Online-laskin, joka laskee betonin monoliittisen kaistaleen koon, raudoituksen ja määrän.

Ohjelma "Säätiö" suorittaa maaperässä toimivien rakenteiden laskelmat.

Laskennan teoriat on otettu asianomaisilta SNiP-sivuilta sekä käsikirjoista ja niiden liitteistä tai yliopistojen oppikirjoista. Jälkimmäisessä tapauksessa laskelma tehdään pääsääntöisesti useiden teorioiden mukaan siten, että käyttäjällä on mahdollisuus vertailla ja arvioida tuloksia.

Ohjelma "Säätiö" on suunniteltu tekemään laskelmia maaperässä toimivista rakenteista. Nykyään ohjelma toteuttaa kaikki laskelmat SNiP 2.02.02-83 * "Rakennusten ja rakenteiden perusteet", SP 50-101-2004 "Rakennusten ja rakenteiden perustusten ja perustusten suunnittelu ja rakentaminen", SNiP 2.02.03-85 "Pile Foundations ", SP 50-102-2003" Pallosäätiöiden suunnittelu ja asennus ", SNiP 2.02.05-87" Dynaamisten kuormien koneiden perustukset "sekä lähes kaikki laskelmat SNiP 2.02.04-88" Perämafrostin perustukset ja perustukset " mukaan lukien lämmöntuotanto.

Yhtiö "CSoft" on lisenssinsaaja ja sillä on ei-yksinoikeus levittää LLC: n PSP "Stroyexpertiza" -ohjelmistoja ja teknisiä tukiohjelmia.

Saat yksityiskohtaista tietoa hinnoista sekä OOO PSP Stroyexpertiza LLC: n ostosohjelmista sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse +7 (495) 913-2222.

Tällä hetkellä ohjelma "Säätiö" toteutti kaikki ilman poikkeuksellisia laskelmia, joita säännellään:

 • SNiP 2.02.02-83 * "Rakennusten ja rakennelmien perustukset";
 • SP 50-101-2004 "Rakennusten ja rakenteiden perustusten ja perustusten suunnittelu ja asennus";
 • SNiP 2.02.03-85 "Pallosäätiöt";
 • SP 50-102-2003 "Pallosäätiöiden suunnittelu ja asennus";
 • SNiP 2.02.05-87 "Dynaamisten kuormien koneiden perustukset"
 • sekä lähes kaikki laskelmat SNiP 2.02.04-88 "permafrost-pohjaisten säätiöiden ja säätiöiden", mukaan lukien lämmöntuotanto.

Lisäksi tehdään useita etsittyjä laskelmia, jotka eivät ole SNiP: n osaa.

Ohjelma suorittaa laskutoimitukset:

 • nauha ja pylväs luonnollisesti;
 • pidätinseinät luonnollisesti;
 • sedimentit ja kellari rulla luonnollisesti (3 teoriaa);
 • kohoaminen, nosto ja kutistuminen turvotuksen aikana, suffuusisaostus;
 • sademäärä ottaen huomioon naapurisäätiöiden vaikutus;
 • hihna ja pylväspila;
 • kiinnitysseinät paalupohjalla;
 • grillauksen saostuminen pitkin holkkoa ehdollisena kellarina (ottaen huomioon kielteinen kitka);
 • erillinen kasa pystysuoralle kuormalle (ottaen huomioon kielteinen kitka);
 • erilliset paalut vaakasuoralle kuormalle ja vääntömomentille;
 • erillisen paalun saostuminen;
 • paalujen kantavuus kenttäkokeiden tulosten perusteella;
 • rakenteiden vahvistaminen;
 • kustannukset (budjetointi) laskennalliselle rakenteelle;
 • T-palkki ja suorakulmaiset palkit luonnollisesti (3 teoriaa);
 • suorakulmaiset levyt luonnollisesti (3 teoriaa);
 • suorakaiteen muotoiset levyt paalusäätiössä (2 teoriaa);
 • dynaamisten kuormien koneiden (myös kasa) perusteet:
  • määräajoin,
  • pulssi,
  • rento,
  • kinemaattinen jännitys;
 • pohjaisten perusteellisten perustusten vakaus maassa (2 teoriaa);
 • maaperän säätöjen vakaus matala;
 • erilaisten materiaalien ja rakenteiden levytyökalu (3 teoriaa);
 • säiliöiden perustukset (teräsbetoni- ja soraelementit, pinoihin kuuluva levy);
 • sedimentit ja pohjalevyjen rulla luonnollisesti (3 teoriaa);
 • liitteenä olevan rakennuksen vaikutus nykyiseen ja päinvastoin;
 • sedimentit ja pohjalevyjen tela paalupohjaan (4 menetelmät);
 • ankkurilevyt ja perustukset (5 tyyppiä, mukaan lukien yhteistoiminta);
 • kaavioita eri osista suunnitelmaan;
 • putkien ja tunneleiden erilaiset muodot;
 • pohjat, seinät ja yksittäiset paalut permafrost;
 • permafrost-maaperän lämpökäsittely;
 • maanalainen lämpötila ja tuuletusmoduuli permafrostille;
 • rakenteiden vakaus jään huojunnan aikana;
 • epäsymmetriset kitkavoimat pinnalle maaperälle;
 • nostetaan paalua samalla liottamalla turvotusmaata;
 • maanpinnan rinteillä;
 • perusrakenteiden vahvistaminen eri tavoin;
 • etäisyydet ja muodonmuutokset ajettaessa pilareita tai uria lähellä rakennuksia;
 • kuormitukset hydraulirakenteissa (aalto, jää ja laivoista).

Laskenta perustusten, grillausmateriaalien ja seinämien seismisille kuormille millä tahansa pohjalla on toteutettu.

 • Uuden version rekisteröintiin liittyvät muutokset.
 • Muutti perusrullan laskemista paalupohjaan.
 • On tehty muutoksia, jotta ohjelma voidaan käynnistää oikein tietokoneella Windows Server 2008: n avulla.
 • Korjattu sovelluksen kaatuminen käynnissä joissakin käyttöjärjestelmissä.
 • Puhallusmaiden pylväspohjien laskemista on selvennetty.
 • Sarakepohjien laskemiseen on tehty muutoksia, kun perusta on repeytynyt.
 • Windows 98;
 • Windows 2000;
 • Windows XP;
 • Windows Vista;
 • Windows 7;
 • Windows 8;
 • Windows 10.

Kuinka lasketaan säätiö (laskin)?

Rakennuksen rakentaminen alkaa projektin kehittämisestä, määrittelee materiaalien tarpeellisuuden ja laskee arvioidut kustannukset. Ennen työskentelyn aloittamista on tärkeää valita perustan tyyppi ja rakenne, joka varmistaa rakenteen vakauden ja kestävyyden. Tietokoneen perustekniikan tuntemuksen ansiosta laskin antaa nopeasti laskea betonin määrän sekä määrittää teräsvahvistustarvetta ja muita tarvittavia materiaaleja. Laskelmissa voit käyttää säätiön online-betonilaskin tai tehdä itsenäisesti laskelmia.

Kuinka lasketaan talon säätiö

Kuinka määritellä oikein materiaalin kulutus säätiössä - valmistautua laskelmien toteuttamiseen

Ennen rakennustöiden aloittamista on tärkeää määrittää oikein rakennusmateriaalien tarve. Näin voit suunnitella kustannusten määrän ja käyttää järkevästi käytettävissä olevia taloudellisia resursseja. Koska talojen rakentamista edeltää perustuksen rakentaminen, on alkuvaiheessa tarpeen laskea perustan täyttämiseen tarvittava betoniseoksen määrä. Peruslaskennan suorittamiseksi tarvitaan laskin.

Kustannuslaskentaa voidaan tehdä eri tavoin:

 • valmiin ohjelman avulla. Ammattikäyttöön tarkoitettujen säätiöiden lasku laskin auttaa nopeuttamaan laskelmia;
 • suorittaa laskenta käsin. Yksinkertaisen laskimen avulla on helppo laskea betonin määrä säätiössä suurella tarkkuudella.

Laskennassa on otettava huomioon, että betoniliuoksen määrä mitataan kuutiometreinä eikä litroina tai tonnilta. Tästä johtuen laskentamenetelmässä saavutamme betonikoostumuksen tilavuuden eikä painoa. Ennen laskujen aloittamista on määriteltävä alustan tyyppi ja rakenne.

Tätä varten sinun on suoritettava useita toimintoja:

 • suorittaa geodeettisia tutkimuksia. Ne auttavat määrittämään pohjaveden pinnan, maaperän ominaisuuksien ja syvyyden syvyyden.
 • määritä pohjaan vaikuttava kuorma. Se auttaa sinua laskemaan oikein ja nopeasti laskentataulun sivustolle lähetettyyn talon laskimeen.
Laskeminen pohjan esimerkki kylpy 6 × 4 metriä

Laske laskentaan perustuvan säätiön laskemisen jälkeen seuraavat tiedot:

 • rakennustyypin tyyppi. Ammattimaisen ohjelman avulla voit laskea nauhapohjan, laattapohjan ja pylväsrakenteen;
 • säätiön muoto ja koko. Kokoonpano ja mitat riippuvat rakennuksen ominaisuuksista, todellisista kuormista ja maaperän ominaisuuksista;
 • tuotemerkki, jota käytetään konkreettisen liuoksen kaatamiseen. Se valitaan mekaanisten kuormitustasojen mukaan;
 • maaperän jäädytysaste. Se määritetään rakennuskohteen alueellisen sijainnin perusteella.

Syöttettyjen tietojen täydellisyydestä riippuu ratkaisulaskennan oikeellisuus sekä materiaalien kulutus.

Mitkä lähdetiedot lasketaan laskimessa talon perustan laskemiseen

Jotta voidaan määrittää kokonaiskustannukset ja laskea tarvetta materiaaleja, on tärkeää ymmärtää, kuinka laskea talon perusta.

Laskin, jolla laskutoimitus suoritetaan, käsittelee suuren joukon tietoja kustakin perustyypistä:

 • nauhan pohjaan perustuen, on otettava huomioon nauhan mitat sekä sen kokoonpano;
 • sarakepohjalle jalostetaan tukijärjestel- mien lukumäärää, niiden pituutta, poikkileikkauksen kokoa ja uppoamisvyöhykettä;
 • monoliittisen laatan muodossa on otettava huomioon pohjan paksuus, pystytettävän rakenteen alue sekä kehyksen rakenteelliset ominaisuudet.
Määritelmä ja tulokset kiinteän perustan laskemisesta

Kun materiaalit lasketaan säätiölle, laskin pystyy antamaan seuraavat tiedot:

 • vaaditun betoniliuoksen määrä;
 • baarimittari (m) ja kokonaisvahvistuspaino (kg);
 • kehyksen raja-alue;
 • kuormitus maahan;
 • puun tarve muottien valmistukseen.

Verkkolaskennan tulosten mukaan voit myös saada tietoa paikkatietokehon koosta.

Talon nauhateoksen laskeminen - laskin

Betonimassan tilavuuden määrittämiseksi ja materiaalien tarpeiden laskemiseksi on tärkeää tarkastella seuraavia seikkoja:

 • pohjan pituus, joka vastaa rakennuksen kehää;
 • nauhan leveys, jonka tulisi ylittää seinien paksuus 10-15 cm;
 • maaperän tunkeutumisaste maaperään.
Nauhapinnan laskeminen

Näiden arvojen kerrottuna saamme perusalustan tilavuuden, joka vastaa betonin kuutiota. Tietäen kuutiometrin raudoitetun betonin massan, joka on 2,4-2,5 tonnia, perusmassan paino on helppo saada. Tätä varten sinun on kerrottava kokonaiskapasiteetti kerrallaan yhden kuutiometrin painosta. Suoritettaessa laskelmia käsin on pieni virhe 6-8%. On tärkeää laskea ratkaisu pohjaan tarkasti. Laskin, jota voidaan käyttää verkossa, tarjoaa tällaisen mahdollisuuden.

