Vahvistettu betoniporaus, jossa porojen poraus maaperään kiertyvällä (auger) menetelmällä: 3 ryhmää, joiden läpimitta on enintään 600 mm, pinoiden pituus enintään 12 m

FEDERAL UNIFORM PRICE FER 05-01-029-05


Hinnoittelussa otetaan huomioon vain vuoden 2000 (liittovaltion hinnat) suorat työhön liittyvät kustannukset, jotka lasketaan vuoden 2009 julkaisun GESN: n normien mukaisesti. Lisätarkoituksessa siirtymäkorkoa käypiin hintoihin sovelletaan määritettyyn hintaan.

Voit siirtyä hinnoittelusivulle, joka perustuu vuoden 2014 versiota koskeviin standardeihin tarkistuksilla 1

Arvioitu tylsät pillerit

Porotettujen paalujen asentaminen, kuten minkä tahansa muun rakennustyön osa, edellyttää kustannusarvioiden dokumentoinnin kehittämistä. Poraamattomien paalujen laitteiden arvio on kehitetty ottaen huomioon suoritettu työ. Niinpä tällaisen arvion tekemiseksi sinun on tiedettävä, miten työ paalujen kanssa. Prosessissa on useita tapoja, joiden valinta riippuu kohteen geologisista ja hydrogeologisista olosuhteista, paalujen koosta. Prosessin tärkein edellytys on kuoppien seinämien kiinnittäminen. Tältä pohjalta tärkeimmät keinot tylsistyneiden paalujen asettamiseen ovat seuraavat:

- kaivojen seinämien kiinnittäminen ilman erityistoimenpiteitä;

- käyttäen lietettä tai vettä liiallisella paineella;

- koteloputkien käytöllä metalli-inventaariosta tai irrotettavasta;

- käyttäen vahvikebetonirenkaita tai kuoria kaivon seiniin.

Poraustyyppien estimaatti voidaan tehdä ottamalla huomioon niiden laite kuivalla menetelmällä. Tämä menetelmä käsittää kaivon seinämien betonoitumisen liittämällä maapartikkeleita. Kuiva menetelmä paikoilleen sijoittamiseksi soveltuu kuiville ja vakaille maaperäille, kun taas paalujen pituus on 30 metriä ja niiden halkaisija vaihtelee välillä 0,4 - 1,2 m. Kuivassa maaperässä käytetty ns. Strutsipaketin valmistusprosessi ei ole hyödyllinen. koska suurin osa työstä on käsityövoimaa.

Tänä päivänä porattujen paalujen asentaminen tapahtuu monimutkaisten koneiden avulla. Poraamattujen paalujen kustannukset sisältävät erikoislaitteiden, nimittäin CO-2, CO-1200, SBU-2, BUK-600 ja muut, jotka on varustettu ruuveilla tai porauskauhalla. Teknologian valinta riippuu kuopan halkaisijasta ja syvyydestä, maaperätyypistä. Porakone asennetaan ennen porausta, jos paalut sijaitsevat holkkeilla. Kuopapäässä asenna metalliputki, mikäli mahdollista, romahdusalueella.

Porauskaivoja esiintyy maaperän jaksottaisella nousemisella pinnalle tai kaatopaikalle tai kuljetukseen, joka lasketaan myös laskostuneiden paalujen arvioinnissa. Kun kaivon poraus on suoritettu, ne tarkastavat sen määrittämällä suunnitteluparametrien noudattamisen hyppyjohdolla tai televisiokameralla. Kaivon laajenemisen syvyys ja halkaisija mitattiin tarvittaessa myös erityislaitteilla. Sitten vahvistusharja asennetaan kaivoon ja betonointi suoritetaan.

Porojen paalujen asennusta varten ne käyttävät poranterät, puusepäntyöt, raudoitustyöntekijät ja konkreettiset työntekijät, joiden kustannukset heijastuvat tylsistyneiden paalujen arvioon.

Esimerkkejä ennusteista kyllästyneistä paaluista on nähtävillä verkkosivuillamme. Kuitenkin jokin kaivojen poraukseen osallistuva organisaatio on arvioinut henkilöstöään, joka harjoittaa ammattimaisesti arvioiden kehittämistä.

Poraustyyppien laite arvioi

Porotettujen paalujen asentaminen on rakennuskohteiden luokkaa, mikä tarkoittaa, että niiden perusteella laaditaan arvio, joka perustuu suoritettuihin työtyyppeihin.

Toisin sanoen, jotta voidaan arvioida kunnolla kyllästyneiden paalujen asentaminen, sinun on tiedettävä, miten asennustyöt tehdään rakennuksen alapuolisten paalusäätiöiden asentamiseksi.

Se perustuu teknisiin prosesseihin, jotka on ilmoitettu arvioinnissa asiakirjoissa, joissa ilmoitetaan hinnat, että rakennustöiden kokonaiskustannukset määritetään.

Suosittelemme, että otat meihin yhteyttä PSK Foundations and Foundations -yhtiössä arvioidaksesi kyllästyneiden paalujen laitetta. Meidän arvioijamme, joilla on laaja kokemus, auttavat tekemään arvioita tylsistyneistä paaluista.

Mikä on arvio rakennustöistä?

Tämä on asiakirja, jossa mainitaan esineen rakentamisen kustannukset ja kustannukset, joissa mainitaan myös työn tuottajan tärkein voitto. Tämän asiakirjan perusteella rahoitustarpeet ratkaistaan, kohdeinvestointien määrä ja hankittujen rakennusmateriaalien hinnat muodostuvat. Jos rakennusyhtiö vuokraa tarvittavia laitteita tai laitteita, tämä näkyy myös arvioissa. Toisin sanoen se heijastaa toimeksisaajan kokonaiskustannuksia, joihin kuuluvat: ansaitut henkilöstöpalkat, ostettujen materiaalien kustannukset, laitteiden käyttökustannukset, kotitaloudet. kulut, verot, energiankulutus ja paljon muuta.

Arviointityypit

Arviointeja laskettaessa on neljä menetelmää.

 • Resurssi. Se perustuu nykyhintoihin ja tariffeihin. Näiden arvioiden perustana ovat rakennusaineiden kulutuksen standardit.
 • Resurssi-indeksi. Tämä on ensimmäinen vaihtoehto, sekä indeksit, joilla nykyiset hinnat määritetään. Indeksi on kerroin, joka määrittää nykyisten hintojen ja perushintojen erot. Jälkimmäiset ovat standardeja työssään, joka suoritettiin useita vuosia sitten (2001). Ne viittaavat vanhoihin hintoihin, jotta ne tuodaan nykyhetkeen, ja ne käyttävät indeksejä, jotka lisäävät vakioindikaattoreita.
 • Perusindeksi. Tämä on kahden indeksin järjestelmä: nykyinen ja ennustettu, joka vastaa perustasoa. Usein sen sijaan, että käytit edellisen jakson perusastetta. Arvioinnissa jokainen rivi kerrotaan indeksillä.
 • Peruskorjaus. Tämä perustuu perusnormeihin. Mutta rakentamisprosessissa ne muuttuvat tarkkojen hintojen takia, esimerkiksi samoilla materiaaleilla.

Tarvitsetko perustan tylsistyneistä paaluista? Ota yhteyttä yritykseen - laske ja asenna!

Kokemus - yli 10 vuotta.

budjetointi

Tuntemattomien paalujen laskemista koskevat arvioinnit valmistetaan yleensä perusindeksi- menetelmällä. Vaikka on syytä huomata, että valtion elimet eivät ole esteenä muiden lajien käytöstä. Asiantuntijat uskovat myös, että kaksi ensimmäistä lajiketta ovat lupaavia.

Suorat kustannukset

Tämä on tärkein osa budjetista, joka on myönnetty porojen paalujen rakentamiseksi. Seuraavassa on kaikki materiaalikustannukset: betonipäällyste, mahdolliset kotelot, teräsvahvikkeet telineisiin ja grilliin, muottimateriaalit, laitteiden käyttökustannukset, työntekijöiden palkat ja niin edelleen. Siis kaikki kulutustarvikkeet sijoitetaan täältä, ilman että on mahdotonta valmistaa perustusrakenteen järjestelyä.

Samaan aikaan on otettava huomioon, miten kaivoista oleva maa hävitetään. Se kuljetetaan kippiautoilla, välittömästi varastoituna ja tasoitettuna. Toisessa tapauksessa on tarpeen liittää kaivuri tai tiehöylä, joka näkyy myös arvioinnissa. Emme saa unohtaa, että tylsistyneiden paalujen asennuksessa käytetään suurta määrää työntekijöitä: porakoneet, konkreettiset työntekijät, raudoittajat, puusepät. Heidän palkkansa heijastuvat myös talousarvion dokumentointiin.

yläpuolella

Tämä on osa kustannuksia, jota käytetään rakentamisprosessin järjestämiseen, sen hallintaan ja ylläpitoon. Se lasketaan yleensä prosentteina peruskustannuksista. Arviot porakoneiden asentamiseksi koteloputkessa tai ilman sitä, tätä laskentavaihtoehtoa käytetään, koska perustusten rakentaminen on vähäistä.

Laajamittaisessa rakentamisessa yleiskustannukset lasketaan ottaen huomioon urakoitsijan rakennusstandardit, joissa rakennustöiden indikaattorit asetetaan. Käyttämällä esimerkkiä tylsistyneistä paaluista voidaan käyttää porausta, betonia ja apuporausta.

Arvioitu voitto

Tätä osaa arviosta kutsutaan usein suunnitelluiksi säästöiksi. Sillä ei ole mitään tekemistä kahden muun osan kanssa, se merkitsee pelkästään aineellista riippuvuutta. Täällä riippuvuus on taloudellinen ja lisäksi prosenttiosuus. Korvaa säästöjen laskemisen kahden edellisen osan summasta. Pohjimmiltaan tämä on voittoa rakennusyritykselle, jota se voi käyttää harkintansa mukaan. Ja jos menosuhde on tiukka budjetointi, mutta suunnitellut säästöt ovat vastuussa vain yrityksen hallinnolle. Prosenttiosuus määräytyy rakennusalan yrityksen valtion standardien tai määräysten mukaan. Tärkeintä on koordinoida prosenttiosuutta asiakkaan kanssa.

Reikien lisäksi valmistamme ruskeaa injektiota, ruskeaa ja lyhytaikaista paalua.

Kaikki työ - avaimet käteen!

Arvioidut laskelmat

Suorat kustannukset lasketaan usean SNiP: n perusteella. Yksi normatiivisista asiakirjoista, jotka pääosin määrittävät työn ja palkkojen laajuuden - on kokoelma nro 5 GESN 81-02-05-2001 - "Pile work". Se ilmoittaa selvästi, kuinka paljon betonia on kaadettava tilavuudelta kaivoon, jos se on rakennettu eri maaperäalueille. Samaan aikaan halkaisijat on merkitty. Esimerkiksi:

 • 1,22-1,34 m³ betoniliuosta 1 m3 kuopatilaa kohti sijoitetaan sora-kivi -maaperaan kuopassa, jonka läpimitta on 630 mm;
 • savi-maaperä, tämä luku on 1,02-1,4;
 • kalkkipitoisella 1,1;
 • silttialueilla 1.02;
 • hiekka - 1,1-1,24;
 • maaperä 1,02-1,18, riippuen kasvillisuuden pitoisuudesta ja niiden juurista.

Tämän osan taulukossa 53, jossa eri tyyppiset maaperät on merkitty betonimäärän täsmällisellä nimityksellä. Poraamattomien paalujen perustusten arvioinnissa valitaan maaperä, joka rakennetaan rakennuksen hankkeeseen. Se määräytyy geologisten tutkimusten perusteella jo ennen hankkeen alkua. Käytetyn betonin määrä on useimmiten tärkein kustannusindikaattori.

Jos hankkeen koteloa ei ole poistettu maasta, joka jo vähentää toimintojen määrää, mutta lisää putkien kustannuksiin liittyviä materiaalikustannuksia, niin kaadettava betoniliuoksen määrä otetaan vakioarvona. Nimittäin 1,02 m³ / m³ hyvin tilaa.

Kaivon tilavuus määritetään kertomalla sen poikkipinta-ala kaivon syvyydestä. Esimerkiksi halkaisijaltaan 630 mm, joka on 0,63 m, on poikkileikkauspinta piirikuvion kaavassa: S = πD² / 4 = 3,14 x 0,63² / 4 = 0,31 m². Tämä indikaattori kerrotaan syvennyksellä, anna sen olla 5 m, mikä tarkoittaa, että yhden kaivon tilavuus on 0,31 x 5 = 1,51 m³. Kerro kerroksittain betonin kulutuksella eli 1,51 x1,02 = 1,54 m³. Tämä liuoksen määrä vaaditaan täyttämään kuoppa. Nyt meidän on kerrottava saatava arvo hankkeen sisältämien kyllästyneiden paalujen lukumäärän mukaan. Tämä on kaiken tarvittavan betonin määrä. Kertaamalla se 1 m³: n valmiin betonin kustannuksella, se kertoo rahoituksen kustannuksella vain ratkaisun ostamisesta.

Samaan aikaan on otettava huomioon konkreettisten työntekijöiden ansaittu palkka. Tämä indikaattori muodostettiin vuonna 2001, joten sen indeksiä (kerrointa) käytetään 0,9. Ja tämä on vain yhden kannan laskeminen suorista kustannuksista.

Arvioidut tylsät paalut, joissa materiaalien nykyiset hinnat ovat, antaa mahdollisuuden osoittaa tarkasti koko pääomasijoituksen rakennuksen perustusten rakentamiseen. Betonin lisäksi sinun on laskettava tarvittava vahvistusmäärä. Tämäntyyppisten perustusten laite liittyy lisäksi poraustoimiin, jotka on määritelty edellä mainitun sääntelyasiakirjan kokoelmalla nro 4. Se osoittaa selvästi, mitä menetelmiä on porattava, millä maaperällä, käyttäen savea liuosta vedellä tai vain vedellä. Valitun laitteen ja poraustekniikan mukaan nopeus nousee tai pienenee.

Yhteenvetona voidaan todeta, että arvioiden laskemisen tarkkuus riippuu kolmesta asemasta:

 • Täydelliset yksityiskohdat karhottuneiden paalujen säätiön arvioista.
 • Rakennustoimien määrän täsmällinen laskeminen ja kirjanpito.
 • Hintojen ja indeksien täsmällinen määritys ja niiden oikea soveltaminen.

On huomattava, että luodaan ennusteita tylsistyneille paaluille (esimerkki konkreettisen ratkaisun tilavuudesta) - tämä ei ole amatöörien työtä. Tämä edellyttää ammattimaista lähestymistapaa.

Siksi suosittelemme ottamaan yhteystietoluettelon valmisteluun yhtiömme LLC: n PSK Foundations and Foundations -yhtiössä. Asiantuntijamme, joilla on laaja kokemus, auttavat lakaisemaan perustan tylsistyneille paaluille.

Arviot porakoneen rakentamisesta

Roman7 Päivämäärä: torstai, 04/11/2013, 11:14 | Viesti # 12 Sergeant Yekaterinburg Palkinnot: 0 Ryhmä: Tarkastettu kaupunki: Yekaterinburg Viestit: 28 Maine: 0 Tila: Offline Earring, ok, i work in Grand Estimates. Korvakoru Päivämäärä: torstai, 04/11/2013, 12:09 | Viesti # 13 Kilpailun voittaja Defender 2012 St. Petersburg Awards: 159 Ryhmä: Vahvistettu Kaupunki: Pietari Viestit: 4467 Maine: 218 Tila: Offline Roman7, Please. Tarvitaan selityksiä? Lisätty (04.11.2013, 11:48) Laske volyymit ja kaikki on kunnossa. Lisätty (04.11.2013, 12:09) Selitän paljon. 1) Maanrakennustyöt Suunnittelu, kaivinkone kaivinkoneella, kaivinkone autoon, manuaalinen tarkistus (2-3%), vienti. Sinun tarvitsee vain jättää tarpeelliseksi. Ja laittaa kerroin. tarvittaessa kaivinkoneisiin t.ch 01, jos tällainen tarve on olemassa.

Arvioitua kyllästynyttä paalua

Roman7 Päivämäärä: Keskiviikko, 04/10/2013, 17:11 | Viesti # 6 Sergeant Yekaterinburg Palkinnot: 0 Ryhmä: Tarkastettu kaupunki: Yekaterinburg Viestit: 28 Maine: 0 Status: Offline Hei! Tee ensimmäisen arvionne perustuksista, jos se ei vaikeuta, voiko joku arvioida, osoittaa virheitä, jos sellaisia ​​on? Olisin hyvin kiitollinen. Perusta tylsistyneiden paalujen kanssa grillage alle 1-fl. talo puusta 19x9.5 reiän syvyys 2,5 m, leveys - 300 mm, paalujen määrä - 90, hydraulinen betoni M 200, raudoitus A-III dia. 12 mm. Kaivon pohjalle on tehty laajennus, en tiedä, onko se otettu erikseen tai miten otin sen erikseen. Porauksen laajentamisessa (TER05-01-053-03, TER05-01-060-02) on vakiintunut kemiallinen materiaali, poraustyökalujen kulutus, savi, vesi, jätti ne nollaan, koska

Bored - arvioitu liiketoiminta

Rakennustöiden hinnasto

Arviot porakoneen rakentamisesta

Suorat kustannukset Tämä on pääosa budjetista, joka on myönnetty porojen paalujen rakentamiseksi. Seuraavassa on kaikki materiaalikustannukset: betonipäällyste, mahdolliset kotelot, teräsvahvikkeet telineisiin ja grilliin, muottimateriaalit, laitteiden käyttökustannukset, työntekijöiden palkat ja niin edelleen. Siis kaikki kulutustarvikkeet sijoitetaan täältä, ilman että on mahdotonta valmistaa perustusrakenteen järjestelyä.

Esimerkiksi laitekannan menetelmä kotelossa on yksi yleisimmin käytetyistä. Tämän menetelmän mukaiset tylsistyneiden paalujen arvioinnit riippuvat ensisijaisesti tukipylväiden koosta itse tai sen halkaisijasta ja syvyydestä. Mitä syvemmälle heidät asetetaan, sitä suuremmat halkaisijat, sitä konkreettisempaa he joutuvat kaataamaan.

