Online-laskin, joka laskee betonin monoliittisen kaistaleen koon, raudoituksen ja määrän.

Laskin vahvistaminen-Tape-Online v.1.0

Pitkittäisen, rakenteellisen ja poikittaisen lujituksen laskeminen nauhan perustuksille. Laskin perustuu SP 52-101-2003: een (SNiP 52-01-2003, SNiP 2.03.01-84), oppaasta SP 52-101-2003, Betoni- ja betoniteräsrakenteiden suunnitteluohjeet raskasta betonia (ilman esijännitystä).

Laskin-algoritmi

Rakenteellinen vahvistus

Jos tämä valikkovaihtoehto on valittu, laskin laskee perustan rakentamisen pitkittäisen raudoituksen minimipitoisuuden SP 52-101-2003 mukaisesti. Vahvistettu betonituotteiden vahvuus on vähintään 0,1-0,25 prosenttia betonin poikkipinta-alasta, joka vastaa teipin leveyden tuotetta nauhan työkorkeuden mukaan.

SP 52-101-2003 Kohta 8.3.4 (SP 52-101-2003: n edun analyysi 5.11 kohta, Raskasbetonista valmistettujen betoni- ja betoniteräsrakenteiden suunnitteluohjeet, 3.8 kohta)

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.11

Meidän tapauksessamme vahvistuksen vähimmäismäärä on 0,1% venytetyllä vyöhykkeellä. Koska nauhan pohjalla venytetty vyöhyke voi olla sekä nauhan yläpää että pohja, lujituksen prosenttiosuus on ylempi hihna 0,1% ja hihnan alareunan 0,1%.

Käytettäessä pituussuuntaisia ​​työstötankoja, joiden halkaisija on 10-40 mm. Säätöä varten on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 12 mm tankoja.

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.17

Suuntaviivat betoni- ja betonituotteiden suunnittelusta raskaasta betonista kappale 3.11

Suuntaviivat betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelusta, jotka on tehty raskaasta betonista, kohta 3.27

Suuntaviivat betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelusta, jotka on tehty raskaasta betonista kappale 3.94

Suuntaviivat betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelusta, jotka on tehty raskaasta betonista kappale 3.94

Pitkittäisen työvaijerin sauvojen välinen etäisyys

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.13 (yhteisyritys 52-101-2003 kohta 8.3.6)

Korvaus SP 52-101-2003 kohtaan 5.14 (SP 52-101-2003 kohta 8.3.7)

Suuntaviivat betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelusta, jotka on tehty raskaasta betonista kappale 3.95

Rakenteelliset liittimet (kutistekestävät)

Betoni- ja betoniteräsrakenteiden suunnittelusta annettujen ohjeiden mukaan kohdassa 3.104 (analoginen opas SP 52-101-2003, kohta 5.16) yli 700 mm: n palkkeihin on raken- nusvahvistus sivupinnoille (2 bar vahvistus yhdellä vaakarivillä). Rakenteen lujituksen korkeuden korkeus saa olla enintään 400 mm. Yhden lujituksen poikkipinta-alan on oltava vähintään 0,1% poikkileikkauspinnasta, joka on yhtä suuri kuin näiden sauvojen välinen etäisyys, puolet nauhan leveydestä, mutta enintään 200 mm.

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskaasta betonista kappale 3.104 (Ohje SP 52-101-2003 kohtaan 5.16)

Laskemalla käy ilmi, että rakennevahvikkeen suurin halkaisija on 12 mm. Laskimessa voi olla vähemmän (8 - 10 mm), mutta silti turvallisuussyistä on parempi käyttää 12 mm: n halkaisijaa.

esimerkki

 • Pohjan mitat suunnitelmassa: 10x10m (+ yksi laakeri sisäseinä)
 • Nauhan leveys: 0,4 m (400 mm)
 • Nauhan korkeus: 1 m (1000 mm)
 • Betonipäällyste: 50 mm (valittu oletuksena)
 • Rebar-halkaisija: 12mm

Nauhan poikkileikkauksen työkorkeus [ho] = Nauhakorkeus - (betonikerros + 0,5 * työvahvistimen halkaisija) = 1000 - (50 + 0,5 * 12) = 944 mm

Alemman (ylemmän) hihnan työhaaran poikkipinta-ala = (nauhan leveys * käyttökalan osan korkeus) * 0.001 = (400 * 944) * 0.001 = 378 mm2

Valitsimme tangon määrän liitteen 1 yhteisyrityksen 52-101-2003 mukaisesti.

Valitsemme osan, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin yllä olevassa osassa.

Tuloksena oli 4 halkaisijaltaan 12 mm: n (4F12 A III) lujitustangot, joiden poikkipinta-ala oli 452 mm.

Joten löysimme tangot yhdelle nauhallemme (oletetaan pohja). Ylhäältä saa saman. Yhteenvetona:

Alaviivan hihnan tangot: 4

Yläosan hihnassa olevien vanteiden lukumäärä: 4

Pitkittäisten työtangojen kokonaismäärä: 8

Nauhan pituussuuntaisen työvahvikkeen kokonaispoikkileikkaus = yhden tangon poikkipinta * pituussuuntaisten tangojen kokonaismäärä = 113,1 * 8 = 905 mm2

Nauhan kokonaispituus = Säätöpituus * 3 + Säätöleveys * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50 m (47,6 m laskimessa ottaen huomioon nauhan leveyden)

Tangojen kokonaispituus = Nauhan kokonaispituus * Pitkittäisten sauvojen kokonaislukumäärä = 47,6 * 8 = 400m = 381m

Vahvistuksen yhteenlaskettu massa = 1 metrin vahvistus (ks. Yllä olevassa taulukossa) * Vavat yhteensä 0,888 * 381 = 339 kg

Vahvistuksen määrä nauhaa kohden = yhden pituussuuntaisen vahvikkeen osa * sauvojen kokonaispituus / 1000000 = 113,1 * 381/1000000 = 0,04 m3

Arvioitu vahvistus

Jos tämäntyyppinen valikko on valittu, venytetyn vyöhykkeen pituussuuntainen työvahvistus lasketaan SP 52-101-2003: n käsikirjan mukaisesti.

Meidän tapauksessamme kiristetty vahvike asennetaan nauhan yläosaan ja pohjaan, joten meillä on työvahvistus puristetulla ja venytetyllä vyöhykkeellä.

esimerkki

 • Hihnan leveys: 0.4m
 • Hihnan korkeus: 1m
 • Betonipäällyste: 50mm
 • Merkki (luokka) betonista: M250 | B20
 • Rebar-halkaisija: 12mm
 • Armoriluokka: A400
 • Max. taivutusmomentti säätöön: 70kNm

Rb: n löytämiseksi käytämme SP 52-101-2003: n käsikirjan taulukkoa 2.2

Rs: n löytämiseen käytetään taulukon 2.6 etuja SP 52-101-2003: lle

Maksimi taivutusmomentti [M] oli aiemmin löydetty. Löydä se sinun täytyy tietää hajautettu kuorma painosta talon (mukaan lukien säätiö). Näihin tarkoituksiin voit käyttää laskinta: Paino-Home-Online v.1.0

Taivutusmomentin etsintämuunnittelujärjestelmä: palkki joustavalla pohjalla.

Laskelma selkeyden vuoksi tuotamme [cm]: ssa.

Työkappaleen korkeus [ho] = nauhan korkeus - (suojaava betonikerros + 0,5 * vahvistuksen halkaisija) = 100cm - [5cm + 0,6cm] = 94,4cm

Am = 700000kgs * cm / [117kg / cm2 * 40cm * 94,4cm * 94,4cm] = 0,016

Kuten = [117kgs / cm2 * 40cm * 94,4cm] * [1 - apt. juuren (1 - 2 * 0,016)] / 3650kgs / cm2 = 2,06 cm2 = 206mm2

Nyt on verrattava rakenteen vahvistamisen laskentaan ja poikkipinta-alaan (0,1% nauhan poikkileikkauksesta) saadun työvahvikkeen poikkipinta-ala. Jos rakentavan raudoituksen pinta-ala osoittautuu enemmän laskettavaksi, sitten lasketaan konstruktivinen, jos ei.

Vetolujuuden poikkipinta-ala rakenteellisella vahvikkeella (0,1%): 378 mm2

Vetolujuuden poikkipinta-ala laskennassa: 250 mm2

Lopuksi valitaan poikkileikkausalue rakentavalla lujituksella.

Ristivahvikkeet (kiinnikkeet)

Poikittainen vahvistus lasketaan käyttäjän mukaan.

Poikittaistehon standardit

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.18

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.21

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.21

Korvaus SP 52-101-2003 kohtaan 5.23

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.20

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. Lauseke 3.105

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. Lauseke 3.106

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. Lauseke 3.107

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. Lauseke 3.109

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. 3.111 kohta

Ohjeet betoni- ja betonirakenteiden suunnittelusta raskasbetonista. 2.14 kohta

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.24

Yhteisyrityksen käsikirja 52-101-2003 Kohta 5.22

Betonipeite

Käsikirja yhteisyritykselle 52-101-2003 Kohta 5.6

Korvaus SP 52-101-2003 kohtaan 5.8 (betoni- ja betonirakenteiden opas Suunnittelu raskaasta betonista 3.4)

Laske venttiilin paino

tiedotus

Lujittavan teräksen valmistusta säännellään standardilla GOST 5781-82. Asiakirjassa täsmennettiin tuotteen tekniset vaatimukset ja ehdot, luokitus, alue, testausmenetelmät ja muut vaatimukset. Alla on joitain GOST 5781-82 -viitepöytiä, joiden avulla voit selvittää yhden metrin vahvistuksen teoreettisen massan. Tuotteen paino voidaan laskea myös itsenäisesti tai käyttämällä tätä laskinta.

Taulukko: 1 laskentamittarin teoreettinen paino GOST 5781-82: n mukaan

numero
Nimellishalkaisija, mm

Halkaisija d, mm

Poikkipinta-ala, cm

Paino 1 metri, kg

Määrä metrejä tonnilta

Mikä on online-laskin?

Laskimemme auttaa laskemaan hiiliteräsvarusteiden painon verkossa. Sinun tarvitsee vain määrittää tuotteen pituus ja nimellishalkaisija (vaihteluväli - 6 - 80 mm.).

Tarjoamme palvelua, joka sisältää kaksi kerrallaan: palkin painon laskin painon ja metrin mukaan. Näin voit selvittää lopullisen tuotteen pituuden, tietäen painon tai päinvastoin - selville tietyn pituisen tuotteen paino. Online-vahvistuslaskuri on hyödyllinen suunnittelureaktioiden ja metallirakenteiden laskelmien valmistelussa. Sen avulla voit myös selvittää lopputuotteen hinnan, joka ilmoittaa hinnan metrillä tai tonni.

Kuinka käyttää laskinta?

 • Valitse laskentamenetelmä (pituus tai paino).
 • Valitse vahvistuksen läpimitta ponnahdusluettelosta.
 • Syötä arvo "Mass" tai "Mittarien määrä".
 • Määritä tarvittaessa yksi metri tai tonnia.
 • Napsauta punaista "Laske" -painiketta.
 • Vasemman yläkulman sarakkeessa "Laskentatulokset" näet saadut tiedot.

Kuinka laskea paino itse?

Kun tiedät materiaalin nimellishalkaisijan ja tiheyden, voit itse laskea vahvistuksen painon. Se katsotaan kaavan m = D x D x Pi / 4 x ro mukaan, jonka mukaan yhden metrin vahvistus vastaa samaa halkaisijan ympyrän teoreettista massaa. Arvot kaavasta:

 • m on tarvittava vahvistusmassa.
 • D on vahvikkeen nimellishalkaisija.
 • ro on materiaalin tiheys.
 • Pi on Pi.

Hiiliteräksen tiheys, jota säätelee GOST, on 7850,00 kg / m 3.

Kuinka selvittää raudoituksen todellinen paino?

Kuten vertailutaulukot, vahvistuslaskuri laskee tuotteen teoreettisen painon. GOST mahdollistaa tuotteen geometristen mittojen poikkeamisen nimellisarvosta. Löydät todellisen painon punnitsemalla tietyn pituuden vahvistusta. Tarkat tiedot raudoituksen painosta ja muista ominaisuuksista on merkitty valmistajan passissa.

Laske vahvikkeen paino

Vahvistuksen painon laskemiseksi voit käyttää kahta menetelmää. Ensimmäinen on tehdä kaikki laskelmat itse, mutta tässä suoritusmuodossa on tarpeen käyttää GOST-taulukoista otettua tai laskettua useita kaavoja. Toinen vaihtoehto on käyttää laskinta.

Ja niin, kun itse lasketaan, käytetään seuraavia kaavoja:
V = F * L
V on tilavuus;
F on poikkileikkausalue;
L on kehon pituus.
Seuraavaksi sinun täytyy tietää alue:
F = 3,14 * D2 / 4 = 0,785 * D² Missä:
D on halkaisija;
3.14 - tunnettu π.
Ja viimeinen kaava hyvin painavalle 1 m: lle.
M = V * p
Viimeisessä kaavassa p käytetään - tämä on ominaispaino, se vastaa parametriin - 7850kg / m³.

Strip Foundation Laskin

Tämän online-laskimen avulla voit laskea betoni-, vahvistus- ja muuntolevyjen määrän betonirakenteen järjestämiseen. Lisäksi laskin tuottaa kattavan laskelman materiaalien kustannuksista. Ennen kuin valitset säätiön tyypin, muista kuulla asiantuntijoiden kanssa, onko tämä tyyppi sopiva oloasi. Ohjeita työskentelyyn laskimen kanssa.

Kun työskentelet, kiinnitä erityistä huomiota syötettyjen tietojen mittayksikköihin!

Laskentatulokset

Jos laskin osoittautui hyödylliseksi sinulle, napsauta yhtä tai useampaa sosiaalista painiketta. Tämä auttaa suuresti sivuston jatkokehittämistä. Kiitos paljon.

