Rakenteiden konsepti ja tyypit

Muotti on rakenne, jonka tarkoituksena on muodostaa monoliittinen säätiö. Sitä käytetään sekä monikerroksisten rakennusten että teollisuusrakennusten rakentamisessa että yksityisessä rakentamisessa. Muottien tyyppejä määrittävät monet rakenteen rakenteellisista ominaisuuksista, ilmastollisista olosuhteista ja maaperätyypeistä johtuvat tekijät.

Mikä on muotti

Kysymykseen, mihin muottiin kuuluu, vastaus on melko yksinkertainen, tämä on betonin kaato, joka on ylimääräinen rakenne. Se voi olla eri muotoja, ja se on valmistettu erilaisista materiaaleista, metallista edulliseen katemateriaaliin.

Klassinen esimerkki kaatopaikan muottirakenteesta sisätiloissa on metalliosat.

Kaikissa tapauksissa muotti on apuelementti. Rakenteessa voidaan käyttää paaluja, pylväitä, venttiilejä ja muita elementtejä. Riippuen tulevan rakenteen tyypistä ja suunnittelutoiminnoista käytetään yhtä tai useampaa muottirakennetta. Otetaan huomioon myös maaperä, johon esine rakennetaan.

Muottien on myös annettava vaaditut mitat asentoon betonin ja muiden materiaalien, jotka antavat ylimääräistä voimaa perustukselle.

Jotta rakennelman lujuus ja kestävyys saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla, on selvitettävä päällystetyypit sekä niiden suunnittelu- ja toimintaominaisuudet.

Muottien tyypit

Tämäntyyppisten linnoitusten käyttö alkoi Egyptin pyramidien rakentamisen ajankohdasta lähtien. Uusien materiaalien ja tekniikoiden myötä organisaation piirteet ovat muuttuneet merkittävästi, uusia rakenteita on esiintynyt ja ne on erotettu seuraavilla parametreilla:

 • materiaali;
 • käyttötapa (irrotettava, kiinteä muotti);
 • tarkoitukseen;
 • rakennustyyppi.

Muotti on määritettävä kohteen suunnittelun alkuvaiheessa, joka välttää monia yleisiä virheitä tulevaisuudessa.

Muotoilutyyppien erottaminen käytetyllä materiaalilla

Rakenteen lujuus, kestävyys ja tehokkuus riippuvat ensisijaisesti valitusta materiaalista. Yleisimmät vaihtoehdot ovat:

 1. Tree. Luonnollisen matriisin elementtien avulla voit luoda monimutkaisia ​​rakenteita ja yksinkertaisia ​​muottiasetuksia. Materiaali poikkeaa kohtuullisesta hinnasta ja universaalisuudesta. Lautojen ja lankojen lisäksi voit käyttää myös puunjalostusteollisuuden johdannaisia: vaneria, OSB: tä, lastulevyä ja muita materiaaleja, mikä vähentää edelleen rakennuskustannuksia. Haittoihin kuuluu pieni voimakkuuden ja tarkkuuden indikaattori, koska merkittävällä kuormituksella puu saattaa menettää alkuperäisen muodon. Siksi sitä käytetään useimmiten pienten esineiden rakentamisessa.
 2. Alumiiniseoksia käytetään usein laattojen ja nauhojen perustuksiin. Tämän materiaalin käyttö lisää huomattavasti rakentamisen kustannuksia, koska alumiinituotteita käytetään usein irrotettavan pohjan rakentamisessa. Sama voi johtua teräskilpistä.
 3. Suulakepuristettu polystyreenivaahto on uuden sukupolven materiaali, jota käytetään täyttämättömien perustusten täyttämiseen. Sen päätehtävän lisäksi se toimii lämmittimen roolissa. Tyypillisesti laajennettu polystyreeniä käytetään yksityisessä rakentamisessa ja maan kylmäalueilla.
Muottien käyttö polystyreenivaahdolla

Metallituotteiden peruskäytön kiinteän tyyppisen rakenteen rakentaminen on sallittua. Nämä ovat yleensä profiileja, joiden kustannukset eivät voi merkittävästi vaikuttaa säätiön rakentamiskustannuksiin. Samankaltaista materiaalia käytetään kaatopaikkojen kaatamiseen.

Käyttökohteiden muotojen tyypit

Rakenteilla on kaksi päätyyppiä ja niiden käyttö:

Usein rakennuksessa käytetään irrotettavaa muottirakennetta. Ne ovat erityisiä metalli- tai alumiiniseoksista valmistettuja tuotteita, niitä kutsutaan myös suojiksi. Nämä suojukset on yhdistetty tangoilla, jotka voidaan myöhemmin vetää ulos monoliittisesta perustuksestaan ​​tai jättää sen sisään. Jälleen riippuu tuotteiden tyypistä. Joka tapauksessa niitä voidaan käyttää toistuvasti.

Irrotettavien muottien käyttö on suositeltavaa silloin, kun suunnitellaan suurta määrää esineitä tai täytetään suuri säätiön alue. Tällaisten muottien vuokrauspalvelu on erittäin suosittua, mikä säästää huomattavia varoja hankintaan.

Pysyvää muottirakennetta käytetään tapauksissa, joissa sen purkaminen ei ole tarkoituksenmukaista tai sen materiaalilla on hyödyllinen lisätoiminto. Yleensä käytetään halpoja materiaaleja, kuten kattopuita, halpoja putkia, halpoja metallilevyjä. Usein muottimateriaali jätetään itse rakenteeseen.

Irrotettavien suojusten käyttö muottirakenteessa

Liukuva muotti on erillinen rakennustyyppi, jota käytetään monoliittirakenteessa paitsi pohjalla myös seinillä. Kun rakenteen alempi kerros on kuivunut, muotti siirtyy ylös, sitten seuraava taso täyttyy. Usein tätä menetelmää käytetään muissa rakenteissa olevien korkeiden rakennusten rakentamisessa, jotka perustuvat monoliittirakenteiden rakentamiseen.

Muottien soveltaminen ei-monoliittisiin tukiin

Muottien käyttöä esiintyy usein paaluperustan rakentamisessa: suunnittelu, kuten monoliittisen tuen tapauksessa, toimii paalussillan muodon säilyttämiseksi. Mutta yhä useammin käytetään muottipohjia esivalmistettujen betonirakenteiden rakentamisessa.

Esivalmistettujen betonirakenteiden rakentamisessa on usein välttämätöntä saada kiinteä pohja vahvistusvyillä, jotka vahvistavat rakenteen rikkomalla. Tässä tapauksessa käytetään muottirakennetta.

On myös tapauksia, joissa pohjan rakenneominaisuudet eivät salli kokonaan tukirakenteiden muodostamista. Näissä tapauksissa liitokset on kaadettava laastilla, jossa käytetään perinteistä muottirakennetta.

Paalun perustus

Muotoon käytetään usein myös tylsistynyttä säätä. Koska käytetään materiaaleja, ruberoidisia tai muoviputkia, joilla on pieni lujuusindeksi. Kun betoniseos kaadetaan niihin ja kaikki sen jähmettymisen edellytykset täyttyvät, muodostetaan lieriömäisiä pylväitä.

Liukuva muotti

Tällaista muotoilua voidaan käyttää myös silloin, kun asennetaan valmiita telineitä siinä tapauksessa, että on tarpeen käyttää betonirautaa muottiin muodossa. Mikä se on? Tämä on pohja, joka yhdistää paalut maahan.

Se voi sijaita maanpinnan yläpuolella tai mennä jonkin verran siihen. Tämä tekijä riippuu pystytetyn rakenteen vakavuudesta, maaperän ominaisuuksista ja paalujen välisestä etäisyydestä. Joka tapauksessa puupalojen tai minkä tahansa muun materiaalin pohja on sijoitettava paitsi monoliittisen perustuksen sivuille sen muodon aikaansaamiseksi, myös sen alaosaan. Se kantaa raakasulun painon, kunnes se on täysin kovettunut.

Asennus ja sen ominaisuudet

Ennen rakentamisen aloittamista on päätettävä, säilyttävätkö muottiin vain laastin muodon tai toimivat lisäksi lämmittiminä.

Toisessa tapauksessa on otettava huomioon seuraava lämpöhäviö, joka auttaa laskemaan muotin paksuuden. Tällöin sitä ei voi poistaa. Tästä riippuu materiaalisuunnittelun valinta.

Tällöin on tarpeen laskea seuraavat parametrit:

 • säätiön mitat huomioiden sen syvyys, korkeus maanpinnan yläpuolella ja leveys;
 • koko muottien pinta-ala;
 • materiaalin määrä, mukaan lukien - tukia, tukia, tangot, sisäelementit, jotka pysyvät myöhemmin rakenteen sisällä.
Yksi säätiön rakentamisen tärkeimmistä vaiheista on muottien rakentaminen

Seuraava vaihe on kaivutyö, jonka jälkeen apurakenne on koottu.

Laskutoimitukset ja kokoonpanon kokoaminen olisi suoritettava ottaen huomioon seinien muodonmuutosmahdollisuus raakasulun massan paineen alaisena. Tarvittaessa tulisi käyttää muita elementtejä voimaa, esimerkiksi jäykistysliitoksia tai seinämien yhdistämistä varten.

Seinien muodonmuutoksen seurauksena voi tapahtua vakavia virheitä, joiden seurauksena vakavia virheitä voidaan tehdä lisärakentamisvaiheiden aikana.

Muottien vinkit

Jotta ymmärtäisit, mikä muotti on, katso alla olevia valokuvia. Ensi silmäyksellä kaikki on melko yksinkertaista. Vakavien virheiden ehkäisemiseksi kannattaa noudattaa seuraavia sääntöjä ja vinkkejä asiantuntijoilta:

 • joka vähentää huomattavasti rakennuskustannuksia. tehdä irrotettavalla muottirakenteella tehtyä työtä, sen sisäseinät olisi peitettävä tai käsiteltävä hydrofobisilla materiaaleilla, kuten öljyvahalla, erityisellä kyllästyksellä jne.;
 • rakenteen rakentamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei sen seinämissä ja alustassa ole aukkoja tai reikiä, muutoin kosteutta vuotaa niiden läpi, mikä aiheuttaa betonin ennenaikaisen kuivumisen ja ilmoitettujen lujuusominaisuuksien menetyksen;
 • irrotettavien muottien osia hankitaan niiden uudelleenkäyttöä varten, mikä vähentää huomattavasti rakennuskustannuksia.


Muottirakenne on olennainen osa minkä tahansa säätiön rakentamista. Mallit voivat vaihdella riippuen niiden tarkoituksesta, käyttötavoista ja tulevan rakenteen ominaisuuksista. Nykyaikaisilla materiaaleilla voit rakentaa monikäyttöisiä järjestelmiä, jotka toimivat paitsi vedenmuodostusperustan muokkaamisessa, myös eristääkseen sitä ja antavat sille lisää vahvuutta.

Mikä on muottirakenne? Muotoilun kuvaus, ominaisuudet, tyypit ja käyttö

Imperial. Epitetti sopii muottiin. Ensimmäistä kertaa se alkoi käyttää Rooman valtakunnassa. Säilötyt rakennukset, jotka on rakennettu muottijärjestelmillä, esimerkiksi Pantheonilla.

Siinä on paljon konkreettisia elementtejä. Sementtiseosten vahvistaminen Roomassa ei tiennyt miten. Siksi betonia käytettiin säästeliäästi. Vahvistamatta sen suorituskykyä on pieni.

Niinpä roomalaiset harjoittivat harvoin muottirakennuksia. Ilman konkreettista valujärjestelmää on käsittämätöntä. Sementtiseosten vahvistaminen alkoi 1867-luvulla. Betoni on tullut tärkein rakennusmateriaali.

Samaan aikaan rakentaminen on lakannut tekemättä ilman muottirakennetta. Termi on tuttu kaikille, mutta kaikki eivät ymmärrä sen olemusta, vivahteita. Avaa ne.

Mikä on muottirakenne?

Muotti - kontin monoliittiset elementit betonista. Monoliittirakentajat tunnistavat yhtenäisen suunnittelun. Ne eivät ole "tiili tiilen" kautta. Sementti kaadetaan jakamattomaan jokeen ja kovettuu. Ilman muotoa seos leviää. Decking pitää betonin rungossa.

Sementtiseosta pitää säilyttää puitteissa perustusten, tunneleiden, siltojen, rakennusten kaarien ja niiden kattojen rakentamisen aikana. Jopa rakennuspalikat, päällystyslaatat ja sarakkeet valetaan muottiin. Se on monenlaista. Perehdy heihin.

Muottien tyypit

Rakenteita on useita luokituksia. Ensimmäinen liittyy suunnitteluun. Säätiötä käytetään useammin kuin toiset.

Ilman tarttumisrakennetta vain nauhatyyppinen täyttö on mahdollista ja vain tiheässä maastossa. Jos kaivannon seinät ovat hajallaan, pohjan paksuus ja sen syvyys hyppyvät.

Rakennuksen maanpäällisen osan kuormitus jakautuu epätasaisesti. Pitkästä aikaa talo ei toimi. Asuinrakennusten osalta muuten säätiötä ilman muottirakennetta ei käytetä lainkaan.

Käytä väliaikaisia ​​rakennuksia ja taloudellisia esineitä, esimerkiksi vaunuja. Kaivettu kaivanto on vuorattu polyetyleenillä, ristikko sijoitetaan sisälle ja se kaadetaan sementillä. Jos ei ole muottirakennetta, hän menee suihkuun maahan.

Säätölaitteiden asennus aiheuttaa sen korkeuden maan yläpuolelle. Muotomateriaali nousee rakennusten suojelemiseksi maaperän kosteudelta, sen pohjaksi tai talon kutistumisen kompensoimiseksi sen epätasaisen maaperän takia.

Tunnelirakenteita käytetään paitsi tunneleiden lisäksi myös keräilijöille sekä teollisuusrakennusten elementtien luomiseen, esimerkiksi työpajojen välisiin siirtymiin.

Siltoja varten tarvitaan muottirakenteita tukien muodostamiseksi. Prosessi on vastuussa, mutta kustannukset ovat yksipuolisia, mutta rakennusten jyrkät kaaret, esimerkiksi temppelit, ovat kaksipuolisia. Muuten betoni ryömii tärinöistä.

Kuten näet, muotti on jakautunut paitsi tarkoituksen lisäksi myös toteutuksen tapaan. Viimeksi mainittuihin kuuluvat samalla tavalla poistettavuus tai irrotettavuus. Ensimmäinen tyyppi on muottirakenne nauhalevystä tai muusta elementistä, joka puretaan betonin asettamisen jälkeen. Näin voit käyttää ääriviivaa uudelleen.

Säätiön kiinteä muotti tulee rakennuksen rakenteeksi, vahvistaa sitä edelleen ja lämmittää sitä joskus. Näin ollen betonin materiaalin ääriviivojen tulisi sivuuttaa mätä.

Esimerkiksi säätiön muodostelma koskettaa maata, sen vesiä ja mikro-organismeja. Joten kiinteälle rakenteelle tarvitaan kosteutta kestäviä raaka-aineita. Tässä on laatoitusmateriaalien luokittelu merkityksellinen:

Muottipuuta pidetään klassisena. Luonnonmateriaali kuitenkin mätää, kiinteät rakenteet ovat huonoja. Levyjä ei aina voida käyttää purkamisessa. Osa levyistä, vanerilevyt ovat epämuodostuneita. Tämä tapahtuu kosteuden tai betonin vaikutuksen alaisena.

Jälkimmäinen on lepotilassa, se voi hieman muuttaa muotojaan. Siksi litteä nauhan perustus hankkeissa, joskus, vaihtelee eri leveydeltään. Pienet poikkeamat ovat kuitenkin sallittuja.

Tärkeintä ei ole jättää aukkoa muottipaneelien väliin. Niiden kautta sementtiseos puristetaan maaperään. Luotettavuusmallit tarjoavat runsaasti kiinnittimiä. Mutta puu on ympäristöystävällinen, kevyt, vaatimaton asennuksessa ja useilla alueilla edullinen.

Joskus, säästä, ostavat croakeria. Nämä ovat puoli-, puoliympyrän- ja epätasaisia ​​osia runkoista. Sinun on valittava laudat, jotka on valmistettava liittämällä ne. Puhu vain rahan säästämisestä, mutta ei aikaa. Kiihdytysrakenne mahdollistaa vain vakiolevyn muottiin. On myös kätevää asentaa vanerirakenne 1 senttimetrin paksusta.

Metalli muottiin, toisin kuin puuta, teitä. Mutta voit käyttää korroosiota, esimerkiksi alumiinia. Tämä ei ole kauheaa vettä. Lisäksi metalli taipuu missä tahansa kulmassa. Pyöreiden levyjen ja monimutkaisten geometristen muotojen tekeminen on ongelmallista.

Metallimuottien edut sisältävät myös vastustuskyvyn muodonmuutokseen ja mahdollisuuden kasvien seinämiseen. Se vahvistaa niitä. Yleensä sekä irrotettavat että irrotettavat mallit ovat mahdollisia.

Laajennettu savi. Nämä ovat massiivisia rakennuslevyjä. Sellainen se on hyväksytty käytettäväksi rakennusten kiinteään puunhankintaan. Laajennettu savi on vaahtoutunut ja karkaistu savi. Se on lämmin. Betoniin sekoitetut rakeet lisäävät lämpöä säästäviä ominaisuuksia. Kuitenkin ilman lisäeriste ei voi tehdä.

Styroksi. Muotoilun maailmassa vallankumous katsotaan olennaiseksi vaihtoehdoksi kiinteille rakenteille. Polystyreeni - vaahdon pohja. Mutta laajennetussa polystyree- nissä aine on muulla tavalla käsitelty, sillä on tiheämpi rakenne, materiaalin huokoset suljetaan.

Tämän vuoksi arkit ovat kosteuden kestäviä. Styroksi sisältämä ilma pitää lämpöä, estää melua. Lisäksi materiaali on kevyt sekä painossa että asennuksessa. On tavallista käyttää polystyreeniä ulkoseinän koristeluun eli eristämiseen.

Rakenteellisesta näkökulmasta tämä on yksipuolinen muottirakenne. Säätiöt tuottavat kaksipuolista. Sen elementit ovat valmiita, muistuttavat suunnittelijan yksityiskohtia. Jäljellä on vielä yhdistää ne.

Materiaalin vaara on sen suhteellisessa tukkeutumattomuudessa. Se on tarkoitettu kattamaan polystyreeni. Ulkoreunojen tekeminen vaatii varoja, mikä heikentää synteettisten materiaalien etuja.

Halu säästää rahaa ja tulla ammattitaitoiseksi rakentamisessa johtaa säätiön muottirakenteiden asentamiseen omiin käsiisi. Jälkimmäinen on tehtävä, silmät pelkäävät, ja pään on ensin ajateltava. Mitä opimme seuraavasta luvusta.

DIY-muotti

Muottien valmistuksessa on yleisiä sääntöjä rakenteesta ja rakenteesta riippumatta. Ensin suoritetaan alustava kokoonpano.

Se auttaa tarkastelemaan muottirakennetta, "lyö sitä" lasertasolla. Vasta sitten rakenne on asennettu jo maahan tai pohjaan, lattiapalkkeihin. Myöskään aitauksen perusta ei ole poikkeus.

Muotoilun leveyden tarkkuuden ansiosta se työntää sitä tukevasti. Elementtiä ei tarvita, mutta se ei ole tarpeeton. Erityisen merkitykselliset lujitustuki joustaville, muovisille rakenteille, esimerkiksi puu- tai polystyreeni-vaahtoksi.

Viimeisen ristikappaleen "palapelit" tehtaan vapautuksen yhteydessä. Puupalkissa välikappaleiden on laitettava itsesi.

Muotoon asennettaessa on otettava huomioon:

-Maaperän tyyppi Joten löysät maaperät tarvitsevat kiinteitä, vankkoja perustuksia. On toivottavaa vähentää niiden kuormitusta, jolloin seinät ovat kevyitä.

Vakinaisissa maissa on tarpeeksi nauha-rakenteita, jotka alkavat vain rakennusten ympäryksen ympärillä. Nauhalevyn leveys on yhtä suuri tai 10-20 cm erilainen kuin seinien leveys.

-Pohjaveden syvyys. Ajoittain he lähestymistavat pintaan. Kuinka laatoittaa säätiötä tässä tapauksessa? Syventää vähimmäisarvoa, jotta betoni ei pääse kosketuksiin joen kanssa ja nostaa maksimiarvoa rakenteen lujuuden ja vakauden saavuttamiseksi.

-Rakenteen erityispiirteet. On jo sanottu, etteivät kaikki muodot, kaikki materiaalit sopivia moniin malleihin. On tärkeää ottaa huomioon rakennuksen koko. On kätevää valita arkkeja tai levyjä muottiin, jotka eivät vaadi leikkaamista.

Parillinen määrä elementtejä yksinkertaistaa rakenteen asennusta ja säästää rahaa. On loogista ottaa huomioon esimerkiksi vanerilevyjen koko talon suunnittelussa.

-Korkin läsnäolo. Jos pohja toimii samanaikaisesti kellarikerroksen seinien kanssa, rakenteen sisäinen eristys on välttämätöntä. On järkevää tehdä pysyvä muotti, jossa on kaksipuolinen "firmware samasta polystyreeni vaahdosta.

-Välähtävä tukielementtien ja kaivannon reunojen välillä. Jos yhdistät ne yhteen, on olemassa vaara, että maan massat putoavat sementtilaastian kaatamisen aikana. Tämä rikkoo betonin eheyttä ja säätiön laatua.

Ota huomioon todellisten säästöjen mahdollisuus. Saman säätiön kustannukset ovat keskimäärin noin 30 prosenttia koko rakennusbudjetista. Todellakin alentaa kustannuksia 5-10%.

Säästäminen muottiin ei ole laadun kustannuksella

Yksinkertaisella laitteella talon perusasiat keräävät vain muottialueet, siirtävät sen ja täyttävät sen uudella ja uudella tilalla. Positiiviset lämpötilat ja keskimääräinen kosteus mahdollistavat lähestymistapojen väliset häiriöt 3-4 vuorokauden ajan.

Laajennetun rahavirran vuoksi materiaali, muotti kaataminen on rikki, ei ainoastaan ​​pystysuorassa vaan myös vaakasuorassa. Sementtilaastia voidaan saattaa useaan kertaan.

Tärkeintä on ampua ennen uutta täyttää niin kutsuttu vaahto. Sitä kutsutaan myös sementtimaaksi. Jätä kerros, tuore seos ei tunkeudu edelliseen kerrokseen, se ei vie häntä hyvin.

Sisäisen sisällön osalta muotti säästää kiinnikkeitä. Lasikuitu ilmestyi markkinoille. Kuormat kestävät verrattavissa klassikkoon ja ovat kannattavampia.

Lisäksi komposiittivahvistin taipuu keloissa. Voit säästää toimituksesta tekemällä pienikokoisia pakkauksia esineeseen itse.

Säästösuunnitelmaan sisältyy myös betonin lisääminen betoniin. Nämä ovat murskattuja kiviä, soraa, kivet. On halvempaa tilata niiden toimitus louhoksesta kuin maksaa ylimääräistä ylimääräistä kuutiota sementtiseosta.

Butt ei aiheuta ylimääräistä painetta muottiin, ja betoni vain vahvistaa sitä. Lisäaineen paino ei kuitenkaan saa ylittää 20% perustuksen, seinien kokonaistilavuudesta.

Joskus kehittäjät voivat säästää rahaa vuokraamalla laatoja säätiölle. Liikemiehet luovat kokoontaitettavat mallit tyypillisille projekteille. Käyttämällä niitä on usein kannattavampaa kuin omien muottien luominen.

Erityisesti säästää lainaa kaatamalla kuumina päivinä. 35 asteessa muotti voidaan irrottaa 2 päivän kuluttua. Celsius-asteikolla 30, he odottavat 2,5 päivää.

Sen jälkeen, kuinka paljon poimitaan muottiin perustuksesta, jos se kaadettiin 25 astetta? Vastaus: 3 päivässä. Neljä tarvitaan, kun liuosta otetaan +20 ° C: ssa ja samassa lämpötilassa seuraavina päivinä.

Keskimääräinen päivittäinen lämpötila +1, kestää puolen kuukauden betonin kovettumisen. Täällä haluttomuus tehdä muoto sementtilaastille itsessään on helpompi ostaa rakennustöitä säätiölle kuin vuokrata sitä.

Muottien ennenaikaisen poistamisen riskit

Muotoilun varhainen purkaminen on täynnä säätiön kuivumista. Liuoksen vesi menee vain sen pinnalta. Muottien poistaminen riittämättömästi jähmettyneistä massoista lisää haihtumisalaa.

Niiden nopea ulosvirtaus johtaa kanttien kiinteään kutistumiseen ja sen ominaisuuksien heikentymiseen. Kovetus vaaditaan betonin suunnitteluparametrien toistamiseen.

Hidastuneen hydraation lisäksi muottien ennenaikainen poisto voi johtaa mekaaniseen vaurioon säätiölle.

Tämä pätee erityisesti monimutkaisten rakenteiden rakenteisiin. Pilastereja ja erkkeri-ikkunoita siirretään, kappaletta irtoaa kulmista ja reunoista.

Purkamismuoto, on tärkeää pohtia seuraavia työvaiheita. Esimerkiksi kellarin vedenpitävyys nestemäisessä hydroisolissa.

Se on yksinkertaisesti halkaistu harjalla. Rakenteen vielä löysällä pohjalla ei ole kuormia. Jos kosteuden kalvoneristys on suunniteltu, vaaditaan raskaita laitteita, esimerkiksi metsiä ja portaita.

Kun työskentelet niiden kanssa, on olemassa vaara vahingoittaa betonimerkin kulmia. Joten, rakentaminen on herkkä asia ja "tauko", kuten sanotaan "myös silloin, kun se on ohutta.

Muotoilun asettaminen itse tai luottamus ulkopuolisen miehistön työhön on tärkeää punnita ja verrata kymmeniä vivahteita ja tutkia useita asiakirjoja. Rakenteiden purkamista säännellään esimerkiksi "SP 70.13330" -standardeilla.

Rakenteiden tarkoitus ja muotojen tyypit

Maa-talon tai säätiön rakentaminen monoliittisen valumenetelmän avulla vaatii paljon työtä, mutta tällä tavoin saat valmiin rakennuksen lyhyessä ajassa. Jotta rakennus olisi kiinteä ja tarvittava kokoonpano, sinun on valittava mate- riaali, joka sopii ilmasto-olo- suhteille ja tulevalle työn laajuudelle.

Mikä on muotti

Decking on joukko osia muodon muodostamiseen, johon betoni kaadetaan edelleen rakennusten rakentamisen aikana. Se voi olla erilainen, ja yhden tai toisen vaihtoehdon käyttö riippuu rakenteellisesta rakenteesta, käytetyistä materiaaleista ja rakennustekniikoista. Yhtä tärkeä muotona valittaessa ovat ilmastolliset piirteet rakentamisen alueella.

Korkealaatuinen puinen muotti on erittäin suosittu yksittäisten kehittäjien keskuudessa.

Säätiön muodot

Kannatinpohjan laitteen määrittelymomentti mille tahansa rakenteelle on muodonmuodostus. Paras materiaali muottiin on metallilevy. Se on helppo asentaa, jonka avulla voit saada tasaisen betonipinnan ja kestää toistuvaa käyttöä erityisesti tyypillisten rakennusten rakentamisessa. Mutta kustannuksella se on saatavilla vain suurille rakennusorganisaatioille. Yksityisen kehittäjän kannalta tällainen materiaali on kallista. Esikaupunkirakenteessa suositaan perinteisiä muottirakenteita - puuta tai vaneria.

Muotti voi olla irrotettava tai irrotettava. Toisessa tapauksessa se suorittaa lisätoimintoja eristämiseen tai vedenpitävyyteen.

Pidennetystä polystyreeniin perustuvien pysyvien muottien käyttö tekee mahdolliseksi ilman lisäeristystä ja vedenpitävyyttä

Tiukkoja vaatimuksia asetetaan mihinkään säätötyöstöön:

 • riittävä lujuus kestää korkeaa painetta betoniliuoksen seinämille;
 • tiukka noudattaminen rakenteen mittojen suhteen;
 • aukkojen puuttuminen kahden millimetrin ylittävän muottipaneelin välillä liuoksen vuotamisen estämiseksi;
 • uudelleenkäytettävissä (irrotettaville versioille).

Muottien materiaalit

Rakennusten suunnittelussa, muiden vaatimusten ohella, kaikki betonista valmistetut elementit on eriteltävä erikseen.

Paneelin muotti

Suosituimmat ovat kilpi ja pienimuotoiset tuotteet.

Tämän rakenteen kehykset ovat puusta, metallista tai muovista. Suojakansi, jonka muoto on enintään 3 metrin kokoinen ja enintään 50 kilon painoinen, valmiiksi muotoiltu neliö tai suorakaiteen muotoinen kilpi, katsotaan pienikokoiseksi. Nämä vaatimukset on asetettu mahdollisuudesta siirtää ja asentaa tällaiset osat käsin.

Pieni puumuoto, jota perinteisesti käytetään lähiöissä

Seuraavat muottien mukana toimitetaan muottipakkaus:

 1. Sopivat suojat ovat esivalmistettuja tuotteita. Niiden työtaso on erittäin tasainen, jotta varmistetaan korkealaatuiset valukappaleet. Suojukset voivat olla erikokoisia, mutta ne koostuvat aina kannesta (rivejä lankkuja, jotka pitävät suoraan betoniliuosta) ja kehyksen.
 2. Kiinnittimet - erityiset kiinnikkeet, lukot, kanttaimet ja ruuviliitokset.
 3. Kehykset, jotka tukevat kehystä rinteiden, tikkaiden ja pysähtymien muodossa, mahdollistavat kehyksen pysyvän muuttumattomana betoniratkaisun kuormituksen alla.

Melkoshchitovaya-muotti on yleensä irrotettava. Mutta viime aikoina toinen rakentava ratkaisu on levinnyt. Muotti on valmistettu polystyreeni-vaahtolohkoista, jotka myös suorittavat lämmön ja vedenpitävyyden. Kun betoni on kovettunut, tällaiset pinnat eivät vaadi ylimääräistä viimeistelyä, paitsi liitosten liittäminen.

Pieni muotti voidaan valmistaa seuraavista materiaaleista:

 1. Puuta. Puukehys eroaa sen pienestä painosta ja helppokäyttöisyydestä, minkä ansiosta se on suosittu perusta yksittäiselle rakenteelle. Tämän rakenteen haitat ovat betonin korkea tarttuvuus puuhun, mikä vaikeuttaa pinnan puhdistamista kiinnittimestä. Tämä haitta voitetaan asettamalla muovikalvo muottien seiniin ennen kaatamista.
 2. Teräs- tai alumiinilaatat. Niillä on suuri paino, koska useimmissa tapauksissa nostolaitteiden ja kuljetusmekanismien käyttö vaaditaan asennuksen aikana. Metallituotteiden etuna on suuri lujuus, joka nopeuttaa asennustyötä merkittävästi. Alumiinimuotti on kevyempi kuin teräs, mutta sen lujuusominaisuudet ovat pienemmät, joten se vaatii lisäkiinnityksiä. Metallituotteet ovat uudelleenkäytettäviä, joten joissakin tapauksissa muotti on vuokrattu säätiön rakentamisen aikana.

Teräsrakenteita käytetään suurissa esineissä, koska se mahdollistaa huomattavasti rakennus- ja asennustöiden nopeuttamisen.

Suurikokoinen muotti on erilainen pienikuvioisesta muottirakenteesta vain lohkokoot ja sitä käytetään useimmiten teollisuusrakentamisessa.

Valokuvagalleria: suuren mittakaavan muottipesät

Block muotti

Tällainen tukipohjan kehys viittaa esivalmistettuihin rakenteisiin. Jos puhumme säätiöstä, se on yleensä kiinteitä kehyksiä muotoiltujen lohkojen muodossa. Ne voidaan valmistaa betonista, arboliteista, polystyreeni-vaahdosta ja muista vastaavista materiaaleista. Muodossa tällaiset elementit ovat samankaltaisia ​​kuin karkeiden lohkojen, mutta aukkojen läpi. Betoni kaadetaan niihin. Lohkojen rakenne mahdollistaa kerroksen kerrosrakenteen vahvistuksen. Tässä tapauksessa lujitustangot sijoitetaan syvennyksiin, jotka on erityisesti järjestetty tähän.

Koska lohkoja ei ole suunniteltu purkamaan, niiden etupuoli voidaan tehdä leikkuulaitteilla.

Muottipesässä on erityisiä paikkoja vahvistuskotelon asennusta varten

Liukuva muotti

Tällaisen kehyksen toimintaperiaatteena betonisointiin on se, että muotti jatkuu jatkuvasti betoniliuoksen jatkuvaa syöttöä varten. Se on valmistettu metallista. Metallirunkoa liikutetaan sähkö- tai hydraulisilla liittimillä. Muottipaneelien lisäksi laitteisto sisältää:

 • tukipalkit ja nostokehykset;
 • jousitustelineet henkilökunnalle;
 • sisäinen rakennusteline betonityöntekijöille ja asentajille sekä pumppuaseman sijoittaminen.

Liukuvalla muottialueella on telineitä ihmisten ja laitteiden sovittamiseksi

Tällä rakennusten rakentamisella on useita etuja ja haittoja. Ensimmäiset sisältävät seuraavat kohdat:

 1. Suurten objektien rakentamisen nopeus: kolmivaiheisella jatkuvatoimisella toiminnolla päivän aikana, yksi kerros on pystytetty.
 2. Halvempi rakenne jopa 20% verrattuna levyjen asentamiseen.
 3. Kyky mukauttaa laitteita suunnittelun ja arkkitehtuuriratkaisujen ratkaisemiseksi.

Yhdessä prosessin myönteisten näkökohtien kanssa on useita puutteita, kuten:

 1. Lujittavien elementtien muodostumisen monimutkaisuus.
 2. Kyvyttömyys suorittaa aukkoja suuremmassa muodossa.
 3. Lattian valmistuksen lisääntynyt monimutkaisuus.
 4. Korkeat kustannukset sääolosuhteissa.
 5. Tarve käyttää laadukasta ratkaisua.
 6. Riippuu betonin tarjonnan jatkuvuudesta.

Useita haittoja eliminoidaan käyttämällä erityisiä teknisiä tekniikoita. Niinpä kaivannon jatkuvuuden varmistamiseksi ja betonituotannon keskeytysten riskin poistamiseksi valmistuksen aikana käytetään erityisiä lisäaineita, jotka lisäävät liuoksen kovettumisaikaa jopa 18 tuntia.

Yksi tärkeimmistä betonointikohdista tällä tavalla on mahdottomuus käyttää syviä täryttimiä. Kun lomake työkalu koskettaa rungon, aikaisemmin täytetyt kerrokset tuhoutuvat. Tämän vaikutuksen välttämiseksi käytä betonia lisäaineiden superplasticisaattoreilla, pakattu omalla painollaan.

Liukuvan muottimenetelmän mukaista rakennusteknologiaa käytetään rakennusten rakentamiseen, joiden korkeus on vähintään 25 kerrosta. Muussa tapauksessa se ei ole kannattavaa.

Tunnelin kaaren betonisointi liukuva vaakasuora muotoilu tehokkaasti ja taloudellisesti

Äänenvaimentimet

Tätä rakennetta käytetään 1,5-20 metrin korkeuden rakentamiseen.

Volyymikehikko on rakenne, joka koostuu pystysuorista pylväistä ja vaakasuorista kantokankaista, joita kutsutaan palkkeiksi. Alareissa on asennettuna aloitusrinkkiliittimet, jotka säätävät rakenteen korkeuden ja katon vaakasuoran asennon. Yläosassa on kussakin telineessä erityisiä tarttujia (yksi jalat), joissa on puiset tai teräspalkkeja tukevat elementit.

Muottipöydän asennuksen perustana on erityisesti valmistettu tasainen alusta, johon on asennettu kengät ja liittimet.

Volyymitekniikkaa käytetään erilaisten teollisten tai kulttuurilaitosten, sillan ja telineiden rakentamiseen.

Suurten muottien käyttö mahdollistaa korkealaatuisten materiaalien luotettavat lattiat

Irrotettava ja nopea irrotettava muotti

Irrotettavien muottien tyypit voivat olla eri tavoin kuin niiden tarkoitus:

 • peruslaitetta varten;
 • valu seinät;
 • betonilattian rakentamiseen;
 • sarakkeiden valmistukseen.

Suurin ero muotojen välillä on niiden erottaminen käytettyjen materiaalien mukaan. Mutta tästä huolimatta ne kaikki koostuvat useista peruselementeistä:

 • kannen tuotteet (kilvet);
 • ympäröivä kehyslaite kilpirakenteiden asentamiseksi laatikoihin;
 • rintareunoista ja pysähdyksistä (tukipyörät), jotta kehyksen lujuus ja vakaus saadaan.

Teollisessa rakenteessa käytetään usein metallilevyn pikalukitusta, jossa on kylkiluita. Tällaisia ​​tuotteita valmistetaan erikoistuneissa yrityksissä, joten osia erottuvat suurella yhteensopivuudella toistensa kanssa, tarkkuuden säätö ja kyky kestää monia käyttöjaksoja - 100: stä 1000: een. Siksi rakennuskäytössä niitä usein kutsutaan inventaariksi.

Metallin pikalukitusta voidaan käyttää jopa 1000 kertaa

Tällaista muottirakennetta käytetään vain suurilla rakennustyömailla, koska niiden kustannukset ovat liian korkeat maatilan rakentamiseen yhtä käyttötarkoitusta varten. Kuitenkin on mahdollista vuokrata valmiit muottipesät.

Muottien materiaalit voivat olla erilaisia, mutta niillä on oltava melko tasainen pinta. Tämä voi olla lastulevyä, levytelakkaa, vaneria tai profiililevyä. Tärkein vaatimus on mahdollisuus tiivistää muottien elementit toisiinsa.

Vedenpitävän vanerin muotoilu mahdollistaa korkealaatuisen seinän pinnan

Yleisimpiä materiaaleja muottien valmistukseen tälle päivälle on puu. Käytä 10 mm: n paksuista höyläämätöntä levyä asettamatta erityisiä laatuvaatimuksia. Jos sitä käytetään inventaarituotteena, sovellusjaksojen enimmäismäärä on 30, vaikkakin siistit rakentajat käyttävät valmiita kilpiä vuosia ja korvaavat ne lähtiessään.

Levyjä muottiin käytetään harvoin korkeiden kustannusten vuoksi. Mutta tämä materiaali on paras ja ehkä ainoa, jolla voit luoda monimutkaisten kaarimaisten kokoonpanojen perustan.

Metallimuottiin voit heittää kestävän rakenteen mikä tahansa haluttu muoto

Helpoin ja nopein tapa rakentaa säätiö on laajennettujen polystyreeni- levyjen käyttö.

Kiinteä muotti

Talon rakentaminen ei-irrotettavien kehyselementtien kanssa on samanlainen kuin peli, jossa Lego-suunnittelija. Pohja ja seinät, sisäisiin väliseinämiin saakka, on asennettu lohkoista tai polystyreenivaahtolehdistä, arboliteista tai betonilohkoista ja kaadetaan betonilla. Etuna on rakenteen nopea pystytys ja sen hyvä suorituskyky.

Polystyreenilohkot ovat erittäin tarkasti yhteydessä toisiinsa ja toimivat laitoksen toimivuuden aikana eristeenä

Muottiyksikkö

Muotti on tilapäinen lisärakenne, joka määrittelee rakennuksen rakenteellisten elementtien koon, muodon ja asennon.

Muottien pääosat ovat:

 • kilvet, jotta esine saadaan projektin muotoiseksi, jotta varmistetaan pinnan laatu, mitat ja asianmukainen sijainti;
 • kiinnitysjärjestelmä, joka varmistaa muottielementtien oikean ja jatkuvan sijoittamisen suhteessa toisiinsa;
 • tukevat ja tukevat osat muottien muodonmuutoksen estämiseksi betonin kaatamisen aikana.

Erilaisia ​​tapoja rakentaa puurakenteita laadun perustaksi

Muodostuskehyksen tulisi varmistaa seuraavien tulosten saavuttaminen:

 1. Se on melko kestävä kestämään sen betonista kaadettavaa massaa.
 2. Vakautta ei saa siirtyä kuormituksen vaikutuksesta.
 3. Onko puhdas ja sileä pinnoituspinta, jotta saadaan laadukkaat tasot valmiille esineille.
 4. Tiivistetään siinä määrin, että liuos ei vuoda kaatamalla.
 5. Suunnittele liikkuvuutta nopeaa asennusta varten, kätevä siirto toiseen kohteeseen ja nopea kokoonpano.
 6. Salli moninkertainen käyttö muottiin eri kohteissa.

Muottien valmistuksessa käytettävät päämateriaalit ovat puu ja sen johdannaiset. Viime vuosikymmeninä erilaiset muovit ja komposiittimateriaalit ovat yhä suosittuja.

Teollisessa rakennuksessa rakennuksia käytetään laajasti metallilevyistä. Niiden tärkeimmät edut määräytyvät seuraavista tekijöistä:

 1. Korkea liikevaihto kokoonpanon, asennuksen ja purkamisen helpottamiseksi.
 2. Hyvä pintalaatu cast objektit.
 3. Kyky tuottaa monimutkaisia ​​kokoonpanoja osia ja muotoja.
 4. Kestävyys ja uudelleenkäyttö.

Rakenteiden rakenteelliset ominaisuudet

Irrotettavat säädettävät rungot on koottu yksittäisistä suojaosista, jotka on kiinnitetty siteillä, hihnoilla tai riveillä ruuvikiinnikkeillä.

Muottielementit ruuvataan yhdessä pulttien ja pulttien kanssa.

Muottirakenteen soveltaminen koostuu nopeasta asentamisesta, betonin kaatamisesta ja nopeasta purkamisesta. Sen jälkeen siirrytään toiseen paikkaan (tästä syystä nimi "irrotettava - säädettävä").

Pienten paneelien pääelementit ovat L-muotoisia tai suorat suojat, jotka on varustettu kiinnitys- ja tukilaitteilla. Suojaan verrattuna niiden paino on enintään 50 kiloa manuaalista liikettä varten.

Tekninen dokumentaatio

Muottiyksiköiden valmistusta ja käyttöä koskevat säännöt määräytyvät useilla asiakirjoilla, mukaan lukien:

 1. GOST 52086-2003 - "Muotti. Ehdot ja määritelmät.
 2. GOST 52086-2003 - "Muotoilun yleiset tekniset vaatimukset".
 3. GOST 23478-79 - "Rakenteet betoni- ja teräsrakenteiden rakentamiseen. Luokittelu ja yleiset tekniset vaatimukset.
 4. SNiP 3.03.01-87 - "Laakeri- ja sulkemisrakenteet".

On täysin vaikeata antaa täydellistä luetteloa sääntelyasiakirjoista. GOST ja SNiP ovat suunniteltu kaikentyyppisille ja muokatuille muotteille, ne ovat tärkein dokumentti tällaisten esineiden suunnittelijoille. Niiden pohjalta kehitettiin teknisiä prosesseja, jotka ovat pakollisia toteutettavaksi tuotannossa.

Video: puiset muottien tekeminen

Tietenkään et voi opettaa kaikkia rakentamisen tuntemuksia. Mutta on mahdollista auttaa oppimaan perusasetuksia, jotka ovat erittäin hyödyllisiä, kun valitaan materiaaleja ja järkeviä käyttötapoja. Toivomme, että artikkelimme auttaa tekemään korkealaatuista muottirakennetta kotiisi.

Mikä on muottirakenne?

Riippumatta rakennuksen rakennuksen ominaisuuksista, suunnittelijat ja rakennuttajat haluavat varmistaa rakenteen lujuuden ja vakauden. Teollisen ja siviilikäytön kulku on omat ominaisuutensa riippuen rakennuksen tarkoituksesta. Mutta on olemassa jotain, joka yhdistää koko rakennustyön rakennustyöt - muottirakenteet. Mikä on muottirakenne, jonka asennus suoritetaan nykyaikaisen rakennustyön alkuvaiheessa? Miksi on vaikea kuvitella rakentamista ilman sitä?

Harkitse hakemuksessa tarkoituksen, vaatimusten, ominaisuuksien ja muotojen tyypit.

tapaaminen

Rakenteessa käytettävän terminologian mukaan muotti on tilapäisesti pystytetty laatikon muotoinen rakenne, joka on valmistettu metallista, puusta tai muista materiaaleista, jotka on kerätty betonin kaatamiseksi. Betonirakenteen saavuttamisen jälkeen kehysominaisuudet puretaan.

Monoliittisen perustuksen täyttäminen edellyttää välttämättä muottien rakentamista

Rakenne on sarja paneelielementtejä, yhdistettynä esivalmistettuun kehykseen, jossa on erityinen kiinnitin. Muotoilu suorittaa seuraavat tehtävät:

 • antaa konkreettisille rakenteille tarvittavan kokoonpanon;
 • säästää vaaditut mitat;
 • säilyttää elementtien spatiaalisen sijainnin;
 • toistaa tarvittaessa pinnan rakenteen.

Muottipaneelit ovat kosketuksessa betonimassan kanssa, havainnoivat pintoihin vaikuttavat voimat seoksen puolelta.

vaatimukset

Esiasennettu muottielementti - osa kantavaa rakennusrakennetta, johon sovelletaan erityisvaatimuksia:

 • Kaadetun betonikiven kokoonpanon tarkka tarjonta.
 • Lisääntyneet lujuusominaisuudet, jotka tarjoavat mahdollisimman suuren resurssin käytön, vastustuskyvyn rakennuttajien vaikutus siihen ja muut muuttuvat kuormitukset.
 • Betonin paineen aiheuttamat pinnan muodonmuutokset.
 • Nopeutetut asennusmäärät, alhaisen purkamisen vaivattomuus, jotka ovat valmistettavuuden kriteerejä.
 • Suojapinnan tiiviys, joka estää koostumuksen vuotoa betonoinnin aikana.
 • Mahdollisuus valmistaa rakennusmateriaaleja.

Esivalmistetun rakenteen määriteltyjen vaatimusten noudattaminen takaa betoniarvojen korkean laadun, vaikuttaa myönteisesti sen käyttöikään.

Muotti on rakenteellinen termi, joka tarkoittaa laatikon rakennetta, elementtien ja osia, jotka on suunniteltu antamaan haluttu muoto monoliittiselle betonille tai betoniteräksille.

laji

Eri tyyppisten muottien luokittelu suoritetaan riippuen seuraavista tekijöistä:

 • rakenteelliset elementit määrittelevä toiminnallinen tarkoitus, rakenteiden tyyppi, jolle paneelirakennus on tarkoitettu;
 • mahdollisuus purkaa muottijärjestelmä, jotta suojaelementit voidaan käyttää uudelleen;
 • jota käytetään materiaalin valmistukseen, joka määrittää tekniset ominaisuudet, hankinta- ja asennuskustannusten määrän;
 • rakennustyön piirustukset, jotka kuvaavat muodostetun pinnan paikkatietoa ja sen kokoonpanoa.

Tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kunkin tekijän ominaisuuksia.

Käyttöalue

Muottien laajuus vaihtelee rakennusaineiden tarkoituksesta riippuen, joita käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Monoliittisten esineiden rakentaminen.
 • Rakennusten perustusten rakentaminen.
 • Seinien ja väliseinien rakentaminen.
 • Rakennusten kerrosten päällekkäisyydet.
 • Rakenteiden lattiat tunneleissa ja kaivoksissa.
 • Betonipylväät.
 • Kaivoksen hissi muodostuu.

Muodostusjärjestelmän useimpia elementtejä pitkässä moduulimuottirakenteessa voidaan pitää levyinä, joiden korkeus on noin 3 000 mm

Mahdollisuus purkaa

Päätyjärjestelmä, joka jakaa muottijärjestelmiä kahteen alalajiin, on purkamisen mahdollisuus, jota edustavat seuraavat lajikkeet:

 • irrotettava, irrotettava rakenne, joka poistetaan uudelleenkäyttöä varten sen jälkeen, kun betonikoostumus on saavuttanut käyttökelpoiset lujuusominaisuudet. Se koostuu suojaryhmistä, jotka on liitetty lukituslukkoihin;
 • kiinteä kiinteä teline, jota ei voida käyttää uudelleen, koska se on kaatamisen jälkeen kiinteä osa betonirakennetta.

Käytettyjen materiaalien lajit

Muottien tekniset parametrit johtuvat käytetyn rakennusmateriaalin tyypistä. Perustaksi sitä sovelletaan:

 • Perinteinen puu tai vaneri, jonka etuja - edullinen hinta yhdistettynä ympäristöystävällisyyteen sekä yksinkertainen ja nopea asennus. Materiaali on yksipuolisia höylättyjä levyjä 4 cm paksuisia, 15 cm leveitä tai vanerilevyjä. Huolimatta siitä, että betoni ei kiinnitä puuta, sille on ominaista lisääntynyt kuluminen ja kyvyttömyys talteenottoa varten.

Käytettyjen levyjen ja palkkien lisäksi myös johdannaiset - vaneri, OSB, lastulevy jne.

Mahdollisuus käyttää valmiita muottirakenteita mahdollistaa säätöjä rakennuspaikan olosuhteissa valmiiden paneelielementtien käyttämiseksi. Ennen kuin täytät pohjan, tee teknisesti pätevä laskelma säätiöstä, joka vähentää nollajakson kestoa ja välttää mahdolliset ongelmatilanteet.

Betonipinnan ominaisuudet

Valitessasi betonijärjestelmän betoniliuoksen kaatumisen varalta suojaavan suojajärjestelmän tulisi olla rakennuksen rakenteen tyyppi, jota käytetään:

 • osiot ja seinät, jotka on järjestetty pystysuoraan;
 • kattorakenteet ja lattiat vaakatasossa;
 • pyöristetyn muodon ja arkkityyppisten rakenteellisten sädeelementtien muodostaminen käyttäen arkkitehtonisia muottijärjestelmiä;
 • kaltevien pintojen rakentaminen horisonttiin liukupaneelijärjestelmien avulla.

Betonipinnan ominaisuuksista riippuen valitaan sopiva kehys.

Valintaperusteet ostaessaan

Rakennusalan asiantuntijoiden ammatillinen lähestymistapa rakennusmateriaalijärjestelmän hankintaan ohjaa seuraavat parametrit:

 • Resurssien suunnittelu, joka luonnehtii betonisyklien mahdollisen lukumäärän ja vaikuttaa suojuselementtien kulumiseen. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetuilla muottipinnoilla on korkea poistoaste, jolle on tunnusomaista kyky suorittaa noin 1000 kaatovaihetta.

Laskettaessa ja kokoavana on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että tämä lisärakenne ei ainoastaan ​​kestä liuoksen painetta, mutta ei myöskään muovaudu.

Oikein valittu muottijärjestelmä sallii kohtuullisin kustannuksin optimaalisesti ja toistuvasti käyttää rakenteellisia elementtejä betonirakenteiden kaatamiseksi.

Vuokraan perusvaatimukset

Rakennettaessa rajatuilla taloudellisilla resursseilla on todella mahdollista välttää tarpeettomia kustannuksia vuokraamalla vakiomuottiin rakennustyömailla.

 • säästää taloudellisia resursseja muottijärjestelmän hankintaan;
 • vähentää muottien asennukseen liittyvää asennustyötä;
 • vähentää työvoimakustannuksia;

Suulakepuristettua polystyreenivaahtoa käytetään pysyvästi muottiin.

 • suljetaan pois erityisten rakennuslaitteiden käyttö, nostolaitteet rakenteen asentamiseksi;
 • jotta vältetään kilpielementtien varastointiin liittyvät kustannukset.

Muottirakenteiden vuokraaminen on taloudellisesti kannattavaa ja vähentää merkittävästi kustannuksia verrattuna muottien hankintaan, varsinkin jos rakennustyöt suoritetaan satunnaisesti.

tulokset

Tarkastelimme, millainen muotti on rakenteilla, kuinka tärkeää se on. Esitetty materiaali vakuuttavasti vahvistaa, että tämä lisälaite on välttämätön missä tahansa rakennustyömaalla, käytännöllisesti jokaisella pystytetyllä esineellä. Ilman sitä, on mahdotonta kuvitella rakennusten rakentamisen nollakierroksia riippumatta niiden monimutkaisuudesta ja tarkoituksesta.

Mikä on muotti ja mitä sitä käytetään nykyaikaisessa rakentamisessa

Betonointiin käytettävän muottijärjestelmän valinta on tehtävä projektin vaiheessa projektin teknisessä osassa. Tämä riippuu työajasta ja sen kustannuksista. Jos puhumme yksityisestä rakentamisesta, jossa betonin määrä ei ole kovin suuri, päätös tiettyä rakennetta käytöstä voidaan tehdä suoraan rakennustyömaalla. Jotta voit tehdä oikean valinnan, sinun on selvitettävä, mikä muotti on, mitä tyyppejä on, mitä se on valmistettu ja millaista toimintoa se kantaa.

pitoisuus

Mitä muottirakennuksia tarvitaan vahvistetulle betonille ↑

"Muottirakenteiden" käsite yhdistää koko rakennustyyppien luokan. Jotta voit noutaa sen oikein, sinun on määriteltävä tiedot selvästi, ja valitse näiden tietojen perusteella sopiva vaihtoehto. Tärkeimmät ratkaistavat asiat: materiaalin ja suunnittelun piirteet.

Yleiset tiedot ja perustoiminnot ↑

Ennen luokittelun ja syvällisen käsittelyn käsittelyä sinun tulisi ymmärtää, mikä rakennustyö on lähtökohtaisesti periaatteessa. Muotti on rakenne, joka antaa betoniseokselle halutun muodon ja säilyttää sen, kunnes betoni asetetaan kokonaan. Sillä on myös säiliö ja se ei salli siirtyä liuoksen kaatamisen aikana.

Valmisbetonirakenteita käytetään nykyään paljon harvemmin, koska niitä on kuljetettava pitkiä matkoja betonituotteesta rakennustyömaalle. Tämä ei ole vain kallis, vaan myös suuri todennäköisyys vahingoittaa rakennetta kuljetuksen aikana. Lisäksi suurikokoisia tuotteita on varastoitava jonnekin, mutta tämä mahdollisuus ei aina ole.

Muottien ja monoliittisen betonitoiminnan käyttö ratkaisee useita monimutkaisia ​​rakennusongelmia kerralla. Muottirakenteet voivat olla mitä tahansa muotoa. Näin voit toteuttaa rohkeat arkkitehtuurihankkeet, jotka eivät ole sidottuja betonielementtien vakiokokoon.

Muotoilun ominaisuudet eri tyyppejä ↑

Vahvistettu betoni - materiaali, jota käytetään kaikilla rakennusalueilla. Ja niin monenlaiset rakennekokoonpanot, koot ja kokoonpanot selittävät muotojen tyyppien lukumäärää sen rakenteesta riippuen. Allocate: purettava-säädettävä, liukuva, pyörivä, kuori ja pneumaattinen muotti.

 • Yleisin, toteutettavissa, jopa kotona - irrotettavissa. Se koostuu tietyn kokoisia suojuksia, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja muodostavat halutun muodon. Kun betoni kovettuu, rakenne rakennetaan uudelleen ja järjestetään uudelle paikalle, jossa se kokoontuu uudelleen.
 • Monikerroksisten rakennusten rakentamiseen käytettiin liukuvaa järjestelmää. Se näkyy usein saman poikkileikkauksen ja konfiguraation korkeiden elementtien rakentamisessa, esimerkiksi koko sarakkeiden korkeudella. Tietyt muotoiset jäykät lohkot kiinnitetään haluttuun korkeuteen ja täytetään betonilla. Joukon voimakkuuden jälkeen järjestelmä siirtyy korkeammalle pystyttääksesi sarakkeen seuraavan osan.

Mitä materiaaleja käytetään muottiin ↑

Soveltamisalan mukaan muotti voi olla:

 • peruslaitetta varten;
 • seinät;
 • katot;
 • kattaa;
 • pylväät;
 • tunnelit;
 • teollisuuslaitoksiin (kaivokset, teollisuusrakennusten elementit, sillat).

Riippuen materiaalista, josta muotti on tehty, se tapahtuu:

 • puu;
 • metalli;
 • muovi;
 • vaahtomuovi.

Rakenteellisimmillaan ja laajalti käytössä on puinen muotti. Sen valmistukseen voidaan käyttää levyjä, vaneria, lastulevyä ja muuta puutavaraa. Puun kanssa on helppo työskennellä, sitä on helppo löytää vapaassa myyntitapahtumassa missä tahansa määrin ja sen hinta on alhainen.

Kallis, mutta kestävämpi, metallirakenne. Levyjä ja profiileja sovelletaan: kulma, kanava, I-palkit. Liitäntä voidaan hitsata tai pultata.

Kevyt ja helppokäyttöinen muovimuotti - uusi sana betonirakenteisessa työssä. Sen etu on myös se, että tarvittaessa on mahdollista tehdä minkä tahansa monimutkaisen muodon muoto ilman paljon vaivaa. Usein vaahtolevyjä käytetään pysyvän muottien materiaalina. Ne suorittavat paitsi lukitustoiminnon, mutta toimivat myöhemmin lämmittimenä.

Luokitukset hajotuksen mukaan ↑

Yksi tärkeimmistä kriteereistä, joilla rakennustyö on luokiteltu, on purkamisen aste. Tältä osin se on jaettu kahteen ryhmään:

Tietyn lajikkeen valinta riippuu rakennuksen vastuuasteesta, asiakkaan budjetista, rakennuksen tyypistä ja tarkoituksesta, arvioidusta rakentamisen ajankohdasta ja muista tekijöistä.

Poistettavan vaihtoehdon ominaisuudet ↑

Irrotettava tai kokoontaitettava muotti on yleistä yksityisessä rakentamisessa. Irrotettavat lomakkeet voivat olla puusta tai metallista. Betonimäärän mukaan käytetään 25, 30 tai 40 mm paksuja leikattuja levyjä. Markkinoilla on laaja valikoima erilaisia ​​valmiita muottijärjestelmiä, mutta voit tehdä sen omalla tavalla.

Tärkeimmät vaatimukset, jotka edellyttävät betonilaisten kokoontaitettavia muotoja:

 • osien jäykkä liitäntä;
 • täsmällinen liittyminen ja aukot ja halkeamat;
 • materiaalin vahvuus;
 • betonin sekoittumisen puute.

Kun laudasta rakennetaan muottipesä, varsinkin itse tehty, kaikki elementit on valmistettava suurella turvamarginaalilla. Tämä johtuu siitä, että betoniseos itsessään on melko raskas ja tiheä. Se asettaa paljon paineita muotin seinämiin, ja käytettäessä huonolaatuisia materiaaleja tai osia, jotka eivät ole riittävän vahvoja, voi yksinkertaisesti murua osiksi.

Siirrettävän vaihtoehdon edut:

 • mahdollisuus uudelleen käytettävissä;
 • mahdollisuus vuokrata;
 • yksinkertainen rakentaminen;
 • yksinkertainen ja nopea kokoaminen ja purkaminen;
 • taloudessa.

Tämän tyyppisten järjestelmien käytön pääasiallinen piirre - uudelleenkäytettävissä. Suurten betonirakentamismuotojen kustannukset voivat olla 30-40%. Suojien toistuva käyttö vähentää kokonaiskustannuksia ja mahdollistaa huomattavia säästöjä.

Toinen tärkeä vivahde on pystyttää pystysuorat elementit oikein. Usein tämä prosessi kestää puolet lomamateriaalin töistä. Hyvä vaihtoehto on metallisuojat. Tällainen muotti on asennettu nopeammin, koska kaikki elementit ovat jo alttiina ja hitsattu oikeaan kulmaan.

Kiinteän järjestelmän käyttäminen ↑

Viime aikoina nykyaikaisista materiaaleista, erityisesti laajennetusta polystyreeniin perustuvasta pysyvästä muottirakenteesta on tulossa yhä yleisempi. Kiinteän vaihtoehdon ydin on se, että materiaalia, jota käytetään betonin muodostamiseen, ei ole purettu kovettumisen jälkeen, mutta on edelleen ja joskus myös lisätoimintoja.

Tämän muottien edut:

 • rakentamisen nopeus;
 • helppokäyttöisyys;
 • lisätoimintoja.

Koska muottilohkot ja vaahtojärjestelmät myydään valmiina, niiden asennus kestää melkein kauan. Materiaali on kevyt ja melko kestävä. Betonimateriaalin koosta riippuen käytetään eri paksuisia vaahtomuovia, mikä takaa rakenteen halutun lujuuden.

Koristeellinen muotti on tarkoitettu ulkoseinien rakentamiseen. Toinen puoli näyttää valmiin seinämän jälkeen työn päätyttyä. Tämä vähentää merkittävästi rakennuskorjauksen myöhempiä koristeita ja ulkoasua.

Vaahdolla on hyvin alhainen lämmönjohtavuus, joten sitä käytetään lämmittimenä. Muottien muodossa tämä materiaali jatkaa eristystoimintoaan. Lisäksi laajennettu polystyreeni ratkaisee äänieristysongelman ja suojaa rakennetta kosteudelta.

Laajennettu polystyreeni ei ole ainoa materiaali, jota käytetään pysyvästi muottiin. Sillanrakentamisessa käytetään tällaista epätavallista tyyppiä raudoitettua betonia, trubetina. Se on teräsputki, joka on täytetty betonilla. Putki suorittaa kaksi toimintoa kerralla - vahvistus ja muotti.

Toinen vaihtoehto pysyvälle sulkemiselle on lasimagnesium-arkki (SML). Sitä käytetään, jos tarvitset betonielementtejä, joiden koko on suuri, esimerkiksi seinät tai lattiat. Runko on koottu teräsprofiilista, SML on kiinnitetty siihen itsepuristusruuveilla. Kevyt ja kestävä muotoilu, joka voidaan asentaa ilman erikoislaitteita.

Miten rakentaa muottien nauhan säätiön alapuolella ↑

Yksityisessä rakentamisessa käytetään usein monoliittista betonitointia perustusten rakentamisessa. Ei ole aina mahdollista ostaa tai vuokrata valmiita ratkaisuja muottiin. Monet ihmiset haluavat tehdä omalla kädellään muotonsa, koska se ei todellisuudessa ole niin vaikeaa kuin saattaa vaikuttaa.

Alustava asennus ↑

Ribbon säätiö - yksi yleisimmistä. Sitä käytetään rakennettaessa taloja, joissa on kantavien seinien runko. Kuormitus tässä tapauksessa jaetaan koko säätöpinnan keskelle eikä se keskitty useisiin vertailupisteisiin, kuten käytettäessä esim. Paalun perustuksia, joissa on grillata.

Tietenkin, vain ostaa tai tehdä laatoituksen betonointi säätiö ei riitä. Se on asennettava ja tehtävä oikein. Tällaisten valmistelutoimien tuottaminen:

 1. Kaivaa projektin vastaava kaivanto, syvyys ja leveys.
 2. Alareunassa he järjestävät hiekkalaatan pohjan muodonmuutoksen tasoittamiseksi maaperän lievällä sakkautumalla. Tyynyn paksuus on yleensä 15 cm. Hiekka kostutetaan vedellä ja täytetään.
 3. Kaivannon pohjan lujuutta voidaan vahvistaa ohuella kerroksella betoniseosta tai hiekkasementtisestettä.

Asennus muottien nauhan perustuksiin ↑

Kun kaivaustyö on suoritettu, jatka valmistusta. Ensinnäkin herää kysymys, mitä hallitusta käytetään säätiön muottiin. Taloudellisista syistä käytä männystä valmistettua leikkuulauta, koska sen hinta on edullisin. Paksuus riippuu säätiön koosta, koska voima, jolla betoni vaikuttaa puuhun, riippuu suoraan seoksen määrästä. Levyn vähimmäispaksuus - 25 mm, korkeintaan - 50 mm.

Hankkeessa määritetään säätiön korkeus. Muottipaneeleiden on oltava kooltaan samanlaisia. Ne kokoavat tarpeellisen määrän levyjä saadakseen vaaditun muotokorkeuden. On parempi olla käyttämättä liian laaja levyjä, koska niiden halkeilua on mahdollista. Optimaalinen koko on 200-300 mm.

Voit myös käyttää vaneria, ja sitten tehdä oma muotti omalla kädelläsi vie vähemmän aikaa, mutta sen kustannukset kasvavat.

Askel askeleelta asennusprosessi näyttää tältä:

 1. Näkyy tulevan säätiön ääriviiva maahan ja köysiin ajettavien tapien avulla. Tuloksena oleva ääriviiva on täysin toistettava.
 2. Reunan etäisyydeltä, joka on yhtä suuri kuin muottiarkkien paksuus, tuetaan tukipalkkeja. Vaihe otetaan riippuen suojuksen koosta.
 3. Paneelien sisäpuolella kynnet kiinnittävät vanerilevyjä tai hylkylevyjä.
 4. Levyt eivät sovi sisään, vaan ne kiinnitetään tukipalkkeilla.
 5. Yläosa on kiinnitetty tukeilla, jotka on asennettu ylemmän ulkoreunan ja terän väliin 45 asteen kulmassa.

Yksinkertainen versio pohjan kotelosta on valmis.

Rakenteiden pysyvän muottirakenteen rakentaminen ↑

Kiinteitä vaahtomuovilaatikoita ei tarvitse tehdä käsin, ne myydään valmiissa muodossa ja ovat halpoja. Siksi betonisoitumisprosessi vähenee ajoissa, mikä sinänsä on plus.

Säätiön hankkeen mukaan sinun on hankittava tarvittava määrä vaahtolohkoja. Suorita kaivannon valmistelu ja jatka sitten muottien asentamista.

 1. Monikerroksisen vaahtomuovin rakenteen estämiseksi kokoonpuristumisesta ja muodonmuutoksesta nostetaan pitkät teräsvaijerit maahan, jolloin muovi vaahtoa "korostaa". Jos kellarikerroksen syvyys on suuri ja raudoitus ei riitä korkeaksi, uudet sauvat asennetaan betoniin usean rivin läpi.
 2. Aloita ensimmäisen lohkon rivin asettaminen. Kiitettävän suunnittelun ansiosta lohkot on liitetty toisiinsa urasuojajärjestelmässä, suunnittelija.
 3. Pystysuorat saumojen määrän pienentämiseksi rivit asetetaan offset-arvoon, kuten silloin, kun asetetaan tiiliä.
 4. Erityistä huomiota kiinnitetään säätiön kulmiin. Kulmissa on kaksi lohkoa, risteyksessä leikataan reikä - "ikkuna", niin että betoni leviää tasaisesti pitkin rivin koko pituutta.

Polyfoamia on helppo käsitellä - kaikki pistokkaat suoritetaan käsin ilman erikoislaitteita.

Tarve rakennustöihin paalun perustuksille ↑

Toinen tyyppinen säätiö, jota käytetään usein yksityisessä rakentamisessa, on kasa. Sitä käytetään tapauksissa, joissa maaperä on syvä. Jos monoliittinen grillaus on tarkoitettu, se voidaan betonoitua sekä irrotettavassa puu- tai metallimuodossa kuin laajennetussa polystyreeni. Paalut itsessään ovat betoni eri tavalla.

 1. Pidä merkki. Piles sijoitetaan projektissa määriteltyihin paikkoihin. Poratut kuopat paaluilla.
 2. Osittain partikkelin rooli hoidetaan maalla, mutta se selviytyy vain betonin pitämisestä ja sen muodonmuutoksesta. Jotta sementti maitoa tarvitaan, jotta betoni ei voinut saada voimaa, se ei pääse maahan, ylimääräinen muotti on tehty kateaineista.

Muottien asennus on tärkeä vaihe rakennustyössä, eikä sitä pidä unohtaa. Huono asennus uhkaa betonin leviämistä, rakenteen muodonmuutosta, hankkeen epäjohdonmukaisuutta ja muita epämiellyttäviä seurauksia. Luota muottiin vain ammattirakentajille, joilla on kokemusta monoliittisesta teräsbetonista.