Ruuvien paalujen sitominen

Valjaat ovat ratkaisevan tärkeitä tulevan rakenteen perustana. Se toimii foorumi kuorman jakamiseksi talosta pohjaan yhdistämällä paalut yhteen. Siksi on niin tärkeää paitsi asentaa paalut oikein, myös suorittaa ruuviaseman kiinnitys.

Yhtiöllä on pitkä kokemus Pietarin ja Leningradin alueen markkinoilla. Olemme toteuttaneet hankalimmat hankkeet sekä alkuvaiheessa että laitoksen korjaamisessa tai osan työstä. Saatujen kokemusten ansiosta olemme kehittäneet sääntöjä porausruuvin ja sen sidonnan asennuksille.

Soita asiantuntijaamme tai tilaa tilauspyyntö saadaksesi asiantuntijaneuvontaa.

Yksi tyyppi metallivanteesta on muotoiltu putki. Kokemuksemme mukaan profiiliputki ei ole paras vaihtoehto vanteille verrattuna nurkkaan tai kanavaan.

Profiiliputkia käytetään kahdessa versiossa:

Pohjan pohjaksi. Tällöin käytetään käytäväpalkkia, jonka seinämän paksuus on 1,5 - 2 mm, mutta tämä menetelmä ei kiinnitä jäykkyyttä pohjaan, vuorin muodostaminen katsotaan melko kalliaksi menetelmäksi;

Ruuviemäksen sitomisena käytetään profiiliputkea, jonka seinämän paksuus on yli 3 mm. Tällainen putki on hitsattava kahden paalun väliin ilman päällekkäisyyksiä.

Profiiliputkia käytetään ruuvien paalujen sitomiseen ja ne on asennettava päiden alle paalujen akseleiden väliin kahteen suuntaan - vaakasuoraan tai läpimitaltaan.

Kiinnitys ruuva-alustan kiinnittämiseen putkeen

On tärkeää muistaa, että profiiliputki ei koskaan hitsata suoraan paaluja. Valitettavasti tämä virhe, näemme usein erilaisten yritysten suorituskyvyssä. Tällainen rakenne ei ole jäykkä, ja tällaisen ankkuroinnin paikalle on suuri todennäköisyys.

Kiinnittämällä paalipohja ruuviputkella kiinnitetään hitsausta sekä pultteja ja niittejä. Pakollinen loppuvaihe on korroosionkäsittelymateriaalin käsitteleminen, kuten kaikissa metallivanteissa, sekä vedenpitävä kerros, joka asetetaan ennen talon rakentamista.

Menetelmät paalun perustusten kiinnittämiseksi puuta, putkia ja kulmaa vastaan

Tyyppien sitominen paalutusalueilla

Pallosäätiöt ovat suosittuja teollisessa ja yksityisessä rakentamisessa, kun kaltevuus rakennustyömaalla on riittävän suuri tai kovan kallion syvyys on maata.

Tällaisissa maissa ei ole suositeltavaa kaivaa syviä kaivantoja, sillä maa voi vaihtaa tai tulvata kaivantojen pohjaa pohjavedellä. Pallorakenteet puolestaan ​​sopivat täydellisesti niiden ominaisuudet, rakenteelliset ominaisuudet ja edulliset kustannukset yleensä.

Mitä vanteita käytetään?

Piirustustekniikka pylväspilareissa

Jotta rakennuksen suurempi lujuus ja yhtenäinen kuorman siirto rakennuksesta maahan saataisiin, käytetään usein erityistä sidoslevyä tai grillata. Grilli on yhdistetty paaluihin kiertämällä, vahvistamalla silmäkoko, kova hitsaus ja lanka. Yksityisessä rakentamisessa paalua harjoitellaan puupalkin, ammatillisen putken tai kanavabarin avulla. Valjaita käytetään:

 1. Kaikkien paalujen geometrisesti tasaisen ja oikean järjestelyn varmistaminen.
 2. Estä pohjaliikenne lateraalisten, tangentiaalisten ja pystysuorojen maaliikkeiden vuoksi
 3. Kuormien tasaisen jakauman varmistaminen tulevan rakennuksen massasta paalujen läpi maahan.

Pile-grillausperustuksia suunniteltaessa on otettava huomioon paalujen lukumäärä. Mitä enemmän paaluja käytetään, sitä pienempi osa on vannenauha. Lisäksi voit käyttää myös tavallista leveää levyä tai pientä läpimittaista porausputkea, joten kaikki linkit on yhdistettävä kulmiin.

Vanteiden tyypit ja tyypit

Putkistojen käyttö rakennusten paikoilleen

Pile-perusta on luonteeltaan suuri lujuus, ne lähes täysin neutralisoivat maaperän pystysuorat ja horisontaaliset liikkeet. Käytetään talojen rakentamiseen liikkuvilla ja epävakailla maaperillä, jotka ovat alttiita kallistumiselle. Pallot sisällytetään myös aktiivisesti laskentaan paitsi uuden talon suunnittelussa, mutta myös olemassa olevan korjauksen yhteydessä, koska ne ovat melko vahvoja ja kestämään useita kerroksia olevien rakennusten kuormitusta.

On tärkeää tarkastella inhimillistä tekijää, samoin kuin kiinteän kiven läsnäoloa maaperässä. Pallojen asennuksen aikana muodostuu väistämättömästi pieni kallistuskulma johtuen sydämen siirtymisestä, joten rakenteiden asennuksen jälkeen ne on tasoitettava ja vahvistettava.

Yksityisen rakentamisessa käytetyt paalut:

 1. Sidonta ammatillisella putkella, lisäliitäntä paalun yläosaan kulmilla, hitsauksella tai joustavalla langalla.
 2. Metallikanavien käyttö eri asennusohjeilla.
 3. Puupalkkien käyttö.

Vanteita ei välttämättä tehdä, jos paalin yläpisteen sijainti ei ole yli 60 cm maanpinnasta. Mutta jos se on korkeampi, niin vanteet ovat välttämättömiä, sillä tukirakenteet muuttuvat tuulen tai sateen vaikutuksen alaisina ja ajan myötä rakennusta voi joutua vinoutumaan.

Tarvittavat materiaalit paalun perustuksen sitomiseen:

 • puupalkkia, voit käyttää paksuja levyjä;
 • metallikanava, kaksois-tee ja liitoskulma;
 • joustava lanka, lanka tai vahvike, jonka poikkileikkaus on enintään 8 mm.

Tarvitset hitsauskoneen ja rakennustason.

Sitova kanava tai proftruby

Kanava ja putkisto peruspilareiden kiinnittämiseen

Kanava on erittäin paksuisesta metallinen jäykkä säde, sillä on sen jäykistysrivat, joihin sauman vahvistus tai pää on kiinnitetty hitsaamalla.

Profiiliputki on halvempaa, sillä on vähemmän massaa, mutta se ei ole erilainen lujuudessa, yhteysperiaate on samanlainen kuin kanavapalkki. Paras liittämismenetelmä on kahden palkin päällekkäisyys, toinen päällekkäin tai päällekkäin. ominaisuudet:

 1. Ei ole hyväksyttävää käyttää erillisiä palkkeja eri paaluilla, sen pitäisi olla monoliittirakenne.
 2. Jos säätiö on riittävän suuri, sinun on käytettävä nosturia asennettavaksi ja kiinnitettävä kanava, joten tätä sidontatapaa käytetään varaston ja teollisuusrakennusten rakentamiseen.
 3. Suuremman lujuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää paitsi hitsausta myös pulttiliitoksia, peittää liitokset korroosionestomaaleilla ja tarkastaa ultraäänellä.
 4. Kanavaputket ovat raskaita kantavia rakenteita, joten niitä ei käytetä yksityisessä rakentamisessa.

Kansi leveyttä 160 mm asti käytetään tukirakenteena, mutta jos paalun halkaisija on 108 mm, suosittelemme kanavan leveyttä 140 mm.

Aluksi ne vahvistavat pituussuuntaisia ​​palkkeja, joten paalut yhdistyvät ja muodostavat keinotekoisen vaakasuoran kilven. Tämän jälkeen paaluun hitsattu paalun yläosaan asennetaan kanavapalkki ja lisäksi kulmat välipalkkeineen.

Tämä muotoilu ei vaikuta perustan lujuuteen, koska metallikanavalla hitsaamalla heikennetään luotettavaa tukea ruuvi- metallipatsaan ja palkit tuottavat tasaisen kuormitusjakauman.

Palkin tai hallituksen yhdistäminen

Kaavinpalkin kaavamainen näyttö

Tämä menetelmä pilarin perustusten vahvistamiseen on suosittua yksityisessä rakentamisessa, ja se on optimaalinen puurakenteiden, kylpyammeiden ja ankkuripaikkojen rakentamiseen. Vanteiden vaiheet ovat seuraavat:

 1. Asenna ensin kaikki paalut ennalta määrätyllä etäisyydellä, kohdista pitkin yhtä pystysuoraa, jotta säde ei vääristy.
 2. Jos alustan kansielementtien tasoittaminen on mahdotonta, palkkeihin tehdään uria.
 3. Liitosta varten tehdään uria, ja ne sijaitsevat aina 90 º: n kulmassa suhteessa palkkiin. Kaikki liitokset on valmistettu pultteilla tai riittävän joustavilla langoilla, jotka on lisäksi peitetty korroosionestolla ja antiseptisellä.

On melko vaikeaa tehdä pylvästä leikata itseäsi, koska sinun on jatkuvasti seurattava vaakasuuntaista rakennetta ja poistettava vähäiset kulma-vääristymät. Grillin asennuksen ja kiinnittämisen jälkeen puu peitetään antiseptisellä aineella ja maalataan käyttöiän lisäämiseksi, on myös suositeltavaa tehdä kärjen vedeneristys kateaineella.

Paalutuspilarin asennuksen ominaisuudet

Prosessi, jolla yhdistetään paalusuojan osat

Rakenteen maksimaalisen kestävyyden ja luotettavuuden takaamiseksi se ei riitä liittämään palkit yhteen. On myös suositeltavaa vahvistaa vinoneliöitä kulmien avulla ja pitämään tasoitustangot liuoksella.

Jos vanneketta varten käytetään kanavaa tai putkistoa, niin paaluista muodostuva vahvike valmistetaan ja hitsataan vanteisiin. Liitäntäpalkit, jotka on valmistettu valssilangasta tai T-muotoisista metallipultteista, joiden läpimitta on vähintään 12 mm.

Kierrä ruuvia

Pilariruuvi on sidottu lopulliseen prosessiin sen rakentamisprosessissa, ja kuinka hyvin se toteutetaan, riippuu paljolti siitä, kuinka kestävä rakenne on kokonaisuutena. Runkopallojen, jotka ovat perustekijöiden osia, on sitouduttava aina, kun ne ulottuvat yli kuusikymmentä senttimetriä maanpinnan yläpuolelle. Ruuvin pohjan kiinnittäminen on välttämätöntä sen vakauden varmistamiseksi, erityisesti silloin, kun se on asennettu kumpuilevaan maaperään.

Kanavaputkien ruuvipilareiden sitominen

Paalusäätiön kiinnittämistä kanavaan käytetään useimmiten silloin, kun se on varustettu todella massiivisilla rakenteilla, jotka on pystytetty heikkoon maaperään. Tällainen vanteet tehdään myös alueilla, joilla säätökorkeuden ero on vähintään 100 senttimetriä.

Ruuvien paalujen sitoutuminen kanavalla voidaan suorittaa kahdella päätoimisella tavalla:

 • hitsauspäällyste;
 • hitsaus risti.

Jos ruuvin säätö on sidottu kanavaan, se hitsataan sen ulkokehään (eli pisin) puoliin sen koko kehälle. Kun kaikki säätöön liittyvät ulkoiset paalut on yhdistetty toisiinsa, asenna poikittaiset segmentit, jotka on hitsattu pituussuuntaisiin segmentteihin. Tällainen ruuvipallojen paistaminen on erinomainen rakennusten rakentamiseen, jopa irtotavarana tai hiekalla, koska se on erittäin kestävä ja luotettava.

Kanavasolmukkeet ovat ristikkäisiä, jotka on tuotettu siten, että yhden segmentin reuna hitsataan ensimmäisen paalun yläpäähän ja toisen segmentin reuna toisen pylvään alaosaan.

Tällaisen sidonnan seurauksena muodostuu siksakista, joka yhdistää kaikki paalut toisiinsa melko tiukasti.

Ruuvien pohjan I-palkin kiinnitys

Kun pohja on rakennettu ruuvipinoista, I-palkkia voidaan käyttää myös sen kiinnittämiseen. Tätä tarkoitusta varten käytetään yleensä materiaalia, jossa on rei'itetty seinämä, koska se kestää täydellisesti sille kohdistetut kuormat ja samalla se painaa noin 25 - 30% kevyempää kuin kiinteä. Sen segmentit on hitsattu pilarin yläosaan.

Ruuvien paalujen sitominen

Se toteutetaan yleensä puurakennusten (kylpyammeet) perustamiseksi, joilla ei ole merkittäviä kuormia. Tällöin tangot kytketään toisiinsa hakkuuperiaatteen mukaisesti ja liitetään sitten paalujen yläosaan.

Ruuvien paalujen sitominen

Usein paalusäätiö on sidottu nk. Proftrubiin. Useimmiten tätä varten profiloidun putken osat on hitsattu ulkoreunan ympärillä. Joissakin tapauksissa ne kuitenkin asennetaan paalujen välillä eräänlaisena "tukina".

"© 2016 LLC ZSK" - ruuvipillojen kasvi.

Venäjä, Moskova, Varsovan valtatie d.33, kolmas kerros, toimiston numero 5

Puh.: +7 (495) 276-03-07, +7 (495) 276-03-08

Kasauspalkin, kanavan, kulman, laudan, ammatillisen putken sidonta

Paalun ja ruuvin pohjan sitominen

Porausruuvi, kuten mikä tahansa muu pohja, on tukeva rakennusrakenne. Tämä on perusta, jolla ylivoimainen rakenne asennetaan. Hän on. yksi rakennuksen kuormitetuista osista. Siksi siihen on lisätty vaatimuksia.

Alapinnan alaosa koostuu kierteisistä putkista, muutoin - paalut, upotettu maahan. Rakenteen yläpuolisen osan vahvistamista kutsutaan paalunruuvin perustukseksi. Kysymys herättää siitä, mikä se on ja miksi pylvään ja ruuvin perustusta tarvitaan.

Kierrä paalut kanavilla

Valjaat ovat vaakasuoraan sijoitettu monoliittinen osa säätöruuvaa, joka siirtää ruuville paaluttaa kuorman lohkojen tai tiilien korkeammasta rakenteesta. Funktionaalisesti tarkoituksena on kiinnittää säätiö paaluilla yhdistämään kierteiset putket yhdeksi rakenteeksi ja varmistaa sen jäykkyys. Riippuen rakennustyypistä käytetään erilaisia ​​vanteita. Tämä on metalliprofiili, I-palkki, betoni tai puun sidonta kehykselle, bar-muotoisille tai esivalmistetuille maalajeille.

Valjaat voivat sijaita maanpinnalla, hukkua maahan tai ei ollenkaan koskettamaan maata. Tarkastele näitä vaihtoehtoja, missä tapauksissa kukin niistä käytetään ja miten säätiö sitoutuu oikein.

Kestävin on vanteet metallin avulla (kulma, kanava, profiiliputki, dutarv). Kanavan yleisimmin käytetty jatkuva vaakasuora hitsattu kehä, joka sopii ruuvipilareiden yläosaan ja kiinnitetään paalun akseliin hitsaamalla, mikä tekee pohjan rakenteen lujasta ja monoliittisesta. Kanavan vanteiden sijaan voit käyttää I-palkkia sekä kulmaprofiilia (40/40, 45/45, 50/50).

Ruuvin pohjakulman sitominen

Paalun ja ruuvin alustan kiinnitys metallitelan avulla on tavallisesti maanpinnan yläpuolella. Jos vanteet ovat yli 700 mm: n korkeudella, on kiinnitettävä lisätoimenpiteitä rakenteen kiinnittämiseksi. Esimerkiksi vahvistusvyön asettaminen nurkasta tai putkesta vanteen alapuolelle (20/40, 60/30).

Ehkä yleisimpi vaihtoehto porausruuvin kiinnittämiseksi on betoni ja betoni. Se on erittäin kantava, kestävä, kestävä ja toimii hyvin puristuksessa. C hänen apunsa. Voit käyttää paalujen perustusta monitonttisten, kiinteiden maalaistaloiden rakentamiseen paitsi kausiluonteisiin myös pysyvään oleskeluun.

Tyypillisesti betonin sitominen on upotettu maaperään tai maaperään, ja kokeneet rakentajat kutsuvat sitä grillataaksi. Ensimmäisessä tapauksessa valmistetaan kaivanto, murskataan muuraus kiviin, muottiin asennetaan leikkausprofiili, vahvistetaan, betonia kaadetaan. Pallojen sitominen vanteisiin tapahtuu, koska paalun kärkien kiinnitys betoniin on vahvistettu.

Jos kyseessä on vanteet, makaa maassa, kaikki tapahtuu samalla tavalla. Tällöin valjaat ovat maanpinnalla.

Betonin vannettaminen ilman raudoitusta on mahdollista, mutta rajoittuu alempaan kuormituskykyyn.

Pile-pohjan paaluttaminen aluksella

Pile-ruuvipohjan puupinoa käytetään puurakenteiden rakentamisessa. Useimmiten palkit on valmistettu poikkileikkauksen halkaisijaltaan 100/150, 150/150, 150/200 ja 200/200 yhdellä tai kahdella rivillä ja palkilla, jotka asennetaan rakennuksen kehäksi. Ne kiinnitetään ruuveilla, joissa on ruuveja (saniteettiruuveja), jotka on kiinnitetty pultteihin ja kiristetty muttereilla palkin päälle. Jos putki on yli 800 mm: n yläpuolella, kehä on vahvistettava asentamalla lisäkiinnitykset ruuvipilareiden väliin.

Tärkeimmät suositukset, jotka on esitetty edellä kuvatussa menetelmässä ja vaihtoehdoissa, joissa on porausruuvin kiinnittäminen, eivät poista kaikkia tämän aiheen aiheita. Tämä on erillinen keskustelu, jota voit jatkaa soittamalla monikanavaiseen puhelimeen 988-20-58.

Ruuvipuristus: mitä se on ja miten se suorittaa?

Maatila yleensä painaa melko paljon, joten sen tuen on oltava erittäin voimakasta huolimatta siitä, että säätiö on luotu yksittäisistä paaluista. Ruuvipuristusta tarvitaan jakamaan koko rakennusmassa tasaisesti. Tämän luotettavan kytkennän ansiosta voit yhdistää yksittäiset paalut yhdeksi yksiköksi - perustaksi.

Ominaisuudet ja tarkoitus

Erikseen sijoitetut elementit, jotka on sijoitettu linjaa pitkin, eivät ole millään tavoin kosketuksissa toisiinsa ja muodostavat paalusäätiön perustan. Pallot yhdistetään yhdeksi kokonaiseksi rakenteeksi, joka on tarpeen rakennuksen pylvään perustamista varten, minkä vuoksi jokaisen paalun on varustettava erityisellä korkilla ja luotava siihen sitova sidos. Lisäksi tämä leikkaus kohdistaa koko yläviivan, johon paalut on asennettu, yhdeksi tasomaiseksi vaakatasoksi. Tämä on erittäin tärkeää tulevan kodin kestävyyden kannalta. On syytä huomata heti, että porausruuvi on paras tapa rakentaa rakennuksen perustan.

Tämä säätiö on ympäristöystävällinen, kustannukset ovat paljon pienemmät, se on kevyt ja asennetaan hyvin nopeasti muihin alustyyppeihin verrattuna. Puutavaramuseo voidaan rakentaa huomattavalla voitolla. Itse taloa rakennetaan enimmäkseen itsenäisesti, suunnittelijan periaatetta sovelletaan. Perusruuvin asettamisen aikana paalut ruuvataan maahan, työ suoritetaan analogisesti ruuvien kiristämiseen. Ruuvien paalujen sitomisen yhteydessä saattaa esiintyä joitain vaikeuksia. Koska asennuksen aikana sinun on luotava grillage. On syytä muistaa, että paljon riippuu tämän työn laadusta.

Pallosäätiön sidonta profiiliputkella

Menetelmät paalun perustusten kiinnittämiseksi puuta, putkia ja kulmaa vastaan

Tyyppien sitominen paalutusalueilla

Pallosäätiöt ovat suosittuja teollisessa ja yksityisessä rakentamisessa, kun kaltevuus rakennustyömaalla on riittävän suuri tai kovan kallion syvyys on maata.

Tällaisissa maissa ei ole suositeltavaa kaivaa syviä kaivantoja, sillä maa voi vaihtaa tai tulvata kaivantojen pohjaa pohjavedellä. Pallorakenteet puolestaan ​​sopivat täydellisesti niiden ominaisuudet, rakenteelliset ominaisuudet ja edulliset kustannukset yleensä.

Mitä vanteita käytetään?

Piirustustekniikka pylväspilareissa

Jotta rakennuksen suurempi lujuus ja yhtenäinen kuorman siirto rakennuksesta maahan saataisiin, käytetään usein erityistä sidoslevyä tai grillata. Grilli on yhdistetty paaluihin kiertämällä, vahvistamalla silmäkoko, kova hitsaus ja lanka. Yksityisessä rakentamisessa paalua harjoitellaan puupalkin, ammatillisen putken tai kanavabarin avulla. Valjaita käytetään:

 1. Kaikkien paalujen geometrisesti tasaisen ja oikean järjestelyn varmistaminen.
 2. Estä pohjaliikenne lateraalisten, tangentiaalisten ja pystysuorojen maaliikkeiden vuoksi
 3. Kuormien tasaisen jakauman varmistaminen tulevan rakennuksen massasta paalujen läpi maahan.

Pile-grillausperustuksia suunniteltaessa on otettava huomioon paalujen lukumäärä. Mitä enemmän paaluja käytetään, sitä pienempi osa on vannenauha. Lisäksi voit käyttää myös tavallista leveää levyä tai pientä läpimittaista porausputkea, joten kaikki linkit on yhdistettävä kulmiin.

Vanteiden tyypit ja tyypit

Putkistojen käyttö rakennusten paikoilleen

Pile-perusta on luonteeltaan suuri lujuus, ne lähes täysin neutralisoivat maaperän pystysuorat ja horisontaaliset liikkeet. Käytetään talojen rakentamiseen liikkuvilla ja epävakailla maaperillä, jotka ovat alttiita kallistumiselle. Pallot sisällytetään myös aktiivisesti laskentaan paitsi uuden talon suunnittelussa, mutta myös olemassa olevan korjauksen yhteydessä, koska ne ovat melko vahvoja ja kestämään useita kerroksia olevien rakennusten kuormitusta.

On tärkeää tarkastella inhimillistä tekijää, samoin kuin kiinteän kiven läsnäoloa maaperässä. Pallojen asennuksen aikana muodostuu väistämättömästi pieni kallistuskulma johtuen sydämen siirtymisestä, joten rakenteiden asennuksen jälkeen ne on tasoitettava ja vahvistettava.

Yksityisen rakentamisessa käytetyt paalut:

 1. Sidonta ammatillisella putkella, lisäliitäntä paalun yläosaan kulmilla, hitsauksella tai joustavalla langalla.
 2. Metallikanavien käyttö eri asennusohjeilla.
 3. Puupalkkien käyttö.

Vanteita ei välttämättä tehdä, jos paalin yläpisteen sijainti ei ole yli 60 cm maanpinnasta. Mutta jos se on korkeampi, niin vanteet ovat välttämättömiä, sillä tukirakenteet muuttuvat tuulen tai sateen vaikutuksen alaisina ja ajan myötä rakennusta voi joutua vinoutumaan.

Tarvittavat materiaalit paalun perustuksen sitomiseen:

 • puupalkkia, voit käyttää paksuja levyjä;
 • metallikanava, kaksois-tee ja liitoskulma;
 • joustava lanka, lanka tai vahvike, jonka poikkileikkaus on enintään 8 mm.

Tarvitset hitsauskoneen ja rakennustason.

Sitova kanava tai proftruby

Kanava ja putkisto peruspilareiden kiinnittämiseen

Kanava on erittäin paksuisesta metallinen jäykkä säde, sillä on sen jäykistysrivat, joihin sauman vahvistus tai pää on kiinnitetty hitsaamalla.

Profiiliputki on halvempaa, sillä on vähemmän massaa, mutta se ei ole erilainen lujuudessa, yhteysperiaate on samanlainen kuin kanavapalkki. Paras liittämismenetelmä on kahden palkin päällekkäisyys, toinen päällekkäin tai päällekkäin. ominaisuudet:

 1. Ei ole hyväksyttävää käyttää erillisiä palkkeja eri paaluilla, sen pitäisi olla monoliittirakenne.
 2. Jos säätiö on riittävän suuri, sinun on käytettävä nosturia asennettavaksi ja kiinnitettävä kanava, joten tätä sidontatapaa käytetään varaston ja teollisuusrakennusten rakentamiseen.
 3. Suuremman lujuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää paitsi hitsausta myös pulttiliitoksia, peittää liitokset korroosionestomaaleilla ja tarkastaa ultraäänellä.
 4. Kanavaputket ovat raskaita kantavia rakenteita, joten niitä ei käytetä yksityisessä rakentamisessa.

Kansi leveyttä 160 mm asti käytetään tukirakenteena, mutta jos paalun halkaisija on 108 mm, suosittelemme kanavan leveyttä 140 mm.

Aluksi ne vahvistavat pituussuuntaisia ​​palkkeja, joten paalut yhdistyvät ja muodostavat keinotekoisen vaakasuoran kilven. Tämän jälkeen paaluun hitsattu paalun yläosaan asennetaan kanavapalkki ja lisäksi kulmat välipalkkeineen.

Tämä muotoilu ei vaikuta perustan lujuuteen, koska metallikanavalla hitsaamalla heikennetään luotettavaa tukea ruuvi- metallipatsaan ja palkit tuottavat tasaisen kuormitusjakauman.

Palkin tai hallituksen yhdistäminen

Kaavinpalkin kaavamainen näyttö

Tämä menetelmä pilarin perustusten vahvistamiseen on suosittua yksityisessä rakentamisessa, ja se on optimaalinen puurakenteiden, kylpyammeiden ja ankkuripaikkojen rakentamiseen. Vanteiden vaiheet ovat seuraavat:

 1. Asenna ensin kaikki paalut ennalta määrätyllä etäisyydellä, kohdista pitkin yhtä pystysuoraa, jotta säde ei vääristy.
 2. Jos alustan kansielementtien tasoittaminen on mahdotonta, palkkeihin tehdään uria.
 3. Liitosta varten tehdään uria, ja ne sijaitsevat aina 90 º: n kulmassa suhteessa palkkiin. Kaikki liitokset on valmistettu pultteilla tai riittävän joustavilla langoilla, jotka on lisäksi peitetty korroosionestolla ja antiseptisellä.

On melko vaikeaa tehdä pylvästä leikata itseäsi, koska sinun on jatkuvasti seurattava vaakasuuntaista rakennetta ja poistettava vähäiset kulma-vääristymät. Grillin asennuksen ja kiinnittämisen jälkeen puu peitetään antiseptisellä aineella ja maalataan käyttöiän lisäämiseksi, on myös suositeltavaa tehdä kärjen vedeneristys kateaineella.

Paalutuspilarin asennuksen ominaisuudet

Prosessi, jolla yhdistetään paalusuojan osat

Rakenteen maksimaalisen kestävyyden ja luotettavuuden takaamiseksi se ei riitä liittämään palkit yhteen. On myös suositeltavaa vahvistaa vinoneliöitä kulmien avulla ja pitämään tasoitustangot liuoksella.

Jos vanneketta varten käytetään kanavaa tai putkistoa, niin paaluista muodostuva vahvike valmistetaan ja hitsataan vanteisiin. Liitäntäpalkit, jotka on valmistettu valssilangasta tai T-muotoisista metallipultteista, joiden läpimitta on vähintään 12 mm.

Kiinnitysruuvin pohja

Paalun perustuksen laatu ja kestävyys riippuvat siitä, kuinka tarkasti tekniikka havaittiin jokaisen rakennusvaiheen aikana. Viimeinen ja tärkein vaihe tällaisen säätiön järjestelyssä on valjaat.

Pilarin ja ruuviaseman hinnat

Hihnan hinnastot on listattu työstä (hitsaus ja maalaus)

Tarpeet vanteisiin

Valjaat on rakennettu varmistamaan paalainelementit kiinnityspisteisiin. On huomattava, että valjaat on asennettu vain, jos paalun akseli nousee maanpinnan yläpuolella yli 0,5 m, muissa tapauksissa pään päät asennetaan.

Pallorakenteen kiinnittäminen lisää sen jäykkyyden astetta. Säätiön vahvuus riippuu siitä, kuinka nopeasti ja tehokkaasti vanteet tehdään. Tämä johtuu siitä, että ilman paalupinoja voi poiketa ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, minkä seurauksena rakenteellisia vikoja ilmenee, jotka ovat erittäin vaikeita ja kalliita korjata.

Kytkentäprosessi suoritetaan sen jälkeen, kun paalukenttä on asennettu ja työ on tehty ruuvipuristimilla ja niiden sisäisten syvennysten betonoinnilla. Vanteiden aikana korroosiosuoja-aineita levitetään pinoelementtien yläpuolelle.

Tällä hetkellä käytetään useimmin kolmea sitomismenetelmää: profiiliputki, metallikanava, I-palkki.

Säätiö sitova

Kanavan kustannukset asennuksen kanssa

Ruuvien paalujen kiinnitys tehdään paalikentän liittämiseksi yhteen jäykässä rakenteessa. Ruuvitapojen pää on kiinnitetty liitäntäelementtiin, joka yhdistää kaikki säätöpilvet yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä puolestaan ​​jakaa kuormituksen kaikille paaluille tasai- sesti. Sidonta toteutetaan palkilla, ohennetulla putkella, kulmalla, kanavalla.

Palkki on kiinnitetty paalun korkkeihin (pultit tai pultit) ja se on koko puun, kehyksen, lokin, esivalmistettujen paneelitalojen rakenne. Liitetyssä palkissa päärakenne "nousee".

ruuvipuristus

Ruuvien paalujen profiiliputken sitominen

Yhdistäminen nurkalla tai muotoiltu (neliö) putki tehdään tavallisesti paalujen sivuilla, hitsaamalla hitsaamalla paalujen risteys ja "vahvistettu vyö" kaarihitsauksella. Nurkalla tai putkella käytetään vyötäröä ruuvipilareiden pohjalla.

Kierrä ruuvia

Lisäksi useissa hankkeissa määrätään tietyn materiaalin käytöstä. Hyvin usein etuputki on kiinnitetty profiiliputkeen, joka toimii pölkkikentän voimankehyksenä ulkona - koristelevyt, jotka jäljittelevät kiven tai tiilen kellarikerroksia. Myös teräskulmassa, vain halutun poikkileikkauksen esipalkin puoleisen palkin kulmassa.

putkisto, jossa profiiliputki julkisivun alla

Kanavaputkien ruuvipilareiden sitominen

Kanava on kiinnitetty ruuvipilareiden yläosaan ja se on "hitsattu" liitoksen sisempistä sivuista ruuvipään yläosaan. Kanavan liitokset ja säätiön kulmapilvet ovat voimakkaasti keitettyjä. Reikien läpi tehdään kanava, jonka läpi rakennettavan ensimmäisen rakennuksen kruunu on pultattu. Kun kanava on asennettu ruuvipinoille, saadaan täydellinen grillaus, riittävän vahva ja luotettava pohja, johon ei tarvita lisävahvistusta.

Kanavaputkien ruuvipilareiden sitominen

Ruuvien paalujen sitominen

Usein erilaista paksuutta oleva palkki käytetään yleisen rakenteen yhdyskappaleena. Eniten käytetty puu on 150 mm. ja 200mm.

Asennettava puu paalupäähän on kiinnitetty ruuveilla tai päillä. Puun ja korkkien moninkertaisella kiinnityksellä luodaan yhteinen rakenne - tulevaisuuden rakentamisen perusta.

Barin paistaminen

Sitten rakennetun rakenteen perusrakenne rakennetaan. Ja sinun pitäisi välttää "zapilov" puuta, jota käytetään pinoiden sitomisena, se voi merkittävästi heikentää suunnittelun paitsi perustaa, myös koko rakennusta.

Puutavara ruuveilla

Usein kylpylä- ja muut kevytrakenteiset hirsitalot asennetaan suoraan ruuvipilareiden päälle, joissa on erityisiä reikiä, jotka kiinnitetään ja kiinnitetään tulevan rakenteen akseleilla. Oikein asennettujen ruuvipallojen ollessa melko kovaa maata tämä on melko riittämätön valotyön rakentamiseksi.

Asennus taloon ruuveilla

Käyttämällä kiinnitysruuvien asentamista käytettiin tapauksia, joissa asiakkaan olisi pelastaakseen pyrittävä tekemään "vanteet" laudalta ja suunniteltu myös kehystorakenteen rakentamiseksi. Tällaiset "yritykset" ovat melko järjetöntä ja haitallista. Tällaiset "säästöt" tulevaisuudessa voivat johtaa epämiellyttäviin seurauksiin. Hallitukset eivät tee odotettuja toimintoja, ellei tietenkään tulevasta rakenteesta itsessään ole helppo väliaikainen rakenne.

Rostverk ruuveilla, asennus. Luotettava säätiö.

Materiaali, jota käytetään kiinnittämään ruuveja

Kuten edellisissä kappaleissa mainittiin, teräs- ja puu- materiaaleja voidaan käyttää sideaineena. Tärkein kriteeri valittaessa paalujen sitomiseen käytettävän materiaalin tulisi olla projekti, jossa esitetään laskelmat kuormista tulevan rakenteen perustana. Luotettavin tapa on tietysti kiinnittää kanava tai muu metallipalkki, mutta tämä ei aina ole välttämätöntä. Kun puumateriaalia valitaan vanteiden osiksi, on kiinnitettävä huomiota itse puuhun. Sen pitäisi olla kuiva, jopa ilman tummia pilkkuja materiaalin tuhoutumisprosesseista ja tietysti joka ei missään tapauksessa ole mätää, sitä on käsiteltävä erityisellä yhdisteellä, joka kestää kosteutta ja mätää. "Vanteiden" kruunusta ei saa tehdä mitään "zapilov", mikä voi suuresti heikentää rakennetta, joka voi tulevaisuudessa johtaa rakenteiden muodonmuutoksiin. Tämä pätee erityisesti runkorakenteisiin. On mahdollista käyttää yhdistettyä vannetta palkilla ja profiiliputkella. Kirjaa ei ole raskaita lokeja kiinnitetty välittömästi ruuvipillojen yläosaan, jossa ensimmäiset tukit toimivat liitoselementtinä. Ruuvien paalujen sitominen toteutetaan sekä rakennuksen ulkoreunaa pitkin että sisäisten pysyvien paalujen varrella riippuen hankkeen vaatimuksista.

Suoritetut työt paalutusruuvin asentamisen yhteydessä pitkäaikaisen huoltopalvelun tarjoamiseen.

Runkopatsaiden teräsmetallin säätäminen pohjalla:

- sitova kanava 750 ruplasta. per metri pitkä;

- putkistot profiiliputkella 380 ruplasta. per metri pitkä;

- teräsketju 380 ruplasta. per metri pitkä.

Hinnat per metri ovat ottaen huomioon materiaalikustannukset, työ, materiaalin toimittaminen työmaalle.

Säätöosien teräsosien asennus (liitäntä) tehdään sähkökaaren hitsaamalla.

Joissakin tapauksissa, alueilla, joilla on suuri kaltevuus, erittäin epävakaa maaperä, on tarpeen rakentaa pohja, jolla on huomattava vahvistaminen paalukentällä, jolloin täysipainoinen grillage, tässä tapauksessa metalli. Erityisesti suurikokoisille ja huomattavan painaville rakennuksille.

Mikä tämä on? Se on paalujen sitominen paitsi nurkkaan tai kanavaan, mutta myös yhdistettyjä vaihtoehtoja. Tehokehyksen luominen sekä kanavalla että teräksisellä kulmalla.

putkien ruuvipallot

Tässä tarinassa puhun siitä, millaisia ​​sidontapuristeita ovat, mitä materiaalia käytetään tässä tapauksessa.

Kuinka tehdä teräspulttien kiinnittyminen metallisiin. Sidonta tehdään poikkeustapauksissa.

Kehysrakennusten hakemukset hyväksyvät postin - [email protected] Kuinka laskuttaa laskutoimitus.

Tässä videossa käytän esimerkkiä useista porausruuveista, jotka osoittavat asennuksen aikana tehdyt virheet.

Säätiöpaketin ruuvipilareiden kiinnitys laudasta - tämä kysymys avaa tänään yksityiskohtaisesti.

Frame House tee se itse - tämä on uusi projekti, jossa on yksityiskohtaisia ​​tontteja pienen kehyksen rakentamisesta.

Hirsitalon ruuveja sitova säätiö Päivä 9-11 Mielenkiintoinen rakennus- ja korjaustyöryhmä.

Keskustelu paalusäätiöstä foorumilla. Vastaamme kysymyksiin ruuvipapeista ja.

Matkalla Moskovan alueella syyskuussa 2016 tarkistin yhden Moskovan sivustoista.

Voit kiittää minua. Sberbank: 4276 8520 1970 1047 Vastaanottaja: Timofey Oikea ruuvien kiinnitys.

Tässä videossa kuvataan 3-metrinen korkeusero, jossa on paaliruuvi..

Ruuvien paalujen sitominen. Ruuvipillojen asennus. Kehysrakennuksen rakentaminen. Kuinka rakentaa kehystalo.

Yksi tapa yhdistää pino-ruuvi-pohja. Rakennamme vain Leningradin alueelle. Kiinnostuksen perusteella.

Kehysrakennuksen hakemukset hyväksyvät postin - [email protected] Tässä tarinassa olemme.

Tässä videossa näytämme, kuinka ruuvipallot on sidottu palkkiin, samoin kuin leikkeen liittämismenetelmä.

Haluatko rakentaa hyvän, kestävän ja lämpimän kodin? Hallitse rakennuksen laatua.

Videolla kuvataan todellista tilannetta, kun laskeutuu ruuvipilareiden määrä alustassa, sitomalla ne metalliin.

Mikä on parempaa tehdä säätiön sidonta ruuvipylväät - kanava tai puu? Tule kuulemiseen.

Tässä videossa analysoidaan virheitä, joita useimmiten tehdään sileäruuvin perustusten asennuksen aikana.

Kiinnitysruuvin pohja

Paalun perustuksen laatu ja kestävyys riippuvat siitä, kuinka tarkasti tekniikka havaittiin jokaisen rakennusvaiheen aikana. Viimeinen ja tärkein vaihe tällaisen säätiön järjestelyssä on valjaat.

Pilarin ja ruuviaseman hinnat

Hihnan hinnastot on listattu työstä (hitsaus ja maalaus)

Tarpeet vanteisiin

Valjaat on rakennettu varmistamaan paalainelementit kiinnityspisteisiin. On huomattava, että valjaat on asennettu vain, jos paalun akseli nousee maanpinnan yläpuolella yli 0,5 m, muissa tapauksissa pään päät asennetaan.

Pallorakenteen kiinnittäminen lisää sen jäykkyyden astetta. Säätiön vahvuus riippuu siitä, kuinka nopeasti ja tehokkaasti vanteet tehdään. Tämä johtuu siitä, että ilman paalupinoja voi poiketa ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, minkä seurauksena rakenteellisia vikoja ilmenee, jotka ovat erittäin vaikeita ja kalliita korjata.

Kytkentäprosessi suoritetaan sen jälkeen, kun paalukenttä on asennettu ja työ on tehty ruuvipuristimilla ja niiden sisäisten syvennysten betonoinnilla. Vanteiden aikana korroosiosuoja-aineita levitetään pinoelementtien yläpuolelle.

Vanteiden tyypit

Tällä hetkellä käytetään useimmin kolmea sitomismenetelmää: profiiliputki, metallikanava, I-palkki.

Voit kysyä kysymyksesi teknologiasta, joka liittyy pylväsruuvin malleihin, voit olla yrityksesi asiantuntijoita.

Suuntaviiva paalutus ja ruuviasennus

Rautamalmien talojen rakentamisen tekniikka on tulossa erityisen suosittua ja varsin suosittua. Korkea tehokkuus, kestävyys ja luotettavuus - tärkeimmät perusteet, joiden avulla monet rakentajan rakentajat valitsevat tällaisen perustan. Pilejä tuodaan maaperään riittävään syvyyteen varmistaen koko rakenteen vakauden maaperän kausittaisten liikkeiden aikana sekä alueilla, joilla pohjavesi on vallitseva. Jotta paaluilla olisi jäykkyys, sovelletaan paalun ja ruuvin perustusta. Lisäksi tämä rakennustelineen asennusmenetelmä toteutetaan, kun rakennuksen rakentaminen epätasaiselle tasolle on tarpeen.

Useimmiten ruuvirakenteisia ratkaisuja, joita seuraa lujittaminen, käytetään rakentamisessa:

House ruuveilla

 • tuotanto-varastot;
 • veneiden ja veneiden varastot;
 • maalaistalot ja saunat;
 • talon laajennukset;
 • vuodepaikkaa.

Niitä voidaan myös käyttää rakennuksen jo olemassa olevan tukirakenteen vakauttamiseen korjaus- tai jälleenrakennuksen aikana. Ja vanteiden ruuvi-pohjan käyttäminen mahdollistaa sen vahvistamisen.

Ruuvipohjan vahvistaminen

Jos paalujen asentaminen liikkuu tai liukenee maaperään, paalut voivat poiketa maaperässä esiintyvien kausiprosessien vaikutuksesta. Tällaisten vikojen korjaaminen on kallista. Tällaisten poikkeamien poissulkemiseksi tee vanne, joka antaa lisää jäykkyyttä ja lisää koko säätiön voimakkuutta.

Rostverk on tehtävä oikea-aikaisesti heti betonien asennuksen, betonisoitumisen ja pinnoituksen jälkeen suoritetun työn päätyttyä suojaavalla kerroksella metallin korroosion estämiseksi. On mahdollista, että ruuvin maanpinnan korkeus on 0,5 metriä tai korkeampi. Muussa tapauksessa korkki on hitsattu ruuveille.

On muistettava, että kaikkien tulevan rakentamisen vahvuus riippuu kaikkien teknisten näkökohtien noudattamisesta kussakin asennusvaiheessa. Rakennetun ruuvin pohjan vahvistaminen:

 • puiset palkki;
 • kanava-palkki;
 • profiiliputki.

Tarkastelkaamme tarkemmin jokaisen grillityypin ja kunkin lajin levittämisen mukaan tulevan rakenteen tarkoituksesta riippuen.

Kiristämällä puupalkkia

Rostverk-puuta pidetään edullisimpana, ja siksi se on saanut suurimman suosion. Pohjimmiltaan tällaista työtä käytetään pienien maalaistaloiden ja saunojen rakentamiseen, joissa ei ole raskaita kuormia. Tämäntyyppistä grillatausta varten tarvitset vähän aikaa eikä tarvitsisi paljon työkaluja:

 • sähkösaha.
 • tasolla.
 • rakennusmittanauha.
 • itsekierteittävät ruuvit.
 • metallikulmat.
 • kattotiiliä materiaalia.

Puurakenteiden suorittamisessa on välttämätöntä järjestää paalut yhteen tasoon vääristymien välttämiseksi. Puupalkki on asennettu ruuvielementin päälle ja kiinnitetty erikoisruuveilla. Tämän seurauksena luodaan säätiö tulevalle kodille. Sen jälkeen voit tehdä asennuksen.

Pino- ja ruuvi-pohja, jossa on vannenauha, käytetään useimmiten hirsimökkien tai saunojen luomiseen. Rostverk-puupalkki on ihanteellinen "kevyille rakennuksille", ja siinä on mukavuus, luotettavuus ja tietty kauneus.

Emme saa unohtaa, että maaperän ja puupaneelien välinen kondensointi muodostuu off season -kauden aikana. Siksi käyttöiän ja luotettavuuden lisäämiseksi puiset alueet tulisi käsitellä antiseptisilla aineilla. On myös suositeltavaa valita oikea puu: sen pitäisi olla riittävän kuivunut, ilman tummia jälkiä. Asennettaessa on parempi suojata puupinta ruuvin metallipinnalta ruberoidilla.

Ruuvin peruskanavan sitominen

Rostverk-puupalkkia käytetään rakenteiden rakentamiseen, joissa ei ole suurta kuormitusta. Teollisuusrakennuksissa on parasta sitoa kanava.

Tulevien rakenteiden jäykkyyden ja voimakkuuden lisääminen. Tällaisessa työssä on pidettävä mielessä, että on usein tarpeen käyttää erityisiä rakennustarvikkeita. Siksi työmaa, jolla työ on suoritettu, olisi sopivan kokoinen, ja siinä olisi oltava pääsytie. Tärkeimpiä huomioita ovat:

 • kun asennat kanavaa, hitsaaminen yksin ei riitä, sinun on käytettävä muita kiinnitysjärjestelmiä;
 • koska maaperän ja rakenteen välinen ilmakerros on olemassa, korroosionkestävien suojavälineiden käyttö on täysin perusteltua.

Kanavan tuottama rostverk on luotettava ja kestävä rakenne eikä tarvitse lisävahvistusta.

Pylväsruuvi, jossa kanavavyö on yleisin suurien rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa, joka kuljettaa suurta kuormaa. Myös tätä grillausmenetelmää suositellaan asuinrakennuksille, joissa säätiötä on vahvistettava.

Rostverk-ruuviasennusproftruboy

Hyvin usein asuinrakennusten rakentamisessa käytetään yhdistettyä vahvistusta profiiliputkella ja puupalkilla, mikä lisää huomattavasti rakenteen lujuutta ja helpottaa huomattavasti socle-vuorausta. Myös tänään on tullut suosittu varustaa mukava pääsy säiliöön rakentamalla laituri. Tämä on mahdollista tehdä rakennettaessa laituria ruuvipolleille. Tässä tapauksessa on suositeltavaa tehdä putkia profiilista. Ennen työn suorittamista sinun on kuitenkin selvitettävä etukäteen ja otettava huomioon tällaiset tekijät:

 • pohjakokoonpano;
 • suurin virtausnopeus tietyssä paikassa;
 • veden enimmäistaso tulvan aikana;
 • säiliön koko syvyys.

Syvyys, jolla paalut on ruuvattava riippuu maaperän koostumuksesta säiliön pohjalla ja rakenteen kuormitus riippuu virtausnopeudesta. Tarvittaessa on mahdollista lisätä lisää paaluja, mikä ei vaikuta yleiseen rakenteeseen. Veneiden rakentaminen on saanut laajan suosion mahdollisuuden järjestää virkistysalueita.

Pallosäätiön kiinnittäminen ruuviputkiin on edullisempi kuin metallikanavalla kiristäminen: se ei vaadi erityisten rakennuslaitteiden käyttöä ja näin ollen pääsyteitä. Pohjimmiltaan rakenteellisten ratkaisujen vahvistaminen profiiliputkella käytetään epätasaisilla pinnoilla, esimerkiksi jos sinun on aloitettava rakentaminen rinteelle tai rotkoalueelle sekä epävakaalle maalle (uimavedet, joen lähellä olevat alueet).

Ruuvipohjan käytön edut

Rakennusten rakennustekniikkaa kehitettiin viime vuosisadan puolivälissä, mutta sitä ei käytetty laajalti. Pohjimmiltaan sitä käytettiin metsänrakennusten ja rakenteiden rakentamisessa ja monimutkaisissa maa-alueissa (kukkulat, kaivot). On syytä huomata, että alun perin käytettiin halkeamia, ja jonkin ajan kuluttua ne alkoivat käyttää ruuvirakenteita, joiden ansiosta rakennusaikaa voidaan merkittävästi lyhentää ja lisätä tehokkuutta.

Nykyään tällainen lähestymistapa säätiön rakentamiseen on yleistynyt sen luotettavuuden, yksinkertaisuuden ja edullisuuden vuoksi, verrattuna perinteiseen tapaan rakentaa betoniterästen pohjaa. Maan pinnan lievän kaltevuuden olemassaolo edellyttää kalliin tekniikan käyttöä vahvistavan betonipohjan asennuksessa, mikä lisää huomattavasti rakentamisen kustannuksia.

Tekniikan käyttö, kuten esimerkiksi pilarin ruuvin säätäminen talvella, on suuri etu, koska ei vaadi erityistä maaperänvalmistusta, erikoislaitteiden ja materiaalien käyttöä. Tämä tekijä myös vähentää huomattavasti rakentamisen kokonaiskustannuksia. Yleisesti ottaen, jos otetaan huomioon kaikki rakentamisen tekniikan sovellutukset paaliruuvi-säätöjen stabilointiin, muutama asia vaikuttaa kustannusten pienenemiseen:

 1. rakentamisen aika on vähäinen;
 2. rakenteen kestävyys;
 3. vähäinen työvoiman tarve;
 4. ei vaadi lisäkorjausta.

Tällaisen perusmallin kustannus hinta on useita kertoja alhaisempi kuin perinteisen teräsbetonijohdon kustannukset ja mahdollisuus käyttää sitä millä tahansa maastossa mahdollistaa tämän tekniikan käytön rakentamisessa paitsi pienissä maalajeissa ja ansiorakenteissa, myös vähäisten asuinrakennusten rakentamisessa.

Ruuvien paalujen sitominen kaarevalla 30x60 kahdella rivillä

Sitoutuminen 30x60 kahdessa rivissä

Hinta per metri
Puhelin sovelluksiin ja kysymyksiin +7 (921) 730-41-01

Se on valmistettu joukosta paaluja keskenään ja kätevästi kiinnitetty keskuspaneelit.

Lisää kommentti tai kysy kysymys

Hakuprojekti

Työmme

© 2016 GK Novtehnika "In Bar"

Veliky Novgorod, Pankovka. ST Michurinets, 4
+7 (921) 730-41-01

Moskova, Pyatnitskoe sh, kytke d.Barantsevo
+7 (921) 730-41-01

Pietari, sh. Moskova, d.296 B
+7 (921) 730-41-01