Mahdollisuus liittyä grillageeseen paaluilla

Pallosäätiöiden suunnitteluohjeet (s. 15)

d) pohjassa on kaltevia tai yhdistettyjä pystysuoria paaluja;

d) paalut työskentelevät kuormien vetämisessä.

8.5. Kova pari teräsbetonista paalut monoliittisen teräsbetoni lauttaa perusta olisi varustettu sisällyttämällä pään kasaan grillage syvyyteen pituutta vastaava ankkurointi tangon, joko sisällyttämällä lautalle anturaraudoit- kysymyksiä pituudesta niiden ankkurin vaatimusten mukaisesti luvun leikata suunnitteluun betonin ja teräsbetonin rakenteita. Jälkimmäisessä tapauksessa ennalta stressattujen paalujen päähän on järjestettävä rajoittamaton vahvike häkki, jota käytetään ankkurinauhana.

Huom. Ankkurointi paalun korkkiin, joka työskentelee kuormien vetämisessä (luku 8.4 "d"), tulee olla varustettu paalun vahvistuksen upottamiseksi paalukorkkiin määrällä, joka määritetään laskemalla se vetämällä.

Kappaleisiin 8.2 - 8.5. Normaalien puristuskuormien siirron tapahtuessa, jotka eivät ulotu paalun osan ytimen ulkopuolelle, paalun konjugaatiosolmun muoto grillauslaitteella toteutetaan kuvion 1 mukaisesti. 30 - 38, jollei h3? d. Jos kuormitusta siirretään sen ydinosan rajoista kaatamaan, tämä rakenne voi olla samanlainen (paitsi kuviossa 30a, 33b, 34a ja 38b esitetyt rakenteet) edellyttäen, että h3. samoin kuin paalun pääosan tiivisteiden koko ja sen vahvistamisen päästöt määritetään laskemalla. Jotta varmistettaisiin momenttikuormien siirtäminen risteyksestä esipainetuilla paaluilla, jälkimmäisessä tulisi olla lisävahvikehäkkejä (kuva 35).

Kuva 30. Esimerkki rakentavasta ratkaisusta teräsbetonipilojen kytkemiseen, jotka toimivat tavanomaisille puristusvoimille, jotka eivät ulotu pino-osan sydänpuolelle, monoliittisilla (hihnapyörillä ja hihnoilla), kun ne pilkkoutuvat mallimerkkiin

1 - monoliittinen teräsbetonituotanto; 2 - betonin valmistus

Kuva 31. Esimerkki rakentavasta ratkaisusta paalutuspylväät, joissa on lujitustangot ilman esijännitystä, normaalilla vetovoimalla työskentelyllä, monoliittisella, vahvistetulla betoniteräksellä (paalun ja raudoituksen tiiviste tarkastetaan laskemalla)

1 - monoliittinen teräsbetonituotanto; 2 - paalun pitkittäisen vahvistamisen numerot; 3 - betonin valmistus

Kuva 32. Esimerkki rakentavasta ratkaisusta porakoneen liitoskohtaan, joka toimii normaalilla puristuskuormalla, joka ei ulotu paalunosan ytimen ulkopuolelle monoliitti- sellä, vahvistetulla betoniteräksellä

1 - porakone; 2 - betonin valmistus; 3 - kasa vahvistaminen

Kuva 33. Esimerkkejä rakenteellisesta liuoksesta, jonka halkaisija on mm, teräsbetonipäällysteisten onttojen pyöreiden paalujen liitoskohdat, jotka toimivat tavanomaisilla puristusvoimilla, jotka eivät ulotu pino-osan sydänpuolelle,

a - konjugointi monoliittihihnalla tai vyölenkillä, kun paalut eivät täytä mallimerkkiä; b - pariutuminen monoliittisillä nauhamyllyillä, kun ne pilkko- taan mallimerkkiin; in - free mate monoliittisella betoniteräksellä: 1 - pilarin pitkittäinen vahvistaminen; 2 - monoliittinen teräsbetonituotanto; 3 - betonin valmistus; 4 - betonilohko paalun päällä; 5 - paalun ontelon täyttäminen paikallisella maaperällä; 6 - ylimääräiset pitkittäiset lujitustangot; d on paalun ulkohalkaisija; h p - grillauksen korkeus; br - grillauksen leveys määritettynä paaluseinien betonin paikallisen puristuksen (murskaamisen) perusteella

Teollisuus-, asuin-, julkisten ja muiden vastaavanlaisten rakennusten ja rakenteiden pylväsperustat, paalujen risteyksen suunnittelu grillauslaitteella.

