Kerroksellinen viestintä taloon

Tietoliikenneyhteydet on kytketty taloon keskitetystä järjestelmästä asianomaisten viranomaisten suostumuksella. Sähköön ei ole erityistä ongelmaa. Yhteys muodostuu yläpuolisesta johtimesta kytkentärasiaan, josta suurjännitekaapelit tuodaan talon sisään. Ja miten päästään viemäriin ja vesihuoltoon?

Putket asetetaan maan alle ja ensimmäinen asia on huolehtia siitä, etteivät ne jäätyvät pakkasella. Tästä tilanteesta on kaksi tapaa.

Vaihtoehto 1 - putkien asentaminen maaperän jäädyttämisen alapuolelle

Kun järjestetään vesihuolto kaivosta, maaperän ruutuun on rakennettu kouru maaperän jäädytysasteen alapuolelle. Siirtoputki asetetaan siitä suoraan rakennuksen maan alle ja sieltä nostetaan ylöspäin ja sisäinen asennus tehdään talon ympärillä. Rakenteen alapuolella maaperä ei jäätyä, ja sivuliikkeen kasvaessa putki on lisäksi kääritään eristämällä, joka ei salli sen jäätyä.

Vaihtoehto kaksi - Lämmitys

Jos vedenlisäystä ei voida asettaa jäätymisen alapuolelle, suojausta varten käytetään erityistä lämmitystä. Tämä on lämpökaapeli, joka on asetettu koko järjestelmän pituudelle. Lämpötilaa alentavat anturit, jotka käynnistyvät, kun kriittinen taso saavutetaan ja lämmitys kytketään päälle. Erittäin kätevä, mutta se aiheuttaa sähkökustannuksia.

Viemäröinnin poisto

Toisin kuin putkistossa, nestettä ei ole jatkuvasti, joten viemäriputket on suunniteltava oikein sisäpuolelta ulospäin. Pinoaminen maanpinnan jäädytystason yläpuolella on sallittua. Sisääntulo sijaitsee 60 cm: n syvyydessä, etäisyys septisäiliöstä talon pohjaan on 5 - 15 metriä. Suositeltu kaltevuus on noin 2-4 cm putken metriä kohden. Näin ollen, jotta normaalin kaltevuuden takaamiseksi talon jäteveden sijoittaminen 10 metrin etäisyydelle saostussäiliöön putkesta olisi haudattava 40-60 cm: n syvyyteen puhdistuskanavan sisäänkäynnin kohdalla, jolloin kaltevuus nousisi tasaisesti kohti taloa.

Viestinnän lähettäminen pilarin kautta

Tämä on helpoin tapa antaa. Kaivantoa voidaan kaivata missä tahansa talonrakennusvaiheessa. Pääasia on, että se ei mene liian lähelle napaa, se heikentää maata sen ympärillä ja vähentää kantokykyä. On suositeltavaa sijoittaa 2-2,5 metriä. Mutta jos samaan aikaan etäisyys pylväästä toiseen ei salli näiden rajoitusten täyttämistä, ne kaivaavat kaivannon samalla etäisyydellä kustakin tuesta.

Pilarin perustuksen (pylväs) tärkein haitta, johdotusviestinnän kannalta, on kylmä maanalainen. Lattia voidaan lämmittää hyvin, mutta maan ja katon välinen tila on kylmä. Lämpeneminen voi paeta tuulesta, mutta ei suojaa pakkaselta. Siksi, koska se on ainoa pelastusmahdollisuus tässä tapauksessa - lämmityskaapelin sijoittaminen.

Nauhapohja - miten tässä tapauksessa ei pidä jäädyttää vettä?

Tämäntyyppisen säätiön tietoliikenneyhteyksien valmistelu tehdään etukäteen. Jos pohja on matala, sitten ennen kaivamisen kaivamista kaivetaan oja veden putken alapuolella jäätymisasteen alapuolelle. Tietoliikenneosa, joka sijaitsee pohjan alla, on suojattu metalliholkilla.

Syvällä asuttamisella maantiellä tehdään betonin paksuus. Reiän muodostamiseksi, munivaiheessa, metalliholkki asennetaan vahvistuskoteloon. Sen jälkeen, kun nauhalevy kaatetaan, se puhdistetaan ja vesiputket asetetaan ohjeiden mukaisesti.

Se on mahdollista ja sen jälkeen, kun pohja on asetettu tuoda putki. Vain tässä tapauksessa työ on monimutkainen kouralla pohjaan. Reikä on tehtävä paitsi monoliittiselle levylle, myös leikkaamaan lujitusta, joka on pudonnut tielle.

Laying laatta pohjan

Tämä vaihtoehto ei anna anteeksi puutteita, joten voit sijoittaa viemäri- tai vesihuollon vain rakennusvaiheessa. Ensin valmistetaan kaivanto konejärjestelmiin. Putket asetetaan hihaan. Niiden asennus on pakollista, jotta voidaan suojata painosta aiheutuvan painon aiheuttamalta painolta. Lisäksi se mahdollistaa läpimurron sattuessa vahingoittuneen alueen korvaamiseksi. Tämän jälkeen kaivanto täyttyy ja pohja valmistetaan laattojen perustamiseksi teknisten standardien mukaisesti.

Insinööritekniikan sisäänkäynnin tutkiminen ei voi olla hidasta. On parasta tehdä kaikki työ etukäteen ja olla huolissasi niiden toiminnan luotettavuudesta.

Kuinka paljon se maksaa viestintää taloon

Olemme tottuneet mukavaan, joten harvat meistä ovat tyytyväisiä kaasun, jäteveden ja sähkön puutteeseen omassa kodissamme. Varsinkin jos sen on tarkoitus elää pysyvästi. Siksi viestinnän tarjonta on tärkeä vaihe, elämänlaatu riippuu sen tehokkuudesta. Mutta sinun on oltava valmis siihen, että tämä on kallis asia sekä rahalla että ajallaan.

Asioiden ratkaiseminen HOA: n kautta

Olet hyvin onnekas, jos rakensit talon tontille, joka sijaitsee kylässä nykyisen asunnonomistajayhdistyksen kanssa. Jos se ratkaisi viestinnän ongelman, sinun ei tarvitse toimia yksittäin - riittää maksamaan 250-350 tuhatta ruplaa. ja kaikki kysymykset ratkaistaan. Mutta usein tapahtuu, että ongelmat on ratkaistava itse, koska rakennuksen tontteja ei aina osteta silmällä pitäen sitä, että viestinnän myöhempi yhteenveto on tarpeen. Ja näissä tapauksissa sinun on oltava valmiina tilanteisiin, kun et voi liittää sähköä ja kaasua mihinkään rahaa - tuotos on vain itsenäinen virtalähde.

Vesihuolto ja jätevesi

Jos käytössä on keskusvesijärjestelmä, vesihuolto voidaan tehdä melko lyhyessä ajassa noin 50-70 tuhatta ruplaa. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että lämpimän kauden aikana vaarana on, että jätät sen ilman vettä tai sen paine on erittäin alhainen sen aktiivisen kastelua käytettäessä. Siksi on järkevää panostaa laitteen itsenäisiin kuoppiin. Kaivon virtausnopeudesta, syvyydestä ja lukuisista muista parametreista riippuen vesihuolto voi maksaa 70-150 tuhatta ruplaa. Keskimäärin kaivojen porausta varten laskelma on noin 2000 ruplaa. per metri. Tässä sinun täytyy lisätä tarvetta asentaa kattovalaisin tai sovitin, toimittaa putket taloon, asentaa erikoislaitteita. Itsenäiset jätevesi- ja asennustyöt maksaa noin 50-150 tuhatta ruplaa.

sähkö

Lähellä sivustosi sähköpylväät? Jos luulet, että ratkaisu sähkön kanssa on venyttää lanka suoraan siitä, niin sinun on yllättynyt suuresti vastauksesta. Tosiasia on, että teidän, naapureidesi, saattavat kärsiä, mikä tietyissä olosuhteissa kokee jännitehäviöitä. Kaikki lepää voiman tuotosta jokaisesta esineestä, joten älä yllätä, jos sinua tarjotaan vetämään johdin muuntaja-asemalta kaikkiin siihen liittyviin kustannuksiin. Toimintamme järjestys:

 • selvittää, kuka tarjoaa sähkövoimaa alueellesi;
 • tehdä kohteen TU laskemalla tehoa;
 • lunastetaan kapasiteettia ottaen huomioon tariffi / kW (alueella 15-25 tuhatta ruplaa - taloja jopa 20 kW);
 • tehdä hanke;
 • maksaa asennus- ja liityntäpalveluista (hinnat asetetaan erikseen)

Harkitse, että kaasun liittäminen on mahdollista vain, jos kyseessä on läheisen kylän kaasutus. Tässä tilanteessa työn kokonaiskustannukset ovat noin 100 tuhatta ruplaa. Tämä on välttämätöntä:

 • saada TU ja spec. lupa paikallisissa verkoissa;
 • sopivat TU;
 • asentaa kaasulaitteet taloon;
 • tehdä hanke;
 • asenna kaasujärjestelmä

Kustannukset

Yhteenveto viestinnän kokonaiskustannuksista määräytyy seuraavien tekijöiden perusteella:

 • paikan sijainti ja sen etäisyys asutusalueista (NP);
 • nykyisten verkostojen asema NP: ssä;
 • maaperän pohjaveden syvyys ja kuopat porauspalveluja tarjoavien yritysten lukumäärä;
 • tyypin viemäriverkon tai paikallisen jätevedenpuhdistamon

Tästä syystä työn täsmälliset kustannukset ovat vain tarkasteltaessa erityistilannetta.

Kuinka luoda
mukavuutta talossa
tee se itse

hyödyllinen
suositukset ja
vinkkejä kaikille

Asennus- ja laitekommunikaatiot rakennuksessa

Hei, rakkaat ystävät.

Tämän päivän artikkelimme aiheena on talon tekninen viestintä.

Rakennat talon. Kun olet tutustunut arkkitehtiin ja valinnut projektin sekä keskustellut geologien kanssa, voit aloittaa talon rakentamisen. Ja on aika, että huolehdit tällaisesta tärkeästä vaiheesta, kuten laitteen suunnittelun viestinnästä, jonka aiot tehdä uudessa kodissa. Nämä ovat virtalähde, ilmanvaihto, lämmitys, kaasun toimitus, vesihuolto, viemäröinti jne.

