Pahan epäonnistumisen käsite otettiin käyttöön syvyyden määrittämiseksi

Kasa epäonnistumisen käsite otettiin käyttöön sen syvyyden määrittämiseksi, jolla ne pääsisivät kiinteään maahan. On laskettu ja käytännöllisiä vikoja, joiden ydin on heidän nimensä.

Kaikki pölkkarakenne asennetaan alustavien laskelmien mukaan. Et voi vain tulla sivustoon, merkitä tulevien paalujen paikat ja aloittaa välittömästi ajaminen tai kierrellen niitä maahan. Tämä ei takaa suunnittelun luotettavuutta, koska paaludat voivat mennä maahan mahdollisimman paljon ilman, että säätiön luotettavuus varmistetaan.

Pallon epäonnistuminen ajettaessa on sen upottamisen astetta ajo- tai puristusprosessissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ydin ei enää ylitä tätä arvoa, sillä se on korostanut vankkaa maata. Pahan vika mitataan lähimpään millimetriin.
Paalupaita

Koska on mahdotonta määrittää paalin epäonnistuminen sen jälkeen, kun se on yksi puhallus, hylkäämisen tila on otettava sen jälkeen, kun sille on tehty useita puhalluksia. Sarjan osumien jälkeen määritetään keskimääräinen vika-arvo.

Kun käytät vasaraa, sitä pidetään panttauksena - 10 lyöntiä. Jos käytetään tärinänvaimentimia tai indentereita, talletus mitataan ajan yksikköä kohden.

Kaikkien ajotapojen tai paalujen puristamista koskevien toimenpiteiden on mentävä loppuun, toisin sanoen siihen asti, kunnes tangot kieltäytyvät syöstä.
Väärä kasa epäonnistuminen

Pinoamistyön käytäntö osoittaa, että joskus pinoamisen aikana se pysähtyy. Lisäksi kauan ennen sukelluksen arvioitua arvoa. Tämä on ns. Vääriä kasahäiriöitä. Tämä ilmiö on tyypillistä tietyille maaperityypeille, jotka ovat voimakkaasti tiivistettyjä sauvan kärjen alla.

Tämä voi tapahtua erittäin usein vaikuttavien vaikutusten tai erittäin suuret sisennysnopeudet. Tyypillisesti tietyn tauon jälkeen, joka on tarpeen maaperän rakenteen palauttamiseksi, työ jatkuu.
Pahan vikaantumisen laskeminen

Mikä on pylvään epäonnistuminen? Kun kasa saavuttaa ennalta määrätyn upotusvyöhykkeen, päädytään siihen, että se kykenee kuljettamaan kuormitusta.

Pallon epäonnistumisen laskeminen tehdään ottaen huomioon seuraavat parametrit:
Ajamiseen käytettävän vasaran massa. Joko mekanismi, joka painaa tangot maaperään.
Massia, jolla on sokki usein vasara.
Maaperän jarrutuskerroin. Voi olla merkittäviä eroja eri maatyypeillä.
Pahan poikkipinta-ala. Tämä on sen poikkileikkaus, joka ilmaisee, mitä vastustusta paalulla on maahan syöttäessäsi sitä.
Pilarin paino, jota ei voida jättää huomioimatta laskelmissa.
Kyseisen laitteen paalutusvasaran tai sen laitteen energia, joka tekee sisennystä maahan.
Vavan joustavat ja jäännökset.

Laskelmat tehdään tunnettujen kaavojen mukaan paalun suunnitteluvirheen mukaan.


Laskelmien perusteella saadaan maaperän upotusmuototaso. Injektion syvyyden tarkempaa määrittämistä varten suoritetaan paalujen dynaamiset ja staattiset testit maan päällä sekä maaperän kuulo.

Käytännössä ei ole aina mahdollista saada aikaan projektin ja todellisen vedenpinnan samankaltaisuutta. Esimerkiksi jos tangon ajon aikana saavutettiin suunnittelutaso, mutta kasa ei päässyt vankkaan maahan, sukellusta olisi jatkettava. Lisäksi, kunnes kasa epäonnistuu.

Jos pysyt suunnittelustasolla, rakennuksen massa voi vaikuttaa säätöön ja johtaa sen luonnokseen. Tämä lisää rakennuksen muodonmuutoksen todennäköisyyttä.

Jos kasa pysähtyy lasketulla syvyydellä, tällaista rakennetta pidetään täysin sopivana jatkokäytölle.

Pile-perustuksen valmistuksessa omilla käsillään käytetään yleensä ruuveja, koska erikoisvarusteita tarvitaan kuljettamaan betonipuita. Tämä jossain määrin helpottaa työtä. Kaikki paalut ruuvatetaan aina "epäonnistumisen" tilaan saakka. Jos jotkut niistä nousevat yläpuolelle, neulotaan ja asetetaan kaikki paalut yhdelle tasolle.

Epäonnistuminen paaluilla ajettaessa tätä

Maaliskuu 2017 Stroyexpert Etusivu »Säätiö» Laskenta Näkymät: 3544 Pallojen epäonnistuminen ajokäyttäytymisen aikana Pile-perustuksia käytetään yhä useammin eri rakentamisen aloilla. Tällaisen säätiön käytännön arvo ja tehokkuus mahdollistavat erinomaiset tulokset hankkeen toteutuksessa. Samalla säätiön vahvuus ja laatu riippuvat suoraan laskelmien oikeasta toteutuksesta ja tuotantotyön kaikista vaiheista. Paalun rakenteessa on monia määritelmiä ja ominaispiirteitä. Pallon epäonnistuminen ajon aikana on tärkeä asia, jolla on erityinen rooli tarvittavan voiman perustan rakentamisessa.

Pahan hankkeen epäonnistuminen - onko pelottavaa rakentaa vai ei?

Pallon virheen laskeminen ajettaessa

Todellinen ja väärä epäonnistuminen on otettu käyttöön rakennuskäytännöstä, jonka mukaan erilaisissa olosuhteissa vastaanotettujen vikojen suuruus luokitellaan ja käytetään eri tarkoituksiin:

 • Väärä vika on tietoja, jotka saadaan välittömästi kasaantumisen päättymisen jälkeen hetkellä, jolloin sen syveneminen panttijärjestelmästä vastaa suunnittelulaskelmia;
 • Todellinen vika on arvo, joka saadaan paalun lepoajan jälkeen maaperässä, joka palautti rakenteelliset yhteydet.

Lepojakson kesto määräytyy tietyn maaperän ominaisuuksien perusteella, koska erottelu restauroinnin kannalta on tyypillistä paitsi erilaisille maaperälajille myös identtiselle maaperälle, jolla on tiheys ja kosteus. Kuva

Pahan epäonnistumisen käsite otettiin käyttöön syvyyden määrittämiseksi

Pahin epäonnistumista kutsutaan arvoksi, joka määrittää paalun syvyyden paalun vasaran puhalluksen alla. Epäonnistuminen mitataan tarkkuudella 1 mm. Sisällysluettelo:

 • Mikä on paalujen pantti
 • Todellinen ja väärä kasa epäonnistuminen
 • Mikä on paalin epäonnistuminen
 • Paalun kantavuuden laskeminen
 • Kaavan laskentakapasiteetin laskentakaava
 • Tietojen käytännön soveltaminen

Koska on vaikea mitata luonnosta yhdestä iskusta vasaralla, on tavanomaista määrittää vika käyttäen 10: n sarjan (pantti) keskiarvoa.
Yksinkertaisesti sanottuna paalun epäonnistumista kutsutaan sen "epäonnistumiseksi", kyvyttömyys liikkumaan maanpäällisesti korkean kovuuden (tiheyden) vuoksi. Mikä on paalun lupaus? Lupaus on sarja tyhjäkäynnit (yli 3), joissa vasara on paalu, jossa keskimääräinen vika on määritetty.

Paalupaita

Et voi vain tulla sivustoon, merkitä tulevien paalujen paikat ja aloittaa välittömästi ajaminen tai kierrellen niitä maahan. Pahojen epäonnistumisen laskeminen Jokaisen rakennuksen perusta on perusta.
Koko laitoksen suunnittelu ja rakentaminen alkaa siitä. Nykyään on korostettu voimakkaasti uusien tekniikoiden käyttöä, mikä voi merkittävästi vähentää rakennuskustannuksia ja samalla lisätä koko rakenteen vahvuutta.
Yksi näistä tekniikoista on perusta. Pohjimmiltaan tällaisen säätiön luominen on ajautua maahan, jolloin saadaan aikaan vakaa ja kestävä perusta, joka ei pelkää maaperän liikkumista.

Epäonnistuminen paaluilla

Pilarin vikaa käytetään viittaamaan sellaisen syvyyden määrittämiseen, jossa maaperän kovuus aiheuttaa vaikeuksia. On olemassa laskettuja ja käytännöllisiä epäonnistumisia, joita he kuvaavat, voidaan nähdä itse käsitteestä.

Epäonnistuminen paaluilla ajettaessa tätä

Suunnitteluvauriota lasketaan rakennuksen koodien kaavojen perusteella paalusäätiön suunnitteluvaiheessa. Tärkeää: projektikapasiteetin epäonnistuminen riippuu rakennustyön maaperän ominaisuuksista, paalin painosta ja kokoominaisuudesta sekä sen upottamisesta käytetystä laitteesta.
Paalun ajaminen katsotaan täydelliseksi vain, jos todelliset ja suunnitteluvirheet ovat toistensa kanssa samat. Kuvio 1.2: deflectometer mitata hylkäämisen kasa paalujen Talletus Koska mittaus paalujen epäonnistuminen vaatii eniten tarkkoja tietoja, ja määrittää arvon syventää betonirakenteen yhdellä iskulla vasaran puinti on lähes mahdotonta, epäonnistuminen on hyväksytty laskea perusteella vakuuden.

Pahin epäonnistuminen Termi "vika" tarkoittaa syvyyden määritelmää, jossa maaperän kovuus aiheuttaa vaikeuksia. On olemassa laskettuja ja käytännöllisiä epäonnistumisia, joita he kuvaavat, voidaan nähdä itse käsitteestä.
Pallorakenteet asennetaan vain ennalta laskettuihin laskelmiin. Siksi et voi vain tulla sivustoon ja punnita paaluja. josta myöhemmin aloitetaan työt laskematta ensin maaperän ominaisuuksia ja muita teknisiä kysymyksiä.

Kasauhan laskeminen Kasaamisen vian käsite otettiin käyttöön sen syvyyden määrittämiseksi, jolla ne saavuttavat kiinteän maan. On laskettu ja käytännöllisiä vikoja, joiden ydin on heidän nimensä.

Kaikki pölkkarakenne asennetaan alustavien laskelmien mukaan.

Tämä ilmiö on tyypillistä tietyille maaperityypeille, jotka ovat voimakkaasti tiivistettyjä sauvan kärjen alla. Tämä voi tapahtua erittäin usein vaikuttavien vaikutusten tai erittäin suuret sisennysnopeudet.

Tyypillisesti tietyn tauon jälkeen, joka on välttämätön maaperän rakenteen palauttamiseksi, työ jatkuu. Pile-vikojen laskeminen. Miksi on tarpeen laskea paalin epäonnistuminen? Kun kasa saavuttaa ennalta määrätyn upotusvyöhykkeen, päädytään siihen, että se kykenee kuljettamaan kuormitusta. Pallon epäonnistumisen laskeminen tehdään ottaen huomioon seuraavat parametrit: vasaran massa, jota käytetään ajamiseen.

Joko mekanismia, joka painaa tangot maaperään, massa, jonka isku on usein vasaralla. Maaperän jarrutuskerroin. Voi olla merkittäviä eroja eri maaperäalueilla. Pile-poikkipinta-ala.

Pino epäonnistuu ajaessa mty

Tämän jälkeen voit määrittää tämän arvon keskiarvon. Jos marginaalin laskemiseksi käytetään vasaraa, vaaditaan vain 10 vasaraa.

Jos käytetään tärinänvaimentimia tai indentereita, marginaali määritetään ajan yksiköinä. Paloista tulevien toimenpiteiden on mentävä sauvan täydelliseen epäonnistumiseen syvemmälle.
Väärä vika. Käytännössä voimme varmistaa, että pysähtyminen tapahtuu paalunohjausprosessin aikana. Ne tapahtuvat ennen talletuskorkoa ja niitä kutsutaan vääräksi kieltäytymiseltä. Tämä tapahtuu usein tietyillä maaperillä. Väärä vika liittyy usein maanpinnassa olevan paalun ytimen liian voimakkaisiin tai nopeisiin iskuihin, minkä jälkeen työn palauttamiseen tarvitaan pieni tauko. Todellinen vika. Se voidaan saada kolmesta kuuteen viikon kuluttua paalujen staattisen kuorman poistamisesta. Epäonnistuneiden paalujen laskeminen.

Projektin epäonnistuminen paalut ajaessasi tätä

Tämä on arkkitehdin työtä.

 • Kasa, joka jätetään toleranssissa lasketun vian vuoksi. Tämä on paras vaihtoehto, jonka avulla voit jatkaa rakentamista laskennallisella tahdilla.
 • Pile ei saavuttanut laskettua vikaa.

Laske sitten syntyvä kantokyky ja suunnittele lisätoimenpiteitä.

 • Joka tapauksessa on olemassa lisätoimintoja, jotka auttavat saavuttamaan halutun lujuuden ja tekniset ominaisuudet. Pallon epäonnistuminen määräytyy useilla indikaattoreilla. Jotta voidaan laskea vika, kun ajopäätä on tehty oikein, käytä seuraavia merkkejä:
  • Poikkipinta-ala käytti paaluja.

   Tukien tuotanto toteutetaan eri ulottuvuuksina ja hankkeen kehittämisessä on valittava paras vaihtoehto.

  Pinoon jäänyt vika ajoissa

  Pallojen laskettu vika ajo-olosuhteissa on oltava mahdollisimman käytännöllinen sallitun vaatimustenvastaisuuden rajoissa. Paalujen väärä epäonnistuminen Vain tietää, että pino ei ole ajettu ajoissa riittämätöntä työtä varten. On tärkeää suorittaa suunnittelulaskenta oikein, koska se määrittää seuraavan työjärjestyksen. sisältöihin ↑ Pallon epäonnistumisen määrittämisessä tehdyt laskelmat Pallon vikaantumisen laskenta määrittää suunnittelumerkin, jolla kasa antaa täydellisen kantavuuden. Vianmääritysparametrien määrittämiseksi mahdollisimman tarkasti tehdään useita tärkeitä testejä:

  1. tilastot;
  2. dynaaminen;
  3. maaperän testaus;
  4. koetin testaus;
  5. tilastolliset äänet.

  Pallon arvioitua epäonnistumista suorittavat ammattihenkilöt.

  Epäonnistuminen paalun aikana

  Näin kaikki vasarat täyttävät tilan / 5 /.

  3.2.3 Vahvistus kunnolla / 6 /:

  Hammer СССМ-570 К = (2,7 + 1,5) / 27 = 0,16 kT = 0,5

  Hammerin ¼23C = (4,65 + 1,5) / 18 = 0,34KT = 0,6

  C-995A-vasara K = (2,9 + 1,5) / 31,5 = 0,14 KT = 0,6

  Kaikki vasarat täyttävät myös ehdon / 6 /, mutta C-232-vasaralla, / K /: n arvo on lähinnä taulukko / KT/.

  Laskentatulosten yleistynyt asiantuntija-arviointi sallii vasaran C-232 hyväksymisen järkevimpänä.

  4 Ohjauksen "vika" laskeminen paalun ajettaessa

  4.1 Teoreettinen osa

  Pinoamisvaatimuksen tärkein vaatimus on saavuttaa sen suunniteltu kantavuus. Pinon laakakapasiteetin määrittämiseksi tuotantoprosessin aikana käytetään dynaamista testimenetelmää, joka perustuu paalun kestävyyteen ja epäonnistumiseen korrelointiriippuvuudesta. vika - kasaantumisen määrä yhdestä iskusta tai sarjan puhallusten aritmeettinen keskiarvo - pantti, esimerkiksi 10 lyöntiä - jalkakäytävien ja yksittäisvasteen vasaranmurskaimilla / kaksoisvastevasarilla ja tärisevillä paalulaitteilla otetaan iskut tai laitteiden toiminta 2 minuutin ajan. Hallitun halkaisun / testauksen aikana kirjattua todellista vikaa verrataan laskettuun / suunnitteluun /. Epäonnistuminen mitataan potkurin upotuksen lopussa tarkkuudella 1 mm vähintään kolmesta peräkkäisestä lupauksesta.

  Riippuen hankkeen vaatimuksista, joiden paalupituus on enintään 25 m / SNiP 3.02.01.-87 /, pino kentässä on 5-20 paalua dynaamisissa testeissä työn aikana. Sukelluksen alkua varten paalut on säädetty ohjaamaan sukelluksen syvyyttä alemmasta päästä lähtien. Ensimmäiset riskit kohdistetaan 1 m: n jälkeen, sitten 0,5 m: n jälkeen yläosassa - 0,1 m: n jälkeen. Naarmuuntumisen varalta pilarin pituus alhaalta päistään kirjataan.

  Menetelmässä upotetaan paalu maahan, sen kantavuus kasvaa ja paalun upotuksen määrä vähenee jokaisen tasaisen tehon puhaltamalla.

  Täyttö täyttyy kolmen peräkkäisen talletuksen keskimääräisen hylkäämisen jälkeen, joka ei ylitä laskettua arvoa. Paalujen dynaamisen testauksen aikana pidetään lokeja, joissa kirjataan kaikki ohjatun paalun ajo-ominaisuuden parametrit, mukaan lukien paalujen syvyys ja kesto / puhtaus / upotus, vasarapuhallusten lukumäärä.

  Pino, joka ei antanut laskettua / muotoilua / epäonnistumista, joutuu lopettamaan "lepäämisen" jälkeen ja imemällä sen maahan 6 vuorokauden ajan - savi- ja erilaisten maaperän, 10 päivän ajan, veden kyllästämiselle, pienelle ja puhtaalle maaperälle. Pilejä, jotka antoivat "vääriä" epäonnistumisia, ei dopogruzhennye klo 10-15% pituudesta, on tutkittava, jotta voidaan poistaa syyt, jotka estävät ajamisen. Jos testin leikkauksen aikana tapahtunut epäonnistuminen ylittää laskennallisen, suunnitteluryhmän on tehtävä pinnoituksen suunnitteluratkaisun hienosäätö ja tehtävä paalujen staattiset testit / GOST 5686-78 /.

  Valvottavana parametrina vian suunnitteluarvon sijaan projektin voi ottaa / asettaa projektin korkeus / syvyys / kasaantuminen - heikot maaperät, joiden kantokyky on enintään 200 kN /.

  Ohjausvirheen laskenta Smääritetään kaavalla:

  jossa η - kerroin riippuen paalun / taulukon materiaalista. 2

  SNiP 3.02.01-87 /, kN / m 2, 1500 - vahvistetuille betonipaloille, joissa

  pääpanta, 1000 - puisille paaluille ilman tukiasemaa, 800

  - puupinoille, joissa on tukiasema;

  Fd - paalun kantavuus kapasiteetin alla, kN;

  A - alue, jota rajoittaa poikittainen ulkoreunus

  poikkileikkaus, m 2;

  E 2 - iskunkestävyyskerroin / vasaroille

  lyömäsoittimet ja paalut teräsbetonista ja puupinoista

  kuoret /, on 0,2.

  Kuormituskyky Fl voidaan määrittää paaluun lähetetyn lasketun kuorman N kautta:

  jossa K - luotettavuuskerroin / 1.4 SNiP 2.02.03-85, s. 3.9 /.

  Kaavassa / 7 / määritellyn virheen on oltava yli 0,002

  m, jos tämä ehto ei täyty, niin tehdään

  uusi päivitetty vianmääritys SNiP 3.02.01-

  87 / liite 4 / ja analysoida lisää

  toiminnot syöttäjän, johtaja kaivojen ja

  Pahan hankkeen epäonnistuminen - onko pelottavaa rakentaa vai ei?

  Uuden teknologian nykyaikaisessa maailmassa rakennustöiden suorituksessa painotetaan tehokkuutta.

  Yksi näistä uusista tuotteista on paalusäätiö. Asennuksen aikana yksi tärkeimmistä tekijöistä on paalun laskeminen ja epäonnistuminen.

  Mikä tämä arvo on?

  Rakenteen epäonnistuminen on sellainen arvo, joka osoittaa rakenteen syvyyden. Samalla sen alemman pohjan tulisi olla voimakkaita syväpohjaisia ​​maaperäkiloja, joilla on suuri tiheys. Pallon epäonnistuminen on toimenpide, jonka ydin on laitteen osittaisen syvenemisen koossa vasemman iskun jälkeen. On olemassa erityinen laite, jonka avulla voit mitata tätä arvoa - defibomeria. Sen virhe on kymmenesosa millimetreistä. Harkitse kahdenlaisia ​​epäonnistumisia - projektissa ja itse asiassa. Suunnittelu lasketaan rakennuskoodeihin perustuvilla kaavoilla säätiön suunnittelussa.

  Pallon suunnitteluvirhe määräytyy maaperän, paalujen ja laitteiden ominaisuuksien perusteella, joita käytetään rakenteen käyttämiseen. Vahvistettu betonipylvään upottaminen katsotaan täydelliseksi, kun hankkeen epäonnistumiset ja tosiasiassa samaan aikaan.

  Kiinnitä kasaalapset

  Käytännössä on mahdotonta määrittää pylvään etenemisen määrää vasaran yksittäisen iskujen jälkeen, joten laskettaessa tätä arvoa käytetään tällaista käsitystä kasa pantti. Lupaus on tietty määrä mekanismia, jolla sitä ohjataan. Tai ajanjakso, jonka aikana mekanismi toimii.

  Paalutusprosessi

  Talletus riippuu käytetystä laitteistosta:

  • Jos käytetään yksivaiheista diesel-vasaraa, varastosarja koostuu kymmenestä aivohalvauksesta.
  • Jos käytetään kaksinkertaisen toiminnan mekanismia (hydraulinen vasara), talletus lasketaan yhden minuutin laitteiston toiminnasta.

  Sen jälkeen, kun panttimäärät ovat yhtä suuria kuin pantti, mittaa upotuksen syvyys. Jos mekanismi toimii ajoissa, on tärkeää laskea lyöntien määrä tänä aikana. Kun sukelluksen pituus jakautuu lyöntien lukumäärän mukaan, saadaan halkaisijan keskimääräinen arvo paalupylväässä yhdellä iskulla. Saatu tulos on sovitettu suunnitteluvirheen kanssa. Kun ne ovat samat, työ on valmis. Mutta hyvin usein tapahtuu se, että upotus todella lähes pysähtyi, ja paalun epäonnistuminen eroaa suunnittelutietoista. Syynä tähän voi olla:

  • Rakenteen alaosa putosi kovaa maaperäkerrosta, joka luo vastarintaa iskutilanteissa.
  • Maaperästä poistui vettä, joka on kosketuksessa paalupylvään perustukseen. Maaperän kosteus on vähentynyt, joten rungon kitkavoima on lisääntynyt.

  Ongelma voidaan ratkaista työn keskeyttämisellä 5-7 vuorokautta. Tänä aikana maaperä heikkenee ja ajomekanismi on saatava loppuun, kunnes haluttu tulos saadaan.

  Väärä kasa epäonnistuminen

  Rakenteen upottamisen aikana maaperä tiivistetään johtuen sen tiettyyn tilavuuteen kohdistetulla paalupylväspuristuksella. Sen vuoksi indikaattorit heti töiden päätyttyä voivat olla epätarkkoja rakenteen vahvuuden määrittämiseksi. Tätä ilmaisua kutsutaan virheelliseksi epäonnistumiseksi. Tämä pätee erityisesti savi- ja hiekkapohjaisiin maaperään. Katso videota siitä, miten paalut ajetaan erikoislaitteilla.

  Sen jälkeen, kun maaperän työ on ollut kosketuksessa paalupylvään perustan kanssa, palauttaa alkuperäisen rakenteensa. Lepoajan jälkeen otettuja indikaattoreita kutsutaan todelliseksi epäonnistumiseksi. Levon kesto ei riipu pelkästään maaperätyypeistä. Tärkeintä on samantyyppisen maaperän tiheys ja kosteus. Joskus tämä aika voi kestää useita viikkoja.

  Kuinka laskea?

  Kun rakenne on upotettu tiettyyn syvyyteen, ottaen huomioon kaikki tiedot, sen kantavuus lasketaan.

  House ruuveilla

  Tarkastele parametreja, jotka otetaan huomioon laskettaessa:

  • Ajaminen ja massa.
  • Vasaran vasaran massa.
  • Maaperän kestävyyden vakioarvo, joka on erilainen eri maaperätyypeille.
  • Se luo paalun vastuksen ja poikkipinta-alan.
  • Muista ottaa huomioon rakenteen paino.
  • Energiamekanismi, jota käytetään ajettaessa paalujen paaluja.
  • Jäljelle jääneet ja joustavat sauvahäiriöt.

  Kaikki laskelmat on tehtävä käyttämällä erityisiä kaavoja. Saamme arvot, jotka ovat suunnittelua.

  Joskus käytännössä on mahdollista, että hankkeen tulos vastaa todellista indikaattoria, ja itse rakenne ei ole saavuttanut kiinteää maaperää. Tällöin työtä jatketaan. Huomaa, että ajo suoritetaan uudelleen, kunnes paalun epäonnistuminen saavutetaan.

  Jos työ ei jatkakaan, tulevan rakenteen massa voi heikentää tukirakenteen vahvuutta.

  Vahvistettujen betonipilarien perustuksen asettamisessa on erittäin tärkeää noudattaa kaikkia projektitiedostojen ohjeita ja vaatimuksia.

  Mikä on paalin epäonnistuminen ajaessasi

  Tietäen, mitä kasa epäonnistuminen on perustavanlaatuinen tämäntyyppisen säätiön tekemiseen. Tämän indikaattorin oikeasta laskennasta ja suorituskyvystä riippuu koko rakenteen lujuus ja luotettavuus sekä mahdollinen kutistumisaste. Tämän parametrin ensimmäinen arvo saadaan suunnitteluprosessissa, ja loput - jo maanpinnalla työskentelyä varten, on syytä harkita, kuinka pahojen vikaantumisparametrit lasketaan ja sovelletaan.

  Mikä on paalin epäonnistuminen

  Rakennettaessa taloa pihvelle, käsityöläisten on ensin ajettava heitä tiettyyn syvyyteen. Täällä sovelletaan sääntöä: paalun pohjan pohjan on syytä olla syvälle maaperälle, sen laakeriominaisuudet käytetään täyteen.

  Prosessissa mitataan laitteen osittainen syvennys yhden iskun jälkeen vasaralla. Tätä kutsutaan paalun epäonnistumiseksi.

  Pallon ohitustapa epäonnistumiseen, joka osoittaa maaperälajit

  Tämän parametrin määrittämiseksi käytetään erityistä laitetta. Riippuen mittausmenetelmistä ja saaduista tuloksista, on olemassa useita indikaattoreita:

  Jokainen näistä arvoista on erittäin tärkeä säätiön valmistelussa ja valmistuksessa. On syytä harkita, miten saada jokainen niistä.

  Seuraavassa videossa näkyy paalun ajo epäonnistumiseen:

  Hankkeen epäonnistumisen laskeminen

  Työn tämä vaihe on tehtävä myös talon suunnittelussa. Tätä varten alustava tutkimus maastosta ja maaperästä, jossa rakenne rakennetaan. Oikean laskemisen kannalta on tarpeen tarkistaa maaperä, kovan kallion syvyys ja pohjaveden sijainti.

  Tämän perusteella määritetään käytettävien paalujen pituus, halkaisija ja ajosuunnan syvyys.

  Hankesuunnitelma on syötettävä saadut tiedot, joiden avulla rakennuttajat tarkastavat pilareita ajettaessa. Suuria poikkeamia laskennallisista arvoista pidetään virheellisenä.

  Paalupaita

  Koska käytännössä on mahdotonta saada tulosta jokaisen aivohalvauksen jälkeen, niin käytetään ns. Tämän periaatteen ydin on seuraava: mittaukset tehdään tiettyjen lyöntien jälkeen, ja tuloksena oleva arvo jaetaan sitten niiden lukumäärän mukaan.

  Vakuuden mittaus riippuu paalun käyttömekanismin tyypistä. Jos se on varustettu yhden tyyppisellä diesel-vasaralla, mittaukset voidaan tehdä 10 lyönnin jälkeen.

  Käytettäessä hydraulista vasaraa on parempi luottaa ei lyöntien lukumäärään vaan mekanismin toiminta-aikaan. Laskutuskausi on usein asetettu minuutilta. Sitten on selvitettävä, kuinka monta iskua hydraulinen vasara on tuotettu määrätyssä ajassa, ja sitten jakaa saadun paalin syvyys ajettaessa aivojen lukumäärän mukaan.

  Nykyaikaisessa rakentamisessa paalut eivät voi ajaa vaan myös työntää. Tätä tarkoitusta varten käytetään erityismekanismeja. Koska hydraulinen vasara ei ole sopiva paaluun, talletus lasketaan myös sen toiminnan ajankohdan mukaan. Tämän laitteen avulla työ tehdään useassa vaiheessa. Yksikön ensim- mäinen liike - paina pohjan tukijalka. Saavuttuaan tietyn syvyyden, liikkuvan osan paluu alkupisteeseen alkaa.

  Tämä prosessi osoittaa selvästi seuraavan videon:

  Miksi paalun todellinen ja projektin vika voivat poiketa toisistaan

  Usein sattuu, että kun ajaminen paaluilla näyttää siltä, ​​että laite on lepäänyt kovaa maata vastaan ​​ja asiakirjojen tarkistaminen osoittaa, että mekanismi ei ole tarpeeksi upotettu maaperään. Tähän on useita selityksiä:

  • jos alempi rakenne on levännyt kiinteää maaperäkerrosta vastaan, se voi aiheuttaa esteitä lisää upottamista varten;
  • pohjaveden ulosvirtaus, maaperän koostumus on rikki ja kiinteämpi, mikä lisää rungon kitkavoimaa ja estää edistystä.

  Tapahtuneiden vaikeuksien syyn selvittämiseksi on tarpeen keskeyttää työ noin viikon ajan. Tänä aikana maaperä palaa luonnolliseen tilaansa ja sitten voi aloittaa työn aloittaminen.

  Tämän seurauksena paalun projektihäiriö ei saisi poiketa todellisuudessa vastaanotetusta.

  Paalun väärä ja todellinen vika

  Kun työskentelet savi- tai hiekkapohjaisella maaperällä, voi käydä niin, että maaperän tiivistämisen aikana maaperä tiivistyy johtuen sen puristamasta tilavuudesta. Ja jos välittömästi sen jälkeen, kun mekanismi on pysähtynyt ottamaan lukemat, saat virheellisen virheen arvon.

  Oikean tuloksen poistamiseksi prosessi pysähtyy jonkin aikaa. Tämän ajanjakson jälkeen mittaukset tehdään uudelleen. Tuloksena olevaa lukua kutsutaan todelliseksi arvoksi.

  Jotta ymmärtäisivät, miksi nämä kaksi arvosta poikkeavat toisistaan, on tärkeää tietää prosessit, joita maaperässä tapahtuu lepoajan aikana. Tänä aikana tehdään kunnostusprosessi, johon sisältyy maaperän palauttaminen entiseen rakenteeseen ja tiheyteen. Maaperän lepoaika on riippuvainen maaperän kosteuden tyypistä.

  Miten laskea

  Kun ajoprosessi on suoritettu loppuun, vaaditaan lopullinen laskenta valmistetun rakenteen kantavuudelle. Tämä edellyttää useita parametreja:

  • tämän työn käyttämien laitteiden tyyppi ja paino;
  • vasarapaino iskun osassa;
  • ajamiseen käytetty energia;
  • maaperän kestävyys, joka vaihtelee riippuen sen yksittäisestä rakenteesta;
  • kestävyys ja poikkipinta-ala;
  • rakenteen paino;
  • jäännös- ja elastiset sauvahäiriöt.

  Kaikkien näiden parametrien laskemiseksi vaaditaan erityinen kaava:

  Eri tyyppisten maaperän kantavuuden saavuttamiseksi kannattaa käyttää taulukkoa:

  On syytä muistaa, että joskus tuloksena oleva arvo on samansuuruinen kuin hankkeen dokumentointi, ja vikaantumisastetta ei ole saavutettu. Tällöin töitä on jatkettava, kunnes säätiöt ovat saavuttaneet kiinteän maaperän. Muussa tapauksessa rakennuksen voima vaarantuu.

  Jotta voitaisiin ennakoida mahdolliset virheet laskelmissa, työn päätyttyä suoritetaan tukkeutuneiden paalujen testi kiinteiden maalien saavuttamiseksi.

  Kasaantumisen syvyyden laskeminen vikaantumiseen on tärkeä askel rakentamisessa. Koska sen avulla voit asettaa säätiön vankkaan perustukseen. Mittaukset tehdään eri työvaiheissa.

  Epäonnistumisen syvyys lasketaan projektin valmisteluhetkellä, pinoamisen aikana ja prosessin lopussa. Saadut tiedot tarkastetaan huolellisesti ja havaitut poikkeamat tarkistetaan. Kaikki tämä mahdollistaa vankan perustan, joka on ensimmäinen askel kestävän ja mukavan kodin rakentamisessa.

  Pallon virheen laskeminen ajettaessa

  Pile vika ajon aikana

  Pallosäätiöitä käytetään yhä useammin eri rakennusalalla. Tällaisen säätiön käytännön arvo ja tehokkuus mahdollistavat erinomaiset tulokset hankkeen toteutuksessa. Samalla säätiön vahvuus ja laatu riippuvat suoraan laskelmien oikeasta toteutuksesta ja tuotantotyön kaikista vaiheista.

  Paalun rakenteessa on monia määritelmiä ja ominaispiirteitä. Pallon epäonnistuminen ajon aikana on tärkeä asia, jolla on erityinen rooli tarvittavan voiman perustan rakentamisessa.

  Mitä kutsutaan epäonnistumattomaksi

  Yleisesti lasketaan paalin epäonnistuminen tai käytännöllisesti sellaisen syvyyden vakiintunut merkki, jossa maaperän maaperän koostumus ja ominaisuudet johtuvat siitä, että kasa on vaikea upottaa. Ennen pölkkarakenteiden rakentamista koskevaa työtä on paitsi pystyttävä tarkasti määrittämään ja tuomaan paalujen todellinen sijainti eloon. Lisäksi on tärkeää suorittaa geologisia tutkimuksia tarkasti paikan päällä ja laskea pylvään epäonnistumisnopeus - mikä mahdollistaa paalusäätiön ominaisuuksien optimaalisen käytön ja estää sen tuhoutumisen.

  Pylvään projektihäiriö on pohjaventtiili, joka määritetään alustavien tietojen joukon perusteella, jolloin paalun pesuallas tulee ongelmalliseksi. Epäonnistuminen mitataan millimetreinä.

  Prosessissa, jossa vasaralla on vasara tai puristetaan paalua erikoisasennuksella, voi tapahtua kahta skenaariota: joko jossakin vaiheessa paalu lepää vakaalla horisontilla ja pysähtyy maaperään tai se putoaa kokonaan maahan. Rakennuksen kannalta on tärkeää, että saavutetaan ennalta määrätty taso, joten alustava määritys paalun suunnitteluvirheestä on äärimmäisen tärkeää koko rakenteen tehokkuuden kannalta.

  Todellinen ja väärä kasa epäonnistuminen

  Tärkeä konsepti ajotyön tuotannossa on paalun lupaus. Tämä on summa, jolla tuki on valmis uppoamaan. Ajamisen aikana voit seurata trendiä, jossa kasa syvenee. Yleensä tähän tarkoitukseen käytetään 10 iskujauhan merkkiä: syvyys, johon tuki ulottuu syvälle, on merkitty. Jos upotus suoritetaan värähtelymenetelmällä, talletuksen määrä määräytyy aikavälin mukaan.

  Paalujen todellinen vika

  Tärkeä piirre: pölkkyjen upottaminen tehdään siihen hetkeen asti, kun se istuu tiukasti maahan ja lisää upottamista on mahdotonta.

  Pallon väärä vika saattaa ilmetä tuen hidastamisen tai liian usein rytmin takia. Myös tällainen viive voi aiheuttaa maakerrosten ominaisuuksia. Joka tapauksessa, jos sukellus pysäytetään ennen määritettyä arvioitua syvyyttä tai panttimerkkiä, työn jatkaminen jatkuu.

  Todellinen kasaantuminen on lopullinen tavoite. Suunnittelun ja esisuunnittelututkimusten ansiosta on mahdollista tunnistaa tämä merkki ja se on tarpeen syöttää. Tällöin pohja saa riittävän lujuutta ja luotettavuutta.

  Pallon epäonnistuminen, jonka määrittely koostuu suunnitellusta tuen upottamisesta vakiintuneeseen syvyyteen, on äärimmäisen tärkeä koko rakentamisen onnistumisen kannalta. Pallojen laskettu vika ajo-olosuhteissa on oltava mahdollisimman käytännöllinen sallitun vaatimustenvastaisuuden rajoissa.

  Paalujen väärä vika

  Vain tietää, mitä vammoja kasa ajamisen aikana ei riitä ammattitaitoiseen työhön. On tärkeää suorittaa suunnittelulaskenta oikein, koska se määrittää seuraavan työjärjestyksen.

  Laskelmat paalun epäonnistumisen määrittämiseksi

  Pallon vikaantumisnopeus määrittää suunnittelumerkin ulostulossa, johon kasa antaa täydellisen kantavuuden. Vianmääritysparametrien määrittämiseksi mahdollisimman tarkasti tehdään useita tärkeitä testejä:

  1. tilastot;
  2. dynaaminen;
  3. maaperän testaus;
  4. koetin testaus;
  5. tilastolliset äänet.

  Pallon arvioitua epäonnistumista suorittavat ammattihenkilöt.

  Teknisten geologisten tutkimusten tulosten mukaan laskelmissa tarvittavat tiedot kerätään. Seuraavia kaavoja käytetään suoraan paalun epäonnistumisen määrittämiseen:

  Ja - paalun poikkipinta-ala;

  M - kerroin maaperän tyypistä riippuen;

  Ed on värähtelevän vasaran tai vasarapuhalluksen laskettu energia;

  m1 on vasaran tai värähtelijän massa;

  m2 on paalun massa ja korkki;

  m4 on vasaran iskun osuuden massa;

  Sa - jännitehäiriö

  Paalun vaurioituminen.

  Käytännössä on olemassa kolme mahdollista skenaariota paalukentän luomiselle:

  1. Pino ylitti vian suunnittelumerkin ja syvensi edelleen. Tällöin tukkeutumista jatketaan, kunnes tuki saavuttaa epäonnistumisen. Tämän jälkeen määritä mahdollisuus käyttää tätä kasaa tulevassa rakenteessa ja korjata tehdyt laskelmat ottaen huomioon käytännössä saatu syvyys. Tämä on arkkitehdin työtä.
  2. Kasa, joka jätetään toleranssissa lasketun vian vuoksi. Tämä on paras vaihtoehto, jonka avulla voit jatkaa rakentamista laskennallisella tahdilla.
  3. Pile ei saavuttanut laskettua vikaa. Laske sitten syntyvä kantokyky ja suunnittele lisätoimenpiteitä.

  Joka tapauksessa on olemassa lisätoimintoja, jotka auttavat saavuttamaan halutun lujuuden ja tekniset ominaisuudet.

  Pallon epäonnistuminen määräytyy useilla indikaattoreilla. Jotta voidaan laskea vika, kun ajopäätä on tehty oikein, käytä seuraavia merkkejä:

  • Poikkipinta-ala käytti paaluja. Tukien tuotanto toteutetaan eri ulottuvuuksina ja hankkeen kehittämisessä on valittava paras vaihtoehto. Pilarin kasvavan poikkileikkauksen myötä vierekkäisen maaperän luotu tiheys kasvaa eksponentiaalisesti.
  • Maaperän jarrutuskerroin. Tämä parametri on tärkeä sukelluksen laadun ja ominaisuuksien kannalta.
  • Energia upotus.
  • Käytetyn vasaran massa.
  • Paalun massa itse.
  • Jäljellä oleva sauvahäiriö.

  Paalunohjausprosessi on melko monimutkainen joukko toimia, joilla varmistetaan rakennettavan säätiön asianmukainen laatu. Siksi rakentajien ja suunnittelijoiden on noudatettava tiukasti monia sääntöjä.

  Epäonnistuminen paaluilla

  Pahin epäonnistumista kutsutaan arvoksi, joka määrittää paalun syvyyden paalun vasaran puhalluksen alla. Epäonnistuminen mitataan tarkkuudella 1 mm.

  Koska on vaikea mitata luonnosta yhdestä iskusta vasaralla, on tavanomaista määrittää vika käyttäen 10: n sarjan (pantti) keskiarvoa.

  Yksinkertaisesti sanottuna paalun epäonnistumista kutsutaan sen "epäonnistumiseksi", kyvyttömyys liikkumaan maanpäällisesti korkean kovuuden (tiheyden) vuoksi.

  Mikä on paalujen pantti

  Kiinnitys on joukko joutokäyntiä (yli 3), jossa vasaralla kasa, jossa keskimääräinen vika on määritetty.

  Jos pinoa ajetaan diesel-vasaralla, lupauksen katsotaan olevan yhtä suuri kuin 10 iskua. Jos käytät pilareita, kaksitoimisia vasaroita tai värähtelevää pino kuljettajia, marginaalia mitataan lyönnimäärillä yksikköajasta (per 1 minuutti).
  Joka tapauksessa kasa upotetaan ennen kuin vika-arvo on saavutettu.

  Todellinen ja väärä kasa epäonnistuminen

  Väärä vika - putoamisen epäonnistuminen

  Todellinen vika - voidaan saada levon jälkeen (3-6 viikon kuluttua staattisen kuorman poistamisesta paaluilla).

  Pylvään kantavuuskapasiteetin kasvun kaaviossa savimaassa.

  • R.nach - paalun alkuperäinen kantokyky ajon aikana;
  • R.max - paalun enimmäiskapasiteetti;
  • T = (3... 6) viikkoa - ajanjakso suhteellisen nopeasti kasan kantavuudessa;
  • t1, t2 - aika koekapsi;
  • P1, P2 - kantavuus, vastaavasti, ajankohtana t1 ja t2.


  Mikä on paalun epäonnistuminen?

  Pallon arvioitu vika on suunnitteluarvo, jonka saavuttaminen osoittaa, että kasa pystyy kuljettamaan suunnittelun kuormitusta ja pakattu ennen suunnittelulaskelmia (ns. Suunnitteluvirheen indikaattoriin saakka).
  Pahan kantokyvyn laskemiseksi on tarkka, kenttäkokeita suoritetaan:

  Paalun kantavuuden laskeminen

  Laskelmissa käytetään maaperän geologisten tutkimusten aikana rakennustyömaalla saatuja tietoja.
  Jäljelle jääneen vian todellisen arvon mukaan - sa, - joka voi olla> tai < 0,002 м, используется одна из формул определения значения предельного сопротивления сваи Fu.

  Lisää paaluista:

  Kaavan laskentakapasiteetin laskentakaavat

  kaavojen numero 18 ja numero 19

  Vikojen laskentakaava käyttää useita parametreja, erityisesti:

  • Ja - paalun poikkipinta-ala;
  • M - kerroin maaperän tyypistä riippuen;
  • Ed on värähtelevän vasaran tai vasarapuhalluksen laskettu energia;
  • m1 on vasaran tai värähtelijän massa;
  • m2 on paalun massa ja korkki;
  • m4 on vasaran iskun osuuden massa;
  • S- jäännöshakkavika
  • Sel - jousikuoren vika

  Kasaantumistiedon käytännön soveltaminen

  Kaavan virheen määrä, joka saadaan laskemalla kaavalla 18 ja nro 19 SNIPA, on muotoilu.
  Esimerkiksi jos paalutus toimii, nimittäin pilkkoutuminen suunnittelumerkkiin, paalujen saamat epäonnistumisnopeudet ylittävät rakenteen ominaisuudet, päätetään siitä, että niiden ylimääräinen läpimurto on tarpeen lisätä kantavuutta.

  • Jos käytännön indikaattorit vastaavat vikaantumisen suunnittelun indikaattoreita, päädytään siihen, että rakenne pystyy kantamaan kuormituksen.
  • Jos paalin epäonnistuminen on tiukasti säädeltyä, mutta määritetyn suunnittelusyvyyden saavuttamisen tarkkuus on toissijainen, enintään 50 cm: n kasaantoprosentti katsotaan hyväksyttäväksi.

  Aiheen video: paalujen paaluttaminen

  Ogolovkovin leikkausmenetelmää käytetään, jos kasa antaa vika ja ei ole mahdollista upottaa sitä syvyyteen

  Artikkeleita aiheesta:

  Pahojen arvioitu epäonnistuminen mikä se on

  Määritelmä paalujen suunnitteluvirhe

  Määritelmä paalujen suunnitteluvirhe

  Driven roikkuvat paalut upotetaan suunnittelumerkin lisäksi myös muotoiluun

  vajaatoiminta. Ajettaessa paaluja enintään 25 metriä, jäljelle jäävän S määritelmä(edellyttäen että S≥ 0,002 m) on mahdollista kaavan mukaisesti:

  jossa s- yhdestä vasarapuhalluksesta, m;

  M - kerroin otettuna vasaran ajamiseen

  lyömäsoittimet, jotka ovat yhtä suuria kuin 1;

  h - materiaalista riippuva kerroin

  (ota h = 1500 kN / m 2);

  A-poikkileikkausalue m 2: ssä;

  Ed- vasaran arvioitu iskulujuus, kJ;

  Fd- kantavuus, kN;

  m1- vasaran kokonaismäärä, t;

  m2- massa, jossa korkki, t;

  e 2 = 0,2 - iskun kerääntymiskerroin.

  Pinoamisprosessissa on seurattava paalun epäonnistumista.

  Epäonnistuminen 35 × 35 pituus 15 m, vasaralla vasaralla C-977A:

  Jos kasa Spakollisella rekisteröinnillä paalujen kuormittamisella vikamittariin.

  6. Näiden kahden vaihtoehdon tekninen ja taloudellinen vertailu ja niiden järkevin valinta

  6.1 Lyhyt kuvaus valittujen säätiöiden rakentamisen tekniikasta.

  Veden peitossa sijaitsevien perustusten rakentaminen tapahtuu vaikeammissa olosuhteissa kuin maalla.

  Tieliikenteessä on kohdistettava tällaisia ​​olosuhteita sillintukien ja muiden putkien rakentamisen aikana.

  Kasa epäonnistuminen: käsite ja laskelmat

  Tämän jälkeen ne laskevat vasaran päällä ja määrittävät niiden kokonaispainon upotuksen syvyyden. Kun tangot upotetaan, lasketaan, kuinka monta kertaa vasara on osunut jokaiselle laskeutumisnopeudelle.

  Todellinen epäonnistuminen Kun rakennat, sinun pitäisi yrittää mennä tähän merkkiin, eli laskettu vika tulee sopia todelliseen.

  Pile fail limits

  Pile fail limits

  Minikaivosten ajo-ominaisuudet, POS, normikontrol, KR, AR

  SNiP 3.02.01-87 Maanrakennustyöt, säätiöt ja säätiöt

  Ei saa ylittää laskettua arvoa

  Baron Münghausen ei ole toivottomia tilanteita

  Yleensä mielestäni kieltäytyminen ei ole niin iso - minulla oli totuus 1 cm: n sisällä.

  Mutta se näytti heti, kun se oli 2,5 cm - joten se oli vähän pisteytetty myöhemmin - se osoittautui lopulta 0,5 cm (totuus oli teräsputki, ja se voitettiin voitokkaaseen - se oli liian laiska leikata, meri kuoli)

  Se merkitsee hyvin voimakasta dieselhaarukkaa tässä tapauksessa, ja kasa menee hyvin.

  Kuvitelkaamme yleensä, että 2 metriä putoavat 2 metrin korkeudesta ja vastaus - onhan se paljon - 3 cm?

  Sitten käy ilmi tällainen kysymys: tarkoittaako se, että ne on suunniteltu väärin?) (Heidät valittiin satunnaisesti, jos vain he voisivat kestää kuorman)

  Ajaminen ajetaan tavallisesti taulukossa 2 samanlaisen diesel-vasaran (iskunpainon 18 kN paino) 6 metriä pitkien paalujen osalta - 6 cm: n vika ja kaikki, kaikki on normaalia.

  n on taulukosta otettu kerroin. 4 (s. 57) SNiP III-974 "Pallosäätiöt"

  materiaalista riippuen kN / m2;

  Vahvistettu betoni n = 1500kN / m2

  "P - kerroin, kN / m2,

  Vahvistettu betoni niskatukeen 150

  ilman 100 osaa

  Teräs pääpanta 500; "

  näin ollen vikaantumisaste on 10 vähemmän.

  ja SNiP n = 1500kN / m2, mutta on olemassa toinen kaava, jota ei ole vielä tarkasteltu.

  Pallon virheen laskeminen ajettaessa

  Suunnittelun ja esisuunnittelututkimusten ansiosta on mahdollista tunnistaa tämä merkki ja se on tarpeen syöttää. Tällöin pohja saa riittävän lujuutta ja luotettavuutta.

  Paalupaita

  Epäonnistuminen Termiä "vika" käytetään viittaamaan syvyyden määrittämiseen, jossa maaperän kovuus aiheuttaa vaikeuksia. Laskettu ja käytännöllinen, mitä he tarkoittavat, näkyy juuri konseptissa. Pallorakenteet asennetaan vain ennalta laskettuihin laskelmiin.

  Pahin epäonnistuminen - mitä se tarkoittaa?

  Kaikki pölkkarakenne asennetaan alustavien laskelmien mukaan. Et voi vain tulla sivustoon, merkitä tulevien paalujen paikat ja aloittaa välittömästi ajaminen tai kierrellen niitä maahan.

  Tämä ei takaa suunnittelun luotettavuutta, koska paaludat voivat mennä maahan mahdollisimman paljon ilman, että säätiön luotettavuus varmistetaan. Pallojen syvyyden määrittämiseksi, joilla ne saavuttavat kiinteän maaperän, tällainen kasaantuminen on otettu käyttöön. On laskettu ja käytännöllisiä vikoja, joiden ydin on heidän nimensä.

  Pallon epäonnistuminen ajettaessa on sen upottamisen astetta ajo- tai puristusprosessissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kasa ei enää ylitä tätä arvoa, sillä se korostaa tiheää maata. Pahan vika mitataan lähimpään millimetriin.

  Paalupaita

  Koska on mahdotonta määrittää tangon upotuksen syvyyttä sen jälkeen, kun sen päälle on tehty yksi iskut, sen tilan hylkäämisen tila, joka on otettava sen jälkeen, kun sille on annettu sarjan aivohalvauksia. Tämä on vakuuden paalujen määritelmä. Pledge on sarja vasara puhaltaa sauva. Sarjan osumien jälkeen määritetään keskimääräinen vika-arvo.

  Kun käytät vasaraa, sitä pidetään panttauksena - 10 lyöntiä. Jos käytetään tärinänvaimentimia tai indentereita, talletus mitataan ajan yksikköä kohden.

  Kaikkien ajotapojen tai paalujen puristamista koskevien toimenpiteiden on mentävä loppuun, toisin sanoen siihen asti, kunnes tangot kieltäytyvät syöstä.

  Väärä kasa epäonnistuminen

  Pinoamistyön käytäntö osoittaa, että joskus pinoamisen aikana se pysähtyy. Lisäksi kauan ennen sukelluksen arvioitua arvoa. Tämä on ns. Vääriä kasahäiriöitä. Tämä ilmiö on tyypillistä joillekin maaperäille, jotka ovat voimakkaasti puristettuja paalun kärjen alla.

  Tämä voi tapahtua erittäin usein vaikuttavien vaikutusten tai erittäin suuret sisennysnopeudet. Tyypillisesti tietyn tauon jälkeen, joka on tarpeen maaperän rakenteen palauttamiseksi, työ jatkuu. Pino saavuttaa määrätyn tason.

  Parametrit, joita käytetään oikein määrittää paalun vika

  Mikä on pylvään epäonnistuminen? Kun kasa saavuttaa ennalta määrätyn upotussyvyn, päädytään siihen, että vasarattu sauva kykenee kuljettamaan sille asetettavaa kuormaa.

  Vavan hylkäys lasketaan ottaen huomioon seuraavat parametrit:

  • Ajamiseen käytettävän vasaran massa. Joko mekanismi, joka painaa tangot maaperään.
  • Massia, jolla on sokki usein vasara.
  • Maaperän jarrutuskerroin. Voi olla merkittäviä eroja eri maatyypeillä.
  • Pahan poikkipinta-ala. Tämä on sen poikkileikkaus, joka ilmaisee, mitä vastustusta paalulla on maahan syöttäessäsi sitä.
  • Pilarin paino, jota ei voida jättää huomioimatta laskelmissa.
  • Kourujen vasaran tai tämän laitteen energia, joka tekee paalun sisennyksen maahan.
  • Vavan joustavat ja jäännökset.

  Laskelmat tehdään tunnetuilla kaavoilla. Laskelmien perusteella saavutetaan maaperän paakkuuntumisen taso.

  Sauvojen maahantuoneen syvyyden määrittämiseksi tarkemmin, suoritetaan maassa olevien paalujen dynaamiset ja staattiset testit sekä maaperän soiminen.

  Käyttämällä laskelmia käytännössä

  Käytännössä ei ole aina mahdollista saada aikaan projektin ja todellisen vedenpinnan samankaltaisuutta. Esimerkiksi jos tangon ajon aikana saavutettiin suunnittelutaso, mutta kasa ei päässyt vankkaan maahan, sukellusta olisi jatkettava. Lisäksi, kunnes kasa epäonnistuu.

  Jos pysyt suunnittelustasolla, rakennuksen massa voi vaikuttaa säätöön ja johtaa sen luonnokseen. Tämä lisää rakennuksen muodonmuutoksen todennäköisyyttä.

  Jos kasa pysähtyy lasketulla syvyydellä, tällaista rakennetta pidetään täysin sopivana jatkokäytölle.

  Paalusäätiön itsenäinen rakentaminen

  Pile-perustuksen valmistuksessa omilla käsillään käytetään yleensä ruuveja, koska erikoisvarusteita tarvitaan kuljettamaan betonipuita. Tämä jossain määrin helpottaa työtä. Kaikki paalut ruuvatetaan aina "epäonnistumisen" tilaan saakka. Jos jotkut niistä nousevat yläpuolelle, neulotaan ja asetetaan kaikki paalut yhdelle tasolle.

  Pylvässyvyys panttauksesta

  Ajettaessa paaluja pidetään loki, jossa tallennetaan tietoja paalun sukelluksen määrästä ja muut epäonnistumisen määrittämiseen tarvittavat tiedot, paitsi täytetään kootun paalun yhteenvetoluettelon (SNiP 1P-B.6-62 mukaan). Pilarin lokikirjeet ja yhteenvetoluettelo on esitetty lisäyksissä 1 ja 2. Kasaantuva tekniikka Tärkeää Ajettaessa kaksitoimisia iskuvasaroita, viimeinen säkitys tulisi ottaa 3 minuutin välein, ja vika olisi määriteltävä pölkyn keskimääräiseksi syvyydeksi yhdestä iskusta viimeisen minuutin aikana panttauksessa. 11.11. Paloja, joiden vika on suurempi kuin laskettu, olisi kohdistettava säätöleikkaukseen sen jälkeen, kun ne "lepäävät" maaperässä GOST 5686-78: n mukaisesti.

  Paalupaita

  Et voi vain tulla sivustoon, merkitä tulevien paalujen paikat ja aloittaa välittömästi ajaminen tai kierrellen niitä maahan.

  Pylvässyvyys panttauksesta

  Suunnitteluvauriota lasketaan rakennuksen koodien kaavojen perusteella paalusäätiön suunnitteluvaiheessa.
  Tärkeää: projektikapasiteetin epäonnistuminen riippuu rakennustyön maaperän ominaisuuksista, paalin painosta ja kokoominaisuudesta sekä sen upottamisesta käytetystä laitteesta.

  Paalun ajaminen katsotaan täydelliseksi vain, jos todelliset ja suunnitteluvirheet ovat toistensa kanssa samat.

  Kuvio 1.2: deflectometer mitata hylkäämisen kasa paalujen Talletus Koska mittaus paalujen epäonnistuminen vaatii eniten tarkkoja tietoja, ja määrittää arvon syventää betonirakenteen yhdellä iskulla vasaran puinti on lähes mahdotonta, epäonnistuminen on hyväksytty laskea perusteella vakuuden.

  Vahvistettu betonipinnoitus

  Lehden sisältämät tiedot sisältävät:

  • · Pledge numero (se on hyväksytty kutsumaan sarjan vasaraa puhaltaa paalun pantiksi)
  • · Hammerin parametrit, mukaan lukien iskuenergia
  • · Iskuosan korkeus
  • · Jokaisen pantton määrä aivohalvauksia
  • · Yhden iskun hylkääminen (hylätään kielletty syvyys, johon kasa imeytyy puhalluksen seurauksena)
  • · Vedon syvyys jokaisesta panttauksesta

  Pile kirjaaminen mahdollistaa tarkan ja tehokkaan työnkulun valvonnan.
  Uutiset Myynti dieselin vasara Lue lisää... Vuonna I vuosipuoliskolla, Moskova on tullut johtava asuntorakentamisen tahdissa Lue lisää... Epäonnistuminen paalun kutsutaan syvyys paalun tunkeutuminen maahan yhdellä iskulla vasaran, joka määritetään aritmeettinen keskiarvo paalujen uppoaa tietty määrä aivohalvauksia (vakuutena).

  Sukellustalletus

  Itse asiassa vikaantumisajankohta on silloin, kun kasa ei voi enää uppoutua maaperään paalun käyttömekanismin vaikutuksen vuoksi maaperän lisääntyneen vastustuskyvyn vuoksi.
  Tärkeää: pylvään epäonnistuminen - mitattava tekijä, jonka aikana maaperälle syvenevän reiän suuruus määräytyy vasarapuristimen ainoana iskuina tai värähtelevän paalun kuljettajan tietyn keston aikana.

  Kuva 1.1: Pilarin todellisen vikaantumisjärjestelmän arviointi Pilarin vikaantumisen mittaus suoritetaan taipumamittarilla - mekanismi, joka mahdollistaa raudoitetun betonirakenteen siirtymisen pystytasossa 0,1 mm: n tarkkuudella.

  On kaksi käsitystä epäonnistumisesta - todellinen ja muotoilu.

  Pile-tekniikka

  O.) (Allekirjoitettu) Huomautuksia: 1. Lokitiedot tulee tehdä suoraan paalupaikkojen paikkaan. Tietueiden säilyttäminen erillisillä levyillä, muistikirjoilla jne. ja sen jälkeinen uudelleen kirjoittaminen on ehdottomasti kielletty. 2.

  Sarakkeessa "Huomautus" viitataan viivästysten syihin ja kestoon paalujen upottamista koskevan työn toteutuksessa samoin kuin kaikista vahingoista.

  Jos otsikkosivulla on merkitty laite, asiaankuuluvat merkinnät tehdään päiväkirjasta.

  Yhteensä tämä lehti on ommeltu ja numeroidut sivut (kiinnitä tiivistystiiviste) Sivuston päällikkö (vanhempi esimies) (F.

  IO) (Allekirjoitus) Tuotannon ja teknisen osaston johtaja (F.

  I. O.) (Allekirjoitettu) M.P.

  Uppoamiskuopan syvyys panttauksesta

  Todellinen ja väärä kasahäiriö Kuten on sanottu, maarakenteen muutokset tapahtuvat paalun sukellusprosessin aikana, minkä vuoksi sukelluksen päättymisen jälkeen saavutettua vikaantumisnopeutta ei voida pitää todella luotettavana ja sitä käytetään vahvistamaan betonituen kantavuutta. Tärkeää: Maarakenteen muutokset johtuvat siitä, että paalun ajettavassa prosessissa siirretään tietty määrä maata, joka johtaa vierekkäisten kerrosten kerääntymiseen. Vesi-kyllästetyt savi- ja hiekkaperustat, jotka ovat laajalle levinnyttä Venäjän keskiosassa, ovat erityisen alttiita tällaiselle tiivistymiselle.