Pile-saranointi suoritetaan upottamalla paalupää grillikoukkuun 5 cm: iin. Tämä upotuskoko on välttämätön yhtenäisen kuormituksen varmistamiseksi koko kalan poikkileikkauksessa. Vahvistustarve saranoidussa sulussa katoaa.

Jäykän irtikytkennän käyttö määräytyy suunnittelun vaatimusten mukaan esimerkiksi rajoittamalla paalun yläosan vaakasuoraa liikettä tai tunnistamalla paaluun kohdistuvat vetojännitykset. Jälkimmäisessä tapauksessa venttiililiitosten lasketun lopetuksen varmistamisen lisäksi on tarkastettava paalun vahvistuksen poikkileikkaus vetovoimien vaikutuksesta.

Paalun perustukset sillan ylä- paalujen päihin on upotettu laatan grillage (edellä betoniin noudattaen vedenalainen tavalla) tai betonissa suuttimen (pultti), jonka arvo määrittää laskennallisesti tapauksessa kytkennän solmun vetovoimia, mutta ei vähemmän kuin kaksi paksuus paalun akselin, ja paksuuden kanssa paalun akselin yli 0,6 m. - ei ole vähemmän kuin 1,2 m ovat myös sallittua, että emäkset näiden rakenteiden pinossa akselitiivistealue levy grillage, jonka pituus ei ole pienempi kuin 0,15 m, edellyttäen, että tiivistyslevy grillage sauvat vapauttavat pituussuuntaisen minuuttia vahvistaminen (ilman osa ja lukitsee) ja pituus määrittää laskennallisesti, mutta ei vähemmän kuin 25 halkaisijat sauva määräajoin profiili telineeseen 40 ja halkaisija - kiiltävä sopiva.

Kuva 34. Esimerkkejä rakentavasta liuoksesta, jossa on teräsbetonipilareita (kiinteä ja pyöreä ontelo), jotka työskentelevät normaaleilla puristusvoimilla, jotka eivät ulotu pinoiden osan ytimen ulkopuolelle, grillattavalla tai pylväällä

a - pariutuminen monoliittisella grillatahalla esivalmisteen avulla, kun paalut upotetaan suunnittelumerkkiin; b - sama, kun paalutus; kytkeytyvät joukkueen sarakkeeseen käyttäen joukkueen suutinta, kun ne pilkko- taan mallimerkkiin; d - sama, kun paalutus; 1 - monoliittinen teräsbetonituotanto; 2 - betonielementti; 3 - kärjen ja suuttimien ontelon täyttäminen betonilla; 4 - betonin valmistus; 5 - liitosasiat; 6 - joukkueen sarake; 7 - teräsbetonisuutin; 8 - kasaosa, leikkaus yhdessä raudoituksen kanssa; NN - joukkueen suuttimen korkeus; hz - pylväiden upottamisen syvyys lasissa; d - poikkileikkauksen koko

Kuva 35. Esimerkki rakentavan liuokseen, jossa konjugaation teräsbetonista paalut esijännitettyjen vahvistaminen käynnissä pystysuora puristus- ja leikkausvoimia ja momentit sekä ECCENTRICO puristusvoimaa, kuin ydin paalun osio grillage

a - rajapinta esikuvioidulla betoniteräksellä; b - pariutuminen monoliittisella grillatahalla; 1 - esivalmistettu grillata; 2 - esivalmistekorkki; 3 - kuormittamattoman vahvikkeen lisäkehys on aikaansaatu 6 m pitkillä paikoilla; upottaminen lisää kehyksen pituus kasa 2,5-3 m, ja keskus napa ja laskentaan monoliittisen grillage (taivuttaminen koko ulkoisen vääntömomentin ja suurimman vääntömomentin vaakasuuntainen voima ja leikkausvoima säädösten vaakatasosta), mutta ei vähemmän kuin Kehyksen pituusakselin 20 halkaisija ja vähintään 250 mm; 4 - pään monoliitti betonilla; 5 - monoliittinen grillata; 6 - grillattavat varusteet

Kuva 36. Esimerkkejä rakentavia ratkaisuja konjugaatio porapaalujen, joiden halkaisija on 0,4-0,6 m, nor- puristusvoimia (vähemmän kuin 25 mc), poikkeamatta paalun sydänosan, jossa tehdasvalmisteiset sarakkeet kevyesti kuormitettu yksikerroksisten rakennusten (esim., Maatalouden tarkoituksiin)

ja - liitäntä monoliittisen yläkannen avulla; b - liitäntä suuttimen kokoonpanolla; 1 - sarake; 2 - monoliittinen teräsbetonikorkki; 3 - betonin valmistus; 4 - porakone; 5 - betonielementti; 6 - yhteinen upotusbetoni; d - porakoneen halkaisija; hz = sarakkeen sijoituksen arvo lasissa; D n - joukkueen suuttimen koko.

