Sp 7013330 2012

KÄSITTELY JA SUOJAUSRAKENTEET

Kantavat ja erottavat rakenteet

Johdanto Päivämäärä 2013-07-01

esipuhe

1 TOIMITTAJAT - CJSC "TSNIIPSK im.Melnikov"; JSC NITS -laitosten rakentaminen: NIIZHB, joka on nimitetty A.A. Gvozdyevin ja TsNIISK: n nimellä V. Kucherenko, Keraamisten seinämateriaalien valmistajien liitto, Silikaattien valmistajien liitto, Siperian liittovaltion yliopisto

2 JOHDANTO teknisen standardointikomitean TC 465 "Rakentaminen"

3 VALMISTELUT URBANIN POLITIIKAN HALLINNOINNON HYVÄKSYMISESTÄ

5 Liittovaltion teknisen sääntelyn ja metrologian virasto (Rosstandart) rekisteröi. Yhteisyrityksen uudistaminen 70.13330.2011 "SNiP 3.03.01-87 Laakeri- ja sulkemisrakenteet"

Tietokannan valmistajan tekemät muutokset N 1, 3

esittely


Nämä säännöt, joiden tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua ja asennustyöt, kestävyyttä ja luotettavuutta rakennusten ja rakenteiden sekä ihmisten turvallisuutta työmaalla, varallisuuden säilyttäminen mukaisesti liittovaltion lain 30. joulukuuta 2009 N 384-FZ "Technical rakennusten ja rakenteiden turvallisuutta koskevat määräykset ", mikä lisää sääntelyvaatimusten yhdenmukaistamisen tasoa eurooppalaisten ja kansainvälisten sääntelyasiakirjojen kanssa; suorituskyvyn ja arviointimenetelmien määrittämisessä käytettävien yhteisten menetelmien soveltaminen.

1 Soveltamisala

1.1 Tätä sääntöä sovelletaan yritystoiminnan, rakennusten ja rakenteiden rakentamisen ja jälleenrakennuksen aikana suoritettujen töiden tuottamiseen ja hyväksymiseen kaikilla kansantalouden sektoreilla:

1.2 Erityisrakenteiden - maanteiden, siltojen, putkien, terästankkien ja kaasujen haltijoiden, tunneleiden, metrojen, lentopaikkojen, vesikäyttöisten maanparannusten ja muiden rakenteiden, sekä rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa perämoottorilla ja maaperällä, työmaalla ja seismisilla alueilla lisäksi noudatettava asiaa koskevien sääntelyasiakirjojen vaatimuksia.

2 Normatiiviset viitteet

2.1 Tässä säännössä käytetään viittauksia seuraaviin sääntelyasiakirjoihin:

GOST 8736-2014 Hiekka rakennustöihin. Tekniset olosuhteet

GOST 14098-2014 Hitsatun raudoituksen ja suljettujen betoniteräsrakenteiden liitokset. Tyypit, mallit ja koot

GOST 22690-88 Betonit. Vahvuuden määrittäminen mekaanisilla menetel- millä, jotka eivät ole tuhoisat

GOST 26644-85 Kiven ja hiekka betonista valmistettujen lämpövoimaloiden kuonista. Tekniset olosuhteet

GOST R 53697-2009 Rikkoutumaton valvonta. Perusehdot ja määritelmät

SP 48.13330.2011 "Rakentamisohjeet ja määräykset 12-01-2004 Rakentamisen organisaatio"


Huomaa - Käytettäessä tätä sääntöä on suositeltavaa tarkistaa vertailustandardien vaikutus julkisessa tiedotusjärjestelmässä - Venäjän federaation kansallisten viranomaisten virallisella verkkosivustolla Internetin standardoinnista tai vuosittain julkaistusta tietosivusta "National Standards", joka julkaistaan ​​kuluvan vuoden tammikuun 1. päivästä alkaen., ja kuluvan vuoden aikana julkaistujen kuukausittaisten julkaistujen informaatiomerkkien mukaan. Jos viiteasiakirja korvataan (muutetaan), käytä tätä sääntöä noudattaen korvaava (muutettu) asiakirja. Jos viiteasiakirja peruutetaan korvaamatta sitä, siihen viitataan siinä osassa, joka ei vaikuta tähän viittaukseen.

3 Yleiset vaatimukset

3.1 Rakennusten ja rakennelmien rakennustöiden, rakennustyömaan ja työpaikkojen rakentamisen teosten järjestämisen ja toteutuksen on täytettävä [8] ja [9].

3.2 Rakennustyömailla tehtävien töiden organisointi ja tuotanto on suoritettava Venäjän federaation lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti [11], [12].

3.3 Teokset on toteutettava rakennusurakan (CPD) mukaisen hankkeen mukaisesti, joka yhdessä yleisten vaatimusten kanssa sisältäisi: rakenteiden asentamisen järjestyksen; toimenpiteet, joilla varmistetaan laitoksen tarvittava tarkkuus; rakenteiden tilamuuttamattomuus niiden esikokoonpanossa ja asennuksessa suunnitteluasennossa; rakenteiden ja rakennusosien (rakenne) osuuden rakentamisen prosessissa; rakenteiden laajentumisen aste ja turvalliset työolot.

3.4 Rakennustyömaalla on oltava aidattu GOST 23407: n vaatimusten mukaisesti, ja siinä on oltava GOST R 12.4.026 -standardin mukaiset turvamerkit ja vakiomuodon merkinnät. Työpaikat, työkohteet, työpisteet, ajoreitit ja niiden lähestymistavat pimeässä tulisi valaista GOST 12.1.046: n vaatimusten mukaisesti.

3.5 Rakennus- ja asennustöitä koskevat tiedot on kirjattava päivittäin rakennusteknisten rakenteiden asennukseen (liite A), hitsaustöihin (lisäys B), hitsattujen liitosten korroosiosuojaukseen (lisäys C), kokoonpanojen liitosten ja kokoonpanojen monoliitosta (liite D) (liite D), betonityöpalkki (liite F) ja kiinnittää myös asentoaan geodeettisiin johtosekvioihin, kun rakenteet asennetaan. Rakentamisen ja asennustyön laatu on varmistettava valmistelevien ja pääurakoiden teknisten prosessien nykyisen valvonnan sekä työn hyväksymisen yhteydessä. Tekniikkaprosessien nykyisen valvonnan tulosten mukaan laaditaan piilotettujen teosten tarkastustodistukset.

3.6 Rakenteiden, tuotteiden ja materiaalien, joita käytetään betonin, betoniteräksen, teräs-, puu- ja muurausrakenteiden rakentamiseen, on täytettävä asiaa koskevien standardien, sääntöjen ja työpiirustusten vaatimukset.

3.7 Rakenteiden (tuotteiden) kuljetus ja tilapäinen varastointi asennusalueella olisi suoritettava näiden rakenteiden (tuotteiden) valtion vaatimusten mukaisesti, ja standardoimattomien rakenteiden (tuotteiden) osalta on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

3,8 Julkisivuverhous ja katto rakenne ofakturennoy ja muiden viimeistely, ohutseinäisiä osia galvanoitu kantavat rakenteet, laitteisto kohdetta ja tukemalla ja liitti rakenteita, liittimet julkisivut ja katot, eristys ja höyrysulun materiaalien tulisi pitää lämmittämättömään varasto, jossa on kiinteä lattia.

Rakenteiden, verhouslevyjen ja osastojen varastointi varastossa on pakattu 10 cm: n paksuisille puupalkkeille, joiden askel on 0,5 m. Varaston tulee olla suljettu, kuiva ja kova lattia.

3.9 Varastotilojen rakenteet on lajiteltava tehtäväksi ja pinottaen ottaen huomioon asennuksen järjestys.

3.10 Kuitujen rakenteita ei saa siirtää.

3.11 Puurakenteiden säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana on käytettävä varastolaitteita (säilytyslaitteita, kiinnittimiä, säiliöitä, pehmeitä viivoja) asennettaessa tukipisteisiin ja rakenteiden kosketukseen pehmeiden tyynyjen ja pinnoitteiden metallisilla osilla. Rakenteet on säilytettävä katoksen alla suojatakseen niitä auringon säteilyaltistuksen, vaihtoehtoisen kostutuksen ja kuivumisen varalta.

