Maa-alan tilavuuden laskeminen

Laskimen avulla voit selvittää paitsi kaivon tilavuuden myös kaiken työn kustannukset. Tätä varten sinun on säilytettävä ennustettu koko ja laskin automaattisesti näyttää tuloksen. Tietenkin laskelmat voidaan tehdä itsenäisesti kaavojen avulla, mutta se vie aikaa.

Kuten tiedätte, tilavuuden laskemiseksi on tarpeen moninkertaistaa pituus, leveys ja korkeus vastaavasti, kaavaa käytetään:
Tilavuus = L * W * H
Jos haluat tietää lomakkeen tilavuuden sylinterin muodossa, käytä kaavaa:

Esimerkiksi sinun on löydettävä kaivon tilavuus, jossa:
Halkaisija - 1,5 m;
Syvyys - 10m.
Etsimme sädettä, sillä halkaisija jaetaan kahdella, säde on 0,75 m (1,5 / 2).
Lisäksi käytämme kaavaa, jatkamme laskutoimituksia:
(3.14) * 0.75² * 10 = (3.14) * 0.5625 * 10 = 17.66 Tästä seuraa, että kaivon tilavuus on 17,66 m³.

Executive dokumentaatio

Kuinka määritellä maanrakennuksen tilavuus kaivon asennuksen aikana?

Taulukko louhinnan tilavuudesta laitteessa.

1 Lasketaan, täytetään ja kuljetetaan maan massaa tiheässä ruumassa.

2 Louhintatöiden määrä on annettu kaappeille, joissa on kiinnityksiä, lukuun ottamatta pienikokoisia laatikoita.

3 Kun sijoitat nurkka- ja haaroittumiskaivoja, lisää seuraavat työt yhteen: louhinta - 0,5 m3, täyttö - 0,3 m3, vetäytyminen 0,2 m3.

Lataa taulukko louhosten määrästä kaivojen rakentamisen aikana jalankulkuneuvon osassa: "Lisäaineet".

Miten lasketaan kaivon tilavuus

Hankkeen laatimisvaiheessa on tarpeen laskea louhinnan määrä, johon kaivamisen käytännön koostumus riippuu ylimääräisen maaperän louhinnasta, täytöstä ja poistamisesta.

Alueen kallioiden koostumuksen erot aiheuttavat sen, että samojen emästen osalta erotetut tilavuudet poikkeavat kaltevuuskulmasta.

Laskentamenetelmä on pakollinen. Jos tämä hetki ei heijastu yksityisen talon rakennushankkeeseen, se toteutetaan itsenäisesti ennen kaivamisen kaivamisen alkua.

Tapoja laskea

Louhintatyön suorittaminen on välttämätöntä useimpien teollisten ja siviilirakenteiden rakentamisessa. Kutakin tapausta varten valitaan tapa, jolla laskelma tehdään kaivolle, kaivolle tai pengeremalle. Se riippuu seuraavista tekijöistä:

 • työn laajuus;
 • kohteen tarkoitus (rakennusten perusteet, tukee, teknisen viestinnän laittaminen, laitekaivot, avoimet viemäröintijärjestelmät);
 • rakennustyömaan maastoominaisuudet;
 • maan kartoitus- ja purkamenetelmä (manuaalinen, mekaaninen), mikä määrää uusien radojen järjestämisen työalueelle;
 • rakennustiheyden tontti.

Maaperän kehittymistä koskeva työmäärä on jaettu alueelle, joka liittyy paikan päähän (leikkaus maaperään) ja joka liittyy kaivojen rakentamiseen. Jotkut niistä voidaan tehdä puskutraktorilla, käsin purkamalla.

tarkka

Likimääräinen mahdolli- simman mahdolli- simman maaperän tilavuuden laskenta edellyttää seuraavia tutkimuksia (paikan päällä, kamerointityö):

 1. Laskentamallin määrittäminen. Topografisten tutkimusten avulla määritetään maaperän ominaispiirteet ja kohoumat, kuopan alapuolinen pinta, mukana olevat ruoppaus, penger- mät, erot, harjanteet.
 2. Myöhempi toimistokäsittely muodostaa lisäarvot (välit), jotka ovat välttämättömiä kaikkien arvojen (muodon, tilavuuksien, nollapisteiden) määrittämiseksi. Arviointi alueen geologisista indikaattoreista.
 3. Teknisen raportin laatiminen, jossa ilmoitetaan olosuhteet, syyt, tulokset, todelliset ja sallitut virheet.

