Etäisyys putkesta putkeen

ENGINEERING NETWORKSIN MAJOITUS

7.20 * Tekniset verkot tulisi sijoittaa pääasiassa katujen ja tien poikkiin. jalkakäytävillä tai jakoväylillä - teknisten verkostojen keräilijöitä, kanavia tai tunneleita jakavien kaistojen - lämpöverkkojen, vesijohtojen, kaasuputkien, taloudellisten ja sadevesiviemärien avulla.

Pienipainekaasu- ja kaapeliverkot (teho, viestintä, hälytykset ja lähetys) on sijoitettava punaisen viivan ja rakennuslinjan väliin.

Jos tieliikenteen leveys on yli 22 metriä, on syytä järjestää vesijohtoverkostojen sijoittaminen molemmin puolin kaduille.

7.21. Kun kadut ja teiden vaunujen rekonstruointi pääkaupunkiseudun jalkakäytävälaitteella, jossa maanalaiset verkot sijaitsevat, nämä verkot olisi kuljetettava jakoväylille ja jalkakäytävien alle. Oikeilla perusteilla kaduilla on sallittua säilyttää olemassa olevat, samoin kuin uusien verkkojen kanavat ja tunnelit. Nykyisissä kaduilla, joilla ei ole jakoväylää, uusien teknisten verkostojen sijoittaminen ajoradan alle sallitaan edellyttäen, että ne sijoitetaan tunneleihin tai kanaviin; jos se on tarpeen, se saa sijoittaa kaasuputki kaduilla.

7,22 *. Maanalaisen teknisen verkon rakentaminen olisi pääsääntöisesti tarjottava: yhdistetään yhteisiin kaivostoimintoihin; tunneleissa - tarvittaessa lämmitysverkkojen samanaikainen sijoittaminen halkaisijaltaan 500 - 900 mm, putkisto jopa 500 mm, yli kymmenen tietoliikennekaapelia ja kymmenen sähkökaapelia, joiden jännite on enintään 10 kV, kun taas rekonstruoidaan historiallisia rakennuksia pääkatuihin ja alueisiin, jolloin kadun poikkileikkauksessa ei ole tilaa verkostojen sijoittamiseksi kaivantoihin, risteyksissä pääkatujen ja rautateiden kanssa. Tunneleissa sallittiin myös ilmanvaihtokanavien, painehäviöiden ja muiden teknisten verkkojen asentaminen. Kaasu- ja putkijohtojen yhteinen sijoittaminen syttyvien ja palavien nesteiden kuljettamiseen kaapelilinjoilla ei ole sallittua.

Jäätymisalueiden rakentamisessa toteutettavien teknisten verkostojen rakentamisen toteuttamiseksi jäämätilan säilyttämiseen tähtäävien alojen olisi oltava lämpöputkien sijoittaminen kanaville tai tunneleille niiden halkaisijasta riippumatta.

Huomautukset *: 1. On tarpeen säätää vesikulkevien teknisten verkkojen rakentamisesta yleensä sellaisissa tunneleissa, jotka kulkevat rakennustyömailla vaikeissa maaperäolosuhteissa (löysät). Maaperän samentuma olisi otettava SNiP 2.01.01-82 (korvattu SNiP 23-01-99) mukaisesti; SNiP 2.04.03-85 ja SNiP 2.04.02-84; SNiP 2.04.03-85 ja SNiP 2.04.07-86.

2. Vaativissa suunnitteluolosuhteissa asuinalueilla maa- lämmitysverkkojen rakentaminen sallitaan paikallisen hallinnon luvalla.

KAUPUNKIEN SISÄPUISTÄ MUISTA ENGINEERING COMMUNICATIONSISTA

(hankittu SNiP: n "Urban Planning" -projektista)

Huomautuksia: 1. Edellä mainitut etäisyydet olisi otettava alueiden yrityksille niiden kehittämisen osalta määritellyistä rajoista erillisten rakennusten ja rakenteiden osalta - lähimmästä ulkonevasta osasta kaikkiin siltoihin - kartioiden pohjasta.

2. Kaikkien jännitteiden tai tietoliikennekaapelin kaasuputken ja sähkökaapelin välisen pystysuoran etäisyyden on annettava laskea 0,25 m: iin edellyttäen, että kaapeli on asetettu koteloon. Kotelon päiden tulee ulottua 2 m risteytysputken seinämien molemmille puolille.

3. Merkki "-" tarkoittaa, että kaasuputkien asentaminen näissä tapauksissa on kielletty.

4. Kun poltetaan putkistoja, varastoja, säiliöitä jne. Sisältäviä polyeteenikaasuputkia, jotka sisältävät polyeteenistä aggressiivisia aineita, etäisyydet niistä ovat vähintään 20 m.

5. Merkki "*" tarkoittaa, että polyeteenikaasuputket on suljettava koteloon, joka kulkee 10 metrin päähän molemmin puolin leikkauspistettä.

Etäisyys kaasuputkesta ilmajohtimen tukiin, raitiovaunun, raitiovaunun ja sähköistettyjen rautatieyhteyksien yhteysverkko olisi otettava vastaavan jännitteen yläpuolisen voimajohtimen tukien tapaan.

Kaasuputkista vähimmäisetäisyydet putkijohdotuksen ja pituussuuntaisen viemäröinnin lämpöverkkoon olisi tehtävä samalla tavalla kuin lämmitysverkkojen kanavien asennus.

Vähäiset etäisyydet kaasuputkesta lämmitysverkon lähimpään putkeen ilman ilmanvaihtoa ilman putkistoa olisi otettava huomioon vesijohtoverkossa.

Suojan turvallisuuden vuoksi olisi otettava huomioon etäisyys ankkurintuista, jotka ylittävät lämpöverkon putkien mitat.

Putkistosta ja painehäviöön kohdistuva minimaalinen vaakasuora etäisyys on annettava vesihuoltoon.

Vähintään 20 metrin etäisyydellä rautateistä ja maanteiden siltoista olisi otettava kyseisiltä teiltä.

Etäisyys maanalaisista verkoista säätiöihin

Määritetty taulukon 15 SP 42.13330.2011 mukaisesti

* Koskee vain sähkökaapeleiden etäisyyttä.