Ohjeita työskentelyyn laskimen kanssa

Tämä online laskin auttaa sinua laskemaan:

 • säätiön pohjan pinta-ala (esimerkiksi määrittämään vedenpitävyyden määrä valmiiden perustusten peittämiseksi)
 • koko betonin täyttämiseen tarvittavan betonin määrä määritetyillä parametreilla. Koska tilatun betonin määrä voi poiketa hieman varsinaisesta sekä kaatumisen aikana tapahtuvan tiivistymisen vuoksi, on tarpeen tilata 10% marginaali.
 • raudan määrä, painon automaattinen laskenta sen pituuden ja halkaisijan mukaan
 • muottipinta-ala ja sahatavaran määrä kuutiometreinä ja levyinä
 • vaadittu määrä materiaaleja betonin - sementin, hiekan ja murskattujen kivien valmistukseen
 • samoin kuin kaikkien rakennusmateriaalien arvioidut kustannukset

Vaihe 1: Ensin - valitse, minkälainen säätiö projektin mukaan. Aseta sitten säätönauhan pituus, leveys, paksuus ja korkeus. Oikein suunnattu auttaa liitteenä olevia piirroksia, kaavioita.

Vaihe 2: Seuraavaksi täytetään kentät laskemaan vahvistus ja muotti. Laskettaessa raudoitusta on tarpeen määrittää tulevaisuuden vahvistuskammion parametrit. Määritä muottiin määrät leikattujen levyjen mitat.

Vaihe 3: Betonin laskemisen yhteydessä on pidettävä mielessä, että sementin määrä, joka tarvitaan yhden kuutiometrin betonin valmistamiseksi, on erilainen jokaisessa yksittäisessä tapauksessa. Se riippuu sementin tuotemerkistä, halutusta betonituotemerkistä, täyteaineiden koosta ja mittasuhteista. Sementin, hiekan ja raunioiden mittasuhteiden ja määrien oletusarvot annetaan viitteinä, kuten sementinvalmistajat yleensä suosittelevat. Voit muuttaa näitä arvoja tarpeidesi mukaan.

Vaihe 4: Laskettaessa rakennusmateriaalien kustannuksia, huomaa, että hiekkaa ja murskattua kiveä laskimessa on merkitty 1 tonniin. Samassa hinnastossa hinta ilmoitetaan useimmiten kuutiometrissä. Joten laske uudelleen hinta tonniksi hiekkaa ja raunioita, jotka olet itsenäisesti tai tarkista myyjien kanssa. Joka tapauksessa laskelma auttaa edelleen selvittämään säätiön rakennusaineiden arvioidut kustannukset.

Suunnittelussa, älä unohda johtoja neulomalla vahvistusta, kynsiä tai itsekierteittäviä ruuveja muottiin, rakennusmateriaalien toimitukseen, kaivamiseen ja rakennustöihin.

Tape-säätiö tee se itse

Säätiö on maanalainen osa rakennusta tai rakennetta, joka vastaanottaa kuormia ja siirtää ne maahan. Suosituin rakennustyypin talojen rakentamiseen pidetään nauhan perustana. Tällainen liuskatalojen yhteinen käyttö johtuu sen monipuolisuudesta ja kohtuullisista kustannuksista. Ennen rakentamisen aloittamista sinun täytyy tehdä valinta matalan syvyyden ja syvälle asetetun liuskajohdon välillä.

Matala nauhasisäätiö

Matala säästö säästää sekä talousarviota että aikaa. Ja työvoimakustannukset ovat huomattavasti pienemmät, koska sen rakentaminen ei edellytä syvää kuoppia. Tätä säätiötä käytetään pienen alueen kevyeen rakentamiseen:

 • puutaloja
 • höyrykarkaistut betonirakenteet tai rakennukset, jotka on valmistettu hiutaloitua betonia ja vaahtobetonilaatikoita, joiden korkeus on enintään 2 kerrosta
 • monoliittiset rakennukset kiinteällä muottialueella
 • pieniä kivirakenteita

Matalan kellarin syvyys on puolet metristä.

Upotettu nauhaosasto

Tätä perustusta käytetään rakenteiden rakentamiseen raskailla seinillä, betonilattialla, kellarilla tai maanalaisella autotallilla. Säätiön perustuksen syvyys on laskettava etukäteen. Ensinnäkin on määriteltävä maaperän jäädyttämisen taso, vähennä sitten 30 cm ja asetettava säätiö jo tässä syvyydessä.

Valmistelu työstä

Jotta itsenäisesti rakennettaisiin nauhan säätiö, sinun on ensin suoritettava tarkka suunnittelu. Huolellisten laskelmien tarve selittyy sillä, että säätiö on yksi rakennuksen tai talon tärkeimmistä rakenteellisista elementeistä. Rakennuksen alussa tehdyt virheet voivat aiheuttaa kielteisiä seurauksia talon toiminnan aikana.

merkki

Merkintä tehdään, aiheuttaen kentällä sekä ulkoisen että sisäisen rajan. Tätä varten on parasta käyttää lujitusta ja köyttä tangot tai palkit, mutta tehokkaampaa käyttää erityislaitteita, kuten lasertasoja. Muista, että suuret virheet merkinnässä vaikuttavat merkittävästi valmiiden rakennusten ulkonäköön.

Jotta voit saavuttaa täydelliset tulokset, tarvitset:

 • määritä pystytetyn rakenteen akseli
 • käytä luodinviivaa, merkitse kulma, vedä köysi 90 asteen kulmassa 90 asteen kulmassa
 • käytä neliöä toisen kulman määrittämiseksi
 • Tarkista kulmat keskittyen lävistäjäksi. Jos testi antoi myönteisiä tuloksia - vedä köysi niiden väliin
 • ottaa sisäisen merkinnän, vetäytyessään ulkoisesta merkinnästä tulevan säätiön paksuuden etäisyydellä

Kun olet lopettanut merkinnän, tutki pinnan pudotukset rakennustyömaalla ja valitse syvennyksen syvyys alhaisin piste ja sulje ero säätilan korkeuteen. Jos rakennuksen on tarkoitus olla pieni, kuopan syvyys voi olla 40 cm.

Laitteen tyyny ja vedeneristysnauha

Lopullisessa kaivannossa tulisi asettaa hiekkipyyhkeitä lisäämällä soraa. Kunkin kerroksen suositeltu korkeus on 120-150 mm. Sen jälkeen jokaisen kerroksen täytyy olla vuodatettu vedellä ja painettu tiheyden lisäämiseksi. Lopullisen tyynyn eristämiseksi sinun on asetettava vahva vedenpitävä kalvo siihen.

Muottipalkin perustaminen

Muotti on yleensä tehty höylättyjä levyjä, joiden paksuus on noin 40-50 mm. Voit käyttää liuskekiviä tähän tarkoitukseen.

Kun asennat muottien, hallitse pystysuuntaisuutta. Rungon suositeltu korkeus maanpinnan yläpuolella on 30 cm. Pieni pohja on tarpeen rakentaa. Asbesti-betoniputket asetetaan muottipesään rakennuksen viemäriverkkoon ja vesihuoltoon.

Aseta muovilevy betonin ja muottipesän väliin suojaamaan muottien likaantumista.

Rebar laittaminen

Seuraava vaihe on venttiilien asennus. 10-12 mm: n poikkileikkaukseltaan lujittavat sauvat on sidottu erityisellä neuloverkolla siten, että neliösolujen sivut ovat 30-40 cm. Vahvistin voi olla joko teräs tai lasikuitu.

Hitsauskoneen käyttöä ei suositella vahvikkeen kiinnittämiseksi korroosion estämiseksi hitsauspisteissä. Kun asetat tangon kaivantoon, tarkkaile reunojen reunoja. Suositeltu offset on 50 mm.

