Viemärikaivojen välinen etäisyys - SNiP ja asennusohjeet

Ulkoilmaverkon rakentamisen suunnittelussa on noudatettava rakennusmääräysten mukaisia ​​vaatimuksia. Erityisesti oikea etäisyys rakennuksesta viemäriin on säilytettävä. Tarvittavat tiedot voidaan etsiä hyvin kauan, kun otetaan huomioon sääntelyasiakirjojen määrä ja lukemisen vaikeus keskimääräiselle henkilölle. Hakua ja säästöä on yksinkertaisempia, alla on vain tietoja, joihin kannattaa luottaa, kun valitaan paikka, jossa jäteveden käsittelylaitokset sijoitetaan yksityiseen juoniin.

pitoisuus

Siivouskaivojen sijainti suhteessa muihin rakenteisiin ↑

Optimaalisen sijainnin valinta ei riipu pelkästään sisäisten rakenteiden luonteesta vaan myös jäteveden rakenteesta. Erityisen tärkeää on sijoittaa asianmukaisesti jäteveden käsittelyyn tarkoitetut laitteet, jotka voidaan jakaa kertyviksi (suljetulla pohjalla) ja suodattamalla (ilman pohjaa).

Viemäröintitilojen sijainti paikan päällä säännellään SNiP: llä

Kumulatiivinen ↑

Pienin etäisyys talosta viemärikaivoon on 3 metriä. Tämä on välttämätön etäisyys, jossa jätevedenpuhdistamon rakentaminen ei aiheuta tuhoisaa vaikutusta rakennuksen perustuksiin. Suurin etäisyys ensimmäisestä kuopasta ei saisi ylittää 12 m. Kauempana oleva sijainti voi johtaa usein tukkeutumiseen ja vaikeuttaa putkilinjan huoltoa.

Kun valitset jäteveden käsittelylaitoksen sijainnin, harkitse myös sen tilavuutta. Jos kapasiteetti on enintään 1 m³, esine voidaan sijoittaa mahdollisimman pieneen etäisyyteen talosta. Lisääntyvällä äänenvoimakkuudella on toivottavaa lisätä suhteellisesti etäisyyttä.

Kumulatiivisten septitankkien sijainti suhteessa asuinrakennukseen

Ajoradan ja naapurin aidan osalta tässä tapauksessa asetetaan samoja vaatimuksia kuin asuinrakennukselle - vähintään 3 metrin etäisyydelle. Mutta asuinrakennuksiin liittyvä sijainti ei ole niin tiukat kriteerit. Tärkeintä on ylläpitää 1 m etäisyydellä.

Suodatus ↑

Jos puhdistamossa ei ole tiivistä pohjaa, eli tyhjennys alustavan suodatuksen jälkeen maahan, niin viemäriverkon ja rakennuksen välinen etäisyys on nostettava 10-12 metriin.

Kotitalouksien jätevesien käsittelyssä on rakennusten perustusten lisäksi suojattava terveysstandardeja. Jotta juomaveden lähteen saastuminen estyy, suodatuskaivo sijaitsee 50 metrin päähän. Lähimmälle säiliölle minimietäisyys on 30 m.

Jäteveden hävittämispaikan layout maaperään

Etäisyys kaivojen ↑ välillä

Varastointi- ja suodatusrakenteiden lisäksi on olemassa muita tyyppisiä kuoppeja, joita käytetään ulkona olevan jäteveden asennukseen ja huoltoon. Niistä:

Koska tällaisia ​​laitteita ei ole tarkoitettu jätevesien kerääntymiseen, ne eivät aiheuta vaaraa rakennusten ja luonnollisten kohteiden perustalle. Tällöin nämä rakenteet on sijoitettava oikein suhteessa toisiinsa.

Tarkastus ↑

Tällaiset rakenteet on tarkoitettu jäteveden tarkastukseen ja huoltoon. Niitä käytetään monimutkaisissa ulkoisissa verkoissa, joissa on suuri putkilinjan pituus. SNiP: n mukaan tarkkailuvesien kanavien välinen etäisyys riippuu putken koosta. Seuraavat standardit ovat:

 • Ø110 mm - 15 m;
 • Ø150 mm - 35 m;
 • Ø200-450 mm - 50 m;
 • Ø500-600 mm - 75 m.

Kotitalousjärjestelmissä putkia, joiden läpimitta on yli 150 mm, käytetään harvoin. Tyypillisesti ulkoisen viemärin halkaisija on 100-110 mm. Näin ollen tässä tapauksessa on tarpeen asentaa tarkkailurakenne 15 m: n välein. Vaikka suorien osien kohdalla se saa lisätä välilyöntiä useilla metreillä.

Katselupisteiden sijainti

Kääntävä ↑

Pyörivät laitteet toimivat samoin kuin katselu. Niiden välistä etäisyyttä ei ole säädetty, koska ne sijaitsevat tarkasti määritellyissä paikoissa - putkiston mutka, jonka kulma ylittää 45 °. Nämä pisteet ovat alttiimpia tukkeutumille, joten näissä paikoissa on oltava mahdollisuus puhdistustoimenpiteiden suorittamiseen.

Kotimainen ja myrskyviemärien kääntökaivojen välinen etäisyys riippuu verkon suunnittelusta. Kuitenkin, jos kierrosten välissä on pitkä suoraviiva, lisäksi tämä aukko asennetaan katselupisteeseen.

Putkilinjan suuret mutkat on varustettava pyörivillä rakenteilla.

Falling ↑

Jos on tarpeen asentaa viemäriverkko rinteelle, käytetään differentiaalisia rakenteita. Nämä kuopat on suunniteltu normalisoimaan nesteen virtausnopeus, koska jäteveden liian voimakas liike voi johtaa tukkeutumiseen.

Tällaisten rakenteiden välinen etäisyys riippuu helpotuksen erityispiirteistä ja on yksilöllinen jokaiselle paikkakunnalle. Siinä olisi otettava huomioon joitain teknisiä yksityiskohtia:

 • erotuskyvyn korkeus saa olla enintään 3 m;
 • vähentää virtausnopeutta voidaan lisäksi asentaa sammutusosioita;
 • kun pudotus on pienempi kuin 0,5 m ja putkilinjan halkaisija on 600 mm, pudotuskaivon vaihto katselurakenteella, jossa on tyhjennys, sallitaan.

Jätevedenkäsittelyn järjestelmä rinteelle

Jos säilytetään oikeat etäisyydet viemäreiden ja muiden esineiden välillä rakennusmääräysten mukaisesti, sinulla ei ole ongelmia valvovaelinten tai naapureidesi kanssa. Samaan aikaan monimutkaisen järjestelmän suunnittelu tapahtuu paremmin asiantuntijoiden kanssa teknisten virheiden ja epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi, jotka voivat johtaa epämiellyttäviin seurauksiin.

Viemärietäisyys kotoa

Moderniin suuntauksiin, joilla varmistetaan mukavuus kotimaassa ja yksityisissä kodeissa, on siirtyminen tyhjennysreikiistä autonomisiin jätevesijärjestelmiin, joita edustavat useat septitankit. Pihan viemäriverkostoa käytetään jäteveden poistamiseen putkesta jätevedenpuhdistamolle.

Rakennuksen seinämien säilymisen vuoksi ne kestävät tiettyä etäisyyttä talon perustasta viemäröintijärjestelmään, jota SNiP säätelee. Sama standardi asettaa vaatimuksia septisen säiliön sijainnista suhteessa lähimpään luonnontilaisuuteen (jokiin, puihin), viestintään ja rakennuksiin.

Tällainen paikallinen jätevedenpuhdistamo, kuten DKS, toimii jäteveden ympäristön turvallisuuden takaajana. SES hyväksyy sen todistusten ja lausuntojen antamisen. Asennuksen aikana on kuitenkin tarpeen huolellisesti suunnitella alueesi, jotta voit valita sopivimman jätevedenpaikan ottaen huomioon säädökset, jotka koskevat rakennuksen ja muiden kohteiden etäisyyttä.

Mitä tarvitset, ja rakenna septinen säiliö kotitaloudenne alueella

Ennen telakan viemäröintijärjestelmän asennusta on tarpeen suunnitella rakennus. Koska jopa turvallisin laite kuljettaa onnettomuuksia, vuotoja ja pysähtyneisyyttä, suunnitelma on järjestettävä ottaen huomioon terveys- ja rakennusvaatimukset. Suunnittelussa on otettava huomioon:

 • etäisyys muihin viestintäverkkoihin: puhelinkaapelit, putkistot, lämmitys ja muut maanalaiset tilat;
 • kodin ja kodin viemäröintijärjestelmän vieressä olevan rakennuksen läheisyys;
 • etäisyys maanteitse (moottoritie);
 • viemäriputkien halkaisija;
 • istutuskerroksen paksuus;
 • vesilähteiden läheisyys (joki, kevät, kaivot, virta).

Asiakirjat, joissa kaikki nämä standardit on määritelty: SNiP 2.04.01-85, 2.04.04-84, 2.04.03-85, SanPin 2.2.1 / 2.1.1.1200-03, 2.1.5.980-00. Niissä asetetaan ohjeet, jotka koskevat jäteveden ja vesihuoltoverkkojen rakentamista, suojatoimenpiteitä ja vaatimuksia terveyssiteitä ympäröivien esineiden läheisyydessä.

Jotta kaikki nämä standardit voidaan noudattaa, luota aseptisten säiliöiden asentamiseen asiantuntijoille. Ja vielä, sinun pitäisi olla tietoinen jätevedenpuhdistamon asianmukaisen sijoittamisen tärkeimmistä kohdista maan (yksityisen) talon alueella.

Mitä sinun tarvitsee tietää suunnitellessaan septisen säiliön asennusta

Kaikkien septisäiliöiden on mahdollisimman kaukana kotoa. Tämä poistaa epämiellyttävän hajun ulkonemisen ilmastuspaikalta tai viemäriputkesta, jos se on vieressä suoraan saostussäiliöön. On parempi, jos tämä on alue, jota omistajat käyttävät vähiten ja poistetaan 3-20 metriä.

Tällainen syrjäisyys myös suojaa rakennuksen perustan kosteudelta, joka varmasti seuraa jätevedenkäsittelyprosessia. Erityisen tärkeää on säilyttää suositeltu etäisyys viemäriverkosta korkeisiin pohjavesiin kuuluville asuinrakennuksille. Jäteveden sijoittaminen laaksoon takaa suodatetun jäteveden poistamisen pohjavedestä.

Jotkut VOC: t eivät ole suunniteltu toimimaan korkeissa pohjavesissä tai epäonnistuvat nopeasti. Eco-septiset säiliöt DKS on suunniteltu vastaamaan kaikkein vaikeimpia maaperää ja olosuhteita. M-merkillä varustetut mallit eivät pelkää korkeaa GWL-arvoa tai huurretta tai muita haitallisia vaikutuksia. Ne on kuitenkin asennettu myös vähintään kolme metrin päähän rakennuksesta suojatakseen sen pohjan ja seinät kosteudelta ja halkeilulta, kun kaivetaan kaivoa ja kaivoa putkille.

Ei ole suositeltavaa ylittää etäisyyttä rakennuksesta viemärikaivoon viemäriputkien välisten liitosten minimoinnin vuoksi. Jos etäisyys jätevedestä jostain syystä ylittää sallitun, on tarpeen järjestää katselukanava. Rakenteen perustan taso on 3-20 (maksimi) metriä.

Jos viemäriverkossa on useita näköalapaikkoja, niiden välisen etäisyyden tulisi olla 15 m. Kanava-aukon asennus on myös välttämätöntä, kun viemäriputket käännetään.

Sinun naapurisi suhteen tulee noudattaa kaikkia alueellasi olevia määräyksiä. Samalla etäisyydellä päärakennuksesta, aidasta, hyvin (jos on), vartioinnista, viheralueista otetaan huomioon. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä veden toimitukseen viemärijärjestelmään, koska se liittyy turvallisuuden varmistamiseen hätätilanteessa.

Turvallisuuskysymys ei ole vain laskemalla viemäriputkien sijaintia ja talon perustamista vaan myös kaasuputken suhteen. Vaarallinen etäisyys on alle 5 metriä. Jotta vältettäisiin taloudellisen rakennuksen perustan hätätilan heikentäminen, heillä on vähintään 3 metrin matka.

Mitä muuta otetaan huomioon asennettaessa septisäiliötä

Viemärikaivon asennus on suunniteltu ottaen huomioon maisemasuunnittelu. Talon tai taloudellisen rakennuksen syrjäisestä sijainnista kiinnitetään huomiota myös olemassa oleviin puihin tai pensaikkoihin. Jotkut niistä eivät siedä kuuman säiliön aikana syntynyttä liiallista kosteutta, joten niitä suositellaan istutettavaksi noin 4 metrin etäisyydelle siitä.

Mutta värit, joiden kosteus on pysyvä, ovat erittäin hyviä. Siksi kukkapuutarha palvelee esteettistä tarkoitusta piilottaa rumaisen näkymän talon puolelta ja samanaikaisesti auttaa poistamaan epämiellyttävät hajuhaitat.

Yksilöllisen jäteveden laatimisen tai asennuksen mahdolliset virheet vaikuttavat kielteisesti asukkaiden, kasvien ja maaperän terveyteen. On parempi antaa tällaiselle tärkeälle asialle ammattilaiset, jotka takaavat, että kaikki septisen säiliön asennusta koskevat vaatimukset täyttyvät.

Viemärin etäisyys rakennuksesta

ENGINEERING NETWORKSIN MAJOITUS

7.20 * Tekniset verkot tulisi sijoittaa pääasiassa katujen ja tien poikkiin. jalkakäytävillä tai jakoväylillä - teknisten verkostojen keräilijöitä, kanavia tai tunneleita jakavien kaistojen - lämpöverkkojen, vesijohtojen, kaasuputkien, taloudellisten ja sadevesiviemärien avulla.

Pienipainekaasu- ja kaapeliverkot (teho, viestintä, hälytykset ja lähetys) on sijoitettava punaisen viivan ja rakennuslinjan väliin.

Jos tieliikenteen leveys on yli 22 metriä, on syytä järjestää vesijohtoverkostojen sijoittaminen molemmin puolin kaduille.

7.21. Kun kadut ja teiden vaunujen rekonstruointi pääkaupunkiseudun jalkakäytävälaitteella, jossa maanalaiset verkot sijaitsevat, nämä verkot olisi kuljetettava jakoväylille ja jalkakäytävien alle. Oikeilla perusteilla kaduilla on sallittua säilyttää olemassa olevat, samoin kuin uusien verkkojen kanavat ja tunnelit. Nykyisissä kaduilla, joilla ei ole jakoväylää, uusien teknisten verkostojen sijoittaminen ajoradan alle sallitaan edellyttäen, että ne sijoitetaan tunneleihin tai kanaviin; jos se on tarpeen, se saa sijoittaa kaasuputki kaduilla.

