69 artikla. Rakennusten, rakennelmien ja rakennusten palontorjuntatyöt

69 artikla. Rakennusten, rakennelmien ja rakennusten palontorjuntatyöt

1-15. Kommentoidussa artikkelissa asetetaan vaatimukset palontorjuntaetäisyydelle teollisuuslaitosten asuin-, julkisten ja hallinnollisten rakennusten, rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden välillä riippuen palonkestävyyden asteesta ja rakentavan palovaaran luokasta.

Aikaisemmin nämä vaatimukset esitettiin ensinnäkin SNiP 2.07.01-89 * "Kaupunkisuunnittelu, kaupunkien ja maaseutualueiden suunnittelu ja kehittäminen" liitteessä 1 "Palontorjuntarpeet". Niinpä edellä mainitun hakemuksen SNiP 2.07.01-89 * 1 kohdassa todettiin, että teollisuusyritysten asuin-, julkisten ja ylimääräisten rakennusten väliset palonsammutusmatkat olisi otettava tämän kohdan sisältämästä taulukosta 1 sekä teollisuuden ja maatalouden yritysten teollisuusrakennusten välillä, SNiP II-89-80 * "Teollisuusyritysten yleissuunnitelmat" ja SNiP II-97-76 "Maaseudun kehittämissuunnitelmat".

SNiP 2.07.01-89 *: n liitteessä 1 olevan 1 kohdan mainittu taulukko toistetaan, mutta tietyin muutoksin, kommentoidun lain liitteen taulukkoon 11 (ks. Taulukon kommentit), johon huomautetun artikkelin 1 osa mainitaan, Tämän taulukon mukaan paloturvallisuusetäisyydet teollisuuden, julkisten ja hallinnollisten rakennusten, rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden välillä.

Useita muistiinpanoja annetaan SNiP 2.07.01-89 *: n liitteen 1 kohdassa olevassa 1 kohdassa, joista suurin osa on sisällytetty suoraan kommentoitavan artikkelin säännöksiin. Joten taulukon muistiinpanoihin sisältyy muun muassa seuraavat tiedot:

rakennusten ja rakenteiden välistä etäisyyttä pidetään ulkoisten seinien tai muiden rakenteiden välisenä etäisyytenä. Jos palavia aineita sisältävien rakennusten tai rakenteiden ulkonäkö on yli 1 m, näiden rakenteiden välinen etäisyys otetaan (huomautus 2);

rakennusten seinämien välistä etäisyyttä ei saa laskea 20%, lukuun ottamatta rakennusten IIIa, IIIb, IV, IVa ja V palonkestävyyttä (huomautus 3);

9 pisteen seismisillä alueilla asuntorakennusten välistä etäisyyttä sekä asuin- ja julkisten rakennusten välistä etäisyydeltään palonkestävyyttä olisi lisättävä 20 prosentilla (huomautus 4);

rakennusten IIIa, IIIb, IV, IVa, V paloturvallisuusasteita 100 km leveä mutta ei lähimpänä olevaa vuoristoaluetta ylittäviä rakennuksia, ilmastollisia osa-alueita IB, IG, IIA ja IIB olisi nostettava 25% (liite 5);

ilmasto-olosuhteissa IA, IB, IG, ID ja IIA olevien asuinrakennusten väliset etäisyydet IV ja V paloturvallisuusasteita on nostettava 50%: lla (n. 6 *);

palonkestävyyden asteikolla ja paneelirakenteilla varustetuille kaksikerroksisille rakennuksille sekä palavien materiaalien peittämille rakennuksille palonsuojeluetäisyydet on lisättävä 20 prosentilla (liite 7);

I- ja II-luokan rakennusten väliset etäisyydet palonkestävyyden sallitaan sisältävän alle 6 m, edellyttäen, että toisen rakennuksen vastakkaisen rakennuksen seinä on paloturvallinen (liite 8);

pöydältä otetaan etäisyydet yksittäisiltä, ​​paritaloilta ja talonrakennuksilta (varikko, autotalli, amme) kotiseudulla asuintaloihin ja vierekkäisiin rakennuksiin. 1 *. Asuinrakennuksen ja tytäryhtiöiden väliset etäisyydet sekä samassa tonttipaikassa olevien kiinteistöjen väliset etäisyydet (kokonaispinta-alasta riippumatta) eivät normalisoidu (9 kohta);

asuinrakennusten väliset etäisyydet sekä asuinrakennukset ja ansiorakennukset (latoja, autotallia, kylpyhuonetta) eivät normalisoidu, kun kokonaispinta-ala, mukaan lukien niiden välinen vapaata aluetta, on sama kuin yhtä rakennusta, jolla on samat palonkestävyys ilman paloseiniä (lattia) liite 10);

kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen (latoja, autotallia, kylpyhuonetta) välisiä etäisyyksiä ei normalisoida edellyttäen, että keskinäisten ovien rakennusten pinta-ala ei ylitä 800 m2. Taulukosta otetaan etäisyydet estettyjen talouksien rakennusten välillä. 1 * (noin 11).

SNiP 2.07.01-89 * liitteen 1 lausekkeessa 5 määrätään, että etäisyydet kaupunkien siirtokuntien rajoista metsiin olisi oltava vähintään 50 metriä ja maaseutualueista ja tontit ja puutarhanhoitoyhdistykset vähintään 15 metriä; yhdestä kaksikerroksisesta yksittäisestä rakennuksesta, jossa on puutarhatilojen kaupunkiseutuja, etäisyys puutarhojen rajojen ulkopuolelle metsään on sallittu vähenevän mutta vähintään 15 metriä. Nämä säännökset sisältyvät huomautettavaan artikkelin osaan 15.

Kommentoidun artikkelin kappaleiden 12 ja 14 määräykset sisälsivät NPB: n 103-95 "Kauppapaviljongit ja kioskit. Palontorjuntovaatimukset" * (85) asiaankuuluvat vaatimukset. Venäjän sisäasiainministeriön GUGPS: n määräys nro 5, päivätty 31.1.1995. Siten edellä mainittujen normien lausekkeessa 2.2 määrätään, että kioskien asennus ja yksikerroksiset paviljongit, joiden pinta-ala on 20 neliömetriä, m ja vähemmän ryhmiä; yhdessä ryhmässä voidaan sijoittaa enintään 10 rakennetta I, II, III, IIIa palonkestävyyttä tai 6 - IIIb, IV, IVa, V palonkestävyyttä; niiden väliset etäisyydet ryhmässä eivät normalisoidu. NPB 103-95: n 2.3 kohdan mukaan näiden ryhmien välinen etäisyys yli 20 neliömetrin paviljonkien välillä. m sekä palavien nesteiden ja kaasujen myyntiä varten tarkoitetut paviljongit ja kioskit (niiden alueelta riippumatta) on otettava tässä kohdassa olevan taulukon mukaisesti ja joka on SNiP 2.07.01: n liitteen 1 taulukon 1 mukainen. -89 * (kuten on osoitettu NPB 103-95: n lausekkeessa 2.3, jos ryhmässä on eri paloturvallisuusasteisia kioskeja ja paviljonkeja, etäisyydellä ryhmästä naapurimaisiin rakennuksiin otetaan rakenteeltaan pienin tulenkestävyys). NPB 103-95 kohdan 2.5 mukaisesti palavien jätteiden keräyspaikat olisi sijoitettava vähintään 15 metrin etäisyyteen kioskeista ja paviljongista.

Millaista etäisyyttä yksityisen sektorin talojen välillä on? SNiP-vaatimukset

Hankkiessaan tontti, onnelliset omistajat alkavat heti suunnitella talon, jossa on talonrakennukset, missä on kylpyhuone ja muut esineet. Monet kuitenkin ajattelevat vain omasta mukavuudestaan, mutta unohtavat naapureiden oikeudet. Venäjän federaatiossa on kuitenkin tiettyjä standardeja, joiden mukaan rakennus olisi tehtävä. Erityisesti näissä säännöissä määrätään, kuinka paljon etäisyyttä talojen välillä on, jotta naapurisi vieressä on turvallinen ja mukava.

Rakentamisen standardointi

Eri kohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa Venäjän lainsäädäntö velvoittaa noudattamaan tiettyjä rakennusmääräyksiä ja määräyksiä. Monet niistä kehitettiin Neuvostoliiton aikana, mutta ne ovat edelleen voimassa, koska ne eivät menetä merkityksellisyyttä. Tavaroista löytyvät GOSTit, niin matala- ja korkeatasoiset asuinrakennukset sekä tekniset viestinnät tarjoavat sopivat rakennusstandardit. Esimerkiksi yhteisyritys 30-102-99 säätelee yksityisen sektorin suunnittelua ja kehittämistä.

Rajojen perusmääritelmät

Jotta olisi helpompi ymmärtää, millaista etäisyyttä talojen välillä on, aluksi on selvitettävä periaate, jolla alueet rajoittuvat. Rajatyypit ovat kahdenlaisia: "punainen viiva" ja "sivuston raja".

 • Punainen viiva on virtuaalinen raja, joka erottaa kunnalliset tai yhteiset alueet yksityisiltä maatiloilta. Toisella puolella punaista viivaa ovat tiet ja kaikenlaiset apuvälineet (kaasu, vesi, viestintälinjat jne.). Punainen viiva sai nimensä sen värin vuoksi, jolla se on korostettu maalauskartassa. SNiP: n mukaan asuinrakennukset eivät saa ylittää tätä virtuaalista linjaa.
 • Sivuston rajat ovat myös virtuaalisia linjoja, jotka erottavat yksityisen maankäyttöoikeuden seuraavasta. Sivustojen erottaminen toteutetaan asentamalla rajamerkit (useimmiten sarakkeet) niiden äärimmäisissä kulmissa. Ajan myötä on vaikea määrittää, mihin osa osio päättyy ja toinen alkaa, varsinkin jos niiden välissä ei ole aidoja. Siksi naapureiden väliset riidat syntyvät usein alueiden välillä. Tällaisissa tapauksissa olisi pyydettävä maastopäällikkö, joka kykenee asianmukaisesti rajaamaan naapurialueet käyttämällä maa-alueita.

Esikaupunkien ja kaupunkialueiden rakentamista koskevat säännöt

SNiP: n vaatimusten mukaan yksityisen sektorin asuinrakennukset olisi rakennettava seuraavilla vähimmäisetäisyyksillä:

 • kadulta punaisesta linjasta taloon - 5 m, talosta - 3 m;
 • viereisestä vierekkäisestä aitasta taloon - 3 m;
 • pienistä ja suurista eläimistä sijaitsevat vierekkäiset aidan vieressä rakennukset siipikarjan ylläpitoon - 4 m;
 • vierekkäisestä aidasta kylpylöihin, autotallit, varastotilat - 1 m;
 • etäisyys yleisestä aidasta puihin - 2 m, pihveihin - 1 m.

Lisäksi talojen ja ankkuripaikkojen, varsien ja muiden rakenteiden kattojen ei pitäisi olla yli 0,5 m.

Tulipaloasetukset

Yksityisellä sektorilla on lisääntynyt tulipalovaaran vaara lähialueille. Tällaisten riskien vähentämiseksi eri rakennusmateriaaleista rakennetut talot olisi sijoitettava tiettyyn etäisyyteen toisistaan. Siten SNiP: n mukaan paloturvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla seuraavia vähimmäisetäisyydet:

 • betonin tai tiilitalojen välillä - 6 m;
 • joissa on puiset katot tai tulenkestävät materiaalit (tai puiset ja betoniset talot) - 8 m;
 • puutalojen välillä - 10 m.

SNiP: n mukaan paloturvallisuus voi olla korkeampi minimi. Sallittu etäisyys riippuu rakennusten teknisistä ominaisuuksista, rakennusmateriaalien ulkoasusta, alueen ilmastollisista ominaisuuksista jne. Sivuston suunnitteluvaiheessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä hätätilanteiden ministeriön piirin osastoon, jossa he voivat selventää tarkasti, mitä etäisyyttä yksityisen sektorin talojen välillä on tarpeen paloturvallisuus.

Maalaistalot

Puutarhaviljelyalueiden rakennusten suunnittelussa on olemassa oma algoritmi, jota SNiP säätää. Talojen välisen etäisyyden pitäisi olla sama kuin yksityiselle sektorille. Toisin sanoen maalaistalo olisi sijoitettava lähemmäksi kuin 3 metriä viereiselle vierekkäiselle aidalle. Sallittu etäisyys rakennuksesta istutukseen on vähintään 15 metriä.

Maa-aidat

Maa-aitojen osalta niihin sovelletaan lisävaatimuksia. Rakennusten väliset aidat sallitaan rakentaa siten, että vierekkäisiä alueita voidaan tarkastella niiden kautta. Nämä rakenteet voivat olla verkkoja tai ristikkoa, ja niiden korkeus saa olla enintään puolitoista metriä.

Rakentaa kuuroja aita on myös mahdollista, mutta muista saada suostumus naapureilta ja kirjallisesti. Tätä asiakirjaa voidaan käyttää tuomioistuimessa, jos kyseessä on kiistanalainen kysymys naapureiden kanssa.

Seuraamukset rakennuskoodien rikkomisesta

SNiP ei ole säädös, joten näiden sääntöjen rikkomisesta ei säädetä laissa. Tämä ongelma ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Joten jos yhden asunnon omistajan toiminta rikkoo naapureiden etuja, jälkimmäisellä on oikeus ratkaista ongelma tuomioistuimessa.

Esimerkiksi, kun et tiedä, mitä etäisyyttä pitäisi olla talojen välillä, rakensit kotisi liian lähelle naapurimaisen juonialueen reunaa. Talosi katon vettä virtaa suoraan naapurikenttään, peseytyvät maahan. Luonnollisesti naapuri ei pidä siitä. Hän voi helposti haastaa oikeuksiensa rikkomisesta. Tuomioistuimet ovat yleensä epäedullisessa asemassa olevien kantajien puolella. Koska rakentaminen suoritettiin SNiP: n vastaisesti (talojen välistä etäisyyttä ei säilytetty), sinulla ei ole mitään toivoa suotuisasta lopputuloksesta. Tuomioistuinten tavanomainen tuomio tällaisissa tapauksissa on naapurin oikeuksien palauttaminen ja rakennussääntöjen rikkominen. Toisin sanoen sinun ei tarvitse maksaa korvausta naapuriisi vaan myös purkaa talosi.

SNiP: n noudattaminen - lupaus rauhanomaisesta rinnakkaiselosta naapureiden kanssa

Liittyminen tai noudattamatta rakennusmääräyksiä ja määräyksiä on henkilökohtainen asia. On kuitenkin järkevää estää suuret rahapoliittiset tappiot tulevaisuudessa. Lisäksi vakiintuneiden sääntöjen noudattaminen voi suojata naapurien vaatimuksia, mutta myös varmistaa kotisi paloturvallisuuden.

Kun suunnittelet rakennuksia sivustolla kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • minkä etäisyyden pitäisi olla talojen välillä;
 • mihin etäisyyteen asuinrakennukset ja -asunnot sijaitsevat punaisesta linjasta;
 • jossa voidaan rakentaa autotalli, kylpylä, varastotilat jne.

Mitä kohteita voidaan sijoittaa sivustoon

 • Asuinrakennus (mökki, talo, maalaistalo jne.).
 • Ulkorakennukset (kesäkeittiö, suihku, kylpy, kasvihuoneet, autotalli tai autokatos, huvimaja). On olemassa erilaisia ​​tyyppisiä ulkorakennuksia. Paikallisviranomaiset määrittelevät niiden rakenteen, koon, tarkoituksen ja koostumuksen järjestyksen.
 • Kompostipaikka tai kuoppa.
 • Ulkona oleva wc (jos ei ole jätevettä).

Jotta kaikki suunnitellut kohteet sijoitettaisiin oikein, on valittava maamerkkejä. Yleensä ne ovat naapurimaisia ​​rakennuksia ja niiden aidat. Jos lähialueilla on kuitenkin vain rakennustöitä, on parempi koordinoida välittömästi tulevien rakennusten sijaintia naapureidesi kanssa.

Miten SNiP vaikuttaa yksityisten talojen väliseen etäisyyteen?

Kun ostavat maata, onnelliset omistajat odottavat jo, kuinka tilaa suunnitellaan. Siellä tulee olemaan talo, kana- kooppi ja siipikarja siellä. Jotkut jopa vuokrata maisemasuunnittelijoita ja arkkitehtejä, mutta monet haluavat itse tehdä suunnitelman. Venäjällä on kuitenkin tiettyjä sääntöjä, jotka velvoittavat tiettyjen normien noudattamista, kun rakennetaan tontti, jotta naapureiden oikeuksia ei loukata. Säännöt selittävät selvästi tärkeitä kohtia, esimerkiksi se selittää, kuinka paljon etäisyyttä olisi oltava yksityisten talojen välillä ja samanaikaisesti olisi paloturvallisuustekniikoita noudatettava.

Mikä on SNiP


On käytännesääntöjä (SP), joka on tarkoitettu käytettäväksi eri rakenteiden ja rakennusten rakentamisessa ja suunnittelussa. Esimerkiksi vuonna 1999 kehitetty SP 30-102-99 toimii suhteessa yksityisen sektorin suunnitteluun ja kehittämiseen. Kodin korkeiden nousujen, tehtaiden, yritysten tai teknisten rakenteiden rakentamiseen on olemassa koodeja.

Koodi sisältää sääntöjä (SNiP), jotka koskevat yksittäisiä rakennus- ja suunnittelukysymyksiä, joita on noudatettava. SNiP on rakennuskoodeja ja -määräyksiä, joiden noudattaminen on pakollista rakennustyömaille. Jos GOST-laitteita tarjotaan tavaroille, niin rakennushankkeille - SNiP. Sekä toinen että toinen käsite perustuivat Neuvostoliittoon tavaroiden rakentamisen tai tuotannon standardoimiseksi.

Moderni lainsäätäjä ei luopunut Neuvostoliiton standardeista, koska monien vuosien ajan sääntöjen kehittämisessä ryhmä insinöörit otti huomioon kaikki rakentamisen mahdolliset hetket, joten SNiP: t ovat edelleen voimassa.

Rakennusmääräykset tontille kaupungissa tai maaseudulla

Aluksi selittäkäämme joitain määritelmiä, jotta et ymmärtäisi seuraavia termejä:

 • Punainen viiva on virtuaalinen raja yksityisen maan ja kunnallisen tai yhteisen maan välillä. Punainen linja takaa tiet, tietoliikenneyhteydet, vesijohto, kaasuputki jne. Punainen viiva on nimetty sen värin mukaan, jolla se erottuu kadonneiden karttojen kohdalla. Itse asiassa punainen viiva on alueen raja-alue. Yksityiset rakennukset eivät saa ulottua punaisen viivan rajan yli. Haluatko tietää, missä punaisella rivillä on sivustosi lähellä? Katso Rosreestrin julkinen kartta osoitteessa http://maps.rosreestr.ru/portalOnline/;
 • Sivuston rajat ovat virtuaalisia viivoja, jotka erottavat sivustosi seuraavasta. Kun raja-arvot (joissa suorat viivat rikkovat) rajaavat rajakohdat, usein sarakkeet. Ajan myötä, etenkin, jos naapureiden välistä aitaa ei ole asennettu, merkit häviävät, ja rajojen määrittäminen on mahdollista vain paikallisen hallinnon asiantuntijan tai maasektorin insinöörin avulla. Rajat merkitään aina sivuston passiin.

Ja nyt katsokaa, millaisia ​​standardeja kartanon rakentamiseksi on olemassa:

 • etäisyys talosta ja kadun punaisesta viivasta on oltava vähintään 5 metriä (vähintään 3 metriä tielle);
 • etäisyys talon ja aidan välille sinun ja naapureiden välillä ei saa olla alle 3 metriä;
 • ei lähemmäksi kuin 4 metriä naapureiden rajalle, voit rakentaa siipikarjan taloja, kaneja tai latoja karjan pitämiseen;
 • ei lähemmäs metriä, voit rakentaa kylpy tai autotalli;
 • ei lähemmäksi kuin 4 metriä voit istuttaa puita (2 metriä - srednerosly puita, metriä - pensaat).

Tällöin talojen välisen vähimmäisetäisyyden on täytettävä palomääräykset:

 • 6 metriä, jos naapurimaat ovat betonisia tai tiiliä;
 • 8 metriä, jos talossa on puulattiat tai jotka on suojattu tulenkestävistä materiaaleista (tai yhdestä betonista ja seuraavasta - puusta);
 • 10 metriä, jos talot ovat puisia.

Minimi voi olla enemmän, kaikki riippuu rakennusten ominaisuuksista, verhousta, ilmastosta jne. ja siksi on parempi ottaa yhteyttä paikalliseen sairaalaan, sinua kehotetaan arvioimaan.

Maakokoonpanojen normit


Jos sivustosi sijaitsee puutarhanhoitoon, rakennukset on suunniteltava SNiP 30-02-97: n mukaisesti. Säännön mukaan maan rakentaminen ei saa olla lähemmäksi kuin 15 metriä istutukseen.

Mitä tulee rajaan sen naapureiden kanssa, on olemassa edellä luetellut standardit. Toisin sanoen etäisyys etäisyyksestä naapureiden kanssa maalaistalolle on oltava vähintään 3 metriä. Mutta tonttien välisen aidan on vielä oltava vaatimuksia - sen ei pitäisi olla yli puolitoista metriä, ja aidan on oltava verkko tai ristikko.

Rangaistus SNiP: n rikkomisesta

SNiP ei ole normatiivinen toimi, joten laissa ei ole mitään vastuuta sen rikkomisesta. Asiat eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia. Tosiasia on, etteivät teidän toimet ole ristiriidassa naapureiden etujen kanssa, varsinkin asuntojen käytön osalta.

Olet esimerkiksi rakentanut talon ristiriidassa normien kanssa, metrin päässä rajalta lähialueelta. Tällöin katon vesi katoaa suoraan naapuriin. Tämä on rikkomusta! Naapuri pääsee helposti tuomioistuimelle ja tuomari laillisesti tekee tällaisen päätöksen naapurin oikeuksien palauttamiseksi ja sulkee pois rakennusalan sääntöjen rikkomisen.

Tarkoituksena on suojella itseään suurelta osin rahapoliittisilta tappioilta tulevaisuudessa, joten on tärkeää pohtia sivuston suunnittelua koskevia hienouksia:

 • minkä etäisyyden pitäisi olla yksityisten talojen välillä;
 • kuinka monta metriä on jaettava punainen viiva lähimmästä rakennuksesta;
 • jossa voit rakentaa autotallin tai kylpyamme.

Normaali etäisyys rakennusten välillä rakennuksessa

Etäisyys talojen (naapurimaiden ja omien) välillä sekä kaikki rakennukset, olivatpa ne omistajia. rakennukset, aidat, tietoliikenne tai laitokset on sisällytettävä hankkeeseen tiettyjen SNiP: n sääntöjen mukaisesti. Näin voit luoda hyväksyttäviä elinolosuhteita sekä suojata itseäsi ja naapureitasi vaarallisissa tilanteissa.

Riittävä korkeus

Suuri suojakehys on houkuttelevampi, koska se voi sulkea asuinrakennuksen näkymät ja muodostaa huomattavan esteen ulkopuolisten tunkeutumiselle. Tämä päätös johtaa kuitenkin useisiin epämiellyttäviin hetkiin. Ensinnäkin paloturvallisuusstandardit määrittävät muut aitauksen parametrit, jotka voivat merkittävästi vähentää tulen leviämisen voimakkuutta vaarallisessa tilanteessa. Ja samaan aikaan sivuston korkea rakentaminen hämärtää alueen.

Aita olisi asennettava naapureiden välillä enintään 1,5 metrin korkeuteen.

Kahden rakennuksen välinen aitaus ei voi olla korkeampi kuin 1,5 m: n raja, joka määräytyy liittovaltion normien mukaan, mutta paikallisen (alueellisen) sääntelyasiakirjan mukaisesti raja-arvot aidan korkeudelle voivat vaihdella merkittävästi.

Esimerkiksi joillakin alueilla on sallittua asentaa jopa 2,2 metrin asuinrakennusten välinen aidake. Tästä syystä rakentamisen aikana tulisi noudattaa asiaa koskevia normeja.

Asuinrakennusten välisellä alueella asennettu aita on toinen ominaisuus: rakenteen on lähetettävä valoa. Ihanteellinen on mesh-aita, pikkutakki. Täysin kuuro aidan on rakennettu asuinrakennusten välillä vain naapurin kirjallisella suostumuksella.

SNiP: n ja normien mukaan kadun korkeuden tai kadun puolelta on oltava korkeintaan 2,2 m.

Sen saa rakentaa aidan ilman pienimpiä aukkoja, joiden pituus on vain pieni (0,75 m), minkä jälkeen ei tarvita viereisen tontin omistajien lupaa. Voit myös lisätä mallia suurimmalle sallitulle tasolle, mutta lisäosan on välttämättä oltava läpinäkyvä.

Lisätietoja paloturvallisuudesta

Talojen välisiä etäisyyksiä voidaan kuvata palotilanteiksi. Hyväksyttävä leveyden kulku / kanava tarjoaa vapaata liikkuvuutta. teknologiaa. Näin ollen asuinrakennusten välillä on oltava riittävä etäisyys ja sitten näitä alueita voidaan pitää tulipaloina tulen leviämisen voimakkuuden vähentämiseksi.

Tämä selittää, miksi paloturvallisuusstandardit ovat tärkeitä tarkkailemaan paitsi lisätoiminnan aikana myös valmistelun aikana ja suoraan asuinrakennuksen rakennusvaiheen aikana.

Uusien rakennusten vaatimuksia säätävä pääasiakirja on SNiP 2.07.01-89. Kaikki rakennukset voidaan jakaa ryhmiin käytettävien materiaalityyppien perusteella, mikä määrää asuinrakennuksen palovaaran tason tulipalossa:

 • A - betonista ja kivestä valmistetut talot;
 • B - samankaltaiset rakenteet, mutta puukattot;
 • B - puusta valmistetut rakennukset.

Jos otetaan huomioon molemmat A-tyypin rakenteet, kahden asuinrakennuksen suositeltava etäisyys ei saa olla alle 6 m. B-tyypin rakennusten normit ovat 8 m. Täysin puurakennusten (tyyppi C) välillä on oltava vähintään 15 m: n raja Tämä materiaali on kaikkein alttiimpia poltettavaksi. Siinä tapauksessa, että eri tyyppisiä rakennuksia pidetään, tulipesät vastaavat muita arvoja.

Esimerkiksi, jos talo A on henkilökohtainen hallussapito, naapurialueella olevaan tonttiin on tyypin B rakenne, on suositeltavaa jättää vapaata tilaa 8 metrin levyisten rakennusten välillä.

Toinen tapaus: rakennustyypit A ja B, paloturvallisuusstandardit edellyttävät muita vaatimuksia, nimittäin vähimmäisraja on 10 m. Toinen vaihtoehto on määritelty SNiP: ssä: kahden eri tyypin (B ja C) välisen etäisyyden on oltava 10 m.

Turvallisuus

Nämä säännöt säätelevät turvallisuuden tasoa rakennusten ja rakennusten välillä eri tarkoituksiin. Erityisesti:

 1. Tontille rakennettavan asunnon on sijaittava 3 metrin etäisyydellä aidasta ja vastaavasti rajan, joka erottaa kiinteistön. Mittaukset olisi tehtävä talon pohjasta aidalle. On tarpeen harkita ulkonemia elementtejä, esimerkiksi kuisti tai katto. Tässä tapauksessa sinun on mitattava etäisyys tästä pisteestä, jos se ylittää pohjan yli 0,5 m.
 2. Paikan välisen aidan ja pienien rakennusten välissä on oltava vapaata tilaa, jonka leveys on 1 m. Lisäksi SNiP määrää katon kaltevuuden sijainnin omien varojensa suuntaan.
 3. Mutta jos kotitalousrakennuksissa on lintu, vähimmäisetäisyys rakennusten välillä ja aidan välinen etäisyys on 4 metriä.
 4. Myös terveys- ja kotimaisen turvallisuuden standardit säätävät istutusten etäisyyttä yhteisestä suojuksesta: mitä suurempia kasveja, sitä enemmän ne ovat istutettu aidasta. Esimerkiksi pensaiden saa olla 1 metrin etäisyydellä, keskipitkän korkeuden puut - 2 metrin etäisyydellä aidasta ja korkeimmat istutukset - 4 metrin korkeammalta.
 5. Autotallin ja aidan välille voi olla vapaata tilaa 1 m leveä.
 6. Saniteettitilojen ja kotitalouksien turvallisuuden standardit säätelevät kylpyammeen rakentamista lähemmäksi kuin 1 metrin etäisyydellä aidasta ja 8 metrin etäisyydelle talosta. Mutta kadun "mukavuus" olisi suunniteltava 12 metrin etäisyydellä omaisuuden välisestä rajaviivasta.

Sivuston suunnittelussa on noudatettava seuraavia terveysstandardeja.

Etäisyys aitasta taloon määräytyy tarkasti säädösten mukaan. Tämän dokumentaation perusteella rakennuksen rakenteen eri parametreja varten on suunniteltu erilaisia ​​tarkoituksia ja etäisyyttä asuinrakennuksesta.

Talojen etäisyydet: säännöt ja määräykset

Asuinrakennusten suunnittelu toteutetaan seuraavien sääntelyasiakirjojen perusteella: SNiP 30-02-97, SNiP 30-102-99 sekä paloturvallisuusstandardit. Ne perustuvat kahden erilaisen naapurimaisen rakennuksen, etenkin niiden parametrien, palotilanteisiin.

Lisäksi asuinkiinteistöjen sijoittaminen lähialueille on perusvaatimuksia:

 • 3 m - yksityisen talon ja rajan välinen vähimmäisraja;
 • 6 m - asuintalojen ikkunoiden välinen etäisyys, joka on henkilökohtaisessa hallussa ja naapuritalon seinä.

Paloturvallisuusmääräysten huomioon ottaen on huomattava, että kaksirivisen rakennuksen tapauksessa on sallittua rakentaa viereisiä esineitä läheisesti:

Esikaupunkien rakentamispaikan ulkoasun tärkeä kohta on tiukasti noudatettu valtion sääntelyasiakirjojen vaatimuksia.

Tällainen rakennusten / rakennusten sijainti ei aiheuta ristiriitaa esineiden paloturvallisuuden ja todellisen hankkeen vaatimusten välillä.

Alueellinen lähiöalue

Riittävät maanrakennustöiden rakentamiseen ja infrastruktuurien infrastruktuurin kotiseudulle on 6 hehtaaria. Mutta vain alueen vyöhyke mahdollistaa tehokkaimman maan käytön. On tarpeen määrittää tärkeimmät tehtävät, jotka on toteutettava dachassa, esimerkiksi järjestämällä puutarha tai leikkipaikka jne.

Etäisyys aidasta istutuksiin

 1. Sivusto, jossa on tarkoitus sijoittaa suoraan itsenäinen asuinrakennus ja toissijaiset rakennukset, jotka on tarkoitettu ihmisten jaksottaiseen tai pysyvään oleskeluun (esimerkiksi guest house).
 2. Alue, jolla puutarha / puutarha rikkoutuu. On myös tarpeen suunnitella kasvihuoneen, kasvihuoneen sijainti.
 3. Virkistysalue, jossa voi varustaa leikkipaikka, pieni huvimaja ja jopa uima-allas, jos mittari sallii. Erilaisia ​​markiisit, kukkapenkit - kaikki tämä on parempi olla virkistysalueella.
 4. Erikseen on suositeltavaa tehdä kotitalousrakennuksia, autotalli, kylpylä, katu "mukavuudet", juomaveden lähde. Myös eläimiä (koiria, lintuja jne.), Työpaja, renderoidusta "kesällä" keittiöstä ja vastaavista pidetään rakennuksia tällä alueella.

Alueen vyöhykkeellä on tarvittava turvallisuustaso, sillä leikkipaikka, joten sen lapset eivät ole lähellä kadun "mukavuuksia" tai koirien koteloa. Lisäksi, kun alueen tehokas jako erilaisiin tarkoituksiin, aika vapautuu tien poistamiseksi pisteestä toiseen.

Esimerkiksi jos renderoidut keittiöt sijaitsevat huvilan vastakkaisella puolella, sinun on jatkuvasti menettää paljon aikaa siirtyä talosta (ns. Talvikone, ruokasali) kesäkeittiöön. Sama koskee maatilan rakennusten välistä liikettä.

Rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon riittävät etäisyydet kunkin nykyisen rakennetyypin välillä: asuin-, liike-, jne.

Vastaus olisi etsittävä tulipalo- ja terveysvarmuuteen. Tämän dokumentaation avulla voit välttää tulevaisuuden ongelmia, jotka yleensä syntyvät naapureiden välisissä kiistanalaisissa tilanteissa. Lisäksi rakennusten oikea sijoittaminen varmistaa omien omaisuutesi turvallisuuden naapurialueen vaarallisten tilanteiden sattuessa.

Vähimmäisetäisyys tukipilojen välillä

Ne, jotka valitsevat perustan pyllyjä varten tontilleen, ennen kaikkea pitäisi miettiä, miten hänen laskelmansa olisi oikein suoritettava. Asennus ei ole myöskään vähäisintä. Keskeisimmät kysymykset, jotka kiinnostavat maanomistajat, jotka ovat valinneet itselleen paalusäätiön vaihtoehdon, ovat seuraavat:

Pallotettujen yhdistettyjen paalujen laitepallon perustuksen rakenne.

 1. Mikä on paalien välinen minimipituus?
 2. Kuinka monta tukea tarvitaan?
 3. Kuinka laskea paalusäätiö oikein?

Ensi silmäyksellä voi vaikuttaa siltä, ​​että on varsin vaikeaa, etenkään ihmiselle, jolla ei ole yhteyttä rakentamiseen. Mutta älä epätoivo etukäteen, kaikki ei ole niin vaikeaa.

Huolimatta siitä, että tarvitset tietoa rakennuksen kuormituksesta ja säätöön vaikuttavasta voimasta sekä rakennusaineiden ominaisuuksista ja ominaisuuksista, voit varmasti selviytyä tehtävästä, kun olet tutkinut yksityiskohtaisia ​​tietoja tässä artikkelissa. Älä unohda, että vain pätevä ja hyvin suoritettu laskenta auttaa sinua tekemään säätiön luotettavan ja kestävän.

Mikä on hyvä sarakkeen perusta (kasa)?

Kaavion esivalmistettujen paalujen kolonnin perustuksen laite.

Tärkeintä, josta haluat puhua, ja niin on hyvin tunnettu tosiasia. Rakenteisen paalusäätiön laite antaa säästää huomattavasti rakennusaineiden hankkimiseen käytettyjä varoja. Jotta tuhlaamatta aikaa harkitsemaan kaikenlaisia ​​vaihtoehtoja, jotka koskevat sarakepohjaisen asennuksen vaihtoehtoja, valitsemme yhden suosituimmista, ja käyttämällä hänen esimerkkiäan selvittää, kuinka säästää ja kuinka paljon. Joten puhumme tylsistyneistä paaluista säätiössä. Voit asentaa tällaiset pylväät sivustosi maaperän läsnäollessa.

Pohjimmiltaan edellä mainitun säätiön rakentamiseen tarvittavan rakennusmateriaalin hintaluokka vaihtelee melko suurella aikavälillä. Kaikki riippuu siitä, mitä kysyntä on erityisesti asuinalueellasi. Suuri suosio ja kustannukset ovat korkeammat. Mutta huolimatta eri markkinoiden huijauksista, paalusäätiö on yksi edullisimmista yksityisistä rakentamistavoista.

Kiinnittäkää huomiota siihen, että jo alun alussa rakojen käytön paalutuksessa niitä käytettiin vain siltojen rakentamisessa.

Kaikki tappien laskemisesta: paalujen välinen etäisyys

Ensimmäinen asia, mitä sinun tarvitsee tehdä ennen rakennustöiden aloittamista - analysoida maata sivustossasi. Tämä on välttämätöntä maaperän soveltuvuuden määrittämiseksi mille tahansa pohjatyypille, myös laskea maan syvyys ja arvioida erikoislaitteiden käyttökelpoisuuden.

Esivalmistettujen ruuvien paalujen perustan rakenne.

 1. Määritä maaperän tyyppi sivustossa omasta ei tarvitse erityisiä työkaluja. Sinun tarvitsee vain tehdä muutamia reikiä alueella, jonka pituus vastaa arvoa 2 metriä.
 2. Kaksi tai kolme reikää riittää. Sinun täytyy kaivaa reikiä paikassa, jossa säätiö asetetaan myöhemmin. Maaperän talteen ottamisprosessissa voit määrittää optimaalisen tason, joka soveltuu paalujen asennukseen.
 3. Tärkeitä neuvoja! Kova kivi, kuten kova savi, pidetään parhaiten paalujen kiinnittämiseen. Sandy maatyypit perusta säätiölle ovat kategorisesti poissuljettuja!
 4. Seuraavaksi sinun on tehtävä melko tarkka laskelma mahdollisimman suuresta kuormasta tulevasta rakennuksesta maaperään. On ehdottoman välttämätöntä ottaa huomioon ilmasto-olosuhteet. Jos pidät kaiken, vaikka maaperän valmiin rakenteen paine talvella, mukaan lukien lumi katolla, tämä on paras vaihtoehto.
 5. Nyt meidän on jatkettava rakennuksen kokonaispinta-alan, toisin sanoen säätiön, laskemista. Kun näitä laskelmia suoritetaan suoraan sivustolla, on suositeltavaa ottaa käyttöön erityisten maamerkkien asennus. Ne merkitsevät tulevan rakenteen ulkoseiniä.
 6. Ja vasta, kun kaikki edellä kuvatut vaatimukset täyttyvät, voidaan jatkaa tarvittavien paalujen määrän laskemista ja niiden välistä etäisyyttä.
 7. Laskettaessa mahdollisimman suurta rakennuskuormaa, sinun on otettava rakennusrakenteessa käytettävien materiaalien paino perustana.

On välttämätöntä tiivistää kaikentyyppisten rakennusmateriaalien massa, joka ulottuu betoniteräksistä ja päättyy kattoon. Tiilet (vaahtolohkot) kuuluvat myös tähän luetteloon. Koko summaan on lisättävä useita kymmeniä kiloja per neliömetrin pinta-ala.

Liitettäessä paaluja nauhamerkin grillaukseen vaaditaan tarvittavien tukien määrää ympärysalueen suhteen kunkin pylvään laakerikapasiteetin suhteen. Niiden asennus on suunniteltu myös sisätilojen välissä.

Vihje: paalujen sijoittaminen teippityypin alapuolelle suoritetaan joko porrastetusti tai rivien muodossa.

Suorita arvioitu laskenta

Tuki olisi sijoitettava siten, että niiden kuormitus oli suunnilleen sama.

Tiedot näkyvät selvemmin ja nopeasti, kun niitä tutkitaan käyttäen tiettyä esimerkkiä. Seuraavaksi harkitsemme mahdollisuutta laskea tarvittavat rakennusmateriaalit. Pohjalla on tylsistyneitä paaluja, joiden läpimitta on läpimitaltaan (30-50 cm) pitkin pohjaa.

No, jos tiedät valitun tuen, tai sen pohjien, alueen. Yllä olevassa esimerkissä se on 1960 cm2.

 1. Joten, jotta laskettaisiin tarvittava määrä paaluja, suoritamme sarjan matemaattisia toimintoja. Suunnitellun talon maksimikuorma, meidän tapauksessamme on 100 000 kg, jaetaan jo tunnetulla tukialueella (1960 cm2) ja kerrotaan vetokertoimella tässä esimerkissä 4. Tämän seurauksena tarvitaan 13 paalua. Sijoitamme ne ruutupiiriin, suurimmassa paikassa.
 2. Kaikki on hyvin, mutta kuormitus maahan antaa paitsi rakennuksen myös itse kannattimet. Siksi on tarpeen laskea rakennusmateriaalien massa. Oletetaan, että kasa, jonka pituus vastaa kahta metriä ja halkaisija 30 cm (emme ota huomioon laajennusta), on tilavuus, joka on 0,14 m³. Tällöin sen kuorma on 340 kg.

Koska tiedämme vaaditun määrän paaluja, tarvitsemme vain moninkertaistaa kaikki tulokset. Tuloksena saadaan arvo, joka kuvaa lisäkuormaa paaluista. Tämä on 4500 kg.

Edellä mainittujen arvojen lisäksi älä unohda laskea sementtiliuoksen valmistamiseen tarvittavien materiaalien määrää.

Tietoja paalujen sallittavista etäisyyksistä

Paalusäätiön rakenne.

Vakioversio tärinän välisen pienimmän mahdollista etäisyydestä antaa 3d: n arvon.

Kirjeen arvo (d) tarkoittaa käytetyn tuen halkaisijaa. Mutta se ei sovellu mihinkään säätiön muunnokseen. Esimerkiksi puupöytien on täytettävä 70 cm: n arvo ja betoni 90 cm. Tämä on tiukka vaatimus, joka ei siedä poikkeamia.

Kiinnitä huomiota tällaiseen vivahteeseen. Viistokuilujen ajamisen toteutuksessa niiden välinen askel voi olla pienempi kuin 1,5 d, mutta vain tiukasti laskelmien mukaan. Ja enemmän, kun jyrkempi rinteessä on sivuston, useammin tukevat kannat on tarpeen.

Mitä tulee maksimietäisyyteen, tässäkin on joitain parametreja ja rajoituksia. Ammattimaiset rakentajat ovat sitä mieltä, että se vastaa 5d, enintään 6d. 8d: n arvoa käytetään tiettyjen olosuhteiden, kuten vakaan maaperän läsnäolon ja alimman mahdollisen kuormituksen suhteen. Vähimmäistoimi koskee myös näitä ehtoja.

Hiekkapohjaisen maaperän läsnä ollessa paalujen välinen vähimmäisetäisyys on 4d. Tämä johtuu maaperän tiivistämismahdollisuudesta, mikä vaikeuttaa asennusprosessia.

Yksinkertaisimmillaan, paalujen välisen vähimmäisen etäisyyden laskemiseksi on tarpeen määrittää pohjan rakentamisprosessissa näkyvän maaperän tiivistymisen paksuus. Muutoin, kun ajavat paaluja tai ruuvattaessa tukea maaperään, kaikki sen ympärillä oleva tila tiivistetään. Tällöin paalujen asennus suoritetaan portaissa, jotka vastaavat käytetyn tuen kolmen halkaisijan arvoa.

Pallojen vähimmäisvaiheen (tukien välisen etäisyyden) on vastattava arvoa, joka on yhtä suuri kuin kolme halkaisukokoa. Sulje sijainti on kategorisesti hylätty. Ei tietenkään tee poikkeuksia. Kuten edellä on todettu, kaltevien paalujen asentamisen yhteydessä on mahdollista asentaa tukia puoliväliin (halkaisija puolitoista kertaa).

Joitakin ominaisuuksia

Maksimietäisyyden määrittämiseksi on tarpeen kiinnittää huomiota grillauksen kantavuuteen. On erittäin tärkeää, että vaakalevyssä paaluseoksessa ei ole poikkeama kuormasta enemmän kuin tietyn tason. Jos lähestyt tätä ongelmaa helpommin, perustana voi olla vakiomuotoinen versio, halkaisijaltaan 5-6 halkaisijan kokoa.

Esimerkiksi: BC108-kantojen käyttö merkitsee niiden välistä etäisyyttä 1-2 m. Porakylän perusmäärä 40 cm: n tuella mahdollistaa erilaisen askelkoon. Tämä on 1,2 metriä (vähimmäisarvo) ja 2,4 metriä (maksimi).

Nyt, tietäen useita vivahteita pile-perustuksen pystyttämiseen, pystyt helposti täyttämään kaikki paalujen välisen minimietäisyyden vaatimukset sekä monia muita rakennuksen perustuksen rakentamisvaatimuksia. Kun olet tehnyt säätiön asentamisen paaluille kaikkien sääntöjen mukaan, sinun ei koskaan tule katumaan käytetystä ajasta, koska olet vakuuttunut sen kestävyydestä ja korkeasta luotettavuudesta.

PRO uusi rakennus +7 (499) 653-64-91 (Moskova)

Kiinteistöasiamiehen vapaa neuvottelu - sopimukset, liiketoimien toteuttaminen, häätö / ratkaisu

Ensisijainen valikko

Lähetä navigointi

Vähimmäisetäisyys kotoa ja muita esineitä rakentamisen aikana

Suunnitteluvaiheessa emme saa unohtaa yksityisen rakentamisen normeja. Näiden sääntöjen noudattaminen auttaa rakentamaan kodin turvallisesti ja kätevästi, mutta myös pitämään rauhan naapureidensä kanssa.

Talojen rakentamisen aikana tapahtuva etäisyys: Missä määrätyt määräykset ovat?

Talojen välistä etäisyyttä säännellään kahdella asiakirjalla:

 1. "Rakennussäännökset ja -määräykset" (lyhennetty SNiP) 30-02-97, jolla säännellään yksityisen omaisuuden suunnittelua ja kehittämistä koskevaa menettelyä;
 2. SP 30-102-99- tämä asiakirja ohjataan rakentamalla yksittäisiä asuntoja tontti.

Jos tontti on yli kuusi hehtaaria, kaikki nämä säännöt ovat pakollisia. Asettelun alkuperäiset ohjeet ovat naapureiden talot ja aita, joka erottaa naapuruston juoni sinun.

Pienet etäisyydet talojen välillä yksityisen talon rakentamisen aikana (SNIP)

Jos naapurin talossa on tulta, on mahdollista, että kotisi voi syttyä. Tietenkin, jos rakentamisen aikana ei ole havaittu tarvittavia etäisyyksiä rakennusten välillä.

Kuinka kaukana koteja on erotettava toisistaan ​​riippuu suoraan siitä, mistä nämä talot on valmistettu.

Kiinnitykset yksityisen talon rakentamiseen: mitä se on ja miten osallistua ohjelmaan, voit löytää artikkelin linkistä.

Taulukko: Talojen rakentaminen yksityisen talon rakentamisen aikana (SNIP).

Kun niin sanottu kaksirivinen rakennus saa rakentaa kaksi rakennusta tiiviisti. Tätä tekniikkaa kutsutaan estämällä. Sama tilanne on yhden rakennuksen jakautuminen juonialueen rajalla (kun "yksi talo on kaksi omistajaa").

Tässä artikkelissa on vaiheittaiset ohjeet talon ja maa-alueen käskyjen tekemiseen.

Missä talo alkaa?

Tärkeä asia on, kuinka vahvasti rakennuksen arkkitehtoniset elementit tukevat. Jos ulkonema on yli puoli metriä, niin se alkaa ulokkeesta, että ne alkavat laskea etäisyyttä. Jos vähemmän - sitten talon ikkunasta.

Paikan päällä voi olla myös useita rakennuksia. Mutta täällä palomääräykset antavat mahdollisuuden terveysvaatimuksiin.

Missä järjestyksessä on asuinrakennuksen muiden kuin asuinkiinteistöjen kunnostaminen ja miten kaikki työ tehdään lain vaatimusten mukaisesti - lue täältä.

Järjestelmä: Paloturvalliset etäisyydet talojen välillä viereisillä alueilla.

Talon ja kylvyn välinen etäisyys ja muut terveysvaatimukset

Kaikki etäisyydet alkavat asuinrakennuksen ulkoseinästä:

 • ulkotiloihin - vähintään 12 metriä. Jos tontin koko ei salli tämän, voit asentaa paikallisen puhdistusjärjestelmän tai bio-WC: n WC-istuimen sijaan;
 • kylpyyn, saunaan tai suihkuun, jossa on ulkoinen suihku - 8 metriä;
 • lemmikkejä ja lintuja sisältävät rakennukset - 12-15 metriä;

Kuopan on oltava vähintään kahdeksan metrin päässä vessasta sekä kompostipinoista. Artesian kaivon sijoittaminen sivustoon on sallittua kaikkialla.

Näitä etäisyyksiä on tarkasteltava suhteessa kaikkiin rakennuksiin - sekä omiin että naapureihinsa.

Kuinka selvittää talon rakentamisen vuosi ja mitä tarvitaan tähän? Vastaus on artikkelissa viitteenä.

Järjestelmä: Pienimmän sallitun etäisyyden esikaupunkialueiden esineiden välillä.

Etäisyys talosta raja-alueelle

Ensinnäkin varmista, että perusasetusvaatimukset täyttyvät:

 • aitasta taloon kadun puolelta - vähintään 5 metriä;
 • naapurimaasta ja läpikulun rajoista taloon - vähintään 3 metriä;
 • kotitalouksien rakennuksilta tielle - vähintään 5 metriä.

Talon ja aidan välissä on oltava vähintään kolme metriä.

Kuinka käyttää äitiyspääomaa talon rakentamiseen, löydät täältä.

Järjestelmä: Rakennusten vähimmäisetäisyys.

Etäisyys kotitalousrakennuksista aidalle

 • jos lemmikkejä tai lintuja pidetään rakennuksessa - 4 metriä;
 • etäisyys kasvihuoneesta - 4 metriä;
 • etäisyys autotalli tai muut hoztopstroyek - yksi metri. Mutta on tärkeää, että katon kaltevuus ei saisi sateita naapurikohtaan;
 • suihku ja amme - 2,5 - 3,5 metriä. Vähimmäisarvo (2.5) on mahdollista, edellyttäen että joko kylvyssä käytetään erillistä viemärijärjestelmää viemäriin tai viemäriin.

Miten saada pääpääoma talon rakentamiseen odottamatta 3 vuotta ja mitä asiakirjoja sinun täytyy valmistautua tähän, löytyy artikkelista linkistä.

Älä unohda, että tuli vaikuttaa puuhun. Siksi on mahdollista istuttaa vain neljä metriä aidasta, pensaat voidaan myös sijoittaa metrin etäisyydelle alueen rajalta.

Kaikkien näiden etäisyyksien noudattaminen ei ainoastaan ​​takaa sinulle ja naapureillemme mukavaa elämää, vaan auttaa myös välttämään talon dokumentaation suunnittelun ongelmia.

Saat lisätietoja etäisyydestä talosta tontin rajaan ja kuinka se voidaan tarkkailla rakentamisen aikana seuraavassa videossa:

Vapaa kuuleminen

Vapaa kuuleminen

Lähetä navigointi

6 ajatusta "Minimi etäisyys kotoa muihin esineisiin rakentamisen aikana"

Tervetuloa! Rakentaessaan taloa vetäytyi 1 metrin päässä maan rajoista. Minulla on muutamia kysymyksiä:
1 Jos meillä on tontti alle 6 eekkeriä, voiko näitä normeja noudattaa?
2. Kun löysimme luvattoman rakentamisen (rakennettu sivuillamme ilman projektia ja lupaa), tuomioistuimessa kaikki naapurit sanoivat, etteivät ne olleet vastoin rakentamistamme. Nyt yhden naapurimaisen tontin omistaja on muuttunut, voiko hän esittää mitään vaatimuksia?

Hyvä päivä! Kerro minulle, että minulla on yksityinen talo ja haluan aidata kukkapenkki, joka on päärajan ulkopuolella. Minulle kerrottiin, että minulla oli ensin myönnettävä lupa lähimmäisiltä, ​​jotka asuvat lähellä minua ja vastapäätäni, ottakaa tämän aidan projekti kaupungin kaupunginhallituksen arkkitehtuurin osastolle ja vain siellä he voivat kertoa minulle, voidaanko rakentaa vai ei. Onko nopea niin?

Hei Asumme yksityisessä talossa, joka on kaupungin vieressä (Vladimir, jos se on tärkeää). Viime vuosina rakentaminen on alkanut aktiivisesti alueellamme, uudet rakennukset kasvavat kuin sieniä, ja yhdessä niiden kanssa näkyy parkkipaikkoja. niin sattui niin, että talomme toisella puolella rakennettiin maanalainen pysäköinti (40 metrin päässä) ja toisaalta maanpohjainen maksullinen pysäköinti (20 metrin päässä talosta). Onko tämä rakentaminen rikkomus, ja mitä tehdä, jos kyllä? Rakennusyrityksessä valitetaan ensin?

Ostimme talon 10 vuotta sitten 60 vuotta vanhassa kylässä. Sitten normaali talo talon ja naapurin välisen aidan välillä oli 1 metri. kodin taloon kiinnitettiin kodinhoitohuone samalla pohjalla. Nyt se on kaatunut. onko meillä oikeus purkaa se ja perustaa tämä perusta.

hyvää iltapäivää Olen kiinnostunut muiden kuin asuinrakennusten rakentamisstandardeista (olemassa olevalle myymälälle) ja sallitut vähimmäissisältöt maa-alueen rajalta

Vähimmäisetäisyys korkeiden rakennusten välillä rakennusmääräysten mukaan

Tätä asiakirjaa käytetään kaupunkiseutujen suunnitteluun sekä maaseutualueiden, myös maaseutualueiden, jälleenrakentamiseen. Se sisältää luettelon tärkeimmistä ehdotetuista alueista ja kiinteistöjen suunnittelusta. Erityisvaatimuksia kehitetään alueellisen lainsäädännön avulla kaupunkisuunnittelussa.

Viitaten SNiP: n voimassa oleviin määräyksiin on tärkeää paitsi kansalaisten terveyden ja elämän turvallisuuden ja kestävyyden kannalta myös käytettävissä olevien kansallisten luonnonvarojen ja ympäröivän ympäristön järkevyys, kulttuuristen ja historiallisten muistomerkkien oikeusturvan varmistaminen ja kaupungin suojeleminen luonnonvarojen haitallisilta vaikutuksilta. ja ihmisen aiheuttamat katastrofit.

Artikkelimme kertovat tyypillisistä tavoista ratkaista lailliset kysymykset, mutta jokainen tapaus on ainutlaatuinen. Jos haluat tietää, miten ratkaista ongelmasi tarkasti - ota yhteyttä online-konsultin muotoon oikealla →

Se on nopea ja ilmainen! Tai soita meille puhelimitse (ympäri vuorokauden):

Jos haluat tietää ongelman ratkaisemisen - soita meille puhelimitse. Se on nopea ja ilmainen!

Aluevyöhykkeiden jakautuminen

Jokainen standardi, jota käytetään etäisyyden määrittämiseen suoraan korkean nousun ja muiden talojen välillä, väistämättä ottaa huomioon alueiden jakamisen kaupungissa. Huomioi toiminnan, käyttötarkoituksen, kaupunkisuunnittelua koskevien määräysten, ympäristön, terveysvyöhykkeiden olemassaolon ominaisuus. Erikseen kohdennetut yleisen käytön alueet, joita voi käyttää kaduilla, ajoreitillä, neliöillä, pengerteillä, teillä, puistoilla, lammikoilla ja muilla esineillä, joilla pyritään täyttämään väestön yleiset tarpeet. Voit tutustua paikallisten viranomaisten julkisen maan käyttöä koskevaan menettelyyn, koska ne kehittävät alueellisia säädöksiä.

Kaupunkisuunnittelua voidaan rajoittaa myös, jos on olemassa historiallinen rakennus, kulttuurivaraus, alue, jolla suojellaan kulttuurisia ja historiallisia muistomerkkejä, erityinen suojattu luonnollinen alue, rannikkoalueiden suojaava kaistale, mineraalivarantoalue, alue, jossa rakennus kielletään luonnollisten ja ihmisen aiheuttamia hätätilanteita.

Mitä ohjataan standardien asettamisessa

Standardit, jotka otetaan suoraan kiinteän kohteen rakentamiseen kaupungissa, riippuvat pitkälti siitä, missä juuri suunnitellut kohteet sijaitsevat. Kaupunkien olosuhteissa suunnittelurakenne muodostetaan ottaen huomioon:

 • Kompakti sijoittaminen ja suhteet maalla, tietyillä alueilla, ottaen huomioon niiden yhteensopivuuden;
 • Maa-alueiden maantieteellinen ja rakenteellinen jakautuminen yhteistyössä yhteisten keskusten ja liikennekeskusten, teknisten viestintäjärjestelmien kanssa;
 • Alueiden tehokas käyttö, joka viittaa niiden kaupalliseen arvoon;
 • Arkkitehtuuriperinteiden integroitu kirjanpito kaupunkisuunnittelussa, ilmastollisissa olosuhteissa, muut ominaisuudet;
 • Tehokas toiminta sekä elintapojärjestelmien kehittäminen, resurssien säilyttäminen, ympäristönsuojelu sekä kulttuuriset ja historialliset muistomerkit;
 • Luonnonvarojen säilyttäminen;
 • Vammaisten henkilöiden edellytykset saada esteettömät pääsy liikenteeseen ja sosiaaliseen infrastruktuuriin.

Kaupungeissa, joilla on historiallista arvoa, rakennusten välisen etäisyyden laskemiseksi on otettava huomioon, että tietyn ratkaisun suunnittelurakennetta ja arkkitehtonista ulkoasua ei voida muuttaa.

Vähimmäisvaatimukset

Kaupunkien asuinrakennusten vähimmäisetäisyys on tarpeen paloturvallisuuden varmistamiseksi ja rakenteiden eheyden varmistamiseksi. Niinpä standardi tiiliä, betonia, eli kivirakennuksia betonilattioiden läsnäollessa, viittaa siihen, että niiden välisen etäisyyden on oltava vähintään kuusi metriä. Samasta talosta kiviin (betoni, tiili), mutta puulattiat - kahdeksan metriä ja esivalmisteen rakennus - kymmenen.

Näin ollen kahden tiilen välissä betonipuistot, joissa on puulattiat, eivät saa olla alle kahdeksan metriä, ja esivalmisteiden tapauksessa niiden on sijaittava toisistaan ​​ja muista taloista kymmenen-viiden metrin etäisyydellä.

Lisäksi asuinrakennuksen monikerroksisessa rakennuksessa hyväksytyn standardin mukaan se ei saa olla alle kymmenen metrin etäisyydellä kaasun ohjausyksiköstä, jossa on matala paine ja alle viisitoista metriä samasta korkeapainepaikasta.

Jopa alueellisten sääntöjen kehittämisen myötä hallinto viittaa edellä mainittuun SNiP: hen, rakennusten vähimmäisrakennussääntöihin, paloturvallisuusvaatimuksiin ja viestintäjärjestelmien alueisiin.

Muut merkittävät etäisyydet

Venäjän federaation kaupunkisuunnittelusäännöstön ja useiden nykyisten sääntöjen mukaisesti vähimmäisetäisyyttä ei havaita paitsi korkeiden rakennusten lisäksi myös niiden vieressä olevien muiden kohteiden välillä. Esimerkiksi kulkuväylästä ei saa olla alle kolme metriä. Asuinrakennuksen ikkunoiden ja muiden rakennusten ikkunoiden välisen kuilun pitäisi olla kuudesta metristä, rakennuksen ja korkeiden puiden välillä - neljästä metristä, kohteen ja alhaisen kasvun puiden välillä - kahden metrin etäisyydeltä.

Teknisen viestinnän järjestelmät ovat yhtä tärkeitä, eivätkä ne saa joutua kosketuksiin talon perustusten kanssa. Niinpä säätiöstä vesihuoltoon ja jätevedenpainejärjestelmiin pitää viisi metriä etäisyydellä kaasuputkesta - neljästä kymmeneen metriä riippuen siitä, onko paine matala, keskikova tai korkea. Virtakaapeleista säätiöön - kuusikymmentä senttimetriä, viestintäkanaviin - kahta metriä ja lämmitysverkostoihin - tulisi noudattaa SNiP 41-02-2003 -standardeja.

On tärkeää pitää mielessä, onko jokin konfliktitilanteesta valmistettu, ennen kuin haetaan tuomioistuimelle vaatimusta, sinun on neuvoteltava kokeneen asianajajan kanssa ja selvitettävä, mitkä normit olivat voimassa riidanalaisen rakennuksen rakentamisen yhteydessä.

Tietoja alueellisista rajoista

Rajan laskeminen alueellisilla alueilla kaupungin alueella otetaan huomioon maankäytön ja rakentamisen säännöt:

 • Kyky yhdistää eri alueilla eri alueilla;
 • Valittujen kohteiden toimivuus sekä parametrien ja suunnittelun suunnittelu kaupungin, alueen, kuntien yleisten suunnitelmien mukaisesti;
 • Alueen suunnittelu ja nykyinen kohderyhmä;
 • Suunnitellut maamuutokset, eri kohderyhmät kaupunkisuunnittelusta riippuen;
 • Kiinteiden pääomarakennuskohteiden vahingoittumisen mahdollisuus on poistettava.

Samaan aikaan olemassa olevien ja suunniteltujen rakennusten osalta on tarpeen laskea rajan kulku. Ne määritellään pitkin päälinjoja, liikenneväyliä ja kaduilla, jotka jakavat liikennevirran, maapinta-alueiden punaisten viivojen, kunnan raja-alueilla sijaitsevien siirtokuntien, sisäisten kuntien rajojen, luonnollisten esineiden rajauslinjojen ja muiden kohteiden välisellä rivillä. Vyöhykkeet, joille erityiset käyttöedellytykset on vahvistettu, kulttuuriperinnön kohteet Venäjän lainsäädännön mukaisesti voivat olla eri rajoja, joten on tarpeen selkeyttää niitä paikallisen hallinnon kanssa.

Rakennusten tonttien kokonaisjakauma

Asuinalueiden suunnittelurakenteella ei ole vain asuinrakennusten välistä etäisyyttä vaan myös infrastruktuurin kehittämistä kaupunkien suunnittelusuunnitelman ja alueen luonnollisten ominaisuuksien mukaisesti. Lisäksi on tärkeää varmistaa kiinteiden kiinteiden esineiden, julkisten rakennusten ja rakenteiden yhteenliittäminen, tieverkot, niiden maisemointi julkisessa käytössä ja muut esineet, jotka voidaan sijoittaa asuinalueelle terveyttä ja hygieniaa koskevien normien ja turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Koska yksittäisten alueiden kehitys vaikuttaa koko maahan, niin yhtä tärkeä alustava määritys asuinalueen koosta. Kaupunki, jossa asuintaloasuntojen keskikerrosten lukumäärä on korkeintaan kolmessa kerroksessa, kymmenen hehtaaria kohdennetaan kehittämiseen, jos kehitys on ilman tonttia ja kaksikymmentä, tontilla. Kaupungeissa, joissa on 4-8 kerrosta, on 8 hehtaaria, kaupungeissa, joissa on 9 kerrosta taloa ja enemmän - 7 hehtaaria. Samaan aikaan neljänneksen tai mikrorakenteen asuinalue ei voi sijaita kaupunkialueilla, eikä myöskään ole mahdollista varustaa kauttakulkuliikennettä koko alueella, johon yhdistyvät yhteinen piha. Asuinrakennusten ryhmien sama alue ei tavallisesti ole yli 5 hehtaaria.

Rakennusten sallittu tiheys kaupungissa

Kaupungeille ratkaisun tiheys ei ole yhtä tärkeä. Hyväksytyt normit annetaan edellä: