Betonivahvistusprosessi

Tärkein ominaispiirre betoni, joka on määritellyt sen laaja jakelu, on sen suuri lujuus. Materiaali saa mitään vahvuutta todellisissa olosuhteissa, sillä on monia syitä, jotka edesauttavat tietyn brändin konkreettiseen arvoon liittyvää puutetta. Näiden syiden ja ominaisuuksien tuntemus edistää betoniperustusten muodostumista, rakenteita, joilla on paras mahdollinen suorituskyky.

Rekrytointiprosessi

Fysikaalis-kemialliset hydrausreaktiot luovat uusia monoliittisia yhdisteitä, jotka antavat aineelle tekokiven ominaisuuksia. Uusi laatu muodostuu monien päivien aikana (lopulta noin puoli vuotta) ja ihanteellisesti betonirakenteen lujuusominaisuuksien tulisi vastata tietyn luokan ja brändin betonia. Kiven kypsyttämisen ajankohtana on kaksi peräkkäistä vaihetta: alkuasetus ja lopullinen kovettuminen. Valmistuksen jälkeen betoni voidaan ladata.

käsitys

Betonia ei käytetä välittömästi asetusten tekemisen jälkeen, koska materiaalin saaminen kohteeseen voi kestää jonkin verran. Seoksen tulisi pysyä liikkuvana, mikä helpotetaan liuoksen mekaanisella sekoittumisella automaattisen sekoittimen sekoittimessa. Thixotropialla voit säästää seoksen perusominaisuudet sen täyttämiseksi, mikä lykkää kypsymisen alkuvaiheen alkamista. Sinun on kuitenkin tiedettävä, että jos aika kiristyy tai lämpötila nousee, kehittyy peruuttamaton "hitsauksen" prosessi, jonka seurauksena sen ominaisuuksia aliarvioidaan.

Säätöaika riippuu ilman lämpötilasta - 20 min. jopa 20 tuntia. Tämän prosessin pisin kesto on talvella noin 0 asteen lämpötiloissa. Tämän ajanjakson perustelut täyttävät 6: n ja 10: n tunnin välisen ajanjakson pidentyminen, ja itse vaihe kestää 15-20 tuntia.

Kaadetaan valumuottiin parhaiten 20 asteessa. Sitten, edellyttäen, että liuos pysähtyy tuntia ennen kaatamista, asetus alkaa tunnin kuluttua ja päättyy 60 minuutissa. Kuuma sää vaikuttaa liuoksen lähes hetkelliseen säätöön 10-20 minuutissa.

karkaisu

Optimaalinen nesteytysnopeus liuoksen kovettumisen aikana: lämpötila on 18-20 astetta, kosteus on lähes 100%. Näistä parametreista poikkeamat merkittävästi muuta kiven kovettumisnopeutta. Täysin ikääntyvä betoni kestää useita vuosia.

Kuitenkin tässä vaiheessa kovettumisnopeus muuttuu luonnollisesti ajan myötä. Esimerkiksi konkreettiselle M300: lle 3. päivän loppuun mennessä se saavuttaa 50%, 14. päivä on jopa 90% ja 28. päivä saavuttaa 100%. Kolmen kuukauden jälkeen vahvuus kasvaa vielä 20% ja kolmen vuoden kuluttua se voi olla 100% enemmän kuin se oli 28 päivää sekoittamisen jälkeen.

Vahvuuden ominaisuudet

Ympäristön lämpötilan indikaattoreiden väheneminen johtaa hitaampaan kovettumiseen. Lämpömittarin nollamerkki pysäyttää prosessin, koska vesi on jäätynyt kiviin (betonin laatu vähenee), ja arvon nousu jatkuu jälleen. Seos alkaa kuivua puutteella tai kosteuden puutteella, mutta se voi hidastaa ja pysäyttää oikean kovettumisen, mikä estää betonin menemästä tiettyyn ominaisuuteen. Seosten autoklaavin kovettuminen kuitenkin kiihtyy huomattavasti kohotetuissa lämpötiloissa ja kosteudessa: 80-90 astetta. ja 100%: n kosteus, mikä johtaa lujuusominaisuuksien nopeutettuun lisääntymiseen. Ilmankosteuden vuoksi voimakkuutta voidaan lyhentää liuoksella, joka on avattu.

Betonin korkeammat laatut (koostuu enemmän sementti parempaa laatua) kovettua ja saada vahvuuteen nopeammin, joten niitä olisi käsiteltävä nopeammin. Kolmen ja kymmenennen päivän välisenä aikana asennusvaiheesta lähtien betonin vakiovahvuus on varmistettu lähes ihanteellisilla kovettumisolosuhteilla. Lämpimällä säällä liuos peitetään kosteutta absorboivilla materiaaleilla, joiden läpi kivi kostutetaan kello 6 - 7 kertaa ja peitetään tiheällä kalvolla.

Aurinkoisella säällä hän suojaa suoria säteitä. Talvella betonia voidaan keinotekoisesti lämmittää, eristää, kuumennetaan lämmöntuottajilla estääkseen veden jäätymisen ja eristetään sademäärästä. Työn jatkamisen tärkeä parametri on lujuusominaisuuksien sääntelyn turvallisuusjaksolla. Taulukossa 1 esitetään riippuvuus betonin arvosta ja betonin lujuusindikaattoreiden keskimääräiset päivittäiset lämpötila-arvot vastaavien päivien lukumäärällä.

50%: n arvoa voidaan pitää betonin vakio-turvallisena kypsymisenä ja 72-80% tuotemerkin arvosta voidaan pitää turvallisena, mikä on esimerkiksi tärkeää tietää, kun työskentelet säätiöön.

Mitä riippuu kovettumisesta?

Kiven lujuusominaisuuksia hallitsevat tekijät ovat seuraavat: kuinka kauan on kulunut kaatamisen jälkeen, lämpötilan ja kosteuden säilytystila, laatu (aktiivisuus) ja sementtimerkki, veden ja sementin suhde liuokseen, seoksen komponenttien mittasuhteet, tiivistämismenetelmä, sekoitustekniikka, menetelmä ja käämityksen laadun ja säännöllisyyden sekä pehmittimien (karkottavien lisäaineiden) esiintyminen talvella jne. Betonin laadun nostaminen riippuu seoksen lisääntyneen sementin ja sementtimäärän kasvusta, s komponentit. Merkki vaikuttaa suoraan betonin lujuuteen. Alhaisten arvosanojen kannalta kriittinen vahvuus on tärkeämpi. Taulukko 2 kuvaa tätä mallia.

Siksi korkealaatuisen betonin perustan lujuus määräytyy rakennusrakenteen luotettavuuden ja kestävyyden mukaan. Kylmällä säällä kivi saa voimakkuutta omasta lämmöntuotannostaan, mutta kivenmuodostuksen aikataulun normalisoimiseksi on suositeltavaa käyttää sopivia lisäaineita, jotka nopeuttavat kovettumista ja alentavat nesteytyksen pysähtymistä. Niiden kanssa seos saa vahvuuden 14 päivän jälkeen. Menestyvä ratkaisu myös muuttaa betonin osia. Esimerkiksi korkea alumiinioksidisementti on saavuttanut lujuusominaisuuksia jopa kylmällä säällä, koska se laskee noin 7 kertaa enemmän omaa lämpöään verrattuna Portland-sementtiin.

Luontaisten täyteaineiden jyvien muodosta ja osasta on tärkeä rooli tämän ominaisuuden sarjassa. Niiden epäsäännöllinen muoto ja lisääntynyt karheus lisäävät adheesiota ja betonin laatua. On tunnettua, että veden osuuden kasvu betoniseoksessa voi johtaa materiaalin massan kerrostumiseen. Tämän seurauksena on myös se, että kun liuoksen sisältämän veden suhteellinen lisäys on 60% optimaalisesta arvosta (w / c = 0,4), tuotemerkin vahvuus on 50%. Kuitenkin veden / sementtisuhteen ollessa 1/4, kovettumisaika (kovettuminen) on puolittunut.