Materiaalien laskeminen saraketyypin pohjalta

Kun rakennat pylväspohjaa, on tarpeen laskea oikein talon pohja.

Verkkolaskuri käsittelee seuraavat tiedot:

 • tukipylväiden lukumäärä;
 • halkaisija ja korkeus paaluilla;
 • maanpinnasta sijaitsevan tuen laajennetun osan mitat;
 • grillataulun mitat;
 • grillattavan rakenteen kokoonpano;
 • käytetyn betoniseoksen merkki.

Käytettävissä olevien tietojen avulla paalusäätiön suunnittelutoiminnoista ja -määristä on mahdollista suorittaa laskelmat manuaalisessa tilassa. Tätä varten on määritettävä yhden tuen määrä ja kerrotaan arvot, jotka saadaan kokonaisten paalujen lukumäärän mukaan. Grillitilavuus lasketaan samalla tavalla kuin teippi. Lisäämällä tukien tilavuutta grillattavan tilavuuden avulla saavutamme paalarakenteen kokonaistilavuuden. Nyt laskea betoni määrä ei ole vaikeaa.

Betonilaskuri säätiölle monoliittisen levyn muodossa

Monoliittisen laattarakennuksen suunnittelussa kehittäjät joutuvat kohtaamaan ongelman laskemalla betonin määrää säätiössä.

Laskimella voit nopeasti määrittää betonimassan kulutuksen sen jälkeen, kun seuraavat parametrit on otettu käyttöön ohjelman vastaaviin sarakkeisiin:

 • pohjalevyn pituus;
 • pohjalevyn leveydet;
 • raudoitetun betonipohjan korkeus.

Laskelmien suorittaminen manuaalisesti, voimme laiminlyödä äänenvoimakkuuden, jota vahvistuskammio käyttää. Sinun tarvitsee vain moninkertaistaa rakenteen mitat ja saada sen tilavuus, joka vastaa suunnilleen konkreettisen koostumuksen tarvetta. Tarkempien arvojen saamiseksi on käytettävä ohjelmamenetelmiä.

Laskutoimitusmateriaalien laskenta (laskin) - määritetään sementin tarve

Betoniratkaisua valmistettaessa käytetään eri laatuja sisältävää sementtiä. Rakennusrakenteiden lujuus, luotettavuus ja kestävyys riippuvat betoniseoksesta tuotetun Portland-sementin ominaisuuksista ja määrästä. Materiaalin laskemisen pohjalla laskin, joka on erikoisohjelma, käsittelee alkutietojen sarjan ja kertoo, miten perustasolle tarvitaan sementtiä.

Materiaalilaskin monoliittiselle pohjalevylle

Vertailutietojen avulla voit määrittää itsenäisesti sementin määrän betoniliuoksen valmistamiseksi. On tärkeää tarkastella sitä osuutta, jonka mukaan hiekkaa, sementtiä ja murskattua kiveä sekoitetaan. Tämä suhde on 3: 1: 5. Betoniliuos muodostuu yhdeksästä osasta, joista yksi on Portland-sementti.

Tämän suhdeluvun perusteella määritetään eri sementtityyppien lukumäärä betonikuopasta kohti:

 • M100: a käytetään 160 - 200 kg: n määränä;
 • M150 tarvitsee 200-220 kg;
 • M200 lisätään 240-280 kg: n rajoissa;
 • M250: a annetaan 300 - 30 kg.

Portland-sementin brändin kasvaessa sen määrä betonirakenteen kuutiometrissä kasvaa ja se on:

 • M300 - 320-380 kg;
 • M400 - 400-420 kg;
 • M500 - 510-530 kg.

Näiden tietojen avulla voit määrittää itsenäisesti sementin tarpeen tarkkuudella. Tarjolla on myös erityinen verkko-ohjelma, joka suorittaa viivyttelemättömiä laskelmia valmiin betonin, betonimerkin ja käytetyn sementtityypin käyttöönoton jälkeen.

Lasketaan talon säätiö - kustannuslaskin

Kun olet päättänyt laskeutumismenetelmän käyttämisestä käytetyn betoniliuoksen ja portland-sementin määrän laskemiseksi, voit selvittää säätiön rakentamisen kokonaiskustannustason.

Kokonaiskustannuksiin sisältyvät seuraavien materiaalien hankintakustannukset:

 • keskikokoinen joki tai louhos hiekka;
 • Portland sementti tarvitaan merkki;
 • srednefraktsionnoy sora.

Sinun on myös otettava huomioon ostokustannukset:

 • teräsvahvike kehyksen valmistukseen;
 • levyt, vanerilaudat tai metalli kokoonpanoon;
 • neulelanka, jota käytetään teräsvaijereiden liittämiseen;
 • laitteisto, jota käytetään muottirakenteen kokoamiseen.

Laskennan tärkeä osa on kuljetuskustannukset, jotka liittyvät tarvittavien materiaalien toimittamiseen rakennustyömaalle.

johtopäätös

Laskettaessa kustannuseriä perustuksen rakentamisessa voit määrittää tarkasti kustannusten kokonaismäärän. Voit käyttää valmiita ohjelmistotuotteita tai tehdä laskelmia omasta. On tärkeää hallita tekniikka, joka antaa oikean tuloksen. Oikea-aikaisen budjetin suunnittelun ansiosta voit jakaa rahaa tasaisesti ja varmistaa järkevä käyttö.

Ohjelma säätiön suunnittelulle ja laskemiselle

Talon rakentaminen on erittäin vastuullista, vaatii aikaa ja rahaa. On erityisen tärkeää, että rakentaminen palvelee monta vuotta, valita oikean "kiinnittimen" rakennukseen, mikä auttaa säätiön laskemiseen. Tällaisten ohjelmistojen ansiosta jopa maattujen omistajien rakentamisessa tuntematonta on helppo laskea, kuinka paljon materiaaleja tarvitaan talon perustamiseen. Tänään perustaa hankkeet perustan omalle henkilökohtaiselle tietokoneelle - on erittäin suosittu ja on kysyntää.

Ohjelman käyttöliittymä säätiön laskemiseen

Ja tämä ei ole yllättävää, koska positiivisten näkökulmien massa osoittaa, että säätiö on edullisin laskea tällä tavalla.

Hyödyt luomalla projekteja verkossa

Aikaisemmin tietokoneiden käytön puuttuessa piirtäminen tulevan rakenteen perustalle tehtiin manuaalisesti. Tällaisia ​​hankkeita tekivät ihmiset, joilla on kokemusta ja osaamista rakentamisessa. Kun säätiön laskuohjelmat alkoivat elää, ihmisillä oli mahdollisuus:

 1. Säästä rahaa erikoistuneiden asiantuntijoiden vuokraukseen luomalla piirustuksia ja säätiöhankkeita.
 2. Valitse itsenäisesti, mikä on juuri tulevaisuuden rakentamisen perusta. Loppujen lopuksi, jotkut kannattajat paalusäätiö, toiset uskovat, että teippi valitun materiaalin sopii parhaiten rakentamiseen.

Ohjelmainterface -säätiö

Kaikki nämä edut osoittavat, että ohjelmat säästävät rahaa, mutta myös parhaan vaihtoehdon asentamista varten.
Katso video: talon perustan laskeminen laakerikapasiteetilla.

Mitkä ohjelmat auttavat tekemään säätiöprojektin omalla kädelläsi?

Luonnollisesti Internetin laajimmassa ja rajoittamattomassa verkossa on monia online-ohjelmia. Suosituimmat säätiöiden laskentaohjelmat ovat seuraavat:

Ohjelma "Säätiö"

Ohjelmistolla on kaikki tarvittavat toiminnot, jotka auttavat sinua valitsemaan maaperälle kaikkein oikein ja ihanteellisen materiaalin. Suosittu säätiöohjelma on erittäin helppokäyttöinen ja jopa kokematon käyttäjä tällaisissa ryhmiin kykenee hallitsemaan tarvittavat taidot.

Taulukot ohjelmassa Säätiö säätiön laskemiseksi

Apuohjelma voidaan ladata tietokoneeseen tai käyttää online-versiota. Asennettuna on enemmän toimintoja, joten on parasta ladata ohjelmistoa korkealaatuiseen käyttöön henkilökohtaisessa tietokoneessa.
Tämä ohjelma nauhan säätö ja paalu lasketaan nopeasti ja vaivattomasti.

Perusohjelma

Tämä foorumi auttaa laskemasta vapaasti kaikki rakennusten perustekniikan parametrit. Aivan kuten Base-ohjelma, Base on helppokäyttöinen ja kaikkien käytettävissä.

Base-rajapinta laskea säätiöJärjestelmässä voit selvittää, millaista voimaa ja missä määrin sinun tarvitsee ostaa materiaalia "tyynyn" asennukseen rakennuksen alla.

Ohjelmaluettelo on laaja, tarvittaessa se voidaan täydentää omilla elementeillään. Siksi kaikki, vaativimmankin käyttäjä, voivat valita haluamansa materiaalit ja kiinnittimet.

Sekä aloittelijat että rakennuttajat, jotka osallistuvat rakennusten perusrakenteiden kehittämiseen, menestyksekkäästi käyttävät tätä ohjelmistoa.

PLITA-ohjelma

Ohjelmisto auttaa laskemaan levyjen perustan. Tämän tyyppinen "tyyny" talon alla on varsin suosittu sen tehokkuuden vuoksi. Siksi itse ohjelmaa käyttävät usein ne, jotka suunnittelevat talon rakentamista.

Esimerkki säätiön laskemisesta uunissa


Apuohjelma auttaa maaperän laadun, rakenteen painon ja muiden parametrien avulla laskea kuinka paljon laattamateriaalia tarvitaan talon turvallisen rakentamisen ja rakenteen vahvuuden varmistamiseksi. Jokainen näistä ohjelmista on kiinnitettävä huomiota. Ne kaikki säästävät aikaa ja rahaa. Ja tällaisten ohjelmien avulla voit tuntea oman "linnoituksen" todellisen arkkitehdin. On tärkeää valita käyttöliittymä, joka sopii käyttöliittymään ja joka näyttää olevan helpoin ja helpoin käyttää. Tämä auttaa tekemään suunnitteluprosessin edulliseksi ja nautinnolliseksi.

säätiö laskin

Sivu sisältää uuden version MONOLITHIC, REINFORCED FOUNDATION-laskimen, jolla on mahdollisuus laskea kaikki syvyys maahan ja valita minkä tahansa LÄMMÖN.

Laskettaessa säätiötä sinun on annettava suunnitellun talon PITUUS ja Leveys pohjakerroksen keskuksille riippumatta valitun nauhan leveydestä. Näiden parametrien syöttämisen jälkeen ohjelma laskee määrittelemiesi mittojen suorakulmaisen alustan, mutta ilman betoniraitaa talon ylimääräisten päätyseinämien alla, joiden pituus voi myös olla tarpeen ottaa huomioon ja osoittaa jäljempänä, jotta perustan luotettavuutta voitaisiin lisätä tai asentaa sisäpuoliset pääseinämät näihin lisäbetoniseoksiin kotona.

