Nauhan perustuksen vahvistaminen

Laskin vahvistaminen-Tape-Online v.1.0

Pitkittäisen, rakenteellisen ja poikittaisen lujituksen laskeminen nauhan perustuksille. Laskin perustuu SP 52-101-2003: een (SNiP 52-01-2003, SNiP 2.03.01-84), oppaasta SP 52-101-2003, Betoni- ja betoniteräsrakenteiden suunnitteluohjeet raskasta betonia (ilman esijännitystä).

Laskin-algoritmi

Rakenteellinen vahvistus

Jos tämä valikkovaihtoehto on valittu, laskin laskee perustan rakentamisen pitkittäisen raudoituksen minimipitoisuuden SP 52-101-2003 mukaisesti. Vahvistettu betonituotteiden vahvuus on vähintään 0,1-0,25 prosenttia betonin poikkipinta-alasta, joka vastaa teipin leveyden tuotetta nauhan työkorkeuden mukaan.

SP 52-101-2003 Kohta 8.3.4 (SP 52-101-2003: n edun analyysi 5.11 kohta, Raskasbetonista valmistettujen betoni- ja betoniteräsrakenteiden suunnitteluohjeet, 3.8 kohta)

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.11

Meidän tapauksessamme vahvistuksen vähimmäismäärä on 0,1% venytetyllä vyöhykkeellä. Koska nauhan pohjalla venytetty vyöhyke voi olla sekä nauhan yläpää että pohja, lujituksen prosenttiosuus on ylempi hihna 0,1% ja hihnan alareunan 0,1%.

Käytettäessä pituussuuntaisia ​​työstötankoja, joiden halkaisija on 10-40 mm. Säätöä varten on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 12 mm tankoja.

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.17

Suuntaviivat betoni- ja betonituotteiden suunnittelusta raskaasta betonista kappale 3.11

Suuntaviivat betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelusta, jotka on tehty raskaasta betonista, kohta 3.27

Suuntaviivat betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelusta, jotka on tehty raskaasta betonista kappale 3.94

Suuntaviivat betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelusta, jotka on tehty raskaasta betonista kappale 3.94

Pitkittäisen työvaijerin sauvojen välinen etäisyys

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.13 (yhteisyritys 52-101-2003 kohta 8.3.6)

Korvaus SP 52-101-2003 kohtaan 5.14 (SP 52-101-2003 kohta 8.3.7)

Suuntaviivat betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelusta, jotka on tehty raskaasta betonista kappale 3.95

Rakenteelliset liittimet (kutistekestävät)

Betoni- ja betoniteräsrakenteiden suunnittelusta annettujen ohjeiden mukaan kohdassa 3.104 (analoginen opas SP 52-101-2003, kohta 5.16) yli 700 mm: n palkkeihin on raken- nusvahvistus sivupinnoille (2 bar vahvistus yhdellä vaakarivillä). Rakenteen lujituksen korkeuden korkeus saa olla enintään 400 mm. Yhden lujituksen poikkipinta-alan on oltava vähintään 0,1% poikkileikkauspinnasta, joka on yhtä suuri kuin näiden sauvojen välinen etäisyys, puolet nauhan leveydestä, mutta enintään 200 mm.

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskaasta betonista kappale 3.104 (Ohje SP 52-101-2003 kohtaan 5.16)

Laskemalla käy ilmi, että rakennevahvikkeen suurin halkaisija on 12 mm. Laskimessa voi olla vähemmän (8 - 10 mm), mutta silti turvallisuussyistä on parempi käyttää 12 mm: n halkaisijaa.

esimerkki

 • Pohjan mitat suunnitelmassa: 10x10m (+ yksi laakeri sisäseinä)
 • Nauhan leveys: 0,4 m (400 mm)
 • Nauhan korkeus: 1 m (1000 mm)
 • Betonipäällyste: 50 mm (valittu oletuksena)
 • Rebar-halkaisija: 12mm

Nauhan poikkileikkauksen työkorkeus [ho] = Nauhakorkeus - (betonikerros + 0,5 * työvahvistimen halkaisija) = 1000 - (50 + 0,5 * 12) = 944 mm

Alemman (ylemmän) hihnan työhaaran poikkipinta-ala = (nauhan leveys * käyttökalan osan korkeus) * 0.001 = (400 * 944) * 0.001 = 378 mm2

Valitsimme tangon määrän liitteen 1 yhteisyrityksen 52-101-2003 mukaisesti.

Valitsemme osan, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin yllä olevassa osassa.

Tuloksena oli 4 halkaisijaltaan 12 mm: n (4F12 A III) lujitustangot, joiden poikkipinta-ala oli 452 mm.

Joten löysimme tangot yhdelle nauhallemme (oletetaan pohja). Ylhäältä saa saman. Yhteenvetona:

Alaviivan hihnan tangot: 4

Yläosan hihnassa olevien vanteiden lukumäärä: 4

Pitkittäisten työtangojen kokonaismäärä: 8

Nauhan pituussuuntaisen työvahvikkeen kokonaispoikkileikkaus = yhden tangon poikkipinta * pituussuuntaisten tangojen kokonaismäärä = 113,1 * 8 = 905 mm2

Nauhan kokonaispituus = Säätöpituus * 3 + Säätöleveys * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50 m (47,6 m laskimessa ottaen huomioon nauhan leveyden)

Tangojen kokonaispituus = Nauhan kokonaispituus * Pitkittäisten sauvojen kokonaislukumäärä = 47,6 * 8 = 400m = 381m

Vahvistuksen yhteenlaskettu massa = 1 metrin vahvistus (ks. Yllä olevassa taulukossa) * Vavat yhteensä 0,888 * 381 = 339 kg

Vahvistuksen määrä nauhaa kohden = yhden pituussuuntaisen vahvikkeen osa * sauvojen kokonaispituus / 1000000 = 113,1 * 381/1000000 = 0,04 m3

Arvioitu vahvistus

Jos tämäntyyppinen valikko on valittu, venytetyn vyöhykkeen pituussuuntainen työvahvistus lasketaan SP 52-101-2003: n käsikirjan mukaisesti.

Meidän tapauksessamme kiristetty vahvike asennetaan nauhan yläosaan ja pohjaan, joten meillä on työvahvistus puristetulla ja venytetyllä vyöhykkeellä.

esimerkki

 • Hihnan leveys: 0.4m
 • Hihnan korkeus: 1m
 • Betonipäällyste: 50mm
 • Merkki (luokka) betonista: M250 | B20
 • Rebar-halkaisija: 12mm
 • Armoriluokka: A400
 • Max. taivutusmomentti säätöön: 70kNm

Rb: n löytämiseksi käytämme SP 52-101-2003: n käsikirjan taulukkoa 2.2

Rs: n löytämiseen käytetään taulukon 2.6 etuja SP 52-101-2003: lle

Maksimi taivutusmomentti [M] oli aiemmin löydetty. Löydä se sinun täytyy tietää hajautettu kuorma painosta talon (mukaan lukien säätiö). Näihin tarkoituksiin voit käyttää laskinta: Paino-Home-Online v.1.0

Taivutusmomentin etsintämuunnittelujärjestelmä: palkki joustavalla pohjalla.

Laskelma selkeyden vuoksi tuotamme [cm]: ssa.

Työkappaleen korkeus [ho] = nauhan korkeus - (suojaava betonikerros + 0,5 * vahvistuksen halkaisija) = 100cm - [5cm + 0,6cm] = 94,4cm

Am = 700000kgs * cm / [117kg / cm2 * 40cm * 94,4cm * 94,4cm] = 0,016

Kuten = [117kgs / cm2 * 40cm * 94,4cm] * [1 - apt. juuren (1 - 2 * 0,016)] / 3650kgs / cm2 = 2,06 cm2 = 206mm2

Nyt on verrattava rakenteen vahvistamisen laskentaan ja poikkipinta-alaan (0,1% nauhan poikkileikkauksesta) saadun työvahvikkeen poikkipinta-ala. Jos rakentavan raudoituksen pinta-ala osoittautuu enemmän laskettavaksi, sitten lasketaan konstruktivinen, jos ei.

Vetolujuuden poikkipinta-ala rakenteellisella vahvikkeella (0,1%): 378 mm2

Vetolujuuden poikkipinta-ala laskennassa: 250 mm2

Lopuksi valitaan poikkileikkausalue rakentavalla lujituksella.

Ristivahvikkeet (kiinnikkeet)

Poikittainen vahvistus lasketaan käyttäjän mukaan.

Poikittaistehon standardit

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.18

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.21

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.21

Korvaus SP 52-101-2003 kohtaan 5.23

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.20

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. Lauseke 3.105

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. Lauseke 3.106

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. Lauseke 3.107

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. Lauseke 3.109

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. 3.111 kohta

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. 2.14 kohta

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.24

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.22

Betonipeite

Käsikirja yhteisyritykselle 52-101-2003 Kohta 5.6

Korvaus SP 52-101-2003 kohtaan 5.8 (betoni- ja betonirakenteiden opas Suunnittelu raskaasta betonista 3.4)

Perusvahvistuksen vähimmäisprosentti

Vahvistus on menetelmä, jolla lisätään tukirakenteen kokonaislujuutta. Vahvistus on säädetty useimmissa perusrakenteissa, mutta jokaisessa säästötyypissä se suoritetaan tiettyjen vaatimusten mukaisesti. Vahvistuspalkkien sijainnin mukaan raudoitus voi olla pystysuora ja vaakasuora.

Rebar-sijoitusmenetelmät

Yleisin tyyppi on lujituksen vaakasuora sijoitus. Tämäntyyppinen raudoitus poistaa epätasaiset kuormitukset pohjaan, jotka johtuvat maaperän paisumisesta johtuvan pohja-alueiden erilaisesta kantavuudesta.

Pystysuora vahvistaminen tehdään useimmiten horisontaalin lisäksi. Tällainen toimenpide on välttämätön silloin, kun pohja altistuu voimakkaille horisontaalisille kuormille.

