Cn-aidat rakenteet

KÄSITTELY JA SUOJAUSRAKENTEET

Kantavat ja erottavat rakenteet

Johdanto Päivämäärä 2013-07-01

esipuhe

1 TOIMITTAJAT - CJSC "TSNIIPSK im.Melnikov"; JSC NITS -laitosten rakentaminen: NIIZHB, joka on nimitetty A.A. Gvozdyevin ja TsNIISK: n nimellä V. Kucherenko, Keraamisten seinämateriaalien valmistajien liitto, Silikaattien valmistajien liitto, Siperian liittovaltion yliopisto

2 JOHDANTO teknisen standardointikomitean TC 465 "Rakentaminen"

3 VALMISTELUT URBANIN POLITIIKAN HALLINNOINNON HYVÄKSYMISESTÄ

5 Liittovaltion teknisen sääntelyn ja metrologian virasto (Rosstandart) rekisteröi. Yhteisyrityksen uudistaminen 70.13330.2011 "SNiP 3.03.01-87 Laakeri- ja sulkemisrakenteet"

Tietokannan valmistajan tekemät muutokset N 1, 3

esittely


Nämä säännöt, joiden tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua ja asennustyöt, kestävyyttä ja luotettavuutta rakennusten ja rakenteiden sekä ihmisten turvallisuutta työmaalla, varallisuuden säilyttäminen mukaisesti liittovaltion lain 30. joulukuuta 2009 N 384-FZ "Technical rakennusten ja rakenteiden turvallisuutta koskevat määräykset ", mikä lisää sääntelyvaatimusten yhdenmukaistamisen tasoa eurooppalaisten ja kansainvälisten sääntelyasiakirjojen kanssa; suorituskyvyn ja arviointimenetelmien määrittämisessä käytettävien yhteisten menetelmien soveltaminen.

1 Soveltamisala

1.1 Tätä sääntöä sovelletaan yritystoiminnan, rakennusten ja rakenteiden rakentamisen ja jälleenrakennuksen aikana suoritettujen töiden tuottamiseen ja hyväksymiseen kaikilla kansantalouden sektoreilla:

1.2 Erityisrakenteiden - maanteiden, siltojen, putkien, terästankkien ja kaasujen haltijoiden, tunneleiden, metrojen, lentopaikkojen, vesikäyttöisten maanparannusten ja muiden rakenteiden, sekä rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa perämoottorilla ja maaperällä, työmaalla ja seismisilla alueilla lisäksi noudatettava asiaa koskevien sääntelyasiakirjojen vaatimuksia.

2 Normatiiviset viitteet

2.1 Tässä säännössä käytetään viittauksia seuraaviin sääntelyasiakirjoihin:

GOST 8736-2014 Hiekka rakennustöihin. Tekniset olosuhteet

GOST 14098-2014 Hitsatun raudoituksen ja suljettujen betoniteräsrakenteiden liitokset. Tyypit, mallit ja koot

GOST 22690-88 Betonit. Vahvuuden määrittäminen mekaanisilla menetel- millä, jotka eivät ole tuhoisat

GOST 26644-85 Kiven ja hiekka betonista valmistettujen lämpövoimaloiden kuonista. Tekniset olosuhteet

GOST R 53697-2009 Rikkoutumaton valvonta. Perusehdot ja määritelmät

SP 48.13330.2011 "Rakentamisohjeet ja määräykset 12-01-2004 Rakentamisen organisaatio"


Huomaa - Käytettäessä tätä sääntöä on suositeltavaa tarkistaa vertailustandardien vaikutus julkisessa tiedotusjärjestelmässä - Venäjän federaation kansallisten viranomaisten virallisella verkkosivustolla Internetin standardoinnista tai vuosittain julkaistusta tietosivusta "National Standards", joka julkaistaan ​​kuluvan vuoden tammikuun 1. päivästä alkaen., ja kuluvan vuoden aikana julkaistujen kuukausittaisten julkaistujen informaatiomerkkien mukaan. Jos viiteasiakirja korvataan (muutetaan), käytä tätä sääntöä noudattaen korvaava (muutettu) asiakirja. Jos viiteasiakirja peruutetaan korvaamatta sitä, siihen viitataan siinä osassa, joka ei vaikuta tähän viittaukseen.

3 Yleiset vaatimukset

3.1 Rakennusten ja rakennelmien rakennustöiden, rakennustyömaan ja työpaikkojen rakentamisen teosten järjestämisen ja toteutuksen on täytettävä [8] ja [9].

3.2 Rakennustyömailla tehtävien töiden organisointi ja tuotanto on suoritettava Venäjän federaation lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti [11], [12].

3.3 Teokset on toteutettava rakennusurakan (CPD) mukaisen hankkeen mukaisesti, joka yhdessä yleisten vaatimusten kanssa sisältäisi: rakenteiden asentamisen järjestyksen; toimenpiteet, joilla varmistetaan laitoksen tarvittava tarkkuus; rakenteiden tilamuuttamattomuus niiden esikokoonpanossa ja asennuksessa suunnitteluasennossa; rakenteiden ja rakennusosien (rakenne) osuuden rakentamisen prosessissa; rakenteiden laajentumisen aste ja turvalliset työolot.

3.4 Rakennustyömaalla on oltava aidattu GOST 23407: n vaatimusten mukaisesti, ja siinä on oltava GOST R 12.4.026 -standardin mukaiset turvamerkit ja vakiomuodon merkinnät. Työpaikat, työkohteet, työpisteet, ajoreitit ja niiden lähestymistavat pimeässä tulisi valaista GOST 12.1.046: n vaatimusten mukaisesti.

3.5 Rakennus- ja asennustöitä koskevat tiedot on kirjattava päivittäin rakennusteknisten rakenteiden asennukseen (liite A), hitsaustöihin (lisäys B), hitsattujen liitosten korroosiosuojaukseen (lisäys C), kokoonpanojen liitosten ja kokoonpanojen monoliitosta (liite D) (liite D), betonityöpalkki (liite F) ja kiinnittää myös asentoaan geodeettisiin johtosekvioihin, kun rakenteet asennetaan. Rakentamisen ja asennustyön laatu on varmistettava valmistelevien ja pääurakoiden teknisten prosessien nykyisen valvonnan sekä työn hyväksymisen yhteydessä. Tekniikkaprosessien nykyisen valvonnan tulosten mukaan laaditaan piilotettujen teosten tarkastustodistukset.

3.6 Rakenteiden, tuotteiden ja materiaalien, joita käytetään betonin, betoniteräksen, teräs-, puu- ja muurausrakenteiden rakentamiseen, on täytettävä asiaa koskevien standardien, sääntöjen ja työpiirustusten vaatimukset.

3.7 Rakenteiden (tuotteiden) kuljetus ja tilapäinen varastointi asennusalueella olisi suoritettava näiden rakenteiden (tuotteiden) valtion vaatimusten mukaisesti, ja standardoimattomien rakenteiden (tuotteiden) osalta on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

3,8 Julkisivuverhous ja katto rakenne ofakturennoy ja muiden viimeistely, ohutseinäisiä osia galvanoitu kantavat rakenteet, laitteisto kohdetta ja tukemalla ja liitti rakenteita, liittimet julkisivut ja katot, eristys ja höyrysulun materiaalien tulisi pitää lämmittämättömään varasto, jossa on kiinteä lattia.

Rakenteiden, verhouslevyjen ja osastojen varastointi varastossa on pakattu 10 cm: n paksuisille puupalkkeille, joiden askel on 0,5 m. Varaston tulee olla suljettu, kuiva ja kova lattia.

3.9 Varastotilojen rakenteet on lajiteltava tehtäväksi ja pinottaen ottaen huomioon asennuksen järjestys.

3.10 Kuitujen rakenteita ei saa siirtää.

3.11 Puurakenteiden säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana on käytettävä varastolaitteita (säilytyslaitteita, kiinnittimiä, säiliöitä, pehmeitä viivoja) asennettaessa tukipisteisiin ja rakenteiden kosketukseen pehmeiden tyynyjen ja pinnoitteiden metallisilla osilla. Rakenteet on säilytettävä katoksen alla suojatakseen niitä auringon säteilyaltistuksen, vaihtoehtoisen kostutuksen ja kuivumisen varalta.

3.12 Esivalmistetut rakenteet olisi asennettava pääsääntöisesti ajoneuvoilta tai konsolidointiasemilta.

3.13 Ennen kunkin kiinnitysosan nostamista on tarkistettava:

3.14 Kiinnitetyt elementit tulee kiinnittää työpiirustuksissa esitettyihin paikkoihin ja ne on nostettava ja toimitettava asennuspaikalle asennuksen lähellä. Jos hiontapaikkoja on tarpeen muuttaa, ne on sovitettava yhteen organisaation kanssa - työpiirustusten kehittäjä.

Suurennettujen litteiden ja tilalohkojen hiontakuvioiden tulisi varmistaa niiden lujuus, vakaus ja geometristen ulottuvuuksien ja muotojen muuttumattomuus nostettaessa.

3.15 Asennetut elementit tulee nostaa tasaisesti, jyristämättä, liikkumalla ja pyörimällä, yleensä viivästysten avulla. Nostettaessa pystysuoraan järjestettyjä rakenteita, käytä yhtä viivettä, vaakasuuntaisia ​​elementtejä ja lohkoja - vähintään kaksi.

3.16 Kiinnitysosien asennuksessa tulee olla:

3.17 Rakenteet on asennettava suunnitteluasentoon hyväksyttyjen ohjeiden mukaan (riskit, tapit, pysäytykset, kasvot jne.).

3.18 Asennettavat kiinnityselementit on kiinnitettävä tiukasti ennen leikkaamista.

3.19 Asennetun elementin säätämisen ja luotettavan (tilapäisen tai projektin) kiinnittämisen loppuun saakka ei saa levätä päällekkäin rakennettujen rakenteiden päälle, ellei tällainen tuki ole CPD: n edellyttämä.

3,20 puuttuessa rustusten erityisiä vaatimuksia toleranssit kohdistuskohteita (kasvot tai naarmuja) asennuksen aikana elementtisopimusvalmistajansa, sekä poikkeamia suunniteltuun asentoon valmis kokoonpano (erektio) rakenteita ei saa ylittää arvoja asianomaisissa kohdissa tämän sääntöjä.

3.21 Asennettujen rakenteiden käyttäminen niihin kiinnittämiseen on sallittua vain lastauslaitteiden, irrotusyksiköiden ja muiden nostolaitteiden yhteydessä, jos se on tarpeen, ja se on sovitettava tarvittaessa organisaation kanssa, joka on suorittanut rakenteiden työpiirustukset.

3.22 Rakennusten (rakenteiden) asentaminen tulisi lähtökohtaisesti aloittaa tilastollisesti stabiililta osilta: solukko, jäykistysytimet jne.

3.23 Rakennus- ja asennustöiden tuotannon laadunvalvonta on suoritettava SP 48.13330: n mukaisesti.

3.24 Hankkeissa, joissa on asianmukaiset perustelut, on sallittua asettaa säännöt, jotka poikkeavat näissä säännöissä säädetyistä parametreista, määristä ja valvontatavoista. Rakenteiden geometristen parametrien tarkkuus olisi osoitettava GOST 21780: n mukaisen tarkkuuden laskemisen perusteella.

4 Teräsrakenteiden asennus

4.1 Yleistä

4.1.1 Teräsrakenteiden asennus olisi suoritettava rakennustöiden erityispiirteiden täyttämiseksi suunniteltujen teosten tuotannon hyväksi hyväksytyn hankkeen mukaisesti.

4.1.2 Huoltotyön piirustusten tulee olla piirroksia KM ja KMD (metallirakenteet ja metallirakenteet).

4.1.3 Huollon yhteydessä on otettava huomioon KM-piirustuksissa esitetyt vaatimukset:

4.1.4 CPD: ssä ja tämän säännön SP 48.13330 vaatimusten kanssa on annettava KM- ja KMD-luokituksen asiaa koskevat standardit ja toimintapiirustukset: rakenteellisten elementtien asennusjärjestys; toimenpiteet, joilla varmistetaan laitoksen tarvittava tarkkuus; rakenteiden tilamuuttamattomuus niiden esikokoonpanossa ja asennuksessa suunnitteluasennossa; rakenteiden ja rakennusosien (rakenne) osuuden rakentamisen prosessissa; rakenteiden laajentumisen aste ja turvalliset työolot.

4.1.5 Kaikkien rakennustyyppien ja rakenteiden teräsrakenteiden asennuksen ja purkamisen tekniset prosessit ja toiminnot olisi kehitettävä PRD: ssä, mukaan lukien tuotantomenetelmät, mukaan lukien kasvatus, liukuva helikopteriasennus.

4.1.6 Asennustarvikkeet: kiinnikkeet, hihnat, kulmat, seisot, kallistukset jne. olisi kehitettävä CPD: ssä.

4.1.7 Suurten ja ainutlaatuisten esineiden osalta teräsrakenteiden asennustapa valitaan CPD: ssä kehitettyjen vaihtoehtojen perusteella.

4.1.8 Asiakirjat on liitetty kohteen käyttöönottotoimiin, jonka luettelo on ilmoitettu laitoksen projektissa ja huoltotöissä.

4.2 Rakenteiden valmistelu asennusta varten

4.2.1 Asennuksessa käytettävien rakenteiden on vastattava KM- ja KMD-laatuvaatimusten asiaa koskevien standardien ja piirustusten piirustuksia.

4.2.2 Deformoituneet rakenteet on oikaistava. Tasasuuntaus voidaan suorittaa kuumentamatta vaurioitunutta elementtiä (kylmä suoristus) tai esikuumennuksella (kuuma suoristus) käyttämällä lämpö- tai termomekaanista menetelmää. Kylmä suoristus on sallittua vain sileästi muotoutuneille elementeille.

4.2.3 Rakenteiden kylmämuovaus on suoritettava siten, että se ei estä muodostumien muodostumista, vääntymistä ja muita vaurioita auton pinnalle.

4.2.4 Kokoonpanossa on kiellettyä iskunvaimennus hitsattujen teräsrakenteiden osalta:

4.3 Esiasennukset

4.3.1 Jos rakennepiirteitä (elementtien pituus, asennusreikien ryhmien välinen etäisyys) ei ole erityisiä vaatimuksia piirustuksissa, yksittäisten rakenteellisten elementtien ja lohkojen kokoamiseen ei saa ylittää taulukossa 4.1 annettuja arvoja.

Nimelliskokojen välit, mm

Toleranssiarvot mm

Valvonta (menetelmä, tilavuus, rekisteröintityyppi)

Mittaus, jokaisen rakenteen elementti ja lohko, työkirja

4.4 Asennus, sovitus ja kiinnitys

4.4.1 Suunnitteluasentoon asennetut kiinnitysrakenteet (yksittäiset elementit ja lohkot), joissa kiinnityspultit on kiinnitettävä pultteihin, on tehtävä välittömästi instrumenttien sijainnin tarkkuuden ja rakenteiden suuntauksen tarkastamisen jälkeen, paitsi tämän jakson lisäohjeiden tai CPD: n mukaisesti.

4.4.2 Rakenteet, joissa on hitsatut liitokset, olisi kiinnitettävä kahdessa vaiheessa - ensin tilapäisesti, sitten hankkeen mukaan. Väliaikainen kiinnitysmenetelmä on ilmoitettava CPD: ssä KM-merkin piirustusten mukaisesti.

4.4.3 Jokaisen lohkon noudattaminen hankkeen kanssa ja mahdollisuuden suorittaa sen vierekkäisiä töitä on laadittava toimella, johon osallistuu lohkon suunnitteluorganisaation edustaja ja organisaatio, joka vastaanottaa lohkon myöhempää työtä varten.

4.4.4 "Rakenteiden" rakenteiden päällystyslohkot kootaan valmistajien vakiotiedon mukaan.

4.5 Kiinnitysliittimet pultteihin ilman säädettyä jännitystä

4.5.1 Rakenneosien ja ei-rakenteellisten leikkausliitosten sekä liitosten, joissa pultit asennetaan rakenteellisesti, asennettaessa rakenteelliset yksityiskohdat on kohdistettava ja yksityiskohdat on kiinnitettävä siirtokappaleista (tuurnat) ja kiinnitettävä pultteihin tiukasti. Yhdessä kahdella reiällä varustetuissa liitännöissä on asennuspistoke johonkin niistä. Suunnitteluyhteyksissä reikien ja pulttien nimellisten halkaisijoiden välinen ero saa olla enintään 3 mm.

4.5.2 Leikkuulaitteiden ja liitoselementtien pulttien käytön yhteydessä on sallittua, että "mustat" ovat sallittuja (kootun pakkauksen viereisten osien reiät eivät sovi yhteen) enintään 1 mm: n etäisyydellä reunoista, jopa 1,5 - 10% rei'istä. Jos tätä vaatimusta ei noudateta KM: n tai KMD-luokan piirustusten kehittäjän luvalla, reiät on porattava lähimpään suurempaan halkaisijaan, kun vastaavan halkaisijan pultti asennetaan.

4.5.3 Kieltäminen ei ole sallittua käyttää pultteja ja muttereita, joita valmistaja ei ole leimannut ja joissa on merkintä lujuusluokasta.

4.5.4 Pähkinöiden alle saa asentaa enintään kaksi pyöreää aluslevyä (GOST 11371).

4.5.5 Ratkaisut, jotka estävät mutterien itsestään purkautumisen - kevennyslevyjen (GOST 6402) asettaminen, lukkomutterit tai muut mutterien kiinnittämisen menetelmät - on ilmoitettava KM-merkin työpiirustuksissa.

4.5.6 Pulttien ja lukkomutterit, joiden läpimitta on 12-27 mm, tulee kiristää kokonaan, liittimen keskeltä reunoihin, voiman ollessa 294-343 N (30-35 kgf) kokoonpanoavaimella. Avaimen pituuden tulisi olla pultteja M12 - 150-200 mm; M16 - 250 - 300 mm; M20 - 350-400 mm; M22 - 400 - 450 mm; M24 - 500-550 mm; M27 - 550-600 mm tai momenttiavaimet GOST R 51254 mukaan.

4.5.7 Pulttien ja pulttien päiden, myös peruspulttien, tulee olla tiukkoja (ilman aukkoja), jotka ovat kosketuksissa aluslevyjen tai rakenteellisten elementtien kanssa, ja pulttikierteet on työntävä muttereista vähintään yhdellä kierroksella täydellä profiililla.

4.5.8 Liitettävien elementtien kosketuspinnat on puhdistettava kontaminaatiosta, puristeista, jäästä ja muista epäsäännöllisyydestä, jotka estävät niiden liittämisen tiiviisti. Kokoonpannun kollin tiiviyttä on valvottava 0,3 mm: n paksuisella koettimella, joka ei saa tunkeutua koottujen osien väliin pesemällä olevaan alueeseen.

4.5.9 Kiinnityspulttien kiristyslaatu suunnittelijaliitoksissa on tarkastettava 4.5.6 kohdassa määritellyllä asennusavainpituudella ja voimalla.

4.6 Kiinnitysliittimet pultteihin, mukaan lukien lujat, ja säädetty jännite

4.6.1 Liitännät pultteihin, joissa on hallittu jännitys, on suoritettava työntekijöille, jotka ovat suorittaneet erityiskoulutuksen ja jotka on vahvistettu asianmukaisella todistuksella.

4.6.2 Kitkamateriaalien kosketuspinnat (leikkauslujuus), kitka-leikkaus ja laipan liitokset on käsiteltävä KM- ja KMD-luokat.

4.6.3 Yhdistettyjen osien pintatasot (putoaminen) yli 0,5 ja enintään 3 mm olisi poistettava koneistuksella muodostamalla sileä viisto, jonka kaltevuus ei ole jyrkempi kuin 1:10.

4.6.4 Kokoonpanossa olevien osien reiät on kohdistettava ja kiinnitettävä liikkumasta tulpilla. Liittimien määrä määritetään asennuskuormien vaikutuksen perusteella, mutta niiden on oltava vähintään 10% yli 20 reikää ja vähintään kaksi - vähemmän reikiä.

4.6.5 On kiellettyä käyttää pultteja, joilla ei ole tilapäistä vastustusta tehdasmerkinnän päällä, valmistajan leima, lämmön symbolin numero ja HL: n ilmastopultit (GOST 15150 mukaan) - myös kirjaimet "HL".

4.6.6 Ennen asennusta pultit, mutterit ja aluslaatat tulee säilyttää uudelleen ja pulttien ja mutterien kierteet, myös pulttien tukipinnat, on voiteltava. Voiteluaineena saa käyttää mineraaliöljyjä GOST R 51634: n tai GOST 10541: n mukaisesti. Voiteluainetta on käytettävä huoneenlämmössä viimeistään h ennen liitosten kokoamista. Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen epäpuhtaudet sekä pulttien ja pähkinöiden voitelu tulisi tehdä kiehuvalla vedellä (10-15 minuuttia), jota seuraa kuuma pesu seoksessa, joka koostuu 70-75% lyijytöntä bensiiniä ja 30-25% mineraaliöljyä GOST 20799. Bensiinin ja öljyn välinen suhde saa aikaan ohuen voiteluaineen kerroksen ruuvien ja muttereiden pinnalle. Voitelupulttien ja muttereiden säilyvyys saa olla enintään 10 päivää. Pitemmällä säilyvyydellä pultit ja mutterit voidellaan uudestaan. Voiteluaineiden kierteinä ja pähkinän tukipintoina sallitaan kiinteiden parafiinilajikkeiden käyttö GOST 23683: n tai muiden tehokkaiden voiteluaineiden tyyppien mukaisesti ja sen jälkeen kierrätyskertoimen todellisen arvon määrittäminen, jonka keskiarvon tulisi olla korkeintaan 0,2.

4.6.7 Hankkeen määrittelemä ruuvien kiristys tulisi aikaansaada kiristämällä mutterit tai pyörittämällä pultit ylös laskettuun kiristysmomenttiin joko kääntämällä mutterit tiettyyn kulmaan tai jollakin muulla menetelmällä, joka takaa pulttien jännitysvoiman.

4.6.8 Kiinteäpäisten pulttien kiristys- ja jännitysvalvontaan tarkoitetut momenttiavaimet, mukaan lukien ne, joita käytetään yhdessä vääntömomentin kertojien (momenttivaihteistoimintojen) kanssa, on oltava passi, jolla on metrologinen laboratoriomerkki tarkastuksessa.

4.6.9 Pulttien kiristämiseen tarvittava arvioitu vääntömomentti N · m (kgf · m) olisi määritettävä kaavalla


missä kullakin kierrätyserän keskiarvo on testitulosten mukaan otettu käyttäen ohjauslaitteita, jotka mahdollistavat samanaikaisesti mittauksen aksiaalivoiman arvon lukitustangossa ja momenttia kohden mutterissa;

4.6.10 Suuren lujuuden M24-pulttien lujuusluokan 10.9 kiristys mutterin kiertokulmassa on tehtävä seuraavassa järjestyksessä:

4.6.11 Jokaisen pultin pään ja mutterin kohdalla on asennettava yksi vähintään 35 HRC: n kova kovuus. Jos reikien ja pulttien nimellisten halkaisijoiden välinen ero on korkeintaan 4 mm, on mahdollista asentaa yksi aluslevy vain pyörivän elementin (pulttipää tai mutteri) alle.

4.6.12 4.6.9 kohdan mukaisiin nimellisvääntömomentteihin kiristettyjä muttereita tai tiettyä kulmaa käännyttäviä muttereita ei tulisi kiinnittää mihinkään.

4.6.13 Yhdisteen kaikkien pulttien kiristämisen jälkeen vanhempi työntekijäasentaja (brigadier) on velvollinen laittamaan leiman (osoitettu numero tai merkki) nimetylle paikalle, kirjattava tulokset "Valmistustulppapultit, joissa on hallittu kireys" (liite D) ja näytä yhteys valvoa tämäntyyppisten yhdisteiden suorittamisesta vastuussa olevaa henkilöä tilaamalla kyseisiä töitä tuottava organisaatio.

4.6.14 Huolimatta pulttien kiristysmääräyksistä, vastuuhenkilön on suoritettava vähintään kahden vuoron aikana kaikkien tarkastettujen pulttien ulkoiset tarkastukset ja varmistettava, että kaikki liitoksen pultit ovat merkittyjä ja niiden pituus on sama; aluslevyt sijoitettiin ruuvien ja pähkinöiden päiden alle; muttereiden ulkopuolella ulkoneviin ruuveihin on oltava vähintään yksi kierros kierteellä, jossa on täydellinen profiili mutterin tai kahden kierroksen ympärillä mutterin alapuolella (pakkauksen sisällä); pulttien kireyden aksiaaliset voimat vastaavat KM-merkin piirustuksessa määriteltyjä; Kokoonpantuvalle yksikölle on olemassa tämän lehden suorittaneen prikaatin leima, ja tulokset kirjataan "Hallintalaitteiden ruuveilla varustettujen liitäntöjen toteutuslehti" (liite D).

4.6.15 Kun jännityksen ohjaus ja asiakkaan hyväksynnän edustavien yhdisteiden kaikki ulkopinnat nivelten, kuten päät pultteja, muttereita ja ulkonevan osan, joka lanka pultit on puhdistettava, pohjustetaan, maalattu ja halkeamia maahan ero paksuudet ja aukkoja nivelissä tulppa. Liitosten pohjamaalaus ja maalaus on suoritettava sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on hyväksynyt liitokset.

4.6.16 Kaikki jännityksen ja jännitteensäädön työtä koskevat tiedot on kirjattava liitäntöjen toteutukseen kirjaimilla, joissa on hallittu kireys, liite D.

4.6.17 Laipan liitoksissa on käytettävä korkean lujuuden omaavia pultteja CL: n ilmastollisesta 40X teräksestä. Kaikki pultit on kiristettävä CM: n työpiirustuksissa ilmoitetuilla voimilla pyörittämällä mutteria, kunnes laskettu kiristysmomentti. 100% pultit ovat jännitteensäädön alaisia.

4.7 Erityiset asennusliitännät

4.7.1 Erityisasennuksiin (CMC) kuuluvat:

4.7.2 Henkilöt, jotka on koulutettu ja hyväksytty asianmukaisella todistuksella, voivat sallia työn hallinnan ja yhteyden muodostamisen CMC: ssä.

4.7.3 CMC: n ominaispiirre on se, että niiden toteuttamiseksi on riittävää lähestyä toisiinsa liitettyjä rakenneosia.

4.7.4 Suurten lujuuslaitteiden valmistuksessa on noudatettava jauheen kokoamisvälineiden käyttöä koskevia ohjeita, jotka säätävät niiden asettamista, käyttöä, kunnossapitoa, turvallisuusvaatimuksia, varastointiin, kirjanpitoon ja valvontaan tarkoitettuja aseita ja asennuspatruunoita.

4.7.5 Ennen työn aloittamista on tehtävä valvontatoiminto ulkoisella tarkastuksella ja yhteyden laadun arviointi, jotta selkeytettäisiin laukaisun teho (kasetin numero).

4.7.6 Asennetun tukipisteen on painettava lujasti aluslevyä kiinnitettävän osan suhteen ja osa, joka on kiinnitettävä tukielementtiin. Tällöin tukipalkin sylinterimäinen osa ei saa työntyä teräslevyn pinnan yläpuolelle.

4.7.7 Tietyn CMC-tyypin käyttö sekä elementtien akselien ja CMC-elementin akselin ja liitettävän elementin reunan välisen etäisyyden on oltava työpiirustusten ohjeiden mukainen.

4.7.8 CMC-tyypit on esitetty taulukossa 4.2.

Cn-aidat rakenteet

Ennen sähköisen valituksen lähettämistä Venäjän rakentamisministeriölle lue seuraavat vuorovaikutteisen palvelun toimintaa koskevat säännöt.

1. Vastikään hyväksytyt ovat Venäjän rakentamisministeriön toimivaltaan kuuluvia sähköisiä muutoksenhakemuksia, jotka on täytetty oheisen lomakkeen mukaisesti.

2. Sähköinen hakemus voi sisältää lausunnon, valituksen, ehdotuksen tai pyynnön.

3. Venäjän rakentamisministeriön virallisen Internet-portaalin kautta lähetetyt sähköiset viestit lähetetään tutkittavaksi osastoon, jossa he työskentelevät kansalaisten kanssa. Ministeriö tarjoaa kanteluille objektiivisen, kattavan ja oikea-aikaisen tarkastelun. Sähköisten sovellusten käsittely on maksutonta.

4. Venäjän federaation kansalaisten valitusten käsittelystä annetun liittovaltion lain nro 59-FZ 2 §: n mukaan sähköiset valitukset rekisteröidään kolmen päivän kuluessa ja lähetetään sisällön mukaan ministeriön rakenteellisiin yksiköihin. Valitusta käsitellään 30 päivän kuluessa rekisteröinnin päivämäärästä. Sähköinen valitus, joka sisältää kysymyksiä, jotka eivät kuulu Venäjän rakennusministeriön toimivaltaan, lähetetään seitsemän päivän kuluessa rekisteröintipäivästä asianomaiselle viranomaiselle tai asianmukaiselle virkamiehelle, jolla on toimivalta ratkaista valituksessa esitetyt seikat ilmoittamalla valituksen lähettäneelle kansalaiselle.

5. Elektronista kiertoa ei oteta huomioon, kun:
- hakijan nimen ja sukunimen puuttuminen;
- täsmällinen epätäydellinen tai epäluotettava postiosoite;
- tekstin epätasaisen tai loukkaavan kielen läsnäolo;
- työntekijän elämään, terveyteen ja omaisuuteen kohdistuva uhka tekstissä sekä hänen perheenjäsenensä;
- käytä kirjoitettaessa ei-kyrillisiä näppäimistöasetteluja tai vain isoja kirjaimia;
- tekstin välisten välimerkkien puuttuminen, käsittämättömien lyhenteiden olemassaolo;
- kysymykseen, johon hakijalle on jo annettu kirjallinen vastaus aiemmin lähetettyjen muutoksenhakemusten perusteisiin.

6. Valituksen hakijalle lähetetään vastaus lomakkeen täyttämistä varten ilmoitettuun postiosoitteeseen.

7. Pyyntöä harkittaessa ei saa luovuttaa valituksessa olevia tietoja eikä kansalaisen yksityiselämään liittyviä tietoja ilman hänen suostumustaan. Tietoa hakijoiden henkilötiedoista säilytetään ja käsitellään Venäjän henkilötietolainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

8. Sivuston kautta saadut muutoksenhakuilmoitukset on tiivistetty ja toimitettu ministeriön johdolle tiedoksi. Usein kysyttyjä kysymyksiä julkaistaan ​​määräajoin "asukkaille" ja "asiantuntijoille".

Asiakirjaluettelo NormaCS

SP 70.13330.2012 Laakeri- ja kotelorakenteet

  Standardointia koskevien asiakirjojen luettelo, jonka soveltaminen vapaaehtoisesti perustuu liittovaltion laissa "rakennusten ja rakennelmien turvallisuutta koskeviin teknisiin määräyksiin"
  Asetus 1521 - Luettelo kansallisista standardeista ja sääntökokoelmista (osia tällaisista standardeista ja sääntökokoelmista), minkä seurauksena noudatetaan liittovaltion laki "Rakennusten ja rakennelmien turvallisuutta koskevia teknisiä määräyksiä"

Asiakirjassa viitataan:

  Säännöt sääntöjen kehittämiseksi ja hyväksymiseksi
  GOST 10060-2012 - Betonit. Menetelmät jäätymisvastuksen määrittämiseksi
  GOST 10060.1-95 - Betonit. Perusmenetelmä jäätymisvastuksen määrittämiseksi
  GOST 10060.2-95 - Betonit. Kiihdytetyt menetelmät pakkassuojan määrittämiseksi toistuvan jäädytyksen ja sulatuksen aikana
  GOST 10178-85 - Portland-sementti ja kuona Portland-sementti. Tekniset olosuhteet
  GOST 10180-2012 - Betonit. Menetelmät kontrollinäytteiden lujuuden määrittämiseksi
  GOST 10180-90 - Betonit. Menetelmät kontrollinäytteiden lujuuden määrittämiseksi
  GOST 10181-2000 - Betoniyhdistelmät. Testimenetelmät
  GOST 10181-2014 - Betoniyhdistelmät. Testimenetelmät
  GOST 10243-75 - Teräs. Testausmenetelmät ja makrorakenteen arviointi
  GOST 10541-78 - Yleismoottoriöljyt ja autojen kaasutinmoottorit. Tekniset olosuhteet
  GOST 10690-73 - Tekninen kaliumkarbonaatti (kaliumkloridi). Tekniset olosuhteet
  GOST 10832-2009 - Hiekka ja murskattu kivi-perliitti laajennettu. Tekniset olosuhteet
  GOST 10832-91 - Hiekka ja murskatut perliitti laajennettu. Tekniset olosuhteet
  GOST 10906-78 - Viisto aluslevyt. Tekniset olosuhteet
  GOST 10922-2012 - Vahvistetut ja sulautetut tuotteet, niiden hitsatut, neulotut ja mekaaniset liitokset teräsbetonirakenteisiin. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 11052-74 - Laaja kipsi-alumiinioksidisementti
  GOST 11371-78 - Aluslaatat. Tekniset olosuhteet
  GOST 11533-75 - Automaattinen ja puoliautomaattinen upotuskaarihitsaus. Liitännät hitsataan terävinä ja tylpinäkymäisinä. Perusmuodot, rakenteelliset elementit ja mitat
  GOST 11534-75 - Manuaalinen kaarihitsaus. Liitännät hitsataan terävinä ja tylpinäkymäisinä. Perusmuodot, rakenteelliset elementit ja mitat
  GOST 12.1.046-85 - Työturvallisuusstandardijärjestelmä. Rakentaminen. Rakennuspaikkojen valaistusmääräykset
  GOST 12.4.026-76 - Työturvallisuusstandardijärjestelmä. Signaalin värit ja turvamerkit
  GOST 12730.5-84 - Betonit. Menetelmät veden kestävyyden määrittämiseksi
  GOST 12865-67 - Laajennettu vermikuliitti
  GOST 13015-2003 - Betonituotteet ja betonituotteet rakentamiseen. Yleiset tekniset vaatimukset. Hyväksynnän, merkinnän, kuljetuksen ja varastoinnin säännöt
  GOST 13015-2012 - Betoni- ja teräsbetonituotteet rakentamiseen. Yleiset tekniset vaatimukset. Hyväksynnän, merkinnän, kuljetuksen ja varastoinnin säännöt
  GOST 13087-81 - Betonit. Menetelmät hankauksen määrittämiseksi
  GOST 14098-2014 - hitsatun raudoituksen ja suljettujen betoniteräsrakenteiden liitokset. Tyypit, mallit ja koot
  GOST 14098-91 - hitsatun raudoituksen ja suljettujen betoniteräsrakenteiden liitokset. Tyypit, mallit ja koot
  GOST 14771-76 - Kaasu-suojattu kaarihitsaus. Hitsatut liitokset. Tärkeimmät tyypit. Ominaisuudet ja mitat
  GOST 14782-86 - Ei estävä kontrolli. Hitsatut liitokset. Ultraäänitutkimusmenetelmät
  GOST 15150-69 - Koneet, laitteet ja muut tekniset tuotteet. Eri ilmasto-alueet. Luokat, toimintaolosuhteet, varastointi ja kuljetukset ympäristön ilmastollisten tekijöiden vaikutusten osalta
  GOST 15164-78 - Elektroslag hitsaus. Hitsatut liitokset. Perusmuodot, rakenteelliset elementit ja mitat
  GOST 1581-96 - Portland-sementin täyttö. Tekniset olosuhteet
  GOST 15825-80 - Portland-sementin väri. Tekniset olosuhteet
  GOST 16037-80 - Hitsatut teräsputkiliitokset. Perusmuodot, rakenteelliset elementit ja mitat
  GOST 17624-2012 - Betonit. Ultraäänivahvuuden testausmenetelmä
  GOST 17624-87 - Betonit. Ultraäänivahvuuden testausmenetelmä
  GOST 18105-2010 - Betonit. Säännökset voiman hallintaa ja arviointia varten
  GOST 18442-80 - Epäsuotuisaa valvontaa. Kapillaarimenetelmät. Yleiset vaatimukset
  GOST 19906-74 - Natriumnitriitti tekninen. Tekniset olosuhteet
  GOST 20276-2012 - maaperä. Kenttämenetelmät lujuuden ja muodonmuutosominaisuuksien määrittämiseksi
  GOST 20276-99 - Maaperä. Kenttämenetelmät lujuuden ja muodonmuutosominaisuuksien määrittämiseksi
  GOST 20799-88 - Teollisuusöljyt. Tekniset olosuhteet
  GOST 2081-2010 - Urea. Tekniset olosuhteet
  GOST 2081-48 - Urean tekninen
  GOST 20850-84 - Liimattu puurakenne. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 20910-90 - Lämmönkestävät betonit. Tekniset olosuhteet
  GOST 21104-75 - Epäsuotuisaa valvontaa. Ferrozondovy-menetelmä
  GOST 21105-87 - Noudattamatta jättäminen. Magneettinen hiukkasmenetelmä
  GOST 21779-82 - Järjestelmä geometristen parametrien tarkkuuden varmistamiseksi rakentamisessa. Tekniset toleranssit
  GOST 21780-2006 - Järjestelmä geometristen parametrien tarkkuuden varmistamiseksi rakentamisessa. Tarkkuuslaskenta
  GOST 22263-76 - Murskattu kivi ja hiekka huokoisista kiviä. Tekniset olosuhteet
  GOST 22266-2013 - Sulfaattien kestävät sementit. Tekniset olosuhteet
  GOST 22266-94 - Sulfaattien kestävät sementit. Tekniset olosuhteet
  GOST 2246-70 - Hitsauslanka. Tekniset olosuhteet
  GOST 22690-88 - Betonit. Vahvuuden määrittäminen mekaanisilla menetel- millä, jotka eivät ole tuhoisat
  GOST 22845-85 - Sähköiset matkustaja- ja lastinostimet. Asennustyön organisointia, tuotantoa ja hyväksyntää koskevat säännöt
  GOST 23118-2012 - Teräsrakenteet. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 23118-99 - Teräsrakenteet. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 23407-78 - Rakentamispaikkojen ja rakennus- ja asennustöiden varastokalastus. Tekniset olosuhteet
  GOST 23518-79 - Kaasu-suojattu kaarihitsaus. Liitännät hitsataan terävinä ja tylpinäkymäisinä. Perusmuodot, rakenteelliset elementit ja mitat
  GOST 23683-89 - Kiinteät raakaöljyparafiinit. Tekniset olosuhteet
  GOST 23732-2011 - Vesi betoniin ja laastiin. Tekniset olosuhteet
  GOST 23732-79 - Vesi betoniin ja laastiin. Tekniset olosuhteet
  GOST 23858-79 - hitsatut päittäiset ja T-muotoiset vahvikkeet teräsbetonista. Ultraäänilaatuiset laaduntatavat. Hyväksymissäännöt
  GOST 24045-2010 - teräslevyosat, jotka on taivutettu trapetsin aallotuksilla rakentamiseen. Tekniset olosuhteet
  GOST 24211-2008 - Betonin ja laastin lisäaineet. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 24379.0-2012 - Perusruuvit. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 24379.0-80 - Perusruuvit. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 24846-2012 - maaperä. Menetelmät rakennusten muodonmuutosten mittaamiseksi
  GOST 25192-82 - Betonit. Luokittelu ja yleiset tekniset vaatimukset
  GOST 25225-82 - Ei estävä kontrolli. Putkistojen hitsatut saumat. Magnetografinen menetelmä
  GOST 25246-82 - kemiallisesti kestävät betonit. Tekniset olosuhteet
  GOST 25328-82 - Sementti laastia varten. Tekniset olosuhteet
  GOST 25485-89 - solubetoni. Tekniset olosuhteet
  GOST 25592-91 - Tuhka- ja kuonan lämpövoimalaitokset betonille. Tekniset olosuhteet
  GOST 25818-91 - Lämpövoimaloiden lentotuhka betoniin. Tekniset olosuhteet
  GOST 25820-2000 - Kevytbetonia. Tekniset olosuhteet
  GOST 25820-2014 - Kevytbetonia. Tekniset olosuhteet
  GOST 26271-84 - Jauhelanka kaarihitsaukseen hiilen ja matalalla seosteräksellä. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 26633-2012 - Betoni raskas ja hienorakeinen. Tekniset olosuhteet
  GOST 26633-91 - Betoni raskas ja hienorakeinen. Tekniset olosuhteet
  GOST 26644-85 - Kiven ja hiekka betonilaisten lämpövoimaloiden kuonista. Tekniset olosuhteet
  GOST 26887-86 - Kiskot ja portaat rakennus- ja asennustöihin. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 27005-2014 - Kevyt ja solubetoni. Keskitason tiheydenhallintasäännöt
  GOST 27005-86 - Kevyt ja solubetoni. Keskitason tiheydenhallintasäännöt
  GOST 27006-86 - Betonit. Säännöt valinnan
  GOST 27772-88 - Teräsrakenteiden vuokraus. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 28013-98 - Rakennusratkaisut. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 28570-90 - Betonit. Menetelmät rakenteiden valinnassa olevien näytteiden lujuuden määrittämiseksi
  GOST 30515-2013 - Sementit. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 30515-97 - Sementit. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 30971-2002 - Seinäkiinnikkeet ikkunoiden lohkojen kiinnittämiseen seinän aukkoihin. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 30971-2012 - Saumojen kiinnitys ikkunoiden lohkoihin seinän aukkoihin. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 31108-2003 - Yleiset rakennussementit. Tekniset olosuhteet
  GOST 31189-2015 - Kuiva rakentaminen. luokitus
  GOST 31384-2008 - Betoni- ja betonirakenteiden suojaus korroosiota vastaan. Yleiset tekniset vaatimukset
  GOST 31914-2012 - Erittäin lujat raskas- ja hienorakeiset betonit monoliittirakenteisiin. Laadunvalvonta- ja arviointisäännöt
  GOST 3242-79 - Hitsatut liitokset. Laadunvalvontatavat
  GOST 32495-2013 - murskatut kivi-, hiekka- ja hiekkakiviseokset kiviaineesta ja raudoitetusta betonista. Tekniset olosuhteet
  GOST 32496-2013 - Huokoiset täyteaineet kevytbetonia varten. Tekniset olosuhteet
  GOST 32803-2014 - Betonin rasitus. Tekniset olosuhteet
  GOST 379-95 - Silikaattitiilet ja kivet. Tekniset olosuhteet
  GOST 450-77 - Tekninen kalsiumkloridi. Tekniset olosuhteet
  GOST 5264-80 - Manuaalinen kaarihitsaus. Hitsatut liitokset. Perusmuodot, rakenteelliset elementit ja mitat
  GOST 530-2007 - Keraaminen tiili ja kivi. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 530-2012 - Keraaminen tiili ja kivi. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST 5578-94 - Crushed stone ja hiekka rautametallien ja epäpuhtauksien metallurgian betonista. Tekniset olosuhteet
  GOST 5686-2012 - maaperä. Pile testimenetelmät
  GOST 5686-94 - Maaperä. Pile testimenetelmät
  GOST 5802-86 - Rakennusratkaisut. Testimenetelmät
  GOST 6402-70 - Jousilevyt. Tekniset olosuhteet
  GOST 6996-66 - Hitsatut liitokset. Menetelmät mekaanisten ominaisuuksien määrittämiseksi
  GOST 7076-99 - Rakennusmateriaalit ja tuotteet. Menetelmä lämmönjohtavuuden ja lämmönkestävyyden määrittämiseksi kiinteissä lämpöolosuhteissa
  GOST 7473-2010 - Betoniyhdistelmät. Tekniset olosuhteet
  GOST 7473-94 - Betoniyhdistelmät. Tekniset olosuhteet
  GOST 7512-82 - Epäsuotuisaa valvontaa. Hitsatut liitokset. Radiografinen menetelmä
  GOST 7566-94 - Metallituotteet. Hyväksyntä, merkinnät, pakkaus, kuljetus ja varastointi
  GOST 8267-93 - Murskattu kivi ja sora tiheistä kiveistä rakennustöihin. Tekniset olosuhteet
  GOST 8269.0-97 - Tiheistä kiveistä ja teollisuusjätteistä murskattu kivi ja sora rakennustöille. Fysikaalisten ja mekaanisten testien menetelmät
  GOST 8269.1-97 - Tiheistä kiveistä ja teollisuusjätteistä murskattu kivi ja sora rakennustöille. Kemialliset analyysimenetelmät
  GOST 828-77 - Natriumnitraatti tekninen. Tekniset olosuhteet
  GOST 8713-79 - upotettu kaarihitsaus. Hitsatut liitokset. Perusmuodot, rakenteelliset elementit ja mitat
  GOST 8735-88 - Hiekka rakennustöihin. Testimenetelmät
  GOST 8736-2014 - Hiekka rakennustöihin. Tekniset olosuhteet
  GOST 8736-93 - Hiekka rakennustöihin. Tekniset olosuhteet
  GOST 9087-81 - sulatetut hitsausvirrat. Tekniset olosuhteet
  GOST 9206-80 - Diamond Powders. Tekniset olosuhteet
  GOST 9467-75 - Metallipinnoitetut elektrodit rakenteellisten ja lämmönkestävien terästen manuaaliseen kaarihitsaukseen. tyypit
  GOST 965-89 - Valkoinen Portland Cementit. Tekniset olosuhteet
  GOST 969-91 - Alumiini ja korkea alumiinioksidisementti. Tekniset olosuhteet
  GOST 9757-90 - Keinotekoinen huokoinen sora, murskattu kivi ja hiekka. Tekniset olosuhteet
  GOST 9758-2012 - Huokoiset epäorgaaniset aggregaatit rakennustöihin. Testimenetelmät
  GOST ISO / IEC 17025-2009 - Yleiset vaatimukset testaus- ja kalibrointilaboratorioiden osaamiselle
  GOST R 12.4.026-2001 - Työturvallisuusstandardijärjestelmä. Signaalin värit, turvamerkit ja merkinnät signaali. Tarkoitus ja soveltamissäännöt. Yleiset tekniset vaatimukset ja eritelmät. Testimenetelmät
  GOST R 51254-99 - Kiinnitystyökalu kierteellisten liitosten kiristämiseen. Avaa hetken. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST R 51263-2012 - Polystyreeni-betoni. Tekniset olosuhteet
  GOST R 51263-99 - Polystyreenibetoni. Tekniset olosuhteet
  GOST R 51524-99 - Teknisten laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus. Vaihtovirtaiset sähkökäyttöiset järjestelmät. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  GOST R 51634-2000 - Moottoriöljyt, autotraktorit. Yleiset tekniset vaatimukset
  GOST R 52085-2003 - Harjat. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST R 52544-2006 - Valssatut lujitustangot luokkien А500С ja В500С jaksoittaista profiilia varten raudoitettujen betonirakenteiden vahvistaminen. Tekniset olosuhteet
  GOST R 52752-2007 - Harjat. Testimenetelmät
  GOST R 53697-2009 - Rikkomaton testaus. Perusehdot ja määritelmät
  GOST R 53922-2010 - Timantti jauheet ja kuutioinen booritinitridi (Elbor). Hionnan jauheiden raekoko ja jyvien koostumus. Viljan ohjaus
  GOST R 55224-2012 - Sementtikuljetukset. Tekniset olosuhteet
  GOST R 55724-2013 - tuhoamaton valvonta. Hitsatut liitokset. Ultraäänitutkimusmenetelmät
  GOST R 56178-2014 - Orgaaniset mineraalityyppiset muuntimet MB betoniin, laastiin ja kuivaseoksiin. Tekniset olosuhteet
  GOST R 56703-2015 - Kuivan rakennuksen vedenpitävyys tunkeutuu kapillaariseoksiin sementtisideaineella. Tekniset olosuhteet
  GOST R 56727-2015 - Straining sementit. Tekniset olosuhteet
  GOST R ISO 3452-1-2011 - Tärinämätön testaus. Penetrating control. Osa 1. Perusvaatimukset
  GOST R ISO 5577-2009 - Rikkomaton testaus. Ultraääniohjaus. sanakirja
  GOST R ISO 9934-1-2011 - Tärinämätön testaus. Magneettinen hiukkasmenetelmä. Osa 1. Perusvaatimukset
  GOST R ISO / IEC 17025-2006 - Yleiset vaatimukset testaus- ja kalibrointilaboratorioiden osaamiselle
  MDS 53-1.2001 - Suositukset teräsrakenteiden asennusta varten
  PB 10-382-00 - Nostureiden rakentamista ja turvallista käyttöä koskevat säännöt
  Tilaus 109 / ГС - sääntöjen hyväksymisestä "SNiP 3.03.01-87" Laakeri- ja sulkemisrakenteet "
  RTM 393-94 - Ohjaavat tekniset materiaalit hitsauksessa ja laadunvalvonnassa lujitussiteiden ja betoniteräsrakenteiden sulautetuista tuotteista
  Sarja 1.460-2 - Teräsrakenteet teollisuusrakennusten pinnoitteille käyttäen teräsbetonilaatuja
  Sarja 1.460-4 - Teräsrakenteet teollisuusrakennusten pinnoitteille teräsprofiilisten lattiapinnoitteiden avulla
  SNiP 12-03-2001 - Työturvallisuus rakentamisessa. Osa 1. Yleiset vaatimukset
  SNiP 12-04-2002 - Työturvallisuus rakentamisessa. Osa 2. Rakennustuotanto
  SNiP 3.03.01-87 - Laakeri- ja kotelorakenteet
  SP 130.13330.2011 - Esivalmistettujen betonirakenteiden ja -tuotteiden valmistus
  SP 15.13330.2012 - Kivi- ja Armo-kivirakenteet
  SP 16.13330.2011 - Teräsrakenteet
  SP 20.13330.2011 - Kuormat ja vaikutukset
  SP 22.13330.2011 - Rakennusten ja rakenteiden perusteet
  SP 24.13330.2011 - Pallosäätiöt
  SP 25.13330.2012 - permafrostin maaperän pohjat ja perusta
  SP 28.13330.2012 - Rakennusrakenteiden suojaus korroosiolta
  SP 45.13330.2012 - Maanrakennukset, säätiöt ja säätiöt
  SP 46.13330.2012 - Sillat ja putket
  SP 48.13330.2011 - Rakentaminen
  SP 50.13330.2012 - Rakennusten lämpösuojaus
  SP 53-101-98 - Teräsrakenteiden valmistus ja laadunvalvonta
  SP 63.13330.2012 - Betoni- ja betoniteräsrakenteet. Tärkeimmät säännökset
  Tekniset määräykset - Rakennusten ja rakennelmien turvallisuutta koskevat tekniset määräykset
  Tekniset määräykset - Tekniset määräykset paloturvallisuusvaatimuksista
  TSN 102-00 * - Vahvistetut betonirakenteet, joissa vahvistetaan luokkiin А500С ja А400С
  Liittovaltion laki 184-ФЗ - teknisestä määräyksestä

Asiakirjassa viitataan:

  Betonipöytäkirja
  Momenttiavainten säätökalibrointi
  Menetelmäkäsikirja. Suurten lujuusluokan B60 - B90 ja hienorakeisten betoniluokan B50 - B90 rakenteiden laskemista ja suunnittelua koskevat ohjeet
  Menetelmäkäsikirja. Vahvistetut betonirakenteet, joissa on esijännitysvahvistus ilman adheesiota betoniin. Suunnittelusäännöt
  Menetelmäkäsikirja. Ohjeet betonin materiaalikoostumuksen määrittämiseksi
  Menetelmäkäsikirja. Menetelmäohjeet ulkoseinien valintaa varten (yleiset säännökset, indikaattorien luettelo, perusvaatimukset)
  Menetelmäkäsikirja. Rakennusten laakeri- ja sulkukerrakenteet muuraus silikaattibetoniin perustuvien muurausmateriaalien avulla, myös suurista lohkoista, joissa on kielekkeitä ja uria
  Menetelmäkäsikirja. Mekaanisten liitosten käyttö raudoitettujen betonirakenteiden vahvistamiseen
  Menetelmäkäsikirja. Asuinrakennusten monikäyttöisten rakennusten suunnittelu laaja-alaisella tukirakenteella, joka tarjoaa vapaan asettelun
  Menetelmäkäsikirja. Suositukset betoniseosten valinnasta raskaalle ja hienorakeiselle betonille
  Menetelmäkäsikirja. Ohjeet vetolujuusmateriaaleista valmistettujen monoliittisten vedenkestävien rakenteiden suunnittelusta
  Alakohtainen ohjelma komposiittimateriaalien, rakenteiden ja tuotteiden tuomiseksi Venäjän federaation rakennuskompleksiin
  Luettelo ehdotetuista kysymyksistä, jotka on esitetty ammattitutkinnon alan asiantuntijoiden pätevöintitutkinnossa
  Luettelo ehdotetuista kysymyksistä, jotka on esitetty ammattitutkinnon alan asiantuntijoiden pätevöintitutkinnossa
  Standardointia koskevien asiakirjojen luettelo, jonka soveltaminen vapaaehtoisesti perustuu liittovaltion laissa "rakennusten ja rakennelmien turvallisuutta koskeviin teknisiin määräyksiin"
  Suunnitelma käytännesääntöjen kehittämiseksi ja hyväksymiseksi sekä aiemmin hyväksyttyjen sääntöjen, rakennusmääräysten ja säädösten päivittämiselle vuosille 2015 ja suunnitellulle kaudelle vuoteen 2017.
  Suunnitelma käytännesääntöjen kehittämiseksi ja hyväksymiseksi sekä aiemmin hyväksyttyjen rakennuskoodien ja -sääntöjen ajantasaistamisesta, käytännesäännöt vuodelle 2016 ja suunnitteluaika vuoteen 2017 saakka.
  Säännöt, joilla varmistetaan rakennus- ja asennustöiden teknisen sääntelyn pakollisten vaatimusten noudattaminen rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa sekä Moskovan kaupungin valtion valvontaviranomaisten asianmukaisen valvonnan toteuttamiseksi
  Käytännön opas "Suositukset satunnaisvalvonnalle tekijän valvonnassa työ- ja projektiasiakirjojen rakentamisen ja asennustöiden noudattamisesta"
  Kyselyjen ja vastausten selostus hankkeen esihankkeesta ja hankkeen valmistelusta (kysymykset ja vastaukset). Julkaisu 1 *
  Albumi ATP BGB 4.1-2015 - Solmujen ja teknisten ratkaisujen levy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asunto- ja julkisissa rakennuksissa, joissa lattiat ovat yli 3 kerrosta alueilla, joilla on 7, 8 ja 9 pistettä
  Albumi ATP BGB 4.2-2015 - Solmujen ja teknisten ratkaisujen luettelo käytettäväksi asunto- ja julkisissa rakennuksissa, joissa lattiat ovat yli 3 kerrosta alueilla, joilla on maanjäristys enintään 6 pistettä
  GOST 24045-2016 - Teräslevyprofiilit, jotka on muotoiltu trapetsoiduilla aallotuksilla. Tekniset olosuhteet
  GOST 31385-2016 - Pystysuorat sylinterimäiset terästankit raakaöljyyn ja öljytuotteisiin. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST R 57208-2016 - tunnelit ja metroasemat. Sääntöjä tarkastusten ja virheiden ja vahinkojen poistamiseksi käytöstä
  GOST R 57955-2017 - Rakennukset ja tilat kaasu- ja öljyntuotantoteollisuudelle. Suunnittelustandardit
  GOST R 57991-2017 - Öljyn ja öljytuotteiden pääputkilinjan kuljetus. Putkipilareita, joita käytetään putkien asentamiseen perustan päälle putkien yläpuolella. Yleiset tekniset edellytykset
  GOST R 58095.0-2018 - Kaasunjakelujärjestelmät. Kaasukäyttöverkkojen vaatimukset. Osa 0. Yleiset määräykset
  MDS 12-65.2014 - Teoksen projekti. Rakennuksen betonirakenteiden betonisekoitus betonipumppujen avulla
  ODM 218.2.016-2011 - Ohjeet sellaisten porattujen paalujen suunnittelulle ja asennukselle, joilla on suurempi kantavuus maan päällä
  ODM 218.2.017-2011 - Menetelmäohjeet "Suurten liikennevirtojen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä"
  ODM 218.2.044-2014 - Suositukset instrumentointi- ja instrumentaalimittausten toteuttamiseksi arvioitaessa moottoriteiden siltojen teknistä kuntoa
  ODM 218.2.066-2016 - Ohjeet ankkurointipillojen ja mikropilojen käytöstä teiden teknisen suojelun toimenpiteissä
  ODM 218.2.090-2017 - Ohjeet putkimaisten hitsattujen urien käyttämiseksi teiden rakentamisessa
  ODM 218.3.070-2016 - Menetelmäohjeet itsekompaktisen betoniseoksen kehittämiseksi halutuilla vedenpitävillä ominaisuuksilla porattaville paaluille
  ODM 218.3.103-2018 - Suositukset ruuvien paaluille maanteillä
  Asetus 1521 - Luettelo kansallisista standardeista ja sääntökokoelmista (osia tällaisista standardeista ja sääntökokoelmista), minkä seurauksena noudatetaan liittovaltion laki "Rakennusten ja rakennelmien turvallisuutta koskevia teknisiä määräyksiä"
  Tilaus 109 / ГС - sääntöjen hyväksymisestä "SNiP 3.03.01-87" Laakeri- ja sulkemisrakenteet "
  RMD 40-20-2016 Pietari - Vedenjakelu- ja viemäriverkostojen asennus Pietarissa
  SP 120.13330.2012 - Subways
  SP 16.13330.2011 - Teräsrakenteet
  SP 16.13330.2017 - Teräsrakenteet
  SP 163.1325800.2014 - Konstruktiot, joissa käytetään kipsi- ja kipsikuitulevyjä. Suunnittelu- ja asennusohjeet
  SP 22.13330.2016 - Rakennusten perusteet
  SP 229.1325800.2014 - maanalaisten rakenteiden ja viestinnän teräsbetoniset rakenteet. Korroosiosuojaus
  SP 246.1325800.2016 - Luvan tekijän valvonta rakennusten ja rakennelmien rakentamisessa
  SP 250.1325800.2016 - Rakennukset ja tilat. Pohjavesien suojelu
  SP 255.1325800.2016 - Rakennukset ja tilat. Säännöt. Tärkeimmät säännökset
  SP 260.1325800.2016 - Teräksiset ohutseinäiset rakenteet kylmämuovaisista sinkityistä profiileista ja aaltopahvista. Suunnittelusäännöt
  SP 265.1325800.2016 - Viestintäkeräimet. Suunnittelu- ja rakennussäännöt
  SP 266.1325800.2016 - teräsbetoniset rakenteet. Suunnittelusäännöt
  SP 267.1325800.2016 - Korkea rakennukset ja komplekseja. Suunnittelusäännöt
  SP 27.13330.2017 - Betoni- ja teräsbetonirakenteet, jotka on suunniteltu toimimaan alttiina korkeille ja korkeille lämpötiloille.
  SP 287.1325800.2016 - Merisatamispalvelut. Suunnittelu- ja rakennussäännöt
  SP 289.1325800.2017 - Kotieläinten, siipikarjan ja eläinten jalostusyritysten rakennukset. Suunnittelusäännöt
  SP 293.1325800.2017 - Komposiitti julkisivun eristysjärjestelmät ulkoisilla kipsikerroksilla. Suunnittelun ja tuotannon säännöt
  SP 294.1325800.2017 - Teräsrakenteet. Suunnittelusäännöt
  SP 295.1325800.2017 - Betonirakenteet, jotka on vahvistettu polymeerikomposiittivahvisteilla. Suunnittelusäännöt
  SP 303.1325800.2017 - Yksikerroksisten teollisuusyritysten rakennukset. Toimintaohjeet
  SP 304.1325800.2017 - Suurten rakennusten ja rakenteiden rakenteet. Toimintaohjeet
  SP 306.1325800.2017 - Monitoimiset ostoskeskukset. Toimintaohjeet
  SP 307.1325800.2017 - Maataloustuotteiden varastointiin ja jalostukseen liittyvät rakennukset ja tilat. Toimintaohjeet
  SP 315.1325800.2017 - Kanavamaksujen lämpöverkot. Suunnittelusäännöt
  SP 316.1325800.2017 - Konttiterminaalit. Suunnittelusäännöt
  SP 324.1325800.2017 - Korkea teollisuusyritysten rakennukset. Toimintaohjeet
  SP 325.1325800.2017 - Rakennukset ja tilat. Säännökset töiden tuotannolle purkamisen ja loppusijoituksen aikana
  SP 332.1325800.2017 - Urheilupaikat. Suunnittelusäännöt
  SP 335.1325800.2017 - Suurikokoiset rakenteelliset järjestelmät. Suunnittelusäännöt
  SP 339.1325800.2017 - Solukerrakenteiden rakenteet. Suunnittelusäännöt
  SP 340.1325800.2017 - Rakenteet teräsbetonista ja betonin jäähdytystornista. Suunnittelusäännöt
  SP 343.1325800.2017 - Teollisuusyritysten rakennelmat. Toimintaohjeet
  SP 349.1325800.2017 - Betoni- ja teräsbetonirakenteet. Korjata ja korjata sääntöjä
  SP 35.13330.2011 - Sillat ja putket
  SP 351.1325800.2017 - Betoni- ja teräsbetonirakenteet kevyestä betonista. Suunnittelusäännöt
  SP 352.1325800.2017 - Yhden perheen asuinrakennukset, joissa puukehys. Suunnittelu- ja rakennussäännöt
  SP 354.1325800.2017 - Sillatukien perustukset permafrost-alueilla. Suunnittelu- ja rakennussäännöt
  SP 355.1325800.2017 - Rakenteet esivalmistetuille betoniteräksi tehdasvalmisteisille yksikerroksisille teollisuusrakennuksille. Suunnittelusäännöt
  SP 356.1325800.2017 - Monikerroksisten rakennusten esivalmistetut betoniteräsvalurakenteet. Suunnittelusäännöt
  SP 361.1325800.2017 - Rakennukset ja tilat. Suojatoimet maanalaisten esineiden rakentamisen vaikutusalueella
  SP 363.1325800.2017 - Rakenteiden ja rakenteiden läpikuultavat pinnoitteet ja lyhdyt. Suunnittelusäännöt
  SP 37.13330.2012 - Teolliset kuljetukset
  SP 372.1325800.2018 - Asuinkerrostalot. Toimintaohjeet
  SP 45.13330.2017 - Maanrakennukset, säätiöt ja säätiöt
  SP 46.13330.2012 - Sillat ja putket
  SP 54.13330.2016 - Monikäyttöiset asuinrakennukset
  SP 63.13330.2012 - Betoni- ja betoniteräsrakenteet. Tärkeimmät säännökset
  SP 64.13330.2011 - Puiset rakenteet
  SP 64.13330.2017 - puurakenteet
  SP 71.13330.2017 - Eristys- ja viimeistelypäällysteet
  SP 72.13330.2016 - Rakennusten ja rakenteiden suojaus korroosiolta
  SP 76.13330.2016 - Sähkölaitteet
  SP 78.13330.2012 - Tiet
  SP 80.13330.2016 - Jokajohtorakenteet
  SP 81.13330.2017 - talteenottojärjestelmät ja -rakenteet
  SP 83.13330.2016 - Teollisuusuunit ja tiiliputket
  SP 84.13330.2016 - Junat
  SP 95.13330.2016 - Tiheän silikaattibetonin betoni- ja teräsrakenteet
  ST-NP SRO SSK-02-2013 - Rakennusten energiatehokkuuden arviointi. Seurataan ulkoisten rakennusten kirjekuorien lämpösuojauksen vaatimusten noudattamista
  ST-NP SRO SSK-03-2013 - Säännöt betoni monoliittirakenteiden lujuuden valvomiseksi ja arvioimiseksi
  ST-NP SRO SSK-04-2013 - Lämpötilan ja lujuuden valvonta betonin rakentamisessa monoliittirakenteiden talvella