Tämän asiakirjan perusteella rahoitustarpeet ratkaistaan, kohdeinvestointien määrä ja hankittujen rakennusmateriaalien hinnat muodostuvat. Jos rakennusyhtiö vuokraa tarvittavia laitteita tai laitteita, tämä näkyy myös arvioissa. Toisin sanoen se heijastaa toimeksisaajan kokonaiskustannuksia, joihin kuuluvat: ansaitut henkilöstöpalkat, ostettujen materiaalien kustannukset, laitteiden käyttökustannukset, kotitaloudet.

 • Resurssi. Se perustuu nykyhintoihin ja tariffeihin. Näiden arvioiden perustana ovat rakennusaineiden kulutuksen standardit.
 • Resurssi-indeksi.

Portaalinvalikko Kirjautuminen lomake Vanha sisäänkirjautumislomake E-mail: Salasana: muista Unohditko salasanasi? Rekisteröinti Mini-chat Valtuutuksen lisääminen on pakollista Kyselymme Jos kaupunkeihin järjestetään yksinkertaisia ​​estimaattoreita, olisitko menossa niihin? Kyllä Ei Meillä on jo nämä [Tulokset · Kyselytutkimusarkisto] Vastaukset yhteensä: 2362 [····]

Estimators foorumi »Hae lainauksia GESN: ssä, FER: ssä, TER: ssä.» Kiinteistöt »Porotettujen paalujen valmistus ja asennus Porakoneiden valmistus ja asennus Päiväys: keskiviikko, 07.07.2009, 05:45 | Viesti # 1 Yksityinen sotilas Palkinnot: 0 Ryhmä: Vahvistetut viestit: 13 Maine: 0 Tila: Offline Hyvää iltapäivää, kerro minulle, miten tulkita kyllästyneiden paalujen ja grillageiden rakentamista. (paalut syvyys on 6 m leveys on 600 mm.

On mahdollista lisätä viemäröintiä, jos se on perusteltua.2) BNSp.6; 16; 17; 18 - laite ja purkaminen soran alle poraus. Otin makaamaa, voisin olla helposti betoniteräksistä tai EI ollenkaan ollenkaan... mikä on harvinaista.10. Ottaa taulukon 1.3 t.ch 05 k.1.1 Jos osoittautuu, että tarvitset laajennusta, p. 8 laittaa 05-01-029-9, kaikki on selvää loput... hyvin, ja niin edelleen... 05 tietenkin, lue se... jos et ole tyytyväinen yhteen korkoon, voit yrittää ottaa joukon töitä: poraus auger + kotelo + ruho + betoni.3) Sam rostver. hiekkainen säätiö tarvitaan mihinkään, koska se on kasteleva maaperä, ne on puhdistettava. Pohjan ja sivun alla oleva vesitiiviys otetaan huomioon. Jos et pidä siitä, vaihda se mitä tarvitset. P.34 sovelletaan, jos eristys on vaakasuora, s. 36 jos eristys on pystysuoraa.

Vähän kun? Liitteet: 7978815.xlsx (38.5 Kb) Tietokonetta ei ole syytä syyttää, jos kädet ovat vinossa...
Roman7 Päivämäärä: torstai, 04/11/2013, 11:00 am | Viestit # 10 Sergeant Yekaterinburg Palkinnot: 0 Ryhmä: Tarkastettu kaupunki: Yekaterinburg Viestejä: 28 Maine: 0 Tila: Poissa Poissa on tontti, jossa on 1 mutta vierastalo, jossa kylpyamme baarista (ei sylinteriä) post). Niinpä tätä suunnitelmaa käyttäen on tarpeen saada vaatimustenmukaisuus niin lähelle kuin mahdollista tai sanotuksi: Tarjous (korvarengas) Hitti on 90% BNS: n säätiöstä, jossa on grilli: 1. Talon alueen / alueen suunnittelu, 182,16 m2; 2. Porauskaivoja (90 kpl). syvyys 2,5 m, halkaisija 300 mm (mahdollisesti laajenemalla mukana kokonaissyvyys - 2,5 m); 3. Panssarikehyksen asennus kaivoon. 4 varret A-III, joiden halkaisija on 12 mm ja pituus 3 m (0,959 tonnia); 4. Betonin kuopat. betoni M 200 (V 15) (19,08 m3); 5.
Kansirakenneasetus grilliin 600x400 käsivarrenpäällä, samanlainen kuin paalussa oleva; 6.
Tämä on tärkeää! Porattujen paalujen rakentamisessa kuopan halkaisija otetaan kotelon ulkohalkaisijan laskemasta. Jos hankkeen koteloa ei ole poistettu maasta, joka jo vähentää toimintojen määrää, mutta lisää putkien kustannuksiin liittyviä materiaalikustannuksia, niin kaadettava betoniliuoksen määrä otetaan vakioarvona. Nimittäin 1,02 m³ / m³ hyvin tilaa. Kaivon tilavuus määritetään kertomalla sen poikkipinta-ala kaivon syvyydestä. Esimerkiksi halkaisijaltaan 630 mm, joka on 0,63 m, on poikkileikkausalue ympyrän alueen kaavassa: S = πD² / 4 = 3,14 × 0,63² / 4 = 0,31 m². Tämä indikaattori kerrotaan syvennyksellä, anna sen olla 5 m, mikä tarkoittaa, että yhden kaivon tilavuus on 0,31 x 5 = 1,51 m³. Kerro kerroksittain betonin kulutuksella eli 1,51 x1,02 = 1,54 m³. Tämä liuoksen määrä vaaditaan täyttämään kuoppa.
Muutettu: 05/05/2014 Polku: Arvioitu Case / Estimators Forum Tiilipylväs lattian alla lokit Kirjailija: Svetlana Khisamova. työtä tehtiin tylsistyneillä paaluilla. sitten täytä ja tiilipylväs. Kuinka tehdä tarjous tiilisarakkeen alla? Muutettu: 08/24 / 2017Path: Budjetin tapaus / Foorumi katsastajien Pile Foundation Lähettäjä: Pavel. "Oleg Drozhchany kirjoittaa: Joten olet kyllästynyt paaluja tai vain ajetaan, nämä ovat kaksi suurta eroa." Ruuvaa, lue tarkemmin aihe.... Muokattu: 11.09.2013 Polku: Arvioitu liiketoimi / Estimaattorien ryhmä Pile foundation Tekijä: Oleg Drozhchany. Joten olet kyllästynyt pinoihin tai yksinkertaisesti ajetaan, nämä ovat kahta suurta raskautta. Muokattu: 11.09.2013 Polku: Arvioitu Case / Estimators Forum Onko mahdollista säätää resursseja hinnoittelussa? Kun arvioidaan kyllästynyttä paalua, TER 05-01-029-01 käytetään porotettujen paalujen asettamiseen.

Poraustyyppien laite arvioi

Moderaattori: Melky

SVAI hinnat

Malyshkina Wed Apr 01, 2009 5:16

Mainoksesi

Galina Aleksandrovna Wed Apr 01, 2009 7:22

Malyshkina Wed Apr 01, 2009 7:36

Galina Aleksandrovna Wed Apr 01, 2009 8:14

Re: Hinnoittelu SVAI: lle

*** ___ Sun 26.07.2009 18:13

Re: Hinnoittelu SVAI: lle

Galina Aleksandrovna Wed Jul 29, 2009 11:21

Rakentamisen hinnoitteluversio olisi pitänyt saattaa päätökseen

Onko kenelläkään budjettiarviota paalusäätiön asennusta varten? edessä ensimmäistä kertaa, baffles: laite kasa kentän pala? pliz kertoa minulle, miten arvioida sitä

Zubrilka, tarkasteli tiedostohakemistossa esimerkkejä arvioista?

Kyllä, sain ensimmäistä kertaa haku ei löytänyt mitään ennen..

Ja monimutkaisuus on mitä?

No, luultavasti vaikeus on, että minulla on jonkinlainen estimaatti kootuilla kaupallisilla hinnoilla, on hinnoittelulaite paalikentille kappaleessa, avaa se 5 pinoa ja en näe paalulaitetta palasina. Minulla ei ole muuta kuin arvio, tiedän, että paalut ovat 4 metriä pitkiä. He ovat valmiita tulemaan paikalle, sitten heitä ajetaan tai porataan ja sitten ne kaadetaan. En tiedä

Zubrilka, numero 128.

SMETANK53, kiitos paljon

Zubrilka, kääntäkää kappaleet m³: ksi w / w brändin mukaan ja se on se. Ilman kuparin merkkiä ei mitään arvio auttaa.

Zubrilka, paalujen pato hinnat menee m3. katsokaa sarjassa yhden paalun tilavuus ja kerrotaan paalujen lukumäärällä, esimerkiksi paalun tilavuus C50.30 = 0,46 m3, C80,30 = 0,73 m3, C120,30 = 1,09 m3. on vielä paaluja täällä. №589 on paalutuskohtaisesti vain virhe. arvo 31,5 m3, mutta sen pitäisi olla 0,46x90 = 41,4m3

slavalit, kiitos! Anteeksi en edes tiedä mitä paalut ovat. vain kashmarno.