Projektinvalinnan vaiheessa kannattaa käydä läpi laaja-alainen teknisen viestinnän projekti. Tällainen hanke olisi toteutettava organisaatioilla, joilla on asianmukainen pääsy tällaiseen toimintaan. Hanke on sovittava kaikkien asianosaisten organisaatioiden kanssa eikä riko paikallisen lainsäädännön normeja ja vaatimuksia.

Jos et tee tällaista työtä, sinun on jatkuvasti rakennettava ja uudistettava jotain talon rakentamisprosessissa, jotta kaikki talon tekniset viestinnät saataisiin noudattamaan. Ja tämä on täynnä taloudellisia menetyksiä ja ajanhukkaa.

On tärkeää aloittaa heidän kanssaan, sillä viestintä on elintärkeää tulevalle kodukselle.

Ilman niitä et voi luoda mukavaa työympäristöä rakennustyömaalla.

Ja mikä on tärkeää, melkein kaikki teknisen viestinnän putkijärjes- telmä alun perin asetettiin tulevalle säätiölle jo ennen rakentamisen aloittamista.

Joten maanalaisen maanviljelytekniikan järjestelmä on rakentamisen seuraava vaihe talon rakentamisen aikana.

Ennen nollavaiheen aloittamista - perusta-, kaivaus- ja louhintatyön tekeminen on tärkeää ennakoida erilaiset organisaatiosäännöt teknisen viestinnän valmisteluun ja käyttöönottoon. Tämä on tehtävä, jos et halua purkaa olemassa olevaa säätiötä.

On huomattava, että teknisen viestinnän asentaminen ja asentaminen on yksi rakennustesi kalliimmista töistä. Rakentamisen nykytilanne on sellainen, että sähkön, veden ja kaasun sähkösuunnitteluun on asennettu suuri byrokraattinen byrokratia ja byrokratia, jolla on kaikki seuraukset.

Joten, ole valmis siihen, että tarvitset pitkän kävelyn eri tilanteissa. Ja se vaatii paljon aikaa, paljon kärsivällisyyttä ja huomattavia aineellisia kuluja. Mutta täällä et pääse mihinkään. Loppujen lopuksi tämä on vaikea, mutta välttämätön askel.

Virtalähde.

Elintärkeä viestintä, jota ilman on mahdotonta kuvitella moderni talo, sisältää sähkö-, viemäröinti-, vesihuolto- ja lämmöntuotannon.

Ensinnäkin on välttämätöntä huolehtia sähkön toimittamisesta rakenteilla olevaan taloon.

Ennen perustan aloittamista on ratkaistava kaikki yhteysongelmat paikallisen virtalähdeorganisaation kanssa. Näitä ovat erilaiset asiakirjat, kuten hyväksynnät, kapasiteetin jakaminen, maksu. Nämä ovat kalliita ja melko pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka voidaan ja pitäisi ratkaista kauan ennen talon rakentamista (jos mahdollista vuoden tai kahta vuotta). Ja vasta sen jälkeen voit siirtyä suoraan rakentamiseen.

Jos sivustosi lähellä on virtajohto, tämä yksinkertaistaa asioita hieman. Sinun on otettava yhteyttä alueelliseen sähkönsyöttöorganisaatioon - RES, jolla saat käyttöoikeuden sähkön liittämiseen. Siinä määrität tehon rajan ja saat tekniset ehdot sähköverkkoon kytkemiselle. Sähkön johtaminen uudelle alueelle on melko pitkä ja kallis menettely.

Sähköpulaa ovat yleisiä. Tältä osin RES jakaa tai ehdottaa muuntaja-asemien rakentamista ja syöttökaapelin sijoittamista asiakkaille. Yksityisen elinkeinonharjoittajan puolesta tämä on melko kallis tapahtuma, ja hän yksin, yleensä, ei voi tehdä sitä. Tällöin paras vaihtoehto on yhdistää naapureihin, joilla on samat tehtävät. Ja sitten kaikki tämä työ sähköjohdotuksen ei ole niin paljon osui taskuun. Näin teet sähköverkon useassa osassa kerralla.

Jotta rakennustyöt saataisiin ajoissa, on parasta aloittaa kaikki tämä työ sähköntuotantoon välittömästi maa-alueen oston jälkeen.

Vesihuolto.

Ja niin, kun olet tuonut sähköä, voit siirtyä muuhun tyyppiseen työhön. Mutta työhön tarvitset ainakin vettä. Ei vain rakentamiseen, vaan myös myöhempään elämään.

Vettä voidaan saada kolmella tavalla.

Ensimmäinen, helpoin ja edullisin on yhdistää olemassa olevaan vesihuoltoon. Mutta jos tämä etäisyys on yleensä useita satoja metrejä, tämä on myös kallis ilo eikä aina ole mahdollista.

Toinen tapa on hyvin. Hyvin rummut, renkaat laitetaan, pumppu putoaa ja maanalaisista lähteistä tulevaa vettä pumpataan. Mutta sitä ei ole aina mahdollista käyttää, koska vesimäärät, joissa on juomavettä, ovat syviä ja melko vaikeaa päästä niihin.

Sitten kolmas tapa on kaivo. Se suoritetaan geodeettisten tutkimusten jälkeen käyttämällä porauslaitetta. Reikä on tehty, putki laskeutuu juomaveden tasolle, ja vesi syötetään ylhäältä sähköpumpun avulla. Tämä on myös kallis toimenpide, koska syvän uunin mittari maksaa paljon, ja sen syvyys voi vaihdella 20: stä 150 metriin.

Siksi naapurimaiden rakennustyömaat toimivat yleensä yhdessä ja syövät hyvin altaaseen. Tämä on kannattavin ja sopiva tapa tarjota koti tai koko talonrakennus, jossa on hyvää juoma-artesia-vettä.

Jokaiseen taloon on asennettu pumppausasema, vesisuodattimet asennetaan veden ja sen sisältämien suolojen ja mineraalien koostumuksen mukaan ja riippuen siitä. Tätä varten sinun on annettava veden laboratoriolle sen kemiallisen koostumuksen määrittämiseksi. Tämän perusteella erikoistuneet organisaatiot, jotka osallistuvat suoraan vedenpuhdistukseen, suosittelevat sopivia puhdistussuodattimia ja pumppaamoja. Lisätietoja tästä voit lukea täältä.

1. Jos on olemassa keskitetty vesihuoltoverkosto, on tarpeen ottaa yhteyttä vesilaitoksen organisaatioon asuinpaikassa ja pyytää toimittamaan tekniset eritelmät vesihuoltoverkkoon liittymisestä. Se on sanottu, helpoin vaihtoehto.

2. Jos tällaista vesiverkkoa ei ole, niin sinun on löydettävä muita vesilähteitä.

Voit rakentaa kaivon, jos pohjavesi on yli 20 metriä. Samalla veden laadun on täytettävä juomaveden terveysvaatimukset. Kuten ymmärrät, tämä on edullisin ja edullisin tapa saada juomavettä. Mutta on joitain haittoja. Tärkeintä on, että on erittäin harvinaista löytää sopivanlaatuinen vesi niin syvyyteen. Ja tämä on tosiasia.

Ja jos pohjavesi on suurella syvyydellä, sinun täytyy kutsua geologinen etsintä sivustolle poraamaan syvä kaivo ja saada vettä. Tämä järjestelmä on kalliimpaa kuin kuoppa, mutta veden laatu on jatkuvasti korkeampi.

Jos haluat käyttää tuotettua vettä elintarvikkeisiin, sinun on välttämättä analysoitava ja saatava hyväksyntä asiaankuuluvissa tapauksissa.

Viemäröinti.

Joten talosi on jo toimitettu sähköllä ja vedellä. On vielä yksi ongelma - käytetty vesi on poistettava ja hävitettävä jonnekin.

Viemäreitä on kolme:

Sakokaivolietteet.

Tämä on helpoin, edullisin ja tuttu menetelmä. Tällaisen kaivon rakentamiseksi on tarpeen kaivaa se, tehdä tiili- tai betonipohja ja tiivistää seinät.

Järjestelmällisesti puhdistamot on puhdistettava, mikä aiheuttaa tiettyjä vaikeuksia. Tulee myös epämiellyttävä haju, joka on epämiellyttävä esikaupunkirakentamisessa.

Seuraava tyyppi on septiset säiliöt.

Ne ovat viime aikoina erittäin suosittuja ja niitä käytetään jäteveden käsittelyyn. Septiset säiliöt ovat sarja suljetuista aluksista, jotka on haudattu maahan, jossa jätevesi kaskadia säiliöstä toiseen. Jokaisessa säiliössä kerrostetaan eri tiheys- ja koon omaavia partikkeleita.

Tämän seurauksena vettä virtaa ulos viimeisestä säiliöstä niin sanottuihin tyhjennyskenttiin, joilta ei käytännössä ole haitallisia epäpuhtauksia. Nämä valuma-alueet on tehty raunioista ja hiekasta. Siellä kaikki jäännösvesi suodatetaan, niin kutsutaan "luonnollista suodatusta", ts. se kulkee hiekan ja viemäripinnan läpi ja tulee lähes puhtaaksi.

Nämä suodattimet tyhjennetään tietyllä taajuudella - kerran 3-5 vuoden välein. Järjestelmän toinen ominaisuus on se, että myös maahan pudotut astiat on puhdistettava säännöllisesti - 1-2 kertaa vuodessa.

Kolmas tehokas järjestelmä on biologinen käsittelyasema.

Tämä on niin kutsuttu aerobinen jäteveden käsittely. Kaikkien kaupunkien jätevedenpuhdistamot perustuvat tähän periaatteeseen, koska ne ovat tehokkaimpia. Yksinkertaisesti nämä asemat ovat paljon pienempiä niiden ominaisuuksien ja ulottuvuuksien suhteen, jotka sopivat yhteen taloon tai mökkijärjestelmään. Heillä on vain toinen tarkoitus ja kapasiteetti.

Mikä tämä asema on? Tämä on ilmatiivis astia, jonka mitat ovat 1 m 1 m ja syvyys 1-3 metriä, joka on haudattu maahan. Kompressoreita on useita, jotka pakottavat ilmaa säiliöön ja mahdollistavat bakteerien kehittymisen. Näiden mikrobien elintärkeän toiminnan prosessissa syövät ruoka-aineita ja rasvakertymiä.

Kaikki se menee jätevesiin, ne kierrätetään ja sen seurauksena saadaan pieni määrä lietettä, jota voidaan myöhemmin käyttää lannoitteena. Tämän puhdistuksen avulla katsotaan, että vesi puhdistetaan 98%: lla. Tämä vesi ei ole toivottavaa juoda, mutta voit kastella ilman ongelmia.