Vahvistuksen vähimmäismäärä

Monet ovat kiinnostuneita tällaisesta indikaattorista, kuten säätiön vahvistuksen vähimmäisprosentti. Mutta tältä osin ei ole tiukkoja ohjeita. Vahvistusmäärää voidaan käyttää harkintasi mukaan. Voit myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka monta raudoitusta betonikupissa pitäisi olla.

Tätä tekijää ei voida laskea myös siksi, että monet tekijät ovat tärkeässä asemassa: perustan tyyppi, maaperä, rakennusten kerrosten määrä, perustusmateriaalien vahvuus ja paljon muuta. Siksi perustuksen vahvistuksen vähimmäismäärä on kussakin tapauksessa erilainen.

Joissakin tapauksissa säätiön vahvistaminen ei ole lainkaan tarpeen, mutta tämä tapahtuu harvoin. On mahdollista tehdä ilman vahvistusta siinä tapauksessa, että kuorma jakautuu säätöön tasaisesti eikä paikallista ylikuormitusta ole.

Mutta tämä on harvinaista, joten lähes aina on tehtävä vahvistus. Tämän menettelyn laiminlyönti johtaa rakennuksen sumentumiseen, seinämien halkeamien esiintymiseen ja muihin epämiellyttäviin seurauksiin.

Rebar-halkaisija

Vahvistimen tankoja on oltava vähintään 10-12 mm. Vahvistusosa määritetään laskemalla kuormitus säätöön. Vahvistustankojen asennus ja laskenta, lujitussuunnitelma on tehtävä siten, että niiden välinen etäisyys on 30 cm ja etäisyys alapinnan sisäpuolelta on vähintään 5 cm.

Alla on video, jossa on vahvistusnauhan säätö.

Kuinka määritellä vahvistusrakenteiden vähimmäisprosentti?

Normit antavat meille rajoituksen minkään rakenteen vahvistukselle, joka on vähintään vahvistuksen prosenttiosuus - vaikka laskemalla meilläkin on hyvin pieni vahvistusalue, meidän on verrattava sitä vahvistusosuuteen vähimmäismäärään ja asennettava vahvistus, joka ei ole pienempi kuin vahvistusprosentti.

Mistä saamme vahvistuksen prosenttiosuuden? Esimerkiksi "Vahvisteisten betonirakenteiden suunnittelua koskevat ohjeet" on taulukko 16, jossa on tietoja kaikentyyppisistä elementeistä.

Mutta tässä meillä on käsissä 0,05%, mutta kuinka voimme löytää vaaditun vähimmäisvahvistuksen?

Ensinnäkin sinun on ymmärrettävä, että emme yleensä etsi koko osaa, joka kuuluu osioon, nimittäin pituussuuntaisen työtasotilan alueeseen. Joskus tämä alue sijaitsee laudan yhdelle pinnalle (taulukossa se on nimeltään A - alue venytetyllä pinnalla ja A 'on paineistetun alueen alue), ja joskus se on koko elementin alue. Jokaista tapausta on tarkasteltava erikseen.

Esimerkkeinä mielestäni se on selvempi.

Esimerkki 1. Kun kyseessä on monoliittinen laatta, jonka paksuus on 200 mm (levyn poikkileikkauksen työkorkeus hö halutulle vahvistukselle 175 mm). Määritä raudan vähimmäismäärä lamellin alareunasta.

1) Löytää betonipinnan poikkipinta-ala 1 juoksevan mittalevyn:

1 ∙ 0,175 = 0,175 m² = 1750 cm2

2) Etsi oppaan taulukosta 16 vähimmäisvaatimus levyn vahvistamiseksi (taivutettavan elementin) osalta:

3) Tehdään osa koulusta tuntemasta:

4) Suhteellisesta osuudesta löydämme vaaditun vahvistusalueen:

X = 0,05 x 1750/100 = 0,88 cm2

5) Liitososien mukaan havaitsimme, että tämä alue vastaa 5 sauvaa, joiden halkaisija on 5 mm. Eli meillä ei ole oikeutta asentaa vähemmän.

Kiinnitä huomiota! Määritämme vahvistusalue yhdellä kasvot laattoja (eikä laatan koko poikkileikkauksen vahvistusaluetta), se vastaa vahvistamisen minimiosuutta.

Esimerkki 2. Ylikypsää levyä, jonka leveys on 1,2 m, paksuus 220 mm (työtaso korkeintaan hö, vaadittu lujuus 200 mm), pyöreät aukot, joiden läpimitta on 0,15 m, määrä 5 kpl. Määritä raudoituksen vähimmäismäärä levyn ylemmässä vyöhykkeessä.

Tarkastelemalla taulukon huomautusta näemme, että I-jaksossa (ja laskettaessa onttoja levyjä, joita käsittelemme annetulla I-jaksolla), on määritettävä 1 kohdassa kuvattu levyn pinta-ala:

1) Vähennetyn I-leikkauslevyn reunan leveys:

1,2 - 0,15 ∙ 5 = 0,45 m

2) Laskentatavan edellyttämä levyn poikkipinta-ala:

0,45 0,2 = 0,09 m² = 900 cm²

3) Etsi oppaan taulukosta 16 vähimmäisvaatimus levyn vahvistamiseksi (taivutettavan elementin) osalta:

4) Tee osuus:

5) Suhteellisesta osuudesta löydämme vaaditun vahvistusalueen:

X = 0,05 - 900/100 = 0,45 cm2

6) Liitososien mukaan havaitsimme, että tämä alue vastaa 7 sauvaa, joiden halkaisija on 3 mm. Eli meillä ei ole oikeutta asentaa vähemmän.

Ja kiinnitä huomiota jälleen! Määritämme vahvistusalue yhdellä kasvot laattoja (eikä laatan koko poikkileikkauksen vahvistusaluetta), se vastaa vahvistamisen minimiosuutta.

Esimerkki 3. Vahvistettu betonipohja on varustettu laitteilla, joiden pituus on 1500x1500 mm ja joka on tasaisesti vahvistettu koko kehällä. Säätiön arvioitu korkeus on 4 m. Määritä vahvistusosuuden vähimmäismäärä.

1) Löysää pohjan poikkipinta-ala:

1,5 ∙ 1,5 = 2,25 m² = 22 500 cm2

2) Löysimme oppaan taulukossa 16 vahvistusrajan vähimmäisprosenttiosuus, kun aikaisemmin määritetty arvo l0 / h = 4 / 1,5 = 4,4 24:

3) Tee osuus:

4) Suhteellisesta osuudesta löydämme vaaditun vahvistusalueen:

X = 0,25 x 1750/100 = 4,38 cm2

5) Liitososien mukaan havaitaan, että tämä alue vastaa 5 saumaa, joiden läpimitta on 12 mm, joka on asennettava jokaiselle pinnalle jokaisen seinän käyntimittarin kohdalla.

Huomaa, että jos seinämä olisi paksumpi, vahvistuksen vähimmäismäärä olisi laskenut voimakkaasti. Esimerkiksi seinän paksuuden ollessa 210 mm, tarvitaan 5 tankoa, joiden halkaisija on 10 mm, eikä 12.

Mikä on raudoitetun betonirakenteiden vähimmäisprosenttiosuus?

Rakennusteollisuudessa käytetään laajasti betoniteräsrakenteita, joiden luotettavuus ja kestävyys saadaan metallirungosta. Se voi ottaa merkittävän kuormituksen, jos valitset vahvistetun aallotetun sauvan oikean osan ja ylläpidä myös betonin raudoituksen ja pinnan välistä etäisyyttä seinissä, pylväissä, sääreissä ja palkkeissa. Tietäen vahvistusosuuden prosenttiosuuden, jolle laskelmia suoritetaan erityislaskelmissa, on helppo määrittää vähimmäismäärä vahvistusta. Kehyksen suunnittelussa on tärkeää pystyä määrittämään vahvistusindeksi.

Vahvistettu betonirakenteiden vahvistamisen prosenttiosuus - betonin suhde

Pitkän aikavälin toiminnan aikana rakennustekniikoille kohdistuu puristus- ja taivutuskuormat sekä vääntömomentit. Vahvistetun betonin kestävyyden lisäämiseksi ja sen käytön laajentamiseksi betonin vahvistaminen suoritetaan vahvikkeella. Rungon massasta, poikkileikkauksen palkkien halkaisijasta ja betonin osuudesta riippuu raudoitettujen betonirakenteiden vahvistusaste.

Ymmärrämme, kuinka tämä indikaattori lasketaan standardin vaatimusten mukaisesti.

Jotta vahvike täyttää tavoitteensa, on tarpeen laskea betonivahvistus, joka vastaa vähimmäisprosenttiosuutta.

Pylvään, palkin, säätiön tai pääseinämän vahvistamisen prosenttiosuus määritetään seuraavasti:

 • metallirungon paino jaetaan betonin monoliitin painolla;
 • tuloksena saatu arvo kerrotaan 100: llä.

Betonivahvistussuhde on tärkeä indikaattori, jota käytetään erilaisten lujuuslaskutoimitusten suorittamisessa. Vahvistuksen osuus vaihtelee:

 • betonikerroksen korotuksen aikana vahvistusindikaattori laskee;
 • kun käytetään suuren halkaisijan kerroksen vahvistamista.

Vahvistusindeksin määrittämiseksi valmisteluvaiheessa suoritetaan lujuuslaskutoimituksia, kehitetään dokumentaatio ja tehdään vahvistuspiirustus. Tässä otetaan huomioon betonipäällysteen paksuus, metallikehyksen rakenne ja palkkien poikkileikkauksen koko. Tämä alue määrittää sähköverkon kuormituskyvyn. Kun vahvistusalue kasvaa, vahvistusaste ja vastaavasti betonirakenteiden lujuus lisääntyvät. On suositeltavaa antaa halvemmalle halkaisijaltaan 12-14 mm sauvat, joilla on suurempi varmuusmarginaali.

Lujitusindeksillä on raja-arvot:

 • minimi on 0,05%. Betonirakenteiden toiminta ei ole sallittua määritetyn arvon alapuolella olevan raudan ominaispainon mukaan;
 • enintään 5%. Tämän indikaattorin ylitys johtaa teräsbetonimassan suorituskyvyn heikkenemiseen.