Toisena päivänä tarkastusviesti katseltiin. siellä huomautus tehtiin. pinoajon määrän tulisi olla pienempi kuin paalujen tilavuus, koska ne eivät ole täysin tukossa. mutta huomautus ei ollut minulle, joten se ei tunkeutunut, vain muistin. siellä oli jotain muuta hakkuuta.

täällä nyt! ja miten pitää leikkuun kasa vinkkejä! kun tapasin jonnekin, mutta nyt kun en löydä sitä

ja täällä se on kappaleille Lisätty (10/26/2010, 11:15) ----------------------------------- ---------- 5-1-10-2 ja älä unohda ladata ja ottaa pois roskat leikkaamisesta can

ja metallinen grillaus kuten nopeudella, ota huomioon

Hankkeen mukaan GOST 8240-97 (teräs S345-3 mukaan GOST 2772-88) mukainen metallikiinnitys valssauskanavista. Olen konkreettinen. Sikäli kuin ymmärsin, ettei vahvistusta ole, putkipilvet, jotka täytetään sitten betonilla

Auta minua tekemään tarjous. 1. Pallosäätiöiden asennus grillauksella - 8 m³ betonia - 0,43 tn ankkuri - 0,05 tkank-0k-metallijohdin 0,02 t - lanka 16 kpl-nastat 1,576tn Kiitos jo etukäteen.

Ja jakaa palkan? Tarjoatko työtä vai haluatko oppia arvioita?

Opettelen. Ole hyvä ja auta! Jos se on vaikeaa, anna anteeksi. En tiedä miten merkitä tämä asema vikaluettelossa

Onko se kasa? Katso TER05-01-100, TER05-01-086 tai TER05-01-011 Putkien halkaisijan, paalun massan ja maatyypin mukaan valitaan sopivin vaihtoehto estimaattoriksi. Lisätty (09.05.2013, 09:53) - ------------------------------------------- Rostverk ottaa TER06: n käyttöön betonirakenteena nauha säätiö. Nastat todennäköisesti ankkurina. Onnea!

Älä yritä tehdä tätä. Hankkeessa määritetään paalutusmenetelmä. Kauas tosiasiasta. laatikon yläpuolella olevaa laattaa kutsutaan myös grillataksi. Kaikki on määritelty projektissa. Ei tarvitse arvata!

Luonnollisesti ehdotan hankkeiden määrittämistä. Vähän tietoa. Ehkä kuopat porataan ja paalut asennetaan valmiisiin kaivoihin? Voiko grillata olla laatta vai vaikea pohja? Työvaiheessa arvioija olisi koulutettava, mutta ei valmiita arvioita foorumin tilauksesta.

Ei ole projektia, on säädös ylimääräistä työtä varten. Kuten minulle kerrottiin, he kehittivät maaperän, asensivat putket ja valmiin metallikehyksen. Ja ennen kuin pyysin apua tänne, istuin eilen ja yritin katsoa itseäni. Mutta minulla ei ole kokemusta. Joten päätin kysyä ammattilaisilta. Jos jotain on väärä, olen pahoillani

Missä putket asetetaan? Mitä paalusäätiö on? Jos teknologiasta ei ole kokemusta, saat tietoa taiteilijoilta.

Aivan sieltä. maanalainen: Poraa kuoppa, laita putki ja laita metalli runko putkeen. Sitten kaadetaan betonia Maapallon yläpuolelle: Ulompi muotti. Vyklydyvali-verkko, joka oli hitsattu metallikehyksen ulkoneville tankoille ja kaatanut betonia.

lylya Bored paaluilla, joiden kotelo.TER5 auttaa sinua.

Sano, että on mahdollista merkitä: 05-01-029-01 Vahvistettu betonipaalujen laite 06-01-001-20 (+ lisäosa työkappaleessa ruudukon valmistukseen). Tai ei sovi?

lylya Poraa kuoppa, laita putki ja laita metalli runko putkeen. Sitten kaadetaan betoni.Buronabivaya kasa.

lylya, niin se on 06-01-001-22 + lisämaksu. Tämä on kuitenkin kuitenkin teippi. Tai 06-01-001-7 + lisämaksu. Tämä, jos osoittautuu nauhalle.

Korvakoru on kyllästynyt kasa, ja Afrikassa sitä kyllästyy ja jopa nauhamyllyssä jopa laattaperustaan, vaikka se on aina tylsä ​​paalu kuristimessa TER 5

Alexx9, olen samaa mieltä siitä. Ja ei väittänyt toista. Poraamiseen on vain paljon tapoja.

Onko ensimmäinen taso (05-01-029-01) oikein? Tai ota 05-01-028-01 Ymmärrän, että olet jo kerrottu maan työstä.

Hinnoittelu buramien paaluilla FER05-01-029-03

lylya, en voi kertoa sinulle oikein tai ei. koska en tiedä, eikä halkaisijaltaan pinoa eikä porausmenetelmää.

Kiitos kaikille niin paljon vastauksistasi. Mitä voisin tehdä ilman sinua?

Lylya, kiitos mitä? Kukaan ei vastannut sinua.

projekti määrittää työstämisen tylsistyneiden paalujen laitteella viestinumerossa 29. Lylya-pohjaiset maaperät eivät ole hiekkalaatikko, jossa kaikki voidaan muovata. Myös projekti määrittää porausmenetelmän ja minkä asennuksen poraukseen. 1.Buronabive-kasa FER05-01-029-03.2 Kanavahyllylaite FER06-01-035-01, vaikkakaan ei ole lautasen tai betonipumppua. Liitän liittovaltion tiede- ja teknologiakeskuksen vastausta tähän kysymykseen.

Reagointikykyyn lisätty (09.05.2013, 11:29) ------------------------------------- -------- Arvioijat sanoivat, että koko putki on laskettava kokonaan. Ja tämä hinta ei sovi! Yleensä minulla on paniikki. Hän työskenteli 6 vuotta kirjanpitäjänä ja ilmeisesti hänen oli jatkettava! Missä menin, en ymmärrä mitään.

Valehdella teidän kollegojeni kanssa. Lylya, minä sanon teille ensimmäisestä sanomasta, että ilman projektia, kaikki, mitä he kirjoittavat teille täällä on kaunopuutarha!

Mistä saan sen. Kukaan ei anna! Laitoksen johtaja sanoi, että on tarpeen merkitä sellainen. Kaikki näkyy vikaluettelosta.

Lylya, No, he eivät voi olla paaluilla ilman hanketta. Tämä on vastuullinen malli. Tämä ei yksinkertaisesti voi olla! Mikä halkaisija valitset? Mikä syvyys? Kakrkas vahvistaen, mitä arkkia kiehuvat? No, tämä ei voi olla! Tämä on oikeudenkäynnin asia!

219mm, syvyys 3mm 16mm

Lylya, kerro nyt, mitä muuta poraat. Tulen selviksi. Mitä poraat?

Tämä on mitä pidin eniten! Onko sinulla estimaattori, ja torjua foorumi koko päivän. Sinun on neuvoteltava arvioijasi kanssa paikan päällä ja helpompi selvittää sinulle selkeämmin.

auger-menetelmän avulla lisätty (09/05/2013, 12:22) ------------------------------------- -------- Luuletko 50-60-vuotiaan mummon tehtaalle, että he haluavat erityisesti jakaa kokemuksiaan tulokkaista

Tarkastajat sanoivat, että koko putki on laskettava. Ja tämä hinta ei sovi! Yleensä minulla on paniikki. Hän työskenteli 6 vuotta kirjanpitäjänä ja ilmeisesti hänen oli jatkettava! Missä menin, en ymmärrä mitään. lylya siitä lähtien, kun lakaisukoneet alkoivat määrittää rakentavia ratkaisuja? ATM-kortti Numero 50 on erittäin kohtuullinen sinulle.

Istun tämän puutteellisen toisen päivän aikana ja yritin, uskokaa minua, pyytämään kaikkia. Ja jos joku selittää, niin varmasti ei otbatilas apua.

SNiP 3.02.01-87 SP 45-13330.2012. Auttamaan sinua.

Kiitos mummolle! Tämä liittyy suoraan minuun, mutta pidän uusien tulokkaiden auttamisen normaaleina sekä työssä että täällä foorumissa. "Knock and open". Etsi lähestymistapa isoisillesi ja opi kuinka tehdä arvioita, sinun on paljon helpompaa.

Anteeksi, jos loukkaantuu! Vaikka mitään loukkaavaa ei ole tarkoitettu.

Kuka on mahdollisuus, katso arviota. Pilarityö alkaa 12 pistettä. Kiitos etukäteen.

Paikka nro 12, 13, 14, 16 ei ole kaarella nro 18, ei ole palkkiota kokoonpanolle ja hitsaukselle, nro 25 on sama. Koef. Rajoitus, jälleenrakennus on perusteltava. Conclusion gamemotya.

lylya, 1. tilassa 34 virhe tilavuudessa. Yksikkö. 10 t. 2. Pos.14 Ehdotan korvata TER05-01-073-01 3. Pos.5 - mitä luuranko on Sat.26 -? Arvioinnissa ei ole lämpöeristystä. 4. Kaapeli ei myöskään ole selvää mistä? Jos teknologiassa, niin se on oikein, jos aita, sitten mukaan TER09 on parempi ottaa se.

Laita turvaverkko. Myös sama. Putket, verkko kiinnitetään niihin ja kaapeli. Lisätty (09.05.2013, 14:23) ------------------------------- -------------- Rajoituksen syy on, ja p.4.7 MDS 81-35: n kerroin on perusteltu sillä, että olemme korjaamassa nykyistä korjaamoa eikä uutta rakennetta. Mitä enemmän todisteita tarvitaan?

lylya skinte def.vendomost Katson vain perustan sinulle.

1. Porausreiät maanpinnassa.220 3 m syvyys putkien upotukseen-16 kpl 2. Putkien upotus dia. 21.9 reikään maahan 3-1,576 m 3: n syvyyteen 3. Vahvikehyslaite putkissa (halkaisija 16 mm) -0,43tn 4. Betonipatsauspohja 1,5 m3 5. Vahvikehyslaite grillimassa -0,22tn 6. Asennus 600mm nastat -16kpl / 34kg 7. Betoni-grilli-laite, joka on tehty betonista-6.5m3 8. Vanerin muottilaite 16mm-8m2

1. Reikien poraaminen maahan diam.220: llä 3m: n syvyydellä putkien upottamiseksi -16kpl FER05-01-029-03 Lisää raudoituksen ja korotusten hinta aihioiden hintoihin kehysten ja ristikoiden kokoamiseen ja hitsaamiseen: paikkatieto, halkaisija: 2. Putkien upotus dia. 21.9 reikien pinnassa syvyyteen 3m-1 576 tn FER05-01-007-01 3. Vahvikotelon laite putkiin (halkaisija 16 mm) -0,43 tn asentoa n: o 1 otetaan huomioon Runkojen ja ristikoiden kokoamiseen ja hitsaukseen tarkoitettujen aihioiden hinnasta : paikkatieto, halkaisija: 4. Betonipäällysteen päällystäminen - 1,5m3 FER06-01-001-16 poista lujitus, vaihda halkaisija D- ja + -merkitysten kustan- nusten kanssa aihioiden hintoihin runkojen ja ristikoiden kokoamiseen ja hitsaamiseen: tilava, halkaisijaltaan 5. Laite vahvistuskaura grilliin -0,22tn paikanumerossa 4 6.Säästä nastat 600mm-16pcs / 34kg FER06-01-015 valitse osasta mikä on sopivaa. 7. Kiinnitä betonista 6,5 ​​m3 FER06-01-035-01 irti luukku, vaihda halkaisija D- ja + -merkitysten vahvistamisen kustannuksella aihioiden hintoihin runkojen ja ristikoiden kokoamiseen ja hitsaamiseen: tilallinen, halkaisija: 8. Muottiyksikkö on valmistettu vanerista 16mm-8m2 on hinnoiteltu. Pohjaan ei ole sivuttaista vedenpitävyyttä, murskattua kivenvalmistusta

lylya Älä unohda vahvistusnumeroa kerrottuna 4%: lla (jätteistä)

Jätteet, jotka sisältyvät kehysten valmistukseen. Sinun ei tarvitse lisätä mitään.

Pankkiautomaatit Justify. Tällä lähestymistavalla, kun merkitset monoliittisen tai kehysrakennuksen, sinun on istuttava pitkään ilman palkkaa. Onnea sinulle.

Alexx9; Sallikaa minun olla eri mieltä kanssasi. Olet kasattu jotain paljon! Nämä hinnat eivät ole lainkaan sopivia. Mitä paaluja ovat kuoret, joiden läpimitta on enintään 2 m? Mikä on paalun kuljettaja? Putki asetettiin yksinkertaisesti porattuun kaivoon.

Laita se jollekin - sormella tai taikasauvalla - Poraa kasa, jossa on koteloputki ja ilman sitä - oletko kuullut tällaisista paaluista?

Alexx9, minä vain ilmoitin, että mutta missä olet ottamassa 4%, perustele?

4% jätteistä luurangojen valmistuksessa, luurangojen tuotannossa ja kokoonpanossa, aiotko vain asentaa varren sauvan paaluun tai luurankoon, kuka tekee luuranon vapaana?

putki d-219mm x 3m painaa 79kg. Elementti käsin laittaa kaivoon.

Sinun on ajettava putki maahan tai kamomilla? ATM tutki SNiP: n ja ENiR: n ja kaikki sijoittuu paikalleen.

Ja mistä näit, etten sulje pois lisämaksua, joka ei tee kehyksiä? Tietenkin se pätee.

No, se on hölynpölyä.

Ja miksi poraisit hyvin? Tällainen vaikutelma, Alexey, että kuulet vain itsesi. He ovat vioittaneet teknologiaa ja yrittävät todistaa olevansa oikeassa. On konkreettisesti tehty yksinkertainen työ, joka on todella nähdä. Luulen, ettet törmäsin teräsputkipilareita. Ja tässä Siperiassa tämä on vakiomuotoinen ratkaisu, ja minulla on paljon arvioita suunnittelupisteistä tällaisilla hinnoilla.

ATM: llä paaluista, voin antaa sinulle informatiivisen luennon, mutta tähän sinulla on SNiP 3.02.01-87 sinulle. SP 45-13330-2012.ENiR 12. RDS 82-202-96 ja sen lisäys. Tutki työtyypin laajuus FER05-01-029-03

Opin. Siksi kirjoitan teille, että olet tehnyt paljon. Epäilen voimakkaasti, että tämä tekniikka tehtiin. Kysymyksen kirjoittaja kirjoitti selvästi, miten työ suoritettiin. Ja ei ole tarpeen oppia alkeellisia asioita, jotta he voivat esitellä tietonsa SNiPs ja ENiRs.

Hyvä pankki, kyllä, kaikki ei ole sinua varten, minä olen voimaton täällä, istut kädessäsi ja ilman palkkaa, etkä voi tehdä sitä alkeellisiksi, toivotan teille menestystä.

Mikä on turvaverkko? Jos työaikana se johtuu yleiskustannuksista, sitä ei tarvitse sisällyttää arvioon.

Kyllä, korjauksen aikaan. Putket asetetaan, kaapeli hitsataan niihin ja verkko venytetään. Korkealla työskentely toteutettiin, niin ihmiset vakuuttaa.

Auta minua löytämään tarjous. arvio paalusäätiölle otti: laatta, joka leikkaa betonia raudoituskotelosta ja nyt sinun täytyy hitsata säätöraudoitus paalin työvahvistukseen. kuinka nopeasti se voidaan tehdä.

Himerka, en mitä.

kattava vastaus. paalut ajetaan 8,5 m: iin, ts. 0,5 m pysyy pinnalla, 4 tai 5 paalua tulee holkkiin, samoin yksittäisiä pylväitä, vahvistus on koverattu pois muilta paaluista ja vahvistus on jäljellä, vahvistus on kiinnitetty tai hitsattu vahvikkeeseen, jotta luodaan porrastettu pohja. Mikä on sitomisen / hitsauksen hinta? miten laskea se?

Aihiotarvikkeiden korotukset luurankojen ja ristikkojen kokoonpanossa ja hitsauksessa tasaisella halkaisijalla

Jälleen kerran. EI! Tämä on yleinen kehyksen tai vahvistuksen asennus. Rungon kaikki valmistus.

TER 06 Kaikki tietävät, että resursseja vahvuutena muutetaan mallin hinnalla plus kustannuksia sovelletaan hintaan (korotukset aihioiden hintoihin kokoonpano- ja hitsauskorkeuksien ja tasomaisten halkaisijoiden verkkojen osalta). Vahvikoteloa ei ole koottu eikä hitsata.

jos hanke tarjoaa lisävolyymin lujitettavuutta varten teroituksen vahvistamiselle ja paalujen vahvistamiselle, säätäkää sitten säätörakenteen lujituksen kulutusta projektille ottaen huomioon lisävahvistus ja lisämaksut tai korot, katso esim. FER07-01-044-01 Teräksen kiinnittimien asennus elementit (osana asennusta ja hitsausta, resursseissa - varusteet)

Buk @ puhuu TER 06. Millä puolella TER 07?

Alexx9, oletko koskaan asettanut FERM10: n kaapelille asennettavien vetosilmukoiden asennusta asennusnopeudella (FERM08), jonka liitäntäkoteloiden asennusta ei oteta huomioon? Kyllä, kokoelmissa aina kaikki otetaan huomioon, tietenkin, mutta teoriassa: paalujen vahvistaminen on yksi työ, perusrakenteiden tekeminen ja asentaminen (grillage) on toinen työ, ja paalujen vahvistaminen ja grillaus on kolmas työ, varsinkin jos Hanke mahdollistaa näiden töiden venttiilien lisäkulutuksen.

Buk @ Mikä on kysymyksen ydin, muotoile selkeästi ja selkeästi.

joten älä kyseenalaista sitä. (vaikka lauseen lopussa on "?") vastauksena edelliseen viestiisi

Litteiden ja avaruudellisten luurankojen ja verkkojen kokoamiseen ja käsittelemiseen liittyvät palkkiot on otettu huomioon arviointidokumentaatiossa, jossa käytetään salakirjoituksia 204-0032: sta 204- 0057: een valtion arvioiduista standardeista "Rakennusmateriaalien, tuotteiden ja rakenteiden liittovaltion arvioidut hinnat", jotka on hyväksytty alueellisten Venäjän federaation kehitystä 28.07.2009 no. 308, olisi käytettävä, kun kuumavalssatun teräsbetoniteräksen arviointidokumentaatio on 204-0001-204-0031, 204-0101-204-0135.

kunnes se tulee perustuksiin. joten voisi olla mahdollista käyttää yleisen tarkoituksen mukaisten, vahvistettujen betonirakenteiden pylväät tai jotain tällaista laitetta. ja lisämaksut laitteen vahvistuskoteloille, joista sanot. mutta pyynnöstä on tarpeen laskea vahvistuskorjauksen hetki ja tämä on kaikki. joten 07-01-044-01 vaikuttaa sopivaksi. kiitos kuinka nyt en voi laskea äänenvoimakkuutta. Lisätty (10.30.2013, 16:59) -------------------------------- ------------- oh no vanteita, hitsausta

Himerka päättää projektista.

Kerro minulle, kuinka asennat kotelon metalliputken oikein. TÄMÄN TAPAUKSESSA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT SÄÄNNÖT, JOTKA EIVÄT EIVÄT EIVÄT EIVÄT KÄYTTÄÄ. Tässä työn laajuus ei ole sopiva, jos olen jo käyttänyt TER05-01-029-05 Teräsbetoniporauslaitteita, joissa on porauskaivoja pyörivällä (auger) menetelmällä maaperässä: 3 ryhmää, joiden halkaisija on 600 mm, pinoiden pituus jopa 12 m, mikä tarkoittaa, että olen jo porattu hyvin ja minun tarvitsee vain kytkeä kotelo ja normaali TER05-01-007-01 Vahvistettu betonikuorenpallot, joissa on tärinänvaimennin: korkeintaan 12 m, kun maaperä poistetaan pölkkykuopasta, jonka halkaisija on enintään 2 m karkeiksi maaperäksi kirjoitettujen teosten kokoonpanossa). Joten kysymys on siitä, miten ja minkä avulla normi ottaa huomioon metallikuoren asennuksen.

MasyaSvet, TER05-01-075-03 putki nopeudella, osana työtä.

"750 mm: n halkaisijaltaan poraamattomien paalujen" laite ei sovi hyvin, jos hanke y Katso normit 04-02-001. 012. Sieltä löydät kaiken mitä tarvitset.

Olet oikeassa. Olen normaalille TER05-01-029-05 - Teräsbetonista porattu paalujen järjestely porauskaivoilla kiertämällä (auger) menetelmällä maaperässä: 3 ryhmää, joiden läpimitta on 600 mm, pinoiden pituus 12 m asti otan TER04-02-010. MUTTA, tässä taas tulee paljon kysymyksiä: 1. TER04-02-010: ssa sinun on valittava menetelmä putkien liittämiseksi, kytkentä tai hitsaus. Ja mitä jos minulla ei ole yhtä eikä toista, koska syvyys on pieni. 2. Luettelon teosten TER04-02-010-01 lukeminen, näet seuraavan lauseen: Kaivon kehittäminen kotelorungon alla. Mitä tämä tarkoittaa ja onko tämä työ otettu huomioon TER05-01-029: ssa. Lisätty (15.12.2014, 13:25) ------------------------ --------------------- Kyllä, ja nyt ihmettelen, voidaanko TER05-01-092-01 käyttää suhteessa koteloputkistoihin vähentämällä teräsbetoniputkia ja lisäämällä teräsputkia. Teoksen koostumus on melkein sopiva. Rehellisesti, tein juuri niin ja annoin sen testiin. Istun täällä ja odotan tuloksia, mutta sydämeni mielestä se ei toimi. Lisätty (15.1.2014 13:35) ---------------------------------------- ----- Ja enemmän. Tässä käy ilmi (poranporauksen esimerkissä) TER05-01-029 + TER04-02-010 - tämä on kyllästynyt kasa, jossa on kotelo, uppoaminen pinoon, ja jos tarvitsen sen purkamisen, minun täytyy myös lisätä uuttoputki. Jos on, miten se tehdään keräimessä nro 4, on putkien TER04-02-005 poisto, mutta pyörö- ja lyöntijohtoporaukseen.

Ota kytkin käyttöön. Hinnat ovat keskimäärin. Ja mikä on syvyydesi? TER05-01-029 tässä työssä ei oteta huomioon. Valmistelu on kaivonreiän valmistaminen, ts. valmisteluvaiheen aikana, erityisesti putkien hyvin kiinnitettäessä, poistetaan aiemmin merkityt supistukset, reunat, kaarteet ja niin edelleen. Se on mahdotonta. TER05-01-092-01 on perustuksen vahvistaminen, eikä kaivojen kiinnittämistä koteloon. Sinulla on jo porattu reikä, ja 092-01 on työntö maahan. Kyllä, ei ole lainauksia purkamisen aikana. Käytän sukellusnopeutta 04-02-010-1 K = 0,7 ilman materiaalien hintaa. Tietenkään ei täysin oikein, mutta pyöröporauksen hinta ei ole ollenkaan oikea. koska syvyys kuopasi ei ole suuri, yritä laskea toisen vaihtoehdon ja tarjota tarkastajille tai asiakkaalle, soveltaa normit 05-01-012 upottamista ja 05-01-013 louhintaan.

Hyvää päivää kaikille! Tehdään arviota pino-grilli-säätiölle. Kerro minulle, mitkä ovat maanrakennuksen hinnat tässä tapauksessa? Sovellin TER01-01-013-14 (maaperän kehittäminen lastaamalla kaivinkoneisiin kaivukoneisiin, joiden kapasiteetti on 0,5 (0,5-0,63) m3, maaperän ryhmä 2), TER01-02-068-01 ( Veden ulosvirtaus), TER01-01-033-02 (täyttö), TER01-01-036-01 (Layout), TER01-02-005-01 (Kaivannon pohjan tiivistyminen ennen betonin kaatamista).

suolavedessä?

Ei, ei suolla, mutta alamäessä

Hyvä päivä! Minun hinnoitteluni on 05-01-029-05, poraustyökalujen kulutus ei sovi hinnoitteluun (minulla on syvyys 7 m.) Mikä arvio ruuvipyörästä otetaan oikein arvioon.

riippuen siitä, mitä kairaa käytät. ja kustannukset etsivät teknisiä osia kokoelmaan

Kerro minulle: paalut ovat jo valmiina. On välttämätöntä poistaa yläkerros ("vapauttaa" vahvistus ja sitoa se toisella vahvikkeella. Kuinka laskea tämä will of the sheuf) Kiitos jo etukäteen.

Poraustyyppien laite arvioi

Moderaattori: Melky

SVAI hinnat

Malyshkina Wed Apr 01, 2009 5:16

Mainoksesi

Galina Aleksandrovna Wed Apr 01, 2009 7:22

Malyshkina Wed Apr 01, 2009 7:36

Galina Aleksandrovna Wed Apr 01, 2009 8:14

Re: Hinnoittelu SVAI: lle

*** ___ Sun 26.07.2009 18:13

Re: Hinnoittelu SVAI: lle

Galina Aleksandrovna Wed Jul 29, 2009 11:21

Porausreikien kerroin ja sähkötyöt

Estimaattien kehittämisessä, joka sisältää fraktiikan 8 "sähkötyön" keruusta 2 ja 3 olevista teoksista, sovelletaan kertoimia näiden osien 0,8 asemasta suoriin kustannuksiin.
Kehitettäessä arviointitodistusta, joka sisältää FIL 05-01-075-01, 05-01-080-07 "Piling Works" -malliston lainaukset, näiden kantojen kerroin on 0,4 suoraan kustannuksiin.

Nämä kertoimet, kuten aluekehitysministeriön kirjeessä nro 30424-KK / 08 "Rakennustöiden ja asennustöiden arvioitujen kustannusten indeksien käytöstä" mainitaan, on otettava huomioon huomattava ero työvaiheiden muutosten dynamiikassa porotettujen paalujen ja sähköasennustöiden asennukseen verrattuna rakentamisen ja asennustöiden kustannusten muutosten keskimääräinen dynamiikka ".

Hieman myöhemmin, 26 päivänä marraskuuta 2010 päivätyn aluekehitysministeriön nro 39988-kk / 08 kirje "Korjauskertoimien soveltamisesta kyllästyneiden paalujen ja sähköasennustöiden asennukseen", jossa selvennetään, että näitä tekijöitä voidaan soveltaa vain FER-2001: n neljännesvuosittaisten indeksien yhteydessä. 2009, jota Venäjän federaation aluekehitysministeriö suositteli.

Käytännössä yksilöiden ja yritysten välillä tehdyssä laskelmassa tätä kerrointa käytetään harvoin, ja sattuu silloin, kun rakennustöissä tai rekonstruoinnissa käytetään talousarviota, mutta suunnittelua ja arviointia koskevat asiakirjat eivät edellytä valtion kulkua. asiantuntemusta, tämä kerroin on unohdettu.
Esineiden arviointidokumentaatiossa, jonka rakentaminen rahoitetaan talousarvioon osallistumisella, joka on valtion asiantuntijatutkinnassa, ilmoitetaan tällainen virhe. Tämän vuoksi on tärkeätä kiinnittää huomiota erityisesti tämän kertoimen käyttämiseen tarjouskilpailun, huutokaupan ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen yhteydessä, koska se vaikuttaa merkittävästi lopullisiin arvioituihin kustannuksiin.

Talojen suunnittelu ja rakentaminen

Näytearviot säätiön asennusta varten. Arvioitu tylsät pillerit

Epäilemättä säätiön kustannukset - on yksi tärkeimmistä kohdista päätettäessä säätiön valinnasta. Sanomalla kuitenkin, että tarkka hinta tuntematta rakennuspaikan yksityiskohtaisia ​​ehtoja on mahdotonta. Ainoa asia, joka voidaan sanoa ehdottomasti varmasti, on kasaalapsen hinta 15-25% alhaisempi kuin mikään muu perusta.

Kuva 1 Säätöasennus paaluilla

Varmista tämä tarkastelemalla paalusäätiöiden hintoja ja laskennan tekemistä - LASKEMINEN JA HINNAT

Varoitus! Voit myös nähdä kustannusten kustannukset paalun.

Palkkaneiden paalujen säätiön kustannukset

Vahvistettu betonipaalujen säätiön kustannukset

Vahvistetut betonipilvet ovat sauva, jonka neliön poikkileikkaus ja toisella puolella on terävä pää. Tuotteet uppoutuvat maahan järkytysti. Säätiön asennuksen kustannukset käytettyjen paaluilla ovat vähäiset. Tämä edellyttää kuitenkin erikoislaitteiden käyttöä ja työ yleensä on melko monimutkaista. Vahvistetut betonipilvet ovat alhaisin hinta, joka ei ylitä 1000 ruplaa, riippuen toimittajalta. Säätiön rakentamisen kustannukset vaikuttavat:

Vähimmäiskustannukset saavutetaan irtotavarana, koska kausittaiset tilaukset toimitetaan suurille tilauksille.

Kuva 5 Pallosäätiö vahvistetuista betonipaloista, joissa on grillata

Yrityksemme tarjoaa perustekniikoita teräsbetonipaloille edullisin ehdoin. Tuotteiden maahantuonti maahan maksaa 300 ruplaa. per metri Arvo on paalun hinta, joka määräytyy pituuden ja paksuuden perusteella. Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa maa- ja kasa tutkimustarve sekä koneiden siirtäminen. Vähimmäishinnalla on perusta Moskovan Ring Roadin lähellä sijaitseville matalille rakennuksille. Työn tyypit ja niiden kustannukset löytyvät sivulta: Pilarin hinnat.

Pinoalustojen laitteessa arvio käsittää seuraavat työtyypit

 • Valmistelutyöt (majoitus- ja rakennustyöt, laitteiden ja materiaalien toimitus)
 • Nollapyörityöt (merkinnät, paikan suunnittelu, raudoituksen asennus, maanpäälliset rakennustyöt teipille tai pohjalevyille, perusteet, betonin upotus)
 • Muut sivuston erityispiirteiden aiheuttamat teokset

Pientareiden, maan talojen ja mökkien rakennusmaksut ovat pääsääntöisesti muutamia satoja tuhansia - 1,5 miljoonaa ruplaa.

Tee töitä pylväsrakenteen rakentamisessa

Asiantuntijamme ovat erittäin päteviä insinöörejä ja teknikoita, jotka pystyvät toteuttamaan arkkitehon nopeasti tai laadullisesti.

Pidämme tiukasti kaikkia rakennusmääräyksiä ja sääntöjä työn aikana. Laitteemme ansiosta voit työskennellä tehokkaasti myös pienillä alueilla, joilla on rajoitetusti liikkumavaraa.

Tarjoamme sinulle rakentaa perusteellisesti ja pitkään. Polttopuut perustuvat palvelemaan useampaa sukupolvea perheellesi!

Porotettujen paalujen asentaminen, kuten minkä tahansa muun rakennustyön osa, edellyttää kustannusarvioiden dokumentoinnin kehittämistä. Poraamattomien paalujen laitteiden arvio on kehitetty ottaen huomioon suoritettu työ. Niinpä tällaisen arvion tekemiseksi sinun on tiedettävä, miten työ paalujen kanssa. Prosessissa on useita tapoja, joiden valinta riippuu kohteen geologisista ja hydrogeologisista olosuhteista, paalujen koosta. Prosessin tärkein edellytys on kuoppien seinämien kiinnittäminen. Tältä pohjalta tärkeimmät keinot tylsistyneiden paalujen asettamiseen ovat seuraavat:

Kaivojen seinien kiinnittäminen ilman erityisiä tapahtumia;

Käytä lietettä tai vettä liiallisella paineella;

Käytettäessä koteloputkia metallista varastosta tai irrotettavasta;

Käytä teräsbetonirenkaita tai -kuoria kuoren seiniin.

Poraustyyppien estimaatti voidaan tehdä ottamalla huomioon niiden laite kuivalla menetelmällä. Tämä menetelmä käsittää kaivon seinämien betonoitumisen liittämällä maapartikkeleita. Kuiva menetelmä paikoilleen sijoittamiseksi soveltuu kuiville ja vakaille maaperäille, kun taas paalujen pituus on 30 metriä ja niiden halkaisija vaihtelee välillä 0,4 - 1,2 m. Kuivassa maaperässä käytetty ns. Strutsipaketin valmistusprosessi ei ole hyödyllinen. koska suurin osa työstä on käsityövoimaa.

Tänä päivänä porattujen paalujen asentaminen tapahtuu monimutkaisten koneiden avulla. Poraamattujen paalujen kustannukset sisältävät erikoislaitteiden, nimittäin CO-2, CO-1200, SBU-2, BUK-600 ja muut, jotka on varustettu ruuveilla tai porauskauhalla. Teknologian valinta riippuu kuopan halkaisijasta ja syvyydestä, maaperätyypistä. Porakone asennetaan ennen porausta, jos paalut sijaitsevat holkkeilla. Kuopapäässä asenna metalliputki, mikäli mahdollista, romahdusalueella.

Porauskaivoja esiintyy maaperän jaksottaisella nousemisella pinnalle tai kaatopaikalle tai kuljetukseen, joka lasketaan myös laskostuneiden paalujen arvioinnissa. Kun kaivon poraus on suoritettu, ne tarkastavat sen määrittämällä suunnitteluparametrien noudattamisen hyppyjohdolla tai televisiokameralla. Kaivon laajenemisen syvyys ja halkaisija mitattiin tarvittaessa myös erityislaitteilla. Sitten vahvistusharja asennetaan kaivoon ja betonointi suoritetaan.

Porojen paalujen asennusta varten ne käyttävät poranterät, puusepäntyöt, raudoitustyöntekijät ja konkreettiset työntekijät, joiden kustannukset heijastuvat tylsistyneiden paalujen arvioon.

Esimerkkejä ennusteista kyllästyneistä paaluista on nähtävillä verkkosivuillamme. Kuitenkin jokin kaivojen poraukseen osallistuva organisaatio on arvioinut henkilöstöään, joka harjoittaa ammattimaisesti arvioiden kehittämistä.

Ennen säätiön rakentamisen aloittamista kannattaa aina harkita säätiön kustannusten vivahteita. Usein tapahtuu, että säätiön rakentaminen kestää noin 40% sen arvosta.
Säätiön kustannusten vivahteisiin vaikuttavat indikaattorit kuten:

 • asennusmenetelmä (esimerkiksi jos vuokratyöntekijät rakentavat teippiä säätiölle, heidän palvelunsa on maksettava ja keskimääräiset hinnat näissä töissä vaihtelevat 2 250 ruplasta metriä kohden);
 • rakennuksen mitat;
 • tukee (mukaan lukien viereisten tuotteiden välinen etäisyys).

Pohdimme säätiön kustannuksia: esimerkkejä todellisista hinnoista

Käytännönläheinen lähestymistapa säätiön arvon tutkimiseen edellyttää tiettyjä numeroita. Annamme heille esimerkin pienestä 6x6-rakenteesta, jonka rakentamisessa olemme turvautuneet ammattilaisten palveluihin:

 • tällaisen alueen paalusäätiö maksaa 35 000 ruplaa ja enemmän;
 • pohja, jossa on grillata, maksaa 105 000 ruplaa tai enemmän.

Laskentaperiaatteen ymmärtämiseksi ilmoitamme tiettyjen materiaalien keskihinnat:

 • sementin hinta on 190 ruplaa 25 kg: n pakkaukselta;
 • PGS - 300 ruplasta kuutiometriä kohden;
 • tiili 14 ruplaa kohden.

Hintojen siirto SNB: ltä arvioihin

Ohjelman perusversio "1C: Arvio. Base estimation "avulla voit helposti työskennellä hintojen kanssa. Ohjelma on automatisoitu "hinnoitteluhinnoittelu", joten sen avulla voit tarkastella samanaikaisesti sääntelykokoelmia, budjettiasiakirjoja ja siirtohintoja kansalliselta turvallisuuspalvelulta arvioihin. Vedä ja pudota toiminto on erittäin kätevä. Kun lisäät hintoja hinnoittelun valinta -osiosta, ohjelma kysyy tilastotietoja ja mahdollisia muutoksia arvioidun kokonaiskustannuksen myöhemmästä laskemisesta.

Mikä on grillage

Rostverk on vaakasuoraan sijoitettu paalusäätiö, joka havainnoi ja siirtää kuorman rakennuksen seinistä myös perustapinoihin. Grillityön toiminnallinen tarkoitus on tasoittaa tasaisesti kaikki ponnistelujen jakautumat yhdistämällä yksittäiset säätöpilot täydelliseen rakenteeseen.

Onko mahdollista kotipaikan kustannusten oikea laskeminen?

Laske kustannukset tulevien kustannusten rakentaminen säätiö talon on melko yksinkertainen. Laskelmat tästä kustannuksesta alkavat kuutioiden laskelmien jälkeen ja raudoituksen määrä on tullut tunnetuksi.
Työkustannukset ja laatoille tehtävien töiden kustannukset olisi lisättävä peruskustannuksiin, myös maa- ja koneet olisi otettava huomioon.
Keskeneräisen avaimet käteen -rakennuksen kustannukset alkavat keskimäärin 15 000 neliömetriä kohden. Jos työ tehdään kuitenkin itsenäisesti, monet palvelut voidaan tallentaa.

Pallosäätiöiden rakentamisen vaiheet, paaluperustojen rakentamismenetelmät


Työ alkaa paalujen maaperään upottamalla. Niiden haluttu halkaisija, niiden vaadittu lukumäärä ja esiintymisrivi määritetään etukäteen maaperän kantavuuden ja talon tulevan painon laskelmien perusteella.

Seuraava vaihe sitoo paalut toisiinsa vahvistetulla betoniteräksellä. Määräävä tekijä on taas maaperä. Riippuen sen ominaisuuksista, grilli voidaan joko kasvattaa maapallon pinnan yläpuolella tai upottaa siihen eri syvyyksissä (maksimi voi olla enintään 500 mm syvyyteen).

Kuormitusrakenteen laskeminen, paalujen määrän laskeminen

Vaaditun paalumäärän laskeminen tapahtuu kahdessa vaiheessa:

 • Ensin lasketaan kokonaiskuorma (ts. Rakennuksen paino). Tämä parametri puolestaan ​​merkitsee tietojen laskemista, kuten hyötykuorman, lumikuorman.
 • Sitten lasketaan maaperän kuormitusominaisuus paalujen pisteissä. Saadun tiedon jälkeen lasketaan kuorman kantavuusominaisuudet.

Paalujen pohja ei vaadi suuria raha- ja aikakustannuksia. Jos lasket oikein talon kannan perustan, sinun ei tarvitse ottaa asiantuntijoita tähän prosessiin ja maksaa työstään.

Se tuotetaan yhteisyrityksen ja SNiP: n standardien mukaisesti ja se koostuu useista kohtuullisista vaiheista:

 • Ensinnäkin tehdään teknisiä tutkimuksia maaperän kantokyvyn, sen koostumuksen ja ominaisuuksien määrittämiseksi. Laskenta perustuu näihin parametreihin. Mitä tarkempia ne ovat, sitä oikeammin seuraa rakentamisen estimaatti;
 • Lisäksi yleiskuvaus säätiön kuormista - staattinen ja dynaaminen;
 • Seuraava vaihe käsittää hankkeen suunnittelun - rakennuksen pohjan suunnittelun "luonnos" -version
 • projekti optimoidaan ja tarkistetaan;
 • luotujen laskelmien perusteella piirustukset tehdään rakentamista varten.

Maan koostumuksen määrittämiseksi on tarpeen porata 2-3 kaivoa, joiden syvyys on 12 m, mikä on yhden suurimmista paalusegmenttien pituus. Maaperänäytteet uutetaan ja testataan laboratoriossa niiden ominaisuuksien määrittämiseksi. Jos haluat säästää rahaa, voit selventää näitä tietoja naapureiltasi ja luottaa niiden totuudenmukaisuuteen.

Peruskuorman laskenta

Kuormituksen laskentahetkellä otetaan huomioon myös pystysuuntainen voima - rakenteen massa, hyödyntämistekijä ja myös horisontaalinen tuuli, lumisade, joka vaikuttaa grillauksen tukikelpoisuuteen ja vakauteen.

Rakenteen paino lasketaan rakennusaineiden tilavuudesta ja massasta. Käyttökuorma on yhtä suuri kuin rakennusalueen tuote ja huonekalujen, kodinkoneiden ja siellä asuvien ihmisten keskimääräinen massa. Kuorman suuruus, jonka lähde on tuuli, lasketaan kaavalla:

S - kellarialue, m2;

H - rakennuksen julkisivun korkeus, m.

Lumikuormitus on yhtä suuri kuin katon alueen tuote ja lumipehmusteiden keskimääräinen massasuhde - 180 kg / m2 lauhkean ilmaston vuoksi. Lopussa määritetään kuormituksen kokonaismäärä pohjassa - kaikkien kuormitustyyppien arvot summataan yhteen.

Testausvaihe

Testausvaiheesta tulee pohja rakentuu simulointiohjelmilla, jotka tarkistavat rakennuksen yhteensopivuuden maaperän ja perustan tyypin kanssa. Ohjelmat löytyvät Internetistä. Tämän seurauksena meillä on räätälöity projekti tiettyihin parametreihin. Seuraavaksi staattinen koe paalujen tukikapasiteetista.

Kun piirustukset on tehty, lasketaan tukien mitat ja niiden lukumäärä, peruskorkeus. Kirjattujen tietojen perusteella laaditaan kustannusarvio.

Kuinka laskea paalujen koko ja lukumäärä?

Jotta saat korkealaatuisen porausruuvin pohjan talon alle, sinun on tiedettävä, miten lasketaan paalusäätiö oikein. Pallojen määrää laskettaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

 • maaperän tyyppi ja koostumus pohjan alla;
 • kuinka monta ruuvitukea suunnitellaan;
 • kuinka syvälle paalut asetetaan;
 • jossa asennetaan tuki.

parametrit

Muista ottaa huomioon paalujen erityisten parametrien läsnäolo laskettaessa tarvittavaa materiaalin määrää:

 • mikä on paalun halkaisija;
 • mikä on niiden pituus;
 • Mikä niiden kantavuus on?

Ensimmäinen arvo vaikuttaa rakenteen kykyyn kuljettaa raskaita kuormia ja loput - sen jakautumisesta maassa. Pituuksia pitkin kannattaa tehdä niin, että niillä on riittävästi tukea taustalla olevalle maaperälle ilman vaaraa. Laakerikapasiteetin käyttö on samanlainen kuin edellinen parametri. Pienin halkaisija on 300 mm.

Taustalla olevien kivien luonne riippuu laskelman yksinkertaisuudesta. Sileän maaperän avulla voit tehdä laskelmia nopeasti, ja alue, jolla on monimutkaisia ​​maastoja, vaatii paljon aikaa. Lisäksi se koskee materiaalia, jota käytetään tukien valmistukseen.

Laskentakaava

Pallojen lukumäärää lasketaan kaavalla:

n = N / (F / x k - S * h * z cf), missä

 • F on kantokyvyn arvo;
 • x k - luotettavuuskerroin;
 • S on grillattava alue, joka perustuu yhteen tukeen;
 • h - korkeus;
 • z cf - grillauksen ja maaperän keskimääräinen massa.
 • Laakerikapasiteetti on taulukon arvo, ja se määräytyy SNiP: n normien mukaan paalujen tyypistä riippuen. Jäljelle jäävät arvot, lukuun ottamatta luotettavuuskerrointa (se on 1,1 - 1,2), lasketaan laskentaprosessissa.

  Laskennan grillata

  Kun pohja asetetaan talon alle, grillage pysyy yhtenä merkittävimmistä osistaan. Grillityön tarkoitus on siirtää kuormituksen pinoilla pohjasta pintaosiksi.

  Grillage minimikorkeus on määritelty 0,35 m, leveys - 0,45 m Mitat paalut ja alla vaiheet pitäisi olla useita 300 mm.. Laatan, sarakkeen, askellusosan korkeus on 150 mm, mutta voi olla hieman pienempi. Rostverk voi olla eri muotoisia riippuen säätörakenteesta ja laakerikomponenttien lukumäärästä. Korkeutta suositellaan siten, että paaluun siirretty voima ei löysää niitä.

  Laskelmien ominaisuuksista erotetaan:

  Laske kustannukset

  Rakennusobjektin arvon määrittämiseksi on arvioinnin perusteella tarpeen tehdä arvion. Hänen koulutuksensa voi tehdä itsenäisesti, jos sinulla on tarvittavat taidot. Poissa ollessasi voit ottaa yhteyttä ammattilaisiin tai käyttää tietokoneohjelmia rakennuskustannusten arvioimiseen.

  Yksinkertaistettu kustannusarvio sisältää omistukseen tietyt tiedot:

  • Suunniteltujen rakennustoimien luettelo ja määrä, mukaan luettuna vahvistaminen, betonivuoto, muottien pystytys.
  • Aika- ja työvoimakustannukset kussakin työvaiheessa.
  • Mekaanisten laitteiden käyttökustannukset.
  • Yleiskustannukset, mukaan lukien työntekijöiden, materiaalien ja laitteiden toimitus.
  • Rakennusmateriaalien kustannukset.

  Hankkeen ja materiaalien toteutuksen arvioitu hinta saadaan laskemalla yhteen kaikki kustannusluokat. Laskenta voidaan suorittaa manuaalisesti tai verkkolaskimen avulla porausruuvin laskemiseksi.

  Laskimen avulla lasketaan helposti pohjan mittoja, grillausmäärät ja paalujen määrä, tarvittavien materiaalien määrä. Kaikki laskelmat suoritetaan GOST: n ja SNIPa: n vaatimusten ja standardien mukaisesti tällaisten rakenteiden osalta. Sinun tarvitsee syöttää vain tarvittavat numeeriset arvot tarvittavien parametrien laskemiseksi.