HESN 46-01-001-01

Laitelaajennukset kasvattamatta kellarin pohjan pinta-alaa ovat useimmiten huonolaatuisten rakennustöiden aiheuttama. Esimerkiksi yhden asuinrakennuksen rakentamisen aikana pylväiden alapuoliset perustukset eivät toteutuneet riittävästi, mikä oli yksi syy rakenteiden romahtamiseen [55]. Vahvistus tehtiin sulkemalla perustuksen yläosa tyynyjen yläpuolelle vahvistetuille leikkuupuille (kuva 4.2), mikä mahdollisti kuorman tasaisemman siirron tyynyille. Korin yläosaan on asennettu kiinnityspylväät.

Betonipohjaiset tai betonipidikkeet, joissa peruspohjan jalka on kasvanut, ovat mahdollisia sekä pohja- että pohjarakenteiden matalien perustusten (muuraus, betoni, betoniteräksinen) koko pohjan tai sen osan korkeudelle (kuva 4.3).

Kiinnittimien kiinnittämisen yhteydessä ei pidä unohtaa, että vahvistetun pohjan ja uuden muurauksen adheesio riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien betonikomponenttien tyyppi ja laatu. Kun betoni- ja betonirakenteita on vahvistettu jo pitkään, on otettava huomioon mahdolliset negatiiviset muutokset betonin ulkokerroksessa [54]. Siksi kiinnikkeiden järjestäminen ei aina ole varmaa, että uuden betonin kiinnittymisen ollessa vanha, pidätin täydellinen lujuus ja olemassa oleva säätö on taattu. Joissakin tapauksissa on välttämätöntä poistaa vanhan betonin koko pintakerros ja varmistaa kosketuspinnan leikkausvoimien tunteminen, hitsata vahvistetut ydinkerrokset, soveltaa rangaistuksia, vahvistettuja betonipainikkeita, poikittaisia ​​metallipalkkeja, ankkureita ja muita elementtejä. Tuore betoni asetetaan vanhan muurauksen puhtaalle, karkealle ja kostealle pinnalle betonin sekoituksen tarvittavalla perusteellisella tiivistyksellä.

Vahvistettu betonikiinnike, joka peittää vahvistetun pohjan kaikilla sivuilla ja tiivistää sen tiukasti betonin kutistumisen aikana ja koko työtä, olisi pidettävä yksinkertaisin ja luotettavana vahvistusmenetelmänä. Häkkeen paksuus määritetään laskemalla huomioon rakenteellisen kuorman lisääntyminen jälleenrakennuksen yhteydessä. Vahvistus tuotetaan paikoilla, jotka koostuvat suljetuista puristimista. Tyypillisesti pohjalevyt on liitetty kiinnikkeisiin, jotka vahvistavat kellarin tai pylväiden seiniä (katso Kuva 4.3). Jos kellarikerroksen tai pylväiden seinämiä ei vahvisteta, niin peruskorvakkeiden alapuolelle tai osalle kellarin korkeus asennetaan 1-1,5 m korkeuteen [54]. Liuska- ja pylväsperustaisten lujitusten vahvistaminen lisää myös rakennuksen jäykkyyttä vastaavassa suunnassa, mikä on erityisen tärkeää esivalmistettujen rakenteiden käyttämisen tapauksessa.

Vahvistetun pohjan laajennettu osa pystyy havaitsemaan vain osan kasvavasta kuormituksesta ja merkittävä osa siitä välitetään vanhan perustan pohjasta. Pienellä kuormituksella tämä on sallittua, koska maaperää ei voida työntää sivulle johtuen laajentuneiden elementtien lisäkuormituksesta. Suurella kuormituksen lisääntymisellä perustusten laajenemisen elementit tulisi ottaa käyttöön keinotekoisen paineen (alentaminen) alustavalla siirrolla. Pohjan alustava puristus tehdään kiiloilla (ks. Kuva 4.3, b) tai liittimillä, jotka asennetaan esimerkiksi randbalka-levyn ja laajenevan levyn väliin. Liittimien irrottamista edeltää metallisten tukien asentaminen, tukien kiinnittäminen niiden kiinnittämiseksi ja sitten häkän valuminen (sarake). Alustavan pakkauksen menetelmiä pidetään [1, 2, 3, 12, 13, 54, jne.]. Pohjakerroksen lisääminen samanaikaisesti puristamalla maata vahvistuselementteihin takaa, että perustusten laajennettu osa otetaan välittömästi mukaan.

Pohjan puristus voidaan suorittaa kääntämällä elementit, jotka laajenevat kohti pohjaa [56]. Tätä tarkoitusta varten laajennuksen elementit yhdistetään olemassa olevaan säätöön jännityksen vahvistuselementtien avulla. Kun pohjan laajennuselementtien yläosa painuu nykyisestä pohjasta, pohjan alla oleva maa puristuu, minkä seurauksena pohja puretaan olemassa olevan perustan alla. Kun laajentavia elementtejä pyöritetään, lisäsäiliöitä syntyy kytkentäräissä. Säätiön vahvistuksen laskenta on kuvattu yksityiskohtaisesti [56].

Kuvassa 1 on esitetty. 4.4 Peruskompression menetelmä tehtiin vahvistamalla yksikerroksisen laboratoriorakennuksen pylväsperiaatteita toisen kerroksen ylärakenteen yhteydessä. Kaksi esivalmistettua betonielementtiä, jotka laajenevat sovitettuna yhdensuuntaisesti nykyisen pohjan pitkän sivun kanssa. Toistensa välissä laajennuksen elementit liitettiin kahdella terästangolla, joiden leikkauspäät olivat läpäisseet nykyisen säätiön lyhyen sivun. Laajentamisen elementtien asentamisen jälkeen muodostettiin pienet alkavien liitosruuvien kireys. Sitten puristamalla ruuveja laajennuselementtien yläosa viivästyi nykyisestä perustasta; liitos- tangoissa vetovoimat kasvoivat, minkä seurauksena laajentumisen elementit saivat rinteen, joka aiheutti pohjan kutistumisen. Vavat ja puristusruuvien voimat ohjattiin momenttiavaimella. Kun elementit puristettiin haluttuun kokoon, pohjan ja laajennuksen elementtien väliset raot olivat kietoutuneet. Samaa menetelmää käytettiin myös urheilukompleksin rakentamisen perustan vahvistamiseen Beloretskin kaupungissa. Vahvistetut perustukset tehtiin monoliittisesta teräsbetonista. Ankkurin jännitys syntyi elektrotermisellä menetelmällä.

Monoliittisten teräsbetoniliittimien perustekniikan vahvistaminen

Tekniikka raudoitustulosten vahvistamiseen monoliittisilla raudoitetuilla leikkuupuilla

Konstruktiiviset ratkaisut monoliittisten liitosnauhojen tukemiseen: yksipuolinen laajennus, kaksipuolinen; pohjakerroksen laajennus käyttäen teräsbetonielementtejä (kuva 6.14).

Kuva 6.14. Raudoitusrauosten vahvistaminen monoliittisillä leikkeillä
a - kahdenvälinen laajentaminen ankkuroinnilla; b - yksipuolinen laajennus; - kahdenväliset ja nykyisen kellarikerroksen suuri kehitys; g - kahdenväliset, joilla on suuri syvyys perustuksiin; 1 - säätiöt; 2 - monoliittiset teräsbetonileikkeet; 3 - ankkurit valssatusta metallista tai lujitustangoista; 4-muotti: 5-palkit; 6-naarasperä; 7 - muottipesu; 8 - työpohjat

Yleistä teknistä työtapaa voidaan käyttää tiili-, raunio-, betoni- ja teräsbetoniliuskojen perustuksiin.

Tehtäessä monimutkaisia ​​töitä perustusten lujittamiseksi on suunniteltu seuraavia prosesseja: pohjaveden pinnan alentaminen, jos se on saatavilla; kaivannon osiot pohjaseinän yhdestä tai kahdesta sivusta; peruspintojen puhdistaminen; kerroksellinen betonisekoitus ja värähtelyn tiivistys; betonin hoito; purkamismallit; vedenpitävien töiden kierroksen suorittaminen; täyttö ja sokea alue; laadunvalvonta ja työn hyväksyminen.

Laakereiden tukikapasiteetin lisäämiseksi käytetään runsaasti valsse- tuista osista tehtyjä jäykkiä liittimiä, jotka on sijoitettu ulokekokoonpanojen muotoon, jossa on pääte-järjestely yhdistettynä palkkijärjestelmään. Kussakin tapauksessa tehdään lisäkuorman laskenta, mittauksen geometristen parametrien määritys, lujituksen aste ja betoniluokka.

Erityisen tärkeä on monoliittisen vahvistetun pohjan ja lujitettujen betonielementtien muodostaminen. Tämä saadaan aikaan käyttämällä kantoja ja ankkurijärjestelmiä.

Perusteiden vahvistamiseen tähtäävä työ on tehtävä työasiakirjojen ja työn hankkeen mukaisesti. Ne suoritetaan kappaleina, joiden pituus on enintään 1 /4 pohjaseinän pituus pitkin rakennuksen yhtä akselia, mutta enintään 10-12 m. Lyhyt kantavien seinämien osalta koko pituus on sallittu. Seuraava tarttuminen voi alkaa aikaisintaan kaksi päivää konkreettisen työn valmistuttua. Tätä sykliä voidaan lyhentää käyttämällä kiihdytettyjä betonikovetustapoja.

Kun perustusten syvyys on yli 2 metriä, teosten tuottamisen edellytykset vaihtelevat maaperän koosta ja sääolosuhteista, jotka takaavat niiden vakauden.

On huomattava, että perustusten lujittaminen monoliittisilla leikkeillä on kaikkein aikaa vievä menetelmä. Se vaatii suurta määrää irrotustöitä ja manuaalista maaperän kehittymistä, toimenpiteitä kaivojen seinien vakauden varmistamiseksi, työkalulaitteiden työstäminen, lisävahvistaminen, ei-inventaaristen muottien asennus jne. Tämä johtaa paitsi merkittäviin työvoimakustannuksiin, myös työn ja materiaalikulutuksen kasvuun.

Tämä tekniikka ei sulje pois perustusten maarakenteen loukkauksia ilmakehän vaikutusten ja negatiivisten lämpötilojen vuoksi.

11.1. Vahvistettu betonipylväiden vahvistaminen monoliittisilla betoniteräksillä

Järjestelmä (katso kuva 11.1) mahdollistaa monoliittisten teräsbetonielementtien rakenteen vahvistaakseen jo olemassa olevia teräsbetonipylväitä.

Vahvistettu betonikuoren paksuus riippuu raudoituksen prosenttiosuudesta 80-100 mm, ja joissakin tapauksissa jopa 300 mm tai enemmän. Pitkittäisen vahvikkeen alue, betonikerroksen paksuus ja suojuksen rakenne määritetään laskemalla. Betonin kutistumisesta johtuvat betonipuristimet tiivistävät tiukasti vahvistettua elementtiä ja toimivat yhdessä. On huomattava, että kun käytetään muovisia betonipintoja, rakenne, joka lisää rakenteen lujuutta ja laatua, on keinotekoinen vedenpoisto betonielementistä käyttämällä tyhjennysmuotoa ja huomattavia määriä. tyhjiömuotti.

Vahvistettu betonikuori voidaan valmistaa erillisellä raudoituksella tai vahvikkeella, joka on yhdistetty olemassa olevan sarakkeen vahvistamiseen hitsaamalla viimeisiin liitosrappeihin. Rebar-kiinnikkeillä voi olla esijännitetyt puristimet.

Kun häkki järjestettiin erillisinä varusteina, hyväksyttiin seuraava työmenetelmä.

Nykyisten lattiarakenteiden purkaminen irrottamalla pohjan yläosa maasta on suoritettu

Asennetaan putkimaiset telineettömät telineet pilarin ympärille asentamalla terasseille, portaille ja aidat sekä kiinnittimen asentaminen saranan rahtilohkoihin pystysuoralle materiaalin kuljetukselle.

Rei'itetyn pylvään pinnan poistaminen ja purkaminen. Lovi voidaan tehdä joko mekaanisen työkalun avulla tai käsin vasaralla ja taltalla.

Erilliset liittimet on asennettu ja sovitettu (hitsattu).

Rakenne asennetaan ja betoniseos asetetaan.

Kuva 11.1.1. Teknologia toimii pilarin monoliittisen ikeen vahvistamiseksi

Kuva 11.1.2. Rakennesuunnitelma ja lujitetun häkkipylvään vahvistuskotelon asettelu

Kun betoni asettaa 75% suunnittelun vahvuudesta, rakenne hajoaa.

Lisätyyppisen pidikkeen laitteeseen, joka on hitsattu lujitetuille pylvästeille, lisätään seuraavat tekniset toiminnot:

rinnakkain pilarien pintojen kutistumisen kanssa pesiä leikataan olemassa olevan raudoituksen puhdistamisella;

pystyvahvistustangot asennuksen aikana hitsataan olemassa olevaan lujitukseen kiinnityspidikkeillä.

Höyryn muotti on valmistettu 1,0 metrin suuruisista metalliosastoista. Ennen kuin asennat muottipellit, aseta vastavalmistetun betonin viereen sivulle varovasti rasva käytetyn dieselpolttoaineen kanssa.

Kun käytetään esijännitettyä raudoitusta, asennusprosessin puristimet esijännitetään elektrotermisellä menetelmällä. Samanaikaisesti puristimien esiasennetut ytimet on hitsattu pitimen pituussuuntaiseen vahvikkeeseen toisesta päästään, jolloin sähkövirta kulkee puristimen lujituksen läpi. Tällöin puristin kuumenee 300-400 ° C: seen, pidennetään ja kuumapään kääntyy pilarin ympärillä ja hitsataan. Lyheneminen jäähtymisen aikana, puristin saa jännitteen 3-5 kN / cm2 jakso.

Materiaalien ja muottien pystysuoralle kuljetukselle telineiden ylärajaan asennetaan 70 mm: n halkaisijaltaan halkaisijaltaan olevien putkien kiinnikkeet. Betoniseos syöte- tään bunkkeriin, jonka kapasiteetti on 0,07 m3 ja sektorikuljetin. Tästä bunkkeriin seos siirretään vastaanottosäiliöön, jonka kapasiteetti on 0,10 m3, ja jossa on taitettava ohjauslevy. Vastaanottava bunkkeri on asennettu sopivaan metsätasoon ja tarvittaessa uudelleenjärjestetty myöhempiin tasoihin.

Vastaanottavasta bunkkeriin muottiin betoniseos syötetään yläpuolisten kourujen läpi.

Betonin sijoittaminen tulisi tehdä 250-300 mm: n kerroksilla huolellisesti tärinävän kunkin kerroksen avulla sähköinen tärytin joustava akseli.

Ennen työskentelyn aloittamista työalue on varustettava varastokäyttöisellä kannella, johon varoitusmerkit on asennettu.

Kuormankäsittelykoneiden alalla olevilla aidatulla alueella laite tarjoaa alustan materiaalien ja rakenteiden (varusteet, metallia, muottilevyt jne.) Sekä rakennustarvikkeiden varastointiin.

Pneumaattisen työkalun virransyöttö on suoritettava paineilman käyttöteknisistä putkistoista ja niiden puuttuessa. rekonstruoitujen rakennusten ja rakenteiden ulkopuolella asennetuista mobiilikompressoreista. Paineilman sijasta voidaan käyttää sähköistettyä työkalua (pihdit, betonikatkaisijat jne.).

Metsät, joiden korkeus on enintään 4 metriä, saa käyttää vasta sen jälkeen, kun valmistaja tai päällikkö on hyväksynyt ne ja kirjattu ne lokikirjaan ja yli 4 metrin päähän sen hyväksymisen jälkeen työtä suorittavan organisaation päällikön nimeämästä toimeksiannosta ja asiaa koskevan säädöksen laatimisesta.

Ohjaajan tai päällikön tulee tarkastaa metsät käytön aikana vähintään 10 päivän välein.

On kiellettyä löytää henkilöitä, jotka eivät ole yhteydessä nostolaitteiden työskentelyalueella suoritettavaan työhön. Kun työskentelet sähköistetyn laitteen kanssa, on jatkuvasti seurattava suojusten ja maadoitusten terveyttä.

Työskentelyn aikana on noudatettava tarkasti SNiP III-4-80: n mukaisia ​​turvallisuusmääräyksiä.

Asentajille 4 bittiä 1

Vahvistusta käytetään pääasiassa raunioiden, raunioiden ja tiilen perustuksiin. Lisäksi päämateriaalilla (roskakivellä, tiilellä) on riittävä vahvuus, mutta itse säätiö heikkenee laastin tuhoutumisen, halkeamien ja tyhjiöiden muodossa.
Perustusten vahvistaminen toteutetaan muurausementin sementoinnilla tai silikoinnilla, yksittäisten kivien (tiilien) muurausrakenteiden vahvistamisella ja vahvistettujen betonielementtien avulla.

Muuraus sementoitetaan ruiskuttamalla 1: 1 sementti-hiekkalaasti säiliön onteloihin ruiskutusputkien kautta. 1: 2 paineessa 0,2. 1 MPa. Useimmissa tapauksissa muurausementin sementointi suoritetaan samanaikaisesti alustan sementoinnin kanssa.
Ruiskuvalmisteen valmistusta varten se avataan (tarvittaessa), porataan, asennetaan injektoreihin, liitetään ruiskutusyksikköön ja tarkistetaan asennetun järjestelmän toiminta. Injektoreita varten poratut reiät porataan tai rei'itetään rei'ittimillä ruutupiirroksen kuvioon 0,8: n etäisyydellä. 1,2 m toisistaan. Asenna sitten ruiskutusputket (teräsputket, joiden halkaisija on 50 mm) ja kiinnitä ne reikien runkoon sementti-hiekkalaastin avulla. Injektoreiden alue on 0,6. 1,2 m. Injektion sementti-hiekkalaastin kulutus riippuu perustusten fysikaalisen huononemisen asteesta ja muurausmateriaalin tiheydestä ja on noin 0,2. 0,4 raudoitetun kellarirakenteen määrästä.

Silikatoinnin aikana työliuoksen injektio samoilla injektoreilla suoritetaan kahdessa vaiheessa: ensin nestemäinen lasi ja sitten kalsiumkloridi. Tekninen tauko niiden purkautumisen aikana ei saa ylittää 6 tuntia. Nestemäistä lasia ruiskutetaan, kunnes perustusten runko on täysin tyydytetty asteittaisella paineen nousulla 0,05-0,4 MPa. Kalsiumkloridia ruiskutetaan alkupaineessa 0,4 MPa asteittaisella kasvulla 0,5 MPa: aan.

Yksittäisten kivirakenteiden vahvistaminen suoritetaan hieman perustusten fysikaalisen heikkenemisen myötä. Kivet, jotka löysästi kiinni kellariin, poistetaan; Pesä puhdistetaan lian ja vanhan laastin teräsrungolla, kostutetaan vedellä ja täytetään sementti-hiekkalaastilla. Kivet sijoitetaan takaisin pesiin sulattamalla ne laastiin peräkkäisinä vasaramassoina.

Vahvistettu betonikiinnittimen laite suoritetaan tapauksissa, joissa perustuksen tietyillä alueilla taustalla olevien kerrosten vahvuus on pienempi kuin päällekkäisten kerrosten vahvuus. Työt tehdään 2,5 m: n tartuntapituudella. Vahvistettu betonikiinnike voidaan järjestää yhdeltä puolelta tai kahdelta puolelta. Laitteen leikkeiden menetelmät voivat olla erilaisia. Harkitse joitain niistä.

Kuva 4. Vahvistettuun häkkiin perustuvien raunioiden perusteet:

a) - kaksisuuntainen; b) - yksipuolinen; 1 - raunioista perusta; 2 ankkuri;
3 - vahvistava silmäkoko; 4 - muottipesu; 5 - betoniseos

Kun rakennat kaksipuolista teräsbetonikourua (kuva 4, a) kellarikerroksessa, porrastetusti, 1,5 mm: n kulmalla, poraamalla läpi poikittaiset reiät. Sitten molemmille puolille on asennettu vahvistustekniset solut, joiden solukoot ovat 100x100 - 150x150 mm. Rebar-ristikot on liitetty toisiinsa poratut reiät, joiden halkaisija on 12,20 mm. Asenna sitten muotti ja tee valetun betoniseoksen (yli 15 cm: n sedimenttikartio) konkreettista laatua B10 ja muuta. Betonisointi voidaan suorittaa kerros-kerta-annostelun menetelmällä. Leikkeen minimipaksuus - 150 mm

Kun rakennetaan yksipuolinen teräsbetonikori (kuva 4, b), poikittaiset lujitustangot on upotettu sementti-hiekkalaastiin perustetun pohjan runko-osaan aikaisemmin poratuille pesille. Ja sitten vahvistetaan silmiä, jotka kiinnitetään niihin.
Joissakin tapauksissa raudoitettujen betonielementtien vahvistaminen suoritetaan yksittäisillä lujitustangoilla. Tätä varten pohjan koko pituudelta kaivetaan 1 m syvältä alapäältä. Suunnittelumerkinnässä kellarikappaleessa, jossa on 1,5 metrin askel, reikien läpi rei'itetään, niihin asennetaan I-palkki nro 18 ristipalkkeja sementti-hiekkalaastiin. 20. Ristipalkkeihin pituussuunnassa on hitsattuja kulmia 75, joiden pituus on 500. 700 mm tai I-palkki nro 18. Sitten syvennettäessä kaivannon pohjan runkoon, porrastetaan 80 askelta, porataan 120 cm Ø18 reikää. 20 mm syvä 150. 180 mm, johon yksittäisiä Ø18-tankoja ajetaan. 20 mm. Muotti on asennettu ja betoniseos asetetaan varovasti tiivistämällä. Tarvittavan lujuuden betoniryhmän jälkeen muotti puretaan ja sinusit täytetään pysyvällä tiivisteellä.

Samalla voimme lisätä säätiön ja pohjan kantavuutta järjestämällä injektiopillot. Niiden käyttö antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä vahvistamalla säätiötä kehittämättä kaivantoja ja häiritsemällä maaperän rakennetta alustalle.
Menetelmän ydin on ruskean ruiskutuksen (juurenmuotoisten) paalujen rakennuksen alla, mikä siirtää merkittävän osan kuormasta tiheämpille maakerroksille (kuva 5). Pilejä tehdään pystysuoraan tai kallistettuina pyörivien porauslaitteiden avulla, jotka mahdollistavat porausreikien halkaisijaltaan 80 - 250 mm paitsi perusmassalla myös kellarissa.

Ruskean injektiopillojen laite suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 • lyijyporaus;
 • täyttämällä se muovisella sementti-hiekkalaastilla;
 • putkenjohtimen asentaminen ennen laastin alkamista;
 • tekninen tauko vaaditun lujuuden hankkimiseksi;
 • poraamalla työtaso muotitasolle mudan tai kotelon suojan alla;

Kuva 5. Injektiopahojen perustusten vahvistaminen:
1 - perusta; 2 - ruskeat injektiopaalut; 3 - seinät

 • täytetään kuoppa sementti-hiekkalaastilla porausytimen tai putki-injektorin läpi alhaalta ylöspäin, kunnes mudan täydellinen siirtyminen;
 • vahvistuskoteloiden poikkileikkaus;
 • puristustyynyt.
Vahvikourujen asentamisen yhteydessä liuoksen tason alentaminen kuopassa ei saisi ylittää 0,5 m. Pilarin puristamiseen asennetaan putken yläosaan asennetulla tampolla varustettu painamittari (tamponi) ja injektorin läpi ruiskutetaan sementti-hiekkalaasti. Kun pohjan maaperän suodatus aiheuttaa liuoksen merkittävän kulutuksen, tekninen tauko tehdään 1 päivän ajan ja muovaus toistetaan.

Nauhapohjan vahvistamisen tapit

Nauhateollisuuden vahvistaminen on erittäin tärkeä ja vastuullinen päätös kodin kestävyyden suhteen. Jokaisella rakennuksella on oma elinikä, koska se on jatkuvasti altis ympäristövaikutukselle. Alustalle tai rakennukselle saattaa esiintyä erilaisia ​​halkeamia ja muodonmuutoksia, jotka vaativat välittömiä korjauksia. Tässä tapauksessa vahvistusalusta on hyödyllinen. Artikkelissamme tarkastelemme tämän prosessin ominaisuuksia ja tärkeimpiä tapoja sen toteutumiselle nauhan perustukselle.

Tarve vahvistaa perusta

Jos päätavoitteesi on vankka ja luotettava talo, sinun on ensin seurattava sen perustuksen ja perustan kunnetta. Koska teippityyppi on suosituin nykyään, harkitsemme kaikki ongelmat esimerkin avulla. On syytä huomata, että tämäntyyppiset rakennukset tarjoavat lisäkiinnityksiä, jotka voidaan asentaa rakennuksen rakentamisen aikana ja rakentamisen päätyttyä.

Varoitus! Perustamisen vahvistaminen sen rakentamisen jälkeen vie paljon enemmän valtaa kuin tämän prosessin tekeminen rakentamisen aikana. Tämä on erittäin äärimmäinen skenaario, koska hanke oli laadittu yhdeksi säätiömuodoksi, mutta sinun on tarkistettava se.

Milloin vahvistaa perusta rakentamisen päätyttyä, prosessi vaatii suuria käteiskustannuksia. Siksi alan asiantuntijat suosittelevat sitä miettimään talon suunnittelussa, mutta valitettavasti käytäntö osoittaa kuitenkin, että ihmiset harvoin kuuntelevat suosituksia.

Katsotaanpa vielä selvittää, miksi siellä voi olla tarvetta näihin töihin taloon. Joten ensimmäinen on talon valmistuminen, toinen on, jos rakennuksessa on halkeamia. Sinun pitäisi myös lisätä tähän pakkasen kielteinen vaikutus rakennuksen rakenteeseen ja erilaisiin mekaanisiin vaurioihin.

Murtumien syyt

Tarve korjata säätiö syntyy joskus aikaisemmin - tämä johtuu halkeamien ilmestymisestä. Mistä he tulevat? Tämä on se, mitä nyt selvitetään tässä osiossa.

Joten, syyt tähän voivat olla monia, kutsutaan useimpiin tilanteisiin:

 • Jos perustus on pystytetty liikkuvalle liikkuvalle maaperälle, voi esiintyä maaperän samentumista;
 • Teipinrakennuksen tapauksessa, jos tiilet eivät ole vahvistettuja, rakenteen halkeamat ovat mahdollisia ajan myötä;
 • Jos betonilevyllä ei ole vahvaa metallikehystä;
 • Jos tiilen pohjalla ei ole metalliristikkoa rakenteessa, rakenteesta ja monista aukkoista on todellinen ero;
 • Jos talvikauden aikana ilmanvaihtokäytäviä ei ole suljettu;
 • Väärät kuormituslaskelmat tehtiin;
 • Rakenteella ei ole vedenpoistojärjestelmää veden poistamiseksi.

Varoitus! Nämä tilanteet voidaan ratkaista monella tapaa, joiden valinta riippuu muodonmuutosten syistä. Puhutaan ominaisuuksista ja menetelmistä seuraavissa osioissa.

Kovettumistekniikan tyypit

Rakennuksen uudistamiseen tulisi kuulua myös säätiön vahvistaminen. Tämä on välttämätöntä tällaisissa tilanteissa:

 • Esimerkiksi rakennuksen valmistumisen suunnittelussa, toisessa kerroksessa;
 • Luonnonympäristön kielteiset vaikutukset ja rakenteen eheyden rikkominen;
 • Saostettaessa rakennuksen elementtejä, jotka voivat aiheuttaa tuhoja.

Joten, kun teet työtä perusteiden vahvistamiseksi, käytetään seuraavia tyyppejä:

 1. Tyypillinen menetelmä;
 2. Alkuperäinen tapa.

Varoitus! Nämä menetelmät on suunniteltu säästämään historiallisia arkkitehtonisia muistomerkkejä. Mutta nykyään ne soveltuvat kaikentyyppisiin rakennuksiin.

Esimerkiksi ensimmäistä menetelmää käytettiin Bolshoi-teatterin jälleenrakentamisessa, joka sai toisen tuulen siihen. Erikoistuneet yritykset pyrkivät parantamaan menetelmiä, koska käytännössä on osoitettu, että rakennus on paljon halvempaa korjattavaksi kuin rakentaa uusi.

Tapoja vahvistaa teippirakennusta

Vahvista nauhalevyn pohja useilla tavoilla. Kaikki riippuu vahingon tasosta. Joten jos rakennuksessa on naarmu tai pieni poikkeama, niin yksi menetelmä on hyödyllinen, mutta jos haluat rakentaa rakennuksen, niin tämä on toinen tapa.

Varoitus! Vain asiantuntija voi määrittää tarvittavan menetelmän. Vain yksityiskohtaiset laskelmat kuormasta, kun otetaan huomioon vanhan huoneen pohjan särkyminen, voivat johtaa vaiheen valitsemiseen vahvistusmenetelmästä.

Menetelmät nauhalevyn vahvistamiseksi:

 1. Ensimmäinen menetelmä perustuu betoniteräksen laajentamiseen. Se toimii näin: poikittaiset palkit asennetaan pohjan aukkoihin - tämä mahdollistaa säätöön leviämisen lisäämisen.
 2. Menetelmä paalujen käyttämiseksi. Erityispiirre on se, että paaluilla on kyky ottaa tietty koko poikittaispalkkien kuormituksesta. Tällaisia ​​paaluja ovat: tylsät, puristetut ja juuret.
 3. Menetelmä maaperän varmistamiseksi pohjan alla.
 4. Menetelmä kiinnittimen lujittamiseksi ilman pohja-avaruuden lisäämistä. Tämä on tähän mennessä suosituin järjestelmä. Työn periaate on luoda pylväiden ja levyjen pohjalta, jotka on tehty vanhojen osien poistamiseen ja uusien asentamiseen.

Se on tärkeää! Tee mitään työtä, älä unohda lämmöneristys- ja viemäröintijärjestelmää.

Nauhapohjan perustan vahvistaminen

Tämän prosessin suorittamiseksi käytetään useita tekniikoita ja tekniikoita, ja joskus useita samanaikaisesti. Jos maaperä pestään voimakkaasti pohjan alapuolella, ensimmäinen asia, jonka he tekevät, on osittain korvata hiekalla, joka on tiiviisti tiivistetty. Top tarvitse kaataa konkreettista ratkaisua. Lisävahvistus voidaan tehdä laajentamalla pohjan rajoja, mikä vähentää painetta. Erittäin suosittu menetelmä on säätiön kiinnittämien palkkien asettaminen. Ne vähentävät merkittävästi kuormitusta ja laajentavat mittoja.

Paalutusmenetelmä

Tällä menetelmällä on useita ongelmanratkaisumenetelmiä. Suosituin on paalujen sijoittaminen talon pohjan lähelle ja yhteys siihen. On olemassa entistä luotettavampi tapa läpiviennin avulla. Toimintaperiaate on porausreikäisten reikien avulla ja liitä seinät, pohja ja maa. Heidän sijoituksensa tapahtuu yhden eri suuntiin. Esimerkiksi yhden paalun suunta taloon ja toinen - talosta. Reiät on asennettu metallista, joka asennetaan vähitellen. Lisäksi kaikki halkeamat täytetään betonin liuoksella.

Varoitus! Samanlainen konsolidointi pohjan betonin kovettumisen jälkeen tarjoaa luotettavan tuen.

Menetelmä metalliliittimiin

Perusmetallin kiinnikkeiden lujittaminen on välttämätöntä perusnauhan irrottaessa. Tilanne voi johtua seuraavista syistä:

 • Säätiö kärsi paljon talven ja syksyn aikana, kun sadanta on normaalia suurempi. Sulatuksessa betoni kärsii suuresta rakenteesta.
 • Liuoksen lujuus voi menettää voimaa, jos veden valmistusnopeus ylittyy;
 • Rakennustyöntekijän varkaudet, jotka voisivat poimia joitain laadukkaita materiaaleja ja lisätä halvempaa ulkoasua tai käyttää muita temppuja;
 • Puhdistusprosessi voi johtua hiekasta, jolla on korkea savi.

Varoitus! Solun läsnäolo liuoksessa voidaan tarkastella yksinkertaisesti tarkastelemalla säätöä, jos on olemassa krakkereiden muotoisia reikiä, niin se oli hiekka, jota käytettiin ratkaisun luomiseen. Syksyllä savi kykenee keräämään kosteutta, joka jäätyy talvella ja sitten yksinkertaisesti hylkää betonin, minkä vuoksi muodostuu jälkiä.

 • Sementin ostamisessa kiinnität huomiota sen teknisiin ominaisuuksiin.

On mahdollista vahvistaa tätä nauhalevitystä ja säästää se mahdolliselta tuhoamiselta seuraavilla tavoilla:

 • Yritä jatkuvasti valvoa hänen tilansa, koska uudistaminen ei anna mitään tulosta;
 • Jos on suuria kaivoja, ne on kääritettävä, ja tätä varten on käytettävä erityistä seosta tässä tarkoituksessa.
 • Hävittämisen estämiseksi suosittelemme, että eristät ulkoseinät.

Tiettynä ajanjaksona sinun on vielä vaihdettava perushihna, koska se ei ole kestävä ja se on jatkuvasti erilaisten vahinkojen vaikutuksen alaisena.

Neuvoston. Korkealaatuisen vedenpitävyyden ja julkisivun eristyksen ansiosta muotoilu voi kestää hyvin pitkään.

Menetelmä vanhan säätiön purkamiseksi

On tilanteita, joissa nauhan muodonmuutos tapahtuu yhdestä paikasta, esimerkiksi voit yksinkertaisesti ripustaa sen palan ja se on kuin savi rakenteessa. Tämä on hyvin harvinainen tapaus, jonka syynä voi olla vain yksi - liian vähän sementtiä liuoksessa tai siinä on saviä.

Tällaisessa tilanteessa ainoa tie ulos on kaistaleen pohjan täydellinen purkaminen. Koska mikään voitto ei säästä, vain uusi säätiö.

Varoitus! Nämä ongelmat ovat havaittavissa, kun nauha kuivuu, joten tarkista laatu heti, kun taloa ei ole vielä rakennettu.

Tämä prosessi on melko monimutkainen ja vaatii runsaasti rahaa, koska puutteellinen säätiö on poistettava kokonaan, ja sitten rakennetaan uusi rakennusmääräysten ja -teknologioiden mukainen.

Yksisuuntaisen vahvistusnauhan prosessi

Jos nauhalevyn muodonmuutos on tapahtunut vain toisella puolella, syntyy epäsuositus kotona, ja aukot alkavat näkyä. Tällaisen kehityksen vauhti voi rikkoa rakennuksen pohjan rakentamisen vaatimuksia. Tyypillisesti tämän puutteen ilmeneminen tapahtuu välittömästi talvikauden päättymisen jälkeen, koska turvotus ei pysty purkamaan nauhaa.

Mitä teet kasettialustan vahvistamiseksi? Tämä on melko monimutkainen prosessi, koska on välttämätöntä paitsi täyttää aukko myös tasoittaa rakennusta.

Varoitus! Ennen kuin aloitat työn, sinun on tarkastettava huolellisesti nauhan perustukset halkeamien ja muodonmuutosten varalta. Jos niiden taso on erittäin korkea, niin se vie hyvin monimutkaisen ja kalliin.

Tällöin, jos säätiön tila ei ole pahimmassa muodossa, voit yksinkertaisesti kohdistaa sen. Tätä varten syntyvät tyhjät tilat on täytettävä betonilla. Tässä prosessissa sinun on jatkuvasti seurattava rakennustesi kunnon, jotta ei kasvateta kantaa. Työn väli on suoraan verrannollinen vahingon tilaan. Tämä kriteeri vaikuttaa työn kustannuksiin ja tiettyjen laitteiden tarpeeseen.

Jos rakenne on murtunut, peruspohjan vahvistamisprosessi on yksinkertaisesti korvaamaton. Mutta älä unohda rutiinitarkastuksia olemassa olevan ongelman tunnistamiseksi ajoissa.

Suosituin tapa

Hieman korkeammat kirjoitimme, että suosituin tapa vahvistaa säätiötä on vahvistetun häkki. Prosessi voi tapahtua kahdella tavalla:

 • Rakennuksen pohjan kasvaessa;
 • Ei lisäystä.

Merkittäviä etuja tulisi myös sisällyttää työmahdollisuuksiin syventämättä perustaa. Asennuksia voidaan asentaa tiettyyn alueeseen tai nauhan jalkaosan koko korkeuteen. Tämän alustan leikkeet:

Valmisteluun työn aloittamiseksi on välttämätöntä soveltaa loviä rei'ittimellä koko kehällä pitkin pinnan karkeuden takia lujuutta. Vahvistettaessa pohjalevyt palkit kiinnitettyinä yhteen.

Lujitteen sitkeyden taso vaikuttaa liuoksen tiheyteen. Tässä tilanteessa tiheys on 10 cm sedimenttiä. Paras sementti laastille on Portland-sementti, koska se tarjoaa vain tarvittavan lujuuden.

Varoitus! Saastumisen estämiseksi lisäämällä nauhan jalustan leveys, sinun on tehtävä puristusliitin.

§ 6.2.1. Tekniikka raudoitustulosten vahvistamiseen monoliittisilla raudoitetuilla leikkuupuilla

Konstruktiiviset ratkaisut lujittavien nauhojen perustuksiin monoliittisillä kiinnikkeillä: yksipuolinen laajennus; oikea; pohjakerroksen laajennus käyttäen teräsbetonielementtejä (kuva 6.14).

Kuva 6.14. Monoliittisten kiinnittimien nauhan perustusten vahvistaminen a - kahdenvälinen laajentaminen ankkuroimalla; b - yksipuolinen jatke; - kahdenväliset ja nykyisen kellarikerroksen suuri kehitys; g - kahdenväliset, joilla on suuri syvyys perustuksiin; 1 - säätiöt; 2 - monoliittiset teräsbetonileikkeet; 3 - ankkurit valssatusta metallista tai lujitustangoista; 4 - muottipesu; 5 - palkit; 6 - sora-pohja; 7- muottipesu; 8 - työpohjat

Yleistä teknistä työtapaa voidaan käyttää tiili-, raunio-, betoni- ja teräsbetoniliuskojen perustuksiin.

Tehtäessä monimutkaisia ​​töitä perustusten lujittamiseksi on suunniteltu seuraavia prosesseja: pohjaveden pinnan alentaminen, jos se on saatavilla; kaivannon osiot pohjaseinän yhdestä tai kahdesta sivusta; peruspintojen puhdistaminen; kerroksellinen betonisekoitus ja värähtelyn tiivistys; betonin hoito; purkamismallit; vedenpitävien töiden kierroksen suorittaminen; täyttö ja sokea alue; laadunvalvonta ja työn hyväksyminen.

Laakereiden tukikapasiteetin lisäämiseksi käytetään runsaasti valsse- tuista osista tehtyjä jäykkiä liittimiä, jotka on sijoitettu ulokekokoonpanojen muotoon, jossa on pääte-järjestely yhdistettynä palkkijärjestelmään. Kussakin tapauksessa tehdään lisäkuorman laskenta, mittauksen geometristen parametrien määritys, lujituksen aste ja betoniluokka.

Erityisen tärkeä on monoliittisen vahvistetun pohjan ja lujitettujen betonielementtien muodostaminen. Tämä saadaan aikaan käyttämällä kantoja ja ankkurijärjestelmiä.

Perusteiden vahvistamiseen tähtäävä työ on tehtävä työasiakirjojen ja työn hankkeen mukaisesti. Ne suoritetaan kappaleina, joiden pituus on enintään 1 /4pohjaseinän pituus pitkin rakennuksen yhtä akselia, mutta enintään 10-12 m. Lyhyt kantavien seinämien osalta koko pituus on sallittu. Seuraava tarttuminen voi alkaa aikaisintaan kaksi päivää konkreettisen työn valmistuttua. Tätä sykliä voidaan lyhentää käyttämällä kiihdytettyjä betonikovetustapoja.

Kun perustusten syvyys on yli 2 metriä, teosten tuottamisen edellytykset vaihtelevat maaperän koosta ja sääolosuhteista, jotka takaavat niiden vakauden.

On huomattava, että perustusten lujittaminen monoliittisilla leikkeillä on kaikkein aikaa vievä menetelmä. Se vaatii suurta määrää irrotustöitä ja manuaalista maaperän kehittymistä, toimenpiteitä kaivojen seinien vakauden varmistamiseksi, työkalulaitteiden työstäminen, lisävahvistaminen, ei-inventaaristen muottien asennus jne. Tämä johtaa paitsi merkittäviin työvoimakustannuksiin, myös työn ja materiaalikulutuksen kasvuun.

Tämä tekniikka ei sulje pois perustusten maarakenteen loukkauksia ilmakehän vaikutusten ja negatiivisten lämpötilojen vuoksi.

Vahvistettu betonirakenteiden vahvistaminen: yleiset tiedot, käyttöohjeet ja toteutuksen perusmenetelmät

Betonirakenteiden vahvistaminen on yleinen rakentamisen käytäntö, joka auttaa merkittävästi laajentamaan komponenttien ja rakennusten käyttöikää yleensä. Puhumme tällaisen vahvistamisen menetelmistä ja tarkastelemme niiden ominaisuuksia sekä menetelmiä perusteknologian toteuttamiseksi.

Teräspidikkeiden teräsbetonipilarien vahvistaminen lisää niiden kantavuutta.

Vahvistettu betonirakenteiden vahvistaminen

Yleistä tietoa

Vahvistettu teräsbetonipilkku ja pylväät lisäävät rakennusaineiden lujuutta ja kantokykyä.

Vahvistetun betonin rakenteiden vahvistamiseen tähtäävät toimet pyrkivät lisäämään niiden kantokykyä ja käyttöikää ja sallimaan myös erilaisten betonituotteiden palauttamisen ja palauttamisen mistä tahansa syystä johtuen teknisten ominaisuuksien pitkittyneestä kulumisesta tai menettämisestä (ks. Myös artikkeli "Betonin vähimmäiskohde - betoniset ominaisuudet talvikausi ").

Näihin töihin kuuluu useita erilaisia ​​toimenpiteitä ja toimia, joilla pyritään erilaisten tulosten saavuttamiseen.

Se on tärkeää! Kuten näette, puhumme vakavista rakentamismenettelyistä, jotka edellyttävät asianmukaista lähestymistapaa ja riittävän korkeaa pätevyyttä suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

Myös työpakettiin voidaan sisällyttää lisätoimenpiteitä, kuten virheiden ja halkeamien poistaminen ruiskuttamalla, liimaamalla, muilla toimenpiteillä tuotteiden ja niiden osien rehellisyyden ja kiinteyden palauttamiseksi.

Armature-kehyksiä ja verkkoja käytetään useimmiten.

Rakennusten tukirakenteiden vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat entistä monimutkaisempia, ja niitä pidetään vastuullisempina kuin rakentamisessa tyhjästä. Tämä johtuu siitä, että palautuksen tapauksessa emme voi tarkasti laskea kaikkia prosesseja, koska alustavat tiedot ovat riittämättömiä ja epätarkkoja.

Lisäksi työ liittyy vanhoihin rakennuksiin, emmekä tiedä sisäisten ja piilevien yksiköiden tilaa, vahvistamista, kuormien tosiasiallista jakelua ja muita tärkeitä parametreja. Lisäksi tällainen työ on vaarallista ja vaatii tiukkoja turvallisuusmääräyksiä ja erilaisia ​​turvatoimenpiteitä.

Erityistä huomiota kiinnitetään työn turvallisuuteen.

On myös huomattava, että rakennuksen erityisolosuhteet, joiden mukaan on työskenneltävä ahtaissa tiloissa, pysähtymättä esineen tai yrityksen toimintaa, jossa työ suoritetaan, rajoitettu pääsy erikoislaitteisiin ja muut väistämättömät rajoitukset. Tämä asettaa tiettyjä vaikeuksia ja vaatii rakentajien erityiskoulutusta.

Lopuksi, työ on useimmiten rajallinen, eikä se siedä viivästyksiä tai muutoksia termeissä ja aikatauluissa. Se myös vaikeuttaa prosessia ja edellyttää vakavaa työn organisointia, todistettua menetelmää ja kokeneita asentajia.

Usein meidän on käsiteltävä hätätilanteita ja huonokuntoisia rakennuksia, kuten kuvasta näkyy.

Kaikkien lueteltujen ongelmien ja ongelmien huomioon ottaen ei ole yllättävää, että tällaisia ​​toimintoja valvoo valtion palvelut ja vaativat suurta vastuuta urakoitsijoille, suunnittelijoille, työsuojelun asiantuntijoille ja muille prosessin osallistujille. Hankkeet menevät läpi useita koordinointivaiheita, ja ne on laadittava mahdollisimman pätevästi ja oikein.

Se on tärkeää! Kaikkien alustavien tutkimusten ja laskelmien jälkeen, mukaan lukien tulevien tapahtumien taloudelliset näkökohdat, olisi tehtävä vakavaa työtä konkreettisten tavaroiden kuljettamisen tehostamiseksi. Tietenkin, tee se itse on epärealistinen.

Prosessit edellyttävät kalliiden erikoislaitteiden osallistumista.

On myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että nykyaikaisemmilla monistustekniikoilla on mukana erityisiä rakennus- ja nostolaitteita, joiden hinta ylittää minkä tahansa itsenäisen päällikön talousarvion. Siksi on ymmärrettävä, että tämän tason työtä tekevät vakavat akkreditoidut rakennusorganisaatiot.

Se on tärkeää! On mahdotonta ennustaa täsmällisesti prosessien luonne ja siihen liittyvät vaikeudet, joten työ tehdään suunnittelijärjestön ja riippumattomien asiantuntijoiden jatkuvalla valvonnalla. Usein on tilanteita, joissa on tehtävä nopeasti vastuullisia päätöksiä ja poistettava ennakoimattomat vaikeudet.

Käyttöaiheet

Yleisin syy vahvistamisen tarpeeseen on hätätilanne tai rakenteellinen vika.

Betonirakenteiden kunnon ja teknisten ominaisuuksien parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan vain, jos on olemassa riittävät perusteet tai niiden tarve. "Vain siinä tapauksessa" tällaiset tapahtumat eivät tuota (katso myös artikkeli "Polystyreeni-vaahtobetoni - kaikki, mitä sinun on tiedettävä tästä materiaalista").

Vahvistuksen avaaminen ja heikentyminen on yksi tärkeimmistä syistä betonituotteiden ominaisuuksien huonontumiseen.

Katsotaanpa syitä, joiden perusteella voidaan tehdä päätös kuvattujen menettelyjen tuottamisesta:

 • Rakenteiden ikääntyminen ja niiden rakenteellisen vahvuuden menetykset materiaalien väsymyksen, korroosion, kemiallisten muutosten ja muiden luonnollisten syiden takia, joita ei voitu välttää tietyin olosuhtein;
 • Rakennusten kerrosten lukumäärän muutokset ja siitä johtuva kuormien lisääntyminen rakennuksen perustuksineen, pylväät, lattiat ja muut elementit, jotka saattavat aiheuttaa tuhoja ja muita ei-toivottuja tai vaarallisia seurauksia;
 • Rakennusten kunnostaminen rakennusten ja sen solmujen kuormien siirtämiseen ja jakeluun liittyvien kantavien seinien, pilarien, palkkien, konsolien, ristikoiden ja muiden rakenteellisten elementtien kokoonpanon muutoksissa;
 • Maaperän liikkeet, jotka johtavat säätöolojen toimintaolosuhteiden muutoksiin, lisäävät seinämien ulkoista painetta, jarruttavat vakiintunutta voimien tasapainoa maanalaisten tukien ja tukirakenteiden järjestelmissä.
 • Rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen tai korjaamojen uudelleenkäyttö, mikä johtaa uusien kulutustottumusten syntymiseen, mukaan lukien tärinäkuormat, merkittävät pistevoimat, lämpö- tai kemialliset vaikutukset jne.;
 • Yksittäisten osien, osien, järjestelmien ja rakenteiden täydellisyyden tai tuhoamisen kokonaisuutena onnettomuuksien, maanjäristysten, erilaisten luonnonkatastrofien, ihmisen aiheuttamien katastrofien tai sotatoimien seurauksena;
 • Virheiden poistaminen rakenteellisten elementtien rakentamisen työn suunnittelussa tai toteutuksessa.

Käytetyt materiaalit johtavat jälleenrakennustarpeeseen.

Se on tärkeää! Tässä ovat vain tärkeimmät tilanteet, joissa voidaan tehdä päätös lujitettujen betonirakenteiden vahvistamisesta. Tällainen päätös voidaan tehdä muista syistä, ja se riippuu erityisestä ongelmasta ja välineistä sen ratkaisemiseksi.

Tutkimus on pakollinen, jotta voidaan tehdä päätös näiden tai muiden tapahtumien järjestämisen toteuttamiskelpoisuudesta ja välttämättömyydestä. Tässä tutkimuksessa olisi määriteltävä vahvistettavien osien tai kokoonpanojen materiaalien todelliset ominaisuudet, niiden lujuuden rajat ja odotetut tai olemassa olevat kuormat.

Tutkimuksen tekevät kokeneet insinöörit, jotka käyttävät hienostuneita laitteita.

Tutkimuksen perusteella tehdään laskelmia ja rakennekomponenttien toimintapiirustuksia kehitetään ottaen huomioon suunnittelu ja todelliset kuormat, kuormitusjärjestelmät, vahvistusmenetelmien käytön vaikutus ja niiden vaikutus rakennuksen yleisen luotettavuuden parantamiseen. Kulut ja taloudellinen vaikutus lasketaan myös ottaen huomioon yritysten sulkeminen korjaus- ja jälleenrakennuksen aikana.

Lujitettujen betonipilarien, lattian, seinien, perustusten ja muiden rakennusten järjestelmien vahvistaminen on vaikea ja vastuullinen työ, jonka vain kokeneet korkean tason asiantuntijat voivat tehdä. Useimmiten tämä tehtävä hoitaa koko osasto tai suunnittelutoimisto.

Vahvistuksen tapoja

Monoliittisten teräsbetonielementtien perustusten vahvistaminen mahdollistaa rakennusten ja rakenteiden käyttöikää.

Vahvitetut betonirakenteet vahvistuvat monella tapaa, ja tarkastelemme vain tärkeimpiä.

Näissä tai näissä tilanteissa rakennusten osien, osien ja kuormitusjärjes- telmien rakenteellisen laadun parantamiseen käytetään seuraavia menetelmiä:

 1. Korjauslaastin toteutus osan osan eheyden ja sen pinnan jatkuvuuden palauttamiseksi sekä korroosiosuojien suojaamiseksi ja erilaisten pintavirheiden poistamiseksi;
 2. Betoniliuoksen injektio halkeamiin, onteloihin, tyhjiöihin ja muihin vikoihin ruumiinosien eheyden korjaamiseksi ja palauttamiseksi;
 3. Betonituotteiden betonipäällystäminen käyttäen erityisiä pistooleja, joita käytetään betonin pinnalle suurella nopeudella, mikä sallii sen tiivistymisen ja huomattavan lujuuden. Sitä käytetään erikseen ja yhdessä muiden vahvistusmenetelmien kanssa;
 4. Vahvistettujen betonipalkkien, pilarien, seinien ja lattioiden vahvistaminen erikoisnauhojen ja -paalien rakentamisen avulla, jotka käyttävät ulkoista vahvistamista ja betonisoittoa, ruiskuttamalla liuos muottiin, juoksutukseen ja kerrosten kerrosta betonisoitavaksi tärinän avulla;
 5. Säätiön vahvistaminen ferrobetonisella ikeellä, vyöt, ankkuri-siteet ja muut metalli- ja betoniteräsrakenteet;
 6. Palkkien, palkkien, tukien, pilarien, kannattimien ja paalujen lujittaminen komposiittimateriaaleilla, kuten hiilikuiduilla, kevlarilla, hiilikuiduilla ja muilla vastaavilla materiaaleilla;
 7. Paritettujen osien luonteen muuttaminen liikkumisesta kovaan;
 8. Purkamisosien lisääminen: tukijalka, tukijalat, konsolit ja muut;
 9. Rakenteiden purku lisäämällä uusia yksiköitä ja elementtejä, vaihtamalla yksivaiheisia päällekkäisyyksiä monivaiheisesti, lisäämällä uusia tukia ja pylväitä, kiinnittämällä lankoja ja esijännitettyjä vahvikkeita, teräshihnoja ja paitoja.

Tämä pätee pylvään juottamiseen teräsbetonipukujen valmistukseen.

On selvää, että menetelmät ja niihin liittyvät teokset ovat niin monipuolisia, että niiden erityinen kuvaus vie useita määriä. On kuitenkin olemassa myös yleinen ohje, tai pikemminkin joukko suosituksia, jotka ovat voimassa lähes kaikissa tapahtumissa.

Vahvistuksen ja betonin häkän vahvistaminen.

Ne kiehuvat alaspäin teräsvahvistuksen pinnanvalmistukseen ja asennusohjeisiin, joihin kuuluu betonipintojen kiinnittäminen, betoniputkien liittäminen ja puhdistaminen korroosiolta (käyttäen teräsbetonin leikkaamista timanttipiireillä tai koneistus rei'illä), joukko ulkoista kehystä, jossa on sisäraudoitus tai betonirunko. Varmista, että puhdistat ja kostutetaan pinnalla vesitykkeiden ja muiden laitteiden avulla.

Betonirunko kovettuu komposiittilevyllä.

Säännöt voivat myös kuvata niiden välisen rungon nippua, levyt esilämmittää jännityksen aikaansaamiseksi ja muita yleisesti sovellettavia menetelmiä.

Se on tärkeää! On syytä muistaa, että yleisiä ohjeita ja yleisiä sääntöjä ei ole, koska ne on määrätty erikseen kullekin tietyntyyppiselle työlle.

johtopäätös

Vahvisteisten betonirakenteiden vahvistamisen avulla on mahdollista pidentää rakennusten käyttöikää, poistaa tai estää hätätilanteita, valmistella rakennusta uudistusta tai ylärakennusta varten. Nämä toiminnot liittyvät monimutkaiseen työhön ja edellyttävät vakavaa lähestymistapaa, voit nähdä tämän videon avulla tässä artikkelissa (selvitä, miten konkreettinen kovettuu).

Korjaus ja vahvistaminen

Rakennuksen korotetun osan tarkastus voit määrittää sen todelliset mittasuhteet, arvioida laakerin ja sulkeutumisen rakenteet, määrittää todelliset aktiiviset kuormat, tunnistaa ulkoiset vauriot ja määrittää mahdollisuuksien mukaan syyt niiden esiintymiseen.

Rakennuksen maanalaisen osan tarkastus suorittaa määrittämään säätiön muoto, mitat ja materiaali, sen lujuusominaisuudet, syvyys, läsnäolo ja kunto vedenpitävyyteen sekä maaperän tyyppi alustassa. Tätä varten kaivetaan reikiä, joiden määrä riippuu rakennuksen fyysisestä kunnosta ja sen rakenteista.

Jos rakennuksen jälleenrakentamisen tai suurien korjausten aikana kuormitus säätöön ei kasva, riittää kaksi tai kolme reikää auki. Seinämien muodonmuutosten ja halkeamien läsnä ollessa kaivokset on suoritettava säätiön väitetyn vahingon kohteissa. Ne ovat repimättömiä 0,5 m alle säätiön pohjan. Kaivon kannalta kuopan muoto on suorakulmio, jonka suuri sivupituus on 1,5. 3 m pohjan alapuolella. Kellojen ja kellari-seinien lujuus määritetään tunnetuilla, rikkomattomilla menetelmillä, esimerkiksi akustisella, radiometrisellä, mekaanisella jne.

Rakennuksen luonnosta ohjataan instrumentaalisesti, ja halkeamien avaamista ohjaavat majakka, joka on asennettu rakennuksen seinämän halkeamiin (kuva 1). Majakat ovat sillan muodossa 250. 300 pitkä, 50. 70 leveä ja 15. 20 mm paksu. Paikka, jossa he järjestävät majakan, puhdistetaan kipsistä, maalista, vuorauksesta. Kullekin halkeilulle on asennettu kaksi majakkaa: yksi - suurimman paljastuksen sijasta, toinen - sen alussa. Jos 15-20 päivän sisällä ei ole halkeamia, voimme olettaa, että rakennuksen muodonmuutos on vakiintunut. Majakat ovat kipsiä, voi olla metallista tai lasista.

Viereisen alueen tutkimus auttaa selventämään vahinkojen syitä, kuten pintaveden virheellistä poistamista, vanhojen jokien läsnäoloa sängyn lähellä, haudatut ravut jne. (ks. alla oleva taulukko).

Perusrakenteiden uudelleenorganisointi voidaan toteuttaa kahdessa suunnassa:

 • tukien kantavuuden palauttaminen ja sen lisääminen;
 • korjaus ja vahvistaminen.

Joissakin tapauksissa nämä teokset voidaan suorittaa yhdessä.

Pohjan kantavuuden palauttaminen, sen kasvu on monimutkainen ja kallis prosessi, jonka ydin on säätiön maaperän tiheyden ja kantavuuden lisääminen. On olemassa useita tapoja ratkaista ongelma, kuten sementointi, bituminointi, silikonisointi jne.
Ennen korjauksen aloittamista ja säätiöiden vahvistamista syyt, jotka aiheuttavat sen epäyhtenäisen luonnoksen tai tuhoutumisen, olisi suljettava pois. Jos pohjan muodonmuutos aiheutti seinien ja lattioiden vastaavan muodonmuutoksen, työ suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 • vahvistaminen (roikkuvat) enimmäismäärät;
 • seinien vahvistaminen paikkamaissa;
 • korjaus ja vahvistaminen;
 • seinän korjaus;
 • lattian korjaus

Perusrakenteiden korjaamiseen ja vahvistamiseen liittyvät pääteokset ovat:

 • perustusten ja säätiöiden vahvistaminen;
 • perustapohjan laajentaminen;
 • upotuksen syvyyden kasvu;
 • kokonaan tai osittain.

Ennen töiden aloittamista on ryhdyttävä toimenpiteisiin rakennuksen vakauden varmistamiseksi ja rakenteiden suojaamiseksi mahdollisilta muodonmuutoksilta, ts. suorita perustusten osittainen tai täydellinen purku.
Osittainen purku toteutetaan asentamalla tilapäiset puupylväät sekä puiset ja metalliset tukit.
Tilapäisten puupalkkien (kuva 2) asentamiseen kellarissa tai ensimmäisessä kerroksessa 1,5: n etäisyydellä. 2 m päässä seinäpino tukee tyynyt, he asettavat tukipalkki, joka on asennettu puinen telineeseen. Telineiden päälle pinota ylempi palkki, joka kiinnitetään telineillä niitteillä. Tämän jälkeen kiilat pyöritetään pystypintojen ja pohjatukitangon väliin, jolloin myös pylväät, mukaan lukien lattian kuorma, poistetaan osittain seinistä ja siirretään tilapäisiin tukiin. Lattiatukit on asennettava tiukasti päällekkäin. Runkonrakenteen vakauden lisäämiseksi suoristetaan telineitä.

Koko säätöjen purkaminen joka toteutetaan metalliseinien (randbalok) avulla, jotka on upotettu muurattuihin seiniin, sekä poikittaisiin metalli- tai teräsbetonipalkkeihin. Kilpailut (kuva 3, a) sijoitetaan kellarikerroksen yläpuolelle saumojen molemmille puolille betoni- ja hiekkalaastialustoon. Kantoja on lävistettävä putkiston vieressä tiilimuodon vieressä. Satunnaisen pallon väliaikainen kiinnittäminen rangaistukseen suoritetaan kiiloilla. Poikittaissuunnassa 1.5. 2 m: n palkit, joiden halkaisija on 20 mm. Tilapäisesti kiinteän palkin ja seinän välinen tila täytetään koostumuksen 1: 3 sementti-hiekkaliuoksella. Etupuolella olevan randbalkin liitokset on kytketty päällekkäin sähköhitsauksella. Tällöin kuorma siirretään säätiön viereisille alueille.

Seinän poikittaispalkkeihin ripustettiin seuraavasti (kuva 3, b). Seinän alaosassa kellarikerroksen yläreunan lähelle 2. 3 m lävistää reikien läpi, joihin poikittaiset palkit johdetaan. Jokaisen ristipalkin alla järjestää kaksi tukityynyä suljetussa alustassa. Kuorman siirto tukityynyihin tapahtuu pitkittäisten palkkien kautta kiilojen tai liittimien avulla. Jos seinämä ei ole tyydyttävä, se on esivahvistettu asentamalla razdbalki, joka sijaitsee rei'itettyjen reikien yläpuolella.

Tiilen ja roskien perustusten korjaus sisältää seuraavat teokset:

 • halkeamien liitoskappaleet;
 • yksittäisten osien siirtäminen;
 • grouting; pidikkeen laite teräsprofiilista, jonka jälkeen se päällystetään verkkoon;
 • kiinnittimien kiinnityslaite;
 • Korppujen korvaaminen butobetonnyn kanssa;
 • sokea alueen palauttaminen; korjaus tai vedeneristyslaite.

Korjaus betonista ja betonista on poistaa hiusten halkeamat, korjata tai palauttaa sokea alue ja vedeneristys.
Käytössä olevien matalien perustusten lujuuden ja jälleenrakennuksen menetelmät ovat hyvin erilaisia, ja ne voidaan luokitella riippuen niiden toteuttamisen rakentavista ja teknologisista menetelmistä (ks. Alla oleva taulukko).
Säätiöiden korjaus ja vahvistaminen on monimutkaista, aikaa vievää ja hyvin vastuullista. Niitä suorittavat erikoistuneet kaappausryhmät. Tartunnan pituus ei saa ylittää 2 metriä, jotta se ei vahingoittaisi säätiön viereisiä alueita eikä rakennuksen tai rakenteen yläpuolisia rakenteita. Teos on välttämättä toteutettava aiemmin kehitettyjen ja hyväksyttyjen prosessikarttojen mukaan osana tuotantohanketta työpiirustusten mukana.

Harkitse yksittäisiä korjausmenetelmiä ja perustusten vahvistamista kiinnittäen huomiota teknologian työn ominaisuuksiin.
Kun liität halkeamia muurauksessa ensinnäkin molemmat puolet altistavat perustuksen sen pohjaan. Murskatut ja kuoritut kivet poistetaan muurauksesta ja halkeamat tyhjennetään ja pestään. Poistuneet kivet korvataan uusilla, jotka on valittu kooltaan ja sijoitettu sementti-hiekkalaastiin. Halkeamat täytetään muovisella sementti-hiekkalaastuella 50. Sen jälkeen vedeneristys palautetaan ja täyttö suoritetaan kerroksen kerroksen tampingilla.

Perusrakennuksen yksittäisten osien välittämisen yhteydessä suoritetaan seuraava järjestys:

 • Ne tekevät täydellisen purkamisen kellarikerroksen siirrettyä osaa: kummankin puolen irtoaa säätösauvat (kaivokset); purkaa vanha muuraus ja suorita uusi, havainnoittamalla saumojen pukeutumista ja jättämällä rangaistuksen kommunikaatiolle muurien kanssa viereisillä alueilla.
 • Säätö tehdään uudelleen koukkuihin, joiden pituus on enintään 2 m projektin mukaisessa järjestyksessä. Samanaikaista työtä voidaan tehdä koukkujen kohdalla, jotka ovat vähintään 4,6 m etäisyydellä toisistaan. Ensinnäkin ne siirtävät osuuksia heikoimmalla muurauksella. Naapurimaiden talteenotosta syntyvä tekniikka tuottaa teknisen tauon 7. 10 päivää.

Lisätään perustan lujuutta sementointimenetelmällä molemmilla puolilla, 1 ja 1 metrin piki, jonka kaltevuus on 1,,2 m lohkareiden asettamista varten, avataan auki ruutupallokuviossa. Runkorakenteiden alapuolelle on katkaistava 1 m leveitä kaivantoja, jotka on porattu pohjan runkoon (yleensä muurausliitoksissa), injektioruiskut asennetaan niihin seuraavissa vaiheissa: 1. 2 m muurille lohkareista; 0.2. 0,25 m - kiviraakan muuraukseen. Sitten muovi-sementti ruiskutetaan paineessa 0,02. 0,03 ja 0,04. 0,05 MPa, vastaavasti, louhosten ja roskien kiven asettamiseen. Sementti-hiekkalaastin koostumus, vastaavasti, 1: 1. 1: 1,5 ja 1: 1. 1: 2.
Sementtilaastin ruiskutus suoritetaan, kunnes muuraus on täysin tyydytetty, ja sen mukana seuraa 15-25 prosentin paineen nousu. Kellarissa asennettujen kellariinjektoreiden läsnä ollessa. Injektoreiden nousu, liuoksen koostumus, sen virtausnopeus ja purkauspaineen suuruus otetaan projektin mukaan ja määritetään testipyörällä.

Kun teräsprofiilin häkissä oleva laite, jota seuraa ristikon rappaus, suoritetaan seuraavat työtyypit:

 • kiinni tarttumasta, juoksuhaarat repeytyvät kummankin puolen säätiöstä; pohja puhdistetaan lian ja pestään vedellä; tuottaa merkinnän ja laitteen ruuvien reikien läpi.
 • pohjaan pinnalla, joka on tasoitettu sementti-hiekkalaastin teräsprofiililla ja kytkentäpultilla. Sitten siirrytään etäisyydeltä 0,5. 1 m etäisyydelle toisistaan, poraa reikiä, joiden läpimitta on 37 mm syvyyteen perustuksen keskelle, injektoijia asennetaan niihin ja koostumuksen 1: 1 sementtiliete syötetään kunnes muuraus on täysin kyllästynyt. Liuoksen kulutus on ennalta määrätty 20,30% perustuksen muurauslaitteen korjatun osan tilavuudesta.
 • Teräsprofiili hitsataan askeleella 500 mm. 600 mm: n vahvistuspalkkeja Ø12 mm luokka A400. Hitsattu metalliverkko A240 Ø4 mm terästä, jonka silmäkoko on 100x100 mm, on kiinnitetty pohjan kiertämiseen ja rappaukseen sementtilaastilla, joka on 1: 3. Injektoreiden nousu, liuoksen virtausnopeus ja purkauspaine otetaan projektin mukaan ja niitä puhdistetaan koeputkimuksella.

Laite kiinnittyy tähystykseen, joka suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 • paljas, puhdistettu lika ja pestävä vedellä kellarin yläreunasta;
 • Poraa halkaisijaltaan 22 mm: n reiät 1,2 askeleessa. 1,4 m;
 • Teräslevyt 75x75x3 asennetaan molemmille puolille ja kytketään toisiinsa Ø20 mm: n puristusruuveilla.
 • Tee pohjaseinän sementointi (samoin kuin edellä kuvatuissa menetelmissä) ja tee molemmilta puolilta betonia pitkin koko pituutta, joka korjataan luokan B7.5 betonilla. B10 teräsosien suojaamiseksi korroosiolta.

Perusrakenteiden jälleenrakentamisen aikana niiden kantavuuden lisäämiseksi suoritetaan seuraavat työtyypit:

 • pohja vahvistaminen;
 • pohjan emäksen laajentaminen;
 • lisää säätiön syvyyttä;
 • kokonaan tai osittain.
Säätiön vahvistaminen

Vahvistusta käytetään pääasiassa raunioiden, raunioiden ja tiilen perustuksiin. Lisäksi päämateriaalilla (roskakivellä, tiilellä) on riittävä vahvuus, mutta itse säätiö heikkenee laastin tuhoutumisen, halkeamien ja tyhjiöiden muodossa.
Perustusten vahvistaminen toteutetaan muurausementin sementoinnilla tai silikoinnilla, yksittäisten kivien (tiilien) muurausrakenteiden vahvistamisella ja vahvistettujen betonielementtien avulla.

Muurausementaatio Se on valmistettu pumppaamalla 1: 1 sementti-hiekkalaasti kantarakenteen kouruihin ruiskutusputkien kautta. 1: 2 paineessa 0,2. 1 MPa. Useimmissa tapauksissa muurausementin sementointi suoritetaan samanaikaisesti alustan sementoinnin kanssa.
Ruiskuvalmisteen valmistusta varten se avataan (tarvittaessa), porataan, asennetaan injektoreihin, liitetään ruiskutusyksikköön ja tarkistetaan asennetun järjestelmän toiminta. Injektoreita varten poratut reiät porataan tai rei'itetään rei'ittimillä ruutupiirroksen kuvioon 0,8: n etäisyydellä. 1,2 m toisistaan. Asenna sitten ruiskutusputket (teräsputket, joiden halkaisija on 50 mm) ja kiinnitä ne reikien runkoon sementti-hiekkalaastin avulla. Injektoreiden alue on 0,6. 1,2 m. Injektion sementti-hiekkalaastin kulutus riippuu perustusten fysikaalisen huononemisen asteesta ja muurausmateriaalin tiheydestä ja on noin 0,2. 0,4 raudoitetun kellarirakenteen määrästä.

at silicification Käyttöliuoksen injektio samoille injektoreille suoritetaan kahdessa vaiheessa: ensin nestemäinen lasi ja sitten kalsiumkloridi. Tekninen tauko niiden purkautumisen aikana ei saa ylittää 6 tuntia. Nestemäistä lasia ruiskutetaan, kunnes perustusten runko on täysin tyydytetty asteittaisella paineen nousulla 0,05-0,4 MPa. Kalsiumkloridia ruiskutetaan alkupaineessa 0,4 MPa asteittaisella kasvulla 0,5 MPa: aan.

Yksittäisten muurauskivien vahvistaminen suoritetaan hieman perustan fysikaalisen heikkenemisen vuoksi. Kivet, jotka löysästi kiinni kellariin, poistetaan; Pesä puhdistetaan lian ja vanhan laastin teräsrungolla, kostutetaan vedellä ja täytetään sementti-hiekkalaastilla. Kivet sijoitetaan takaisin pesiin sulattamalla ne laastiin peräkkäisinä vasaramassoina.

Vahvistettu betonilaite suorita niissä tapauksissa, joissa tietyissä säätöosissa perustason kerrosten muurauslujuus on pienempi kuin päällekkäisten kerrosten. Työt tehdään 2,5 m: n tartuntapituudella. Vahvistettu betonikiinnike voidaan järjestää yhdeltä puolelta tai kahdelta puolelta. Laitteen leikkeiden menetelmät voivat olla erilaisia. Harkitse joitain niistä.
at laitteen kaksipuolinen holkki (Kuva 4, a) säätöruumiin porrastetusti 1. 1,5 m poraa poikittaisten reikien läpi. Sitten molemmille puolille on asennettu vahvistustekniset solut, joiden solukoot ovat 100x100 - 150x150 mm. Rebar-ristikot on liitetty toisiinsa poratut reiät, joiden halkaisija on 12,20 mm. Asenna sitten muotti ja tee valetun betoniseoksen (yli 15 cm: n sedimenttikartio) konkreettista laatua B10 ja muuta. Betonisointi voidaan suorittaa kerros-kerta-annostelun menetelmällä. Leikkeen minimipaksuus - 150 mm.
at laitteen yksipuolinen holkki (Kuvio 4, b) poikittaiset lujitustangot on upotettu aikaisemmin porattuihin pesiin perustuksen runkoon sementti-hiekkalaastilla. Ja sitten vahvistetaan silmiä, jotka kiinnitetään niihin.
Joissakin tapauksissa raudoitettujen betonielementtien vahvistaminen suoritetaan yksittäisillä lujitustangoilla. Tätä varten pohjan koko pituudelta kaivetaan 1 m syvältä alapäältä. Suunnittelumerkinnässä kellarikappaleessa, jossa on 1,5 metrin askel, reikien läpi rei'itetään, niihin asennetaan I-palkki nro 18 ristipalkkeja sementti-hiekkalaastiin. 20. Ristipalkkeihin pituussuunnassa on hitsattuja kulmia 75, joiden pituus on 500. 700 mm tai I-palkki nro 18. Sitten syvennettäessä kaivannon pohjan runkoon, porrastetaan 80 askelta, porataan 120 cm Ø18 reikää. 20 mm syvä 150. 180 mm, johon yksittäisiä Ø18-tankoja ajetaan. 20 mm. Muotti on asennettu ja betoniseos asetetaan varovasti tiivistämällä. Tarvittavan lujuuden betoniryhmän jälkeen muotti puretaan ja sinusit täytetään pysyvällä tiivisteellä.

Samalla voimme kasvattaa säätiön ja säätiön laakerikapasiteettia injektiopaalut. Niiden käyttö antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä vahvistamalla säätiötä kehittämättä kaivantoja ja häiritsemällä maaperän rakennetta alustalle.
Menetelmän ydin on ruskean ruiskutuksen (juurenmuotoisten) paalujen rakennuksen alla, mikä siirtää merkittävän osan kuormasta tiheämpille maakerroksille (kuva 5). Pilejä tehdään pystysuoraan tai kallistettuina pyörivien porauslaitteiden avulla, jotka mahdollistavat porausreikien halkaisijaltaan 80 - 250 mm paitsi perusmassalla myös kellarissa.

Ruskean injektiopillojen laite suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 • poraus "johtaja" hyvin;
 • täyttämällä se muovisella sementti-hiekkalaastilla;
 • putkenjohtimen asentaminen ennen laastin alkamista;
 • tekninen tauko vaaditun lujuuden hankkimiseksi;
 • poraamalla työtaso muotitasolle mudan tai kotelon suojan alla;
 • täytetään kuoppa sementti-hiekkalaastilla porausytimen tai putki-injektorin läpi alhaalta ylöspäin, kunnes mudan täydellinen siirtyminen;
 • vahvistuskoteloiden poikkileikkaus;
 • puristustyynyt.

Vahvikourujen asentamisen yhteydessä liuoksen tason alentaminen kuopassa ei saisi ylittää 0,5 m. Pilarin puristamiseen asennetaan putken yläosaan asennetulla tampolla varustettu painamittari (tamponi) ja injektorin läpi ruiskutetaan sementti-hiekkalaasti. Kun liuoksen merkittävä kulutus on pohjan maaperän suodatuksen vuoksi, tehdään tekninen tauko 1 päivän ajan ja muovaus toistetaan.

Pohjan pohjan laajeneminen

Pohjan pohjan laajeneminen suorittamaan murheellisen muurauksen tai monoliittisen betonin ja raudoitettujen betonipohjien, palkkityyppisten juhlien juhlat sekä monoliittisten ja esivalmistettujen, vahvistettujen betonityynyjen avulla.
Laituri ruuhkan muurattu suoritettiin äärimmäisen harvoin työn korkea työvoimakkuus. Useimmin käytettyjä yksittäisiä ja kahdenvälisiä juhlia monoliittisesta betonista ja betonista. Juhlapyhän suunnittelu riippuu menetelmästä, jolla ne liittyvät olemassa olevaan perustukseen ja järjestelmiin kuorman siirtämiseksi rakenteelta lujittavalle perustukselle.
Yleisimpiä Juhlat, joissa kuorman siirtäminen rakenteesta toteutetaan tukipalkkien avulla (Kuvio 6). Tällöin reikien läpi rei'itetään seinään vaiheella 1,5. 2 m, jossa teräskanavan (I-palkki) tai teräsbetonipalkit asetetaan kohtisuoraan seinään. Pankkien kuormitus välitetään jakelupalkkeista kanavasta tai I-16: sta. 18, jotka sijaitsevat seinän viereen.

Teokset suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 • purkaa sokea alue (tarvittaessa) ja kerroksen lattia;
 • järjestää viemärikaivoja, aidat;
 • tartunnan sisällä (pituus 1,5-2 m) avataan kaivanto yhdestä tai kummastakin laidasta;
 • puhdista kellarin sivupinnat;
 • järjestää pohja murskattua kiviä 50. 100 mm: n paksuiseksi puristamalla se maahan;
 • reikiä porataan pohjan runkoon (ruutupiirroksen kuvio 0,25, 0,35 m korkeudella 1,2, 1,5 m pohjan pituudella) ja niihin työntyvät 16 mm halkaisijaltaan olevat ankkuritangot;
 • aseta muotti ja betonilaiset jakelupalkkien pohjan merkkiin;
 • kun betoni on asettanut vaaditun lujuuden (vähintään 70% suunnittelun vahvuudesta), järjestä "ikkunat" seinään ja asenna ne tukipalkit;
 • Asenna jakopalkit ja heitä ne tukipalkkeihin.
 • juhla on betonoitu jakopalkkien korkeuteen ja aukot on kiinnitetty tukipalkkien "ikkunoihin". Se on myös mahdollista koteloitua tukipalkkeihin. Betoniluokka - vähintään B12,5.

Alustan tukemisen lisääntyminen voidaan toteuttaa käyttämällä esivalmistetut betoni- ja teräsköydet (Kuvio 7).

Teokset suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 • repeytyvät pohjaiskan molemmin puolin 1,5: n takavarikointipituudella. 2,0 m;
 • reikien läpi porataan säätiön runkoon;
 • teräsbetoniseinä;
 • teräsköydet;
 • lieriöiden tai kiilojen avulla dekompressio suoritetaan niiden yläosassa;
 • aseta betoniseos nykyisen pohjan ja teräsbetonivalujen väliseen rakoon. Ebbin vapautumisen seurauksena ne kääntyvät pohjaan ympyrän ympärille alemman akselinsa ympärille ja lisäksi puristavat pohjamaata.

Tämän menetelmän haittoihin kuuluu huomattava määrä maanrakennustöitä ja suuria kustannuksia manuaalisesta työstä.

Kun pohjan pohja laajenee monoliittisia tai esivalmistettuja betonilaattoja (Kuvio 8) alhaalta 1,5: n tarttumispituudella. 2 m poista maaperä.
Vahvistettu betonilaatta asennetaan valmiiseen tasoitettuun pohjaan. Levyjen pinnan ja pohjan alapinnan välinen rako värjätään kovalla sementti-hiekkalaastilla 100 asteella.
Monoliittirakenteisen pehmustetun pehmustetun pehmustetun pehmustuksen valmistusprosessi on vähemmän työvoimavaltainen. Tätä tarkoitusta varten vahvistetut verkot asetetaan valmistettuun pohjaan, asennetaan muotti ja asetetaan betoniseos. Betonimassan tiivistyminen suoritetaan värähtelemällä. Betonisekoituksen luotettavan kosketuksen varmistamiseksi pohjaan betonisoituminen tuotetaan 100. 150 mm sen alapuolen merkin yläpuolella. Betoni luokka B12,5 ja enemmän.

Lisää perustuksen syvyyttä

Säätiön syventäminen suoritettiin käyttäen raunioina (tiili) muuraus, monoliittista betonia ja teräsbetonia.

tapa pohjaseinämä käyttäen runkorakenteita eroaa suuresta työpanosta ja sitä käytetään merkityksettömissä kuormituksissa. Tässä tapauksessa pohjat puretaan ensin ja seinien heikentyneiden osien läsnä ollessa asentaa randabalit. Sitten erillisissä korkkeissa, joiden pituus on 1,5. 2 m etukäteen suunnitellusta sekvenssistä repeytyvät kuopat suunnittelusyvyydelle väliaikaisesti kiinnittämällä seinät, purkamalla alapinnan heikentynyt osa (tarvittaessa) ja poistamalla maaperä, jolloin väliaikaiset kiinnittimet saadaan perustuksen alle. Uuden säätiön asettaminen suoritetaan saumojen liittämisellä, irrottamalla kiinnike alhaalta ylöspäin. Uuden muurauksen yläreunan ja vanhan perustuksen alareunan välinen rako on kalkilla puolikiinteä sementti-hiekkalaasti, joka on 1: 3.

Tehokkaampi on tapa perusta syventäminen monoliittisen betonin avulla (Kuvio 9). Kuten edellisessä tapauksessa, ne ensin purkavat säätiön ja sitten repeytyvät aukot 0,7: lla. 1 m pohjakerroksen alapuolella, reikien seinät kiinnitetään suojuksilla. Etuseinässä asenna kiinteä puun tai pyöreän puun runko. Kehyksen ylempi ristipalkki tulisi olla 30. 50 mm alapinnan alapuolella. Taimet työntyvät maahan rungon pohjan ja ylemmän poikkipalkin väliin; ne järjestävät kiilan, jonka suojaamiseksi kaivo on ripustettu suunnittelun syvyyteen. Sitten betoniseos asetetaan kaivoon ja tiivistetään jättäen 300. 400 mm: n raon pohjan pohjan ja betonin pinnan väliin. Sen jälkeen, kun vaaditun lujuuden omaava betonikierre muodostaa perustan uuden osan pohjan puristamisen käyttämällä olemassa olevan rakennuksen massaa. Tämän jälkeen rako betonoituu asettaen betoniseoksen 100 mm vanhan pohjan alapuolelle tiukan kosketuksen varmistamiseksi.

Jotta aikaa vievää työtä puretaan, säätiö mahdollistaa sen, että teknologia tekee työtä syventää ja laajentaa samanaikaisesti (Kuvio 10). Tarttumalla ne repivät kaivannon pohjan syvyyteen. Sitten järjestää kaivaa olemassa olevan säätöpohjan alla pitkin koko pituutta napaan puoleen leveydeltään. Horisontaaliset poikittaiset lujitustangot, joiden halkaisija on 14,8 mm, ajetaan tunnelin sivuseinään. Alareunan rivi asennetaan 200 mm: n korkeudella 100 mm: n etäisyydellä kaivannon pohjasta, ja yläraja asennetaan samalla pinnalla 50: llä. 70 mm nykyisen pohjan pohjan alapuolella. Profiilitangot, joiden halkaisija on 200 mm, on hitsattu poikittaisakseleihin. Kaivoon asennetaan suojakansi pohjan pohjan tasolla ja 200 mm: n etäisyydeltä sen sivupinnasta. Sitten betoniseos asetetaan ja puristetaan, pystysuora vahvistusverkko asennetaan (kennon koko 200x200 mm, pystysuuntaisten sauvojen halkaisija on 14. 18 mm, vaakasuora - 6 mm). Vahvistinverkko on upotettu 200 mm: iin 250 mm: iin vastavalmistetussa betonimassakerroksessa, toinen muotti on asennettuna, betoniseos asetetaan ja tiivistetään. Kun tarvittava lujuus on tehty betonilla, muotti on purettu, vedenpitävä ja täytteen täyttö suoritetaan. Vastaavasti työ tehdään vastakkaisella puolella (poislukien vaakasuuntaisten poikittaisten sauvien asennus).

Säätiön täydellinen tai osittainen korvaaminen

Kun perustuksia korvataan kokonaan tai osittain, aukot ylittävät sillat vahvistetaan ja tarvittaessa seinät. Tällöin kaivannot irtoavat ja heikentyneet osastot irroitetaan puristimilla, joiden pituus on 1. 2 m. Purkaminen aloitetaan ylemmistä riveistä samalla, kun päällekkäiset seinäosat sammuvat samanaikaisesti. Samanaikaisesti rangaistukset ja vartalot jätetään jälkikäteen uuden pukeutumisen päälle vanhalla.
Perusta uudelle säätöosalle pakataan puristamalla maaperän kerros 50. syvyyteen 100 mm. Uusi saumaus suoritetaan saumojen kastikkeella, jolloin suoritetaan myös pukeutuminen nykyisen (ei kokoonpantu) perustuksen ja uuden istutuksen viereisten osien kanssa.
Pohja- ja seinän välinen vaakasuora vedeneristys suoritetaan pinnalla, joka tasoitetaan sementti-hiekkalaastilla. Uuden pohjan yläreunan ja seinämän alapinnan välinen rako var- mistetaan huolellisesti puolikuivalla sementti-hiekkalaastilla (mieluiten itse laajenevilla sementillä).

Säätiön korvaaminen aloittaa heikoimmilla alueilla ja mahdollisuuksien mukaan seinien niissä osissa, joissa ei ole aukkoja. Tartunnan jakautuminen tarttujiin tapahtuu siten, että tarttujien välillä, joissa työtä tehdään samanaikaisesti, on vähintään kaksi tarttujaa, joille työ ei ole vielä alkanut tai on jo saatu valmiiksi, ja muuraus (tai betoni) on saavuttanut vaaditun rakenteen.

Tunnettu menetelmä vahvistaminen olemassa olevien perustusten pohjalla betonikuorilla (Kuvio 11). Tässä tapauksessa säätiöllä voi olla mitat ja kokoonpano suunnitelmassa. Lisäksi se poistaa työn purkamisen tarpeen. Luukun sisäpuolen ulottuvuuksien on ylitettävä säätimen pohjan mitat 15,20 cm: n etäisyydellä. Kaivon osalta se voi olla ympyrä tai suorakulmio, jossa on pyöristetyt kulmat. Se on valmistettu monoliittisesta tai esivalmistetusta betonista maan pinnalla tai kaivoksessa, jonka pohjan on oltava 20. 30 cm kellarin pohjan yläpuolella.
Kaivoa lasketaan kaivauksena sen seinien ulkokehän varrella, kun taas pohja nykyisen perustan alle jää häiriöttömäksi ja on häkissä. Kaivon sisällä olevan maakerroksen riittävän vakauden takaamiseksi maaperä on kehitettävä vain kuivassa tilassa, tarvittaessa vesimäärällä. Kun kaivo on upotettu, kaivanto on täynnä maata tai hiekkaa, jossa on perusteellinen kerros kerroksen tiivistys.

Erityisen vaikeissa tapauksissa, joissa vahvistetaan perusteet, kun kuorma on siirrettävä syvälle maaperälle, erityisesti pohjaveden korkean tason ollessa läsnä, sovelletaan viistetyt paalut. On olemassa kaksi tapaa vahvistaa perusta:

 • kuorman siirtäminen säältä tukijalosteille
 • kuorman siirtäminen asettamalla pilareita peruspohjan alle.

Kaukopilareita käytetään korkeissa pohjavesissä, ja säätöpohjan alapuolella toimitetut paalut - matalalla. Pallojen välisen etäisyyden tulisi olla vähintään kolme halkaisijaltaan.
Nykyisten säätöpöytien päät on yhdistetty käyttämällä grillauskohtia, jotka on valmistettu teräsbetonivyönä (nauhateille) tai teräsbetonipidikkeille (pilarivaiheille). Kuorman siirtämiseksi vahvemmasta pohjasta paikkoihin käytetään metalli- tai teräsbetonipalkkeja, jotka kulkevat säätöruudun läpi. Pallojen pituus määräytyy maaperän ominaisuuksien, pinoiden poikkileikkauksen ja kuormien perusteella.

Tukijalat suoritetaan painettujen paalujen muodossa tai sisennysmenetelmänä. Tällä vahvistusmenetelmällä on välttämätöntä varmistaa nykyisen perustuksen luotettavat liitännät paaluilla. Tätä varten perustuksessa tai seinässä on pituussuuntainen randbalki. Lisäksi voidaan käyttää poikittaisia ​​palkkeja, jotka johtavat valmiiksi lävistettyihin reikiin. Palkit on liitetty toisiinsa ja kauko paaluilla käyttäen monoliittista raudoitettua betonilohkoa (kuva 12).

Pallot tuodaan pohjan pohjan alle, suoritetaan yleensä komposiitti ja upotetaan sisennyksen tapaan (kuvio 13). Metalliputket 237x8 1 m pitkät on järjestetty pareittain - pohjan molemmille puolille. Käytetään paalutusliittimiä, jotka levytään lujitetuille betonipalkkeille, jotka on valmistettu samanaikaisesti kiinteän, vahvistetun betonihihnan kanssa, jotka on liitetty rakentavasti paalujen kanssa. Vahvistettu betonivyö on järjestetty pohjakerroksen tasolle ennen murskauspillojen työn aloittamista. Pylväsmurskaus suoritetaan samanaikaisesti perustuksen kahdesta sivusta koko rakennuksen ympärysalueen läpi hitsaamalla osia. Nostimen ripustusta ja yhtenäistä voimajakaumaa käytetään inventaarisen metallisen työntöpalkin, joka on kiinteästi kiinnitetty rakennuksen seinämään (sen molemmille puolille) kolmelle vierekkäiselle vahvistetulle betonipalkille. Kun viimeinen osio on asennettu, nosturi ja varastosäde puretaan, vahvistetut häkit on asennettu ja paalun suojus on asennettu. Putkimaisen paalun ontelo täytetään betonisekoituksella (betoni luokka B15) ja paalupää on betonoitu. Betonirakenne toimitetaan teräsbetonipalkkien reikien läpi.

Kun valitset keinon vahvistaa perusta, on yleensä harkittava useita vaihtoehtoja. Lopullinen valinta perustuu teknisten ja taloudellisten indikaattoreiden vertailuun.