Rakennuskoodien vaatimusten ja betoniterästandardien vaatimusten noudattaminen takaa betonirakenteiden luotettavuuden. Tarkastelkaamme tarkemmin vahvistusosuuden rajoittavaa arvoa.

Luotettujen betonirakenteiden luotettavuuden takaamiseksi on noudatettava rakennuskoodien vaatimuksia.

Vähimmäisprosentti vahvistuksesta betoniteräsrakenteissa

Harkitse, mikä ilmaisee vahvistuksen vähimmäismäärän. Tämä on suurin sallittu arvo, jonka alapuolella rakennusrakenteiden tuhoutumisen todennäköisyys kasvaa voimakkaasti. Kun indikaattori on alle 0,05%, tuotteita ja rakenteita ei voida kutsua betonirakenteeksi. Alhaisempi arvo ilmaisee paikallisen betoniseurannan betonilla metallivahvikkeella.

Kuormituksen ominaisuuksista riippuen vähimmäisindikaattori vaihtelee seuraavien rajojen sisällä:

 • kun kerroinarvon arvo on 0,05, rakenne kykenee havaitsemaan venyttelyä ja puristusta, kun se altistuu kuormalle työskentelyosan ulkopuolelle;
 • lujituksen vähimmäisaste kasvaa arvoon 0,06%, kun se altistuu betonikerroksen kuormille, jotka sijaitsevat lujittavien häkkielementtien välillä;
 • epäkeskiselle puristukselle altistuvien rakennusten rakenteiden osalta teräsvahvikkeiden vähimmäispitoisuus on 0,25%.

Vahvistettaessa pituussuuntaista tasoa työelimen ääriviivaa kohti, vahvistusaste on kaksi kertaa määritelty arvo.

Lujitussuhde on raja-arvo monoliittisille perustuksille.

Vahvistettujen betonirakenteiden kasvavan turvamarginaalin etsiminen on epäkäytännöllistä ylittää raudoituksen enimmäisprosentti.

On epäkäytännöllistä ylittää raudoituksen enimmäisprosentti, jotta rakenteiden turvallisuustekijä lisääntyisi.

Tämä johtaa kielteisiin seurauksiin:

 • suunnittelun suorituskyvyn heikkeneminen;
 • merkittävä lisäys teräsbetonituotteiden painosta.

Valtion standardi säätelee raudoituksen raja-arvoa, joka on viisi prosenttia. Vahvisteisten betonirakenteiden valmistuksessa on tärkeää varmistaa betonin tunkeutuminen lujitusholkin syvyyteen ja estää ilmatyynyjen esiintyminen betonin sisällä. Vahvistuksessa kannattaa käyttää kuumavalssattua sauvaa, jolla on parannettu lujuus.

Mikä on betonin suojakerros

Voit estää korroosion vaurioitumisen voiman runkoa pitämällä kiinni kiinteästä etäisyydestä teräsverkosta betonipäällysteen pinnalle. Tätä aikaväliä kutsutaan suojakerrokseksi.

Sen arvo kantavien seinien ja betoniterästen osalta on:

 • 1,5 cm - levyille, joiden paksuus on yli 10 cm;
 • 1 cm - betoniseinien paksuus alle 10 cm.

Suojakerroksen koon vahvistusrivat ja ristikkorakenteet ovat hieman korkeammat:

 • 2 cm - betonin paksuuden ollessa yli 25 cm;
 • 1,5 cm - betonin paksuus pienempi kuin määritetty arvo.

On tärkeää tarkkailla suojaavaa kerrosta pylväiden tukemiseksi vähintään 2 cm: n tasolle ja myös säilyttää kiinteä aikaväli raudoituksesta betonipintaan 3 cm: n ja korkeammalle tasolle.

Suojakerroksen koko vaihtelee eri tyyppisille perustuksille ja se on:

 • 3 cm - esivalmistetut betonirakenteet;
 • 3,5 cm - monoliittisille alustoille, jotka on valmistettu ilman sementtityynyä;
 • 7 cm - kiinteille perustuksille, joissa ei ole vaimennuslevyä.

Rakennuskoodit ja -määräykset säätelevät suojakerroksen arvoa eri rakennustyypeille.

johtopäätös

Betonirakenteiden vahvistaminen vahvistuskoteloineen parantaa niiden kestävyyttä ja lisää lujuusominaisuuksia. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää määrittää vahvistusindeksi oikein. Työtä tehtäessä on noudatettava rakennusmääräyksiä ja määräyksiä sekä noudatettava voimassa olevien standardien määräyksiä.

Kuinka määritellä vahvistusrakenteiden vähimmäisprosentti? Vahvistustason prosenttiosuus

Säätiön vahvistuksen vähimmäisprosentti tehdään itse

Vahvistus on menetelmä, jolla lisätään tukirakenteen kokonaislujuutta. Vahvistus on säädetty useimmissa perusrakenteissa, mutta jokaisessa säästötyypissä se suoritetaan tiettyjen vaatimusten mukaisesti. Vahvistuspalkkien sijainnin mukaan raudoitus voi olla pystysuora ja vaakasuora.

Rebar-sijoitusmenetelmät

Yleisin tyyppi on lujituksen vaakasuora sijoitus. Tämäntyyppinen raudoitus poistaa epätasaiset kuormitukset pohjaan, jotka johtuvat maaperän paisumisesta johtuvan pohja-alueiden erilaisesta kantavuudesta.

Pystysuora vahvistaminen tehdään useimmiten horisontaalin lisäksi. Tällainen toimenpide on välttämätön silloin, kun pohja altistuu voimakkaille horisontaalisille kuormille.

Vahvistuksen vähimmäismäärä

Monet ovat kiinnostuneita tällaisesta indikaattorista, kuten säätiön vahvistuksen vähimmäisprosentti. Mutta tältä osin ei ole tiukkoja ohjeita. Vahvistusmäärää voidaan käyttää harkintasi mukaan. Voit myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka monta raudoitusta betonikupissa pitäisi olla.

Tätä tekijää ei voida laskea myös siksi, että monet tekijät ovat tärkeässä asemassa: perustan tyyppi, maaperä, rakennusten kerrosten määrä, perustusmateriaalien vahvuus ja paljon muuta. Siksi perustuksen vahvistuksen vähimmäismäärä on kussakin tapauksessa erilainen.

Joissakin tapauksissa säätiön vahvistaminen ei ole lainkaan tarpeen, mutta tämä tapahtuu harvoin. On mahdollista tehdä ilman vahvistusta siinä tapauksessa, että kuorma jakautuu säätöön tasaisesti eikä paikallista ylikuormitusta ole.

Mutta tämä on harvinaista, joten lähes aina on tehtävä vahvistus. Tämän menettelyn laiminlyönti johtaa rakennuksen sumentumiseen, seinämien halkeamien esiintymiseen ja muihin epämiellyttäviin seurauksiin.

Rebar-halkaisija

Vahvistimen tankoja on oltava vähintään 10-12 mm. Vahvistusosa määritetään laskemalla kuormitus säätöön. Vahvistustankojen asennus ja laskenta, lujitussuunnitelma on tehtävä siten, että niiden välinen etäisyys on 30 cm ja etäisyys alapinnan sisäpuolelta on vähintään 5 cm.

Alla on video, jossa on vahvistusnauhan säätö.

Kuinka määritellä vahvistusrakenteiden vähimmäisprosentti?

Normit antavat meille rajoituksen minkään rakenteen vahvistukselle, joka on vähintään vahvistuksen prosenttiosuus - vaikka laskemalla meilläkin on hyvin pieni vahvistusalue, meidän on verrattava sitä vahvistusosuuteen vähimmäismäärään ja asennettava vahvistus, joka ei ole pienempi kuin vahvistusprosentti.

Mistä saamme vahvistuksen prosenttiosuuden? Esimerkiksi "Vahvisteisten betonirakenteiden suunnittelua koskevat ohjeet" on taulukko 16, jossa on tietoja kaikentyyppisistä elementeistä.

Mutta tässä meillä on käsissä 0,05%, mutta kuinka voimme löytää vaaditun vähimmäisvahvistuksen?

Ensinnäkin sinun on ymmärrettävä, että emme yleensä etsi koko osaa, joka kuuluu osioon, nimittäin pituussuuntaisen työtasotilan alueeseen. Joskus tämä alue sijaitsee laudan yhdelle pinnalle (taulukossa se on nimeltään A - alue venytetyllä pinnalla ja A 'on paineistetun alueen alue), ja joskus se on koko elementin alue. Jokaista tapausta on tarkasteltava erikseen.

Esimerkkeinä mielestäni se on selvempi.

Esimerkki 1. Kun kyseessä on monoliittinen laatta, jonka paksuus on 200 mm (levyn poikkileikkauksen työkorkeus hö halutulle vahvistukselle 175 mm). Määritä raudan vähimmäismäärä lamellin alareunasta.

1) Löytää betonipinnan poikkipinta-ala 1 juoksevan mittalevyn:

1 ∙ 0,175 = 0,175 m² = 1750 cm2

2) Etsi oppaan taulukosta 16 vähimmäisvaatimus levyn vahvistamiseksi (taivutettavan elementin) osalta:

3) Tehdään osa koulusta tuntemasta:

4) Suhteellisesta osuudesta löydämme vaaditun vahvistusalueen:

X = 0,05 x 1750/100 = 0,88 cm2

5) Liitososien mukaan havaitsimme, että tämä alue vastaa 5 sauvaa, joiden halkaisija on 5 mm. Eli meillä ei ole oikeutta asentaa vähemmän.

Kiinnitä huomiota! Määritämme raudoituksen alueen yhdelle pintalevyn alustalle (eikä laattaosan koko poikkileikkauksen vahvistamiselle), mikä vastaa vahvistuksen vähimmäismäärää.

Esimerkki 2. Ylikypsää levyä, jonka leveys on 1,2 m, paksuus 220 mm (työtaso korkeintaan hö, vaadittu lujuus 200 mm), pyöreät aukot, joiden läpimitta on 0,15 m, määrä 5 kpl. Määritä raudoituksen vähimmäismäärä levyn ylemmässä vyöhykkeessä.

Tarkastelemalla taulukon huomautusta näemme, että I-jaksossa (ja laskettaessa onttoja levyjä, joita käsittelemme annetulla I-jaksolla), on määritettävä 1 kohdassa kuvattu levyn pinta-ala:

1) Vähennetyn I-leikkauslevyn reunan leveys:

1,2 - 0,15 ∙ 5 = 0,45 m

2) Laskentatavan edellyttämä levyn poikkipinta-ala:

0,45 0,2 = 0,09 m² = 900 cm²

3) Etsi oppaan taulukosta 16 vähimmäisvaatimus levyn vahvistamiseksi (taivutettavan elementin) osalta:

4) Tee osuus:

5) Suhteellisesta osuudesta löydämme vaaditun vahvistusalueen:

X = 0,05 - 900/100 = 0,45 cm2

6) Liitososien mukaan havaitsimme, että tämä alue vastaa 7 sauvaa, joiden halkaisija on 3 mm. Eli meillä ei ole oikeutta asentaa vähemmän.

Ja kiinnitä huomiota jälleen! Määritämme raudoituksen alueen yhdelle pintalevyn alustalle (eikä laattaosan koko poikkileikkauksen vahvistamiselle), mikä vastaa vahvistuksen vähimmäismäärää.

Esimerkki 3. Vahvistettu betonipohja on varustettu laitteilla, joiden pituus on 1500x1500 mm ja joka on tasaisesti vahvistettu koko kehällä. Säätiön arvioitu korkeus on 4 m. Määritä vahvistusosuuden vähimmäismäärä.

1) Löysää pohjan poikkipinta-ala:

1,5 ∙ 1,5 = 2,25 m² = 22 500 cm2

2) Löysimme oppaan taulukossa 16 raudoituksen vähimmäisprosenttiosuus säätöä varten, kun aiemmin määritetty arvo l0 / h = 4 / 0,9 = 4,4

Lisää kommentti

Kuinka laskea raudoituksen määrä, vahvistus lasketaan

Säätiön raudoituksen lukumäärän laskenta perustuu pohjan tyyppiin ja sen muotoon. Säätiön tyyppi ja koko määräytyvät ottaen huomioon maaperän rakenteelliset kuormitukset ja kantavuus. Aiemmin esimerkkinä laskettiin kuormitus säätiöön (artikkeli "Kuinka laskea kuorma pohjaan ja maahan") taloon, joka on 6 metriä 10 metriä ja jossa on kaksi sisäseinää. Tässä artikkelissa lasketaan saman talon liittimien määrä ja neulomakivi.

Lankamäärän laskentamallin vahvistaminen

Tämäntyyppisen perustuksen perusteella tarvitsemme vahvistamisen halkaisijaltaan 10 mm: n rei'itetyllä pinnalla (vahvistusluokka A3). Mitä suurempi raudoituksen halkaisija on, sitä vahvempi säätö.

Barpaksuuden valinta riippuu talon painosta ja maaperätyypistä. Jos maaperän kantavuus on riittävän korkea, ts. maaperä on tiheä ja epäselvä, pohja muuttuu vähemmän ja laatta voi olla vähemmän vakaa. Mitä suurempi paino kotona, sitä suurempi kuormitus säätiölle, sitä vakaampi sen pitäisi olla. Rakentaessasi kevyt puinen, runko, paneelitalo maahan hyvällä kantavuudella. Voidaan käyttää venttiilejä, joiden halkaisija on 10 mm. Ja päinvastoin, jos raskaan talon laatat perustuvat heikkoon maahan, vaaditaan vahvistus, jonka läpimitta on 14 mm - 16 mm.

6 cm x 10 m: n kokoiselle talolle on asetettava: (6 / 0.2 + 1) + (10 / 0.2 + 1) = 31 (sauvat kutakin 6 m) + 51 (10 metriä) = 82 baaria. Laattojen pohjalla on kaksi lujitushihnaa - ylempi ja alempi, joten palkkien määrä kaksinkertaistuu. Näyttää siltä,

82 * 2 = 164 sauvaa, sis. 62 sauvaa 6 m kummassakin ja 102 sauvaa 10 m kukin. Yhteensä 62 * 6 + 102 * 10 = 1392 m vahvistus.

Ylempi ruudukko on kytkettävä pohjaan, jolloin liitokset tehdään jokaisen leveyspalkin jokaisessa leikkauspisteessä poikittaissuunnassa. Yhteyksien määrä on: 31 * 51 = 1581 kpl. Jos levyn paksuus on 20 cm ja rungon etäisyys levyn pinnasta on 5 cm, liitäntä vaatii palkkeja 20-5-5 = 10 cm tai 0,1 m, liittimien palkkien kokonaispituus on 1581 * 0,1 = 158,1 m.

Pohjalevyn raudoituksen kokonaismäärä on: 1392 + 158,1 = 1550,1 m. Neulelangan laskeminen: sauvojen jokaisessa leikkauspisteessä on kaksi lujittavaa paritusta, jotka yhdistävät pitkittäisen palkin poikkipalkin ja niiden vastaavan parituksen pystysuoralla palkilla. Ylävyöiden yhteyksien määrä on 31 * 51 = 1581, alemmalla vyöhykkeellä sama. Kokonaisliitännät 1581 * 2 = 3162 kpl.

Kutakin asennettua parikaapelia varten vaaditaan neulomakivi, joka kaksinkertaistuu pituudeltaan 15 cm tai 30 cm.

Neuloverkon kokonaismäärä on yhtä suuri kuin yhteyksien lukumäärä kerrottuna solmujen lukumäärällä kussakin yhteydessä kerrottuna langan pituudella yhdellä sidonnalla: 3162 * 2 * 0,3 = 1897,2

Nauhan perustuksen vahvistaminen

Raudoituksen lukumäärän laskeminen nauhalementtien vahvistamiseksi

Nauhan perustus taipuu paljon pienemmäksi kuin pohjalevy, jolloin nauhalevyn vahvistamiseen käytetään pienemmän halkaisijan vahvistamista. Alhaisen rakennuksen rakentamisessa käytetään vahvempaa läpimittaa 10 mm - 12 mm useammin, harvemmin - 14 mm.

Riippumattoman nauhan korkeudesta riippumatta sen vahvistamisen aikana käytetään kahta hihnaa: lujituksen pituussuuntaiset palkit sijoitetaan 5 cm: n etäisyydelle nauhalevyn pinnasta sen ylä- ja alaosissa. Pituussuuntaiset tangot tarttuvat pohjaan kuormitukseen, joten käytetään ristikkorakenteita (luokka A3).

Nauhan jalustan vahvikehyksen poikittaiset ja pystysuorat tankoissa ei ole tällaista kuormaa, ja ne voidaan valmistaa tasaisesta lujasta (luokka A1 -vahvistus).

Nauhalevyn leveyden ollessa 40 cm, neljä pituussuuntaista palkkia riittää - kaksi ylhäältä ja kaksi pohjaa. Laajemman leveyden säätiön tai perusrakenteen rakentamisen aikana liikkuvan maaperän sekä raskas talon rakentamisen vuoksi on tarpeen käyttää useampia pitkittäisreikiä kussakin hihnassa (3 tai 4).

Kaistaleen pohjan pituus 6 m: n etäisyydellä 10 m: ssä on kaksi sisäseinää 6 + 10 + 6 + 10 + 6 + 10 = 48 m

Alapinnan leveys on 60 cm ja raudoitus 6 pituusakselilla, joiden pituus on 48 * 6 = 288 m.

Ristisakset ja pystysuuntaiset sauvat voidaan asentaa 0,5 m: n välein. Peruslevyn leveys on 60 cm, korkeus 190 cm ja rungon välikappaleet 5 cm peruspinnasta. Sileän raudoituksen pituus on 6 mm halkaisijalta (60-5-5) *. 2 + (190-5-5) * 3 = 640 cm tai 6,4 m, kokonaiskytkennät ovat 48 / 0,5 + 1 = 97 kpl, ne vaativat 97 * 6.4 = 620,8 m vahvistusta.

Jokaisella tällaisella yhdisteellä on 6 risteystä raudoitustarvikkeille ja tarvitsee 12 kpl neulontankaa. Langan pituus nipun kohdalla on 30 cm, rungon neulalangan kokonaiskulutus nauhan pohjalle on 0,3 mx 12 x 97 = 349,2 m.

Pylväspohjan vahvistusmäärän laskeminen

Vahvistettaessa peruspylväitä riittää, että käytetään 10 mm - 12 mm halkaisijaltaan lujitettua vahviketta. Pystysuorat palkit on tehty uritetusta lujasta (lujitusluokka A3). Vaakapalkkeja käytetään vain pystypalkkien yhdistämiseen yhdeksi kehykseksi, joka on tehty pienestä halkaisijasta (6 mm riittää). Useimmissa tapauksissa pilarin vahvikekehys koostuu 2-6 tangosta, joiden pituus on yhtä suuri kuin pylvään korkeus, tangot tasaisesti jakautuvat pylvään sisään. Pystysuuntaiset sauvat yhdistetään sarakkeen korkeudella 40 cm - 50 cm: n etäisyydellä.

Pylvääseen, jonka halkaisija on 40 cm ja pituus 2 metriä, voidaan rajoittaa neljällä halkaisijaltaan 12 mm halkaisijaltaan, vähintään 20 cm: n etäisyydellä, joka on sidottu pehmeällä vahvistuksella, jonka halkaisija on 6 mm neljään paikkaan.

Rei'itetyn raudoituksen kulutus pystypalkkeille 2 m * 4 = 8 m, sileän raudoituksen kulutus 0,2 * 4 * 4 = 3,2 m.

Täten 48 saraketta varten tarvitaan rei'itetty vahvike 8 m * 48 = 384 m, tasainen 3,2 m * 48 = 153,6 m

Kukin sarakkeen neljästä vaakasuorasta palkista on kiinnitetty neljään pystyasentoon. Neuloa ne 0,3 metriä * 4 * 4 = 4,8 metriä neulosta. 48 pylvästä varten tarvitaan 4,8 m * 48 = 230,4 m lankaa.

