Viemärien ja rakennuksen välinen etäisyys: sääntelyvaatimukset

Ulkoilmaverkon rakentamisen suunnittelussa on noudatettava rakennusmääräysten mukaisia ​​vaatimuksia. Erityisesti oikea etäisyys rakennuksesta viemäriin on säilytettävä. Tarvittavat tiedot voidaan etsiä hyvin kauan, kun otetaan huomioon sääntelyasiakirjojen määrä ja lukemisen vaikeus keskimääräiselle henkilölle. Hakua ja säästöä on yksinkertaisempia, alla on vain tietoja, joihin kannattaa luottaa, kun valitaan paikka, jossa jäteveden käsittelylaitokset sijoitetaan yksityiseen juoniin.

pitoisuus

Siivouskaivojen sijainti suhteessa muihin rakenteisiin ↑

Optimaalisen sijainnin valinta ei riipu pelkästään sisäisten rakenteiden luonteesta vaan myös jäteveden rakenteesta. Erityisen tärkeää on sijoittaa asianmukaisesti jäteveden käsittelyyn tarkoitetut laitteet, jotka voidaan jakaa kertyviksi (suljetulla pohjalla) ja suodattamalla (ilman pohjaa).

Viemäröintitilojen sijainti paikan päällä säännellään SNiP: llä

Kumulatiivinen ↑

Pienin etäisyys talosta viemärikaivoon on 3 metriä. Tämä on välttämätön etäisyys, jossa jätevedenpuhdistamon rakentaminen ei aiheuta tuhoisaa vaikutusta rakennuksen perustuksiin. Suurin etäisyys ensimmäisestä kuopasta ei saisi ylittää 12 m. Kauempana oleva sijainti voi johtaa usein tukkeutumiseen ja vaikeuttaa putkilinjan huoltoa.

Kun valitset jäteveden käsittelylaitoksen sijainnin, harkitse myös sen tilavuutta. Jos kapasiteetti on enintään 1 m³, esine voidaan sijoittaa mahdollisimman pieneen etäisyyteen talosta. Lisääntyvällä äänenvoimakkuudella on toivottavaa lisätä suhteellisesti etäisyyttä.

Kumulatiivisten septitankkien sijainti suhteessa asuinrakennukseen

Ajoradan ja naapurin aidan osalta tässä tapauksessa asetetaan samoja vaatimuksia kuin asuinrakennukselle - vähintään 3 metrin etäisyydelle. Mutta asuinrakennuksiin liittyvä sijainti ei ole niin tiukat kriteerit. Tärkeintä on ylläpitää 1 m etäisyydellä.

Suodatus ↑

Jos puhdistamossa ei ole tiivistä pohjaa, eli tyhjennys alustavan suodatuksen jälkeen maahan, niin viemäriverkon ja rakennuksen välinen etäisyys on nostettava 10-12 metriin.

Kotitalouksien jätevesien käsittelyssä on rakennusten perustusten lisäksi suojattava terveysstandardeja. Jotta juomaveden lähteen saastuminen estyy, suodatuskaivo sijaitsee 50 metrin päähän. Lähimmälle säiliölle minimietäisyys on 30 m.

Jäteveden hävittämispaikan layout maaperään

Etäisyys kaivojen ↑ välillä

Varastointi- ja suodatusrakenteiden lisäksi on olemassa muita tyyppisiä kuoppeja, joita käytetään ulkona olevan jäteveden asennukseen ja huoltoon. Niistä:

Koska tällaisia ​​laitteita ei ole tarkoitettu jätevesien kerääntymiseen, ne eivät aiheuta vaaraa rakennusten ja luonnollisten kohteiden perustalle. Tällöin nämä rakenteet on sijoitettava oikein suhteessa toisiinsa.

Tarkastus ↑

Tällaiset rakenteet on tarkoitettu jäteveden tarkastukseen ja huoltoon. Niitä käytetään monimutkaisissa ulkoisissa verkoissa, joissa on suuri putkilinjan pituus. SNiP: n mukaan tarkkailuvesien kanavien välinen etäisyys riippuu putken koosta. Seuraavat standardit ovat:

 • Ø110 mm - 15 m;
 • Ø150 mm - 35 m;
 • Ø200-450 mm - 50 m;
 • Ø500-600 mm - 75 m.

Kotitalousjärjestelmissä putkia, joiden läpimitta on yli 150 mm, käytetään harvoin. Tyypillisesti ulkoisen viemärin halkaisija on 100-110 mm. Näin ollen tässä tapauksessa on tarpeen asentaa tarkkailurakenne 15 m: n välein. Vaikka suorien osien kohdalla se saa lisätä välilyöntiä useilla metreillä.

Katselupisteiden sijainti

Kääntävä ↑

Pyörivät laitteet toimivat samoin kuin katselu. Niiden välistä etäisyyttä ei ole säädetty, koska ne sijaitsevat tarkasti määritellyissä paikoissa - putkiston mutka, jonka kulma ylittää 45 °. Nämä pisteet ovat alttiimpia tukkeutumille, joten näissä paikoissa on oltava mahdollisuus puhdistustoimenpiteiden suorittamiseen.

Kotimainen ja myrskyviemärien kääntökaivojen välinen etäisyys riippuu verkon suunnittelusta. Kuitenkin, jos kierrosten välissä on pitkä suoraviiva, lisäksi tämä aukko asennetaan katselupisteeseen.

Putkilinjan suuret mutkat on varustettava pyörivillä rakenteilla.

Falling ↑

Jos on tarpeen asentaa viemäriverkko rinteelle, käytetään differentiaalisia rakenteita. Nämä kuopat on suunniteltu normalisoimaan nesteen virtausnopeus, koska jäteveden liian voimakas liike voi johtaa tukkeutumiseen.

Tällaisten rakenteiden välinen etäisyys riippuu helpotuksen erityispiirteistä ja on yksilöllinen jokaiselle paikkakunnalle. Siinä olisi otettava huomioon joitain teknisiä yksityiskohtia:

 • erotuskyvyn korkeus saa olla enintään 3 m;
 • vähentää virtausnopeutta voidaan lisäksi asentaa sammutusosioita;
 • kun pudotus on pienempi kuin 0,5 m ja putkilinjan halkaisija on 600 mm, pudotuskaivon vaihto katselurakenteella, jossa on tyhjennys, sallitaan.

Jätevedenkäsittelyn järjestelmä rinteelle

Jos säilytetään oikeat etäisyydet viemäreiden ja muiden esineiden välillä rakennusmääräysten mukaisesti, sinulla ei ole ongelmia valvovaelinten tai naapureidesi kanssa. Samaan aikaan monimutkaisen järjestelmän suunnittelu tapahtuu paremmin asiantuntijoiden kanssa teknisten virheiden ja epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi, jotka voivat johtaa epämiellyttäviin seurauksiin.

Viemärikaivojen välinen etäisyys - SNiP ja asennusohjeet

Yksityisten talojen viemärijärjestelmät

 • valitun alueen topografiset indikaattorit;
 • maatyypit paikan päällä;
 • vesihuollon lähteiden saatavuus lähellä kohdetta;
 • alueelle jo olemassa olevien maanalaisten maanalaisten verkkojen suunnittelu.

Viemäriverkko voi olla melko yksinkertainen: yksinkertaisin rakenne koostuu yhdestä putkesta, joka kuljettaa viemäreitä kaivolle tai kaatopaikalle, joka sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Yksinkertaisin septisäiliö voidaan tehdä autojen renkaista, jotka on pinottu pystysuoraan toisiinsa: viemärit suodatetaan edelleen ja kiinteät jakeet pumpataan säännöllisesti jälkikokoojakoneella. Tämä malli soveltuu hyvin asuinalueisiin tai pieniin kaupunkialueisiin. Jotta viemärijärjestelmä toimisi normaalisti, riittää, että se varmistaa jatkuvan kaltevuuden ja pumppaa säännöllisesti.

