Jalusta mitä se on

Lähes kaikki asiakkaat esittävät tämän kysymyksen, päätti "vuodata" vastauksen viestiin.

Betonituotanto (aka footing) on ​​rakenne, joka on järjestetty B3.5-B7.5-luokan laatikon "laiha" betonin pohjalle. Se on tavallisesti järjestetty monoliittirakenteisiin SP 50-101-2004: n mukaan "Rakenteiden ja rakenteiden perustusten ja perustusten suunnittelu ja rakentaminen"

13.02.22. Monoliittisten perustusten rakentamisen aikana he yleensä järjestävät valmistuksen tiivistetystä kerroksesta raunioista tai vähärasvaisesta betonista...

Mitä he tekevät?

 1. Tasoittaa ojan pinnan. Voimme olettaa, että tämä on kaivo kuoppaan. Paksuus 100 mm, on mahdollista tasoittaa kaikki työntekijöiden tai kaivinkoneen jättämät korkeuserot.
 2. Se mahdollistaa kätevästi asennusvahvikehykset ja alapinnan vahvistuskerroksen. Olette samaa mieltä siitä, että on paljon helpompaa sijoittaa lujitus pidikkeisiin tasaiselle tasaiselle pinnalle, ja lisäksi maaperän lujittamisen todennäköisyys ja sen poissulkeminen suunnittelupaikalta suljetaan pois. Suojakerroksen säilymisellä on tärkeä rooli korroosiosuojien suojaamisessa.
 3. Tarjoaa lisäeristeeksi. Se vähentää mahdollisuutta kosteuden kapillaariin nostamiseen perustusrakenteessa ja betonitoinnin aikana ei salli "sementin maitoa" jättämään betoniseosta, eli yksinkertaisesti sanottuna vesi ei jätä betonirakennetta muottiin ja konkreettista betonin tasoa ei lasketa. Alapuolella betonirakenteen tilavuuden kasvu ei kuulu, koska betoni asetetaan tasaiselle kovapinnalle eikä kentällä.
 4. Sen päälle voit merkitä akselit, napsauttaa seinien sijaintia jne.

Myös monet asiakkaat kysyvät, voidaanko betonituotteita vaihtaa murskattua kiveä tai hiekkaa. On mahdollista, mutta lähes kaikki edellä mainitut edut häviävät. Yleensä sanon, että hiekkaa tai murskattua kivenvalmistusta voi tapahtua, jos pohjamaata on tasoitettu ja tiivistetty (pohjaveden taso ei ole kaivon pohjan yläpuolella), jos tällaisen valmistuksen yhteydessä järjestetään lisää vesitiivistystä, jos olet varma siitä, venttiilin asento.

Mikä on perusta ja mihin se on?

Rakennuksen pohja on esineen rakentamisen tärkein osa. Korkealaatuiset valmistuspohjat määrittelevät rakenteen luotettavuuden ja kestävyyden. Pohjalla tai, kuten rakentajat kutsuvat sitä konkreettiseksi valmisteluksi, sillä on ratkaiseva rooli luotettavan perustan luomisessa.

Asiantuntijat pitävät tärkeänä valmistustyön valmistustavan määrittämisessä, joka vaikuttaa säätiön vakauteen, huomattavia kuormituksia ja maaperän reaktiota. Betonirakenteiden huolellisesti suoritettu työ voi estää sementtimaidon menetyksen, mikä on mahdollista valmistettaessa valmistettua seosta ja jakaa suhteellisesti rakennusten rakenteen maaperälle lähettämät ponnistelut.

Jalkojen tekeminen - ratkaiseva vaihe valmistelutoimista ohuen betonityynyn muodostamiseksi kuopan pinnalle pääkoostumuksen täyttämiseksi. Tällöin ei ole pelkästään jalkojen paksuutta, vaan myös tuotantoteknologian noudattamista sekä käytetyn venytetyn betonin merkkiä. Harkitse yksityiskohtaisesti tärkeä valmistelutoimi, ymmärrämme, mikä on välttämätöntä.

Säätiön vakaus riippuu säätiön valmistelusta

Mikä on betonin valmistelu?

Yksityiset kehittäjät, jotka eivät harjoita ammatillista rakentamista, kuulevat termiä, kysyvät kysymyksen - mitä se on? Podbetonnayan valmistus edustaa valmistelutoimintaa ennen betonin kaatamista rakennettavaan kohteeseen. Töiden erityispiirteitä, vaiheiden järjestystä ja käytettyä materiaalia koskevat vaatimukset määräytyvät rakennuskoodien ja -määräysten mukaan. Asiakirjassa on myös jalkojen paksuus.

Betonituotteen toteutuksessa on erityinen betonikoostumus, joka on perustana rakennuksen perustalle, kaadetaan ohuella kerroksella. Jalkojen suorittaminen estää matriisin halkeilua, pohjan liukumista, mikä yhdessä lisää rakenteen elinikää ja sen vakautta.

Betonin valmistusmenetelmät

Teosten valmisteleva kompleksi toteutetaan jollakin seuraavista menetelmistä:

 • muodostamalla pohjaperusta, joka on valmistettu vähärasvaisesta betonista, merkitty B 3,5-B 7,5, joka on pohjustuskaivon ennalta suunniteltua aluetta. Betonikoostumuksella on alentunut sidosainekomponentti ja matala laatu;

Betonituotetta perustukselle pidetään luotettavimpana ja kalliimpana hiekka- ja sora-tyynyille verrattuna.

 • alustan pohjan toteutus murskattuna, mikä vähentää betonimassan kulutusta. Pohjamassan paksuus on 20 cm. Murskattu kivimassi on pakattava, peitetty lämmitetyn bitumin liuoksella;
 • kalvopohjarakenteen valmistus (profiilityyppi). Menetelmä yhdistää työn ominaispiirteet sora- ja betonikoostumuksella.

Rakennuksen erityisolosuhteista riippuen rakennettavan kohteen ominaispiirteet, maaperän spesifisyys, käytetään yhtä seuraavista menetelmistä säätiön muodostamiseksi.

Jalkakäytävän tarkoitus

Mikä on perusta? Mitä tehtäviä ratkaistaan ​​valmistelutoimen toteutuksessa? Päätavoite on säätiön lisääntynyt kantavuus, mikä mahdollistaa nykyisten kuormien havaitsemisen maaperän reaktion kompensoimiseksi.

Tässä suhteessa nykyiset sääntelyasiakirjat antavat sille johtavan roolin säätiön luotettavuuden varmistamisessa.

Ensinnäkin säätiön sivuston valmistelu pyrkii vahvistamaan ja tasoittamaan perusta.

Riippumatta valmistelevien kerrosten valmistuksessa käytetyistä materiaaleista ja käytetyistä rakennusmenetelmistä, jalka tekee useita vakavia rakennustehtäviä:

 • Suojaa betoniseosta vuotamasta sementtimaidosta. Kosteuden säilymisen ansiosta voit estää sellaisten halkeamien ilmenemisen, jotka vähentävät kannan lujuusominaisuuksia ja lisäävät käyttöikää. Valmistelutoiminto kiihdyttää betoniperustuksen kovettumista, parantaa monoliitin suorituskykyominaisuuksia.
 • Helpottaa tukirakenteiden vahvistamiseen tarkoitettujen vahvistuskotelojen asennusta. Kiinteän pinnan muodostaminen, joka on litistetty, mahdollistaa lujittavan verkon luotettavan asentamisen kiinnikkeisiin. Myöskään mahdolli- suus upottaa vahvistus maaperään ja muuttaa sen suunniteltua asentoa ei oteta huomioon. Taatun suojakerroksen ansiosta voit luotettavasti vahvistaa betonirakenteen estäen korroosionkäsittelyn vaikutukset siihen.
 • Kompensoi maaperän vasteen, joka vaikuttaa pohjan pohjaan ja jakaa suhteellisesti kuorman koko pinnalle. Tämä edesauttaa pohjan eheyden säilyttämistä huolimatta ongelmallisesta maaperästä.
 • Varmistaa maaperän paikallisen kutistumisen mahdottomuuden työmaalla syntyvien pistekuormien seurauksena.
 • Suunnittelee kaivon pinnan, jolla on tasapoikkeja laitteiden liikkumisesta ja rakennuttajien liikkeistä. Pallon paksuus noin 10-20 cm sallii ojan pinnan tasoittamisen.
 • Tarjoaa vedenpitävän pohjan, mikä vaikeuttaa kapillaareja nostamaan kosteutta maaperään. Luotettava vedenpitävä suoja estää epätasaisen kostutuksen betonirakenteelta, ei salli halkeamien muodostumista valmiilla pohjalla.

Betonin perusvalmistelu suoritetaan tehokkaammin kuin sora-pohjainen valmistelu.

Jalka auttaa kosteuden pitämiseen laastin massassa, joka tarvitaan betonin kovetusprosessin oikeaan kulkuun

Tapahtumien vaiheet

Ottaessamme esille kysymyksen siitä, millainen asema on, harkitse valmistelutyön vaiheita. Toimenpidekokonaisuuteen kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • suunnittelualueen toteutus, joka on suunniteltu määrittämään säätiön paksuus ja kokonaismitat, kyky kompensoida syntyvä muodonmuutos;
 • rakennuspaikan valmistelu perusrakenteen muodostamiseen liittyville rakennustoimille;
 • teosten tuotanto ennen säätiön perustamista.

Laskelmien ominaisuudet

Betonin valmistamisen korkealaatuisesta suorituskyvystä on syytä ottaa vastuullinen ratkaisu laskujen tekemiseen seuraavissa tilanteissa:

 • Jos pystytetty rakennus sijaitsee pengerteen välittömässä läheisyydessä tai rinteessä.
 • Suoritettaessa rakenteita ongelmajätteissä, joissa on lähekkäin sijoitetut vesilaitokset.
 • Laitoksen toiminnassa merkittäviä puristuskuormia.

Dokumentaarisessa vaiheessa otetaan huomioon jatkuvat ja lyhyen aikavälin ponnistelut, jotka painostavat säätiötä koko elinkaaren ajan.

Vahvistus vahvistaa merkittävästi jalkaa ja lisää maanalaisen rakenteen luotettavuutta.

Kuopan valmistus

Valmistaaksesi vankan säätiön, valmistele maa työmaalle ja suorita seuraavat tehtävät:

 • merkitse kaivo;
 • poistaa roskat ja kasvillisuus;
 • suunnitella maaperä ottaen huomioon kaatuneen betonin tai sora-hiekkakoostumuksen paksuus;
 • tiivistää maaperä käsirajoilla tai tärisevillä levyillä;
 • tehdä lisäyksiä raunioiksi ja hiekaksi, muodostaen 10 cm: n kerroksen, mikä mahdollistaa vedenpoiston;
 • kompakti murskattu kivi-hiekkakerros;
 • tehdä vedeneristys, levittää valssattua katemateriaalia tai polyeteenikalvoa;
 • keräävät suojamitat, joiden korkeus vastaa betonipohjan paksuutta.

Kun olet täyttänyt kaivon järjestelyn, siirry jalustaan.

Riippumatta maaperätyypistä, ensimmäisen vaiheen aikana, joka koskee valmistuksen laatimista laihalla betonista säätiön alapuolella, tulisi tasoittaa kaivauksen pohja

Vaaditut materiaalit ja työkalut

Sillanpohjan muodostuksen valmistelu valmistaa:

 • Laite, joka on suunniteltu kompaktiksi, joka voidaan tehdä itsenäisesti puun tai metallin avulla.
 • Bitumi nestemäisessä koostumuksessa.
 • Strong entrenching työkalu.
 • Murskattu kivi

Tehdessään säätiön pääomaa, tarvitset vähärasvaisen betonin tai betonin M 100, jolla on tarvittavat lujuusominaisuudet, jotka vastaavat luokkaa B 7.5. Merkittäviä pintamateriaalimääriä käytettäessä on suositeltavaa käyttää betonisekoittimia, joiden avulla voit nopeasti toimittaa ennalta määrättyä ratkaisua.

Murskakiven perustamisen tekniikka

Murskakiven käyttö säätiön perustan valmistelemiseksi auttaa vähentämään rakennuksen arvioitua kustannusta estämällä betonin käytön. Menetelmää käytetään kevyesti kuormitetuissa tiloissa, lisärakennuksissa, apuhuoneissa teknisiin tarkoituksiin.

Tee työ seuraavien algoritmien mukaisesti:

 • purkaa, maantiekuljetuksena, rakennustyömaalle, tarvittava määrä raunioita;
 • jaetaan tasaisesti sumpualueen alueella käsityökalulla;
 • tampaat rauniot koko pinnalle puskuriin;
 • levitetään tasaisesti nestemäistä bitumia muodostuneella pohjalla.

Itsenäinen työn suorittaminen ei ole vaikeaa myös kehittäjille, joilla ei ole erityisiä rakennuspätevyyttä.

Betonin perustaminen

Rakentaessasi perustuksia kriittisille rakennuksille, jotka tuntevat merkittäviä kuormia, tee betonivalmistus seuraavasti:

 • Suunnittele maaperä lapoilla.
 • Kaada hiekka kaivon pohjaan, pistä se pohja-alueen päälle, paina varovasti.
 • Aseta kattolamateriaali tai polyeteeni.
 • Muodosta ristikko, jossa on kohtisuorat lujitustangot, joiden halkaisija on 6-8 mm pinnalla, varmista, että neliösolun koko on 50x50 cm.

Katemateriaalia tai kalvoa voidaan asettaa pinnalle vedenpitävänä

Tarvittaessa teknisen viestinnän käyttöönotto on suositeltavaa sovittaa ajojärjestelyn ajoissa. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huomattavasti jatkotyötä, koska sen ei tarvitse käyttää perforators tai timantti leikkaus.

johtopäätös

Artikkelimateriaali antaa tarvittavat tiedot ja vastaa täysin kysymykseen siitä, miksi jalkapohjia tarvitaan. Oikein muodostettu pohja tulevan rakennuksen perustan rakentamiseksi on mahdollista taata perustuksen vakaus ja pystytetyn rakenteen pitkä käyttöikä.

Ei ole järkevää kyseenalaistaa teknologian luotettavuutta, ammattimaiset rakennuttajat ovat testanneet toistuvasti käytännössä.

Jalka: yksinkertaisin ja pääoma. Laitteen tarkoitus ja menetelmät

Itse asiassa on hyvin helppoa ymmärtää, mikä on jalansija. Täällä, jopa nimi puhuu itsestään - se on kerros ohuesta betonista, joka on valmistettu mukavan ja taloudellisen kaadon pääosan tilavuuden seosta. Itse asiassa tämä kerros sijoitetaan betonin pääkerroksen alle esimerkiksi laattaperustusten tekemiseen.

Mutta täällä, miksi nimenomaan se on tehtävä (ja onko se tarpeen) on syytä ymmärtää yksityiskohtaisesti. Lisäksi on hyödyllistä tarkastella tällaisen alustan asennuskäsikirjaa.

Kuva yksinkertaisimmasta betonista

Aloitetaan tärkeimmästä asiasta.

Jalkakäytävän tarkoitus

Liuos kaadetaan aikaisemmin valmistetulle alustalle

On huomattava, että valmisteleva kerros voidaan tehdä eri tavoin ja materiaaleja voidaan käyttää eri tavoin. Tämän työn merkitys ja tarkoitus säilyvät kuitenkin samana (lue myös artikkeli "Menetelmät materiaalien liimaamiseksi, kuten polystyreenivaahto ja betoni laadukkaiden eristeiden aikaansaamiseksi").

Näyte laatta pohja

Lisäksi tällaisen poistokerroksen läsnäolo parantaa koko rakenteen lujuusominaisuuksia kokonaisuutena. Ainakin sen takia, että pohjakerros kuivuu ja saa voimaa paremmin, paremmin.

Huomaa, että jalustaan ​​tarkoitettu laite käyttää halpoja betoniseoksia. Yleensä käytetään "laiha" betonia B3.5-B7.5. Toisin sanoen käy ilmi, että tällaisen kerroksen valmistelusta johtuen hankkeen kokonaishinta vähenee, koska huomattava määrä kokonaiskapasiteettia täytetään koostumuksella, jonka kustannukset ovat pienemmät.

Joten, miksi tällaista työtä tarvitaan, on luultavasti ymmärrettävää. Katsotaan nyt, miten tämä kaikki on tehty.

Tapoja tehdä jalkapohjia

Ennen kuin aloitat, on syytä huomata, että perusasento on ennen kaikkea erittäin toivottava toimenpide, mutta ei aina pakollista (ks. Myös artikkeli "Laajennusliima betoniin: käyttötarpeet ja toteutuksen ominaisuudet").

Se on yksinkertaisesti sanottuna, jos sinulla on ei-mittakaava hanke, ja luonnosperusta koostuu vanhoista kerroksista eikä löysästä maaperästä tai epätasaisesta helpotuksesta, eikä mainita, niin tällainen työ on yksinkertaisesti epäkäytännöllinen.

Joten arvioi tilanne objektiivisesti - ei kannata tuhlata aikaa, jossa tällainen lisätoiminta ei vaikuta lopulliseen laatuun.

Palatkaamme tällaisen kerroksen laitteisiin. Havainnollistavana esimerkkinä, ota valmistelu kaatoraudan kaatamiseksi.

Yksinkertaisen jalustan asennus

Työtä varten tarvitsemme tätä:

 1. Murskattu kivi
 2. Tamping laite. Puusta tai metallista on helpointa tehdä.
 1. Nestemäinen bitumi.
 2. Hyvät ja kestävät lapiot.
 1. Tarvittava määrä graniittikiveä kaadetaan työalueelle. Pääsääntöisesti materiaali on polkumyynnillä kippiautosta ja sen seurauksena syntyy suuri kasa hiekkaa.
 2. Siveleiden avulla kivet levitetään tasaisesti koko pinnalle.
 3. Tamper kiinnitys otetaan ja murskattu kivi tiivistetään koko alueelle.
 4. Tuloksena olevalle tasolle asetetaan bitumi kerros.

Vihje: voit säästää ja levittää ei bitumia ja enemmän tai vähemmän kestävää katemateriaalia tai jopa kalvoa. Erityisen hyvä vedenpitävyys tulevaisuudessa ei missään tapauksessa, mutta ainakin nämä materiaalit mahdollistavat betonin kovettumisen (ilman kosteuden menetystä).

Yleensä yksinkertainen versio jalka toteutetaan.

Nyt harkitse, miten se tehdään mahdollisimman oikein.

Pääoman sijoittaminen

Näytepohjainen

Joten meillä on työskentelyalue, jossa on löysä maaperä ja pohjaveden esiintymisen vaara.

 1. Määritämme pohjaveden korkeimman pisteen - jalansijoitus on tehtävä vain tähän tasoon asti (hyvin, joka tapauksessa on toivottavaa tehdä täsmälleen tämä).
 2. Lapin avulla pyrimme tasoittamaan ja suunnittelemaan maaperää.
 3. Nukahtamme kuoppahiekassa ja levitämme sen tasaisesti pinnan yli ja sitten syöksymällä.
 4. Laitamme hiekkaa tai ruberoidia hiekkaan.
 5. Teemme eräänlaisen "häkki", jonka solun koko on noin 60 - 60 cm ohut vahvistus.

Rebar-kehyskuva

 1. Jos haluat, asenna opasteet - majakat. Niille on kätevää venyttää seosta saamaan tasaisin pinta lopulta.
 2. Sekoita sementtiä, hiekkaa, soraa ja vettä - pitäisi saada homogeeninen paksu massa.
 3. Täytä ratkaisu ja käytä sääntöjä jakamalla se koko alueelle.
 4. Kun liuos kuivuu, sitä on käsiteltävä bitumilla, ja itse asiassa laite on viimeistelty jalalla.

Vihje: melkein jokaisessa tällaisessa mallissa reikiä tehdään viestintään. Tähän tarkoitukseen käytetään yleensä raudoitetun betonin leikkaamista timanttihiomakoneella tai yksinkertaisesti porausta käyttäen tavanomaista rei'intä. Mutta on mahdollista merkittävästi yksinkertaistaa ja nopeuttaa työtä, jos tällaiset reiät "ennustetaan etukäteen" - vielä kosteassa betonissa.

Mutta vaikka yksinkertaisesti unohdit tällaisia ​​hetkiä, eikä vain päällystekerros, vaan myös päälevy on täynnä, sinun ei pidä epätoivoa, koska voit aina käyttää sellaista palvelua kuin betonissa olevien timanttien poraus voimakkailla teollisuuslaitteilla.

Pohjimmiltaan se on kaikki. Teknologian tarkistus on valmis. Yhteenveto.

johtopäätös

Olemme käsitelleet yksityiskohtaisesti, että tämä on perusta ja miten se tehdään. Perehdimme myös tapauksiin, joissa se kannattaa tehdä ja jossa se ei ole. Toivomme, että kaikki annetut tiedot ovat hyödyllisiä sinulle käytännössä (oppia täältä, kuinka itse tee konkreettisia vaiheita).

Jos haluat oppia lisää, muista tarkistaa lisää tässä artikkelissa - tässä videossa on monia mielenkiintoisia ja hyödyllisiä asioita!

Vuori alapinnan alapuolella

Betonituotanto säätiölle - SNiP: n ja jalkaterälaitteen vaatimukset

Säätiöiden vakaus riippuu säätiön valmistuksen laadusta. Hänen valintansa ja laitteensa määräytyvät suuresti maanalaisista rakenteista ja rakennustyömaasta. Betonituotetta perustukselle pidetään luotettavimpana ja kalliimpana hiekka- ja sora-tyynyille verrattuna. Useimmiten se suoritetaan monoliittisillä nauhoilla ja levyillä ottaen huomioon asianomaisen SNiP: n ja SP: n vaatimukset.

Mikä on perusta?

Ensinnäkin, säätiön siteen valmistelu on suunnattu karkaisemiseen ja tasoittamiseen. Mutta betonikerros on myös este, joka suojaa tulevaa maanalainen monoliittia sementtihyytelöiden menetyksestä, joka rakenteen betonisoitumisen aikana voi yksinkertaisesti imeytyä maaperään tai taustalla olevaan raunioon ja hiekkaan. Jalka auttaa säilyttämään kosteuden laasti massaan, mikä on välttämätöntä konkreettisen kovetusprosessin oikealle kulkemiselle. Jos vettä ei riitä, sementti ei pysty täysin ilmaisemaan ominaisuuksiaan, mikä johtaa seuraaviin:

 • murtumien ilmenemiseen betonirakenteessa;
 • suunnitteluvahvuuden puutteeseen;
 • jotta säätiö tuhoutuisi käytön aikana.

SNiP: n mukainen betonialustan talon maanalaiseen osaan perustuva laite edistää tasaisinta kuormien jakautumista maanpinnasta ja rakennuksen maanosasta. Betonimateriaalin valmistuksen avulla voit tasata kaivauksen pohjan ja sijoittaa lujittavan häkki monoliittiseen nauhaan tai laattaan muottipesässä. Lisäksi taustalla oleva kerros poistaa käytännössä maapallon kutistumisen ulkonäön suurien tai pistekuormien aiheuttaman vaikutuksen vuoksi.

Toinen syy, joka määrittää sen, mikä on tarpeen, on se, että kevyen ja tasaisen valmistelukerroksen ansiosta säätiö helpottuu talvikaudella.

Sääntelyasiakirjat - SNiP ja käytännesäännöt (SP)

Kaikkien siviili- ja teollisuuslaitosten rakenteiden rakenteeseen sovelletaan tiettyjä vaatimuksia, jotka on määritelty asiaa koskevassa SNiP: ssä ja muissa valtion ja teollisuuden arvoissa. Betoniraudan valmistelu perustuu:

Näissä asiakirjoissa määritellään suunnittelu- ja asennustoimet, jotka perustuvat:

 • maaperän tyyppi;
 • ympäröivät rakennukset;
 • käyttökuormat;
 • seismisyyttä;
 • ympäristövaatimukset.

Säätiön betonivalun paksuus ja leveys lasketaan SNiP: n mukaan laakerikapasiteetin ja mahdollisten muodonmuutosten perusteella. Ensimmäisessä tapauksessa laskelma vaaditaan, jos:

 • merkittäviä puristuskuormia oletetaan;
 • rakenne on tarkoitus sijoittaa rinteiden, rinteiden tai pengertien läheisyyteen;
 • pohjan alapuolella on heikkoja maaperä.

On huomattava, että SNiP ei salli laskeutumiskapasiteetin laskemista, jos hankkeessa säädetään toimenpiteistä, jotka eivät sisällä maaperän siirtymistä edellä mainituista syistä.

Kaikki rakenteesta siirretyt pitkän ja lyhyen aikavälin toimet, mukaan lukien rakenteen maanalaisen osan paino, otetaan kuormituksiksi betoniperustustuotannossa. Mahdolliset yhdistelmät on merkitty SNiP: ssä.

Jalkalaite

Riippumatta siitä, millaista maaperää, ensimmäisessä vaiheessa valmistuksen täytäntöönpanoon valmistuksen laiha betoni säätiön pitäisi tasoittaa pohjan kaivauksen. Tietosi monoliittiselle vyöhön riittää kaivamaan kaivantoa, ja lautasille tarvitset kaivon. Louhinnan syvyyden määrittämisessä otetaan huomioon pohjan paksuus ja hiekkasaumakerroksen paksuus suoraan maahan.

Löysä maata on tiivistettävä ja kaivoon pohjaan kaadetaan hiekkaa ja roskaa. Tasot ovat myös riisuttuja. Rikkominen suorittaa tässä tapauksessa tyhjennystoiminnon. Seuraavaksi pinnalla vedenpitäväksi asetettu kangaskatto tai kalvo.

Betonituotanto monoliittiselle nauhalle tai pohjalevylle tulisi työntyä maanalaiseen rakenteen ulkopuolelle 10-15 cm: n etäisyydellä. Tällaisella tilillä murskattu kivi-hiekkapohja on tehty ja muotti on tehty täyttämään pohja. Laatikon korkeus hyväksyy, perustuen valmisteen paksuuteen säätiölle.

Seuraavassa vaiheessa sekoitetaan laiha betonilaastia, joka sisältää pienen määrän sementtiä. Soraa ja hiekkaa käytetään täyteaineena. Kun betoni on kaadettu muottiin, sitä on painettava alas, jotta päästään eroon ilmakuplat ja taso. Ensimmäisinä päivinä betonivalmisteen pintaa peitetään muovikelmulla, jotta vältetään liiallinen kuivaus pintaan.

On tärkeää tietää, että pohjan alapinta, jota ei ole vahvistettu vahvikkeella, on kooltaan rajoitettuja.

Vahvistus vahvistaa merkittävästi jalkaa ja lisää maanalaisen rakenteen luotettavuutta. Verkkoja neulotaan langalla kahdeksan millimetrin halkaisijaltaan olevilta sauvoilta ja asetetaan ennen liuoksen kaatamista. Betonimateriaalin luotettavan konjugoinnin varmistamiseksi perustuksella metallitangot asennetaan pystysuoraan pohjakerrokseen siten, että ne ulkonevat 20-30 cm betonipinnan yläpuolella.

Optimaalinen paksuus jalkojen ilman vahvistusta on 15-20 cm. Valmistettaessa teräsbetonipohjaa perustukselle, valmisteen koko voidaan pienentää 6-10 cm: iin. SNiP määrittää vaakapinnan maksimipoikkeaman - korkeintaan 5 mm / m, kun monoliittista nauhaa rakennetaan ja enintään 50 mm levylle, jonka leveys on yli 25 metriä.

22.8.2016 kello 13:08

Betonin valmistus perustuksen alla

SNiP konkreettisesta valmistelusta säätiön mukaan: standardit ja säännöt, jotka perustuvat

Mistä SNiP tarvitsee konkreettista valmistelua säätiön alle ja mitä vaatimuksia se asettaa ennen rakentajia? Mitkä ovat säännöt ja määräykset? Nämä kysymykset herättävät monien mestareiden, sekä aloittelijoiden että kokeneiden, mielissä.

Tässä artikkelissa autamme sinua ymmärtämään nämä ongelmat ja selittämään kaiken helposti saatavilla.

Kuva alustajalustapohjasta

Valmistelut töiden rakentamisessa

Talon perustusten valmisteluun on sisällyttävä seuraavat vaiheet:

 • alustavat laskelmat
 • sivuston valmistelu
 • valmistusta pohjan alla.

Täällä pysähdymme viimeisimmissä luetelluissa vaiheissa. Periaatteessa tyynyn alapuolella oleva tyyny tehdään joko tiivistetystä haudasta tai vähärasvaisesta betonista ja se on helppo tehdä omalla kädellä.

Tekniset vaatimukset säätävät rakennusmateriaalin kerroksen paksuutta, jolla on oltava konkreettinen valmistelu perustalle ja työn teknologialle. Perusvaatimusten perusvaatimukset ja -vaatimukset ovat SNiP 52-01, SP 50-101-2004 ja SP 52-101-2003.

Tämän vaiheen päätehtävä on itse säätiön valmistelu. Nykyiset rakennusmääräykset tarjoavat erilaisia ​​teoksia, mutta tärkein on jalostus.

Monoliittirakenteiden jalustan tarkoitus

 • Se suojaa betonipäätä sementtilaastin virrasta. Tämä edesauttaa tarvittavien perusparametrien nopeaa saavuttamista ja parantaa sen laatua yleisesti.
 • Tasoittaa voimien vaikutukset maasta. Jalka jakaa kentällä olevat voimat

Esitystyypit

Murskattu kivi bitumilla

Tämä on epäluotettava menetelmä, jolla on vakava haitta - riittämätön substraatin jäykkyys.

Tämän seurauksena on mahdottomuus varmistaa myöhempää perustustyötä mahdollisimman helposti.

Luonnollisesti tällaisten kriittisten rakenteiden rakentamista olisi vältettävä. Lisä-, teknisiä tai hyödyllisiä rakennuksia varten sen käyttö on kuitenkin täysin hyväksyttävää rakennusteollisuuden kustannusten pienentämiseksi.

Betonin valmistus

Betonituotteen laite pohjan alla hankkii merkitystä lujitetun nauhan tai laattarakenteiden rakentamiselle. Tärkein syy on se, että sellaisten tekniikoiden kanssa, joiden avulla perustaa pohjat, oletetaan, että teräsverkot ja kehykset asennetaan jäykästi ennen betoniseoksen kaatamista.

Lisäsyyn liittyy se, että jäykällä pinnalla säätiön rakenne yksinkertaistuu periaatteessa.

On tärkeää. Erityisen tärkeä tämä menetelmä hankkii rakennustyöt talvella, kun maaperä huononee ominaisuuksiaan.

Tärkeimmät opinnäytteet, jotka sisältävät ohjeita ja sääntöjä:

 1. Säännöt mahdollistavat konkreettisen MB: n käytön M50: llä ja uudemmilla.
 2. Yleensä 10 cm: n kerroksen paksuus ei riitä pelkästään alustan tasolle vaan luotettavan perustan rakentamiseen.
 3. Betonin kerros on asetettu hiekka- tai raunion tyynylle.

Laite hiekka ja sora tyynyt

Pohjaan perustuvan hiekan valmistelu antaa optimaalisen kuormituksen jakautumisen pohjan alaosaan, ja sen merkitys johtuu siitä, että keväällä ja syksyllä maaperä muuttuu kausiluonteisesti.

Hiekkalaatan avulla pohjan alaosaa voidaan nostaa pohjaveden yläpuolelle ja tasoittaa vieraiden esineiden ja materiaalien epämuodostuvat vaikutukset suoraan kosketuksen esteen vuoksi.

Neuvoston. On järkevää järjestää hiekkasyyny, jos kuopan pohjassa on ongelmallista maata.

Tällöin maakerros poistetaan, ja suuri jokien hiekka sijoitetaan paikalleen vähintään 150 mm: n kerroksella.

Sen jälkeen se tasoitetaan käyttäen yksinkertaisia ​​tasoja ja sekoitetaan erityisellä työkalulla - ramming.

Hiekkalaatikko

Korkealaatuinen hiekkalaatikko voidaan asettaa ottaen huomioon pohjaveden määrä ja kausittaiset muutokset. Korkealla tasolla saattaa olla tarpeen rakentaa vedenpoistokerros (joka ei kuitenkaan missään tapauksessa olisi tarpeetonta).

Hiekkalaukun asettelu

Tätä tarkoitusta varten kaivetaan kaivettua pystytetyn rakenteen kehää pitkin, joka suojaa sulavedeltä ja kohoavalta pohjavedetasolta raskas sademäärä. Tämän kaivannon on oltava vedenpitävä. Viemäröinti estää kellarin kelluvia tulvia.

Hiekan sijasta voidaan käyttää pohjakerroksen valmistusta. Se on vahvempi kuin kilpailija. Materiaali on murskattu kivenfraktio 20/40 mm. Jälkeen kerros rikki 20-25 cm kaadettiin pieni kerros karkeaa hiekkaa (10-15 cm).

Murskattu tarve tampilla levyllä. Tiivisteen jälkeen materiaalin yläkerroksen on oltava nolla.

Tyynykuvio raunioilla

On tärkeää. Tyynyn läsnäolo määrää etäisyyden suuruuden kellaripinnasta vahvikkeeseen, jota kutsutaan suojakerrokseksi.

Käytettäessä betonipintaa tämä kerros voidaan pienentää standardista 7 cm puolelta 3,5 cm: iin.

Säätiön valmistelulaite

 • Vähärasvaisen betonin valmistus
  • Macadamin valmistus
  • Profiilikalvot
 • Betonin valmistuslaite nauhan pohjan alla
 • Betonimateriaalin valmistus monoliittisen nauhan pohjan alla
 • Esivalmistettujen nauhalementtien valmistelu
 • Tyynylaite sarakepohjaan

Miten pohjalevyn valmistelu on? Ennen perustuksen rakentamista sinun on valmisteltava rakennuspaikka. Tämä on välttämätöntä sementin vuotamisen estämiseksi betoniraudan kaatamisen aikana. Rakennustyön asianmukainen valmistelu antaa talolle kestävän pohjan.

Vähärasvaisen betonin perustaminen.

Vähärasvaisen betonin valmistus

Betonin rakentamisen paikan # 8211 valmistuksen päätavoite on varmistaa betonipohjan rakentamisen oikea prosessi, jotta maaperän samentumismahdollisuus voidaan poistaa, jotta rakennus olisi paras vakaus ja kestävyys.

Käyttämällä vähärasvaa betonia # 8211 on kallis vaihtoehto, mutta tämä menetelmä on kuitenkin perinteisin ja usein käytetty. Se on sementtilaasti, joka sisältää enintään 6% sementtiä. Täyteaine on sora tai murskattu kivi. Liuos kaadetaan kuopan pohjalle ohuella kerroksella.

Järjestelmä monoliittisesta kellarista murskattua kivenvalmistusta.

Säätiön betonituotteen paksuus riippuu pohjaveden pinnasta, maaperätyypistä ja tulevan rakennuksen painosta. On suositeltavaa käyttää kerroksen paksuutta 50-100 mm. Betonisointi poistaa mahdollisuuden vaurioittaa raudoituksen runkoa ja lujittavaa silmäkoirapohjaa. Jos rakentaminen toteutetaan talvella, konkreettisia pakkasnestekomponentteja tulee lisätä betoniin. Talvella betonialusta on helpompi tehdä kuin raunioista valmistettu alusta, koska ennen ryhdyt töiden aloittamista rauniot on edelleen lämmitettävä.

Pino- ja monoliittisten rakenteiden alla järjestävät sora- tai murskakivenpohjan, jonka paksuus on enintään 200 mm. Sora tai murskattu kivi tiivistämisen jälkeen kaadetaan kevyellä betonilla. Sen paksuuden on oltava vähintään 80 mm. Kun työskentelet tiheästi kuivalla maaperällä, voit käyttää sementtikerroksen paksuutta jopa 70 mm.

Takaisin sisällysluetteloon

Macadamin valmistus

Projektin tuotannossa ilmoitetaan, minkä tyyppinen konkreettinen valmiste käytettäväksi. Sora-alustan paksuus on enintään 200 mm. Betonipaikan puku tapauksessa, kun säätöä käytetään monoliittiselle levylle, jossa on vahvistushäkkeitä. Murskattua kiveä käytetään, kun on tarpeen täyttää peruspohjalla bitumi ennen kalvon muodostumista tai maaperän täydellistä kyllästymistä.

Takaisin sisällysluetteloon

Profiilikalvot

Takaisin sisällysluetteloon

Betonin valmistuslaite nauhan pohjan alla

Nauhan säätiön rakenne.

Lean betonin laatu B 7.5 sisältää pienen sementtipitoisuuden. Sitä käytetään erilaisten säätiöiden konkreettiseen valmisteluun. Muille siviili- ja teollisuusrakennustöiden töissä käytetään betonimerkkiä M 15. Valmistaudu vaikeammaksi. Tämän seoksen täyteaine on laajennettu savi.

1 m³ liuosta luokkaan B 7.5 tarvitaan seuraavia komponentteja: 160 kg sementtiä, 2200 kg hiekkaa ja 70 litraa vettä. Yhdelle pussilliselle sementtilajikkeelle B 7.5 tarvitset seuraavia määriä materiaaleja: 25 kg sementtiä, 340 kg hiekkaa ja 10 litraa vettä. On välttämätöntä jakaa tietty määrä hiekkaa alueen ympärille. Aseta sitten sementti päälle. Tämän jälkeen sementti ja hiekka sekoitetaan rakeeseen, kunnes saadaan homogeeninen seos. Sitten ylhäältä tasaisesti kaada tarvittava määrä vettä, tasoitetaan seos ja täytetään. Sementti peitetään sitten muovikelmulla sen kuivumisen estämiseksi.

Betonimateriaalin valmistus monoliittisen nauhan pohjan alla

Työjärjestys:

 1. Suorita tulevan rakennustyön asettelu monoliittisen nauhan pohjan alla.
 2. Tasaa maaperä paikalle.
 3. Kaada murskattua kiveä 10 cm kerroksella.
 4. Vibro-levy tampaa tulevaa tyynyä nauhan pohjan alla.
 5. Asennetut muotokappaleet merkkilangan ympärillä.
 6. Asenna muotti.
 7. Betoni kaadetaan laattojen tasolle.
 8. Tyyny vahvuudelle, joka on vahvistettu vahvikkeella. Levitä vahvistus 8 mm: n osuudella.
 9. Kun kaadetaan betonivälileimausta.

Nauhatalustatyypit.

Ensinnäkin menetelmä kiven jyrsimiseksi maapohjan hiekkaan tai sora-alustaan. Määritä sitten alustatyynymatot. Tyynyn korkeus on 30 cm. Asenna levyjen muotti. Kaksi kaistalevyä, joiden leveys on 150 mm, antaa sinun täyttää 30 cm: n pehmusteisen tyynyn. Sora-alaa kaadetaan kuumalla bitumilla. Sen jälkeen suorita vahvistus. Vahvistinverkko on vahvistettu hankkeen mukaisesti. Pohjaverkko asennetaan 70 mm korkeudelta pohjaan. Sitten tyyny on betoni. Kun betoni on asetettu, muotti poistetaan ja sivupinnat eristetään mastiksilla.

Asennuspaikka, johon sementtikanta on asennettu, voi olla mitat, jotka ovat 10 cm suurempia kuin kummallakin puolella oleva kellari. Kaatamisen jälkeen on suositeltavaa asentaa pystysuorat raudoitustangot liuokseen. He sitovat tyynyn säätiöön. Vahvistuksen tulisi työntyä 30 cm: n päähän seoksen pinnasta. Tällä hetkellä sementtisäädöt ovat luotettavia. Se on suositeltavaa kaikentyyppisille betonirakenteille rakennusten rakentamisessa.

Monoliittisen nauhan perustuksen alapuolella olevaa betonipohjaa voidaan vahvistaa vahvistamalla. Toisinaan ilman liittimiä. Rakennusten rakentamisessa molemmat perusteet ovat samat. Erona on, että turvatyyny on kooltaan rajoitettu. Betonikerroksen vähimmäispaksuus on noin 15 cm. Lujitusverkkoa käytetään vahvistavana elementtinä. Ristikko sijoitetaan kaivon pohjaan siten, että se sijaitsee 5 cm: n etäisyydellä maasta.

Samalla vahvistusverkko sijoitetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Se voidaan valmistaa 8 mm: n tangosta. Ne sidotaan toisiinsa langalla. Verkko voidaan tehdä hitsaamalla. Vahvistinverkko vahvistaa betonin tyynyn alaosaa. Tyynyyn vaikuttavat vetovoimat. Ne johtuvat itse rakennuksen painosta ja muista kuormituksista.

Takaisin sisällysluetteloon

Esivalmistettujen nauhalementtien valmistelu

Säätiön vahvistusjärjestelmä.

Tämän mallin asennuksen ansiosta voit tehdä pitkiä taukoja töissä. Asennetun teippauksen pohjalta on mahdotonta. Esivalmistetun nauhateollisuuden alapuolella käyttäen esivalmistettuja betonilohkoja tai itsetuhattuja.

Hiilihapotettujen betonilevyjen ja vaahtobetonin lohkojen osalta ne järjestävät betonipohjan hiekalle. Samanaikaisesti hiekkakerros on 10 cm. Se kostutetaan ja täytetään. Ylhäältä laita puutavara betonikerroksen tasolle. Sitten kaada sementtilaasti. Rakennuksen perustusten kannalta on suositeltavaa, että betonipohjalla on rypytetty hiekkakäsittely.

Tyynylaite sarakepohjaan

Betonin valmistus: lattian ja jalustan kiinnittimen laite pohjaan

Betonin valmistus on oleellisesti kerros vähärasvaa betonia. joka on järjestetty mistä tahansa rakenteesta sementti-hiekkaseoksesta tai samasta betonista.

Nyt tekniikkaa tarkemmin.

Lisäksi ENR: n mukaisen betonin valmistuksen laite tekee taloudellisemmaksi, nopeammaksi ja laadullisemmaksi suorittaa kaiken karkean ja merkitystyöt ennen päävalua. Loppujen lopuksi huomaat, että on helpompi asentaa opasteitä samalle tasolle tasaiselle ja kovaiselle tasolle kuin löysää maaperää. Kyllä, ja kytkin itse kaadetaan tällaisissa olosuhteissa.

Huomaa, että kerrospistelöä ei tehdä, kun lasia kaadetaan lattiapinnoille tai muulle vastaavalle pinnalle. Tällaisissa tapauksissa käy ilmi, että koneistustaso on riittävän kiinteä ja tarpeeksi tasainen.

Lähteet: http://fundament-expert.ru/operacii/raschet/154-snip-na-betonnuyu-podgotovku-pod-fundament, http://moifundament.ru/ustrojstvo/podgotovka-pod-fundamentnuyu-plitu.html http://masterabetona.ru/betonirovaniye/583-betonnaya-podgotovka

Ei kommentteja vielä!

SNiP konkreettisesta valmistelusta säätiön mukaan: standardit ja säännöt, jotka perustuvat

Mistä SNiP tarvitsee konkreettista valmistelua säätiön alle ja mitä vaatimuksia se asettaa ennen rakentajia? Mitkä ovat säännöt ja määräykset? Nämä kysymykset herättävät monien mestareiden, sekä aloittelijoiden että kokeneiden, mielissä.

Tässä artikkelissa autamme sinua ymmärtämään nämä ongelmat ja selittämään kaiken helposti saatavilla.

Kuva alustajalustapohjasta

Valmistelut töiden rakentamisessa

Talon perustusten valmisteluun on sisällyttävä seuraavat vaiheet:

 • alustavien laskelmien suorittaminen;
 • maanparannus;
 • valmistusta pohjan alla.

Täällä pysähdymme viimeisimmissä luetelluissa vaiheissa. Periaatteessa tyynyn alapuolella oleva tyyny tehdään joko tiivistetystä haudasta tai vähärasvaisesta betonista ja se on helppo tehdä omalla kädellä.

Tekniset vaatimukset säätävät rakennusmateriaalin kerroksen paksuutta, jolla on oltava konkreettinen valmistelu perustalle ja työn teknologialle. Perusvaatimusten perusvaatimukset ja -vaatimukset ovat SNiP 52-01, SP 50-101-2004 ja SP 52-101-2003.

Tämän vaiheen päätehtävä on itse säätiön valmistelu. Nykyiset rakennusmääräykset tarjoavat erilaisia ​​teoksia, mutta tärkein on jalostus.

Monoliittirakenteiden jalustan tarkoitus

 • Se suojaa betonipäätä sementtilaastin virrasta. Tämä edesauttaa tarvittavien perusparametrien nopeaa saavuttamista ja parantaa sen laatua yleisesti.
 • Tasoittaa voimien vaikutukset maasta. Jalka jakaa kentällä olevat voimat;

Maavoimien jakautuminen

 • Tarjoaa lisää mukavuutta monoliittisen rakenteen vahvistamiseen. Sileä pinta auttaa työskentelemään luurankopohjan täsmällisessä kohdistamisessa.

Esitystyypit

Edellä mainitut rakennussäännöt osoittavat kahdenlaisia ​​keittoalueita:

Murskattu kivi bitumilla

Murskattujen kivivalmisteiden käyttö johtuu yksinomaan rakennuskustannusten alentamisesta (murskakiven hinta on yleisesti saatavilla) ja sementin säästö. Törmäyskerroksen tässä tapauksessa tulisi olla 20 cm, joka on hyvin tiivistettävä. Tiivistyksen jälkeen se täytetään bitumilla.

Murskattu tyyny ennen kuin kaadetaan bitumi

Kiinnitä huomiota!
Tämä on epäluotettava menetelmä, jolla on vakava haitta - riittämätön substraatin jäykkyys.
Tämän seurauksena on mahdottomuus varmistaa myöhempää perustustyötä mahdollisimman helposti.

Luonnollisesti tällaisten kriittisten rakenteiden rakentamista olisi vältettävä. Lisä-, teknisiä tai hyödyllisiä rakennuksia varten sen käyttö on kuitenkin täysin hyväksyttävää rakennusteollisuuden kustannusten pienentämiseksi.

Betonin valmistus

Betonituotteen laite pohjan alla hankkii merkitystä lujitetun nauhan tai laattarakenteiden rakentamiselle. Tärkein syy on se, että sellaisten tekniikoiden kanssa, joiden avulla perustaa pohjat, oletetaan, että teräsverkot ja kehykset asennetaan jäykästi ennen betoniseoksen kaatamista.

Lisäsyyn liittyy se, että jäykällä pinnalla säätiön rakenne yksinkertaistuu periaatteessa.

On tärkeää. Erityisen tärkeä tämä menetelmä hankkii rakennustyöt talvella, kun maaperä huononee ominaisuuksiaan.

Tärkeimmät opinnäytteet, jotka sisältävät ohjeita ja sääntöjä:

 1. Säännöt mahdollistavat konkreettisen MB: n käytön M50: llä ja uudemmilla.
 2. Yleensä 10 cm: n kerroksen paksuus ei riitä pelkästään alustan tasolle vaan luotettavan perustan rakentamiseen.
 3. Betonin kerros on asetettu hiekka- tai raunion tyynylle.

Laite hiekka ja sora tyynyt

Pohjaan perustuvan hiekan valmistelu antaa optimaalisen kuormituksen jakautumisen pohjan alaosaan, ja sen merkitys johtuu siitä, että keväällä ja syksyllä maaperä muuttuu kausiluonteisesti.

Hiekkalaatan avulla pohjan alaosaa voidaan nostaa pohjaveden yläpuolelle ja tasoittaa vieraiden esineiden ja materiaalien epämuodostuvat vaikutukset suoraan kosketuksen esteen vuoksi.

Neuvoston. On järkevää järjestää hiekkasyyny, jos kuopan pohjassa on ongelmallista maata.
Tällöin maakerros poistetaan, ja suuri jokien hiekka sijoitetaan paikalleen vähintään 150 mm: n kerroksella.
Sen jälkeen se tasoitetaan käyttäen yksinkertaisia ​​tasoja ja sekoitetaan erityisellä työkalulla - ramming.

Hiekkalaatikko

Korkealaatuinen hiekkalaatikko voidaan asettaa ottaen huomioon pohjaveden määrä ja kausittaiset muutokset. Korkealla tasolla saattaa olla tarpeen rakentaa vedenpoistokerros (joka ei kuitenkaan missään tapauksessa olisi tarpeetonta).

Hiekkalaukun asettelu

Tätä tarkoitusta varten kaivetaan kaivettua pystytetyn rakenteen kehää pitkin, joka suojaa sulavedeltä ja kohoavalta pohjavedetasolta raskas sademäärä. Tämän kaivannon on oltava vedenpitävä. Viemäröinti estää kellarin kelluvia tulvia.

Hiekan sijasta voidaan käyttää pohjakerroksen valmistusta. Se on vahvempi kuin kilpailija. Materiaali on murskattu kivenfraktio 20/40 mm. Jälkeen kerros rikki 20-25 cm kaadettiin pieni kerros karkeaa hiekkaa (10-15 cm).

Murskattu tarve tampilla levyllä. Tiivisteen jälkeen materiaalin yläkerroksen on oltava nolla.

Tyynykuvio raunioilla

On tärkeää. Tyynyn läsnäolo määrää etäisyyden suuruuden kellaripinnasta vahvikkeeseen, jota kutsutaan suojakerrokseksi.
Käytettäessä betonipintaa tätä kerrosta voidaan vähentää standardista 7 cm puolelta 3,5 cm: iin.

Jäljitystyön järjestys

 1. Asennuksen jälkeen pehmustettu muotti on pystytetty perustukseen. betonipohjan paksuus, mutta korkeintaan 30 cm;
 2. Metallivarret asetetaan (8-12 mm). Vahvistus antaa tyynylle erityisen vahvan lujuuden ja luotettavuuden.
 3. Betoni kaatui;
 4. Deep vibrator on lopullinen betoniputki.

On tärkeää. Betonipanon tulee ulottua vähintään 15 cm: n päähän alustan koko alueelta.
Sen jälkeen, kun tyyny on kaadettu, raudoituksen kappaleet työnnetään siihen niin, että ne työntyvät 20-30 cm: n korkeuteen.
Heidän pitäisi tarjota joukko tyyny tulevalla kellarilla.

Vahvistussalkkujärjestelmä

Nykyiset rakennusmääräykset sisältävät alustavaa valmistelua säätiöille, jotka voidaan suorittaa joko bitumista tai betonista.

Betonin tyyny on kaikin puolin paras ratkaisu, koska se ei ainoastaan ​​tarjoa tulevan perustan luotettavuutta, vaan myös helpottaa myöhempiä työvaiheita.

Tässä artikkelissa esitetyssä videossa on lisätietoja tästä aiheesta.

Parhaat vastaukset

Jos et ole rakennettu suolla - vain vedeneristys hiekalla ja on onnellisuutta. Käytetään tavanomaisen pe-kalvon vedeneristämiseen.. levitetään hiekkasyynyyn. Ottaen huomioon lukuisat kalvon reiät (armatut hitsattuna ja neuloksena) teknisessä maanalaisessa on kuiva.. pöly on. Naapurissa lähellä nauhoja - maanalaisessa viivästymisestä on tulossa raaka.

Hei!
Mitä sanoa?
Ihmisillä on sotku päähänsä. Miksi kaikki ajattelevat, että ilman kokemusta ydinlaitoksesta voi "kokemuksesta" neuvotella jotain?
Aloitan pienellä: taso on itse rivin sisäinen nimi, yleensä insinöörit tai asiantuntija, joka lukee SNiP: n vähintään kerran, laatii budjetin (ei pilkku), koottu piilotyön tekoja ja kutsuu sitä konkreettiseksi valmisteluksi.
Tarvittiin aluksi, takaisin "näinä aikoina" jonkin hiekkaisen, tasoittavan maaperän lujittamiseksi, edellä mainituissa tarkoituksissa, jotta sementtiä ei pääse vuotamaan, vahvistus asennettaisiin helpommin jne., "Noita aikoja" ei ollut nauhaa, - Rajoitettu, ei ole sääli konkreettiselle, ja kompensoida pieniä palkkoja, paljon enemmän oli pantattu.
No, päätä itse itsellesi (asiakas): harkitse höyrystymistä, kerrointa tai jotain muuta? On aika tehdä jotain. Päätä alueesi maaperä, poraa pienet kuopat, joiden halkaisija on kymmenen kappaletta, kulmissa, tulevien seinien liitokset pitkin, akseleiden syvyydessä, jossa akselit on katkaistu

1,4 m, kun kaivaa maata kerroksittain, näet maaperän koostumuksen, sen kosteuden, syvyyden (jos Jumala kieltää sen saamisen) pohjavedestä, puffista tai vuokraamisesta jollekin, itsellesi rakastetulle, maaperästä internetissä, kaikki kuvaukset ovat siellä, ainakin vettä, ainakin vedeneristys, ainakin geotekstiilit, tanssivat maasta ja kyllä, kyllä, olen samaa mieltä, ajattelematta äkillisesti hiekkalaatikkoa tai tasoittavaa hiekkakerrosta, bet.preparation, waterproofing, flooring jne., phew, sorry

Tässä on oikea taloudellinen järjestelmä ASG: n insinööriltä, ​​eli minä:
-300 mm: n suuruisen kasvikerroksen poistaminen (tavallisesti - lapion pikoni);
-geotekstiilien päällystäminen, jossa liitokset ovat 10-15 cm: n päällekkäisiä
-hiekan pohja täytehiekasta 200 mm: n tiivistämisellä;
-murskattua kiveä (FR 5-20 tai 20-40 mm) 100 mm;
-kattomateriaalin asettaminen päällekkäin 10-15 cm (päällystää päällekkäin vedeneristysmastilla);
-muottien asennus 40mm paksuisesta levystä (ei 25mm);
-laatan vahvistaminen D = 12mm 200x200mm 2 tasossa KNITTING tangot suojaavalla kerroksella 30-50mm;
-betonisoituminen kaupallisella (tehdas) betonilla, joka ei ole alhaisempi kuin M300, joka vastaa luokkaa B22.5 upotusvärähtelijää käyttäen, levyjen paksuuden tulisi olla vähintään 200 mm ja edullisesti 250 mm;
Jos halutaan nostaa laatta edellä, lisäämme hiekkapohjan paksuutta.

Tee pohja

Kotona on tärkeä vankka, luotettava perusta. Hänelle on kuitenkin aluksi laadittava laadullinen pohja, johon hän luottaa, ja avoin tila ei ole sopiva tähän.

Käytä usein hiekka- ja sora-aihiotyynyjä, mutta niillä ei ole haittoja, jotka liittyvät korkeaan kuivatusliikenteeseen ja kuorman epätasaiseen jakautumiseen. Ongelman ratkaiseminen ja säätiön valmistelu auttavat säätiön perustamista, josta keskustellaan tässä materiaalissa.

Mikä se on ja mitä tehdään

Talon perusta on usein monoliittinen betoniteräsrakenne nauhatyypistä tai lautasesta. Kestävyys riippuu suoraan raudoituksen laadusta, vahvistuskammion tiukasta geometriasta ja betonin laadusta.

Hiekka tai sora-tyyny on välttämätön perusta pohjan asettamiselle. Kuitenkin itse, hiekka ja sora, jopa muotoiltu, voivat vaikuttaa haitallisesti valutetun betonin laatuun.

Seuraavat ongelmat voivat ilmetä:

 • Hiekka- tai sora- pinnalle on vaikea huomata suurella tarkkuudella kulmat ja kaikki tarvittavat mitat;
 • Lujitushäkki perustuu tukiin, korvakkeisiin tai upotettuihin lujitangoon, mutta ne voivat johtaa rakenteen suuren painon vuoksi. Huolellisen tampingin avulla pistekuorma siirtää hiekkaa tai soraa;
 • Kun korkealaatuista betonia kaadetaan muottiin, osaksi sementtimaitoa ja laastia kulkee hiekkaan, mikä alentaa betonin lujuutta ja merkkiä, tämä on erityisen totta, kun käytetään syvään istutettuja käsikäyttöisiä täryttimiä.

Säätiöasema auttaa eroon luetelluista haittatekijöistä hiekkalaatikosta. Jalustan koko alue yksinkertaisesti kaadetaan kevyeen betoniin saakka jopa 10 cm: n paksuiseksi.

Betonin korkean juoksevuuden ja plastisuuden takia se tasoitetaan tasaisesti yhdessä tasossa. Jalustapäillä ei ole väliä, että osa liuoksesta menee valmiiseen hiekkalaatikkoon.

Säätiöasema on:

 • vankka perusta vahvistuskotelon asennukselle ja valmistukselle;
 • säätiön suoja muodonmuutoksesta kaikki valmistelutyön aikana;
 • pintaan, jossa on sopiva merkitä säätiön kulmat;
 • tulevan talon seinämien sijainti ja vastaavasti vahvistetun kehyksen vahvistuksen säädetty asennus.

Lisäksi jalka on ihanteellinen pinta vedenpitävän kerroksen järjestämiseen, jonka pääraja on jo kaadettu.

Tämän seurauksena vedeneristyskerros suojataan betonilta molemmilta puolilta, eikä se altistu maan muodonmuutokselle, kylmän talteenoton negatiivisille vaikutuksille ja tasaisille lämpötilavaihteluille pohjustustasolle.

Betonin monoliittisten perustusten rakentamiseen sovelletaan tiukkoja vaatimuksia laitteelle ja tuloksen laadun. Tärkeimmät sääntelyasiakirjat ovat SNiP 52-01 ja SP 50-101-2004. Yleisiä sääntöjä sovitaan pohjan valmistelusta, vahvistuskehyksen asettamisesta, betonin valinnasta ja sen kaatamisesta.

Lopullinen asiakirja, johon haluat itse orientoitua, on talon valmis projekti, jossa mainitaan kaikki talon ja säätiön rakennustyöt ja vaatimukset.

Kaikki työ suoritetaan tiukasti rakennusprojektin mukaisesti alkanee aikataulusta ja päättyy merkintävaatimuksiin, säätiön säätiön valmisteluun ja säätiöön.

On toivottavaa, että betoni on valmis tuotannosta betonin sekoittamiseen. Pienille tilavuuksille ja pienille säätiöille betoniliuoksen manuaalinen valmistelu on sallittua. On tärkeää säilyttää ensinnäkin ratkaisun yhtenäisyys ja laatu.

Betonimerkki

Jalustaperustaan ​​käytettiin lean betonia GOST 25192-2012, GOST 7473-2010 vaatimuksen mukaisesti. Tällaisen betonin valmistusta varten käytetään vähimmäismäärää sideainetta, sementtiä ja karkeampaa, usein karkeaa ja keskisuuria soraa.

Kaatumisen jälkeen laastin pinta on heterogeeninen täyteaineen ulkonemisen vuoksi, sementtiliuos ei peitä soraa ja vain lukitsee kivet.

Yleisesti käytetty betoni tai brändi. GOST-luokituksen mukaan luokkiin luokitellut laakeat betonit on oltava B7.5: n tai sen alapuolelle ja luokassa M50 (75).

Nämä indikaattorit osoittavat betonin lujuutta jäädytettynä ja eivät liity materiaalin tiheyteen. Joten mitä korkeampi laatu tai lujuus, sitä vahvempi betoni ja sitä enemmän se kestää kuormaa.

Ei ole tarvetta käyttää kestävää tai raskasta betonia. Runsas betoni, koska sen tehtävänä on vain sitoa säätiö, tarjota sujuva ja suhteellisen vankka alusta, jolla toimitaan asianmukaisesti ja toteuttaa säätiön rakentamista koskevat valmistelut pelkäämättä häiritsemästä jo rajattua tasoa.

laite

Ensimmäinen vaihe on valmistella talon rakennustyömaa. Poistettiin osa maaperästä vihreällä, verrattuna kuoppaan. Lisäksi kaistaleita valmistetaan liuskajärjestelylle tai kaivaus syvennetään koko alueelle monoliittisen levyn alla.

Maaperän tyypistä ja sen ominaisuuksista riippuen muodostuu hiekka tai sora. Pehmusteen paksuus määräytyy rakennushankkeen perusteella, joka perustuu kuorman kapasiteettiin ja alustan ominaisuuksiin.

On väärin verrata pohjaa tiettyyn hiekkakerrokseen tai soraa, kaikki kolme materiaalia osallistuvat säätiön perustamiseen.

Hiekan ja soran tiivistys suoritetaan 40-50 mm kerroksissa. Hiekka on kostutettava.

On kolme vaihtoehtoa:

 • Jalusta on tehty ilman muottipohjaa pohjakuorta tai kaivoa pitkin;
 • Ennen lean betonin kaatamista on asennettava muotti, joka peittää suuremman alueen;
 • Ennen pohjan kastelua asennetaan säätöpohjamateriaali, jonka pohjalla lean betoni kaadetaan.

Säännösten ja esiasennettujen majakkaiden avulla pinta tasoitetaan. Kädessä pidettävien upotusvärähtelijöiden avulla liuos tiivistetään ilman poistamiseksi ja intiimistä kosketuksesta pohjan kanssa.

vedeneristys

Vedenpitäviä alapuolia alemmalla rajalla ei suoriteta, paitsi rakennushankkeen mukaan. Vedeneristysmateriaalia levitetään tai levitetään jo päällystetyn betonin päälle, kun se on kuivunut ja ennen vahvistuskehyksen asettamista.

Pohjalla oleva betoni hidastaa kapillaarista kosteuden imemistä perustuksen alla ja suojaa vedeneristyskerrosta kylmältä pudotukselta tai muulta maanpohjan muodonmuutokselta.

Koska vedeneristys voi toimia:

 • bitumi, jota levitetään vähintään 2 mm: n kerroksella pohjan koko pinnalle;
 • katemateriaali ja muut rullatut bitumia sisältävät materiaalit;
 • geomembraani tai tiheä polyeteeni.

Roll-aineet eivät vaadi ylimääräistä kiinnitystä, mutta on tärkeää estää vesitiiviin kerroksen vaurioituminen ennen betonin kaatamista pohjan alapuolelle. Vedeneristysmateriaalin kaistaleet asetetaan päällekkäin vähintään 15 cm.

Tuloksena on vankka ja luotettava perusta vahvistuskammion asentamiseksi ja sen jälkeen betonin kaatamiseksi.