Laskentakustannusten laskeminen säätiölle

Kun lasketaan raudoituksen määrä metreinä, voimme laskea sen painon ja selvittää kustannukset. Tätä varten tarvitsemme taulukon yhden metrin raudoituksen painon riippuvuudesta halkaisijaltaan. Laskennan kaava on: (raudoituksen määrä metreinä) * (yhden lineaarisen vahvistusmomentin paino vastaavalle halkaisijalle) * (yhden tonnin vahvistus) / 1000.

vyö, laatta tyyppi ja pylväs

Rakennuksen rakennustöitä edeltää suunnittelutyö, jonka aikana määritetään perustapohjan tyyppi ja tarvittava rakennemateriaalin määrä. Tärkeä osa säätiötä on vahvistuskori. Se lisää pohjan lujuutta, vaimentaa vetovoimia ja taivutuskuormia sekä ehkäisee halkeamien muodostumista. Työn suorittamiseksi on välttämätöntä ymmärtää, kuinka paljon raudoitusta tarvitaan nauhan perustusten vahvistamiseen sekä pylväs- ja laattapohjaan. Käsittelemme laskelmien ominaisuuksia.

Rebar-kulutus nauhan perustusten vahvistamiseksi

Valmistaudumme laskemaan säätiön vahvistuksen määrän - tärkeitä kohtia

Kun suunnittelet yksityisen talon rakentamista, kiinnität erityistä huomiota lujitustangojen suunnitteluun, joka koettelee huomattavia kuormia säätiöön. Taitavasti kehitetty sähköverkon asennus ja optimaalisen lujituksen poikkileikkauksen avulla voidaan varmistaa perustuksen vaadittu säilyvyys ja pitkä käyttöikä.

Laske itsenäisesti raudoitusta säätöön eri tavoin:

 • käyttämällä ohjelmistovälineitä ja online-laskimia, jotka laskevat vahvistuksen käyttöparametrien käyttöönoton jälkeen;
 • suorittamaan manuaalisia laskelmia, jotka perustuvat säätiön rakenteellisiin ominaisuuksiin, ponnisteluihin ja ristikkoparametreihin.

Säätiö ottaa kuorman rakennuksen massasta ja jakaa sen tasaisesti maaperän tukipintaan.

Rakennusten rakentaminen toteutetaan erilaisilla säätiöillä:

 • nauha;
 • MDF;
 • columnar.
Raudoituksen laskeminen nauhan perustuksille

Ennen laskujen aloittamista sinun tulee ymmärtää voimakehyksen rakenne, joka koostuu seuraavista elementeistä:

 • pystysuorat ja poikittaiset sauvat, joiden välissä oli yhtä suuri väli;
 • neulomakivi, joka yhdistää pitkittäissuuntaisen hyppykytkimen ja pystytangot;
 • liitokset, jotka antavat vahvan liitos- ja venymäkiinnityksen.

Kussakin perusalustyypissä käytetään omaa peruskorjausjärjestelmää, joka riippuu seuraavista tekijöistä:

 • maaperän ominaisuudet;
 • rakennuksen mitat;
 • rakenteen rakenteelliset ominaisuudet;
 • käyttökuormat.

Käytä kalusteita, joissa on kalteva pinta, joka on erilainen:

 • leikkauskoko;
 • luokka;
 • havaitut kuormitustasot;
 • sijainti sähköverkossa;
 • sen arvoinen.
Vahvistuksen asettaminen teipin pohjalle

Eri säätiöille lasketaan seuraavat tiedot:

 • raudoituksen määrä säätiölle;
 • pystysuorat ja poikittaiset sauvat;
 • vahvistuskotelon kokonaispaino;
 • menetelmät terästangojen kiinnittämiseksi tehorakenteeseen;
 • laakeriverkon kokoonpanoteknologia;
 • vahvistuselementtien nousu.

On tärkeää suorittaa laskelma oikein. Säätiön sovitus tässä tapauksessa tarjoaa tarvittavan turvallisuuden. Tarkastellaan tarvittavia syöttötietoja laskelmia varten ja tutkitaan myös laskentamenetelmää erilaisten säätiöiden osalta.

Venttiilien lukumäärän laskeminen nauhateille

Nauhatyypin perusta lisää rakennusten vakautta eri maissa. Rakenne on konkreettinen nauha, joka toistaa rakennuksen muotoa ja sijaitsee pääseinien alla. Teräsvahvistuksen vahvistaminen lisää betonipohjan lujuusominaisuuksia ja vaikuttaa sen kestävyyteen. Spatiaalisen ristikon rakentamiseen voidaan käyttää 10 mm: n halkaisijaltaan vahvistavaa lujuutta.

Laskennan perustiedot:

 • säätiön pituus ja leveys;
 • teräsbetoniteipin osa;
 • kehyselementtien välinen etäisyys;
 • vyönauhojen kokonaismäärä;
 • ristikkokennokoko.
Kuinka paljon raudoitusta tarvitaan perustaksi

Harkitse laskutoimitukset:

 1. Laske nauhan ääriviivan kokonaispituus.
 2. Laske hihnojen elementtien määrä.
 3. Määritä vaakasuuntaisten sauvien materiaali.
 4. Laske pystypalkkien tarve.
 5. Laske poikkipalkkien pituus.
 6. Taita syntyvä kuva.

Tietäen päittäisosien kokonaismäärän, on mahdollista laskea tarve sitovalle langalle.

Vahvistuksen lukumäärän laskeminen pohjalevytyypillä

Laattojen rakentamisen perustana käytetään asuntojen rakennustyöt talviaikaan. Lujuusominaisuuksien varmistamiseksi käytetään 10-12 mm halkaisijaltaan vahvistussauvoja. Rakennusten suuremman massan kohdalla palkkien halkaisija on nostettava 1,4-1,6 cm: iin.

Voit laskea raudoituksen määrän laattarakenteen perustalle käyttäen seuraavia tietoja:

 • lujituksen alueellinen rakenne on rakennettu kahdelle tasolle;
 • tangot on yhdistetty neliösolujen muodossa, joiden sivu on 15-20 cm;
 • Vanteet suoritetaan hehkutetulla langalla kussakin liitospisteessä.
Monoliittisen pohjalevyn vahvistus

Vahvistustarpeen määrittämiseksi suorita seuraavat toimenpiteet:

 1. Määritä vaakatasoisten palkkien määrä jokaisessa tasossa.
 2. Laske solujen muodostavien lujitustangojen kokonaismäärät.
 3. Lisää tasoja yhdistävien pystytukien kokonaispituus.

Lisäämällä saadut arvot saadaan täydellinen vahvistusvaatimus. Tunnistamalla liitosmäärät on helppo määrittää tarvittava määrä teräslankaa.

Kuinka lasketaan vahvistus perustuspilarin rakenteessa

Saraketyypin pohjaa käytetään laajasti eri rakennusten rakentamiseen. Se koostuu nurkkaan ja pyöreästä poikkileikkauksesta, joka on asennettu rakennuksen kulmiin sekä pääseinien ja sisäisten väliseinien leikkauspisteisiin. Kantaelementtien lujuuden lisäämiseksi käytetään 1-1,2 cm: n poikkileikkaukseltaan rei'itetyt sauvat.

Sarake-tyyppisen raudoituksen määrä on helppo laskea ottaen huomioon seuraavat tiedot:

 • neliöprofiilin tukielementin runko on muodostettu neljästä sauvasta;
 • pyöreän osan teräsbetonituen ristikko koostuu kolmesta sauvasta;
 • vahvistuselementtien pituus vastaa tukipylvään mittoja;
 • Tukipylväskehyksen ristikkäistys tehdään 0,4-0,5 m: n välein.
Algoritmi raudoituskerroksen virtauksen laskemiseksi

 1. Määritä pystysuuntaisten tangojen pituus yhdestä tukikohdasta.
 2. Laske yhden kehyksen poikittaisosien kuva.
 3. Laske kokonaispituus lisäämällä tuloksena olevat arvot.

Tulos saadaan kerrottuna tuke- mien lukumäärän perusteella, jolloin saadaan vahvistuksen kokonaispituus.

Miten lasketaan raudoituksen perusta - esimerkki laskelmista

Tarkastellaan esimerkiksi, kuinka paljon vahvistusta tarvitaan 10x10-pohjaan, joka on muodostettu monoliittiseksi vahvistetuksi betoninauhaksi.

Laskelmien suorittamiseksi käytä seuraavia tietoja:

 • leveys pohjan 60 cm, voit asettaa jokaiselle vyölle 3 vaakasuoraa sauvaa;
 • 2 vahvistusvyötä on kytketty, kytketty pystypalkkeihin 1 m: n välein.
 • 10 x 10 m: n rakennukselle ja 0,8 m: n syvyyssuunnassa käytetään 10 mm halkaisijaltaan vahvistettua.
Kaapelien säätöruuvien kulutus

 1. Määritä rakennuksen pohjan kehä, lisää seinien pituus - (10 + 10) x2 = 40 m.
 2. Laskemme yhden vyöhykkeen vaakasuuntaisten elementtien lukumäärän kertoimalla ympärysmitta sauvojen määrällä yhdessä tasossa - 40x3 = 120 m.
 3. Pitkittäisten palkkien kokonaispituus määritetään kertomalla arvo, joka saadaan kerrosten 120x2 = 240 m lukumäärällä.
 4. Laskemme 10 pystysuuntaisten elementtien lukumäärän kummallekin puolelle 10x2x4 = 80 kpl.
 5. Pystysauvojen kokonaispituus on 80x0.8 = 64 m.
 6. Määritä 0,6 m: n pituisten hyppyjen pituus asennettuina kahdelle hihnalle (20 sivua kohden) - 10x2x4x0.6 = 48 m.
 7. Lisäämällä lujitustangojen pituus saadaan 240 + 64 + 48 = 352 m kokoinen kuva.

Teräslangan pituuden määrittäminen on helppoa. Yhteyksien määrä, kerrottuna yhden palan pituudella, joka on 20-30 cm, antaa halutun tuloksen.

