M300 brändi betoni - ominaisuudet ja hienovaraiset valmisteet

M300 betoni - yksi yleisimmistä ja vaadituista betonimerkkeistä. Kyseessä on betoni, jota käytetään yksityisten rakennusten, aidojen, portaiden, palkkien, paalujen perustusten rakentamiseen. M300 eroaa muista tuotemerkeistä sen teknisissä ja toiminnallisissa ominaisuuksissa sekä kustannuksissa. Lisäksi on helppo tehdä itsenäisen rakentamisen olosuhteissa yksinkertaisia ​​työkaluja.

Suoritusominaisuudet

Ennen tärkeimpien teknisten ominaisuuksien huomioon ottamista on huomattava, että M300, kuten useimmat muutkin tuotemerkit, on voittanut kaiken vahvuutensa jo kauan, noin kuusi kuukautta. Kuitenkin noin 95-98% tärkeimmistä muutoksista tapahtuu enintään 28 päivän ajan siitä hetkestä, kun sementti ja vesi sekoittuvat. Se on tällä kertaa ja asetettu seoksen ikäksi pääominaisuuksien määrittämiseksi.

Betonirakenteiden - rakennusrakenteiden soveltamisala, mikä merkitsee huomattavaa kuormitusta. Siksi betonin pääominaisuus on kyky vastustaa kuormitusvoimaa. Tämä ominaisuus on sisällytetty tuotemerkin vahvuuden määrittelyyn.

Mitä M300 tarkoittaa

Betonimerkki, jolla on tällainen ennätys "MHHH", ei sinänsä tarkoita konkreettista betoniseosta. Numero XXX osoittaa rajoittavan paineen puristuksen aikana, kgf / cm2. On olemassa muuntyyppisiä betonimerkkejä, esimerkiksi pakkasvastus (nimitys FHHH), läpäisevyys (WХХХ).

Siksi olisi oikein puhua betoniseosten kokonaismäärästä, jonka vetolujuus on 300 kgf / cm2. Tämä ominaisuus on tärkein, ja se erottaa M300: n muista merkistä, merkitty kirjaimella "M".

Vetolujuus tarkistetaan levittämällä voimakkuutta suorakulmaisen suuntaissärmiön (kuutio) yhdensuuntaisiin pintoihin, joiden seoksesta valetut pallot 150 * 150 * 150 mm.

SNiP 2.03.01-84: n vaatimusten mukaan betonit eroavat luokissa, joita merkitään kirjaimella "B". Betoniluokalla on vahvuus yhden maailmanlaajuisen SI-järjestelmän yksiköissä - Pascals, tarkemmin megapaskalissa (MPa).

Luokan ja brändin suhde

Mikä betoniluokka voi olla karkeasti korreloi tuotemerkin vahvuuden kanssa, on esitetty seuraavassa taulukossa:

Taulukko 1 - Luokka- ja tuotemerkkisuhde

Kuten taulukosta voidaan nähdä, betoni M300 vastaa suunnilleen luokkaa B22.5. Tämä taulukko tarkoittaa sitä, että valettu betoni M300: lla on vastaavat lujuusominaisuudet, joiden seoksen muutoskerroin (vaihtelu) on 13,5%. Tämä numero ilmaisee, kuinka samanlainen karkaistun betonin ominaispiirre. Mitä vähemmän, parempi, homogeenisempi seos. Jos muutat tätä suhdetta, muutat betonin luokkaa.

Tuotemerkin likimääräinen riippuvuus M300: n voimakkuudesta muuntokertoimesta voidaan jäljittää seuraavassa taulukossa:

Taulukko 2 - Riippuvuus vaihtelukertoimesta

Siksi on tärkeää, että laadukkaan betonin valmistuksessa käytetään yhtenäisiä materiaaleja - hiekkaa, täyteainetta (murskattua kiveä), sementtiä ja vettä. Epäpuhtauksien, kuten savi hiekassa, vähentää merkittävästi betonin lujuutta.

Muut indikaattorit

Puristuslujuuden lisäksi betoni M300: lla on seuraavat tekniset ominaisuudet.

Vakiomainen paino on 1m3 1800-2500 kg. Tämä indikaattori liittyy suoraan tiheyteen. Tämä ominaisuus riippuu pääasiassa sen koostumuksesta koostuvasta rikastetyypistä ja vaihtelee 1800 (kalkkikiveä käyttäessä) 2500 kg / m3: aan (jos graniittia, granodioriittia ja vastaavia kiviä murskakivi). Tällainen betonitiheys M300 sallii sen luokitella raskaiksi tyypeiksi, mikä osoittaa sen suuren lujuuden, jäätymisvastuksen ja vedenkestävyyden.

Täyteaineen lisäksi sovellutusmenetelmä ja ilmatyynyjen esiintyminen betonissa vaikuttavat suuresti painoon ja vastaavasti tiheyteen. Tiheyden väheneminen edellä mainittujen rajojen alapuolella osoittaa valmistusmenetelmän rikkomista, tällaisen betonin rakenteen ja lujuuden ei myöskään lasketa.

Toiseksi, merkintä pakkasvasteelle. Tämä ominaisuus on nimetty FHHH, jossa ХХХ on jäädytys- ja sulatusjaksojen määrä ilman vahvuusominaisuuksien menetystä (vahvuusmerkki). Klassisen reseptin mukaan tuotettu betoni M300 on noin F150: n jäätymisluokka. Voit lisätä sitä seuraavilla tavoilla:

 • lisätään lisäaineiden seosta, joka estää ilmakuplia muodostumisen;
 • ilman poisto seostiivisteistä, täryttimet;
 • veden seoksen sisällön väheneminen. Tällainen toimenpide johtaa kuitenkin toisen ominaisuuden heikkenemiseen - liikkuvuuden tasoon;
 • käyttäen täyttämään murskattua graniittia kalkin sijasta.

Kolmanneksi tuotemerkki vedeneristys. Nimitys on WHH, missä ХХ on luku, joka osoittaa, että vettä tarvitaan MPa • 10 -1, jotta betonin paksuus olisi 15 cm. M300-arvolle tämä arvo on W5-W6, ts. tällainen betoni ei saa päästää vettä 0,5 - 0,6 MPa: n paineessa, joka on 5-6 ilmakehää. Tämän ominaisuuden parantamiseksi autetaan hydrofobisen sementin, erityisten lisäaineiden käyttöä, toimenpiteiden käyttöönottoa seoksen tiivistämiseksi.

Neljänneksi, liikkuvuus, joka tunnetaan myös muokattavaksi. Se on merkitty HRP: ksi, missä X on luku 1-5. Pumppauslaitteella kaadettua betonia varten sopivin liikkuvuus on P4 - P5. Liikkuvuus riippuu seoksen veden määrästä, lisäaineiden - pehmittimien läsnäolosta.

Kiinteistön taulukko

Yhdistämällä kaikki huomioon otetut ominaisuudet betoni M300 -lujuus voi olla yhteenvetotaulukko ominaisuuksista:

M300 betonin ominaisuudet

M300 brändi betoni - ominaisuudet ja hienovaraiset valmisteet

M300 betoni - yksi yleisimmistä ja vaadituista betonimerkkeistä. Kyseessä on betoni, jota käytetään yksityisten rakennusten, aidojen, portaiden, palkkien, paalujen perustusten rakentamiseen. M300 eroaa muista tuotemerkeistä sen teknisissä ja toiminnallisissa ominaisuuksissa sekä kustannuksissa. Lisäksi on helppo tehdä itsenäisen rakentamisen olosuhteissa yksinkertaisia ​​työkaluja.

Suoritusominaisuudet

Ennen tärkeimpien teknisten ominaisuuksien huomioon ottamista on huomattava, että M300, kuten useimmat muutkin tuotemerkit, on voittanut kaiken vahvuutensa jo kauan, noin kuusi kuukautta. Kuitenkin noin 95-98% tärkeimmistä muutoksista tapahtuu enintään 28 päivän ajan siitä hetkestä, kun sementti ja vesi sekoittuvat. Se on tällä kertaa ja asetettu seoksen ikäksi pääominaisuuksien määrittämiseksi.

Betonirakenteiden - rakennusrakenteiden soveltamisala, mikä merkitsee huomattavaa kuormitusta. Siksi betonin pääominaisuus on kyky vastustaa kuormitusvoimaa. Tämä ominaisuus on sisällytetty tuotemerkin vahvuuden määrittelyyn.