Pinoiden tai kuorien, joissa on grillaus (laatta) tai suutin, pariliitos olisi varmistettava rakenteen luotettavaksi toimivuudeksi alttiina suunnittelijavoille.

Paalun tai paalun kuoren päätypinnan välityksellä lähettämästä paineesta maatamalevyn betoniin kohdistuva jännite ei saa ylittää kovakantalevyn (aksiaalisen puristuksen koko alueella) lasketun vastuksen yli 30%. Täyttääkseen tämän vaatimuksen, on suositeltavaa kasvattaa korkkiruuviljelyn betonin laatua tarvittaessa.

Tiili- ja suurikokoisten rakennusten, sekä teollisuusrakennusten ja -rakenteiden pylväsprojekteissa, grillat olisi tarjottava pääasiassa monoliittisiksi. Suurten paneelien, joissa on enintään 12 kerrosta (sisältäen) enintään 50 tonnin kuormituksella ja vähintään kahden paaluilla varustetun paneelin tukemisen, on suositeltavaa käyttää epätäsmällisiä paalun perustuksia, joissa pohjakerrokset toimivat grillataessa. Muissa tapauksissa suurikokoisille taloille on suositeltavaa valmistaa esivalmistettuja palkkikiinnikkeitä, joiden yläosassa on pohjan päällekkäin maanalaista pintaa, joka on pinottu päällekkäin.

Grillityyppien suunnittelussa ja vahvistamisessa sinun tulee käyttää solmuja, osia ja tuotteita rakennusten ja rakenteiden pylväsrakenteiden tyypillisten piirustusten piirustusten mukaan.

Laskentamenetelmä teräsbetonityötarvikkeiden laskemiseksi tiilen ja suurlohkojen rakennusten seinämien alle esitetään liitteessä. 9. Suositukset laskentakappaleiden laskemiseksi suurpaneelirakenteisiin on esitetty liitteessä. 10; Tärkeimmät säännökset rakennusten ja rakenteiden pylväiden tukirakenteiden teräsbetonilaatan laskemista varten esitetään liitteessä. 11, sekä asuinrakennusten paakapilareiden perustekniikan piirteet - lisäyksessä. 12.

Kuva 37. Esimerkkejä yhden onton pyöreän paalun ja kuoren yhdistämisestä kolonnilla

1 - sarake; 2 - kasa kuori; 3 - suutin; 4 - ontto pyöreä pino; 5 - monoliittinen lasi

Kuva 38. Esimerkkejä yhden tylsistyneistä paaluista, joissa on sarake

1 - sarake; 2 - suutin; 3 - lasi; 4 - epäsuora vahvistusverkko; 5 - painettu kasa

Suunniteltaessa siltojen perustuspisteitä on yleensä suositeltavaa:

b) paalusäiliön (tai raudoitetun betonisuuttimen) grillauksen (laatan) mitat siten, että etäisyys grillauksen (laatan) reunasta lähimpään pinoon tai kuoren kuoriin, jonka halkaisija on enintään 2 m valossa (eli levyn ylivuoto) vähintään 0,25 m;

c) yli 2 m: n halkaisijaltaan halkaisijaltaan halkaisijaltaan halkaisijaltaan halkaisijaltaan halotut paalut, joilla järjestetään grillilevyt ilman ulokea.

8.6. Pallojen jäykkä liitäntä esikuvioidulla grillata- malla olisi varustettava kellonmuotoisilla kärjillä. Esivalmistettua grillatausta varten on sallittua myös upottaa paaluja reikiin, jotka on erityisesti tarkoitettu grillattavaksi.

Huom. Alhaisissa paineissa (jopa 40 tf) grillauksen vapaata maadoitusta pinopäähän kohdistetaan tasoittamalla sementtilannoitus.

Mainoskoodi 8.6. Ennakkovahveneiden käyttöä suositellaan pääsääntöisesti suurikokoisille, kehämättömiin rakennuksiin, joissa on tekninen maanalainen merkintä risteilytason yläpuolella maanalaisella lattialevyllä. Tässä tapauksessa paalujen kärjissä on esivalmistelevyt. Esimerkkejä esikäsitellyn grillata- muksen yhdistämisestä kärjellä ja liuoksella on esitetty kuv. 34, a, b, 35 a.

Esivalmistettuja tai esivalmistettuja monoliittisiä grillauskohtia runkorakenteille, esimerkkejä liitoksista, joiden paalut on esitetty, saa käyttää vain käyttökelpoisuutta koskevalla tutkimuksella niiden käyttötarkoituksenmukaisuudesta ja pinoamattomien kuormitusten puuttumisesta. Pre-valmistetut grillat asennetaan betonituotteeseen, jossa paalupää on upotettu cm: ksi ilman minkäänlaista vahvistusta ja joka toimii tasoituskerroksena paalupäille.

Suurkokotitaloihin, joiden korkeus on korkeintaan 12 kerrosta, voit käyttää räjähtämättömiä kasaeristeitä, jotka on suunniteltu liitteessä. 12.

8.7. Epäkeskipohjattujen säätöpohjien pihvejä on sijoitettava siten, että pohjaan vaikuttavat jatkuvat kuormat olisivat mahdollisimman lähellä paalussuunnitelman painopistettä.

8.8. Pystysuuntaisten kuormien ja momenttien havainnointi sekä vaakakuormat (niiden koosta ja suunnasta riippuen) ovat sallittuja, pystysuorat ja kantoraketit.

Mainoskoodi 8.8. Kysymys siitä, käytetäänkö kaltevien tai nosturilauttojen käyttämistä pystysuorien sijasta, olisi päätettävä suunnitteluprosessin aikana seuraavista tekijöistä riippuen:

a) vaakasuoran kuormituksen suuruus paalussa;

b) lisäpaalujen lukumäärä horisontaalisten kuormitusten havaitsemiseksi;

c) porauslaitteiden saatavuus kaltevien tai nosturilauttojen upottamista varten.

Sillatukien ja suurien vaakakuormien omaavien hydraulirakenteiden ollessa kyseessä on yleensä kaltevien paalujen ja kuorien käyttö. Erityisesti siltapeilien pylväspohjat on suunniteltava käyttäen yhtä tai useampaa kaltevien paalujen riviä sillan aukon puolella, ja joustopohjien tukialustat, jotka sijaitsevat maanpinnan yläpuolella, on suunniteltava kaltevilla paaluilla neljällä suunnalla, jotka on asennettu pystysuorien paalujen lisäksi.

Suurten halkaisijaltaan kallistettujen kuorien ja särmättyjen paalujen halkeamia suositellaan käytettäväksi vain maaperässä, jossa ei ole kallioita ja lohkareita, joiden koko on yli 0,3 m.

Pallojen ja kuorien kallistus on suositeltavaa, jotta ne eivät ylitä taulukossa määriteltyjä. 27.

Seuraavaksi järjestetään tyypillinen grillata

Järjestys valita tyypillinen grillata on seuraava:

1) laskemalla tarvittava määrä paaluja holkissa (13.12);

2) kuviossa 13.25 otetaan tyypilliset pensaat;

3) Varmista, täyttävätkö olosuhteet (13.17) ja (13.18) kaikkein vähiten pakatuille paaluille. Jos jokin ehtoista ei täyty, ota uusi kuvio 13.25 mukaisten paalujen halkaisija lukuisilla paaluilla;

4) Hyväksytyn paalutusholkin, sarakkeen osuuden, grillauskaavion ja kulmakapselin maksimikuorman mukaan taulukon 13.10 mukaisen pylvään suunnittelun kuormitus ottaa grillityypin mukaan;

5), joka on määritellyt pystysuoran kuormituksen grillauksen pohjan tasolla, ottaen huomioon grillimassan painon ja maaperän leikkauksen, sen jälkeen olosuhteet (13.17) ja (13.18) tarkistetaan uudelleen. Epäonnistumisen tapahtuessa valitaan uusi grilli, jota ohjataan lausekkeiden 4 ja 5 ohjeiden mukaan.