 1. Ilmastollisten suuralueiden IA, IB, IG ja ID etäisyydet maanalaisista verkoista (vesihuolto, kotitalous- ja sadevedenpoisto, viemäröinti, lämpöverkot) rakentamisen aikana ja pysyvien pohjavesien säilyttäminen on tehtävä teknisen laskelman mukaan.
 2. Sallitaan maanalaisten laitosten sijoittaminen tukien ja putkitelineiden pohjaan, yhteysverkko edellyttäen, että ryhdytään toimenpiteisiin, joilla estetään verkkojen vaurioituminen säätiöiden sattuessa, ja vahingoittaa säätiöitä onnettomuustapauksissa näissä verkoissa. Kun rakennusteknisten verkkojen sijoittaminen rakennusvesiä pienenevän, niiden etäisyys rakennuksista ja rakenteista olisi otettava huomioon ottaen huomioon vyöhykkeiden mahdollinen vahinko perusrakenteiden pohjalla.
 3. Etäisyyksiä lämmitysverkoista, joissa rakennetaan kanavia ja rakenteita, kuten vesihuoltoon.
 4. Etäisyydet sähkökaapeleilta 110-220 kV: n jännitteellä yrityksen aitojen, telineiden, kontaktiverkon ja viestintälinjojen tukikohdista tulisi ottaa 1,5 m.
 5. Vaakasuorat etäisyydet valuraudasta valmistettujen maanalaisten rakenteiden maanalaisista rakenteista sekä betonista tai betonista, joiden vedenpitävä vedeneristys on alle 20 metrin syvyydessä (vuorin yläosasta maan pinnalle), tulee viemäriverkostoihin, vesijohtoverkkoihin, lämpöverkkoihin - 5 m ; vuorauksesta ilman vedenpitävyyttä vedenpuhdistukseen viemäriverkostoihin - 6 m, jäljelle jääville vesiverkostoille - 8 m; etäisyys vuorauksesta kaapeleihin: jännite jopa 10 kV - 1 m, enintään 35 kV - 3 m.
 6. Kastelluilla alueilla, joilla ei ole sakeuttamiskelpoista maaperää, on otettava etäisyyttä maanalaisista teknisistä verkostoista kastelukanaviin (pääsykanavat), m: 1 - pienistä ja keskipitkistä kaasuputkista sekä vesijohtoverkosta, viemäröintijärjestelmistä, vesihöyryistä ja syttyvistä nesteistä koostuvista putkista; 2 - korkeapainekaasuputkistosta 0,6 MPa: aan asti, lämpöputkistot, kotitalous- ja sadevedet; 1.5 - sähkökaapeleista ja viestintäkaapeleista; etäisyys katuvirran kastelukanavista rakennusten ja rakenteiden perustuksiin on 5.

On mielenkiintoista, että vanhassa taulukossa on kaasuputkistojen etäisyys ja uusi poistettiin.

Venäjän federaation lakiasäätäjä

Vapaa kuuleminen
suunnistus
Liittovaltion lainsäädäntö

toimet

 • tärkein
 • "YLEISET MÄÄRÄYKSET METALLI- JA POLYETYYPYLÄPITOJEN KAASUJAINJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISESTA SP 42-101-2003" (hyväksytty 08.07.2003 N 32: n pöytäkirjalla) (liitteet A - K)
 • Tietokantaasiakirjan sisällyttämisen aikaan ei julkaistu

KAUPUNKIEN SISÄPUISTÄ MUISTA ENGINEERING COMMUNICATIONSISTA

(hankittu SNiP: n "Urban Planning" -projektista)

Huomautuksia: 1. Edellä mainitut etäisyydet olisi otettava alueiden yrityksille niiden kehittämisen osalta määritellyistä rajoista erillisten rakennusten ja rakenteiden osalta - lähimmästä ulkonevasta osasta kaikkiin siltoihin - kartioiden pohjasta.

2. Kaikkien jännitteiden tai tietoliikennekaapelin kaasuputken ja sähkökaapelin välisen pystysuoran etäisyyden on annettava laskea 0,25 m: iin edellyttäen, että kaapeli on asetettu koteloon. Kotelon päiden tulee ulottua 2 m risteytysputken seinämien molemmille puolille.

3. Merkki "-" tarkoittaa, että kaasuputkien asentaminen näissä tapauksissa on kielletty.

4. Kun poltetaan putkistoja, varastoja, säiliöitä jne. Sisältäviä polyeteenikaasuputkia, jotka sisältävät polyeteenistä aggressiivisia aineita, etäisyydet niistä ovat vähintään 20 m.

5. Merkki "*" tarkoittaa, että polyeteenikaasuputket on suljettava koteloon, joka kulkee 10 metrin päähän molemmin puolin leikkauspistettä.

Etäisyys kaasuputkesta ilmajohtimen tukiin, raitiovaunun, raitiovaunun ja sähköistettyjen rautatieyhteyksien yhteysverkko olisi otettava vastaavan jännitteen yläpuolisen voimajohtimen tukien tapaan.

Kaasuputkista vähimmäisetäisyydet putkijohdotuksen ja pituussuuntaisen viemäröinnin lämpöverkkoon olisi tehtävä samalla tavalla kuin lämmitysverkkojen kanavien asennus.

Vähäiset etäisyydet kaasuputkesta lämmitysverkon lähimpään putkeen ilman ilmanvaihtoa ilman putkistoa olisi otettava huomioon vesijohtoverkossa.

Suojan turvallisuuden vuoksi olisi otettava huomioon etäisyys ankkurintuista, jotka ylittävät lämpöverkon putkien mitat.

Putkistosta ja painehäviöön kohdistuva minimaalinen vaakasuora etäisyys on annettava vesihuoltoon.

Vähintään 20 metrin etäisyydellä rautateistä ja maanteiden siltoista olisi otettava kyseisiltä teiltä.

Sääntelyasiakirjat

Päävalikko

YMPÄRISTÖN KAASUJA

4.9 Vähäiset vaakasuorat etäisyydet maanalaisista kaasuputkista rakennuksiin ja

SP 42-101-2003

rakenteet hyväksytään lisäyksen B SNiP 2.07.01, SNiP P-89 vaatimusten mukaisesti.

Kaasuputkiston ja kaatopaikkojen ulkoseinien välisen etäisyyden on oltava vähintään 0,3 metriä (selkeästi) edellyttäen, että kaasuputket asetetaan ahtaisiin tiloihin alueilla, joilla putkilinjan etäisyys kaivoihin ja kammioihin muut maanalaiset tekniset verkot pienemmät kuin tämän viestinnän normatiivinen etäisyys.

