Kaivannon tilavuuden laskenta

Kuva 2.1. Kaivostoimintojen määrittäminen

jossa: s on pohjan pohjan kaistaleen leveys, joka on 0,5 m pidempi kuin alapinnan a alavaiheen pituus (c = a + 0,5 m).

HT - Kaaren syvyys, m (otettu 0,15 m korkeammalle kuin pohjan korkeus), lasketaan kaavalla:

d on kaivannon leveys ylhäällä, m taulukon 2 maaperän kaltevuuskertoimella tietystä maatyypistä ja syvennyksestä riippuen, määritetään kaavalla 3:

LT - kaivannon pituus, m (riippuen kappaleiden pituudesta ja lukumäärästä).

2. Kaivon tilavuus (Vettä m 3) (kuv.2.2, 2.3) erillisellä pohjalla, jossa on 12 m: n pylvässiirtymä tai kiinteä säätiö pitkin rakennusta, jossa on suorakaiteen muotoinen pohja ja jonka kaltevuus on ympärysmitta, määritetään kaavalla 4:

jossa: c ja e - vastaavasti, louhinnan leveys ja pituus pitkin pohjaa, m.

Kaivoslaatikko AA-osa

Kuva 2.2. Mitan mitat.

Kuva 2.3. Kaivon tilavuuden määrittäminen erillisellä pohjalla.

C ja e arvot freestanding-säätiöille ovat 1 m suurempia kuin alemman kellariasennon mitat: (c = a + 1, e = c + 1 m).

missä on bBldg- rakennuksen leveys, m (äärimmäisten pitkittäisaksojen välinen etäisyys);

LBldg- rakennuspituus, m (ääriakselien välinen etäisyys);

dìf - vastaavasti kuopan leveys ja pituus ylhäällä, m;

Kuva 2.4. Kuon tilavuuden määrittäminen rakennuksen alle.

Kaavion poikkipinta (pitkittäinen).

m on taulukosta 2.2 otettu maaperän kaltevuuskerroin maaperän tyypistä ja syvyydestä riippuen.

Taulukko 2.2. Kaltevuuskertoimet m.

Kaltevuuskertoimet m louhinnan syvyydestä riippuenvuonna, m:

Laskin laskettaessa kaivoa ja maanrakennusten määrää

Laskurin laskutoimitus kaivannon louhinnasta

Esittelemme sinulle online-laskimen, joka laskee ja määrittelee kaivon maanrakennusten tilavuuden.

Kaikki parametrit on määritetty metreinä

X - Kuon leveys.

B - Syvyys.

Y - pituus.

Koko prosessiin kuuluu kaivaminen kuoppa talon perustaksi, mökin, lampi tai uima-allas, veden syöttö tai talon viemäröinti.

Valmistelun ja tuotannon aikana tärkein vaihe on tuotetun maaperän määrän oikea arviointi.

Suunnittelu- ja kaivauskustannukset

Täydellinen arviointi käsittää kaivamisen ja kaivetun maaperän määrän poistamisen. On suositeltavaa suunnitella huolellisesti, mihin maaperään levitettävät maaperän hedelmälliset kerrokset liikkuvat. Unfertile maata, voidaan rakentaa säätiö, suunnitella puutarha, kasvis tai vain ottaa se pois. On tarpeen löytää etukäteen paikat, joissa kaivettu tai käytetty maaperä poistetaan.

Se on tärkeää! Kaivamisen aikana nopeus 1 m³: aan maata voi kasvaa syvennyksen kasvaessa. Siten kustannukset maan pinnasta syvyyteen 1 metriin ja syvemmät, usein kaksinkertaistuvat.

Maaperän poisto on usein lisäkustannus. Välttämättömien kustannusten välttämiseksi kaikki vaiheet ja niiden kustannukset olisi sovittava etukäteen sopimuspuolen kanssa.

Ennen kuin asennat muottiin pohjaan kaatamisen, on otettava huomioon varanto kuopan koon mukaan.

Soita tekniikkaan tai kaivaa itseäsi?

Ennen kuin päätät kaivata reikää, harkitse kunkin menetelmän etuja ja haittoja.

Jos prosessi suoritetaan manuaalisesti, niin saat siistin ja tarkasti korjattua kuopan kokoa.

Jos maan määrä on suhteellisen pieni ja käytettävissä olevan työvoiman kanssa, manuaalisen työvoiman kokonaishinta on paljon halvempaa kuin erikoislaitteiden tai kaivukoneiden vuokrauksella. Myös tämä menetelmä helpottaa tulevan kaivannon geometrian ja parametrien hallintaa säätiön alapuolella.

Jos suunnitellaan kaivamaan suuria määriä maata, niin tuottavuuden ja säästämisen kannalta olisi edullista tilata kaivinkone. Mutta joka tapauksessa valinta on sinun.

Vaiheittainen prosessi

Ensin tehdään merkintä tulevasta kuopasta. Tämä tehdään parhaiten kiinnikkeellä, joka on jumissa ympäri sivuston kehää ja liitä ne ohuella värillisellä johtoasemalla, joka osoittaa työn paikan. Tulevan kuopan geometrian tarkistamiseksi on välttämätöntä mitata kaksi diagonaalista, joiden täytyy välttämättä olla samat.

Tämä menetelmä ei ole ammattimainen ja soveltuu parhaiten suhteellisen tasaiselle maalle.

Jos tarvitset tarkempia merkintöjä suunnitelluista maanrakennuksista, on parasta käyttää seuraavaa menetelmää.

Lyhyellä etäisyydellä kuopasta tulee puupalkkeja tai metallipuita kaivaa 2 kpl: n ruutuihin (valukappaleet). Näissä pylväät kiinnittävät levyt vaakasuoraan asentoon, johon venytämme johtoja. Yritä kiinnittää levyt suhteessa toisiinsa samalla tasolla.

Liikuttamalla johtoja voit saavuttaa täydellisen merkinnän. Jäljellä olevia päästöjä voidaan käyttää, kun asennetaan muottien nauhan alla.

Jos on laser taso, teodoliitti, taso, ne helpottavat suuresti työtäsi.

Suorita geometrian ohjaus

Tarkan 90 asteen kulman saavuttamiseksi käytä fiksuta menetelmää. Otetaan kolmio, jonka sivuilla on suhde 3: 4: 5 metriä yhdellä 90 ° kulmalla. Toisella puolella sivumme 3 metrin kulmasta ja toisella puolella 4 metriä, kun näiden pisteiden välinen etäisyys on 5 metriä.

Kaivamme kaivoa

Jos aiot mennä syvälle tai työmaalla on heikko maali, ensinnäkin sinun on turvattava turvallisuus. On parasta tehdä kaivannon seinämillä lievä kaltevuus, joka estää maaperän vuodatuksen.

Voit hallita pohjaa ja seiniä käyttämällä tasoa ja säleitä, joiden pituus on riittävä.

Earth Works Laskin

Rakentamisen teoria on monimutkainen ja täysin käsittämätön aloittelijoille, jotka ensimmäistä kertaa kohtaavat monimutkaisia ​​järjestelmiä, taulukoita ja kaavoja. Heidän kehityksensä on melko vaikea tehtävä. On melko selvää, koska ihmiset, jotka saavat koulutusta tällä alalla, viettävät koko vuoden.
Sillä välin usein meillä ei ole mitään mahdollisuutta pyytää apua rakennustyön suorittamiseksi ammattilaisille tai ainakin kokeneemmille työntekijöille. Tässä tapauksessa on välttämätöntä suorittaa kaikki valmistelu ja valvoa välitön prosessi henkilökohtaisesti.

Käytä ammattilaisten keksintöä

Ajan puutteen olosuhteissa ei ole ollenkaan välttämätöntä tutkia rakennusteollisuuden teoriaa, samalla hallitsemaan monimutkaisia ​​matemaattisia kaavoja ja eri rakennusmateriaalien ominaisuuksia. Valmistelujen helpottamiseksi ammattilaiset ovat kehittäneet erilaisia ​​erikoislaskimia.
Yksi näistä on maanrakennuksen laskennan laskin. Sen ansiosta voit helposti määrittää kuopan lopullisen tilavuuden määritetyillä rinteillä. Riittää, kun haluat hakea objektin projektiin ja syöttää seuraavat tiedot laskimeen:
• tulevan kuopan leveys ja pituus pohjassa;
• kohteen leveys ja pituus ylhäällä;
• syvyys.
Määritä kaikki parametrit metreinä. Muussa tapauksessa laskimen automaattinen laskenta voi aiheuttaa virheitä.

Laskimen edut

Tämän ohjelman ansiosta voit suoraan laskea tarvittavat parametrit verkossa. Tämä on tärkeätä paitsi valmisteluvaiheessa, mutta myös säätää objektin parametreja rakentamisen aikana. Mahdollisuus hyödyntää tällaisen ohjelman verkossa olevaa apua on tae, että jos paperiin liittyvän hankkeen ja sen tosiasiallisen toteutuksen välillä ilmenee epäjohdonmukaisuuksia, voit helposti korjata tiedot ja ohjata työntekijöiden toimintaa tarpeelliseen suuntaan. Tämän ansiosta voit saavuttaa tyydyttävän tuloksen.
Sillä välin, älä unohda, että on tärkeää laskea oikein rakennuskohteen mittasuhteet ja parametrit. Edellytyksenä halutun tuloksen saavuttamiselle on myös, kuinka vastuullisesti lähestyt oman työn suorittamista, koska laiminlyönti on täysin mahdoton hyväksyä eikä salli jopa ihanteellisen projektin toteutumista.

Esimerkki maanrakennusten tilavuuden määrittämisestä

Säätiöiden suunnitelman mukaan valitse kaivannon tyyppi ja määritä kehittyneen maaperän määrä. Maa - hiekkasauma.

Kuva 1 - Säätiön suunnitelma

Määritettävien teosten luettelo:

· Maaperän kasvikerroksen leikkaaminen;

· Ruoppauksen (kaivannon, ojan, kaivannon) koneistaminen (kaivinkoneella);

· Puskutraktorin avulla koneen loppusuoritus (vain kuopassa);

· Maaperän viimeistely manuaalisesti (kaikissa urissa);

· Koneellisen maaperän täyttö;

· Täyttö manuaalisesti;

· Tiivisteen maaperän tiivistyminen.

1 Sivuston mitat määritellään seuraavasti: lisätään rakennukseen 10-20 metriä rakennustilanteesta riippuen (kuva 2): 24 + 10 + 10 = 44 m;

Sivuston asettelun koko

Fn = 44 · 48 = 2112 m 2

Kuva 2 - Sivuston asettelun koon määrittäminen

2 Maaperän tilavuuden määritys leikkaamalla kasvikerros (kuva 3). Jos sääntelylähteissä mittayksikkö on m 2, leikkaamisen työmäärä on yhtä suuri kuin paikan suunnittelun työn määrä:

Jos sääntelylähteissä mittayksikkö on m 3, työn määritettäessä otetaan huomioon leikkaavan kerroksen paksuus (hvrt = 0,15-0,20 m).

Kuva 3 - Leikkauslaitoksen maaperän tilavuuden määrittäminen

3Kaikki seuraavat uratyypit (katso kuva 3): pohjaan F1 käytämme kaivantoa.

Määritä pohjan F1 kaivosta poistetun maan tilavuus kaavan mukaan:

jossa: - kaivosta poistetun maaperän määrä, m 3;

- kaivannon poikkipinta-ala, m 2;

L on kaivannon pituus, m;

Kaivannon poikkipinta-ala (kuva 4) määritetään kaavalla:

jossa n - kaivannon pohjan leveys, m;

vuonna - leveys kaivannon yläosassa, m;

H on kaivannon syvyys.

Kaivantoalustan leveys löytyy säätiön leveyden ja kaksinkertaisen marginaalin summana (marginaali on etäisyys alapinnasta rinteeseen, tuotannon helpottamiseen, työhön):

jossa f - perunan leveys, m;

n - marginaali (n = 0,3-0,6 m, suuremmat arvot hyväksytään monivalettuihin perustuksiin, pienemmät esivalmistetut), m

Kaivon yläosan leveys määritetään kaavalla:

jossa l - kaltevuuden asettaminen

Kuva 4 - Kanavalinjan poikkileikkaus

Kaltevuuden asettelu on kaltevuuskertoimen ja kaivamisen syvyyden tuote:

missä m on kaltevuuden kulmakerroin (ks. taulukko s. 31);

H on kuopan syvyys.

H = 2,350 - 0,250 = 2,1 m

Kaltevan kaltevuuden riippuvuus kaivamisen syvyydestä

Miten lasketaan kaivon tilavuus

Hankkeen laatimisvaiheessa on tarpeen laskea louhinnan määrä, johon kaivamisen käytännön koostumus riippuu ylimääräisen maaperän louhinnasta, täytöstä ja poistamisesta.

Alueen kallioiden koostumuksen erot aiheuttavat sen, että samojen emästen osalta erotetut tilavuudet poikkeavat kaltevuuskulmasta.

Laskentamenetelmä on pakollinen. Jos tämä hetki ei heijastu yksityisen talon rakennushankkeeseen, se toteutetaan itsenäisesti ennen kaivamisen kaivamisen alkua.

Tapoja laskea

Louhintatyön suorittaminen on välttämätöntä useimpien teollisten ja siviilirakenteiden rakentamisessa. Kutakin tapausta varten valitaan tapa, jolla laskelma tehdään kaivolle, kaivolle tai pengeremalle. Se riippuu seuraavista tekijöistä:

 • työn laajuus;
 • kohteen tarkoitus (rakennusten perusteet, tukee, teknisen viestinnän laittaminen, laitekaivot, avoimet viemäröintijärjestelmät);
 • rakennustyömaan maastoominaisuudet;
 • maan kartoitus- ja purkamenetelmä (manuaalinen, mekaaninen), mikä määrää uusien radojen järjestämisen työalueelle;
 • rakennustiheyden tontti.

Maaperän kehittymistä koskeva työmäärä on jaettu alueelle, joka liittyy paikan päähän (leikkaus maaperään) ja joka liittyy kaivojen rakentamiseen. Jotkut niistä voidaan tehdä puskutraktorilla, käsin purkamalla.

tarkka

Likimääräinen mahdolli- simman mahdolli- simman maaperän tilavuuden laskenta edellyttää seuraavia tutkimuksia (paikan päällä, kamerointityö):

 1. Laskentamallin määrittäminen. Topografisten tutkimusten avulla määritetään maaperän ominaispiirteet ja kohoumat, kuopan alapuolinen pinta, mukana olevat ruoppaus, penger- mät, erot, harjanteet.
 2. Myöhempi toimistokäsittely muodostaa lisäarvot (välit), jotka ovat välttämättömiä kaikkien arvojen (muodon, tilavuuksien, nollapisteiden) määrittämiseksi. Arviointi alueen geologisista indikaattoreista.
 3. Teknisen raportin laatiminen, jossa ilmoitetaan olosuhteet, syyt, tulokset, todelliset ja sallitut virheet.

Raportti, jolla on erityisorganisaation laskema tieto, on myös perustelu työn kustannusten määrittämiselle.

Yksin

Maanpäällisten laitteiden tilavuuden määrittäminen laitteen kaivossa rinteillä ja kaivukoneilla ei ole suuri asia mittausten jälkeen (suoran segmentin pituudet, syvyys vastaavissa kohdissa).

Tapauksissa, joissa syvennys on monimutkainen muoto, se on jaettu yksinkertaisiin geometrisiin kappaleisiin (prismat, joissa kolmio on pohjassa, suorakulmio, viisikulmio). Kaikkien tulosten summaus antaa kaivon tilavuuden halutun arvon.

Tietäen kuopan alueen koon ja sen kaikkien osuuksien lukujen korkeuden, on kätevää käyttää "online calculator" -palvelua. Tässä esimerkissä voidaan nähdä esimerkki:

Syöttämällä vastaavat arvot geometristen kappaleiden spesifioituihin muunnelmiin kenttiin saadaan tulosta, jonka tarkkuus riippuu valitusta laskentarakenteesta.

Suhteellisen yksinkertaisissa laskelmissa, joissa mahdollisen virheen arvo ei ole suuri, käytetään kaavaa, joka vastaa maarakenteen likimääräistä kokoa:

Monimutkaisten maastoalueiden kohdalla kaivannon kokonaispituus hajoaa hajoamille, joilla on sama kaltevuus, jonka tilavuus lisätään kokonaisarvoon.

Vaatimukset rinteille

Vastaus siihen, mihin kaltevuuteen on maaperän kaltevuudet, on rakennuskoodeissa. Poikkeama määritetyistä standardeista aiheuttaa paitsi työnteon lisäämisen seinän romahtamisen yhteydessä, mutta myös työntekijän loukkaantumisriskiä.

Tärkeimmät määritysparametrit ovat maaperän tiheys, sivupinnan muodostaminen ja kaivamisen syvyys:

Samanaikainen tekijä on louhinnan pituus - suurille suorille osille voi myös esiintyä pystysuuntaista sivureunaa. Tämä todennäköisyys on pienempi lyhyillä välein pyöreillä kuopilla.

Lisäpisteitä

Käytännössä kaivojen laitetta käyttäessä on olemassa erityisiä toimenpiteitä, jotka on otettava huomioon. Lisätietoja kuopan tilavuuden laskemisesta erikoisohjelmassa on tässä videossa:

Nämä ovat seuraavat olosuhteet:

 • Kaivamalla kaivo kaivinkoneella sisältää sallitut maaperän maaperät, jotka poistetaan lapioilla;
 • kaivosta putkien asentamiseen käsin on varustettu putkilla nivelissä;
 • putken kantavuuden lisäämiseksi 30-40%, ne lisäävät laakerialuettaan pohjaan ottamalla näytteen putken taustalla olevan pinnan putken Ø pitkin 120 asteen kulmalla;
 • täytteen koko määritetään kuopan tilavuuksien ja maanalaisen maanosan välisen eron mukaan.

Maahantuotujen tai maahantuotujen maametallien määrän minimoimiseksi kaikkien louhintatöiden loppuun saattamiseksi on mahdollista, että suunnitteluportaassa lasketaan nollataso, joka antaa tasapainon louhinnan ja polkumyynnin määristä.

Kaivannon tilavuuden laskeminen putkilinjojen rakentamisen aikana

MENETELMIEN MÄÄRITTELYTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Tehtävä 1

Runkoputkistojen rakentamisessa käytettävät maanrakennustyöt (lohen leveys, syvyys ja kaltevuus, pylvään osa ja rinteiden jyrkkyys jne.) Määräytyvät riippuen putken rungon halkaisijasta, kiinnitysmenetelmistä, maastosta ja maaperän olosuhteista ja määräytyvät hankkeen mukaan. Kaivannon mitat (syvyys, leveys pitkin pohjaa, rinteet) määritetään putkilinjan tarkoituksesta ja halkaisijasta, maaperän ominaisuuksista, hydrogeologisista ja muista olosuhteista riippuen.

Pohjan pohjan minimivarren leveyttä määrää SNiP ja sen oletetaan olevan D + 300 mm putkilinjoille, joiden halkaisija on 700 mm (D on putkilinjan halkaisija) ja I, 5D putkilinjoille, joiden läpimitta on vähintään 700 mm, ottaen huomioon seuraavat lisävaatimukset:

· Jos halkaisijaltaan 1200 ja 1400 mm: n putkistoja kaivetaan kaarteissa, joiden rinteillä ei ole jyrkempiä kuin 1: 0,5, kaivannon leveys pohjaan voidaan pienentää arvoon D +500 mm;

· Kaivannon leveys on yhtä suuri kuin maansiirtokoneen työkappaleen leveys, mutta ei pienempi kuin määritetty;

· Taivutettujen tai hitsattujen taivutettujen kaarevien osien kaivon leveys pitkin pohjaa kaarevissa osissa on oltava kaksi kertaa leveys suhteessa suorista osista, jotta putki voidaan sovittaa kaarevaan kaivantoon;

· Kaivannon leveys pohjaan painolastipainojen tai ankkuriasennusten alla pitäisi olla vähintään 2.2D, putkilinjan osiin, joka on ballastisoitu maaperällä käyttäen kuitukangasmateriaalia 1.6D.

Taulukko 1. Kaivantojen ja kaivojen suurin sallittu jyrkkyys luonnollisen kosteuden maaperässä

Laske kaivannon maa

Geotop Engineering LLC: n tilaama kaivannon maa-määrä ajankohtainen laskenta keinona välttää ylitarjontaa maanrakennustöissä

Moskovassa sijaitsevan kaivontuotannon määrä lasketaan, jotta saataisiin tarvittavat perusteet, jotta voidaan tehdä oikeita teknisiä päätöksiä maanpäällisen menetelmän valinnasta, maansiirtokoneiden valinnasta ja rakennustoimenpiteiden kustannuksista. Ruoppaus on erittäin kallis prosessi, joten jos haluat välttää kustannusten ylityksiä, sinun on tilattava laskenta kaivannon maa määrä pätevät asiantuntijat. Näin saadaan luotettavaa tietoa maaperän kuutiokapasiteetista, joka on kuljetettu tai jaettu alueelle.

Miksi Moskovan kaivostoiminnan laskeminen kannattaa luottaa vain ammattimaisiin maanmittareihin?

Internetissä löytyy suuri määrä online-laskimia, jotka lupaavat tehdä nopeasti laskelmia kaikentyyppisistä maanrakennustöistä. Kuitenkin tällainen nopea ja ei ammattimaallinen laskenta kaivannon tilavuudesta epätodennäköisesti antaa tarkkoja lukuja. On pidettävä mielessä, että ainoastaan ​​luotettavat tiedot valvovat laadullisesti urakoitsijoiden kaivamisen prosessia.

Siksi laskelmien tarkkuus on erittäin tärkeä. Maanmittareissamme otetaan varmasti huomioon tärkeimmät tekijät ja yksityiskohdat: maaperän tyyppi, maaston helpottaminen, paikan koko, pengeremän koko jne. Tässä yhteydessä riittää, että laadukkaasti laskettaisiin kaivannon määrä Moskovassa, riittää, että otat yhteyttä yrityksen Geotop Engineering. Asiantuntijoille taataan maankäytön tarkkuus eri menetelmillä, erikoismallin kaavoilla, nykyaikaisilla laitteilla ja kehittyneillä tietokoneohjelmilla.

Tärkeää: Asiantuntijamme ammattimaisesti suorittavat kaivannon maaperän tilavuuden laskennan asiakkaan vaatimusten pakollisesta huomioimisesta teknisissä eritelmissä määritellyn laskennan tarvittavan tarkkuuden osalta.

Kaivon maanrakennusten tilavuuden laskeminen: mitä asiakas saa?

Kun olet tilannut laskutoimitukset maanrakennustöiden määrästä ovelta meille, tuloksena saat luotettavia tietoja, joiden perusteella voit käyttää perustana:

valita sopivin vaihtoehto kaivamiseen ottaen huomioon valitun maaperän määrä;

täsmennettävä tarvittavien laitteiden lukumäärä valitun maan vientiin;

jakaa maaperä asianmukaisesti alueella (osittain tai kokonaan uutettu maaperä);

laatii suunnittelun ja arvioi asiakirjat samalla, kun valitaan taloudellisesti edullinen strategia;

perusteltava kaivauksen ja muiden suunniteltujen toimintojen ajoitus.

Kaivannon louhintatilavuuden laskenta tehdään tarkastajamme noudattaen kaikkia teknisiä vaatimuksia ja standardeja geodeettisten tutkimusten toteuttamiseksi (SNiP 3.02.01-87 -standardien mukaisesti).

Kun kaivannon louhintatyöt on laskettu, GC "Geotop Engineering" -asiantuntijat antavat asiakkaalle täydelliset asiakirjamäärät - ammattimaisesti toteutettu tekninen raportti, jossa kaikki vastaanotetut ja tarkistetut tiedot tallennetaan (asiakirjat on valmistettu digitaalisessa muodossa ja graafisessa muodossa). Asiakas saa myös asiantuntijaneuvoja suunniteltujen toimien kannattavimmasta tuotannosta.

Kuinka lasketaan maaperäkannen tilavuus?

Rakennustyömaalla tapahtuvan viestinnän tai asennuspaikan asettamiseen sinun on todennäköisesti kaivaa kaivanto - erityinen kaivaus, jolla on pitkänomainen muoto (yleensä trapetsi). Aattona on tärkeää tilata Moskovan maastojuuren laskemisen rinteillä - tärkein palvelu, jonka avulla saadaan tarkimmat tiedot.

Kaikissa tällaisissa urissa on useita vaihtoehtoja:

 • manuaalisesti;
 • kädessä pidettävän kaivukoneen avulla;
 • kaivaa excavator.

Työläisintä on manuaalinen kaivaminen. Prosessia puolestaan ​​voidaan helpottaa soveltamalla vuokrattu tai oma kaivukone. Kaivinkonetta käytetään useammin suurikokoisten rakenteiden kunnossa ja alueen pinta-ala on riittävä erikoislaitteiden kulkuun. Jos aiotte vuokrata kaivuria, muista selvittää ehdotetun kaivannon syvyys ja sen leveys edellisenä päivänä: tämä on välttämätöntä, jotta lasketaan maaperän tilavuus kaivannossa rinteillä ja nostetaan laitteita asianmukaisella kauhan koolla.

Asiantuntijamme laskevat kaivon tilavuuden laskemalla tietyn geometrisen kuvion mitat. Tapauksissa, joissa tarvitaan epäsäännöllisen kaivannon varustamista, on mahdollista laskea jakamalla lovi useisiin yksinkertaisiin geometrisiin muotoihin. Oikein tehty laskenta maaperän maaperän ja rinteessä on rinteillä takuu kaivamisesta alhaisin kustannuksin.

Kuinka paljon Moskovan maaperäkaivon ammattimainen laskenta on?

Saavutettuasi teknisen tehtävän asiakkaalta, katsastajat alkavat arvioida. Kaikki laskelmat suoritetaan ottaen huomioon maanrakennustuotannon säännöt. Kaivannon tilavuuden lopullinen hinta riippuu paljolti suunnitellun toiminnan laajuudesta, maaperän tyypistä paikan päällä, toteutuksen menetelmistä, asiakkaan valitsemasta mekanismista, tarvittavasta kuljetuksesta valitulla maalla, kuoppien seinien vahvistamisesta ja veden poistamisesta.

Tiedämme kuinka oikeasti lasketaan kaivannon määrä rinteillä ja taataan hinnoittelun läpinäkyvyys ja yksilöllinen lähestymistapa jokaiselle asiakkaalle.

Maa-alan tilavuuden laskeminen kaivannon tai kuopan kokoonpanon osalta

Maanrakennustyöt ovat pakollinen ja perusosa maanrakennuksen minkä tahansa esineen ja järjestelyn rakentamisessa, sen valmistelussa asuntojen ja talouksien rakenteiden tulevaa rakentamista varten.

Maantieteiden määritelmä ja tyypit

Maanrakennustyöt ovat aikaa vievä ja vaikea rakennusvaihe. Näihin kuuluvat seuraavat toiminnot:

 • kiinteän kivisen maaperän löystyminen, sen jatkokehitys;
 • kaivaminen oja;
 • kaivamaan kanavia ja kaivoksia;
 • kaatopaikkojen täyttäminen maaperällä;
 • maan tiivistyminen ja mäen luominen;
 • strippausreitit ja pohja.

Myös pintakäsittely ja tiivistystyöt koskevat maanrakennustöitä.

Kuiva-menetelmällä, ilman hydraulilaitteiden käyttöä, suoritetaan seuraava työ:

 • patojen, akseleiden muodostaminen kaivukoneiden, tiehöyläkoneiden, nostolaitteiden avulla;
 • mölyn rakentaminen puskutraktorin ja luokkasaunan kanssa;
 • penger- mät ja louhinta siltojen eteen;
 • maa-asteikkojen, hissien, kaivukoneiden, kaivurikuorma-autojen liikkumisen varantojen ja kaivojen kehittäminen;
 • maanrakennuksen suunnittelu;
 • asteittainen luokittelu;
 • puhdistusreitit tasoituskoneilla.

Vesi-, öljy- ja kaasuputkistojen asennusta ja vedenpoistoa varten tehdään myös maanparannus kaivukoneella ja puskutraktorit. Sateliin kuuluu myös risteytettyjä töitä puoliperäisissä matkoissa, joita harjoittavat raskaat luokkat.

Maanpinnan laskentaparametrit

Kaivosten ja kaivukoneiden suorittamiseen käytetään seuraavia parametreja online-maanmittauslaskimen avulla:

 • urien tyyppi konfiguraatiolla;
 • yleiset ominaisuudet pohjalla;
 • pituus ja leveys pitkin yläosaa;
 • syvyyden suunniteltu kaivo.

Laskenta on merkityksellistä normaalikulmaisen tai epätyypillisen monikulmion muotoisen kaivannon osalta, pyöreän muodon omaavista kaivannoista ja rinteillä varustetuista kaivannoista.

Kaivannon maanrakennusten tilavuuden laskeminen

Kaapelilinjoja koskevan hankkeen toteutuksessa on harkittava maanrakennustöiden määrää budjetointiin. Ainakin arvioijamme vaativat meiltä tätä. Tässä artikkelissa esittelen seuraavan hyvin yksinkertaisen lomakkeen, jolla voidaan nopeasti laskea maanrakennusten volyymit.

Maanrakennustilojen määrä riippuu kaivannon tyypistä, ja kaivannon tyyppi valitaan vuorotellen yhden kaivon kaapeleiden lukumäärän mukaan.

Kaapelikanava

Tyypillisessä projektissa Arch. №1.105.03tm (kaapeleiden sähkökaapeleita enintään 10 kV: n jännitteellä) tai A5-92 (kaapeleiden asennus 35 kV: n jännitealueella kaivannossa. Vapautus 1) on taulukko, jossa on kaapelikanavien mitat ja maanrakennusten tilavuudet.

Näistä tiedoista tein yksinkertaisen ohjelman maanrakennusten laskemiseksi.

Ohjelman ulkonäkö vastaa täysin standardiprojektin taulukkoa.

Maaohjelmien tilavuuden laskemista koskevan ohjelman ulkonäkö

Jokaisen runkotyypin edessä on ilmoitettava pituus kaivannon pituuspylväässä. Vastakkaisella kaivalla, jota emme käytä - asetamme 0.

Tämän seurauksena ohjelma laskee:

 • Louhinta: kaivaminen, täyttö.
 • Määrä hienonnettu maa tai hiekka.

Loppusanat Mikään monimutkainen, vain muutamia kaavoja, jotka säästävät meidät jonkin aikaa.

Voit ladata ohjelman maanrakennuksen laskemiseen.