Kaikissa näissä järjestelmissä on SES-sertifikaatit. Uskotaan, että ne ovat kannattavimpia, ympäristöystävällisiä eläviä, puhtaita ja eivät aiheuta haittaa luonnon ympäristölle.

Vertaamalla suoraan kolmea järjestelmää voidaan sanoa, että kaikilla niillä on etuja ja haittoja. Kahden viimeisen päivän osalta biologinen puhdistusjärjestelmä, toisin kuin septinen järjestelmä, vaatii sähkön kytkemistä siihen kompressorien ja pumpun liittämiseksi.

Ja jos aseman virransyöttö pysähtyy yli kaksi päivää, kaikki sen sisältämät bakteerit kuolevat. Mutta mielestäni meidän aikanamme ei ole suuri ongelma, ja on mahdollista saada aikaan jatkuva sähkön toimittaminen jätevedenpuhdistamolle.

Yhteenveto.

Jos maa-alueen vieressä ei ole keskitettyä viemäriverkkoa, sinun on rakennettava paikallinen viemäriverkko.

1. Yksinkertaisin on sump. Edullinen rakentamiseen, mutta ei hygieeninen ja vaatii jatkuvaa puhdistusta sen täyttämisen jälkeen.

2. Toinen tyyppinen viemäriverkko on septinen säiliö. Se on taloudellinen, tehokas ja hygieeninen, mutta vaatii jälleen säännöllistä puhdistusta 1-2 kertaa vuodessa.

3. Kolmas järjestelmä on paikallinen käsittelylaitos. Tämä on jäteveden biologinen aerobinen käsittely. Tämä on pisimmälle edistyksellistä tekniikkaa tähän saakka, samoin kuin ympäristöystävällinen, mutta myös melko kallis.

Pipeline.

Pipeline säätiön alla

Jotta voit täyttää säätiön, sinun on ensin sijoitettava sähkö, vesi ja jätevesi. Kaikki nämä viestit on syötettävä ja asetettava. Ja sitten voit rakentaa säätiön.

Ensimmäinen vaihtoehto. Vesijohtoveden putkisto, viemäriputket on sijoitettava alhaisempiin maaperän jäädyttämiseen alueella. 1,5 metrin syvyydellä tehdään kaivanto ja viemäriputki asetetaan rinteeseen.

Toinen vaihtoehto. Viestintälaite on nyt mahdollista 1,5 metrin syvyyteen, mutta 0,8-1 metriä. Mutta on tarpeen asettaa erityisiä sähkökaapeleita, jotka lämmittävät putkia ja estävät veden jäätymisen alhaisissa lämpötiloissa. Tämä pätee erityisesti vesijohtojen putkiin.

Vesijohtoputket ja viemäriverkko on asetettava ennen kuin pohja on asennettu. Kaikki tämä on asetettava alle maan jäädyttämisen taso tai eristettävä sen mukaisesti.

Jos et tee näitä töitä ennen perustuksen asentamista, putkien asentamista varten ne täytyy purkaa osittain. Ja tämä on täynnä seurauksia: säätiön sileys, joka johtaa seuraaviin seinämuutoksiin ja erilaisiin vääristymiin.

Lämpöhuolto.

Viestinnän aihepiirin loppuun saattaminen on tarpeen sanoa lämmityksestä. Alueellamme, ilman sitä, on mahdotonta kuvitella taloa tai mökkiä. Pienissä maalaistaloissa laittaa liesi lämmitys. Tämä on kannattavin, halpa ja yksinkertainen lämmitys. Mutta ei ole aina helppoa lämmittää suurta maalaistaloa tällaisella lämmityksellä tai vain talon. Se on 21. vuosisata kadulla ja ihmiset haluavat elää mukavasti, eivät häiritse lämmitystä kotinsa. Kukaan ei halua sulaa liesi kahdesti päivässä, vaan vain tehdä sen lämmittämiseksi.

Luonnollisesti on olemassa moderneja lämmitysjärjestelmiä - vesi, sähkö, yhdistetty, joka voi toimia automaattitilassa ilman minimaalista ihmisten osallistumista. Riittää, että asetetaan tarvittavat lämpötilan säätöparametrit ja suoritetaan seuranta.

Taloa voidaan lämmittää sähköllä, kaasulla, nestemäisellä tai kiinteällä polttoaineella. Sähkö lämmittää taloa on mielestäni helpoin, mutta se on erittäin kallista. Mutta yhdistää se muiden polttoainetyyppien kanssa on mahdollista ja jopa välttämätöntä, jos sähkönkulutuksen yöpymisaste on alhainen.

Vesilämmitys. Se vaatii kattilan lämmittämään jäähdytysnestettä (tavallisesti vettä). Kattilat ovat kahta tyyppiä: kaasua, nestemäistä tai kiinteää polttoainetta ja sähköä.

Kaasukattilat ovat tällä hetkellä taloudellisin ja hyväksyttävin, koska niiden tehokkuus, inhimillisten tekijöiden puute, eli - kattila toimii automaattisesti. He summattivat kaasun, aloittivat kattilan, säätävät lämpötilan ja sitten automaatio on jo käynnissä ilman sinun osallistumista. Kaasukattiloissa on yleensä kaksi piiriä: lämmitys- ja kuumavesipiiri.

Tämän järjestelmän suuri ja vakava haittapuoli on välttämättä sovitun hankkeen ja yhteyden saatavuus. Ja tietenkin, onko sinulla kaasuputkea alueellasi? Jos kyllä, niin sinun pitäisi työskennellä kovaa ja liittää kaasun lämmittämiseen talon. Tällä hetkellä se on tehokkain ja halvin lämmitysmuoto.

Jos kaasua ei ole, niin sinun on käytettävä muita polttoainetyyppejä - nesteitä tai kiinteitä.

Nestemäisen polttoainekattilan etuna on myös se. Tärkeintä on, että tällainen lämmitys on itsenäistä. Polttoaineen valmistelu kauden alussa ja täyttö säiliössä, et voi pelätä, että jätät lämpöä koko lämmitysjakson ajan. Nestemäisen polttoaineen täydellinen kapasiteetti ei voi pelätä ulkoisia ihmisen aiheuttamia ja luonnonkatastrofeja. Tämä on yksi sen suurista eduista. Mutta on myös haittoja. Tämä on tällaisen polttoaineen korkea kustannus. Ei ole minkäänlaista mennä.

Kiinteät polttoaineen kattilat ovat myös hyvin yleisiä monissa kodeissa. He voivat käyttää polttopuuta, hiiltä ja niin sanottuja pellettejä. Pelletit ovat raaka-aineita, jotka on tuotettu metsäteollisuuden jätteistä: sirut, puiden hiottu kuori, solmut. Niillä on erittäin korkea hyötysuhde, ne polttavat hyvin ja antavat korkean lämpötilan. Tämän järjestelmän haittapuoli on bunkkerin laite ja sen jatkuva täyttö pellettien kanssa. Ei ole toivottavaa pitää ne suurina määrinä, koska tämä materiaali on hygroskooppinen, se saa paljon kosteutta ja siten vähentää sen tehokkuutta. Se on myös nykyisin edullisin polttoaine. Mutta pellettikattilan laitteet ovat kalliimpia kuin nestemäinen tai kaasukattila.

Jos aiot tehdä töitä lämmöntuotannossa kotona, sinun tulisi tietää, että tällaisia ​​lämmityslaitteita on:

- uuni.

Tämä on perinteinen todistettu lämmityslaji. Se on edullinen ja suhteellisen halpa. Mutta hänen työnsä vaatii henkilön välittömän ja pysyvän läsnäolon;

- sähkölämmitys - yksinkertaisin asennus, mutta kalliin toimimaan sähkön korkeiden kustannusten vuoksi;

- lämmitys kaasukäyttöisten lämmöntuottajien kanssa. Tämä on halvin lämmitysmuoto. Valitettavasti kaasua ei kuljeteta kaikkialla.

Yleensä talot yhdistävät useita lämmitystyyppejä.

Joten perehdyttiin tarvittaviin järjestelyihin teknisen viestinnän organisoinnille. Siksi niitä kutsutaan tekniikaksi, koska ne tarvitsevat teknistä ajattelua ja tietämystä. Aseta teknisen viestinnän talossa, jos ihmiset ymmärtävät tämän.

Kun suunnittelet ja järjestävät viestintää, pidä mielessä, että tämä on vastuullinen ja erittäin vakava asia. Monet ihmiset ajattelevat, että he voivat tehdä kaiken itsensä ja turvautumatta asiantuntijoihin.

Ole varovainen ja anna tämä yritys ammattilaisille.

Laitteiden tekninen viestintä talossa, prosessi on pitkä, kallis ja vaatii erilaisten suunnittelupalvelujen ammattihenkilöstön osallistumista.

Viestintä sisältää:

1. Virtalähde olemassa olevien tai uusien sähköverkkojen liittämisen yhteydessä;

2. Vesihuolto, joka kytkeytyy keskusverkkoon tai kaivamalla kaivoa tai poraamalla kaivo veteen;

3. Jätevesijohdotukseen liittyy yhteyden muodostaminen keskitettyihin verkkoihin tai autonomisten: septisten säiliöiden, paikallisen jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkostojen rakentamiseen;

4. Tulevan talon lämmitys voi olla uuni, sähkö, kaasu, kiinteä tai nestemäinen polttoaine.

Kaikki tekniset viestinnät kotona edellyttävät asianomaisten valvontaviranomaisten hyväksyntää. Teknisen tuen järjestämisen jälkeen voit aloittaa säätiön asettamisen. Tulevainen artikkeli on omistettu tähän.

Kiinnitä huomiota: Haluan esittää huomionne ilmaisen videokurssin teknisen viestinnän asennuksesta omiin käsiisi:

"Kuinka välttää lämmitys-, vesihuolto- ja viemäröintisysteemien asennuksen virheet kotonasi?"

Tekijä Dmitry Shumakov on alan ammattilainen. Lue ja olen varma, että pidät kurssista. Tässä on linkki.

Kuten aina, odotan teidän kommentteja tästä aiheesta. Jos sinulla on jotain sanottavaa, niin olet tervetullut.

Miten itsenäisesti johtaa viestintää maalaistaloon

Mitä etsiä ostaessasi kotiin

Ennen kuin ostat kiinteistön, jossa sinun on pudonnut omat verkkosi verkostot, sinun on tutkittava huolellisesti osto- ja myyntisopimus. On ehdottomasti määrättävä, että kaikki kehittäjän ehdot ja velvoitteet ovat puutteellisia. Pelkästään lupaukset, kuten sinä itse ymmärrät, ei ole sen arvoista. Kaikki on dokumentoitava.