Prosessin nopeuttamiseksi ja betonin kovettumisen minimoimiseksi on suositeltavaa käyttää hiekkasäiliötä, jolla on alhainen vesi / sementti. Epäyhtymättömällä betonilaastilla on mahdollisuus kypsyttää vain korkeintaan 50% vakiovahvuudesta, jopa optimaalisen veden / sementtisuhteen mukaan. Samanaikaisesti manuaalinen tiivistyminen kykenee lisäämään lujuuttaan 30-40%, ja vibroamppaus lisää lujuutta standardiin 95-100%.

Vahvuuskaavio

On tärkeää tietää betonin lujuuden kaavio ennustaa lämpötilan muutosten vaikutuksia kovettamiseen, mikä johtaa ikääntymisajan kasvuun.

Kaavio 1 esittää esimerkkiä betonista M400 sen jälkeen, kuinka monta päivää seos kiinteällä lämpötila-arvolla saa tietyn prosenttiosuuden vahvuudesta (sataprosenttisesti otettu brändinvoimakkuus neljän viikon ajan). Lämpötila-alue 30 astetta. on optimaalinen vakiovahvuusjoukolle (97%) 11 päivän ajan ja 5 asteessa. turvallisen kestävyyden arvoa ei saavuteta kiven ja 14 päivän ajan. Tällaisessa tilanteessa sinun pitäisi lämmetä, lämmittää muotoilua. Käyrän mukaan hionnan ajoitus määräytyy, kun kestävyys ylittää 50% brändin arvosta.

johtopäätös

Todellisuudessa betonirakenteiden lujuusominaisuudet voivat vaihdella hyvin monista syistä. On tärkeää tarjota optimaaliset parametrit betoniarvon mukaisten lujuusominaisuuksien kasvun aikataulun toteuttamiseksi.

Kun muotti on mahdollista poistaa betonin kaatamisen jälkeen

Betonin monoliitin kaatamisen jälkeen sinun on tiedettävä, miten ja milloin muotti poistetaan. Purkamista ohjaavat standardit SP 70.13330.2012, mikä osoittaa, että tämä työ on suoritettu sen jälkeen, kun on otettu käyttöön ratkaisu, joka on 80% lasketusta lujuudesta. Tämän parametrin mittaaminen ilman laboratoriotutkimusta on mahdotonta. Sen vuoksi päättää, milloin on mahdollista irrottaa muotit betonin kaatamisen ja kovettumisen jälkeen, tehdään tämän asetuksen, ilman lämpötilan ja lujuusasteen mukaan.

Miten betonin kypsyminen

Betonin kypsymisen yhteydessä viitataan kemialliseen prosessiin, mikä johtaa liuoksen fysikaalisten ominaisuuksien muutokseen, joka saa halutun kovuuden. Tässä tapauksessa vesi osallistuu sementin hydrausreaktioon, joka on peruuttamaton.

Sementtiin kuuluu neljä pääkomponenttia, jotka vastaavat sen ominaisuuksista:

 • Tri-kalsiumsilikaatti on tärkein komponentti, joka osallistuu hydratointiin, minkä seurauksena yhdisteen lämpötila kohoaa ja se saa vahvuutensa.
 • Dikalsiumsilikaatti jatkaa kovettumista useiden vuosien ajan, minkä seurauksena monoliitti voimistuu.
 • Trikalsiumaluminaatti on vastuussa jähmettymisnopeudesta ensimmäisenä päivänä laastin asennuksen jälkeen.
 • Tetrakalsiumalumiinipuhdistin on välttämätöntä kovettamiseksi lopullisessa asetusvaiheessa.

Betonin kypsyminen tapahtuu 28 päivän kuluessa noin 20⁰С: n lämpötilassa. Mutta nämä ovat ihanteellisia olosuhteita, joita harvoin esiintyy. Todellisuudessa ne riippuvat lämpötilasta ja ympäristön kosteudesta. Kypsytysprosessi tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin tulee asetus, joka tapahtuu useita tunteja päivinä. Tarttunut betoni menettää liikkuvuuden ja säilyttää sen muodon. Tämän prosessin hidastamiseksi käytetään tiksotrooppisuuden ominaisuutta - hidastaa asetusta liuoksen sekoittamisen aikana. Sitä käytetään kuljetukseen automixereissa. Ennen asennusta betoni voidaan painaa, muuttaa geometrista kokoonpanoa ilman ominaisuuksien heikentymistä.

Betonin lujuus tapahtuu pitkään, uskotaan, ettei se lakkaa useiden vuosien ajan. 28 päivän kuluessa, jopa ihanteellisissa olosuhteissa, liuos nousee jopa 98 prosenttiin laskennallisesta luvusta. Tänä aikana tapahtuu kemiallisia reaktioita, jolloin pehmeä liuos muuttuu kiinteäksi monoliittiseksi.

Standardit muottien poistamiseksi

SNiP: n mukaan muottien poisto voidaan tehdä, kun betoni saavuttaa sopivan lujuuden. Se riippuu monoliittirakenteen tyypistä, joka täytettiin:

 • Pystysuorat rakenteet - poistaminen tapahtuu asetetulla nopeudella 0,2 MPa.
 • Strip-pohjat, vahvistetut monoliitit, joissa on huokoisia täyteaineita - rekrytoimalla 50% lujuusluokasta tai 3,5 MPa: n indikaattorista.
 • Kallistetut elementit (tikkaat), betonilattiat, joiden pituus on enintään 6 m, poistetaan, kun käytetään 70% käytetyn tuotemerkin vahvuudesta.
 • Kaltevat elementit ja betonilattiat, joiden pituus on yli 6 m - poisto kun 80% lasketuista lujuusindikaattoreista on asetettu.

SNiP: n vaatimusten poistaminen takaa, että muottipesän poistamisen jälkeen monoliitti ei romahtaa omalla painollaan tai vahingossa mekaanisella iskulla. Vahvistaminen voi tapahtua tulevaisuudessa, ja poistetut kilvet voidaan käyttää muiden töiden suorittamiseen.

Tärkeä ominaisuus on ympäröivän ilman kosteus. Kuivaa liian nopeasti, laasti asetetaan epätasaisesti, mikä aiheuttaa halkeamia ja pienentää jäykkyyttä. Tämän välttämiseksi korkeissa lämpötiloissa liuos vedetään säännöllisesti. Betonirungon tai monoliitin koko ei vaikuta asetelman kestoon ja muottien poistamiseen. Se riippuu ainoastaan ​​koostumuksesta, keskimääräisistä päivittäisistä lämpötilan indikaattoreista ja muista ulkoisista tekijöistä, jotka vaikuttavat kemiallisen reaktionopeuteen.

Kuinka paljon aikaa on muotti poistettu

Jotta määritettäisiin tarkasti, kuinka monta päivää sinun on poistettava muottirakenne monoliitista, tarvitaan erityinen tutkimus. Normaaleissa olosuhteissa ei siis ole mahdollista pitää termiä, joka on tärkein parametri, joka vaikuttaa koostumuksen - ilman lämpötilan säätöön. Tiedot on merkitty erityisiin taulukoihin ja ne ovat suosituimpia betonityyppejä M200-M300:

Betonin asettamisaika: kemialliset ja fysikaaliset mallit. Reaktioaika

Kuinka kauan betoni asetetaan? Mitä prosesseja esiintyy siinä osittain nestemäisen liuoksen muuttamisessa kiinteään materiaaliin? Kuinka ilman lämpötila vaikuttaa näihin prosesseihin? Selvitämme sen.

Tartu: kemia ja fysiikka

Ensin selvitämme, mikä tämä prosessi on - betonin asettaminen, kemiallisten reaktioiden ja fyysisen mallin näkökulmasta (ks. Myös artikkeli "Betonipisteet - tärkeä rakentamisen osa").

Selkeyttää: kaikki betonin prosessit, tarkasti sanottuna, on oikeampaa kutsua sementtidrataatiota. Ilmeisistä syistä reaktiossa ei ole paljon kemiallisesti kestäviä kvartsihiekkaa ja murskattua kiveä.

Kemiallinen malli

Kun Portland-sementti joutuu kosketukseen veden kanssa, samaan aikaan alkaa useita kemiallisia prosesseja, mikä johtaa oksidien, alumiini- ja kalsiumsuolojen muuntamiseen hydro-aluminateiksi ja hydrosilikaateiksi vastaavasti.

Pääreaktiot ovat seuraavat:

 • 3CaO * Al2O3 + 6H2O-> 3CaO * Al2O3 * 6H20.
 • Ca2Si04 + H20 -> Ca2Si04 * H20.
 • 3CaO * SiO2 + H20-> 3Ca2SiO4 * H20 + Ca (OH) 2.

Kaikki kolme reaktiota edistyvät pienen määrän lämmön vapautumista. Sementin täydellinen hydratointi vaatii sekoittumisen veden kanssa suhteessa 1: 0,4; samaan aikaan noin 60% veden kokonaismäärästä on mukana varsinaisissa kemiallisissa prosesseissa. Jäljelle jäävä neste pysyy lukittuna tulevan betonin soluihin muodostaen sen huokoisen rakenteen; se haihtuu muutamassa viikossa tai jopa kuukausina.

Rinnakkain betonin massan sisältämien sementtitehtaiden hydratoinnissa tapahtuu useita hitaampia reaktioita, jotka vähitellen johtavat joukkoon lujia betonia:

 • Sammutettu kalkki Ca (OH) 2, yhdessä hiilidioksidin kanssa, muuttuu vähitellen kestävään ja liukenevaan kalsiumkarbonaattiin CaCO3.

Useita mineraaleja, joista suurin osa koostuu kalsiumkarbonaatista.

 • Piidioksidin lisääminen tähän reaktioon tuottaa vähemmän kestäviä ja stabiileja kalsiumsilikaatteja.

Fyysinen malli

Miten prosessi näyttää konkreettisen massan fysikaalisten prosessien suhteen?

Betonin lujuus - lämpötila, kosteus, nesteytys

Erilaisten kokoonpanojen ja tarkoitusten rakenteiden rakentaminen edellyttää säätiön kaatamista. Siksi monet rakentajat, lähinnä aloittelijat, ovat kiinnostuneita siitä, mikä on aika rakentaa konkreettista vahvuutta. Välittömästi on syytä huomata, että tämä prosessi riippuu lukuisista hetkistä, joista ei ole pelkästään ympäristöolosuhteita vaan myös itse ratkaisun komponentteja, jotka täyttävät säätiön.

Tässä artikkelissa yritämme selvittää, miten konkreettinen on voimaa ja onko menetelmiä nopeuttaa tätä prosessia.

Mikä on prosessin ydin?

Perinteisesti se on jaettu kahteen vaiheeseen:

 1. Tarttua. Tämä vaihe tapahtuu ensimmäisten 24 tunnin aikana peruskiven sekoittamisen jälkeen. Liuoksen asetusaika riippuu huoneen tai ulkopuolen lämpötilasta. Ja jos varmistat kunnolliset olosuhteet, voit nopeuttaa betonipainon asettamista.
 2. Karkaisu. Heti kun pohja tarttuu, se asetetaan sisään. Kumma kyllä, mutta säätiön jähmettyminen jatkuu 12-24 kuukautta. Valmistajan ilmoittamat arvot, varmistaen suotuisat olosuhteet, määritetään 28 päivän kuluttua kaatamisesta.

On mielenkiintoista, että monissa lähteissä voidaan löytää, mikä määrittää voimakkuuden kinetiikan - lämpötilan ja ajan. kosteutta, laadukkaita ainesosia. Mutta muutamissa paikoissa löydät vastauksen kysymykseen siitä, mikä konkreettinen on voimaa? Tämä tapahtuu sementin nesteytysprosessissa.

Kuivassa materiaalissa on neljä pääelementtiä:

 • sorbi-;
 • valkaisee;
 • trikalsiumaluminaatti;
 • tetrakalsiumalluminoferriitti.

Ensimmäinen erä on alliitin reaktio, mutta se on haurain mineraali. Seuraavat ovat aluminaatteja ja aluminoferriittejä. Viimeinen reaktio on valkaisu, se antaa myös tarvittavan lujuuden. Samalla se hydratoidaan vähitellen vuosittain tarvittavien parametrien saamiseksi. Jopa 50 vuoden kuluttua nesteytysprosessia kuluu koko ajan, betoni jatkuu vahvana.

Sementtilasituksen prosessi alkaa sekoittumishetkellä veden kanssa ja jatkuu pitkään.

Betonin osalta sen parametrit riippuvat sementin hydraation asteesta. Jos se on alhainen, sen jälkeen 4 viikon kuluttua se saavuttaa vaaditun 90%. Korkean lujuuden omaavassa koostumuksessa samanaikaisesti vain puolet tulee olemaan (jopa 49%), ja tulevaisuudessa se vain kasvaa ajan myötä. Keskimäärin 3-5 vuotta, kasvu on noin 60%.

Mikä vaikuttaa säätiön kypsymiseen

Kuten aikaisemmin mainittiin, useita vivahteita vaikuttavat betonin määrän kasvuun, ja tärkeimmät ovat:

 • ympäristön lämpötilaolosuhteet;
 • kosteuden taso paikassa, jossa säätiö valetaan;
 • sementti laatua;
 • aikaa.

Lämpötilat

Betonin lujuus, riippuen ympäristön lämpötilasta, on kiireellinen asia useimmille ihmisille, jotka harjoittavat omaa työtäsä täyttääkseen säätiön. On yksi tärkeä sääntö muistaa: sitä kylmempi on kadulla tai huoneessa, jossa pinta on betonoitu, sitä pidempi kovettumisaika.

Betonin kovettumisnopeus lämpötilasta riippuen

Alle 0 ° C: n lämpötilassa perustuksen vahvistaminen on keskeytetty ja sen seurauksena lujuuden lisäysjakso kasvaa loputtomiin. Joskus valmistajan ilmoittamien lujuusominaisuuksien saavuttaminen tapahtuu useiden vuosien jälkeen. Tällöin prosessi tapahtuu pohjoisilla alueilla. Tämä ilmiö johtuu siitä, että sementtimassassa oleva vesi jäätyy. Ja koska prosessille tarvittava hydraatio on varmistettu kosteudella, niin kovettaminen on niin sanotusti "jäädytetty".

Mutta heti kun se alkaa lämmetä ulos ja nousee nollan yläpuolelle, kovettuminen jatkuu. Ja niin edelleen. Näin betonin lujuus riippuu lämpötilasta.

Lämpimät sääolosuhteet "aktivoivat" ja nopeuttavat sementtipohjan kovettumista. Betonin kovettumisnopeus lämpötilasta riippuen on suoraan verrannollinen ympäristönsuojelun tason nousuun. Joten 40 ° C: ssa valmistajan ilmoittamat luvut saavutetaan 7-8 päivässä. Tästä syystä monet kokeneet asiantuntijat suosittelevat betonipohjan täyttämistä tontilla kuumalla säällä, minkä takia koko rakennusprosessin koko organisointiin tarvitaan paljon vähemmän aikaa kuin säätää säätiö kylmemmälle säälle.

Talvella, heti kun lämpötila laskee 0 asteeseen, hydrausprosessi pysähtyy kokonaan.

Mutta tässäkin tapauksessa ei ole välttämätöntä "overcook" betonia, kun taas alemmat kerrokset tarttuvat, ylemmät alkavat särkyä. Tämä ei lisää esteettisyyttä eikä kovuutta. Kun työskentelet kuumalla säällä, pinta kastellaan vedellä 2-3 kertaa päivässä ja peitetään sellofaanilla.

Kuinka paljon konkreettisia hyötyjä on talvikaudella? Lähtökohtana talven rakentaminen on työläs prosessi, joka vaatii erikoislaitteiden käyttöä sementtimassan lämmittämiseksi säännöllisesti, jotta sen kovettumisprosessia voidaan nopeuttaa.

Konkreettisessa massassa työskentelyä jähmettymisen kiihdyttämiseksi yli 90 ° C: n lämmitystä ei voida hyväksyä. Tämä voi johtaa tulevan pinnan halkeiluun.

Jotta ymmärtäisit, kuinka lämpötila vaikuttaa kiinteytymisen prosessiin, voit tutkia betonin voimakkuuden kaavaa. Tämä mahdollistaa tämän ilmiön visuaalisen ymmärtämisen. Pakkauksen aikataulu koostuu linjoista, jotka on rakennettu sementtiä M400 varten kerättyjen tietojen pohjalta eri tiloissa.

Betonin kovettumisaikataulun avulla voit määrittää, mikä osuus tuotemerkin indikaattoreista saavutetaan tietyn ajan kuluttua. Yksinkertaisesti sanottuna näistä riveistä on mahdollista selvittää, kuinka monta päivää massa saavuttaa kovan tuotteen tuotemerkin arvon tietyssä lämpötilassa.

Lujuuskaavio sementtiasteelle

aika

Jotta voitaisiin määrittää optimaalinen, jopa jopa sanoa, turvallinen määräaika rakennustöiden aloittamiselle, voimakkuustaso on usein otettu huomioon. Sen avulla voit helposti määrittää, kuinka kauan tiettyä sementtimerkkiä valmistava säätö kovenee. Siksi kokeneet asiantuntijat käyttävät aina vastaavia tietoja taulukoita.

Sementin merkki

Keskimääräinen päivittäinen s sementtikanta, ° С

Päivän kovettuminen päivällä

Betoni - asettaminen aika ja vahvuus

Betonin kovettumisaika

Valtava enemmistö amatöörirakentajista katsoo, etteivät täysin selkeät syyt, että betonisoitumisprosessi saadaan päätökseen sen jälkeen, kun se on valmistunut muottipesään tai suoritettiin tasoitustöiden suorittamista. Sitä vastoin betonikiinnitysaika on paljon pidempi kuin sen asettaminen. Betoniyhdistelmä on elävä organismi, jossa munimotyön päätyttyä tapahtuu monimutkaisia ​​ja aikaa vieviä fysikaalis-kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät laastin muuntamiseen luotettaviksi rakennustekniikan perusteiksi.

Ennen pinnoitusta ja saadun tuloksen saavuttamista on tarpeen luoda mukavimmat edellytykset kypsyttämiselle ja betonin optimaaliselle hydratoinnille ilman, että monoliitin haluttu lujuus on mahdotonta saavuttaa. Rakennuskoodit sisältävät todennettuja tietoja, jotka on lueteltu betoniasetusten aikatauluissa.

Tietenkin virallisten taulukoiden sisältämien tietojen tulisi olla ohjeita betonirakenteiden tai betonirakenteiden asettamisesta itsenäisesti. Mutta tällaisten tietojen käyttö pitäisi tapahtua tiukasti käytännössä sitoutumalla rakentamisen todellisiin olosuhteisiin.

Betonin hoito kaatamisen jälkeen: päätavoitteet ja menetelmät

Prosessit, jotka liittyvät purkamista edeltäviin toimintoihin, sisältävät useita teknisiä menetelmiä. Tällaisten toimien tarkoituksena on - rakentaa raudoitetut betonirakenteet, jotka ovat olennaisimpia hankkeen sisältämien parametrien fysikaalis-teknisten ominaisuuksien kannalta. Tärkein tapahtuma, tietenkin, on huolehtia konkreettisesta seoksesta.

Hoito on sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joiden tarkoituksena on luoda olosuhteet, jotka vastaavat optimaalisesti seoksen fysikaalisia ja kemiallisia muutoksia betonin kovettumisen aikana. Tiukasti noudatettu hoitoteknologia mahdollistaa:

 • vähennetään vähimmäisarvojen kutistumista muovisen alkuperän betoniseoksessa;
 • antaa betonirakenteen lujuutta ja väliaikaisia ​​arvoja hankkeen määrittelemissä parametreissä;
 • suojaa betoniseosta lämpötilamuutoksilta;
 • estää betoniseoksen esikyllättäminen;
 • suojella rakennetta mekaanisten tai kemiallisten vaikutusten eri alkuperää.

Tuoreen betoniteräksen kunnossapitomenetelmät on aloitettava välittömästi sen jälkeen, kun seos on asetettu valmiiksi ja jatkuu, kunnes se saavuttaa 70 prosenttia hankkeen vahvuudesta. Tämä määrätään SNiP 3.03.01: n kohdassa 2.66. Strippaus voidaan suorittaa aikaisemminkin, mikäli tämä on perusteltua vallitsevilla parametrisillä olosuhteilla.

Betonimassan asettamisen jälkeen on tehtävä muotin tarkastus. Tällaisen tarkastuksen tarkoituksena on selvittää geometristen parametrien säilyminen, seoksen nestemäisen komponentin vuotojen tunnistaminen ja mekaanisten vaurioiden selvittäminen muottien elementteihin. Kun otetaan huomioon, kuinka kauan betoni kovenee, tarkemmin ottaen huomioon sen asettamisen ajankohta, ilmenneet virheet on eliminoitava. Keskimääräinen aika, jonka aikana tuore betoniseos voi tarttua, on noin 2 tuntia riippuen lämpötilaparametreista ja portlandsementin tuotemerkistä. Suunnittelu on suojattava kaikilta mekaanisilta vaikutuksilta iskun, värähtelyn, tärinän ilmaisujen muodossa niin kauan kuin betoni kuivuu.

Vahvuusrakenteiden betonivaiheet

Minkä tahansa koostumuksen betoniseos pyrkii tarttumaan ja saamaan tarvittavat lujuusominaisuudet kahden vaiheen kulun aikana. Optimaalisen ajan suhteen, lämpötilaparametrien ja kosteuspitoisuuden arvojen noudattaminen on ratkaisevan tärkeää monoliittirakenteen saavuttamiseksi suunnitelluilla ominaisuuksilla.

Prosessin vaiheittaiset ominaisuudet ovat:

 • betonikoostumuksen asettaminen. Esivalinta-aika ei ole pitkä ja se on noin 24 tuntia keskipitkällä +20 ° C: n lämpötilassa. Alkuasetusprosessit tapahtuvat kahden ensimmäisen tunnin kuluessa seoksen sekoittamisesta veden kanssa. Lopullinen asetus tapahtuu pääsääntöisesti 3-4 tunnin kuluessa. Erikoistuneiden polymeerien lisäaineiden käyttö sallii tietyissä olosuhteissa seoksen alkuasetusten lyhentämisen kymmeneen kymmeneen minuuttiin, mutta tällaisen äärimmäisen menetelmän soveltuvuus on perusteltua suurimmaksi osaksi teollisten rakenteiden raudoitettujen betonielementtien jatkuvaa tuotantoa varten;
 • betonin kovettuminen. Betoni voittaa voimaa, kun hydrausprosessi etenee massassaan, toisin sanoen veden poistamisen betoniseoksesta. Osa vedestä tämän prosessin kulun aikana poistetaan, kun se haihtuu, toinen osa sitoutuu molekyylitasolla kemiallisten yhdisteiden seoksen komponenttien kanssa. Hydraus voi tapahtua tarkasti ottaen huomioon kiinteytymisen lämpötila ja kosteus. Eri olosuhteiden rikkominen johtaa epäonnistumisiin nesteytyksen fysikaalis-kemiallisten prosessien kulkiessa ja siten myös betoniterästen laadun heikkenemiseen.

Ajan kestävyys riippuu betonisekoituksen tuotemerkistä

On loogisesti selvää, että useiden erilaisten Portland-sementin merkkien käyttö konkreettisten koostumusten valmistukseen johtaa betonin kovettumisajan muutokseen. Mitä suurempi portlandsementin laatu on, sitä vähemmän aikaa, joka tarvitaan seoksen lujuuden säätämiseen. Mutta kun käytät jotain tuotemerkkiä, olkoon se 300 tai 400, älä käytä kuorman huomattavaa mekaanista lujuutta betonirakenteeseen aikaisemmin kuin 28 päivän kuluttua. Vaikka betonikiinnitysaika rakennussääntöjen taulukoiden mukaan voi olla pienempi. Erityisesti se koskee betonia, joka on valmistettu käyttämällä Portland-sementtiä 400.

Milloin rakennuksen on poistettava betonin kaatamisen jälkeen

Esikaupunkialueiden omistajien halu haluta nopeuttaa prosessia omalla kodin rakentamisella on aivan ymmärrettävää. Rakennusmateriaalien kanssa työskentelevä tekniikka on kuitenkin "vakava asia", joka ei siedä "vapaita tulkintoja" ja jättää huomiotta tyyliin - "se tekee"...

Milloin irrotetaan muottirakenne betonin kaatamisen jälkeen?

Käytännöllisesti katsoen mitään rakennustöitä ei ole betonoinnissa. Tämä voi olla talon tai aitojen kaistaleiden tai monoliittisten perustusten rakentaminen, lattialevyt, lattiat, joissa on tarkastusreikää autotallissa, avoimet alueet ja paviljongit rakennusten ympärillä, rakennusten rakentaminen, mukaan lukien hydrauliset rakenteet - septiset säiliöt, altaat, kaivoja ja paljon muuta. Aktiivisen rakennuskauden aikana haluat aina tehdä niin paljon kuin mahdollista, joten amatöörirakentajille kiireellisimmät ovat kysymykset: milloin irrotetaan muottirakenne betonin kaatamisen jälkeen ja vastaavasti, kun voit jatkaa betonirakenteiden jatkokäsittelyä?

Temppu on, että näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteistä vastausta - strippausajankohta ja työn uudelleen aloittaminen riippuvat välittömästi useista tärkeistä tekijöistä. Tässä tästä ja yritä ymmärtää tätä julkaisua.

Miten betonin kypsyminen

Sementtiin perustuvien laastien kypsymistä ei voida pitää yksinkertaisen veden haihtumisen kannalta. Tämä ei ole ollenkaan se mitä tapahtuu, esimerkiksi savi - savi - liiallinen kosteus haihtuu ja valettu massa hankkii tietyn mekaanisen lujuuden. Raaka savi ei menetä ominaisuuksiaan ja sitä voidaan käyttää toistuvasti.

Betonin kypsyminen on monimutkainen ja ehdottoman peruuttamaton fysikaalis-kemiallinen prosessi, vesi, jolla on tärkeä rooli paitsi ainoastaan ​​liuottimena, kuin yksi tärkeimmistä reagensseista. Se sekoittuu veteen, joka laukaisee kemialliset reaktiot, joita esiintyy sementtijauheen tärkeimpien mineraalikomponenttien kanssa.

 • Tri-kalsiumsilikaatti on todennäköisesti tärkein linkki betonin rekrytoinnissa sen vahvuuden kanssa. Se, joka yhdistettynä veteen, antaa havaittavissa olevan lämpötilan nousun liuoksessa asettamisvaiheessa. Tämän mineraalin toiminta vaikuttaa ratkaisevasti sementtikiven kypsymiseen ensimmäisen, ratkaisevan tärkeän kuukauden aikana.
 • Dikalsiumsilikaatti päinvastoin "tulee tapaukseen", ikään kuin ottaisi pommi pois trikalsiumista. Mutta sen toiminta on havaittavissa vuosien varrella - konkreettiset rakenteet lisäävät jatkuvasti vahvuuttaan.
 • Tri-kalsiumaluminaatti - tämä komponentti antaa nopeuden alkuasetukseen ja lujuuden vahvistamiseen ensimmäisten tuntien ja päivien kuluttua liuoksen valmistamisesta ja sen kaatamisesta.
 • Tetrakalsiumalumiumferriitti - sen toimintaa ei ole ilmaistu niin selkeästi alussa, vaan se on välttämätöntä kovettamiseksi betonin kypsymisen lopullisissa vaiheissa.

Kivenrakenteen muodostusvaiheessa betonilaasti kulkee kahden päävaiheen kautta:

A. Ensimmäinen on aina ratkaisun asettaminen. Tämä prosessi voi kestää vain muutaman tunnin, varsinkin optimaalisissa lämpötiloissa (noin 20 ÷ 25 ° C) ja jopa päivässä. Tällä hetkellä betoni menettää liikkuvuutensa, hankkii sille annetun muodon.

Tiksotropiasta on olemassa käsitys, kunnes nestemäiseen betoniin kohdistuu "sekoittavaa" vaikutusta, takavarikointiprosessi ei käynnisty (luonnollisesti tietyin aikarajoin). Tämä on juuri se, mikä mahdollistaa valmiin ratkaisun valmistamisen tuotantolinjalta sen valmistamiseksi kaatopaikalle (joka joskus sijaitsee huomattavalla etäisyydellä) hitaasti pyörivissä betonikuorma-autoissa.

Betoniratkaisun tiksotrooppisuusominaisuus sallii sen kuljettamisen pitkiä matkoja.

Jo muotissa jo kaadetun betoniliuoksen aikana on vielä mahdollisuutta saada aikaan korjaavia vaikutuksia - esimerkiksi sangan muotoilun korjaamiseksi. Asetuksen jälkeen kaikki manipuloinnit tulevat hyödyttömiksi. Ratkaisu menee kypsymisen - kovettumisvaiheeseen.

B. Vahvuuden rakentamisprosessi on paljon pidempi. Sanomaan tarkemmin - sen yläraja yleensä on lähes mahdotonta tuoda. Kun he sanovat, että betoni on kypsynyt kokonaan kuukauden sisällä, useimmiten se merkitsee joukko lujuusluokkaa noin 95-98 prosentilla. Ja jäljellä oleva kiinnostus on "hitaasti" päästä yli vuosien.

Ratkaisu on jo ottanut ennalta määrätyn muodon ja kemialliset reaktiot tulevat esiin. Vesi toimi liuottimena, aktiivisesti kosketuksiin komponenttien sementti, niihin liittyy, mikä johtaa nopeaan kasvuun kiderakenteen sementti kivi. Kiteiden väliset sidokset hillitsevät täyteaineita - hiekkaa, soraa, lasikuitua jne., Jolloin raaka löysä massa muuttuu asteittain kiinteäksi tilaksi.

Prosessin kiteyttäminen betoni mod voimakas mikroskooppi

Jälleen kerran on mahdollista korostaa veden merkitystä, joka tässä tapauksessa toimii aktiivisena osallistujana yhden aineen tilan fysikaalis-kemiallisessa siirtymisessä toiseen. Veden riittämättömyys on välttämätön edellytys betonin puutteellisuudelle - se on huokoista, peitetty halkeilla, löysällä jne. Siksi on tärkeää säilyttää jäätymisliuoksen märkä tila.

Toinen tärkein parametri betonikiven kypsyttämiselle on lämpötila, jossa kiteytysreaktio tapahtuu. Luotaessa tietyissä olosuhteissa (korkea lämpötila, kosteus ja sopiva paine, alkuasetuksen aika ja alustava joukko betonin lujuutta voidaan vähentää minimiin. Sitä käytetään betonituotteiden tehtaissa, joissa ladataan preformimuoto eturauhasen korkean lämpötilan höyryssä erityisissä olosuhteissa.

Teollinen ravistin, jossa on automaattinen korkean lämpötilan höyrytys

Yhdistetyt vaikutus näiden elinten korkean kosteuden, lämpötilan, ja haluttu värähtelyt johtavat että valmiin delati voidaan poistaa muotista sen jälkeen, kun 6 Ö 10 kellot - ne tällä kertaa saanut riittävän lujuuden varastointi ja kuljetus, ja muotti ei tarvita.

Miksi kaikki tämä kerrotaan niin yksityiskohtaisesti? Ainoastaan, jotta lukijalla olisi vankka käsitys ulkoisten muuttujien suhteesta ja betonin kypsymisajasta. On selvää, että yksityisen talon rakentamisen olosuhteissa emme yksinkertaisesti voi luoda erityisiä ehtoja. Joten keskitymme todellisiin mahdollisuuksiin.

Betonin kypsytysolosuhteet normaalissa rakenteessa

Niinpä betonin kovuusvauhti, kuten selitimme, riippuu betonityypistä, ympäristön lämpötilasta ja kosteuden riittävyydestä liuoksessa. Huomaa, että täytetyn liuoksen määrästä ei ole mainintaa - kypsyminen muilla samanarvoisilla olosuhteilla menee aivan samalla tavalla valtavalle monoliittiselle levylle kuin yhdessä pienessä lohkossa. (Tämä mahdollistaa kokeellisen menetelmän käytön rakenteiden lujuuden testaamiseksi, kun samanaikaisesti suurien rakenteiden kanssa valetaan samasta liuoksesta betonin kuutioita, jotka toimivat koekappaleina).

Kuutiot - testinäytteet betonivalikoimasta

Jos dawdle vanhan ohjeasiakirjoja rakentamiseen, on mahdollista löytää konkreettisia vaatimuksia kehitysasteen, että virallisesti mahdollisuus tehdä strippaus täytetty rakenteita (napsia 03.03.01 - 87). Huolimatta siitä, että SNIP: n toimintaa ei ole virallisesti laajennettu, on mahdollista keskittyä näihin parametreihin - niitä on testattu monivuotisella käytännöllä sekä teollisuudessa että asuntorakentamisessa.

Rakennus myyttinen numero 2. Onko tarpeen odottaa 28 päivää betonin kaatamisen jälkeen?

Kysymys kuuluu: kuinka kauan kestää odottaa betonin koventumista? Kuinka ja mihin aikaan konkreettinen vahvuus on? Pitääkö todellakin odottaa 28 päivää betonin heittämisen jälkeen? Milloin voin ladata betonirakenteita?

Kullekin kehittäjälle tai rakentajalle on kannattavampaa rakentaa, rakentaa tai rakentaa mahdollisimman lyhyessä ajassa. Mutta on olemassa erilaisia ​​näkemyksiä siitä, mitä on olla, kun betonointityön malleja odottaa rakentamisen "kovettua", sitten edetä seuraavaan rakennusvaiheessa.

Kuinka ja mihin aikaan konkreettinen vahvuus on?

Onko tarpeen odottaa 28 päivää betonin kaatamisen jälkeen?

Oikean lopputuloksen kannalta on tarpeen analysoida sääntelyasiakirjat ja määritellä moodi, vaiheet ja rakennusaika.

Konkreettista työtä tehdessään he kohtaavat kaksi painavaa asiaa:

 1. Mihin aikaan voit poistaa muottipesän?
 2. Milloin voit ladata betonielementin tai -rakenteen?

Harkitse näitä kysymyksiä yksitellen.

Esivalmistettujen betonituotteiden osalta on erittäin tärkeää määritellä myyntivoimakkuus.

Ajallinen lujuus on betonin lujuus, joka on luotu säädöksillä, joissa on mahdollista toimittaa betonituotetta tehtaalta rakennustyömaalle.

Levyvoimakkuuden arvo asetetaan GOST: n tai muiden säädösten mukaan riippuen:

 • rakenteen tyyppi ja koko;
 • betonin koostumus;
 • kovettumisolosuhteet;
 • ympäristön lämpötila ja ilmasto-olosuhteet;
 • kuorman pituus ja koko;
 • kuljetusolosuhteet.

Alla olevassa taulukossa 1 annetaan betonityypistä ja -luokasta riippuen keskimääräiset arvot myyntivoimasta prosentteina suunnittelusta.

Niinpä betonielementtien myyntivoima useista tekijöistä riippuen on 50 ÷ 100% suunnittelusta. Johtopäätös nro 1: kun saavutat myyntivoiman, voit jo asentaa ja ladata betoniteräsrakenteita odottamalla, että täysi lastaus (100%) tapahtuu viimeistään 28 päivän kuluttua tuotteiden valmistuksesta. Esivalmistettujen rakenteiden tarkempi menettely ja lastausvaatimukset on määritelty CPD: ssä (projektityö).

Myös rakentamisessa on sellainen asia kuin irrotusvoima.

Purkamislujuus on vähimmäisbetonvoimakkuus, jolla on mahdollista poistaa muotti ilman betonin vahingoittumista. Betonista valmistetun betonin on oltava riittävä turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi. Valmistaja määrittelee kuivatuksen olosuhteet ja nopeuden jokaiselle tuotteelle tai rakenteelle.

Rakennuspaikan olosuhteissa monoliittirakenteiden valmistuksessa purkaus suoritetaan yleensä juuri ennen rakenteen lastaamisen alkua.

SNiP 3.03.01-87 vahvistaa seuraavat edellytykset betoniteräsrakenteiden purkamiseksi (ks. Taulukko 2).

Venäjän sääntelyasiakirja TR 80-98 "Tekniset suositukset betonirakennustekniikasta, jossa käytetään monoliittirakenteita lämpöä ja kiihdytettyä lämpöä käyttäen ei-lämmitettyä menetelmää", antaa seuraavia rakenteiden ja tilojen kuormituksia taulukossa 3.

Tarvittava betonivahvuus kasaus ja kuormitus:

huomautuksia:

 1. On syytä muistaa, että täysin 100% kuormitus rakenteesta on mahdollista vain, kun betoni on saavuttanut täydellisen rakenteensa.
 2. Muotoon kuulumattomasta osasta voidaan poistaa sivutuotteet edellyttäen, että betonin ja ulkoilman välinen lämpötilaero täyttää seuraavat edellytykset:
 • Dt = 20 ° С rakenteille Mn = 2 - 5;
 • Dt = 30 ° C malleissan suurempi kuin 5, jossa Mn - moduulin pintarakenne (rakenteiden jäähdytettyjen pintojen pinta-alan summa m 2: ssä sen tilavuuteen m 3: ssä), m -1.

Muita toimenpiteitä muottien toteuttamiseksi ja työntekijöiden liikkumiseksi betonirakenteissa sallitaan betonin lujuuden ollessa 1,5 MPa tai enemmän. (SNiP 3.03.01-87, s. 2.17). Tässä sääntelyasiakirjassa on myös maininta (s. 2, 110), että käytettäessä välitukia (kannattimia) päällekkäisyyksille, jolloin osittainen tai peräkkäinen poistoaukko poistetaan, sallittavissa oleva irrotuslujuus voidaan laskea, mikä tarkoittaa suurempaa muottien liikevaihtoa ja pienempi rakennusaika. Erityisimpiä toimenpiteitä muottien varhaiseen poistamiseen olisi määritettävä rakentamisen erityisolosuhteiden perusteella ja katettava CPD: ssä.

Jotkut kirjallisuuslähteet osoittavat seuraavia arvoja betonirakenteiden purkamiseen, taulukko. 4:

Päätelmä numero 2: Edellä esitetyn perusteella ja analysoimalla kaikki taulukot betonin irrotusvoimasta ja sen kuormituksesta, strippauslujuus on 50... 80% suunnittelusta. sitten:

 1. rakenteen purkaminen on sallittua, kun betonin todellinen voima saavuttaa 70% suunnitteluarvosta, jolloin se voidaan asteittain ladata edelleen;
 2. Rakennetta on mahdollista purkaa, ja sen todellinen voima on 50% suunnittelusta. Tarvittavat lisävarusteet on asennettava vain poikkeamien vakuuttamiseen ja poissulkemiseen. Tässä tapauksessa voit myös ladata asteittain rakennetta (laita muottiin, muuraus jne.).

Sen jälkeen, kuinka paljon aikaa betoni voi saada irrotusvoiman, jolla on myös mahdollista ladata rakenne?

Kuten edellä mainittiin, erilaisissa olosuhteissa (lämpötila, kosteus, saostuminen jne.) Erilaiset betonivahvistusvoimat eri tavoin. Kuv. Kuvio 2 esittää kaavion lujuusnopeudesta TVO: n lämpötilan (kosteuden käsittelyn lämpö) funktiona.

Kaaviosta voidaan nähdä, että laboratorio-olosuhteissa vakiolämpötilassa 60 ° C betoni (70%) saavuttaa keskimääräisen purkautumislujuuden 32 tunnin kuluttua (1,3 päivää) ja 30 ° C: ssa, kestää noin 4 päivää.

Koska rakennustyömailla päivän aikana ilmasto ilman lämpötila vaihtelee, ne huomioivat keskimääräisen päivittäisen lämpötilan, joka kesällä on 18... 28 ° C ja syksyllä 5... 10 ° C. Tällaisissa lämpötiloissa betoni saa vahvuutensa paljon hitaammin.

Kuva 1. Betonitehon voimakkuuden kasvu riippuu TVO: n lämpötilasta (kosteuden käsittelyn lämpö) [1]

Yrityksissä betonituotantoon ja siihen valmistettuihin rakenteisiin on oltava aikataulut tietyn koostumuksen betonin kovettumiselle. Betonin lujuuden määrittämiseksi käytä voimalaitekarttoja riippuen sementtityyppistä, lämpötilasta ja betonityypeistä (kuva 2) sääntelyasiakirjoista [2, 3].

Alla on betonin lujuuden nousu ympäristön lämpötilasta tai TVO: sta riippuen (% R: stä)28):

a) luokka S15 - С25 Portland-sementtimerkin M400 perusteella

b) luokka C30, joka perustuu Portland-sementtimerkkiin M500

c) luokka S15 - S25 kuona-sementtiä varten Portland-sementtiä М400

d) luokka C40, joka perustuu Portland-sementtimerkkiin M600

e) nopeasti kovettuva erittäin aktiivinen portlandsementti (BTZ)

Vahvuuskartat (taulukot 5-9)

Betoniluokan C15 - C25 lujuus portlandsementtimerkillä M400 (% R28):

Betoniluokan C30 lujuus portlandsementtimerkillä M500 (% R28):

Betoniluokan С15 - С25 vahvistaminen kuonasementille Portland-sementti М400 (% R28):

Betoniluokan C40 lujuusluokka Portland-sementtiasteella M600 (% R28):

Betonin lujittaminen käyttämällä jäätymisenestoaineiden lisäaineita:

Päätelmä numero 3: kaaviosta ja taulukoista voidaan nähdä, että betonista, joka perustuu portlandsementtiin, jonka keskimääräinen päivittäinen lämpötila on 10 ja yli, saa 50% suunnittelun lujuudesta 5... 7 päivässä ja betonia kuona-sementillä ja sementin voitolla samoissa olosuhteissa 14 tai useamman päivän ajan. Talvella negatiivisissa lämpötiloissa, joissa käytetään jopa pakkasnestolaitteiden lisäaineita (taulukko 9), betonivahvistimet kestävät 90 päivää tai pidempään. Vaadittavan voimakkuuden asettamiseksi tarvittavan ajan nopeuttamiseksi talven talteenoton aikana on välttämätöntä käyttää sähkölämmitystä.

Nopealle lujuudelle SNiP 3.03.01-87: n mukaan "Laakeri- ja sulkemisrakenteet. 2. Konkreettista työtä (kohta 2.15) tarvitaan konkreettiseen hoitoon. Betonin huolto alkaa välittömästi sen jälkeen, kun se on asetettu muottiin ja jatkuu puristushetkeen saakka. Betoni on varastoitava suoralta auringonvalolta ja sademäärästä, tuulesta ja myös lämpö- ja kosteusolosuhteista sen kovettamiseksi (kansi kalvolla). Suositeltava betoni on valmistettu portlandsementin kohti 7päivä kastelua vettä, ja se perustuu alhaisen tason ja kuona veteen on vähintään 14 päivä. 15 ° C: n ilman lämpötilassa on suositeltavaa vedellä betonia 3 tunnin kuluttua kolmen ensimmäisen päivän aikana. Keskimäärin ilman lämpötilaa +5... 0 ° C, betonin kastelua ja kastelua ei suoriteta. Vahvistettujen betonirakenteiden täydellinen kuormitus (suunnittelu) on sallittu vasta sen jälkeen, kun betonilla on rakenteellinen lujuus.

Suositukset säätiöiden toteuttamiseksi

Erikseen halusin keskittyä säätiöön, koska hänen työnsä jotkut piirteet ovat:

 1. Paras aika rakentaa säätiö on kesä (hyvät lämpötilat).
 2. Ei ole toivottavaa, että säätiö pidentää seisokkia, koska kuopan tukkeutuminen, huurteen turvotus, vuorottelevat jäädytys- ja sulatusmateriaalit tuhoavat sen.
 3. Edellä mainitut tekijät johtavat säätiön epätasaiseen kutistumiseen.
 4. Jos kuitenkin on tarpeen jättää säätiö talviin, on tärkeää "säilyttää" se - sulkea ja suojata se sademäärästä, sulkematta maaperän pohjaan pohjautuvan maanpinnan kaatuminen ja tulvat (noin 0,4... 0,5 m).
 5. Koska betoni edullisissa olosuhteissa saavuttaa 50... 80% suunnittelun voimakkuudesta 7... 14 vrk: ssa, se saa ladata säätiön 7... 14 päivän kuluttua, kun otetaan huomioon, että täysi täyttö (100%) tapahtuu vasta 28 päivän kuluttua perustuksen täyttämisestä.
 6. Käytettäessä kovetuskiihdyttimiä normaaleissa lämpötiloissa on mahdollista ladata pohja jopa 5 päivän kuluttua.
 7. Pohja on ladattava tasaisesti, jotta emäksestä ei päästä epätasaisesti.

Tarkempaan turvaverkkoon perustusten tai muiden raudoitettujen betonirakenteiden lujuuden säätämiseksi valmistetaan sarja 150x150x150 tai 100x100x100 mm: n standardikuutioja, jotka testataan sitten puristamiseen.

Viitteet:

 1. Miten rakentaa talon. Kuinka konkreettinen vahvistaa voimaa? Betonin kovettumisaika, linnoitusten aikataulu Käyttötila: linkki artikkeliin.
 2. ТР 80-98 Tekniset suositukset betonirakennustekniikasta, joka käyttää lämmittämättömiä monoliittirakenteisia menetelmiä käyttäen termosta ja nopeutetusta termosta. MOSKOVA - 1998.
 3. VSN 20-68 Ohjeet betonirakentamiseen talvella Moskovan asfalttibetonipinnoille.

BETONIN EDISTYMINEN

Siitä hetkestä lähtien, kun betoniseos valmistetaan täydelliseen kovettumiseen, tapahtuu tietyn kypsymisen aikakautena jatkuvasti riippuen sementtityypistä ja ulkoisista olosuhteista (lämpötila ja kosteus) useasta päivästä useisiin kuukausiin ja jopa vuosia. Tänä aikana muovimassan liikkuvasta betonista tulee kestävä keinokivi.

Tämä muutos tapahtuu asteittain. Ensimmäistä betonin kypsysaikaa kutsutaan asettamisjaksoksi. Se kestää yleensä muutaman tunnin. Tällä hetkellä sementtipastaa menettää liikkuvuutensa. Vesi osittain joutuu kemiallisiin yhdisteisiin, ja se jakautuu osittain uudelleen muodostuneiden yhdisteiden pinnalle, betoniseos menettää liikkuvuutensa ja saa minimaalisen lujuuden.

Asetusjaksoa ei voida erottaa jyrkästi seuraavasta jaksosta - kovettumisjakso. Kuitenkin muutamia tunteja sen jälkeen, kun betoniseos muuttuu paikallaan eikä sitä tapahdu ilman rikkoontumista. Tätä hetkeä voidaan pitää asetuskauden lopuksi.

Jotta kemiallisen veden ja sementti-mineraalien yhdistämisen prosesseja voidaan edetä varsin tehokkaasti, betonin pitää olla märkä. Kovettuminen pysähtyy paitsi alhaisissa lämpötiloissa myös riittämättömässä kosteudessa. Tältä osin betoni muistuttaa kasveja: sitä on kasteltava ja pidettävä lämpimänä, jotta se kasvaa hyvin. Tavallisissa lämpötiloissa portlandsementin betoni hankkii ensisijaisen lujuutensa 20-30 päivän kuluessa kovettumisesta. Edullinen vaikutus kovettumisnopeuteen on lämpötilan nousu, joka tunnetusti nopeuttaa kemiallisia reaktioita. Laskelmissa käytetään tavallisesti betonin kestävyyttä 28 päivän kovettumisaikana. Lämpötilan nostaminen mahdollistaa saman voiman saamisen paljon lyhyemmässä ajassa.

Kovettumisprosessia koskevan tutkimuksen perusteella kehitettiin edellytykset hyvän betonin saamiseksi: kohtalainen määrä vettä sekoittamisen, kostean ja lämpimän kovettumisen aikana. Rakenteiden laatu riippuu näiden ehtojen noudattamisesta.

Mitä se riippuu ja kuinka nopeasti konkreettisia parannuskeinoja

Eri rakenteiden valmistus käsittää betonin kaatamisen, jonka pääasiallinen ominaisuus on puristuslujuus. Samaan aikaan on mahdotonta ladata tiettyä elementtiä, kunnes betonin kovettuminen on päättynyt. Tämä prosessi riippuu useista tekijöistä, jotka käsittävät paitsi ulkoiset olosuhteet, myös itse seoksen koostumuksen.

Kestää yleensä neljä viikkoa (28 päivää) brändin arvon saavuttamiseksi. Jotta tulevaisuuden rakentaminen palvelisi pitkään, on ymmärrettävä selvästi, miten itse prosessi toteutetaan ja kuinka kauan se kestää sen suorittamista. Prosessi sisältää kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa esiintyy joukko betonia. Toiseksi hän kovenee ja saa voimaa.

Vaiheasetus

Takavarikko tapahtuu ensimmäisten päivien aikana valmistelun hetkellä. Kuinka kauan ensimmäinen vaihe täyttyy, riippuu ympäristön lämpötilasta.

Lämmin sää

Kesällä, kun lämpötila on 20 ° C ja sitä korkeampi, voi kestää noin tunti. Prosessi alkaa noin kaksi tuntia seoksen valmistamisen jälkeen ja päättyy sen jälkeen kolmen jälkeen.

Viileä kausi

Kylmäkäynnistysvaiheen vaiheen aloitus- ja loppumisaika vaihtuu. Asetus kestää yli 24 tuntia. Nolla lämpötilassa prosessi alkaa pääsääntöisesti vain 6 - 10 tunnin kuluttua liuoksen valmistamisesta ja voi kestää jopa 20 tuntia kaatamisen jälkeen. Kuumalla säällä aika päinvastoin laskee. Joskus asetetaan 10 minuuttia.

Liuoksen viskositeetin pienentäminen

Ensimmäisessä vaiheessa valmistettu seos pysyy liikkuvana. Tänä aikana on edelleen mahdollista käyttää mekaanista vaikutusta, mikä antaa halutun muodon valmistetulle rakenteelle.

Laajennusasetusvaihe mahdollistaa tiksotrooppisen mekanismin, joka auttaa vähentämään seoksen viskositeettia mekaanisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Siksi konkreettisessa sekoittimessa sekoitettu ratkaisu voi olla ensimmäisessä vaiheessa paljon kauemmin.

On kuitenkin huomattava, että useat prosessit aiheuttavat peruuttamattomia muutoksia seokseen, mikä vaikuttaa negatiivisesti kovetetun betonin laatuun. Erityisesti nopea "hitsaus" tapahtuu kesällä.

Kovettumisvaihe

Asennuksen jälkeen betoni alkaa kovettua. Prosessin ja lopullisen voima voi kestää useita vuosia. Betonin laatu voidaan määrittää neljän viikon kuluttua.

On syytä harkita betonin vahvuutta eri nopeuksilla. Prosessi etenee voimakkaimmin ensimmäisellä viikolla betonin kaatamisen jälkeen. Jo kolmen ensimmäisen päivän aikana tämä indikaattori normaaleissa olosuhteissa on noin 30% tuotemerkin arvosta, joka määritetään 28 päivän kuluttua kaatamisesta.

Ensimmäisten 7 - 14 päivän aikana liuos nostaa 70% määritetystä arvosta ja kolmen kuukauden kuluttua 20% ylittää sen. Kun tämä prosessi hidastuu, mutta ei pysähdy.

Kolmen vuoden kuluttua indikaattori voi kaksinkertaistaa saavutetun arvon 28 päivää kaatamisen jälkeen. Erityinen vertailutaulukko auttaa sinua selvittämään, mikä prosenttiosuus tuotemerkin arvosta muodostaa koostumuksen tietyssä lämpötilassa tiettyjen päivien jälkeen.

Mitä riippuu kovettumisesta?

Kovettumisprosessiin vaikuttavat monet tekijät. Päätä voidaan kuitenkin harkita:

lämpötila

Mitä kylmempi on kadulla, sitä hitaampi betonin lujuus kasvaa. Negatiivisissa lämpötiloissa prosessi pysähtyy, kun vesi jäätyy, varmistaen sementin nesteytyksen. Heti kun ilman lämpötila nousee, betonin lujuus jatkuu. Kun lämpötila laskee, se voi pysähtyä uudelleen.

Jos koostumuksessa on useita modifioijia, kovettumisaika voi laskea ja lämpötila, jossa prosessi pysähtyy, voi laskea. Valmistajat tarjoavat erityisen nopean kovettumisen yhdisteitä, jotka voivat saada tuotemerkin vahvuuden kahden viikon kuluessa.

Lämpeneminen kiihdyttää betonin kypsymisprosessia. 40 ° C: ssa brändin arvo on saavutettavissa viikossa. Siksi betonin kaataminen puutarhaan rakennusajan lyhentämiseksi on parempi tuottaa kuumalla säällä.

Talvella voi olla tarpeen lämmittää konkreettista materiaalia, mikä on erittäin ongelmallista itsenäiselle suoritukselle: tarvitaan erikoislaitteita ja tekniikan tuntemusta työn suorittamiseen. On huomattava, että liuoksen kuumeneminen yli 90 ° C: n lämpötilassa ei ole hyväksyttävää.

Jotta ymmärtäisit, kuinka lämpötila vaikuttaa kovettumisprosessiin, on syytä tutkia betonin lujuuden kaaviota. Käyrät on rakennettu M400-brändille eri lämpötiloissa kerättyjen tietojen perusteella. Aikataulun mukaan voit määrittää, mikä prosenttiosuus tuotemerkin arvosta saavutetaan tiettyjen päivien jälkeen. Jokainen käyrä vastaa tiettyä lämpötilaa. Ensimmäinen rivi on 5 ° C, viimeinen - 50 ° C.

Kaavion avulla voit määrittää monoliittirakenteiden strippausjakson. Muotti voidaan poistaa heti, kun lujuus ylittää 50% sen brändin arvosta. On huomattava, että aikataulun mukaan, jos ilman lämpötila on alle 10 ° C, brändin arvoa ei saavuteta kahden viikon kuluttua. Tällaisissa sääolosuhteissa on jo syytä harkita kaadetun liuoksen kuumentamista.

aika

Seuraavassa taulukossa käytetään usein sääntelyn turvallisuuden alkamispäivää. Siinä betonimerkistä ja sen keskimääräisestä päivittäisestä lämpötilasta riippuen tiedot annetaan vahvuusrakentamisesta tiettyjen päivien jälkeen: