selvittää ottamalla yhteyttä yrityksen edustajiin).

Esimerkiksi 15 metrin syvyydestä (7 metrin syvyyteen) poraamista varten valmiiksi raudoitetuille betoniporakeille, joiden pituus on 350 * 350 mm (yhden paalun pituus on 9 metriä) on:

20 000 + (300 × (15 × 7)) = 51 500 ruplaa, joista:

 • 20 tuhatta - siirrettävien laitteiden kustannukset;
 • 31,5 tuhatta - porauksen kustannukset kokonaiskalvolla.


Lyijyporausjärjestys

Johtavan kaivannon porauksen suorittavan yrityksen valinta on lähestyttävä mahdollisimman varovasti. Paalujen asianmukainen asennus on tae siitä, että talosi perustus on luotettava ja kestävä, ja säätiö, kuten tiedätte, on perusrakenteen kestävyys.

Viitaten yrityksen "Bogatyr" -palveluihin saat takuun siitä, että kaikki työ tehdään mahdollisimman laadullisesti - parhaimmat suunnittelijat osallistuvat laskelmiin, ja kokeneet, testatut porakoneet ottavat vastuun käytännön toteutuksesta.

Jos haluat ottaa yhteyttä yrityksen edustajiin, voit jättää pyynnön alla olevalla lomakkeella:

Tai kirjoita sähköpostiviesti yhteystietoihin: Yhteystiedot.

Saat kattavan vastauksen tarvittaviin tietoihin ottamalla yhteyttä toimistomme osoitteessa 124460, Moskova, Zelenograd, Pine Alley, 6-A.

Nivelten johtajan poraus

Ydinporausteknologiaan käytetään säätiön ja saman tyyppisten kuoppien valmistukseen käytettäviä rakennuspilareita. Tällainen poraus vaatii paitsi vastuullista lähestymistapaa, myös laadukasta toteutusta sekä koko työn työn tarkkuutta alusta loppuun.

Ajaminen paaluja kaivoihin, johtavan teknologian kehittäminen

Ja kun otetaan huomioon, että kuopat ja porausporat käytetään yleensä talvella, kun maa on jäädytetty ja melko kova, ei yksinkertaisesti voi tehdä ilman asiantuntijoiden osallistumista ja opiskella "SNiP" -toimea.

1 Johtavan porauksen ominaisuudet

Leader-poraus tehdään aina ennen pinoiden uppoamista. Tämä tehdään useista motiiveista. Tällaisia ​​ovat esimerkiksi:

 • Vähentää yleistä dynaamista kuormitusta;
 • Diesel-vasaran työstä aiheutuvan melun vähentäminen;
 • Käytettyjen paalujen enimmäispituuden lisääminen, jos puhumme upottamalla ne tiheään maahan.

Lisäksi jyrsintäporausta käytetään myös silloin, kun geologisessa osassa on hiekkakerros (kahdesta metristä). Samaan aikaan kaivonrakentaminen on suunnittelija, joka on velvollinen perehtymään SNiP-toimiin ja tutkimaan geologisten tutkimusten raporttia.

Valinta kuuluu tällaiseen poraukseen hyvin, kun rakennustöissä on joitain vaikeuksia. esimerkkejä:

 • Tapauksissa, joissa yläkerroksessa on erittäin tiheä maaperä;
 • Tapauksissa, joissa on tarpeen lisätä paalun enimmäissyvyyttä;
 • Kun paaluja ei voida ladata hankesuunnitelmassa määriteltyyn vertailuarvoon asti;
 • Kun paalujen paikannuksessa on voimakkaita ja havaittavia poikkeamia.

Ilman pätevää, ennakoitua valmistelua ja suunnittelua tulevien rakennustöiden kaikissa vaiheissa sekä suunnittelematta laitteiden ja laitteiden koordinoitua työtä, joka estäisi kaivon kirjaimellisesti "kaatumisen", työtä ei pitäisi tehdä.

Lyijyporaus porauksessa karkealla ruuvilla

Lisäksi on tarpeen tutkia ja ottaa huomioon rakennusjohtajien välinen etäisyys, jotta niiden irtoaminen täysin dynaamisella kuormituksella poistettaisiin töiden työn aikana paalun vasaralla. Sääntöjen huomiotta jättäminen voi johtaa hätätilanteeseen siinä määrin, että kaikki aikaisemmat saavutukset kaivella menetetään ikuisesti.
valikkoon ↑

2 Johtavan porauksen periaate

Palo-sukellus tapahtuu, kun on tarpeen käyttää jyrsintäporausta joko käyttämällä tärisevää vasaraa tai diesel-vasaraa tai jotain muuta koneen maahan upottamista varten.

Yleensä kasa upottamista koskevan menetelmän valinta riippuu suoraan maan kallion olosuhteista ja paalin suunnittelusta, pituudesta ja painosta. Tällöin kaikki rakennustyöt toteutetaan "SNiP" -standardien mukaisesti suoraan yhteistyössä erikoistuneen suunnittelijan kanssa.

Näin johtava poraus suoritetaan ennen tärinän tai pilarin sisennyksen toteuttamista. Joskus tällaisissa tapauksissa käytetään vaihtoehtoista varianttia, joka on tehty vakiopakkauslaitteiden ja värähtelevien koneiden avulla.

Välittömästi vaiheprosessi peräkkäisten vaiheiden jälkeen on seuraavanlainen:

 • Asennetut rakennuslaitteet akselilla ns. Projektiasennossa;
 • Tuotetaan porauskaivoja paalujen alla;
 • Piles upotetaan suunnittelumerkkiin.