Raportti, jolla on erityisorganisaation laskema tieto, on myös perustelu työn kustannusten määrittämiselle.

Yksin

Maanpäällisten laitteiden tilavuuden määrittäminen laitteen kaivossa rinteillä ja kaivukoneilla ei ole suuri asia mittausten jälkeen (suoran segmentin pituudet, syvyys vastaavissa kohdissa).

Tapauksissa, joissa syvennys on monimutkainen muoto, se on jaettu yksinkertaisiin geometrisiin kappaleisiin (prismat, joissa kolmio on pohjassa, suorakulmio, viisikulmio). Kaikkien tulosten summaus antaa kaivon tilavuuden halutun arvon.

Tietäen kuopan alueen koon ja sen kaikkien osuuksien lukujen korkeuden, on kätevää käyttää "online calculator" -palvelua. Tässä esimerkissä voidaan nähdä esimerkki:

Syöttämällä vastaavat arvot geometristen kappaleiden spesifioituihin muunnelmiin kenttiin saadaan tulosta, jonka tarkkuus riippuu valitusta laskentarakenteesta.

Suhteellisen yksinkertaisissa laskelmissa, joissa mahdollisen virheen arvo ei ole suuri, käytetään kaavaa, joka vastaa maarakenteen likimääräistä kokoa:

Monimutkaisten maastoalueiden kohdalla kaivannon kokonaispituus hajoaa hajoamille, joilla on sama kaltevuus, jonka tilavuus lisätään kokonaisarvoon.

Vaatimukset rinteille

Vastaus siihen, mihin kaltevuuteen on maaperän kaltevuudet, on rakennuskoodeissa. Poikkeama määritetyistä standardeista aiheuttaa paitsi työnteon lisäämisen seinän romahtamisen yhteydessä, mutta myös työntekijän loukkaantumisriskiä.

Tärkeimmät määritysparametrit ovat maaperän tiheys, sivupinnan muodostaminen ja kaivamisen syvyys:

Samanaikainen tekijä on louhinnan pituus - suurille suorille osille voi myös esiintyä pystysuuntaista sivureunaa. Tämä todennäköisyys on pienempi lyhyillä välein pyöreillä kuopilla.

Lisäpisteitä

Käytännössä kaivojen laitetta käyttäessä on olemassa erityisiä toimenpiteitä, jotka on otettava huomioon. Lisätietoja kuopan tilavuuden laskemisesta erikoisohjelmassa on tässä videossa:

Nämä ovat seuraavat olosuhteet:

 • Kaivamalla kaivo kaivinkoneella sisältää sallitut maaperän maaperät, jotka poistetaan lapioilla;
 • kaivosta putkien asentamiseen käsin on varustettu putkilla nivelissä;
 • putken kantavuuden lisäämiseksi 30-40%, ne lisäävät laakerialuettaan pohjaan ottamalla näytteen putken taustalla olevan pinnan putken Ø pitkin 120 asteen kulmalla;
 • täytteen koko määritetään kuopan tilavuuksien ja maanalaisen maanosan välisen eron mukaan.

Maahantuotujen tai maahantuotujen maametallien määrän minimoimiseksi kaikkien louhintatöiden loppuun saattamiseksi on mahdollista, että suunnitteluportaassa lasketaan nollataso, joka antaa tasapainon louhinnan ja polkumyynnin määristä.

2.1 Yhdyskuntatekniikan rakentamisen maaperän tilavuuden määrittäminen.

2.1.1 Maa-alan tilavuuden määrittäminen tärkeimmän kaivannon kehittämisessä.

Kaivannon kehittämistyöhön käytettävän kaavion määrittämiseksi käytetään kaavaa (2.1)

Käytämme kuvaa (2.1)

Kuva 2.1 - Pääkaaren kaava

jossa a on kaivannon pohjan leveys, m; b - kaivannon pohjan pituus, m; h - kaivannon korkeus, m; A - kaivannon yläleveys, m; m on kaltevuuden laskemisen arvo (m = 0,5), B on kaivannon yläosan pituus, m.

Nyt kaavalla (2.1) löydämme maanrakennusten tilavuuden

V = 1,49 / 6 * ((2 * 2,9 + 1,5) * 1601,50 + (2 * 1,5 + 2,9) * 1600) = 5246,815 m 3

2.1.2 Maa-alan tilavuuden määrittäminen laskuputken oksojen kehittämisessä

Kuva 2.2 - Kaivannon kaavion haaran alla

Kaivannon tilavuus määritellään kaavalla V = (F1 + F2) / 2 * L, (2.2), jossa F1 on kaivannon päätyalueen sademetsässä, m² F2 on kaivannon päätyalue päähaavalla, m² L on kaivannon pituus, m

B = 0,70 m m = 0,5 h1 = 0,95 m F = (0,70 + 0,5 * 0,95) * 0 = (b + m * h1) * h1,, 95 = 1,116 m 2

F2 = (b + m * h2) * h2, (2.4) jossa b = 0,70 m m = 0,5 h2 = 1,35 m F2 = (0,70 + 0,5 * 1,35) * 1, 35 = 1,856 m ² V = (1,116 + 1,856) / 2 * 21,3 = 31 651 m³

Koko reitillä on 21 viemäriverkoston haaraa, jolloin viemärin haarojen urat ovat:

2.1.3 Louhintatyön tilavuuden määrittäminen louhosten kehityksessä sadeilmakoissa.

Kuopat ovat putkilinjan pakollisia elementtejä, ja ne ovat pääasiassa kahta tyyppiä: myrskyvesi - vedenpoistoverkon pintaveden vastaanottamiseksi ja tarkastusten varmistamiseksi kaikkien verkkojen normaalin toiminnan varmistamiseksi.

Kuva 2.3 - Kaivoskaivosohjelma sateen syöttökaivon alla

missä A on yläosan leveyden leveys, m; a on loven matalin leveys, m; h - tulovesän louhinnan korkeus, m

Kaivannon määrä määritetään kaavalla:

V = h / 3 · [(a + A) 2 - a · A] (2,5)

Laske sadevesisäiliöiden tarve 1600 metrin pituudella. Jos kaivojen välinen etäisyys on 80 m:

Näin ollen kadun toisella puolella tarvitaan 21 kaivoa.

Kaivojen kokonaismäärä - 42 kpl.

2.1.4 Maaperän tilavuuden määrittäminen maaperän kasvikerroksen poistamiseksi.

Laske maanrakennustilavuus maaperän kasvikerroksen poistamiseksi:

jossa S on kasviperäinen pinta-ala, m²; h on leikattavan kerroksen paksuus, m (0,15 m); cr - maaperän löystymiskerroin;

jossa ρe - luonnollisen koostumuksen kuivan maaperän tiheys, kg / m 3; ρn on kuivan maaperän tiheys bulkissa, kg / m 3; ρe ja ρn valitaan taulukon 2.1 mukaisesti [1].

cr = 1470/1170 = 1,26

Laske maanrakennusten kokonaistilavuus kaavalla (2.7)

Laskemme kasviperäisen maaperän massan löysällä tilalla kaavalla:

m = 8164,8 * 1170 = 9552,8 t

Maaviljelyn kokonaistilavuus on merkitty kaivantojen laitekokonaisuuden ja kasvien maaperän poistamisen osalta:

V = V1 + V2 + V3 + V4, (2.10)

V = 5246,815 + 664,671 + 99,86 + 8164,8 = 14176,14 m³

Kaikki lasketut tiedot on koottu laskentataulukkoon - taulukko 2.1

Maan tilavuus pyöreän kaaren alla

[email protected] Tue Apr 19, 2011 21:19

Mainoksesi

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

Alekseeva Wed Apr 20, 2011 08:18

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

[email protected] Wed Apr 20, 2011 10:44

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

VESNA Wed Apr 20, 2011 11:33

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

[email protected] Wed Apr 20, 2011 13:18

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

Alekseeva Wed Apr 20, 2011 13:50

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

VESNA Wed Apr 20, 2011 14:41

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

Pavelsom Thu Apr 21, 2011 9:28

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

Natalya S. Thu Apr 21, 2011 9:42

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

Natalya S. Thu Apr 21, 2011 9:45

Re: Viemäriverkoston / vesihuollon tilavuuden määrittäminen.

VESNA Thu Apr 21, 2011 10:13

ALUKSEN LASKEMINEN.


Taulukko 11.5 ALKUPERÄISYYTTÄ KOSKEVAT MAHDOLLISUUDENVASTAISET SÄÄNNÖT

Kaivannon tilavuuden määrittämiseksi kaivannon pituussuuntainen profiili on jaettu alueille, joilla on samanlaiset rinteet, laske kunkin maa-alueen tilavuus ja tiivistää sitten.
Kaivon tilavuus pystysuorilla seinillä

jossa K op määritetään ENiR Col.E2, adj. 2; V t - putkilinjan syrjäyttämät ja maasta vietävät maaperän tilavuus,

jossa V i on maaperän lisävoimakkuus (otettu lisäyksellä kun on ylijäämä ja miinus - maaperän puute), m 3; F - suunnitellun tontin alue, m 2.
Laskennan päätyttyä kaikki maanrakennuksen volyymit vähennetään erityiseen lausuntoon, jota kutsutaan maan massojen konsolidoiduksi tasapainoksi ja joka koostuu kahdesta osasta: vasen - maaperän (P) ja oikean - maaperän kulutus (P). Kun P> P-tasapaino on positiivinen, ts. aktiivinen, jossa

Maan tilavuus pyöreän kaaren alla

. Luku 43. MAALAN TYÖMÄÄRÄN LASKEMINEN

Laskettaessa kaivutöiden töiden määrää kaivannon osalta määritä kaivannon poikkipinta-ala porausreikien kohdalla sekä profiilin katkaisu- tai kiertoakselin pyörien kohdissa. Syvennyksen tilavuus kahden vierekkäisen poikkileikkauksen välillä, jotka sijaitsevat etäisyydellä toisistaan ​​ja asetetaan kaavalla

jossa L on kaivannon pituus: F ja ovat vierekkäisten halkaisijoiden alueet.

Kun poikkipinta-ala on trapetsoidinen poikkileikkausmuoto

f = h (B + £) / 2 = ft (B + mh),

jossa h on kaivannon syvyys; Leveydeltään kaivetut pohjaan; sama päällä; t on rinnekerroin

Kattilatalon tilavuus, jossa samansuuntaiset rinteet suorakaiteen muotoisella pohjalla ja yläpohjan taso ja niiden rinnakkaisuus määräytyvät kaavan

V = h [ab -> - (a + b) c + 4cV3]

jossa a ja 6 ovat kattilan pohjan puolia; c - kuopan syvyyden tuote ja kaltevuuden laskeminen.

Laskettaessa kaivantojen kehittämiseen liittyvää työmäärää hankkeen pituus otetaan huomioon. Runkoputkistojen osalta otetaan huomioon risteyskaistojen pituus reiteillä ja palkkeilla sekä varusteiden, valuma-altaiden ja kaivojen käyttämien osuuksien pituus, ei suljettavien putkien pituus, joka on asetettu pakotus-, lävistys- tai vaakasuora porausmenetelmällä. Ulkopuolisille putkille kaivannon pituus määräytyy hankkeen lukuun ottamatta jyrsintämenetelmää tai vaakasuoraa porausta.

Kaivannon syvyys otetaan pohjan pohjasta putkilinjan (tai putkilinjan munimamerkin) alapuolelta maan mustalle merkille tai suunnittelumerkit, jos malli on ennen putken rakentamista. Jos kaivanto on kiinnitetty kiinnikkeillä, sen leveys kasvaa varastoliitoksilla 20 cm ja uritus 40 cm: n etäisyydellä. Kiristysleveyden on oltava vähintään 0,7 m.

Kun putkilinja asetetaan kanavaan tai suojarakenteeseen, kaivon leveyden on oltava 0,2 m suurempi kuin kanava tai rakenteen leveys (ulkoisissa mitoissa):

kaivantojen tilavuutta varten putkien liitososien tiivistämiseen lisätään kaivojen määrää (taulukko 43.1).

Äänenvoimakkuuden laskenta

No - budjettivaihtoehto, jolla varmistetaan lähiöalueen vesihuolto kaukana keskiajosta. Verrattuna kuoppaan sillä on useita etuja:

 • ei metallista makua ja hajua;
 • rakennusmateriaalien alhainen hinta ja pumppu veden pumppaamiseen;
 • helppo desinfiointi ja vuotuinen puhdistus;
 • kestävyys (käyttöikä jopa 50 vuotta ja yli);
 • universaalisuus (ei riipu sähkön eroista);
 • kaivon rakentaminen ei edellytä erityislupaa.

Kaivojen tyypit

Alueesta riippuen voit asentaa useita erilaisia ​​tyyppejä:

 • jousi (sen syvyys saavuttaa 4-10 m, ja se riippuu täysin maasta tulevista avaimista. Yleensä tällaiset säiliöt täytetään hyvin pitkään - 5-10 päivää);
 • (suosituimpia kaivoja, joiden syvyys on 2-3 m.) on täytetty useista tunneista useisiin päiviin, eikä niitä ole erotettu korkeasta ympäristöystävällisyydestä, koska vesi kerätään lähimmästä pohjavedestä - 2-3 vettä muodostuu);
 • joki (sen syvyys voi nousta 30 metriin, mutta täyttö ei ole korkeampi kuin 1,5 m. Muista lajeista poiketen jokien kuoppien vesi ei vähene, ei väliä kuinka usein käytät sitä);
 • artesiaa (vettä uutetaan kalkkikiven muodoissa 20 - 200 m: n tasolle. Tällainen kaivo ei ole suosittu, koska se vaatii runsaasti rahaa).

Rakennusaineiden tyypin mukaan kaivoja on jaettu seuraavasti:

 • puu (edullinen, mutta lyhytikäinen - työskentelyssä voi kestää vain 15 vuotta, kuoppa ei kovene, joten se voi kaatua milloin tahansa, lisäksi saastunut vesi voi imeä maaperän läpi);
 • tiili (tämäntyyppisen kaivon rakentaminen vaatii betonipohjan ja seinien vahvistamisen sekä tiilimuuraustyön erikoisosaamisen, muuten se ei vaadi erityisiä kustannuksia ja se voidaan tehdä omilla käsillänne);
 • Vahvistettu betoni (voit kaataa seinät itse tai ostaa betonirenkaita. Suurista rahoituskustannuksista huolimatta tällainen kaivo kestää hyvin kauan).

Äänenvoimakkuuden laskenta

Kun olet valinnut kaivon tyypin ja rakennusmateriaalit, älä ajaudu rakentamisen aloittamiseen. Aluksi on arvioitava, kuinka paljon kaivo pystyy tyydyttämään kaikki tarpeesi - olipa aiot käyttää sitä puhtaasti kotitalouksien vesihuoltoon tai myös lähialueiden kasteluun. Jos otetaan huomioon vain juomaveden tarve, keskimäärin 4 hengen perheelle tarvitaan noin 600 - 1000 litraa.

Sitten voit käyttää erityistä laskinta, jolla lasketaan kaivon tilavuus ja maanrakennuksen kustannukset verkkosivustollamme, tai tee se käyttämällä kaavaa:

V = S * h

Alueen (S) määrittämiseksi korvaamme tiedot kaavassa:

S = πR2, missä π = 3.14.

Jotta et saisi veden puutetta, laske niin, että sinulla on aina tarjonta. Tällöin kaivon tilavuus lasketaan kolme kertaa kooltaan:

V = ρ2 x h x 3

Ennen kaivon rakentamista sinun täytyy arvioida paikka ja valita paikka - 50 metrin etäisyydellä siitä ei saa olla likaa ja epäpuhtauksia, jotta saastunut vesi ei pääse kaivoon. Ei ole suositeltavaa kaivaa reikä talon kellarikerroksen läheisyydessä. Niiden välisen etäisyyden tulisi olla alle 5 metriä. Muussa tapauksessa vesi pesee maaperän, talon perustasot alenevat ja särmät näkyvät seinissä.

Kaivon syvyys riippuu pohjavedestä. Määritäksesi etäisyytesi, voit käyttää asiantuntijan palveluita tai esivalmistaa kaivoa. Voit myös selvittää samanlaisen syvyyden naapureilta.

Riippumatta siitä kuinka syvä kuoppa oli, muista, että sen täyteys riippuu täysin vesikerroksesta. Jos kuopassa ei ole tarpeeksi vettä, sen korjaamiseen on useita vaihtoehtoja:

 • syvennä kuoppaan seuraavaan vesipesään;
 • tehdä kaivo (kaivanto) hieman syvemmälle kuin vesipohja;
 • asentaa "teltta" -seinämät kaivoa, jotka laajenevat kummallakin puolella, minkä vuoksi vedenotto nousee minimaalisella virtauksella (riisi);
 • liikuta kaivoa toiseen paikkaan;
 • puhdista ja desinfioi kaivo.

Muuten viimeinen puhdistus ja desinfiointi tulisi suorittaa vähintään 1-2 kertaa vuodessa. Menettely on seuraava:

 • kaikki vesi pumpataan kuopasta;
 • kaikki roskat, lika, pohjaseos ja kaivon seinät poistetaan;
 • seinät käsitellään klooriliuoksella;
 • Vesi kaadetaan takaisin, johon ruiskutetaan kloorin liuosta suhteessa 150 mg klooria 1 l vettä kohti. Kaivo peitetään kannella ja jätetään 2 tuntia;
 • Pumppaa taas kaikki vesi ja kaada se puhtaaksi. Toista menettely, kunnes kloorin haju katoaa.

Viemärikaivojen mitat

Hiekkakivet ovat laitteita, jotka ovat olennainen osa yksityisten talojen, mökeistöjen ja mökkien jätevesijärjestelmää, koska ne ovat välttämättömiä jäteveden käsittelyä, keräilyä, suodattamista ja hävittämistä varten. Jätevesijärjestelmän asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi on erittäin tärkeää valita oikea rakenne ja, mikä tärkeintä, harkitse mahdollisia viemärikaivoja. Kun olet valinnut sopivan säiliön sivustollesi, monien vuosien ajan sinulla ei ole ongelmia ja sen korjaaminen, asennus toimii pitkään. Laitteiden sijoittelussa on yleisiä parametrejä, esimerkiksi ne on sijoitettava 5 metrin päähän rakennuksen perustasta ja niiden määrä on laskettava talon sisällä olevien ihmisten määrän mukaan. Sen ei tulisi ylittää yli kolme kertaa sen päivän aikana tulevan jätteen määrää.

Tyypit viemärikaivoja

Seuraavat säiliötyypit ovat:

 1. Tarkastukset - suorittamaan koko jätevesijärjestelmän valvonta, koska niillä on vapaa pääsy putkistoon ja puhdistus on mahdollinen.
 2. Differential - asennetaan paikkoihin, joissa putkissa on voimakkaita putoamisia. Ne tasottavat rakenteellisia eroja, jotka ylittävät sallitun tason.
 3. Käännettävä - asennetaan suuttimien kaareihin suojatakseen tukkeutumiselta.
 4. Suodatus - käytetään puhdistamaan jätevesi roskista ja jätteistä.
 5. Kertyvä - kerääntyy jätevesien jätevedet. Ne on pumpattava säännöllisesti itsenäisesti pumpun tai venttiilikoneen avulla.

Säiliöstä on luokiteltu materiaali, josta säiliö on valmistettu.

Laitteet voivat olla muovia (ne erottuvat suurella lujuudella, tiiviydellä ja kulutuskestävyydellä) ja raudoitetulla betonilla (asennettu minkä tahansa tyyppiseen maahan, inertti ulkoisten tekijöiden vaikutuksille). Betonin viemärikaivoja vahvistetaan käyttämällä vahvistettuja betonirenkaita.

Viemärikaivojen mitat

Nykyisen lainsäädännön ja nykyisten standardien mukaan säiliöillä voi olla seuraavat ulottuvuudet:

 • 150 mm, jos liittimen koko 70 mm;
 • 1000 mm, jos koko on 600 mm;
 • 1500 mm dm putkella 1,5 m;
 • Yli 3000 mm dm: ssä ja syvyys yli 3 m.

Alla olevassa taulukossa on esitetty katselulaitteiden päämitat.

Kumulatiivisten rakenteiden mitat:

Tältä sivulta löytyy laite, käyttöperiaate, Rostock-säiliön asennus.

Triton mini -laitteesta, käyttöperiaatteesta, laitoskokonaisuuden asentamisesta löytyy täältä.

Tältä sivulta löytyy laite, käyttöperiaate, betonin asentaminen poppeliin.

Betonisuodatusrakenteilla tulisi olla seuraavat parametrit:

 • Sisähalkaisija on 1000, 1250, 1500 ja 2000 mm;
 • Korkeus on 2410 mm - 2870 mm.

Jos haluat, että suodattimen säiliö on suorakaiteen muotoinen, sen koko tulee olla 2,8x2 m ja jos se on pyöreä, niin 1,5-2 m. Syvyys tulisi olla 2,5 m.

Viemärenkaan halkaisija hyvin

Tarkastussäiliöiden välinen etäisyys tulisi olla suorassa linjassa putkilinjan halkaisijan mukaan:

 • 150 mm - 35 m
 • 200-450 mm - 50 m
 • 500-600 mm - 75 m
 • 700-900 mm - 100 m
 • 1000-1400 mm - 150 m
 • 1500-2000 mm - 200 m
 • Yli 2000 mm - 250-300 m

Laitteiden mitat on myös määritettävä riippuen putkesta, jonka suurin halkaisija on:

 • suuttimet dm 600 mm - pituus ja leveys 1000 mm;
 • suuttimet dm 700 mm - pituus 400 mm, leveys 500 mm.

Erotusastioiden tapauksessa, jos erotuskyky on korkeudeltaan 3 m, putkistoja, joiden halkaisija on 600 mm, olisi käytettävä käytännön profiileina.

Tarkastuslaitosten läpimitta on vähintään 1 m, ja niitä käytetään työn tekemiseen maanpinnasta, ne asennetaan kiinnityspisteisiin, muuttamalla suuttimien suuntaa ja kaltevuutta.

Tarkastuslaitteiden läpimitta on vähintään 1 m, ja niitä käytetään sellaisen henkilön saamiseksi, jolla on pääsy jätevesijärjestelmään pienien huoltotöiden suorittamiseksi.

Myös viemärenkaan halkaisija syvyydestä riippuen sisältää erilaisia ​​parametrejä.

Mikä on viemärin syvyys hyvin?

Viemärikaivon syvyyden on välttämättä oltava maaperän jäädyttämisen alapuolella. Eli on tärkeää ottaa huomioon kaltevuus rakenteen asettamisessa, mikä on välttämätöntä, jotta kylmäkauden aikana vesi pääsee säiliöön ilman aikaa jäädyttää.

SNiP: n mukaisen yksityisen talon viemäriputkiston syvyys olisi määriteltävä käyttöalueiden kokemusten perusteella kullakin alueella. Jokaisella alueella se on erilainen, tämä parametri riippuu maaperän ominaisuuksista. Minimaalinen viemärin syvyys:

 • suuttimet, joiden läpimitta on enintään 500 mm - sitten 0,3 m;
 • suurempi halkaisija on sitten 0,5 m.

Eli mikä syvyys viemärikaivoista pitäisi olla? Siten aikaansaadaan oikea kaltevuus, mikä helpottaa jäteveden syöttöä painovoimalla ilman lisäpumppuja.

SNiP 2.04.03-85 p.4.8: n mukaan tiilien viemärin syvyyden tulisi olla vähintään 0,7 m suuttimen yläosasta.

Putken suurin syvyys määritetään laskemalla rakenteiden, maaperän olosuhteiden ja tuotantotyön kulutusmateriaalista riippuen.

Tällä sivulla on laite, käyttöperiaate, seulamustankeräksen asennus Tver.

Laite, käyttöperiaate, Itämeren säiliön asennus Topas löytyy täältä.

Tältä sivulta löytyy laite, toimintaperiaate, Baictin septisen säiliön asennus.