On paljon vaikeampaa järjestää viemärijärjestelmä paikoilla, joilla on vaikea maasto tai jossa juomaveden sijainti on. Tällöin jätevesijärjestelmän on täytettävä saniteettitodistukset septisäiliöille tai jätesäiliöille. Järjestelmän suunnittelua voidaan lisäksi monimutkaistaa viemärijärjestelmän ja myrskyjen viemäröinnin yhteydessä. Katso myös: "Tarkastukset - tyypit ja asennustavat".
Tämä malli koostuu useista erillisistä putkistoista, joten sen käyttöä varten tarvitaan runsaasti kuoppia. Järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi sinun on otettava yhteyttä asiantuntijoihin tai tutkittava huolellisesti kaikki jäteveden vaatimuksiin liittyvät vivahteet.

Tyypit viemärikaivoja

SNiP: n mukaisten reikien välinen etäisyys

 • jos pitkä putki on suorassa linjassa;
 • putkessa olevien kierteiden tai putkien läsnäollessa sekä putken halkaisijan muuttamisen;
 • sivukonttoreiden läsnäollessa.

Ohjaamojen toiminta on seurata järjestelmää ja kykyä päästä käsiksi sisätiloihinsa ylläpitoon.
 • putkien halkaisija on 150 mm, kaivot asennetaan 35 metrin välein;
 • 200-450 mm - 50 m;
 • 500-600 mm - 75 m.

Putkien halkaisijan jatkuva kasvu mahdollistaa suurimman etäisyyden lisäämisen viemärikaivojen välillä vieläkin enemmän. Todennäköisyys tällaisen rakenteen esiintymiselle dachassa on kuitenkin äärimmäisen pieni, koska 3-4 henkilön tuottaman jäteveden määrä ei vaadi leveiden putkien läsnäoloa. Suurten putkien käyttö voi olla perusteltua, jos kaikki jätevesi kulkeutuu viemäriverkon läpi: sademäärä, kylpyvedet ja asuinkerrostalojen suorat jätteet.

Kiertävät kuopat jätevedelle

Pyörivien viemärikaivojen välinen etäisyys lasketaan yleensä putkilinjan taivutusten välisten suorien osien pituuden perusteella. Jos putkilinja on pidempi kuin normatiivinen asiakirja, se on varustettava tarkastuskaivoilla, jotta varmistetaan järjestelmän toiminnan riittävän hallinnan taso.

Pudota kuopat

Tällöin SNiP ei määrittele erityistä etäisyyttä viemäreiden välillä, mutta sillä on joitain suunnittelutavoitteita:

Etäisyys putkikaivojen välillä

Kuopat ovat erikoislaitteistoja, jotka ovat osa hävitysjärjestelmää ja suorittavat jätteen keräämisen tehtävän ja takaavat niiden vapaan liikkuvuuden. Useimmiten jäteveden asentamisen aikana asennetaan useita laitteita, jotka yhdistyvät yhteen rakenteeseen. Jotta laite toimisi tehokkaasti, laitteet eivät aiheuttaneet halkeamia ja vuotoja, jätevedet liikkuvat esteettä, asennusvaiheessa otetaan aina huomioon viemäreiden välinen välttämätön etäisyys.

Mikä on välttämätöntä ylläpitää etäisyyttä viemärikaivoista?

Tunnistamalla tiedot mitatuista ja etäisyyksistä, joita on noudatettava jäteveden keräyslinjan sijoittamisen yhteydessä, on tarpeen parantaa käsittelylaitosten laatua ja varmistaa oikea asennus.

Kaivojen välinen etäisyys SNiP 2.04.03-85

SNiP 2.04.03-85 on sääntelyasiakirja, joka säätelee jätevedenpuhdistamojen rakentamista ja antaa täydelliset tiedot niiden asentamisesta sekä niiden välisen välimatkan. Sitä kutsutaan "Viemäröinti. Ulkoiset verkot ja tilat. Se kertoo, että koko alueen pituudelta ja ulkoisen viemäriputken pituudelta riippuen kaltevuuden pituudesta ja tasosta on tarpeen asentaa kaivoja. SNiP: n mukaan katselu-, kääntö- ja differentiaalilaitteilla on erottuva parametri asennuksen aikana.

Viemärijärjestelmien välisten väleiden lisäksi SNiP ilmoittaa myös etäisyytesi talosi rakenteesta, jonka tulee olla 3-12 m. Lisäksi on otettava huomioon hygieniavaatimukset, jotka sääntelevät laitteiden sijaintia suhteessa vesistöihin, juomaveden lähteisiin, puihin, keittiön puutarhoihin ja muihin alueilla.

SNiP: n mukaan säiliötä ei pidä sijoittaa tulvavesiin upotetuilla tai tulvilla oleviin alueisiin, jotka ovat myös lähempänä kuin 30 metriä moottoriteistä, rinteillä, jokipaduilla tai lähellä ravinteitä.

Eri tyyppisten kaivojen väliset erotusvesistölaitokset

Ensin sinun on tiedettävä, mitkä säiliöt ovat:

 1. Tarkastukset - valvoa jätteidenkäsittelylaitosten toimintaa ja helpottaa järjestelmän puhdistusta, kun tukkeuma muodostuu.
 2. Rotary - auttaa vaihtamaan jätevesiä. Tarjoaa pääsyn kaareihin, jotka voivat myös muodostaa tukoksia.
 3. Differentiaali - kompensoivat laitteen suuria tai pieniä rinteitä, jotka vaikuttavat säiliön laatuun ja vaikuttavat siihen kiinteiden jakeiden kertymiseen.
 4. Nodal - asennettu paikkoihin, joissa suuttimet on kytketty.

Esimerkiksi SNiP: n mukaan suurin sallittu etäisyys viemärikaivojen välillä olisi:

 • jos putkilinjan halkaisija on 150 mm, etäisyys on 35 m;
 • halkaisija 200-450 mm - 50 m;
 • halkaisija 500-600 mm - 75 m.

Mitä suurempi putkilinjan halkaisija on, sitä enemmän voi olla katselurakenteita.

Vähimmäisetäisyys kaivojen ja kaivotulojen välillä määräytyy rakojen yhdistävän putken koon mukaan. Harkitse halkaisija taulukossa.

Toisin sanoen, koska tarkastussäiliöt tarjoavat täyden pääsyn viemäröintijärjestelmään, niillä on oltava mahdollisimman pitkät suuttimet. Kellarista laite sijaitsee 12 metrin etäisyydellä havaintoakselien välillä 15 metrin etäisyydellä. Suoraa järjestelmää järjestäessä aukko nousee 50 m: iin.

Jos se on pyörivä säiliö, joka on asennettu putkistojärjestelmän taivutuksiin, on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • Ero määräytyy putkien taivutusten välisten suorien osien kokonaispituudesta.
 • Jos tämän osan pituus on pidempi kuin säädöstekstissä, on lisäksi asennettava kaivoja.

Viemärilaitteiden välinen tarpeellinen ero määritellään useimmiten asiantuntijoiden keskuudessa, koska ne laskevat tarvittavan kaltevuuden asennettaessa putkistoa, mikä vaikuttaa kääntöjärjestelmiin.

Sellaisten erottavien säiliöiden osalta, jotka asennetaan maaperään, jossa on rinteitä, ja suuttimien kaltevuus otetaan väistämättä huomioon, pisaroiden pisimmän syvyyden ei tulisi olla yli 3 m. Mallit on muodostettu putkien taipumispaikoille, joten periaatteessa on välttämätöntä laskea tarvittavat välit kaivosten putkilinjan kaarteiden muodostumisen mukaisesti. On tärkeää huomata, että jos rakennat monivaiheista differentiaalisuunnittelua, sinun on vähennettävä välejä niiden paikkojen välillä, joissa korkeus muuttuu. Pudotuspisteen tulisi olla tässä tapauksessa 1,5 - 2 m.

Asennettaessa puhallusputkia, on otettava huomioon jätevedenpuhdistuslaitteet, osat määritellään putkilinjan osan avulla.

 1. Suutin on dm 600 mm - etäisyys on 1 m.
 2. 700 mm - 1,25 m;
 3. 800-1000 mm - 1,5 m;
 4. 1200 mm - 2 m.

Tällä sivulla on laite, käyttöperiaate, seulamustankeräksen asennus Tver.

Laite, käyttöperiaate, Itämeren säiliön asennus Topas löytyy täältä.

Tältä sivulta löytyy laite, toimintaperiaate, Baictin septisen säiliön asennus.

Jos syvyys on yli 3 m, pienin halkaisija on 1,5 m.