Huomionarvoista on, että koko työprosessi toteutetaan SNiP-säädöksen normien mukaisesti, ja kaikki yrityt improvisoida tai poiketa standardista voivat johtaa hätätilanteisiin ja oikeudellisiin menettelyihin sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa kaivon rakennustyöt tehdään.

Tyynyt, jotka upotetaan johtaviin kaivoihin

On syytä huomata, että johtajan porausvaihtoehtoa käytetään laajalti myös arkkipäällystystorvien luomiseen sekä putkien rakentamiseen ilman kaivantoa.

Useimmiten tämäntyyppisten rakennustöiden suorituksessa käytettiin asennusta "CO-2". Alunperin tätä asennusta käytettiin tylsistyneiden paalujen luomiseen, mutta nyt useimmiten sitä käytetään paalutusorganisaatioon. Toiseksi suosituin asennus johtajan poraukseen on "PBU-2-317" KAMAZ-kotelossa.

Viime aikoina FASSI CMU: n KAMAZ-alustalle on tehty yrityksiä hydraulisella pyörittäjällä, joka mahdollistaa saman tyyppisen porauksen suorittamisen syviin syvyyksiin (halkaisijaltaan 100-1000 mm).
valikkoon ↑

2.1 Hyödyt ja haitat

Tämäntyyppisen kaivonkehityksen edut ovat se, että on mahdollista varmistaa paalujen kuormituksen suunnan pystysuuntaisuus ja tämä on erittäin tärkeää talvella, kun maanpäälliset kivet ovat jäädytettynä ja aiheuttavat siten ongelmia rakentamisen aikana. Vertikaalinen kasa yksinkertaisesti saavutettu ajoissa ajo.

Kaivon alustavan porauksen ansiosta on mahdollista tunkeutua tiheille hiekkarannoille, kovaa ja pehmeämpää saviä maanpäällisiä kalliot. Samanaikaisesti johtaja, joka tuotetaan maaperän vastustuskyvyn vähentämiseksi paalujen uppoamiseksi, on samanaikaisesti opas niille.

On tärkeää muistaa, että tämän menetelmän ansiosta on mahdollista luoda edellytykset, joilla paalut säilytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tämä puolestaan ​​varmistaa niiden myöhemmän upottamisen suunnitteluohjeisiin paremmalla tarkkuudella, mikä vaikuttaa myönteisesti kokonaiskustannuksiin ja vähentää vaikutuksia lähellä oleviin rakennuksiin ja rakenteisiin.

Suoritettaessa tämän tyyppisiä rakennustöitä suurella tiheydellä sijaitsevilla kaupunkialueilla tämä menetelmä on kaikkein hyväksyttävin ja lempeä.

Tämän menetelmän haittapuolena voidaan sanoa vain, että se edellyttää vakavaa byrokraattista valmistelua, painavia rahoituskuluja, mukaan lukien asiantuntijoiden osallistuminen sekä erilaisten korkean teknologian koneiden ja laitteiden käyttö.
valikkoon ↑

Leader porata kuopat paalujen alla

Sana "johtaja", kun sitä käytetään kaivoihin, ei tarkoita poraustekniikkaa. Tekniikka voi olla mikä tahansa - ruuviporaus, pyörivä jne. Leader - tämä on kaivon tarkoitus.

Leader-poraus on kaivojen alustava järjestely ennen paalujen tai urien asentamista, jotta sukellusprosessi voidaan yksinkertaistaa ja maan kuormitus minimoida.

Miksi tarvitset johtajan porausta

Suosittelemme johtavaa porausta seuraavissa tapauksissa:

 • erittäin tiheä maa;
 • ikirouta;
 • kerrokset, joissa on karkea klastinen materiaali tai aiempien rakenteiden jäänteet;
 • kaupunkien uudet mallit, teollisen ja tiheän maaseudun kehittämisen alueet.

Pylvästeknologioita on useita. Niistä on herkkiä (poraamattomien paalujen ja niiden lajikkeiden laite, ruuvaus, puristus) ja "karkea" - tukos ja jonkin verran vibro-upotus.

Ruuvaus ja sisennys on valmiiden rakenteiden upottaminen koskemattomaan maaperään. Prosessin tehokkuus riippuu maaperän ominaisuuksista: sitä tiheämpi on, sitä vaikeampi on työskennellä. Suuri tiheys upottaminen ei ole mahdollista. Näissä tapauksissa pelastuslaitosten poraus johtaa pinoihin.

Tärinän upottaminen ja ajaminen ovat tehokkaita melkein mille tahansa maaperälle, mutta sitä tiheämpi on, sitä enemmän vaivaa tarvitaan. Nämä ovat suuria työvoimakustannuksia (ja vastaavasti rahoituskustannuksia) sekä suurempaa riskiä vahingoittaa lähirakennuksia maanläheisille tärinöille.

Lisäksi, kun kuorma kasvaa, kasaan lisääntyy vaara pahvin tai paalun kasaamisesta. Tällaisissa tapauksissa käytämme myös johtajakoreja: paalut ovat lähes kokonaan upotettuja niissä (noin 90% syvyydestä).

Ongelmia voi olla, kun pinoja uppoutuu löysä hiekka: sen kantokyky on alhainen, kun kasa kasaantuu jonkin aikaa. Johtaja kulkee hyvin itse hiekkakerroksen ja jonkin verran tiheän maaperän alle. Lisäksi se suorittaa ohjaimen toiminnon, minkä seurauksena upotettu kasa luotettavasti lepää pohjamaalalla pohjalla ja osittain seinillä.