Usein on olemassa sellainen asia kuin "rajapinnalla tapahtuva viestintä". eli itse tekniset verkot puuttuvat paikasta ja liittyvät vain rajaan. Täytäntöönpanosta vastaa omistaja ja vain hänen kustannuksellaan. Viestintä rajalla ei ole pahin vaihtoehto. On tilanteita, joissa kaikki tekniset verkot kulkevat kylän rajalla. Luvat saattavat olla vaikeita saattaa heidät sivustoihin. Joko naapurimaiden omistajat vastustavat tietoliikenneyhteyksiään viemällä heidän maansa läpi.

Jos myyntisopimuksessasi ei ole lainkaan viestin suorittamista, kannattaa miettiä. Sano, mitä haluat, mutta suorittaa apuohjelmat sivustolle itsenäisesti vaatii valtavia ponnistuksia, aikaa ja taloudellisia kustannuksia.

Analysoimme kaikki kohdat:

 1. Ajoitus ja kyky muodostaa yhteydet keskusverkostojen verkkoosi riippuvat niiden välisestä etäisyydestä. Mitä enemmän viestintä on, sitä vähemmän mahdollisuuksia käyttää niitä.
 2. Menettely asiakirjojen lähettämistä varten on lähes sama kaikkialla. Ensin kirjoitamme lausunnon viranomaiselle, jota tarvitsemme ja pyydämme antamaan meille teknisiä ehtoja. Toiseksi luodaan yhteysprojekti ja hyväksytään se asianomaisissa viranomaisissa. Kolmanneksi keräämme kaikki tarvitsemamme luvat.
 3. Suunnitteluverkostojen liittäminen voi tapahtua joko keskitetysti - jo olemassa olevasta ja lähellä järjestelmää tai paikallisesti, ts. itsenäisen järjestelmän luominen.

Miten kytkeä sähköä?

Jos aiot tuoda sähköverkon maatilaan, on syytä muistaa päivämäärä, jolloin Venäjän federaation hallituksen asetus nro 334 oli päivätty. Lähinnä, se toteaa, että energiayhtiölle ei ole oikeutta kieltää maanomistajaa suorittamaan sähköä maanomaansa rajalle, vaikka viittaakin teknisen kyvyn puuttumiseen. Päätöslauselmassa määritellään myös teknisten töiden ajoitus ja niiden kustannukset. Asiakirjan mukaan 15 kW: n kapasiteetista sähkönsiirto maksaa omistajalle 550 ruplaa. Omistajan on maksettava lisäkustannuksia. Nimittäin, jotta voisimme luoda täydellisesti virtalähdehankkeen ja tilata sen erikoisluvan saaneelta yritykseltä. Sitten hanke on hyväksyttävä. Tällaisten palvelujen hinta vaihtelee 80 000 ja 120 000 ruplan välillä.

Voit käyttää kotitaloudesi vesivarastoa käyttämällä kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen on lyödä kaivoa omalla alueellaan ja käyttää vettä itsenäisesti. Voit myös muodostaa yhteyden keskusvesiverkkoon.

Ensimmäisellä vaihtoehdolla kaikki on hyvin selkeää, rikki reikä ja käytä sitä. Toinen koskee paperityötä. Ensin sinun on toimitettava paikalliselle Vodokanalille hakemus teknisten ehtojen myöntämisestä keskusvesijärjestelmään. Hakemukseen on sisällytettävä suunnitelma omakustanne, omistus talon ja ympäröivän maan, kyselylomake, joka olisi paras suunnittelija. Sitten lähetämme uuden hakemuksen paikallisviranomaisille, jossa pyydämme lupaa yhteyden keskitettyyn vesihuoltoon. Jos yhteys vedenjakeluun tehdään tiellä, sinun on myös pyydettävä lupaa kyseisestä osasta vastaavilta viranomaisilta. Viimeinen vaihe on etsiä lisensoituja ammattilaisia, jotka tekevät työtä.

Lasketaan kaikkien hyväksyntöjen ja hyväksyntöjen aika on melko vaikea. Siksi neuvomme sinua yksinkertaisesti kärsivällisesti.

Miten yhdistää keskusviemäri

Se vie paljon paperityötä ja aikaa yhteydenpitoon viemäriverkostoon (vaikka on olemassa monia vaihtoehtoisia tapoja järjestää nämä viestinnät). Ensinnäkin kirjoitamme hakemuksen vettä ja jätevesiyhtiötä varten ja vaadimme teknisiä ehtoja. Yhdessä hakemuksen kanssa toimitamme kaksi kappaletta pinta-alasta (asteikko 1: 500 tai 1: 1000) sekä asiakirja, joka vahvistaa omistusoikeuden.

Teknisten ehtojen on sisällettävä keskusverkkoon liitettävä paikka ja menetelmä. On muistettava, että tekninen edellytys on voimassa vain kaksi vuotta liikkeeseenlaskupäivästä lähtien. Sitten luodaan projekti ja koordinoimme sen asianomaisten viranomaisten kanssa. Projektin mukaan yhdistämme viemäriverkostoon veden ja jätevedenkäsittelylaitosten työntekijöiden valvonnassa. Tämän jälkeen sivuston omistaja on velvollinen tuottamaan ja antamaan kyselyasiakirjoja. Ja kun kaikki tämä on valmis ja sopinut allekirjoittavan sopimuksen jäteveden keräämisestä viemäreillä.

Jos veden- ja jätevesien tapauksessa on vaihtoehto, kaasun syöttö ei ole aina mahdollista vain pääkaasuputken kaukana. Jos olet onnekas, on parempi aloittaa yhteysprosessi laskemalla kuinka paljon kaasu tarvitsee tarpeisiisi. Tämä vaikuttaa laitteiden valintaan, jotka tarvitset myöhemmin asennusta varten. Voit muodostaa yhteyden kaasuputkistoon, mutta tarvitset myös hankkeen, joka on sovitettava yhteen kaasuntuottajan kanssa. Rakentaminen voidaan aloittaa vasta, kun esine on rekisteröity virallisesti Luoteis-Venäjän liittovaltion piirikunnassa "Rostekhnadzor". Ja vasta, kun työkomissio allekirjoittaa vastaavan säädöksen, on mahdollista aloittaa toimintansa.

Kaasun tapauksessa on myös mahdollista varustaa itsenäinen kaasutus. Asenna kaasusäiliöt tähän. Nämä ovat erityisiä kaasusäiliöitä, jotka kaivaavat maahan talon vieressä.

Asiakirjat viestintään sivustoon

Yksi Venäjän yksityisen talon rakentamisen kalliimmista ja vaikeimmista vaiheista on viestinnän tekeminen. Erityisesti tämä asia on vaikea Moskovan alueella ja Moskovassa.

Niinpä siviililain mukaan energiansäästöä tarjoavien organisaatioiden on välttämättä tehtävä sopiva sopimus. Käytännössä he kuitenkin kieltäytyvät pääsemästä tällaiseen sopimukseen yksittäisten kehittäjien kanssa. Ja täällä, vaikka voisit pakottaa heidät tekemään niin tuomioistuimessa, et silti voi saada heitä antamaan niin monta kilowattia kuin tarvitset. Julkisten laitosten usein yksinkertaisesti puuttuu tekniset valmiudet heille. Ja vaikka voimajohto kulkee läheisesti omaisuuttesi kanssa, se ei ole tosiasia, että sinulla on oikeus liittyä siihen. Tosiasia on, että tällä rivillä on rajallinen teho, joka jaetaan tiettyyn määrään käyttäjiä.

Kaupungin vesihuollon tilanne ei ole parempi.

Yhteyden määrittäminen

Tältä osin ennen kuin hankit maa-alueen, sinun on selvitettävä, miten yhdistää kaikki tarvittavat tiedot:

 • on olemassa mahdollisuus kaatua
 • onko kaikkien käyttäjien riittävä vedenpaine,
 • Onko sinulla riittävästi voimaa sivustoosi,
 • Onko mahdollista kytkeä 380 volttia jne.

Toinen tärkeä asia on yhteyskustannukset.

Merkittävimmät kustannukset laskevat:

 • tekniset olosuhteet
 • koordinoinnin hankkeen rekisteröinti,
 • "Yhteys oikein".

Tekniset olosuhteet

Tekniset edellytykset asuinkerrostaloiden liittämiselle teknisiin viestintäjärjestelmiin osoittavat mahdollisimman suuren kuormituksen tason niissä paikoissa, joissa tietty objekti on kytketty niihin, sekä aiotun yhteyden aika. Löydät organisaatiosta, joka käsittelee näiden ehtojen toimittamista paikallishallinnossa. Yleensä teknisten olosuhteiden saaminen on melko pitkä käyttö (14 päivästä 90 päivään). Lisäksi sinun on kerättävä paljon erilaisia ​​asiakirjoja.

Yhteysprojekti

Yhteyden muodostamista hankkeen järjestää myös erityinen organisaatio. Se on sovitettava yhteen kaikkien sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat vastuussa johtavista viestinnöistä paikkakunnallasi. Epäilemättä kaikkialla on jotain maksaa.

Liitäntä oikealle

Saadaksesi asiakirjan, joka koskee rakennusten rakentamista koskevaa valtuutusta viestinnällä, sinun on otettava yhteyttä kaupunkisuunnitteluun ja arkkitehtuuriin. Tässä tapauksessa sinun on kirjoitettava lausuma, joka on osoitettu piirin päällikölle.

Lisäksi on tarpeen kerätä seuraavat asiakirjat:

 • Edellä mainittu lausuma piirin johtajalle.
 • Vetoomus aluepiirin päästä.
 • Kopio maan omistusoikeudesta. Sivustoon tarkoitetussa sarakkeessa on kirjoitettava "yksittäiset asuntorakentaminen".
 • Luonnokset kotitalouksille. rakennettu kahtena kappaleena. Tätä hanketta kehittää yksityinen henkilö tai organisaatio, jolla on toimilupa tällaiseen toimintaan.
 • Sivuston katastrofi.
 • Tekniset edellytykset talon kytkemiselle teknisen viestinnän järjestelmiin.
 • Suunnitelma maa (otetaan BTI).
 • Sivuston topografinen tutkimus asteikolla 1: 500.

Viestien asentaminen itse

Monet maanomistajat olivat vakuuttuneita siitä, että autonomisen viestinnän järjestäminen (ainakin lämmitys ja vesihuolto) on paljon halvempaa. Poraus on usein halvempaa ja asenna laadukas (ei halpa) pumppu kuin yhdistää se kaupunkien vesihuoltoon. Erityisesti, jos monet työstä itsestään ilman palkattujen työntekijöiden apua. Tai voit vuokrata naapurin "kylän pojat".

