Ohjaus paalun perustusten asennuksessa

Pallojen ja grillauslaitteiden valvontaa ja hyväksymistä hoitaa asiakkaan tekninen valvontapalvelu, johon osallistuvat projektin loppupäällikkönä toimivien paalun säätiöiden ja rakentajien projektien tekijät.

Pallosäätiöiden hyväksyminen toteutetaan kahdessa vaiheessa: paalun töiden suorittamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun rakennustyöt on suoritettu grillauslaitteella.

Pylvään ja sirontaprosessin aikana asiakkaita valvotaan ja asiakas valvoo rakentajien noudattamista projektin vaatimuksista säätiöille, projektille teosten toteuttamiseksi sekä havaittujen puutteiden oikea-aikaiseksi poistamiseksi tai niiden esiintymisen ehkäisemiseksi.

Kiillotusta ei saa asentaa ja paalutus- tai porauslaitteita ei saa poistaa paikasta, ennen kuin kenttävalvonnassa havaitut virheet ja kenttäpelien hyväksyminen poistetaan. Kiinteistöjen ja rakenteiden rakenteita ei myöskään saa asentaa ennen grillauksen hyväksymistä.

Pillakentän hyväksymistä varten on toimitettava seuraavat toimeenpanoasiakirjat:

 • - kuopan hyväksyntä ajettavaksi (tai kyllästyneeksi) paaluiksi;
 • - toimii rakennusakseleiden ja säätiöiden geodeettisessa erittelyssä;
 • - valmistajien passeja paaluille, paaluille, kuoreille, betoniteräksille ja valmiiksi sekoitetulle betonille (porsaanpuristetuille paaluille ja grillatuotteille);
 • - Pallojen toteutussuunnitelma, jossa ilmoitetaan niiden poikkeamat suunnitelmassa ja korkeudessa;
 • - hirsipylväät tai pölkkykuoret, porausreiät ja pölkkyjä kaivojen betonisointiin (kyllästetyille paaluille);
 • - yhteenveto lausumia upotetuille tai täytetyille paaluville;
 • - käytettyjen paalujen ja kuoren dynaamisten testien tulokset;
 • - paalujen staattisten testien tulokset (jos ne on suunniteltu);
 • - Tuntemattomien paalujen testien tulokset.

Suunnittelun, selvityksen ja toteutusmateriaalien analyysin perusteella pystytään vahvistamaan paalukentän sopivuus ja mahdolliset lisätoiminnan mahdollisuudet.

Tehdasvalmisteisten paalujen hylkääminen olisi suoritettava tehtaalla, jotta paalujen luovutukset voitaisiin jättää pois paikoille, joilla paalujen sallitut standardit ylittäisivät rakennuspaikan.

TAULUKKO 8.41. SALLITTU PILED DEFENSE

Porotettujen paalujen tuotannon laadunvalvonta toteutetaan taulukossa 1 annettujen suositusten mukaisesti. 8,38-8,40. Suunnitelmassa olevien paalujen poikkeamat eivät saa ylittää taulukossa 2 annettavia sallittuja arvoja. 8.41.

Maksimipoikkeamiin kuuluvien paalujen lukumäärä ei saisi ylittää 25: tä prosenttia kasettien kokonaismäärästä, jossa on kasettijärjestely ja 5% kuorineen. Kysymys pilojen käytöstä, joiden poikkeamat ylittävät sallitut, määräytyy paalusäätiöiden hankkeen tekijän mukaan.

Grillitason betonisointi voidaan tehdä vain paalujen vastaanottamisen jälkeen, valmistella laitetta, asentaa ja ottaa vastaan ​​vahvistusverkot, sauvat, ankkurilevyjen upotetut osat, pultit (teräspylväät) tai lasinmuodostavat alustat (esivalmistetut betonipylväät). Erityistä huomiota on kiinnitettävä ankkuripulttien tai lasinmuodostusosien luotettavaan kiinnittämiseen muottiin, koska rakennuksen tai rakenteen sarakkeiden asennuksen tarkkuus riippuu niiden paikkansapitävyydestä.

Grillien mitat ja niiden elementtien korkeudet (ylhäältä, pohjasta, askeleista, lasin pohjasta, jos jälkimmäinen on, jne.) On vastattava suunnittelua. Grillitilojen mittojen muutokset, joita aiheutuu esimerkiksi paalujen poikkeamien suhteen siedettävyyden, päällekkäisten paalujen jne. Käytön aikana, olisi sovitettava yhteen rakennuksen maanalaisten tilojen (kanavat, kaivokset, haudatut huoneet jne.) Projektin luojien kanssa.

Kun asennat muottipesän, on varmistettava, että kaikki hankkeen edellyttämät paalut tai lisättynä osoitetut kaksinkertaiset paalut sisällytetään grillikappaleeseen, ts. olivat asennettavan muotin ääriviivojen sisällä.

Pallojen päät on leikattava yhdellä projektilla asetetulla merkillä, koska alempi raudoitusverkko on asetettu niiden päälle ja näin ollen laskennan edellyttämän grillauksen alemman työvahvistuksen asema riippuu pinoiden päiden merkistä leikkauksen jälkeen.

Rostverk on valmistettava betonirakennemerkistä. Betonin ruiskutuksen betonin vähennys (verrattuna suunnitteluun) voi johtaa siihen, ettei se ole riittävän voimakasta, kun työskentelee sivuttaisvoimalla.

Rakennuksen tai rakenteen tukirakenteiden asentaminen on sallittua vain grillierien hyväksymisen jälkeen.

Sorochan E.A. Säätiöt, säätiöt ja maanalaiset rakenteet

Akselipituustoleranssit

Usein rakenteilla ne käyttävät tekniikkaa, jossa on paalun perustuksia. Eri tyyppiset paalut mahdollistavat erilaisten rakennusteollisuuden tehtävien suorittamisen.

Kun paalutuspaalut upotetaan, on välttämätöntä valvoa suoritettujen töiden laatua, kaikkien projektivaatimusten noudattamista, mukaan lukien asennettujen paalujen toleranssit (SNiP 2.02.03-85 ja SNiP 3.02.01-87).

Pila tyyppi

Paalun tyyppi riippuu useista parametreista:

 • Valmistusmateriaalista valmistetaan betonista, betonista, metallista ja puusta.
 • Vavan muoto: neliö, suorakulmainen (corpulent tai ontto), pyöreä, rengasmainen poikkileikkaus.
 • Paalujen asennustapa: ruuvi, zabivny, kyllästynyt.

Pallorakenteen asennuksen valmistelussa on otettava huomioon useita tekijöitä:

 • Rakennustöitä varten nimetyt paikan geologiset ominaisuudet ja tekniset parametrit;
 • Hydrometeorologiset olosuhteet työaikana, erityisesti porotettujen paalujen kanssa;
 • Sähkönkaapeleiden, maanalaisten rakenteiden, lähellä olevien rakennusten sijaintipaikka vahingoittamisen estämiseksi.

Mitä virheitä voi esiintyä paalujen asennuksen aikana

Kun paalujen itseasennus voi aiheuttaa vakavia virheitä. Jotta tämä ei onnistu, sinun on ymmärrettävä, mistä saattaa syntyä ongelmia.

 • Ensimmäinen asia, joka vaatii huomiota, on väärä sijainti. On välttämätöntä, että asennus tapahtuu nimenomaan pohjakerroksen suunnitellun linjan mukaisesti. Eli paalut voidaan sijoittaa ei suoraan, mutta taivutettu akselin vasemmalle tai oikealle puolelle. Virheellinen sijoitus voi johtaa kuorman epätasaiseen jakautumiseen ja rakennuksen myöhempään sumentumiseen tai vääristymiin.
 • Seuraava virhe on asennettavan rakenteen pystysuoran asennon poikkeama. Jos sauvaa kallistetaan jopa pienellä kulmalla suhteessa pystyakseliin, tämä on vakava rikkomus. Tällaista virhettä ei voida korjata lisää upottamalla. Rakenteen pystysuoraa asennetta on seurattava jatkuvasti alkaen ensimmäisestä vaiheesta ja painopisteestä.
Paalun itsenäinen asennus

Pallin sallittu poikkeama pystysuoraan enintään 2 asteeseen. Muussa tapauksessa sijoitusvirhe johtaa rakenteeseen epävarmuuteen, mikä aiheuttaa sen jäykkyyden heikkenemisen.

 • Usein virheitä tehdään vaakatasossa vaakatasossa. Jotkut, yksinkertaistaen työnsä, tasoittavat horisontaalin kiertämällä virkoja. Tee se oikein, katkaise ylimääräinen pituus hiomakoneen avulla. Kun irrotat paalun, jäykkyysaste katoaa. Tämä on täynnä riippuvuusmallia, epävakautta ja vapinaa.
 • Jos pylväitä ei upoteta vaadittuun syvyyteen, tämä aiheuttaa myös suuren virheen. Oikein asennettu kasa on silloin, kun sen pohja on vasten tuota tiheämpää maata. Tämä antaa rakenteelle suuren jäykkyyden ja lisää sen kantokykyä.

Pinoa ruuvataan syvyyteen, joka on yhtä suuri kuin maan jäädyttämisen syvyys 10-20 cm: n päällä. Savi- ja turpeavilla mailla, kunnes täyte pysähtyy maaperään.

 • Seuraava virhe, betonipäällysteiden hylkääminen. Tällöin sen ontelossa kerääntyy kosteutta, mikä johtaa ruostesuo- jain ja rakenteen tuhoutumiseen.
 • Pallojen sijoittaminen suhteessa toisiinsa yli kolmen metrin etäisyydellä on myös vakava virhe.

toleranssit

Toisin kuin muut, paalujen asentaminen sen tekniikan mukaan merkitsee poikkeamia suunnitteluparametreihin vaaka- ja pystytasossa. Pinoiden asteittainen ruuvaaminen vaatii kaikkien tasojen jatkuvaa testausta.

Vaikka prosessin alussa rakenne olisi täysin alttiina, poikkeamat voivat tapahtua milloin tahansa sukelluksen aikana. Syynä tähän voi olla maan heterogeenisuus tai muut esteet.

Laitteen paaluilla tehtävää työtä on seurattava jatkuvasti tasoilla. On tarpeen harkita poikkeamien mahdollisuutta akselilta sen varmistamiseksi, etteivät ne ylitä toleransseja.

Annamme joitain toleransseja indikaattoreihin syöpymisen aikana. Kun suorakaiteen ja neliön muotoisia, pyöreitä ja pyöreitä asemia, joiden halkaisija on pienempi kuin 50 cm, toleranssit samaan riviin sijoitettuna ovat riviakselia pitkin - 0,3d, yli - 0,2d (d on halkaisija, jonka ympyränmuotoinen poikkileikkaus tai pituus suorakaiteen muotoisen sauvan pienempi puoli). Yksittäisille sauvoille - 5 cm sarakkeille - 3 cm Jos tangot on järjestetty useisiin riveihin, niin kutsuttuun klusteri- tai nauhamenetelmään, toleranssit ovat:

 • äärimmäisissä: rivin akselilla - 0,3d, rivin leikkauspisteessä - 0,2d;
 • muulle: rivin akselille - 0,3 d, rivin leikkauspisteessä - 0,3 d.

Poikkeamat halkaisijaltaan 0,5-0,8 metrin syvennyksille ja porakoneille, joiden halkaisija on yli 0,5 metriä:

 • nauhan sijoitus: rivin akselin ympäri - 15 cm, rivin leikkauspisteessä - 10 cm;
 • klusterin sijoitus: rivin pituus - 15 cm, rivin leikkauspisteessä - 15 cm.

Pylväät onttojen pyöreiden tangojen osalta toleranssit ovat 8 cm.

Pillojen kokonaismäärä, joka poikkeaa hankkeen määrästä, ei saa ylittää:

 • nauhan sijoittelulla - enintään neljäsosa kaikista käytetyistä paaluista;
 • joissa on sarakkeita - 5% kaikista asennetuista paaluista.

Tällaisia ​​poikkeamia ei pidetä kriittisinä ja ne ovat lähes kokonaan poistettuina vanteiden kiinnittämisessä tai kärkien kiinnittämisessä. Vavat pystysuoraan sijoittamiseen on tehtävä paljon tarkemmin.

Poikkeamat tylsistyneiden paalujen sijoittamisessa

Paalattuja paaluita kaadetaan maaperän tutkimisen jälkeen siirtäen kaivojen asettelun ja valmistuksen paikalle. Kaivon tilavuuden tulisi olla korkeintaan 10% kotelon tilavuudesta, joka lasketaan kaivoon. Katso video kuinka paalutat paikat ilman virheitä.

Kotelon tilavuus lasketaan ulkohalkaisijalla.

Maaperän tunkeutumisen taso on 20 cm - 50 cm. Mitä suurempi maaperän tiheys, sitä pienempi syvyys on. Mahdolliset tylsistyneet paalut asettamalla poikkeamat suunnittelupallojen puuttuessa ovat:

 • Nauhan sijoitus: rivin poikki - 0,2 d, mutta ei saa ylittää 0,1 m, rivillä - 0,3 d, mutta enintään 0,15 m;
 • Klusterin sijoittaminen - molemmissa 0.3d, mutta enintään 0.15m;
 • sarakkeiden alla olevat yksittäiset paalut - 0,15 d, mutta enintään 0,08 m.

Jos kuopat porataan heikkoon maaperään tai jos pohjavettä kertyy runsaasti, on käytettävä porausmekanismeja, joissa on kotelo. Tällaisten porausreikien puuttuessa painepesurit vahvistetaan korkeapaineisella vedellä. Tätä menetelmää sovelletaan pois rakennuksista. Etäisyys on oltava vähintään 35-40 metriä. Jos nämä olosuhteet eivät ole mahdollisia, käytetään kuopan liuosta kuoppien seinien vahvistamiseksi. Kuopien pohjat vahvistetaan kiinnittämällä vähintään kahden metrin pituinen suutin. Kaivon valmistuksen jälkeen se on suojattu vieraiden esineiden, veden tai lumen mahdolli- suudesta. On mahdotonta jättää kaivoa ilman betonointia pitkään aikaan. Tämä prosessi on suoritettava 24 tunnin kuluessa, ja heikkoon maaperään, joka on vedon alaista, joutokäyntiaika ei saa ylittää 8 tuntia.

Jos kaatumisaika on myöhässä, on syytä tarkistaa kuopat uudelleen.

Tongue-poikkeama

Mieti nyt, mitkä ovat kielen poikkeamat ja miten ne poistetaan.

 • Veiernost on kielekkeen poikkeama pystytasosta kohdistuksen tasossa. Kallistuva eteenpäin suuntautuva vaimennus tapahtuu tavallisesti ajettaessa yhtä tai useaa kerralla yhtäjaksoisesti täydelliseen syvyyteen. Se kasvaa kunkin myöhemmän tukipisteen tukkeutumisen myötä. Tuulettimen poikkeaman poistamiseksi on välttämätöntä siirtää käyttömekanismi upotetun kielen painopisteestä poikkeaman vastakkaiseen suuntaan 10-20% kielen leveydestä. Pienten poikkeamien tapahtuessa pyyhkäisy voidaan poistaa viivyttämällä kieltä sen syvenemisen aikana poik- keussuunnan vastakkaiseen suuntaan. Jos sen ilmaisin ylittää sallitut toleranssit, sen poistaminen tapahtuu kiilamaisten terien avulla. Kielen uran (alemman ja ylemmän osan leveyden ja sen pituuden välisen eron suhde) tulisi olla jopa 0,5%.
 • Kohdistus poistuu poikkeamasta pystytasosta kohtisuorassa tasossa olevaan tasoon nähden. Yleensä tapahtuu, kun pystysuoraa tasoa ei ole riittävästi seurattava. Tämä voi tapahtua kirjanmerkin alkuvaiheessa, kun sen pituus nollatason yläpuolella on melko suuri. Syyt veneen vetämiseen pystyasennosta voivat olla erilaisia. Tämä ei riitä ohjainlaitteen jäykkyydestä, kaapelin paineesta nosturista kielekkeen yläpäähän vaakatasossa tai elementaarisessa läsnäolossa esteissä. Jos poikkeama ei ylitä suunnittelumää- rää, se voidaan tasoittaa, kun myöhempiä uria kastetaan vetämällä kaapeli vastakkaiseen suuntaan poikkeamaan. Jos se ylittää toleranssin, se on poistettava ja sukellettava uudelleen kaikilla tasoilla.

Pyyhkimen kielen taipuma

Liitännän poistuminen mallimerkin alapuolelta viereisen tangon upottamisen takia syntyy, kun naapurikappale syvennetään lukon suuren vastuksen vuoksi. Tällaisen poikkeaman estämiseksi on tarpeen yhdistää toisiinsa hitsaamalla tai yhdistämällä toisiinsa aiemmin upotetut kielekkeet suunnittelumerkkiin. Kielen upottaminen riittämättömällä syvyydellä johtuen maassa esiintyvistä esteistä tai voimakkaasta kitkasta lukkoihin. Tavoitteena tällaisen poikkeaman poistamiseksi on nostaa useita upotettuja kieliä 0,5-0,8 m ja palauttaa ne haluttuun syvyyteen. Jos syy johtuu vieraan esineen läsnäolosta, ongelmaan liittyvän kielen syventäminen olisi lopetettava ja jatkettava myöhemmän rakenteen upottamista. Menestyksellisen menestyksen jälkeen palaamme ongelma-asentoon ja upotamme kaksi vierekkäistä tukilevyä pitkin sen oppaita.

Jos kielen poikkeamia ei voitu poistaa kaikilla edellä mainituilla menetelmillä, on tarpeen ratkaista tämä ongelma yhdessä suunnitteluorganisaatioiden kanssa.

Paalun asennuksen laadunvalvonta

Pylvään laakerirakenteen asennuksen laatua tulee seurata koko prosessin ajan. Se vaikuttaa:

 • Rakenteen asennuksessa käytettävän materiaalin laatu;
 • Tiukasti noudatettava kaikkia hyväksyttyjä pölkkyjä koskevia sääntöjä.
 • Paalupaikkojen oikea sijoittaminen hankkeen mukaan;
 • Korkealaatuinen työ paaluttamisen aikana;
 • Pile-pohjaisen korkean kestävyyden varmistaminen.

Kaikista luetelluista alueista viimeinen ei ole vakio. Kaksi menetelmää käytetään tämän ohjauksen suorittamiseen: tilastolliset ja dynaamiset. Painetuille vain tilastollisille.

Tilastollinen menetelmä

Kantokyvyn seuranta tilastollista menetelmää sovelletaan, kun paalarakenteen asennus on suoritettu loppuun, ennen kuin tuleva rakennus rakennetaan edelleen. Tätä varten on tarpeen ladata rakenne tiettyyn kuormaan tai painaa sitä hydraulisella puristimella, kunnes pieni liikkuminen tulee näkyviin.

Tehtyjen ponnistelujen perusteella päätelmä paalun kantavuudesta. Tämä menetelmä on melko luotettava, mutta vaatii paljon työtä ja aikaa (4-12 päivää). Siksi sitä käytetään pääasiassa porotettujen paalujen laadun hallintaan.

Dynaaminen tapa

Dynaaminen menetelmä on paalusauvien laakerikapasiteetin ehdollinen arviointi epäonnistumisnopeudella. Sen määrittämiseen käytetään erilaisia ​​menetelmiä. Esimerkiksi kieltäytymismittarin käyttö - laite, jossa on mittakaava, jossa sen liikuttavat osoittimet. Tämä laite on sijoitettu suoraan maahan tai kiinnitetty paaluun. Pilarin syvennyksen aikana yksi tankoista siirretään. Sen sijainti osoittaa jäljelle jääneen vian arvon. Pilarin lievän käänteisen liikkeen aikana toinen osoitin liikkuu ylös ja osoittaa elastisen vian arvon.

Paalujen asennuksen laadunvalvontaa käytettäessä on jatkuvasti varmistettava, että paalujen poikkeama ei ylitä suunniteltuja toleransseja.

Toleranssit paalun aikana

Erilaisista yrityksistä tai rakennusorganisaatioiden perustuksista puuta ja teräsbetonia, levyjä ja metalliputkia toimitetaan työpisteeseen aikaisemmin valmistetulla tavalla.

Laitteen kuvio on tylsistynyt paalut.

Piles on upotettu tärinän, sisennyksen, iskun, ruuvaamisen, elektroosmosin avulla tai kaikkien näiden menetelmien yhdistelmällä. Tietyn menetelmän tehokkuus riippuu ensisijaisesti puntaoloista ja paalujen poikkeaman tasosta.

Ominaisuudet piling

Pallosäätiöiden ja pylväslevyjen valmistelussa on otettava huomioon seuraavat seikat, jotka antavat vakuuden:

 • maanalaisen rakenteen (sähkökaapelit, joissa määritellään niiden ajo-ominaisuuksien, voimajohtojen, talojen ja muiden rakenteiden) määrittely ja niiden suojelun toimenpiteet;
 • poraus- ja romuvälineiden perustuksen valmistelu rakentamispaikan teknisten ja geologisten olosuhteiden ja käytettävän välineistön perusteella;
 • kaavio hydrometeorologisista olosuhteista veden alueella työskentelyn aikana ja toimenpiteistä, joilla estetään mahdolliset viat puulevyissä ja paaluissa tietyissä tilanteissa.

Ajokehys paaluille.

Saadakseen täydellisimmät tiedot paalusäätiön varastosta rakennusurakointiyritys tekee tarvittaessa sopimustyöt teknisten määräysten vaatimusten mukaisesti. Ne liittyvät testaamiseen staattisten tai dynaamisten kuormien pinoihin. Samaan aikaan paalut testataan tarvittavien standardien ja turvallisuussääntöjen mukaisesti.

Siirrettäessä, nostamassa, varastoitavana ja kokoavana, paalut, niiden kuoret ja tangot on toteutettava tiettyihin toimenpiteisiin niiden mahdollisen vahingoittumisen varalta. Koukut ja naaraslukot, kun ne nostetaan kaapelilla, on suojattava puupaneelilla. Kiilaa, jota käytetään kaivojen tai muiden väliaikaisten rakenteiden kiinnittämiseen, on poistettava myöhempää käyttöä varten.

Kiertämällä tappeja ja teräsbetonipaloja kannattaa käyttää ylä- ja alaiskunvaimentimia, jotka on varustettu turvallisuussyistä. Päätykannen ja paalun sivupintojen keskellä olevat aukot eivät saa olla yli 1 cm kummallakin puolella.

Pakattujen tai laajennettujen puupöytien upottamiseksi ei ole hyväksyttävää käyttää tärinänvaimentimia. Tällaisen laitteen kiinnittäminen, joka on varustettu paalulla tai kielellä, on välttämättä oltava kohtalaisen jäykkä. Työkappaleen ja kuoren upottamista työstämällä porakoneilla tai kelluvilla nostureilla voidaan suorittaa vain enintään 2 pisteen aaltoja veden alueella. Näin kaikki kelluvat laitteet on kiinnitetty kunnolla.

Laitteen yleinen rakenne on tylsistynyt paaluilla.

Ajettaessa ensimmäisiä rakennustyömaille sijoitettuja ensimmäisiä 5-20 rakenteellisia elementtejä tallennetaan laitteiden metriin kohdistuvien vaikutusten määrä. Muiden paalujen sukellusten yhteenlaskettu määrä ei oteta huomioon.

Alittavuuden käyttäminen komponentin upottamisprosessissa on mahdollista vain alueilla, jotka ovat vähintään 20 metrin päässä olemassa olevista rakenteista ja taloista. Paineen vähentämiseksi, veden kulutuksen ja pumppulaitteiden tehon vähentämiseksi yhdistetään lastaus- tai ajo-paalut käyttämällä porattuja vasaroita.

Jos tällaisten rakenteiden halkaisija on korkeintaan 1 m, se saa käyttää yhtä pesualtaan, joka on sijoitettu osan keskiosaan. Kuorien, joiden läpimitta on yli 1 m, pesuputki on sijoitettava kuoren tasolle pitkin 1-1,5 m.

Sukelluksen lopussa huuhtelu pysähtyy ja paalu upotetaan käyttämällä tylsää vasaraa tai tärinänvaimenninohjelmaa suunnitteluvirheeseen asti ilman pesuainetta.

Säilytettäessä maaperän permafrost-tilaa tietyn esineen avulla, voidaan käyttää seuraavia varrenpohjamuotoja:

 • paalujen asentaminen etukäteen porattuihin reikiin, joiden läpimitta on vähintään 5 cm suurempi kuin paalun suurin poikkileikkaus, kun vapaata aluetta täytetään maaperän hiekka-kalkin tai hiekan- saviastian avulla;
 • sauvat tangot esiporaisiin reikiin, joiden halkaisija on pienempi kuin pyöreiden rakenteiden halkaisija tai pienin poikkileikkaus;
 • tangot upotetaan aikaisemmin sulatettuihin maaperään;
 • tangot suoraan upotetaan muovisesti jäädytettyyn maahan.

Pilarin ja ruuvin pohja.

Jo valmiit kaivot on suljettava tai aidattu turvallisuussyistä. Samalla niiden syvyys ei ylitä tangojen sallittuja syvyjä yli 20 cm: n. Nämä rakenteet on asennettava kaivoihin ajoissa, lukuun ottamatta kaivon seinämien uppoamista.

Hankkeen kasausperustan täysimittainen laskettu lastaus on sallittua vasta sen jälkeen, kun maaperän lämpötila on saavutettu. Lämpötila-putket maan lämpötilan mittaamiseksi ja sen jäädyttämisen ohjaamiseksi tangoilla, jotka ovat osa suunnittelupaikkaa, on asennettu kaivoihin sauvojen mukana täydellä syvyydellä.

Suurten sallittujen poikkeamien saumojen määrä suunnittelupisteestä ei saa nousta yli 25% sauvojen kokonaismäärästä ja paalujen, sarakkeiden tapauksessa - 5%. Asianomaisten organisaatioiden on harkittava mahdollisuutta käyttää tankoja, joissa poikkeamat suunnittelupaikasta ylittävät toleranssin.

toleranssit

Aseman sallitut poikkeamat vasaranvarren pystysuorasta akselista (pilarien lisäksi) eivät saa olla yli 2% turvallisuuden kannalta.

Tylsistyneiden paalujen säätiö.

Kun suunnitteluasiakirjoissa edellytetään, että sauvojen upottaminen käytet- täisiin hankkeen vaatimien arvojen mukaiseksi, rakenteiden päiden tason toleranssit eivät saa ylittää suunnittelupaikan toleranssia.

Kun vavat on upotettu tiettyihin sallittuihin merkkeihin, on aina valvottava upotusastetta, otettava huomioon mahdolliset poikkeamat suunnittelussa, jotta kaikki turvallisuusvaatimukset täyttyvät eivätkä ylitä toleranssia.

Olisi ymmärrettävä, että arkkikotelon sallitut poikkeamat projektisuunnitelmassa mainituista asennoista eivät missään tapauksessa saa ylittää tätä toleranssia.

Impact-tekniikka

Tämä menetelmä perustuu iskuenergian käyttöön (naphuzka), jonka vaikutuksesta kasa on upotettu alemman viisteen pintaan. Kuormituksena se siirtää puntapartikkeleita eri suuntiin (hieman alaspäin ja ylöspäin (päivätasolla)). Injektoinnin ansiosta paalu kokonaan syrjäyttää punnan tilavuuden, joka on lähes yhtä suuri kuin sen ruiskutusalueen tilavuus. Näin ollen punnan perustus tiivistetään lisäksi. Paalun ympärille havaittavissa olevan punnan huomattava tiivistysalue ulottuu pitkin pitkittäisen paalusakselin tasoa pitkin tasolle, joka on yhtä suuri kuin 2-3 halkaisijaltaan.

Vaimennustekniikka paalupinnalla suoritetaan erikoismekanismeilla - monimutkaisimpia tyyppisiä porakoneet, joista tärkeimmät ovat dieselöljyt.

Rakennustyömailla tulee usein putkimaisten ja sukkulamyllyjen iskuvasarakohteita. Diesel-vasaran iskuvasaran iskuympäristön vaikutusalue on liikuteltavissa oleva sylinteri, joka on avoin pohjassa ja liikkuu ohjaustangoissa. Jos sylinteri putoaa seoksen polttokammioon stationaariseen mäntään, energia heittää sylinteriä ylöspäin ja sitten tapahtuu uusi puhkaisu ja sykli toistuu. Putkimaisilla porakoneilla varustetuilla iskuvasaroilla on kiinteä sylinteri, jolla on kantapää ja joka on ohjausrakenne. Ajovasara-iskun vaikutusalue on liikkuva mäntä, jossa on pää. Seos sytytetään ja polttoainetta suihkutetaan hetki, jolloin männänpää törmää sylinterin pallomaisen ontelon tasoon, johon polttoaine syötetään. Porattu dieselmoottoreiden lyöntiä 1 minuutin ajan on 50-60 ja putkimaista - 47-55.

Porausindikaattori, joka määrittää poratun vasaran upotuskyvyn, on energia, jota käytetään yhdessä puhalluksessa. Se riippuu suoraan iskusektorin putoamisen korkeudesta ja painosta sekä polttolämmön energiasta.

Numeeriset indikaattorit ja toleranssit iskupuristusvarastotekniikalle

Pallojen kaltevuus.

Numeeriset arvot ja iskuenergian toleranssit (kJ) voivat olla seuraavat lausekkeet:

putkien vasaroille:

tangon vasaroille:

jossa Q on vasaran iskupinta-arvon painotettu toleranssi, H ja h ovat vasaran iskupinta-alan korkeuseroja.

Yhden osuman osalta laskentamenetelmän osoittaman nimellisen energian on oltava seuraavanlainen: Eh> 25P, missä P on paalun laskettu kuormitus.

Saatu arvo käytetään porotettujen vasaran valintaa varten (tietyt viitetiedot), minkä jälkeen se tarkistetaan käyttämällä laitteen käyttökerrointa.

Jälkimmäinen saadaan poratun vasaran ja paalujen painon suhde iskuenergiaan:

K = (Q1 + q) / Eh, missä Q on reiän vasaran todellinen paino, ja q on paalun massa (mukaan lukien nupin ja korkin paino). Tämä indikaattori vaihtelee 3,5: stä 6: een, riippuen paalumateriaalista ja vasaran rakenteesta. Esimerkiksi ajoneuvoille, joissa on puukappaja, joissa on svayshtangovogo-diesel-vasara k = 3,5 ja putkimaisen - k = 6, L = 5 avulla.

Täydellinen sarja poratut vasarat sisältävät pääasiassa pään korkki, joka toimii paalun kiinnittämiseksi paalunrakennuksen ohjaimiin, suojaa paalupää mekaanisilta vaurioilta vasarapuhalluksilla ja jakaa suhteellisesti paalun tilavuuden. Pään kannen sisäisen rakenteen tulisi olla kooltaan samanlainen kuin paalun pää ja sen ääriviivat.

Copra ja heidän työnsä periaate

Porakoneiden valmistusprosessin komponentit kiinnityssahalla: a - well poraus; b - pidennetyn ontelon laite; sisäänrakennet - tu vahvistuskotelo; g-asennus betoniputkeen; d-sekoita hyvin.

Ajopilareiden ja porausvasarien asennuksen, noston ja asennuksen yhteydessä käytetään erityisiä nostomekanismeja - copra. Kopran päärakennuselementti on nuoli, jonka reunaa pitkin vasara on asennettu etukäteen ajoon ennen sen upottamista turvallisuussääntöjen vuoksi.

Viistoperäiset paalut upotetaan paalun kuljettajiin ja kallistuva puomi. Copra voidaan varustaa kiskolla (universaali teräsastin näyte) tai omalla käyttövoimalla varustetulla rakenteella - joka perustuu traktoreihin, autoihin, nostureihin ja kaivinkoneisiin. Yleisillä kaavinlajilla on melko vaikuttava massa (yhdessä vinssin kanssa, ne saavuttavat 20 tonnia). Kaavin tietojen purkaminen ja asentaminen sekä rautateiden rakentaminen niille ovat varsin työvoimavaltaisia ​​prosesseja. Siten niitä käytetään ajamaan yli 12 m: n pituisia paaluja, joilla on riittävän suuri pölkkityö tietyssä esineessä. Tunnetuimpia teollisissa ja siviiliväestörakenteissa on pituus 6-10 m.

Nämä poratut laitteet ovat erittäin ohjattavissa, ja niissä on laitteita, jotka mekanisoivat pinoamis- ja nostamisprosessin, asentavat paalun päätä päähineessä ja tasaavat puomin.

Mahdollisten poikkeamien mittaaminen paalun aikana

Pile-ajo alkaa hidasvasaran hidasta laskemisesta päähineessä sen jälkeen kun kasa on kiinnitetty kiloihin ja kohdistanut sen. Vasaramyllyn painon vaikutuksen alaisena upotetaan puntaan. Paalun oikean paikan varmistamiseksi primääriset puhallukset suoritetaan iskuenergian viimeistelyllä. Kun iskuenergiaa lisätään vähitellen maksimiin. Jokaisesta myöhemmästä lakosta kasetti imeytyy tietyn prosenttiosuuden mukaan, joka nousee syvemmäksi. Sitten tulee hetki, kun jokaisen iskujen jälkeen paalu upotetaan samaan suuruuteen (tätä prosessia kutsutaan epäonnistumaksi). Pilejä käytetään kunnes suunnitteluvirhe saavutetaan.

Virheiden ja mahdollisten poikkeamien mittaaminen on suoritettava tarkkuudella 1 mm. Periaatteessa epäonnistuminen on keskimäärin sarja puhalluksia, joita kutsutaan pantiksi (toleranssi). Prosessissa, jossa painejohde on höyry-ilmaa ja tylsää vasaraa yhdellä iskulla tai käyttämällä tylsää dieselmoottoria, toleranssi on yhtä kuin 10 aivohalvausta. Jos paaluilla on kaksinkertaiset iskuvasarat, lyönnit lasketaan 1-2 minuutin ajan.

Jos kolmen loogisen lupauksen keskimääräinen poikkeama ei ylitä laskettua arvoa, niin paalarakenteen ajo-prosessi on valmis. Pilejä, jotka eivät anna valvontajärjestelmän vikaa, pitkän tauon jälkeen 3-4 päivää, altistetaan kontrollirajoitukselle. Kun paalun syvyys ei ole vielä saavuttanut suunnitteluluvua 85 prosentilla ja jos laskennallinen vika on saatu kolmen loogisen lupauksen jälkeen, on syytä selvittää syyt tähän ilmiöön ja sopia asianomaisen yrityksen kanssa pölkkituotantotuotannon myöhempää suorittamista koskevasta menettelystä.

Tärinätekniikka

Tämä tekniikka perustuu maaperän sisäisen kitkan värähtelykertoimen suuriin vähenemiseen sekä kitkojen sivutason pitkin. Tämän vuoksi tärinän aikana paalut edellyttävät paljon vähemmän vaivaa kuin ajettaessa. Samanaikaisesti voidaan havaita osittainen maaperän konsolidointi (tärinä tiivistyminen). Sauma-alue on 1,5-3 halkaisija (riippuen maaperän tyypistä ja tiheydestä).

Järjestelmän tyyppiset paalusäätiöt.

Tärinämenetelmällä kasa upotetaan erikoislaitteiden avulla - tärinänvaimennin. Nämä laitteet ovat sähkömekaaninen tärinän altistustekniikka, joka on ripustettu pino-upotuslaitteen mastista ja kytketty kantoon korkin avulla.

Vibraattorin toiminnot perustuvat periaatteeseen, että tärinän epätasapainon aiheuttamat vaakasuorat keskipakovoimat hävitetään keskenään, kun taas vertikaaliset, puolestaan, lisätään yhteen. Värähtelyn asteikko ja vibrokompleksin paino (pää, tärinänvaimennin ja paalu) on varmistettava maarakenteen muodonmuutos.

Valitessaan alhaisen taajuuden upotuksia (420 rpm), jota käytetään raskaskuorien (halkaisijaltaan 100 mm: n tai suuremmalla putkimaisella näytekappaleella) ja vahvistettujen betonipilojen upottamiseen, eksentrinen hetki ylittää tärinäjärjestelmän massan vähintään 7 kertaa kevyille maille ja 11 kertaa raskasmetalleille ja keskipitkät maatyypit.

Pallon upottaminen värähtelymenetelmän avulla saveen tai raskasvesiin alhaisen pään alla muodostaa murskatun savialustan, mikä aiheuttaa vaikuttavan (jopa 40%) pudotuksen kantokyvyn heikkenemisen. Tämän ilmiön riskin poistamiseksi kasa upotetaan lopulliseen segmenttiin 15-20 cm: n pituudelta iskevä tekniikka.

Voimakäyttöisten kevyiden paalujen (paino enintään 3 tonnia) ja teräslevyjen maaperään käytetään korkean taajuuden (1500 tärinää / minuutti / minuutti) täryttimiä, jotka on varustettu jousikuormituksella, joka koostuu täryttimestä ja joka on liitetty siihen kevätkompleksin lisäkuormalla ja sähkömoottorilla. Tärinätekniikka on tehokkainta, kun se on epäyhtenäistä.

Pallojen malli.

Tärinämenetelmän käyttö kuormitettaessa paaluja tiheään korkuihin, joissa on alhainen kosteus, on mahdollista vain johtavien kuoppien rakentamisella, toisin sanoen toisen prosessin etukäteistoteutuksella, johon vaaditaan tylsistyneitä välineitä.

Tunnetuimmat kevätvärähtävät vasarat toimivat seuraavasti. Kun akselit pyörivät epäsymmetriaan sivuseinän puolella toisistaan, värähtelijä aktivoi sykliset tärinät. Kun tärinän jännitteen halki ja rummun välinen kuilu on pienempi kuin värähtelyherätin värähtelyn amplitudi, rumpali alkaa toistuvasti osua paalun päähän.

Tylsistyneitä tärinähaksoja voidaan säätää automaattisesti, toisin sanoen lisätä iskuenergiaa, kun porauskelpoisten pölkkyjen vastustuskyky lisääntyy. Vahvistetun vasaran iskun iskutilavuuden (värinähälytyksen) massan tulee olla vähintään 50% koukun painosta ja 650-1350 kg. Rakentamiskäytännöstä käy ilmi, että ne käyttävät myös tekniikkaa, joka perustuu tärinän yhdistettyyn vaikutukseen shokilla ja staattisella kuormituksella.

Värähtelyn perustana on kaksi kehystä. Takarunko on varustettu sähkögeneraattorilla, joka toimii erityisen traktorin moottorilla ja kahdella rumpuisella vintillä. Eturungossa on puolestaan ​​lohkoja, joiden kautta sisennyskaapeli kulkee vinssistä vibraattoriin ja ohjainpuomiin.

Perusruuvipallojen järjestelmä.

Kun tärinäyksikkö saavuttaa toiminnan edellyttämän rakenteen (vibra-paalun kuljettajan koukun on sijaittava paalupaikka-alueen yläpuolella), vibro-paalukone astuu alas, yhdistää paalupää ylöspäin ja nousee. Pino on asennettu sen ajo-paikkaan. Täryttimen paalunohjaimen ja vinssin päälle kytkemisen jälkeen kasa upotetaan omaan painoonsa, tärinänvaimentimen painoon ja traktorin paino-osuuteen, joka siirretään puristuskaapelin kautta täryttimen porakoneen läpi paaluun. Samaan aikaan paaluun vaikuttaa värähtely, joka syntyy alhaisen taajuuden upottamisesta jousituslevyn mukana.

Tärinätekniikka ei edellytä liikkuvien polkujen rakentamista. Lisäksi se poistaa pinoihin kohdistuvat vauriot ja se on erityisen tehokas 6 metriä pitkäksi pinnoitukseksi.

Tekniikka kiihdytyssauvojen nopeuttamiseksi

Nämä tekniikat perustuvat joko vesisuihkun paineen laskemiseen (maaperän heikentämiseen) tai elektroosmoosivaikutuksen käyttöön. Pesuveden avulla maa irtoaa ja osittain pestään vedellä, joka virtaa paineen alaisena useista putkista kiinnitetyistä putkista, joiden läpimitta on 38-62 mm. Samanaikaisesti punnan kallion vastus pienenee ja vettä, joka kasvaa rungon kehän varrella, heikentää maaperää ja vähentää siten kitkaa pitkin rakenteen sivuttaissuoria.

Pila- ja laattaperusta.

Pesulinjojen sijoittaminen voi olla joko puoli (kaksi tai neljä putkea, joissa on erikoisvihjeitä paalun sivuilla) tai keskellä (yksi monisuihkukärki on varren keskellä). Sivuttaisvahvistuksen tapauksessa (verrattuna keskukseen) muodostetaan järkeviä olosuhteita kitkavoimien vähentämiseksi pitkin putken sivutasoa pitkin. Samanaikaisesti putki pestään niin, että kärjet ovat varret 30-40 cm kärjen yläpuolella.

Pohjaveden syöttämiseksi putkiin syötetään pohjavesi vähintään 0,5 MPa: n paineessa. Kun pestään pois, pohjasta ja hieman putkien lateraalisesta tasosta olevien alueiden osien välinen tarttuvuus voi olla rikki, mikä voi johtaa siihen, että sauvat kantavuus pienenee edelleen.

Niinpä viimeisen tai kahden viimeisen metrin kasa on upotettu ilman heikentävää ajoa. Toleranssin heikentyminen on mahdotonta myös silloin, kun lähialueen rakenteiden leviämisriski tai leviämisen aiheuttama maaperä leviää.

Pilarin ja lisälaitteiden päämenetelmien valinta ja kuvaus

Suurten sauvojen käsittelyssä keskeiset tekijät, jotka määrittävät tietyn tekniikan valinnan ja mahdolliset poikkeamat siinä ovat paalutöiden määrä, maaperän fysikaaliset mekaaniset ominaisuudet, käytetyn paalin tyyppi, lastaussyvyyden toleranssit, käytettyjen laitosten kapasiteetti ja paalunpuristimet.

Erityisesti teosten lukumäärä mitataan paaluilla tai mittareilla tangon lastausalueen kokonaispituudesta. Levykalun rivi puolestaan ​​mitataan metriin rivin pituudesta tietyllä rakenteen syvyydellä. Näin ollen, kun keskitytään näihin tosiasioihin, ne mittaavat laitteiden sallitut mahdollisuudet ja poikkeamat tunnissa tai yhdellä siirtymällä.

Pinoalustojen laite.

Toimintojen ja valvonnan kokoonpano

- laatusertifikaatin saatavuus;

- pinoiden laatu ja ulkonäkö, niiden geometristen parametrien tarkkuus;

- paalukentän hajoaminen;

- CPD: n läsnäolo laitteen paalusäätiössä;

- aiemmin valmistuneiden kaivaustöiden tarkastustodistuksen olemassaolo;

- paalun merkinnän saatavuus;

- paalutuslaitteiden noudattaminen hankkeeseen.

- asennustarkkuus paalujen upotuspaikalla;

- käytettyjen paalujen epäonnistumisaste;

- paalujen värähtelyn amplitudi tärinän lopussa;

- sijainti paalujen osalta;

- paalujen päät;

- käytetyn paalun pystysuora akseli;

- Pallojen päiden virheiden koko.

Mittaus, 20% satunnaisesti valitut paalut

Tekninen tarkastus, kukin kasa

- käytettyjen paalujen todelliset poikkeamat keskimmäisistä akseleista suunnitelmassa ja suunnittelun korkeuskorkeudesta;

- paalujen sijainnin noudattaminen pilkotekniikan osalta.

Mittaaminen, kukin kasa

Tekniset vaatimukset

SNiP 3.02.01-87 s. 11.6, tab. 18

- paalujen upotuspaikan asennus:

a) johtimella, jonka koko on halkaisijaltaan diagonaalisesti tai halkaisijaltaan (d):

- 0,6 - 1 m - ± 10 mm;

- yli 1 m - ± 12 mm;

b) ilman johdinta, halkaisijaltaan halkaisijaltaan (d):

- 0,6 m - 1 m - ± 20 mm;

- Yli 1 m - ± 30 mm.

- käytettyjen paalujen pystysuorasta akselista paitsi pylväistä ± 2%;

"Pile-merkit:

- monoliittisella grillatahalla - ± 3 cm;

- esikuvioidulla grillatahalla - ± 1 cm;

- reunamainen alusta, jossa on esivalmistettu korkki - ± 5 cm;

- paalut - ± 3 cm.

Ajoneuvon ja täyteaineiden osalta taulukon 1 mukaiset säännökset.

a) yksirivisen paalun osalta: paalirivin akselin ympäri pino rivin akselin ympäri

b) kahdella ja kolmella rivillä olevilla paaluilla varustetuilla holkkeilla ja nauhoilla: äärimmäiset paalut jäljellä olevien paalujen ja äärimmäisten paalujen pitkien ristikon akselilla

c) koko rakennuksen tai rakenteen alla oleva kiinteä kasaanturi: äärimmäiset paalut ovat keskimäärin paaluja

d) yksittäiset paalut

d) paalut, sarakkeet 2. Ajoneuvot ja pakatut paalut, joiden läpimitta on yli 0,5 m:

b) pitkin rivi klusteripatsaussovelluksessa c) yksittäisten onttojen pyöreiden paalujen kohdalla sarakkeiden alaisena

Hän salli: upottaa halkeamia yli 0,3 mm.

Vaatimukset sovellettujen rakenteiden laadusta

GOST 19804-91. Vahvistettu betonipilareita. Tekniset olosuhteet.

Poikkeamat paaluista, mm:

- pitkin kapselin prismamaisen osan pituutta:

enintään 10 m sisältäen - ± 40;

- poikkileikkauksen osalta - ± 5;

betonin suojakerroksen paksuuteen - ± 5;

pylvään kärjen pituudella - ± 30;

- kärjen syrjäytyminen pilarin poikkileikkauksen keskeltä - 15;

- etäisyys nosto - silmukoiden keskikohdasta pilarin päihin - ± 50;

Poikkeamat paalujen sivupintojen suorasta viivasta mm: ssä porausten pituudella:

Poikkeama päätykohdan kohtisuorasta ei saa olla yli 0,015 poikkileikkauskokoa, ylittäen toistensa, tiivisteiden paksuuden tulisi olla 20 mm suurempi kuin silmukoiden korkeus.

Työohjeet

SNiP 3.02.01-87 kohdissa 11,5, 11,10

Käytettyjen paalujen epäonnistumisnopeus tai heilahteluiden amplitudi pylväiden tärinän upottamisen lopussa ei saa ylittää laskettua arvoa. Pallon lopussa oleva virhe on mitattava 0,1 cm: n tarkkuudella.

Paloja, joiden pituus on enintään 10 metriä ja jotka on alle 15 prosenttia suunnittelusyvyydestä alhaisempia, ja suurempia pituisia paikkoja, joita ei ole käytetty yli 10 prosentilla suunnittelusyvyydestä mutta joiden syvyys on yhtä suuri tai pienempi kuin suunnittelun syvyys, on syytä selvittää upotuksen syiden selvittämiseksi joista olisi päätettävä mahdollisuudesta käyttää nykyisiä paaluita tai sukeltaa lisää.

Pallojen rikkoutumisesta ja pakotetun upottamisen tapauksessa suunnittelumerkin alapuolella projektiryhmän tulee olla sopusoinnussa kiinteän raudoitetun betonin kanssa.

Pallojen pinnalla ei sallita:

- pesualtaat, joiden halkaisija on 15 mm ja syvyys 5 mm;

-Tyyppinen betoni, jonka korkeus on yli 5 mm;

- paikallinen betoni yli 10 mm: n syvyisten ja kokonaisten paalujen kulmissa
yli 50 mm pitkä 1 m paaluilla;

- betoniset hyllyt ja pesualtaat paalupäässä;

- halkeamia, lukuun ottamatta kutistumista, leveys on yli 0,1 mm.

merkki

Pallin sivupinnalle 50 cm: n etäisyydellä pihasta tai päistään tulee käyttää pysyvää maalia: valmistajan tavaramerkki; merkki paalut; paalun valmistuspäivä; OTC-leima; paalun paino.

Pahojen kummankin osapuolen mukana on oltava vakiomuotoinen laatusertifikaatti.

Pilejä on säilytettävä lajittelemalla leimasimet paikoissa, joiden korkeus on enintään 2,5 m, vaakasuorat rivit, reunat yhteen suuntaan. Pilarien vaakasuuntaisten rivien välissä on oltava puupaneelit, jotka sijaitsevat nostosilmukoiden vieressä tai silmukoiden puuttuessa niissä paikoissa, jotka on tarkoitettu paalujen talteenottoon kuljetuksen aikana.

Tiivisteet on sijoitettava pystysuoraan.

Pinoelementtien suurin poikkeamat ja ohjausmenetelmät

Huomautus d on pyöreän pylvään halkaisija tai pienempi puoli on suorakulmainen.

[tekniset vaatimukset, maksimi poikkeamat, ohjaus, vikaantumisnopeus, ajo, täytetyt, porotut paalut, värähtelyn amplitudi, asento suunnitelmaan, kaivon halkaisija, esilämmitysten asennus, laastin paksuus, ankkuriparametrit]

Pinoelementtien suurin poikkeamat ja ohjausmenetelmät
Tekniset vaatimukset:
1. Paalujen upotuspaikka halkaisijan tai halkaisijan kokoon m:
jopa 0,5
0,6... 1,0
> 1,0

a) yksirivinen paalun asettelu:
pino rivin akselin ympäri
pitkin pylväsakselin akselia

b) kappaletta ja nauhaa, joissa on kaksi tai kolme riviä:
ääripäitä halkiakselin akselin ympäri
lepopaikkoja ja äärimmäistä paalupinoa

c) rakennuksen tai rakenteen alapuolella oleva kiinteä kenttä:
äärimmäiset paalut
keskipitkä kasa

d) yksittäiset paalut

b) pitkin riviä klusteripinoasemassa

c) yksi ontto pyöreä paaluja sarakkeiden alle

a) kahdessa tai useammassa rivissä

a) monoliittisella grillatahalla

b) sama maajoukkueen kanssa

c) ilman perustusta esivalmistetulla korkilla

9. Kielen asema suunnitelmaan:

a) teräsbetoni, maanpinnan tasolla

b) teräs, joka upotetaan kelluvaan nosturiin merkinnässä:

top sheet pile
vesipinta

c) tukipinnan yläosassa uppoamisen maalta

11. Kaivojen koot ja porojen paalut:

a) merkitään suu, teurastetaan ja laajennetaan

b) läpimitta

c) halkaisijan laajentaminen

d) kuopan pystysuora akseli

13. Paalusakselin jatkuvuus, joka on tehty vedenalaisen betonitoimintatavan avulla

14. Onttoa täytettyä pinoakselia

15. Kaivojen syvyys porakoneiden alla porakoneella, joka on asennettu porausletkumenetelmällä, grillattavaksi:

16. Pallojen kärkien vaatimukset lukuun ottamatta paaluja, joihin kuormat siirretään suoraan ilman kärkiä (laiturin nivelet)

17. Pallojen päiden vaatimukset, joihin kuormat siirretään suoraan ilman kärkiä (alustan nivel)

18. Esivalmistettujen grillauslaitteiden asennus

a) asuin- ja julkisten rakennusten perustukset

b) samat teolliset rakennukset

20. Laastin liitoksen paksuus grillauksen ja kärjen välillä

21. Sauman paksuus alustatukeen asennuksen jälkeen

22. Maaperän pinnan paksuus ja grillata- misen alemman tason välinen kuivuus turvotusmaissa

23. Laastiherkkelyksen sauman paksuus ilman varsirakenteita:

välillä uunin ja kärjen välillä
seinäpaneelin ja kärjen välillä

25. Laakerikapasiteetin ankkuri:
pysyvä
aika

PPR paaluun

Teosten tuotantoon liittyvien projektien kehittäminen paalun perustuksiin

Ota yhteyttä

Puhelin: 8-985-191-00-50
Pääsivusto: www.ppr1.ru
Sähköposti:

Pilarin perustukset

Pahaavat paalut

Sukelluspaalut

Laadunhallinta

Geotekninen seuranta

Työsuojelu

onnettomuuksien ehkäisy

4.6. Hallitut parametrit ja maksimaaliset poikkeamat paaluperustuksista ja pylväslevystä.

4.6.1. Pallosäätiöitä ja pylväslevyjä rakennettaessa on noudatettava taulukossa 1 esitettyjä vaatimuksia.

Taulukko 1
(SNiP 3.02.01-87, taulukko 18)

Ohjaus (menetelmä ja tilavuus)

1. Paalujen upotuspaikka halkaisijan tai halkaisijan kokoon m:

Mittaaminen, kukin kasa

Ilman johdinta, mm

Johtimen mm

2. Käytettyjen paalujen vikaantumisaste

Ei saa ylittää laskettua arvoa

3. Värähtelyjen amplitudi paalujen ja kuorien värähtelevän upotuksen lopussa

Ei saa ylittää laskettua arvoa

4. Paikka sellaisten porakaivojen osalta, joiden läpimitta tai sivupuoli ovat enintään 0,5 m:

a) yksirivinen paalun asettelu:

pino rivin akselin ympäri

pitkin pylväsakselin akselia

b) holkit ja nauhat, joissa on paalujen järjestely kahdessa ja kolmessa rivissä:

äärimmäiset paalut jäljellä olevien paalujen paalun akselin yli

ja äärimmäiset paalut pitkin rivi rivi

c) kiinteä kantokenttä koko rakennuksen tai rakenteen alla: äärimmäiset paalut ovat keskimäärin paaluja

d) yksittäiset paalut

5. Paikka, jonka halkaisijaltaan yli 0,5 metrin pituiset ajetut, pakatut ja porotut paalut:

b) pitkin riviä klusteripinoasemassa

c) yksi ontto pyöreä paaluja sarakkeiden alle

6. Pile-merkit:

a) monoliittisella grillatahalla

b) esivalmistettu grillata

c) ilman perustusta esivalmistetulla korkilla

7. Käytettyjen paalujen pystysuora akseli paitsi pylväitä

Mittaus, 20% satunnaisesti valitut paalut

8. Kielen asema suunnitelussa:

a) teräsbetoni, maanpinnan tasolla

b) teräs, kun se upotetaan kelluvaan nosturiin merkinnällä: vesipinnan kielekkeen yläosassa

c) tukipinnan yläosassa uppoamisen maalta

9. Reikien ja laajennettujen paalujen mitat:

a) merkitään suu, teurastetaan ja laajennetaan

Sama jokainen hyvin

b) läpimitta

Sama kuin 20% satunnaisesti valituista kaivoista.

c) halkaisijan laajentaminen

d) kuopan pystysuora akseli

10. Kaivon sijainti suunnitelmassa

11. Paalusakselin jatkuvuus, joka on tehty vedenalaisen betonitoimintatavan avulla

Ilman epäjatkuvuutta

Porauksissa porattujen hylsyjen ottamien näytteiden mittaus ja testaus

12. Ontelopäällystetyn paalun akselin jatkuvuus

Paalun akselilla ei pitäisi olla polttopäällysteistä betonia, jonka pinta-ala on yli 100 cm2 tai työvahvistusta

Visuaalinen, jokainen kasa

13. Kaivojen syvyys porakoneiden alle, jotka on asennettu porausletkumenetelmällä, grillattavaan:

Poikkeamat eivät saa ylittää, katso:

Mittaaminen, kukin kasa paalun päähän merkillä, joka on asennettu kaivoon

14. Pallojen kärkien vaatimukset lukuun ottamatta paaluja, joihin kuormat siirretään suoraan ilman kärkiä (lavan yhteinen)

Päiden tulee olla vaakatasossa enintään 5 mm: n poikkeamina, särmätyn betonin leveys pitkin pylvään reunaa ei saa ylittää 50 mm, kiilamainen sirujen kulmissa ei saa olla yli 35 mm: n pituinen ja pituus vähintään 30 mm lyhyempi kuin upotusyvyys

Tekninen tarkastus, kukin kasa

15. Pallojen päätä koskevat vaatimukset, joihin kuormat siirretään suoraan ilman kärkiä (laiturin nivelet)

Päiden on oltava vaakasuorat, joiden poikkeamat ovat enintään 0,02, ei ole leikattua betonia pitkin yli 25 mm: n leveää reunaa, kiilamaiset leikattujen kulmien syvyys yli 15 mm