Viemäriputken ja vesisäiliön välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 metriä niin, että jätevesi ei vaikuta veden puhtauteen. Myös se alue, jossa asennetaan vesijohtojärjestelmä, tulee olla vähintään 50 metrin päässä saastumispaikoista, kuten yksityisasuntoon ylivuotoinen tyhjennys.

johtopäätös

Viemärijärjestelmään kuuluu tarkastus-, pystysuorat ja pyörivät asennukset, jotka suorittavat tarvittavat toiminnot, kuten pääsyn viemärijärjestelmään ja mahdollisuus puhdistaa mahdolliset tukokset. Jotta laitteet voidaan asentaa mahdollisimman mukavasti ja että niiden saatavuus on aina varmistettu, on erittäin tärkeää ottaa huomioon tarvittava välinen ero sellaisten säiliöiden välillä, jotka täyttävät kaikki laissa säädetyt terveysvaatimukset.

Viemärikaivojen välinen etäisyys - SNiP 2.04.03-85

Ilman rakennustekniikan asiantuntijoiden asiantuntemusta on hyvin vaikea ymmärtää teknistä tekniikkaa säätelevää lakisääteistä kirjallisuutta ja tällaisen työn johtamistapaa. Kun yrität löytää online-tietoja kotitalouksien viemäriverkon laitteesta, löydät usein artikkeleita, joissa on epäselvää sisältöä.
Jotkut niistä eivät ole lainkaan yhteydessä hakukyselyyn. Esimerkiksi lanka - mestari, joka kertoo koristekuvioista.
Meidän on käytettävä paljon aikaa löytää tarvittavat tiedot, kirjaimellisesti rikkoa paljon sivustoja. Tämän tehtävän helpottamiseksi tässä artikkelissa esitellään lyhyesti rakennuskoodien mukaiset standardit suhteessa ulkoisen jätevedenverkon rakenteiden rakentamiseen.

Viemäröintitalo

Maanviljelijöiden omistajat päättävät usein hankkia itsenäiset vesihuolto- ja viemäriverkot. Yhdessä tapauksessa - jotta voidaan säästää apuohjelmia, joiden hinta nousee vuosittain, toisessa - koska banaani puute keskitettyjä verkkoja kylässä.
Jotta ulkona toimiva viemäriverkko rakennettaisiin omilla käsillään toimimaan normaalisti, jotta voit tarvittaessa poistaa ongelmat ja toimintahäiriöt, sinun on rakennettava se tiettyjen sääntöjen mukaisesti.
Jäteveden poisto, käsittely ja poisto talosta riippuu monista tekijöistä, kuten:

 • Paikan maantieteelliset olosuhteet;
 • Maaperä;
 • Läsnäolo paikalla tai läheisessä paikassa vesilähteinä;
 • Nykyisten maanalaisten laitosten sijainti - putkisto, kaasujohto, virtakaapeli, puhelinlinja jne.

Viemäriverkko voi olla hyvin yksinkertainen ja se koostuu yhdestä suorasta osasta putkilinjaa, joka yhdistää talon verkon altaaseen tai septiseen säiliöön (ks. Etäisyys kaivosta saostussäiliöön: oikea valinta), joka sijaitsee lyhyen matkan päässä talosta. Se voi olla jopa renkaiden kaivo, jossa viemärit suodatetaan tai kerätään ennen seuraavaa pumppaamista imupumpulla.

Yksinkertainen järjestelmä kumulatiivisella septisäiliöllä

Tällaista yksinkertaista järjestelmää käytetään usein maa- tai pientaloissa. Normaalin toiminnan vuoksi riittää vain kestää tarvittava kaltevuus putkilinjan asettamisessa ja ajoissa pumppaamaan kuoppa.
On paljon vaikeampaa järjestää jätevettä, jos talo seisoo vaikeassa maastossa olevalle alueelle, jos kaivon tai juomaveden läsnäolon takia on tarpeen noudattaa terveysvaatimuksia septisäiliöiden tai säiliöiden sijainnista ja järjestää ne huomattavan kauas talosta.
Usein maaseudun omistajat yhdistyvät yhdeksi verkkoiksi useista rakennuksen sijainneista viemäreistä, joihin sisältyy viemärijärjestelmä ja sadeveden valuminen. Tällöin ilmenee monimutkainen järjestelmä useista putkista pitkin pituutta ja useita kuoppia eri tarkoituksiin.
Laitteiden välttämättömyys ja etäisyys viemärikaivoista aiheuttavat usein kysymyksiä niille, jotka päättävät itsenäisesti ilman asiantuntijoiden osallistumista tällaisen verkon järjestämiseen.

Kaivojen tyypit ja tarkoitus

On olemassa asiakirja, joka säätelee eri viemäreiden rakentamista ja etäisyys viemärikaivoista - SNiP 2.04.03-85 "Viemäröinti. Ulkoiset verkot ja tilat.
Keskitymme vain niihin pisteisiin, jotka liittyvät yksityisen talon kotitalousverkostoon. Ulkopuolisen viemäriputkiston pituudesta, maaston kaltevuudesta ja muista olosuhteista riippuen on välttämätöntä järjestää välikourut.

Tarkastuskaivot

Nämä laitteet on rakennettu verkkoon seuraavissa tapauksissa:

 • Suoran putken suuri pituus;
 • Putken suunnan muuttaminen, sen halkaisija tai kaltevuus;
 • Läsnäolo solmujen verkossa, jossa sivuputki liittyy yhteiseen maantieliikenteeseen.

Tarkastuskaivot on suunniteltu järjestämään järjestelmän hallintaa, tarjoamaan pääsyn ongelmaluokkiinsa tukosten puhdistamiseksi ja poistamiseksi.

Ohjausputkeen asennetaan tarkistus, kuten valokuvassa, tai siinä on avoin lokero.

SNiP: n mukaan tämäntyyppisten jätevesikaivojen suurin etäisyys riippuu putken halkaisijasta ja on:

 • D150 mm - 35 metriä;
 • D200-450 mm - 50 metriä;
 • D500-600 mm - 75 metriä jne.

Toisin sanoen sitä suurempi halkaisija, sitä kauemmas toisistaan ​​voi olla aukkoja. Jos tällaisia ​​mittapaloja käytetään kotitalousjätevesijärjestelmän rakentamisessa, se on vain, jos jäteveden määrä on riittävän suuri.
Esimerkiksi - yhteensä useita erillisiä rakennuksia (talon, kylpy, guest house). Tai kun sadevesi poistuu kattoista ja raidoista yleiseen verkkoon.
Useimmin käytetään putkia, joiden halkaisija on 100 mm (kudonta). Tällaisella putkistolla katsastusakselien välisen etäisyyden oletetaan olevan 15 metriä.

Kiinnitä huomiota. Jos putken halkaisija on sama koko putkilinjan ollessa suora ja siinä ei ole sivukytkentöjä, minimaalinen etäisyys viemäreiden välillä voidaan nostaa 50 metriin.

Kierrä kaivoja

Samanlaisen katselun ja suunnittelun tavoin putkilinjan mutkat on asennettu pyöriville kuopille. Kaikki sellaiset mutkat, joilla ei ole pyöristyskulmaa alle 90 astetta, ovat alueita, joilla on lisääntynyt tukosvaara, joten niiden yläpuolella on oltava tarkastusakselit.

Pyörivän kaivon laite vaunun mutkan paikalle

 • Kiertokohtien välinen etäisyys määräytyy taivutusten välisten suorien osien pituuden mukaan.
 • Jos tämän jakson pituus ylittää standardien määrittämän mittareiden lukumäärän, siihen on lisäksi varattu lisätarkkailukaivoksia.

Pudota kuopat

Jos alue, jossa viemäriverkko on asennettu, sijaitsee rinteessä, putkilinjan kaltevuus voi olla liian suuri. Tätä ei voida sallia, koska jäteveden suurella virtausnopeudella kiinteät jakeet voivat laskeutua putken pohjaan, mikä vähitellen aiheuttaa ruuhkia.

Tässä tapauksessa ohje vaatii pudotuskaivojen asentamisen, jolloin muodostuu porrastettu järjestelmä. Näiden välinen etäisyys riippuu helpotuksen piirteistä ja kussakin tapauksessa määräytyy paikan päällä.
Seuraavat säännöt otetaan huomioon:

 • Eroeron enimmäissyvyys ei saa ylittää kolmea metriä;
 • Jos pudotus on pienempi kuin puoli metriä (putkissa, joiden läpimitta on enintään 600 mm), pudotusmallin sijasta on sallittu tyhjennysaukko.

Viitteitä. Viemäriverkon päätepiste on suodatin tai varastointi.

Muut sääntelyvaatimukset

Kuvauksessa on lisäksi muita vaatimuksia laitteen ulkoiselle viemäröinnölle. Esimerkiksi etäisyys etäisyydestä talosta viemäriin ja mihin tahansa tarkoitukseen (ensimmäinen virtaussuunta) on oltava vähintään 3 ja enintään 12 metriä.
Älkää unohtako viemärikaivoista ja putkistoista sijoittautuneita säiliöitä, juomaveden lähteitä, kotitalouksien vesihuoltojärjestelmiä, hedelmäpuita ja puutarhakasveja koskevia terveyssääntöjä.

Tontissa olevat tärkeimmät saniteettivyöhykkeet

johtopäätös

Periaatteessa kodin parantaminen ei ole vaikein tehtävä. Työt putkien ja viemäröintivälineiden asentamisessa ovat melkein mahdollisia asunnonomistajalle.
Tämän tekeminen on kuvattu tässä artikkelissa ja muissa sivuston materiaaleissa. Mutta jos tiettyjä sääntöjä ja määräyksiä ei noudateta, huolellinen ja huolellisesti koottu järjestelmä voi lakata toimimasta normaalisti, ja sen puhdistusta tai korjausta varten on välttämätöntä avata koko moottoritie etsittäessä tukkeutumista.
Näin ei tapahdu, jos sinulla on pääsy kaikkein ongelmallisiin alueisiin ja kykyä valvoa järjestelmän toimintaa.

Kuinka valita etäisyydet alueen viemärikaivoista?

Kun rakennat paikallisen jätevesijärjestelmän itse, on erittäin tärkeää noudattaa kaikkia SNiP: n vaatimuksia. Vain tässä tapauksessa asennetut verkot toimivat tehokkaasti eivätkä uhkaa maaston ekologisen tasapainon häiritsemistä. Suunnittelun tärkeimmät kohdat ovat etäisyys talosta viemärikaivoon sekä vyöhykkeen pituus, joka erottaa paikan, josta juomavesi saadaan viemäriverkosta.

Kaikki rakenteet on suoritettava ottaen huomioon SNiP: n vaatimukset. Standardit esittelevät rakennusaineiden valintaa koskevat perusvaatimukset sekä esineiden sijoittamisen maahan. Erityisesti on tärkeää säilyttää suositeltu etäisyys viemäristä hyvin kaivoon juomaan tarkoitetun veden kanssa sekä sijoittaa viemäröintiasema oikein rakennuksiin, laskeutumisiin, teihin nähden.

Paikalliset viemäriverkot

Paikallisen jätevesihuoltojärjestelmän rakentaminen on käytännössä ainoa hyväksyttävä ratkaisu yksityisten kotitalouksien ja muiden esikaupunkiliikkeiden parantamiseen.

Jotta tällainen paikallinen viemäriverkko toimisi tehokkaasti, on tärkeää ottaa huomioon kaikki rakentamisen sääntöjen ja määräysten vaatimukset rakentamisen aikana. Vesihuoltojärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat seikat:

 • maasto kehityksen alalla;
 • maaperän ominaisuudet rakennustyömaalla;
 • löytää juomaveden ja saniteettivyöhykkeiden lähteitä rakennuksen lähellä;
 • rakennusten olemassaolon ja muun sivustossa jo olemassa olevan viestinnän.

Suurin vaikeus rakentaa jätevesijärjestelmä on laitoksen rakentaminen jätteiden vastaanottamiseksi ja hävittämiseksi. Tällaista rakennetta voidaan edustaa:

 • varastosäiliöt - ilmatiiviit säiliöt nesteiden keräämiseen, jotka on pumpattava heti, kun ne täytetään erityislaitteiden avulla - tyhjiöautot;
 • septiset säiliöt ovat tavallisia septisäiliöitä, joissa jätevedet puhdistetaan asettumalla. Loppusiivous tapahtuu, kun nestettä suodatetaan maaperäsuodattimen läpi;
 • syvään bioremediation asemat - nykyaikaiset laitokset, jotka tarjoavat täydellisen jätevedenkäsittelyn kierron.

Jokaisen paikallisen jätevedenpuhdistusjärjestelmän on oltava kuopat. Se voi olla valmis muovirakenteita tai improvisoituja rakenteita.

Kaivojen määrä viemäriputkiverkoissa riippuu niiden pituudesta ja monimutkaisuudesta. Mitä yksinkertaisempi järjestelmä on käytössä, sitä vähemmän kuoppia tarvitaan. Ymmärrämme minkä tyyppiset viemäriputket ovat olemassa ja mikä on verkon elementtien ja muiden kohteiden välinen etäisyys alueella.

Tarkastus (tarkistus)

Tämäntyyppisen hyvin sanan nimi puhuu puolestaan. Tarkastusakselien tarkoituksena on antaa tilaisuus tarkastella työtä ja tarvittaessa suorittaa puhdistus. Tarkastusakselien asennus on välttämätöntä:

 • laajennettujen verkkojen rakentamisessa;
 • kun vaihdetaan toiseen putken kokoon;
 • sivukonttoreissa.

Suurin etäisyys kaivojen välillä riippuu jätevesiputkien asennuksesta (edellyttäen, että putki kulkee suorassa viivassa):

 • 100 mm: n poikkileikkaukseltaan asennettavan putken kokoonpanon yhteydessä asennetaan kaivokset verkkojen tarkastusta ja huoltoa varten joka 15 metrin välein;
 • jos käytetään 150 mm: n putkia, niin katselusakset on erotettava toisistaan ​​vähintään 30 metriä;
 • 200-450 millimetrin putkikoko - etäisyys nousee viisikymmentä metriä;
 • Suurten jätevesiverkkojen rakentamista varten on tarpeen suunnitella tarkastusakselien asennus 75 metrin välein.

Vihje! Edellä olevasta käy ilmi, että mitä suurempi putkilinja on, sitä pitempi etäisyys voi erottaa tarkastusakselit toisistaan.

pyörivä

Tämä laji on asennettu, kun suoraviivainen suunta muuttuu. Tällaisen kaivoksen tarkoitus ja sen suunnitteluominaisuudet eivät poikkea tarkistuksesta.

Kaivosten asentaminen pyörimisalueelle on välttämätöntä siksi, että nurkissa muodostuu usein tukoksia ja akselin läsnäolo mahdollistaa tukoksen puhdistuksen ja poistamisen, mikä palauttaa järjestelmän toiminnan. Pyörivien akseleiden välinen etäisyys riippuu verkkojen kokoonpanosta, koska ne on asennettava kääntöpisteisiin.

Pudota pudotuksia

Kun rakennat paikallisen viemäriverkon monimutkaisessa maastossa, on mahdotonta tehdä ilman tarkastusakselien käyttöä. Tällaiset kuopat on asennettava alueille, joilla on vaikea maasto, koska putkilinjan sijoittaminen on tärkeää ja putkistojen optimaalinen kaltevuus on säilytettävä.

Jotta tiivistettäisiin tiivisteen syvyydessä olevat erot vaikeissa alueissa, asennetaan differentiaalinen kaivo. Näiden verkkoelementtien väliset etäisyydet riippuvat maaston monimutkaisuudesta ja putkiston kokoonpanosta. Lisäesteet pudotuskaivojen asennusta varten:

 • syvyyden ero ei saa ylittää kolmea metriä;
 • jos pudotuskorkeus on pieni (enintään 0,5 metriä), sen jälkeen tyhjennysaukon sijaan voit asentaa revisioakselin tyhjennysaukkoon.

Kiviaineet ja sumut

Varastointikaivo on järjestelmän viimeinen osa. Mutta useammin paikallisen jätevesijärjestelmän rakentamisen yhteydessä käytetään akkujen sijasta polttoainetta. Tässä tapauksessa rakennetaan useita kaivoja 1,5 metrin etäisyydelle toisistaan. Viimeinen kaivo tehdään suodattamalla (ilman pohjaa), murskattu kivi kaadetaan siihen noin 0,5 metrin kerroksella.

Suodattimen sijainnin valinnassa on erittäin tärkeää säilyttää optimaalinen etäisyys tästä kohteesta muihin rakennuksiin sivustossa.

Suodatuskaivojen asennusohjeet

Selostamme, kuinka valita oikea paikka suodattimen asentamiseksi hyvin muihin sivuston kohteisiin verrattuna.

Juo hyvin

Etäisyys kaivosta juomaveden tai kaivon kanssa on tiukasti säädelty. Kahden asennuksen liikaa sijoittaminen uhkaa olla ympäristökatastrofi. Saastuminen vesistöalueilla voi tehdä veden juomattomaksi, mikä jo uhkaa alueen asukkaiden terveyttä.

On tärkeää asentaa SNiP: n vaatimusten mukaisesti paitsi suodatuskaivojen lisäksi myös ilmatiiviitä akkuja. Vaikuttaa siltä, ​​että tämä varotoimenpide on tarpeeton, koska ilmanvaihtoaukot eivät pääse kosketuksiin maan kanssa eikä aiheuta saastumista.

On kuitenkin mahdotonta sulkea pois taajuusmuuttajan paineenalennukseen liittyvän hätätilanne. Samaan aikaan likainen vesi voi päästä paitsi maahan, myös vesistöihin.

Saastuneen nesteen vuoto voi myös tapahtua epäasianmukaisen asennuksen yhteydessä, esimerkiksi jos putkiliitoksia ei ole asianmukaisesti suljettu. Veden saanti ja viemäriveden välinen vähimmäisetäisyys riippuvat maaperän ominaisuuksista ja tarkemmin sen kyvystä siirtää vettä.

Jos maa on pääosin savi, niin vähimmäisetäisyys on 430 metriä. Hyvän maaperäläpäisevyyden vuoksi etäisyyttä on nostettava 60-80 metriin.

Vihje! Maaperän laadullisten ominaisuuksien määrittämiseksi suodatuspaikkojen läsnäolon tunnistamiseksi tarvitaan geologista tutkimusta.

Laitosten suunnittelussa on tärkeää järjestää asianmukaisesti viemäriputket ja vesiputket. Veden syöttöputken ja viemäriputken välinen vähimmäisetäisyys on 10 metriä. Tällöin vesijohtoputket on sijoitettava korkeammalle kuin viemäriputket.

Viemäriverkoston rakentamisen yhteydessä on erittäin tärkeää sijoittaa kaivoja oikein asuinrakennukseen. Itse puhdistuslaitetta ei pitäisi sijoittaa lähelle taloa seuraavista syistä:

 • hajuhaittojen riski;
 • vaara rakennusten perustusten pesemisestä suodattamalla vettä maaperään;
 • vaara altistaa kellareille.

Pienin etäisyys suodattimesta rakennuksen perustukseen on 6 metriä. Käytännössä on kuitenkin toivottavaa sisällyttää käsittelylaitokseen 10-15 metriä. Tämä septisen säiliön sijoittaminen tarjoaa maksimaalisen mukavuuden.

Vihje! On tärkeää asentaa viemärijärjestelmä etäisyyteen, ei vain kotisi vaan myös lähialueiden taloilta. Septisen säiliön erillinen etäisyys etäisyydellä sijaitsevan talon kanssa olisi oltava yli 10 metriä.

Sijoitusvinkit

Paikallisen jätevesijärjestelmän rakentamisessa on äärimmäisen tärkeä asema viemärikaivoissa. Seuraavassa on joitain ohjeita:

 • Kun valitset sijainnin suodattamalla viemäriputkistot, ei pidä ylläpitää vain asennus-, asuinrakennusten ja kaivon välistä etäisyyttä, mutta myös unohda, että septiset säiliöt tai akut on puhdistettava säännöllisesti. Siksi on tarpeen säätää vapaan kulkuyhteyden saatavuudesta kumulatiiviselle laitokselle tai sumpille;
 • suodatinlaitoksia ei saa sijoittaa rakennusten vieressä. Ei ainoastaan ​​asuinrakennuksiin vaan myös muihin rakennuksiin - autotalliin, eläinsuojeluun, kylpyyn jne. Taloudellisten ja liitännäisrakennusten etäisyyden on oltava vähintään yksi metri;
 • ei saa sijoittaa lähelle puutarhaa ja muita kasvien istutuksia vesisuodatuksella. Kasvien juurisysteemi voi vaurioitua korkean kosteuden vuoksi. Siksi on tarpeen istuttaa puita vähintään neljän metrin etäisyydelle. Etäisyys pensaiden tulee olla vähintään metriä;
 • Suodatusyksikön ja viereisen osan välisen rajan on oltava vähintään kaksi metriä ja tiellä vähintään viisi metriä.

Viemärijärjestelmien hävittämisen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Sivuston omistajille voi hakea SES: ltä. Jos tarkastuksen aikana ilmenee, että viemäriverkot rakentuvat ristiriidassa SNiP: n vaatimusten kanssa, omistajille annetaan lupa rikkomusten poistamiseksi. Toisin sanoen on välttämätöntä puhdistaa uudelleen kaikki työ: purkaa kokoonpannut verkot ja koota ne uudelleen, mutta ottaen huomioon terveys- ja rakennusvaatimukset.

Joten on erittäin tärkeää säilyttää etäisyys viemärikaivoista SNiP: n mukaisesti. Standardien noudattamatta jättäminen johtaa vedenpoistojärjestelmän tehokkuuden tai ympäristöuhkien vähentymiseen.

Joten jos tarkastusakselien välinen etäisyys on suurempi kuin on tarpeen, putkilinjan pitäminen tukossa on äärimmäisen vaikeaa. Omistajat voivat odottaa vakavampia seurauksia, jos suodatinviemäripisteen ja juomavesipisteen välisen etäisyyden normeja ei noudateta.

Etäisyys putkikaivojen välillä

Wells - ulkoiseen jätevesijärjestelmään kuuluvat rakenteet, jotka ovat vastuussa paitsi jätevesien kertymisestä, kuten tyhjennysputkesta, mutta myös monia muita toimintoja. Yleensä järjestelmässä on useita erilaisia ​​tällaisia ​​laitteita, jotka on yhdistetty yhteen verkkoon. Ja jotta järjestelmä toimisi sujuvasti ja tehokkaasti, on noudatettava tiettyjä sääntöjä asennettaessa kaikki osat.

Yksi vivahteista on tietty etäisyys, jossa sinun on asennettava tietyntyyppinen viemäri hyvin. Tietäen nämä tiedot voit tehdä ulkoisen viemäriputken asennuksen omalle tai seurata vuokraavan yrityksen työtä.

Tyypit viemärikaivoja

Ensimmäinen asia, mitä sinun tarvitsee ymmärtää näiden laitteiden tyypit ja niiden suorittamat toiminnot. Joten tärkeimmät rakenteet ovat:

 1. Tarkastukset - ovat vastuussa järjestelmän valvonnasta ja sen puhdistamisesta tukkeutumisen yhteydessä.
 2. Käännä - ohjaa alueita, joissa viemärit muuttavat liikesuunnan, helpottavat kääntymien ja taivutusten pääsyä, jolloin tukokset eivät ole harvinaisia.
 3. Differentiaali - kompensoidaan putkilinjan kaltevuus, liian suuri tai pieni kaltevuus johtaa kiinteiden hiukkasten kerääntymiseen siihen.
 4. Nodal - pääsy liitäntäputkiin.

Kaiken tyyppisten viemärikaivojen välisestä etäisyydestä säädetään SNiP 2.04.03-85.

Video: Hyvän ja septisen säiliön terveysvaatimukset

Aukkojen välinen etäisyys

Joten, kaivojen osalta määritetään suurin sallittu arvo, joka on esitetty alla olevassa taulukossa:

Kuten näette, sitä suurempi linjan halkaisija, sitä kauemmas, voit asentaa tarkastuskaivoja. Seuraavassa on taulukko, jossa on vähimmäisarvoiset arvot, jotka riippuvat myös putkilinjan poikkileikkauksesta.

Pyörien kaivojen välinen etäisyys

Toiminnan ja suunnittelun kannalta tämä ulkoasu on samanlainen kuin edellinen. Ainoa ero on, että pyörivä kaivo asennetaan paikkoihin, joissa järjestelmä tekee käännöksen. Taivutuksissa tai käännöksissä on useimmiten muodostettu tukoksia, jotka helpottavat puhdistusta ja korjausta. Tällaisissa paikoissa on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Niiden välinen etäisyys lasketaan putkilinjan taivutusten välisten suorien osien pituuden perusteella. Jos paikan päällä on pidempi kuin säädöstekstien mukaan sallittu, se on varustettava tarkastuskaivoilla järjestelmän toiminnan täydellistä hallintaa varten.

Etäisyys pudotuskaivojen välillä

Jos alue, jolla jätevesi asennetaan, on monimutkainen helpotus, tämän tyyppisiä kaivoja käytetään. Alueella, jossa on suuri kaltevuus, putkilinjan kaltevuuskulma on myös suuri. Ja se uhkaa, että jäteveden nestemäinen komponentti kulkee putkien läpi nopeammin ja kiinteät hiukkaset asettuvat pinnalle ja muodostavat mashin. Pudotuskaivot kompensoivat virtausnopeuden.

SNiP ei täsmennä näiden rakenteiden välisiä etäisyyksiä, vaan useita muita vaatimuksia asetetaan:

 • yhden eron korkeus saa olla enintään 3 m;
 • pisaran syvyys jopa 0,5 m, pudotuskaivo voidaan korvata katselusyvyllä ylivuodolla;
 • rakenteet asennetaan putkien taivutuspaikkoihin.

Viemärikaivojen liitokset yhdistyvät yhdellä poisto- putkella. Siksi niille ei ole erityisiä vaatimuksia, lukuun ottamatta kaivoksen halkaisijaa.

Etäisyys putkikaivojen välillä

Viemärikaivojen välinen etäisyys - SNiP ja asennusohjeet

Sääntelyasiakirjoja on vaikea hallita etenkin muiden kuin ammattilaisten toimesta. Kaikkien teknisten verkkojen vaatimusten ymmärtämiseksi on välttämätöntä viettää paljon aikaa suuren materiaalin käsittelyyn. Verkko on myös melko ongelmallinen löytää täsmälleen tarvittavat tiedot: usein hakutulokset eivät ole niitä, joiden pitäisi olla.

Tässä artikkelissa kuvataan kaikki viemärijärjestelmään liittyvät tiedot, tarkastellaan päätyyppisiä viemärikaivoja, niiden parametreja ja rakenteiden vaatimuksia.

Yksityisten talojen viemärijärjestelmät

Esikaupunkialueiden järjestelyissä käytetään usein itsenäisiä viemäröintijärjestelmiä, joille on ominaista suuri määrä positiivisia ominaisuuksia. Jotkut järjestelmät ovat taloudellisesti elinkelpoisempia kuin keskuskerääjä, kun taas toiset ovat ainoa mahdollinen ratkaisu jäteveden ongelmaan.

Ulkoisen viemärijärjestelmän normaaliin toimintaan ja laadunvarmistuksen varmistamiseksi järjestelmän rakenne on järjestettävä asianomaisissa asiakirjoissa esitettyjen normien ja sääntöjen mukaisesti.

Viemäröintijärjestelmän asennus ja sen toiminta riippuvat suurelta osin tekijöistä, joihin kuuluvat:

 • valitun alueen topografiset indikaattorit;
 • maatyypit paikan päällä;
 • vesihuollon lähteiden saatavuus lähellä kohdetta;
 • alueelle jo olemassa olevien maanalaisten maanalaisten verkkojen suunnittelu.

Viemäriverkko voi olla melko yksinkertainen: yksinkertaisin rakenne koostuu yhdestä putkesta, joka kuljettaa viemäreitä kaivolle tai kaatopaikalle, joka sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Yksinkertaisin septisäiliö voidaan tehdä autojen renkaista, jotka on pinottu pystysuoraan toisiinsa: viemärit suodatetaan edelleen ja kiinteät jakeet pumpataan säännöllisesti jälkikokoojakoneella. Tämä malli soveltuu hyvin asuinalueisiin tai pieniin kaupunkialueisiin. Jotta viemärijärjestelmä toimisi normaalisti, riittää, että se varmistaa jatkuvan kaltevuuden ja pumppaa säännöllisesti.

On paljon vaikeampaa järjestää viemärijärjestelmä paikoilla, joilla on vaikea maasto tai jossa juomaveden sijainti on. Tällöin jätevesijärjestelmän on täytettävä saniteettitodistukset septisäiliöille tai jätesäiliöille. Järjestelmän suunnittelua voidaan lisäksi monimutkaistaa viemärijärjestelmän ja myrskyjen viemäröinnin yhteydessä. Katso myös: "Tarkastukset - tyypit ja asennustavat".
Tämä malli koostuu useista erillisistä putkistoista, joten sen käyttöä varten tarvitaan runsaasti kuoppia. Järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi sinun on otettava yhteyttä asiantuntijoihin tai tutkittava huolellisesti kaikki jäteveden vaatimuksiin liittyvät vivahteet.

Tyypit viemärikaivoja

Pääasiallinen dokumentti, jossa määritellään jäteveden elementtien suunnitteluominaisuudet ja etäisyys viemärikaivoista, on SniP 2.04.03-85 "Sewerage. Ulkoiset verkot ja tilat. Asiakirjassa on runsaasti vaatimuksia, mutta ei ole tarpeen tutkia kaikkia yksityisten talojen omistajia - riittää käsittelemään paikallisen vedenpoiston ongelmaa (lue myös: "Erilaisten viemärikaivojen rakentaminen"). Tärkeintä sinun tarvitsee tietää on, että kaikki viemärijärjestelmät edellyttävät välivuotoja, ja ne asennetaan riippuen eri tekijöistä.

SNiP: n mukaisten reikien välinen etäisyys

On tarpeen asentaa tarkastuskaivoja tällaisissa tilanteissa:

 • jos pitkä putki on suorassa linjassa;
 • putkessa olevien kierteiden tai putkien läsnäollessa sekä putken halkaisijan muuttamisen;
 • sivukonttoreiden läsnäollessa.

Ohjaamojen toiminta on seurata järjestelmää ja kykyä päästä käsiksi sisätiloihinsa ylläpitoon.

Määrittää kaivojen jäteveden SNiP: n välisen etäisyyden ja hänen mukaansa sinun on noudatettava näitä sääntöjä:

 • putkien halkaisija on 150 mm, kaivot asennetaan 35 metrin välein;
 • 200-450 mm - 50 m;
 • 500-600 mm - 75 m.

Putkien halkaisijan jatkuva kasvu mahdollistaa suurimman etäisyyden lisäämisen viemärikaivojen välillä vieläkin enemmän. Todennäköisyys tällaisen rakenteen esiintymiselle dachassa on kuitenkin äärimmäisen pieni, koska 3-4 henkilön tuottaman jäteveden määrä ei vaadi leveiden putkien läsnäoloa. Suurten putkien käyttö voi olla perusteltua, jos kaikki jätevesi kulkeutuu viemäriverkon läpi: sademäärä, kylpyvedet ja asuinkerrostalojen suorat jätteet.

Yksityisten viemärijärjestelmien järjestämisessä käytetään yleensä putkia, joiden halkaisija on 100 mm. Käytettäessä niitä, viemärikaivojen välinen etäisyys SNiP määrittelee 15 metrin etäisyydellä. Jos viemärijärjestelmässä ei ole taivutuksia, oksia ja koko pituudeltaan putkilinjan halkaisija ei muutu, etäisyys voidaan nostaa 50 metriin.

Kiertävät kuopat jätevedelle

Tämäntyyppiset kuopat tarkoituksensa ja rakenteensa mukaisesti ovat täysin samanlaiset kuin katselut, sillä ainoa ero on, että pyörivät kuopat asennetaan paikkoihin, joissa putkilinjan suunta muuttuu. Terävät mutkat suurilla pyörimisnopeuksilla ovat yleensä alueita, jotka ovat usein alttiina tukkeille, joten niiden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Se on tämä tehtävä, että kääntökaivot toimivat.

Pyörivien viemärikaivojen välinen etäisyys lasketaan yleensä putkilinjan taivutusten välisten suorien osien pituuden perusteella. Jos putkilinja on pidempi kuin normatiivinen asiakirja, se on varustettava tarkastuskaivoilla, jotta varmistetaan järjestelmän toiminnan riittävän hallinnan taso.

Pudota kuopat

Asentaminen jäteveden alueella vaikea maasto on melko hankala. Jos alueella on havaittavissa oleva kaltevuus, niin putkilinjan kaltevuus on myös tarkoituksenmukainen, mikä on ehdottoman mahdotonta sallia: jätevedet liikkuvat suurella nopeudella vähitellen laskeutumaan viemärijärjestelmän seinämiin, mikä tukkii sen ja tuhoaa sen.

Sääntelyasiakirjoissa puhutaan tarpeesta asentaa portaita, jotka asennetaan vaiheisiin ja kompensoivat jätehuollon suuria nopeuksia, säästäen muotoilun tukkeutumiselta (lisätietoja: "Erilliset viemärikaivot ovat tärkeitä välttämättömiä").

Tällöin SNiP ei määrittele erityistä etäisyyttä viemäreiden välillä, mutta sillä on joitain suunnittelutavoitteita:

 • ensinnäkin yhden eron korkeuden on oltava alle kolme metriä;
 • Toiseksi, kun pisarat ovat jopa 0,5 m: n syvyydessä (käytettäessä putkia, joiden läpimitta on enintään 600 mm), pudotuskaivoja voidaan korvata tarkastelukohteilla viemäreillä.

Muista aina muistaa, että kaikki jätevesijärjestelmät päätyvät läpivirtauspisteeseen, jossa lopullinen kaivo on välttämättä paikallaan, mikä edellyttää tarkastusluukun läsnäoloa.

Muut määräykset

Edellä kuvattujen standardien lisäksi, jotka ovat usein ongelma yksityisten sivustojen omistajille, koska niitä ei ole saatavissa, on myös muita, jotka on myös tehtävä, jotta jätevedenpuhdistamiseen liittyvät ongelmat voitaisiin välttää tulevaisuudessa. Esimerkiksi vähimmäisetäisyys viemäriputkista rakennukseen olisi oltava 3 m ja korkeintaan 12 m riippumatta siitä, millaista kaivoa käytetään. Etäisyys talosta viemärikaivoon on melko tärkeä indikaattori, jota on noudatettava. Lisäksi on tärkeää muistaa aina sellaisten terveysvaatimusten olemassaolo, jotka määrittävät vesistöjen, vesilähteiden, puutarhojen ja puutarhojen viemäröintisysteemien poiston.

Viemäriverkon asentaminen omalle alueelle ei ole suuri ongelma. Kaikki asennusputkiin liittyvät asennustyöt ja viemäriputkien järjestäminen ovat melko yksinkertaisia, ja jokainen asunnonomistaja voi tehdä niitä (lue myös "Viemärin asentaminen hyvin, muovi ja betoni, esimerkkejä"). Kaikista töistä löytyy muita artikkeleita tällä sivustolla, ja sitten kaikki tulee hyvin selkeiksi.

On erittäin tärkeää muistaa aina, että asiaa koskevien asiakirjojen sisältämien sääntöjen ja määräysten noudattaminen on edellytys viemärijärjestelmän normaalin toiminnan varmistamiselle. Jos et noudata sääntöjä, malli epäonnistuu säännöllisesti, tukkeutuu ja korjaus ja huolto ovat monimutkaisia. Viemärijakaumien asianmukainen asennus auttaa ehkäisemään mahdollisia ongelmia ja tarjoamaan korkealaatuisen pääsyn kaikkiin rakenteen osiin. Jos myrskyviemärijärjestelmän kaivojen välinen etäisyys säilyy, järjestelmän suorituskykyä on paljon helpompi seurata (lue myös: "Möyrynviemärijärjestelmän kuopat ovat laitteen muunnelmia").

Anna palautetta:

Mikä pitäisi olla viemäriputkien välinen etäisyys?

LVI- tai viemäröinti yksityisellä telakalla vaatii huolellista ja mitattua lähestymistapaa. Erityisesti etäisyydet viemäriverkkojen välillä ja vedenpoistojärjestelmän asennus talosta. Jos et noudata SNIP 2.04.03-85: ssä säädettyjä sääntöjä, se uhkaa saastuttaa vesijohtoveden lähteitä maaperän, talon pohjan tai minkä tahansa muun rakenteen hajoamisen sekä katkenneiden putkien aiheuttaman vesijohtojen ja viemäriputkien ja kyvyttömyyden antaa asianmukaisia ​​korjauksia.

Sääntelyasiakirjat ja kaivojen sijaintia koskevat säännöt

Aiemmin varustettujen viestien yksityiskohtainen asettelu talon läheisyydessä

Yksityisen talon vesi- ja viemäriputkien asentamisen yhteydessä on ensinnäkin otettava huomioon kaikki topografiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa viestinnän tehokkuuteen. Nämä ovat:

 • Kaikenlaiset maaperät luottamuksellisella alueella;
 • Mahdollisuus ja riski kompastua kiviaineksen päälle, kun asennetaan viemärikaivo;
 • Läsnäolo paikalla tai sen vieressä naapurin vesihuolto (hyvin, hyvin jne.);
 • Aiemmin varustettujen viestien yksityiskohtainen asettelu tontilla lähellä taloa.

Tärkeää: Jos otat nämä tekijät huomioon, putkistojen asentaminen talon lähellä tapahtuu SNIP-sääntöjen mukaisesti.

Yksinkertainen jätevesi

SNIP: n mukaan yksinkertaisin suorakuljettimen järjestely talon lähellä on toteutettava edellyttäen, että vastaanottava kaivo on vähintään etäisyydellä talosta ja muista rakennuksista 5 metriä

SNIP: n mukaan yksinkertaisin suorakaiteen keräimen järjestely talon lähellä on toteutettava edellyttäen, että vastaanottokuori sijaitsee vähintään etäisyydellä talosta ja muista rakennuksista 5 metriä. Ihannetapauksessa, jos etäisyys nostetaan 12 metriin.

Tällöin putket on sijoitettava suoraviivai- sella ilman taivutuksia ja kierroksia, jotka suuntautuvat kaatopaikalle. Kaltevuuden tulee olla hyväksyttävä arvo ja oltava vähintään 1 cm yhden metrin putken kohdalla.

Tällaisessa kuopassa vakiintunut vesi tyhjennetään vedenpoiston avulla maahan, ja loput hajotetun jäteveden partikkelit on pumpattava tyhjiöauton avulla.

Viemäröintilaite tontilla ongelmallisella helpotuksella

Putkien halkaisijan kasvaessa 200-450 mm: n etäisyydelle viemärikaivoja voidaan lisätä 50 metrin

SNIP-sääntöjen mukaan viemärijärjestelmän asentaminen monimutkaiseen kokoonpanoon on tehtävä seuraavien sääntöjen mukaisesti:

 • Jos käytät halkaisijaltaan 100 mm: n putkia, kaivosta kaivoon on oltava 15 metriä.
 • Suurin etäisyys putkikaivojen välillä säädetään putkien halkaisijan mukaan (tasasuuntaajan kerääjän tilan mukaan). Joten, putkilla d = 150 mm, kaivojen välinen etäisyys voi olla 35 metriä. Tätä segmenttiä pidetään optimaalisena keräilijän tehokkaan toiminnan ja sen ylläpidon kannalta.
 • Putkien halkaisijan kasvaessa 200-450 mm: n etäisyydelle viemärikaivoja voidaan lisätä 50 metrin korkeuteen.
 • Jos monimutkaisen massakokoojan järjestely tapahtuu, SNIP-sääntöjen mukaan havainnointikaivojen välinen etäisyys voidaan nostaa 75 metriin.

Tärkeää: SNIPissä kuvatut parametrit koskevat vain suoralla linjalla sijaitsevia keräilijöitä. Lisäksi putkien läpimitan lisääminen yksityisessä osassa olisi tehtävä vain, jos kaikki jätevedet virtaavat kokoojien - myrskyn, kotitalouden, maan jne. Läpi.

Jätevesijärjestelmä pisaroineen ja kierroksineen

Kuoppien kääntö riippuu keräimen kääntymien määrästä oikeaan kulmaan

Jos viemäri on monimutkainen ja monta kierrosta, polven paikoissa on tarpeen asentaa tarkastuspyörästökaivoja. Koska nämä paikat ovat vaaravyöhykkeen jäteveden tehokkaaseen toimintaan, niiden saatavuus on pidettävä ympäri vuoden.

SNIP: n mukaan pyörivien kaivojen välistä etäisyyttä ei ole säädetty. Kuoppien kääntö riippuu keräimen kääntymien määrästä oikeaan kulmaan.

Jos puhumme monimutkaisesta alueelta, joka menee suuren rinteen alle, täällä SNIP: n mukaan on välttämätöntä asentaa differentiaalikaivoja, mikä olisi välttämätöntä. Tällaisten säiliöiden ansiosta jätevesien nopeutta vähennetään, mikä tarkoittaa, että koko jätevesijärjestelmä suojataan jätevesilietteen sedimentoitumiselta, joka voi liikkua suurella nopeudella suuren kaltevuuden alla. Tämä ei saisi sallia säiliön tukosten estämiseksi.

SNIP: n mukaan pudotuskaivoja asennettaessa on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Kokonaiskorkeus yhden eron tapauksessa saa olla enintään kolme metriä;
 • Jos pudotus on minimaalinen ja sen korkeus ei ole yli 0,5 metriä, ja putkien käytön, joiden d arvo on 600 mm, erotussäiliöt voidaan korvata tarkastussäiliöillä, mutta tyhjennysasennossa. Mutta tiedetään, että kun järjestetään viemärijärjestelmä yksityiselle tontille, käytetään pääasiassa halkaisijaltaan 100 mm: n putkia, joten erotussäiliön asennusta ei voida välttää.

On tärkeää, että jos sinulla on vaikea kehittää itsenäisesti viemärijärjestelmää ottaen huomioon kaikki säännöt, on ehkä parempi kutsua asiantuntijoita, jotka muodostavat oikean järjestelmän putkilinjan asennusta varten.

Viemärien ja rakennuksen välinen etäisyys: sääntelyvaatimukset

Ulkoilmaverkon rakentamisen suunnittelussa on noudatettava rakennusmääräysten mukaisia ​​vaatimuksia. Erityisesti oikea etäisyys rakennuksesta viemäriin on säilytettävä. Tarvittavat tiedot voidaan etsiä hyvin kauan, kun otetaan huomioon sääntelyasiakirjojen määrä ja lukemisen vaikeus keskimääräiselle henkilölle. Hakua ja säästöä on yksinkertaisempia, alla on vain tietoja, joihin kannattaa luottaa, kun valitaan paikka, jossa jäteveden käsittelylaitokset sijoitetaan yksityiseen juoniin.

pitoisuus

Optimaalisen sijainnin valinta ei riipu pelkästään sisäisten rakenteiden luonteesta vaan myös jäteveden rakenteesta. Erityisen tärkeää on sijoittaa asianmukaisesti jäteveden käsittelyyn tarkoitetut laitteet, jotka voidaan jakaa kertyviksi (suljetulla pohjalla) ja suodattamalla (ilman pohjaa).

Viemäröintitilojen sijainti paikan päällä säännellään SNiP: llä

Pienin etäisyys talosta viemärikaivoon on 3 metriä. Tämä on välttämätön etäisyys, jossa jätevedenpuhdistamon rakentaminen ei aiheuta tuhoisaa vaikutusta rakennuksen perustuksiin. Suurin etäisyys ensimmäisestä kuopasta ei saisi ylittää 12 m. Kauempana oleva sijainti voi johtaa usein tukkeutumiseen ja vaikeuttaa putkilinjan huoltoa.

Kun valitset jäteveden käsittelylaitoksen sijainnin, harkitse myös sen tilavuutta. Jos kapasiteetti on enintään 1 m³, esine voidaan sijoittaa mahdollisimman pieneen etäisyyteen talosta. Lisääntyvällä äänenvoimakkuudella on toivottavaa lisätä suhteellisesti etäisyyttä.

Kumulatiivisten septitankkien sijainti suhteessa asuinrakennukseen

Ajoradan ja naapurin aidan osalta tässä tapauksessa asetetaan samoja vaatimuksia kuin asuinrakennukselle - vähintään 3 metrin etäisyydelle. Mutta asuinrakennuksiin liittyvä sijainti ei ole niin tiukat kriteerit. Tärkeintä on ylläpitää 1 m etäisyydellä.

Jos puhdistamossa ei ole tiivistä pohjaa, eli tyhjennys alustavan suodatuksen jälkeen maahan, niin viemäriverkon ja rakennuksen välinen etäisyys on nostettava 10-12 metriin.

Kotitalouksien jätevesien käsittelyssä on rakennusten perustusten lisäksi suojattava terveysstandardeja. Jotta juomaveden lähteen saastuminen estyy, suodatuskaivo sijaitsee 50 metrin päähän. Lähimmälle säiliölle minimietäisyys on 30 m.

Jäteveden hävittämispaikan layout maaperään

Varastointi- ja suodatusrakenteiden lisäksi on olemassa muita tyyppisiä kuoppeja, joita käytetään ulkona olevan jäteveden asennukseen ja huoltoon. Niistä:

Koska tällaisia ​​laitteita ei ole tarkoitettu jätevesien kerääntymiseen, ne eivät aiheuta vaaraa rakennusten ja luonnollisten kohteiden perustalle. Tällöin nämä rakenteet on sijoitettava oikein suhteessa toisiinsa.

Tällaiset rakenteet on tarkoitettu jäteveden tarkastukseen ja huoltoon. Niitä käytetään monimutkaisissa ulkoisissa verkoissa, joissa on suuri putkilinjan pituus. SNiP: n mukaan tarkkailuvesien kanavien välinen etäisyys riippuu putken koosta. Seuraavat standardit ovat:

 • Ø110 mm - 15 m;
 • Ø150 mm - 35 m;
 • Ø200-450 mm - 50 m;
 • Ø500-600 mm - 75 m.

Kotitalousjärjestelmissä putkia, joiden läpimitta on yli 150 mm, käytetään harvoin. Tyypillisesti ulkoisen viemärin halkaisija on 100-110 mm. Näin ollen tässä tapauksessa on tarpeen asentaa tarkkailurakenne 15 m: n välein. Vaikka suorien osien kohdalla se saa lisätä välilyöntiä useilla metreillä.

Katselupisteiden sijainti

Pyörivät laitteet toimivat samoin kuin katselu. Niiden välistä etäisyyttä ei ole säädetty, koska ne sijaitsevat tarkasti määritellyissä paikoissa - putkiston mutka, jonka kulma ylittää 45 °. Nämä pisteet ovat alttiimpia tukkeutumille, joten näissä paikoissa on oltava mahdollisuus puhdistustoimenpiteiden suorittamiseen.

Kotimainen ja myrskyviemärien kääntökaivojen välinen etäisyys riippuu verkon suunnittelusta. Kuitenkin, jos kierrosten välissä on pitkä suoraviiva, lisäksi tämä aukko asennetaan katselupisteeseen.

Putkilinjan suuret mutkat on varustettava pyörivillä rakenteilla.

Jos on tarpeen asentaa viemäriverkko rinteelle, käytetään differentiaalisia rakenteita. Nämä kuopat on suunniteltu normalisoimaan nesteen virtausnopeus, koska jäteveden liian voimakas liike voi johtaa tukkeutumiseen.

Tällaisten rakenteiden välinen etäisyys riippuu helpotuksen erityispiirteistä ja on yksilöllinen jokaiselle paikkakunnalle. Siinä olisi otettava huomioon joitain teknisiä yksityiskohtia:

 • erotuskyvyn korkeus saa olla enintään 3 m;
 • vähentää virtausnopeutta voidaan lisäksi asentaa sammutusosioita;
 • kun pudotus on pienempi kuin 0,5 m ja putkilinjan halkaisija on 600 mm, pudotuskaivon vaihto katselurakenteella, jossa on tyhjennys, sallitaan.

Jätevedenkäsittelyn järjestelmä rinteelle

Jos säilytetään oikeat etäisyydet viemäreiden ja muiden esineiden välillä rakennusmääräysten mukaisesti, sinulla ei ole ongelmia valvovaelinten tai naapureidesi kanssa. Samaan aikaan monimutkaisen järjestelmän suunnittelu tapahtuu paremmin asiantuntijoiden kanssa teknisten virheiden ja epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi, jotka voivat johtaa epämiellyttäviin seurauksiin.