Armatura päällekkäisyyksissä - SNiP ja niiden perusvaatimukset

Vahvistuksen päällekkäisyys sidoksen aikana (SNiP 52-101-2003) on yksinkertaisin ja samalla aidosti luotettava versio vahvikkeen liitoksesta, joka takaa perustan tai muun betonirakenteen pitkäjänteisen toiminnan.

1 päällekkäiset vahvikkeet paritukseen - SNiP ja niiden tärkeimmät säännökset

Vuoden 2003 saniteettitasot ja -säännöt merkitsevät nykyään kaikkia rakenteita. Näihin kuuluvat mm. Mekaaniset ja hitsatut liitokset sekä kiertymät, jotka suoritetaan ilman hitsausta. Mekaaniset tuotteet valmistetaan kierteitetyillä tai puristetuilla kytkimillä erikoisyksiköiden avulla, hitsaaminen edellyttää hitsausta ja päällekkäisillä liitoksilla voi olla kolme tyyppiä:

 • tangot, joilla on suorat päät kiinnittämällä tai hitsaamalla tangon päällekkäisyyksiä (poikittainen);
 • profiiliprofiilit, joilla on suorat päät;
 • tangot tassuilla, koukkuilla, silmukoilla (niitä kutsutaan taipuiksi).

Ylijäämää suositellaan yhdistämään venttiili, jonka poikkipinta on enintään 40 millimetriä. Asiakirjassa, joka on samanlainen kuin meille kiinnostava SANNORM (ACI 318-05), sallitaan enintään 36 millimetrin levyinen poikkileikkaus. Tämä rajoitus johtuu siitä, että liitoksen luotettavuustestaus suuremmalla halkaisijalla ei ole käytännössä toteutettu, mikä tarkoittaa, että tästä pisteestä ei ole vahvistettuja tietoja.

Ankkuri on kielletty liittämään paikoille, joissa tangot ja niiden käyttöalueet (keskittynyt) maksimoivat. Se on mahdollista suorittaa liitoksessa sekä neulomalla että neulomalla. Jälkimmäisessä tapauksessa johdinta käytetään vahvikkeen liittämiseen. Asiantuntijat neuvovat käyttämään puristusliitoksia tai ruuvauskytkimiä, kun työskentelet yli 25 mm: n poikkileikkauksineen. Tämä johtuu siitä, että tässä tapauksessa:

 • rakenteen turvallisuusaste kasvaa (nivelissä on betoniseoksen määrän rajoittaminen);
 • luottoriskin kustannukset pienenevät (päällekkäisyykset vaativat pääsääntöisesti huomattavia ylimääräisiä vahvistusmenoja - jopa 20-25 prosenttia).

Vahvistuspalkkien välinen etäisyys, joka on yhdistetty päällekkäisyydellä, vaakasuorassa ja pystysuorassa suunnassa on oltava vähintään 25 mm. Tämän edellytyksen noudattaminen mahdollistaa betonin pääsyn helposti kehyksen "syrjäisiin" paikkoihin. Jos venttiilit, joiden poikkileikkaus on yli 25 mm, on suositeltavaa valita määritetyn etäisyyden arvo, joka on sama kuin sauvojen halkaisija. Mutta suurin etäisyys raudoituselementtejä pitkin leveys perustan nauhan pitäisi olla jopa kahdeksan osaa lujitemuotoja.

Tapauksissa, joissa käytetään neulontankoa, tangojen välinen etäisyys on usein yhtä kuin nolla, koska tässä tilanteessa se riippuu yksinomaan profiilin ulkonemien korkeudesta. Tällöin raudoituselementtien välinen suurin etäisyys valitaan siten, että se ei ole korkeampi kuin neljä halkaisijapulttien halkaisijaa. Niiden liitosten parien välillä, jotka sijaitsevat vierekkäin, päällekkäisillä liitoksilla oletetaan olevan vähintään 30 mm (vähintään kaksi halkaisijaltaan olevaa sauvaa).

2 Hitsatun päittäisliitoksen toteutuksen tekniset ominaisuudet

On välttämätöntä jakaa naapurustossa sijaitseviin yhteyksiin sekoitus. Lisäksi siten, että samaan aikaan yhteen osaan on kytketty jopa 50 (enintään) prosentti tangoista.

Lasketun (yhden) osan, joka on määritettävä määrittämään liitosnauvien lukumäärä, ymmärtää alueen, jonka pituus on 130% päällekkäisyyden kokonaispituudesta (mitattuna pitkin sauvoja). Tärkeää on ymmärtää täällä: suunnittelussa vahvistusliitoksia pidetään samassa osassa, jos niiden keskukset sijaitsevat täsmälleen määritellyllä alueella. Pienin etäisyys (pituus) SNiP: n liitosten välillä tulee olla 610 millimetriä.

ACI 318-05 ja Sanormin standardit, joita harkitsemme, neuvoisivat tekemään irrotettavia (eli löysät) bar-liitoksia rakenteissa, joita ei ole esijännitetty. Suositus on melko looginen, koska liitoskohdassa oleva betoni täyttää sauvat kaikilla sivuilla, mikä takaa jokaisen palkin erittäin luotettavan kiinnityksen, jota ei voida saavuttaa kaatamalla viereisen sauvan kanssa kiinnitetyn vahvistuselementin epätäydellinen ympärys neulomalla. Huomaa - sen pituuden päällekkäisyys ei saa olla alle 25 senttimetriä.

Toinen tärkeä terveysvaatimusten sanamuoto on se, että yhdessä osassa (laskettuna) nivelellä voi olla korkeintaan 50 prosenttia perusmetallirakenteeseen upotetuista metallista. Lisäksi sallitaan silmukoiden liittäminen kuvatulla menetelmällä hitsattujen silmien ja yksittäisten vahvistuselementtien kanssa ilman pakollista täyttöä. Mutta tämä lupa on voimassa ainoastaan ​​silloin, kun käytetään lujittamatonta käyttöä (ns. Rakentavaa) tyyppistä vahvistusta.

Jos vahvistus toimii sekä puristuksessa että jännityksessä, 30 cm: n (ja korkeampi) päällekkäisyys on mahdollinen. Useimpien ulkomaiden rakennusasiakirjoissa päällekkäisyys asetetaan 40 vahvistusosan liitoselementtien halkaisijalle. Kotimainen käytäntö, tämä indikaattori on 50 halkaisijaltaan (puhutaan liittimiä luokan A400).

Myös suositeltavan päällekkäisyyden indikaattori riippuu siitä, mitä betoniä käytetään betonin täyttämiseen. Esimerkiksi M300: n seokselle on 35 halkaisija, M250 - 40 halkaisija, M200 - 50. Mutta liittimien A-II ja A-I osalta limitys valitaan aina 40 halkaisijaltaan. On totta, että on tärkeää ymmärtää, että kaikki nämä lausunnot ovat totta lasketuille indikaattoreille. Käytännössä todelliset (ei vähimmäisvaatimukset) päällekkäisyydet ovat yleensä useita kertoja suurempia.

3 Venttiilit ovat päällekkäisiä - todellisia arvoja

Tangojen päällekkäisyyksien pituus ankkuroitumisen yhteydessä vahvistetaan keskittymällä siihen seikkaan, että lujarakenteeseen vaikuttava voima koetaan metallisten elementtien resistanssien voimilla ja betonin ja raudoituksen voimilla, joita havaitaan koko liitoksen koko pituudelta. SNiP päällekkäisillä vahvikkeilla, kun ne sitovat, antaa seuraavat suositellut arvot päällekkäisyyden pituudesta (kaikki arvot ovat millimetreinä):

 • 1090 vahvistusosalle 36;
 • 960 32: lle;
 • 860 28: lle;
 • 760 25: lle;
 • 680 22: lle;
 • 580 18: lle;
 • 480 16: lle;
 • 380, 12;
 • 300 10 mm: n palkkeihin.

Saniteettitasot sisältävät myös taulukoita, joissa suositellaan päällekkäisen pituuden ankkurointia eri betonilaatuille puristus- ja jännitystyöhön käytettävien vahvistuselementtien osalta. Näiden taulukoiden mukaan M450-betonien vähimmäisliitoksen pituus A400-tangon osalla on 6 millimetriä ja vastaa 20 senttimetriä. Mutta M250: n betoniseoksesta ja 40 mm: n poikkileikkaukseltaan tangosta pituusindikaattori on jo 158 cm.