Otettuaan tarvittavat ylimääräiset betoni nauhat talon sisäisten pääkaupunkien alle, ohjelma ottaa ne huomioon laskettaessa.

Jos suunnittelet säätiön luotettavuutta ja kestävyyttä lisäämällä ylimääräisiä säätönauvoja talon sisäisten seinien alle, syötä kunkin näiden seinien pituus. Jos säätiön sisäisten seinien kokoonpano on monimutkainen muoto - laske kaikkien sisäisten lisäseinien kokonaispituus, joiden alapuolelle aiot tehdä pohja ja syöttää teipin koko kokonaispituus mihin tahansa 4 solusta päästä sisäseinämiin.

90% taloista, jotka rakennamme, on FINE DEEPED, MONOLITHIC, REINFORCED pohja, jossa parametrit on määritelty ja asetettu ohjelmaan oletuksena. Jos haluat tehdä omia muutoksia tai mieltymyksiä säätiönauhan tehoon, poistaaksesi sen maahan, muuta halkaisijan korkeutta, nauhan leveyttä tai muita parametreja - voit tehdä tämän muuttamalla ehdottamasi ja kiinnittämät vakiot omille.

Koska ALL-rakennusmateriaaleja hankitaan omalla alueellasi tai lähellä säätiön rakennustyötä paikallisilla hinnoilla, LISÄÄN laskea säätiön lopullista hintaa, voit säätää materiaalien hintoja (CONCRETE, BOARD, SAND jne.) Markkinahintojen mukaan.

Anna HOUSE DIMENSIONS. Pituus ja leveys:
(TÄRKEÄSSÄ perustuksen nauhan tai seinän keskellä)

Sovelluspaketti "GIPRO" rakennusteknisten laskelmien laskemiseksi, projektiasiakirjojen kehittäminen ja kirjanpito

Kirjoita kirje Giproprojectille

Vaatimustenmukaisuustodistus № RA.RU.AB86.N01079

Uusin ohjelmistoversio 6.1.3

Jos ohjelmien asennuksessa on ongelmia - lue usein kysytyt kysymykset sivun lopussa.

laskentamalli monoliitti- sestä teräsbetonista vapaasti seisovien ja nauhojen perustuksista (tietylle kuormalle, perustan valinnalle ja laskemiselle) rakennusten ja rakenteiden sarakkeiden luonnollisten perustusten suunnittelun käsikirjan suositusten mukaisesti (SNiP 2.03.01-84 ja SNiP 2.02.01-83), SP 22.13330.2011 "Rakennusten ja rakenteiden perusteet" ja SP63.13330.2012 "Betoni- ja betoniteräsrakenteet. Perusmääräykset." Ohjelmaan sisältyy mahdollisuus laskea automaattisesti laskettu momentti muutamaksi voimaksi ja laskea sitten Nmax: n ja Nmin: n yhdistelmä sekä lisätä automaattisesti momentti pystysuoran voiman epäkeskisyyden ja pystysuoran ja sivuttaisen voiman hajoamisen määrätyn määrän tukia. Automaattisesti valittu säätö lasketaan alipylvään ja pohjan vahvistamisesta tarkastaen suurimmat sallitut lähtömitat ja vaiheiden vähimmäiskorkeuden. Yhdessä ohjelmatiedostossa voit laskea useita tuhansia säätiöitä samanaikaisesti, mikä sopii suurelle määrälle laskelmia ja perustusten määrää. Ohjelman avulla voit näyttää autokadissa piirustusten muodossa säätöjen, osioiden ja perustusten merkinnät sekä tekniset tiedot ja arkit.

- kaikkein taloudellisin kellari vaihtoehto;

- Kellarin levyn osan pienimmän paksuuden automaattinen valinta lujuuslaskennan tulosten perusteella;

- automaattinen valintaa varten vaaditun lukumäärän kellarikerroksen osan vaiheiden perusteella lujuuslaskennan tulosten perusteella;

- automaattinen valinta kallioperän laattojen vaiheiden suurimman sallitun poistumisen automaattisesti lujuuslaskennan tulosten perusteella;

- kyky hallita emäksen emäksen koon suhdetta;

- joustavat asetukset säätiön valinnalle (voit määrittää suurimman sallitun koon, pienimmän koon, korjata jäykästi säätiön kummankin sivun kokoa - tällä tilalla voit nopeasti ja tehokkaasti laskea perustukset ahtaissa olosuhteissa esimerkiksi olemassa olevien maanalaisten rakenteiden ja rakenteiden lähellä);

- vertikaalisen ja vaakasuoran voiman automaattinen hajoaminen tietylle määrälle säätöjä, momenteiden hajoaminen muutamassa voimassa yhdistelmien saamiseksi MAX ja MIN. Esimerkiksi, sinulla on neljä perustetta jokaiselle yksittäisen tilarakenteen (torni, savupiippu jne.) Tuelle. Kuormitus (pystysuorat, sivuttaiset voimat, momentti) kohdistetaan keskitetysti. Pyydettyään tarvittavat parametrit, ohjelma laskee automaattisesti kunkin kuorman kutakin perusta ja vastaanottaa 2 yhdistelmää (MAX ja MIN);

- vertikaalisen voiman vakioidun epäkeskeisyyden huomioon ottaminen;

- automaattinen kirjanpito tietystä kelluvasta epäkeskisyydestä (esimerkiksi suunnittelet säätiötä ahtaissa olosuhteissa Jos saavutat jalan jalan jonkin tietyn sivun sivulle, sen symmetrinen lisäys on mahdotonta, tämä voi tapahtua, kun olemassa olevat maanalaiset rakenteet ja tukeman tukipidikkeet estävät suunnitellun perustuksen symmetrisen laajenemisen, ja suunnittelija joutuu ottamaan huomioon pystysuoran voiman nousevan epäkeskisyyden, joka kasvaa suhteessa NIJ ainoa koko);

- neutraaliakselin ilmaisutapa pystyjoukolle N1, N2, N3 jne. (Ohjelman avulla voit määrittää neutraalin akselin aseman, jonka suhteen N1, N2, N3, jne. Olevat kokonaisnopeudet Мh ja Мy ovat yhtäläisiä nollaa. Suunnittelijan ei tarvitse ottaa huomioon momentteja pystysuuntaisista voimista suunniteltaessa säätää symmetrisesti tämän akselin suhteen.

- kyky asettaa suurimman sallitun erottelun yksi perusteista valinnan valinnalle

- tarkista, että pohjaosan laattaosa työnnetään

- 4 vaihtoehdon rakentavan ratkaisun laatta osa säätiön ohjelma

- käyttöasteiden näyttäminen leikkausvoiman, momentin, räjähtämisen, halkeaman, alustan vahvuuden, alipylvään voimakkuuden eksentrisen puristuksen ja alipilarin paikallisen lujuuden perusteella

- perustustesti tietyllä levyn osa-geometrialla

- raportin luominen - säätiön manuaalinen laskenta

- laskemalla perustukset pyöreällä pohjalla

- halkeilua laskettaessa

- paikallinen pakkaustarkistus

- automaattinen Rgr-laskenta

- kellarikontrolli

- maaperän kestokyvyn todentaminen maanjäristyksen aikana sekä rakennukset ja rakenteet, joilla on suurempi vastuu

- laskelma luonnoksesta ja rullasta ottaen huomioon naapurimaiden säätiöiden vaikutus, tietojen vienti GIPRO-luonnokseen raportin tarkastelemiseksi

- jalan koon valinta käyttäjän MAX määrittämän laskun ja rullan sallitut arvot mukaan

- maaperän kerrosten automaattinen havaitseminen tiettyjen geologisten kaivojen pohjalta

- suunnitellaan säätiön suunnitelma sedimenttien suhteellisen eron MAX-laskemalla

- geologisten osien rakentaminen (pystysuorat ja horisontaaliset)

- DCS: n tuonti Lyra-, Scada- ja GIPRO-Combinator-kuormituksista. Autocade kuormataulukko

- kirjanpidon hyödyllisten kuormitusten ja kuormien määrittäminen käyttäjän määrittelemän pohjan reunojen päälle

- lasketaan pohja, ottaen huomioon käyttäjän määrittelemä maatyyny

- käyttöasteiden näyttö vaadittavasta raudoituksen ankkurointipituudesta

- lataa geologiset tiedot tekstitiedostosta

- säätöjen sakeuttaminen (sedimentin suhteellinen ero)

- järjestelmän perustana olevien säätöjen leikkaus ja leikkaukset järjestelmän mukaan, autokadin perustusten merkit piirustusten muodossa ja myös autokadin kaava 3D-muodossa

- perustuslaskelma

- KE-51: n jäykkyysominaisuuksien laskenta (Scad - kehyksen laskenta ottaen huomioon säätiön työn (yhteislaskenta))

- Suunniteltun tuotemerkin 3D-visualisointi (uusi)

Ohjelman demoversio toimii rajoituksetta laskemalla perustukset, joiden koko on suunnitelma 1,5 m x 1,5 m

Kuinka laskea talon perusta - mikä ohjelma laskee säätiön

Ennen kuin aloitat talon rakentamisen, sinun on tiedettävä, miten lasketaan talon perustelut oikein. Oikea laskenta vahvistaa kotisi ja on luotettava tuki sille. Talon perusta voidaan laskea itsenäisesti ja säästää pätevien ammattilaisten palveluista. Jos lähestyt tätä ongelmaa kaikella vastuullisuudella ja huollolla, ongelmat saattavat syntyä.

Säätiön tyypit

On olemassa useita erilaisia ​​säätiöitä, joilla kaikilla on omat ominaisuutensa. Kaikentyyppisten perustusten on oltava vahvoja ja sopivia mille tahansa maaperälle.

Joten ennen perustan oikeaa laskemista, harkitse säätiön tyyppejä;

 1. Ribbon säätiö. Tämän tyyppinen olemus on se, että talon pohjalla on haudattu alapäällysteiden muodossa oleva teippi maahan. He olettavat koko kuorman. Tämä tyyppi on yksinkertainen, kestävä ja sitä käytetään pääasiassa yksityisten talojen rakentamiseen.
 2. Laatoitettu säätiö. Ontelo valmistetaan maahan, jossa vahvistettu teräsbetonilaatta on sijoitettu. Sitten tämä syvennys tasoitetaan hiekalla tai betonilla. Tämä säätiö jakaa rakennuksen kuormituksen tasaisesti ja sitä käytetään talojen rakentamiseen, joissa on enemmän kuin kaksi kerrosta. Säätiön tämä variantti on kalliimpi kuin ensimmäinen.
 3. Pylväspohja on rakenteeltaan rakennettu pylväät, jotka on yhdistetty palkkeihin ja upotettu maahan tiettyyn syvyyteen. Tämä on yksi halvimmista vaihtoehdoista, jota käytetään pääasiassa pienten talojen rakentamiseen.
 4. Pile-pohja. Piles on liitetty toisiinsa palkilla tai vahvistetulla betonilevyllä. Tällaisen säätiön kustannukset ovat korkeat ja sen asennus vaatii erikoistuneiden rakennuslaitteiden osallistumista. Pile-tyyppiä käytetään monikerroksisten rakennusten rakentamisessa.

