Etäisyys kaivosta kaivoon, kotoa kaivoon

Etäisyys kaivosta kaivoon ja muihin rakennuksiin

Keskitetyn vesihuollon puuttuessa veden lähteet ovat maanalaisia ​​yhteyksiä. Vapaalle pääsylle paikan päällä oleva vesi yleensä järjestää akselin hyvin. Tekniikan noudattamisen ansiosta se antaa hyvän veden, kestävän ja helppokäyttöisen. Yksi tärkeimmistä edellytyksistä veden lähteen oikealle sijainnille on säilyttää optimaalinen etäisyys kaivosta kaatopaikkaan, muihin kaivoihin ja muihin rakenteisiin.

Kaivon asianmukainen sijainti paikan päällä - vaikea suunnittelutehtävä, joka aliarvioi maataloiden kokemattomia omistajia. Jotta vesi- ja viemäröintijärjestelmät toimisivat ongelmattomina, on jo ennen työn aloittamista ymmärrettävä, että on olemassa sääntöjä ja määräyksiä, jotka, jos niitä ei noudateta, aiheuttavat tulevaisuudessa ongelmia.

Sivuston valinta ja syvyysmääritys

Rakennettaessa kaivoa on tarpeen määrittää sen syvyys ja renkaiden lukumäärä. Jos sivusto on uusi, ja rakentaminen ei ole vielä alkanut, veden etsintä olisi aloitettava tutkimalla naapureiden käyttämiä lähteitä.

Voit tehdä tämän seuraavasti:

 • Kaivot ja kaivot syvyys viereisillä alueilla;
 • Veden menetysten määrä;
 • Käyttöehdot;
 • Toiminnan ominaisuudet.

Naapureiden puuttuessa tehtävä on monimutkainen. Sitten on suositeltavaa käyttää jotain veden lähteen määritysmenetelmistä. Suosituimmat niistä ovat:

 • dowsing;
 • Hydrologiset merkinnät;
 • Paikalliset vedenäyttelyt.

Yksikään niistä ei anna täydellistä takuuta tietojen luotettavuudesta. Testiporausta pidetään luotettavana menetelmänä. Sinun on kuitenkin tiedostettava, että se voidaan toteuttaa tietyllä etäisyydellä lähialueilta tulevista vesilähteistä. Muussa tapauksessa niiden vesi voi yksinkertaisesti mennä äskettäin muodostuneisiin kuoppiin. Lisäksi tämä menetelmä on melko kallis ja sopivampi kehittymättömille alueille.

Valintaperusteet

Huolellinen paikan valinta on edellytys luotettavan ja laadukkaan vesihuoltojärjestelmän luomiselle. Tällainen lähestymistapa poistaa riskin saada vettä, joka ei vastaa terveys- ja teknisiä standardeja. Paikkaa valittaessa noudatetaan seuraavia perusteita:

 • Kätevä sijainti paikan päällä;
 • Kaivojen ja esineiden välinen etäisyys;
 • Etäisyys saastumislähteistä.

Kaivon pitäisi tarjota vettä talolle ja paikalle, jotta se ei vahingoita vierekkäisiä rakennuksia ja kaivoja. Se ei saisi häiritä matkustajia, rakennuksia, polkuja, puutarhoja ja tietysti naapureita.

Mitä sinun tarvitsee tietää kaivon etäisyydestä säätiölle

Paikan sijainnin ongelma on erityisen merkityksellinen pienien alueiden omistajille. Rakenteen pitäisi olla mahdollisimman kätevä. Tätä varten se on järjestetty siten, että ilman erityisiä ponnisteluja on mahdollista järjestää veden toimittaminen tällaisiin rakennuksiin, kuten taloon tai kylpyyn, sekä puutarhaan. Yleensä paikan päällä oleva paikka on valittu kuoppa-alueelle, eikä sitä saa päästää yli sen helpotuksen yläpuolella oleville naapureille.

Lisäksi kaivoksen vaikutus lähirakennukseen on otettava huomioon. Hyvin valita paikka lähemmäksi kotiin. Tämä johtuu vesihuollon organisoinnin erityispiirteistä: veden jakaminen taloon pitkillä etäisyyksillä on kallista. Wells voi jopa rakentaa talon sisällä. Yleensä he ensin järjestävät kuopan akselin ja sitten kaivaavat säätiön kuoppaan. Siinä olisi otettava huomioon alueen maaperä ja topografiset olosuhteet.

Toinen asia on, kun talo on valmis, ja kaivo on vain suunnitelmissa. Talot matalissa perustuksissa voivat kärsiä hyvin kaivosten läheisyydestä. Ei ole tarpeen järjestää kaivoja näiden rakenteiden välittömässä läheisyydessä. Altaan liuskakannat ovat erityisen vaarallisia tässä suhteessa. Tässä on syytä ottaa huomioon kaivon syvyys. Lisää ongelmia rakennuksissa on täynnä matalia miinoja. Vesi voi huuhdella pohjan.

Kaivot voidaan sijoittaa vähintään 3 metrin etäisyydellä rakennusten perustuksista. Tämä sääntö on kirjoitettu SNiP: ssä 30-02-97. Rakennusten vähimmäisetäisyys eläinten hoidossa on 4 m, muut rakennukset 1 m, puut 4 m, pensaat 1 m.

Mikä on kaivojen välinen etäisyys

Paikallisen vesihuollon laite on toteutettava hankkeen mukaan. Jos selvitetään selvästi, kuinka paljon ja mitä rakenteita tarvitaan järjestelmään, monet kysymykset häviävät itsestään. Asiakirjoissa on myös ilmoitettava tarkka etäisyys kaivosta kaivoon.

Omakotitalojen omistajat, jotka rakentavat usein omalla kädellään vesihuoltojärjestelmää, hanketta ei ole laadittu. Siksi tarvitsemme ohjeita, jotka kertovat kuinka laskeeko kaivojen sijainti?

Kun luodaan kodin putkisto, yksi kaivo ei maksa, tarvitsemme lisää säiliöitä. Ne ovat välttämättömiä verkon ylläpitämiseksi sekä hätätilanteiden poistamiseksi. Tällaisten kaivosten ja säiliöiden määrä riippuu seuraavista:

 • Kaivannon etäisyys talon perustaan;
 • Muiden rakennusten, putkistojen ja muiden rakenteiden läsnäolo;
 • Helpotuksen monimutkaisuus ottaen huomioon korkeuserot;

Vesijohtoverkon laite, jossa hyvin lähellä taloa

Paras ja helpoin vaihtoehto on yksi katselu hyvin. Se soveltuu alueille, joissa juomavesi sijaitsee mahdollisimman lähellä taloa. Se sijaitsee putkilinjan sisäänkäynnillä rakennukseen.

Laskelmat tehdään ottaen huomioon se, että putkien ulkoinen jakelu suoritetaan 20 cm: n päähän seinästä. Jos kuopan halkaisija on 1 metri, sen etäisyys akselista seinään on vähintään 70 cm.

Veden syöttölaite, jossa on kaukana talosta

Tilanne on monimutkainen, kun juomaveden lähde on huomattavasti kaukana kotoa. Tässä tapauksessa sinun täytyy rakentaa useita tarkastussäiliöitä. Suurin etäisyys veden syöttökaivojen välillä on 15 m. Viemärirakenteiden osalta tämä sääntö ei ole erilainen.

Jos tarvitset putken suunnan muuttamista, rakenna pyörivä kaivo. Kaikkien solmujen yhteyden pitäisi olla mahdollisimman tarkka. Näissä paikoissa esiintyy useammin muita tukoksia.

Alueilla, joilla on korkeuseroja, on tarpeen muuttaa putken syvyyttä. Tee näin, rakenna differentiaalisuunnittelu. Koko vesijohtojärjestelmä asetetaan kulmaan kaivoon.