Itsenäinen lämmitys

Kun asennat itsenäistä lämmitystä, saat erinomaisen mahdollisuuden säästää sähkölaskutuksia, jotka kasvavat vuosi vuodelta. Loppujen lopuksi polttopuun ja kivihiilen voi hankkia edullisesti (polttopuut yleensä voidaan tuoda lähistöllä olevasta metsistä). Lisäksi kiinteän polttoaineen kattila on paljon halvempaa kuin sähkö- tai kaasukompressori.

Itsenäinen jätevesi

Myös autonominen voi tehdä ja viemäröintijärjestelmä. Et kuitenkaan voi säästää paljon tästä. Tosiasia on, että sinun on säännöllisesti kutsuttava erikoispalveluja reikien pumppaamiseen. Lisäksi sinun on käytettävä vettä taloudellisemmin. Tietenkin on mahdollista vähentää ongelmien määrää, jotka johtuvat hyvän septisen säiliön järjestelystä (eikä tavallisesta kuopasta). Vain sen rakenne on melko kallis. Mutta sitten et riippuu kenestäkään. Usein tapahtuu, että yksityisellä sektorilla ja maaseudulla ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa.

Putkien ja viemäriputkien asentaminen taloon ilman kellarista

Mitään ei voi helpottaa henkilön elämää, kuten apuvälineitä. Nykyään jopa mökeissä ihmiset yhdistävät vettä ja kaasua. Jos onnistut tuoda vesihuoltoa, tarvitset viemärijärjestelmän ja viemäriputken taloon ilman kellarista.

Yksityisen talon jätejärjestelmän järjestelmä

Riippumatta monimutkaisesta viemärijärjestelmästä on yleensä esitetty useissa osissa:

 • sisäinen osa - viestintä huoneessa;
 • ulkoinen osa - viestintä talon ulkopuolella;
 • septinen säiliö

No, jos mökin tai talon rakentaminen ja viemäröinnin asentaminen voidaan suorittaa samanaikaisesti. Tätä varten sinun on harkittava yksityiskohtaisesti yksityiskohtia ja vivahteita. Tällaiset hankkeet on luotava ottaen huomioon tarjonnan, kylpyhuoneiden ja kuoppien sijainti. Varmista myös, että voit käyttää mitä tahansa putkea puhdistukseen.

Kaaviokuva visuaalisesta juosta

Järjestelmää olisi kehitettävä nykyisissä olosuhteissa. Tässä on löydettävä sopivimmat ratkaisut, jotka mahdollistavat optimaalisen reitin putkilinjalle rakennuksen pohjaan, mutta jotka eivät salli maan tuhoutumista, samentumista tai muodonmuutosta.

Aseta putki pohjan alle

Sähkö voi olla mökillä mistä tahansa. Mutta jätevesi on erilainen. Tässä se ei toimi ja joutuu turvautumaan vakaviin rakennusongelmiin.

Levitä teräs- tai PVC-materiaaleja viemäreihin. Laita se, kaivaa vallihauta 2 m syvälle tai vähemmän. Sitten tämä oja tuodaan talon tuet. Kaivon parametrit riippuvat maaperän jäädytyksen syvyydestä.

Suoraan putkisto on tehtävä pohjan alapuolella. Näihin tarkoituksiin reikä pitäisi rei'ittää pohjaan. Jotta saat kaiken niin mukavaksi ja siistiksi kuin mahdollista, voit käyttää timanttityökalun etuja. Putki on asetettava erityisen tapauksen kautta.

Viemäriputken asentamisen ominaisuudet

Prosessi, jossa putki putoaa talosta kaatopaikalle tai tyhjennysletkuun, näyttää vain niin yksinkertaiselta. Itse asiassa se on varsin monimutkainen. Tässä on tärkeitä säännöksiä jäteveden toimittamisesta, joka on välttämättä otettava huomioon suunnittelussa ja asennuksessa.

Esimerkiksi useimmat ihmiset asentavat viemäriverkon säätiön alle. Tämä on asiaankuuluva ja voidaan tehdä tällä tavoin, mutta vain niissä tapauksissa, joissa pohja ei ole liian syvä ja septinen säiliö tai kaivo ei ole liian kaukana talosta.

Anna yksinkertainen esimerkki. Mökin pohja on enintään puolen metrin syvyydessä. Septinen säiliö on asetettu 3 metriä. Koska jätevedenkäsittelyjärjestelmän toiminta johtuu rinteestä, kuopan sisäänkäynnin ei tulisi olla korkeintaan 60 cm.

Tämä soveltuu, jos kaivo on tarpeeksi syvä. Jätesäde toimii tehokkaasti syvyyksissä, jotka ovat viemärin alapuolella. Kun jäteveden määrä nousee, jätevesi voi täyttää tyhjennysputken ja tulppa siellä.

Syväskanavat voivat merkittävästi vähentää jäätymisvaaraa. Lumi talvella on myös lämmitin. Jos yhdistät lumen puolen metrin kerrokseen, se suojaa järjestelmää luotettavasti jäädytyksestä.

Jos säätiö on syvä, sen alla ei ole kovin järkevää, ja joskus on jopa mahdotonta sijoittaa viemäreitä. On parempi jättää putkille reiät jalustan kaatamisen vaiheessa.

Jos jostain syystä on mahdotonta käyttää altaaseen, niin talon pohjassa oleva reikä tulisi tehdä mahdollisimman lähellä maan reunaa. Jäätymisvaaran poistamiseksi voidaan käyttää eristemateriaaleja.

Valmistamme putken asennusta

So. Ennen viemärijärjestelmää on valmistettava teräs-, sinkityt tai muoviset putkimateriaalit. Suosituista kooista - 32 mm. Jotta pituus ei saisi olla virheellinen, on otettava huomioon etäisyys etäisyydestä kotelosta saostussäiliöön ja lisättävä 50 cm.

Aseta putki pohjan alle

Tämä prosessi on melko monimutkainen. Ja jotta se olisi mahdollisimman helppoa, sinun tulisi soveltaa kaltevan porauksen tekniikkaa. Tämä on kalteva kaivo, joka kulkee pohjan pohjalle. Kautta kaikki järjestelmät tuodaan.

Tärkeintä tässä on oikea valinta kulmalle poraukseen. Kanava on porattava vasta, kun porauslaite on vaaditussa kohdassa. Koska poraus suoritetaan kallistuksen alapuolella, tulee olla vakio kulma. Poran on oltava hyvin hidasta.

Seuraavaksi sinun tulisi laittaa tähän kanavaan erityinen tapaus. Kotelon läpi pitää kaapeli pitää kiinni metallikaapelilla. Tämä helpottaa kaapelin vetämisen radalla.

Kuinka tehdä reiän betonista

Mikä tahansa pohja, erityisesti jäykistä materiaaleista valmistettu levy. Porausvaiheessa voi ilmetä halkeamia. Ammattilaiset usein väittelevät keskenään siitä, miten on oikeampaa sijoittaa viemärirakoihin säätiöön, eikä heillä ole yhteistä mielipidettä.

Esimerkiksi alusta ei ole varustettu teknisissä paikoissa tyhjennysputken alle. Kuinka tehdä se itse?

Rei'itysprosessissa erilaiset kovat ja kovat esineet voivat tavata. Kivet helposti tuhoutuvat jackhammerilla, räjähdys on helposti porattu perforatorilla. Jos ei ole perforatoria, lyö lävistin. Pöly on poistettava.

Viemärien asennuksen perussäännöt

Viemäriverkon kaaviot

Asennustyön suunnittelussa ja suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat keskeiset tekijät:

 1. Keräyksen tyyppi tai sijainti tai septinen säiliö.
 2. Käytetäänkö järjestelmää ympäri vuoden;
 3. Kuluttajien määrä;
 4. Palvelu - ammatillinen tai itsenäinen.

Pienille taloille edullisimpi on kaikkein kompakti järjestelmä yksinkertaisella järjestelmällä. Tällaiset hankkeet ovat edullisia ja usein tehokkaampia. Kun kaikki sisääntulopisteet ovat lähellä, voit käyttää yhtä nousupistettä.

Tämän järjestelmän asennus olisi suoritettava terveys- ja teknisten määräysten mukaisesti. Usein septisen säiliön ei pitäisi olla lähemmäksi kuin 5 metrin päässä asuinrakennuksesta. Jos etäisyydellä on puutetta, se voi johtaa säätiön halkeiluun. Jos etäisyys on liian suuri, putki usein tukkeutuu. Septisen säiliön on sijaittava 30 metrin päässä veden lähteestä. Älä asenna järjestelmää naapurin vieressä.

Aseta raita

Kerää ulompi osa alusta lähtien. On toivottavaa, että sillä on tekninen reikä, joka luodaan rakennusvaiheessa.

Putket on asennettava rinteessä vastakkaiseen suuntaan. Liitä putki suoraan kaivon pohjaan. Tämä prosessi sisältää puhdistamisen, voiteluputket, liittämisen.

puolueellisuus

Talon kuivatusmuoto

Putkien koko on 110 mm, se on 2 cm per metri. Tämä gradientti takaa tehokkaan jätevirtauksen. Jos teet reiän pohjaan pienemmällä kaltevuudella, veden liike hidastuu. Suuri kaltevuus johtaa liian nopeasti veden poistoon ja kiinteä osa jätevedestä pysyy putkessa.

Jos putkilinja kääntyy, on välttämätöntä soveltaa pehmeämpiä ääriviivoja. Jos järjestelmän pituus on yli 15 m, jokainen kierros on varustettava erityisellä tarkistuksella.

Tietoa lämmöneristyksestä

On tarpeen lämmetä viemäriverkostoa, jos reitti kulkee enemmän kuin maaperän jäädytys tai betonituen ulostulo. Nykyään ulkokäyttöön on olemassa tehokkaita nykyaikaisia ​​materiaaleja.

Putket yksinkertaisesti kääritään eristemateriaalilla ja sijoitetaan asbestisementtivaippaan. Suojella jätevesijärjestelmää jäätymiseltä alueilla, joissa se on hyvin kylmä, valtatie on varustettu sähköisellä lämmitysjärjestelmällä.

Kuinka täyttää kaivannon

Luuletko, ettei ole vaikeuksia ja ominaisuuksia? Mutta ei, se ei ole helppoa. On tarpeen täyttää viemärijärjestelmät erityisillä säännöillä. Näitä sääntöjä ja määräyksiä säännellään SNIP.