4.10 Kahden tai useamman, myös teräs- ja polyeteenikaasuputkilinjoja voidaan sijoittaa samaan kaivantoon yhtä tai useampaa tasoa kohti (vaiheet). Näissä tapauksissa, ja myös luodaan putkilinjan ennustettu nykyinen korkeapaineisen kaasun putki (viestintä. 0,6 MPa 1,2 MPa), välinen etäisyys putket olisi otettava olosuhteiden perusteella mahdollisuutta tuotannon rakennus- ja korjaustöitä terästä Putket, joiden halkaisija on jopa 300 mm: n vähintään 0,4 m, joiden läpimitta on yli 300 mm - vähintään 0,5 m ja enintään 0,1 m polyetyleenikaasuputkistoissa. Kaasuputkijohtojen rinnakkaisvalmistuksessa on otettava huomioon niiden välinen etäisyys suuremmasta halkaisijaltaan olevasta kaasuputkesta.

Jos vierekkäisten kaasuputkien yli 0,4 m: n etäisyydellä syvyydestä, eriteltyjä etäisyyksiä on lisättävä ottaen huomioon kaivannon rinteiden jyrkkyys, mutta vähennettävä ero kaasuputkien laskemisessa.

4.11 Kaasuputkessa, jossa on kuivaa kaasua, on säädettävä kondensaattoriputkien asentamisesta.

Kaasuputkistojen asennus, jotka kuljettavat kuivaa kaasua, on annettava maaperän kausittaisen jäätymisvyöhykkeen alle, jonka kaltevuus lauhteenloukkuun on vähintään 2% o.

Kaasuputkistoihin, joissa kuivaa kaasua rakennetaan ja rakennetaan, olisi oltava esijännitys jakeluputkistossa. Jos maaperän olosuhteiden mukaan ei voida luoda tarvittavaa kaltevuutta jakokaasuputkistoon, se voi sallia kaasuputkilinjan sijoittamisen profiilissa, kun lauhdenkerääjä asettuu alimpaan kohtaan.

4.12 Kaasuputkissa, joissa on nestekaasun höyryfaasia, on pääsääntöisesti lisäksi otettava huomioon 8 jakson määräykset.

4.13 Kaasuputkistoissa on oltava mahdollisimman pienet päittäisliitokset.

4.14 Kaasuputkistojen risteyksessä, jossa on viemäriputket jälkimmäisessä

Aukkojen ja nivelen tiivistys 2 metrin etäisyydellä molemmissa suunnissa (valossa).

4.15 Maanalaisen kaasuputken syvyys on otettava SNiP 42-01: n vaatimusten mukaisesti.

Kaasuputkistossa käytettäessä peltokasveja ja kasteltuja maita on suositeltavaa käyttää vähintään 1,0 metrin syvyyttä putkilinjan yläosaan.

Maanviljelijä- ja eroosiokohtaisilla alueilla kaasuputkien asentaminen tapahtuu alle 0,5 metrin syvyydelle:

- maanläheisillä alueilla - liukuvat peilit;

- eroosiota aiheuttaville alueille, ennustetun eroosion rajat.

4.16. Kun putkijohtoja kallioon, sora ja kivi, hienontuneiden ja muut maaperän sulkeumat maanpinnan yläpuolella (yli 15%) koko leveydelle ojan tarjoavat perusyksikön putken paksuus on vähintään 10 cm: n päässä nepuchinistyh, levoton, ei-turvonnut savimaa tai hiekka (paitsi silty ) ja täytetään samalla maaperällä vähintään 20 cm: n korkeudelle ylemmän generaattoriputken yläpuolella.

4.17 Jos maaperä, jonka kantavuus on alle 0,025 MPa (ei-pakattu irtotavarana tai silty maaperä jne.) Sekä maaperässä, johon sisältyy rakennusjätteitä ja humusta (pitoisuus on yli 10-15%), on suositeltavaa vahvistaa kaivannon pohjaa asettamalla betoni, antiseptinen puu tangot, paalutuslaite, raunioituminen tai sora tai muilla tavoin.

4.18 Kun maakaasuputkistoon mahtuu yli 200%: n kaltevuus, hanke tarjoaa toimenpiteitä, joilla estetään kaivannon täytön loppuminen: eroosionäytöt ja -siltojen asentaminen sekä luonnollisesta maaperästä (esim. Savesta) että keinotekoisista materiaaleista (betoni, pinnoitus jne.) s.), ylämaan ojat, penger- mät tai muut toimenpiteet pintaveden siirtämiseksi putkilinjan reitiltä.

Suojamenetelmän valinta määritetään kussakin yksittäisessä tapauksessa alueen geoteknisten, topografisten ja hydrogeologisten olosuhteiden perusteella.

4.19 Jos kasvihuoneita ja karstoja jne. Kasvaa, jotka voivat vaikuttaa kaasuputkien turvalliseen toimintaan suojavyöhykkeen läheisyydessä, on suositeltavaa ryhtyä toimiin niiden kehityksen estämiseksi.

SP 42-101-2003

4,20 sijainnin määrittämiseksi kaasuputken rinteillä kiertymiskulmien, muutos halkaisija, asennus varusteet ja rakenteet kuuluvat kaasuputki, sekä suorat osiot tien (läpi 200-500 m) on asetettu merkinnät.

Tunnistusmerkki kohdistuu putkiston halkaisijan, paineen, syvyyden, putkien materiaalin, putkilinjan, rakenteiden tai ominaispiirteiden ja muun informaation tietoihin.

Tunnistemerkit on asennettu vähintään 1,5 m: n korkeudelle tai muille pysyville maamerkeille vahvistetuille betonipoikoille tai metallikehyksille.

Paikoissa, joissa kaasuputket kulkevat molempien pankkien purjehduskelpoisten ja puutavaraa aiheuttavien vesiesteiden yli, on suunniteltu asennettava merkkivalot sisävesiliikenteen peruskirjan vaatimusten mukaisesti. Vedenalaisen risteyksen rajalla on käytössä pysyvien vertailuarvojen asennus: raja-arvon leveys on enintään 75 m: n matalan tasoisen horisontin - toisella puolella, suuremmalla leveydellä - molemmilla pankeilla.

Etäisyys putkesta pohjaan

Etäisyys vedestä säätöön asetetaan teknisen verkon suunnitteluvaiheessa. Standardien noudattaminen minimaalisten etäisyyksien pohjalta suunnittelun aikana putkilinjan rakentamiseksi takaa talon turvallisen asumisen ja kaikkien viestien häiriöttömän toiminnan. Rakennusteknisten verkostojen sääntelyrajoitusten tarkoitus on niiden turvallinen toiminta, joka takaa säätiön ja maanpäällisten rakennusten turvallisuuden.

Mikä aiheutti rajoituksia asennettaessa putkia?

Suunnitteluvaiheessa suunnitteluverkostoja on suunniteltava niiden sijaintipaikalle. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon:

 • Eri laitosten väliset etäisyydet (vesiputket, jätevesi, lämmitysputket, viestintäkaapelit, sähkö);
 • rakennusten, rakennusten ja sen lähialueiden sijainti;
 • etäisyys tie, katu (punainen viiva);
 • putkien, veden ja viemäriputkien halkaisijat;
 • kaukana vesilähteestä (joki, hyvin, hyvin);
 • septisen säiliön sijainti.

Liian liian lähellä vesihuollon sijaintia rakennuksessa johtaa siihen, että onnettomuustilanteessa vedellä ei ole aikaa mennä maahan ja peseytyä pois pohjasta.

Tämä merkitsee rakennuksen eheyden rikkomista, maarakenteiden tuhoamista. Jos viemäriputket katkeilevat, tilanne pahenee jätevesien aggressiivisuuden vuoksi. Neste, joka sisältää suuren määrän happoja, tuhoaa nopeasti pohjan vedenpitävyyden. Siksi jäteveden ja pohjan välisen etäisyyden on oltava vähintään 3 m. Viemäriveden vuoto vaikuttaa haitallisesti terveystilanteeseen.

Säännöllisten etäisyyksien rikkominen vaikeuttaa onnettomuuspaikan löytymistä korjaamiseen. Tällöin olisi toteutettava louhintatyötä lähellä asuinrakennusta. Tämä merkitsee ylimääräisiä työvoimakustannuksia (pinnoitteiden, sokeiden alueiden jne. Purkaminen), asuntojen asukkaiden haitat, maanalaiset rakenteet ja muut viestinnät voivat vahingoittaa.

Rakennustandardit putkilinjan sijaintiin suhteessa rakennuksiin

Seuraavat standardit esitetään SNiP: issä. Ammattilaiset kehittivät ne ammattikorkeakoulujen kokemusten perusteella laskettujen laskelmien perusteella.

Rakennusten vähimmäisetäisyys on:

 • vesiputket - 5 m;
 • paineinen viemäriputki - 5 m;
 • putket painovoimanpoistoon - 3 m;
 • viemäriputki - 3 m;
 • sadeveden tyhjennys - 3 m.

On huomattava, että viemäreihin ja vesisäiliöihin on riittävän suuri halkaisija. Etäisyys mitataan pohjasta kuopan lähimpään seinään eikä akseliin.

Jos viemärijärjestelmät ja vesijohtoverkot sijoitetaan pienelle alueelle, on mahdotonta ylläpitää näitä normeja. Etäisyys viestinnästä säätiöön voidaan pienentää, mutta sen on oltava perusteltua. Tällaisissa tapauksissa on tehty polymeeriset tai teräksiset saumattomat vesiputket ja jäteveden putket valuraudasta. Jalkojen pohjan yläpuolella olevat putket on sijoitettava kuoriin tai koteloihin.

Vähimmäisetäisyydet esineiden välillä

Rakentamis- ja terveysstandardit rajoittavat etäisyyksien vähimmäisrajat putkista rakennuksiin, kaivoihin ja kaivoihin. Käytännössä tällaiset kohteet olisi järkevästi sijoitettava. Kaivon tai septisen säiliön liiallinen etäisyys talosta johtaa putkilinjan pidentymiseen ja hankkeen kustannuksiin.

Maanalainen viestintä ja niiden keskinäinen sijainti

Tärkeä viestinnän järjestely suhteessa toisiinsa on tärkeää. Veden ja viemäriputkien lisäksi sähköjohdot ja tietoliikenneyhteydet asetetaan.

Video - mikä on etäisyys septisäiliöstä taloon, jotta ei jäädä perusta:

 • määritellä maanalaisten tietoliikenteen todellisen sijainnin uuden rakenteen tai sen jälleenrakennukseen liittyvän työn suunnittelussa;
 • selkeyttämään suunnitellun rakenteen yksityiskohtaista vastaavuutta graafisten suunnitelmien tai piirustusten mukaisesti ennen uuden viestinnän aloittamista koskevien toimenpiteiden toteuttamista;
 • varmista ennen uuden viestinnän asettamista, että niiden asennuksessa ei ole uusia tai olemassa vanhoja viestintäputkia tai -kaapeleita;

Kaikki nämä toimenpiteet antavat mahdollisuuden välttää sähkökaapelia vaurioittavia ongelmia, jos tällaisessa paikassa on asennuspaikka, eikä myöskään vahingoita vanhaa viestintää hätätilanteiden välttämiseksi.

Menetelmät maanalaisten laitosten käyttöön

Suunnittelun suunnittelussa määritetään maanalaisten laitosten käyttöönotto.

Talotekniikan sijainti yksityisen talon alueella

On kolme vaihtoehtoa:

 1. Jokaisen putkilinjan erillinen sijoittaminen erilliseen kaivantoon. Se lisää työn monimutkaisuutta työntöön, vaikeuttaa pääsyä huolto- ja korjaustöiden aikana.
 2. Kaikkien putkien sijainti yhdessä kaivossa pienentää maanpinnan kustannuksia.
 3. Keräilymenetelmä, kun kaikki verkot sijoitetaan yhteen keräilijään. Se voidaan asentaa betoniteräksestä tai monoliittisesta. Tämän menetelmän etuja ovat nopea asennus ja verkkojen luotettava suojaus.

Vesiputkien sijainti

Ne asetetaan puoli metriä syvemmälle kuin maaperän jäädyttämisen syvyys. Etäisyys maaperästä putkilinjaan ei saa olla alle 0,5 metriä, jotta veden kuumakaasun ylikuumeneminen estyy.

Vedenjakelujärjestelmä yksityisessä talossa

Alapuolen kostuttamisen estämiseksi vedenpitävyys on tehtävä paikassa, jossa talon veden syöttö syötetään.

Sähkökaapeleiden tulee sijaita 0,5 metrin etäisyydellä vesijohtovedestä. Viestintälinjoille sama indikaattori - 1 m.

viemäröinti

Vesiputket asetetaan viemärien yläpuolelle. Pienin pystysuora etäisyys on puolet metristä. Tämä ehto on erityisen vaikea täyttää putkilinjan leikkauspisteessä. Niiden on oltava ehdottomasti kohtisuoria. Hätätilanteissa tämä estää jätevesiä pääsemästä vesijohtoverkkoon. Jos vedenjakeluverkko mitätöidään jostain syystä alhaisemmaksi kuin viemäriverkko, vesijohtoverkon tulisi olla suojakoteloissa.

Jos hanke tarjoaa sadeveden ja kotitalouden jätevettä, aseta kaksi viemäriverkkoa. On suositeltavaa tehdä suuria taloja ja mökkejä rakennettaessa. Myrskysuuttimien sijaintiin liittyvät normit ovat samat.

Sijainti kaivoista ja vesisäiliöistä

Jos keskitettyä vesijohtoverkkoa ei ole käytettävissä, sivuston omistajat järjestävät vedenottoaukot tai poraavat reiät talon ja maatilan veden toimittamiseksi. Itsenäisesti on huolehdittava jäteveden organisoinnista.

Kun on valittu paikka kuopalle tai kuoppa, on otettava huomioon terveysvaatimukset, vähimmäisetäisyydet vedenpoistopisteestä saostussäiliöön tai jätteiden keräyspaikka. Lisäksi on otettava huomioon paitsi niiden saastuttavat paikat, myös naapurimaat. Tällaisia ​​paikkoja ovat karjanhoito ja lannan ja mineraalilannoitteiden varastointi, pesukoneet ja laitteet, pesualtaat. Etäisyys heistä vesimäärän paikkaan on oltava vähintään 50 m. Äärimmäisimmissä tapauksissa, kun maa-ala on hyvin pieni, etäisyys kaivosta pilaantumispaikkoihin voidaan vähentää 20 m: iin.

Suositeltu etäisyys kellarista saostussäiliöön

Kuivan poraamiseen tai kaivon järjestämiseen on järkevämpää valita korkein paikka. Joten voit varmistaa veden optimaalisen toimittamisen taloon. On tärkeää, että naapureiden septiset säiliöt eivät ole tämän paikan yläpuolella.

Putkilinjan asettelua ja viemärikaivoja on syytä harkita etukäteen, jotta voidaan järkevästi asettaa kaatopaikka, määrittää veden sijainti ja ottaa huomioon kaikki SNiP: n ja terveyssääntöjen suositellut etäisyydet. Viemärikaivoilla on pitkäaikaisia ​​pääomavaatimuksia, joten niiden siirto väärällä aloituspaikalla on äärimmäisen vaikeaa.

Etäisyys vedenottoaukosta pohjaan voi olla 3 metriä. On otettava huomioon, että matala pohjan läheisyys kaivoon tai kaivo vaikuttaa haitallisesti sen kestävyyteen.

Suunnitteluvaiheessa on harkittava huolellisesti teknisten verkkojen rakentamista. Tällöin voit kestää kaikki laitosten, terveysstandardien, vesijohtoveden ja viemäriputkien sijoittamista koskevat sääntelyrajoitukset, jotka takaavat niiden mukavan käytön, kunnossapidon ja korjauksen, säilyttää rakennuksen ja maanrakennuksen perustan pitkään.

Tee se itse - miten se tehdään itse

Miten tehdä jotain itseäsi, omalla kädelläsi - kotimestarin sivustolla

SNIP: t ja määräykset: etäisyys on rakennusten pituus ja korkeus, laiduntamisen säännöt

Mikä olisi etäisyyden rakentaminen ja standardit asennettaessa teknisiä verkkoja

Monet pronssit ja yksityiset talot omistavat usein koettelemuksia rakentamalla taloja tai muita rakennuksia, niin että esimerkiksi naapurimaiden "juoni" haudataan varjoihin. Mutta on olemassa joukko sääntöjä, standardeja, jotka mahdollistavat etäisyydet, pituudet, korkeudet ja muut parametrit rakentamisen ja asennuksen aikana teknisten parien (vesijohtoverkko, kaasuputki jne.),

Annamme yleisimpiä niistä yksilöllisestä rakentamisesta - heidän tietämyksensä auttavat sinua tekemään virheitä, jotta sinun ei tarvitse purkaa rakennusta omilla käsillään ja aloittaa uudelleen rakentaminen.

Rakentamiseen apuohjelmia sinun aikaraja

tulipesä

Jos standardeja ei noudateta, kaasupalvelut saattavat kieltää kaasuputken liittämisen. Nämä ovat savupiippu ja keittiö, jossa on kaasu-uuneja.

 • Kattokorkeus on vähintään 2,4 m (2,2 m, jonka kattilan teho on alle 60 kW).
 • Ikkuna (aina ikkunalaudalla) on oltava lasitusalue 0,03 neliömetriä kohti. m 1 kuutiometriä metriä, mutta vähintään 0,8 neliömetriä. m.
 • Tila tilavuus 1 kattila on kätevä ylläpitoon, mutta vähintään 7,5 kN. m. 2 kattilaa varten - vähintään 15 ov. m
 • Kun asennetaan yli 60 kW: n tehoisia kaasupulloja - kaasun kontaminaation merkinantolaite.
 • Asentamalla kuparia ensimmäisissä kerroksissa erikseen seisova uunissa - kaasun saastumisen merkinantolaitteessa.
 • Savupiipun koko - kattilan passissa.

Keittiössä on omat säännöt. Jos uuni on kaasu, seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • etäisyys kaasumittarista sähkömittariin on vähintään 0,5 m;
 • etäisyys kaasumittarista kaasulaitteisiin on vähintään 1 m;
 • kun 4-renkainen uuni asennetaan, huoneen tilavuus on vähintään 15 cm. m;
 • 2-rengaslevyjä asennettaessa huoneen tilavuus on vähintään 8 kuutiometriä. m;
 • keittiön tuuletus - D-kanava 200 mm;
 • kattokorkeus - vähintään 2,2 m.

Maanalaisen kaasuputken standardit:

 • maanalaisen kaasuputken etäisyys muihin rinnakkain tapahtuvaan viestintään on 1 metri;
 • maanalainen etäisyys n. e. (matala paine) kaasuputkistosta rakennuksiin (varastot, kahvilat) - vähintään 2 metriä;
 • maanalainen etäisyys n. kaasujohto kaivoihin - vähintään 1 metri;
 • maanalainen etäisyys n. e. kaasuputkesta voimajohtoihin - vähintään 1 m;
 • maanalainen etäisyys n. Kaasuputki puihin - vähintään 1,5 metriä;
 • etäisyys polttimesta vastakkaiseen seinään - vähintään 1 m;
 • turvalliset etäisyydet kaasusäiliöstä esineisiin.

Järjestelmän tulisi olla etäisyydellä (erityisesti rajoitetuissa olosuhteissa, etäisyys voidaan pienentää puolet):

 • asuinrakennuksesta -10 metriä;
 • aitasta säätiöltä ja autotalli -2 metriä;
 • 5 metrin syväsäiliöstä;
 • hyvin -15 metriä;
 • puusta, jossa kehittynyt kruunu -5 metriä;
 • voimajohdosta - puolitoista pylvään korkeutta.

Talojen ja rakennusten väliset etäisyydet - standardit ja määräykset

Talojen väliset etäisyydet määräytyvät sääntöjen mukaan, mutta niitä voidaan vähentää noudattamalla valaistuksen normeja ja jos huoneita ei katsota ikkunasta ikkunaan:

 • 2-3 kerroksen korkeuden, vähintään 15 metrin korkeuden ja 4 kerroksen korkeuden, vähintään 20 metrin pituisten rakennusten pitkällä sivulla;
 • samojen rakennusten pitkien sivujen ja päiden välissä ikkunoiden kanssa olohuoneista - vähintään 10 metriä;
 • kiinteistön rakentamisalueilla on oltava vähintään 6 metrin etäisyydellä asuntojen ikkunoista (huoneet, keittiöt ja verannat) talon seinille ja vierekkäisille rakennuksille (lato, autotalli, kylpyamme);
 • ulkorakennukset sijoitetaan alueen rajoilta 1 metrin etäisyydelle.

Sallittu esteiden estäminen vierekkäisillä alueilla yhteisestä suostumuksesta asunnon omistajille.

Missä etäisyydellä toisistaan ​​suunnitteluteollisuuden verkot olisi sijoitettava? Tämä taulukko heijastaa sisäistä suhdetta.

Etäisyys, m, vaakatasossa:

viemäröinti ja sadeviemärit

kaasuputki. MPa (kgf / cm 2)

alhainen 0,005 (0,05)

keskimmäinen sv. 0,005 (0,05) - 0,3 (3)

Paineputket, MPa (kgf / cm2):

viestintä. 0,3 (3) - 0,6 (6)

viestintä. 0,6 (6) - 1,2 (12)

Asianajajan lausunto (K.Andreev)

Yleisimpiä riita-asioita ovat luvattomat rakennukset (jos rakennuslupa on olemassa, se ottaa väistämättä huomioon säännöt - SNiP).

Toinen rikkomustyyppi on sellaisen juonteen rakentaminen, joka ei kuulu "rakentajaan" (tämä on nimeltään itsekuvaaminen). Esimerkki olisi siirrettävä aita. Venäjän federaation kaupunkisuunnittelusäännöstön 51 §: n 17 mukaan eräät rakennusluvan tavoitteet eivät edellytä: autotallia, huvipuistoa, kylpylärakennusta, varikkoa.

Asuinrakennuksen rakentaminen on pakollista, joten on tärkeää, että rakennat itse asiassa: jos sinulla on tekninen passi, ja itse asiassa asuintalo, autotalli voidaan riitauttaa tuomioistuimessa.

Kolmas riidanalainen kohta on vaatimustenvastainen rakenne. Esimerkiksi, jos tontti on tarkoitettu puutarhanhoitoon, siihen sovelletaan rakennusteknisiä määräyksiä SNiPZO-02-97 ("Kansalaisten puutarhatyhdistysten suunnittelu ja rakentaminen, rakennukset ja tilat"). Tämän SNiP: n 1.1 kohdan mukaan sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan talojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Puutarhanviljelykumppanuudessa on mahdotonta rakentaa 8-kerroksinen talo (tällaisia ​​tapauksia) - naapureilla on oikeus haastaa ja tällainen rakennus puretaan.

Jos sivusto on tarkoitettu yksittäisten asuntojen rakentamiseen, sovelletaan muita standardeja - kaupunkisuunnittelua, suunnittelua ja kehittämistä kaupunkien ja maaseutualueiden osalta (julkaistu SNiP 2.07.01-89, hyväksytty 28.12.2010). Epätyypillisten rakennusten kiistojen yhteydessä on tarpeen selvittää, millainen rakenne on meidän edessä. Asiantuntija saapuu, tarkastaa objektin ja antaa tuomion: "Tämä on autotalli" tai "Tämä on matala talo". Sitten päätetään, millä säännöt kiistanalainen rakenne kuuluu, ja sitten vastaajien on osoitettava, että se noudattaa normeja. Aseille on erillinen SNiP 30-02-97, lauseke 6.2. Siinä sanotaan, että tonttien on oltava aidatut ottaen huomioon naapurimaiden vähimmäisvarjostukset - aidat tulisi olla ristikko, jopa puolitoista metriä korkealle. Päätöksellä yleiskokouksen puutarhurit sallivat laitteen kuuro aidan kadulta ja suuntiin.

Väitteitä, jotka jätetään oikeuksien vastaisesti, kutsutaan negatiiviseksi. Syy niiden esittämiselle on esteenä heidän maansa käytöstä, jota naapuri korjaa teille (laittomasti hyökkäämällä alueellasi, peittäen sen). Omistaja voi pyytää poistamaan kaikki rikkomukset. Vanhentumisaika tässä asiassa on kolme vuotta siitä hetkestä, jona uhri on tietoinen hänen oikeuksiensa rikkomisesta. Tämä tarkoittaa, että sillä ei ole väliä, kun naapuri siirsi aidan tai rakensi talon nenän alle. On tärkeää, kun huomaat siitä.

ПУЭ-7 p.2.5.287-2.5.290 Yläpuolisten linjojen leikkaaminen ja lähentäminen maanalaisten putkien kanssa

2.5.287

35 kV: n yläpuolisten johtojen ja maan alla olevien rata- ja kenttäkaasuputkistojen, öljyputkistojen, öljyputkistojen, nesteytettyjen hiilivetykaasuputkien ja ammoniakkiputkien * leikkauskulma ei ole standardoitu.

* Kaasuputkistoja, öljyputkia, öljyputkia, hiilivetykaasun vähennysputkistoja ja ammoniakkiputkistoja kutsutaan jäljempänä palavien aineiden, nesteiden ja kaasujen kuljettamiseksi; rungon ja kenttäputkistoja kutsutaan jäljempänä runkoputkiksi.

110 kB: n ja sitä suurempien jännitteisten rataosuuksien kulma hiljattain rakennettujen maanalaisten runkoputkistojen kanssa syttyvien nesteiden ja kaasujen kuljettamiseksi sekä näiden putkistojen olemassa olevien teknisten käytävien on oltava vähintään 60 °.

Yläpuolisen putkilinjan leikkauskulma, jossa on yli 1,2 MPa: n liiallinen kaasunpaine, ei-trunk-öljyputkia, öljytuoteputkistoja, nesteytettyjä hiilivetykaasuputkia ja ammoniakkiputkia sekä maanalaisia ​​putkia, jotka eivät ole syttyviä nesteitä ja kaasuja, ei ole standardoitu.

2.5.288

Maakaasuputkien yläpuolella olevan siirtolinjan risteys-, lähestymistapa- ja rinnakkaisvaatimukset eivät saa olla pienemmät kuin taulukossa 2.5.40 * annetut etäisyydet.

* Putkilinjoiden, niiden rakennusten, rakenteiden ja ulkona käytettävien laitteiden sekä putkistojen koostumukseen sisältyvien ilmajohtojen keskinäinen järjestely määräytyy osastojen standardien mukaan.

Taulukko 2.5.40 Lyhin etäisyys etäisyydestä ilmajohdosta maanalaisiin verkkoihin

Lähestyminen, lähestyminen tai rinnakkainen seuraaminen

Lyhin etäisyys m, jännitteellä VL, kV

Etäisyys putkesta putkeen

Teknologiaratkaisut, joita Gazovik-konserni käyttää nestekaasua käyttävissä laitoksissa
28. elokuuta 2018

Automobile Gas Station (AGZS) GK Gazovikilta

AGZS on teknologinen järjestelmä, joka koostuu nestekaasusäiliöstä, polttoaineen jakelulaitteesta, pumppuyksiköstä, putkistojärjestelmästä ja ajoneuvon ohjauspaneelista.
02.08.2018

Tarjoamme tankkeripuoliperävaunut nestekaasun kuljetukseen

Nesteytetyn kaasun maantiekuljetuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota räjähdysvaarallisen kuljetuksen varmistamiseen ja kaasun purkaus- ja kaasukuljetusten hallintaan.
10. heinäkuuta 2018

Artikkelit

Nestekaasua polttoainekattilana

Synteettisen maakaasun SNG ja nesteytetyn hiilivetykaasun tuotanto nestekaasulla Metan-sekoituslaitosten avulla varakäyntikaasuihin
03.09.2018

Kryogeeniset säiliöt

Nämä ovat sylinterimäisiä säiliöitä (pystysuorat tai vaakatasot), joiden tilavuus on enintään 250 m 3 ja pallomaiset - tilavuus 1440 m 3.
7. kesäkuuta 2018

kaasusäiliöt

Nestekaasun varastosäiliöiden luokitus ja kuvaus
18. toukokuuta 2018

Etäisyys perustuksesta viemäriin ja vesihuoltoon

Talotekniikan suunnittelu auttaa kehittämään ratkaisuja lämmitys-, vesihuolto-, viemäröinti-, ilmanvaihto- ja sähköistysliitäntöjen sijoittamiseen tuleviin rakenteisiin.

Juuri tässä vaiheessa asetetaan etäisyys veden toimituksesta säätiölle, mikä on niin tärkeää turvallisen ja miellyttävän asumisen takaamiseksi talossa.

Vesihuollon luonteesta riippuen keskitetyt ja itsenäiset teknisten verkostojen järjestelmät määritellään. Niitä yhdistää yhteinen vaatimus SNIP 2.07.01-89, mahdollisimman lähelle laatiessaan putkia äärirajoilla talon perusta. Sääntöjen mukaan kaikkien maanalaisten kaivannon apuohjelmia, onko veden tai jäteveden, sijoitetaan alueen ulkopuolelle korkeapaine rakennuksen, mikä edistää säilyttämiseen säätiön, kun kyseessä on läpimurto putket, eroosiolta. Myös SNiP-määräysten noudattaminen mahdollistaa putkien käytön korjausta varten.

Maanalaisten verkkojen rakentaminen

Rakennustyömaalla on kolme tapaa rakentaa koneen verkostoja maan alla.

 1. Erillinen menetelmä. Niinpä jokainen viestintäjärjestelmä on asennettu maahan erillään toisista riippumatta niiden asennusajoituksesta. Menetelmällä on huomattava haittapuoli: maanrakennuksen kasvu sekä mahdollisuudet vahingoittaa lähiympäristöä avajaisissa.
 2. Yhteinen menetelmä. Yhdessä kaivannossa on useita viestintää eri tarkoituksiin. Vähentää maanrakennusten määrää 40%: iin.
 3. Yhdistetty keräilijä. Verkot eri tarkoituksiin sijaitsevat yhdessä keräilijässä. Tämän menetelmän ansiosta voit tehdä töitä verkkojen sijoittelussa, vaikka nollavaiheen rakentamisen loppu saatettiin päätökseen.

Kaikki menetelmät toteutetaan tiukasti rakennusmääräysten ja terveyssäännösten mukaisesti.

Vesiverkot

Asennusvesiputken syvyys lasketaan niiden jäätymisen ja ylikuumenemisen estämiseksi. Pohjaan syveneminen tapahtuu 0,5 metrin etäisyydellä maaperän jäädyttämisestä ja vähintään puolen metrin päähän putkilinjan yläpuolelle estääksesi veden ylikuumenemista kesällä.

Vesisuuttimien vähimmäisetäisyydet pääsuunnitelmaan ja etäisyys raiteiden ulkoisesta halkaisijasta rakennukseen ja aidat otetaan huomioon SNiP 2.07.01-89-taulukon mukaisesti. Nro 14

Mutta sinun pitäisi myös ottaa huomioon vesisäiliöt ja niiden ulkoinen koko, joka on huomattavasti suurempi kuin putkien koko, vastaavasti, se voi vähentää etäisyyttä säätiöön.

Annamme useita suosittuja indikaattoreita näistä rakennuskoodeista.

Gap, (m) horisontissa maanalaisista apuvälineistä:

 • rakennuksen ulkoseinille (perustukset) ja rakenteet vesijohtoverkosta ja painehäviöstä on oltava vähintään 5 m;
 • myrsky, kotitalousjäteveden ja viemärijärjestelmä - vähintään 3 m.

On syytä huomata, että on olemassa muutoksia, jotka on otettava huomioon SNiP 2.07.01-89, taulukko 3: n kommentin mukaisesti. Nro 14

Etäpöytätekniikkaverkot

Tämän säännön taulukossa 15 on tietoja viereisen viestinnän etäisyydestä.

Viereisen viestinnän etäisyydet

Putkilinjan sisäänkäyntipaikka taloon on eristettävä.

 1. Vedeneristys estää rakennuksen pohjan ja kellarin kostuttamisen.
 2. Lämmöneristys säästää jäätymiseltä MZLF: ssä.

Monoliittiset perustukset edellyttävät varmuuskopiointiraitaa vaikeiden korjaustöiden takia. Ja monoliitin osittaisen purkamisen kustannukset ovat paljon suuremmat kuin ylimääräisen reitin kustannukset.

Se on vähemmän yleistä käyttää sivupääsyä teknisten verkostojen taloon ylimääräisellä laajennuksella, jossa eristetty viestintähihna sijaitsee. Tämä ruutu heikentää merkittävästi julkisivun muotoilua, eikä se aina ole hyväksyttävää.

viemäröinti

Yksityisissä mökkeissä ei voi tehdä ilman puhdistusjärjestelmää, jonka tehtävänä on päästää saastunut vesi asukkaiden taloudellisen toiminnan seurauksena.

Viemäriputkien asentaminen

Erillinen viemäriverkko sisältää kaksi kaivaa viemäröintiin:

 • myrskyviemä;
 • Kotitalouden.

Kahden tai useamman paineputkilinjan rinnakkaisasennukset edellyttävät vakiodetojen noudattamista taloihin, rakenteisiin ja naapuriverkkoihin SNiP 2.04.03-85: n mukaisesti.

Viemäriputket, joiden läpimitta on pienempi kuin 500 cm, syvenevät 300 cm maanpinnan alapuolella ja halkaisijaltaan yli 500 cm: n etäisyydellä 500 cm: n etäisyydellä maan nollaveden merkistä.

Itsenäisen viemäriverkon asentaminen yksityisiin tiloihin olisi suunniteltava etukäteen. Tämä vähentää onnettomuuksiin, vuotoihin ja jätevesien pysähtymiseen liittyviä riskejä. Suunnittelu ottaa väistämättä huomioon:

 • viereisen tiedonsiirron (puhelinkaapelit, putkisto, lämmitys) välinen etäisyys;
 • kaukana rakennuksista ja rakenteista sekä sivustolla että seuraavalla;
 • etäisyys suunnitellusta "punaisesta viivasta" eli kaduista / teistä;
 • läpimitta viemäriputkesta;
 • vesilähteiden sijainti (hyvin, hyvin, kevät, joki jne.).

Paikan päällä sijaitsevalla septisellä säiliöllä kannattaa ottaa huomioon "tuulikuoren" - tuulen vallitseva suunta koko vuoden ajan.

Etäisyys putkistosta talon pohjaan on oltava vähintään 3 m.

Kuopat ja kuopat

On vaikea löytää kaivoa tai kaivoa pienellä alueella, joka noudattaa talon perustan etäisyyden normia.

Se on oikein - valitse korkein paikka optimoida veden syöttö taloon. Pääasiassa on varmistettava, että naapureiden septisäiliöitä ei rakenneta sivustosi yläpuolella olevalle tasolle, sillä muuten on olemassa vaara veden pilaantumisesta hyvin. Et myöskään saa lisätä huomattavasti etäisyyttä asuinrakennuksista halutun etäisyyden yli - tämä johtaa korkeampiin asennuskustannuksiin.

Heikosti syvennetään vettä hyvin tai kuopat ei houkutus perusta, joka tuhoaisi sen, sijoittaa sen etäisyys ei ole pienempi kuin 3,0 m pohjan ulkohalkaisija (SNP 02.30.97).

Vihjeitä kokenut

Asettelu tietoliikenneyhteydet talon alapuolella, sinun on otettava huomioon kaikkien aiemmin tehtyjen reikien sijainti. Tätä ennen, ennen kuin kaadetaan sementtilaastia, muottipesässä vahvikkeen tangon väliin, laita halkaisijaltaan suuri polymeeriputki pistokkeineen. Myöhemmin sitä käytetään tiedonsiirtoon. Putki vaatii huolellista kiinnittämistä, koska betoniliuos voi liikuttaa sitä, kaivaa toisen pään maahan. Kaikki putken läpi kulkevat tekniset verkot on käärittävä lasikuidulla, joka säästää niitä jäädytyksiltä ja jyrsijöiltä. Katso videota, miten viestitään taloon.

Rakennusteknisten verkostojen sijoittaminen olisi harkittava talon suunnittelussa ja rakentamisprosessissa ei saisi millään tavoin poiketa siitä. Perussääntö ongelmien ratkaisemisessa lävistysviestien läheisyydessä on mahdollisuus helposti saada elementtejä korjausten aikana. Ja jos sivustosi ei salli noudattaa rakennuskoodeja, pienentää etäisyyttä ja suojaa säätiön eheyttä, se mahdollistaa putkilinjan lisäkotelon. Ylimääräinen halkaisijaltaan ylittävä putki ohjaa vettä läpimurron sattuessa oikeaan suuntaan ja säästää sinua heikentämästä lähimpien rakenteiden perustuksia.