Yhteenveto - kuinka tarpeellista on vahvistuksen laskeminen säätiössä

Kun suunnittelet talon, kylpyammeen tai kesämökin rakentamista, on helppo selvittää tarvikkeiden tarvetta omin käsin. Vaiheittaiset ohjeet antavat laskimelle mahdollisuuden laskea varret, jotka on tarkoitettu lujittavien palkkien valmistukseen, vahvistaen rakennuksen perustan. Tietäen, kuinka laskea venttiili, voit tehdä itsenäisesti laskelmia turvautumatta ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön. Oikein suoritetut laskelmat varmistavat perustan lujuuden, rakennuksen vakauden sekä pitkän käyttöiän.

Laskentamallin laskeminen yksityisen talon nauhan perustuksille

Monet uskovat, että poikkileikkaus ja metallipuiden lukumäärä perustetuissa sääolosuhteissa eivät ole erityisen tärkeitä, ja käytä kaikkea, mikä on kätevää, sidelangasta metalliputkiin. Mutta tällainen paheksunta voi olla huono vaikutus tulevaisuudessa, sekä itse säätiölle että seisomaan taloon.

Jotta tulevan kodin palvella sinua monta vuotta, on tarpeen, että talon perustus on riittävän vahva ja kestävä, ja säätiön vahvistamisen oikea laskenta on tässä tärkeässä asemassa.

Yksityisen talon liuskan perustan lujittaminen ei ole yhtä monimutkaista kuin miltä se näyttää ensimmäisellä silmäyksellä, ja pienentää vain vahvistamisen tarvittavan halkaisijan ja sen määrän määrittämistä.

Vahvistetun betoniteräsnauhan oikean laskemisen kannalta on tarpeen harkita tyypillistä nauhalementtien vahvistamista.

Yksityisille matalille rakennuksille käytetään pääasiassa kaksi vahvistusohjelmaa:

 • neljä tankoa
 • kuusi tankoa

Mikä vahvistusjärjestelmä valita? Se on hyvin yksinkertainen:

Ja niin, nauhalevyn leveydestä riippuen valitsimme vahvistusohjelman, nyt on valittava raudoituksen halkaisija.

Poikittaisen ja pystysuoran vahvikkeen halkaisijan laskeminen

Poikittaisen ja pystysuoran raudoituksen halkaisija on valittava taulukon mukaan:

Yksi- ja kaksikerroksisten yksityisten talojen rakentamiseen käytetään yleensä pystysuuntaisia ​​ja poikittaisia ​​vahvikkeita, joiden läpimitta on 8 mm, ja tämä on yleensä melko riittämätön alhaisten yksityisten rakennusten liuskeille.

Pitkittäisen vahvikkeen halkaisijan laskeminen

SNiP 52-01-2003: n mukaan pituussuuntaisen lujituksen vähimmäispoikkipinta-alan on oltava nauhalevyssä 0,1% raudoitetun betonin kokonaispoikkileikkauksesta. Tämä sääntö on välttämätöntä, kun valitaan raudoituksen läpimitta.

Kaikki on kirkasta lujitetun betoniliuskan poikkipinta-alan kanssa, on syytä moninkertaistaa säätiön leveys sen korkeudella, ts. Jos nauhan leveys on 40 cm ja korkeus 100 cm (1 m), leikkausalue on 4000 cm2.

Lujitteen poikkipinta-alan tulee olla 0,1% pohjan poikkipinta-alasta, joten syntyvä alue on 4000 cm2 / 1000 = 4 cm2.

Jotta ei voitu laskea kunkin sauvahylsyn poikkipinta-alaa, voit käyttää yksinkertaista merkkiä. Sen avulla voit helposti noutaa vaaditun raudoituksen läpimitan säätiölle.

Taulukossa on hyvin vähäisiä epätarkkuuksia, jotka liittyvät pyöristysnumeroihin, älä kiinnitä huomiota niihin.

Tärkeää: Kun nauhan pituus on alle 3 metriä, pituushaarukoiden vähimmäishalkaisijan on oltava 10 mm. Nauhan pituus on yli 3 m, pituussuuntaisen lujituksen vähimmäishalkaisijan on oltava 12 mm.

Ja niin, meillä on raudoituksen vähimmäisarvo poikkileikkausalueella, joka on 4 cm2 (tämä perustuu pituussuuntaisten palkkien lukumäärään).

Leveys 40 cm, riittää, että voimme käyttää neljällä sauvalla varustettua vahvistusohjelmaa. Palaamme pöytään ja tarkastelemme sarakkeessa, jossa annetaan arvot 4 vahvistuspalkille ja valitse sopivin arvo.

Täten päätämme, että perustamaamme 40 cm leveä, 1 m korkea, jossa on neljä sauvaa lujitemuovaus, sopivin vahvistus on halkaisijaltaan 12 mm, koska 4-varret, joiden halkaisijaltaan 4,52 cm2, ovat poikkileikkaukseltaan 4,52 cm2.

Rungon vahvikkeen halkaisijan laskenta kuuden tangon kanssa suoritetaan samalla tavalla, vain arvot on jo otettu sarakkeesta kuudella tankoilla.

Ei ole harvinaista, että vahvistus tuodaan rakennustyömaalle ja kun kehys alkaa neuloa, osoittautuu, että se ei riitä. Meidän on ostettava enemmän, maksettava toimituksesta, ja nämä ovat jo ylimääräisiä kuluja, jotka eivät ole ollenkaan toivottavia yksityisen talon rakentamisessa.

Jotta tämä ei tapahdu, on tarpeen laskea oikein raudoituksen määrä säätiölle.

Oletetaan, että meillä on tällainen säätiöjärjestelmä:

Yritetään laskea tällaisen kaistaleen raudoituksen määrä.

Pitkittäisen vahvikkeen lukumäärän laskeminen

Jotta laskettaisiin tarvittava määrä pituussuuntaista vahviketta säätöön, voit käyttää karkeaa laskentaa.

Ensin sinun täytyy löytää säätiön kaikkien seinien pituus, meidän tapauksessa meidän on oltava:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Koska meillä on 4-ytimen vahvistusjärjestelmä, tuloksena oleva arvo on kerrottava 4:

Olemme saaneet kaikkien pituussuuntaisten vahvistuspalkkien pituuden, mutta älä unohda, että:

Laskettaessa pituussuuntaisen lujituksen lukumäärää on otettava huomioon vahvistuksen käynnistäminen telakoinnin aikana, koska se usein tapahtuu, että lujitus toimitetaan pitkän sauvan 4-6 m: n osaan ja tarvittavan 12 m: n saavuttamiseksi meidän on kiinnitettävä useita tankoja. Telakoiden vahvistuspalkkien täytyy olla päällekkäin, kuten alla olevassa kaaviossa on esitetty, raudoituksen käynnistämisen tulee olla vähintään 30 halkaisijaltaan, ts. käytettäessä 12 mm: n halkaisijaltaan vähintään 12 * 30 = 360 mm (36 cm).

Tämän käynnistämisen mukauttamiseksi on kaksi tapaa:

 • Tee tangon asettelu ja laske tällaisten liitosten määrä
 • Lisää noin 10-15% tuloksena olevaan kuvaan, yleensä tämä riittää.

Käytämme toista vaihtoehtoa ja laskemalla perustan pituussuuntaisen vahvistuksen lukumäärää, meidän on lisättävä 10% 168 metriin:

168 + 168 * 0,1 = 184,8m

Tällöin laskettiin vain pituussuuntaisen vahvistuksen määrä, jonka läpimitta oli 12 mm, nyt lasketaan poikittaisten ja pystysuuntaisten sauvojen lukumäärä metreinä.

Poikittaisen ja pystysuoran vahvikkeen lukumäärän laskeminen kaistaleelle

Laskeaksemme poikittaisen ja pystysuoran vahvistuksen lukumäärää käännymme jälleen järjestelmään, josta on selvää, että yksi "suorakulmio" jättää:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Erityisesti otin marginaalin 0,3 ja 0,8, mutta 0,35 ja 0,90, jotta poikittainen ja pystysuora vahvike olisi hieman ulos muodostetusta suorakulmiosta.

Tärkeää: Erittäin usein rungon asentamisessa jo kaivettuun kaivoon pystysuora vahvike sijoitetaan kaivannon pohjaan ja joskus jopa hieman asettuu maahan, kehyksen vakauden parantamiseksi. Niinpä se on otettava huomioon, ja laskentaan ei ole tarvetta, vaan pystysuoran vahvistuksen 0,9 metrin pituutta, vaan sitä on lisättävä noin 10-20 cm: n korkeudella.

Nyt lasketaan tällaisten "suorakulmioiden" lukumäärä koko kehyksessä, kun otetaan huomioon, että nauhojen perusseinien kulmissa ja liitospaikassa on kaksi tällaista "suorakulmioa".

Otetaan ensin pisin sivu (12 m) ja lasketaan sen poikittaisen ja pystysuoran vahvistuksen määrä.

Kuten kaaviosta voidaan nähdä, 12 metrin puolelta löytyy 6 "suorakaiteen" ja kaksi osaa 5,4 metrin seinästä, joista kullakin on 10 uutta siltaa.

Näin meillä on ulos:

6 + 10 + 10 = 26 kpl.

26 "suorakulmioita" toisella puolella 12 m. Vastaavasti katsomme hyppääjiä 6 m: n seinälle ja olemme löytäneet 10 hyppyjä yhden kuuden metrin seinälle liuskajohdosta.

Koska meillä on kaksi 12 metrin seinää ja 6 metrin seinämillä meillä on 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 kappaletta.

Muista, että laskemme mukaan jokainen suorakulmio tuotti 2,5 metriä vahvistusta:

Venttiilien lukumäärän lopullinen laskenta

Olemme määrittäneet, että pituussuuntainen vahvistus on halkaisijaltaan 12 mm ja poikittainen ja pystysuora halkaisija 8 mm.

Edellisistä laskelmista havaittiin, että tarvitsemme 184,8 m pituussuuntaista lujitetta ja 205 m poikittaista ja pystysuoraa vahvistusta.