Suositukset säätiöprojektin luomiseksi

Rakennuksen koon tuntemisella ei ole ongelmaa laskea sen alustan pinta-alaa ja tästä lähtien on mahdollista tehdä laskelmia. Jos haluat tietää, miten lasketaan perustus talon rakentamisessa, sinun on noudatettava joitain sääntöjä:

 • ennen kuin valitset säätiön tyypin, sinun on tiedettävä pohjaveden ja pohjaveden taso;
 • sinun on ehdottomasti selvitettävä, minkä tyyppinen maaperä kuuluu, samoin kuin sen jäätymisen syvyys;
 • Jos näet, että maa ei kestä kuormaa, voit osittain täyttää uuden kestävämmän maaperän. Se riippuu maaperästä, minkä tyyppistä säätiötä haluat.
 • määritetään syvennyksen koko, johon perustus lasketaan, alkaen siitä, mikä on kuormitus säätiölle. Tässä on syytä harkita sekä perus- että tilapäisiä kuormia, kuten lunta ja sateita.
 • säätiön virheellinen sedimentti johtaa myöhemmin halkeiluihin ja talon seinämien tuhoutumiseen. Ja tämä tarkoittaa, että vahvan ja kestävän talon perusta on juuri perustan tyypin ja sen tarkka muotoilu.

Ohjelmisto säätiön laskemiseen

Säätiön laskentamalli auttaa tekemään sen suunnittelun kaikkien sääntöjen mukaan. Tällaisten ohjelmien avulla voit suunnitella säätiön itse ja samalla säästää rahaa asiantuntijoiden ja käsityöläisten palveluihin. Vaikka henkilö olisi jo kohdannut samanlaisen prosessin, säätiön laskuohjelma ja kyky työskennellä sen kanssa ovat edelleen hyödyllisiä laskelmien valmistelussa.

Ennen kuin tietotekniikka ilmestyi, päälliköt piirsi talon hankkeet ja suunnitelmat tavallisen kynän avulla. Uudet tekniikat selittävät, kuinka lasketaan talon perusta ja mahdollistavat sen suunnittelun pienimmille yksityiskohdille.

Voit valita useita mikä ohjelma laskea perustusta ei tarvita sinun tapauksessa: ohjelman suunnittelun yksi- ja monikerroksiset rakennukset, puutalot, sisätilat ja jopa 3D-malli tulevaisuuden talon.

Mikä ohjelma on parempi valita ja kuinka laskea talon perusta apuna, on vain tulevaisuuden asunnon omistaja. Ammattimaisten rakennusyritysten taloudelliset mahdollisuudet antavat laadukkaimmat ja kalleimmat ohjelmat.

Tällaiset ohjelmat tarjoavat enemmän mahdollisuuksia suunnittelussa ja laskelmissa. Mutta on olemassa yksinkertaisempia versioita ohjelmista, jotka ovat saatavilla ei-ammattimaisille kehittäjille. Suosituimmat ohjelmat ovat "Ribbon Foundation 1.0.1", "Plate", "Foundation".

Säätiön pitää pitää rakennuksen kuorma, olla sen tukipiste ja pitävä. Oikean paksuuden ja tyypin perusta suojelee taloa liukastumiselta ja tuhoutumiselta, minkä vuoksi sitä on kiinnitettävä erityistä huomiota tulevan asunnon perustaksi. Mutta jos et ole vielä luottavaisia ​​kykyihinsä ja olet huolissasi siitä, että säätiö voi muuttua, kannattaa kääntää asiantuntijoille.

Lisää tästä aiheesta verkkosivustollamme:

 1. Kotitekoinen betonisekoitin tynnyristä omilla kädillä
  Kun tarvitaan irtotavaran sementoituminen, tarvitaan runsaasti betoniseosta. Jos taloudelliset mahdollisuudet sallivat, valmis laasti tilataan tehtaalla, ja jos talous on tiukka.

 • Kylpyammeen pohja 4x6 ja 6x6 - valitse paras vaihtoehto
  Väärinkäyttämättä kutistuminen tapahtuu säätiössä. Jos tämä kutistuminen muuttuu epätasaiseksi, alustalle ja seinille voi muodostua halkeamia. Ne voivat loimata, taivuttaa, rullata. Tämä voi johtaa.

 • Monoliittisen levyn vahvistaminen - miten laatta asetetaan pohjalle
  Monoliittinen lattialaatta - yleisin betoniteräksen tuote, jota käytetään rakennusten rakentamisessa. Tällaiset enimmäismäärät tehdään tavallisesti tiili- ja betonilohkareissa.

 • Miten nopeasti täyttää säätiö omilla käsillään
  Ei ole edes kysymys siitä, kuinka kaataa säätiö omilla käsillänne. Kysymys on, miten se tehdään nopeasti ja taloudellisesti. Loppujen lopuksi usein tapahtuu, että tuleva omistaja.

  Nauhapinnan laskeminen

  * Rebar-laskenta

  Jaa ystäviesi kanssa ilmainen online-laskin!

  Miten lasketaan säätiö?

  Yksinkertainen online-laskin raudoitetun betoniperustuksen laskemiseksi laskee säätiön rakennusaineiden tarkan määrän. Aloita laskeminen nyt!

  Tape-säätiö tee se itse

  Monoliittisen nauhan perustuksen rakentaminen on yksinkertaista, päinvastoin kuin pylväs- tai laattaperusta. Pohja on teräsbetoniliuska, joka kulkee talon ulko- ja sisäseinien alle. Tällainen säätiö vaatii työpanoksen lisäämistä ja rakennusaineiden suurta kulutusta verrattuna paalusäätiöön. Nauhateoksen rakentamista käytetään tiiliseinien, betoni- tai kiviseinien sekä raskaiden kattojen (teräsbetoni tai metalli) talojen kanssa. Nauhan vahvistettu pohja on ihanteellinen taloja, joissa on kellareja ja kellareja, koska vahvistetun pohjan seinät muodostavat kellarin seinät. On syytä muistaa, että talon rakentamisen nollakierros on lähes aina kallis vaihe, ja sen kustannukset kattavat joskus kolmasosan koko talon kustannuksista. Suosittelemme, että rakennusaineiden laatua ja määrää ei säästetä.

  Online-säätiö lasketaan

  Online-ohjelman avulla voit helposti laskea materiaaleja matalille nauhalevyille.

  Saat tarkat tiedot vaaditusta betonin tilasta, raudoituksen määrä metreinä ja sen paino, sekä sahatavaran määrä muottiin ja kaikkien kiinteiden perustusten pintojen alue. Tästä seuraa, että ohjelma antaa sinulle piirustuksen liuskajohdosta.

  ESPRI (sähköisen insinöörin viite). Perustusten suunnittelu. Ohjelman perusta

  Nauhat ja pylväsperiaatteiden laskentaohjelma

  Lisätty: 21. helmikuuta 2007 Ratmir

  FUN (ilmainen versio)

  Peruslaskenta luonnollisesti

  Algoritmi Ohjelman ja tietokannan tiedostot luodaan pohjalta metodologian luvun SNIP 2.O2.O1-83 "Foundations rakennusten ja rakenteiden. Sääntöjä on tarkoitus, Bani " ja "Handbook suunnitteluun perustukset rakennusten ja rakenteiden (sen SNIP 2.O2.O1 -83) ".

  Ohjelma suorittaa pylväs- ja nauhateosten suunnittelun. Samanaikaisesti nauhoja voidaan suunnitella monoliittisiksi (yksittäisiksi nimiksi) ja esivalmistetut (tyynyt GOST 13580-85 mukaan).

  Ohjelma automaattisesti valitsee vähimmäisen täytön syvyyden (voit säätää näppäimistöstä).

  On mahdollista ottaa huomioon lukuisia vaikuttavia säätiöitä. Samanaikaisesti ennustettujen ja vaikuttavien säätiöiden ulottuvuuksien tulisi olla samansuuruisia.

  Ohjelma määrittää sademäärän (mukaan lukien erikseen jokaiselle kerrokselle ja erikseen vaikuttavista säätiöistä) ja sakkautumisesta.

  Varusteena on tiivistys raskaiden räjäytyslaitteiden kanssa ottaen huomioon maaperän tyyny, tarkastus suoritetaan kaikille taustalla oleville kerroksille.

  Monimutkainen tuottaa tiedostoon piirrettyjen tietojen graafisen editoijan AutoCAD-osien liuskatalojen osiin esivalmistetuissa ja monoliittisissa versioissa..

  Arkiston kokoonpano

  Kuinka laskea talon perusta - säätiön laskentaohjelma

  Ennen kuin aloitat talon rakentamisen, sinun on tiedettävä, miten lasketaan talon perustelut oikein. Oikea laskenta vahvistaa kotisi ja on luotettava tuki sille. Talon perusta voidaan laskea itsenäisesti ja säästää pätevien ammattilaisten palveluista. Jos lähestyt tätä ongelmaa kaikella vastuullisuudella ja huollolla, ongelmat saattavat syntyä.

  Säätiön tyypit

  On olemassa useita erilaisia ​​säätiöitä, joilla kaikilla on omat ominaisuutensa. Kaikentyyppisten perustusten on oltava vahvoja ja sopivia mille tahansa maaperälle.

  Joten ennen perustan oikeaa laskemista, harkitse säätiön tyyppejä;

  1. Ribbon säätiö. Tämän tyyppinen olemus on se, että talon pohjalla on haudattu alapäällysteiden muodossa oleva teippi maahan. He olettavat koko kuorman. Tämä tyyppi on yksinkertainen, kestävä ja sitä käytetään pääasiassa yksityisten talojen rakentamiseen.
  2. Laatoitettu säätiö. Ontelo valmistetaan maahan, jossa vahvistettu teräsbetonilaatta on sijoitettu. Sitten tämä syvennys tasoitetaan hiekalla tai betonilla. Tämä säätiö jakaa rakennuksen kuormituksen tasaisesti ja sitä käytetään talojen rakentamiseen, joissa on enemmän kuin kaksi kerrosta. Säätiön tämä variantti on kalliimpi kuin ensimmäinen.
  3. Pylväspohja on rakenteeltaan rakennettu pylväät, jotka on yhdistetty palkkeihin ja upotettu maahan tiettyyn syvyyteen. Tämä on yksi halvimmista vaihtoehdoista, jota käytetään pääasiassa pienten talojen rakentamiseen.
  4. Pile-pohja. Piles on liitetty toisiinsa palkilla tai vahvistetulla betonilevyllä. Tällaisen säätiön kustannukset ovat korkeat ja sen asennus vaatii erikoistuneiden rakennuslaitteiden osallistumista. Pile-tyyppiä käytetään monikerroksisten rakennusten rakentamisessa.

  Suositukset säätiöprojektin luomiseksi

  Rakennuksen koon tuntemisella ei ole ongelmaa laskea sen alustan pinta-alaa ja tästä lähtien on mahdollista tehdä laskelmia. Jos haluat tietää, miten lasketaan perustus talon rakentamisessa, sinun on noudatettava joitain sääntöjä:

  • ennen kuin valitset säätiön tyypin, sinun on tiedettävä pohjaveden ja pohjaveden taso;
  • sinun on ehdottomasti selvitettävä, minkä tyyppinen maaperä kuuluu, samoin kuin sen jäätymisen syvyys;
  • Jos näet, että maa ei kestä kuormaa, voit osittain täyttää uuden kestävämmän maaperän. Se riippuu maaperästä, minkä tyyppistä säätiötä haluat.
  • määritetään syvennyksen koko, johon perustus lasketaan, alkaen siitä, mikä on kuormitus säätiölle. Tässä on syytä harkita sekä perus- että tilapäisiä kuormia, kuten lunta ja sateita.
  • säätiön virheellinen sedimentti johtaa myöhemmin halkeiluihin ja talon seinämien tuhoutumiseen. Ja tämä tarkoittaa, että vahvan ja kestävän talon perusta on juuri perustan tyypin ja sen tarkka muotoilu.