Mitä M300 tarkoittaa

Betonimerkki, jolla on tällainen ennätys "MHHH", ei sinänsä tarkoita konkreettista betoniseosta. Numero XXX osoittaa rajoittavan paineen puristuksen aikana, kgf / cm2. On olemassa muuntyyppisiä betonimerkkejä, esimerkiksi pakkasvastus (nimitys FHHH), läpäisevyys (WХХХ).

Siksi olisi oikein puhua betoniseosten kokonaismäärästä, jonka vetolujuus on 300 kgf / cm2. Tämä ominaisuus on tärkein, ja se erottaa M300: n muista merkistä, merkitty kirjaimella "M".

Vetolujuus tarkistetaan levittämällä voimakkuutta suorakulmaisen suuntaissärmiön (kuutio) yhdensuuntaisiin pintoihin, joiden seoksesta valetut pallot 150 * 150 * 150 mm.

SNiP 2.03.01-84: n vaatimusten mukaan betonit eroavat luokissa, joita merkitään kirjaimella "B". Betoniluokalla on vahvuus yhden maailmanlaajuisen SI-järjestelmän yksiköissä - Pascals, tarkemmin megapaskalissa (MPa).

Luokan ja brändin suhde

Mikä betoniluokka voi olla karkeasti korreloi tuotemerkin vahvuuden kanssa, on esitetty seuraavassa taulukossa:

Taulukko 1 - Luokka- ja tuotemerkkisuhde

Kuten taulukosta voidaan nähdä, betoni M300 vastaa suunnilleen luokkaa B22.5. Tämä taulukko tarkoittaa sitä, että valettu betoni M300: lla on vastaavat lujuusominaisuudet, joiden seoksen muutoskerroin (vaihtelu) on 13,5%. Tämä numero ilmaisee, kuinka samanlainen karkaistun betonin ominaispiirre. Mitä vähemmän, parempi, homogeenisempi seos. Jos muutat tätä suhdetta, muutat betonin luokkaa.

Tuotemerkin likimääräinen riippuvuus M300: n voimakkuudesta muuntokertoimesta voidaan jäljittää seuraavassa taulukossa:

Taulukko 2 - Riippuvuus vaihtelukertoimesta

Siksi on tärkeää, että laadukkaan betonin valmistuksessa käytetään yhtenäisiä materiaaleja - hiekkaa, täyteainetta (murskattua kiveä), sementtiä ja vettä. Epäpuhtauksien, kuten savi hiekassa, vähentää merkittävästi betonin lujuutta.

Muut indikaattorit

Puristuslujuuden lisäksi betoni M300: lla on seuraavat tekniset ominaisuudet.

Ensinnäkin betoniseoksen paino (paino). Kuinka paljon betoni m300 painaa?

Vakiomainen paino on 1m3 1800-2500 kg. Tämä indikaattori liittyy suoraan tiheyteen. Tämä ominaisuus riippuu pääasiassa sen koostumuksesta koostuvasta rikastetyypistä ja vaihtelee 1800 (kalkkikiveä käyttäessä) 2500 kg / m3: aan (jos graniittia, granodioriittia ja vastaavia kiviä murskakivi). Tällainen betonitiheys M300 sallii sen luokitella raskaiksi tyypeiksi, mikä osoittaa sen suuren lujuuden, jäätymisvastuksen ja vedenkestävyyden.

Täyteaineen lisäksi sovellutusmenetelmä ja ilmatyynyjen esiintyminen betonissa vaikuttavat suuresti painoon ja vastaavasti tiheyteen. Tiheyden väheneminen edellä mainittujen rajojen alapuolella osoittaa valmistusmenetelmän rikkomista, tällaisen betonin rakenteen ja lujuuden ei myöskään lasketa.

Toiseksi, merkintä pakkasvasteelle. Tämä ominaisuus on nimetty FHHH, jossa ХХХ on jäädytys- ja sulatusjaksojen määrä ilman vahvuusominaisuuksien menetystä (vahvuusmerkki). Klassisen reseptin mukaan tuotettu betoni M300 on noin F150: n jäätymisluokka. Voit lisätä sitä seuraavilla tavoilla:

 • lisätään lisäaineiden seosta, joka estää ilmakuplia muodostumisen;
 • ilman poisto seostiivisteistä, täryttimet;
 • veden seoksen sisällön väheneminen. Tällainen toimenpide johtaa kuitenkin toisen ominaisuuden heikkenemiseen - liikkuvuuden tasoon;
 • käyttäen täyttämään murskattua graniittia kalkin sijasta.

Kolmanneksi tuotemerkki vedeneristys. Nimitys on WHH, missä ХХ on luku, joka osoittaa, että vettä tarvitaan MPa • 10 -1, jotta betonin paksuus olisi 15 cm. M300-arvolle tämä arvo on W5-W6, ts. tällainen betoni ei saa päästää vettä 0,5 - 0,6 MPa: n paineessa, joka on 5-6 ilmakehää. Tämän ominaisuuden parantamiseksi autetaan hydrofobisen sementin, erityisten lisäaineiden käyttöä, toimenpiteiden käyttöönottoa seoksen tiivistämiseksi.

Neljänneksi, liikkuvuus, joka tunnetaan myös muokattavaksi. Se on merkitty HRP: ksi, missä X on luku 1-5. Pumppauslaitteella kaadettua betonia varten sopivin liikkuvuus on P4 - P5. Liikkuvuus riippuu seoksen veden määrästä, lisäaineiden - pehmittimien läsnäolosta.

Kiinteistön taulukko

Yhdistämällä kaikki huomioon otetut ominaisuudet betoni M300 -lujuus voi olla yhteenvetotaulukko ominaisuuksista:

Taulukko 3 - M300: n ominaisuudet

Tuotannon helpottamiseksi betonin m300 osuudet ilmoitetaan pääsääntöisesti tilavuussuhteessa. Klassinen resepti on seuraava:

Taulukko 4 - Formulointi vaivaamista varten

Taulukko antaa koostumuksen painon 1 um: n saamiseksi. m betonia. Kuten näette, mitä suurempi sementtiluokka, sitä suurempi materiaalin kulutus on 1 m3 seosta, mutta mitä alhaisempi sementin kulutus on itse.

Korkealaatuisen rakennusmateriaalin saamiseksi on käytettävä hiekkaa 1,5-3 mm. Hiekka tulee olla yhtenäinen, ilman saviä hiukkasia. On parempi käyttää joen hiekkaa joen taivutuksilla nopealla virtauksella - se on puhtaampaa. Jos kyseessä on urahiekka, se on pestävä. Murskakiven tulee olla kooltaan 5 - 20 mm. Graniitti murskattu kivi tunnustetaan parhaaksi betonituotannolle.

Vinkkejä itse tuotannolle

Monet maanomistajat joutuvat usein tekemään betonia omilla käsillään. Pieniä määriä ja lujatominaisuuksien vaatimattomia vaatimuksia varten tällainen toimenpide on täysin perusteltu.

Työkalut

M300-betoniseoksen tekemiseksi itse tarvitset betonisekoittimen ja käsityökaluja.

Betonisekoittimet - tämän mekanismin tyyppi ja rummun tilavuus riippuvat vaaditusta määrästä betoniseosta. Kävelytietojen valmistukseen pihalla pienten alueiden kaataminen riittää betonisekoittimiin, joiden rumpukapasiteetti on 60-80 litraa.

Rakentamalla autotallin, kylpyammeen ja apulaitteiden perustaa, betonisekoittimen kertaluonteinen suorituskyky on jo 100 - 120 litraa, ja jotta valmistettaisiin oikea määrä betonia rakentaakseen uppoasennetun tai laattojen perustan asuntorakennukselle, kiviseinän perustalle, tarvitset kiinteämmän koneen - 150-250 litraa.

Käsityökalu on lapio löysiä komponentteja, kauhoja vettä kaatamiseksi sekoittimeen, mittaa säiliöitä tarkkaan kiinni koostumuksen mittasuhteisiin.

Mittasäiliöt voidaan tehdä kaupeista, kun ne aiemmin on punnittu hiekkaa, sementtiä ja murskattua kiveä, kun otetaan huomioon tarvittava määrä kauhoja yhtä erää kohden.

Tuotantomenettely

Tuotanto tulisi suorittaa seuraavassa järjestyksessä.

Kaadetaan sekoittimeen noin vesipisaroita, jotka ovat välttämättömiä veden laskemisen mukaan. Kierrä rummun tai terän pyörimistä (betonisekoittimen tyypistä riippuen). Lisää oikea määrä sementtiä työskentelymäärään. Veden ja sementin sekoittamisen seurauksena syntyy sementtimaito, jolla on paremmat tarttuvuusominaisuudet. Seuraava additiivinen koostumus - raunio, ja viimeisellä vuorolla - hiekka.