Näin kaivanto voidaan täyttää vasta sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat mittaukset ja lukemat ovat täysin sopusoinnussa hankkeen kanssa.

Nukkumisen pitäisi olla vähitellen. Ensin hiekkaa kaadetaan sivulta. Tämä olisi tehtävä pienessä kerroksessa. Sitten sinun täytyy tampata kaikki. Seuraavaksi kaada toinen kerros radan yli.

Lopulta nukahtava maaperä, joka pysyi luodon kaivamisesta. Jotta mahdolliset vauriot voitaisiin sulkea pois, tarkista, ettei maaperässä ole kiinteitä jäämiä, jäädytettyjä patoja. Suorita tämä vaihe tasaisella kerroksella.

Kuten näette, jätevedenkäsittelyjärjestelmän prosessi ei ole niin monimutkainen. Sopivalla määrällä sitkeyttä, asianmukaisten taitojen ja työkalujen saatavuutta - kaikki on mahdollista. Tärkeintä tässä on sääntöjen, suunnittelun ja turvallisuuden täydellinen noudattaminen. Ja sitten kaikki toimii.

Tietoliikenneyhteydet yksityisessä talossa

Tietoliikenneyhteyden asettaminen yksityiseen kotiin

Asiantuntijoiden asiantuntemus.

Hyvin usein poraus ja kaivon kehittäminen toteutetaan uusilla, vielä ei-varustetuilla alueilla. Useimmiten tällaisissa tapauksissa asennetaan kouru, pumppu ja automaattipakkaus. Veden käyttämiseksi - asenna vesihana.

Kun talon, kylpyläosaston tai muun rakenteen rakentaminen, johon liittyy vesipisteiden asentaminen, loppuu - herää kysymys ulkoisten vesihuolto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta.

Viestinnän rakentamista koskevat säännöt

Yksityisen talon tietoverkkojen lähettämistä on tarkasteltava hyvin perusteellisesti. Tässä on otettava huomioon, miten ja mihin aikaan niitä käytetään. Jos toiminta tapahtuu vain kausiluonteisesti, kevään ja syksyn välisenä aikana tiivisteen syvyys ei ehkä ole hyvä. Jos suunnitellaan vuosittain vesihuoltojärjestelmän toimintaa. Tämän syvyyden pitäisi olla maanpinnan alapuolella.

Teemme työtä ulkoisten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelusta ja asennuksesta paikoissa, joissa noudatetaan kaikkia vaatimuksia ja standardeja.

Työjärjestys ja siihen sisältyvät:

 1. Paikan tarkastaminen ja mahdollisuus tulla hydrauliseen viestintään rakennuksessa.
 2. Louhinta, kuva 1.
 3. Hydraulisen tiedonsiirron asettaminen, kuva 2.
 4. Organisaation sisäänpääsyn rakenne ja kattovalaisin, kuvat 3 ja 4.
 5. Liittyminen vesistöön.
 6. Järjestelmän tiiviyden tarkistaminen paineen alla vuodet ja kyyneleet, kuva 5.
 7. Backfill maaperään.

Vaatimukset munivien viestintävaatimusten osalta

 1. Kaivannon syvyyden tulisi olla vähintään 1,6 metriä (jos järjestelmän toiminta on koko vuoden).
 2. Leveys - vähintään 0,4-0,5 metriä.
 3. Hydraulijohdossa ei saa olla katkoja ja liitoksia maassa.

Työn aikana voi aiheutua lisäkustannuksia:

 1. Pohjaveden korkea taso, joka vaikeuttaa maanrakennustöiden toteuttamista.
 2. Lisäksi putkistoon voidaan asentaa lämmityskaapeli. Yleensä lämmityskaapeli asennetaan pystysuoraan osaan, jossa putki ulottuu 1,6 metrin syvyydestä ja tulee rakenteeseen.
 3. Jos rakennuksessa on kellari tai pohja, jonka syvyys on yli 1,6 metriä, on välttämätöntä tehdä putkisto putkistoon.

Joka tapauksessa talon hydraulinen tiedonsiirto on erittäin tärkeä yritys. Se riippuu kaikkien laitteiden mukavuudesta ja toimivuudesta.

Kun yritys "Water-Comfort" -asiantuntijat luovuttavat viestin, asiakas saa takuun kaikesta tehdystä työstä ja käytetyistä materiaaleista.

Tee pyyntö sivustoon, otamme sinuun yhteyttä ja vastaamme kaikkiin kysymyksiisi.

Rakennustekniikan asettaminen taloon

Miten pätevästi hoitaa eri viestinnän (vesi, viemäröinti, sähkö, kaasu) sijoittaminen yksityiseen taloon? Tämän artikkelin ohjeet auttavat sinua tämän kanssa.

On vaikea kuvitella modernin ihmisen asumista sellaisia ​​asioita kuin juokseva vesi, kaasu ja sähkö. Ilman heitä normaali elämä on mahdotonta. Laadukkaat työt talonvierailulle ovat erittäin tärkeä vaihe koko rakentamisprosessissa. Asennettaessa säätiö, varmista, että voit sijoittaa eri teknisen viestinnän maahantuloon ja poistumiseen.

Tärkeimmät tekniset viestinnät ovat:

Jokaisella luetelluilla konejärjestelmillä on omat ominaisuutensa asennuksen ja asennuksen aikana.

Kotitalouksien vesihuolto voi olla kahta tyyppiä: keskitetty ja yksityinen. Keskitetyn veden mukana toimitetaan yhteinen keräilijä ja puretaan taloon. Omalla vesihuollolla talon omistajalla on oltava lähde, josta on mahdollista ottaa vettä - kaivo tai kaivo. Sekä omalla että talon yleisellä vedenjakelulla on välttämätöntä laittaa putkia vesihuoltoon.

Aikaisemmin putkistoihin käytettiin metalliputkia. Nyt niiden käyttö on käytännössä hylätty. Pohjimmiltaan vesijohto on valmistettu polymeeriputkista - polyetyleeni, polypropeeni, polyvinyylikloridi, metalli-muovi. Suosituin ja halpa - putki, joka on valmistettu matalapainetusta polyetyleenistä. Suuri määrä käyttökelpoisia ominaisuuksia, saatavuus ja helppokäyttöisyys, hinta - tekijät, jotka tekivät polyetyleeniputken niin suosittu.

Asennettaessa putkistoa putki on sijoitettava mahdollisimman pitkälle maaperän jäädytyksen syvyyden alapuolelle - 1-1,2 metriä. Jos tämä ei ole mahdollista, vesiputket on eristettävä erityisillä materiaaleilla. Kaivannon pohjan tulee olla sileä, ilman suuria kuoppia ja kaivoja. Käännökset tulisi tehdä sujuvasti eikä oikealla kulmalla.

Ennen putken asettamista kaivannon pohjalle on täytettävä kerros hiekkaa - 5-15 cm paksu. Tähän kerrokseen asetetaan polyetyleenivesiputki. Putken asentamisen jälkeen on täytettävä 10-25 cm kerroksella seulottu maa. Paikoissa, joissa on suuria kuormituksia (autoliikenne, raskas liikenne), putken päälle on sijoitettava yksi rivi tiiliä ja kaivanto on peitettävä kokonaan. Jonkin ajan kuluttua, kun maa asettuu, voit lisätä maata tason tasolle.

Talon kaasutuksen toteuttaminen voi olla vain erityisopetuksen oppilaitoksissa hyväksyttyjä työntekijöitä. Kaasutustoimintaa harjoittavalla yrityksellä on oltava asianmukainen kaasupalvelulupa.

Periaatteessa maakaasuputket on myös valmistettu polyeteenistä. Siksi niiden asennusvaatimukset ovat samankaltaiset. Myös kaasuputkessa maadoitettaessa on asetettava sähköjohdin päälle. Tämä helpottaa kaasuputkien havaitsemista ja korjaamista onnettomuustilanteessa.

Kaasuputket, jotka kulkevat talon julkisivujen ulkopuolella. Kun asennat ne, sinun ei pidä unohtaa jättää aukkoa talon eristyksen lisäämiseksi. Putket on kiinnitettävä tiukasti seinään metallisilla kiinnikkeillä. Kaasuputket on maalattava kahdella tai kolmella kerroksella keltaista maalia. Estetiikan lisäksi maalaus toimii suojatoiminnolla, joka toimii korroosiosuojana metallille.

Talon sähköinen kytkentä toteutetaan vain energiapalveluasiantuntijoilla, joilla on lupa ja lupa suorittaa nämä teokset. Virtakaapeli voidaan suorittaa ilman ja maan päällä. Asennettaessa sähkökaapeli maan alla, on ehdottomasti suojattava se paikoissa, joissa on todennäköisesti suuria kuormituksia tiilillä. On tarpeen ilmoittaa kaapelin sijainti erityisellä tarralla

Lisäksi on erittäin kätevää päästä taloon ilmalla käyttämällä eristettyä CIP-kaapelia. Katso: SIP-kaapeleiden etuja kun asennat ilmajohtoja.

Viemäriverkon laitetta varten kaikkialla sovelletaan muovisia putkia. Yläkerta ja putki WC: stä - putki, jonka halkaisija on 110 mm. Kaikista muista putkistoista voit käyttää putkea, jonka halkaisija on 50 mm. Asennettaessa viemärijärjestelmää on välttämätöntä välttää mahdollisuuksien mukaan kääntö oikeaan kulmaan. Normaali viisto putkilinjaan - 3 cm lineaarimittarilla.

Sisätiloissa putkistot jätevedelle on kiinnitettävä hyvin seiniin ja lattiaan erityisten kiinnittimien avulla. Asentaessasi putket maahan - herätä pohjan pohja hiekalla ja aseta tiilet putken yli. Voit myös lämmittää viemärijärjestelmää, vaikka sitä ei olekaan erityistä tarvetta - asianmukaisesti asennetulla järjestelmällä putken tyhjennys maahan on kuiva eikä jääty. Lisätietoja tästä löytyy: Ulkoisen ja sisäisen jäteveden käsittelyn ominaisuudet.

Teknisen viestinnän käyttöönottoon liittyvän työn korkealaatuinen suorituskyky on avain heidän erinomaiseen työhönsä ja pitkäikäisyyteen. Ajoittain sinun on tarkistettava kaikki tekniset järjestelmät ja tehtävä ennaltaehkäisevät korjaukset.

Kuinka luoda
mukavuutta talossa
tee se itse

Asennus- ja laitekommunikaatiot rakennuksessa

17. toukokuuta 2014 / Awtor: Purich Valery

Hei, rakkaat ystävät.

Tämän päivän artikkelimme aiheena on talon tekninen viestintä.