  Ohjelmisto säätiön laskemiseen

  Säätiön laskentamalli auttaa tekemään sen suunnittelun kaikkien sääntöjen mukaan. Tällaisten ohjelmien avulla voit suunnitella säätiön itse ja samalla säästää rahaa asiantuntijoiden ja käsityöläisten palveluihin. Vaikka henkilö olisi jo kohdannut samanlaisen prosessin, säätiön laskuohjelma ja kyky työskennellä sen kanssa ovat edelleen hyödyllisiä laskelmien valmistelussa.

  Ennen kuin tietotekniikka ilmestyi, päälliköt piirsi talon hankkeet ja suunnitelmat tavallisen kynän avulla. Uudet tekniikat selittävät, kuinka lasketaan talon perusta ja mahdollistavat sen suunnittelun pienimmille yksityiskohdille.

  Voit valita useita mikä ohjelma laskea perustusta ei tarvita sinun tapauksessa: ohjelman suunnittelun yksi- ja monikerroksiset rakennukset, puutalot, sisätilat ja jopa 3D-malli tulevaisuuden talon.

  Mikä ohjelma on parempi valita ja kuinka laskea talon perusta apuna, on vain tulevaisuuden asunnon omistaja. Ammattimaisten rakennusyritysten taloudelliset mahdollisuudet antavat laadukkaimmat ja kalleimmat ohjelmat.

  Tällaiset ohjelmat tarjoavat enemmän mahdollisuuksia suunnittelussa ja laskelmissa. Mutta on olemassa yksinkertaisempia versioita ohjelmista, jotka ovat saatavilla ei-ammattimaisille kehittäjille. Suosituimmat ohjelmat ovat "Ribbon Foundation 1.0.1", "Plate", "Foundation".

  Säätiön pitää pitää rakennuksen kuorma, olla sen tukipiste ja pitävä. Oikean paksuuden ja tyypin perusta suojelee taloa liukastumiselta ja tuhoutumiselta, minkä vuoksi sitä on kiinnitettävä erityistä huomiota tulevan asunnon perustaksi. Mutta jos et ole vielä luottavaisia ​​kykyihinsä ja olet huolissasi siitä, että säätiö voi muuttua, kannattaa kääntää asiantuntijoille.

  Ohjelmointi paalun ja nauhan perustusten laskemiseen ja suunnitteluun

  Rakennuksen rakentaminen alkaa säätiöstä. Kehittäjälle tärkein asia on selvittää säätiön tyyppi, teknisten ominaisuuksien oikea laskenta ja kehittää rakentavia ratkaisuja. Nykyaikainen rakentaminen on korkean teknologian saavutusten aktiivista soveltamista. Nykyään on mahdotonta toteuttaa suunnittelutyötä ilman tietokonelaitteiden ja erikoisohjelmistojen käyttöä.

  Esimerkki säätiön laskemisesta tietokoneohjelmaan

  Laskentataulukon avulla voit nopeasti ja luotettavasti tehdä kokonaisvaltaisen arvioinnin rakennuksen tai rakenteen eri perusvaihtoehtojen ominaisuuksista, ottaa huomioon taustalla olevan maaperän ominaisuudet, sen työn luonteen suunnitellun käytön mukaan ja korjata saadut ominaisuudet rakennetun rakennuksen kuormituksella.

  Säätiön suunnitteluohjelma valitaan käyttäjien tarpeiden ja kykyjen mukaan.

  Ammattimaiset suunnittelutoimistot tai asiantuntijat, jotka kehittävät vastuullisia rakenteita, käyttävät tietenkin kalliita ohjelmistojärjestelmiä, joilla on laaja ominaisuus, jonka avulla voit laskea, suunnitella ja suunnitella erilaisia ​​säätiöitä ottaen huomioon kaikki muodolliset vaatimukset ja lopullisen dokumentoinnin.

  Ohjelma "Säätiö" - yksi parhaista laskentaperusteista

  Esimerkiksi ohjelma "Foundation", "Base", "PLATE".

  Takaisin sisällysluetteloon

  Yksinkertaisemmat ohjelmat säätiön laskemiseksi

  Yksityisen kehittäjän on kuitenkin vaikea käyttää tällaisia ​​ammattilaisohjelmistoja tai hankkia sitä. Mutta mahdollisen perustan parametrien alustavaan arviointiin on olemassa yksinkertaisempia ja helppokäyttöisempia ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit muodostaa hieman keskimääräisemman mutta luotettavan kuvan rakennuksen tulevasta perustasta ja tehdä itsevarmasti valinnan tämän tai tämän vaihtoehdon hyväksi.

  On otettava huomioon se, että ohjelmiston täydellisyys ei voi korvata alustavan informaation puutetta tai alhaista luotettavuutta pohjan pohjakerroksen tilasta pohjan alapuolella.

  Säätiöhanke Slab-ohjelmassa

  Luotettavat laskelmat voidaan suorittaa vain, kun kehittäjällä on kädessään täydelliset tiedot sivuston geologiasta.

  Ohjausohjelma esim. "Ribbon Foundation 1.0.1" -mallin laskemiseksi auttaa keräämään tietoa säätiön juoksumittarin kuormituksesta ja ymmärtämään säätiön tyynyn tarvittavan leveyden. Sarakepohjaisen laskentataulukon avulla voit saada erillisen elementin tukevan osan alueen, joka vastaanottaa kuormia tietystä rakennuksen osasta.

  Pallosäätiön laskemiseksi kannattaa käyttää sopivaa ohjelmistoa, joka auttaa määrittämään tietyn rakennuksen ja maaperän tilan halkaisijan, halkaisijan ja syvyyden. Voimme mainita ohjelman StatPile, joka sallii suorittaa tällaisia ​​laskelmia.

  ikkunan "Ribbon säätiön" ohjelmaan Takaisin sisällysluetteloon

  Säätiöperustan laskemisohjelma

  "Laskentaperustusten laskeminen" (versio 7.6.0) on myös melko yksinkertainen, mutta ohjelma sopii hyvin kotitalouskäyttöön.

  Selvä venäjänkielinen käyttöliittymä sisältää vähintään asetuksia. Tämän ohjelman avulla voit tarkistaa oman laskutoimituksesi tai valita täydellisen säätiön.

  Laskentaikkunasta kysytään tarpeista riippuen seuraavat tiedot:

  1. Mikä säätiö on suositeltavampi: matala tai kasa pohja.
  2. Säätiön tyyppi: pylväs tai nauha, ajettu tai porattu paalut.
  3. Alustan laskeminen rajoittavassa tilassa: laakerikapasiteetista ja muodonmuutoksesta. Kahden parametrin valinta on mahdollista kerralla.
  4. Säätiön vahvistamisen laskenta.

  Tarvittavien tietojen antamiseksi ohjelma tarjoaa käytettävissä olevat tiedot, nimittäin: ilmoittaa talon olosuhteet ja talon pohjan arvioidut tai suunnitellut mitat. Pallosäätiön järjestelyn yhteydessä ohjelma laskee grillauksen tyypin ja koon sekä vahvistuksen tilavuuden.

  Poistuessa käyttäjä saa paitsi säätiön, jolla on suositellut ominaisuudet, mutta myös täydelliset käyttöasiakirjat, jotka vahvistavat laskelmat. Se sisältää linkit nykyisiin sääntelyasiakirjoihin, SNiP: iin ja GOSTiin.

  Takaisin sisällysluetteloon

  Ohjelma nauhojen ja pilarien perustusten laskemiseksi

  Toinen amatööri, mutta tehokas kehitys on ohjelma nauhat ja pylväsperiaatteiden laskemiseksi. Vähäiset hyödyttömät sanat ja tietosisältö.

  Perusta on SNiP: n tiedot, jotka ovat vastuussa rakennusten säätiöiden suunnittelusta. Ne, jotka ovat hyvin perehtynyt tekniseen kirjallisuuteen ja ovat ystäviä laskelmissa, voivat tehdä ilman tätä ohjelmaa. Säätiö voidaan laskea käsin tai Excelissä.

  Kaikki on kuitenkin täysin selvää. Voit valita kahdesta erilaisesta perustasta - nauhasta tai pilarista. Nauhalle on olemassa kaksi lajiketta - monoliittista tai esivalmistettua. Ohjelma ilmoittaa säätiön vähimmäissyvyyden sekä laskee pohjan laskun ja sateen määrän.

  Esimerkki pylväsperustan laskemisesta

  Erilliset tiedot säätiöstä voidaan saada täsmentämällä tietoja maaperästä.

  Ohjelma oli kerralla hyvin suosittua ja kysyntää, sitä käytti vain yksittäisten rakentajien lisäksi myös koko suunnittelutoimistot.

  Siksi asia ei rajoitu yksinkertaisiin laskelmiin.

  Kiinnostuneet voivat viedä tiedoston talon nauhan perustan mallin rakentamiseen käytettävät tiedot käyttämällä AutoCADia.

  Takaisin sisällysluetteloon

  Cache-säätiön laskentaohjelma

  Jos aiemmat ohjelmat olivat aiempaa tarkoituksenmukaisempia liuskan perustusten laskemiseen ja suunnitteluun, niin tämä ohjelmisto soveltuu vain talon paalusäätiön valintaan. OporaTv2 on täysin venäjänkielinen ohjelma, joka ei vaadi erityisopetusta tai erityistä tietämystä tietotekniikan ja suunnittelun alalta käyttäjältä. Ohjelman perustana on menetelmä, jolla voidaan laskea paalusäätiöitä käyttäen TISE-tekniikkaa. Ne, jotka eivät luota laitoksiin, voivat laskea säätiön kuormat käsin. Se vie kuitenkin enemmän aikaa, ja tulokset samaan aikaan, koska ohjelman algoritmissa käytetään samoja kaavoja ja tietoja.

  Tärkein työkenttä on jaettu yhdeksään teema-alueeseen. Kussakin on mahdollista syöttää manuaalisesti tai valita tiedot toimitetusta luettelosta. Tässä ohjelma kertoo kaiken saatavilla olevan tiedon, josta tulee talon perustan laskentaperuste.

  Block foundation

  Täältä tulee syöttää tulevan säätiön pituus, leveys ja korkeus. Lisäksi pituuden alle tarkoitetaan ei vain kehä, vaan se tukee myös sisäisiä, ei-kantavia väliseiniä.

  Säätiön laskenta Opora-ohjelmassa

  Seinälohko

  Tässä lohkossa on yhdeksän perusrakennusmateriaalia, joita käytetään kantavien rakenteiden rakentamiseen. Sinun on valittava haluamasi materiaali ja määritettävä sen määrä. Tällaisen puuttuessa on kannatettava materiaaleja, joilla on samanlaiset suoritusominaisuudet, mukaan lukien paino.

  Estä maahan

  Tärkein ja tärkein tiedotuspaneeli. Mitään tietoa ei ole ehdotettu, tietyt tiedot toimivat pohjana uusille laskelmille. Taulukossa on käytetty maaperän tyyppiä ja halkaisijaltaan käytetyn paalun pohjan halkaisijaa, se on edelleen halutun yhdistelmän valitseminen.

  Kattolohko

  Valituista kateaineista sinun on valittava kotelossa käytetty ja ilmoitettava katon kokonaispinta-ala.