Ei ole olennaista eroa siinä järjestyksessä, jossa ainesosat lisätään, mutta rakennuttajien kokemus osoittaa, että tämä menettely vähentää sekoitusaikaa ja parantaa seoksen homogeenisuutta. Sekoittamisen tulisi kestää vähintään 5 minuuttia. Vaadittua laatua ja menettelyn päättymistä voidaan arvioida sillä, että se on mahdotonta määrittää hiekkapartikkeleiden ja hiekan hiukkasten alkuväri - ne kaikki ovat saaneet sementtilaastin värin.

Käytettyä betonia käytettäessä on syytä muistaa, että veden ja sementin kosketuspisteen jälkeen alkoi kiinteiden sidosten muodostumisprosessi, eli seos alkoi kovettua, joten on välttämätöntä toimia nopeasti ja jatkuvasti. Betonin kovettumisaika laskee ympäristön lämpötilan kasvaessa ja seoksen komponenttien mukaan.

M300-betonin tekniset tiedot ja koostumus

Yleisin betonimerkki on M300. Tämäntyyppisen materiaalin pääasiallisena sovelluksena on monoliittisten perustusten (laatta, nauha, paalunkiillotus) rakentaminen betonirakenteiden, sokeiden ja nauhojen aitojen, tukirakenteiden ja kulkuteiden, päällystyslautojen, teiden ja jalkakäytävien, lattialevyjen ja seinät, portaat, jne. Betoni M300 käytetään paikoissa, joissa pysyviä huomattavia kuormia on suunniteltu.

Betonimassamerkin koostumus 300

Tehdasvalmisteiden valmistuksessa käytetään sementtimerkkiä M500, hiekkaa, vettä ja täyteainetta. Lisäolosuhteista riippuen voidaan käyttää erilaisia ​​lisäaineita. Täyteaineen roolissa on murskattu kivi (graniitti tai sora). Graniitti murskattu kivi on vahva ja parantaa huomattavasti betonin laatua samalla kun se kasvattaa kustannuksiaan.

Mikä on tarkoitus lisätä hiekkaa ja murskattua kiveä seokseen? Nämä komponentit ovat välttämättömiä rakenteellisen luuran muodostamiseksi, joka ottaa sitten pääkuormituksen, absorboi ja pehmentää stressiä. Näiden aggregaattien käyttö vähentää koostumuksen lopullisia kustannuksia.

GOST-26633-91: n mukaan lujuuslaadun pitäisi olla kaksi kertaa korkeampi kuin luokka, jossa sitä käytetään. Näin voidaan välttää rakenteen merkittävät muodonmuutokset konkreettisen voimahyödynnin aikana (tämä on keskimäärin 6 kuukautta).

Myös M300-betonissa kalkkikivi, jonka vahvuus on 500-600 kgf / cm2, sora- lujuus 800-1000 kgf / cm2 voi olla aggregaatin rooli, suunnilleen sama koostumus betonista M200. Sementti ja vesi auttavat liuoksen kaikkien osien muuttumista homogeeniseksi massaksi.

Betoni M300: n koostumuksen yleisesti hyväksyttyä suhdetta sovelletaan suhteessa:

Laasti valmistetaan konkreettisesti M300-mittasuhteiden tarkkailemisella, ja komponentit sekoitetaan käyttämällä tärinää käyttävää betonisekoittimen, joka välttää ilmakuplien muodostumista. (C - sementti, P - hiekka, U - murskattu kivi)

M300 betonin tekniset ominaisuudet

 • luokka - B22,5;
 • jäätymisvastus F200;
 • seoksen liikkuvuus - P2-P4 (objektin vaatimusten mukaan);
 • vedenkestävyys - W6 (kosteutta ei imeydy merkittävästi).
 • lujuus 295 kgf / cm2;
 • jäykkyys - G2-G4.

Kiinteytymisolosuhteet M300

Liuoksen kovettamisprosessissa tapahtuu nesteytysreaktioita, joissa sementin mineraalit vaikuttavat veden kanssa, minkä seurauksena uusia yhdisteitä esiintyy. Jos sementin kovettumisen alkuvaiheessa estetään koostumuksen dehydraatio, kovettumisprosessi saattaa hidastua tai lopettaa kokonaan, mikä johtaa lujuuden, kutistumisen ja halkeilun puutteeseen.

Betonin huolestuminen edellyttää optimaalisten olosuhteiden luomista sen kovettumiselle. T + 20 ° C (± 2 ° C) ja kosteus vähintään 90%, jähmettymisen kesto kestää kauemmin, koska vesi tunkeutuu hitaasti sementtiraasteisiin.

Betonin päällystysmenetelmät riippuvat sementtityypistä, rakennetyypistä ja ilmastollisista olosuhteista. Koostumusten hoidon kesto hitaasti kovettuvassa sementissä tulee olla vähintään 2 viikkoa, nopeasti kovettuva (alumiinioksidi) - 2-3 päivää, normaali Portland-sementti - viikossa. Jos työ tehdään kuumalla säällä, noston kestoa nostetaan.

Säröiden esiintymisen estämiseksi koostumuksen kovettumisen aikana on suositeltavaa, että rakennuksen paljaat pinnat peitetään purkamalla ja peitetty märällä hiekalla tai sahanpurulla. Kostutus tulee aloittaa 12 tunnin kuluttua (tuuli- ja kuumalla säällä - 2 tuntia) betonisoinnin päätyttyä.

Betonia on suositeltavaa kyllästää ruiskulla. Lisäksi toimenpiteet on suoritettava väliajoin, jotka pystyvät tarjoamaan pintoja märällä tilalla. Kuumalla säällä on parempi tehdä se 1,5-2 tunnin välein. Erityisen huolellisesti on tarpeen käsitellä rakenteen reunoja ja solmuja. Jos puhumme merkittävistä avoimista pinnoista, ne voidaan päällystää kalvonmuodostuskoostumuksilla tai muovikelmulla. Alle +5 ° C: n lämpötilassa pintojen veden kyllästyminen pysähtyy.

Kosteuden lisäksi betoni tarvitsee suojaa iskuilta, muodonmuutoksilta, sateelta ja pohjavedestä. Jos vesillä on aggressiivinen koostumus, on vältettävä niiden koskettamista rakenteisiin.

Kuluneet ihmiset kaadetuissa rakenteissa ja asennettaessa muotti- ja rakennustelineitä on mahdollista vain betonin saavuttua 15 kg / cm2.

Tyypillinen betoni M300

Betoni on ainutlaatuinen rakennusmateriaali. Siitä kaataa säätiö, laita aidat. Markkinoilla on monenlaisia ​​sekoituksia. Heillä kaikilla on erilaiset ominaisuudet, koostumus ja soveltaminen. Yksi tyypeistä on M300 betoni. Se on kultainen keskiarvo betonin m200 ja m400 välillä. Koska betonin m200 alhaisemmat ominaisuudet ja liian korkea hinta m400 ovat useimmissa tapauksissa edullisia.

Useimmiten sitä käytetään jatkuvasti kuormitettujen rakenteiden rakentamiseen. Nämä ovat jalkakäytäviä, teitä. Tämä brändi on suosittu rakennusmaailmassa. Suuri lujuus, tiheys ja rikki kestävyys, betonielementti kestää kaikki negatiiviset ympäristötekijät. Siksi betonirakenne kestää yli kymmenen vuotta.

rakenne

Betoniyhdistelmä määräytyy valtion standardin mukaan. Siinä määritellään seoksen luokka ja merkki. Se riippuu suoraan käytetyistä mittasuhteista. On tärkeää käyttää korkealaatuisia materiaaleja saada vahva betoni m300. Betoniliuoksen koostumukseen kuuluu viiden komponentin käyttö. Tämä on:

 1. Sementtiä. Käytä brändiä m400 tai m500, joilla on parhaat ominaisuudet. On epäkäytännöllistä käyttää merkkiä m200. Sementtielementti markkerilla m200 on heikompia ominaisuuksia, joten se ei kestä raskaita kuormia. Ennen kuin ostat, sinun on kiinnitettävä huomiota vanhentumispäivään. Myöhästynyt materiaali menettää ominaisuutensa. Tämän seurauksena betoniseos ei ole haluttu laatu.
 2. Murskattu kivi Käytä graniittia, kalkkikiveä tai soraa. Hiukkaskokoot voivat olla välillä 5-70 mm. Tämän elementin vahvuuden on oltava kaksi kertaa suurempi kuin tuleva seos. Esimerkiksi kalkkikivi on 500-600, ja sora - 800-1000. Tämän takia tulevaisuudessa on mahdollista välttää rakenteen muodonmuutos. Jos raunioissa on liikaa likaa, se on pestävä.
 3. Hiekkaa. Betoni m300 sisältää hiekkaa, jonka hiukkaskoko on 1-2,5 mm. Sekä murskattu kivi että lian läsnä ollessa hiekka pestään, jotta se ei heikennä tulevan seoksen laatumittaria.
 4. Vesi. Veden laatu riippuu suoraan siitä, mikä ratkaisu on. Se puhdistetaan haitallisista epäpuhtauksista (kemiallinen, biologinen).
 5. Pehmittimet ja lisäaineet, jotka lisäävät pakkasenkestävyyttä ja vedenpitävyyttä.

ominaisuudet

Ominaisuus riippuu seoksesta käytetyistä komponenteista. Betoniliuoksella M300 on seuraavat ominaisuudet:

 • Vedenkestävä - w8. Tämä on keskimääräinen koostumus, jolla on alhainen läpäisemättömyys. Kosteuden imeytyminen ei ylitä 4,2%.
 • Pakkasenkestävyys - f200.
 • Luokka on b22. Usein näet luokan "b25" nimen.
 • Koostumuksen liikkuvuus vaihtelee välillä n2-n4 riippuen vaatimuksista.
 • Tiheys vaihtelee 1800 - 2500 kg / m3, riippuen täyteaineesta.
 • Jäykkyys - W2-W4.
 • Se viittaa raskasbetoniin.

Käyttöalueet

Betoni v22 5: ää käytetään laajasti rakentamisessa sen ominaisuuksien vuoksi. Sitä käytetään:

 • teiden, leikkialueiden, jalkakäytävien ja jalkakäytävien rakentamiseen. Hyvin ylläpitää erilaisia ​​kuormituksia, mutta ei sammuta;
 • seinien pystytys;
 • rakennusten purkaminen, portaat;
 • monoliittisen perustan lahdelle, että jopa monikerroksinen rakennus voi kestää eikä laskeutua;
 • aidan rakentaminen;
 • betonituotteiden valmistukseen;
 • lahti paving ja niin edelleen.

Niinpä betonia käytetään laitteiden viemärijärjestelmiin, jotka jatkuvasti altistuvat lämpötilan muutoksille, ovat jatkuvassa kosteudessa.

Betonin valmistus ja komponentit

Voit tilata valmiin rakennusmateriaalin tai tehdä sen itse. Betonin valmistus vaatii monien vivahteiden noudattamista, joihin kuuluu reseptin osien oikeat mittasuhteet.

On olemassa kahdenlaisia ​​ratkaisuvaihtoehtoja. Ensimmäinen käyttää sementtiä m400. Sementtikomponentin, hiekan, raunioiden 1: 1.9: 3.7 suhde. Toinen on m500: n käyttö. Komponenttien suhde on 1: 2,2: 3,7. Esimerkiksi yhden kuution valmistamiseksi sinun on otettava:

 • 340-360 kg sementtiä;
 • 800-850 kg hiekkaa;
 • 900-1100 kg murskattua kiveä;
 • 200 litraa vettä;
 • 10 kg lisäaineita.

Yhden kuution massa voi olla noin 2000 kg / m3. Reseptillä ei ole vaikeuksia. Jotta tarvitset seuraavan työkalun:

 • betonisekoitin;
 • lapio, johon kuormaa kuivat sekoitukset;
 • kauhat kaatamaan vettä sekoittimeen;
 • niin että mittasuhteita noudatetaan tarkasti.

Ensinnäkin vettä kaadetaan betonisekoittimeen, joka on ¾ osa tarvitsemastasi määrästä. Sekoittimen päälle kytketään sementtikomponentti. Sekoita kunnes homogeeninen massa. Seuraavaksi lisää hiekkaa ja jonkin aikaa - hiekkaa.

Kun liuos on kypsynyt tasaiseksi, sinun on välittömästi aloitettava kaataminen, kun se alkaa jähmettyä.

Laske betonin ominaispaino

Betonimassan ominaispainon määrittäminen on helppo tapa. Tätä varten sinun on tiedettävä kaikkien elementtien paino. Lisää noin 350 kg sementtikomponenttia, 200 litraa vettä, 850 kg hiekkaa, 1100 kg murskattua kiveä ja erilaisia ​​lisäaineita. Tämän seurauksena yksi kuutio ulos 2400 kg. 1 m3 30 pussia tällaisesta sekoituksesta tulee. Paino vaikuttaa seoksen komponentteihin, asennuspaikkaan ja vahvistamiseen. Rakentajat eivät käytä käsitteen "jakaa", koska se ei ole välttämätöntä.

Kuiva vaihtoehtoja ja valmistajia

Kuivaseoksia kutsutaan myös peskobetoniksi. Betonimassan m300 resepti mahdollisti tällaisen uutteen valmistamisen. Ne on pakattu 25-50 kg painaville pusseille. Huolimatta siitä, että tämä vaihtoehto on kalliimpaa (noin 150 ruplaa pussia kohden), se on paljon helpompaa ja kätevämpää käyttää. Hiekkasaumojen käyttö on mahdollista lisäämällä rauniot.

Etuna on, että tämä seos voidaan kaataa veteen, pitää se 3 minuutin ajan, sekoittaa ja käyttää kahden tunnin kuluessa. Eli prosessi tapahtuu nopeasti, ilman paljon vaivaa. Niistä valmistajista, jotka ilahduttavat korkealaatuisiin materiaaleihin, ovat UNIX, VOLOKU, Montage, Stone Flower.

johtopäätös

Raskasbetoni m300 vastaa luokkaa b22. Siinä on hyvät indikaattorit tiheydestä, lujuudesta, pakkasvastuksesta ja kosteudenkestävyydestä. Betoniratkaisu on väliasento tavaramerkkien m200 ja m400 välillä. On tärkeää kiinnittää huomiota sementtikomponentin valintaan, joka ei saisi olla pienempi kuin m400. Esimerkiksi brändi m200 ei salli betoniliuoksen saamista halutuilla ominaisuuksilla.

Tällaisen betonin tarve syntyy rakenteiden rakentamisessa, joka kestää suuria kuormituksia. Tällaisesta betonista annetaan etusija jätevesijärjestelmien rakentamiselle. Voit valita keinotekoisen keinon valita: tilata valmiissa muodossa tai keittää omalla kädelläsi.

M300 brändi betoni

Ainakin ainutlaatuinen rakennusmateriaali M300 V22.5 (tai B25) soveltuu seinien kantavien rakenteiden, erilaisten monoliittisten perustusten ja yleiskäyttöisten rakenteiden (aidat, reunat, kattokoristeet, portaat, laatat, viemärit, betonilohkot) pystyttämiseen. Itse asiassa se on siirtymäluokka kevyistä raskaisiin betoneihin.

Mutta GOST: ssa ei ole tietoja tämän brändin betonista. Tästä huolimatta sitä käytetään yleisesti ja myydään tänään valmiina betonina M 300. Tämän luokkaa olevan betonin olemassaolo ei salli asiakirjan ST SEV 1406-78. Vakioluokkaa B22.5 ei yksinkertaisesti ole olemassa.

 1. ominaisuudet
 2. Ruoan resepti
 3. valmistajat
 4. hintoja

Tästä huolimatta M300-mallia käytetään menestyksekkäästi sekä matala- että korkeajärjestelyissä (tämän tuotemerkin todellinen vahvuus riittää monenlaisiin töihin). Paitsi että - tämä on yleisin tavallinen betonirakenne yksityiseen rakentamiseen. Ratkaisu, jolla on samanlainen ainesosa kaava ja mittasuhteet, on onnistuneesti käytetty useilla rakentajilla.

Materiaali on hyvä, koska se ei ole puhdas kevytbetoni, mutta sillä on riittävä lujuus ja edullinen hinta. Käyttämällä betonimerkkiä M300 voidaan tehokkaasti vähentää rakentamisen kustannuksia menettämättä laatua. Etuihin kuuluu myös riittävä roiskeenkestävyys ja suhteellisen pieni kyky kosteuttaa kosteutta.

Kaikki yritykset saavat betonin laatustodistuksia. Tämän asiakirjan avulla voit odottaa, että valmistaja takaa betonin laadun. Tuotantoa ei kuitenkaan suoriteta GOSTin mukaan, mutta eritelmien ja "vaihtoehtojen" mukaan. Siksi ennen kuin ostat tuotteita yritykseltä, sinun on huolellisesti kysyttävä M300: n koostumuksesta.

ominaisuudet

Betonin m-300 luokka vastaa ehdollista eli luokkaa B 22.5 ja se voidaan viedä lujuusluokkaan B25 käyttämällä sekä lisäaineita että korkealaatuista sementtiä, joka sisältyy sen koostumukseen ja täyteaineeseen. Myös tässä brändissä voi olla sekoitus graniittiromusta.

Betonin M300 fysikaalisten ominaisuuksien parantamiseksi pehmittimiä ja muita lisäaineita lisätään sen koostumukseen. Näin voit lisätä esimerkiksi pakkasvastusta tai vähentää materiaalin vedenpitävyyttä. Lisäaineiden ansiosta tekniset ominaisuudet vaihtelevat kuluttajalle sopivalla tavalla.

 • Merkille M300 asetetaan ehdollisesti lujuusluokka V22.5 standardilaskimella 295-300 kgf / n. cm.
 • Liikkuvuus määritellään luokassa P2-P4. Jotkut valmistajat laajentavat tätä kehystä P1-P5, ja jotkut yritykset tarjoavat jopa olemattoman, erittäin liikkuvan luokan P6 - se voi olla hauskaa, mutta ole varovainen.
 • Frost-kestävyys säilyy F100-F200: ssä (muuten, kalkkikiven murskatun kiven käyttö M300: lle laskee pakkasvasteensa).
 • Vedenkestävyys on W6: n mukaisessa järjestyksessä (jotkut valmistajat lupaavat tämän alueen W4: stä W10: een).
 • Suurena täyteaineena käytetään graniittia, soraa tai kalkkikiveä. Vahvin on graniitti täyteaine. Lisäksi materiaalilla on keskipitkä viskositeetti.

Betonin kuution paino riippuu täyteaineista, arvo vaihtelee 1800 - 2100 kg, joten keskimääräinen paino 1 m3 voidaan ottaa näissä rajoissa.

On olemassa tietty vähimmäismäärä materiaaleja, jotka kaikkien kasvien on noudatettava. Asiakastarpeista riippuen monet yritykset tarjoavat samaa tuotemerkkiä lisäaineilla tiettyjen ominaisuuksien antamiseksi.

Tehdasbetonia varten käytetään seuraavia ainesosia: sementtiasteikko M400 tai M500, graniitti tai kalkkikivi, jonka murtolujuus on 5-40 mm (joskus enemmän), pehmittimet, puhdas seulottu hiekka ja puhdistettu vesi. Lisäaineet lisäävät lujuutta ja kestävyyttä betoniin, lisäävät sen resistenttiä kemialliseen korroosiota, muutoksia, jotka mainittiin aiemmin, huurteenkestävyys ja veden kestävyys.

Voit käyttää itse seuraavia M300 betonireagensseja itse valmistukseen:

 1. sementillä M-400: 1 osa sementistä, 1,9 osaa hiekkaa, 3,7 osaa murskattua kiveä.
 2. sementillä M-500: 1 osa sementistä, 2,2 osaa hiekkaa, 3,7 osaa murskattua kiveä.

Vesi molemmissa tapauksissa on 0,5 osaa ja lisätään tarvittaessa, sen määrä riippuu käytetyn hiekan tilasta ja fysikaalisista ominaisuuksista.

Koostumus 1 m3 on noin seuraavaa: sementti - 340-360 kg, hiekka - 800-850 kg, murskattu kivi - 900-1100, vesi - jopa 200 l, lisäaineet - enintään 10 kg. Yhden kuution massa (se heijastaa tilavuuspainoa, ominaispainoa ja tiheyttä) voi vaihdella välillä +/- 100 kg ja on noin 2 000 kg / m3.

Kuiva vaihtoehtoja ja valmistajia

Reseptien M300 perusteella myydään myös valmiita kuivaseoksia. Itse asiassa se on sementtiseos valmis kaataa vettä täyteaineilla ja useita lisäaineita. He kutsuvat sitä myös hiekkakiveksi. Pakkaus 25-50 kg pussissa. Hinta - 120-150 ruplaa 50 kg: n pussiin valmistajan mukaan.

Useimmat kotimaiset tuotteet kuuluvat yksinkertaiseen nimitykseen "Peskbeton M300", joka on pakattu 50 kg: n pusseihin.

On olemassa onnistuneita esimerkkejä TM: UNIX, VOLOKU, Petrolite M300 betonivalua, Asennus, Kivikukka. Valmistajat mainostavat niitä korjausmateriaalina betonipinnoille ja tasoitusyhdistelmänä. Voidaan käyttää myös silloitukseen (enintään 100 mm) vahvistusverkolla. Suositellaan vain esikevöintiä ja lattiaa varten. Kulutus - noin 30 pussia kuutioon puhdasta seosta, ilman murskattua kiveä.

Tällaiset seokset ovat käteviä töissä paikoissa, joissa on vaikea toimitus (esimerkiksi korkeilla vuorilla, kun et voi ajaa betonisekoittimia tai betonipumppua sivustoon) sekä pieneen määrään korjaustöitä. Työn periaate - samoin kuin kaikki kuivat sekoitukset: vesi suositellaan käytettäväksi valmistajan suosittelemaan vesimäärään, jota pidetään 1-3 minuutin ajan ja sekoitetaan. Tämän jälkeen voit käyttää 2 tunnin sisällä.

Jos vertaamme valmiin seoksen betonisekoittimessa ja pusseissa, jälkimmäisen käytön kustannukset ovat korkeammat pakkauksen ja logistiikan takia.

Kuinka paljon betonirakenne m300 riippuu aineista, joten niitä on ensin tarkasteltava. Perinteisesti keskimäärin 1 m3 betonibrändiä M300, jonka toimitus on jopa 50 km, on noin 4 000-4 500 ruplaa. Hinta ilman arvonlisäveroa ja ilman toimitusta - halvempi 10-15%. Hinta vaihtelee myös tyyppisten täyteaineiden (sora, murskattu graniitti, kalkkikivi) mukaan.

Seos, jossa on rauniot, maksaa enemmän, ilman sitä vastaavasti se on 25-35% halvempaa (riippuu valmistajasta ja yksittäisten alueiden täyttökustannuksista, kuljetuskustannuksista jne.). Monet yritykset tarjoavat hyviä alennuksia, kun tilaat suuria määriä.

M300 betoni merkki: luokka, ominaisuudet, hinta

Betoni M 300 on yleisin muiden koostumusten joukossa. Sitä käytetään rakentamisessa, joka toteutetaan rakennusten, portaiden, palkkien, paalujen perustusten kanssa. Betoni m300 erottuu muista samanlaisista yhdisteistä ainutlaatuisten teknisten ominaisuuksiensa ansiosta. Jopa aloittelijat voivat helposti tehdä tämän seoksen etenkin, koska se ei vaadi monimutkaisia ​​työkaluja.

suorituskyky

Ennen betoniluokan M 300 ominaisuuksien tarkkaa tutkimista on huomattava, että se saavuttaa suurimman lujuuden noin kuuden kuukauden kuluttua. Mutta tärkeimmät muodonmuutokset tapahtuvat ensimmäisten 28 päivän aikana.

Betonin tärkein toiminnallinen laatu on merkki tuotemerkin merkityksestä.

Betoni M 300 sopii luokkaan B 22.5. Muuttuvan kertoimen betonivahvuuden riippuvuus on esitetty taulukossa 1.

Taulukon numero 1 Betonin luokka M 300 vahvuus:

Pienin prosenttiosuus tarkoittaa seoksen parempaa laatua ja yhtenäisyyttä.

Indikaattorit ja ominaisuudet

Puristuslujuus ei ole ainoa tekninen ominaisuus. Muita ovat:

 • Betonimassan massa. Vakionomainen paino on 1800-2500 kg / kuutiometri. Indikaattori perustuu massatilaan ja murskattujen kiven lajikkeisiin. Suuri tiheys mahdollistaa betonin m300 luokittelun raskaan tyypin luokalle.
 • Vedenpitävyys, nimeltään WXX, jossa XX on mitattu 15 cm: n paksuisen veden siirtämiseen tarvittava paine. Betonilaatua M 300 varten tämä luku vaihtelee W5: stä W6: een. Toisin sanoen tämä betoni ei saa kulkea veden kanssa 0,5 - 0,6 PMa: n (5-6 ilmakehän) paineessa. Tätä ominaisuutta voidaan parantaa soveltamalla hydrofobista sementtiä ja muita erikoistuneita lisäaineita.
 • Liikkuvuus on osoitettu HRP: llä, jossa X on lukuindikaattori 1-5. Liikkuvuustasolla vaikuttaa suoraan sementin ja veden seoksen koostumukseen sekä vieraiden epäpuhtauksien esiintymiseen.
 • Matala lämpötila. Tällä ominaisuudella on asianmukainen nimitys - FXXX, jossa XXX on jäätymis- ja sulatusjaksojen määrä menettämättä alkuperäistä tiheyttä. Betonilla on jäätymisluokka F150.
 • Viimeksi mainitussa indikaattorissa on useita tekniikoita, joiden avulla voit lisätä sitä:

  • epäpuhtauksien lisääminen, jotka estävät ilmakuplia;
  • ilman poisto seoksesta erikoislaitteilla, jotka on varustettu vibrofunktioilla;
  • vesimassan sisällön väheneminen, mutta tämä johtaa liikkuvuuden heikkenemiseen;
  • murskattujen kalkkikiven graniittien vaihto.

  Runkojen koon on oltava 0,5 - 2 cm.

  Ruoanlaitto vinkkejä

  Betonimyllyn M 300 valmistamiseksi on tarpeen saada betonisekoittimet ja jotkut improvisoidut työkalut: lapio, kauhat ja mittasäiliöt koostumusten tarkkaan mittaukseen.

  Tuotanto olisi toteutettava tiukasti määritellyssä järjestyksessä:

  1. Betonimyllyssä sinun on kaadettava ¾ vettä kaikesta tarvittava massa.
  2. Salli siipien ja betonisekoittimien pyöriminen (riippuu laitteen tyypistä).
  3. Lisää sementin laskettu määrä. Sekoittamalla nämä kaksi osaa saatiin sementtimaito, jolla on liimaominaisuudet.
  4. Sitten sinun täytyy lisätä murskattua kiveä ja lopuksi hiekkaa.

  Tietenkin voit lisätä komponentteja mihin tahansa muuhun järjestykseen, mutta kokeneet rakentajat suosittelevat tämän nimenomaisen järjestyksen noudattamista. Tämä vähentää merkittävästi komponenttien sekoittamiseen käytettyä aikaa ja parantaa myös liuoksen homogeenisuutta. Sekoitusaika ei saisi ylittää 5 minuuttia. Valmius voidaan määrittää koostumuksen ulkonäön avulla. Joten täysin valmistetussa seoksessa on mahdotonta erottaa toisistaan ​​komponentit, koska ne ovat saaneet tasaisen koostumuksen ja värin.

  Sekä aloittelijoille että kokeneille käsityöläisille tulisi ottaa huomioon, että veden ja sementin yhdistämisessä alkaa kiinteiden sidosten muodostumisprosessi. Siksi seosta on jatkuvasti sekoitettava jäädyttämisen estämiseksi. Kovettumisaika riippuu suoraan ympäristön lämpötilasta.

  Itsenäisesti valmistetun m300 betonin kustannukset vaihtelevat 2 700-3 200 ruplasta 1 kuutiometriin. Jos kaikki on kypsennetty oikein ja sekoitusvaiheessa vaaditaan vaadittuja mittasuhteita, niin M 300 kestää yli kymmenen vuotta. Toinen tärkeä näkökohta on korkealaatuisten raaka-aineiden ostaminen koostumuksen valmistuksessa, sillä huonolaatuisuus voi vaikuttaa paitsi valmistuksen menettelyn monimutkaisuuteen myös betonin käyttämiseen.

  M300-betoniosuudet ja muut ominaisuudet

  Satoja vuosia yksi tavallisimmista rakennusmateriaalityypeistä rakenteiden rakentamisessa mihin tahansa tarkoitukseen ja kokoon on konkreettinen. Sitä käytetään perustusten, kehysten, tukemisen ja sulkemisen rakenteisiin, aidat ja jopa tiet. Tässä tapauksessa rakentajat suosivat usein betonibrändiä M300.

  Betonilaastin brändi M300, jolla on oikeat osatekijät, voi tilata verkkosivuilla "Concrete 174"

  Loppujen lopuksi tällä materiaalilla ei ole ainoastaan ​​voimaa suorittaa useimpia tehtäviä, vaan myös nopeasti tarttuu ja on suhteellisen halpa. Betonin M 300 osuuden noudattaminen on tuotannon tärkein vaatimus, mutta tämä indikaattori riippuu monista muista parametreista.

  M300: n pääkomponentit

  M300-lujuuden omaavan korkealaatuisen betonin saamiseksi liuokseen lisätään seuraava:

  • sementti M400 tai M500;
  • vesi, joka ei saisi koostua sen sisältämistä epäpuhtauksista ja erityisesti öljyistä;
  • hiekka (joka on edullisesti puhdas, karkea ja epäpuhtauksista riippumaton);
  • täyteaine, jonka laatuun käytetään useimmiten graniitti- ja soramurskaa;
  • erilaisia ​​lisäaineita.

  Murskattujen graniittien valinta lisää betonivahvuuden verrattuna sora-aineen käyttöön, mutta se myös lisää työn kokonaiskustannuksia. Vaikka yleensä hiekka- ja murskattujen kivien käyttö koostumuksessa päinvastoin johtaa hintojen laskuun, mikä luo rakenteellisen kehyksen, joka pehmentää betonirakenteiden kuormitusta. Siksi myös suurien sementtimäärien tarve vähenee.

  M300-betonin maksimaalisen lujuuden saavuttamiseksi sen komponenttien osuudet (painon mukaan) ovat seuraavat:

  Tässä suhteessa materiaalit sekoitetaan betonisekoittimessa tärinän avulla, mikä mahdollistaa ilmakuplien esiintymisen betonissa. On huomattava, että veden määrä koostumuksen saamiseksi on likimääräinen ja riippuu ennen kaikkea käytetyn hiekan ja murskatun kiven laadusta. Tuloksena saat 1 ov. m betonia vaatii noin 350 kg sementtiä, noin 800 kg hiekkaa, rikkaaseen tonniin ja vähintään 200 litraan vettä. Muiden lisäaineiden massa ei yleensä ylitä 10 kg kuutiometriä kohden.

  M300 betoniparametrit

  M300-betonimerkin tärkeimmät parametrit sisältävät seuraavat arvot:

  Suhteellisen pieni betonireaktio, joka on alhaisempi kuin useiden muiden rakennusmateriaalien indikaattorit, yhdistetään optimaalisesti W6: n veden kestävyyteen. Ja koska jäätymis- ja sulatusvastus on todettu nestemäisten liuosten suhteen, jopa F200 on melko riittävä. Vedensuojaindikaattori takaa betonin käytön jopa uima-altaissa, mutta 150 mm: n laatta riittää kestämään 50-60 m paksua vettä.

  Lujuusindeksi osoittaa, että betoni M300 pystyy kestämään lähes 300 ilmakehän paineita. Luokan P2 - P4 liikkuvuus puhuu mahdollisuudesta kaataa mihin tahansa muotoon. Tällaisen betonin sedimentaatio tapahtuu oman painonsa vaikutuksesta ja materiaali täyttää helposti kaikki ontelot.

  Materiaalin kovettumisolosuhteet

  Betoniliuoksen M300 kovettamisen prosessi asianmukaisesti valituilla mittasuhteilla liittyy kemiallisiin reaktioihin kiteisten hydraattien muodostumisen kanssa. Kun näin tapahtuu, sementin ja nesteen välinen vuorovaikutus ja uusien materiaalien muodostuminen. Jos vettä ei ole riittävästi, kovettuminen hidastaa ja vahvuus vähenee. Joskus tässä tapauksessa on halkeamia ja betonin kutistumista. Siksi koostumuksen tulisi kovettua vain tietyissä olosuhteissa, joita esittävät ja ylläpitävät.

  Betonipinnan halkeamisen estämiseksi on mahdollista päällystää vuorauksella tai nukahtaa hiekalla. Korkeissa lämpötiloissa betonin kostutuksen tulisi alkaa viimeistään kahden tunnin kuluttua konkreettisen työn valmistumisesta. Normaalissa lämpötilaolosuhteissa tämä aika pidennetään 12 tuntiin.

  • ruiskutetta käytetään materiaalin kyllästämiseen kosteudelta;
  • kosteuden tiheys riippuu lämpötilasta: kuumalla säällä - pari tuntia muina aikoina - kuivumisen jälkeen;
  • solmut ja reunat vaativat tarkempaa käsittelyä;
  • kostutus pysähtyy, jos lämpötila laskee alle + 5 ° C;

  Kosteuden täyttymisen lisäksi betoni on suojattava eroosiolta sademäärän, ravistelun ja mekaanisten vaurioiden varalta. Ei-kiinteytetyn koostumuksen aggressiivisten nesteiden kosketus ei ole sallittua. Ja ihmiset voivat kävellä betonilla aikaisintaan, kun sen voima saavuttaa vähintään 15 kgf / cm2.

  Sovellusominaisuudet

  Betonilaastin osuus on tärkeä tekijä, kun otetaan huomioon, että saadaan laadukasta materiaalia. Muita sääntöjä olisi kuitenkin noudatettava työn yksinkertaistamiseksi ja betonin kulutuksen vähentämiseksi:

  • murskattujen kivien valinnasta, suositaan sellaisia, joiden lujuus ylittää betonituotannosta noin kaksi kertaa, - tässä tapauksessa 600 kgf / cm2. Tämä mahdollistaa rakenteen muodonmuutoksen vähentämisen, kun liuos kovettuu ja lisää niiden lujuutta (keskimäärin noin kuusi kuukautta);
  • Tämän betonin aggregaatin asemassa voidaan käyttää luokan 500 tai 600 kalkkikiveä ja jopa soraa, jonka tiheys on 800-1000 kgf / cm 2;
  • Raakapuun halkaisija ei saa ylittää 50 mm. Paras vaihtoehto on murto-osa, jonka koko on 5-20 mm.

  Koostumuksen sekoittamisen tulisi varmistaa veden täydellinen imeytyminen. Mikä parasta, tällainen homogeeninen seos saadaan betonisekoittimella. Jos betonin M300 komponenttikomponenttien mittasuhteet valitaan kuitenkin väärin, sekoittumisasteesta riippumatta aukot voivat näkyä materiaalissa. Ja tämä heikentää betonirakenteen suorituskykyominaisuuksia ja johtaa niiden tuhoamiseen ennen määräaikaa.

  Betoni M300: pääominaisuudet ja koostumus

  Rakenteellinen rakennemateriaali - betoni M300 on suosituin raskaan betonin tyyppi. Tämän merkin betonilla on optimaaliset tekniset ominaisuudet betonituotteiden (päällystyslaatat, päällystyskivet, reunakivet jne.) Valmistukseen sekä rakennusten ja yleishyödyllisten rakennusten vähäisiin ja korkeisiin rakennustöihin.

  Erityisesti betoni M300 käytetään laajalti seuraavissa rakennuskohteissa:

  • Monoliittisten kantavien seinien rakentaminen.
  • Eri tyyppisten perustusten rakentaminen: vyö, laatta ja paalun grilli.
  • Portaiden, pylväiden, lattialaattojen ja betoniteiden valmistus.
  • Teiden ja betonipäällysteiden asettaminen muihin tarkoituksiin.

  Betoni M300: tärkeimmät tekniset ominaisuudet

  • Betoniluokka m300: V22,5-B25 Tämä ominaisuus luonnehtii kovettuneen betonin lujuutta puristuksessa ja vaihtelee 28 MPa: sta (280 kgf / si2) - 32 MPa (320 kgf / cm2). Betonin ominaislujuus riippuu betonin vaihtelukertoimesta, joka vuorostaan ​​riippuu komponenteiden homogeenisuudesta ja epäpuhtauksien määrästä (maa, savi). Esimerkiksi 5%: n vaihtokertoimella betoni M300 vastaa luokkaa B25 ja vaihtelukerroin 13,5% - luokkaan B22,5.
  • 1 m3 betonin M300 ominaispaino on 1,800-2 500 kg / m3. Tätä teknistä ominaisuutta kutsutaan myös betonin tiheydeksi M300 ja riippuu raskaan täyteaineen tyypistä (murskattu kivi) ja materiaalien paksuuden sisältämistä onteloista ja ilmakuplat. Kun murskattua kiveä käytetään raskaana täyteaineena, betonilla on erityinen ominaispaino, ja käytettäessä murskattua graniittia maksimaalinen ominaispaino. Betonin M300 paino alle 1,800 kg / m3 osoittaa valmistusmateriaalin teknologian rikkomista.
  • Frost-resistanssi: F150-F Numeerinen arvo osoittaa taatun määrän jäätymis-sulamiskierroksia, jotka M300-betonista valmistettu rakenne kestää. Rakennusmateriaalilla, joka on valmistettu perinteisen tekniikan mukaisesti, on pakkasenkestävä 150 jäädytys-sulatussykliä. Jäätymisvahvuuden lisäämiseksi lisätään erityisiä lisäaineita betoniin, värähtelyt tehdään, optimaalinen suhde "Sementti-vesi" käytetään, ja täyteaineena käytetään vain graniittikiveä.
  • Veden läpäisevyys W5-W Numeerinen arvo osoittaa veden ylimääräisen paineen määrän, joka kestää 15 cm: n betoni-seinämän M300t - 5 - 6 kgf / cm2. Vedenkestävyyden lisääntyminen on mahdollista käyttämällä erityisiä lisäaineita, hydrofobisen sementin käyttöä ja betonin tiheyden lisäämistä värähtelemällä.
  • Työkyky tai liikkuvuus. Se viittaa betonin m300 ominaisuuksiin, mikä riippuu laitteiston tyypistä, jolla rakenne on valettu. Esimerkiksi betonipumpuille toimitetulla betonilla on liikkuvuus P4: stä P5: een. Vaadittu liikkuvuus saavutetaan lisäämällä pehmitintä käyttämällä tiettyä aodisementtiosuhdetta.
  • Hinta. Voit saada M300-betonia kahdella tavalla - ostaa valmiita materiaaleja konkreettisessa tehtaassa tai vaivaa omalla kädelläsi. Tee omat tarpeet pienellä betonin päivittäisellä kulutuksella. Kaikissa muissa tapauksissa kannattaa ostaa Gostovskin betoni M300 betonitehtaalla. Tällä kirjoitushetkellä tämän tuotemerkin betonikustannukset vaihtelevat 3 900 - 4500 ruplasta / m3, ilman toimituskustannuksia. Toimitus veloitetaan erikseen, riippuen toimitusmatkan toimituksesta. Materiaalin hinta riippuu alueen, tyypin ja merkin täyteaineesta sekä erityisten lisäaineiden läsnäolosta.

  Betonin M300 koostumus

  Seuraavat materiaalit sisältyvät klassiseen komponenttirakenteeseen minkä tahansa raskaan betonin valmistukseen:

  • Portland-sementti. Samaan aikaan SNiP 5.01.23-83: n vaatimusten mukaisesti rakennusmateriaalin valmistukseen voidaan käyttää portlandsementtiä CEM I 32.5N PC (M400) tai CEM I 42.5N PC (M500). Tämän sääntelyasiakirjan mukaan sementti M400 tai M500 on "suositeltu" tai "sallittu" riippuen betonin vapautumislujuuden "prosentteista" (luonnollinen lujuus, 70% tai vähemmän lujuus, rakenteellinen lujuus 80-100%).
  • Murskattu kivi Graniitti, kalkkikivi ja sora-aggregaatti sallitaan. Rikkomustyypistä riippuen saadaan betoniluokka M300 B22.5 tai B25.
  • Hiekkaa. Se voi käyttää uraa, jokia tai laajennettua savea.
  • Vesi. GOST 23732-2011 -standardin vaatimusten mukaisesti Betonin tuottamiseen tarkoitettu vesi ei saisi sisältää kemiallisia epäpuhtauksia, jotka voivat vaikuttaa sementin sementtiin, kovettumisnopeuteen, lujuuteen, pakkasenkestävyyteen ja veden kestävyyteen. Ei saa käyttää jäte-, suolla- ja turveturvia.

  Jotta roiskeenkestävyys, työstettävyys, vedenpitävyys ja pakkasenkestävyys lisääntyisivät, sekä mahdollistaa rakentaminen ympäristön negatiivisessa lämpötilassa, lisäaineet ja pehmittimet tuodaan betoniin.

  Betoni M 300 - yleiset tiedot ja ominaisuudet. Kuiva seos. Koostumus ja valmiste

  Tässä vaiheessa rakennusteollisuuden kehittämisessä M300-betonia voidaan kutsua yleisimmin. Itse asiassa se on siirtymäkauden merkki kevyistä yhdisteistä raskaisiin betoneihin. Teollisuudessa sitä käytetään työpajojen ja yleispalvelujen rakentamisessa, asuntorakentamisessa betonia 300 käytetään kaikkialla, perustusten ja kattojen täyttymisestä aitojen ja jalkakäytävien rakentamiseen.

  Valokuvien täyttöteollisuus.

  Ominaisuudet ja hienot valinnat

  Kaikki tällaiset yhdisteet on merkitty GOST 26633-91: n mukaisesti.

  Mutta tämä koostumus kehittyy melko äskettäin ja vaikka se tuotetaan, ohjaa sama GOST, mutta erilliset tekniset olosuhteet.

  • Riippumatta siitä, kuinka outo se voi kuulostaa, mutta klassisessa asiakirjassa ST SEV 1406-78, ei myöskään ole olemassa luokkaa B22.5, johon betonin 300 on vastattava. Siksi on usein olemassa luokka B25 betoni M300: lle.
  • Huolimatta näistä epätavallisuuksista, tämä tuotemerkki on tuotettu ja sitä käytetään kaikkialla, sekä sarjassa, korkealla nousulla että yksityisellä markkinasegmentillä. Tämä vahvuus on riittävän suuri rakennusten suurimman osan rakentamiselle. Valmistajat rakastavat sitä suhteellisen alhaisilla kustannuksilla, ja kuluttajat saavat kunnon hinta / laatusuhteen.

  Vaatimustenmukaisuusluokka ja tavaramerkkikoostumus.

  Vinkki: valmistajan on hankittava todistus ei ole iso juttu. Kuten jo mainittiin, tässä tuotteessa ei ole selkeitä GOST-standardeja, ja tuottaminen eritelmien mukaisesti voidaan suorittaa tietyillä toleransseilla, joten ostaessasi kiinnität huomiota koostumukseen.

  Ominaisuudet ja tekniset tiedot

  Jos otat selkeitä fyysisiä ominaisuuksia, betoniarvoluokka 300 vastaa B22,5.

  Mutta lisäaineiden ansiosta ja erilaisten täyteaineiden käyttö voidaan tuoda B25: een.

  • Kuten tiedetään, tuotemerkki tai koostumusluokka määritetään riippuen kuormasta, jonka prototyyppi pystyy kestämään. Normien mukaan tämä brändi voi kestää 295 - 300kg / cm².
  • Jos et ota huomioon erityisiä lisäaineita, betoniarvon 300 ominaisuudet voidaan vakavasti muuttaa erilaisten karkeiden kiviainesten avulla. Kuten tiedetään, tuotannossa käytetään 3 tyyppistä murskattua kiveä, se on kalkkia, soraa ja kallein ja laadukkain graniitti.
  • Juoksevan vaihteen kylmäkestävyys vaihtelee F100: sta F200: een. Pienimmät palamisominaisuudet esitetään kalkkipitoisilla laastareilla, jotka ovat korkeimmat murskattua graniittia varten. Sorahaara tarjoaa keskimääräisiä tuloksia.
  • Noin samat voidaan sanoa veden kestävyyden indikaattoreista. Keskimäärin M300: lle ne ovat yhtä suuret kuin W4 - W6. Suhteet ovat samat, murskatut kivet W4, graniitti W6. Mutta tämä ei ole raja, koska jäätymisvastus ja veden kestävyys voidaan lisätä suuruusluokalla käyttämällä erityisiä lisäaineita.
  • Yksi ratkaisun pääpiirteistä on sen liikkuvuus tai plastisuus. Se on merkitty kirjaimella "P" ja digitaalisella suhde 1 - 5.
  • Betonilla 300 on oltava plastisuus P2 - P4. On olemassa valmistajia, jotka lupaavat tehdä koostumusta liikkuvuudella P6, ole varovainen tällaisesta merkinnästä ei ole olemassa. Lisäaineiden käyttö voi tuoda P5: lle, mutta ei enempää.

  Betonin lisäaine.

  Vinkki: jos tilaat valmiin ratkaisun, tarkista, ettei sitä laimenta vedellä suoraan laitoksessa. Näin liikevaihto kasvaa, mutta M300 muuttuu kiinteytymisen jälkeen M150: ksi tai M200: ksi.

  • Veden lisääminen on vaarallista, koska sementti ottaa tiukasti määrätyn määrän kosteutta, loput vettä vähitellen haihtuvat, jolloin tyhjät tilat tulevat. Tämän seurauksena monoliittinen linnoitus laskee suuruusluokkaa.

  Kuivat sekoitukset

  Nykyään 300 betonireagenssien pohjalta valmistettuja kuivia sekoituksia käytetään laajasti yksityisessä rakentamisessa.

  Kotimaisessa versiossa niitä kutsutaan hiekkakiveksi.

  • Niitä voidaan käyttää ilman täyteainetta ja lisäämällä rauniot. Niiden korkeiden ominaisuuksien lisäksi ne ovat myös käteviä, koska ohje vaatii vain veden lisäämistä ja sekoittamista.
  • Näiden seosten hinta on 120-150 ruplaa 50 kiloa kohti. Seos pakataan pusseihin, joiden kapasiteetti on 20-50 kg. Tämä on varmasti kalliimpaa kuin valmiin ratkaisun kustannukset, mutta yksityisessä rakentamisessa se on kätevää.

  Kuiva sekoitus M300.

  Koostumus ja valmiste

  Tehtaassa 300-merkkinen betoni sisältää vakiona sementin, hiekan ja murskatun kiven, joka luonnollisesti laimennetaan vedellä.

  Asiakkaan pyynnöstä lisäaineita voidaan lisätä tiettyjen ominaisuuksien parantamiseksi.

  • Sementtiä käytetään kahdessa palkkaluokassa M400 tai M500, roska-lajikkeet on jo mainittu. Mitä tulee hiekkaan, sen pitäisi mahdollisuuksien mukaan olla puhdas, seulottu, ilman epäpuhtauksia. Vesi on heikko happamuus.
  • 300 betonin klassiset mittasuhteet eivät ole suuri salaisuus, voit löytää ne alla olevissa taulukoissa. Tässä on kiinnitettävä enemmän huomiota komponenttien laatuun. Jos sinun on laadittava korkealaatuinen säätiö suurelle talolle, käytä rahaa M500-sementtiä ja murskattua graniittia sisältävään liuokseen.

  Kirjanmerkki sementin M400 perusteella.

  • Kysymys - miten tehdä konkreettista tuotemerkkiä 300 omilla käsilläsi, on aivan mahdollista kotona. Edellä mainittujen osien lisäksi suosittelemme betonisekoittimen ja syvän sähkövärähtelijän saamista. Kokemuksesta voidaan sanoa varmasti, että on mahdotonta sekoittaa ja laadullisesti kaataa suuria määriä ratkaisua ilman näitä työkaluja.
  • Epäilemättä monimutkaiset lisäaineet liuoksen valmistamiseen ovat hyviä, mutta on suositeltavaa käyttää niitä tärkeiden tärkeiden esineiden asentamiseen vakiokuormalla.
  • Jos sinun tarvitsee täyttää säätiön helppo maalaistalo, konkreettisia aidatöitä tai tehdä sokea alue talon ympärillä, niin on aika tehdä vanhanaikaisilla menetelmillä.
  • Joten liuoksen plastisuutta lisätään lisäämällä pieni määrä hydratoitunutta kalkkia. Näihin tarkoituksiin voit käyttää pesuainetta suurta pitoisuutta varten oleviin astioihin tai saippuaveteen. Vedenkestävyys lisääntyy, jos lisäät nestemäistä kaliumlasia ja asetusnopeus kasvaa, jos lisäät PVA-liimaa. Mutta älä unohda, että lisäaineita tehdään 2% sementtimäärästä.

  Tässä artikkelissa näkyy, miten betonia 300 käsitellään omilla käsillänne.

  johtopäätös

  Yhteenveto artikkelista haluan vastata kysymykseen siitä, kuinka paljon 300-asteen konkreettisia kustannuksia on kuutio. Jos otat keskimäärin 50 kilometrin etäisyydellä, hinta vaihtelee 4: stä 4,5 tuhanteen ruplaan. Mutta älä unohda, että varsinaisten kuljetuskustannusten lisäksi kustannukset voivat vaihdella riippuen lisäaineen tyypistä ja lisäaineiden määrästä (ks. Myös artikkeli "Betoni 200: ominaisuudet ja laajuus").

  Betonin käyttö yksityisessä rakentamisessa.