Lisää muutamia tärkeitä SNiP-pisteitä, joita käsiteltiin tässä artikkelissa:

 • rakennuksen ankkuroitumispaikassa päällekkäisyydellä on asennettava poikittainen lisävahvistus (tämä edellytys on pakollinen);
 • viereisten palkkien ankkurointi on sallittua alle 61 senttimetriä;
 • ristinmuotoiset päällekkäisyydet olisi yhdistettävä muovimateriaaleista tai hehkutetulla viskoosilangalla oleviin kiinnikkeisiin tai kiinnittimiin.

Kytkevän vahvistuksen päällekkäisyydestä

Vahva ja kestävä pohja on vahvistettu pohja. Mutta vahvistaminen on operaatio, joka vaatii tarkkuutta, ja neulomalla lujitustangot, joissa on päällekkäisyys tai päittäisliitos, edellyttää sauvojen pituuden tuntemista. Vahvistustankojen ylimääräiset senttimetrit voivat vääristää pohjaa sovitetuilla lateraalisilla kuormilla, rikkoa sen eheyttä ja yleistä luotettavuutta. Ja päinvastoin - lujittavan korin oikea asennus mahdollistaa betoniteräksen luistamisen ja halkeilun välttämisen, lisää säätiön käyttöikää ja luotettavuutta. Tieto teknisistä ominaisuuksista, tapojen pituuden laskentamenetelmistä, kiinnitysliitoksista ja vaatimuksista auttaa rakentamisessa useammin kuin kerran.

Toimiva päällekkäinen vahvistus

Sääntelyn perusta ja yhteystyypit

Vaatimukset snip 52-101-2003 edellyttävät jäykkyysolosuhteiden saavuttamista vahvistuspalkkien mekaanisille ja hitsatuille liitoksille sekä saumojen liitosten päällekkäisyydelle. Lujitustangojen mekaaniset liitokset ovat kierteitettyjä ja puristettuja kiinnikkeitä. Ei vain venäläistä SNIPiä ja GOSTia, joita sovelletaan rakennustöihin, materiaaleihin ja työkaluihin - maailman standardointi ACI 318-05 hyväksyy standardin sauvan poikkileikkauksen sitomalla ≤ 36 mm, kun taas Venäjän markkinoiden sisäinen dokumentaatio mahdollistaa sauvan poikkipinnan lisäämisen 40 millimetriin. Tällainen erimielisyys johtui suurta läpimittaisten venttiilien dokumentoitujen testien puuttumisesta.

Neulomalla vahvistustangot

Vahvistustankojen liittäminen ei ole sallittua paikallisilla alueilla, joilla on ylitettävät sallitut kuormat ja sovelletut jännitteet. Päällystäminen on perinteisesti neulottavaa Armorzhnei pehmeää teräslankaa. Jos perustan lujittamiseen käytetään Ø 25 mm: n vahvistamista, puristusliitosten tai kierreliittimien käyttö on käytännöllisempää ja tehokkaampaa lisäämään itse liitoksen ja koko esineen turvallisuutta. Lisäksi ruuvi- ja puristusliitokset säästävät materiaalia - sauvojen päällekkäisyyksiä, kun neulonta aiheuttaa yli 25%: n ylimääräisen materiaalin kulutuksen. Rakennusnormit ja säännöt nro 52-101-2003 säätelevät rakennuksen perustan lujuusvaatimuksia - pohjalla on oltava kaksi tai useampia irrotettavia raudoitustangon muotoja. Jotta tämä vaatimus toteutuisi käytännössä, oksojen päällekkäisyys suoritetaan seuraavissa tyypeissä:

 1. Limitysliitos ilman hitsaussaumaa;
 2. Liitos hitsaamalla, kierteillä tai puristamalla.
Päällekkäiset liitokset ilman hitsausta

Yhdistettä ilman hitsausta käytetään useimmiten yksittäisissä rakenteissa johtuen menetelmän saatavuudesta ja alhaisista kustannuksista. Edullinen ja halpa liitin kehyksen kiinnittämiseen - luokka A400 AIII. ACI: n ja SNiP: n mukaan ei saa laittaa päällekkäisiä vahvikkeita äärimmäisissä kuormituspaikoissa eikä suurilla jännitteillä vahvistamiseen.

Haarniskojen liittäminen hitsaamalla

Yksityisen rakentamisen osalta raudoitustangojen hitsaaminen on kallista, koska luokassa suositellaan käytettäväksi hitsattavaa luokan A400C- tai A500C-vahviketta. Kun käytetään teriä ilman "C" -merkkiä merkinnässä, se johtaa voimakkuuden ja korroosionkestävyyteen. A400C - A500C -kaapeli on hitsattava Ø 4-5 mm: n elektrodeilla.

Erilaiset liitäntävälineet

Lujituksen liittämismenetelmä, joka johtaa jatkuvaan vahvistamiseen, kutsutaan telakoinniksi.

Järjestelmän vahvistaminen nivelet nauha säätiö.

Nykyaikaisessa rakenteessa on erilaisia ​​tapoja liittää venttiilejä:

 • mekaaninen;
 • hitsaamalla;
 • päällekkäin ilman hitsausta.

Mekaanisen telakoinnin edut

Tämä menetelmä on kannattavin, vastaavasti ja useimmin käytetty. Jos verrataan vahvistusmekanismin mekaanisen liitoksen prosessointiin lujitteen telakointiin päällekkäisyydellä, suurin etu tässä on se, että merkittävää materiaalihäviötä ei tapahdu. Telakointien päällekkäisyys johtaa tietyn määrän raudoituksen menetykseen (noin 27%).

Jos verrataan vahvistamisen mekaanista liitosta hitsaamalla telakointiin, tässä tapauksessa nopeus, joka kestää paljon vähemmän aikaa, nousee. Lisäksi hitsauksen saa suorittaa vain ammattimaiset hitsaajat, jotta vältetään huonolaatuinen työ, joka voi johtaa kielteisiin seurauksiin tulevaisuudessa. Tämän seurauksena, jos suoritat mekaanisen telakoinnin, voit säästää huomattavasti ammattitaitoisten käsityöläisten palkkioita.

Jo tämän kytkentämenetelmän tuloksena saadaan riittävän vahva rakenne. Tämän menetelmän avulla on mahdollista saada samanlainen lujuusyhteys eri sääolosuhteissa ja milloin tahansa vuoden aikana.

Venttiilien mekaanisen liitännän prosessi

Pohjarakenteinen vahvistusrakenne jäykisteillä: 1 - työhaaran ristikko, 2 - pystysuora vahvistus.

Voit mekaanisesti tehdä liittimet, tarvitset sopivan työkalun - hydraulinen puristin.

Tarvittavat materiaalit:

 • puristetut ja kierteiset kytkimet;
 • vahvistuspalkit.

Mekaanisen yhteyden tekniikka on melko yksinkertainen ja se koostuu seuraavista:

 • teräskytkin asetetaan vahvistusydy- melle;
 • se puristetaan hydraulisella puristimella;
 • toista tankoa varten, prosessi toistetaan uudelleen.

Tämän takia on hyvin vähän aikaa luoda mekaaninen yhteys. Kytkinten liittämisen sijasta on sallittua käyttää paksuseinämäisiä teräsputkia tai kytkentöjä, joissa on keskellä oleva väliseinä, mikä yksinkertaistaa huomattavasti asennusta.

Vahva mekaaninen telakointi on mahdollista erilaisten halkaisijoiden tankoihin. Tämä johtuu vaihdettavien muottien läsnäolosta hydraulisessa puristimessa.

Tämäntyyppiseen telakointiin ei tarvita ammattilaisten apua, vaan lähes kaikki pystyvät selviytymään tehtävistä. Mutta on yksi tärkeä edellytys: työn on suoritettava välittömästi kaksi henkilöä.

Telakointiosat hitsaamalla

Perusrakenteen poikittaisen vahvistuksen malli.

Mekaanisen telakoinnin suosiosta huolimatta myös hitsauksen lujittaminen ei ole yhtä vaatimaton rakentamisessa. Kaarihitsauksessa on useita tapoja:

 • pitkät saumat;
 • monikerroksiset saumat ilman muita teknisiä elementtejä;
 • sauman muodostamisen aikaansaamiseksi;
 • piste.

Tämäntyyppistä työtä varten tarvitset seuraavat työkalut:

 • hitsaus kone;
 • sähköiset haltijat;
 • kilvet;
 • suojalasit;
 • vasara taltta;
 • metalliset harjat;
 • kuonan erotin;
 • teräsrivi;
 • luodin merkki

Päätyömateriaali on liittimiä.

Lujittavan sauman hitsausta käytetään horisontaalisten ja pystysuuntaisten sauvien liittämiseen. Tällainen telakointi on mahdollinen päällekkäisyyksillä tai päällekkäisyydellä. Kierteitys on tehty pitemmistä saumoista, mutta muunnos, jossa käytetään kaaripisteitä, on myös mahdollista. On myös mahdollista yhdistää lujitustangot lyhyellä ja pitkällä päällekkäisyydellä tai kaksipuolisella ja yksipuolisella saumalla.

Levyjen hitsatut liitokset, joissa on lujitustangot, ovat lyhyitä tai pitkiä. Se voi siirtää vuori pituudeltaan. Liitososien hitsausta suoritetaan erilaisilla sivusaumoilla.

Kaksipuolisten saumojen hitsausprosessissa esiintyy toisinaan kuumia pituussuuntaisia ​​halkeamia, kun toinen on asetettu nivelen toiselle puolelle. Näiden esiintymisen estämiseksi on välttämätöntä valita tarkasti elektrodien tyyppi ja pitää tiukasti tekninen hitsausmenetelmä.

Hitsauksen pitkät saumat ovat monipäisiä tai yksivaihtelevia, riippuu yhdistettyjen sauvien halkaisusta. Kaarihitsauksen virta valitaan elektrodien tyypistä riippuen. On tärkeää ottaa huomioon yksi edellytys: pystyasennossa olevien liittimien hitsausprosessissa virtaa tarvitaan 10-20% vähemmän kuin vaakasuorassa järjestelyssä olevilla sauvoilla.

Multi-saumahitsaus

Laitteen rakenne vahvistettu pohja.

Hyvin ammattitaitoisten hitsaajien läsnäollessa tai pienillä työmäärillä sitä käytetään usein yhdistämällä monikerrossaumojen vahvistushitsaus ilman muottielementtien käyttöä. Tämä menetelmä soveltuu parhaiten venttiilien liittämiseen pystyasennossa. Kaltevuuskulmat, niiden suunta, räpylät ja mitat, leikkausmuodot, vavat ovat vakiot.

Vahvistuksen hitsaaminen monikerroksisilla saumoilla suoritetaan käyttäen yhtä elektrodia. Hitsaussaumaa levitetään ensin uran toiselle puolelle ja sitten koko leveydelle - toisaalta. Urin sulamisen aikana on tarpeen säännöllisesti puhdistaa kuona kuonasta.

Tämäntyyppisen hitsauksen tila on asetettu elektrodien passitietoihin määriteltyyn tilaan. Tällöin niitä yleensä käytetään fluorokar- kalidipinnoitteella.

Pistehitsaus ja pakotetun saumanmuodostus

Joskus rakennushanke mahdollistaa vahvikkeen ristiliitosten hitsaukset pakotetun sauman muodostamisen avulla. Tällaisille lujitetuotteille käytetään teräsputkia, joiden läpimitta on 14-40 mm. Aikaisemmin ne on koottu johtimiin, mikä takaa niiden tiukan liitoksen toistensa kanssa. Voit myös kiinnittää tangot hitsaamalla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kiinnikkeet ja johtimet eivät saa häiritä muovauselementtien perustamista.

Mutta sattuu, että monissa rakennustyömaissa, joissa lujitettujen betonielementtien monoliittirakenteita pystytetään, käytetään kehyksiä ja verkkoja, joita tehdään paikan päällä. Ristiliitosten joukko on useita, jotka on yhdistetty spot-kaarihitsauksen avulla.

Monien teräslajien käyttö on rajoitettua hitsausprosessin luonteen vuoksi. Kun se suoritetaan pisteittäin, lämpöä poistetaan talletetusta metallista varsinaisten ristiliitosten koskettimiin melko nopeasti, mikä aiheuttaa teräksen paikallista kovettamista, minkä seurauksena se muuttuu hauraaksi. Alhaisen hiilen ja hiilen hiilidioksidipäästöt ovat erityisen herkkiä lämpövaikutuksille.

Kiinnityslevy ilman hitsausta

Yleisintä lujuusluokkaa A400 A-III ei voida yhdistää hitsaamalla. Ankkuroimiseksi käytetään muuta menetelmää, jossa tällaista työtä ei käytetä. Kytkentä tehdään tavallisten koukkujen tai jalkojen ansiosta.

Tämän yhdistämismenetelmän prosessiin kuluu enemmän materiaalia. Mutta mikä on varsin kätevä, ei tarvita lisävarusteita, työkaluja ja materiaaleja.

Vahvistustangojen päällekkäisyys suoritetaan pituudelle, joka kykenee varmistamaan laskettujen voimien siirtämisen yhdestä sauvasta toiseen. Päällekkäisten liitososien liitosten on oltava yhtä kuin ohituksen pituus, jonka arvo ilmoitetaan SniP 52-01-2003: ssä.

Edellä mainitussa käsikirjassa ilmoitetaan tiettyjä vaihtoehtoja vahvistuspalkkien liittämiseksi päällekkäin ilman hitsausta. Telakointi on mahdollista:

 • säännöllisten profiilien sauvat suorat päät;
 • suorat päät tangoista asennuksella, joka sijaitsee kierteen pituudella tai hitsaamalla;
 • taipuu päihin (jalat, silmukka, koukut).

Tällaisia ​​liitäntöjä voidaan soveltaa liittimiin, joiden nimellishalkaisija on enintään 40 mm. Jännitteitä toimivat sileät liittimet on kytketty koukkujen, silmukoiden, hitsattujen poikittaisten sauvien tai erityisten ankkurilaitteiden avulla.

Päällekkäiset vahvikkeet hitsauksessa

Kuinka asiantuntevasti tehdä päällekkäisiä vahvikkeita neulomisessa ja hitsauksessa

Terästangojen, vahvistusnauhojen, monilla on luonnollinen kysymys: miten päällekkäinen vahvistus toimii oikein ja kuinka kauan. Loppujen lopuksi metallisen tehon kehyksen oikea kokoaminen estää monoliittisen betonirakenteen muodonmuutoksen ja tuhoutumisen siihen vaikuttavista kuormista ja lisää sen häiriöttömää elämää. Mitkä ovat teknisten ominaisuuksien pommisuoran suorituskyvyn, pidämme tässä artikkelissa.

Päällekkäiset sovitustyypit

SNiP: n vaatimusten mukaisesti betonipohjassa on oltava vähintään kaksi jatkuvaa jatkuvaa vahvistuspiiriä. Tämän ehdon täyttämiseksi käytännössä sallitaan lujittavien sauvien telakointi päällekkäin. Tässä yhteydessä nivelissä voi olla useita erilaisia:

 • Lappu ilman hitsausta
 • Hitsatut ja mekaaniset liitokset.

Yhdistelmän ensimmäistä versiota käytetään laajalti yksityisissä asunnoissa yksinkertaisen toteutuksen, saatavuuden ja alhaisten materiaalien kustannusten vuoksi. Tässä tapauksessa käytetään yhteistä vahvistusluokkaa A400 AIII. Vahvistuspalkkien päällekkäisyyden kiinnittäminen ilman hitsausta voidaan suorittaa joko neulomalla tai ilman. Toinen vaihtoehto on useimmiten teollisissa asunnoissa.

Rakennussääntöjen ja -määräysten mukaan armatuksen liittäminen päällekkäisyyteen liitoksen ja hitsauksen aikana edellyttää vavat, joiden läpimitta on enintään 40 mm. American Institute of Cement ACI sallii tangot, joiden suurin poikkipinta on 36 mm. Vahvistustangoista, joiden läpimitta ylittää määritetyt arvot, ei ole suositeltavaa käyttää päällekkäisiä liitoksia kokeellisten tietojen puutteen takia.

Rakentamisen sääntelyasiakirjojen mukaan lujituksen päällekkäisyys ei ole päällekkäistä, kun ne sitovat ja hitsaavat suurimmalla kuormitustasolla ja metallitankojen suurimmilla rasituksilla.

Hitsin päällekkäisyys on päällekkäin

Maanrakentamisessa hitsauksen päällekkäisiä vahvikkeita pidetään kalliina iloina, koska A400C- tai A500C-metallivarret ovat korkeita. Ne kuuluvat hitsattuun luokkaan. Tämä lisää merkittävästi materiaalien kustannuksia. Vavat, joilla ei ole "C" -indeksiä, esimerkiksi: yleinen luokka A400 AIII, ei voida hyväksyä, koska metallin kuumennettaessa merkittävästi menettää lujuutensa ja korroosionkestävyytensä.

Jos kuitenkin haluat käyttää hitsatun luokan tankoja (A400C, A500C, B500C), niiden liitokset on hitsattava halkaisijaltaan 4... 5 mm: n elektrodeilla. Hitsauksen pituus ja päällekkäisyys riippuvat käytetyn lujitusluokan tyypistä.

Edellä mainittujen tietojen perusteella voidaan havaita, että käytettäessä terästä B-luokan luokan 400C neulontaan, hitsauksen päällekkäisyyden määrä on 10 halkaisijaltaan hitsatun raudoituksen. Jos varret ovat 12 mm: n varret perustuksen säätökehykselle, sauman pituus on 120 mm, mikä vastaa itse asiassa GOST 14098 ja 10922.

Yhdysvaltojen standardien mukaan hitsattuja ristipäällysteitä ei voida hitsata. Pohjaan kohdistuvat tosiasialliset kuormat voivat aiheuttaa mahdollisia katkoja, molemmat sauvat itse ja niiden liittimet.

Päällekkäiset vahvikkeet parittelun aikana

Tapauksissa, joissa käytetään tavallisia A400 AIII-sauvoja, jotta lasketut voimat voidaan siirtää yhdestä tangosta toiseen, käytetään kytkentämenetelmää ilman hitsausta. Samanaikaisesti lujituksen päällekkäisyys on sidottu erikoisjohdolla. Tällä menetelmällä on omat erityispiirteensä ja sille asetetaan erityisvaatimuksia.

Rebar-limitysvaihtoehdot

Nykyisen SNiP: n mukaan saumojen hitsaamaton kytkentä vahvistuksen aikaansaamiseksi voidaan tehdä jollakin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Profiilien ytimien peittäminen suorilla päillä;
 • Lujitusosan päällekkäisyys suoralla päällä hitsaamalla tai kiinnittämällä poikittaisten sauvien ohitusvaiheen läpi;
 • Kaarevat päät koukkujen, silmukoiden ja jalkojen muodossa.

Neulottuja tällaisia ​​yhdisteitä voi olla profiiloitu vahvistus, jonka halkaisija on jopa 40 millimetriä, vaikka amerikkalainen standardi ACI-318-05 sallii halkaisijaltaan enintään 36 mm sauvat.

Tangot, joissa on sileä profiili, edellyttävät kiertymän vaihtoehtojen käyttöä joko hitsaamalla poikittaista vahviketta tai käyttämällä tangoja koukkuineen ja jaloineen.

Perusvaatimukset päällekkäisten liitäntöjen suorittamiseksi

Vahvisteiden päällekkäisyyksiä käytettäessä on olemassa tiettyjä rakennusdokumentaatiosääntöjä. Ne määrittävät seuraavat parametrit:

 • Vuorauksen tangot;
 • Yhdisteiden sijainti piirteissä betonirakenteen rungossa;
 • Naapurisotojen sijainti suhteessa toisiinsa.

Näiden sääntöjen laskeminen mahdollistaa luotettavien betoniteräsrakenteiden luomisen ja lisää niiden häiriöttömän toiminnan kestoa. Nyt kaikki on yksityiskohtaisempaa.

Missä sijoitetaan päällekkäiset vahvikkeet sidottuna

SNiP ei salli raudoituksen päällekkäisten paikkojen sijoittamista niiden suurimmalle kuormalle. Ei ole suositeltavaa sijoittaa nivelet paikkoihin, joissa terästangot kokevat suurinta stressiä. Kaikki telojen telakointiliitokset ovat parhaiten paikoillaan kuormittamattomiin teräsbetoniosastoihin, joissa rakenne ei ole jännittynyt. Vahvistimen päätyjen uudelleenkäsittelyä varten levitettäessä teipin pohja levitetään paikkoihin, joiden vääntömomentti ja minimi taivutusmomentti ovat vähäisiä.

Jos teknisiä mahdollisuuksia ei ole näiden ehtojen täyttämiseksi, lujitustangojen päällekkäisyyden pituus otetaan huomioon yhdyssaksojen 90 halkaisijan laskennasta.

Mikä on päällekkäisen vahvistuksen määrä sitomisessa

Koska päällekkäiset raudoitustyypit määräytyvät teknisen dokumentaation avulla, liitosliitosten pituus on selkeästi osoitettu siellä. Tässä tapauksessa arvot voivat vaihdella paitsi käytettävien sauvojen halkaisijasta myös myös seuraavista indikaattoreista:

 • Kuorman luonne;
 • Betoni;
 • Teräsrunko;
 • Liitäntäpisteet;
 • Betonimateriaalien nimittäminen (vaakasuorat laatat, palkit tai pystypylväät, pylväät ja kiinteät seinät).

Yhdistä lujitustangot päällekkäisyyksien aikana

Yleensä lujituksen tangon päällekkäisyyden pituus sitomisen aikana määräytyy tangoilla syntyvien voimien vaikutuksesta, betonin tarttumisesta johtuvien voimien vaikutuksesta, jotka vaikuttavat liitoksen koko pituudelle ja voimat, jotka vastustavat vahvistusvavojen ankkurointia.

Perusteellinen kriteeri raudoituksen sisääntulon pituuden määrittämisessä parittelun aikana otetaan halkaisijaltaan.

Jotta lujitustangojen päällekkäisyyksien laskeminen helpottaisi monoliittisen perustuksen voiman rungon sitomista, suosittelemme käyttämään taulukkoa, jossa on ilmoitetut halkaisijan arvot ja niiden syöttöaukko. Lähes kaikki arvot pienennetään 30-kertaisesti käytettävien sauvien halkaisijan mukaan.

Raudoitettujen betonituotteiden kuormituksesta ja käyttötarkoituksesta riippuen sauvanterästen päällekkäisten liitosten pituus muuttuu ylöspäin:

Betonimerkinnästä ja kuorman luonteesta riippuen perustuksen ja muiden raudoitettujen betonielementtien monoliittisen nauhan täyttämiseksi venttiilin ohituksen vähimmäisarvot arvotuksen aikana ovat seuraavat:

Kuinka lujittaa päällekkäisyyksiä

Jotta voimalaitoksen voimakehyksen voimakkuutta voitaisiin lisätä, on erittäin tärkeää sijoittaa lujituksen päällekkäisyydet toisiinsa nähden molemmissa betonirungon tasoissa. SNiP ja ACI suosittelevat liitosten levittämistä niin, että yhdessä osassa ei ole enää 50% uudelleenkäynnistyksistä. Samanaikaisesti erotusmatka, joka on määritelty sääntelyasiakirjoissa, on oltava vähintään 130 prosenttia tangojen telakkaliitännän pituudesta.

Vahvistuspituuksien keskinäinen järjestely betonirungossa

Jos päällekkäisten neulottujen vahvikkeiden keskipisteet ovat määritetyn arvon sisällä, katsotaan, että tangon liitokset sijaitsevat yhdessä osassa.

ACI 318-05: n mukaan telakointiliitosten keskinäisen järjestelyn tulee olla vähintään 61 senttimetriä. Jos etäisyys ei ole havaittavissa, niin betonin monoliittisen alustan muodonmuutoksen todennäköisyys rakennuksen rakentamisen aikana ja sen myöhemmästä toiminnasta aiheutuvista kuormituksista kasvaa.

Päällekkäinen hitsaus

Lujituksen yksittäisten osien liittäminen hitsaamalla yhteen rakenteeseen on monimutkainen tekninen prosessi, jossa on tarpeen seurata tekniikkaa oikein laadukkaiden tulosten saavuttamiseksi. On monia vaihtoehtoja, joilla saavutetaan suuri yhteyskyky tietylle tilaisuudelle. Esimerkiksi lujituksen päällekkäistä hitsausta käytetään, kun on tarpeen jakaa veto- ja puristuskuormat koko pinnalle. Tässä olisi korostettava muutamia perusperiaatteita, joihin tämä menetelmä perustuu. Ensinnäkin päällekkäisyyttä sovelletaan niillä alueilla, joilla jännite on vähiten. Toiseksi, sinun on noudatettava koon tasaista jakautumista. Ihannetapauksessa kaikkien tangojen tulisi olla sama halkaisija. Kolmanneksi, ei ole suositeltavaa käyttää tätä menetelmää, jos rakenteellisten elementtien halkaisija on yli 20 mm.

Päällekkäinen hitsaus

Lujituksen päällekkäisliitos mahdollistaa liitoksen muodostamisen molempien tuotteiden kosketusalueen ympärille. Tämä antaa pyöreän tuen tuotteen käytön aikana. Se voi tasaisesti kuormittaa mistä tahansa suunnasta. Mutta luonnollisen tuen puutteesta johtuen on vielä tappiota. Hitsauksen päällekkäiset liittimet tehdään GOST 14098-91: n mukaan.

Kun nivelet asetetaan paikoille, joissa tuotteet ovat korkeajännitteisiä, ne eivät kestä kantojaan, koska sauma on aina rakenteen heikoin kohta, mikä tahansa laatu. Käytetään pääasiassa manuaalista hitsausta, joka suoritetaan vaakasuorassa asennossa. Se käyttää yhteisiä lajikkeitaan yksinkertaisilla laitteilla, kuten hitsausmuuntajalla, kaasujousella ja valokaarilla, jotka käyttävät suojakaasua. Tätä menetelmää käytetään sekä yksityisellä sektorilla että tuotannossa. Useimmiten se tuottaa metallikehyksiä.

edut

 • Tärkein etu tässä on menetelmän ja rakenteen helppo soveltaminen;
 • Ei ole tarvetta käyttää kehittyneitä laitteita;
 • Lopullinen tuote saa riittävän suuren lujuuden verrattuna muihin liittimien liittämismenetelmiin;
 • Hitsaus voidaan tehdä kotona;
 • Tarvittaessa voit muuttaa tilan paikkaa hitsauksen aikana ilman laadun heikkenemistä.

puutteet

 • Menetelmä on laadultaan huonompi muille hitsattavista hitsausmenetelmistä;
 • Usein tuotteet ovat melko laajoja ja miehittävät suurta aluetta työn aikana.
 • Muita työkaluja on vaikea käyttää.

Vaihtoehtoisia tapoja

Myös hitsiliitoksella on yhteinen sovitus. Täällä käytetään usein neuloa, mikä on yksinkertaisempi ja nopeampi tapa. Tätä yksinkertaistamista käytetään usein yksityisellä alalla, jossa metallirakenteelle ei aseteta raskaita kuormia. Mutta sinun ei pitäisi välittömästi keskittyä tähän menetelmään, sillä kun valitset paremman hitsauksen tai vahvistamisen neulonnan, sinun on otettava huomioon paljon vivahteita.

Venttiililiitos on päällekkäin ilman hitsausta

Laitteet ja materiaalit:

 • Metalliset harjat;
 • Leikkaustyökalu (bulgarialainen tai kaasuleikkuri);
 • Hitsaus kone;
 • elektrodeja;
 • Mittauslaitteet;
 • flux;
 • Henkilökohtaiset suojavarusteet.

tilat

Venttiilin päällekkäisyydet ilman hitsausta liitetään helpommin, koska mitään moodeja ei tarvitse valita. Tässä on päätettävä käytettävän elektrodin nykyisen ja koon parametrit. Elektrodin läpimitta valitaan suhteellisen yksinkertaisesti, koska 5 mm: n raudoitukseen tarvitaan noin 3 mm: n elektrodi, 8-10 mm: n pituudelta on 4 mm: n elektrodi ja yli 5 cm: n vahvikkeelle tarvitset 5 mm kulutusta. Nykyisiä parametrejä on hallittava tarkemmin:

Venttiilin halkaisija, mm

tekniikka

Ensimmäisessä vaiheessa perusmateriaalien valmistelu tapahtuu, koska raudan pinnan puhdistaminen on välttämätöntä likaa, ruostetta, erilaisia ​​räjähtämisiä ja muita asioita, jotka estävät luotettavan yhteyden luomisen. Tämä tehdään mekaanisesti metallisella harjalla. Johtojen kohdalla metalli on hävitettävä loistoon.

Liitosten päällekkäisyyden hitsauksen aikana tulee olla yhtenäinen. Jos kaikki risteykset ovat toistensa kesken yhtä kaukana, rakenteellinen vastus asetettuihin kuormituksiin lisääntyy. Se on velvollinen asettamaan luuranko tulevaa rakennetta ja ottamaan sen kiinni. Tällöin vaaditaan, että mittauslaitteilla mitataan mittasuhteiden oikeellisuus ja jos jokin on väärä, se on tehtävä uudelleen.

Tämän jälkeen siirry suoraan osien hitsaukseen. Ei ole aina mahdollista hitsata jokaista liitintä kerrallaan. Tällöin on tarpeen sijoittaa rakenne pystysuoraan asentoon, mikä aiheuttaa joitain haittoja tai kypsää yhteen paikkaan, mutta vain yksi puoli on käytettävissä.

Hitsaaminen vaakasuorassa asennossa osoittautuu aina paremmaksi. "

Asiantuntijat suosittelevat sauman tekemistä kahdessa passissa. Yläosassa on kipinöity ensimmäistä kertaa. Sitten rakenne käännetään ja kuumennetaan vastapäätä, samassa asennossa. Viimeisessä vaiheessa on tarpeen poistaa kuona ja tarkistaa saadun yhdisteen laatu. Tämän jälkeen voit aloittaa maalaus ja muut käsittelymenetelmät.

Mökki ja talo

Venttiililiitäntä ilman esijännitystä

Perusta ihanteellinen vahvistaminen on jatkuvan jatkuvan vahvistusreunan vahvistaminen. Rakennuksen monoliittirakenteen ulkoreunan palkkien (perustusten) vähintään kahden jatkuvan vahvistuskuvan (tai 1/6 kaikkien ääriviivojen mutta vähintään 2) läsnäolon esiintymisestä on esitetty kohdassa 7.13.2.2. ACI 318-05 "Rakenteellinen rehellisyys". Tällainen saumaton liitos voidaan aikaansaada kaarihitsaamalla tai käyttämällä liitosta ruuviliitoksilla.

Käytännön kesärakennuksessa tämä vaatimus on mahdollista täyttää vain ostamalla hitsatun luokan A400C tai A500C varusteet. Ankkuri hitsataan halkaisijaltaan 4-5 mm elektrodeilla. Tangojen päällekkäisyys hitsaussaumalla A500C on 10 halkaisijaltaan hitsattua palkkia [lausekkeen 6.4.4 "Rakennusten monoliittirakenteiden vahvistaminen" (Moskova 2009)]. Hitsatut liittimet valmistetaan GOST 14098: n ja GOST 10922: n mukaisesti.

Toisin sanoen, jotta hitsatut palkit, joiden läpimitta on 14 mm, oikein hitsataan, tangojen päällekkäisyys on asetettava 140 mm: iin. Myös vahvistuspalkkien liitoksen kiinteä lujuus voidaan tarvittaessa liittää puristusliitoksilla tai ruuvi- kytkimillä. Käytettäessä kierteiden liitäntöjen liittimiin kytkentäliitoksen tukikapasiteetin on oltava sama kuin vetotankoilla (vastaavasti jännityksessä tai puristuksessa). Kun kytkentöjä käytetään kierteisiin, on varmistettava kytkennöiden vaadittava kiristys, jotta kierteet eivät pääse pelaamaan.

Taulukko numero 49. Suositellut hitsauspituudet vahvistushitsaukselle *

Hitsauksen pituus hitsattavan raudan halkaisijassa

* Suositeltavat arvot metallituotteiden toimittaja OAO Inpromin ja Rostovin valtion rakentamisen yliopiston mukaan (Rostov-on-Don, 2010). Tavanomaista lujuusluokkaa А400 А-III (Venäjän tavallisinta vahvistusluokkaa) ei saa hitsata. Mitä tässä tapauksessa olisi tehtävä, jotta varmistetaan laskettujen voimien siirtäminen jännitteestä jännittyneeltä vahvistuslevystä? Tätä varten on erityisiä tapoja liittää vahvistus ilman hitsausta: tavanomaisten koukkujen tai jalkojen käyttäminen (lujitustangojen päiden taivutustyypit). Puhumme näistä ja muista liittimien liittämisen tavoista ilman hitsaamista alla.

Lopeta hakata! Käytettäessä tavanomaista ei-hitsattua vahviketta ilman vahvistusta "C" (A400C), hitsauksen vahvistaminen ei ole sallittua. Tavanomainen, ei-hitsattava vahvistus A400 suuresti menettää lujuutensa kuumennettaessa. American Institute of Concrete ACI 318-05 (lauseke 7.5.4) standardit kieltävät minkä tahansa lujituksen hitsausprofiileja, koska sauvojen kuormitukset ovat mahdollisia. BCH 37-96: n kotitalouksien rakentamisstandardit sallivat venttiiliristeiden sähkökaaren hitsauksen vain nimellisläpimitaltaan 25 mm.

Ei-hitsattu liitäntä

Vahvistuspalkkien päällekkäisyys on tehtävä pituudeltaan, joka varmistaa laskettujen voimien siirtämisen yhdestä sauvasta toiseen. Työskentelyvahvistimen liitokset, jotka on liitetty työsuuntaan ilman päällekkäistä hitsausta, on oltava ohituspituus (päällekkäisyys), joka on vähintään SNiP 52-01-2003: n vaatimus, josta keskustelemme alla.

Betoni- ja betoniteräsrakenteiden käsikirja, joka on valmistettu raskaasta betonista, jossa ei ole esijännitysvahvistusta SP 52-101-2003: lle [lauseke 5.37], määrittelee jaksollisen kierrosprofiilin lujitustangojen mahdolliset liitokset hitsaamalla työtangot:

 • joiden profiilien suorat päät ovat;
 • joissa on suorat varren saumat, joissa on poikittaisia ​​sauvoja hitsaamalla tai asennettaessa päällekkäisyyden pituutta;
 • kaareutuu päihin (koukut, jalat, silmukat);

Tällaisia ​​venttiililiitäntöjä voidaan käyttää venttiileihin, joiden nimellishalkaisija on enintään 40 mm. Sileään vetojouseen (jota ei suositella perusraudoituksen käyttöä varten) mahdolliset vaihtoehdot ovat koukut, silmukat, hitsatut poikittaiset sauvat tai erityiset ankkurilaitteet.

Päällekkäiset vahvikkeet (suora ankkurointi)

Lujituksen päällekkäisyys on maanrakennuksen yleisimpi vaihtoehto, koska sen toteutus on helppoa. On kuitenkin olemassa useita vaatimuksia, jotka on täytettävä kytkettävien venttiilien oikean toiminnan varmistamiseksi. Lujituksen päällekkäisyydet sallitaan enintään 36 mm: n halkaisijaltaan lujitetuille lujitemuodoille (ACI 318-05 kohta 12.14.21.1) tai 40 mm: n [8.3.27 kohta SP 52-101-2003]. Tämä rajoitus johtuu kokeellisten tietojen puutteesta päällekkäisillä nivelillä suurien halkaisijoiden vahvistamiseksi. Armeijan liitäntää ei saa sijoittaa keskitetysti kuormitettaviin paikkoihin eikä suurimmissa paikoissa. Vahvistuksen päällekkäisyyteen voidaan tehdä joukko sauvoja, joissa on tai ei ole neulontankaa. Taloudellisuuden näkökulmasta (raudoituksen päällekkäisyyksien päällekkäisyys jopa 27%) ja rakennusten turvallisuuden (betonien määrän rajoittaminen nivelissä) on suositeltavaa yhdistää venttiilit, joiden läpimitta on yli 25 mm mekaanisesti (ruuviliitokset tai painekytkimet). Vapaan päällekkäisliitoksen tapauksessa pystysuoran ja vaakasuoran päällekkäisten lujitustangojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 25 mm tai 1 halkaisijan halkaisija, jos raudoituksen halkaisija on yli 25 mm betonin vapaan tunkeutumisen varmistamiseksi. Maksimaalisen etäisyyden etäisyydellä pohjalevyn leveydestä telakoitujen vapaiden päällekkäisten sauvojen välillä ei saa olla korkeintaan 8 halkaisijaltaan vahvistettuja sauvoja [R611.7.1.4 IBC 2003]. Jos tangot on kytketty lankayhteyteen, niiden välinen etäisyys määräytyy vain jaksollisen profiilin ulkonemien korkeuden mukaan ja ne voidaan ottaa nollaksi.

Samaan aikaan telakoitujen lujitustangojen välinen maksimipituus ei saa olla suurempi kuin 4 halkaisijaltaan mitattavia palkkeja [rakennussuunnitelma "Monoliittirakenteiden vahvistaminen betonirakenteiden vahvistaminen" (Moskova 2009)]. Vahvistustankojen vierekkäisten parien välisten etäisyyksien välisen etäisyyden (betonielementin leveyden yli) on oltava vähintään 2 halkaisijaltaan vähintään 30 mm.

Kaavio № 23. Vahvistustankojen liittäminen päällekkäin ilman hitsausta

Tyypit päällekkäisvahvistus ja liitäntävaatimukset

Teräsbetonituotteiden valmistus edellyttää metallikehysten luomista. Ne ovat tiettyjä "luurankoja", esimerkiksi kaistaleita tai betonipylväitä. Vahvistusta voidaan tehdä eri halkaisijoilla ja teräksillä.

Ne liittyvät toisiinsa tietyillä tavoilla:

 1. Mekaaninen pudotusmenetelmä
 2. Hitsattu päinvastainen versio;
 3. Liitokset, jotka on tehty päällekkäin ilman hitsausta.

Näitä yhteysmenetelmiä kuvataan alla yksityiskohtaisemmin.

Päällekkäiset sovitustyypit

"Ompelu" päällekkäislujitus vaatii useiden materiaalien ja asennusohjeiden noudattamista:

 1. Tätä menetelmää varten poikkileikkaukseltaan enintään 0,4 cm: n vahvikkeet ovat sopivia. Tämä johtuu siitä, että suuremmalle halkaisijalle ei suoritettu kestävyyttä.
 2. Ylimääräisiä etäisyyksiä on noudatettava.
 3. On tarpeen laskea oikein kierroksen pituus.

Lappu ilman hitsausta

Tämä metalli-tangojen liittämismenetelmä on yleisimpi yksityisten talojen perustusten rakentamiseksi.

Se on kiistämätön etu:

 • Työn helppous;
 • Tarvittavien sidosmateriaalien saatavuus;
 • Alhainen hinta.

Neulontankoja varten käytettiin erityistä neulontankaa. Voit myös tehdä "ompeleet" ja ilman sitä.

Kun neulotaan kierrosta ilman hitsausta, käytä yhtä tapaa:

Hitsatut ja mekaaniset liitokset

Mekaanisella kiinnityslaitteella on useita etuja:

 1. Työ ei vaadi paljon aikaa, ja se on myös niin yksinkertaista kuin mahdollista.
 2. Aineiston kulutus on paljon vähemmän. Jos verrataan sitä päällekkäisyyteen, jopa 30% tai enemmän materiaaleja menetetään ylityksille.
 3. Mekaanisesti koottu runko on vankka ja siksi luotettava.
 4. Rakenne voidaan rakentaa missä tahansa sääolosuhteissa, jolloin voit käyttää aikaa järkevämmin eikä odota, kun sade jatkuu.
 5. Kaikki halkaisijan tangot sopivat mekaaniseen liittämiseen, koska hydraulisessa puristimessa on irrotettavia muotteja.

Jotta pystyt yhdistämään mekaanisesti vahvistuspalkit, sinun on valmisteltava:

 • Hydraulinen puristin;
 • Puristetut ja kierteiset liittimet.
 1. Kytkin asetetaan yhden oksan päähän. Se on paine, joka on kiinnitetty sauvaan. Sama koskee toista sauvaa.
 2. Liitäntäkytkinten avulla lujitustangot kytketään.

Hitsaaminen voidaan suorittaa useilla hitsaussaumoilla:

 • pidennetty;
 • monikerroksinen;
 • piste;
 • Pakotettu ompelu.

Yhteysvaatimukset

Tasojen "ompeleminen" päällekkäiset asettavat joitain vaatimuksia, jotka liittyvät:

 1. Tangojen vuorauksen pituus.
 2. Metallirungon asennot betonissa.
 3. Ylityspaikat suhteessa toisiinsa.
Näiden vaatimusten takia ja paitsi, saat luotettavasti luotettavan vahvistusmallin.

Hitsausliitos

Hitsaustyö sallitaan vain ammattilaisille. Ne, jotka kykenevät asettamaan hitsaussaumoja laadullisesti, ja koko rakenne on vahva eikä se murtaudu betonirakenteen painon alle.

Hitsaustarpeet:

 • Monikerroksinen sauma suoritetaan käyttämällä yhtä elektrodia. Sauma asetetaan vaiheittain: ensinnäkin toisaalta on tarpeen asettaa sauma toiselle puolelle.
 • Pakotettu sauma edellyttää venttiilien käyttöä, joiden läpimitta on 1,4 cm - 40 cm. Tuotteet on koottu johtimiin, koska ne ovat paremmin vierekkäin.
 • Pienet tai keskisuuret hiiliteräkset eivät sovi pistehitsaukseen. Tämä selittyy sillä, että hitsaamalla putkistimien kohtaamiskohtien kohdalla lämpöä poistetaan nopeasti, minkä seurauksena jäähdytetty metalli muuttuu hauraaksi.

Viskoosinen yhdiste

SNiP: n normien mukaan saumojen liittäminen erityisen raskaan kuormituksen kohteisiin kiinnitysmenetelmällä ei ole sallittua. Liitokset ovat parhaimmillaan, kun kuormitus konkreettisesta ratkaisusta ja seinistä tulevaisuudessa on vähäistä.

Lisäksi ohituksia tehdään silloin, kun ei ole odotettavissa taivutuksia. Jos näitä ehtoja ei aina voida tehdä, ohitus tehdään niin kauan kuin mahdollista, jopa 90 halkaisijaltaan yhdistettyjä sauvoja. Esimerkiksi tangon halkaisija on 36 mm, mikä tarkoittaa 90 * 36 mm = 3240 mm tai 324 cm tai 3,24 m.

Päällekkäisyyden pituus

Ylimahdollisuus riippuu seuraavista indikaattoreista:

 1. Käytettyjen betoniterästen halkaisija. On olemassa erityisiä yhteenvetotaulukoita, jotka ilmaisevat, mitkä päällekkäisyydet koskevat yhtä tai toista sauvan halkaisijaa. Yleensä kannattaa huomata, että läpimittaa tulisi nostaa noin 30 kertaa. Esimerkiksi sauvan halkaisija on 10 mm, ohituksen tulee olla 30 halkaisijaltaan. On selvää, että päällekkäisyyksien määrä on 300 mm tai 30 cm.
 2. Käytetty betonimerkki. Mitä korkeampi betonipitoisuus, sitä pienempi päällekkäisyys on tarpeen myös palkkien halkaisijasta huolimatta. Mutta se riippuu myös siitä, mitä betonia käytetään rakentamiseen, puristettavaksi tai venytetyksi. Viimeisen päällekkäisyyden vuoksi tarvitset hieman enemmän.
 3. Teräs, joka on valmistettu sauvoista.
 4. Vastauspisteet.
Lisäksi ohituksen pituuden määrittäminen riippuu betonituotteen käyttämisestä, koska se voi olla joko pylväs tai pohja. Näiden kahden betonityypin kuorma on täysin erilainen.

Miten sijoittaa yhteydet

Jotta tuleva betonituotteen lujuus kestää raskaita kuormituksia, on tarpeen sijoittaa sijoitukset oikein rakennuksen tasoihin. Telakointiliitosten tulee olla vähintään 0,6 metrin etäisyydellä. Ihanteellisesti etäisyyden tulisi olla 1,5 ohituspituutta.

Siten vahvistukseen on olemassa kolme perusmuotoa. Jokaisella niistä on etuja ja haittoja. Mutta kaikki ne ovat yhtä turvallisia rakenteiden asennukseen, jos asennustekniikkaa noudatetaan asianmukaisesti.

Kuinka asiantuntevasti tehdä päällekkäisiä vahvikkeita neulomisessa ja hitsauksessa

Terästangojen, vahvistusnauhojen, monilla on luonnollinen kysymys: miten päällekkäinen vahvistus toimii oikein ja kuinka kauan. Loppujen lopuksi metallisen tehon kehyksen oikea kokoaminen estää monoliittisen betonirakenteen muodonmuutoksen ja tuhoutumisen siihen vaikuttavista kuormista ja lisää sen häiriöttömää elämää. Mitkä ovat teknisten ominaisuuksien pommisuoran suorituskyvyn, pidämme tässä artikkelissa.

Päällekkäiset sovitustyypit

SNiP: n vaatimusten mukaisesti betonipohjassa on oltava vähintään kaksi jatkuvaa jatkuvaa vahvistuspiiriä. Tämän ehdon täyttämiseksi käytännössä sallitaan lujittavien sauvien telakointi päällekkäin. Tässä yhteydessä nivelissä voi olla useita erilaisia:

 • Lappu ilman hitsausta
 • Hitsatut ja mekaaniset liitokset.

Yhdistelmän ensimmäistä versiota käytetään laajalti yksityisissä asunnoissa yksinkertaisen toteutuksen, saatavuuden ja alhaisten materiaalien kustannusten vuoksi. Tässä tapauksessa käytetään yhteistä vahvistusluokkaa A400 AIII. Vahvistuspalkkien päällekkäisyyden kiinnittäminen ilman hitsausta voidaan suorittaa joko neulomalla tai ilman. Toinen vaihtoehto on useimmiten teollisissa asunnoissa.

Rakennussääntöjen ja -määräysten mukaan armatuksen liittäminen päällekkäisyyteen liitoksen ja hitsauksen aikana edellyttää vavat, joiden läpimitta on enintään 40 mm. American Institute of Cement ACI sallii tangot, joiden suurin poikkipinta on 36 mm. Vahvistustangoista, joiden läpimitta ylittää määritetyt arvot, ei ole suositeltavaa käyttää päällekkäisiä liitoksia kokeellisten tietojen puutteen takia.

Rakentamisen sääntelyasiakirjojen mukaan lujituksen päällekkäisyys ei ole päällekkäistä, kun ne sitovat ja hitsaavat suurimmalla kuormitustasolla ja metallitankojen suurimmilla rasituksilla.

Hitsin päällekkäisyys on päällekkäin

Maanrakentamisessa hitsauksen päällekkäisiä vahvikkeita pidetään kalliina iloina, koska A400C- tai A500C-metallivarret ovat korkeita. Ne kuuluvat hitsattuun luokkaan. Tämä lisää merkittävästi materiaalien kustannuksia. Vavat, joilla ei ole "C" -indeksiä, esimerkiksi: yleinen luokka A400 AIII, ei voida hyväksyä, koska metallin kuumennettaessa merkittävästi menettää lujuutensa ja korroosionkestävyytensä.

Jos kuitenkin haluat käyttää hitsatun luokan tankoja (A400C, A500C, B500C), niiden liitokset on hitsattava halkaisijaltaan 4... 5 mm: n elektrodeilla. Hitsauksen pituus ja päällekkäisyys riippuvat käytetyn lujitusluokan tyypistä.

Ankkuroinnin päällekkäisyys liitoksen yhteydessä - SNiP: n mukaisen yhteyden normit

Vahvistaminen on olennainen osa kaikkien monoliittirakenteiden laitetta, johon kestävä ja luotettava tuleva rakenne riippuu. Prosessi on luoda metallivahvikehykset. Se asetetaan muottiin ja täytetään betonilla. Tämän kehyksen luomiseksi ne turvautuvat neulomiseen tai hitsaukseen. Samalla oikealla lasketulla vahvistuksella on keskeinen rooli sitoutumisessa. Jos se ei riitä, yhteys ei ole tarpeeksi vahva, mikä vaikuttaa suorituskykyyn. Siksi on tärkeää selvittää, mitä tehdä päällekkäisyydestä parittelun aikana.

Yhdisteiden tyypit

Rakennusten koodeja ja sääntöjä (SNiP), nimittäin 8.3.26 kohta SP 52-101-2003, on kaksi pääasiallista tapaa kiinnityslaitteiden kiinnittämiseen. Siinä sanotaan, että tangon liitäntä voidaan suorittaa seuraavilla telakointityypeillä:

 1. Vahvistustankojen kiinnitys ilman hitsausta, päällekkäisyydet.
  • päällekkäisiä osia, joissa on taivut päissä (silmukat, kielekkeet, koukut), vain sileitä sauvoja käytetään vain silmukoita ja koukkuja;
  • jotka on sovitettu jaksollisen profiilin vahvojen sauvojen suorilla päihin;
  • päällekkäin suorat päät lujitustangoilla kiinnittämällä poikittainen tyyppi.
 2. Mekaaniset ja hitsatut liitokset.
  • hitsauskoneella;
  • ammattimaisen mekaanisen yksikön avulla.


SNiP: n vaatimukset viittaavat siihen, että betonipohja vaatii vähintään kahden erottamattoman vahvistuskehyksen asentamisen. Ne valmistetaan lukitsemalla sauvat päällekkäin. Yksityistä majoitusta varten tätä menetelmää käytetään useimmiten. Tämä johtuu siitä, että se on kohtuuhintaista ja halpaa. Jopa aloittelija voi huolehtia kehyksen luomisesta, koska tangot ja pehmeä neulelanka ovat tarpeen. Ei tarvitse olla hitsaaja ja kalliita laitteita. Ja teollisessa tuotannossa, yleisin hitsausmenetelmä.

Kiinnitä huomiota! Kohta 8.3.27 todetaan, että liitososat ovat päällekkäin lujittamatta ilman hitsausta, käytetään tangot, joiden työosuus on enintään 40 mm. Paikkoja, joissa maksimikuorma ei saa olla kiinnitetty päällekkäin, viskoosiin tai hitsaamalla.

Sauvojen liittäminen hitsaamalla

Tangojen päällekkäisyyttä hitsausmenetelmällä käytetään yksinomaan A400C- ja A500C-venttiileillä. Vain näitä merkkejä pidetään hitsautuneina. Tämä vaikuttaa tuotteiden kulutukseen, joka on tavallista korkeampi. Yksi yleisistä luokista on A400-luokka. Liitostuotteita ei kuitenkaan voida hyväksyä. Kuumennettaessa materiaali tulee vähemmän kestäväksi ja menettää korroosionkestävyytensä.

Paikoissa, joissa on vahvistuksen päällekkäisyyttä, hitsaus on kielletty huolimatta tangon luokasta. Miksi? Jos uskotte ulkomaisia ​​lähteitä, on todennäköisempää risteyksen puhkeaminen, jos raskaat kuormat vaikuttavat siihen. Venäjän sääntöjen osalta lausunto on seuraava: sallitaan käyttää sähkökaaren hitsausta liittymiseen, jos halkaisijoiden koko ei ole yli 25 mm.

Se on tärkeää! Hitsauksen pituus riippuu suoraan tangon luokasta ja sen halkaisijasta. Käytä elektrodeja, joiden poikkileikkaus on 4-5 mm. GOST 14098: ssä ja 10922: ssä säädetyt vaatimukset edellyttävät, että on mahdollista peittää päällekkäin hitsausta, jonka pituus on alle 10 halkaisijaltaan lujittavaa palkkia.

Telakointivälineiden kiinnitysmenetelmät

Tämä on helpoin tapa tarjota kestävä runkorakenne. Tätä työtä varten käytetään suosituinta tangotyyppiä, nimittäin A400 AIII. Vahvistuksen päällekkäisyyden liittäminen ilman hitsausta suoritetaan sitovalla langalla. Tällöin kaksi tankoa kiinnitetään toisiinsa ja sidotaan toisiinsa useilla paikoilla langalla. Kuten yllä mainittiin, SNiP: n mukaan on olemassa 3 vaihtoehtoa lujittavien sauvien kiinnittämiseksi viskoosiin. Kiinnitys jaksollisen profiilin suorilla päillä, kiinnitys suoratyyppisellä poikittaistyypillä sekä osien käyttö kaarteineen päissä.

Jotta lujituksen tangot voidaan liittää päällekkäin joka tapauksessa Näille yhdisteille on olemassa useita vaatimuksia, jotta ne eivät tule koko rakennelman heikoksi pisteeksi. Ja kohta ei ole vain päällekkäisyyden pituuden, vaan myös muiden hetkien kanssa.

Tärkeät vivahteet ja vaatimukset viskoosiselle liimaukselle

Vaikka liitosjohdoiden käyttö vaijeriin on helpompaa kuin liittää ne hitsauskoneeseen, sitä ei voida kutsua yksinkertaiseksi. Kuten mikä tahansa työ, prosessi edellyttää sääntöjen ja suositusten tiukkaa noudattamista. Vain silloin voimme sanoa, että monoliittisen rakenteen vahvistaminen on oikea. Koska kytkentä liittyy vahvistamiseen päällekkäisyydellä, on kiinnitettävä huomiota seuraaviin parametreihin:

 • sauvan pituus;
 • risteyksen sijainti rakenteessa ja sen piirteissä;
 • koska päällekkäisyydet sijaitsevat toisistaan.

Mainitsimme, että on mahdotonta sekoittaa runkorakenteella tehtyä liitosta, jolla on suurempi kuormitusaste ja stressi. Näihin alueisiin kuuluvat rakennuksen kulmat. On selvää, että sinun on laskettava oikein paikat yhteyksistä. Heidän sijainninsa pitäisi olla betoniteräsrakenteissa, joissa kuormaa ei ole, tai se on vähäistä. Mitä tehdä, jos teknisesti ei ole mahdollista noudattaa tätä vaatimusta? Tällöin sauvojen päällekkäisyyden koko riippuu siitä, kuinka monta halkaisijaa vahvistus on. Kaava on seuraava: liitoksen koko on yhtä suuri kuin 90 halkaisijaltaan käytettyjä tangkoja. Esimerkiksi jos käytetään Ø20 mm: n raudoitusta, suuren kuormituksen omaavan osan päällekkäisyyden koko on 1800 mm.

Tekniset standardit säätävät kuitenkin selvästi tällaisten yhdisteiden kokoa. Ylimahdollisuus ei riipu pelkästään sauvojen halkaisijasta vaan myös muille kriteereille:

 • käytettävien liitososien luokka;
 • mikä betonimerkki käytettiin betonin kaatamiseen;
 • mitä käytetään betoniteräksen;
 • kuormitusaste.

Päällekkäisyys eri olosuhteissa

Joten mikä on päällekkäinen vahvistaminen sitomisessa? Mitkä ovat tarkat tiedot? Aloitetaan tarkastelemalla esimerkkejä. Ensimmäinen tekijä, johon päällekkäisyys riippuu, on tangon halkaisija. Seuraavaa kuvioa noudatetaan: mitä suurempi raudoituksen halkaisija on suurempi, sitä suurempi limitys tulee. Esimerkiksi jos käytetään 6 mm halkaisijaltaan asennettua armoa, suositeltu päällekkäisyys on 250 mm. Tämä ei tarkoita sitä, että sauvojen, joiden poikkileikkaus on 10 mm, on sama. Yleensä käytetään 30-40 kertaa vahvistusleikkausta.

Joten tehtävän yksinkertaistamiseksi käytämme erityistä taulukkoa, jossa ilmoitetaan, mitä päällekkäisyyttä käytetään eri halkaisijoille.