Maa-alan tilavuuden laskeminen

Hankkeen laatimisvaiheessa on tarpeen laskea louhinnan määrä, johon kaivamisen käytännön koostumus riippuu ylimääräisen maaperän louhinnasta, täytöstä ja poistamisesta.

Alueen kallioiden koostumuksen erot aiheuttavat sen, että samojen emästen osalta erotetut tilavuudet poikkeavat kaltevuuskulmasta.

Laskentamenetelmä on pakollinen. Jos tämä hetki ei heijastu yksityisen talon rakennushankkeeseen, se toteutetaan itsenäisesti ennen kaivamisen kaivamisen alkua.

Tapoja laskea

Louhintatyön suorittaminen on välttämätöntä useimpien teollisten ja siviilirakenteiden rakentamisessa. Kutakin tapausta varten valitaan tapa, jolla laskelma tehdään kaivolle, kaivolle tai pengeremalle. Se riippuu seuraavista tekijöistä:

 • työn laajuus;
 • kohteen tarkoitus (rakennusten perusteet, tukee, teknisen viestinnän laittaminen, laitekaivot, avoimet viemäröintijärjestelmät);
 • rakennustyömaan maastoominaisuudet;
 • maan kartoitus- ja purkamenetelmä (manuaalinen, mekaaninen), mikä määrää uusien radojen järjestämisen työalueelle;
 • rakennustiheyden tontti.

Maaperän kehittymistä koskeva työmäärä on jaettu alueelle, joka liittyy paikan päähän (leikkaus maaperään) ja joka liittyy kaivojen rakentamiseen. Jotkut niistä voidaan tehdä puskutraktorilla, käsin purkamalla.

tarkka

Likimääräinen mahdolli- simman mahdolli- simman maaperän tilavuuden laskenta edellyttää seuraavia tutkimuksia (paikan päällä, kamerointityö):

 1. Laskentamallin määrittäminen. Topografisten tutkimusten avulla määritetään maaperän ominaispiirteet ja kohoumat, kuopan alapuolinen pinta, mukana olevat ruoppaus, penger- mät, erot, harjanteet.
 2. Myöhempi toimistokäsittely muodostaa lisäarvot (välit), jotka ovat välttämättömiä kaikkien arvojen (muodon, tilavuuksien, nollapisteiden) määrittämiseksi. Arviointi alueen geologisista indikaattoreista.
 3. Teknisen raportin laatiminen, jossa ilmoitetaan olosuhteet, syyt, tulokset, todelliset ja sallitut virheet.

Raportti, jolla on erityisorganisaation laskema tieto, on myös perustelu työn kustannusten määrittämiselle.

Yksin

Maanpäällisten laitteiden tilavuuden määrittäminen laitteen kaivossa rinteillä ja kaivukoneilla ei ole suuri asia mittausten jälkeen (suoran segmentin pituudet, syvyys vastaavissa kohdissa).

Tapauksissa, joissa syvennys on monimutkainen muoto, se on jaettu yksinkertaisiin geometrisiin kappaleisiin (prismat, joissa kolmio on pohjassa, suorakulmio, viisikulmio). Kaikkien tulosten summaus antaa kaivon tilavuuden halutun arvon.

Tietäen kuopan alueen koon ja sen kaikkien osuuksien lukujen korkeuden, on kätevää käyttää "online calculator" -palvelua. Tässä esimerkissä voidaan nähdä esimerkki:

Syöttämällä vastaavat arvot geometristen kappaleiden spesifioituihin muunnelmiin kenttiin saadaan tulosta, jonka tarkkuus riippuu valitusta laskentarakenteesta.

Suhteellisen yksinkertaisissa laskelmissa, joissa mahdollisen virheen arvo ei ole suuri, käytetään kaavaa, joka vastaa maarakenteen likimääräistä kokoa:

Monimutkaisten maastoalueiden kohdalla kaivannon kokonaispituus hajoaa hajoamille, joilla on sama kaltevuus, jonka tilavuus lisätään kokonaisarvoon.

Vaatimukset rinteille

Vastaus siihen, mihin kaltevuuteen on maaperän kaltevuudet, on rakennuskoodeissa. Poikkeama määritetyistä standardeista aiheuttaa paitsi työnteon lisäämisen seinän romahtamisen yhteydessä, mutta myös työntekijän loukkaantumisriskiä.

Tärkeimmät määritysparametrit ovat maaperän tiheys, sivupinnan muodostaminen ja kaivamisen syvyys:

Samanaikainen tekijä on louhinnan pituus - suurille suorille osille voi myös esiintyä pystysuuntaista sivureunaa. Tämä todennäköisyys on pienempi lyhyillä välein pyöreillä kuopilla.

Lisäpisteitä

Käytännössä kaivojen laitetta käyttäessä on olemassa erityisiä toimenpiteitä, jotka on otettava huomioon. Lisätietoja kuopan tilavuuden laskemisesta erikoisohjelmassa on tässä videossa:

Nämä ovat seuraavat olosuhteet:

 • Kaivamalla kaivo kaivinkoneella sisältää sallitut maaperän maaperät, jotka poistetaan lapioilla;
 • kaivosta putkien asentamiseen käsin on varustettu putkilla nivelissä;
 • putken kantavuuden lisäämiseksi 30-40%, ne lisäävät laakerialuettaan pohjaan ottamalla näytteen putken taustalla olevan pinnan putken Ø pitkin 120 asteen kulmalla;
 • täytteen koko määritetään kuopan tilavuuksien ja maanalaisen maanosan välisen eron mukaan.

Maahantuotujen tai maahantuotujen maametallien määrän minimoimiseksi kaikkien louhintatöiden loppuun saattamiseksi on mahdollista, että suunnitteluportaassa lasketaan nollataso, joka antaa tasapainon louhinnan ja polkumyynnin määristä.

Käytännön työ nro 1 "Maanmäärän laskeminen ja niiden suorituskyvyn työpanos"

Kurinalaisuus: "Rakennustuotannon teknologia ja organisaatio"

Erikoisuudelle 270103

Rakennusten ja rakenteiden rakentaminen ja käyttö

Opettaja N.I. Krigina

Työn tarkoitus: käytännön työn tarkoituksena on hallita opiskelija perustaa maaperän kehityksen teknologian suunnittelun perusteet rakentamisen kuoppaan. Lisäksi opiskelijan on perehdyttävä metodologiaan hankkeen päädokumentin kehittämiseksi teosten tuottamiseksi - kaivannon kaivoksen läpikulun teknisen kartan elementtejä.

Keramiikan massat lasketaan monta kertaa: suunnitteluprosessissa - piirustusten mukaan, rakennustöiden suorittamisen yhteydessä - luonnollisilla mittauksilla.

Maanrakennuksen koostumus sisältää yleensä:

rakennusten pystysuuntainen asettelu;

Pystysuunnittelu tehdään eri rakennusten ja rakenteiden rakentamiseen sekä maisemointiin tarkoitettujen paikkojen luonnolliseen topografiaan. Pystysuuntaisen kaavion hautustyöt sisältävät kaivamisen tietyillä alueilla, liikkuvat, poltetaan ja tiivistetään muilla alueilla (pengerrysvyöhykkeellä).

Ennen laitteen tietoliikenneyhteyksiä ja säätiöitä, sekä pengeremojen paikan alueilla sijaitsevien paikkojen vertikaalinen suunnittelu - näiden rakenteiden rakentamisen jälkeen.

Sivuston pystysuuntaisen asettelun työn laajuus mitataan pinta-alaltaan neliömetreinä.

kaivojen ja kaivosten kehittäminen;

Kehitetyn maaperän tilavuuden laskeminen pienenee määrätyn geometrisen muotoisen tilavuuden määrittämiseen, joka määrittää tietyn keramiikan muodon. Oletetaan, että maaperän tilavuus rajoittaa lentokoneilla, ja yksittäiset säännönvastaisuudet eivät vaikuta laskennan tarkkuuteen.

Maaperän tilavuus mitataan tiheän rungon kuutiometreinä.

Kaivon tilavuus lasketaan kaavalla:

jossa H on kuopan syvyys, m;

a, b - haaran sivupituudet pohjassa, m;

Kaivannon tilavuuden laskenta

Ohjeet maankäytön tilavuuden laskemiseksi

Ensin sinun on täytettävä online-laskimen alkutiedot metreinä:

L on kaivannon pituus, riippuu esimerkiksi laitekannan tarkoituksesta, tiedonsiirron (vesihuolto, jätevesi, kaasuputki, teho tai matalan virtakaapelin) käyttötarkoituksesta.

A - kaivannon yläosan leveys määritettynä kyvyllä työskennellä viestinnän varustamoiden kaivukoneessa

Rakennettaessa nauhalevyä kaivannon leveyttä suositellaan lisäämään 600 mm enemmän kuin pohjalevyn leveys (jotta pystyt asentamaan muottipesät, siirtämään työntekijöitä).

B - pohjan leveys (pohja), koska usein kaivetaan kaivoja rinteillä, jotka estävät maaperän irtoamisen, sen mitat ylhäältä ja alhaalta voivat poiketa. Ero korkeuden ja alimman leveyden mukaan määrittää kaltevuuden jyrkkyys.

Jos rinteitä ei ole tehty ja leveys on vakio kaivannon ylä- ja alareunassa - syötä parametrien A ja B samat arvot

H - kaivon syvyys riippuu sen tarkoituksesta, esimerkiksi SNiP 3.02.01-87: n mukaan 0,5 - 2,5 m: n nauhan perustuksille. Kaasuputkessa, joka on vähintään 0,8 metriä putken yläosaan, kun otetaan huomioon yhteisyritys 62.13330.2011 (SNiP 42-01-2002), vesiputkien asentamisen syvyyttä säätelevät SNiP 2.04.02-84 (vähintään 1,5: n suuruinen maaperän jäädytyksen syvyys on lisättävä m). Jäähdytysjärjestelmän vähimmäissyvyys alueille, joilla on lämmin ilmasto, on 0,7-0,8 m ja jos talvet ovat vaikeita ja syvempiä. Asennuskaapeleita varten pääsääntöisesti kaivataan noin 0,7 metrin syvyisiä kaivoksia.

On syytä huomata, että joskus on helpompaa ja taloudellisempaa lämmittää putkea, käyttää yhdistettyä rakennustekniikkaa (eli täyttää hiekkaa ja soraa tyyny, lämmittää ja järjestää vedenpoisto) ja kaivaa matala kaivanto säästää aikaa, vaivaa ja rahaa ruoppaukseen, vahvistavat seiniä ja liikkuvat maahan.

Ilmoita myös alueesi kaivamisen kustannukset (1 kuutiometri) ja maaperän poisto (myös 1 m 2) ja napsauta sitten "Laske".

Kaivannon tilavuuden laskeminen rinteillä

Laskin laskee kaivannon alueen (hyödyllinen määritettäessä vaaditun materiaalin määrää rinteiden vahvistamiseksi), kaivannon määrä antaa käsityksen siitä, kuinka paljon maata tarvitset poistaaksesi ja liikuteltavaksi ja löytämään parhaan kaivutyön menetelmän odotetun tuloksen saamiseksi lyhyessä ajassa. Jos kaivannon yläosan ja pohjan leveys on erilainen, lasketaan seuraavat volyymit: käyttökelpoiset C ja rinteet D. Jos annat urakoitsijoiden kaivamiseen ja poistamiseen tarvittavat hinnat, laskin antaa sinulle kustannukset kaivannon kaivamisesta, maaperän siirron hinnasta ja kaivannon rakentamisen kokonaiskustannuksista. Painotettu päätös on kääntää ammattilaisille tai kaivaa itseäsi.

Kaivon tilavuuden laskeminen

Miten lasketaan kaivon tilavuus

Hankkeen laatimisvaiheessa on tarpeen laskea louhinnan määrä, johon kaivamisen käytännön koostumus riippuu ylimääräisen maaperän louhinnasta, täytöstä ja poistamisesta.

Alueen kallioiden koostumuksen erot aiheuttavat sen, että samojen emästen osalta erotetut tilavuudet poikkeavat kaltevuuskulmasta.

Laskentamenetelmä on pakollinen. Jos tämä hetki ei heijastu yksityisen talon rakennushankkeeseen, se toteutetaan itsenäisesti ennen kaivamisen kaivamisen alkua.

Tapoja laskea

Louhintatyön suorittaminen on välttämätöntä useimpien teollisten ja siviilirakenteiden rakentamisessa. Kutakin tapausta varten valitaan tapa, jolla laskelma tehdään kaivolle, kaivolle tai pengeremalle. Se riippuu seuraavista tekijöistä:

 • työn laajuus;
 • kohteen tarkoitus (rakennusten perusteet, tukee, teknisen viestinnän laittaminen, laitekaivot, avoimet viemäröintijärjestelmät);
 • rakennustyömaan maastoominaisuudet;
 • maan kartoitus- ja purkamenetelmä (manuaalinen, mekaaninen), mikä määrää uusien radojen järjestämisen työalueelle;
 • rakennustiheyden tontti.

Maaperän kehittymistä koskeva työmäärä on jaettu alueelle, joka liittyy paikan päähän (leikkaus maaperään) ja joka liittyy kaivojen rakentamiseen. Jotkut niistä voidaan tehdä puskutraktorilla, käsin purkamalla.

Likimääräinen mahdolli- simman mahdolli- simman maaperän tilavuuden laskenta edellyttää seuraavia tutkimuksia (paikan päällä, kamerointityö):

 1. Laskentamallin määrittäminen. Topografisten tutkimusten avulla määritetään maaperän ominaispiirteet ja kohoumat, kuopan alapuolinen pinta, mukana olevat ruoppaus, penger- mät, erot, harjanteet.
 2. Myöhempi toimistokäsittely muodostaa lisäarvot (välit), jotka ovat välttämättömiä kaikkien arvojen (muodon, tilavuuksien, nollapisteiden) määrittämiseksi. Arviointi alueen geologisista indikaattoreista.
 3. Teknisen raportin laatiminen, jossa ilmoitetaan olosuhteet, syyt, tulokset, todelliset ja sallitut virheet.

Raportti, jolla on erityisorganisaation laskema tieto, on myös perustelu työn kustannusten määrittämiselle.

Maanpäällisten laitteiden tilavuuden määrittäminen laitteen kaivossa rinteillä ja kaivukoneilla ei ole suuri asia mittausten jälkeen (suoran segmentin pituudet, syvyys vastaavissa kohdissa).

Tapauksissa, joissa syvennys on monimutkainen muoto, se on jaettu yksinkertaisiin geometrisiin kappaleisiin (prismat, joissa kolmio on pohjassa, suorakulmio, viisikulmio). Kaikkien tulosten summaus antaa kaivon tilavuuden halutun arvon.

Tietäen kuopan alueen koon ja sen kaikkien osuuksien lukujen korkeuden, on kätevää käyttää "online calculator" -palvelua. Tässä esimerkissä voidaan nähdä esimerkki:

Syöttämällä vastaavat arvot geometristen kappaleiden spesifioituihin muunnelmiin kenttiin saadaan tulosta, jonka tarkkuus riippuu valitusta laskentarakenteesta.

Suhteellisen yksinkertaisissa laskelmissa, joissa mahdollisen virheen arvo ei ole suuri, käytetään kaavaa, joka vastaa maarakenteen likimääräistä kokoa:

Monimutkaisten maastoalueiden kohdalla kaivannon kokonaispituus hajoaa hajoamille, joilla on sama kaltevuus, jonka tilavuus lisätään kokonaisarvoon.

Vaatimukset rinteille

Vastaus siihen, mihin kaltevuuteen on maaperän kaltevuudet, on rakennuskoodeissa. Poikkeama määritetyistä standardeista aiheuttaa paitsi työnteon lisäämisen seinän romahtamisen yhteydessä, mutta myös työntekijän loukkaantumisriskiä.

Tärkeimmät määritysparametrit ovat maaperän tiheys, sivupinnan muodostaminen ja kaivamisen syvyys:

Samanaikainen tekijä on louhinnan pituus - suurille suorille osille voi myös esiintyä pystysuuntaista sivureunaa. Tämä todennäköisyys on pienempi lyhyillä välein pyöreillä kuopilla.

Käytännössä kaivojen laitetta käyttäessä on olemassa erityisiä toimenpiteitä, jotka on otettava huomioon.

Nämä ovat seuraavat olosuhteet:

 • Kaivamalla kaivo kaivinkoneella sisältää sallitut maaperän maaperät, jotka poistetaan lapioilla;
 • kaivosta putkien asentamiseen käsin on varustettu putkilla nivelissä;
 • putken kantavuuden lisäämiseksi 30-40%, ne lisäävät laakerialuettaan pohjaan ottamalla näytteen putken taustalla olevan pinnan putken Ø pitkin 120 asteen kulmalla;
 • täytteen koko määritetään kuopan tilavuuksien ja maanalaisen maanosan välisen eron mukaan.

Maahantuotujen tai maahantuotujen maametallien määrän minimoimiseksi kaikkien louhintatöiden loppuun saattamiseksi on mahdollista, että suunnitteluportaassa lasketaan nollataso, joka antaa tasapainon louhinnan ja polkumyynnin määristä.

Laskin laskettaessa kaivoa ja maanrakennusten määrää

Anna mitat m:

Laskurin laskutoimitus kaivannon louhinnasta

Esittelemme sinulle online-laskimen, joka laskee ja määrittelee kaivon maanrakennusten tilavuuden.

Kaikki parametrit on määritetty metreinä

Koko prosessiin kuuluu kaivaminen kuoppa talon perustaksi, mökin, lampi tai uima-allas, veden syöttö tai talon viemäröinti.

Valmistelun ja tuotannon aikana tärkein vaihe on tuotetun maaperän määrän oikea arviointi.

Suunnittelu- ja kaivauskustannukset

Täydellinen arviointi käsittää kaivamisen ja kaivetun maaperän määrän poistamisen. On suositeltavaa suunnitella huolellisesti, mihin maaperään levitettävät maaperän hedelmälliset kerrokset liikkuvat. Unfertile maata, voidaan rakentaa säätiö, suunnitella puutarha, kasvis tai vain ottaa se pois. On tarpeen löytää etukäteen paikat, joissa kaivettu tai käytetty maaperä poistetaan.

Se on tärkeää! Kaivamisen aikana nopeus 1 m³: aan maata voi kasvaa syvennyksen kasvaessa. Siten kustannukset maan pinnasta syvyyteen 1 metriin ja syvemmät, usein kaksinkertaistuvat.

Maaperän poisto on usein lisäkustannus. Välttämättömien kustannusten välttämiseksi kaikki vaiheet ja niiden kustannukset olisi sovittava etukäteen sopimuspuolen kanssa.

Ennen kuin asennat muottiin pohjaan kaatamisen, on otettava huomioon varanto kuopan koon mukaan.

Soita tekniikkaan tai kaivaa itseäsi?

Ennen kuin päätät kaivata reikää, harkitse kunkin menetelmän etuja ja haittoja.

Jos prosessi suoritetaan manuaalisesti, niin saat siistin ja tarkasti korjattua kuopan kokoa.

Jos maan määrä on suhteellisen pieni ja käytettävissä olevan työvoiman kanssa, manuaalisen työvoiman kokonaishinta on paljon halvempaa kuin erikoislaitteiden tai kaivukoneiden vuokrauksella. Myös tämä menetelmä helpottaa tulevan kaivannon geometrian ja parametrien hallintaa säätiön alapuolella.

Jos suunnitellaan kaivamaan suuria määriä maata, niin tuottavuuden ja säästämisen kannalta olisi edullista tilata kaivinkone. Mutta joka tapauksessa valinta on sinun.

Ensin tehdään merkintä tulevasta kuopasta. Tämä tehdään parhaiten kiinnikkeellä, joka on jumissa ympäri sivuston kehää ja liitä ne ohuella värillisellä johtoasemalla, joka osoittaa työn paikan. Tulevan kuopan geometrian tarkistamiseksi on välttämätöntä mitata kaksi diagonaalista, joiden täytyy välttämättä olla samat.

Tämä menetelmä ei ole ammattimainen ja soveltuu parhaiten suhteellisen tasaiselle maalle.

Jos tarvitset tarkempia merkintöjä suunnitelluista maanrakennuksista, on parasta käyttää seuraavaa menetelmää.

Lyhyellä etäisyydellä kuopasta tulee puupalkkeja tai metallipuita kaivaa 2 kpl: n ruutuihin (valukappaleet). Näissä pylväät kiinnittävät levyt vaakasuoraan asentoon, johon venytämme johtoja. Yritä kiinnittää levyt suhteessa toisiinsa samalla tasolla.

Liikuttamalla johtoja voit saavuttaa täydellisen merkinnän. Jäljellä olevia päästöjä voidaan käyttää, kun asennetaan muottien nauhan alla.

Jos on laser taso, teodoliitti, taso, ne helpottavat suuresti työtäsi.

Suorita geometrian ohjaus

Tarkan 90 asteen kulman saavuttamiseksi käytä fiksuta menetelmää. Otetaan kolmio, jonka sivuilla on suhde 3: 4: 5 metriä yhdellä 90 ° kulmalla. Toisella puolella sivumme 3 metrin kulmasta ja toisella puolella 4 metriä, kun näiden pisteiden välinen etäisyys on 5 metriä.

Jos aiot mennä syvälle tai työmaalla on heikko maali, ensinnäkin sinun on turvattava turvallisuus. On parasta tehdä kaivannon seinämillä lievä kaltevuus, joka estää maaperän vuodatuksen.

Voit hallita pohjaa ja seiniä käyttämällä tasoa ja säleitä, joiden pituus on riittävä.

Maaperän tilavuuden laskenta - louhinta, penger, kaivanto, kaivaus

Onko mahdollista, ilman asiantuntijaa, laskea oikein kaivamäärät?

Ruoppaus Moskovassa on kallis prosessi. Ja kun rakennustyötä suunnitellaan, kustannusten ylittämisen välttämiseksi on tärkeää huomata oikein louhintatilavuuden laskenta, joka kertoo sinulle, kuinka paljon maaperää valitaan, kuljetetaan, onko maata mahdollista jakaa maa esineen rakentamiseen valittuun alueeseen. Yrityksemme kokeneet tarkastajat suorittavat tämän tyyppisen palvelun nopeasti ja tehokkaasti, koska heillä on käytettävissään kaikki tarvittavat laitteet, tekniikka ja innovatiiviset tietokoneohjelmistot tutkimukseen. Jotkut asiakkaat kuitenkin kysyvät joskus, onko mahdollista laskea itsenäisesti maaperän määrä m3: ksi erilaisten laskimien avulla ja turvautumatta asiantuntijan käyttöön?

Onko tämä säästö sopiva? Vastaus on yksiselitteinen: ei ole ammatillinen tarkastaja, on erittäin vaikea tehdä laadullinen laskelma maaperän tilavuudesta. Loppujen lopuksi louhintatilavuuden laskennalla on päätavoitteena saada reaalilukuja, jotka mahdollistavat urakoitsijoiden louhintatyön ohjaamisen. Täällä tarkkuus on tärkeä. Mikä on tietotekniikan vaikeus? Ensinnäkin on syytä pitää mielessä, että jokaisella maaperällä - savella, hiekalla tai hiekkasaumolla - on oma paino, joten vain erittäin pätevä asiantuntija voi laskea maaperän tilavuuden m3: ssä. Maanmittaustoiminnan erillisten alalajien tilavuuden määrittämiseksi tarkastajat valitsevat eri menetelmät ja tarvittavat laskentakaavat.

Valittaessa sopivinta menetelmää asiantuntijat varmasti ottavat huomioon seuraavat tiedot:

 • maastohuolto;
 • alue, kokoonpano ja muut ominaisuudet;
 • tapoja toteuttaa työtä.

Lisäksi siinä otetaan huomioon asiakkaan teknisissä eritelmissä määrittelemät laskennan tarvittavat tarkkuudet.

Miten maaperän tilavuus lasketaan?

Maadoitettu rakenne, olipa kyseessä sitten ruoppaus (oja, kaivanto) tai penger, on realistisesti esitetty klassisena geometrisena ruumiina. Tämän seurauksena maaperän tilavuuden laskeminen näyttää siltä, ​​että se voidaan suorittaa tunnettujen geometristen kaavojen avulla. Henkilöstömme korostavat kuitenkin asiakkaiden huomion, että maaperän tilavuuden laskennassa kaivamisen aikana on omat vivahteensa ja ominaisuutensa. Ensinnäkin, jotta laskemalla volyymit oikein, kun kaivoksia kaivetaan, on äärimmäisen tärkeää määritellä tarkasti objektin mitat.

Nykyään maaperän tilavuuden laskeminen perustuu määrittämään eri geometristen muotojen määrät, jotka määrittävät tietyn maanrakennuksen muodon. Ilmoitamme varmasti asiakkaalle, että maaperän tilavuus on rajoitettu lentokoneisiin ja siksi pienillä epäsäännöllisillä todellisilla maaperän pinnalla ei ole merkittävää vaikutusta laskettuun tilavuuteen.

Se on tärkeää! Tilatessasi palvelua, kuten laskemalla maaperän määrän säätökuopalle, muista ottaa huomioon, että tässä tapauksessa kaivaus tehdään marginaalilla - asianmukaisesti sijoittaa säätiö, kuoppa kaivaa 500-800 mm leveämmän ympäryksen ympärille tulevan alemman rakenteen elementin ulkoreunasta.

Maa-kaivosten tilavuuden laskeminen rinteillä maanrakennusten vakauden varmistamiseksi

Meitä pyydetään usein laskemaan kaivannon määrä kuopan järjestämiseksi rinteillä. Mitä tämä tarkoittaa? Kaivo, kuten tunnetaan, on erityinen louhinta, joka on suunniteltu perustan myöhemmäksi laskemiseksi monoliitti- sestä betoniteräksestä eri rakenteille. Näin ollen on erittäin tärkeää varmistaa tällaisen maadoitetun rakenteen kestävyys - tämä on yksi tällaisten esineiden tärkeimmistä vaatimuksista. Itse asiassa käytön aikana ei ole hyväksyttävää, että rakenne muuttaa alkuperäistä muotoaan ja perusmitta, sallii pohjautumista, pohjaveden heikentää tai saostuu.

Tämän vaatimuksen täyttämiseksi maaperärakenne on pystytetty tiettyyn jyrkkyyteen erikoisilta rinteiltä. Samalla Moskovan maaperäkeskustelujen laskemista rinteillä suoritetaan käyttämällä erityisiä kaavoja, joita tarkastajat käyttävät taitavasti. Työn tuloksena asiakas saa hyvää aikataulua - maapähkinäosamarkkeria - tutkittavan tontin erityissuunnitelma, jossa näkyvät neliöiden, korkeuksien (punaiset, mustat ja työntekijät) kohotus, neliöverkko ja nollapisteitä.

Jos haluat tilata maa-alueen laskemisen, ota yhteyttä esimieheihimme: antamalla heille tarvittavat tiedot tulevasta laitoksesta, voit tietää etukäteen Geotop Engineering LLC: n kokeneiden asiantuntijoiden palveluista aiheutuvat kustannukset.

Käytännön työ nro 1 "Maanmäärän laskeminen ja niiden suorituskyvyn työpanos"

Kurinalaisuus: "Rakennustuotannon teknologia ja organisaatio"

Erikoisuudelle 270103

Rakennusten ja rakenteiden rakentaminen ja käyttö

Opettaja N.I. Krigina

Työn tarkoitus: käytännön työn tarkoituksena on hallita opiskelija perustaa maaperän kehityksen teknologian suunnittelun perusteet rakentamisen kuoppaan. Lisäksi opiskelijan on perehdyttävä metodologiaan hankkeen päädokumentin kehittämiseksi teosten tuottamiseksi - kaivannon kaivoksen läpikulun teknisen kartan elementtejä.

Keramiikan massat lasketaan monta kertaa: suunnitteluprosessissa - piirustusten mukaan, rakennustöiden suorittamisen yhteydessä - luonnollisilla mittauksilla.

Maanrakennuksen koostumus sisältää yleensä:

rakennusten pystysuuntainen asettelu;

Pystysuunnittelu tehdään eri rakennusten ja rakenteiden rakentamiseen sekä maisemointiin tarkoitettujen paikkojen luonnolliseen topografiaan. Pystysuuntaisen kaavion hautustyöt sisältävät kaivamisen tietyillä alueilla, liikkuvat, poltetaan ja tiivistetään muilla alueilla (pengerrysvyöhykkeellä).

Ennen laitteen tietoliikenneyhteyksiä ja säätiöitä, sekä pengeremojen paikan alueilla sijaitsevien paikkojen vertikaalinen suunnittelu - näiden rakenteiden rakentamisen jälkeen.

Sivuston pystysuuntaisen asettelun työn laajuus mitataan pinta-alaltaan neliömetreinä.

kaivojen ja kaivosten kehittäminen;

Kehitetyn maaperän tilavuuden laskeminen pienenee määrätyn geometrisen muotoisen tilavuuden määrittämiseen, joka määrittää tietyn keramiikan muodon. Oletetaan, että maaperän tilavuus rajoittaa lentokoneilla, ja yksittäiset säännönvastaisuudet eivät vaikuta laskennan tarkkuuteen.

Maaperän tilavuus mitataan tiheän rungon kuutiometreinä.

Kaivon tilavuus lasketaan kaavalla:

jossa H on kuopan syvyys, m;

a, b - haaran sivupituudet pohjassa, m;

Louhinnan määrän määrittely ja laskenta

Käytännössä maaperän tilavuuden laskemista varten on olemassa erilaisia ​​tapoja, joiden avulla saat tietyn tarkkuuden. Suurten hankkeiden tapauksessa tuloksen poikkeaminen suunnitelmasta voi olla erittäin merkittävä, ja tässä vaiheessa on erityinen rooli. Maa-ainemäärän laskenta auttaa määrittämään tarvittavat työvoima- ja tekniset resurssit, laatimaan aikataulun ja hyväksymään arvioidut kustannukset. Lisäksi dokumentaatiossa selvitetään maanrakennustöiden arvoa ei vain suunnitteluvaiheessa vaan myöhemmässä vaiheessa.

Kuva lähde: exkavator.ru Suorita maanrakennuksen tilavuuden laskenta voi perustua SNiP: iin

Jos maanrakennustyöt edellyttävät tulosta säännöllisen geometrisen muodon muodossa, sitten määrittämään tilavuus, riittää, että käytetään kaavaa yleisimmin käytetyistä. Kun helpotus on monimutkainen, laskentamenetelmät ovat yhä työläämpiä. Tällöin viitekirjoissa on sopiva kaava.

Erilaisista savirakenteista on kolme pääkohtaa: kaivo, kaivanto (toinen nimi on lineaarisesti laajennettu rakenne), sivun pystysuuntainen ulkoasu. Ensimmäisessä tapauksessa maanpinnan tilavuuden laskemiseksi on suositeltavaa käyttää poikittaisprofiilien menetelmää (monikulmionäytteessä, jossa on rinnakkaisperustat, Simpsonin kaavaa voidaan käyttää), toisessa tapauksessa useimmissa tapauksissa laskenta suoritetaan pitkittäis- ja poikittaisprofiileja pitkin.

Järjestelmät kaivojen tilavuuden määrittämiseksi (suora, monikulmainen, pyöreä kaivos, kaivanto rinteillä, penger)

Jos toimeksisaaja käsittelee monimutkaista lomaketta, laskeakseen maanrakennusten kokonaistilavuuden, suoritetaan hajotus useisiin yksinkertaisiin lukuihin, mitä seuraa summaamalla niistä saadut arvot. Erillisiä sääntöjenvastaisuuksia voidaan jättää huomiotta, koska ne eivät merkittävästi vaikuta suoritettavan työn määrään. Laskettaessa laajennetun maadoitetun rakenteen tilavuutta se jaetaan pystysuorilla tasoilla useisiin prismatoideihin pituussuuntaisen profiilin murtumispisteissä. Jokaisen osan tilavuuden määrittämiseksi on tarpeen tietää poikkileikkausten sivujen koot ja niiden välinen etäisyys. Suuri alue pystysuorassa asennossa edellyttää laskemista käyttämällä 3-puolisia tai 4-puolisia prismia, joiden sivut otetaan 10-100 m pitkiksi.

Yksi maanviljelymäärän yleisimpiä arvoja on rinteiden jyrkkyys. Kirjallisuus antaa likiarvon likimääräisiä arvoja riippuen louhinnan syvyydestä ja maaperän lujuudesta. Tällöin kuopan upokkuus 1,5 m syvyyteen hiekassa on 63 astetta, ja kaltevuuden korkeuden ja sen perustan suhde on 1: 0,5. Tämän kokoisen arvon sekä kuopan alaosan koon ja sen syvyyden avulla voit helposti laskea maanalaisen rakenteen pituuden ja leveyden ylhäältä ja louhittavan maaperän määrän.

Kaava prismatoid suorakaiteen muotoisen kaivon tilavuuden laskemiseksi:

V = (H / 6) (AB + CD + (F + C) (B + D))
V on kuopan tilavuus, jossa kaikilla puolella on rinteitä;
H - kuopan syvyys;
F ja B - leveys ja pituus pitkin pohjaa;
C ja D ovat samat arvot päälle.

Jos olet tekemässä töitä kaivannon syvemmällä kuin 5 metrin syvyydessä, ota varovainen etukäteen, että välimatka ei ole jo 2,5 metriä.

 • nauhalevyn rakentamisen aikana kumpaankin puoleen on lisätty 0,2 m jalkaosan leveydelle (hiekan tai betonin tyynyjen järjestämiseksi);
 • jos työn tarkoitus on kaivanto, jossa leveys on 0,1-0,2 m (mitä syvempi kaivaus, sitä suurempi arvo).

Lisäetäisyydet olisi annettava muissa tapauksissa, esimerkiksi pystysuoran vedeneristysperustan valmistuksessa.

Erityispiirteessä on määritellä kaivustoiminnan määrä erityislaitteiden mukana. Joten kaivanto ei voi olla jo kaivurin ämpärin kärjessä ja 0,1-0,15 m (riippuen maaperätyypistä). Jotta maaperän luonnollisen rakenteen loukkaaminen voitaisiin sulkea pois, on tavallista "älä poimia" ämpärää 5-20 cm: n pohjalta.

Valokuvan lähde: exkavator.ru Maanmäärityksen määrittely käytettäessä erikoislaitteita on omat erityispiirteensä

Tärkeimpien teosten määrän osalta on tavanomaista tehdä laskelmia ylimääräisille maadoitetuille rakenteille, kuten poistumisesta kuopasta, laajentamisesta liikenteen kääntymiseen ja muihin elementteihin ilman, että hanketta ei voida toteuttaa. Kuopan kokonaistilavuudesta korostetaan myös ylemmän hedelmällisen kerroksen leikkaamista varten tehtyjen maanrakennustöiden määrä.

Toinen asia, joka olisi otettava huomioon, on se, että kaivustöiden tilavuuden laskeminen tapahtuu luonnollisen tapahtuman tiheydellä ("tiheässä ruumassa"). Samalla nostokorkeuden työkorkeus asetetaan suuremmaksi kuin yksi, sillä myöhemmin maa voi laskeutua. Esimerkki: Hiekkaisen maaperän alkuperäisen lisääntymisen jälkeen kehityksen jälkeen on 10-15%, maaperän jäännöksen löystyminen (sen jälkeen, kun se tiivistetään ilmakehän saostuksella, kuljetus jne.) On 2-5%.

ALUKSEN LASKEMINEN.


Taulukko 11.5 ALKUPERÄISYYTTÄ KOSKEVAT MAHDOLLISUUDENVASTAISET SÄÄNNÖT

Kaivannon tilavuuden määrittämiseksi kaivannon pituussuuntainen profiili on jaettu alueille, joilla on samanlaiset rinteet, laske kunkin maa-alueen tilavuus ja tiivistää sitten.
Kaivon tilavuus pystysuorilla seinillä

jossa K op määritetään ENiR Col.E2, adj. 2; V t - putkilinjan syrjäyttämät ja maasta vietävät maaperän tilavuus,

jossa V i on maaperän lisävoimakkuus (otettu lisäyksellä kun on ylijäämä ja miinus - maaperän puute), m 3; F - suunnitellun tontin alue, m 2.
Laskennan päätyttyä kaikki maanrakennuksen volyymit vähennetään erityiseen lausuntoon, jota kutsutaan maan massojen konsolidoiduksi tasapainoksi ja joka koostuu kahdesta osasta: vasen - maaperän (P) ja oikean - maaperän kulutus (P). Kun P> P-tasapaino on positiivinen, ts. aktiivinen, jossa

Maantieteiden määrittäminen ja mittaaminen

Kaivinkoneiden työ maksetaan riippuen niiden kehittämästä maaperästä, laskettuna kuutiometreinä.

Harkitse muutamia esimerkkejä työn yksinkertaisesta laskemisesta.

Kaivannon tilavuuden laskeminen

Esimerkki 1. Työntekijät kaivaavat kaivannon pystysuorilla seinillä (kuva 10). Päivän aikana prikaati läpäisi 15 metriä kaivosta. Jos kaivannon alussa syvyys oli 5,0 m, ja 4,0 m: n lopussa kaivannon leveys alareunassa ja yläosassa oli 3,0 m, työn määrä on seuraava: Määritä kaivannon kaksi poikkipinta-alaa:

1. Työn alussa 3 * 5 = 15 m²;

2. Työpaikalla 3 * 4 = 12 m²;

Kaivannon keskimääräinen poikkipinta-ala saadaan yhdistämällä molemmat alueet ja jakamalla puoli:

Jos tämä keskimääräinen alue kerrotaan kaivannon pituudella, jonka seuraa prikaatin, saamme:

13,5 * 15 = 202,5 ​​um. m.

Tämä on tarpeellinen työmäärä, jonka prikaatin tekemät päivät.

Kaivannon tilavuuden laskeminen

Esimerkki 2. Junalle tehtiin lovi. Lantion pituus on 20 m. Lantion leveys pohjaan on 6,0 m. Rinteet tehdään 1: 2 kaltevuudella (kuva 11). Yhden pään syvennys on 5 m ja toisessa - 4 m.

Yläosassa olevan loven leveys on yhtä suuri kuin leveys pitkin pohjaa plus kaksi kertaa kaltevuuden pituus. Kaltevuuden ollessa 1: 2, kaltevuuden laskeminen on kaksinkertainen loven syvyyteen verrattuna. Joten toisessa päässä leveys lovi päälle on:

ja toisessa päässä:

Kaltevien lovien poikkipinta-ala on yhtä suuri kuin puolisuunnikkaan alueen tai puolet leveyden summasta pohjaan nähden ja leveys ylhäällä kerrottuna korkeudella. Tämän jälkeen poikkipinta-ala toisessa päässä on:

ja toisessa: (6 + 26) / 2 * 5 = 80 neliömetriä.

Tilavuuden saavuttamiseksi uraosan keskimääräinen poikkipinta-ala on kerrottava pituudeltaan (20 m).

Keskimääräinen pinta-ala on puolet pinta-alasta kaivososion alussa ja lopussa, eli:

Jos voimme kertoa tämän keskimääräisen alueen pituuden mukaan, saamme:

68 * 20 = 1360 cu. m.

Tämä on kaivamäärää.

Männyn tilavuuden laskeminen

Esimerkki 3. Etsi 50 metrin pituinen pengeremäärä, jos sen leveys on yli 10 m, rinteiden jyrkkyys on 1: 1, aluksen päällysteen korkeus on 2 m ja lopussa 4 m (kuva 12). Pengerän pohjan leveys on:

ja poikkipinta-ala:

alussa: (10 + 14) / 2 * 2 = 24 neliömetriä. m

lopussa: (10 + 18) / 2 * 4 = 56 neliömetriä. m.

Pengeremän keskimääräinen poikkipinta-ala on:

ja tilavuus: 40 * 50 = 2000 kuutiometriä. m.

Ojit voivat olla suunnitelmassa erilaisia ​​ääriviivoja. Kaivojen tilavuus saadaan, jos kuopan keskimääräinen alue kerrotaan sen syvyydellä.

Kuonan tilavuuden laskeminen rakennuksen alle

Esimerkki 4. Mittaa kuopan tilavuuden rakennuksen alta, jos kaivon syvyys on 2,0 m, pohjaan mitat ovat 10x5 ja seinän rinteillä on kaltevuus 1: 1, (1: 1,25) Kuva 13. Kuopan alaosa on 10x5 = 50 neliömetriä. m. Kaivon yläosan pinta-ala on yhtä suuri kuin:

[10 + 2 * (1,25 * 2,0)] x [5 + 2 * (1,25 * 2,0)] = 15 x 10 = 150 neliömetriä. m.

Kuonan keskialue on:

Pyöreän kaivon tilavuuden laskeminen

Esimerkki 5. Etsi pyöreän kuopatilan tilavuus kattilan savupiipun alla. Kuopan syvyys on 5 m, seinät ovat laipaa, kuopan halkaisija on 10 m. Tällöin tilavuus on yhtä kuin kuopan pohjan alue, joka kerrotaan sen syvyydellä. Katso kuva. 14.

Pyöreän alustan pinta-ala on sama kuin sen halkaisija, kerrottuna itsestään ja numerolla 3.14 (π) jaettuna 4: llä eli:

(10x10x3,14) / 4 = 314/4 = 78,5 neliömetriä. m

ja kuopan tilavuus on yhtä suuri kuin:

78,5x5 = 392,5 ov. m.

Mitä epätasaisempi maan pinta on, sitä pienempi on kaivannon ja pengertien vierekkäisten profiilien välinen etäisyys laskettaessa niiden määrää.

Kuv. Kuviossa 15 esitetään, missä paikoissa on tarpeen ottaa mäen poikittainen alue maan voimakkaasti aaltopinnalla. Kuvassa 15 1, 2, 3 ja. jne. tarkoittaa paikkoja, joissa sinun on otettava alue, ja l, l, 2 ja. - etäisyys niiden välillä.

Männyn osion II tilavuus on yhtä kuin alue 2 + alue 3, jaettuna puoleen ja kerrottu etäisyydellä l².

Koko pengerryksen määrä on yhtä suuri kuin pääluokat I, II, III ja. t. d.

Yksinkertaisimmat laitteet maanpinnan rakenteen pituuden, leveyden ja korkeuden mittaamiseen ovat mittanauha ja mittanauha.

Nauha on jaettu mittareihin, puoli metriin ja desimaaleihin (decimetri on 10 cm) (kuva 16). Nauhan pituus on 20 m.

Nauha on nauha, jonka pituus on 5, 10 tai 20 metriä, joka on suljettu koteloon, jossa se on kiedottu akselin ympäri, joka on kadonnut kotelon yli (kuva 17). Nauhalla on mittari-, desimaali- ja senttimetriosastoja.

Paras mahdollinen mittaustarkkuus tällä hetkellä on laserteippi ja teodoliitti, jolla on taso.