Edellä olevan säännön mukaisesti meidän on ostettava 190 - 200 m vahvistus, jonka halkaisija on 12 mm ja 210-220 m vahvistus, halkaisija 8 mm.

Jos vahvistus pysyy - älä huoli, se tulee käteväksi jopa kerran rakennusprosessin aikana.

Laskentamallin laskenta: kuinka laskea kuinka paljon tarvitset?

Betoni on erittäin kestävä puristuskuormalla, mutta se on paljon heikompaa venyttelyssä ja taivutuksessa. Rakenteiden suojaamiseksi hukka- ja taivutuskuormituksen tuhoamiselta on välttämätöntä käyttää metallia vahvistavia elementtejä - lujitusta verkosta valmistettu runko.

Se antaa päällekkäisiä vetovoimia, mikä suojaa rakennetta halkeamilta.

Säätiön vahvistuksen laskenta on erittäin tärkeä, koska se määrittää rakennuksen perustan vahvuuden epätasaisen kuormituksen, tuhoutumisen, maaperän samentumisen ja pohjaveden aktiivisen työn vuoksi.

Lujituksen määrä riippuu kuormasta ja perustasta. Betoni useimmiten rakentaa tällaisia ​​rakenteita:

Jokaisella tyypillä on omat suunnitteluominaisuudet, vastaavasti, ja raudoituksen laskenta on tehtävä vasta perustan määrittämisen jälkeen.

Nauhan tyyppi

Betoni teippi, joka on asetettu rakennuksen kehälle ja kaikkien laakerin seinien alle. Tällaisella pohjalla voi olla veto- ja taivutuskuormat pituussuunnassa. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota vaakasuoraan seinämille asennettuun vahvikkeeseen.

SNiP 52-01-2003 -standardin mukaan pituussuuntaisen lujituksen määrä on laskettava suunnittelun kuormituksesta riippuen, mutta vähintään 0,1% pohjan poikkipinta-alasta. Eli jos esimerkiksi teemme nauhan 1,5 metriä korkea ja 0,5 metriä leveä, niin metalli on tarpeen:

Valitun langan halkaisijan tunteminen on mahdollista laskea tarvittava määrä tangkoja. Jos esimerkiksi valitsimme halkaisijaltaan 12 mm sauvat, tarvitsemme niitä:

Pyöristää ylös ja saat 7. Muista kuitenkin muistaa, että tämä on vähimmäismäärä. On tarpeen lisätä ainakin yksi palkki säätöön ja aseta 4 hihnan yläosaan ja neljä pohjaan. Nämä ovat paikkoja, jotka kärsivät eniten vetojännityksistä.

Älä unohda, että pitkittäisvahvistuksessa saa käyttää vain uurettua lankaa.

Uskoo, että poikittainen (pystysuora) vahvistus ei kanna kuormitusta liuskan perustuksen koostumuksessa, joten vain ylä- ja alareunan hihnaa tarvitaan vain. Kuormitus voi kuitenkin jatkua.

Suurilla puristusvoimilla pitkittäissuunnassa on vaara horisontaalisen lujituksen vaurioitumisen vaara. Ja vain hyvä pystysuora vahvistus voi estää tämän.

Vaikka säännöt sallivat tässä tapauksessa sileän langan käytön, sen päät on taivutettava ja sidottava vaakasuuntaisilla sauvoilla.

Horisontaalisen vahvistusverkon pystypalkkien päällekkäisyyksien avulla voit poistaa kokonaan halkeamien ulkonäön puristuskuormitukset. Kysymys herättää, kuinka monta palkkia pitäisi sijoittaa?

Asetuksissa määritellyt määrät ovat sidoksissa palkkien halkaisijaan. Koska tällaisen voimakkaan kuormituksen todennäköisyys konkreettisessa nauhassa on vähäpätöinen, riittää yksi pystysuora vahvistaminen puolen metrin välein.

Tällaisten tietojen omistaminen ei ole vaikeaa laskea, kuinka paljon vahvistusta tarvitaan säätiöön. Kun olet määrittänyt palkkien lukumäärän, sinun on yksinkertaisesti kerrottava se betonirainan pituudella. Esimerkiksi jos profiilin parametrit vastaavat edellä mainittua ja talon koko on 10-12 metriä, tarvitset:

Älä unohda pystypalkkeja. Jos laitat ne puolen metrin välein, tarvitset:

Kokonaispituus kulkee 600 metriä, mutta kannattaa muistaa, että vaaka- ja pystysuoralle vahvistukselle voit käyttää eri tyyppisiä tankoja.

Katso videovalikoimamme aiheesta:

Laattoalaptio

Kiinteä monoliittinen laatta koko talon alueella on tavallisesti vaikuttava ulottuvuus kahdessa suunnassa. Vastaavasti pituus- ja poikittaisjohtoja kohdistetaan suunnilleen samalle kuormalle.

On välttämätöntä, että betoni on päällekkäin metallin kanssa sekä pitkin että poikki. Luodaan kiinteä raudoitusverkko, joka sallii sen kestämään pohjaan kohdistuvat vetolujuudet mihin tahansa suuntaan.

Mutta koska purkaminen voi tapahtua sekä levyn ylä- että alareunassa, on tarpeen asettaa lanka kahteen tasoon.

Olen iloinen siitä, että tämän perustuksen rakentamisessa on hidas todennäköisyys lujittaa jyrsintä.

Verkko estää yksittäisten palkkien poistamisen, koska pitkittäiset pitävät poikittaisia ​​tankoja ja poikittaiset palkit estävät pituussuuntaisen pullistumisen.

Siksi pystysuoria palkkeja ei yleensä tarvita, sinun täytyy laittaa muutamia vain tukemaan ylätason vahvistuskerrosta.

Laskettaessa vahvistusmäärää sinun on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on levyn tai alueen pituus ja leveys?
 • Mikä on ristikkosolun koko?
 • Tarvitsetko palkkeja - jäykisteitä? Kuinka moni tarvitsee niitä?

Ensimmäinen kysymys on yksinkertainen, sinun tarvitsee vain tarkastella projektia.

Toinen ei myöskään aiheuta ongelmia yksinkertaistetussa laskennassa. Koska levy usein kokee suuria kuormituksia kiertymisessä, taivuttamisessa ja repeämisessä, ne yrittävät sijoittaa sauvat useammin, mutta harvoin yli 15 senttimetriä.

Vakio versio - 20-30 senttimetriä. Voit noudattaa samoja vaatimuksia kuin SNiP 52-01-2003, ja laske haluamasi palkkien lukumäärä niiden perusteella. Laatan osalta pituussuuntaisia ​​ja poikittaisia ​​johtimia pidetään pituussuuntaisina.

Jäykistimet ovat yleensä siinä tapauksessa, että säätiön on kestettävä raskaita kuormituksia. Vahvistustelojen palkkien lukumäärän laskeminen tehdään samanlaiseksi kuin nauhalevy.

Pilarin rakenne

Pylväspohjan jokaista tukea pidetään erillisenä yksikkönä ja näin ollen vahvistusta lasketaan.

Yleensä pylväässä esiintyy pääasiassa puristuskuormia, mutta maan siirtämisessä voi myös syntyä taivutusvoimia.

Vastaavasti vain lujittavan rakenteen pystysuorat tankoja suorittavat työtä, ristipalkkeja tarvitaan vain pitämään kehyksen muotoa, kunnes se täytetään betonilla.

Yhdelle pylväälle riittää yleensä 3-4 baaria. Pienempi määrä ei salli luomaan kehystä, joka on jäykkä kaikissa suuntiin, suuremmalla numerolla on ylimääräinen voima.

Laskennan algoritmi on hyvin yksinkertainen, saadaksesi tuloksen sinun täytyy tietää tuen korkeus ja kuinka monta niistä on alueella:

 • Tuen pituus kerrotaan siinä olevien palkkien lukumäärän mukaan.
 • Tuloksena oleva luku kerrotaan tukien määrällä.

Tehtävä on hieman monimutkaisempi grillataessa. Häntä on myös vahvistettava ja se on yhdistettävä pilarien kanssa. Laskentaan täydentää tämä. Vyöt ovat välttämättömiä kaikkien käytettävissä olevien tukien päällekkäisyyden ja yhteyden varmistamiseksi.

 • Grillitasossa olevien tangojen määrä lasketaan samanlaiseksi kuin nauhan pohja.
 • Pylväiden metallin tilavuutta laskettaessa tukien korkeuteen on lisättävä grillauksen korkeus.
sisältöön ↑

Tärkeää muistaa

 • Laskemalla raudoituksen määrää, älä unohda lisätä 10-15% varauksesta vain siinä tapauksessa. Kulutus tulee olemaan hieman enemmän, koska tarvetta tehdä päällekkäisyys nivelen paikoissa jne.

Välittömästi täytyy laskea materiaali liimaustangolle.

Yleensä käytetään pehmeää teräslangaa, jotkut käyttävät nylonjalansseja.

Tai voit tehdä hitsaustyötä. Kuinka paljon pehmeitä lankoja tai hitsauselektrodeja tarvitaan, riippuu nippuihin tarvittavista risteyksistä.

 • Betonin kaatamisen yhteydessä on varmistettava, että lujittavan verkon kaikki metalliset elementit ovat päällekkäin. Vahvistus on suojattava paksulla betonikerroksella, mikä hidastaa merkittävästi teräksen korroosiota.
 • Katso videokokoelmamme lujitetun pohjan luomisesta:

  Nauhatasojen vahvistaminen: ominaisuudet ja tekninen järjestelmä

  Rakenteen lujittamisen ja rakennuksen tai rakenteen eliniän varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa perusta. Liuskajohdon vahvistamisprosessi on siinä, että kootaan "luuranko", joka toimii komponenttina puolustusrakenteena, joka tukahduttaa maaperän paineen pohjaseinämiin. Jotta tämä toiminto voitaisiin maksimoida, on tehtävä joitain valmistelutöitä: ja myös perehtyä rakennustöiden järjestämiseen ja järjestykseen.