  Lumikerroksen lohko

  Katon tai alueen tyyppi voidaan määrittää, tiedot valitaan hiirellä avattavasta valikosta.

  Lohkot kellarissa, väliseinällä ja ullakolla

  Jokainen kolmesta viimeisestä lohkosta sisältää samat tiedot päällekkäisyydestä käytetyistä materiaaleista. Puupalkkien, betonilaattojen ja monoliittien teräsbetonilaattojen valinta. Vastaa asiaankuuluva materiaali, sinun on määritettävä haluttu alue.

  Laskenta-ikkuna

  Ja viimeinen, yhdeksäs lohko on laskentaikkuna.

  Kun painat "laskutoimitus" -painiketta, ilmestyy lyhyt, mutta varovaista tietoa säätiöstä, joka sisältää seuraavat tiedot:

  • säätöpaino;
  • seinän paino;
  • kattopaino;
  • päällekkäinen paino käyttökuorman suhteen;
  • paino kotona marginaalilla;
  • yhden tuen kantavuus;
  • arvioitu määrä tukia.

  Kaikki nämä suunnittelutyöautomaation automaatiot nopeuttavat ja yksinkertaistavat hyvin monimutkaisten rakentamislaskelmien suorittamista.

  Esprit. Säätiön suunnittelu

  Yevgeny Strelets-Streletsky, Roman Vodopyanov

  Suurten ohjelmistopakettien, kuten LIRA: n ja MONOMAHin, nykyaikaisilla ohjelmistomarkkinoilla satelliittiohjelmat ovat erittäin suosittuja. Nämä ohjelmat antavat insinöörille ja tutkijalle kyvyn suorittaa tietokonelaskelmia erilaisista erityistehtävistä, jotka syntyvät rakennushankkeen työn aikana, eivätkä yleensä sovi suurien ohjelmistojärjestelmien rakenteeseen. Tarve ratkaista nämä ongelmat syntyy sekä rakenteen suunnittelumallin kehittämisessä että rakenteen integraalin mallin laskemisen tulosten analysoinnissa sekä projektin asiantuntija-arvioinnissa että rakennuksen teknisessä valvonnassa sekä monissa muissa tilanteissa, jotka syntyvät suunnittelun ja rakentamisen aikana. rakentamista. Satelliittiohjelmat tarvitsevat insinööri päivittäisessä työssä ja tukevat suunnittelupäätöksen tekemistä.

  ESPRI-version 1.0 täydellinen kokoonpano sisältää yli 60 ohjelmaa, jotka ovat temaattisesti jäsenneltyinä kymmenessä osassa: "Matematiikka", "StaticsDynamics Sustainability", "Osastot", "Kuormat", "Teräs", "Vahvistettu betoni", "Stone" Säätiö "," sillat ". Jokainen osio sisältää ohjelmia, jotka suorittavat laskutoimituksia ja referenssitoimintoja. ESPRI: tä voidaan jossain määrin verrata tunnetun (eikä pitkäaikaisen) laskennan ja suunnittelijan teoreettisen viitekirjan kanssa.

  Tässä ovat ohjelmat, jotka liittyvät "Säätiö" -osaan. Tällä hetkellä paketti sisältää yhdeksän ohjelmaa. Seuraavassa on lyhyt kuvaus ja ominaisuudet.

  Ohjelma "Elastisen alustan parametrien määrittäminen"

  Ohjelma on suunniteltu määrittämään sängyn C1 ja C2 sade- ja kertoimet perustuksen tai pohjalevyn keskelle tietyille maaperäolosuhteille ja kuormituksille.

  Saostumisen laskeminen suoritetaan lineaarisen puoliavaruuden ja lineaarisesti deformoituneen kerroksen mukaan. Laskelmissa sovelletaan SP: n 501012004 ja SNiP 2.02.0183 * määräyksiä.

  Lasketun laskun mukaan C1- ja C2-vuoteiden kertoimet määritetään useilla Winkler- ja Pasternak-maamallien menetelmillä. Mahdollisuus määrittää sängyn kertoimet dynaamisissa vaikutuksissa.

  Bed kertoimet laskenta

  Ohjelma "C1 ja C2 määrittäminen maaperän massan mallin mukaan"

  Ohjelma on tarkoitettu maaperän pohjarakenteiden laskemiseen. Maaperän massan kolmiulotteinen malli luodaan automaattisesti rakennustyön suunnittelun ja geologisten olosuhteiden perusteella.

  Rakennustyön kuvaamiseksi määritellään maakerrosten ominaisuuksien pohja (EGE), kuopatuntien sijainti ja kohotus sekä tietyn kuopan muodostavat maakerrosten ominaisuudet.

  Mukaan määrittää kuormien projisoidaan maahan perustuksen rakenne, sekä rasituksia ympäröiviin rakenteisiin muuttujien rajatulla alueella suunniteltu rakenne, syvyys kokoonpuristuvan kerroksen ja saostua järjestelmän lineynouprugogo puoli. Saadun sedimentin perusteella käytetään useita kertoimia kerrointen laskemiseksi elastisen kantaosan C1 ja C2 kerrosten osalta Winkler- ja Pasternak-malleille.

  Saadut tulokset esitetään sedimentin isopolien, keskimääräisten muodonmuutosmoduulien ja Poissonin suhteiden muodossa sekä puristettavien kerrosten ja kerrosten syvyyden isopoleilla.

  Laske muuttujan vuodeosuudet

  Ohjelman "Yhden paalun laskeminen"

  Ohjelman avulla voit määrittää yhden suorakaiteen tai ympyrän muotoisen pylvään kantavuuden. Pallokuljettajat ja perättäiset paalut lasketaan SNiP 2.02.0385 "Pile Foundations", MGSN 2.0701 ja "Pallosäätiöiden suunnittelun ohjeet" määräysten mukaisesti.

  Laskelmien tulokset ovat paalun kantavuus, sen lujuus, mukaan luettuina keskinäinen vaikutus paaliryhmään sekä paalun lineaarinen jäykkyys.

  Yhden paalun laskeminen

  Ohjelma "Pylvään laskeminen pysty-, vaakavoimien ja momentin yhteisvaikutuksella"

  Ohjelma on suunniteltu laskemaan yksittäisen paalun muodonmuutoksia ja resistanssia pystysuuntaisten ja horisontaalisten voimien ja momenttien yhdistelmästä SNiP 2.02.0385: n "Pile Foundations" -sovelluksen liitteen 1 mukaisesti. Oletetaan, että järjestelmän "kuormituksen" lataamisprosessissa kulkee kahden jännitystuotteen tilan läpi. Ensimmäisessä vaiheessa paalua ympäröivä maa toimii elastisena lineaarisesti deformoitavana väliaineena. Maaperän joustavuuksille on tunnusomaista sängyn suhde, joka kasvaa lineaarisesti perusteellisesti. Toisessa vaiheessa paalun ympäröivän maapohjan yläosassa muodostetaan lopullinen tasapainoalue (muovialue). Maaperän jäykkyys marginaalitasapainoalueella on luonteenomaista, että suhteellisen lujuuskerroin maaperän alapuolella toimii elastisesti kuten ensimmäisessä vaiheessa. Muovisen saranan muodostamishetki maaperän maksimilämpötilan kentän sisällä tai sen rajalla otetaan pora-maajärjestelmän rajoittavaksi tilaksi.

  Laskelman tuloksena määritetään paalun pää horisontaalinen siirtymä ja pyörimiskulma. Yhden vaiheen laskemisen yhteydessä maaperän vakaus tarkistetaan SNiP 2.02.0385: n liitteen 1 lausekkeen 13 mukaisesti. Kun otetaan huomioon, toisen vaiheen napryazhennodeformirovannogo perustilan lasketaan kantavuuden paalun mukaisesti ehto H ≤ Fd / γk, jossa H - arvioitu arvo vaikuttavan lateraalisen voiman kasa; Fd - kantokyky, joka on määritelty kohdan 10 vaatimusten mukaisesti; γk on turvallisuustekijä, jota pidetään 1.4.

  Paalun laskeminen kuormien yhteisvaikutuksella

  Ohjelma "Konventionaalisen perustuksen saostumisen määrittäminen"

  Ohjelman avulla voit laskea paalun holkkiosuuden SNiP 2.02.0385 "Pile foundations" mukaisesti. Luonnos tässä tapauksessa määritellään ehdolliseksi perustukseksi luonnollisella pohjalla käyttämällä SNiP 2.02.0183 *: n vaatimusten mukaista lineaarisesti muotoillun puoliympyrän muotoilua. Laskennan tulos on paalunharjun ratkaisun arvo. Tavanomaisen perustuksen, sen painon, puristettavan paksuuden syvyyden ja sademäärän tuloksena olevat mitat sijoitetaan raporttiin.

  Laskeminen "Sadanta pohjan määrittäminen"

  Ohjelma "Pää- ja vastaava jännitysten määrittäminen maassa"

  Ohjelma on suunniteltu laskemaan pää- ja ekvivalenttiset jännitykset σ1, σ2, σ3 jännityssensorin arvoille: σx, σy, σz, τxy, τxz, τyz.

  Pääjännitysten lisäksi maaperän tietynsuunnittelun ominaispiirteet rajoittavat ja ekvivalenttiset jännitykset määritetään yhden rajoitetun tasapainon - Coulomb-Mohr -olosuhteiden tai muutettujen Coulomb-Mohr -olosuhteiden mukaan. Lisäksi nykyisten akseleiden pääjännitysten kallistuskulmat sekä kokonaisten muodonmuutosten moduuli lasketaan lineaarisesti muodonmuutetun puoliavaruuden elastisuuden teorian mukaisesti.

  Ohjelma "Rinteiden vakauden tarkistaminen"

  Ohjelma on suunniteltu määrittämään tasaisen maaperän kaltevuuden vakaus tasaisen (1. tyypin) tai sylinterimäisen (2. tyypin) liukupinnan suuntaisesti.

  Seurauksena, laskee koordinaatit maanvyörymä pinnan, murskavoiton paine ja raja kaltevuus ominaisuudet - kriittisen korkeuden, kriittinen kulma luistilla, kokonaispainosta maaperän massan tason yläpuolella murtuma, koko leikkausvoima painon maaperän murtuma tasossa reunalujuus kaltevuus vakautta, pituus tason tai sylinteripinnat tuhoa. Laske- taan myös kriittinen etäisyys rinteen pohjasta turvallisen (suhteellisen turvallisen) poiston päätepisteeseen, stabiilisuuskerroin (stabiili lujuus) sekä keskimääräiset normaali- ja leikkausjännitykset liukukohdassa sekä muut parametrit.

  Monikerroksinen kaltevuuden vakaus

  Ohjelma "Monikerroksisen kaltevuuden kestävyys"

  Ohjelma on suunniteltu määrittämään monikerroksisen maaperän kaltevuuden vakaus lieriömäisen liukupinnan suuntaisesti. Laskenta tehdään Ruotsin Society of Geomechanicsin kehittämällä menetelmällä. Tämä menetelmä on esitetty A.V. Shapoval "Algoritmin optimointi rinteiden ja rinteiden vakauden laskemiseksi".

  Seurauksena, koordinaatit maanvyörymä pinnan, maanvyörymän paine, turvallisuus tekijät sekä staattisia ja dynaamisia kuormia, koko aktiivinen normaali voima, leikkausvoimat aktiivista komponenttia, joka on reaktiivinen komponentti kytkimen ja säde liukupinnan.

  Ohjelma "Kuonan aidan laskeminen"

  Ohjelma on suunniteltu laskemaan "seinän maaperä" -menetelmällä pystytettyjen rakenteiden maanalainen osa. Suunnittelumalli on tasainen ja se koostuu maaperän massasta, seinän aidasta elementistä ja seinäankkureista. Määritä mitat ja maaperän ominaisuuksien massa maaperän se, mitat louhinnan ja sen tasot uutteet, kuormat maan pinnalla, mitat ja materiaali parametrit ja osa seinäelementtien ja ankkurit, sekä vetovoiman että ankkurointielementtiin.

  Ohjelman tämänhetkisessä versiossa ei saa olla enempää kuin neljä ankkuria seinätuolin kummallakin puolella ja enintään neljä tasoa pitopalan.

  Lähdetietojen syöttöön tehdään maaperän massan pinta-alan automaattinen triangulaatio ja vastaavien seinien ja ankkureiden elementtien erittely. Taulukko on mallinnettu kolmiomaisilla maametallisilla elementeillä, ja seinät ja ankkurit ovat keskeisiä elementtejä.

  Kaivojen aidan laskeminen

  Laskenta suoritetaan peräkkäin vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan täydellinen malli (ilman ankkureita) omalla painollaan ja tietyllä kuormalla. Eri vaiheiden lukumäärä määräytyy automaattisesti ja riippuu määritetyistä louhinnan ja asennusmerkkien ankkureista. Toisin sanoen, kunnes maata on irrotettu (purettu), ankkuria ei voi asentaa (asennettu).

  Laskennassa suoritetaan solmujen liikkeiden kertyminen, maalauselementtien jännitykset ja seinien ja ankkureiden elementteihin kohdistuvat voimat asteittain.

  Laskennan tulokset esitetään graafisessa muodossa - seinien ponnistelu ja maaperän jännitysten isopoli vaiheittain.

  Tulokset kirjataan raportiksi.

  ESPRI: n "Säätiörakenteet ja säätiöt" esitelty osa on täynnä uusia ohjelmia. Ohjelman laajennetut toiminnot huomioivat käyttäjien ehdotukset, ehdotukset ja kommentit. Pakettiohjelmat ovat yhteydessä asiayhteyteen. Mahdollisuus samanaikaiseen työskentelyyn useiden käyttäjien paikallisessa verkossa.

  ESPRI: n tukemana on korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden ryhmä, jolla on monivuotinen kokemus rakennesuunnittelusta ja joka tarjoaa käyttäjälle tukea koko uudessa kysymyksessä.

  CAD ja grafiikka 10`2009

  Ilmainen online-ohjelmisto talon pylväs- ja pylväsperustaisen laskennan laskemiseksi

  Talon rakentaminen on erittäin vastuullista, vaatii aikaa ja rahaa. On erityisen tärkeää, että rakentaminen palvelee monta vuotta, valita oikean "kiinnittimen" rakennukseen, mikä auttaa säätiön laskemiseen. Tällaisten ohjelmistojen ansiosta jopa maattujen omistajien rakentamisessa tuntematonta on helppo laskea, kuinka paljon materiaaleja tarvitaan talon perustamiseen. Tänään perustaa hankkeet perustan omalle henkilökohtaiselle tietokoneelle - on erittäin suosittu ja on kysyntää.

  Ohjelman käyttöliittymä säätiön laskemiseen

  Ja tämä ei ole yllättävää, koska positiivisten näkökulmien massa osoittaa, että säätiö on edullisin laskea tällä tavalla.

  Takaisin sisällysluetteloon

  Hyödyt luomalla projekteja verkossa

  Aikaisemmin tietokoneiden käytön puuttuessa piirtäminen tulevan rakenteen perustalle tehtiin manuaalisesti. Tällaisia ​​hankkeita tekivät ihmiset, joilla on kokemusta ja osaamista rakentamisessa. Kun säätiön laskuohjelmat alkoivat elää, ihmisillä oli mahdollisuus:

  1. Säästä rahaa erikoistuneiden asiantuntijoiden vuokraukseen luomalla piirustuksia ja säätiöhankkeita.
  2. Valitse itsenäisesti, mikä on juuri tulevaisuuden rakentamisen perusta. Loppujen lopuksi, jotkut kannattajat paalusäätiö, toiset uskovat, että teippi valitun materiaalin sopii parhaiten rakentamiseen.
  3. Suunnitteluohjelma auttaa sinua ymmärtämään, mikä materiaali on kannattavampaa ostaa sen sijoittamiseksi haluttuun määrään.
  4. Myös ilman kolmansien osapuolten apua säätiöohjelma laskee haluamalle rakenteelle tarvittavan materiaalin voimakkuuden.

  Ohjelmainterface -säätiö

 • Vapaat ohjelmat auttavat sinua päättämään itsellesi, mikä syvyys, leveys ja voima ovat "tyyny" tulevaan kotiin. Tietenkin kannattaa kiinnittää huomiota ehdotetun rakennuksen painoon ja maaperän ominaisuuksiin, joihin rakennusta rakennetaan.
 • Kaikki nämä edut osoittavat, että ohjelmat paitsi säästävät myös parhaan vaihtoehdon asennusta varten. Katso videosta: talon perustan laskeminen sen kantavuudella.

  Takaisin sisällysluetteloon

  Mitkä ohjelmat auttavat tekemään säätiöprojektin omalla kädelläsi?

  Luonnollisesti Internetin laajimmassa ja rajoittamattomassa verkossa on monia online-ohjelmia. Suosituimmat säätiöiden laskentaohjelmat ovat seuraavat:

  Ohjelma "Säätiö"

  Ohjelmistolla on kaikki tarvittavat toiminnot, jotka auttavat sinua valitsemaan maaperälle kaikkein oikein ja ihanteellisen materiaalin. Suosittu säätiöohjelma on erittäin helppokäyttöinen ja jopa kokematon käyttäjä tällaisissa ryhmiin kykenee hallitsemaan tarvittavat taidot.

  Taulukot ohjelmassa Säätiö säätiön laskemiseksi

  Apuohjelma voidaan ladata tietokoneeseen tai käyttää online-versiota. Asennettuna on enemmän toimintoja, joten vieläkin on parempi ladata ohjelmistoa täysipainoiseen käyttöön henkilökohtaisella tietokoneella. Tämä ohjelma laskee nauhatuloksen ja paalun nopeasti ja helposti.

  Perusohjelma

  Tämä foorumi auttaa laskemasta vapaasti kaikki rakennusten perustekniikan parametrit. Aivan kuten Base-ohjelma, Base on helppokäyttöinen ja kaikkien käytettävissä.

  Base-rajapinta laskea säätiö

  Järjestelmässä voit selvittää, millaista voimaa ja missä määrin sinun tarvitsee ostaa materiaalia "tyynyn" asennukseen rakennuksen alla.

  Ohjelmaluettelo on laaja, tarvittaessa se voidaan täydentää omilla elementeillään. Siksi kaikki, vaativimmankin käyttäjä, voivat valita haluamansa materiaalit ja kiinnittimet.

  Sekä aloittelijat että rakennuttajat, jotka osallistuvat rakennusten perusrakenteiden kehittämiseen, menestyksekkäästi käyttävät tätä ohjelmistoa.

  PLITA-ohjelma

  Ohjelmisto auttaa laskemaan levyjen perustan. Tämän tyyppinen "tyyny" talon alla on varsin suosittu sen tehokkuuden vuoksi. Siksi itse ohjelmaa käyttävät usein ne, jotka suunnittelevat talon rakentamista.

  Esimerkki säätiön laskemisesta uunissa

  Apuohjelma auttaa maaperän laadun, rakenteen painon ja muiden parametrien avulla laskea kuinka paljon laattamateriaalia tarvitaan talon turvallisen rakentamisen ja rakenteen vahvuuden varmistamiseksi. Jokainen näistä ohjelmista on kiinnitettävä huomiota. Ne kaikki säästävät aikaa ja rahaa. Ja tällaisten ohjelmien avulla voit tuntea oman "linnoituksen" todellisen arkkitehdin. On tärkeää valita käyttöliittymä, joka sopii käyttöliittymään ja joka näyttää olevan helpoin ja helpoin käyttää. Tämä auttaa tekemään suunnitteluprosessin edulliseksi ja nautinnolliseksi.

  Kuinka laskea talon perusta - säätiön laskentaohjelma

  Kuinka laskea talon perusta - mikä ohjelma laskee säätiön

  Ennen kuin aloitat talon rakentamisen, sinun on tiedettävä, miten lasketaan talon perustelut oikein. Oikea laskenta vahvistaa kotisi ja on luotettava tuki sille. Talon perusta voidaan laskea itsenäisesti ja säästää pätevien ammattilaisten palveluista. Jos lähestyt tätä ongelmaa kaikella vastuullisuudella ja huollolla, ongelmat saattavat syntyä.

  Säätiön tyypit

  On olemassa useita erilaisia ​​säätiöitä, joilla kaikilla on omat ominaisuutensa. Kaikentyyppisten perustusten on oltava vahvoja ja sopivia mille tahansa maaperälle.

  Joten ennen perustan oikeaa laskemista, harkitse säätiön tyyppejä;

  1. Ribbon säätiö. Tämän tyyppinen olemus on se, että talon pohjalla on haudattu alapäällysteiden muodossa oleva teippi maahan. He olettavat koko kuorman. Tämä tyyppi on yksinkertainen, kestävä ja sitä käytetään pääasiassa yksityisten talojen rakentamiseen.
  2. Laatoitettu säätiö. Ontelo valmistetaan maahan, jossa vahvistettu teräsbetonilaatta on sijoitettu. Sitten tämä syvennys tasoitetaan hiekalla tai betonilla. Tämä säätiö jakaa rakennuksen kuormituksen tasaisesti ja sitä käytetään talojen rakentamiseen, joissa on enemmän kuin kaksi kerrosta. Säätiön tämä variantti on kalliimpi kuin ensimmäinen.
  3. Pilarin perustus? se on rakenteeltaan rakennettu pylväistä, jotka ovat toisiinsa liitettyjä palkkeja ja jotka upotetaan maapallon tiettyyn syvyyteen. Tämä on yksi halvimmista vaihtoehdoista, jota käytetään pääasiassa pienten talojen rakentamiseen.
  4. Pile-pohja. Piles on liitetty toisiinsa palkilla tai vahvistetulla betonilevyllä. Tällaisen säätiön kustannukset ovat korkeat ja sen asennus vaatii erikoistuneiden rakennuslaitteiden osallistumista. Pile-tyyppiä käytetään monikerroksisten rakennusten rakentamisessa.

  Suositukset säätiöprojektin luomiseksi

  Rakennuksen koon tuntemisella ei ole ongelmaa laskea sen alustan pinta-alaa ja tästä lähtien on mahdollista tehdä laskelmia. Jos haluat tietää, miten lasketaan perustus talon rakentamisessa, sinun on noudatettava joitain sääntöjä:

  • ennen kuin valitset säätiön tyypin, sinun on tiedettävä pohjaveden ja pohjaveden taso;
  • sinun on ehdottomasti selvitettävä, minkä tyyppinen maaperä kuuluu, samoin kuin sen jäätymisen syvyys;
  • Jos näet, että maa ei kestä kuormaa, voit osittain täyttää uuden kestävämmän maaperän. Se riippuu maaperästä, minkä tyyppistä säätiötä haluat.
  • määritetään syvennyksen koko, johon perustus lasketaan, alkaen siitä, mikä on kuormitus säätiölle. Tässä on syytä harkita sekä perus- että tilapäisiä kuormia, kuten lunta ja sateita.
  • säätiön virheellinen sedimentti johtaa myöhemmin halkeiluihin ja talon seinämien tuhoutumiseen. Ja tämä tarkoittaa, että vahvan ja kestävän talon perusta on juuri perustan tyypin ja sen tarkka muotoilu.

  Ohjelmisto säätiön laskemiseen

  Säätiön laskentamalli auttaa tekemään sen suunnittelun kaikkien sääntöjen mukaan. Tällaisten ohjelmien avulla voit suunnitella säätiön itse ja samalla säästää rahaa asiantuntijoiden ja käsityöläisten palveluihin. Vaikka henkilö olisi jo kohdannut samanlaisen prosessin, säätiön laskuohjelma ja kyky työskennellä sen kanssa ovat edelleen hyödyllisiä laskelmien valmistelussa.

  Ennen kuin tietotekniikka ilmestyi, päälliköt piirsi talon hankkeet ja suunnitelmat tavallisen kynän avulla. Uudet tekniikat selittävät, kuinka lasketaan talon perusta ja mahdollistavat sen suunnittelun pienimmille yksityiskohdille.

  Voit valita useita mikä ohjelma laskea perustusta ei tarvita sinun tapauksessa: ohjelman suunnittelun yksi- ja monikerroksiset rakennukset, puutalot, sisätilat ja jopa 3D-malli tulevaisuuden talon.

  Mikä ohjelma on parempi valita ja kuinka laskea talon perusta apuna, on vain tulevaisuuden asunnon omistaja. Ammattimaisten rakennusyritysten taloudelliset mahdollisuudet antavat laadukkaimmat ja kalleimmat ohjelmat.

  Tällaiset ohjelmat tarjoavat enemmän mahdollisuuksia suunnittelussa ja laskelmissa. Mutta on olemassa yksinkertaisempia versioita ohjelmista, jotka ovat saatavilla ei-ammattimaisille kehittäjille. Suosituimmat ohjelmat ovat "Ribbon Foundation 1.0.1", "Plate", "Foundation".

  Säätiön pitää pitää rakennuksen kuorma, olla sen tukipiste ja pitävä. Oikean paksuuden ja tyypin perusta suojelee taloa liukastumiselta ja tuhoutumiselta, minkä vuoksi sitä on kiinnitettävä erityistä huomiota tulevan asunnon perustaksi. Mutta jos et ole vielä luottavaisia ​​kykyihinsä ja olet huolissasi siitä, että säätiö voi muuttua, kannattaa kääntää asiantuntijoille.

  Voit suositella tätä materiaalia sosiaalisille verkostoille muille käyttäjille.

  Napsauta haluamasi sosiaalisen verkon kuvaketta, jotta voit jakaa yhteyden ympäristöön:

  Sivuston materiaalien perusteella: http://funddom.ru

  Säätiön laskentamenetelmät

  Säätiön laskentamenetelmät Arvostelu: 8.9 / 10 4647näkemyksiä

  Kellarin ja suuttimien rakenteiden nauhan perusteet voidaan laskea ilman virusta. Ohjelmassa ei ole virusta.

  Minulla on Kaspersky asennettu uusimpien päivitysten kanssa - se ei ilmoita mitään uhkia. Siellä heillä ei ole mitään tekemistä. Jos maksulliset ohjelmat ovat suojattuja, niin tietyt virustorjuntat ovat vannoneet, erityisesti NOD3. Joten he reagoivat tarkasti sisäänrakennettuun suojaukseen, epäilevät, että jotain ei ole hyvä.

  Mutta ohjelma. Nettoasutuskoodi ja kaikki.

  Säätiön ohjelman kuvaus. Laskut säätiöistä: nauha ja pylväs luonnollisesti ;; seinät luonnollisella tavalla. Ohjelman laskentamallien laskemiseen rakenteilla, joissa on kellari ja ilman. Laskenta tehdään Valkovenäjän standardien mukaisesti. FOK Complex - ainutlaatuinen ohjelma tukirakenteiden ja säätiöiden laskemiselle, jonka avulla voit luoda automaattisesti. Erikoisohjelmisto säätiön laskemiseen ja suunnitteluun.

  0bevan 17,897 katselua · 34:05 · Bar-muotoinen säätiö. Talon rakentaminen. Melkein monimutkainen.

  Ohjelmat, joilla lasketaan säätiöt. Se on hyvin yksinkertainen.

  Pliz kertoa minulle, mitkä ovat tavallisimmat laskentataulukoiden ohjelmat tänään ja niitä käytetään laajalti. Hyvä koko päivän! Tarve hankkia ohjelma laskea perusteet. Pysäytetty FOK: lla tai. Laske säätiöt itse! Näet esim. Torrentista. Tässä säikeessä. Parhaat ja tavallisimmat ohjelmat, joita käytetään laskemaan ja suunnittelemaan pinot, nauhat ja pilarit.

  Vastustaa! Kerro minulle yksinkertaisemmin: - LOADING - tietenkin, harkitse painoa kotona (toinen ohjelma viitataan - Excel-laskin) - sinun on todennäköisesti laskettava kuormitus nauhan juoksumittarista. Mutta mikä on fyysisesti: LOAD MOMENT?

  Onko yhtä, jos yksi kulma on enemmän kuormitusta kuin toinen ja se osoittautuu vipuksi? Seuraava. Vaikka en istuudu opiskelemaan perusteellisesti, ehkä myöhemmin tai ehkä päinvastoin, on helpompaa: asiantuntijat selittävät teekannille pistettä ja saatavilla olevaa kieltä?

  Pino- ja nauhateosten laskenta- ja suunnitteluohjelma. Rakennuksen rakentaminen alkaa säätiöstä. Kehittäjälle tärkein asia on selvittää säätiön tyyppi, teknisten ominaisuuksien oikea laskenta ja kehittää rakentavia ratkaisuja.

  Nykyaikainen rakentaminen on korkean teknologian saavutusten aktiivista soveltamista. Nykyään on mahdotonta toteuttaa suunnittelutyötä ilman tietokonelaitteiden ja erikoisohjelmistojen käyttöä. Esimerkki säätiön laskemisesta tietokoneohjelmaan. Laskentataulukon avulla voit nopeasti ja luotettavasti tehdä kokonaisvaltaisen arvioinnin rakennuksen tai rakenteen eri perusvaihtoehtojen ominaisuuksista, ottaa huomioon taustalla olevan maaperän ominaisuudet, sen työn luonteen suunnitellun käytön mukaan ja korjata saadut ominaisuudet rakennetun rakennuksen kuormituksella. Säätiön suunnitteluohjelma valitaan käyttäjien tarpeiden ja kykyjen mukaan.

  Ammattimaiset suunnittelutoimistot tai asiantuntijat, jotka kehittävät vastuullisia rakenteita, käyttävät tietenkin kalliita ohjelmistojärjestelmiä, joilla on laaja ominaisuus, jonka avulla voit laskea, suunnitella ja suunnitella erilaisia ​​säätiöitä ottaen huomioon kaikki muodolliset vaatimukset ja lopullisen dokumentoinnin. Ohjelma "Säätiö" - yksi parhaista laskentaperusteista. Esimerkiksi ohjelma "Foundation", "Base", "PLATE". Palaa sisällysluetteloon. Yksinkertaisemmat ohjelmat säätiön laskemiseksi.

  Yksityisen kehittäjän on kuitenkin vaikea käyttää tällaisia ​​ammattilaisohjelmistoja tai hankkia sitä. Menalux Mud5r Käyttöohjeet lisää. Mutta mahdollisen perustan parametrien alustavaan arviointiin on olemassa yksinkertaisempia ja helppokäyttöisempia ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit muodostaa hieman keskimääräisemman mutta luotettavan kuvan rakennuksen tulevasta perustasta ja tehdä itsevarmasti valinnan tämän tai tämän vaihtoehdon hyväksi. On otettava huomioon se, että ohjelmiston täydellisyys ei voi korvata alustavan informaation puutetta tai alhaista luotettavuutta pohjan pohjakerroksen tilasta pohjan alapuolella. Säätiöhanke Slab-ohjelmassa. Luotettavat laskelmat voidaan suorittaa vain, kun kehittäjällä on kädessään täydelliset tiedot sivuston geologiasta. Ohjelma nauhatuloksen laskemiseksi, esimerkiksi "Nauhan säätiö 1. Sarakepohjaisen laskentamallin avulla voidaan saada erillisen elementin tukiosan osa, joka saa kuormia tietystä rakennuksen osasta.

  Pallosäätiön laskemiseksi kannattaa käyttää sopivaa ohjelmistoa, joka auttaa määrittämään tietyn rakennuksen ja maaperän tilan halkaisijan, halkaisijan ja syvyyden. Voit mainita ohjelman Stat. Pile, jonka avulla voit tehdä tällaisia ​​laskelmia. Tämän ohjelman avulla voit tarkistaa oman laskutoimituksesi tai valita täydellisen säätiön.

  Riippuen tarpeista, laskenta-ikkuna kysyy seuraavia tietoja: Mikä säätiö on edullinen: matala tai kasa. Säätiön tyyppi: pylväs tai nauha, ajettu tai porattu paalut. Alustan laskeminen rajoittavassa tilassa: laakerikapasiteetista ja muodonmuutoksesta. Kahden parametrin valinta on mahdollista kerralla. Säätiön vahvistamisen laskenta.

  Tarvittavien tietojen antamiseksi ohjelma tarjoaa käytettävissä olevat tiedot, nimittäin: ilmoittaa talon olosuhteet ja talon pohjan arvioidut tai suunnitellut mitat. Pallosäätiön järjestelyn yhteydessä ohjelma laskee grillauksen tyypin ja koon sekä vahvistuksen tilavuuden. Poistuessa käyttäjä saa paitsi säätiön, jolla on suositellut ominaisuudet, mutta myös täydelliset käyttöasiakirjat, jotka vahvistavat laskelmat. Se sisältää linkit nykyisiin määräyksiin, SNi. Py ja GOST. Palaa sisällysluetteloon.

  Ohjelma nauhojen ja pilarien perustusten laskemiseksi. Toinen amatööri, mutta tehokas kehitys on ohjelma nauhat ja pylväsperiaatteiden laskemiseksi. Vähäiset hyödyttömät sanat ja tietosisältö.

  Tietojen perustana on SNi. Jotka ovat vastuussa rakennusten perustamisesta. Ne, jotka ovat hyvin perehtynyt tekniseen kirjallisuuteen ja ovat ystäviä laskelmissa, voivat tehdä ilman tätä ohjelmaa. Säätiö voidaan laskea käsin tai Excelissä.

  Kaikki on kuitenkin täysin selvää. Voit valita kahdesta erilaisesta perustasta - nauhasta tai pilarista. Nauhalle on olemassa kaksi lajiketta - monoliittista tai esivalmistettua. Ohjelma ilmoittaa säätiön vähimmäissyvyyden sekä laskee pohjan laskun ja sateen määrän.

  Esimerkki pylväsperustan laskemisesta. Erilliset tiedot säätiöstä voidaan saada täsmentämällä tietoja maaperästä. Ohjeet Mikroaaltouuni Sanyo Em G5593V päälle. Ohjelma oli kerralla hyvin suosittua ja kysyntää, sitä käytti vain yksittäisten rakentajien lisäksi myös koko suunnittelutoimistot.