Tämän rakenteen etäisyydet vesijärjestelmän muihin osiin määräytyvät yksinomaan alueen topografian piirteistä. Voit optimoida ylläpitokustannukset ja säästää rahaa laitteeseen, joten molemmat apulaitteet voidaan yhdistää kädensijoihin.

Kaaviossa näkyy kylvyn kaivon etäisyys muista rakenteista:

Kaivon sijainti kylpyyn alueella

viemäri

Jotta vesijohto pystyy toimimaan, se on välttämätöntä tarkkailla saasteiden lähteitä kaivoon juomaveden ja alueen viemäröintijärjestelmän elementtien välillä. Nämä säännöt on kuvattu kohdassa SNiP 2.04.03-85. Samaan aikaan rakenteet otetaan huomioon paitsi omalla maalla myös naapurimaissa.

Kaivon ja septisen säiliön välinen etäisyys

Vesirakenteet olisi rakennettava mahdollisimman kauas kaatopaikoilta, teollisuuslaitoksilta, septitankkeilta, keräilijöiltä ja muilta saastumisen lähteiltä. Vähäinen etäisyys juomaveden lähteestä kaivoihin, joissa on viemäreitä ja altaita, on 50 m, karjatalouksien rakennukset ovat 30 m. Etäisyys saostussäiliöstä asuintiloihin on 7 m.

Tässä tärkein sääntö on - mitä enemmän saastumisen lähteestä peräisin oleva vesi on, sitä vähemmän kielteisiä vaikutuksia siihen tehdään.

Tyypit viemärikaivoista ja niiden välisestä etäisyydestä

Jätevesijärjestelmä maalaistalossa on yksinkertainen asia. Ja aivan käsityöläisen voiman alla. Yksinkertaisin järjestelmä koostuu septisäiliöstä ja putkistosta. Kaikki putket ja kaivokset edellyttävät jatkuvaa valvontaa, joten rakenna ylimääräisiä viemärikaivoja. Ne ovat samat kuin vesihuollossa, ja ne jakautuvat seuraaviin tyyppeihin:

Laitteen periaatteet eivät käytännössä eroa vesikaivoista. Tällaisten teknisten laitteiden välinen vähimmäisetäisyys on 15 m. Jos järjestelmä on rajoitettu yhteen putkeen, etäisyyttä voidaan nostaa jopa 50 m: iin.

Ennen työn aloittamista on harkittava hyvin kaivojen asennusasennusta ja asennuspaikkaa. Valmis suunnitelman läsnäolo vähentää laitteen jäteveden ja vesihuollon kustannuksia paikan päällä.

Vähäisen vaaratilanteen minimoimiseksi sinun on valittava huolellisesti paikka, jolla luodaan itsenäinen vesihuolto. Kaivo on päärakennusta, se on järjestetty pitkään. Epäonnistumisen vuoksi on lähes mahdotonta siirtää sitä toiseen paikkaan. Viestintää koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen muihin kohteisiin sivustolla voi johtaa koko vesihuolto- ja viemäriverkoston toimintahäiriöön.

Mikä on pienin etäisyys kaivosta taloon pitäisi olla?

On suositeltavaa täsmentää kaikki säännöt, lait, jne.

Kaivon etäisyyttä taloon ei säädellä sääntelyasiakirjoilla. On olemassa vain asetusta kaivoista, siellä on olemassa terveyssiteitä. Tämä johtuu pelkästään pohjaveden pilaantumisvaarasta. Juomaveden otto 50 metrin säteellä ei pitäisi olla mitään. Tämä on ensimmäinen suojavyö, ja niitä on kolme. Kuten ymmärrät, näitä normeja ei sovelleta sivustollesi, joten sinun täytyy olla järkevää.

Kuopan pitäisi olla korkeampaa helpotuksessa (ja siten pohjaveden virtauksessa) kuin septinen säiliö tai säännöllinen wc. On parempi valita etäisyys säältä niin, että leikkausvoimat eivät vaikuta renkaisiin. Kuormat jaetaan 45 asteen kulmaan. pohjan pohjasta, laske syvyys. Tietäen kuorman ja leikkauksen maaperästä, ja voit laskea. Ja keskimäärin yli 4-5 m, niitä ei lähetetä. Joten mittari 4 on optimaalinen etäisyys.

Standardit etäisyys kaivosta taloon maakohtaisesti

Kysymys siitä, mistä kaivata kaivoa on varmistaa, että vesi siinä on puhdasta ja suuria määriä, huolestuttaa niitä, jotka järjestävät kesämökin vesihuoltoa tästä hydraulisesta rakenteesta. Vaikuttaa siltä, ​​että kysymys koskee vain sijaintia, mutta on huomattava, että julkisissa laitoksissa on erityisiä asiakirjoja, jotka määrittelevät tarkasti etäisyydet kaivoista taloon ja muihin rakennuksiin ja rakenteisiin. Yksi niistä on SNiP 30-02-97, joka käsittelee lähialueiden suunnittelun ja rakentamisen normeja.

Rakentaminen lähellä taloa

Standardin sijainti kaivon maassa

Mutta missään asiakirjassa, vaikka nimetty SNiP, ei voi löytää tarkkoja normatiivisia etäisyyksiä, jos kyseessä on juomaveden kaivo. Tosiasia on, että kaivo ei itse kanna kuormia rakennuksessa. Siksi löydät usein kaivoja, jotka kaivetaan talon sisällä. Totta, on tarpeen tehdä varaus, että tällainen rakennus on mahdollista, jos taloa ei ole rakennettu matalalle pohjalle.

Matala perusrakenne on yleensä rakennettu pienille, ei-raskaille rakenteille. Kun kaivaa maata talon sisällä tai lähelle pohjaa, sen liikkeitä voi esiintyä, mikä vaikuttaa laatustilaan paitsi perusrakenteesta myös koko päärakenteesta. Siksi on tällaisissa tapauksissa olemassa kaavan etäisyys rakennuksesta. Sen ei pitäisi olla alle 3 metriä.

Paikallinen vesihuoltoverkko

On kuitenkin otettava huomioon se, että kaivo voi toimia veden lähteenä, joka on paikallisen vesihuoltoverkon saantipaikka. Jos asenna pumppu kuopan akseliin ja liitä se letkulla tai putkella, jossa on sisäinen putkisto, voit taata veden jatkuvan läsnäolon talossa. Ja tässä suhteessa, mitä lähempänä rakennusta on taloon, sitä paremmin.

 • Ensinnäkin, etäisyys lähteestä kuluttajiin pienenee, mikä mahdollistaa veden syöttölinjan lyhentämisen ja pumpun käyttämisen pienemmällä teholla. Ja tämä on hyvä säästäminen.
 • Toiseksi esikaupunkialueen pieni koko ei anna suuren mittakaavan rakentamista tai alueen koristeellista suunnittelua. Tästä syystä tiivistys on tärkein rakennusvaatimus.

Etäisyys kaivosta viemäriin

Muiden rakennusten tai esineiden osalta kaivo voidaan rakentaa etäisyydellä:

 • yli 30 metrin päässä nautoja tai siipikarjaa sisältävistä rakennuksista;
 • yli 4 metrin päässä istutetuista puista, tämä on siinä tapauksessa, että istutukset juurivat kaivoon ja alkavat tuhota sen;
 • yli 1 metrin päässä pensaista;
 • ja vähintään 30 metriä jätevesien, septisäiliöiden, viemäriverkkojen, käymälöiden ja muiden jäteveden tai saastumisen aiheuttamiin kohteisiin.
Varoitus! Optimaalinen ehto on, jos kaivo kaivetaan korkeammaksi kuin viemäriverkot sijaitsevat. Ja täällä otetaan huomioon paitsi omat rakennuksensa myös naapurustot.