7,22 *. Maanalaisen teknisen verkon rakentaminen olisi pääsääntöisesti tarjottava: yhdistetään yhteisiin kaivostoimintoihin; tunneleissa - tarvittaessa lämmitysverkkojen samanaikainen sijoittaminen halkaisijaltaan 500 - 900 mm, putkisto jopa 500 mm, yli kymmenen tietoliikennekaapelia ja kymmenen sähkökaapelia, joiden jännite on enintään 10 kV, kun taas rekonstruoidaan historiallisia rakennuksia pääkatuihin ja alueisiin, jolloin kadun poikkileikkauksessa ei ole tilaa verkostojen sijoittamiseksi kaivantoihin, risteyksissä pääkatujen ja rautateiden kanssa. Tunneleissa sallittiin myös ilmanvaihtokanavien, painehäviöiden ja muiden teknisten verkkojen asentaminen. Kaasu- ja putkijohtojen yhteinen sijoittaminen syttyvien ja palavien nesteiden kuljettamiseen kaapelilinjoilla ei ole sallittua.

Jäätymisalueiden rakentamisessa toteutettavien teknisten verkostojen rakentamisen toteuttamiseksi jäämätilan säilyttämiseen tähtäävien alojen olisi oltava lämpöputkien sijoittaminen kanaville tai tunneleille niiden halkaisijasta riippumatta.

Huomautukset *: 1. On tarpeen säätää vesikulkevien teknisten verkkojen rakentamisesta yleensä sellaisissa tunneleissa, jotka kulkevat rakennustyömailla vaikeissa maaperäolosuhteissa (löysät). Maaperän samentuma olisi otettava SNiP 2.01.01-82 (korvattu SNiP 23-01-99) mukaisesti; SNiP 2.04.03-85 ja SNiP 2.04.02-84; SNiP 2.04.03-85 ja SNiP 2.04.07-86.

2. Vaativissa suunnitteluolosuhteissa asuinalueilla maa- lämmitysverkkojen rakentaminen sallitaan paikallisen hallinnon luvalla.

Etäisyys saostussäiliöstä taloon

Septinen säiliö on paikallinen jätevedenpuhdistamo, joka yleensä asettuu yksityisten talojen alueelle kotitalousjäteveden käsittelyyn. Tämä muotoilu on välttämätön niille, joilla ei ole kykyä muodostaa yhteyttä viemärijärjestelmään. Mutta on tärkeää tietää, että septisäiliötä ei voida rakentaa, jos se on miellyttävää - on olemassa tiettyjä erityisvaatimuksia, jotka on tärkeää harkita ennen kuin paikallisen viemäriverkon rakennusmateriaalit hankitaan. Yksi tärkeimmistä on tietyltä etäisyydeltä septisäiliöstä taloon. Mitä pitäisi olla?

Onko septisen säiliön mahdollista asentaa talon lähellä?

Miksi septisen säiliön rakentaminen on mahdotonta?

Ennen kuin selvitämme, millä etäisyydellä talosta on sijoitettava itsenäinen viemäriverkko, selvitä, miksi varsin vakavat vaatimukset asetetaan itsellesi ja paikalleen.

Itsenäinen jätevedenkäsittelyjärjestelmä

Tosiasia on, että kaikki viemärit, jotka tulevat saostussäiliöön asuintalosta, sisältävät kaikenlaisia ​​myrkyllisiä ja vaarallisia aineita. Myös erilaiset bakteerit ja mikro-organismit ovat. Yleisesti ottaen jätevesi sisältää räjähtävää ihmisjätteen, ruhojen, pinta-aktiivisten aineiden ja paljon muuta. Kuvittele, että tällainen tyydyttynyt aine suurissa määrissä putoaa puhtaaseen maahan tai pohjaveteen - tämä voi johtaa vaaralliseen ympäristön saastumiseen.

Jätevesi sisältää monia vaarallisia aineita ja mikro-organismeja.

Jätevedet, jotka ovat peräisin septisisällöstä, voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle, mikä vaikuttaa haitallisesti eläviin eläimiin ja kasveihin. Pohjaveden pudottaminen paikallisen jäteveden jätevesi saastuttaa ne. Ja ei ole mitään takeita siitä, että ne eivät pääse kerrokseen, josta sinä tai naapurit pumppaat vettä, jos vettä kulutetaan kuopasta. On virheen olettaa, että viemärit ovat äärimmäisen hyödyllisiä orgaanisia lannoitteita.

Varoitus! Veden kulutus vedessä, joka on myrkytetty jätevesillä, ei ole turvallista elämää. Tällainen vesi voi aiheuttaa erilaisia ​​vakavia sairauksia.

Pohjaveden teollinen ja kaupallinen pilaantuminen

Jos myös asuntorakennuksen vieressä sijaitseva septinen säiliö on vuotanut, säätö voidaan vähitellen pestä pois. Tämä vaikuttaa haitallisesti rakennuksen tilaan.

Yhteenvetona edellä on mahdollista tunnistaa tärkeimmät ympäristövaarat, jotka liittyvät septisen säiliön järjestelyyn.

 1. Septisen säiliön vuotaminen ja sen seurauksena jäteveden pääsy maaperään.
 2. Septisen säiliön myöhäinen puhdistus tai tulvat saattavat johtaa ylivuotoon jätevedenpuhdistamon septisäiliöiden reunasta ja paikan likaantumisesta.
 3. Viemäröinti tunkeutuu pohjaveteen ja sen saastumiseen.
 4. Rakennusten, teiden tulvat.
 5. Epämiellyttävä tuoksu, joka leviää muutaman kymmenen metrin syvyyteen väärin varustetun septisen säiliön tapauksessa.

Jätteiden käsittely yksityisessä talossa

Jotkut saattavat alkaa väittää ja sanoa, että aiemmin kukin käytti vain tyhjiöitä ja kukaan ei ajatellut jätevesien vaaroista. Mutta aiemmin tämä määrä kemikaaleja ei putoa jäteveteen, ja veden kulutus oli paljon pienempi. Siksi jopa 20 vuotta sitten erityistä huomiota ei kiinnitettiin yksityisten viemäröintijärjestelmien terveyssääntöjen noudattamiseen. Jokaisessa yksityisessä talossa jätevesi on joko kerättävä ja pumpattava tai puhdistettava ennen sen saapumista ympäristöön.

Lakaisukoneet puhdistavat saostussäiliön

Tietenkin kotiseudulla säiliö ei puhdista vettä 100% - vain teollisuusjätevedenpuhdistamot (kuten Green Rockin septisäiliö) kykenevät tähän, mutta ainakin sallivat vaarallisimmat suspensiot veden poistamisesta.

Varoitus! Jos olet epäonnistunut saostussäiliön töihin, saatat kohdata joko hallinnollisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Sääntelyasiakirjat

Koska septiset säiliöt ovat mahdollisesti vaarallisia ekologisen tilan hyvinvoinnille tietyllä rakennusten alueella, niiden asentamista ja asennusta koskevat useat lait, säännöt ja määräykset, joiden vaatimuksia on noudatettava tiukasti. Muussa tapauksessa ennakoimattomissa olosuhteissa ei voida välttää lain ongelmia.

Pöytä. Tärkeimmät sääntelyasiakirjat, jotka ohjaavat paikallisen jäteveden rakentamista.

Etäisyys putkesta pohjaan

Etäisyys vedestä säätöön asetetaan teknisen verkon suunnitteluvaiheessa. Standardien noudattaminen minimaalisten etäisyyksien pohjalta suunnittelun aikana putkilinjan rakentamiseksi takaa talon turvallisen asumisen ja kaikkien viestien häiriöttömän toiminnan. Rakennusteknisten verkostojen sääntelyrajoitusten tarkoitus on niiden turvallinen toiminta, joka takaa säätiön ja maanpäällisten rakennusten turvallisuuden.

Mikä aiheutti rajoituksia asennettaessa putkia?

Suunnitteluvaiheessa suunnitteluverkostoja on suunniteltava niiden sijaintipaikalle. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon:

 • Eri laitosten väliset etäisyydet (vesiputket, jätevesi, lämmitysputket, viestintäkaapelit, sähkö);
 • rakennusten, rakennusten ja sen lähialueiden sijainti;
 • etäisyys tie, katu (punainen viiva);
 • putkien, veden ja viemäriputkien halkaisijat;
 • kaukana vesilähteestä (joki, hyvin, hyvin);
 • septisen säiliön sijainti.

Liian liian lähellä vesihuollon sijaintia rakennuksessa johtaa siihen, että onnettomuustilanteessa vedellä ei ole aikaa mennä maahan ja peseytyä pois pohjasta.

Tämä merkitsee rakennuksen eheyden rikkomista, maarakenteiden tuhoamista. Jos viemäriputket katkeilevat, tilanne pahenee jätevesien aggressiivisuuden vuoksi. Neste, joka sisältää suuren määrän happoja, tuhoaa nopeasti pohjan vedenpitävyyden. Siksi jäteveden ja pohjan välisen etäisyyden on oltava vähintään 3 m. Viemäriveden vuoto vaikuttaa haitallisesti terveystilanteeseen.

Säännöllisten etäisyyksien rikkominen vaikeuttaa onnettomuuspaikan löytymistä korjaamiseen. Tällöin olisi toteutettava louhintatyötä lähellä asuinrakennusta. Tämä merkitsee ylimääräisiä työvoimakustannuksia (pinnoitteiden, sokeiden alueiden jne. Purkaminen), asuntojen asukkaiden haitat, maanalaiset rakenteet ja muut viestinnät voivat vahingoittaa.

Rakennustandardit putkilinjan sijaintiin suhteessa rakennuksiin

Seuraavat standardit esitetään SNiP: issä. Ammattilaiset kehittivät ne ammattikorkeakoulujen kokemusten perusteella laskettujen laskelmien perusteella.

Rakennusten vähimmäisetäisyys on:

 • vesiputket - 5 m;
 • paineinen viemäriputki - 5 m;
 • putket painovoimanpoistoon - 3 m;
 • viemäriputki - 3 m;
 • sadeveden tyhjennys - 3 m.

On huomattava, että viemäreihin ja vesisäiliöihin on riittävän suuri halkaisija. Etäisyys mitataan pohjasta kuopan lähimpään seinään eikä akseliin.

Jos viemärijärjestelmät ja vesijohtoverkot sijoitetaan pienelle alueelle, on mahdotonta ylläpitää näitä normeja. Etäisyys viestinnästä säätiöön voidaan pienentää, mutta sen on oltava perusteltua. Tällaisissa tapauksissa on tehty polymeeriset tai teräksiset saumattomat vesiputket ja jäteveden putket valuraudasta. Jalkojen pohjan yläpuolella olevat putket on sijoitettava kuoriin tai koteloihin.

Vähimmäisetäisyydet esineiden välillä

Rakentamis- ja terveysstandardit rajoittavat etäisyyksien vähimmäisrajat putkista rakennuksiin, kaivoihin ja kaivoihin. Käytännössä tällaiset kohteet olisi järkevästi sijoitettava. Kaivon tai septisen säiliön liiallinen etäisyys talosta johtaa putkilinjan pidentymiseen ja hankkeen kustannuksiin.

Maanalainen viestintä ja niiden keskinäinen sijainti

Tärkeä viestinnän järjestely suhteessa toisiinsa on tärkeää. Veden ja viemäriputkien lisäksi sähköjohdot ja tietoliikenneyhteydet asetetaan.

Video - mikä on etäisyys septisäiliöstä taloon, jotta ei jäädä perusta:

 • määritellä maanalaisten tietoliikenteen todellisen sijainnin uuden rakenteen tai sen jälleenrakennukseen liittyvän työn suunnittelussa;
 • selkeyttämään suunnitellun rakenteen yksityiskohtaista vastaavuutta graafisten suunnitelmien tai piirustusten mukaisesti ennen uuden viestinnän aloittamista koskevien toimenpiteiden toteuttamista;
 • varmista ennen uuden viestinnän asettamista, että niiden asennuksessa ei ole uusia tai olemassa vanhoja viestintäputkia tai -kaapeleita;

Kaikki nämä toimenpiteet antavat mahdollisuuden välttää sähkökaapelia vaurioittavia ongelmia, jos tällaisessa paikassa on asennuspaikka, eikä myöskään vahingoita vanhaa viestintää hätätilanteiden välttämiseksi.

Menetelmät maanalaisten laitosten käyttöön

Suunnittelun suunnittelussa määritetään maanalaisten laitosten käyttöönotto.

Talotekniikan sijainti yksityisen talon alueella

On kolme vaihtoehtoa:

 1. Jokaisen putkilinjan erillinen sijoittaminen erilliseen kaivantoon. Se lisää työn monimutkaisuutta työntöön, vaikeuttaa pääsyä huolto- ja korjaustöiden aikana.
 2. Kaikkien putkien sijainti yhdessä kaivossa pienentää maanpinnan kustannuksia.
 3. Keräilymenetelmä, kun kaikki verkot sijoitetaan yhteen keräilijään. Se voidaan asentaa betoniteräksestä tai monoliittisesta. Tämän menetelmän etuja ovat nopea asennus ja verkkojen luotettava suojaus.

Vesiputkien sijainti

Ne asetetaan puoli metriä syvemmälle kuin maaperän jäädyttämisen syvyys. Etäisyys maaperästä putkilinjaan ei saa olla alle 0,5 metriä, jotta veden kuumakaasun ylikuumeneminen estyy.

Vedenjakelujärjestelmä yksityisessä talossa

Alapuolen kostuttamisen estämiseksi vedenpitävyys on tehtävä paikassa, jossa talon veden syöttö syötetään.

Sähkökaapeleiden tulee sijaita 0,5 metrin etäisyydellä vesijohtovedestä. Viestintälinjoille sama indikaattori - 1 m.

viemäröinti

Vesiputket asetetaan viemärien yläpuolelle. Pienin pystysuora etäisyys on puolet metristä. Tämä ehto on erityisen vaikea täyttää putkilinjan leikkauspisteessä. Niiden on oltava ehdottomasti kohtisuoria. Hätätilanteissa tämä estää jätevesiä pääsemästä vesijohtoverkkoon. Jos vedenjakeluverkko mitätöidään jostain syystä alhaisemmaksi kuin viemäriverkko, vesijohtoverkon tulisi olla suojakoteloissa.

Jos hanke tarjoaa sadeveden ja kotitalouden jätevettä, aseta kaksi viemäriverkkoa. On suositeltavaa tehdä suuria taloja ja mökkejä rakennettaessa. Myrskysuuttimien sijaintiin liittyvät normit ovat samat.

Sijainti kaivoista ja vesisäiliöistä

Jos keskitettyä vesijohtoverkkoa ei ole käytettävissä, sivuston omistajat järjestävät vedenottoaukot tai poraavat reiät talon ja maatilan veden toimittamiseksi. Itsenäisesti on huolehdittava jäteveden organisoinnista.

Kun on valittu paikka kuopalle tai kuoppa, on otettava huomioon terveysvaatimukset, vähimmäisetäisyydet vedenpoistopisteestä saostussäiliöön tai jätteiden keräyspaikka. Lisäksi on otettava huomioon paitsi niiden saastuttavat paikat, myös naapurimaat. Tällaisia ​​paikkoja ovat karjanhoito ja lannan ja mineraalilannoitteiden varastointi, pesukoneet ja laitteet, pesualtaat. Etäisyys heistä vesimäärän paikkaan on oltava vähintään 50 m. Äärimmäisimmissä tapauksissa, kun maa-ala on hyvin pieni, etäisyys kaivosta pilaantumispaikkoihin voidaan vähentää 20 m: iin.

Suositeltu etäisyys kellarista saostussäiliöön

Kuivan poraamiseen tai kaivon järjestämiseen on järkevämpää valita korkein paikka. Joten voit varmistaa veden optimaalisen toimittamisen taloon. On tärkeää, että naapureiden septiset säiliöt eivät ole tämän paikan yläpuolella.

Putkilinjan asettelua ja viemärikaivoja on syytä harkita etukäteen, jotta voidaan järkevästi asettaa kaatopaikka, määrittää veden sijainti ja ottaa huomioon kaikki SNiP: n ja terveyssääntöjen suositellut etäisyydet. Viemärikaivoilla on pitkäaikaisia ​​pääomavaatimuksia, joten niiden siirto väärällä aloituspaikalla on äärimmäisen vaikeaa.

Etäisyys vedenottoaukosta pohjaan voi olla 3 metriä. On otettava huomioon, että matala pohjan läheisyys kaivoon tai kaivo vaikuttaa haitallisesti sen kestävyyteen.

Suunnitteluvaiheessa on harkittava huolellisesti teknisten verkkojen rakentamista. Tällöin voit kestää kaikki laitosten, terveysstandardien, vesijohtoveden ja viemäriputkien sijoittamista koskevat sääntelyrajoitukset, jotka takaavat niiden mukavan käytön, kunnossapidon ja korjauksen, säilyttää rakennuksen ja maanrakennuksen perustan pitkään.

Etäisyys kaatopaikasta taloon - normit ja järjestelysäännöt

Koska autonomiset käsittelylaitteet ovat osa viemäriverkostoa, on tärkeää valita paikka niille hyvin vakavasti. Kaikki tietävät, että esim. Tuoksuista ei tule olemaan. Lisäksi puhdistettu neste virtaa jatkuvasti maaperään, mikä luo lisää vivahteita paikan paranemiselle. Juuri tästä syystä etäisyyttä septisisällöstä taloon on tarkasti tarkistettava ja harkittava. Kun haluat valita paikan, sinun on perustuttava rakennus- ja terveysstandardeihin.

Sääntelyasiakirjat

Seuraavaksi esitellään luettelo säännöistä, jotka on otettava huomioon laskettaessa etäisyyttä septisäiliöstä taloon.

 • Perusta on SNiP tunnuksella 2.04.03-85. Se määrittää suoraan viemäriverkkojen ja niihin liittyvien rakennusten ja rakenteiden järjestämistä koskevat säännöt.
 • Vesihuollon läsnäollessa tai suunnittelussa SNiP 2.04.04-84 ja SNiP 2.04.01-85 ovat sinulle hyödyllisiä. Ne määrittelevät vaatimukset sisäisten ja ulkoisten vesihuoltoverkostojen järjestämiseksi.
 • Älä missaa terveyttä koskevia sääntöjä. Tarvitset säännöt SanPiN 2.1.5.980-00. Ne on suunniteltu säätelemään säiliöiden puhtautta.
 • Terveysstandardien joukosta on vielä perehtyä sääntöihin 2.2.1 / 2.1.1.1200-03. Ne määrittelevät toimenpiteitä ympäristön puhtauden säilyttämiseksi ympäröivien esineiden ympärillä, jotka rikkovat ekologista tasapainoa.

Nuanna asetettaessa

Seuraavaksi harkita joitain vivahteita asetettaessa.

Joten, etäisyydellä pohjasta viemäriin olisi oltava seuraavat arvot:

 • Paineviemäriputket ja putkistot - ei lähemmäksi kuin 5 metriä;
 • Paineettomat valtatiet - vähintään 3 metriä.

Tehokaapelit olisi sijoitettava lähemmäksi kuin 0,5 metriä viemäriputkista; viestintäkaapelit - 1 metri; lämpöreitit - 1,5 metriä; aidat, mastot eivät saa olla lähemmäksi kuin 1,5 metriä, yläpuolella olevat siirtolinjat (enintään 35 kV) - 5 metriä, yli 35 kV - 10 metriä; arvokkaiden lajien puiden läsnäollessa on aseptinen säiliö, joka ei ole lähemmäksi kuin 2 metriä niiltä.

Jos viemäriputket on tarkoitus sijoittaa putkilinjaa pitkin, etäisyyden tulee olla seuraava:

 • Matalapaineinen kaasuputki - vähintään 1 metri;
 • Keskimääräinen paine - vähintään 1,5;
 • Korkea - 2 - 5 perustuen paineeseen (0,3 - 1,2 MPa).

Poistaminen kuopasta tai kuopasta

Kun pohjaveden tai viemärijärjestelmän tai septisen säiliön välinen etäisyys on ennustettu, on otettava huomioon vedenottoelementtien poistaminen - hyvin tai hyvin. Tämä on yksi tärkeimmistä edellytyksistä puhdistamon oikeaan paikkaan.

Tässä tärkein asia on käsittelemättömän jäteveden poissulkeminen pääsemästä maaperän vesistöön. Jos tätä ei ole tarkistettu, on olemassa uhka erilaisten sairauksien kehittymiselle. Ottaen huomioon nykyaikaiset teknologiat, jotka viittaavat septisäiliöiden täydelliseen sulkemiseen, on mahdotonta olla ottamatta huomioon läpimurron mahdollisuutta. Tässä tapauksessa sinulla ei ole aikaa tehdä mitään, kun viemärit pudota maaperään. Siksi sinun on säilytettävä suurin etäisyys talosta ja hyvin.

Säännön vaatimusten perusteella kaivosta kaatopaikalle säiliöön olisi määriteltävä maaperän ominaispiirteet huomioon ottaen. Suojakerrokset vesipatsaiden ja kerrosten välillä, joita käytetään nesteen suodattamiseen, edistävät vivahteita.

Joten, jos luultavasti tiedät, että niiden välissä ei ole korrelaatiota, etäisyys vedenottoon saostussäiliöön on 20 m tai enemmän.

Tämä suhde on mahdollista määrittää maaperän erityisellä tutkimuksella. Se määrittää maaperän laadun ja tiettyjen kerrosten läsnäolon.

SanPin säätelee myös vesihuollon ympäristöä kaivoista ja jäteveden varastointisäiliöistä. Niiden välinen etäisyys on pidettävä vähintään 10 metriä, mikä johtuu siitä, että putoavat putket putoavat vesijohdossa tauon aikana.

Poistaminen kotoa

Suunnitellessaan jätevesisäiliön sijaintia tulee aina kysymys - "Ja mihin etäisyyteen talosta tulisi se sijoittaa?" Yleensä paikka valitaan mahdollisimman paljon rakennuksesta.

Kuten edellä mainittiin, jos on olemassa luonnollinen kaltevuus, niin paikka on parempi valita mahdollisimman pieni.

Kun järjestät kokonaan oman asuinrakennuksen jätevedenpuhdistamon, ei maatilan, sinun on sovitettava septisen säiliösi sijoittamishankkeen BTI: n kanssa. Muussa tapauksessa rakennetta pidetään laittomana ja sakon mahdollisesta määräämisestä.

SNiP-saostussäiliön vaatimusten mukaan kielletään lähemmäksi kuin 5 metriä kotelon kellarista. Etäisyys määräytyy terveysvarmuuden ja epämiellyttävien hajujen vuoksi. Nykyaikaisten järjestelmien asentamisen aikana hajusteiden tunkeutuminen ei kuitenkaan poistu laitteiden suunnittelusta.

Liian pitkän matkan järjestäminen ei myöskään ole toivottavaa. Tosiasia on, että suuri pituus estää järjestelmän toimivuuden. Pitkällä viivalla on aina suuri mahdollisuus estää. Tämä voi johtaa tarpeettomiin maavallioksi putkien puhdistamiseen.

Poistetaan naapuruston tontista

Olettaen, että asennat kaatopaikan säiliöön, sinun on muistettava naapureiden eduista. Halu tuoda käsittelylaitoksen pois kotoa on aivan luonnollista. Naapurit eivät kuitenkaan ole kovin tyytyväisiä sumppien läheisyyteen niiden sivustoon.

Kun uusia alueita päivitetään, kaivot ja septiset säiliöt on mieluiten koordinoitava keskenään etukäteen. Tällä tavalla voit välttää konflikteja tulevaisuudessa.

Kun säiliö sijoitetaan jo rakennetulle alueelle, terveyssäännöt selkeästi säätelevät jätevedenpuhdistamon ja naapurin aidan välistä etäisyyttä - vähintään 2 metriä.

Etäisyys puutarhaan

Jos pidämme tilannetta puutarhassa tai kasvispuutarhassa, niin täällä oleva tilanne on yksiselitteinen. Jos käsittelylaitteet ovat liian lähellä laskeutumisia, ne voivat kuolla liiallisesta maaperän kostutuksesta.

Jotta suojaisit itseäsi yli-kostuttamalla puutarhan juoni, on suositeltavaa sijoittaa puhdistamot lähelle 4 metriä puutarhan juoniin.

On totta, että itse puhdistusjärjestelmän yläpuolella olevaa aluetta voidaan parantaa. Tätä varten sinun täytyy noutaa kosteutta rakastavia kasveja ja he tuntevat hyvältä kovaa maaperästä.

Ei ole tarpeeksi tilaa - mitä tehdä?

Laajat alueet, jotka täyttävät täysin sääntöjen vaatimukset, eivät ole lainkaan. Kuitenkin sallitun etäisyyden pienentäminen ei ole kovin toivottavaa. Loppujen lopuksi ne eivät ole vain niin keksittyjä, vaan ne perustuvat vaatimuksiin, joilla turvataan asukkaiden turvallisuus.

Tilan puutteen vuoksi kannattaa miettiä toimintoja, joiden avulla voidaan pienentää sivuston kaikkien kohteiden välejä.

Ensimmäinen vaihtoehto olisi asentaa jätevedenpuhdistamo, jossa ei ole suodatuskenttää, vaan tavanomainen hermeettinen säiliö, joka kerää jätevettä. Kuitenkin se on pumpattava jatkuvasti, kun se täytetään.

edut:

 • Helppo asennus;
 • Alhaiset kustannukset;
 • Ekologinen turvallisuus.

haittoja:

 • Kiinteät kustannukset pumppaamiseen;
 • Haju pumppauksessa.

Toinen vaihtoehto olisi paikallisen jätevedenpuhdistamon asentaminen. Tällaiset laitteet suorittavat täyden kierron jäteveden käsittelyn ja nesteen lisäsuojausta ei tarvita maaperän läpi. Puhuimme tällaisesta järjestelmästä artikkelissa "Septisen säiliön toiminnan periaate". Tällä menetelmällä on kuitenkin merkittävä haitta - tällaisten laitteiden korkeat kustannukset.

Muita vivahteita paikan valinnasta

Muun muassa septisen säiliön valinnan yhteydessä on toivottavaa tarkastella seuraavia vivahteita:

 • Pehmein maaperä. Salli maanrakennusten helpottaminen.
 • Talon etäisyyden lisäksi sinun on myös harkittava ulkorakennuksia, joiden perustana voi olla myös pesu nesteellä.
 • Ennemmin tai myöhemmin puhdistusta tarvitaan. On suositeltavaa tarjota erityisvarusteille mahdollisuus käyttää säiliön pumppausta.

Etäisyys maanalaisista verkoista säätiöihin

Määritetty taulukon 15 SP 42.13330.2011 mukaisesti

* Koskee vain sähkökaapeleiden etäisyyttä.

 1. Ilmastollisten suuralueiden IA, IB, IG ja ID etäisyydet maanalaisista verkoista (vesihuolto, kotitalous- ja sadevedenpoisto, viemäröinti, lämpöverkot) rakentamisen aikana ja pysyvien pohjavesien säilyttäminen on tehtävä teknisen laskelman mukaan.
 2. Sallitaan maanalaisten laitosten sijoittaminen tukien ja putkitelineiden pohjaan, yhteysverkko edellyttäen, että ryhdytään toimenpiteisiin, joilla estetään verkkojen vaurioituminen säätiöiden sattuessa, ja vahingoittaa säätiöitä onnettomuustapauksissa näissä verkoissa. Kun rakennusteknisten verkkojen sijoittaminen rakennusvesiä pienenevän, niiden etäisyys rakennuksista ja rakenteista olisi otettava huomioon ottaen huomioon vyöhykkeiden mahdollinen vahinko perusrakenteiden pohjalla.
 3. Etäisyyksiä lämmitysverkoista, joissa rakennetaan kanavia ja rakenteita, kuten vesihuoltoon.
 4. Etäisyydet sähkökaapeleilta 110-220 kV: n jännitteellä yrityksen aitojen, telineiden, kontaktiverkon ja viestintälinjojen tukikohdista tulisi ottaa 1,5 m.
 5. Vaakasuorat etäisyydet valuraudasta valmistettujen maanalaisten rakenteiden maanalaisista rakenteista sekä betonista tai betonista, joiden vedenpitävä vedeneristys on alle 20 metrin syvyydessä (vuorin yläosasta maan pinnalle), tulee viemäriverkostoihin, vesijohtoverkkoihin, lämpöverkkoihin - 5 m ; vuorauksesta ilman vedenpitävyyttä vedenpuhdistukseen viemäriverkostoihin - 6 m, jäljelle jääville vesiverkostoille - 8 m; etäisyys vuorauksesta kaapeleihin: jännite jopa 10 kV - 1 m, enintään 35 kV - 3 m.
 6. Kastelluilla alueilla, joilla ei ole sakeuttamiskelpoista maaperää, on otettava etäisyyttä maanalaisista teknisistä verkostoista kastelukanaviin (pääsykanavat), m: 1 - pienistä ja keskipitkistä kaasuputkista sekä vesijohtoverkosta, viemäröintijärjestelmistä, vesihöyryistä ja syttyvistä nesteistä koostuvista putkista; 2 - korkeapainekaasuputkistosta 0,6 MPa: aan asti, lämpöputkistot, kotitalous- ja sadevedet; 1.5 - sähkökaapeleista ja viestintäkaapeleista; etäisyys katuvirran kastelukanavista rakennusten ja rakenteiden perustuksiin on 5.

On mielenkiintoista, että vanhassa taulukossa on kaasuputkistojen etäisyys ja uusi poistettiin.

Viemäreiden sijoittaminen tai mihin etäisyyteen viemärit sijoitetaan.

Viemäriverkon ja rakennuksen pohjan välisen etäisyyden poikkileikkausprofiilissa on sovitettava yhteen muiden maanalaisten rakenteiden sijainnin kanssa, jotta voidaan suojata naapurikommunikaatiot erilaisista vaurioista onnettomuustilanteissa sekä korjaus- ja rakennustöissä. Etäisyys riippuu suoraan maanalaisen viestinnän sijainnista.

Tietoliikennelaitteiden kahdenvälisen sijoittamisen järjestelmä: sähköverkko, G - kaasuputki, T - puhelin, B - vesihuolto, K - jätevesi, DK - sadevedet, D - myrskytuet, TS - lämpöverkko.

Betonialustaan ​​tekniset verkot modernisoidun ajoväylän laitteiden yhteydessä on sijoitettava tekniseen tai vihreään ajoväylään, lohkoihin ja laattoihin, joissa käytetään yhdistettyjen tiivisteiden menetelmää useissa putkilinjoissa. Tällä menetelmällä voidaan vähentää rakennusverkkojen kokonaiskustannuksia noin 3-7 prosenttia verrattuna samojen verkkojen erikseen hankittaviin kustannuksiin, koska putkistojen välinen välein vähenee.

Maanalaiset putkilinjaukset: 1 ja 3 - kotitalousjätteet, 2 - sadevedet, 4 - vesihuolto, 5 - kaasuputki, 6 - paikalliset maaperät, 7 - maahan tuotu vuorihiekka ja paikalliset maaperät.

Viemäriverkot olisi jäljitettävä rinnakkain rakennuksen punaisten viivojen kanssa ja verkon yksipuolisen sijoittamisen tapauksessa kadun laidalla, jossa on vähemmän maanalaisia ​​verkkoja ja enemmän yhteyksiä viemäriverkostoon. Jos reittiä on vähintään 30 m leveitä, verkot olisi jäljitettävä kadun molemmille puolille, mikäli tämä on perusteltua taloudellisten laskelmien perusteella.

Viemäriverkostojen ja rakennusten välisen etäisyyden pitäisi mahdollistaa verkon korjaamiseen ja asentamiseen sekä viereisten putkien suojelu onnettomuustilanteissa. Lisäksi rakennusten ja maanalaisten rakenteiden perusteet eivät saa heikentää jätevesiputkistojen vaurioitumista, jotta jätevesien pääsy vesijohtoverkostoihin voitaisiin sulkea pois.

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

Rakennuksen reunasta etäisyyksiin ja painehäviöputkistoihin tulee ylitys, rakenteiden ja tunneleiden tulee olla vähintään 5 metriä ja vapaa virtaus - vähintään 3 metriä.

L = h / tg a + b / 2 + 0.5, missä h on putken laskuputken ja rakennuksen pohjan alapuolella oleva etäisyys (metreinä mitattuna), a on maanpinnan kallistuskulma (mitattuna asteina ), b - kaivannon leveys (mitattuna metreinä).

Talotekniikan tunnisteen järjestelmä: 1 - valuma, 2 - jätevesi, 3 - luukku, 4 - sähkökaapeli, 5 - puhelinkaapeli, 6 - vesihuolto, 7 - lämpöverkko, 8 - lokero.

Vähimmäisetäisyys viemäriverkosta maanalaisille kaapeleille on oltava 0,5 m viestintäkaapeleille - 1 m, lämpölinjoille - 1-1,5 m, ulkovalaistuksen, aitojen ja tukien, viestintäverkon ja yhteysverkon mastoihin - 1, 5 m korkeajännitteisille siirtolinjoille, joiden jännite on alle 35 kilowattia - 5 m, jännite 35 kilowattia - 10 m, arvokkaisiin puihin - 2 m.

Kaivojen tai kammioiden ja putkien ulkoseinien välisen selkeän etäisyyden on oltava vähintään 0,15 m.

Tässä prosessissa annetun viemäriputket rinnakkain suhteen putki seinien välinen etäisyys putkistojen SNP on oltava vähintään: alhaisen paineen kaasuputket 5 kPa - 1 m keskimäärin 0,3 kPa - 1,5 m, korkea 0,3-0, 6 megapikselin - 2 m, 0,6-1,2 megapaski - 5 m.

Jos putkistojen yhdensuuntainen sijoittaminen on samaa tasoa kuin vesiputket, putken seinämien välisen etäisyyden on oltava vähintään 1,5 m vesiputkien kanssa, joiden läpimitta on 200 mm ja vähintään 3 m putkilla, joiden halkaisija on suurempi.

Siinä tapauksessa, että jätevesiputket suunnitellaan sijoitettaviksi 0,5 metriä korkeammiksi kuin vesiputket, putken seinämien välisen etäisyyden (suunnitelma) läpäisevässä maaperässä on oltava vähintään 5 metriä.

VIIMEISET OSA SEURALLISTEN MAJOITUKSESTA

Taulukko kaupunki- ja maaseutukeskusten kehittämisestä ja suunnittelusta.

Raitiovaunujen ja raitiovaunujen yhdensuuntaisten viemäriverkostojen kaivamisen osalta raitiovaunun raiteen akselin ja kasvien sisäisten raiteiden välisen etäisyyden ja kaivannon jalkakäytävän on oltava vähintään 1,5 m; lähimmälle raideliikenteen akselille tai aidalle - vähintään 4 m (mutta joka tapauksessa se ei ole pienempi kuin kaivannon syvyys pengerteen pohjasta); ennen tien tai aidan reunakiviä - vähintään 1,5 metriä tai vähintään 1 metrin etäisyydellä ojan reunasta, pengerteen pohja.

Putkistojen ja juomavesijohdon risteyksessä putkistot putoavat useimmiten putkista alempana. Putken seinämien välisen pystysuoran etäisyyden ei tulisi olla alle 0,4 m. Tällaista vaatimusta ei voida täyttää, jos putkistojen asentaminen metallisista valmistetuista kuoreista (tapauksista) suoritetaan. Leikkauspisteen kummassakin reunassa suojeltujen alueiden pituuden tulisi olla vähintään 3 m: n savipinnoilla ja suodatusmaalla noin 10 m.

Vedenjakelujärjestelmän leikkaus viemäriverkon pihan osiin voidaan sallia myös vesijohtoverkon yläpuolella ilman, että on noudatettava edellä mainittuja vaatimuksia. Tällöin putken seinämien välinen pystysuora väli on vähintään 0,5 m.

Jos maanalainen talous on hyvin kehittynyt, raskaiden liikenneväylien tai suurten teollisuusyritysten tai kaupunkien pääkäytävien alla, kaikki tekniset verkot, lukuun ottamatta kaasuputkia, on sijoitettu maanalaisten julkisten laitosten vahvistettuihin keräilysuihkutunneleihin.

Pohjaveden kaivauskaivos.

Maanalaisten verkkojen sijoittaminen tunneleihin mahdollistaa kaikkien viestien korjaamisen ilman katujen vaunujen piilottamista ja niiden toiminnan yksinkertaistamista kokonaisuutena.

Kerääjät maanalaisen avoimessa tuotannon kaivamisen usein tyytyväisiä suorakulmainen poikkileikkaus jopa 170h180 nähdä 240h250 cm teräsbetonista elementtisopimusvalmistajansa, kuten tapauksessa kilpi ajo - poikkileikkaus on pyöreä letkun lohkojen teräsbetonista.

URBAN ASENTOJEN TAULUKKO

Etäisyys putkesta rakennuksen pohjaan olisi määritettävä SNiP 2.07.01-89: n mukaan. Kaupunki- ja maaseutualueiden kehittäminen ja asettelu määräytyvät seuraavassa kuvassa olevan taulukon perusteella. (KUVA 4)

Tältä osin on joitain muistiinpanoja, jotka sinun on tiedettävä laskettaessa etäisyyttä viemäriverkon ja rakennuksen perustan välillä.

Viemäriverkoston asennus.

Huomautukset koskevat yksinomaan sähkökaapeleiden välisiä etäisyyksiä.

Ilmastollisten suuralueiden ІБ, ІГ, ІА ja ІD mukaan maanalaisista verkostoista (kotitalous- ja sadevesikanavat, vesihuolto, viemärit, lämpöverkot) rakentamisen aikana ja pysyvien maapohjojen maaperän säilyttäminen olisi otettava yksinomaan teknisellä laskelmalla.

Tiiviste maanalaisen saa sisällyttää kellarissa alustoja, ja tukee aidan, putki, catenary - sillä ehdolla, että kaikki toimenpiteet, jotka sulkevat pois mahdollisuuden vahinkoa verkon tapauksessa, jos on sakkaa rakennuksen perustuksen, vaurioita rakennukselle perustukseen dataverkkojen onnettomuus. Rakennusteknisten vesistöjen käytön aiheuttamien rakennusverkkojen sijoittamisen yhteydessä niiden etäisyydet rakennukseen ja rakenteisiin olisi otettava huomioon ottaen huomioon maaperän lujuuden mahdollinen vahinko rakennuksen pohjalla.

Kun asennetaan kaukolämpöverkosta rakennuksen ja tilojen välinen etäisyys, niin kuin vesihuolto.

Etäisyys sähköjohtimesta, jonka jännite on 110-220 kilovoltti, yrityksen aitojen, ylikulkusuojan, aidan, kontaktiverkon ja viestintälinjan tukikohdan on oltava 1,5 m.

Mitä muuta sinun tarvitsee tietää

Vaakasuora etäisyys limakalvon maanalaisten rakenteiden maanalainen rautaa letkut ja betonin tai teräsbetonin kanssa vuorauksen vedenpitäväksi, joka sijaitsee syvyydessä alle 20 m (ylhäältä vuorauksen maan pinnalle), on tarpeen ottaa vettä, viemäri- verkostoa Lämpöverkkoelementit 5m Vuodesta ilman okleechnoy vedeneristys viemäriverkostoihin - 6 m. Kaikille muille vesiverkkoille - 8 m. Etäisyys kaapelin vuorauksesta: jännitteestä 10 kV - 1 m, 10 - 35 kV - 2,5 m.

Jätevedenpuhdistamo.

Kun selvittämättä kasteltujen maaperän alueilla päässä maanalainen tekniikan verkkojen kastelukanavia on otettava (ylös kanava reuna): 1 m kaasusta ja matala paine vesi, jätevesi, kuivatus ja putki palavia nesteitä; 2 m - korkeapaineisesta kaasuputkesta 0,6 megapaskaliin (6 kgf / 1 cm²), lämpöputkesta, kotitalous- ja sadejätevesistä; 1,5 m - virtakaapelista ja viestintäkaapeleista; katuverkkojen kastelukanavista rakennuksen perustuksiin ja tiloihin etäisyyden tulee olla 5 m.

TIETOA KOULUTUSALUEISTA

Jätevesiverkostojen suunnittelu haavoittuvilla alueilla olisi tehtävä kaivostoiminnan ja geologisen perustelun perusteella ottaen huomioon maanpinnan odotettujen muodonmuutosten maksimiluvut. Verkkojen seurantaprosessissa on tarpeen toteuttaa seuraavat toimenpiteet, jotka mahdollistavat jäteveden poistamisen alueelta onnettomuustilanteessa:

 1. Mahdollisuus ohittaa vesi keräilijältä toiseen.
 2. Käytä vähimmäispituisia putkia - asbestisementtiä, keraamista, vahvistettua betonia.
 3. Pehmeät liitokset ovat joustavia, joustavia ja pystyvät näkemään putken päiden pituussuuntaiset ja kulmaiset siirtymät maapallon muodonmuutoksen tapahtuessa.
 4. Putkien asentaminen alueen ohittamattomaan osaan, jos ne avautuvat voimakkaan muodonmuutoksen aikana.
 5. Kaksi riviä, jotka toimivat rinnakkain, jos tarvitsee käyttää putkistoja, joiden halkaisija on yli 600 mm.

Keraamisia putkia, joiden läpimitta on enintään 300 mm, on asetettava 6 mm: n, yli 300 mm: n ja 6 mm: n välisellä aukolla. Vahvistetut betoni- ja asbestisementtiputket, joiden pituus on enintään 3 metriä - 15 mm: n rako, jonka pituus on suurempi - 20 mm.

Liitosputkien liitokset on suljettu asbestisementillä, joka on vahvistettu metallilangalla ja kumirenkailla.

Paineputkistoon 1-3 työryhmän alueella on tarpeen käyttää teräsputkia asentamalla kompensointilaitteita ja 4 ryhmän - asbestisementin, betoniteräksen ja muovin alueilla. Putkistoissa, joiden läpimitta on enintään 500 mm, on asennettava kompensoijat, joissa on jatkuvat hihansuut, jotka mahdollistavat vaakasuorat ja kulmaiset siirtymät ilman vuotoja.

Haavoittuville alueille sijoitetuille kohteille ei ole mahdollista suunnitella kaikkia seostettuja viemärijärjestelmiä. On tarpeen koordinoida tällaisia ​​hankkeita Gosgortekhnadzorin paikalliselinten ja alan toimijoiden kanssa.

KAIKKI SUOSITUKSET, JOTKA LIITTYVÄT HUOLTOVERKKOIHIN

Viemäriverkoston rakentamisessa ja suunnittelussa suositellaan käytettäväksi:

Jätevesiputken asennus.

 1. Erillinen epätäydellinen viemäriverkko, jossa on mahdollisimman suuri yhdistelmä teollisuus- ja kotitalousvesiä.
 2. Putken tunkeutuminen permafrost-lämpöolosuhteista riippuen: maanalaiset (ei-kulkuteitse, kulkuteitse ja osittain kulkevilla kanavilla, kaivannot), maanpinnan yläpuolella tai maanpinnan yläpuolella. Maanalainen ilmanvaihtojärjestelmä asennetaan halkaisijaltaan korkeintaan 300 mm: n matalalämpöisiin yksittäisiin putkiin ilman lämpöeristystä. Läpikulkukanavat vastaanotetaan lyhyillä etäisyyksillä - tien, kadun, aidan poikki, rakennuksen sisäänkäynteihin. Poluprokhodny ja läpikulun kautta käytetään sähkökappaleiden ja putkien liittämiseen.

Maastoja, katuja, rautateitä ylittäviä maastoja käytettäessä tulisi käyttää rampia ja mastoja ja maan alla - teräsholkkeihin ja kanaviin.

Kun maanalainen kanava-free-tiiviste vakavuuden verkoissa, joissa ulkopuolelle putken pohjan muodonmuutoksen soveltaa asbestisementtiin ja vahvistaa ei-paine putki, ja osia, joissa mahdollinen vääntyminen, sekä kanava, maanpäälliset ja maa tyynyt - valurauta, teräs, asbesti sementti ja vahvistettu paineputkien.

Ohjaamojen avoimien luukkujen sijaan on asennettava teräsputket, joissa on tarkistuksia. Rakennusten ja rakenteiden reunoista on päästävä selvästi etäisyyteen maanalaisten viemäriputkistojen kohdalle: putkilinjan putkiston asentamatta jättäminen - 10 m, kanavien putkilinjan osalta - 6 m.

Putken putken vähimmäishautaus maan alle on 0,7 metriä putkesta.