3.12 Esivalmistetut rakenteet olisi asennettava pääsääntöisesti ajoneuvoilta tai konsolidointiasemilta.

3.13 Ennen kunkin kiinnitysosan nostamista on tarkistettava:

3.14 Kiinnitetyt elementit tulee kiinnittää työpiirustuksissa esitettyihin paikkoihin ja ne on nostettava ja toimitettava asennuspaikalle asennuksen lähellä. Jos hiontapaikkoja on tarpeen muuttaa, ne on sovitettava yhteen organisaation kanssa - työpiirustusten kehittäjä.

Suurennettujen litteiden ja tilalohkojen hiontakuvioiden tulisi varmistaa niiden lujuus, vakaus ja geometristen ulottuvuuksien ja muotojen muuttumattomuus nostettaessa.

3.15 Asennetut elementit tulee nostaa tasaisesti, jyristämättä, liikkumalla ja pyörimällä, yleensä viivästysten avulla. Nostettaessa pystysuoraan järjestettyjä rakenteita, käytä yhtä viivettä, vaakasuuntaisia ​​elementtejä ja lohkoja - vähintään kaksi.

3.16 Kiinnitysosien asennuksessa tulee olla:

3.17 Rakenteet on asennettava suunnitteluasentoon hyväksyttyjen ohjeiden mukaan (riskit, tapit, pysäytykset, kasvot jne.).

3.18 Asennettavat kiinnityselementit on kiinnitettävä tiukasti ennen leikkaamista.

3.19 Asennetun elementin säätämisen ja luotettavan (tilapäisen tai projektin) kiinnittämisen loppuun saakka ei saa levätä päällekkäin rakennettujen rakenteiden päälle, ellei tällainen tuki ole CPD: n edellyttämä.

3,20 puuttuessa rustusten erityisiä vaatimuksia toleranssit kohdistuskohteita (kasvot tai naarmuja) asennuksen aikana elementtisopimusvalmistajansa, sekä poikkeamia suunniteltuun asentoon valmis kokoonpano (erektio) rakenteita ei saa ylittää arvoja asianomaisissa kohdissa tämän sääntöjä.

3.21 Asennettujen rakenteiden käyttäminen niihin kiinnittämiseen on sallittua vain lastauslaitteiden, irrotusyksiköiden ja muiden nostolaitteiden yhteydessä, jos se on tarpeen, ja se on sovitettava tarvittaessa organisaation kanssa, joka on suorittanut rakenteiden työpiirustukset.

3.22 Rakennusten (rakenteiden) asentaminen tulisi lähtökohtaisesti aloittaa tilastollisesti stabiililta osilta: solukko, jäykistysytimet jne.

3.23 Rakennus- ja asennustöiden tuotannon laadunvalvonta on suoritettava SP 48.13330: n mukaisesti.

3.24 Hankkeissa, joissa on asianmukaiset perustelut, on sallittua asettaa säännöt, jotka poikkeavat näissä säännöissä säädetyistä parametreista, määristä ja valvontatavoista. Rakenteiden geometristen parametrien tarkkuus olisi osoitettava GOST 21780: n mukaisen tarkkuuden laskemisen perusteella.

4 Teräsrakenteiden asennus

4.1 Yleistä

4.1.1 Teräsrakenteiden asennus olisi suoritettava rakennustöiden erityispiirteiden täyttämiseksi suunniteltujen teosten tuotannon hyväksi hyväksytyn hankkeen mukaisesti.

4.1.2 Huoltotyön piirustusten tulee olla piirroksia KM ja KMD (metallirakenteet ja metallirakenteet).

4.1.3 Huollon yhteydessä on otettava huomioon KM-piirustuksissa esitetyt vaatimukset:

4.1.4 CPD: ssä ja tämän säännön SP 48.13330 vaatimusten kanssa on annettava KM- ja KMD-luokituksen asiaa koskevat standardit ja toimintapiirustukset: rakenteellisten elementtien asennusjärjestys; toimenpiteet, joilla varmistetaan laitoksen tarvittava tarkkuus; rakenteiden tilamuuttamattomuus niiden esikokoonpanossa ja asennuksessa suunnitteluasennossa; rakenteiden ja rakennusosien (rakenne) osuuden rakentamisen prosessissa; rakenteiden laajentumisen aste ja turvalliset työolot.

4.1.5 Kaikkien rakennustyyppien ja rakenteiden teräsrakenteiden asennuksen ja purkamisen tekniset prosessit ja toiminnot olisi kehitettävä PRD: ssä, mukaan lukien tuotantomenetelmät, mukaan lukien kasvatus, liukuva helikopteriasennus.

4.1.6 Asennustarvikkeet: kiinnikkeet, hihnat, kulmat, seisot, kallistukset jne. olisi kehitettävä CPD: ssä.

4.1.7 Suurten ja ainutlaatuisten esineiden osalta teräsrakenteiden asennustapa valitaan CPD: ssä kehitettyjen vaihtoehtojen perusteella.

4.1.8 Asiakirjat on liitetty kohteen käyttöönottotoimiin, jonka luettelo on ilmoitettu laitoksen projektissa ja huoltotöissä.

4.2 Rakenteiden valmistelu asennusta varten

4.2.1 Asennuksessa käytettävien rakenteiden on vastattava KM- ja KMD-laatuvaatimusten asiaa koskevien standardien ja piirustusten piirustuksia.

4.2.2 Deformoituneet rakenteet on oikaistava. Tasasuuntaus voidaan suorittaa kuumentamatta vaurioitunutta elementtiä (kylmä suoristus) tai esikuumennuksella (kuuma suoristus) käyttämällä lämpö- tai termomekaanista menetelmää. Kylmä suoristus on sallittua vain sileästi muotoutuneille elementeille.

4.2.3 Rakenteiden kylmämuovaus on suoritettava siten, että se ei estä muodostumien muodostumista, vääntymistä ja muita vaurioita auton pinnalle.

4.2.4 Kokoonpanossa on kiellettyä iskunvaimennus hitsattujen teräsrakenteiden osalta:

4.3 Esiasennukset

4.3.1 Jos rakennepiirteitä (elementtien pituus, asennusreikien ryhmien välinen etäisyys) ei ole erityisiä vaatimuksia piirustuksissa, yksittäisten rakenteellisten elementtien ja lohkojen kokoamiseen ei saa ylittää taulukossa 4.1 annettuja arvoja.

Nimelliskokojen välit, mm

Toleranssiarvot mm

Valvonta (menetelmä, tilavuus, rekisteröintityyppi)

Mittaus, jokaisen rakenteen elementti ja lohko, työkirja

4.4 Asennus, sovitus ja kiinnitys

4.4.1 Suunnitteluasentoon asennetut kiinnitysrakenteet (yksittäiset elementit ja lohkot), joissa kiinnityspultit on kiinnitettävä pultteihin, on tehtävä välittömästi instrumenttien sijainnin tarkkuuden ja rakenteiden suuntauksen tarkastamisen jälkeen, paitsi tämän jakson lisäohjeiden tai CPD: n mukaisesti.

4.4.2 Rakenteet, joissa on hitsatut liitokset, olisi kiinnitettävä kahdessa vaiheessa - ensin tilapäisesti, sitten hankkeen mukaan. Väliaikainen kiinnitysmenetelmä on ilmoitettava CPD: ssä KM-merkin piirustusten mukaisesti.

4.4.3 Jokaisen lohkon noudattaminen hankkeen kanssa ja mahdollisuuden suorittaa sen vierekkäisiä töitä on laadittava toimella, johon osallistuu lohkon suunnitteluorganisaation edustaja ja organisaatio, joka vastaanottaa lohkon myöhempää työtä varten.

4.4.4 "Rakenteiden" rakenteiden päällystyslohkot kootaan valmistajien vakiotiedon mukaan.