Jos maaperässä on suuria lohkareita tai aiempien rakenteiden palasia, on olemassa riski ajettaessa tuhota betonipää, taipua muodoltaan metallia tai saada poikkeama pystysuorasta sallitun arvon yläpuolelle. Käyttämällä johtavaa porausta eliminoimme mahdollisuuden vahingoittaa materiaaleja ja siten välttää tarpeettomia kustannuksia.

Voit tilata johtajaporausta yrityksellämme.

Kokemuksemme - yli 10 vuotta

SNiP paalujen kaivojen johtamiseen

Suoraporaukseen liittyvät suositukset sisältyvät SNiP-versioon 3.02.01-87, osa 11. Kun johtava poraus vaaditaan standardien mukaisesti:

 • jos lyöntipurjeen koekäytön aikana vibro-menetelmällä ydintunnistuksen nopeus on alle 5 senttiä minuutissa tai jos vika on alle 2 mm (epäonnistuminen on segmentin pituus, johon kasa imeytyy iskun jälkeen);
 • kun ruopatut teräsbetonipilot käyttävät iskujärjestelmää alle 5 metrin etäisyydelle maanalaisesta metalliputkesta, jonka paine on 2 megapikselia;
 • kun asiantuntijalausuntojen mukaan värähtelyt voivat vahingoittaa lähellä sijaitsevia rakennuksia;
 • kun maaperän pitoisuus on 30% karkeista materiaaleista, mukaan lukien rakentamiseen;
 • muovipakattuina, helposti muokattavissa olevilla maaperillä.

Teemme työtä johtajan poraus noudattaen tiukasti rakennusmääräyksiä. Reikäreiän syvyys on vähintään 90% paalun korkeudesta. Kun se on upotettu vahvistamalla betonipilareita, porareikä on 3-5 cm pitkin kaivoa, niin että sauva sopii tiukasti maahan.

Hyötyjohdon etuja

Johdinten porauksen edut perinteisiin paalun ajoon verrattuna:

 • suhteellisen helppo tunkeutuminen tiheille hiekkakerroksille (korkeintaan 2 metriä), kiinteät maaperät, karkeat rakeet (jopa 30 prosenttia kiinteästä aineesta), helposti muuttuva savi;
 • paalujen pystysuoran paikan varmistaminen;
 • vaurioitumisvaara vaurioitumasta ja akseleiden muodonmuutos ajon aikana;
 • varmistetaan paalujen paikan mahdollisimman suuri noudattaminen projektimerkillä;
 • paalutusolosuhteiden pienentäminen;
 • lähellä sijaitsevien rakennusten hävittämisriskin poistamista uppoamisen aikana.

Photo raportti asentamisesta paaluista asiantuntijoiden LLC PSK säätiöt ja säätiöt

Injektiopaikkojen laite sika-kasvatuskompleksin rakentamisen aikana

Valokuvan raportti arkkipilareiden asennuksesta asuinrakennuksen rakentamisen aikana

Kuva raportti kuopan aidan asentamisesta monikerroksisen rakennuksen rakentamiseen Mytischiin

Kuva raportti porakoneiden asentamisesta Moskovan betonirakennetta valmistettaessa

Valokuvan raportti tylsistyneistä paaluista liikennemuotojen rekonstruoinnin aikana

Leikkausporausmenetelmät paaluille

Useimmiten käytämme seuraavia menetelmiä johtajan kaivojen poraamiseen:

 • kaira. Soveltuu maaperään 1-5 porausluokasta: hiekka, hiekkasauma, savi, murskattu kivi, hienorakeinen suhteellisen pienellä upotuskerroksella (100 metrin sisällä), sis. suuri halkaisija kuopat;
 • Rotary. Maaperän tunkeutuminen kallioihin ja karkeisiin rakeisiin sekä syvempiin;
 • iskunkestävä kaapeli sopii hyvin syvistä syvyyksistä ja osista, sisältäen mm. karkeilla jakeilla.

Ruuvi on metallinen tanko, jossa on spiraali terä tynnyrin ympärillä. Työskentelypäässä - taltta taltalla.

Porauksen syvyys on suhteellisen pieni, mutta läpimitalta ei ole käytännössä mitään rajoituksia. Auger voi suorittaa johtavan porauksen 600 mm: n paaluille ja vieläkin enemmän.

Porausruuvi voi olla kiinteä tai yhdistelmä. Jos on tarvetta suorittaa kaivo yhdellä tunkeutumisella, ruuvia voidaan laajentaa haluttuun pituuteen teleskooppisen jatkeen avulla. Tällöin kierteinen terä siirtyy kokonaan maahan.

Kun käytät komposiittiruuvia, runkoa laajennetaan, kun se tunkeutuu maahan. Seuraava segmentti on kytketty edelliseen hehkulangaan.

Poraustyökalu, jossa on pyörivä tekniikka, on erittäin luja, ontto teräsputki, jonka sisäpuolella on ontto tanko. Tangon alapäähän on kiinnitetty kaksipyöräinen taltta (tai hauen muotoinen, jyrsintä, hioma-leikkaus jne.).

Porauksen aikana tuhoutunut kivi pestään vedellä tai muta, joko ontotangon tai työstökoneen ja reiän seinän välisen raon kautta. Takaisin hän nousee tangon ja putken väliseen rakoon. Ratkaisulla on kolme tehtävää:

 • poistaa maaperän kuopasta;
 • vahvistaa seiniä;
 • jäähdyttää prosessin bittiä.

Iskunkestävän porauksen periaate: onteloputken osa, jossa pitkittäiset raot seinillä, pudotetaan pieneen laskuun muutaman metrin korkeudelta. Putki tuhoaa maaperän ja on täynnä sitä. Ammukset nostetaan, maata kaadetaan urien läpi ja siirtyy seuraavaan jaksoon. Käytämme tätä menetelmää harvoin, koska tällä tavoin tehtyjen kaivojen koko ulottuvuus on rajallinen, ja ammus aiheuttaa iskuja, kun se putoaa.

Tarjoamme kaikenlaisia ​​porauksia

Yli 270 valmiita projekteja, ei negatiivista palautetta

Porauksen ja lisätekniikan ominaisuudet

Teemme töitä paalujen sukelluksessa johdonmukaisesti: asennamme kasa valmiiseen kaivoon, jatkaaksemme edelleen porausta. Kaikkien tilavuuksien poraaminen ei ole toivottavaa kerralla, vaan vain sisäänpäin upottamalla: valmiiden kaivojen seinät voivat pudota maaleista johtuvan tärinän vuoksi.

Vapaalla maaperällä, jossa on erittäin todennäköistä, että seinät irtoavat ja täytetään valmiin runko kallion kanssa, käytämme kahta tapaa suojaamaan kaivoja:

 • bentoniittiliuosta. Pestään hyvin, sitoo maaperän seiniin. Liuos syötetään maahan ruuvin ontelon kautta;
 • kotelo. Heidät lasketaan kaivoon, kasvavat niiden syvenemisen myötä. Menetelmää käytetään, kun laite on löystyneitä maaleja porattu paaluilla.

Poraus paaluilla

kuvaus

Poraus paaluilla

Kierrä poraa reikiä maahan.

Valaisinten, sähkölinjojen, tietoliikennelinjojen ja muiden vastaavien töiden asennus ja purkaminen.

Ruuvipillojen asennus.

Levylautanen asennus ja kaivutyöt.

Poraus tylsistyneissä paaluissa.

Poraus paalun alla.

Hinta 150 ruplasta. per metri (riippuu porauksen halkaisijasta)

pilarien asennus 1500 hieroa.

Käteiset ja käteismaksut.

AvtoTrans Oy +74732322308

Halkaisija: 150 - 500 mm. Jopa 10 metriä

Yamobur (porakone) Junjin SA-040C (poraussyvyys jopa 10 m) perustuen KamAZ 43114

Leader-poraus

Teemme johtavan porauksen kaivojen paalut ja tehdä levy piling Moskovassa, Moskovan alueella ja muilla Venäjän alueilla.

Miksi tarvitsemme johtajakaivoja ajettaessa paaluja

Leader-poraus paalut - kaivojen esivalmistelut, jotka sitten lasketaan tylkkeiltä.

Menetelmää sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

 • tiivistetty hiekka, jonka kerrospaksuus on yli 2 metriä yhdessä juoksussa, ei läpäise joko värähtelevää tai paalulaitetta. Kivipohjaisessa maaperässä (yli 30% kivistä) ja permafrostissa on mahdotonta upottaa paaluja ilman pilottihirsiä;
 • kiinteällä pohjalla vastustuskyky sukelluspaalujen ollessa erittäin korkea. Tikkaiden tuomiseksi suunnittelun syvyyteen on välttämätöntä lisätä toistuvasti isku- tai värähtelykuormaa. Rakennetuilla alueilla kuormituksen lisääntyminen voi johtaa lähiöiden tuhoutumiseen;
 • liian tiheissä maaperäkerroksissa kuormituksen lisääntyminen voi johtaa teräsbetonipölyn tuhoutumiseen tai metallikielen muodonmuutokseen;
 • voimakkaasti kastellut hiekkaperäiset maaperät, tärinä aiheuttaa kerrostumien purkamista, mikä johtaa yhteenkuuluvuuden ja voimakkuuden menetykseen. Myöhemmin maaperä ei ole täysin kunnostettu. Tämä voidaan välttää soveltamalla jyrsintäporausta;
 • löysällä maaperällä upottaminen tapahtuu usein talvella - jäädytetty maa on vähemmän murentunut. Jäätyneeseen maaperään upottamista varten sinun on myös esitettävä kaivot;
 • yli 9 metrin syvyydessä, kerrokset tulevat tiheäksi, koostumuksestaan ​​riippumatta. Ajaminen "neitseellisessä maaperässä" voi johtaa paalin epäonnistumiseen.

Näin alustava poraus ratkaisee useita ongelmia:

 • vähentää tärinän voimakkuutta ja koko dynaamista kuormitusta maassa;
 • minimoi paalutuslaitosten aiheuttaman melun määrän;
 • minimoi ympäröivien esineiden tuhoamisriskin;
 • Pylvään syvyys johtajan porauksen avulla voi olla mikä tahansa, riippumatta maaperätyypistä;
 • paalupaikkoja yhdellä kierroksella, ilman myöhempiä dobivkaa;
 • upotuslinja on pystysuora riippumatta kerrosten vuorottelusta (joissakin tapauksissa suora viiva on suuntakulmassa);
 • kun kiekkojen kuormitus pienenee ja valmiin asennusohjeiston läsnäollessa pienenee vasaran vaikutuksesta aiheutuva arkin muodonmuutoksen vaara.

Yrityksellämme on nykyaikaiset laitteet ja pätevät asiantuntijat. Poraamme johtavat reiät ja pystytään arkkitehuriin nopeasti, tehokkaasti ja halvalla.

Esiporausohjelmat

Johtavan porauksen tarve riippuu maaperän ominaisuuksista, hydrogeologisista ja teknisistä olosuhteista paikan päällä ja sen ympärillä. Tärkeimmät sovellukset:

 • kaivojen ja kaivosten porauslaitteiden asennus;
 • asetteluviestintä ilman kaivurilaitteita;
 • maanalaisten ja maanpäällisten rakenteiden rakentaminen;
 • hydrogeologisten esineiden asennus eri tarkoituksiin jne.

Jotta voisimme selvittää, onko tarvetta johtaja-laitteeseen, asiantuntijamme pystyy selvittämään laitoksesi tiedustelun jälkeen.

SNiP johtavan porauksen

Leader-kaivojen poraustekniikkaa säätelevät seuraavat sääntelyasiakirjat:

 • rakentaminen geodeettiset työt - 01/01 / 03.84 SNiP;
 • säätiöt, säätiöt, maanrakennustyöt - 3.02.01.87;
 • paaluperustukset - 2.02.03.85;
 • työturvallisuus - 12.03.2001 ja 12.04.2002;
 • rakentamisen järjestäminen - 48.13330.2001 yhteisyritys;
 • paalusäätiöiden suunnittelu - 50.102.2003 yhteisyritys;
 • asiakirjojen vaatimukset - 11.02.2006 RD;
 • työehtoja koskevat vaatimukset - 11.05.2007 RD.

Teemme työtä tiukasti sääntelyvaatimusten mukaisesti, huolimatta kohteen monimutkaisuudesta. Meillä on pääsy tärkeisiin esineisiin.

Johtavien kaivojen laskeminen

Porauksen syvyys ja kuopan poikkileikkaus riippuvat itse tikkaiden koosta (hieman vähemmän)

 • johtimen läpimitta on 3-5 senttimetriä pienempi kuin kielekkeen poikkileikkaus. Kivisen maaperän ja permafrostin osalta kaivojen ja paalujen halkaisijat voivat olla samat;
 • johtavien kaivojen syvyys on enintään 90% paalun korkeudesta (tavallisesti kaivo on 2-2,5 metriä lyhyempi kuin kasa).

Kun johtaja porautuu maaperässä (löysä jne.), Kuopat on sijoitettava epävakaisiin kerroksiin.

Viereisten kaivojen välisen etäisyyden pitäisi olla riittävä, jotta värähtelyyksikkö tai vasara toimivat, tärinät eivät aiheuta maata putoamasta kaivoaukkoon ja tuhoamaan sen seinät.

Jotta voit laskea johtavan porauksen kustannukset laitoksessasi, sinun on kerrottava kaivojen suunnittelu numeron pituudella, sitten yhden lineaarisen mittarin (noin 300 ruplan) poraamisesta ja lisäämällä porauslautan tislauksen kustannukset.

Porauksen hinta voi vaihdella riippuen maaperän ominaisuuksista, kohteen etäisyydestä ja työn määrästä. Johtaja auttaa sinua laskemaan oikein pilottikaivojen perustamiskustannukset.

Johtavan reikäporauksen ominaisuudet

Johtava poraus on kaksi tapaa:

 • täydellä kaivauksella valmiista kaivoista;
 • osittainen poraus, so. maata ei poisteta, se vain romahtaa ruuvilla, menettää kiinteyden.

Louhinnassa maataso työalueella nousee. On joko otettava välittömästi irrotettu maa tai järjestettävä kuoppa, jolla on tietyn leveyden marginaali (noin 15 senttimetriä).

Toinen asia, jota sinun on laskettava etukäteen, on poraus- ja paalutusasennuksen sijainti ja suunta, jotta ei päästä valmiita kaivoja niiden liikkumisen ja käytön aikana.

Millaisia ​​porauslaitteita käytämme

Teemme porauksen liikkuvilla yksiköillä pyörillä tai telaketjulla. Puomikulma on 210 astetta. Kaikki tämä takaa laitteiston ohjattavuuden, mahdollisuuden käyttää sitä ahtaissa olosuhteissa.

Asennus on valmistettu asennetulla irrotettavalla laitteella. Savi-maaperän työelementti on ruuvi (porauspylväs kierteisellä teräksellä). Ruuvi on varustettu teräpalkilla suurta tiheyttä omaavien maalien kohdalla. Ruuvipora mahdollistaa porauskaivojen jopa 50 m syvyyteen, poikkileikkaus jopa 80 cm.

Lyijyporausvaiheet

Toimenpidekokonaisuus poraamalla johtaja hyvin:

 1. Sivuston puhdistaminen.
 2. Kentän akselien hajoaminen, merkitsemällä paalujen upotuspisteet.
 3. Asennustarvikkeet.
 4. Porausmaston säätö.
 5. Poraus projektimerkille.
 6. Ruuvi irrotetaan käänteiskurssilla.

Kaivo on valmis upottamaan kasa.

Porausjohtajien paalut

Yrityksemme harjoittaa uria ja levytasapainoa.

Palvelumme valikoimassa:

 • hydrogeologisten olosuhteiden arviointi paikassa;
 • projektin laatiminen (meillä on oma projektiosasto);
 • vesialennukseen liittyvä työ (tarvittaessa);
 • johtava poraus;
 • pihdit;
 • aidan vahvistaminen;
 • materiaalien ja laitteiden kuljetus työpaikalla;
 • puristuslevyn purkaminen rakentamisen lopussa.

Asiakkaillemme:

 • moderni ohjauslaitteet;
 • pätevä henkilöstö;
 • suuri valikoima välipaloja;
 • edulliset hinnat;
 • alennukset;
 • ilmainen neuvonta.

Jos haluat tilata tilauksen, täytä online-lomake tai soita meille. Soitamme sinut takaisin, keskustelemme tilauksen ehdoista ja valitsemme teidän kanssanne edullisimman työn mahdollisuuden. Kun asiantuntijamme lähtee laitoksestasi, laaditaan sopimus, jossa määrätään kaikentyyppisistä töistä, lopullisista kustannuksista ja ehdoista.

Laske projektin kielen paino

Hintasivulla voit selvittää tukin kustannukset.

Leader porata kuopat paalujen alla

Leader-poraus antaa pystysuoran suunnan pylvään upottamiseksi (kieleksi), joka tulee olemaan tärkein talvikaudella. Porausmenetelmän käyttö helpottaa paalujen pystysuuntaisen suunnan saavuttamista ensimmäisellä hetkellä, kun se työnnetään maahan.

Leader-poraus: tämän menetelmän ominaisuudet

Maaperässä, joka sisältää noin 31% sulkeumia (karkeita rakeita), jotka sijaitsevat muovipakastetuissa tiloissa, yleensä käytetään lyijyporausta. Lisäksi niitä käytetään maaperän kulkeutumiseen suurilla muodonmuutosyksiköillä sekä vähentäen tärinöiden tai iskujen vaikutusta ympäröiviin rakennuksiin.

Jos projektinne erikoisasiantuntijoiden mielestä porausreiät ovat parhaita porausvaihtoehtoja, ota yhteyttä yritykseemme. Loppujen lopuksi ATM-Aquan kaikkien asiantuntijoiden kaikki tarvittavat työasiakirjat sekä todistukset ja lupat kaikentyyppisille toiminnoille, mukaan lukien pilottikuopat (ja muu poraus).

Tässä tapauksessa maahan upotettujen paalujen (tappien) prosessi tapahtuu tärinänvaimentimien avulla, jotka ovat kaupallisesti saatavissa, tärisevä vasara, diesel-vasara ja muut vastaavat työkalut. Valitse upotusmenetelmä riippuen maaperän olosuhteista, rakenteesta ja tietysti paalujen pituudesta ja massasta.

Usein pilkkujen vibro-upottaminen tai sisennys pilareissa, joissa on pilottikaivoja poraamalla. On kuitenkin mahdollista, että niin kutsuttu "ajaminen" - eli silloin, kun käytetään vahvistettuja betonipaloja sijoitetaan kuoppiin iskuvasaran avulla, sekä erilaisia ​​värähtelyä estäviä ja vibro-iskun työkaluja.

Tämä prosessi sisältää useita peräkkäisiä vaiheita:

 1. laitteiden asentaminen akseliin projektissa ilmoitetulla tavalla;
 2. sitten suoraan kaivojen poraus;
 3. ajo (upotus) paalujen (tappien) ilmoitetusta suunnittelumerkistä.

On syytä panna merkille, että johtajan porausmenetelmä on löytänyt sovelluksen arkkipäällystysprosessin aikana ja lisäksi putkilinjan räjäyttämätöntä työntämistä (eli kun reikä ensin tehdään maahan ja laajennetaan sitten). kiristä putki).

Milloin käytetään johtajan porausmenetelmää?

Muista, että kaivojen johtajan porausta kutsutaan porausmenetelmäksi, joka suoritetaan ennen porauksen sukellusta.

Tätä menetelmää käytetään yleensä tällaisissa tapauksissa paalun aikana:

 • jos hiekkakerroksen geologinen osa on pidempi kuin 2,5 metriä;
 • jos ylimmän kerroksen maaperä on liian tiheä (ts. siinä tapauksessa, että telos putoaa ajoprosessin alussa);
 • jos on tarpeen lisätä syvyystasoa (yleensä tiheässä maaperässä, jonka pitoisuus on 2,1-2,5 m);
 • jos hankkeessa ilmoitettua tavaramerkkiä ei ole mahdollista pinota;
 • jos paalun paikannuksessa on suuria poikkeamia.

Päätös käyttää reiänporaustutkimusmenetelmää (tai asiantuntijoiden nimeltään "johtaja") on välttämättä tehty suunnitteluorganisaation suostumuksella ja perustuu teknisten geologisten tutkimusten ja nykyisten olosuhteiden raportteihin.

Riippuen siitä, mistä osasta, upotetun paalun syvyys ja maaperän luokka määräytyy halutun halkaisijan ja syvyyden perusteella. Usein paalut, joiden poikkileikkaus on 300x300mm, halkaisija on välillä kaksisataa ja kaksisataa ja viisikymmentä millimetriä, jos 350 x 350 mm: n tai 400 x 400 mm: n poikkileikkaus on 300 tai 300 astetta. On syytä huomata, että jakauman syvyys on 2-2,5 metriä korkeampi kuin projektissa ilmoitettujen paalujen kärjen taso.

Pilottiporausmenetelmässä määritetään optimaalinen tekniikka: on olemassa vaihtoehto täydelliselle maaperän valinnalle kuopista tai osittaisesta porauksesta (ruuvaamalla maaperän pehmennys). On otettava huomioon se, että kun johtaja on asennettu, maaperä, joka porataan ruuveilla kaivosta, lisää huomattavasti maaperän pinnalla olevaa merkintää ja se on joko poistettava tai kaivaa tarvittava varasto tässä tapauksessa.

Työn aikana on välttämätöntä suunnitella asianmukaisesti teknisten välineiden (esim. Poraus- ja porauslautat) koordinoidut työt, jotta estetään aikaisemmin porattujen kaivojen "kiinnittyminen". Lisäksi kaivojen välinen etäisyys olisi otettava huomioon, jotta voidaan jättää mahdollisuus irrottautumaan dynaamisen kuormituksen aikana paalun vasaran käytön aikana.

Mitkä ovat johtajan porauksen edut?

Kuten edellä on jo todettu, tämä porakoneiden porausmenetelmä takaa pystysuuntaisen suunnan paalutusprosessissa (tangot), tämä on eniten kysyntää talvella. Lisäksi tämä menetelmä helpottaa suuresti pystykuoppan saavuttamista ajamisen alkamishetkellä.

Alustava (sitä kutsutaan kaivannon hyvin poraamiseksi johtamismenetelmällä) poraus mahdollistaa tiheiden hiekkojen kulkeutumisen sekä kiinteämpiä ja puolikiinteämpiä saviä maaperää. Porat kuopat, jotka porataan maaperän kestävyyden vähentämiseksi pinoiden uppoamisprosessiin, ovat samanaikaisesti näiden paalujen opas.

Menetelmän suuri etu on kyky varmistaa paalun turvallisuuden (pinnoituksen levyt) sekä kyky varmistaa niiden upottaminen korkeaan tarkkuustasoon hankkeessa ilmoitettuihin merkkeihin. Lisäksi niiden lataamiseen käytetty aika vähenee huomattavasti ja lähialueen rakennusten negatiivinen vaikutus vähenee huomattavasti. On syytä huomata, että nykyaikaisissa, melko tiheän kaupunkikehityksen olosuhteissa tämä on todella ratkaiseva tekijä.

Yritys "ATM-Aqua" tuottaa erilaisia ​​töitä paalujen valmistuksessa. Käytämme työssä vain nykyaikaisia ​​laitteita ja kaikkia laitteita. ATM-Aquan asiantuntijat tekevät työtään erittäin hyvin ja lyhyessä ajassa.

Paalujen ja levytyyppien johtava poraus

Leader-porausta käytetään paalujen ja arkkien pinnoituksen aikana (ajaminen, sisennys) valmistelevana vaiheena tietyissä rakennuspaikan olosuhteissa.

 • Kun rakennat paalupohjaa tai -levyä paikoilleen lähellä lähirakennuksia.
 • Vakaan maaperän olosuhteissa, joissa on enintään 30% karkeita sulkeutumia.
 • Kun paalutus on jäädytetty maahan.
 • Väärien hylkäämisten välttämiseksi.

Tiheän kaupunkiliikenteen tai teollisen rakentamisen olosuhteissa on otettava huomioon paalutusasennuksen seismiset vaikutukset maaperän läpi lähellä sijaitsevien rakennusten läheisyydessä. Pääsääntöisesti alle 15 metrin etäisyydellä. Pääurakoitsija ei pystyisi hyötymään porauksen taloudellisesta eduista, jos se ei olisi porauksen alla paalujen alla.

Kovissa maissa ajaminen voi aiheuttaa paalun rungon tuhoutumisen, mikä johtaa kokonaan teurastukseen tai osittaiseen laakkuuskapasiteettiin. Pallokentän epämuodostuneiden tukien kerääntyminen voi johtaa kokonaiskapasiteetin kriittiseen vähenemiseen ja sen seurauksena säätiön soveltumattomuuteen. Leikkuujourien alustava poraus paalun aikana vähentää merkittävästi maaperän kestävyyttä ja tarvittavaa iskuvoimaa, jonka ansiosta tukirunko pysyy ehjänä. Rakennuksen tuloksena oleva pohja saavuttaa mahdollisimman suuren kuormituksen.

Talvella maaperä voi hankkia lisää kovuutta huurteen tunkeutumisen syvyyteen. Tämä ei kuitenkaan ole ylitsepääsemätön esteenä säätiön ja rakennuksen rakentamisen määräaikojen täyttämiselle.

Pallojen upottaminen ajamalla tai vibro-upottamalla voi aiheuttaa kallion tilapäisen konsolidoinnin paalun kantapään alle, kunnes se saavuttaa suunnittelun syvyyden, mikä ilmenee ennenaikaisena epäonnistumisena. SNiP: n mukaan tällaisessa tapauksessa on lopetettava kasa maaperätyypin määrittämän ajan jälkeen. Todellisessa tuotannossa se ei kuitenkaan ole aina toteutettavissa. Täällä poraus kaivojen alle paalut on pelastus ajamiseen, tärinää tai painamalla. Upotus tapahtuu yhdellä kierroksella ja dobivkaa ei enää tarvita.

Värähtelevät vaikutukset märällä hiekalla ja siihen liittyvillä maaperillä saattavat aiheuttaa niiden pehmenemistä maaperän tiksotrooppisten ominaisuuksien vuoksi. Tietyn ajan kuluttua tapahtuu kääntökarkeneminen, mutta se ei koskaan saavuta edellistä arvoa. Jotta vältetään tämä keinotekoinen lujuuden menetys, riittää poraa johtaja hyvin ennen kuin tuki on uponnut.

Johtavan kaivon halkaisijan laskenta perustuu maaperän ominaisuuksiin, tarvittavaan syvyyteen ja upotettujen elementtien tyyppiin (paalujen paalut, paalun levyt). Halkaisija on pääsääntöisesti muutamia senttimetrejä pienempi kuin paalun poikkileikkaus tai maksimissaan yhtä suuri kuin sivu.

Paalutus tai levyn poraus maaperään tapahtuu käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevia tärinänvaimentimia, täryttimiä, dieselmoottoreita ja hydraulisia vasaroita ja painettuja asennuksia. Upotusmenetelmän valinta riippuu paikan maaperän olosuhteista, suunnittelusta, pituudesta ja painosta sekä käytettävissä olevista laitteista.

Niinpä suoritetaan usein porauskaivojen porausjyrsintä ja paalujen viemistä, sisennystä tai ajettavuutta. Porauslaitteissa käytettiin tyypillisesti asennettua porauslaitteistoa, joka on asennettu samaan koneeseen, joka suorittaa sukelluksen. Tämä saavuttaa suuren nopeuden ja tuottavuuden.

Prosessi tapahtuu useassa vaiheessa:

 1. porauksen (romun) asennus akselin suhteen suunnitteluasennossa;
 2. poraaminen suoraan;
 3. ajo (upotus) paalusta (tappi) suunnittelumerkkiin.

Lisäksi johtokourat ovat löytäneet sovelluksen pylväslevyn laitteistossa sekä putkistojen ruuvaamattomassa putkistossa (kun reikä on ensin tehty maahan, jonka jälkeen se laajenee ja samaan aikaan putkisto vedetään siihen).

Kustannukset

Lyijyporaus: 280 ruplaa neliömetriä kohden Valmis töihin.

Kuinka poraus auttaa pinoiden uppoamiseen

Johtavan porauksen tekniikka mahdollistaa pylvään suunnan pystytyvyn (levytyöt), mikä on erityisen tärkeää talvella. Pilarin pystysuuntaus on paljon helpompaa ajon alkamishetkellä. Vaikka tätä menetelmää voidaan soveltaa myös vinossa pinoajossa. Useimmin reiän läpimitta otetaan 10-20 mm pienemmäksi kuin paalun suurin osa. Sitten se upotetaan ajamalla, painamalla tai värähtelemällä. On huomattava, että kun rakennetaan pölkkäkenttää käyttämällä johtava kaivoja, jälkimmäisen halkaisijan tulee olla 50 mm pienempi kuin halkaisijan halkaisija.

Esiporaus mahdollistaa tiheiden hiekkojen tunkeutumisen, kiinteän ja puolikiinteän sakeuden maaperä. Johdanto hyvin, porattu vähentämään maaperän kestävyyttä pölkkyyn (tappi), on myös opas niille. On tärkeää, että tämä menetelmä pystyy varmistamaan paalujen turvallisuuden (pylväslevyn), sallii niiden upottamisen suurella tarkkuudella suunnittelumerkkeihin asti, vähentää upotuksen tarvetta ja vähentää merkittävästi vaikutuksia läheisiin rakennuksiin ja rakenteisiin. Tiheän kaupunkikehityksen olosuhteissa tämä on ratkaisevan tärkeää.

LLC "BEST-STROY" tuottaa täyden syklin paalujen valmistukseen: kaivojen poraus ja sen jälkeinen teräsbetonipilarien upotus erilaisiin, mukaan lukien vaikeissa maasto-olosuhteissa rakennustyömailla. Käytämme uusimpia laitteita ja pyrimme toimimaan nopeasti ja tehokkaasti.

Alla on joitain rakennustyömaillamme.

 • Putken levytyökalu ja kielekkeet Larsen. Asiakas: Vis Holding LLC. Esineen nimi: "Yksilöllinen asuintalo". Kohden kohteen: MO, Odintsovskiy rn, pos. Barvikha, alueen numero 5. Työ käynnissä: aitaus Larsenin VL606 A L-12 m kasa 185 kpl. = 2220 rm vibro-upotusmenetelmällä esiporaisilla jakojohtoilla; teräsbetonipilareiden laitepallon pohja käyttäen värähtelymenetelmää alustavan porauksen avulla paalujen alla. Pyyhkeet luokasta C70.30-6-111 kpl. C100.30-6-236 kpl. - 3137 lm
 • Työskentele laitepallon tukipohjavälitysmenetelmällä. Pääurakoitsija: OAO MSU-1. Esineen nimi: "M-4 Don-valtatien sisäänkäynnit - Moskovasta Voronezhin, Rostov-on-Donin, Krasnodarin ja Novorossiyskin kaupunkeihin. Tiejohdon rakentaminen A-105-moottoritien 43 km: n päähän, Moskovasta Domodedovon lentokentälle. " Kohteen osoite: Moskovan alue, Domodedovo. Suoritetut työt: S8.35TZ-teräsbetonipilareiden ajaminen 288 kappaletta johtavaan kaivoon.
 • Työnnä laite paalusäätiötä työntämällä. Asiakas: OJSC "GlavStroyMontazh 5". Kohteen nimi on "Kunnallinen monikerroksinen asuinrakennus". Kohteen osoite: Krasnogorsk, md. 10 "Jalkakäytävä". Suoritetut työt: teräsbetonipilareiden laiterakenteet C140.30 - 304 kpl; S160.30 - 787 kpl. Yhteensä - 1091 kpl. - 16 848 rm työntämällä esiporaisiin jakokoreihin; putkiliitäntälaite d-325x7 mm L-7.1 m - 24 kpl. työntä- mällä menetelmä myös valmiiksi kaivoiksi.

Johtajan porauksen kustannusten laskeminen

Täytä tiedot ja lähetä se - vastauksena saat ensimmäisen ennakkoarvion kustannusarvion. Lopulliset kustannukset voivat riippua hankkeen ominaisuuksista.