  Nauhan perustuksen vahvistaminen

  Nauhateollisuuden perustana on konkreettinen ratkaisu, jonka koostumuksessa on kolme pääkomponenttia: sementti, hiekka ja vesi. Valitettavasti tämä rakennusmateriaali ei fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi takaa, että rakennuksen perustus ei muutu ajan kuluessa.

  Vahvistetaan nauhan jalka saadaan aikaan lujituksella, mikä antaa lujuuden rakenteelle.

  Jotta säätiön kyky kestää jaksottaista muutosta, terävä lämpötilahäviö ja muut haitallisesti vaikuttavat tekijät, on tarpeen, että rakennusmateriaalin rakenne sisältää metallin, jolla on erinomainen sitkeys ja joka pystyy tarjoamaan luotettavan kiinnityksen.

  Edellä esitetyn perusteella on mahdollista ymmärtää kaistaleperusteiden lujittaminen, kun rakennustöiden monimutkaisuus suoritetaan.

  Perusta on vahvistettava, jos venytysvyöhykkeiden esiintyminen on mahdollista. Venytyksen maksimaalinen arvo saattaa näkyä pohjan pinnalla - tämä on tärkein syy vahvistamiseen, joka lähestyy ylätasoa.

  Jotta nauhatulostimen runko ei altistu syövyttävälle prosessille, on välttämätöntä suojata se haitallisilta ulkoisilta vaikutuksilta betonikerroksen alla.

  Raudoituksen optimaalinen etäisyys nauhan perustuksille on 5 cm pinnasta.

  Kukaan ei voi tietää etukäteen, milloin ja mihin suuntaan muodonmuutos etenee: alareunassa voi esiintyä venytysvyöhykettä, kun keskus on taivutettu alaspäin ja myös ylhäällä, jos kehys taipuu. Siksi on vahvistettava molemmilla puolilla (pohja ja yläosa) vahvistusta, jonka läpimitta on 10-12 mm. On muistettava, että nauhan perustuksiin käytettävän raudoituksen on oltava uritetulla pinnalla, jonka ansiosta on mahdollista saavuttaa täydellinen kosketus betoniin.

  Jäljelle jäävät osat luurangon (horisontaaliset ja pystysuorat poikittaiset sauvat) pinta voivat olla sileitä ja halkaisija - pienempi. Kun monoliittisten nauhan perustusten lujittaminen on enintään 40 cm leveä, on sallittua käyttää neljää armatuotankoa (10-16 m pitkä), jotka on yhdistetty kehykseen, jonka läpimitta on 8 mm.

  On tarpeen kunnioittaa vaakatasojen (jos leveys on 40 cm) ja 30 cm: n välinen etäisyys.

  Kaistalevyllä, jolla on suuri pituus, pieni leveys, sen ansiosta siinä näkyy pituussuuntainen venytys, ja poikittainen venytys ei kuulu. Tällöin sileät ja ohuet poikittaiset pystysuorat ja vaakasuuntaiset sauvat tuottavat vain kehyksen, mutta eivät pysty ottamaan kuormaa.

  Suurten kulmien vahvistamisprosessiin on kiinnitettävä paljon huomiota, koska usein tapahtuu, että muodonmuutos ei koske kehyksen keskustaa, nurkkaan osaan. Kulmien vahvistaminen on tehtävä siten, että taivutetun vahvistuselementin toinen pää jättää yhden seinän ja toinen jättää toisen seinän.

  Erikoisasiantuntijoiden suositusten mukaiset sauvat liitetään johtimella, koska kaikki liittimet eivät ole teräksestä valmistettuja, mikä toimitetaan hitsaukseen. Ja jopa silloin, kun hitsaaminen on sallittua, havaitaan ongelmia, jotka eivät näy, jos liitäntää käytetään johdossa. Hitsauksen jälkeen ilmeneviin ongelmiin yleisimpiä ovat:

  1. Teräksen ylikuumeneminen, joka muuttaa materiaalin ominaisuuksia.
  2. Hitsauskentän kärki muuttuu ohuemmaksi.
  3. Hitsilla ei ole riittävää lujuutta ja paljon muuta.

  Kuinka tehdä vahvistusohjelman

  Vahvistusprosessi alkaa siitä, että ne asentavat muotin, asettaen sen sisäpinnan pergamentilla, mikä tulevaisuudessa yksinkertaistaa rakennuksen poistamista. Kehys on luotava tiukasti seuraavaa järjestelmää noudattaen:

  Kaivantoa vedetään ulos, maahan, johon vaaditaan tarvittava määrä vahvistusputkia (niiden pituuden on oltava yhtä suuri kuin pohjan syvyys). Samalla on tärkeää kunnioittaa etäisyyttä muotista, jonka koko on 50 mm ja korkeus 400-600 mm.

  Kaivannon pohjassa on asennettava 80 - 100 mm: n jalustan korkeus ja ne sijoittavat alarivin vahvistuksen. Telineitä voidaan asentaa tiilien reunoille.

  Tee sitten vahvistus- ja poikittaissillojen ylemmät ja alemmat rivit kiinnitys pystysuoraan asentoon asennettuihin tappeihin.

  Leikkauspisteitä vahvistetaan sitomalla lanka tai käyttämällä hitsausta.

  On välttämätöntä varmistaa etäisyyden tarkka noudattaminen aiotun pohjan ulkopinnalle. Tätä varten käytetään tiilet. Tämä on melkein tärkein edellytys, koska ei ole suositeltavaa asentaa metallirakenteita suoraan pohjaan. Ne on nostettava maanpinnan yläpuolelle vähintään 8 cm.

  Asentamalla raudoitus, aseta reiät tuuletukseen ja kaada sitten betoniliuos.

  Ilmanpoistoaukkojen on oltava tarpeellisia, koska ne lisäävät säätiön vaimennusominaisuuksia ja myös estävät roiskeita.

  Kulutustarvikkeiden laskeminen säätiölle

  Nauhateollisuuden laskemiseksi on tarpeen määrittää ennalta joitain parametreja. Tämä voidaan nähdä ottamalla huomioon seuraava esimerkki.

  Esimerkiksi suorakulmainen pohja annetaan seuraavilla perusmitatuilla:

  1. 3,5 metriä leveä.
  2. 10 metriä pitkä.
  3. Valukorkeus - 0,2 metriä.
  4. Hihnan leveys on 0,18 metriä.

  Ensin on laskettava valun kokonaistilavuus. Tämä vaatii tietoja pohjan koosta, joka on esimerkiksi muotoiltu rinnakkaisnauhalla. Joitakin yksinkertaisia ​​manipulointeja suoritetaan: mittaamalla alustan kehä ja kertomalla saatu kehä valun leveydellä ja korkeudella seuraavan kaavan mukaisesti:

  P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27 V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972.

  Sen jälkeen jatkamme monoliittisen perustan laskemista. Oli selvää meille, että pohjan, eli valun, mitat ovat noin 0,97 kuutiometriä. Seuraavaksi määritetään pohjan sisäpinnan tilavuus, joka vie nauhan sisäosan.

  Tämän tilavuuden laskemiseksi pohjan leveys ja pituus kerrotaan valun korkeudella. Tällöin kokonaistilavuuden arvo on yhtä suuri kuin:

  10 x 3,5 x 0,2 = 7 (kuutiometriä).

  Valun määrä vähennetään tuloksena olevasta kuvasta: 7 - 0,97 = 6,03 (kuutiometriä).

  Joten saimme seuraavat parametrit:

  Valun tilavuus on 0,97 cu. metriä. Täyteaineen sisäisen tilavuuden koko - 6,03 cu. metriä.

  Lisäksi vahvistetaan raudoituksen määrää. Esimerkiksi meillä on läpimitta-indikaattori 12 mm, valulla on kaksi vaakasuoraa lankaa (kaksi tangosta) ja pystysuuntaiset tangot on sijoitettava puoli metriä pitkin tunnettua reunaa - 27 metriä. On tarpeen moninkertaistaa 27 kahden vaakasuuntaisen sauvan avulla, mikä johtaa 54 metriin.

  Suorita pystysuuntaisten sauvojen laskeminen seuraavasti: 54/2 + 2 = 110 kappaletta (puoli metriä - 108 ja kaksi tankoa asennetaan rakenteen reunojen yli). Sitten on tarpeen lisätä kulma kulmissa, jolloin saadaan 114 kappaletta. Oletetaan, että tangon korkeus on 70 cm. Tällöin saadaan 114 x 0,7 - 79,8 metriä.

  Lopullinen kosketus tulee olemaan muottien laskenta.

  Esimerkiksi se rakennetaan levyiltä, ​​joilla on seuraavat parametrit:

  1. Paksuus - 2,5 cm.
  2. Pituus on 6 metriä.
  3. Leveys - 20 cm.

  Sivupintojen pinta-alan laskenta on seuraava:

  Ympärys kerrotaan valun korkeudella, tuloksena oleva luku kerrotaan kahdella (marginaalilla. Samalla sisäisen kehän pieneneminen verrattuna ulompiin ei oteta huomioon):

  27 x 0,2 x 2 = 10,8 neliömetriä. metriä.

  Laske levyjen alue:

  6 x 0,2 = 1,2 neliömetriä. metriä.

  10,8 m² M. metriä jaettuna tuloksena saadulla luvulla, jolloin arvo on 9.

  Joten sinulla on oltava 9 levyä, jotka ovat 6 metriä pitkiä. Älä unohda liittojen lisäämistä yhteydestä, jonka määrä määräytyy harkintasi mukaan.

  Tarvitset materiaaleja seuraavissa määrissä:

  1. Betoniliuos - 1 kpl. metri.
  2. Täyteaine on 6,5 um. metriä.
  3. Armeija - 134 metriä.
  4. Taulut - 27 metriä pitkä, leveys 20 cm.
  5. Ruuveja ja palkkeja harkintansa mukaan.

  Tämä on arvio.

  Kun olet oppinut teipin perustuksen oikeasta vahvistamisesta ja tarvittavien materiaalien laskemisesta, saat takuun, jonka avulla voit rakentaa luotettavan ja vankan perustan omilla kädilläsi, johon voit rakentaa monoliittisia rakenteita, joilla on jokin kokoonpano.