4.5 Kiinnitysliittimet pultteihin ilman säädettyä jännitystä

4.5.1 Rakenneosien ja ei-rakenteellisten leikkausliitosten sekä liitosten, joissa pultit asennetaan rakenteellisesti, asennettaessa rakenteelliset yksityiskohdat on kohdistettava ja yksityiskohdat on kiinnitettävä siirtokappaleista (tuurnat) ja kiinnitettävä pultteihin tiukasti. Yhdessä kahdella reiällä varustetuissa liitännöissä on asennuspistoke johonkin niistä. Suunnitteluyhteyksissä reikien ja pulttien nimellisten halkaisijoiden välinen ero saa olla enintään 3 mm.

4.5.2 Leikkuulaitteiden ja liitoselementtien pulttien käytön yhteydessä on sallittua, että "mustat" ovat sallittuja (kootun pakkauksen viereisten osien reiät eivät sovi yhteen) enintään 1 mm: n etäisyydellä reunoista, jopa 1,5 - 10% rei'istä. Jos tätä vaatimusta ei noudateta KM: n tai KMD-luokan piirustusten kehittäjän luvalla, reiät on porattava lähimpään suurempaan halkaisijaan, kun vastaavan halkaisijan pultti asennetaan.

4.5.3 Kieltäminen ei ole sallittua käyttää pultteja ja muttereita, joita valmistaja ei ole leimannut ja joissa on merkintä lujuusluokasta.

4.5.4 Pähkinöiden alle saa asentaa enintään kaksi pyöreää aluslevyä (GOST 11371).

4.5.5 Ratkaisut, jotka estävät mutterien itsestään purkautumisen - kevennyslevyjen (GOST 6402) asettaminen, lukkomutterit tai muut mutterien kiinnittämisen menetelmät - on ilmoitettava KM-merkin työpiirustuksissa.

4.5.6 Pulttien ja lukkomutterit, joiden läpimitta on 12-27 mm, tulee kiristää kokonaan, liittimen keskeltä reunoihin, voiman ollessa 294-343 N (30-35 kgf) kokoonpanoavaimella. Avaimen pituuden tulisi olla pultteja M12 - 150-200 mm; M16 - 250 - 300 mm; M20 - 350-400 mm; M22 - 400 - 450 mm; M24 - 500-550 mm; M27 - 550-600 mm tai momenttiavaimet GOST R 51254 mukaan.

4.5.7 Pulttien ja pulttien päiden, myös peruspulttien, tulee olla tiukkoja (ilman aukkoja), jotka ovat kosketuksissa aluslevyjen tai rakenteellisten elementtien kanssa, ja pulttikierteet on työntävä muttereista vähintään yhdellä kierroksella täydellä profiililla.

4.5.8 Liitettävien elementtien kosketuspinnat on puhdistettava kontaminaatiosta, puristeista, jäästä ja muista epäsäännöllisyydestä, jotka estävät niiden liittämisen tiiviisti. Kokoonpannun kollin tiiviyttä on valvottava 0,3 mm: n paksuisella koettimella, joka ei saa tunkeutua koottujen osien väliin pesemällä olevaan alueeseen.

4.5.9 Kiinnityspulttien kiristyslaatu suunnittelijaliitoksissa on tarkastettava 4.5.6 kohdassa määritellyllä asennusavainpituudella ja voimalla.

4.6 Kiinnitysliittimet pultteihin, mukaan lukien lujat, ja säädetty jännite

4.6.1 Liitännät pultteihin, joissa on hallittu jännitys, on suoritettava työntekijöille, jotka ovat suorittaneet erityiskoulutuksen ja jotka on vahvistettu asianmukaisella todistuksella.

4.6.2 Kitkamateriaalien kosketuspinnat (leikkauslujuus), kitka-leikkaus ja laipan liitokset on käsiteltävä KM- ja KMD-luokat.

4.6.3 Yhdistettyjen osien pintatasot (putoaminen) yli 0,5 ja enintään 3 mm olisi poistettava koneistuksella muodostamalla sileä viisto, jonka kaltevuus ei ole jyrkempi kuin 1:10.

4.6.4 Kokoonpanossa olevien osien reiät on kohdistettava ja kiinnitettävä liikkumasta tulpilla. Liittimien määrä määritetään asennuskuormien vaikutuksen perusteella, mutta niiden on oltava vähintään 10% yli 20 reikää ja vähintään kaksi - vähemmän reikiä.

4.6.5 On kiellettyä käyttää pultteja, joilla ei ole tilapäistä vastustusta tehdasmerkinnän päällä, valmistajan leima, lämmön symbolin numero ja HL: n ilmastopultit (GOST 15150 mukaan) - myös kirjaimet "HL".

4.6.6 Ennen asennusta pultit, mutterit ja aluslaatat tulee säilyttää uudelleen ja pulttien ja mutterien kierteet, myös pulttien tukipinnat, on voiteltava. Voiteluaineena saa käyttää mineraaliöljyjä GOST R 51634: n tai GOST 10541: n mukaisesti. Voiteluainetta on käytettävä huoneenlämmössä viimeistään h ennen liitosten kokoamista. Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen epäpuhtaudet sekä pulttien ja pähkinöiden voitelu tulisi tehdä kiehuvalla vedellä (10-15 minuuttia), jota seuraa kuuma pesu seoksessa, joka koostuu 70-75% lyijytöntä bensiiniä ja 30-25% mineraaliöljyä GOST 20799. Bensiinin ja öljyn välinen suhde saa aikaan ohuen voiteluaineen kerroksen ruuvien ja muttereiden pinnalle. Voitelupulttien ja muttereiden säilyvyys saa olla enintään 10 päivää. Pitemmällä säilyvyydellä pultit ja mutterit voidellaan uudestaan. Voiteluaineiden kierteinä ja pähkinän tukipintoina sallitaan kiinteiden parafiinilajikkeiden käyttö GOST 23683: n tai muiden tehokkaiden voiteluaineiden tyyppien mukaisesti ja sen jälkeen kierrätyskertoimen todellisen arvon määrittäminen, jonka keskiarvon tulisi olla korkeintaan 0,2.

4.6.7 Hankkeen määrittelemä ruuvien kiristys tulisi aikaansaada kiristämällä mutterit tai pyörittämällä pultit ylös laskettuun kiristysmomenttiin joko kääntämällä mutterit tiettyyn kulmaan tai jollakin muulla menetelmällä, joka takaa pulttien jännitysvoiman.

4.6.8 Kiinteäpäisten pulttien kiristys- ja jännitysvalvontaan tarkoitetut momenttiavaimet, mukaan lukien ne, joita käytetään yhdessä vääntömomentin kertojien (momenttivaihteistoimintojen) kanssa, on oltava passi, jolla on metrologinen laboratoriomerkki tarkastuksessa.

4.6.9 Pulttien kiristämiseen tarvittava arvioitu vääntömomentti N · m (kgf · m) olisi määritettävä kaavalla


missä kullakin kierrätyserän keskiarvo on testitulosten mukaan otettu käyttäen ohjauslaitteita, jotka mahdollistavat samanaikaisesti mittauksen aksiaalivoiman arvon lukitustangossa ja momenttia kohden mutterissa;

4.6.10 Suuren lujuuden M24-pulttien lujuusluokan 10.9 kiristys mutterin kiertokulmassa on tehtävä seuraavassa järjestyksessä:

4.6.11 Jokaisen pultin pään ja mutterin kohdalla on asennettava yksi vähintään 35 HRC: n kova kovuus. Jos reikien ja pulttien nimellisten halkaisijoiden välinen ero on korkeintaan 4 mm, on mahdollista asentaa yksi aluslevy vain pyörivän elementin (pulttipää tai mutteri) alle.

4.6.12 4.6.9 kohdan mukaisiin nimellisvääntömomentteihin kiristettyjä muttereita tai tiettyä kulmaa käännyttäviä muttereita ei tulisi kiinnittää mihinkään.

