Säätiön teknologiakartta


Tyypillinen tekninen kortti (TTK)

LAITTEEN KÄYTETTÄVÄ NESTEET BETONIN PERUSTA

SOVELTAMISALA

SOVELTAMISALA


1.1. Tyypillinen tekninen kartta (jäljempänä "TTK") on kattava organisatorinen ja tekninen asiakirja, joka on kehitetty tieteellisten työn organisointimenetelmien pohjalta teknisen prosessin toteuttamiseksi ja tuotantotoimintojen kokoonpanon määrittämiseksi käyttäen moderneimpia mekanisointimenetelmiä ja menetelmiä nimenomaan määritellyn tekniikan työhön. TTK on tarkoitettu rakennustöiden rakennustöiden tuotantohankkeiden (PPR) kehittämiseen.

- monoliittinen nauhan perusta

II. YLEISET SÄÄNNÖKSET


2.1. Kehitettiin tekninen kartta monimutkaisten töiden rakentamiseksi matalan upotetun pohjan pystyttämiseksi.


jossa T on työvaiheen kesto ilman lounastaukoa;


K - tuotannon vähennyskerroin;


Ajan ja työn kestoa koskevien laskelmien yhteydessä hyväksyttiin yhden vuoron toimintatapa 10 tunnin työvaiheen jälkeen viiden päivän työviikolla. Siirtymisen aikana tehty nettotyöaika otettiin huomioon tuotantokyvyn supistumiskerroin, joka johtui siirtymäkauden lisääntymisestä verrattuna 8 tunnin työvaiheeseen, joka on yhtä suuri kuin K = 0,05 ja käsittelykerroin K = 1,25 yhteensä viiden päivän työviikolla (" Suuntaviivat rakennustyön vuorottelumenetelmän organisoinnille, M-2007 ").

jossa T on valmisteleva lopullinen aika, = 0,24 tuntia, mukaan lukien:


Prosessin organisointiin ja tekniikkaan liittyvät katkokset sisältävät seuraavat tauot:


Kuva 1. Käyttöalue kaivinkone JCB 3CX m


Kuva 2. JCB 3CX m kaivurikuormaaja mitat


Kuvio 3. Värinälevy TSS-VP90T


Kuvio 4. Vibraattori IV-47B


Kuvio 5. Auton puomi-nosturin lastiominaisuudet KS-45717


Kuvio 6. Auto betonisekoittimet SB-159A


Kuvio 7. Käännettävä kauha


2.5. Seuraavia rakennusmateriaaleja, tuotteita ja rakenteita käytetään matalan laidan rakentamiseen: betoniseos Cl. B 20, W6, F100 GOST 7473-2010 mukaan; karkea hiekka GOST 8736-93: n mukaan; havupuu sahatavara VI. 50 mm paksu GOST 8486-66 *: n mukaisesti; luokkaan A-III (А400), А-I (А400), 12 mm: n ja 20 mm: n teräsvahvistin GOST 5781-82 * mukaisesti; naulat 100x4.0 mm GOST 4028-63 mukaan; langan neulonta 1,0 mm GOST 3282-74 mukaan.
________________
* GOST 8486-66 peruutettiin. Sen sijaan 01/01/88 GOST 8486-86 hyväksyttiin ja otettiin käyttöön. - Huomioi tietokannan valmistaja.

- SNiP 12-04-2002. Työturvallisuus rakentamisessa. Osa 2. Rakennusteollisuus;

- RD 11-02-2006. Suoritusasiakirjojen säilyttämistä ja ylläpitoa koskevat vaatimukset pääomien rakennuskohteiden rakentamisessa, jälleenrakentamisessa ja uudistamisessa sekä rakennusurakoiden, rakenteiden, teknisten ja teknisten tukiverkkojen osien tarkastustodistuksiin;

III. TOIMINNAN ORGANISAATIO JA TEKNOLOGIA


3.1. Rakennus- ja asennustöiden yhteydessä rakennuksen ja asennustöiden aloittamisesta SP 48.13330.2001 "SNiP 12-01-2004 Construction Organization. Updated Edition" mukaisesti urakoitsija on velvollinen hankkimaan asiakkaan suunnittelun asiakirjoista ja luvan (tilauksen) rakennus- ja asennustöistä. Työn suorittaminen ilman lupaa (tilaus) on kielletty.

- hankkia asiakkaan teknisestä valvonnasta luvan aloittaa työskentely (RD 08-296-99 lauseke 4.1.3.2).
________________
* RD 08-296-99 ei kelpaa. - Huomioi tietokannan valmistaja.


Kuvio 8. Leveän syvennetyn pohjan kantavien seinien järjestelmä:


3.4. Valmistelutyöt


Kuvio 9. Rakennuksen sitominen geodeettiseen rakennussysteemiin


3.4.5.5. Rakennuksen pää- tai pääakselit on jaettu rakennustyömaan suunnitellun keskuksen verkon pisteisiin.


Kuvio 10. Kiinnitetään rakennuksen akselit maahan


3.4.5.9. Rakennusten tärkeimmät pääakselit on kiinnitetty merkkeihin, jotka on valettu (ks. Kuva 11), asennettu teodoliittia pitkin, jotka ovat yhdensuuntaisia ​​ulkoisten seinien kanssa 3-4 metrin etäisyydellä, jonka sijainti on kiinnitetty keskikuvioon. Piirustuksessa kaikki mitat ovat peräisin rakennuksen äärimmäistä keskinäisesti kohtisuorasta akselista, ottamalla ne koordinaattien alkuperänä.


Kuvio 11. Puinen lankarunko:


3.4.5.10. Teodoliittia käyttävä tarkastaja siirtää akseliholkit levyjen yläreunaan ja kiinnittää ne kynsillä tai riskeillä. Naarmuuntumispaikkojen jakautuminen tehdään menetelmällä, jossa johtamispiirustukset saadaan työkierrosten käytettävissä olevasta keskitysverkon X- ja Y-akseleista. Suhteellinen merkki 0.000 on rakennuksen pohjan yläosan merkki, joka vastaa yleissuunnitelman absoluuttista merkkiä. Jatkuvasti vedetään lanka kelkojen väliin juoksurissa, saadaan perustan kiinteä akseli, väliakselit siirretään lineaarimittauksilla. Venytetystä johtimesta kaivannekappaleet ohjaavat tarkkuutta lyijylinjalla, ja aksiaalijohdot käytetään perustusrakenteen rakentamiseen. Rakennuksen perustuksen pystysuuntainen erittely pysyvistä pylväistä merkitsee ristin siirtomerkit ja varmistetaan ajamalla kynnet.

Pohjan syvyys maaperän jäädytyksen syvyydestä riippuen (SNiP II-B.1-62)

Ehdollisen kalliorakenteen arvioitu jäädytyssyvyys

Vahvan ja puolikiinteän sakeuden kevyesti kevyttä maaperää arvioitu syväterävyys

1. SOVELTAMISALA

1.1. Teknologista karttaa kehitettiin pilarivaiheisten monoliittisten perustusten asentamiseksi siviili- ja teollisuusrakennusten puitteille pienpaneelilaudoilla.

1.2. Teknologiakortti mahdollistaa monoliittisten perustusten asentamisen käyttäen AOZT TsNIIOMTP: n (projekti 794B-2.00.000) kehittämä pieni paneelilevy.

1.3. Sarjan 1-412 rakentaminen 14,7 m 3: n tilavuudella hyväksyttiin viitteeksi kehitettäessä karttaa.

1.4. Vuokaavassa tarkasteltiin vaihtoehtoja betonisekoituksen hankinnassa:

kuorma-nosturi bunkkereihin;

1.5. Betonisekoituksen kuljetus on SB-159B-2-kuorma-autossa.

1.6. Teoksia tehdään kesän aikana kahdessa vuorossa.

2. TOIMINNAN ORGANISAATIO JA TEKNOLOGIA

2.1. Ennen säätiön perustamista olisi tehtävä seuraava työ:

järjestetty pintaveden poistaminen paikasta;

pääsyteitä ja moottoriteitä järjestetään;

merkitsi mekanismien liikkumisreitit, varastointipaikat, lujittavan verkon ja muottirakenteiden konsolidointi, valmistetut laitteet ja tarvikkeet;

Vahvistetut silmät, kehykset ja muottipaketit toimitettiin tarvittavaan määrään;

tarvittava säätiön valmistelu on saatu päätökseen;

akseleiden geodeettinen hajoaminen ja säätiöiden perustusten merkitseminen hankkeen mukaisesti;

Materiaalipaneelien koneistustason sijaintia koskevat riskit maalataan betonivalmisteen pinnalle.

2.2. Komission toimeksiannosta on perustettava säätiö, johon osallistuvat asiakkaan, urakoitsijan ja hankkeen organisaation edustaja. Toimenpiteen olisi heijastettava rakennuksen sijaintipaikan, säätiön kuopan tasoa, maaperän todellisia vuoteita ja maaperän luonnollisia ominaisuuksia sekä mahdollisuutta asettaa perustuksia suunnittelumerkille, perusmaalien luonnollisten ominaisuuksien rikkomista tai niiden tiivistymisen laatua suunnittelupäätösten mukaisesti.

2.3. Valmistelulaitteessa perustuksia varten olisi laadittava piilotyön tekoja.

2.4. Valmistajan (esimiehen, esimieheen) on ennen betonirakenteiden asentamisen ja vahvistamisen jälkeen varmistettava, että betonivalmisteen ja alapinnan säätöakselin akselin ja merkinnän oikeellisuus on oikea.

Muototyö

2.5. Rakennustyömaalla on oltava täydellinen asennus ja käyttö ilman muokkauksia ja korjauksia.

2.6. Rakennustyömaalle saapuneet muottielementit sijoitetaan pystytysnosturin toiminta-alueelle. Kaikki muottielementit olisi säilytettävä kuljetukseen sopivassa asennossa, lajiteltuna brändin ja koon mukaan. On välttämätöntä säilyttää muottielementit vaunun alla olosuhteissa, jotka estävät niiden vahingoittumisen. Paneelit sijoitetaan paalujen korkeuteen, jonka korkeus on enintään 1 - 1,2 m puupaneelilla; taistelee 5 - 10 riviä, joiden kokonaiskorkeus on enintään 1 m, kun niiden välissä on puupaneeleja; jäljelle jäävät elementit koosta ja painosta riippuen sijoitetaan ruutuihin.

2.7. Melkoshchitovaya-muotti koostuu seuraavista osista:

kaarevasta profiilista valmistetut lineaariset suojat (kanava), kannet, jotka on valmistettu laminoitua vaneria 12 mm paksusta;

kantavat elementit - supistukset on tarkoitettu käsittelemään muottiin vaikuttavia kuormia sekä yksittäisten suojien yhdistämistä paneeleihin tai lohkoihin. Ne on tehty taivutetusta profiilista (kanava);

Corner Shields - käytetään yhdistämään litteät kilvet suljettuihin ääriviivoihin;

kiinnityskulma - liittää levyt ja paneelit suljettuihin muottipiireihin;

Jännityskoukku - käytetään supistamiseen kilpiin;

kiinnike - toimii perustana työskenteleville lattiapinnoille.

2.8. Rakenteiden asennus ja purkaminen toteutetaan autokorjaamolla KS-35715 tai KS-45719, KS-4572A.

2.9. Ennen muottirakenteen asennusta paneelin paneelien esikokoonpano suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

tallennusalueella kerätä ruutu törmäyksistä;

bout roikkua kilvet;

suojakalvojen reunassa maali maali- riskejä, jotka ilmaisevat akseleiden sijainnin.

2.10. Laitemateriaalipohjat perustuvat seuraavassa järjestyksessä:

Asenna ja kiinnitä kengän alemman askelman suurennetut muottipaneelit.

aseta koottu laatikko tiukasti akseleita pitkin ja kiinnitä alempi askel muottiin metalliset tapit pohjaan;

asetetaan kanavan riskin suurentuneiden paneelien reunoihin kiinnittäen säätiön toisen vaiheen kanavan sijainnin;

alusta irti naarmuuntumasta, joka on yhtä suuri kuin suojien paksuus, muodostamalla toisen vaiheen valmiiksi koottu laatikko;

lopuksi asenna toinen vaihe laatikko;

samassa järjestyksessä asenna kolmas vaihe laatikko;

joka asetetaan ylemmän kanavan suurennettujen paneelien reunojen päälle, vahvistaa laatikon sijainnin pylvään alla;

asenna laatikko podkolonnika;

asenna ja kiinnitä muottipesät.

Asennetun muotti on hyväksytty päällikön tai esimiehen toimesta.

2.11. Muottien kuntoa on seurattava jatkuvasti betonitoiminnan aikana. Jos yksittäisten muottielementtien tai odottamattomien aukon aukkojen ennakoimattomat muodonmuutokset tapahtuvat, asennetaan lisäkiinnittimet ja muokatut paikat korjataan.

2.12. Rakenteen purkaminen on sallittua vasta, kun betoni saavuttaa vaaditun lujuuden SNiP 3.03.01-87 mukaisesti ja työmajan luvalla.

2.13. Rakenteen rikkoutumisprosessissa betonirakenteen pinta ei saa vahingoittua. Muottien purkaminen suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

2.14. Kun olet poistanut muotin, sinun on

tehdä silmämääräinen tarkastus muottiin;

tyhjennä kaikki muottielementit kiinnitetystä betonista;

voitele kannet, tarkista ja voitele ruuviliitokset.

2.15. Muottien valmistusmenetelmät on esitetty kuv. 1 - 5.

Vahvistustyöt

2.16. Podkolonnikin ristikkorakenteet toimitetaan rakennustyömaalle ja puretaan esikokoonpanon paikan päällä, kenkien verkot - varastoalueella.

2.17. Alustan runko-osien kokoonpano suoritetaan kokoonpanoasemalla johtimen avulla kiinnittämällä vahvistusverkot toisiinsa kaarihitsauksella tai viskoosilla.

2.18. Panssarihäkkejä ja verkkokalusteita, joiden massa on yli 50 kg, asennetaan autonosturilla seuraavassa järjestyksessä:

pinoa vahvistavaa verkkokengää pihdeissä, mikä tarjoaa suojaavan kerroksen projektille.

2.19. Vahvistus tehdään seuraavassa järjestyksessä:

asenna vahvistustekniikka puristimille, joka tarjoaa betonirakenteen betonikerroksen;

kengän muottiyksikön jälkeen lujitusholkit asennetaan kiinnittämällä ne alempaan ristikkoon neuletietoketjulla.

2.20. Vahvistustyöt on suoritettava SNiP 3.03.01-81: n "Laakeri- ja kotelorakenteiden" mukaisesti.

2.21. Asennetun vahvistuksen hyväksyminen suoritetaan ennen muotin asennusta ja se on dokumentoitu piilotettujen töiden tarkastustodistuksella. Asennettujen panssaroituneiden rakenteiden hyväksymisraportissa on ilmoitettava työpiirustusten lukumäärä, poikkeamat piirustuksista ja asennetun vahvistuksen laadun arviointi.

Asennuksen jälkeen asennus antaa luvan betonointiin.

2.22. Vahvistustöiden tuotantosuunnitelmat on esitetty kuviossa 2. 6 ja 7.

Betonityö

2.23. Ennen betoniseoksen levittämistä on suoritettava seuraavat toimet:

tarkasti asennettujen raudoitusten ja muottien oikeellisuus;

poista kaikki muotovirheet;

Pohja F-1 vahvistetusta betonipylväästä

Muottipaneeleiden asettelu

Muottielementtien erittely

Määrä perustana F-1, kpl.

Suoja-alue, m 2

pohjalla f-1

pohjalla f-1

Kannatin, jossa on lattia ja saranoitu tikkaat

1. Muottipaneeleiden asettelu, ks. 2.

2. Teline pos. 20 tavanomaisesti ei näytetä.

Muottien tuotantosuunnitelma

1 - autonosturi KS-35715; 2 - varastointialue; 3 - muottisuojukset; 4 - supistukset; 5 - asennuskulmat; 6 - laajennetut muottipaneelit; 7 - vahvistushäkki; 8 - hihna; 9 - betonin valmistus

Säätövahvistusjärjestelmä F-1

Verkkokerroksen ulkoasu

Vahvistinverkkoerittely

Vahvistustöiden tuotantojärjestelmä

1 - autonosturi KS-35715; 2 - varastointialue; 3 - perustusmuotti; 4 - teräsverkko; 5 - asennettu vahvistin; 6 - rintareppu; 7 - inventaariosuoja (valmistettu paikallisesti); 8 - suojakerroksen betonirakenne

tarkisti puristimien läsnäolon, antamalla tarvittavan betonikerroksen paksuuden;

kaikki rakenteet ja niiden elementit on otettu säädöksen nojalla, jonka käyttömahdollisuus laitoksen tarkistamisen tarkastamisen jälkeen on mahdotonta;

muotit ja varusteet on puhdistettu roskista, likaista ja ruosteesta;

tarkasteli kaikkien mekanismien työtä, lisävarusteiden työkalujen ja työkalujen huollettavuutta.

2.24. Betonisekoituksen toimittaminen kohteeseen toimitetaan SB-92V-2 tai SB-159B-2 kuorma-auto-sekoittimille.

2.25. Betoniseoksen syöttö asennuspaikkaan, jota tarkastellaan kahdessa versiossa:

auton nosturi pyörivissä bunkkereissa, joiden kapasiteetti on 1,6 m 3 AOZT TsNIIOMTP: n suunnittelema seos;

betonipumpun avulla.

2.26. Betonirakenteiden rakenne sisältää:

betonimassan vastaanotto ja tarjonta;

betoniseoksen asettaminen ja tiivistäminen;

betonin hoito.

2.27. Betonin perusteet toteutetaan kahdessa vaiheessa:

ensimmäisessä vaiheessa pohjakenkä ja alipylväs on betonoitu vuorauksen pohjan tasolle;

toisessa vaiheessa irtoamisen yläosa on betonoitu, kun vuoraus on asennettu.

2.28. Betonisekoitusta varten pyörivillä bunkkereilla ei tarvita uudelleenlastaus- telineitä, vaan ne syötetään lastauspaikkaan betonisekoituksella, jonka avulla autonosturi asettaa bunkkerit vaakasuoraan asentoon.

Trukin sekoittimet tukevat bunkkeria ja puretaan. Tällöin trukinosturi nostaa ämpäriin ja syöttää sen purkupaikkaan pystyasennossa. Nosturin alueella ne yleensä asettavat useita bunkkereita lähellä toisiaan odottamalla, että niiden kokonaiskapasiteetti on yhtä kuin betonikuorma-auton kapasiteetti. Tässä tapauksessa betoniseos ladataan samaan aikaan kaikkiin valmistettuihin bunkkeri-kauviin ja sitten nosturi vuorotellen syöttää ne purkauspaikkaan.

2.29. Kun monoliittiset perustukset betonisoituvat auto betonipumpulla, jakopuomin alue mahdollistaa betoniseoksen sijoittamisen useisiin säätöihin. Betonipumppujen normaali käyttö varmistetaan, jos betoniseos pumpataan betoniputken läpi 4-22 cm: n liikkumisella, mikä edistää betonin kuljettamista äärimmäisiin etäisyyksiin ilman kerrostumista ja liikenneruuhkien muodostumista.

2.30. Betonityöjärjestelmiä on esitetty kuv. 8 ja 9.

2.31. Betoniseos sijoitetaan vaakatasoon, jonka paksuus on 0,3-0,5 m.

Jokainen betonikerros tiivistetään perusteellisesti syvällä täryttimellä. Betonirakenteen tiivistämisen yhteydessä täryttimen työosan pää on upotettava aikaisemmin asetetulle betonikerrokselle 5 - 10 cm: llä. Täryttimen vaihtamisvaiheen ei tulisi ylittää 1,5: tä toimintasädettä. Muottien kulmiin ja seinämien lähellä betoniseos tiivistetään tällöin täryttimillä tai liimalla käsi-shurovilla. Täryttimen koskettaminen venttiilin aikana ei ole sallittua. Tärinö yhdessä asennossa päättyy sedimentoitumisen lopettamisen ja sementtimon ulkonäön vaikutuksesta betonin pinnalle. Siirtäessäsi värikytkintä hitaasti, sammuttamatta, niin että kärjen alla oleva tyhjyys täytetään tasaisesti betoniseoksella.

Betonisointivaiheiden (tai betoniseosten kerrosten) välisen tauon on oltava vähintään 40 minuuttia mutta enintään 2 tuntia.

2.32. Kun betoniseos asetetaan muottipesään, on luotava edullisia lämpötila- ja kosteusolosuhteita betonin kovettumiselle. Betonipohjan vaakasuorat pinnat on peitettävä märällä säkkeellä, telineellä, sahanpurulla, arkilla ja rullaimilla ajan mukaan riippuen ilmasto-olosuhteista rakennustyön laboratorion ohjeiden mukaisesti.

2.33. Laitteen monoliittisten betoniperustusten työtä koskevat seuraavat linkit:

purkaminen ja lajittelu, telineeseen koottujen lujitushäkkien lastaaminen ja purkaminen, alikuparien lujarakenteiden asennus, vuorausten asennus ja purkaminen - linkki nro 1:

machinist 5 razr. - 1 henkilö

asentaja (teline) 4 bittiä. - 1 henkilö

2 bittiä - 2 henkilöä.

muottirakenteiden asennus - perusmuottien elementtien asennus, muottien purkaminen pintapuhdistuksella, levytemulsion voitelu - linkin numero 2:

Lukkoseppä 4 numeroa. - 2 henkilöä

3 riviä - 1 henkilö

2 bittiä - 1 henkilö;

Betonityötuotannon järjestelmä, kun betonisekoittimen syöttö bunkkereihin

1 - autonosturi KS-35715; 2 - sekoituskone SB-92V-2; 3 - pyörivä suppilo BPV-1.6; 4 - hihna; 5 - kiinnike; 6 - aidat; 7 - muottisuojukset; 8 - betonirakenne; 9 - varastointialue

Betonityötuotannon järjestelmä, kun betoniseos syötetään betonipumpulla

1 - betonipumppu SB-170-1; 2 - sekoituskone SB-92V-2; 3 - muottisuojukset; 4 - betonirakenne

vahvistustehtävät - korkin vahvistusmattojen asennus, johdinliittimen vahvistusverkkojen esikokoonpano podkolonnikille, hitsaustyöt - linkin numero 3:

asentajat 3 rall. - 1 henkilö

2 bittiä - 2 henkilöä

sähköhitsaaja 3 razr. - 1 henkilö;

betonityöt (kun betoniseos toimitetaan nosturilla) - betoniseoksen vastaanotto betonisekoittimesta, betoniseoksen syöttäminen nosturilla, betoniseoksen asennus täryttimiin tiivistyneenä, betonin huolto - osa 4:

konkreettiset työntekijät 4 razr. - 1 henkilö

3 riviä - 1 henkilö

2 bittiä - 2 henkilöä;

betonityöt (kun betoniseos toimitetaan betonipumpulla) - betoniseoksen asettaminen betonipumpulla tiivistetyllä täryttimellä, betoniputken puhdistus, betonin huoltaminen - osa numero 5:

machinist 5 razr. - 1 henkilö;

operaattori 5 numeroa - 1 henkilö

konkreettiset työntekijät 3 razr. - 1 henkilö

2 bittiä - 1 henkilö.

2.34. Betonituotanto negatiivisissa lämpötiloissa.

Talvella betonityötöissä noudatetaan sääntöjä SNiP 3.03.01-87 "Laakeri- ja kotelorakenteet" sekä SNiP III-4-80 * "Turvallisuus rakentamisessa".

Talven betonisointiolosuhteet otetaan huomioon, kun keskimääräinen päivittäinen ulkolämpötila ei ole korkeampi kuin 5 ° C tai päivämäärän vähimmäislämpötila on alle 0 ° C.

Talviolosuhteissa lisäaineiden valinta ja niiden määrän laskeminen suoritetaan samalla tavalla kuin kesällä.

Monoliittirakenteisten betoniteräsrakenteiden rakentaminen voidaan periaatteessa toteuttaa useilla talven betonirakennustekniikoilla. Menetelmän valintaa olisi tehtävä työvoima-intensiteetin ja energian intensiteetin, työn kustannusten ja keston vähimmäisarvojen sekä paikallisten olosuhteiden (ulkolämpötilan, työmäärän, erikoislaitteiden saatavuuden, sähkökapasiteetin jne.) Vähimmäisarvojen perusteella.

Lupaavat ovat talven betonirakentamisen yhdistelmät, jotka ovat kahden tai useamman perinteisen menetelmän yhdistelmä, esimerkiksi termos + betonin käyttö jäätymisenestoaineiden kanssa, sähkölämmitys tai lämmitys lämmityslaitteissa, joissa on konkreettisia jäätymisenestoaineita, betonin sähköinen käsittely teplyakahissa jne.

Menetelmän ydin koostuu betonin lämmityksestä kuumentamalla aggregaatteja ja vettä ja käyttäen sementin kovettumisen aikana vapautettua lämpöä hankkimaan tietyn lujuuden omaavaa betonia sen hitaaseen jäähdytykseen, joka on eristetty muottiin.

Betonin käyttö jäätymisenestoaineiden kanssa

Menetelmän ydin on se, että betoniseokseen lisätään sen valmistusaineiden aikana, jotka alentavat veden jäätymispistettä varmistaen sementin hydratoinnin ja betonin kovettumisen reaktion virtauksen 0 ° C: n alapuolella.

Lisäaineet tuodaan betoniseokseen työpölyn pitoisuuden vesiliuosten muodossa, jotka saadaan sekoittamalla lisäaineiden väkevöidyt liuokset sekoitusveteen ja syötetään betonisekoittimeen veden annostelijan läpi.

Betonimassan alustava sähkölämmitys

Menetelmän ydin on betonimassan nopea kuumentaminen muotin ulkopuolelle kulkemalla sähkövirta sen läpi, sijoittamalla seos eristettyyn muottiin, kun taas betoni saavuttaa ennalta määrätyn vahvuuden hidas jäähdytysprosessissa.

Betonisekoituksen alustava sähköinen lämmitys suoritetaan kaatopaikkojen rungoissa pylväslaitoksen avulla seoksen lämmittämiseksi.

Kun betoniseos on toimitettu kuorma-autoilla, seos esilämmitetään lämmityspylväässä ja sekoituskone kuormitetaan kuumennetulla seoksella.

Palavan betoniseoksen liiallisen paksuuntumisen välttämiseksi lämmityksen kesto ei saa ylittää 15 minuuttia, eikä kuljetuksen ja asennuksen kestoa - 20 minuuttia.

Exoterististä menetelmää voidaan käyttää betoniseoksen esilämmitykseen. Kun seosta sekoitetaan alumiinijauheen kanssa, esiintyy eksoterminen (lämpö) reaktio.

Betonin sähkölämmityksen ydin on kulkea sen läpi, kuten ohmisen vastuksen kautta, vuorotteleva virta, jonka seurauksena betonissa syntyy lämpöä.

Teräselektrodeja käytetään jännitteen käyttämiseen betoniin.

Poistumismuuntajat pääsääntöisesti voivat syöttää sähkölämmitystä ja muita sähkötermisen käsittelymenetelmiä.

Betoni lämmitys lämpöä kestävään muottiin

Lämmitysmenetelmä on tarkoituksenmukainen, kun käytät varastomateriaaleja teräs- tai vanerilevyllä, kun seinät, lattiat jne. Betonoidaan.

Se on erityisen tehokas rakenteiden ja rakenteiden pystyttämisessä, joiden betonointi on suoritettava ilman keskeytyksiä sekä rakenteita, jotka on kyllästetty vahvikkeella. Lämmitysmenetelmä on taloudellisesti ja teknologisesti toteutettavissa paitsi silloin, kun käytetään taitettavaa säädettävää, myös lohkoa, volumetrisesti säädettävää, liikkuvaa ja liukuvaa muottirakennetta.

Termoaktiivisten muottien käyttö ei aiheuta lisävaatimuksia betonimassan koostumukselle eikä rajoittaa pehmittimien käyttöä. Lämpöbetonin lämmitys voidaan yhdistää betoniseoksen sähkölämmitykseen käyttäen jäätymisenestoaineiden kemiallisia lisäaineita tai kovettumiskiihdyttimiä.

Betonirakenteiden lämmittäminen betonirakenteiden muotojen jälkeen. Ne rakenneosat, joita ei ole peitetty lämpöä aktiivisella muottilaatikolla, lämmitetään joustavilla päällysteillä (peitteillä), jotka on valmistettu lasikuidusta ja lasivillasta.

Lämpökuvioitujen muottien betonointitekniikka ei käytännössä eroa kesäkauden tekniikasta. Lämpöhäviöiden estämiseksi vaakasuorilta pinnoilta tauon aikana betoniseoksen asettamisessa ja ulkolämpötilan alapuolella alle 20 ° C: ssa betonirakenne peitetään telineellä tai kalvomateriaalilla.

Betonilämmitys lämmitysjohdolla

Lämpöjohtojen lämmittämisen menetelmän ydin on betonin lämmittäminen betonilankojen avulla, joita lämmitetään sähkövirran kulkiessa. Johdot kiinnitetään ristikoiden ja kehysten lujitustangoilla ennen betoniseoksen asettamista.

Betonilämmitys kuumalla ilmalla

Kuumailman käyttö betonin lämmitykseen aiheuttaa suuria lämpöhäviöitä. Siksi tämä menetelmä on suositeltavaa käyttää pienellä negatiivisella ulkolämpötilalla ja riittävän luotettavalla ja suljetulla lämpöeristyksellä. Kuumaa ilmaa saadaan sähkölämmittimillä tai polttonesteitä käyttävillä lämmityslaitteilla.

2.35. Koneiden ja laitteiden luettelo on taulukossa 1.

2.36. Taulukossa 2 on luettelo työkaluista, työkaluista, varastosta ja lisävarusteista.

Tyypillinen reitityskortti (TTK). Peruslohkojen asennus

Tyypillinen tekninen kortti (TTK)

PERUSTEPIDEN ASENNUS

1. SOVELTAMISALA

Tyypillinen tekninen kartta on suunniteltu peruslohkojen asennukseen.

Esivalmistetut nauhan perustukset koostuvat esivalmistetuista pohjapyyhkeistä, jotka on vahvistettu laskelmilla, joiden yläpuolella asenna seinälohkoja. Vahvistettu betonilevy-tyynyt ja betoniseinät ovat yhtenäisiä, nimikkeistö antaa niiden jakautumisen neljään ryhmään, joista jokaisella on havaitut kuormat. Rakenteen jäykkyyden lisäämiseksi, laskeutumisen tasoittamiseksi heikossa maaperässä rakentamisen aikana ja esisekoittamattomina perustuksina, esivalmistetut perustukset vahvistetaan vahvisteilla saumoilla tai vahvistetuilla betonivyöillä, jotka on järjestetty perustekivien päälle tai viimeiseen riviin seinän pohjaseinämöistä rakennuksen samalla kehällä.

Hiekkapohjaisille maapeiteille sijoitetaan pohjakerrokset suoraan tasoitetulle pohjalle, muille maaperle - 10 cm: n paksuiselle hiekkalaatalle. Alapuolen alapuolella ei saa jäädä löysää tai löysää maata, se on poistettava ja hiekka tai murskattu kivi on peitettävä paikalleen. Maanpohjan syvyydet, joiden korkeus on yli 10 cm, täytetään monoliittisella betonilla. Hiekkapohjaisen lattian leveys ja pituus on 20 x 30 cm suurempi kuin pohjan koko, joten lohkot eivät laske hiekkavyöhykkeeltä.

Pohjuslohkot asetetaan mallisuunnittelun mukaisesti (kuvio 1), jotta saadaan vettä, vesijohtovettä ja muita syöttöjä.

Kuva 1. Esivalmistettujen nauhalementtien asennus:

1 - perustapehmuste; 2 - seinälohko; 3 - hiekkakäsittely; 4 - vahvikevyö; 5 - vuode liuoksesta; 6 - liitoksen tiivistäminen monoliittisella betonilla; 7 - estää hihnan

Asennus alkaa majakan lohkojen asennuksessa kulmissa ja seinien leikkauskohdassa. Nosturin asennuskappale toimitetaan asennuspaikalle, se ohjataan ja lasketaan pohjaan, pienet poikkeamat suunnittelupaikasta eliminoidaan siirtämällä lohko kiinnitysrungolla hihnoilla taidettuina. Samanaikaisesti pohjan pintaa ei saa rikkoa. Hihnat irrotetaan sen jälkeen, kun yksikkö ottaa oikean asennon suunnassa ja korkeudella. Nauhatuloksen ja sivusuuntaisten ohutsuolen lohkojen väliset aukot asennuksen aikana täytetään hiekalla tai hiekalla ja tiivistetään

Kun asennat sarakkeiden perustuksia, tarkasti asennettujen lohkojen asema suhteessa pääakseleihin. Tasojen avulla ne ohjaavat lohkojen korkeutta, tarkista lasin pohjan taso lasiyksiköiden osalta ja muille - tarkista lohkon ylempi taso.

Kellariseinien (seinälohkojen) asentaminen aloitetaan tarkastamalla perustettujen pohjaosastojen (tyynyjen) ja vedenpitävien laitteiden aseman. Jos projektissa ei ole erityisiä ohjeita, levittäkää sitten eristeenä pohjaan puhdistetulle pinnalle 2,3 cm paksua laastikerrosta; ratkaisu toimii myös tasoituskerroksena.

Perustusten kytkentäkaavion mukaisesti merkitään ensimmäisen (alarivin) seinälohkojen asento, huomioimalla pystysuorat liitokset. Asennus alkaa seinien kulmissa ja risteyksissä asentamalla majakkoblokit 20-30 m etäisyydelle toisistaan. Asentamisen jälkeen majakka lohkojen tasolla niiden yläosassa, ne kiristävät johto - laiturilla, johon rivin lohkot on asennettu.

Seuraavat lohkot rivit asennetaan samaan järjestykseen, merkitsemällä lohkojen asettelun taustalla olevaan riviin. Ensimmäiset kaksi riviä lohkareita asennetaan asetetuista perustilohkosta, seuraavista - varastorakennustelineistä. Luonnoksessa on merkitty ratkaisu, johon lohkot asennetaan.

Nosturin pystytys voidaan sijoittaa louhinnan puolelle, ja sitten tartunnan sisäpuolella, ensin kaikki pohja-elementit asennetaan ja sitten kellari seinät. Jos nosturi sijaitsee kaivossa, kellarin pohjat ja seinät asennetaan erillisiin osiin, olettaen, että asennusnosturi ei pysty palaamaan alueelle, jossa lohkot on jo asetettu

2. TOIMINNAN ORGANISAATIO JA TEKNOLOGIA

Esivalmistettujen nauhalementtien asennus

Assembler IV -purkaus (M1) - 1;

III-luokan kokoonpanot (M2, M3) - 2;

Kuormausnosturin V purkaus (M) - 1.

Ennen lohkojen pinoamista sinun täytyy:

- tarkista rakennuksen akselien hajoamisen oikeellisuus;

- valmistella perusteellisesti hankkeen ja teknisten ehtojen mukaisesti;

- kun työskentelet talvella olosuhteissa pohjan suojaamiseksi pakastamiselta (lohkot asetetaan sulatettuun maahan);

- valmistaa ja sijoittaa nosturin alueelle täydellinen lohkoryhmä;

- puhdas lika ja huurre.

Työt on suoritettava työntekijöiden turvallisuus- ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Esivalmistettujen nauhalevyjen asennus suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

- valmistetaan pohja ja lohkot;

- merkitse lohkopaikkoja ja aseta ne;

- täytä liitos betoniseoksella ja kompakti vaakasuora sauma.

Kuva 2. Työpaikkajärjestely

1 - lohkojen varastointipaikka; 2 - alusta ratkaisun vastaanottamiseksi; 3 - kuorma-nosturi;

M, M1, M2, M3 - asentajien työpaikat.

Tarkasta lohkolenkki ja puhdista sen alempi taso (M3, M, rintareppu, kaavin, moukari, kuva 3, 4). Asennin M3, merkinnän tarkistaminen, pohjaseinäkkeiden geometriset mitat ja asennuslenkkien luotettavuus, raudan lohko.

Asennin M3: n signaalissa nosturinkuljetin M nostaa lohkon korkeudeksi 50-70 cm. Kun lankojen luotettavuus on varmistettu ja lohkon alemman tason puhdistaminen lika ja jäästä, asentaja M3 lähettää signaalin, joka edelleen nostaa ja siirtää lohkoa kaivantoon.

Lohkon lähetys asennuspaikkaan (M3, M, rintareppu). Nosturinkuljetin M nostaa levyn tasaisesti ja syöttää sen asennuspaikkaan. Asennin M3 seuraa lohkoa kuopan reunaan.

Työohjeet

# M12SNiP 3.03.01-87 # S nn. 3,9, 3,11

Perusrakenteiden asennus on sallittu vasta, kun koko maanrakennuskompleksi on saatu päätökseen, akseleiden hajotus ja pohjarakenne.

Ennen asennusta pohjalevyjen ja lohkojen yläreunat ja niiden pohjat on levitettävä pysyvällä maali- riskeillä, jotka kiinnittävät levyjen ja lohkojen akselien aseman. Levyjen ja lohkojen tukipinnat on puhdistettava kontaminaatiosta.

Kellarisoluseinämien asentaminen olisi tehtävä alkaen majakkoblokkien asentamisesta rakennuksen kulmiin ja akseleiden risteykseen. Majakkayksiköt asennetaan yhdistämällä niiden aksiaaliset riskit keskiakselien riskiin kahdessa keskenään kohtisuorassa suunnassa. Sen jälkeen, kun majakkoblokkien asema suunnitelmaan ja korkeuteen on kohdistettu, on jatkettava tavallisten lohkojen asennusta.

Tavalliset lohkot olisi asennettava, orientoitavasti alarivin rungon yläosat, keskiosan keskiosa.

Ulkoseinien lohkot, jotka asennetaan maanpinnan alapuolelle, on tasoitettava seinän sisäpuolelle ja yläpuolelle.

Pystysuorat ja vaakasuorat saumat on täytettävä laastilla ja molemmin puolin kirjonta.

asentaja, vanhempi linkissä;

asennustyöntekijä;

Työntekijä tekee työtä.

Työpaikan organisaatiokaavio (kuva 9) ja teosten toteutusjärjestys.

Kuvio 9. Työn organisointijärjestelmä, kun asennat nauhan perustuslohkoja:

MS, M - asentajien työskentelyasennot;

1 - asennetut pohjalevyt, 2 - asennusromu, 3 - laastin lapio, 4 - asennettu lohko, 5 - laatikko käsityökaluilla, 6 - puinen kuori.

Laituri kiinnittyy laitteen valmisteluun ja sen syöttöön. Hän kallistaa lohkon, tarkistaa koukun oikeellisuuden, puhdistaa lian ja betonin kertymisen ja varmistaa sen, että lohko on valmis asennettavaksi ja lähettää sen asennuspaikalle.

Asentajat valmistavat asennuspaikan lohkoon: käyttämällä puupinoja, jotka on aikaisemmin lyöty lohkon pohjan tasolle, referenssipisteinä tasoitetaan pohja lapoilla. Sitten asentajat ottavat yksikön korkeudeltaan 200 mm. 300 mm pohjan pinnasta, suuntaudu se oikeaan suuntaan ja anna nosturin käyttäjälle laskea nosturin valmiille sängylle.

Asennuksen oikeellisuus varmistetaan akselin suuntaisella johdolla, joka on venytetty juoksijalle (tämä johto vahvistaa lohkon reunan rivin). Lumilinjan avulla tarkistetaan, onko asennetun yksikön asema suunnitelmaan nähden. Poikkeuttaessa estä yksikkö kokoonpudotusromun avulla.

Toleranssit, mm

# G0 Pituus suhteessa keskiakseleihin

Alapinnan ylemmän tukipinnan merkki poikkeaminen

Poista lohko-asentimet tarvittaessa. Ne nostavat lohkon, kun nostot on nostettu, tarkasta koukun laatu, puhdista hiekkakivi ja maaperä, anna sen jälkeen lohkon siirtää varastointialueelle, jossa asentaja ottaa sen, asettaa sen vuoriin ja irrottaa hihnat.

Laitteen valmistelu asennusta varten (kuva 10), työntekijä, joka suorittaa asennustyöt

Kuvio 10. Esivalmistetun pohjaosan nosto:

1 - puiset vuoraukset, 2 - puiset vuoraukset, 3 - nostettava lohko, 4 - yleiskuormauslaite, 5 - työntekijä, harjoitustyöt.

1. Antaa nosturin kuljettajalle signaalin lähettää yleinen nostolaite 4 lohkojen varastointialueelle.

2. Kytkee laitteen vuorotellen koukut lohko 3-asennuslenkille.

3. Nosta nosturi nosturiin.

4. Poistuu lohkosta turvalliseen vyöhykkeeseen 4000: n etäisyydellä. 5000 mm.

5. Antaa nosturin käyttäjälle signaalin nostaa yksikkö korkeuteen 200 mm.

6. Tarkastaa nostolaitteen laadun. Jos yksikköä ei ole kiinnitetty oikein, se lasketaan koneistustyöntekijän käskystä, joka taas ohjaa sen ja antaa sen nousevan samalle korkeudelle.

7. Tarkastaa lohkon pinnan ja puhdistaa betonin ja lian sisäänvirtauksesta.

8. Antaa signaalin elementin syöttämiseksi asennuspaikalle.

Lohkon asennuspaikan valmistelu (kuva 11), esiintyjä työntekijä, asennustyön suorittaminen, seniori linkissä ja asennustyön suorittanut työntekijä

Kuvio 11. Hiekka-aineen valmistusmenetelmä:

1 - valmistettu pohja, 2 - asennettu yksikkö, 3 - laastin lapio, 4 - työntekijä, asennustyöt, 5 - työntekijä, suorittavat asennustyöt, vanhin linkissä.

1. Rakennustyöntekijä, linkin vanhempi ja rakennustyöntekijä, joka suorittaa asennustarkastukset, onko olemassa perusmerkkiä osoittavia panoksia.

2. Rakennustyöntekijä, linkin vanhempi ja rakennusalan työntekijä tasoittavat lohkon alapuolella olevan alustan 1 keskittyen aikaisemmin ajetut puupellot.

3. Työntekijä, joka suorittaa asennustyöt tarpeen mukaan lapiolla 3, heittää hiekkaa.

4. Rakennustyöntekijä, linkin vanhempi tarkistaa säännöllisin väliajoin vaakasuoran aseman: hän asentaa kiskon panosten yläosaan ja mittaa kiskon ja hiekkakerroksen välisen raon metalliristikon kanssa (aukko ei saa olla yli 5 mm).

5. Asennustyötä tekevä työntekijä, linkin vanhempi ja asennustyötä tekevä työntekijä hajottavat työkalut, laitteet ja varusteet työpaikan järjestelmän mukaisesti.

6. Asennustyötä tekevä työntekijä, linkin vanhempi ja asentajaa tekevä työntekijä työskentelevät jännitteellä aksiaalisella langalla.

Yksikön asennus (kuva 12), työntekijät ovat asennustyön suorittaneita työntekijöitä, vanhempi on linkissä ja työntekijä, joka suorittaa asennustyöt

Kuvio 12. Asennusohjelman esivalmistettu perusyksikkö:

1 - hiekkapohja, 2 - asennettu yksikkö, 3 - työntekijä, asennustyöt, 4 - yleiskäyttöinen kuormankäsittelylaite, 5 - asennettu yksikkö, 6 - työntekijä, asennustyöt, vanhempi linkissä.

1. Asennustyöntekijä, linkin vanhempi, antaa merkki nosturin kuljettajalle toimittamaan lohko 5 asennusalueelle.

2. Asennustyötä suorittava työntekijä, linkin vanhempi ja asennustyötä tekevä työntekijä vastaanottavat lohkon 5 200 mm: n korkeudella pohjan pinnasta.

3. Asennustyötä suorittava työntekijä, linkin vanhempi ja asennustyötä tekevä työntekijä ohjaavat lohkoa, keskittymällä aksiaaliseen johtoon, joka kiinnittää lohkon reunan viivan.

4. Asennustyötä tekevä työntekijä, linkin vanhempi ja asennustyötä tekevä työntekijä säilyttävät yksikön alentamisen aikana.

Lohkon kohdistaminen (kuva 13), esiintyvät työntekijät, suorittavat asennustyöt, linkin vanhemmat ja asennustyöntekijä

Kuva 13. Asennetun kappaleen kohdistusjärjestelmä:

1 - asennettu yksikkö, 2 - lyijy, 3 - työntekijä, suorittavat asennus, vanhin linkissä, 4 - aksiaalinen lanka, 5 - asennettu yksikkö, 6 - romu, 7 - työntekijä, asennus.

1. Rakennustyöntekijä, linkin vanhempi, kiinnittää luodinviivan 2 aksiaaliseen johtimeen 4 ja tarkistaa lohkon sijainnin. Suunnittelupaikan poikkeamien läsnä ollessa antaa komennon työntekijälle asennustyön suorittamiseksi lohkon siirtämiseksi.

2. Työntekijä, joka suorittaa asennustyöt sorkkaraudalla 6, siirtää lohkon haluttuun suuntaan.

3. Asennustyöntekijä, linkin vanhempi, tarkistaa uudelleen laitteen asennustarkkuuden.

Rasstropovka-lohko (kuva 14), asennustyön suorittavan työntekijän, linkin vanhempi ja työntekijä, joka suorittaa asennustyöt

Kuvio 14. Asennetun yksikön asettelu:

1 - työntekijä, asennustyöt, linkin vanhempi, 2 - työntekijä, asennustyöt.

1. Asennustyöntekijä, linkin vanhempi, käskee nosturinkuljettajaa irrottamaan hihnat.

2. Asennustyötä tekevä työntekijä, linkin vanhempi ja asennustyötä tekevä työntekijä poistavat koukut lohkon kokoonpanirenkailta.

Alustan valmistelussa on tärkeää selvittää itsehallintaprosessi. Asennustyöntekijä, linkin vanhempi käyttää junaa säännöllisesti vasarattujen panosten yläpäähän tai niihin kohdistuviin riskeihin. Kiskon pohja vahvistaa hiekkapohjaisen pinnan tason, jonka laatu määräytyy vaakasuoran poikkeaman mukaan. Koska kisko on vaakatasossa, on välttämätöntä mitata kiskon alareunan ja pohjan pinnan välinen rako useammissa kohdissa. Nämä pisteet on määriteltävä opiskelijoille, ja ne on suunniteltava ensin visuaalisesti.

Jos kiinnityskiskon ja pohjan alaosan reunan välinen raja ylittää 5 mm tai kiskon pituus on enemmän kuin kolme poikkeamaa suurempi kuin 3 mm, pohja ei sovellu rakenteiden kiinnittämiseen. Tiettyjen poikkeamien kertyminen johtaa työn laadun heikkenemiseen. Jos epätarkkuus on normaalia pienempi, työ katsotaan tyydyttäväksi. Tämä osoittaa siirtymisen laa- dusta laatuun.

- seinien asennusohjeiden lohkojen kohdistamisesta keskiakselien riskiin - korkeintaan 12 mm;

- seinien lohkojen tasojen pystysuorasta - 12 mm.

Brandin ratkaisun on oltava suunnitelman mukaista.

Liuoksen liikkuvuus laitteen vuoteelle tulisi olla 5-7 cm.

Seinälohkojen asennus olisi suoritettava kastetta noudattaen.

- ratkaisu, jonka asettamisprosessi on jo alkanut, sekä sen plastisuuden palauttaminen lisäämällä vettä;

Teknologinen kortti säätölaitteessa tyypilliselle PPC-tekniselle rakennukselle

VIESTINTÄMINISTERIÖ

PÄÄRAKENNEHALLINTO
VIESTINTÄRAKENTAMAT

SPECIALIZED CONSTRUCTIVE TECHNOLOGICAL
RAKENTEEN TEKNIIKAN PUOLA

Joulukuu TRUST MANAGER

TEKNOLOGINEN KARTTA
TURVALLISEN SÄÄNNÖN LAITTEESTA
TEKNINEN RAKENTAMINEN RRS: lle

1. SOVELTAMISALA

1.1. Teknologista karttaa kehitettiin perustusten asentamiseksi tyypilliseen PPC: n alumiinipaneelista valmistettuun tekniseen rakennukseen.

Teknologinen kartta kehitettiin rakennusten vakiotekniikan kehittämistä koskevien suuntaviivojen mukaisesti (1976), joka on tarkoitettu rakennusten rakentamiseen GSPI-hankkeen (järjestysnumero 5496, 1976) mukaisesti.

Kartta on suunniteltu tekemään työtä kesäkaudella millä tahansa ilmastovyöhykkeellä.

Rakennuksen perustat koostuvat kolmesta elementistä: monoliittisesta betonista valmistetut tyynyt M-100 (pohja), esivalmistettu teräsbetonituote OP-12, metallipatsa SV-23, asennettu tukipyyhkeeseen ja kiinnitetty sähköhitsauksella.

1.2. Kortin käsittelemien töiden rakenne sisältää:

- kasviskerroksen maaperän leikkaaminen;

- perusta muotti;

- monoliittisen tyynyn laite pohjan alla;

- perustapyyhkeiden asennus OP-2;

- pinoiden asennus SV-23;

- kuopan täyttö.

2. RAKENTAMISPROSESSIN ORGANISAATIO JA TEKNOLOGIA

Ennen teknisten perustusten rakentamista on suoritettava seuraavat toimet:

- rakennuspaikan valmistelu laitteen käyttö- ja sisäkatojen kanssa.

2.1. Kasviskerroksen maaperän leikkaaminen

Teokset toteutetaan tyypillisen teknisen kartan avulla ensimmäisen ryhmän maaperän kerroksen leikkaamiseksi puskutraktoreilla D-157 ja D-271A (liite 1).

2.2. Kaivolaite

Tämä vuokaavio käsittelee perustusten rakentamista 2,8 m syvyyteen, kun taas alempi kerros - 1,3 m - kivinen maaperä, ylempi kerros - kolmannen luonnollisen kosteuden luokka.

Yläkerros on puskutraktorin kehittämä väliaikainen kaatopaikka. Työ suoritetaan tyypillisen teknisen kartan mukaisesti "I-III-ryhmän maaperän kehittyminen suurella leveydellä ja tilapäinen kaatopaikka D-384-puskutraktoreilla (liite 2). D-493-puskutraktori on hyväksytty tässä kortissa.

Pohjakerroksen suunnitellaan kehittävän "kaivurikuormaajan" kaivinkone 0,25 m 3 alustava poraus ja reikien räjäytys jokaiselle säätiölle (erikoisjärjestö Vzryvprom).

Poraus- ja räjäytysreikien vakiotekninen kartoitus otettiin pohjaksi kaivojen, ojien ja kaivosten kehittämiselle (liite 3).

Ennen räjäytetyn maakaivukoneen kehittämistä olisi tehtävä seuraava työ:

- asennettu obnoyka, jossa on pystysuorat korkeudet ja perustukset maan päällä;

- pohjaveden päästö;

- käynnissä olevat havainnot olivat valmiita tarkistamaan ojan pohjan suunnittelumerkit.

Jokaisen säätiön kaivon kehittäminen erikseen suoritetaan pohjalla kolme pitkittäistä, yhdensuuntaista, yhdensuuntaista, etäisyydeltään läpäisevää pintaa, jossa maaperän yksipuolinen työntäminen kaatopaikalle (kuva 1). Puskutraktori siirtää kaatopaikalle maata leikkuriin. Hajottamisen jälkeen akseleita ja läpivientireikien rajoja (läpivientien akselit ovat samat kuin perustusten akselit) sekä suunnitelmaan perustuvat rajat, kaivinkone asennetaan akselilta 1 metrin etäisyydeltä. (Jos käytetään kaivuria, jossa on suuri kauhan tilavuus ja suuri purkausaika voi olla loistava).

Maaperän kaatopaikalle sijoitetaan vähintään 0,5 metrin etäisyydellä reunasta.

Suunnittelumerkille tarkoitettujen kaivojen kehittäminen on, että ennen työn aloittamista (geodeettisen hajotuksen jälkeen) pysyvät valaisimet kiinnitetään kaivon ympärille ja itsetarkastukseen avustavalle kuljettajalle annetaan kannettava näkö (kuva 1). Näin voit kehittää suunnittelumerkkiä tarkkuudella, joka on sallittu SNiP.

Kun kaivetaan kuopat pohjaan, maa ei saavuta suunnittelumerkkiä 15 cm: n päällä. Maa irrotetaan (V cat.) Manuaalisesti nostolaitteen avulla, joka latautuu altaaseen ja nostetaan pinnalle nosturilla.

2.3. Laitteen muottirakenteet

Ennen pohjamateriaalin asennuksen aloittamista on suoritettava seuraavat toimet:

- ojan pohja tasoitetaan suunnittelumerkkeihin;

- muottipesät ja niiden kiinnityselementit toimitettiin;

- perussäätiöiden hyväksyntätoimet täytäntöönpanojärjestelmän mukaisesti;

- Lanka venytetään muotin asennuspaikan yli, joka määrittää perustusten pituus- ja poikittaisakselien sijainnin.

Muottirakenteiden perustukset koostuvat suorakulmaisista laatikoista. Jokainen laatikko on koottu kahdesta "sulautetusta" ja "peittävästä" suojasta (kuva 2), joka on sidottu pareihin, joissa on siteet. Laatikko on kiinnitetty tukien tai tukien avulla louhinnan seiniin. Levyjen äärimmäiset levyt ja kaikki pöydän päät ovat naulattu kahdella naulalla kustakin risteyksestä. Kynnet ovat tukossa betonivaihteiden puolella.

Kuva 1 Kaivoksen kehittäminen

Kuva 2. Harjaton perustukset

Yleisköysihihna

Sling 4-haara 4SK-2, 01R1K-1-0,8

Kiinnitysrengas puoliautomaattisella. lukko

Työ tehdään kahden ihmisen linkin kautta:

puusepäntyö 4. krs. - 1,

2. puuseppä - "- - 1.

Toisen puun työpajan ollessa. alentaa materiaalia kuoppaan, 4. tason puuseppä. valmistelee suojusten asentamista, leikkaa halutun pituuden tukijalan ja leikkaa metallilanka metallipinnoille.

Sen jälkeen sekä puuseppä etenee suoraan pohjalevyjen asennukseen. Laatikko kootaan molemmissa kirvesmieheissä. Tätä varten kaksi nakryvnyh-suojusta on asennettu rinnakkain toisiinsa ja sijoitettu kiinnityslaattojen välille.

Kiinnittimien tukien avulla suojakalvot puristuvat päällystyspaneeleihin naulattuja pysäytyspalkkeja vasten. Sitten lanka-segmentti kulkee jonkin lokasuojan levyn väliseen rakoon siten, että se käsittää suojuksen ommellut kilven. Viiran langat kulkevat vastakkaisen suojuksen läpi ommellun lankun sivuilla ja kierrä ne laatikon ulkopuolelle. Tämän jälkeen tasoitus kierretään. Lanka ommeltuina nauhoina on hieman leikattava vasaralla niin, että se ei suoriteta, kun perustus valetaan ja lasitus ei löysty. Kun laatikon kokoonpano on saatu päätökseen, puuseppä jatkaa asennustaan ​​projektiakseleihin. Tällöin laatikon suojien yläreunojen tarkasti hahmotellaan sivujen keskellä. Sitten ne ottavat kaksi huolellisesti uritettua säppiä ja kynsivät ne laatikon suojaan siten, että niiden sivut ovat täsmälleen samat kuin reunoilla olevat akselit. Kiskojen päiden tulee ulottua 500-600 mm laatikon seinämien yli. Kuoren yli leikkaavat lanka-akselit heittävät kahden köysilinjan köydet, minkä jälkeen puusepät liikuttavat laatikkoa niin, että siihen kiinnitetyt lattapintojen sivupinnat koskettavat molempia lyijylinjoja. Kun tämä on saavutettu, laatikko tulee olemaan tarkalleen projektin akseleilla. Laatikko tasoitetaan siten, että yläreunat ovat vaakatasossa ja kiinteästi kiinnitettyinä kiilien ja tukien kanssa. Muotoilun yläosan suunnitteluasento tarkistetaan tasolta. Harjan kiinnittämisen jälkeen harjattu nauhat poistetaan.

2.4. Monoliittisen tyynyn asentaminen ja OP-2-modulaarisen tyynyn asentaminen (kuva 3)

Ennen betonisoinnin aloittamista on käytettävä muottirakennetta.

Betoniseos on vastaanotettu ja toimitettu puhallusnosturilla (Q = 5 - 12 tonnia) kouruissa, joiden kapasiteetti on 1 m3. Putket lastauslaitteeseen kannettavaan lattiaan betonin menetyksen estämiseksi. Pohjustuksen betonointi (h = 30 cm) suoritetaan yhdessä vaiheessa.

Sekoita betoniseos SNiP-15-76: n vaatimusten mukaisesti.

Työ suoritetaan kolmen betonirunkoisen työntekijän välityksellä, jota hoitaa kuorma-autonosturi.

Nosturin kuljettaja siirtää hänet yhdestä pysäköintialueesta toiseen ja vie kauhat betonilla asennuspaikkaan.

Betonipallot 2.. ottaa betonisekoituksen, puhdistaa kuorma-auton rungon, kiskot täyttävät altaat, vie ja asetetaan tyhjäksi kuormitusta varten.

Kolmannen ja toisen purkauksen konkreettiset työntekijät ottavat kauhan, joka on ladattu seoksen paikkaan, avata venttiili, käynnistää tärytin ja jakaa seos tasaisesti pohjan pinnalle, tasoittaa ja tiivistää betonin värähtelijällä. Betonin tasoitus- ja tiivistämisen aikana nosturikäyttäjä toimittaa jäljelle jääneen betonin ämpäriin toiselle pohjalle (työskentelee yhdestä pysäköintialueesta) tai muuttaa parkkipaikkaa. Kun tiivistetän betonisekoitetta syvällä täryttimellä, värähtelevän työosan pää on upotettava betoniin syvyyteen 5 - 10 cm ja värähtelijä vaihdetaan niin, että ei ole rokottamattomia paikkoja.

Säätiön tärinät lopettavat betoniseoksen lopettamisen ja sementtimon ulkonäön betonin pinnalla. Betonirakenteet on kasteltava vedellä säännöllisesti, viimeistään 12 tunnin kuluttua betonin kovettumisen ensimmäisistä päivistä ja kuumalla ja tuulisella säällä - 2-3 tuntia betonin päätyttyä. 5 ° C: n lämpötilassa ja alle kastelua ei suoriteta.

Alusta jarrupalojen, paalujen ja betonin saamiseksi

1. Nosturin KS 3561A vaaravyöhykkeen raja, jonka leveys on enintään 4 m, on yhtä suuri kuin suurin sallittu koukku-lähtö plus 2,2 m

Nosturin tekniset ominaisuudet KS 3561A

Nuolin pituus, m - 18

Koukun nostokorkeus, m

Kuva 3. Laitteen betonivalmistelu, OP: n asennus, paalujen asennus

Pohjanpoisto suoritetaan, kun betoni saavuttaa 15%: n vahvuuden, varmistaen kulmien pinnan ja reunojen turvallisuuden, kun poistetaan muotti. Aika saavuttaa vaadittu lujuus riippuu sementin tyypistä ja merkistä, ympäristön lämpötilasta.

Kun puretaan suojusta koottava massiivipuu, puusepäntyöt käyttävät sarjaa sorkkareita, kynsien vetolaitteita.

Muottipaneeleita varastoidaan merkin avulla myöhempää käyttöä varten.

Ennen OP-12: n käyttöönottoa on perustuttava todellisen sijaintinsa geodeettiseen tutkimukseen liittyvän täytäntöönpanojärjestelmän perusteella.

Nykyisessä TC: ssä otetaan huomioon OP: n alustavan asettelun mukainen variantti.

Tukityynyjen toimittaminen kohteeseen esittelee raskaiden hyötyajoneuvojen tyyppi KAMAZ-5320 ja GKB-8350 perävaunut. Jokainen tyynyjen tyyny on varustettava passilla.

OP-2: n asennus sisältää kolmen henkilön yhteyden, joka palvelee nosturikuorma-autonkuljettajaa.

Linkki asentaja 4. joulukuuta. ja asentajan toinen bitti. valmistetaan liuoksen pohjakerros. Sitten keskiakselin suuntaan merkitään tukityynyn asennuspaikka. Toinen asentaja kallistaa lujitussilmukoiden pohjan nelivetoisella rintareunalla ja kehottaa nosturin käyttäjää venyttämään rintareunaa ja nosta sitten tukipylvään korkeudeltaan 20-30 cm.

4. komentajan asentimen komennolla. Nosturin käyttäjä nostaa perustan ja vie sen asennuspaikkaan, pysähtyen 500 mm: n korkeudelle valmistetun pohjan pinnasta.

Tästä asennuksesta pohjan tornin tukikohdan merkinnöissä olevien neljännen ja toisen numeron asentajat asettavat perustan suunnitteluakseleille ja asettavat sen suunnitteluasentoon häiritsemättä pohjan pintaa.

Tyynyn tyyppisen tason suunniteltu sijainti.

Tukityynyjen asentamisen jälkeen aksiaaliset riskit levitetään yläpintoihin niiden pysyvällä maali- na, minkä jälkeen ne luovutetaan toimenpiteen mukaan geodeettisen tutkimuksen avulla niiden todellisen sijainnin perusteella.

Jatka sitten maaperän täyttöä ja tiivistymistä säätöjen ympärille.

2.5. SV-23-paalujen asennus (katso kuva 3)

Ennen teräspilojen asennusta on suoritettava seuraavat valmistelut:

- suoritetun työn hyväksymistä koskeva todistus laadittiin rakennuksen varsinaisen sijainnin geodeettisen selvityksen toimeenpanojärjestelmän perusteella;

- metallipallot toimitettiin ja asetettiin kytkentäkaavion mukaisesti (katso kuva 1);

- aiheutetaan keskusten akselien riskejä säätiöihin;

- sovitettu asennusakseli paalun alaosassa (tukeva osa);

- perustukset täytetään maaperällä OP: n yläosan tasolle;

- Rakennuksen kirjainakselilla 90 mm: n siirtymä nosturin pysäköinnin vastakkaiseen suuntaan kiinnitetään viira-akseli, joka kiinnitetään rakennukseen obnovka ja kuoppaan.

Paalujen kiinnitysprosessi koostuu kolmesta peräkkäisestä toiminnasta: nosto pystysuoraan asentoon, joka kohdistuu tukipidikkeen upotettuihin osiin ja kiinnittämällä se OP-hitsauksen ja kiinnityksen avulla.

Pinoamis-ja nosto-paalut tehdään kahdella silmukalla, GOST 19144-73 (katso kuvio 2) tai puoliautomaattisella nostolavalla SI Smal.

Teos suoritetaan kolmen henkilön linkin kautta: asentaja-linkin 5. krs. - 1, asentaja 4. bitti. - 1, hitsaaja neljäs bitti. - 1.

Neljäs asentaja nivelet työntävät pilarin yläosaan, tekee hihnan rengasmaisella hihnalla "boa" tai puoliautomaattisella hihnalla S.I. Smal ja lähettää signaalin nosturinkuljettajalle nostaakseen sarakkeen korkeuteen 20-30 cm. Varmistamalla rungon luotettavuus, hän ilmoittaa nosturin kuljettajalle siirtävän kasaa kaivoon. Toimenpiteen suorittamisen jälkeen neljännen dis. putoaa kuoppaan.

Viidennen dekadin asentimen signaalilla. Nosturin kuljettaja siirtää paalun asennuspaikkaan. Tällöin 5. ja 4. numeroiden asentajat aiheuttavat kannan pohjan alapinnan upotetun osan yläpuolelle, yhdistävät säteilyn riskit paalun riskeihin ja sitten viidennen vastuuvapauden asentajan signaaliin. laske paalu, pitämällä hihnat taivutettuna. Viidennen ja neljännen numeron asentajat kohdistavat paalun tiukasti pystysuoraan asentoon ripustusten avulla. Hitsaaja 4. krs. tarkistaa paalun pystysuuntaus digitaalisella akselilla laipan avulla ja yhdistää aksiaaliset riskit pohjaan riskiin pinoon ja alkaa hitsata pilarin pohja upotettuun perustuskomponenttiin sähköhitsauksella. Hitsauksen aikana asentajat pitävät paalun yläosaa riviä pitkin, kunnes kasa on kiinnitetty.

Kiinnittämällä kasa, 5. asentajan asentaja. nousee kokoonpanotikka, purkaa kasa ja poistaa venytysmerkit sekä 4. vastuuvapauden asentaja. valmistelee seuraavan asennuspalan; Hitsaaja jatkaa paalun kasaamista vastakkaiseen muotoonsa ja viimeistelyn jälkeen jatkaa seuraavan pilarin asentamista. Nosturin yhdestä pysäköintialueesta asennetaan 6 - 7 paalua, jonka jälkeen nosturi liikkuu (ilman ulkopuolista tukea).

2.6. Kuopan täyttö

Työ perustuu vakioteknologiakarttaan "Kuopan täyttö ja puskutraktori I-III-ryhmien maaperällä" (liite 4).

2.7. Prikaatin kokoonpano

5. ristin asentaja. - 1 henkilö

4. puusepäntyöt - 2 henkilöä

Betoni kolmas - "- - 3 -" -

Isolovshchiki 3. krs. - 3 - "-

Hitsaaja neljäs - "- - 1 -" -

Kolmas kaivukone - "- - 10 -" -

2.8. Työaikataulu

2.9. Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset yksikköä kohden, Man-h

Työvoimakustannukset koko tilavuudelle, man-days

Hinnoittelu yksikköä kohden Meas.

Koko työmäärän hinta, hieroa-pol.

Kasvikerroksen leikkaaminen D-493-puskutraktoriin, joka siirtää sen 50 m: iin ja puretaan

Maaperän III kehittäminen. liikkuminen jopa 50 m ja purku

Puskutraktorin D-493 paluu teurastukseen tyhjä

Porausreiät, räjäytysmaksut

100 rm m reikää

Räjähdysvaarallisen kaivukoneen "trukki" emk. 0,25 m 3 maaperällä maahan kaatopaikalle

Puhalletun maaperän siirtäminen kaatopaikalle

Maaperän manuaalinen viimeistely V kissa. jackhammer

Laitteen muottirakenteet

Betonin perusteet trukinosturilla

Purkaminen autosta ja asettelua säätiöiden asennuspaikoilla

Esivalmistettujen vahvistettujen tyynyjen asennus

Metallipallojen asennus

Sama säätiö

Manuaalinen täyttö

Sama, puskutraktori liikkuu 60 metrin päähän

Laite tyhjennetään kuopasta

2.10. Postoperatiivinen laadunvalvonta toimii säätiössä

Valvottavien liiketoimien nimi

Suoritettujen toimintojen laadunvalvonta

toimenpiteiden toteuttamisen oikeellisuus pintaveden poistamiseksi, maankäytön suunnittelu, leikkaamon maaperä ja kaatopaikalle siirtyminen

työn aikana

akseleiden poistamisen oikeellisuus ja kuopan hajoaminen

teodoliitti, metallinen nauha.

ennen kaivausta

kuoppan pohjan pystysuorat merkit, pohjan tasapinta

työn aikana

kuopan pohjan pystysuorat merkit, ottaen huomioon pula, kaivon koko suunnassa alareunassa ja yläosassa, kuopan seinien kiinnittämisen laatu

taso, nauha mittaa visuaalisesti

Laitteen muottirakenteet

perusmallin yläosan muotoilumerkkien noudattaminen, geometriset mitat, muotin pystysuuntaisuus, akseleiden sitominen oikein

taso, lävistys, taittomittari

asennuksen aikana

muottien kiinnityslaadun

asennuksen aikana

Monoliittisen alustan laite

betonisekoituksen liikkuvuus, betoniseoksen levittämisen tekniikka, oikea tiivistys, kerrospaksuus, asennus, tiivisteen riittävyys

visuaalisesti, kartio StroyNIIL

Monoliittisen alustan laite

säätiön yläosat

Tyynyjen peruspyyhkeiden asennus

asentaminen säätövarren kiinnittämiseen perustusten akseleihin, akselin betonivalmisteeseen siirtyneen projektin noudattaminen, akseleiden paikan tarkkuus

OP: n asennuksen tarkkuus, suunnittelumerkkien ja akseleiden noudattaminen

asennuksen aikana

Tyynyjen peruspyyhkeiden asennus

tyynyn yläosat ja tyyny vaakatasossa

työn aikana

vetoketjun keskiakselit ja naarmut, tarkkuus ja luotettavuus, asennustekniikan oikeellisuus ja asennuksen tarkkuus

asennuksen aikana

elektrodien merkki, saumojen koko

visuaalisesti, mittari

asennuksen aikana

tarkkuus ja luotettavuus

pystysuora asennus Ylä- ja alaosastojen sarakkeiden koaksiaalisuus, väliaikaisen kiinnityksen luotettavuus

plumb, taso, teodoliitti

hitsauksen laatu, syövyttävän pinnoitteen laatu

vastaamaan maaperän paksuutta, joka täytetään hyväksytyllä menetelmällä

2.11. onnettomuuksien ehkäisy

Rakennustöissä on noudatettava seuraavia asiakirjoja:

- "Rakennusalan turvallisuussäännöt" (SNiP III-4-80);

- "Nosturien rakentamista ja turvallista käyttöä koskevat säännöt" (Moskova, Metallurgia, 1976);

- "Turvallisuusmääräykset (EPB) räjäytystoiminnalle."

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä seuraaviin:

- ennen räjäytystoiminnan aloittamista 200 metrin säteellä on kielletty alue;

- rakennustyömaalla on oltava aidattu, luvattomien henkilöiden pääsy rakennustyömaalle on kielletty;

- kaivinkoneen käytön aikana ei saa suorittaa mitään muuta työtä kasvojen puolelta ja olla ihmisten keskuudessa kaivinkoneen alueella plus 5 m;

- Kaivinkoneen työn aikana (kaivannon kiinnityslaitteen) aikana on välttämätöntä siirtää se kaivannon reunasta vähintään 2 m: n etäisyydelle ja laskea kauhan maahan.

- työntekijöiden laskeutumista kaivoon, askelportaat on asennettava vähintään 0,6 m leveillä kaiteilla tai tikkailla;

- muottien purkamisesta aiheutuvat materiaalit on alennettava välittömästi maahan, lajiteltu (ulkonevien osien poistamisella) ja varastoituna pinoon;

- Ennen korien betonisekoituksen nosturin nostamista on tarpeen tarkistaa niiden huollettavuus. Betoniseosten säiliöissä olisi oltava käytettävät laitteet (lukot) ja estettävä seoksen vahingossa tapahtuva purkautuminen. Etäisyys putken pohjasta pintaan, jolle seos puretaan, ei saa ylittää 1 m purkamisajankohtana. Kun betoniseos tiivistetään sähkövärähtelijöillä, on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a) tarjoavat tärinänvarren iskunvaimentimia, jotka tarjoavat tärinän, joka ei ylitä käsityökalujen suurinta sallittua normia;

b) työtapojen aikana sekä betonityöntekijöiden siirtyessä paikasta toiseen, sähkövibraattorit on kytkettävä pois päältä;

c) Älä pese täryttimiä vedellä;

- asennustyön aikana asentajille olisi annettava asianmukaiset kapasiteetilla varustetut testatut hihnat;

- rakennustöiden tuotantopaikalla olisi kiinnitettävä hihnan perustuksia ja paaluja koskeva järjestelmä;

- nosturimyyjän on oltava tietoinen siitä, minkä käskyn hän noudattaa;

- ihmisten liikkumista vaarantavia alueita asennuksen aikana tulisi olla aidattu ja varustettu selvästi näkyvällä varoitusmerkeillä;

- säätöjen ja paalujen eristäminen on sallittua, kun kaikki kaappauksen asennustyöt on saatu päätökseen;

- Säätiöiden ja paalujen eristystyö voidaan hyväksyä alle 18-vuotiaille työntekijöille, jotka ovat suorittaneet lääkärintarkastuksen, ovat tutkinneet 6-10 tunnin ohjelman turvallisuusmääräyksiä ja saaneet asianmukaisen todistuksen käsissään;

- kaikki työntekijät ovat velvollisia tekemään tiedotustöitä ennen työn aloittamista ja allekirjoittamaan tiedotustilaisuuden;

- Vaaravarren rajoilla, räjäytysajankohdan ajan, olisi perustettava vartijat, jotta kaikki räjäytystoimintaan johtavat polut (tiet, polut, lähestymiset) ovat jatkuvasti tarkkailemassa; jokaisen tehtävän on sijaittava vierekkäisten virtojen kannalta;

- räjäytystyön aikana kaikki vaellusvyöhykkeellä kulkeva kävely on kielletty;

- räjäytystoiminnassa äänisignaalien (pilli, sireeni, megafoni) käyttö on pakollista; äänisignaaleja ei sallita;

- jotka ovat suorittaneet teollisen koulutuksen ja joilla on vastaava todistus käyttöoikeudesta, saa työskennellä rei'ittimen kanssa;

- Liitä letku vasaraporaukseen vasta venttiilin ollessa suljettuna. Letkun huuhtelussa on välttämätöntä varmistaa, että ilmasuihketta ei kohdisteta työskentelyyn tai muuhun henkilöön;

- älä salli porauskarjan testaamista upotetulla porakoneella joutokäynnillä;

- käytön aikana on varmistettava, että kaapeli, letku tai vaatetus eivät laske pyörivään bittiin.

3. TEKNISET JA TALOUDELLISET INDIKAATTORIT

Työvoimakustannukset koko tilavuudelle - 95 työpäivää

Työvoimakustannukset per säätiö - 3,16 man-päivää

Tuotanto työntekijää kohden päivässä - 22,7 ruplaa.

Palkka työntekijää kohden - 5,01 ruplaa.

4. MATERIAALIT JA TEKNISET VARAT

Perusrakenteiden ja puolivalmiiden tuotteiden tarve

37 mm levyn porauslautanen

Leikkuulauta IV - 40 mm

Muottipaneelit, levy - 25 mm

Lokit IV Æ = 12 cm

Johdin 4 mm

Materiaalien ja teknisten resurssien tarve

Koneiden, laitteiden, työkalujen, varaston ja lisävarusteiden nimi

Kaivinkone, emk. ämpäri 0,25 m 3

4-haarainen hihna Q = 3,2 t Æ = 4 m

Yleisköysihihna (rengas)

Q = 3,2 t, köysipituus 8 m

Taitettava metallimittari

Huoltovälineiden nimi

Normaali tunti koneesta

Määrä hyväksytyssä tilavuudessa

Liite 1

Tyypillinen tekninen kortti ensimmäisen ryhmän maaperän kasvikerroksen leikkaamiseksi puskutraktoreilla D-157 ja D-271A

1. SOVELTAMISALA

Tyypillinen teknologinen kartta mahdollistaa ensimmäisen ryhmän maaperän kerroksen leikkaamisen 50 cm: n syvyyteen leveydeltään (enintään 30 m) alueille rakennusten, teiden ja rautateiden rakentamisessa puskutraktorin poikkileikkauspisteissä sukkula- tai kaivontatilassa, kun maaperä liikkuu yhdessä suunnassa.

Teokset tehdään luonnollisen kosteuden sulatetuilla mailla, joiden kaltevuus ei ole yli 15 astetta täyttämättömissä olosuhteissa kahden vuoron aikana kahdeksan tunnin siirtyessä.

2. TEKNISET JA TALOUDELLISET INDIKAATTORIT

leikkaaminen 1 m 2 puskutraktori D-157

leikkaaminen 1 m 2 puskutraktorin D-271A monimutkaisuus

Puskutraktorin D-157 suorituskyky siirrettäessä

Puskutraktorin D-271A tuottavuus vaihtosuuntaisesti

leikkaaminen 1 m 2 puskutraktori D-157

leikkaaminen 1 m 2 puskutraktorin D-271A monimutkaisuus

Puskutraktorin D-157 suorituskyky siirrettäessä

Puskutraktorin D-271A tuottavuus vaihtosuuntaisesti

3. TUOTANTOPROSESSIN ORGANISAATIO JA TEKNOLOGIA

I. Ennen työn aloittamista shuttle-tilassa (kuva 1) on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

a) kehitettävän pinnan geodeettinen tutkimus;

b) polkumyynnin kohteet on merkitty;

c) työkeskuksen akselit kiinnitetään työalueen ulkopuolella;

Ennen työn aloittamista tuotantoprosessin esittäjät tuntevat työn tuotannon tai vakioteknisten sääntöjen hankkeen tai järjestelmän.

Maaperän kehittymisen ja siirtämisen aikana puskutraktori, joka työskentelee sukkulamallissa, liikkuu suorassa linjassa, joka tekee rinnakkaisista edestakaisista liikkeistä ilman käännöksiä. Siirtyessään eteenpäin puskutraktori katkaisee maaperän tietyllä radan osalla ja kuljettaa sen polttopisteeseen (työtahti), minkä jälkeen se palaa maaperän leikkaamisen alkuun, kääntämällä (tyhjäkäynnillä).

Kun käytät sukkulamallia, kolmasosa puskutraktorin veitsestä kulkee aiemmin leikattua pintaa pitkin siten, että rullat eivät muodostu vuotavasta maaperästä kuljetuksen aikana.

Kun kasvava kerros on leikattu, puskutraktorin tulee liikkua joutokäynnillä alaspainevalla veitsellä pinnan tasoittamiseksi.

Leikkaamisen alussa kaikki työntövoimat kuluvat vain leikkaamiseen, joten puskutraktorin terä on syvennettävä leikkaamisen alkaessa suurimpaan syvyyteen, ja kun maaperä kertyy, veitsi vähitellen syventyy.

Leikkaus suoritetaan ensimmäisellä nopeudella suurimmalla moottorin kuormituksella.

Puskutraktorin tuottavin työ saavutetaan 10-15 asteen kulmakerroksessa.

II. Kun ojitus tapahtuu, leikkaus kasvi- kerroksesta tehdään kuv. 2.

Kuva 1. Kehittäminen maaperän

Kuva 2. Kasvikerroksen leikkaaminen

1 - puskutraktori D-271A; 2 - puskutraktorin läpiviennit; 3 - läpivientien välit

Kaivannon kaivostoiminnalla on kaksi lajiketta:

a) maaperän liikkuminen kaivannossa, joka on järjestetty aiemmin suihkutetun maaperän rullat;

b) kaivantojen asennus mantereella.

Tällöin peräkkäin kulkevat puskutraktorit yhdelle radalle leikataan kaivantoihin, joiden syvyys kerrospaksuudelta on aukko 0,75 m: n kaistojen välillä.

Tuloksena olevat laipat suojaavat maaperän menetykseltä kuljetuksen aikana ja antavat mahdollisuuden hyödyntää tehokkaammin puskutraktorin tehoa.

Tätä menetelmää suositellaan, kun kasvikerroksen syvyys on yli 25 cm.

4. TYÖNTEKIJÖIDEN ORGANISAATIO JA TYÖMENETELMÄT

Linkin, ammatin ja tason koostumus

Työn tyyppi

5. luokka puskutraktori kuljettajalle

leikkaamalla kasviskerros

6. luokka puskutraktori kuljettajalle

leikkaamalla kasviskerros

Puskutraktoreiden suurin suorituskyky voidaan saavuttaa selkeän organisaation ja työn teknologian avulla. Seuraavat suorituskykyyn vaikuttavat tekijät on otettava huomioon:

a) Yksittäisten työskentelytoimien yhdistelmä lyhentää puskutraktorin käyttöaikaa, minkä vuoksi veitsenostolla yhdistetään purkaminen ja veitsen alentaminen traktorin vaihteella ja puskutraktorin liikkeen aloittaminen päinvastaiseksi;

b) kuluneet veitset tulisi kääntää tai sulattaa.

Turvaohjeet

1. Puskutraktorin huollettavalle henkilölle on annettava ohjeet, jotka sisältävät turvallisuusvaatimukset, ohjeet signaalijärjestelmään, koneen lopullisten kuormitusten ja nopeuksien säännöt ja mahdolliset toimintojen yhdistelmät.

2. Muussa tapauksessa noudata SNiP III -A.11-62 kohdassa annettuja turvallisuusohjeita.

Työn aikataulu

Työvoimakustannukset

5. MATERIAALIT JA TEKNISET TIEDOT

Käyttömateriaalit kg / 1000 m2 pinta-ala

Yhden tunnin työstä

Huom. Polttoaineen kulutus lasketaan suorituskyvyn mukaan.

Liite 2

Tyypillinen tekninen kartta maaperän I-III-ryhmän kehittämiseksi suurella leveydellä, jossa on tilapäinen kaatopaikka tai puskutraktori D-384

1. SOVELTAMISALA

Tyypillistä teknologista karttaa käytetään I-III-ryhmän maaperän kehittämisen suunnitteluun, organisointiin ja tuotantoon suurella leveydellä, ja tilapäisessä kaatopaikassa tai kavennuksessa D-384-puskutraktoreilla.

Kartan kehitys perustuu 3 metrin syvyyden kaivoon, jonka mitat ovat 89 metriä 38 metriä alhaalta mitattuna "Antenni-kolmikäytävä-sekoittimella", malli-projekti nro 902-2-67.

I, II ja III -ryhmien 31788 m 3: n maaperän kehittäminen tehdään kahdella puskutraktori D-384 kahdella vuorolla 10,6; 11,2 ja 11,9 vuorokautta kesällä; maaperän kosteuspitoisuus.

Tyypillisen teknologisen kartan sitominen paikallisiin rakennusolosuhteisiin käsittää työn laajuuden, mekaniikan keinot, materiaaliresurssien tarpeen ja prosessin organisoinnin graafisen järjestelmän.

2. RAKENTAMISPROSESSIN TEKNISET JA TALOUDELLISET INDIKAATTORIT

Koko työn laajuus on monimutkainen

Yhtenäisyyden monimutkaisuus. Meas.

Tuotos työntekijää kohti siirtoa kohden

Koneellisesti siirrettävän puskutraktorin hinta koko työtä varten

Dieselin kulutus

3. RAKENTAMISPROSESSIN ORGANISAATIO JA TEKNOLOGIA

Ennen louhinnan aloittamista on suoritettava seuraavat toimet:

a) hallinnoi rakennustyöt;

b) rakennettiin tilapäisiä rakennuksia ja rakenteita, jotka ovat välttämättömiä kaivaustyön ajaksi;

c) suoritettiin ulkoasu, rakennuksen rajat on merkitty;

d) kuivatus ojat ja tilan väliaikainen sähkövalaistus järjestetään;

e) on kehitetty sivuston erittelyn avulla;

e) Paikan päällä toimitetut mekanismit.

Tyypillinen teknologinen kartta tarjoaa kahta vaihtoehtoa louhinnan kehittämiselle.

Vaihtoehto 1: kun kyseessä on kahden puskutraktorin yksi toiminta, jossa on suuria määriä kaatopaikkoja, jotka on varustettu "siipien avaajilla" ja kaivostoimintaan tarkoitetuilla kaivostoiminnalla (kuva 1, 2).

Kuva 1. Maaperän kehittymistä ja liikkumista koskeva järjestelmä:

B1 - puskutraktori numero 1; B2 - puskutraktori numero 2; → - puskutraktorin työtahti; ↔ - tyhjäkäynnillä oleva puskutraktori; - valaistustorni

Kuva 2. Maaperän kehityksen ja liikkumisen kaavion menetelmä:

B1 - puskutraktori numero 1; B2 - puskutraktori numero 2; → - puskutraktorin työtahti; ↔ - puskutraktori tyhjäkäynnillä; - kevyt torni

Vaihtoehto 2: kahden puskutraktorin pariliitoksessa samoin kuin versio 1 (kuva 3, 4).

Massatulla menetelmällä puskutraktori nostaa maahan ja siirtää sen leikkaamispaikasta 10-15 m: iin, palaa alkuperäiseen asentoonsa 3-5 metrin pituisella vetäytymällä toistamalla leikkausprosessin. Tässä prosessissa kerääntynyt maa siirtyy eteenpäin jo täytettyyn rullaan ja sitten molemmat rullat siirtyvät samanaikaisesti kaatopaikkaan. Sokerirullat eivät voi kaksinkertaistaa vaan myös kantaa.

Tämä on tarkoituksenmukaisinta tehdä ryhmän III kiinteän maaperän kehityksessä, kun puskutraktorin terä on tuskin läpäissyt ja oikea maaperän määrä ei kerääntyisi välittömästi kasaan (kuva 1, 3).

Kaivontimenetelmän avulla kehitetään leveys, joka on yhtä suuri kuin puskutraktorin terän pituus. Sitten toinen kaivanto kehitetään yhdensuuntaisesti ensimmäisenä 0,5-0,7 metrin etäisyydellä toisistaan ​​ja niin edelleen.

Kaivantojen vasen silta katkaistaan ​​kaivannon kehittämisen jälkeen. Kaivantoihin, joiden syvyys on yli 2 m, käytetään pitkän kaivannon kehittämistä, jossa maaperää kehitetään 1 metrin korkeudella. Kaikki kaivantoon ja maaperän liikkumiseen liittyvät työt suoritetaan kääntämättä puskutraktoria pohjaan (Kuva 3, 4).

Kuva 3. Suunnitelma maaperän kehityksestä ja liikkumisesta massatuotannossa:

B1 - puskutraktori numero 1; B2 - puskutraktori numero 2; → - puskutraktorin työtahti; ↔ - tyhjäkäynnillä oleva puskutraktori; - kevyt torni

Kuva 4. Maaperän kehityksen ja liikkumisen kaavion menetelmä:

B1 - puskutraktori numero 1; B2 - puskutraktori numero 2; → - puskutraktorin työtahti; ↔ - tyhjäkäynnillä oleva puskutraktori; - kevyt torni

Puskutraktoreiden suurin etäisyys on 50 m.

Työskentelyn ja laadunvalvonnan toteuttamista koskeva kirjanpito toteutetaan seuraavasti:

a) toimintatapa - työstökoneiden prosessissa;

b) suoritetun työn instrumentaalimenetelmän avulla.

4. TYÖNTEKIJÖIDEN ORGANISAATIO JA TYÖMENETELMÄT

1. Linkin koostumus ammatin mukaan ja työn jakaminen linkin jäsenten kesken on esitetty taulukossa:

Linkin koostumus ammatin mukaan

6. luokka puskutraktori kuljettajalle

I - III - luokan maaperän kehittäminen ja siirtäminen väliaikaisella kaatopaikalla, ja II - III - ryhmän maaperän löystyminen asennettujen rippaajien avulla puskutraktorin päinvastaisessa suunnassa

2. Toimintasarja on annettu taulukossa:

Työtehtävien järjestys

1. I-III-ryhmän maaperän kehitys ja liikkuminen puskutraktoreilla D-384

a) mullistavalla tavalla puskutraktorin (B1), jossa "siipi-leveillä" varustettu terä tuottaa joukon maata ja siirtää sen tappamispaikasta 10-15 m: ksi takaisin alkuperäiseen asentoonsa; palaa takaisin 3-5 kertaa, toistaa syklin. Samaan aikaan kerääntynyt maa liikkuu eteenpäin jo täytettyyn rullaan, jonka jälkeen puskutraktori (B2) siirretään kaatopaikalle tai ratsastuskeskukselle terällä, joka on varustettu "laajentimen avaajilla" (kuva 1);

b) kaivukoneen kehittämismenetelmällä, kummankin puskutraktorin (B1 ja B2) laatikkotyyppien kaatopaikoilla, ne kehittävät maaperän kaistaleina, jotka ovat yhtä leveitä kuin kaatopaikkojen pituus. Kaivostoimintoja kehitetään rinnakkain toisistaan ​​0,5 - 0,7 m etäisyydellä toisistaan. Vasen hyppääjät katkaistaan ​​kaivannon kehittämisen jälkeen. Suunniteltu maa siirtyy kaatopaikalle tai kavalierille (kuva 2)

a) kaksi puskutraktoria (B1 ja B2) kaatopaikoilla, jotka on varustettu "siipi-leveillä", joiden kaatopaikkojen päiden välinen etäisyys ei ole yli 40 cm, he kehittävät maaperän massiivisesti (kuvio 3);

b) kaksi puskutraktoria, joissa on laatikkotyyppisiä kaatopaikkoja, kehittävät maaperän kaivostoiminnolla ja siirtävät sen kaatopaikalle. Samaan aikaan niiden kasvien päiden välinen etäisyys ei ylitä 40 cm (kuvio 4). Ensimmäisessä ja toisessa versiossa, kun puskutraktori kääntää tyhjäkäynnin, on tarkoitus irrottaa II-III-ryhmiä maadoitetulla ripperilla.

3. Menetelmät ja tekniikat

Jokainen linkki koostuu kahdesta ihmisestä - kuudennen luokan luokkaan kuuluvista puskutraktoreista. Puskutraktoreiden suorituskyvyn parantamiseksi löysällä ja kevyellä maaperällä käytetään irrotettavia "siipiruiskuja" puskutraktoriin ja kaatopaikkoja korotetaan korkeudella 35 cm.

Puskutraktorin tuottavuuden lisäämiseksi bulldoserin käänteisessä joutokäynnissä käytetään Tagilstroy-luottamussuunnitelmaan asennettua ripperiä. Ripperi on kytketty yhteiseen jäykkään järjestelmään, joka liikkuu suhteessa puskutraktorin telin akseliin. Tällainen II-III-ryhmien maaperän alustava löystyminen lisää puskutraktorin tuottavuutta 15 prosentilla.

Puskutraktoreiden suorituskyvyn parantamiseksi sovelletaan kahden puskutraktorin pariliitosmekanismia. Kaksi kaksi rinnakkaista liikkuvaa puskutraktoria, joiden etäisyys on 30-40 cm, tehdään kaksinkertaiseksi pituudeksi.

Puskutraktorien työ on järjestetty siten, että maaperän kaatopaikan keruu tapahtuu alamäkeen ajoissa.

4. Turvallisuusohjeet

Maa-ainevirtojen valmistuksessa maaperän I-III-ryhmien osalta on noudatettava SNiP III-A.11-70: n mukaisia ​​turvallisuusmääräyksiä sekä seuraavia yleisiä vaatimuksia:

a) puskutraktoreiden työlaitteiden toiminta-alueella on kielletty muiden töiden tuotanto ja ihmisten läsnäolo;

b) kuivan, mädäntyneen puun juurien juurruttaminen ilman asianmukaisten turvatoimenpiteiden toteuttamista ei ole sallittua;

c) jokainen puskutraktori on varustettava kuultavilla hälytyksillä. Signaalien merkitys on selitettävä kaikille koneen käyttöön liittyville työntekijöille;

d) puskutraktoreiden maaperän kehittyminen ja liikkuminen liikkumis- tai nousupyörän aikana, kun puskutraktorin passi on suurempi kuin kallistuskulma, on kielletty.

5. Työaikataulu

6. Työvoimakustannusten laskeminen (ENiR 1969)

Aikaa yhdelle. mittaukset, man-hours

Työvoimakustannukset koko työtä kohden, man-days

Hinta per mittayksikkö, hieroja-pol.

Työvoimakustannukset koko työn laajuudelle, rub.-cop.

Aseta laite paikalleen. Maaperän kehittyminen siirtämällä sitä 50 metrin etäisyydelle ja purkamalla. Tyhjä puskutraktori paluu

a) ryhmän I maaperä

b) ryhmän II maaperä

c) ryhmän III maaperä

7. MATERIAALIT JA TEKNISET TIEDOT

1. Koneet, laitteet, työkalut ja laitteet

traktoriin DET-250

kasata "siipien avaajilla" tai "laatikkotyypeillä"

rakenteiden luottamus "Tagilstroy"

Lehti "Uutiset rakentamisen laitteita Neuvostoliiton" numero numero 10, 65

2. Käyttömateriaalit

Huoltovälineiden nimi

Normi ​​/ tunti koneesta, kg

Puskutraktorin D-384 hyväksytyn tilavuuden määrä

Jäätymisenestoaine (matala jäädytysneste)

Huom. Dieselpolttoaineen kulutusmääräykset hyväksyttiin sisäasiain- ja rakennusministeriön asetuksen nro 48 liitteen 2 perusteella 26.3.1968.

Liite 3

Tyypillinen tekninen kartta poraus- ja räjäytysreikiin kaivojen, ojien ja kairien kehittämisen aikana *

* TTK: n kehitti Orgtekhstroyn luottamus Neuvostoliiton Renkaiden ministeriön Glavyuzhuralstroy.

I. TARKOITUS

Tyypillistä teknologista karttaa käytetään poraus- ja räjäytysreikien suunnittelussa, organisoinnissa ja tuotannossa kaivojen, kanavien ja kaivosten kehittämisessä milloin tahansa vuoden aikana.

Vakioteknisen kartan kehittäminen perustuu 24 "9 m pohjan ja 2,15 m: n syvyyden rakentamiseen sähköaseman rakentamiseen (tyypillinen hanke 407-3-89) ja kaivantoihin 1,25 m pohjaan pohjaan, 1,5 m syvyyteen ja 100 m pitkä putkien halkaisijalle, joiden halkaisija on enintään 300 mm.

Reikien poraus Æ 42 mm tehdään rei'ittimistä PR-30L, jotka toimivat kompressorista DK-9.

Lyhytviiveporaus käyttäen pyroteknistä releä KZDSH-58. Maaperän löystymisen työtä hoitaa 7 hengen brigataali 398: n aikana - kaivauksen ja 3,15 vuoron aikana - kaivosta varten räjäytystyöhön päivänvalon aikana. Tyypillisen teknologisen kartan sitominen paikallisiin rakennusolosuhteisiin sisältää työn, maaryhmän, koneellistamisen keinojen, graafisen järjestelmän ja materiaaliresurssien tarpeen täsmentämisen.

II. RAKENTAMISPROSESSIN TEKNISET JA TALOUDELLISET INDIKAATTORIT

Koko työn laajuus on monimutkainen

1 m 3: n monimutkaisuus räjähti maaperään

Tuotanto työntekijää kohden hiiltyneen maaperän siirtoa kohti

Kompressorin tarve

III. RAKENTAMISPROSESSIN ORGANISAATIO JA TEKNOLOGIA

Ennen räjäytystyön tuotantoa, kun rakennuspaikka on hallittu, on suoritettava seuraavat toimet:

a) kun oja kehitetään:

- pintavedet ohjataan;

- pääsy ja tilapäiset tiet valmistettu;

- merkintätöitä suoritettiin suunnitellun alueen rajan, reikäreikien verkon avulla;

- tarvittavat mekanismit, välineet, manuaaliset ja koneelliset välineet toimitettiin paikalle;

b) kaivannon kehittämisessä:

- pintavedet ohjataan;

- Reitin varrella on väliaikaisia ​​vertailuarvoja, jotka on liitetty tasoitusliikkeillä pysyvien vertailupisteiden kanssa.

- reitin keskitysakselit ja kiertokulmat on kiinnitetty ja sidottu pysyvään esineeseen maahan (rakennukset ja rakenteet);

- merkitty reitin leikkauspisteen maanpinnalla nykyisen viestinnän kanssa;

- joka on ristiriidassa reitin rikkomisen kanssa ilmoitusten, vertailuarvojen ja sidosten liittämisellä;

- työmaalle toimitettiin tarvittavat koneet, laitteet, manuaaliset ja mekaaniset välineet.

Räjähdysmateriaalit toimitetaan erikoisajoneuvon kohteeseen räjähdyspäivänä siinä määrin, joka on räjähdyksen aikaansaamiseksi ensimmäisessä nostossa.

Maaperän löystyminen suoritetaan rei'itysmenetelmällä peräkkäin pitkin kiinnittimiä (ks. Kuvat 1 ja 2). Porausreikien käyttämiseen käytetään PR-30L-sarjaa, jossa on kolme porata: hakkuri ja kaksi pääporausta. Ensimmäinen on 0,6-0,7 m pitkä, toinen 1,5 m ja kolmas 2,5 m. Halkaisija on 3,2 mm suurempi kuin pääporan terän halkaisija. Ensin koko reikien sarja poraa ensimmäisellä takavarikolla ja sitten porataan ensimmäisellä ja toisella poralla. Porauksen normaali ilmanpaine on 5-6 atm.

Kuva 1. Työohjelma:

1 - räjähdyskelpoinen maksu; 2 - kaivamateriaali; 3 - räjähtävä kivi; 4 - räjäytysreikä; 5 - pyrotekniset releet LH-58; 6 - sähköinen detonator; 7 - kompressori DK-9; 8 - GAZ-52-03-autoon perustuva erikoisajoneuvo; - yleinen työskentelysuunta; → - räjähdyksen suunta; →.fm - poraussuunta; I, II, III, IV - porakoneet

Kuva 2. Työsuunnitelma:

1 - räjähdyskelpoinen maksu; 2 - kaivamateriaali; 3 - räjähtävä kivi; 4 - räjäytysreikä; 5 - pyrotekniset releet KZDSH-58; 6 - sähköinen detonator; 7 - kompressori DK-9; 8 - GAZ-52-03-autoon perustuva erikoisajoneuvo; I, II, III, IV - porakoneet; - yleinen työskentelysuunta; → - räjähdyksen suunta; →.fm Poraussuunta

Kartassa laskelmat perustuvat seuraaviin reikien koihin:

Reikien välinen etäisyys

Riviväli

Räjähdys - lyhyt viivästys ammoniitin, räjähtävän johteen ja pyroteknisen releen KZDSH-58 avulla riveissä, joiden hidastusvälit ovat 50 m / s. Räjähteiden kulutus reikää kohti on:

Räjähtävä johto-verkon rikkoutuminen asetetaan pyrotekniseen releeseen kytkemällä releen detonoitavan johdon päitä LH-verkkoon sisäpinnalla. Virukertymät aloitetaan käyttämällä niitä tuodut LH-segmentit, joista kukin on peräkkäin kytketty päähän LH-linjoihin, jotka kulkevat jokaisen riviä pitkin.

Porauksen päätyttyä on tarpeen tarkistaa, onko reikien sijainti, syvyys ja läpimitta vastaavat annettuja ja jos porausreikien reiät puhdistetaan perusteellisesti. Uudelleenporauksen yhteydessä on tarpeen tehdä rei'itys haluttuun syvyyteen.

Saatuaan pyroteknisen releen KZDSH-58 altistetaan ulkoiselle tutkimukselle kiinnittäen huomiota seuraaviin:

a) LH: n kappaleiden laatu - kaapelin murtumien puuttuminen ja ydinvaurio;

b) putken eheys;

C) LH: n segmenttien kiinnityksen lujuus putkeen;

d) relektioläpän putken esiintymisen esiintyminen ja oikeellisuus (nuoli olisi suunnattava lukion lyhyen segmentin suuntaan);

e) merkinnässä määritellyssä putkessa ilmoitetun hidastusajan vastaavuus.

Räjähdyksen jälkeen on tarpeen tarkastaa räjähdysmäinen maaperä ja erityisesti epäilyttävät epäilyt.

IV. TYÖNTEKIJÖIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TYÖMENETELMÄT

1. Prikaatin kokoonpano ammattin mukaan ja työn jakaminen yksiköiden välillä:

Linkin koostumus ammatin mukaan

Määrä, söivät.

Kompressorien huolto, joka takaa normaalin ilman syötön perforaattoreille. Räjähdyssuojuksen aikana esine

Porausreiät Æ 42 mm porausvasaran kiinnittämiseksi letkuun, puhaltamalla letku ja tarkastamaan vasaran, vaihtamalla tylsiä porat ja kruunut, puhaltamalla reikiä reiästä reikään, kuljettamalla poran vasara ja letkut. Rasvaa vasarapora. Reikien mittaaminen ja sulkeminen lasimatolla. Varokaa esinettä räjähdyksen aikana

Räjäytysmäärät reikiä käyttäen räjäyttävää johtoa VM: n valmistamalla, avaamalla, mittaamalla ja puhdistamalla porausreikiä, tekemällä aseita, rungon johtoa ja puhdistamalla, räjähdysverkon tarkastamiseksi, räjähdyksen paikan tarkastamiseksi, signaalien antamiseksi ja vaihtaminen reikäreikien sarjasta toiseen

2. Työn menetelmät ja tekniikat

Poraus- ja räjäytystoimintoja suorittavat kaksi yksikköä, jotka toimivat yhdessä vuorossa.

Ensimmäinen linkki koostuu viidestä henkilöstä:

porakoneet 4 luokkaa - 4 henkilöä. (B1, B2, B3, B4);

4 kompressorin purkausinsinööri - 1 henkilö. (M1).

Toinen linkki koostuu 2 henkilöstä:

4 purkauspuhallinta - 2 henkilöä. (B1, B2).

Siirron alussa M1-kompressorien käyttäjä aloittaa vuorotellen kompressorit, tarkistaa niiden toiminnan ja nostaa paineen 5 atm: seen. Jatkossa se seuraa koko vuoron ajan kompressorien normaalia toimintaa ja perforaattoreille toimitetun ilman paineita.

Poraimet B1, B2, B3 ja B4 valmistelevat työstökoneita tällä hetkellä, puhaltaa sitten letkut, kiinnitä pyörivä vasarat letkuihin ja tarkista niiden toiminta tyhjäkäynnillä.

Porausreikien poraus tarttujaporauksissa suoritetaan pareittain työmallien mukaisesti, jotka on esitetty kuviossa 1. 1 ja 2. Poranterät B1 ja B3 tekevät porausreikiä lyhytporauksin, joiden pituus on 0,6 - 0,7 m sarjaan rivejä pitkin ja liikkuvat sauman vastakkaisista päistä toisiaan kohti. Asentamalla työpuhallin reiän tietyn reiän akselilla olevaan poraukseen ilmaventtiili avautuu ensimmäiseen työasentoon ja kruunu ohjataan akselin suuntaan, kunnes pora alkaa aloittaa kallion. Sen jälkeen avaa ilmaventtiili asettamalla se toiseen asentoon ja jatka poraamista kevyellä paineella sauvaohjaimella antaen kruunulle mahdollisuuden suuntaa tiettyyn suuntaan. Kun reikä on porattu, perforaattoria painetaan olakkeeseen riittävän voimakkaasti aksiaalisuuntaan ja jatketaan poraus 0,5 m syvyyteen. Porat B2 ja B4 porat 1,5 m pitkiä, liikuttaessa poranterät B1 ja B3 poratut reiät porataan syvyyteen 1,5 m. Porauksen aikana ne varmistavat, että lävistin suunnataan täsmälleen reiän akselin suuntaan ja puhaltaa reiän 5 minuutin välein paineilmalla. Poraajat B1 ja B3 porata reiät 2,5 m pitkillä poroilla ennalta määrätylle syvyydelle. Reikien lopullisen puhdistuksen jälkeen ne suljetaan pergamiinipulloilla.

Porat B2 ja B4, jotka ovat suorittaneet porauksen 1,5 m: n syvyyteen, vaihtaa poranterän ja yhdessä poranterien B1 ja B3 kanssa suorittavat reikien porauksen ennalta määrätylle syvyydelle. Porauksen päätyttyä porat B1, B2, B3 ja B4 irrota perforaattorit ilmaletkuista, peitä perforaattorin ilman syöttöaukko puupinnalla ja siirrä se toiseen koukkuun. Tällöin kompressorin kuljettaja erityisen koneen avulla vie kompressorin turvalliseen etäisyyteen.

Sitten kaikki porakoneet B1, B2, B3, B4 ja kompressorin M1 kuljettajat ovat kohteen suojauksessa.

Räjähdysaineet B1 ja B2 ennen kuin porauksen reikien poraus on valmis, murskataan ammoniitti keskitetyissä laatikoissa, katkaise räjähtävä johto tiettyihin kokoi- hin, lataa VM erikoiskoneeseen, toimittaa sen esineeseen ja purkaa se. Sitten tarkista reikien syvyys ja halkaisija, annettu koot, puhdista ne perusteellisesti lietteestä ja tarvittaessa tee vuodevaatteet. Varmistettiin, että kaivojen poraus tarttui, ja porakoneet ja kompressoriohjain olivat vartioimassa laitoksessa, räjähdysaineet asetettiin reikien lataamiseen. Ampujan B1 solmiot solmua räjähdysjohtimen segmenttien päissä räjäyttämisen tehostamiseksi ja alas virtajohdon porausreikiin asettamalla sen koko pituudeltaan.

B2-ampuja, joka seuraa B1-ampujaa suppilon ja mittapullon avulla useissa vaiheissa, tekee räjähdysmäisen maksun reikiin. Jokaisen täytön jälkeen se pakkaa räjähdystarvikkeita jyrsimellä. Shooter B1, joka asettaa LH: n palaset reikään, täyttää hyvin huolellisesti inerttiä pohja-ainetta (porausjauhoja tai hiekkaa) useassa vaiheessa tiivisteenä, jotta ei vahingoittaisi reiästä tulevia LH-paloja. Ampuja B2 räjähdysaineiden täytön jälkeen yhdessä ampuja B1: n kanssa samalla tavalla tuottaa reikien tukkeutumisen.

Päällystysreikien päättyessä räjäytysaineet B1 ja B2 kiinnittävät LH-segmentit 20-25 cm: n pituuteen upotukseen tai (LH: n laatikossa olevan käskyn mukaisella menetelmällä) pääjohdoille varmistaen, että räjäytyssuunta LH: n ja pääliitäntöjen segmentteihin vastaa. LH: n osan päädyn tiukentaminen pääviiraan, räjähdysaineet kiinnittävät ne eristysnauhalla (punos tai lanka), välttäen teräviä kulmia, kynsiä, kierteitä.

Sitten ne kytkeytyvät pyrotekniseen releeseen KZDSH-58 pääverkkoihin, kiinnittäen huomiota releen nuolen vastaavuuteen yleiseen räjäytyskurssiin.

Räjähdysverkoston asennuksen oikeellisuuden tarkastamisen jälkeen räjähteet viedään viimeiseen toimintaan - kiinnitä 2 sähköistä detonatoria 50 cm: n pituisiin räjähtäviä johtojauhoihin. Sen jälkeen LH-segmenttien vapaat päät ovat turvallisella etäisyydellä räjäytyspaikasta kiinni päälinjaan LH. Räjähdysverkon lataamisen ja asennuksen jälkeen räjähteet antavat taistelusignaalin, jonka mukaan räjähdysvaarallinen räjähdyslaite tuottaa räjähdyksen, tarkastaa räjähdyksen paikka ja antaa signaalin "End".

Seuraavassa työssä työ tehdään samalla tavalla.

3. Työn aikataulu kuopan kehittämisessä