Alla olevassa kuvassa näkyy kaaren ulkoasu suhteessa päärakennukseen ja muihin mökkirakennuksiin. Samaan aikaan kuvan tekijä hahmotteli ihanteellisen sijainnin, joka takaa, että vesitieteellisen kohteen sisällä oleva vesi sopii aina juomaan.

Kaivon ihanteellinen sijainti kesämökissä

Rakennusominaisuudet

Periaatteessa ei ole kovin vaikeaa valita paikkaa kuoppaa varten, jos sinulla on suunnitelma kesämökin rakentamisesta käsiisi. Tämä on erityisen tärkeää niille, jotka ovat juuri alkaneet varustaa mökkiä. Jos talossa on vielä vain rakentamisen kannalta, voit turvallisesti kaivaa kaivon, jonka päätettiin järjestää rakennuksen sisällä. Lisäksi rakennusten rakentaminen vaatii vettä, joten vesilähteen rakentaminen on erittäin tärkeää maa-alueen viherrakentamisen alkuvaiheessa.

Jos säätiö on jo kaadettu, tässä tapauksessa voit myös kaivaa kaivon akselin sisään. Vaikka ei ole mitään ongelmaa tehdä tämä talon jo rakennettu. Yksinkertaisemmin, sitä enemmän vapaata ja avointa tilaa, sitä helpompaa on kaivaa maata.

On myös huomattava, että rakennuksen sisällä oleva kaura on tappio talon asuintiloissa. Jos kokonaispinta-ala on suuri, niin ei ole ongelmia. Pienissä rakennuksissa, joissa jokainen neliömetri laskee tällaisesta yrityksestä, on parempi kieltäytyä. Voit kaivaa kaivoa kellarissa, jos sellainen on tarjolla talon projektissa. Kaivon akseli on puhdistettava säännöllisesti ja joskus jopa korjata - tämä on puhdistusyksikön, lian ja roskien asennus, joten kaivon ympärillä oleva tila on helppo puhdistaa ja viimeistelyaineiden on vastattava kosteutta.

Mitä hyvin lähellä säätiötä tai missä tahansa muualla, se on helpoin. Tapausta voi vain monimutkaistaa suurien puiden läsnäolo, joiden juuret ovat laaja muniverkosto. Siksi on syytä harkita jopa tällaisia ​​näennäisesti ei kaikkein tiukkoja vaatimuksia ja ehtoja.

No talon sisällä

Mutta kuten käytäntö osoittaa, useimmat ongelmat aiheuttavat pienen syvyyden kaivoja. Tämä viittaa ensisijaisesti siihen, että vesiosa sijaitsee hyvin lähellä maanpintaa. Kun kaivantoa kaivataan, horisontissa oleva vesi nousee 1,5 - 2 m: lla, täyttämällä valuma-alueen. Toisin sanoen sen sijainti kasvaa vielä suuremmaksi. Ja jos akselin rakenne ja akselin muodostus ovat väärässä, on korkea todennäköisyys, että se imeytyy akselin vuorauksen seinämien läpi, ja vesi alkaa tasoittaa itse säätä. Ja tämä on iso vaiva.

Siksi on erittäin tärkeää huolehtia kaivonrakenteen sulkemisesta. Varsinkin jos se on viimeistelty puu, kivi tai tiili. Tältä osin vahvistetut betonirenkaat takaavat suurimman tiiviyden.

Joten, etäisyys kaivosta taloon ja muissa rakennuksissa kesämökillä on erittäin tärkeä määrä. Edellä olevasta voidaan päätellä, että useimmiten tämä indikaattori vaikuttaa kuopan veden puhtauteen ja talon tekniseen kuntoon, ennen kaikkea säätiön.

Mikä on etäisyys kaivosta kaivoon - valitse paikka vesilähteen lähteelle

Paikan päällä olevalla kaivon laitteella ei riitä, että löydetään paikka, jolla on riittävän tasainen esiintyminen vesistöalueella. Tosiasia on, että vesihuollon sijainnin suhteen on olemassa monia muita vaatimuksia, ja jos niitä ei noudateta, vesi ei yksinkertaisesti sovellu elintarvikekäyttöön.

Seuraavaksi tarkastelemme näitä vaatimuksia, minkä jälkeen voit välttää huonoon veden laatuun liittyvät ongelmat.

Paikka paikan päällä

Terveysvaatimukset

Ensinnäkin on sanottava, että kaivon toteuttamista varten on ehdottomasti tehtävä valintaa valtiollisen san-epidemiologisen aseman edustajan tai terveystarkastuksen kanssa. Voit myös kutsua tähän alueeseen osoittaman lääkärin näihin tarkoituksiin.

Löydät kuitenkin ensin sopivimman paikan.

SanPin 2.1.4.544-96:

 • Lähteen olisi sijaittava vähintään 50 metrin etäisyydellä (vedenpinnan yläpuolella olevasta vesistöstä) sijaitsevilta saastumattomilta alueilta olemassa olevilta tai mahdollisilta epäpuhtauksilta, esimerkiksi kaivon ja kaivon välisen etäisyyden on oltava vähintään 50 metriä.
 • Paikan ei pitäisi olla märkä tai tulviveden tulva. On myös kiellettyä asentaa vesilähteitä paikkoihin, jotka ovat alttiita maanvyörymille ja muille muodonmuutoksille.
 • Lähde ei saa sijaita lähemmäksi kuin 30 metriä moottoriteistä ja valtateistä.
 • Ei ole suositeltavaa saada lähdettä rinteillä, jokien rannalla tai läheltä ravinteitä, koska käsittelemätön joki tai pohjavesi tulee väistämättä siihen.

Piirijärjestelyn pohjavesiesiintymiin

Kiinnitä huomiota!
Jos mahdollinen saastumislähde sijaitsee maaston yläpuolella, on niiden välisen etäisyyden oltava vähintään 80 metriä ja joissakin tapauksissa 150 metriä.
Tämä hetki on otettava huomioon, jos lähialueet sijaitsevat helpommin, sillä tyhjennysveden ja kaivon välisen etäisyyden ei pitäisi olla jo 50, vaan 100 metriä.

Mitkä ovat saastumisen lähteet?

Pilaantumisen lähteisiin kuuluu useita kohteita:

 • Sump wc ja kaivo;
 • Eläinten ja ihmisten hautapaikat;
 • Torjunta-aineiden ja lannoitteiden varastot;
 • Teollisuusyritykset;
 • Viemäröintilaitteet
 • Kaatopaikat jne.

Viemärikaivot ovat myös saastumisen lähde.

Tästä seuraa, että kun valitset paikan, sinun täytyy keskittyä kauempaa kaivosta vessaan sekä etäisyyttä muista saasteiden kohteista omassa ja lähialueellasi. Tämä johtuu siitä, että haitalliset elementit tunkeutuvat veteen, minkä seurauksena se voi vahingoittaa terveyttä.

Kahden kuopan välinen etäisyys

SNiP: n mukaisten kaivojen välisen minimietäisyyden tulisi olla myös vähintään 50 metriä, koska kaivo on mahdollinen epäpuhtaus. Tämä johtuu siitä, että se voi saada pilaantumista ylhäältä tai vuotavien seinien läpi.

Vähäinen etäisyys kaivojen välillä, jotka poistavat veden eri vesistöistä, voidaan vähentää 30 metriin. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia, sillä pääsääntöisesti lähialueilla olevat lähteet tehdään samalla syvyydellä.

Vesilähteen ympärillä olevan alueen on oltava puhdas.

Etäisyys asuinrakennuksista

Talon etäisyydestä ei ole rajoituksia, mutta kaivosta kaivokseen on oltava sellainen, että rakennustyöt voivat ajaa rakennettaan.

Lisäksi kun etäisyys kaivosta taloon ylittää 100 metriä, lähde ei ole kovin käyttökelpoinen. Erityisesti se koskee tapauksia, joissa vesi on kirjoitettava käsin.

Vihje!
On pidettävä mielessä, että rakennuksen rakentaessa rakennus rakennuksen lähellä, sen perustus voi olla vahingoittunut.
Siksi on toivottavaa, että etäisyys talosta kaivoon on kuitenkin turvallinen.

Hyvin rakenne

Suunnittelun vaatimukset

Joten päätätte paikan valinnasta, ja vesihuoltojärjestelmän ja muiden epäpuhtauksien lähteiden välinen etäisyys oli oikein valittu. Tämä ei kuitenkaan riitä, että vesijohto lähde täyttyy aina puhtaalla juomavedellä.

Korkki kupin alla

Siksi on tarpeen tutustua itse kaivon rakentamiseen liittyviin vaatimuksiin, varsinkin jos aiot tehdä sen itse.

Ne koostuvat useista kohdista:

 • Pylväässä on oltava korkki (maanpäällinen osa), joka suojaa kaivoksen tukkeutumasta ja toimii myös esteenä ja sallii veden saannin. Kärjen korkeus on vähintään 0,7 metriä.
 • Korkki on suljettava hyvin tai lujitettu betonikatto luukulla. Ylhäältä se olisi peitettävä katolla tai varustettava "talon".
 • Kärjen reunan yli, jos etäisyys kaivosta rakennukseen sallii, on tarpeen tehdä "lukko" varovasti tiivistetystä savesta, joka on 2 metriä syvä ja 1 metriä leveä. Lisäksi sinun on tehtävä sokea betoni- tai asfalttikenttä, jonka halkaisija on 2 metriä ja joka on aina hieman kalteva.
 • Pilarin ympärille tulisi tehdä aita, ja kauhojen penkki on rakennettava.
 • Kaivoksen seinien tulee olla hyvin eristettyä rakennetta vesiputken tunkeutumisesta ja pinnan valumista. On parasta käyttää betonikierteitä, joiden viemärit on suljettu liuoksella ohjeiden mukaisesti.
 • Pohjavesien kerääntymiseen ja tulvaan tarkoitettu kaivoksen vedenotto on pudonnut vesistöön. Paremman veden virtauksen vuoksi pohjaseinämillä tulisi olla aukot.
 • Jotta maaperä ei pääse nousemaan nousevien purojen läpi ja sameuden ilmaantuminen vedessä, kaatetaan paluussuodatin alareunaan.
 • Kaivoksen laskeutumiseen, kun suoritat korjauksia ja puhdistat lähteen, on asennettava 30 cm: n etäisyydeltä porrastetut valurautaiset kiinnikkeet toisistaan.

Tässä ehkä kaikki säännöt, jotka sinun on tiedettävä ennen veden toimittamisen lähdettä.

Valokuvassa - viemäröinti sarakkeen ympärillä

Vihje!
Ennen kaivon käyttämistä sen asennuksen jälkeen vesi on pumpattava täydellisesti kahdesti.
Ennen kuin käytät sitä elintarvikekäyttöön, on suositeltavaa suorittaa kemiallinen ja bakteriologinen analyysi erikoistuneessa laboratoriossa.
Muista kuitenkin, että näiden palvelujen hinta on melko korkea.

johtopäätös

Kaikki edellä mainitut vaatimukset on ehdottomasti noudatettava. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että kaivo on täytetty juomavedellä. Muussa tapauksessa kaikki rakentamiskustannukset ovat turhia tai jopa huonompia - vesi siitä vahingoittaa terveyttäsi tai perheenjäsenten terveyttä.

Lisätietoja tästä aiheesta saa tässä artikkelissa olevasta videosta.

Sallittu etäisyys veden toimituksesta säätöön

Asennettaessa teknisiä verkkoja ne ohjaavat asiantuntijoiden laatimat normatiiviset toimet ottaen huomioon niiden optimaalisen ja turvallisen sijainnin, jotka ovat pakollisia valtion kehittäjille ja yksityisille organisaatioille. Standardit, joista yksi on veden syöttö säätöön, on huomioitava yksittäisessä rakennuksessa, jotta vältettäisiin lisäongelmia käytön aikana.

Tyypillisesti talojen suunnittelu rakennuksen pohjapiirroksen lisäksi sisältää paikan päällä käytettävien apuohjelmien asettelun, niiden asettumisen syvyyden ja etäisyyden kohteen kohteista. Tämä ottaa huomioon mahdollisuuden yhteisten televiestinnän, etäisyydellä sijaitsevien tai risteävien moottoriteiden, kuten veden, viemärien, sähkökaapelien ja kaasulinjojen välisen etäisyyden.

Kuva 1 Koti- ja palveluverkot

Mitkä ovat maanalaisen viestinnän sijainnin vaatimukset?

Rakennuksen aikana noudatettava keskeinen sääntelyasiakirja on SNiP 2.07.01-89, jossa ilmoitetaan etäisyydet toisiinsa ja muihin kohteisiin turvallisuuden ja luotettavuuden kannalta.

Viemäröinti-, lämmitys- ja vesihuoltoverkkojen toiminnan aikana tulee ottaa huomioon kielteiset vaikutukset kannettavien ympäristöjen rakenteisiin, kun putket rikkovat. Poistuva neste voi heikentää maaperän perustusta, tunkeutua alempaan ja kellarihuoneeseen ja aiheuttaa merkittäviä rakennusvahinkoja.

Jos vesiliikenteen kommunikointi on rakenteiden toiminnan aikana asennettava kellarikerrokseen, sen on toteutettava toimenpiteitä turvallisen sijainnin suhteessa rakennukseen. Jos putkista rakennukseen ei ole turvallista etäisyyttä teknisistä syistä, ne käyttävät koteloita tietoliikenteen suojaamiseksi maan alla. Koordinoinnin jälkeen valvontaviranomaisten kanssa, lähelle säätiöitä, on sallittua sijoittaa vesihuoltolaitteisto, joka mahdollistaa putkien eristämisen sateen sattuessa ja suojaa säätiötä itsestään vesihuoltojärjestelmän vahingoksi.

Tyypillisesti rakennettuun taloon rakennetuilla paikoilla on erilaisia ​​verkkoja, vesi, viemäri, lämmitys, kaasuputket asetetaan maahan ja virtajohto vedetään. Erilaisten moottoriteiden turvalliseen sijaintiin suhteessa toisiinsa on välttämätöntä tietää rinnan ja kohtisuoraan järjestelyjen välisten etäisyyksien normi.

Myös standardien tuntemus auttaa säästämään rahaa, koska tietyntyyppiset viestinnät voidaan sijoittaa yhdeksi kaivoksi ilman merkittäviä kielteisiä seurauksia putken katkeamisen yhteydessä.

Kuva 2. Suunnitelma - esimerkki

Maanalaisten verkkojen rakentaminen

Keräimiä, tunneleita ja kanavia käytetään maa- ja vesirakentamisen maanalaisiin käyttötarkoituksiin, ja maaperään kaivettuja ojia käytetään kotimaisissa putkilinjauksissa. Jos ei ole mahdollista kaivata kaivettuja aukkoja avoimella tavalla, ruuvaamaton putki on tehty poraamalla, lävistämällä tai työntämällä maata hydraulisilla liittimillä. Ulkomailla (Saksassa) tehokas putkenlaskentamenetelmä on laajalti käytössä erikoislaitteiden avulla, joka katkaisee kaivannon ja samanaikaisesti syöksyy polymeeriputkiin.

Viestintämenetelmän mukaan kaivannoissa katsotaan:

Erillinen menetelmä. Asennettaessa jokainen rivi on asennettu kanavaansa, menetelmä on kallis, kun asetetaan suuri määrä läheisiä yhteyksiä.

Yhteinen menetelmä. SNiP 2.07.01-89: n mukaan on sallittua laittaa lämpöjohtoja 50 - 90 cm kooltaan yhteisinä kaivannoissa, jopa 50 cm: n vesihöyryä, yli 10 viestintälinjaa tai sähkökaapeleita, joiden jännite on enintään 10 000 volttia, jos ei ole tarpeeksi tilaa viivojen vetämiseksi yksittäisissä kaivannossa sivusto.

On kiellettyä asettaa kaasuputkia ja moottoriteitä, jotka siirtävät palavia ja palavia aineita sähköjohtojen lähellä.

Vesiputkistojen asennus tunneleissa muiden voimalaitosten (SNiP 2.04.02-84) kanssa sallitaan lukuun ottamatta putkia, joissa on palava ja erittäin helposti syttyvä ympäristö.

Asennettaessa putkilinjan liittimiä maahan se sijoitetaan teknisiin kuoppiin.

Jos kaivoja tai kaivoja käytetään paikan päällä, josta maanalainen putki on sijoitettu veden kuljettamiseen taloon, vähimmäisveden syvyys on yhtä suuri kuin alueen maaperän alempi jäätymispiste 0,5 metrin lisäyksellä. Maaperän kerros on yläpuolella, jotta veden putkisto ei toivottua lämmitystä kesällä jätä vähintään 50 cm.

Kuva 3 Saksan putkikerroksen maanalainen käyttö

Etäisyys maanalaisista laitoksista säätiöihin

SNiP 2.07.01-89 mahdollistaa maanalaisten laitosten sijoittamisen tukirakenteiden ja putkitelineiden rajoille edellyttäen, että säätelytoimenpiteiden aikana suojatoimenpiteitä toteutetaan säätiön ja onnettomuuksien johdosta.

SNiP 2.07.01-89 rakennusosastot asettavat talon tukialustalle seuraavat etäisyyden rajat:

 • vesihuolto - 5 m;
 • yksittäinen ja myrsky (sade) painovoima - 3 m;
 • painehäviö - 5 m;
 • viemäriputki - 3 m, siihen liittyvä viemäröinti - 0,4 m;
 • matala-, keski- ja korkeapaineputket - vastaavasti 2, 4, 7 tai 10 m;
 • lämpöverkot - tunnelin seinästä 2 m, putkien suojakaasusta, jossa on kanavainen asennus - 5 m;
 • sähkökaapelilinjat ja viestintäkaapelit - 0,6 m;
 • vaihtokanavat ja tunnelit - 2 m.

Kuva4 Viestintä- ja maanalaisten verkkojen väliset etäisyydet

Etäisyys veden toimituksesta rakennusten perustuksiin

Jos vesijohtoverkko on suoritettava suljetuissa olosuhteissa, on hyväksyttävää lyhentää etäisyyttä pohjasta 1,5 m: iin, tavallisesti käytetään polymeeriputkilinjaa, se sijoitetaan koteloon, joka on yli 0,5 metrin korkeudelta pohjapohjan tasolle.

Asennettaessa vesijohtoa kannattaa noudattaa seuraavia vähimmäisolosuhteita pohjalevyille ja verkkoille:

 • arkkitehtoniset rakenteet - 5 m;
 • teollisuusrakennusten aidat, telineet, sähköverkkojen ja -viestinnän tukirakenteet, kiskot - 3 m;
 • rautateiden, joiden mittakerros on 1520 mm, ei ole pienempi kuin kaivannon syvyys pengerteen pohjaan ja kaivannon reunaan - 4 m;
 • raiteille, joiden mittana on 750 mm - 2,8 m;
 • katujen reunat teiden reunalla tai sivussa - 2 m;
 • kyvettireuna tai jalka - 1 m;
 • voimajohdon navat:
  - enintään 1 kV: n jännitteellä. (katuvalojen johtimet, kaupunkien sähköliikenteen sähköiset kontaktirivit) - 1 m;
  - 1 - 35 kV. - 2 m;
  - 35 - 110 kW ja enemmän - 3 m.
 • vuori perusteellinen valurauta-metro putki - 5 m;
 • betonilaattojen vuoraus alle 20 m maanpinnasta - 5 m.
 • metrin rakenteiden vuoraus ilman hydraulista eristystä - 8 m.

Rakennuskoodissa ilmoitetaan etäisyydet puiden keskiakseliin, joiden kruunun ympärysmitta on pienempi kuin 5 m. Tässä tapauksessa vesijohto- järjestelmä on haudattu maan alle vähintään 2 metrin päässä akselista.

Kuva 5 Standardien välinen etäisyys maanpäällisen viestinnän välillä

Etäisyys perustuksesta viemäriin

Asennettaessa on välttämätöntä pitää etäisyys etäisyydestä viemärirakennuksesta rakennusten pohjaan, viemäriputket on sijoitettava kauko-ohjauksen vaatimusten mukaisesti.

Viemäriverkko on sijoitettu yhdensuuntaisesti rakennuksen punaisille viivoille, kun se asennetaan kadulle, sivulle pienemmällä määrällä muita verkkoja ja valitaan suurin määrä yhdysputkia.

Rakennuksen etäisyydellä olisi annettava mahdollisuus asennus- ja korjaustöihin vierekkäisten putkistojen suojaamisen varmistamiseksi maaperän vaurioitumiseen liittyvien onnettomuuksien yhteydessä. Mittaparametrien avulla on varmistettava säätiön turvallisuuden pesemistä pois.

Määritettäessä etäisyyttä putkesta pohjaan, on jätettävä pienin mahdollinen viemäröinnin mahdollisuus hätäsuodatuksen aikana vesijohtoon.

Vähäiset etäisyydet jätevesistä ja sadevesivedestä säätiöihin:

 • rakennukset ja rakenteet - 3 m, painehuuhtelun asennus - 5 m;
 • yritysten suojaavat aidat, auton ylituotot, sähköverkkotukit, rautatiekiskoja -1,5 m;
 • rautatiet, joiden leveys on 1520 mm, vähintään kaivannon syvyys irtolastalle ja louhinnan reunalle - 4 m;
 • raiteille, joiden mittana on 750 mm - 2,8 m;
 • katujen reunus, lujitetut tienvarsit - 1,5 m;
 • ulompi kyvettireuna tai jalka - 1 m;
 • tuuletusten kautta kulkevat sähköjohdot:
  - enintään 1 kW (katuvalaistus, kaupunkijohtokytkennät) - 1 m;
  - 1 - 35 kV. - 2 m;
  - 35 - 110 kV. - 3 m.

Rakennussäännöt säätelevät myös maaperässä sijaitsevan viemäriverkon sijaintia puiden juurisysteemissä, putkesta puun keskiakseliin kulkevasta etäisyydestä otetaan vähintään 1,5 metriä ja viemärijärjestelmä - 2 metrin etäisyydeltä.

Kuva 6 Esimerkkejä maanalaisten laitosten rakentamisesta

Etäisyys vesihuoltoon ja erilaisiin verkkoihin

Yhteisen välilehden avulla voit säästää rahaa ja vähentää maanpäällisen viestinnän aluetta, jos viemäriverkko ylittää vesijohtoa, se sijoitetaan alle kauko-ohjeiden mukaisesti. Maaperälle asennettaessa on etäisyyttä huomioitava, jos putkistoa venytetään metallisuojakoteloihin (kotelot), kun taas viemäriverkko voi sijaita vesijohtoverkkojen yläpuolella.

SNiP 2.04.02-84: n mukaan useita vesiputkistoja asennettaessa valitaan vierekkäisten putkien väliset etäisyydet, kun otetaan huomioon laite, asennustyöt ja lähialueiden turvallisuus, jos jokin niistä vuotaa. Joidenkin osien etäisyyksiä voidaan pienentää, jos putkistot sijoitetaan synteettiseen pohjaan, tapaukset kulkevat tunneleiden läpi tai asetetaan muilla tavoin, pois lukien mahdolliset vahingot. Etäisyyden on taattava esteettömät asennukset ja korjaukset.

Pienin etäisyys veden ja jäteveden välillä:

 • 5 m - teräsbetoni tai asbestisementtiputket;
 • 3 m - valurautaputket, joiden ympyrä on yli 200 mm;
 • 1,5 m - valurauta, jonka läpimitta on enintään 200 mm;
 • 1,5 m - HDPE-muovi;
 • 1,5 m - tuotannossa, ottaen huomioon valmistusmateriaali ja putkien koko, maaperän fysikaaliset ja kemialliset parametrit.

Vesihuoltoa tehtäessä hyväksytään seuraavat vähimmäisetäisyydet naapuriverkostoille:

 • 1,5 m - viemäröinti- ja myrskyviemärit;
 • 1 m - matalapaine- ja keskipainekaasuputket;
 • 1,5 - 2 m - korkeapaineiset kaasuputket;
 • 0,5 m - sähkökaapelit ja tietoliikennekaapelit (PES-sähköasennusten käyttöohjeiden mukaan).
 • 1,5 m - lämpöputket tunnelikanavien ulkoseiniltä, ​​putkikaulukset kaivamiseen, tunnelikanavat.
 • 0,2 m - kun tunneloinnit avattavien rakenteiden ja vierekkäisten putkien sisäseiniin.

Risteyspisteissä putkilinjan osien on oltava yksipuolinen kaltevuus ja suoja keräiltä ja tunneleilta, teräskoteloilta, monoliittisilta kanavilta betonista ja betonista.

Kuva 7 Esimerkkejä kirjanmerkki jäteveden yksityinen talo

Etäisyys perustuksesta kaivoon ja kaivosta saniteettivyöhykkeille

SNiP 2.04.02-84 muodostaa kolme turvavyöhykettä syvän veden sisäänottoa varten, ensimmäisen hihnan vähimmäisrajan pienin säde ja se on:

 • 30 m - suojatun veden horisonttien käytön aikana;
 • 50 m - riittämättömällä vesisäiliöllä;
 • 15 tai 25 m - käytetään paikan päällä sijaitseviin lähteisiin talon kanssa, mikäli maaperän ja syvän vesisäiliön saastumismahdollisuus ei kuulu. Se koskee suotuisissa paikoissa sijaitsevia vedenottoa lähteitä saniteettitilojen ja geologisten olosuhteiden näkökulmasta, ja standardeja tulisi vähentää sovitun päätöksen mukaisesti paikallisten terveyspalvelujen avulla.

Ensimmäisen vyöhykkeen alueella on kiellettyä:

 1. Kaikki rakennustyöt lukuun ottamatta vesiputkien jälleenrakentamiseen, korjaamiseen tai haaroittamiseen liittyviä toimia.
 2. Kaikkien rakennusten sijainti, asuinpaikan sijainti.
 3. Minkä tahansa tiedonsiirron asettaminen, paitsi kuopat tai kaivot.
 4. Talossa on oltava viemäriputki keskusjärjestelmään tai ensimmäiseen renkaan taakse sijoitettuihin jätevedenpuhdistamoihin.
 5. Jos ei ole viemärijärjestelmää, hermeettisiä septitankkeja asennetaan paikkoihin, joissa jäteveden sisääntulo suljetaan pois ensimmäisen vyön maahan, kun säiliö on tyhjä.
 6. Ensimmäisen vyöhykkeen ulkopuolella olisi oltava viemärijärjestelmä.

Yksittäisellä tontilla ei siis ole yksiselitteistä etäisyyttä kuopasta tai kuopasta talon ja ansiorakennusten perustuksiin, poistoaste riippuu vesistöjen suojelusta, maastosta ja voi olla 15 - 50 metriä. On huomattava, että jokapäiväisessä elämässä, pienistä alueista tonttien, on olemassa muita standardeja - kaivot ja kaivot sijaitsevat paljon lähempänä kotia.

Kuva 8 Vesilähteen sijoittaminen yksittäiselle paikalle

Putkien kulku rakennusten perustuksen kautta

Ulkoinen putkisto- ja jätevesiverkko tuodaan taloon pohjan läpi suuremmalla halkaisijalla varustetuilla teräskuiduilla, joiden standardikoko PND putkille on 75 mm ja halkaisijaltaan 160 mm putkea 110 mm PVC: n jätevedestä.

Ulkoisten putkistojen rakentamista koskevat säännöt määräytyvät yhteisyrityksen sääntöjen 31.13330.2012 sääntöjen mukaisesti ja niissä on seuraavat erät:

 • Tietoliikenneyhteys taloon tehdään metalliputkien (hihojen) leikkaamisesta pienimmän halkaisijan ollessa 50 mm.
 • Jotta estetään lineaaristen laajennusten vaikutukset lämpötilaeroihin, käytetään kompensointituloja.
 • Vesiputkien ja viemäreiden sisääntulon välisen etäisyyden tulisi olla 1,5 m. Siirtyessään pystysuoraan hihojen väli on 0,4 m.
 • Reiän halkaisija kantavissa rakenteissa lisää tilaa sisääntyönneille hihnoille vähintään 2 mm.
 • Varmista, että viemäriputken vapaa virtaus on asetettu 4-7 asteen kulmaan.
 • Talon lähestyvien putkistojen syvyys on yli 0,7 metriä sokea alueelta.

Kuva 9 Rakennuksen putkilinjan sisäänotto

Asennettaessa vesijohtoa täytyy noudattaa etäisyyden säätöä koskevia sääntöjä - tämä mahdollistaa negatiivisten seurausten välttämisen, mikäli putkilinjan läpimurto tai rakennuksen sumentuminen on mahdollista. Kotitalouksien rakentamisessa on tärkeää noudattaa normeja, kun asetetaan viestintä, joka on sijoitettava erilaisiin kaivantoihin, minkä jälkeen kaikki viemäriputken läpimurto ei johda juomaveden saastumiseen.

Etäisyys kaivosta kaivoon ja muihin rakennuksiin

Keskitetyn vesihuollon puuttuessa veden lähteet ovat maanalaisia ​​yhteyksiä. Vapaalle pääsylle paikan päällä oleva vesi yleensä järjestää akselin hyvin. Tekniikan noudattamisen ansiosta se antaa hyvän veden, kestävän ja helppokäyttöisen. Yksi tärkeimmistä edellytyksistä veden lähteen oikealle sijainnille on säilyttää optimaalinen etäisyys kaivosta kaatopaikkaan, muihin kaivoihin ja muihin rakenteisiin.

Kaivon asianmukainen sijainti paikan päällä - vaikea suunnittelutehtävä, joka aliarvioi maataloiden kokemattomia omistajia. Jotta vesi- ja viemäröintijärjestelmät toimisivat ongelmattomina, on jo ennen työn aloittamista ymmärrettävä, että on olemassa sääntöjä ja määräyksiä, jotka, jos niitä ei noudateta, aiheuttavat tulevaisuudessa ongelmia.

Sivuston valinta ja syvyysmääritys

Rakennettaessa kaivoa on tarpeen määrittää sen syvyys ja renkaiden lukumäärä. Jos sivusto on uusi, ja rakentaminen ei ole vielä alkanut, veden etsintä olisi aloitettava tutkimalla naapureiden käyttämiä lähteitä.

Voit tehdä tämän seuraavasti:

 • Kaivot ja kaivot syvyys viereisillä alueilla;
 • Veden menetysten määrä;
 • Käyttöehdot;
 • Toiminnan ominaisuudet.

Naapureiden puuttuessa tehtävä on monimutkainen. Sitten on suositeltavaa käyttää jotain veden lähteen määritysmenetelmistä. Suosituimmat niistä ovat:

 • dowsing;
 • Hydrologiset merkinnät;
 • Paikalliset vedenäyttelyt.

Yksikään niistä ei anna täydellistä takuuta tietojen luotettavuudesta. Testiporausta vedellä pidetään luotettavana menetelmänä. Sinun on kuitenkin tiedostettava, että se voidaan toteuttaa tietyllä etäisyydellä lähialueilta tulevista vesilähteistä. Muussa tapauksessa niiden vesi voi yksinkertaisesti mennä äskettäin muodostuneisiin kuoppiin. Lisäksi tämä menetelmä on melko kallis ja sopivampi kehittymättömille alueille.

Katso leikkikentän renkaiden käsitöitä.

Valintaperusteet

Huolellinen paikan valinta on edellytys luotettavan ja laadukkaan vesihuoltojärjestelmän luomiselle. Tällainen lähestymistapa poistaa riskin saada vettä, joka ei vastaa terveys- ja teknisiä standardeja. Paikkaa valittaessa noudatetaan seuraavia perusteita:

 • Kätevä sijainti paikan päällä;
 • Kaivojen ja esineiden välinen etäisyys;
 • Etäisyys saastumislähteistä.

Kaivon pitäisi tarjota vettä talolle ja paikalle, jotta se ei vahingoita vierekkäisiä rakennuksia ja kaivoja. Se ei saisi häiritä matkustajia, rakennuksia, polkuja, puutarhoja ja tietysti naapureita.

Mitä sinun tarvitsee tietää kaivon etäisyydestä säätiölle

Paikan sijainnin ongelma on erityisen merkityksellinen pienien alueiden omistajille. Rakenteen pitäisi olla mahdollisimman kätevä. Tätä varten se on järjestetty siten, että ilman erityisiä ponnisteluja on mahdollista järjestää veden toimittaminen tällaisiin rakennuksiin, kuten taloon tai kylpyyn, sekä puutarhaan. Yleensä paikan päällä oleva paikka on valittu kuoppa-alueelle, eikä sitä saa päästää yli sen helpotuksen yläpuolella oleville naapureille.

Lisäksi kaivoksen vaikutus lähirakennukseen on otettava huomioon. Hyvin valita paikka lähemmäksi kotiin. Tämä johtuu vesihuollon organisoinnin erityispiirteistä: veden jakaminen taloon pitkillä etäisyyksillä on kallista. Wells voi jopa rakentaa talon sisällä. Yleensä he ensin järjestävät kuopan akselin ja sitten kaivaavat säätiön kuoppaan. Siinä olisi otettava huomioon alueen maaperä ja topografiset olosuhteet.

Toinen asia on, kun talo on valmis, ja kaivo on vain suunnitelmissa. Talot matalissa perustuksissa voivat kärsiä hyvin kaivosten läheisyydestä. Ei ole tarpeen järjestää kaivoja näiden rakenteiden välittömässä läheisyydessä. Altaan liuskakannat ovat erityisen vaarallisia tässä suhteessa. Tässä on syytä ottaa huomioon kaivon syvyys. Lisää ongelmia rakennuksissa on täynnä matalia miinoja. Vesi voi huuhdella pohjan.

Mikä on kaivojen välinen etäisyys

Paikallisen vesihuollon laite on toteutettava hankkeen mukaan. Jos selvitetään selvästi, kuinka paljon ja mitä rakenteita tarvitaan järjestelmään, monet kysymykset häviävät itsestään. Asiakirjoissa on myös ilmoitettava tarkka etäisyys kaivosta kaivoon.

Omakotitalojen omistajat, jotka rakentavat usein omalla kädellään vesihuoltojärjestelmää, hanketta ei ole laadittu. Siksi tarvitsemme ohjeita, jotka kertovat kuinka laskeeko kaivojen sijainti?

Kun luodaan kodin putkisto, yksi kaivo ei maksa, tarvitsemme lisää säiliöitä. Ne ovat välttämättömiä verkon ylläpitämiseksi sekä hätätilanteiden poistamiseksi. Tällaisten kaivosten ja säiliöiden määrä riippuu seuraavista:

 • Kaivannon etäisyys talon perustaan;
 • Muiden rakennusten, putkistojen ja muiden rakenteiden läsnäolo;
 • Helpotuksen monimutkaisuus ottaen huomioon korkeuserot;

Vesijohtoverkon laite, jossa hyvin lähellä taloa

Paras ja helpoin vaihtoehto on yksi katselu hyvin. Se soveltuu alueille, joissa juomavesi sijaitsee mahdollisimman lähellä taloa. Se sijaitsee putkilinjan sisäänkäynnillä rakennukseen.

Laskelmat tehdään ottaen huomioon se, että putkien ulkoinen jakelu suoritetaan 20 cm: n päähän seinästä. Jos kuopan halkaisija on 1 metri, sen etäisyys akselista seinään on vähintään 70 cm.

Veden syöttölaite, jossa on kaukana talosta

Tilanne on monimutkainen, kun juomaveden lähde on huomattavasti kaukana kotoa. Tässä tapauksessa sinun täytyy rakentaa useita tarkastussäiliöitä. Suurin etäisyys vesisäiliön kaivojen välillä on 15 m. Viemärirakenteiden osalta tämä nopeus ei eroa.

Jos tarvitset putken suunnan muuttamista, rakenna pyörivä kaivo. Kaikkien solmujen yhteyden pitäisi olla mahdollisimman tarkka. Näissä paikoissa esiintyy useammin muita tukoksia.

Tämän rakenteen etäisyydet vesijärjestelmän muihin osiin määräytyvät yksinomaan alueen topografian piirteistä. Voit optimoida ylläpitokustannukset ja säästää rahaa laitteeseen, joten molemmat apulaitteet voidaan yhdistää kädensijoihin.

Kaaviossa näkyy kylvyn kaivon etäisyys muista rakenteista:

Kaivon sijainti kylpyyn alueella

viemäri

Jotta vesijohto pystyy toimimaan, se on välttämätöntä tarkkailla saasteiden lähteitä kaivoon juomaveden ja alueen viemäröintijärjestelmän elementtien välillä. Nämä säännöt on kuvattu kohdassa SNiP 2.04.03-85. Samaan aikaan rakenteet otetaan huomioon paitsi omalla maalla myös naapurimaissa.

Kaivon ja septisen säiliön välinen etäisyys

Vesirakenteet olisi rakennettava mahdollisimman kauas kaatopaikoilta, teollisuuslaitoksilta, septitankkeilta, keräilijöiltä ja muilta saastumisen lähteiltä. Vähäinen etäisyys juomaveden lähteestä kaivoihin, joissa on viemäreitä ja altaita, on 50 m, karjatalouksien rakennukset ovat 30 m. Etäisyys saostussäiliöstä asuintiloihin on 7 m.

Tässä tärkein sääntö on - mitä enemmän saastumisen lähteestä peräisin oleva vesi on, sitä vähemmän kielteisiä vaikutuksia siihen tehdään.

Tyypit viemärikaivoista ja niiden välisestä etäisyydestä

Jätevesijärjestelmä maalaistalossa on yksinkertainen asia. Ja aivan käsityöläisen voiman alla. Yksinkertaisin järjestelmä koostuu septisäiliöstä ja putkistosta. Kaikki putket ja kaivokset edellyttävät jatkuvaa valvontaa, joten rakenna ylimääräisiä viemärikaivoja. Ne ovat samat kuin vesihuollossa, ja ne jakautuvat seuraaviin tyyppeihin:

Laitteen periaatteet eivät käytännössä eroa vesikaivoista. Tällaisten teknisten laitteiden välinen vähimmäisetäisyys on 15 m. Jos järjestelmä on rajoitettu yhteen putkeen, etäisyys voidaan nostaa 50 m: iin. Linkki kuvaa kuorien vahvistettujen betonirenkaiden tilavuutta. Tässä kuvataan betonin renkaiden kaivoa. Katso, kuinka valita uppopumppu kuopalle. Luukkuihin ja kaivoihin sopivat kannet näyttävät hyvältä.

Etäisyys vesijohtovedestä kellariin ja jätevedelle - vaatimukset ja standardit

Asuinrakennuksen toimivuus ja asumismahdollisuus tuodaan vesihuolto- ja viemäriverkostojen rakenteeseen. Vedenotto- ja kuivatuslähteiden omistuksesta riippuen tekniset verkot voivat liittyä keskitettyihin tai autonomisiin järjestelmiin. Mutta niiden ominaispiirteet eivät millään tavoin vaikuta rakenteen perustasta laskettavien putkien sallittuun etäisyyteen, jota sääntelyasiakirjat edellyttävät kestääkseen. Erityisesti yhteisyrityksessä 42.13330.2011, joka on päivitetty SNiP 2.07.01-89 * -versio, on perustana olevan ulkoseinän ja jäteveden sivuseinämien vähimmäisleikkaus kotona ja eri aidat sekä sähköverkon tuet. Tietenkin nämä ongelmat eivät liity julkaisuihin.

vaatimuksista

Liian tiivis viestinnän järjestely johtaa siihen tosiasiaan, että hätätilanteissa vesi ei pääse imeytymään maaperään ennen kuin se saavuttaa perustusseinät. Viemäriveden kanssa tilanne on vielä huonompi. Ympäristö, jolla on suuri happopitoisuus, voi vaikuttaa haitallisesti vedenpitävään kerrokseen ja terveysnäkökulmasta mitään hyvää ei voida odottaa. Toinen "yllätys" on se, että putkilinjan avaaminen vaikeuttaa sen korjaamista tai vaihtamista. Tällaisessa tilanteessa on välttämätöntä luoda perustus, joka ei aina ole mahdollista.

Tilanteissa, joissa etäisyyttä verkosta taloon ei voida ylläpitää mistä tahansa syystä, vesi- ja viemäriputket voidaan sijoittaa koteloihin. Tämä päätös tehdään asiantuntija-arvioinnin ja koordinoinnin jälkeen paikallisen Vodokanalin asianomaisten yksiköiden kanssa.

Tapausten pituus valitaan ottaen huomioon, että suojaputkien reunat ulkonevat yhteisyrityksen mukaisen suojavyöhykkeen rajojen ulkopuolelle.

Vesihuolto ja jätevesi

Maantietoliikennettä tehtäessä on tarpeen kehittää sääntelyvaatimuksia. He esittävät muun muassa vähimmäisvaaka-etäisyyden putken valossa talon olemassa olevaan perustukseen:

 • vesihuoltoon - 5 metriä;
 • painehäviöön - 5 metriä;
 • Kotitalousjätevedet (painovoimavirta) - 3 metriä;
 • sadeveden tyhjennys - 3 metriä;
 • kuivatusverkkoihin - 3 metriä;
 • ohuen vedenpoistoon - 0,4 metriä.

Ahtaisissa olosuhteissa etäisyydet tiedonsiirrosta säätiön reunaan sallitaan pienentää 1,5 metriä, mutta vain silloin, kun vedenjakelujärjestelmään käytetään teräs- tai polymeeriputkia, ja valurautapainoputkia käytetään jäteveden käsittelyyn. Samaan aikaan ne on sijoitettava koteloon korkeudelle, joka on korkeintaan puolet metriä.

Kun asennat tiedonsiirtoa tislaus- ja permafrost-maaperän olosuhteissa, etäisyyttä talon pohjasta putkiin voidaan lisätä. Tämä päätös tehdään rakennusvaiheen sitomisessa tiettyihin geologisiin olosuhteisiin. Joissakin tapauksissa etäisyyden väheneminen on sallittua, mutta tällaisella päätöksellä on oltava asianmukainen perustelu.

Etäisyys aidan perustamisesta:

 • vesijohto ja painehäviö - vähintään 3 metriä;
 • kotitalous- ja sadejätevedet - vähintään 1,5 metriä;
 • tyhjennys - vähintään 1 metri.

Lentoliikenteen linjojen tornit sijaitsevat seuraavilla vaakasuorilla etäisyyksillä:

 • jopa 1 kV - 1 metri;
 • jopa 35 kV - 2 m;
 • yli 35 kV - 3 metriä.

Myös normeissa ovat putkilinjan vähimmäisetäisyydet puun rungon akselilta, jonka kruunu on halkaisijaltaan enintään 5 metriä. Viemäriverkossa vaakasuora koko on 1,5 metriä ja vesi- ja viemäriverkosto 2 metriä.

Yhtä tärkeä on teknisten verkkojen sijainti suhteessa toisiinsa. LVI-laitteissa on aina oltava korkeampi asennustaso kuin jätevesissä. Tämä pätee erityisesti kahden putkilinjan risteykseen, jotka on tehtävä oikeaan kulmaan. Vähimmäisen pystysuoran etäisyyden on oltava 0,4 metriä.

Jos vesiputket on jostain syystä asetettu viemärijärjestelmän alapuolelle, ne on suojattava kotelolla.

Rinnakkaisen vesilinjan vaiheen on oltava 1,5 metriä ja viemäri - 0,4 metriä. Suunnitelmaan sisältyvä viemäriverkoston ja veden syöttöetäisyys riippuu putkien halkaisijasta ja materiaalista. Se on 1,5-5 metriä.

No sijainti

Omistajat käyttävät usein vedenottoaukkoja tai porakaivoja talon ja paikan toimittamiseen vedellä ilman keskitettyjä päävesiverkostoja. Tässä tapauksessa on tarpeen rakentaa itsenäinen viemäri. Kaivojen laitetta varten on valittava kätevä paikka, mutta ei pidä unohtaa juomaveden saannon ja septisen säiliön välistä normatiivista etäisyyttä - omia tai naapurin kaltaisia. Tätä varovaisuutta sovelletaan terveyssäännöksiin.

Veden saantirakenne, joka on tarkoitettu veden itsenäiseen luovuttamiseen kiinteistöön, on sijoitettava talon lähellä olevaan "puhdas" paikkaan. Sen on säilytettävä vähintään 50 metrin etäisyydellä potentiaalisista infektion lähteistä:

 • likakaivojen;
 • kaatopaikoille;
 • septiset säiliöt;
 • maatilat, lannoitteiden säilyttämiseksi lannan tai kemikaalien muodossa;
 • karja-altaat;
 • autopesu jne.

Vain joissakin tapauksissa se saa pienentää etäisyyttä 20 metriin.

Veden kaivoja ja reikiä ei saa rakentaa vettä ja tulvia alueille tulva-aikana. Ei ole suositeltavaa asentaa niitä ja lähellä moottoriteitä raskasta liikennettä. Edellä olevien sääntöjen noudattaminen mahdollistaa puhtaan juomaveden saannin ilman saastumista.

Huolimatta siitä, että kuopat, joissa on itsenäinen vesihuolto, voidaan tuoda lähemmäksi rakennuksen maanalaiseen osaan, joka on enintään 3 metrin päässä, on otettava huomioon se, että matalat perustukset eivät vastaa hyvin tällaiseen naapurustoon. Oikea ratkaisu tässä tapauksessa on lisätä objektien välistä etäisyyttä mahdollisimman pitkään - jopa 15 metriä.

Tiiviitä viemärivetysäiliöitä voidaan asentaa seitsemän metrin etäisyydelle talon perustasta. Kun jätevedet ohjataan keskitettyyn verkkoon, kaivot asennetaan putkilinjan kaareihin ja sen yhteyksiin liitäntöihin ja keräimeen.

Asettelua harkitaan etukäteen, valitsemalla järkeviä vaihtoehtoja putkien ja kaivojen sijoittamiseksi. Jälkimmäiset koskevat pääomaa, pitkäaikaisia ​​toimintoja. Niiden siirtäminen on melko vaikeaa, joten vedenjakelu- ja viemärijärjestelmän osista on syytä käsitellä vastuuntuntoisesti.