4.6.13 Yhdisteen kaikkien pulttien kiristämisen jälkeen vanhempi työntekijäasentaja (brigadier) on velvollinen laittamaan leiman (osoitettu numero tai merkki) nimetylle paikalle, kirjattava tulokset "Valmistustulppapultit, joissa on hallittu kireys" (liite D) ja näytä yhteys valvoa tämäntyyppisten yhdisteiden suorittamisesta vastuussa olevaa henkilöä tilaamalla kyseisiä töitä tuottava organisaatio.

4.6.14 Huolimatta pulttien kiristysmääräyksistä, vastuuhenkilön on suoritettava vähintään kahden vuoron aikana kaikkien tarkastettujen pulttien ulkoiset tarkastukset ja varmistettava, että kaikki liitoksen pultit ovat merkittyjä ja niiden pituus on sama; aluslevyt sijoitettiin ruuvien ja pähkinöiden päiden alle; muttereiden ulkopuolella ulkoneviin ruuveihin on oltava vähintään yksi kierros kierteellä, jossa on täydellinen profiili mutterin tai kahden kierroksen ympärillä mutterin alapuolella (pakkauksen sisällä); pulttien kireyden aksiaaliset voimat vastaavat KM-merkin piirustuksessa määriteltyjä; Kokoonpantuvalle yksikölle on olemassa tämän lehden suorittaneen prikaatin leima, ja tulokset kirjataan "Hallintalaitteiden ruuveilla varustettujen liitäntöjen toteutuslehti" (liite D).

4.6.15 Kun jännityksen ohjaus ja asiakkaan hyväksynnän edustavien yhdisteiden kaikki ulkopinnat nivelten, kuten päät pultteja, muttereita ja ulkonevan osan, joka lanka pultit on puhdistettava, pohjustetaan, maalattu ja halkeamia maahan ero paksuudet ja aukkoja nivelissä tulppa. Liitosten pohjamaalaus ja maalaus on suoritettava sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on hyväksynyt liitokset.

4.6.16 Kaikki jännityksen ja jännitteensäädön työtä koskevat tiedot on kirjattava liitäntöjen toteutukseen kirjaimilla, joissa on hallittu kireys, liite D.

4.6.17 Laipan liitoksissa on käytettävä korkean lujuuden omaavia pultteja CL: n ilmastollisesta 40X teräksestä. Kaikki pultit on kiristettävä CM: n työpiirustuksissa ilmoitetuilla voimilla pyörittämällä mutteria, kunnes laskettu kiristysmomentti. 100% pultit ovat jännitteensäädön alaisia.

4.7 Erityiset asennusliitännät

4.7.1 Erityisasennuksiin (CMC) kuuluvat:

4.7.2 Henkilöt, jotka on koulutettu ja hyväksytty asianmukaisella todistuksella, voivat sallia työn hallinnan ja yhteyden muodostamisen CMC: ssä.

4.7.3 CMC: n ominaispiirre on se, että niiden toteuttamiseksi on riittävää lähestyä toisiinsa liitettyjä rakenneosia.

4.7.4 Suurten lujuuslaitteiden valmistuksessa on noudatettava jauheen kokoamisvälineiden käyttöä koskevia ohjeita, jotka säätävät niiden asettamista, käyttöä, kunnossapitoa, turvallisuusvaatimuksia, varastointiin, kirjanpitoon ja valvontaan tarkoitettuja aseita ja asennuspatruunoita.

4.7.5 Ennen työn aloittamista on tehtävä valvontatoiminto ulkoisella tarkastuksella ja yhteyden laadun arviointi, jotta selkeytettäisiin laukaisun teho (kasetin numero).

4.7.6 Asennetun tukipisteen on painettava lujasti aluslevyä kiinnitettävän osan suhteen ja osa, joka on kiinnitettävä tukielementtiin. Tällöin tukipalkin sylinterimäinen osa ei saa työntyä teräslevyn pinnan yläpuolelle.

4.7.7 Tietyn CMC-tyypin käyttö sekä elementtien akselien ja CMC-elementin akselin ja liitettävän elementin reunan välisen etäisyyden on oltava työpiirustusten ohjeiden mukainen.

4.7.8 CMC-tyypit on esitetty taulukossa 4.2.

Sp 7013330 2012

Ennen sähköisen valituksen lähettämistä Venäjän rakentamisministeriölle lue seuraavat vuorovaikutteisen palvelun toimintaa koskevat säännöt.

1. Vastikään hyväksytyt ovat Venäjän rakentamisministeriön toimivaltaan kuuluvia sähköisiä muutoksenhakemuksia, jotka on täytetty oheisen lomakkeen mukaisesti.

2. Sähköinen hakemus voi sisältää lausunnon, valituksen, ehdotuksen tai pyynnön.

3. Venäjän rakentamisministeriön virallisen Internet-portaalin kautta lähetetyt sähköiset viestit lähetetään tutkittavaksi osastoon, jossa he työskentelevät kansalaisten kanssa. Ministeriö tarjoaa kanteluille objektiivisen, kattavan ja oikea-aikaisen tarkastelun. Sähköisten sovellusten käsittely on maksutonta.

4. Venäjän federaation kansalaisten valitusten käsittelystä annetun liittovaltion lain nro 59-FZ 2 §: n mukaan sähköiset valitukset rekisteröidään kolmen päivän kuluessa ja lähetetään sisällön mukaan ministeriön rakenteellisiin yksiköihin. Valitusta käsitellään 30 päivän kuluessa rekisteröinnin päivämäärästä. Sähköinen valitus, joka sisältää kysymyksiä, jotka eivät kuulu Venäjän rakennusministeriön toimivaltaan, lähetetään seitsemän päivän kuluessa rekisteröintipäivästä asianomaiselle viranomaiselle tai asianmukaiselle virkamiehelle, jolla on toimivalta ratkaista valituksessa esitetyt seikat ilmoittamalla valituksen lähettäneelle kansalaiselle.

5. Elektronista kiertoa ei oteta huomioon, kun:
- hakijan nimen ja sukunimen puuttuminen;
- täsmällinen epätäydellinen tai epäluotettava postiosoite;
- tekstin epätasaisen tai loukkaavan kielen läsnäolo;
- työntekijän elämään, terveyteen ja omaisuuteen kohdistuva uhka tekstissä sekä hänen perheenjäsenensä;
- käytä kirjoitettaessa ei-kyrillisiä näppäimistöasetteluja tai vain isoja kirjaimia;
- tekstin välisten välimerkkien puuttuminen, käsittämättömien lyhenteiden olemassaolo;
- kysymykseen, johon hakijalle on jo annettu kirjallinen vastaus aiemmin lähetettyjen muutoksenhakemusten perusteisiin.

6. Valituksen hakijalle lähetetään vastaus lomakkeen täyttämistä varten ilmoitettuun postiosoitteeseen.

7. Pyyntöä harkittaessa ei saa luovuttaa valituksessa olevia tietoja eikä kansalaisen yksityiselämään liittyviä tietoja ilman hänen suostumustaan. Tietoa hakijoiden henkilötiedoista säilytetään ja käsitellään Venäjän henkilötietolainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

8. Sivuston kautta saadut muutoksenhakuilmoitukset on tiivistetty ja toimitettu ministeriön johdolle tiedoksi. Usein kysyttyjä kysymyksiä julkaistaan ​​määräajoin "asukkaille" ja "asiantuntijoille".

SP 70.13330.201 Laakeri- ja kotelorakenteet. Päivitetty versio SNiP 3.03.01-87

1. kesäkuuta 2013 lähtien on tullut voimaan työehtosopimus SP 70.13330.2012. Päivitetty SNiP 3.03.01-87 -versio.

Nämä säännöt, joiden tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua ja asennustyöt, kestävyyttä ja luotettavuutta rakennusten ja rakenteiden sekä ihmisten turvallisuutta työmaalla, varallisuuden säilyttäminen mukaisesti liittovaltion lain 30. joulukuuta 2009 N 384-FZ "Technical rakennusten ja rakenteiden turvallisuutta koskevat määräykset ", mikä lisää sääntelyvaatimusten yhdenmukaistamisen tasoa eurooppalaisten ja kansainvälisten sääntelyasiakirjojen kanssa; suorituskyvyn ja arviointimenetelmien määrittämisessä käytettävien yhteisten menetelmien soveltaminen.

Yhteisyrityksen soveltamisala 70.13330.2012

Tätä sääntöä sovelletaan yritystoiminnan, rakennusten ja rakenteiden rakentamisen ja jälleenrakentamisen aikana suoritettujen töiden tuottamiseen ja hyväksymiseen kaikilla kansantalouden sektoreilla:

erityisesti monimutkaisten betonirakenteiden ja raskaiden, erityisen raskaiden betoniteräsrakenteiden rakentamisessa, huokoisissa aggregaateissa, lämmönkestävistä ja alkalista kestävästä betonista betonin ja vedenalaisen betonituotannon aikana;

betoni- ja betonirakenteiden valmistuksessa rakennustyömaalla;

asennettaessa betonielementtiä, terästä, puurakenteita ja rakenteita kevyestä tehokkaasta materiaalista;

hitsaamalla rakennusteknisten teräs- ja teräsbetonirakenteiden, lujitemateriaalien ja monoliittirakenteisten betonirakenteiden sulkemistuotteet;

keraamisten ja silikaattisten tiilien, keraamisten, silikaatti-, luonnonkivien ja betonikivien, tiilien ja keraamisten paneelien sekä lohkojen, betonilohkojen, rakentamisessa.

Näiden sääntöjen vaatimuksia on tarkasteltava rakennusten ja rakenteiden rakenteiden suunnittelussa.

Kansallisten standardien ja sääntöjen (näiden standardien osien ja sääntöjen osien) mukaan, jonka mukaan liittovaltion laki "Rakennusten ja rakennusten turvallisuutta koskevia teknisiä määräyksiä" noudatetaan pakollisesti, RF-valtioneuvoston 26. joulukuuta 2014 antama päätöslauselma nro 1521 on pakollinen Forums:

3 (lausekkeet 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23),

4 (lausekkeet 4.5.1, 4.5.3, 4.6, 4.9, kohdat 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1 - 4.12.3, 4.14.1 - 4.15.4, kohdat 4.16.6, 4.19.11).

5 (lausekkeet 5.2.3 - 5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.12, 5.3.13, 5.4.1 - 5.4.3, 5.11.1 - 5.11.17, 5.12.2 - 5.12.5, 5.16.4, 5.16.10, 5.16.11, 5.16.19-5.16.21, 5.16.24, 5.17.6, 5.17.8.5.18.3, 5.18.8, 5.18.15, 5.18.16, 5.18 0,20)

6 (6.1.2, 6.1.7, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.15, 6.3.1-6.6.3)

7 (lausekkeet 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19),

9 (lausekkeet 9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1 - 9.12.5, 9.14.1 - 9.14.3, 9.16.1 - 9.16.7, 9.18.1 - 9.18.5 )

JV 70.13330.2012 eroavaisuudet SNiP 3.03.01-87: sta

SNiP 3.03.01-87 on edelleen osittain voimassa!

Osana 2 §: n "Muottirakenteet", s. 2.105-2.110, korvattu GOST R 52085-2003 "Muototuotteet Yleiset tekniset edellytykset" ja GOST R 52086-2003 "Muototuotteet Termit ja määritelmät".

Inaktiiviset kohdat on merkitty punaisella tiedostossa: Lataa SNiP 3.03.01-87

SP 70.13330.2012 "SNiP 3.03.01-87" Laakeri- ja kotelorakenteet ".

Perustele luokitus

1 Soveltamisala

1.1 Tätä sääntöä sovelletaan sellaisten yritysten, rakennusten ja rakenteiden rakentamiseen ja jälleenrakentamiseen tehtävien työtilojen valmistukseen ja hyväksymiseen, jotka on toteutettu kansallisen talouden kaikilla osa-alueilla: raskaiden, erityisen raskaiden, huokoisten aggregaattien, lämpöä kestävien ja alkalipäällysteisten betonien monoliittibetonien ja betoniteräsrakenteiden rakentamisessa laukausbetonin ja vedenalaisen betonituotannon tuotanto; betoni- ja betonirakenteiden valmistuksessa rakennustyömaalla; asennettaessa betonielementtiä, terästä, puurakenteita ja rakenteita kevyestä tehokkaasta materiaalista; hitsaamalla rakennusteknisten teräs- ja teräsbetonirakenteiden, lujitemateriaalien ja monoliittirakenteisten betonirakenteiden sulkemistuotteet; keraamisten ja silikaattisten tiilien, keraamisten, silikaatti-, luonnonkivien ja betonikivien, tiilien ja keraamisten paneelien sekä lohkojen, betonilohkojen, rakentamisessa. Näiden sääntöjen vaatimuksia on tarkasteltava rakennusten ja rakenteiden rakenteiden suunnittelussa.

1.2 Erityisrakenteiden - maanteiden, siltojen, putkien, terästankkien ja kaasujen haltijoiden, tunneleiden, metrojen, lentopaikkojen, vesikäyttöisten maanparannusten ja muiden rakenteiden, sekä rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa perämoottorilla ja maaperällä, työmaalla ja seismisilla alueilla lisäksi noudatettava asiaa koskevien sääntelyasiakirjojen vaatimuksia.

2 Normatiiviset viitteet

2.1 Tässä säännössä käytetään viittauksia seuraaviin sääntelyasiakirjoihin: GOST 379-95 Tiili- ja silikaattikivi. Tekniset tiedot GOST 450-77 Tekninen kalsiumkloridi. Tekniset tiedot GOST 530-07 Keraaminen tiili ja kivi. Yleiset tekniset vaatimukset GOST 828-77 Natriumnitraatti tekninen. Tekniset tiedot GOST 965-89 Portland-sementit ovat valkoisia. Tekniset tiedot GOST 969-91 Alumiini ja alumiinioksidiseokset. Tekniset tiedot GOST 1581-96 Portland-sementin täyttö. Tekniset tiedot GOST 2081-2010 Urea. Tekniset tiedot GOST 2246-70 Hitsauslanka. Tekniset tiedot GOST 3242-79 Hitsatut liitokset. Laadunvalvontatavat GOST 5264-80 Käsikaarihitsaus. Hitsatut liitokset. Päätyypit, rakenteelliset elementit ja mitat GOST 5578-94 Murskattu kivi ja hiekka betonista rauta- ja ei-rautametallurgian kaloista. Tekniset tiedot GOST 5686-94 Maaperä. Kenttätestimenetelmät paaluilla GOST 5802-86 Rakennusratkaisut. Testimenetelmät GOST 6402-70 Jousipesurit. Tekniset tiedot GOST 6996-66 Hitsatut liitokset. Menetelmät mekaanisten ominaisuuksien määrittämiseksi GOST 7076-99 Rakennusmateriaalit ja tuotteet. Menetelmä lämmönjohtavuuden ja lämmönkestävyyden määrittämiseksi kiinteissä lämpöolosuhteissa GOST 7473-2010 Betoniseokset. Tekniset tiedot GOST 7512-82 Ei-hajottava valvonta. Hitsatut liitokset. Röntgenkuvausmenetelmä GOST 7566-94 Metallituotteet. Hyväksyntä, merkintä, pakkaus, kuljetus ja varastointi GOST 8267-93 Tiheistä kiveistä murskattu kivi ja sora rakennustöihin. Tekniset tiedot GOST 8269.0-97 Tiheistä kiveistä ja teollisuusjätteistä murskattu kivi ja sora rakennustöille. Fysikaalisten ja mekaanisten testien menetelmät GOST 8713-79 Kaarihitsaus. Hitsatut liitokset. Päätyypit, rakenneosat ja mitat GOST 8735-88 Hiekka rakennustöihin. Testimenetelmät GOST 8736-93 Hiekka rakennustöille. Tekniset tiedot GOST 9087-81 Sulatetut hitsausvirrat. Tekniset tiedot GOST 9206-80 Diamond Powders. Tekniset tiedot GOST 9467-75 Metallipinnoitetut elektrodit rakenteellisten ja lämmönkestävien terästen manuaaliseen kaarihitsaukseen. Tyypit GOST 9757-90 Sora, murskattu kivi ja hiekka keinotekoinen huokoinen. Tekniset tiedot GOST 9758-2012 Huokoiset epäorgaaniset aggregaatit rakennustöihin. Testimenetelmät GOST 10060-2012 Betonit. Menetelmät pakkasvasteen määrittämiseksi GOST 10178-85 Portlandsementti ja kuona Portland-sementti. Tekniset tiedot GOST 10180-90 Betonit. Menetelmät kontrollinäytteiden lujuuden määrittämiseksi GOST 10181-2000 Betoniyhdistelmät. Testimenetelmät GOST 10243-75 Teräs. Testimenetelmät ja makrostruktuurin arviointi GOST 10541-78 Yleismoottoriöljyt ja autojen kaasutinmoottorit. Tekniset tiedot GOST 10690-73 Tekninen kaliumkarbonaatti (kaliumkarbonaatti). Tekniset tiedot GOST 10832-2009 Hiekka ja murskattu kivi-perliitti laajennettu. Tekniset tiedot GOST 10906-78 Viistetyt aluslevyt. Tekniset tiedot GOST 10922-90 Vahvistetut ja upotetut tuotteet, hitsatut, neulotut ja mekaaniset liitokset teräsbetonirakenteisiin. Yleiset tekniset tiedot GOST 11052-74 Cement kipsi-aluminous laajeneva GOST 11371-78 Aluslaatat. Tekniset tiedot GOST 11533-75 Automaattinen ja puoliautomaattinen upotuskaarihitsaus. Liitännät hitsataan terävinä ja tylpinäkymäisinä. Päätyyppejä, rakenteellisia elementtejä ja mittoja GOST 11534-75 Manuaalinen kaarihitsaus. Liitännät hitsataan terävinä ja tylpinäkymäisinä. Päätyypit, rakenneosat ja mitat GOST 12730.5-84 Betonit. Menetelmät GOST 12865-67: n vedenpitävyyden määrittämiseksi Laajennettu vermikuliitti GOST 13015-2003 Betoni- ja teräsbetonituotteet rakentamiseen. Yleiset tekniset vaatimukset. Hyväksynnän, merkinnän, kuljetuksen ja varastoinnin säännöt GOST 13087-81 Betonit. Menetelmät hankauksen määrittämiseksi GOST 14098-91 Hitsatun raudoituksen ja suljettujen betoniteräsrakenteiden liitokset. Tyypit, mallit ja mitat GOST 14771-76 Suojattu kaasuhitsaus. Hitsatut liitokset. Päätyypit, rakenneosat ja mitat GOST 14782-86 Tärinämätön testaus. Hitsatut liitokset. Ultraäänitutkimusmenetelmät GOST 15150-69 Koneet, laitteet ja muut tekniset tuotteet. Eri ilmasto-alueet. Luokat, toimintaolosuhteet, varastointi ja kuljetukset ympäristön ilmastollisten tekijöiden vaikutusten perusteella GOST 15164-78 Elektroslag hitsaus. Hitsatut liitokset. Päätyypit, rakenneosat ja mitat GOST 15825-80 Portland-sementin väri. Tekniset tiedot GOST 16037-80 Hitsatut teräsputkiliitokset. GOST ISO / IEC 17025-2009: n päätyyppeja, rakenneosia ja mittasuhteita Yleiset vaatimukset testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyydelle GOST 17624-87 Betonit. Ultronaarinen menetelmä lujuuden määrittämiseksi GOST 18105-2010 Betonit. Säännöt GOST 18442-80: n lujuuden valvomiseksi ja arvioimiseksi Tuhoamattomat testit. Kapillaarimenetelmät. Yleiset vaatimukset GOST 19906-74 Natriumnitriitti tekninen. Tekniset tiedot GOST 20276-99 Maaperä. Kenttämenetelmät lujuuden ja muuntumisominaisuuksien määrittämiseksi GOST 20799-88 Teollisuusöljyt. Tekniset tiedot GOST 20850-84 Puiset liimatut rakenteet. Yleiset tekniset tiedot GOST 20910-90 Lämmönkestävät betonit. Tekniset tiedot GOST 21104-75 Tärinätön valvonta. Ferrozond-menetelmä GOST 21105-87 Ei-hajottava valvonta. Magneettinen jauhemenetelmä GOST 21779-82 Järjestelmä geometristen parametrien tarkkuuden varmistamiseksi rakentamisessa. Tekniset toleranssit GOST 21780-2006 Rakenteen geometristen parametrien tarkkuuden varmistusjärjestelmä. Tarkkuuden laskenta GOST 22263-76 Murskattu kivi ja hiekka huokoisista kiviä. Tekniset tiedot GOST 22266-94 Sulfaattien kestävät sementit. Tekniset tiedot GOST 22690-88 Betonit. Vahvuuden määrittäminen mekaanisin menetel- mättömillä testeillä GOST 22845-85 Matkustaja- ja rahtihissinosturit. Asennustöiden järjestämistä, tuotantoa ja hyväksymistä koskevat säännöt GOST 23118-99 Teräsrakenteet. Yleiset tekniset edellytykset GOST 23407-78 Varastorakennusten ja rakennustöiden ja asennustöiden varastointi. Tekniset tiedot GOST 23518-79 Kaasu-suojattu kaarihitsaus. Liitännät hitsataan terävinä ja tylpinäkymäisinä. Päätyypit, rakenneosat ja mitat GOST 23683-89 Kiinteät öljyvahat. Tekniset tiedot GOST 23732-2011 Vesi betoniin ja laastiin. Tekniset tiedot GOST 23858-79 Teräsbetonipäällysteiset ja T-muotoiset vahvikkeet. Ultraäänilaatuiset laaduntatavat. Hyväksyntäsäännöt GOST 24045-2010 Teräslevyosat, jotka on taivutettu trapetsin aallotuksilla rakentamiseen. Tekniset tiedot GOST 24211-2008 Betonin ja laastin lisäaineet. Yleiset tekniset tiedot GOST 24379.0-80 Perusruuvit. Yleiset tiedot GOST 24846-81 Maaperä. Menetelmät rakennusten ja rakenteiden perustusten muodonmuutosten mittaamiseksi GOST 25192-82 Betonit. Luokittelu ja yleiset tekniset vaatimukset GOST 25225-82 Rikkomaton valvonta. Putkistojen hitsatut saumat. Magnetografinen menetelmä GOST 25246-82 Kemiallisesti kestävät betonit. Tekniset tiedot GOST 25328-82 Sementti laastia varten. Tekniset tiedot GOST 25485-89 Cellular concrete. Tekniset tiedot GOST 25592-91 Betonituotteiden lämpövoimalaitosten tuhka- ja kuona-seokset. Tekniset tiedot GOST 25818-91 Lämpövoimaloiden lentotuhka betoniin. Tekniset tiedot GOST 25820-2000 Betoni valoa. Tekniset tiedot GOST 26271-84 Jauhelanka kaarihitsaukseen hiilen ja alhaisen seosmetallin teräksissä. Yleiset tiedot GOST 26633-91 Raskas ja hienorakeinen betoni. Tekniset tiedot GOST 26644-85 Murskattu kivi ja hiekka betonin lämpövoimaloiden kuonista. Tekniset tiedot GOST 26887-86 Rakennus- ja asennustyöt. Yleiset tekniset tiedot GOST 27005-86 Kevyt ja kennoinen betoni. Keskimääräisen tiheyden säätöä koskevat säännöt GOST 27006-86 Betonit. GOST 28013-98: n koostumuksen valintaa koskevat säännöt. Yleiset tekniset edellytykset GOST 28570-90 Betonit. Menetelmät näytteiden lujuuden määrittämiseksi rakenteista GOST 30515-97 Sementit. Yleiset tekniset olosuhteet GOST 30971-2002 Seinäkiinnikkeet ikkunoiden lohkojen kiinnittämiseksi seinän aukkoihin. Yleiset tekniset edellytykset GOST 31108-2003 Sementit yleiseen rakentamiseen. Tekniset tiedot GOST 31384-2008 Betoni- ja betonirakenteiden suojaus korroosiota vastaan. Yleiset tekniset vaatimukset GOST 12.1.046-85 CSBT. Rakentaminen. Valaistusstandardit rakennustyömaille GOST R 12.4.026-2001 SSBT. Signaalin värit, turvamerkit ja merkinnät signaali. Tarkoitus ja soveltamissäännöt. Yleiset tekniset vaatimukset ja eritelmät. Testimenetelmät GOST R 51254-99 Kiinnitystyökalu kierreliitosten normalisoidulle kiristämiseksi. Avaa hetken. Yleiset tiedot GOST R 51263-99 Polystyreeni-betoni. Tekniset tiedot GOST R 51634-2000 Moottoriajoneuvojen moottoriöljyt. Yleiset tekniset vaatimukset GOST R 52085-2003 Harjat. Yleiset tekniset tiedot GOST R 52752-2007 Harjat. Testausmenetelmät SP 15.13330.2012 "SNiP II-22-81 * Kivi- ja panssaroidut rakenteet" JV 16.13330.2011 "SNiP II-23-81 * Teräsrakenteet" SP 20.13330.2011 "SNiP 2.01.07-85 * Kuormat ja vaikutukset" SP 25.13330.2012 "SNiP 2.02.04-88 Permafrostin säätiöt ja säätiöt" SP 28.13330.2012 "SNiP 2.03.11-85 Rakennusrakenteiden suojaus korroosiolta" SP 45.13330.2012 "SNiP 3.02.01-87 Maanrakennustyöt, säätiöt ja yhteisyrityksen perustukset "46.13330.2012" SNiP 3.06.04-91 Sillat ja putket "yhteisyrityksen 48.13330.2011" SNiP 12-01-2004 Rakennusorganisaatio "yhteisyrityksen 50.13330.2012" SNiP 23-02-2003 Rakennusten lämpösuojaus "130.13330. 2011 "SNiP 3.09.01-85 Tuotanto cc betonielementtejä ja tuotteita "

Huomaa - Käytettäessä tätä sääntöä on suositeltavaa tarkistaa vertailustandardien vaikutus julkisessa tiedotusjärjestelmässä - Venäjän federaation kansallisten viranomaisten virallisella verkkosivustolla Internetin standardoinnista tai vuosittain julkaistusta tietosivusta "National Standards", joka julkaistaan ​​kuluvan vuoden tammikuun 1. päivästä alkaen., ja kuluvan vuoden aikana julkaistujen kuukausittaisten julkaistujen informaatiomerkkien mukaan. Jos viiteasiakirja korvataan (muutetaan), käytä tätä sääntöä noudattaen korvaava (muutettu) asiakirja. Jos viiteasiakirja peruutetaan korvaamatta sitä, siihen viitataan siinä osassa, joka ei vaikuta tähän viittaukseen.

3 Yleiset vaatimukset

3.1 Rakennusten ja rakennelmien rakennustöiden, rakennustyömaan ja työpaikkojen rakentamisen teosten järjestämisen ja toteutuksen on täytettävä [8] ja [9].

3.2 Rakennustyömailla tehtävien töiden organisointi ja tuotanto on suoritettava Venäjän federaation lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti [11], [12].

3.3 Teokset on toteutettava rakennusurakan (CPD) mukaisen hankkeen mukaisesti, joka yhdessä yleisten vaatimusten kanssa sisältäisi: rakenteiden asentamisen järjestyksen; toimenpiteet, joilla varmistetaan laitoksen tarvittava tarkkuus; rakenteiden tilamuuttamattomuus niiden esikokoonpanossa ja asennuksessa suunnitteluasennossa; rakenteiden ja rakennusosien (rakenne) osuuden rakentamisen prosessissa; rakenteiden laajentumisen aste ja turvalliset työolot. Rakenteiden ja laitteiden yhteenlaskettu asennus on suoritettava PPR: n mukaisesti, joka sisältää menetelmän työn yhdistämiseksi, toisiinsa liittyvien kokoonpanotasojen ja vyöhykkeiden, nostorakenteiden ja laitteiden aikataulut. Tarvittaessa olisi kehitettävä teknisiä lisävaatimuksia osana CPD: tä, jonka tarkoituksena on parantaa rakennettavien rakenteiden rakentamista, mikä olisi sovitettava yhteen organisaation kanssa, joka on kehittänyt hankkeen määrätyllä tavalla ja sisällytetty loppusuunnitteluun.

3.4 Rakennustyömaalla on oltava aidattu GOST 23407: n vaatimusten mukaisesti, ja siinä on oltava GOST R 12.4.026 -standardin mukaiset turvamerkit ja vakiomuodon merkinnät. Työpaikat, työkohteet, työpisteet, ajoreitit ja niiden lähestymistavat pimeässä tulisi valaista GOST 12.1.046: n vaatimusten mukaisesti.

3.5 Rakennus- ja asennustöitä koskevat tiedot on kirjattava päivittäin rakennusteknisten rakenteiden asennukseen (liite A), hitsaustöihin (lisäys B), hitsattujen liitosten korroosiosuojaukseen (lisäys C), kokoonpanojen liitosten ja kokoonpanojen monoliitosta (liite D) (liite D), betonityöpalkki (liite F) ja kiinnittää myös asentoaan geodeettisiin johtosekvioihin, kun rakenteet asennetaan. Rakentamisen ja asennustyön laatu on varmistettava valmistelevien ja pääurakoiden teknisten prosessien nykyisen valvonnan sekä työn hyväksymisen yhteydessä. Tekniikkaprosessien nykyisen valvonnan tulosten mukaan laaditaan piilotettujen teosten tarkastustodistukset.

3.6 Rakenteiden, tuotteiden ja materiaalien, joita käytetään betonin, betoniteräksen, teräs-, puu- ja muurausrakenteiden rakentamiseen, on täytettävä asiaa koskevien standardien, sääntöjen ja työpiirustusten vaatimukset.

3.7 Rakenteiden (tuotteiden) kuljetus ja tilapäinen varastointi asennusalueella olisi suoritettava näiden rakenteiden (tuotteiden) valtion standardien vaatimusten mukaisesti, ja standardoimattomien rakenteiden (tuotteiden) osalta on noudatettava seuraavia vaatimuksia: rakenteiden on periaatteessa oltava rakenteeltaan (palkit, ristikot, laatat, seinäpaneelit jne.) ja jos tämä ehto on mahdoton täyttää - kuljetusasennukseen ja siirtoon asennettavassa asennossa (sarakkeet, portaat jne.) varmistaa niiden voimakkuus; rakenteiden tulee perustua suorakulmaisen poikkileikkauksen varastopatjoihin ja tiivisteisiin, jotka sijaitsevat projektissa määritellyissä paikoissa; tiivisteen paksuuden on oltava vähintään 30 mm ja vähintään 20 mm suurempi kuin silmukoiden ja muiden rakenteiden ulkonevien osien korkeus; saman tyyppisen rakenteen monitasoisen kuormituksen ja varastoinnin aikana vuorauksen ja tiivisteiden on sijaittava samassa pystysuorassa pitkin nostolaitteiden linjaa (silmukoita, reikiä) tai muissa työpiirustuksissa mainituissa paikoissa; rakenteet on kiinnitettävä tukevasti, jotta estetään päällekkäisyydet, pitkittäinen ja sivuttainen siirtymä, keskinäiset iskut toisiaan tai ajoneuvojen rakentamista varten; kiinnitysten on kyettävä purkamaan jokainen kappale ajoneuvoista häiritsemättä lopun vakautta; rakenteiden kuvioidut pinnat on suojattava vaurioilta ja saastumiselta; varusteet ja ulkonevat osat on suojattava vaurioilta; tehdasmerkinnän olisi oltava tarkastettavissa; pienet osat kokoonpanoliitännöille olisi kiinnitettävä lähetyselementteihin tai lähetettävä samanaikaisesti kontin rakenteiden kanssa, jotka on varustettu tunnisteilla, jotka osoittavat osien tyypit ja niiden numerot; nämä osat on säilytettävä katon alla; kiinnittimet on säilytettävä sisätiloissa lajiteltuna tyypin ja brändin mukaan, pultit ja mutterit lujuusluokkien ja halkaisijoiden mukaan sekä suuritehoiset pultit, mutterit ja aluslaatat  ja erät mukaan luettuina.

3,8 Julkisivuverhous ja katto rakenne ofakturennoy ja muiden viimeistely, ohutseinäisiä osia galvanoitu kantavat rakenteet, laitteisto kohdetta ja tukemalla ja liitti rakenteita, liittimet julkisivut ja katot, eristys ja höyrysulun materiaalien tulisi pitää lämmittämättömään varasto, jossa on kiinteä lattia. Rakenteiden, verhouslevyjen ja osastojen varastointi varastossa on pakattu 10 cm: n paksuisille puupalkkeille, joiden askel on 0,5 m. Varaston tulee olla suljettu, kuiva ja kova lattia. Tässä kohdassa määriteltyjä rakenteita, paneeleja ja osia ei saa sallia avoimilla alueilla eikä aggressiivisilla kemiallisilla tuotteilla.

3.9 Varastotilojen rakenteet on lajiteltava tehtäväksi ja pinottaen ottaen huomioon asennuksen järjestys.

3.10 Kuitujen rakenteita ei saa siirtää.

3.11 Puurakenteiden säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana on käytettävä varastolaitteita (säilytyslaitteita, kiinnittimiä, säiliöitä, pehmeitä viivoja) asennettaessa tukipisteisiin ja rakenteiden kosketukseen pehmeiden tyynyjen ja pinnoitteiden metallisilla osilla. Rakenteet on säilytettävä katoksen alla suojatakseen niitä auringon säteilyaltistuksen, vaihtoehtoisen kostutuksen ja kuivumisen varalta.

3.12 Esivalmistetut rakenteet olisi asennettava pääsääntöisesti ajoneuvoilta tai konsolidointiasemilta.

3.13 Ennen jokaisen asennuselementin nostamista on tarkistettava, että se on sen mallimerkin mukainen; sulautettujen tuotteiden kunto ja asennusriskit, lian, lumen, jään puuttuminen, maaliin, alustaan ​​ja maaliin kohdistuvat vauriot; tarvittavien kiinnittimien ja apumateriaalien saatavuus työpaikalla; kuorman tartuntalaitteiden kiinnityksen oikeellisuus ja luotettavuus. Jokainen asennuselementti on varustettava CPD: n mukaisesti telineiden, tikkaiden ja aidojen avulla.

3.14 Kiinnitetyt elementit tulee kiinnittää työpiirustuksissa esitettyihin paikkoihin ja ne on nostettava ja toimitettava asennuspaikalle asennuksen lähellä. Jos hiontapaikkoja on tarpeen muuttaa, ne on sovitettava yhteen organisaation kanssa - työpiirustusten kehittäjä. Nosto-operaatioita ohutseinämäisten galvanoidun rakenteen, verhouslevyjen ja laattojen kanssa on tehtävä käyttämällä tekstiililenkkejä, tyhjiölippuja tai muita laitteita, jotka estävät rakenteiden ja paneelien vaurioitumisen. On kiellettyä rakentaa rakenteita mielivaltaisissa paikoissa, samoin kuin vahvistamisen päästöille. Suurennettujen litteiden ja tilalohkojen hiontakuvioiden tulisi varmistaa niiden lujuus, vakaus ja geometristen ulottuvuuksien ja muotojen muuttumattomuus nostettaessa.

3.15 Asennetut elementit tulee nostaa tasaisesti, jyristämättä, liikkumalla ja pyörimällä, yleensä viivästysten avulla. Nostettaessa pystysuoraan järjestettyjä rakenteita, käytä yhtä viivettä, vaakasuuntaisia ​​elementtejä ja lohkoja - vähintään kaksi. Rakenteita tulisi nostaa kahdessa vaiheessa: ensin 20-30 cm: n korkeudelle, ja sen jälkeen, kun hihnan luotettavuus tarkistetaan, suoritetaan vielä nousu.

3.16 Asennuselementtien asennuksessa on oltava seuraavat tiedot: aseman vakaus ja muuttumattomuus kaikissa asennuksen vaiheissa; työturvallisuus; paikan tarkkuus jatkuvan geodeettisen valvonnan avulla; kokoonpanoyhteyksien vahvuus.

3.17 Rakenteet on asennettava suunnitteluasentoon hyväksyttyjen ohjeiden mukaan (riskit, tapit, pysäytykset, kasvot jne.). Näihin laitteisiin on asennettava rakenteita, joissa on erityisiä upotettuja tai muita lukituslaitteita.

3.18 Asennettavat kiinnityselementit on kiinnitettävä tiukasti ennen leikkaamista.

3.19 Asennetun elementin säätämisen ja luotettavan (tilapäisen tai projektin) kiinnittämisen loppuun saakka ei saa levätä päällekkäin rakennettujen rakenteiden päälle, ellei tällainen tuki ole CPD: n edellyttämä.

3,20 puuttuessa rustusten erityisiä vaatimuksia toleranssit kohdistuskohteita (kasvot tai naarmuja) asennuksen aikana elementtisopimusvalmistajansa, sekä poikkeamia suunniteltuun asentoon valmis kokoonpano (erektio) rakenteita ei saa ylittää arvoja asianomaisissa kohdissa tämän sääntöjä. Asennuselementtien asentamista koskevat poikkeamat, joiden asema voi muuttua myöhemmässä rakenteessa tapahtuvan pysyvän kiinnittymisen ja kuormituksen aikana, olisi annettava CPD: lle siten, että ne eivät ylitä raja-arvoja kaikkien asennustöiden päätyttyä. Koska PPR: ssä ei ole erityisiä ohjeita, elementtien poikkeaman määrä asennuksen aikana ei saa ylittää 0,4: aa enimmäispoikkeamaa hyväksynnälle.

3.21 Asennettujen rakenteiden käyttäminen niihin kiinnittämiseen on sallittua vain lastauslaitteiden, irrotusyksiköiden ja muiden nostolaitteiden yhteydessä, jos se on tarpeen, ja se on sovitettava tarvittaessa organisaation kanssa, joka on suorittanut rakenteiden työpiirustukset.

3.22 Rakennusten rakenteiden (rakenteiden) asentaminen tulisi lähtökohtaisesti alkaa tilavuudeltaan stabiililta osilta: solun, jäykistysytimien jne. Liittämisestä. Suurten pituisten tai korkeiden rakennusten ja rakenteiden asennus olisi toteutettava tilavasti stabiileilla osuuksilla (katot, tasot, lattiat, lämpötilalohkot jne.).

3.23 Rakennus- ja asennustöiden tuotannon laadunvalvonta on suoritettava SP 48.13330: n mukaisesti. Hyväksymisvalvonnan aikana on toimitettava seuraavat asiakirjat: rakenteiden valmistajan tekemät poikkeamat (jos sellaisia ​​on) sekä asennusorganisaatio, joka on sovittu suunnitteluorganisaatioiden - piirustusten kehittäjien ja hyväksymien asiakirjojen kanssa; teräs-, betoniteräs- ja puurakenteiden tekniset passeja; asiakirjat (sertifikaatit, passit), jotka vahvistavat rakennus- ja asennustöissä käytettävien materiaalien laadun; piilotettujen töiden tutkintotodistukset; väliaikaiset hyväksymistodistukset kriittisille rakenteille; rakenteiden aseman geodeettiset suoritukset; työstöt; hitsausliitosten laadunvalvonta-asiakirjat; testausrakenteita (jos testejä koskevat tämän säännön tai työpiirustusten lisäsäännöt); muut asiakirjat, jotka on määritelty lisäohjeissa tai työpiirustuksissa.

3.24 Hankkeissa, joissa on asianmukaiset perustelut, on sallittua asettaa säännöt, jotka poikkeavat näissä säännöissä säädetyistä parametreista, määristä ja valvontatavoista. Rakenteiden geometristen parametrien tarkkuus olisi osoitettava GOST 21780: n mukaisen tarkkuuden laskemisen perusteella.