Ilmanvaihto ja viestintä

Seuraavaksi on välttämätöntä säätää säätö ilmanvaihtoa ja tarjota teknisiä aukkoja tiedonsiirtoon rakennukseen. Ota asbestisementtiä tai muoviputkea ja kiinnitä se kiinnittimeen.

Teipin pohjan täyttö betonilla

Täytä betonista asteittain. Kerrosten paksuus on 15-20 cm, jotta vältetään aukot ja lisää kokonaislujuutta, kerrokset kerrotaan erikoistyökalulla - puukosketin tai syvä värähtelijä.

Voit tilata valmisbetonia tehtaalta tai tehdä se itse betonisekoittimen avulla. Suositeltu osuus sementistä, hiekasta ja raunioista on seuraava: 1: 3: 5.

Kerrokset eivät saisi poiketa koostumuksesta. Kylmällä säällä käytä betonilämmittintä ja kylmänkestäviä lisäaineita kuumalla säällä - kaada betonia veteen.

Työn suorittaminen

Betonin kaatamisen päätyttyä se on suljettava kalvon avulla kuivumisen estämiseksi ja jätä voimaa vähintään 2 viikkoa.

Lattialastalaskurin vahvistamisen laskenta

Vaadittava raudoituksen laskeminen monoliittiselle levylle

Pohjalevyn raudoitus lasketaan SNiP 52-01: n normien mukaisesti vuodesta 2003. Suunnittelun päätehtävät ovat: sauvojen, puristimien poikkileikkauksen valinta, kunkin vyön vahvistusjärjestelmän valmistus, mittareiden lukumäärän määrittäminen, rakennusmarkkinoilla hankittavien painoyksiköiden muuntaminen.

Mikä on armopoya?

Pohjalevyyn vaikuttavat pääasiassa vetokuormitukset rakennuksen, huonekalujen, matkustajien, tuulen ja lumen painosta. On kuitenkin puristusvoimia. Betoni toimii yksinomaan puristuksessa ja tämä materiaali ei kestä tällaisia ​​kuormia. Tällöin laatan alaosaan sijoitetaan tukiverkko pohjaan, joka kompensoi puristusta. Yläosassa on toinen ristikko, joka havaitsee vetovoimia.

Vahvistuksen laskenta mahdollistaa lujuuden marginaalin rakenteen mahdollisimman suuren resurssin saamiseksi palkin pienimmän poikkileikkauksen avulla. Lisäksi teräspalkkeihin tarvitaan suojakerros (15-40 mm), jonka päälle ne on upotettava betoniin korroosion puuttuessa.

Rebar-laskentamenetelmä

SNiP: n määräysten mukaan betoniteräksen prosenttiosuus tulee olla 0,15 - 0,3% (M300 - M200). Suunnittelun käytäntö osoittaa, että jaksollisen 12 mm: n palkki on riittävän turvallinen mille tahansa matalalle rakennukselle, jossa on tiilet ja betoniseinät. Yksittäisten kehittäjien käyttämä suurin mahdollinen sydämen halkaisija on 16 mm. Toisin sanoen esikuorittujen kuormitusten kasvulla on tarpeen lisätä sekä levyn paksuutta että vahvikkeen halkaisijaa.

Lujituksen laskenta alkaa levyn paksuuden määrittämisellä:

 • span pituus jaettuna 20-25
 • 1%: n virhe lisättiin
 • rakennuksen korkeus saavutetaan

Esimerkiksi 6 metrin vakiokorkeutta varten rakenteen paksuus on 30 cm. Ne vahvistavat laatua yksinomaan luokan A2 ja sitä korkeammilla kuumavalssatuilla vahvisteilla. Pituudet, pystysuorat kaihtimet, saa olla valmistettu A1-luokan sauvoista, joiden läpimitta on 6 - 8 mm.

Määritelmä osiot

Lankojen laskenta perustuu betonin lujuuteen (luokka B10 - B25), raudoitukseen (luokka A240 - A500, B500) puristuksessa. Yleisimmin käytetty betoni on B25, vahvistus A500, jonka suunnitteluvastus on 11,5 MPa, 435 MPa. Tiilet (neljä kantavaa seinää ulkokehällä) ovat harvinaisia. Siksi staattisen rakenteen laskeminen keskimääräisellä tuella, käytetään alemman tason suunnitelmaa. Ylempi, ullakkokerroksen kokoonpano vastaa tavallisesti sitä.

 • säätiö on aukkojen alla
 • kuormat ovat tasaisesti jakautuneet
 • maaperän kestävyys vähintään 1 kg / m 2

Viimeinen oletus mahdollistaa sen, että voit pelata sitä turvallisesti liiallisen lisäyksen rakentamisbudjetissa, älä tilaa geologiaa, topografiaa, määritä maaperä silmään. Kuorman keräämisen yhteydessä riittää laskea kuormitus levystä - raudoitetun betonilohkon (2500 kg / m 2) tilavuuspainoa kerrotaan levyn korkeudella, turvallisuustekijä (1.2). Samoin lisätään kuormia kaikista rakenteista (lattiat, kattotuolit, katot, lattiat, lumi, tuuli).

Vahvistusjärjestelmä

Sisäseinien läsnä ollessa kuormat jakautuvat epätasaisesti, vahvistus lasketaan laattojen useiden osien kesken. Laskutoimituksia voidaan suorittaa useilla menetelmillä, joilla on suunnilleen sama tulos (uusi SNiP, vahvistetun betonipalkin menetelmä resistenssin hetkellä), panssaroidun verkon sijainnin korkeus muuttuu.

Sen jälkeen säästetään betonin alkuperäispaksuus säätöön. SNiP-taulukoiden tarkistamisen jälkeen lasketaan tarvittavat poikkipinta-alat, palkkien lukumäärä ja vahvikkeen halkaisija. Sitten tämä parametri on yhtenäinen ottamalla huomioon vahvistuskerroin tukien alueilla. Levyjen merkittävällä mitalla todelliset säästöt metallitelassa saavuttavat 27% johtuen alemmasta ruudukosta sen keskiosassa

Määrä lasketaan

Armeijaa myydään yleensä painon mukaan, jokaisella myyjällä on taulukko, jonka avulla palkin pituus muunnetaan massaan ja päinvastoin. Jos teet laskelmia etukäteen, voit tarkistaa nämä numerot ostamassa. Venttiilien lukumäärän laskeminen seuraavan kaavion mukaan:

 • pituussuuntaisten sauvojen lukumäärän laskeminen - lyhyen seinän pituudesta on tarpeen ottaa kaksi suojakerrosta 2 cm: n kukin, jakaa kuva ristikkovaiheen avulla ja ottaa toinen
 • lasketaan poikittaisten sauvojen lukumäärä - samanlainen kuin edellinen menetelmä, vain seinän pituuden mukaan

Seuraavaksi sinun on harkittava rakennuspalkkien pituutta:

 • vakioventtiilin koko 6 m tai 12 m
 • helpompi toimittaa 6 m sauvoja kohteeseen
 • jos seinien pituus on suurempi kuin tämä koko, sinun on lisättävä kiinteää tankoa
 • SNiP 60 -halkaisijat (esim. 60 cm 10 mm: n raudoituksella)

Jatketaan lisätä kaikkien palkkien pituus, päällekkäisyydet, jotta saadaan "uran" yleinen muovaus. Pihdeissä käytetään tasaista raudoitusta, jonka palat taipuvat monimutkaisten muotoisten tilarakenteiden päälle. Työkappaleen pituuden laskeminen voi olla kaikkien sivujen lisääminen.

Jokaiselle liitokselle tarvitaan 30 cm: n pituinen neulelangas. Niiden lukumäärä voidaan laskea kertomalla pituussuuntaiset palkit poikittaissuunnassa. Jos hanke sisältää "ruotsalaisen" kuppimainen levy, raudoituksen kulutus kasvaa automaattisesti:

 • Jokaisessa jäykisteenä (mahdollisesti päällekkäisyydellä) pidetään 4 jäykempää tankoa,
 • ne on sidottu neliömäisillä leikkeillä 30-60 cm: n välein
 • kylkiluita tarvitaan kehä
 • voidaan lisätä rinnakkain lyhyellä seinämällä 3 m

Viimeisessä vaiheessa vahvistuksen laskenta koostuu mittayksiköiden muuntamisesta. Mittarin massan tuntemisen avulla voit laskea jokaisen metalliyhdistelmän kokonaispainon mökin pohjalevyille.

Teräsbetonilaattojen korjaus

Jos on mahdotonta korvata kalliin laatatyhdistelmä useilla objektiivisilla syillä nauhalla, voit yrittää vähentää rakennusbudjetia. Esimerkiksi paksuudeltaan 30 cm suuria rakenteita on vaikea kaataa, vaikka sekoittimien sekoitus on säännöllistä. Tuotos muuttuu usein:

 • paksuus 5-7 cm, se ei vaadi vahvistamista
 • kaadetaan yhdellä kertaa
 • tasoittaa pohja
 • suojaa vedenpitävyyttä raunioista
 • vähentää suojakerroksen paksuutta (pohja) 20 - 35 mm
 • käyttää ihoa betonia

Tällöin kuitenkin ylemmän kerroksen tangon poikkileikkaus on laskettava uudelleen. Epäsymmetrisille levyille (sisäseinä siirretään suhteessa rakenteen keskipisteeseen), lasketaan suuremman pituuden pituus, kuten symmetrisille. Turvallisuustekijä kasvaa hieman arvioiden kasvaessa.

Samalla tavoin voidaan laskea minkä tahansa monimutkaisuuden pohjamateriaalilevyt. Lisäksi ohjelmistoja suunnittelijoille, jotka tekevät tämän erittäin tarkasti.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Tallenna navigointi

Kuinka lasketaan lattian vahvistaminen

 • Lisäkarkeneminen, span laskeminen
 • Tarkkojen tietojen laskeminen
 • Kuormitusrakenteiden kokoaminen, niiden laskeminen
 • Lattialevyn raudoituksen laskeminen muodonmuutoksen aikana teräsvahvikkeella
  • a. Lohkon valinta, laskentatiedot
  • b. Lattialevyn raudoituksen laskeminen taipuman aikana
 • Tietojen laskeminen AKP-SP
  • C. Kun asennat AKP-SP Ø 14, askel on 200
  • d. Luokan AKP-SP Ø 10 venttiilien osalta 100 asteen välein
  • e. Luokan AKP-SPØ 8 venttiilit, ottaen huomioon vaihe, joka on 100, lasketaan
 • johtopäätös
 • Vahvistusvaihtoehtojen vertailu, laskutoimitus
 • Kuormituslaskenta, indikaattorit AKP-SP ja A-500, vertailu

Rakennuksen tunnetuin betoniterästuote on lattialevy. Tällaisten tuotteiden avulla valmistetaan rakennusten ja rakennusten päällekkäisyyksiä asuin- ja ei-asumiskäyttöön. Asennusprosessin vankka alku on taattu johtimen lujituksen laskemisen ansiosta. Tätä tarkoitusta varten, jotta lattialevyn raudoituksen laskenta saadaan loppuun. tarvitsevat tietoja tämän tuotteen laajuudesta ja käyttötarkoituksesta.

Kattorakenteen tukeva pohja varmistetaan vahvistamalla se vetämällä lujitusta.

Tärkeimmät vivahteet, jotka johtuvat tämän alueen työstä vahvistamisen mukaan:

Levyn paksuus otetaan suhteessa 1: 30-asteeseen.

 1. Laattojen paksuus otetaan 1:30: n tarkkuudella lumen kokoon. Esimerkiksi: jos kantojärjestelmien (seinät ja pylväät) välinen kuilu on yhtä suuri tai suurempi kuin 6 m, yhden tuotteen täydellisyys on 200 mm.
 2. Levyjen laskennallisista kuormituksista riippuen lattialevyn lujittamiseksi käytetään raudanasetusta, jonka poikkileikkaus on 8-14 mm. Jos kuitenkin seuraavat ehdot täyttyvät:
 • tuotteen paksuus on alle 150 mm; korkeimpien komponenttien yksikerroksinen pinnoitus on todennäköistä;
 • yli 150 mm - valssattu sijoitetaan 2 riviin: alemmassa ja ylemmässä.

Vahvistus tehdään verkkojen avulla, jotka koostuvat saman leikkauksen sauvoista, joiden kennojen koko on 150 x 150 mm tai 200 x 200, kaistaleet on liitetty neulottuihin lankaihin.

Lisäkarkeneminen, span laskeminen

Yksittäisten vahvistettujen paikkojen (erittäin ylikuormitettavien alueiden ja reikien esiintymisen) lisävahvistus suoritetaan yksittäisillä raudanpalkkeilla, joiden pituus on 400-1,500 mm riippuen kuormituksesta ja pidennyksistä:

 • verkon alaosa on laatan keskellä;
 • yläosa sijaitsee kannattimissa.

Käytetty auto vaikuttaa päällekkäisyyksien helpottamiseen, kaistale sopii 2 tai 1 suuntaan. Avoimuuden lisääntymisen ylivoima on todennäköisyys vähentää lopputuotteen paksuutta lähellä samoja alueita.

Tukivahvistin estää levyn halkeilemasta seinäalueilla.

Lattialaattojen vahvistuslevyn laskenta on tehtävä absoluuttisella tarkkuudella, koska koko rakenteen luotettavuus riippuu tästä prosessista. Jotkut lattia-laatan vahvistamisen alalla toimivat asiantuntijat väittävät, että laskenta on tehtävä ainutkertaisesti melkein joka tapauksessa, koska monet tekijät ovat erilaisia, mukaan lukien itse levyn koko.

On syytä harkita, että metallilla on valtava vaikutus katon kantavuuteen. Ja verkon etuna on koko rakenteen paksuuden pienentäminen kokonaisuutena, mutta tämän jälkeen tehdään "karkea työ".

Kaikissa rakenteissa paras työn laadun takaava takuu on lattialevyn lujituksen oikea ja tarkka laskenta. Ja laskettaessa itse itseään, on noudatettava kaikkia teknisen kehityksen normeja, joista monet ovat edellä mainituissa.

Takaisin sisällysluetteloon

Tarkkojen tietojen laskeminen

Joten lattialevyn lujittamisen oikean laskemisen kannalta on välttämätöntä työntää alkuperäisiä tietoja, koska jokaisen rakennuksen osalta ne ovat ainutlaatuisia ja sen vuoksi on paljon helpompi vertailla ja näyttää tarkkoja tietoja kokoon, paksuuteen, korkeuteen, materiaaliin, materiaaliluokkaan ja muihin rakennustöihin liittyviin indikaattoreihin.

Lattialevyjen tarkan laskennan perustiedot:

Lujitemateriaalien osat.

 1. Suunnitelman rakennuksen mitat (alkuvaihe) ovat 6x6 metriä ottaen huomioon poikittaiset seinät, joiden ilmaisimien ei pitäisi olla yli 3 metriä.
 2. Laskettujen päällekkäisten laattojen paksuus on 160 mm.
 3. Koko poikkileikkauksen tarkka korkeus teräsvahvistuksessa on - h0 = 14 cm2.
 4. Jos otat hiilikuidusta valmistetun vahvikkeen, tiedot ovat yhtä suuret - h0 = 14 cm2.
 5. Materiaalin rakentamisen betoniarvot B20-laskelmat ovat yhtä suuret kuin:
 6. Rb = 117 kg / cm2, Rbin = 14,3 kg / cm2 Eb = 3,1 * 10 5 kg / cm.
 7. Teräsvahvikkeella on luokka - A-500C.
 8. Rs = 4500 kg / cm2, E2 = 5,5 * 10 '5 kg / cm.
 9. Lasikuidun liittimet ovat luokassa AKP-SP, niin tiedot ovat yhtä suuret kuin:
 10. Rs = 12 000 kg / cm2, E = 5,5 * 10 '5 kg / cm.

Takaisin sisällysluetteloon

Kuormitusrakenteiden kokoaminen, niiden laskeminen

Tiedot lasketaan kaavalla:

Tarkkojen määritelmien kertoimet ovat k1 * k2 * k3.

M = Fa / b * h0 = Ea / Eb = 7,69 cm2 / 100 cm * 14 cm * 550000 kg / cm2 / 3,1 * 10'2 kg / cm = 0,0098.

K1rp = 0,664, k1 = 0,043, k2 = 0,10.

PIR: n akselin kaarevuus samanaikaisesti jatkuvat ja pitkät (ja ei pitkän) kuormat, jotka ovat erilaisia. Laskettu kaavalla:

1 / p = 1 / Ea * Fa * h2 = Mkp / k1kp + M-k2 * b * n2 * Rbin / k1 = 1/2 * 10'2 kg / cm * 2,51 cm2 * 13,2 cm2 * 22 000 ru * cm / 064 + 71000 kg * cm - 0,1 * 100 cm * 16 cm2 * 14,3 kg / cm2 = 1/848380000 * 34 375 + 71 000-36 608 / 0,43 = 0,000135 1 / cm = 0,00021 1 / cm = 21 * 10 ' -5 1 / cm.

Taipuma-arvojen suurimmat tiedot välissä ovat:

f = 1 / p * S * l2 = 13,5 * 10'-5 1 / cm * 5/48 * 300'2 cm2 = 2 cm.
f = 1/200 = 300 cm / 200 = 1,5 cm.
Fm = 2 cm = f = 1,5 cm.

Kaikki ehdot täyttyvät vahvistamisen avulla, jossa (Ø8 AKP-SP ottaen huomioon sävelkorkeus 200).

Takaisin sisällysluetteloon

1. Lattialevyn vahvistaminen teräsvahvikkeella, joka ei ylitä 3 metriä, tiedot ovat Ø8 A-500С ottaen huomioon vaihe, joka on 200.
2. Laatan lujittaminen ottaen huomioon erilaiset katteet ja lasikuidun vahvistuksen käyttö voi olla useita vaihtoehtoja:

 • Ø14 AKP-SP ottaen huomioon vaihe, joka on 200;
 • Ø10 AKP-SP, jonka askel on 100.

3. Jos käytät verkkoraudoitusta, jonka materiaali on Ø8 AKP-SP ja jopa ottaen huomioon askel 100, niin levyjen maksimipoikkeamat ovat enemmän kuin kaikki olemassa olevat kappelit, mikä ei ole toivottavaa.

Vertaileva vaihe "vahvistuslevyn laskenta" on melko yksinkertainen. Loppujen lopuksi olet todennäköisesti huomannut, että tarkat laskentatietojen tuottamisessa käytettävät kaavat näyttävät olevan melkein samat monissa tapauksissa. Tämä laskentamenetelmä on hyväksytty melko pitkään eikä ainoastaan ​​rakennusalan aiheisiin vaan myös taloudellisten tilastojen edistämiseen ja nopeampaan ja tarkempaan laskentaan eri kirjanpitotietoja.

Jos tarkastelemme kahden täysin erilaisen lujitustyypin vertaamista funktionaalisuuden indikaattoriksi, laskelma osoittaa, että AKP-SP on useita kertoja suurempi kuin sen kilpailija. Valtava määrä mahdollisuuksia on avoin käyttäjälle, joka käyttää tätä tuotetta. Tämä laskelma kuitenkin osoittaa, että vaikka A-500C: llä on lukuisia mahdollisuuksia, työn suorituskyky on melko erilainen positiivisessa suuntaan, jota AKP-SP ei ole havaittavissa.

Takaisin sisällysluetteloon

Kuormituslaskenta, indikaattorit AKP-SP ja A-500, vertailu

Kuormitus. Laskettaessa AKP-SP: n kuorman tarkkaa laskemista käytimme kaavaa: A2 = 7,86 cm2. Ja A-500: lle sama, koska luvut olivat samanlaisia: A2 = 1,55 cm2. Ainoa ero tässä kaavassa on koon tietojen ilmaisimet. AKP-SP on hieman suurempi kuin A-500, AKP-SP: n laskennan mukaan saavat saman tuloksen: M = Fa / b * h0 = Ea / Eb = 7,69 cm2 / 100 cm * 14 cm * 550000 kg / cm2 / 3,1 * 10'2 kg / cm = 0,0098, mutta vähennettäessä kertoimia saamme: M = 7,69, pyöristetty = 7,7 cm. Siksi kun pienennetään venttiilin AKP-SP kertoimia, saadaan eri tuloksia: 1,3; 2; 1.29.

Myös näiden vaiheiden indikaattoreiden tarkemman laskennan laskeminen, joiden tulokset ovat pyöristettyjä ja samankaltaisia, käytettiin kaavaa laskemalla tarkka laskelma. Kaava on pituus, joten jos et näe tuloksia suhteessa vertailuun, niin kirjoitamme seuraavasti: f = 1 / p * S * L2. Mielenkiintoista on, että tätä kaavaa käytettiin samanaikaisesti AKP-SP: n ja A-500: n tietojen laskemiseen.

Tämä osoittaa, että laskelmalla on lähes samat arvot, mutta ero muodostuu, kun kerroin L2, jolla ei ole havaittavia eroja. Esimerkiksi A-500: n tiedot ovat 300, AKP-SP: llä on jo eroja, koska indikaattorit voivat olla 200, 150 jne.

Vertailut tällaisista tuotteista eivät voi koskaan olla täysin tarkkoja, koska virheet eivät ole täsmälleen johdettuja ja tarkan laskelman huomioon ottamiseksi voit käyttää kertoimien menetelmää, jonka arvot ovat yhtä suuria kuin tavaroiden halkaisija ja pituus. Myös k1, k2, k3: lle voidaan ottaa indikaattorit: 7.86, 2, 7.69, koska tässä tapauksessa kertoimella k3 ei ole merkitystä, ja merkittävin on k1, koska tätä indikaattoria käytetään laskettaessa kaikkein erilaiset tiedot vertailu AKP-SP ja A-500.

Et saa asua vain AKP-SP: ssä, vaikka se on yleisimpiä rakennusalan sovelluksissa, mutta A-500: n laskeminen ei ole laajaa, vaikkakin tuote on kysyntää. Tämä viittaa päätelmään:

 • rakennussektorin kapeimpia käyttötarkoituksia varten kannattaa käyttää A-500-tuotetta, jonka indikaattorit eivät ole laaja, mutta monet yritykset ovat käytännössä idealisoineet. Tällä tuotteella on korkea raudoitusvälit, mutta taaksepäin taipuva data;
 • AKP-SP: ta tulisi käyttää suurimmassa tuotannossa ja suuressa yrityksessä, jolla on varoja tämän tuotteen ostamiseen. AKP-SP on nykyään eniten tuotettu ja vaadittu vahvistuslevyjen alalla. Käytetään useisiin tarkoituksiin, joilla on samanlainen luonne kuin meidän tapauksessamme. Monien yritysten ja rakennusorganisaatioiden valmistajien suosittelemat.

Siksi asiantuntijat suosittelevat AKP-SP: ta, koska indikaattorit ovat tehokkaampia ja pienet yritykset pitävät A-500: sta. Siksi riippuen siitä, kuinka suuri yritys on ja jolla on keinoja ostaa tavaroita, tuottavuus riippuu tuotteesta. Loppujen lopuksi on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten esimerkiksi kokemus tällä alalla. Työn määräajat vaikuttavat myös valitun tuotteen tuottavuuteen.

Kuten olet jo arvannut, AKP-SP: n kustannukset ovat korkeammat kuin A-500. Itse asiassa vain AKP-SP edustaa suurta yritystä edut, mutta tämän tuotteen valmistajat alun perin halusivat julkaista tämän tuotteen suurille tarkoituksille, mutta jotkut yritykset, vähän myöhemmin, otivat tämän idean käyttöön ja alkoivat tuottaa sitä laajemmalle käyttöön, koska niillä voi olla indikaattoreita poista sama laite AKP-SP:

 • samaan aikaan AS-tietojen indikaattorit ovat lähes 8 ja 5, mikä osoittaa suurempien ja pienempien tavoitteiden käytön;
 • AKP-SP: n toinen etu on pienien vaiheiden läsnäolo, jotka eivät saa nousta 200: een, mutta 100: een. Tämä on tärkeä ero A-500: n ja AKP-SP: n välillä, koska A-500 ei ole sallittu vaiheissa, esimerkiksi 100. Ne tekevät tuotteesta ainutlaatuisen ja entistäkin välttämättömämmän rakenteen.

Komposiittivahvistusta käytetään suunniteltujen asiakirjojen ehtojen mukaisesti järjestelmien ja rakennusten eri tarkoituksiin:

1. Ankkuri on erikoistunut teollisen siviilikäyttöön ja korkealaatuiseen rakentamiseen.
2. Käyttö betonirakenteisissa rakennuksissa ja rakennuksissa eri tarkoituksiin.
3. Soveltuu alku- ja monimutkaisiin betoniin (panssaroitu betoni, lattiapinnoitteet, päällystyslaatat, wadney-pohjat).
4. Kerroksittain muurattuja punaruskeita rakennuksia.
5. Tyypillisissä tiloissa, joiden tarkoituksena on kiinnittää rakennusten seinämien ulkolämpöeristys.
6. Ristikkorakenteiden ja tankoja olevien laitteiden ominaisuuksissa.
7. Rakennusten ja rakenteiden siviili-, teollisuus- ja maatalouden rakenteiden kolmikerroksisten kiinteiden seinämien elastisten yhteenliitäntöjen ominaisuuksiin, jotka liittävät kannen kannen, joka on peitetty vahvan eristyksen kerroksella.

Sinun on myös otettava huomioon seuraavat ominaisuudet:

 1. Sovellus lähellä rantaa.
 2. Merenkulku- ja satamarakenteet.
 3. Viemäröinti, maatalouspuistot ja viemäröinti.
 4. Rataalusta ja aidat.
 5. Kemiallisen tuotannon infrastruktuurin osat.
 6. Tuotteet betonia esijännitetty ja jännittynyt vahvistaminen (valaistus pylväät, sähkönapoja, eristävä kulkea siirtolinjat, matka- ja laatat, sopimatonta levyt, kääntyessään, pollarit ja tuki, ratapölkyt, kehittyneitä tuotteita otetaan keräilijöiden, putki ja trassoprovodnyh (lämmitys kasvi, kaapelikanavat) julkisista rakennelmista.
 7. Rakennettaessa asuntoja poistetusta puutavarasta.
 8. On lupaavia muodostaa seismisiä kestäviä rakennuksia ja rakennuksia.

Muiden kuin metallisten raudoitusten käyttö lisää järjestelmien käyttöaikaa 2-3 kertaa vertailun mukaan verrattuna erityisesti vihamielisten kerrosten vaikutukseen, mukaan lukien kloridisuolat, emäkset ja hapot.

Esittely Potolku Body

Laskin laskemaan pääraudoituksen määrää laattaperusteille

Määritettäessä mitä tahansa pohjaa ja laatua - erityisesti on tärkeää määrittää etukäteen tarvittava määrä materiaaleja sen rakentamiseen. Edellytyksenä on aina laadukas vahvistaminen, joka tässä tapauksessa on useimmiten ristikkorakenne, jossa on kohtisuorassa sidotut sauvat, joissa on jaksollinen helpotus, halkaisijaltaan 10 mm tai enemmän.

Laskin laskemaan pääraudoituksen määrää laattaperusteille

Vahvistus, jonka levyn paksuus on 150 mm tai vähemmän, suoritetaan keskellä sijaitsevassa kerroksessa. Kuitenkin useammin on käsiteltävä suurempia paksuisia levyjä, ja täällä tarvitaan jo kaksikerroksinen rakenne. Se vie paljon materiaalia, ja tällaisen hankinnan suunnittelussa laskin, jolla lasketaan laattojen perustusten päävahvistuksen määrä, tulee olemaan hyvä avustaja.

Alla on muutamia välttämättömiä selvityksiä laskelmien järjestyksestä.

Laskin laskemaan pääraudoituksen määrää laattaperusteille

Laskelmien selitys

 • Jos ongelma ratkaistaan ​​asennusvaiheella ja vahvistuspalkkien halkaisijan avulla, lisälaskelma pienenee tavallisimpiin geometrisiin laskelmiin.

Kuinka määritellä lujitustangojen optimaalinen halkaisija ja niiden asennusvaihe?

Tätä tarkoitusta varten erikoislaskin laatoitusperustaisen raudoituksen läpimitan laskemiseksi sijoitetaan portaalin sivuille - noudata tarvittaessa linkkiä.

 • Yhden tai kahden kerroksen vahvistusrakenne voidaan laskea.
 • Laskentaohjelmassa otetaan huomioon, että 50 mm: n vaaditun tyhjennys havaitaan perustalevyn reunasta lujarakenteeseen.
 • Lopputuloksena on otettava huomioon 10 prosentin marginaali, joka vaaditaan päällekkäisyyksien luomiseksi käytettäessä kahta tai useampaa tankoa yhdellä rivillä.
 • Tulokseksi saadaan yhteensä metreinä ja lasketaan uudelleen standardipituuden - 11,7 metrin pituisten sauvien lukumäärä.

Tarvitseko lasketun määrän muuntaminen kiloiksi ja tonniksi?

Jotkut metalliä myyvät yritykset julkaisevat hintaluettelonsa hinnankorotuksilla ilmaistuna metallin tonnin hinnalla. Se on okei - erityinen laskin auttaa sinua nopeasti laskemaan tarvittavan raudan määrän painoarvoineen.

Suositeltavat artikkelit

Jousiammunta-laskin

Betonimäärälaskuri panssaroidun vyön kaatamiseksi

Laskin tiilien lukumäärän laskemiseen muuraus kellariin

Laskin betonin määrän laskemiseksi metallipylväiden asentamiseksi aitaukseen

Betonin koostumus kellarin mittasuhteille - kätevät online laskimet

Laskin ilmanvaihdon normien laskemiseen

Johdinten määrä laskin nauhan perustuksen vahvistamiseksi

Ruuvipilalaskuri

Lataa pylväs- tai pylvässäätiön latauslaskuri

Rebar Laskin Slab Foundations

Laskin laskettaessa tangojen vähimmäispaksuutta laattapohjan päävahvistukselle

Laskin monoliittisen pohjalevyn optimaalisen paksuuden laskemiseksi

Rebar-laskin

Laskimen laskennan ohjeet

Online-laskimella voit laskea raudoituksen määrää, jota käytetään perustuksiin ja muihin betonituotteisiin.

Laskin №1

Se mahdollistaa lujittavien tankojen, niiden massan, sauvan painon ja tuotteen mittarin kokonaistilavuuden laskemisen käyttäen tunnettuja arvoja: raudoituksen pituus ja halkaisija.

Laskin №2

Laskee sauvojen kokonaispainon ja pituuden, lujitustangojen lukumäärän ja tilavuuden, yhden raudoituksen painon ja yhden metrin tuotteen sekä tämän materiaalin kustannukset. Tunnettujen parametrien käyttäminen: raudoituksen kokonaismassa ja halkaisija.

Laskenta perustuu 1 m³ metallin painoon 7850 kilogrammassa.

Laske talonrakennustöiden määrä

Ennen rakentamisen aloittamista on ensiksi tarpeen laskea tarvittava määrä raudoitustangot rakennuksen tulevan perustuksen rakentamiseksi. Tämä on verkkolaskimemme mukainen, mikä auttaa sinua nopeasti määrittämään tarvittavat parametrit. Sinun on tiedettävä yhden tangon pituus ja paino, joka mahdollistaa ohjelman käyttämisen laskettaessa tangojen kokonaispainoa, niiden kokonaispituutta ja lukumäärää. Saatujen tietojen ansiosta voit nopeasti ja helposti selvittää, kuinka paljon vahvistusta tarvitaan projektillesi.

Laskeminen eri monoliittisille alustoille

Ensinnäkin aloittaaksesi laskennan, sinun täytyy tietää täsmälleen tulevaisuuden kehystyyppi kotisi. Yhteensä on kaksi suosituinta vaihtoehtoa: nauhat ja laatat. Varusteiden käyttö nauhalle, paalille, pilarille, perustukselle - luotettava perusta ja lupaus kodin kestävyydestä ja koskemattomuudesta.

Laskemme pohjalevyn vahvistuksen

Yleensä tällainen säätiö on löytänyt laajaa soveltamista kelautuvilla mailla, joissa on tarpeen suunnitella massiivisia tiili- tai betonirakennuksia, joissa on massiiviset raudoitetut kattotuotteet. Tämä menetelmä edellyttää tulevan kotipohjan vahvistamista. Se toteutetaan kahdessa tasossa, joista kukin koostuu kahdesta tasosta, jotka ovat kohtisuorasti toisiinsa nähden kohtisuorassa. Esimerkki, jonka kummallakin puolella on 5 metriä, tehtiin raudoituksen laskenta. Tässä tapauksessa tangot sijoitetaan suhteessa toisiinsa noin 20 senttimetrin etäisyydellä. Näin saamme, että tarvitsemme 25 sauvaa toiselle puolelle.

Emme käytä tankoja kummassakin päässä, tämän mukaan 23 yksikköä sivua kohden.

Kun olemme määrittäneet raudoituksen määrän, voimme laskea oikein niiden kokonaispituuden.

Tangon pituus ei saa saavuttaa kummankin sivun reunaa noin 20 senttimetriä.

Kun otetaan huomioon tämä hämärä, havaitsemme, että tangon yhdellä puolella oleva kokonaispituus on vain 460 senttimetriä. Meidän tapauksessamme levy on nelikulmainen, joten johtopäätös on, että risti on samanlainen kuin ensimmäinen. Nyt meidän on laskettava raudoituksen määrä, joka yhdistää säätiön kaksi vahvistettua hihnaa.

Esimerkiksi hihnamme välillä on 23 senttimetrin etäisyydellä. Tällöin voidaan määrittää, että yhden hyppyn pituus on 25 senttimetriä.

Se on tärkeää! Kaksi senttiä, lisäämme varusteiden kiinnittämiseen.

Näiden hyppyjen kokonaismäärä perustukselle on 23 riviä kohden, koska ne asennetaan kunkin solun vahvojen hihnojen risteykseen. Kun olemme määrittäneet kaikki nämä parametrit, voimme nyt jatkaa laskentaa käyttäen online-laskinta.

Vahvistustankojen laskeminen monoliittisille nauhateille

Tämäntyyppinen talon perusta on ollut laaja sovellus vakaissa maissa, joissa on suunniteltu rakentavan raskas rakennus. Tällainen monoliittinen runko on tehty vahvistetusta betonista tai betonista nauhasta, joka sijaitsee laakerin pääseinien alla ja rakennuksen ympäryksen ympärillä. Kaistaleperusteiden lujitustekniikka toteutetaan myös kahdessa kerroksessa, mutta tämän monoliittisen alustan erityispiirteiden takia sen rakentamiseen tarvitaan paljon vähemmän saumoja, mikä tekee projektista halvemman.

Vahvistettujen sauvien asennus on samanlainen kuin pohjalevy. Tällöin kuitenkin tangot rakennuksen nurkasta päätyvät 30-40 senttimetrin etäisyydelle. Olisi myös huomattava, että kaikkien hyppyjen, jotka sijaitsevat 2-4 senttimetrin etäisyydellä, on työnnettävä sen vahvistimen kohdalle. Seuraavaksi suoritetaan vertikaalisten hyppyjen laskenta samalla menetelmällä kuin laskemalla lautasen pohjaan tarvittavat tangot.

Kuten ensimmäisessä tapauksessa, ja toisessa, raudoitustilan tulisi olla vähintään 2-5% lasketusta arvosta.