Rakennat talon. Vierailuaan arkkitehtiin ja hankkeen valitsemiseen. ja myös puhui geologeille, voit aloittaa talon rakentamisen. Ja on aika huolehtia niin tärkeästä vaiheesta kuin teknisen viestinnän laite. jota aiot viettää uudessa kodissa. Nämä ovat virtalähde, ilmanvaihto, lämmitys, kaasun toimitus, vesihuolto, viemäröinti jne.

Projektinvalinnan vaiheessa kannattaa käydä läpi laaja-alainen teknisen viestinnän projekti. Tällainen hanke olisi toteutettava organisaatioilla, joilla on asianmukainen pääsy tällaiseen toimintaan. Hanke on sovittava kaikkien asianosaisten organisaatioiden kanssa eikä riko paikallisen lainsäädännön normeja ja vaatimuksia.

Jos et tee tällaista työtä, sinun on jatkuvasti rakennettava ja uudistettava jotain talon rakentamisprosessissa, jotta kaikki talon tekniset viestinnät saataisiin noudattamaan. Ja tämä on täynnä taloudellisia menetyksiä ja ajanhukkaa.

On tärkeää aloittaa heidän kanssaan, sillä viestintä on elintärkeää tulevalle kodukselle.

Ilman niitä et voi luoda mukavaa työympäristöä rakennustyömaalla.

Ja mikä on tärkeää, melkein kaikki teknisen viestinnän putkijärjes- telmä alun perin asetettiin tulevalle säätiölle jo ennen rakentamisen aloittamista.

Joten maanalaisen maanviljelytekniikan järjestelmä on rakentamisen seuraava vaihe talon rakentamisen aikana.

Ennen nollavaiheen aloittamista - perusta-, kaivaus- ja louhintatyön tekeminen on tärkeää ennakoida erilaiset organisaatiosäännöt teknisen viestinnän valmisteluun ja käyttöönottoon. Tämä on tehtävä, jos et halua purkaa olemassa olevaa säätiötä.

On huomattava, että teknisen viestinnän asentaminen ja asentaminen on yksi rakennustesi kalliimmista töistä. Rakentamisen nykytilanne on sellainen, että sähkön, veden ja kaasun sähkösuunnitteluun on asennettu suuri byrokraattinen byrokratia ja byrokratia, jolla on kaikki seuraukset.

Joten, ole valmis siihen, että tarvitset pitkän kävelyn eri tilanteissa. Ja se vaatii paljon aikaa, paljon kärsivällisyyttä ja huomattavia aineellisia kuluja. Mutta täällä et pääse mihinkään. Loppujen lopuksi tämä on vaikea, mutta välttämätön askel.

Elintärkeä viestintä, jota ilman on mahdotonta kuvitella moderni talo, sisältää sähkö-, viemäröinti-, vesihuolto- ja lämmöntuotannon.

Ensinnäkin on välttämätöntä huolehtia sähkön toimittamisesta rakenteilla olevaan taloon.

Ennen perustan aloittamista on ratkaistava kaikki yhteysongelmat paikallisen virtalähdeorganisaation kanssa. Näitä ovat erilaiset asiakirjat, kuten hyväksynnät, kapasiteetin jakaminen, maksu. Nämä ovat kalliita ja melko pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka voidaan ja pitäisi ratkaista kauan ennen talon rakentamista (jos mahdollista vuoden tai kahta vuotta). Ja vasta sen jälkeen voit siirtyä suoraan rakentamiseen.

Jos sivustosi lähellä on virtajohto, tämä yksinkertaistaa asioita hieman. Sinun on otettava yhteyttä alueelliseen sähkönsyöttöorganisaatioon - RES, jolla saat käyttöoikeuden sähkön liittämiseen. Siinä määrität tehon rajan ja saat tekniset ehdot sähköverkkoon kytkemiselle. Sähkön johtaminen uudelle alueelle on melko pitkä ja kallis menettely.

Sähköpulaa ovat yleisiä. Tältä osin RES jakaa tai ehdottaa muuntaja-asemien rakentamista ja syöttökaapelin sijoittamista asiakkaille. Yksityisen elinkeinonharjoittajan puolesta tämä on melko kallis tapahtuma, ja hän yksin, yleensä, ei voi tehdä sitä. Tällöin paras vaihtoehto on yhdistää naapureihin, joilla on samat tehtävät. Ja sitten kaikki tämä työ sähköjohdotuksen ei ole niin paljon osui taskuun. Näin teet sähköverkon useassa osassa kerralla.

Jotta rakennustyöt saataisiin ajoissa, on parasta aloittaa kaikki tämä työ sähköntuotantoon välittömästi maa-alueen oston jälkeen.

Ja niin, kun olet tuonut sähköä, voit siirtyä muuhun tyyppiseen työhön. Mutta työhön tarvitset ainakin vettä. Ei vain rakentamiseen, vaan myös myöhempään elämään.

Vettä voidaan saada kolmella tavalla.

Ensimmäinen. Helpoin ja edullisin on liittää olemassa olevaan vesihuoltoon. Mutta jos tämä etäisyys on yleensä useita satoja metrejä, tämä on myös kallis ilo eikä aina ole mahdollista.

Toinen tapa on hyvin. Hyvin rummut, renkaat laitetaan, pumppu putoaa ja maanalaisista lähteistä tulevaa vettä pumpataan. Mutta sitä ei ole aina mahdollista käyttää, koska vesimäärät, joissa on juomavettä, ovat syviä ja melko vaikeaa päästä niihin.

Sitten kolmas tapa on kaivo. Se suoritetaan geodeettisten tutkimusten jälkeen käyttämällä porauslaitetta. Reikä on tehty, putki laskeutuu juomaveden tasolle, ja vesi syötetään ylhäältä sähköpumpun avulla. Tämä on myös kallis toimenpide, koska syvän uunin mittari maksaa paljon, ja sen syvyys voi vaihdella 20: stä 150 metriin.

Siksi naapurimaiden rakennustyömaat toimivat yleensä yhdessä ja syövät hyvin altaaseen. Tämä on kannattavin ja sopiva tapa tarjota koti tai koko talonrakennus, jossa on hyvää juoma-artesia-vettä.

Jokaiseen taloon on asennettu pumppausasema, vesisuodattimet asennetaan veden ja sen sisältämien suolojen ja mineraalien koostumuksen mukaan ja riippuen siitä. Tätä varten sinun on annettava veden laboratoriolle sen kemiallisen koostumuksen määrittämiseksi. Tämän perusteella erikoistuneet organisaatiot, jotka osallistuvat suoraan vedenpuhdistukseen, suosittelevat sopivia puhdistussuodattimia ja pumppaamoja. Lisätietoja tästä voit lukea täältä.

1. Jos on olemassa keskitetty vesihuoltoverkosto, on tarpeen ottaa yhteyttä vesilaitoksen organisaatioon asuinpaikassa ja pyytää toimittamaan tekniset eritelmät vesihuoltoverkkoon liittymisestä. Se on sanottu, helpoin vaihtoehto.

2. Jos tällaista vesiverkkoa ei ole, niin sinun on löydettävä muita vesilähteitä.

Voit rakentaa kaivon, jos pohjavesi on yli 20 metriä. Samalla veden laadun on täytettävä juomaveden terveysvaatimukset. Kuten ymmärrät, tämä on edullisin ja edullisin tapa saada juomavettä. Mutta on joitain haittoja. Tärkeintä on, että on erittäin harvinaista löytää sopivanlaatuinen vesi niin syvyyteen. Ja tämä on tosiasia.

Ja jos pohjavesi on suurella syvyydellä, sinun täytyy kutsua geologinen etsintä sivustolle poraamaan syvä kaivo ja saada vettä. Tämä järjestelmä on kalliimpaa kuin kuoppa, mutta veden laatu on jatkuvasti korkeampi.

Jos haluat käyttää tuotettua vettä elintarvikkeisiin, sinun on välttämättä analysoitava ja saatava hyväksyntä asiaankuuluvissa tapauksissa.

Joten talosi on jo toimitettu sähköllä ja vedellä. On vielä yksi ongelma - käytetty vesi on poistettava ja hävitettävä jonnekin.

Viemäreitä on kolme:

Tämä on helpoin, edullisin ja tuttu menetelmä. Tällaisen kaivon rakentamiseksi on tarpeen kaivaa se, tehdä tiili- tai betonipohja ja tiivistää seinät.

Järjestelmällisesti puhdistamot on puhdistettava, mikä aiheuttaa tiettyjä vaikeuksia. Tulee myös epämiellyttävä haju, joka on epämiellyttävä esikaupunkirakentamisessa.

Seuraava tyyppi on septiset säiliöt.

Ne ovat viime aikoina erittäin suosittuja ja niitä käytetään jäteveden käsittelyyn. Septiset säiliöt ovat sarja suljetuista aluksista, jotka on haudattu maahan, jossa jätevesi kaskadia säiliöstä toiseen. Jokaisessa säiliössä kerrostetaan eri tiheys- ja koon omaavia partikkeleita.

Tämän seurauksena vettä virtaa ulos viimeisestä säiliöstä niin sanottuihin tyhjennyskenttiin, joilta ei käytännössä ole haitallisia epäpuhtauksia. Nämä valuma-alueet on tehty raunioista ja hiekasta. Siellä kaikki jäännösvesi suodatetaan, niin kutsutaan "luonnollista suodatusta", ts. se kulkee hiekan ja viemäripinnan läpi ja tulee lähes puhtaaksi.

Nämä suodattimet tyhjennetään tietyllä taajuudella - kerran 3-5 vuoden välein. Järjestelmän toinen ominaisuus on se, että myös maahan pudotut astiat on puhdistettava säännöllisesti - 1-2 kertaa vuodessa.

Kolmas tehokas järjestelmä on biologinen käsittelyasema.

Cesspool Viemäröinti-saostussäiliö biologinen käsittelyasema

Tämä on niin kutsuttu aerobinen jäteveden käsittely. Kaikkien kaupunkien jätevedenpuhdistamot perustuvat tähän periaatteeseen, koska ne ovat tehokkaimpia. Yksinkertaisesti nämä asemat ovat paljon pienempiä niiden ominaisuuksien ja ulottuvuuksien suhteen, jotka sopivat yhteen taloon tai mökkijärjestelmään. Heillä on vain toinen tarkoitus ja kapasiteetti.

Mikä tämä asema on? Tämä on ilmatiivis astia, jonka mitat ovat 1 m 1 m ja syvyys 1-3 metriä, joka on haudattu maahan. Kompressoreita on useita, jotka pakottavat ilmaa säiliöön ja mahdollistavat bakteerien kehittymisen. Näiden mikrobien elintärkeän toiminnan prosessissa syövät ruoka-aineita ja rasvakertymiä.

Kaikki se menee jätevesiin, ne kierrätetään ja sen seurauksena saadaan pieni määrä lietettä, jota voidaan myöhemmin käyttää lannoitteena. Tämän puhdistuksen avulla katsotaan, että vesi puhdistetaan 98%: lla. Tämä vesi ei ole toivottavaa juoda, mutta voit kastella ilman ongelmia.

Kaikissa näissä järjestelmissä on SES-sertifikaatit. Uskotaan, että ne ovat kannattavimpia, ympäristöystävällisiä eläviä, puhtaita ja eivät aiheuta haittaa luonnon ympäristölle.

Vertaamalla suoraan kolmea järjestelmää voidaan sanoa, että kaikilla niillä on etuja ja haittoja. Kahden viimeisen päivän osalta biologinen puhdistusjärjestelmä, toisin kuin septinen järjestelmä, vaatii sähkön kytkemistä siihen kompressorien ja pumpun liittämiseksi.

Ja jos aseman virransyöttö pysähtyy yli kaksi päivää, kaikki sen sisältämät bakteerit kuolevat. Mutta mielestäni meidän aikanamme ei ole suuri ongelma, ja on mahdollista saada aikaan jatkuva sähkön toimittaminen jätevedenpuhdistamolle.

Yhteenveto.

Jos maa-alueen vieressä ei ole keskitettyä viemäriverkkoa, sinun on rakennettava paikallinen viemäriverkko.

1. Yksinkertaisin on sump. Edullinen rakentamiseen, mutta ei hygieeninen ja vaatii jatkuvaa puhdistusta sen täyttämisen jälkeen.

2. Toinen tyyppinen viemäriverkko on septinen säiliö. Se on taloudellinen, tehokas ja hygieeninen, mutta vaatii jälleen säännöllistä puhdistusta 1-2 kertaa vuodessa.

3. Kolmas järjestelmä on paikallinen käsittelylaitos. Tämä on jäteveden biologinen aerobinen käsittely. Tämä on pisimmälle edistyksellistä tekniikkaa tähän saakka, samoin kuin ympäristöystävällinen, mutta myös melko kallis.

Pipeline säätiön alla

Jotta voit täyttää säätiön, sinun on ensin sijoitettava sähkö, vesi ja jätevesi. Kaikki nämä viestit on syötettävä ja asetettava. Ja sitten voit rakentaa säätiön.

Ensimmäinen vaihtoehto. Vesijohtoveden putkisto, viemäriputket on sijoitettava alhaisempiin maaperän jäädyttämiseen alueella. 1,5 metrin syvyydellä tehdään kaivanto ja viemäriputki asetetaan rinteeseen.

Toinen vaihtoehto. Viestintälaite on nyt mahdollista 1,5 metrin syvyyteen, mutta 0,8-1 metriä. Mutta on tarpeen asettaa erityisiä sähkökaapeleita, jotka lämmittävät putkia ja estävät veden jäätymisen alhaisissa lämpötiloissa. Tämä pätee erityisesti vesijohtojen putkiin.

Vesijohtoputket ja viemäriverkko on asetettava ennen kuin pohja on asennettu. Kaikki tämä on asetettava alle maan jäädyttämisen taso tai eristettävä sen mukaisesti.

Jos et tee näitä töitä ennen perustuksen asentamista, putkien asentamista varten ne täytyy purkaa osittain. Ja tämä on täynnä seurauksia: säätiön sileys, joka johtaa seuraaviin seinämuutoksiin ja erilaisiin vääristymiin.

Viestinnän aihepiirin loppuun saattaminen on tarpeen sanoa lämmityksestä. Alueellamme, ilman sitä, on mahdotonta kuvitella taloa tai mökkiä. Pienissä maalaistaloissa laittaa liesi lämmitys. Tämä on kannattavin, halpa ja yksinkertainen lämmitys. Mutta ei ole aina helppoa lämmittää suurta maalaistaloa tällaisella lämmityksellä tai vain talon. Se on 21. vuosisata kadulla ja ihmiset haluavat elää mukavasti, eivät häiritse lämmitystä kotinsa. Kukaan ei halua sulaa liesi kahdesti päivässä, vaan vain tehdä sen lämmittämiseksi.

Luonnollisesti on olemassa moderneja lämmitysjärjestelmiä - vesi, sähkö, yhdistetty, joka voi toimia automaattitilassa ilman minimaalista ihmisten osallistumista. Riittää, että asetetaan tarvittavat lämpötilan säätöparametrit ja suoritetaan seuranta.

Taloa voidaan lämmittää sähköllä. kaasu, neste tai kiinteä polttoaine. Sähkö lämmittää taloa on mielestäni helpoin, mutta se on erittäin kallista. Mutta yhdistää se muiden polttoainetyyppien kanssa on mahdollista ja jopa välttämätöntä, jos sähkönkulutuksen yöpymisaste on alhainen.

Vesilämmitys. Se vaatii kattilan lämmittämään jäähdytysnestettä (tavallisesti vettä). Kattilat ovat kahta tyyppiä: kaasua, nestemäistä tai kiinteää polttoainetta ja sähköä.

Kaasukattilat ovat tällä hetkellä taloudellisin ja hyväksyttävin, koska niiden tehokkuus, inhimillisten tekijöiden puute, eli - kattila toimii automaattisesti. He summattivat kaasun, aloittivat kattilan, säätävät lämpötilan ja sitten automaatio on jo käynnissä ilman sinun osallistumista. Kaasukattiloissa on yleensä kaksi piiriä: lämmitys- ja kuumavesipiiri.

Tämän järjestelmän suuri ja vakava haittapuoli on välttämättä sovitun hankkeen ja yhteyden saatavuus. Ja tietenkin, onko sinulla kaasuputkea alueellasi? Jos kyllä, niin sinun pitäisi työskennellä kovaa ja liittää kaasun lämmittämiseen talon. Tällä hetkellä se on tehokkain ja halvin lämmitysmuoto.

Jos kaasua ei ole, niin sinun on käytettävä muita polttoainetyyppejä - nesteitä tai kiinteitä.

Nestemäisen polttoainekattilan etuna on myös se. Tärkeintä on, että tällainen lämmitys on itsenäistä. Polttoaineen valmistelu kauden alussa ja täyttö säiliössä, et voi pelätä, että jätät lämpöä koko lämmitysjakson ajan. Nestemäisen polttoaineen täydellinen kapasiteetti ei voi pelätä ulkoisia ihmisen aiheuttamia ja luonnonkatastrofeja. Tämä on yksi sen suurista eduista. Mutta on myös haittoja. Tämä on tällaisen polttoaineen korkea kustannus. Ei ole minkäänlaista mennä.

Kiinteät polttoaineen kattilat ovat myös hyvin yleisiä monissa kodeissa. He voivat käyttää polttopuuta, hiiltä ja niin sanottuja pellettejä. Pelletit ovat raaka-aineita, jotka on tuotettu metsäteollisuuden jätteistä: sirut, puiden hiottu kuori, solmut. Niillä on erittäin korkea hyötysuhde, ne polttavat hyvin ja antavat korkean lämpötilan. Tämän järjestelmän haittapuoli on bunkkerin laite ja sen jatkuva täyttö pellettien kanssa. Ei ole toivottavaa pitää ne suurina määrinä, koska tämä materiaali on hygroskooppinen, se saa paljon kosteutta ja siten vähentää sen tehokkuutta. Se on myös nykyisin edullisin polttoaine. Mutta pellettikattilan laitteet ovat kalliimpia kuin nestemäinen tai kaasukattila.

Jos aiot tehdä töitä lämmöntuotannossa kotona, sinun tulisi tietää, että tällaisia ​​lämmityslaitteita on:

Tämä on perinteinen todistettu lämmityslaji. Se on edullinen ja suhteellisen halpa. Mutta hänen työnsä vaatii henkilön välittömän ja pysyvän läsnäolon;

- sähkölämmitys - yksinkertaisin asennus, mutta kalliin toimimaan sähkön korkeiden kustannusten vuoksi;

- lämmitys kaasukäyttöisten lämmöntuottajien kanssa. Tämä on halvin lämmitysmuoto. Valitettavasti kaasua ei kuljeteta kaikkialla.

Yleensä talot yhdistävät useita lämmitystyyppejä.

Joten perehdyttiin tarvittaviin järjestelyihin teknisen viestinnän organisoinnille. Siksi niitä kutsutaan tekniikaksi, koska ne tarvitsevat teknistä ajattelua ja tietämystä. Aseta teknisen viestinnän talossa, jos ihmiset ymmärtävät tämän.

Kun suunnittelet ja järjestävät viestintää, pidä mielessä, että tämä on vastuullinen ja erittäin vakava asia. Monet ihmiset ajattelevat, että he voivat tehdä kaiken itsensä ja turvautumatta asiantuntijoihin.

Ole varovainen ja anna tämä yritys ammattilaisille.

Laitteiden tekninen viestintä talossa. prosessi on pitkä, kallis ja vaatii ammattilaisten osallistumista erilaisista teknisistä palveluista.

Viestintä sisältää:

1. Virtalähde olemassa olevien tai uusien sähköverkkojen liittämisen yhteydessä;

2. Vesihuolto, joka kytkeytyy keskusverkkoon tai kaivamalla kaivoa tai poraamalla kaivo veteen;

3. Jätevesijohdotukseen liittyy yhteyden muodostaminen keskitettyihin verkkoihin tai autonomisten: septisten säiliöiden, paikallisen jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkostojen rakentamiseen;

4. Tulevan talon lämmitys voi olla uuni, sähkö, kaasu, kiinteä tai nestemäinen polttoaine.

Kaikki tekniset viestinnät kotona edellyttävät asianomaisten valvontaviranomaisten hyväksyntää. Teknisen tuen järjestämisen jälkeen voit aloittaa säätiön asettamisen. Tulevainen artikkeli on omistettu tähän.

Kiinnitä huomiota: Haluan esittää huomionne ilmaisen videokurssin teknisen viestinnän asennuksesta omiin käsiisi:

"Kuinka välttää lämmitys-, vesihuolto- ja viemäröintisysteemien asennuksen virheet kotonasi?"

Tekijä Dmitry Shumakov on alan ammattilainen. Lue ja olen varma, että pidät kurssista. Tässä on linkki.

Kuten aina, odotan teidän kommentteja tästä aiheesta. Jos sinulla on jotain sanottavaa, niin olet tervetullut.