Sarjan 1,411.1-1 / 89 sarjaan kuuluvien grillaustyyppien tyypilliset rakenteet on tarkoitettu yksikerroksisten teollisuusrakennusten esivalmistettuihin kiinteisiin ja kaksinojatuisiin sarakkeisiin. Grillityyppien koko vaihtelee laaja-alaisesti, mikä takaa sarjan käytön monenlaisille sarakkeille ja kuormitusyhdistelmille. Grillien kokonaismitat 1.411.1.-1/89 suositellaan taulukossa 13.11, jossa rakenteen laskettu paino liittyy levyn osan ja korkeuden mittoihin (kuva 13.28, g).

Paalunkiillotuksen kytkentä paalujen kanssa saa olla vapaasti tuettu ja jäykkä.

Sääntelyasiakirjojen [47, 48] vaatimusten mukaisesti paalujen jäykkä kytkentä grillataan on tarpeen, jos:

a) paalut sijaitsevat heikoissa maissa (löysä hiekka, virtaava sakeus, siltti, turve, jne.);

b) paalujen risteyksessä risteyksessä, paaluun siirretty kuorma kohdistetaan epäkeskolla, joka ulottuu paalun osan ytimen yli;

c) horisontaaliset kuormat vaikuttavat paaluihin, joiden siirtymät, joissa on vapaa tuki, osoittavat olevan suuremmat kuin suunnitellun rakennuksen tai rakenteen raja;

g) paalut työskentelevät kuormien vetämisessä.

Valittaessa menetelmää, jossa parit on yhdistetty paalujen kanssa, kunkin kuorman kuormitukset määritetään olettamukseksi, että tällaiset kuormitukset säätöön, kuten pystyvoima, vaakavoima ja taivutusmomentti jaetaan tasaisesti paalujen väliin. Jos yksikään edellä mainituista tapauksista ei ole toteutettu, kun paalujen jäykkä upottaminen grilliin ei ole toteutettu, paalussa on paikoilleen vapaata tukea.

Paalujen kireä kytkentä grillauksella saavutetaan jollakin seuraavista tavoista:

1) paalun upottaminen grilliin syvyyteen, joka on yhtä suuri kuin sen läpimitta;

2), jotka on upotettu paalujen pitkittäisvahvistuksen grillaukseen. Samanaikaisesti paalun runko viedään grillatilaan 50... 100 mm: n syvyyteen teollisuus- ja siviilorakennusten suunnittelussa ja sillan suunnittelussa 150 mm.

Toisen menetelmän toteuttaminen kytkeytyneenä käytettyjen paalujen käyttämiseen aikaansaadaan paalun pääosan osittaisella hävityksellä ja vahvistamisen altistuksella.

Porausten tai lujittavien porausrummujen syvyyden määrittäminen grillauksessa määräytyy SNiP: n [38] ohjeiden mukaisesti betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelussa. Arvioidun sisääntyöntyvyyden ei tule olla pienempi kuin suunnitteluarvojen mukaiset arvot:

1. Teollisuus- ja siviilorakennusten perustukset hyväksytään, kun käytetään jatkuvatoimisia paaluja; onttojen pyöreiden paalujen halkaisija 30... 80 cm; porattujen paalujen kohdalla (missä on pyöreän paalin poikkileikkauspinta tai halkaisija).

Kun käytetään yli 6 metrin pituisia esikuorittuneita paaluita, käytetään jäykän upotuksen lisäkerros, jota ei ole rasitettu lujitemuoto, joka on upotettu grillattavaan tai päätyyn vähintään 50 metrin halkaisijan pituuteen ja vähintään 250 mm: n syvyyteen.

2. Sillan paalun perustusten suunnittelussa ja.

Jos paalunakseli on upotettu 150 mm: n grilliin, lujituksen poistoilla on oltava vähintään 25 bar halkaisijat jaksottaisen profiilin vahvistamiseksi ja 40 halkaisijaltaan tasaiselle vahvistukselle.

Esimerkkejä paalujen lujasta kytkemisestä grillattaessa on esitetty kuviossa 13.32.

Grilliin tarkoitettu tukijärjestelmä kannattaa suunnitella tukirakenteiden saralla. Monoliittisen grillauksen avulla saranoitu kaveri saadaan rakenteellisesti aikaansaamalla upotuspiste 5-20 cm: n syvyyteen. Tämä upotussyvyys varmistaa kuormien tasaisen siirron pinoon koko poikkileikkaukselta. Jos ajokaa ei voida ladata mallimerkkiin, sen yläosa leikataan merkkiin, joka on 5 cm korkeampi kuin grillattavan jalan taso. Tässä tapauksessa ei tarvita pitkittäisvahvistusta grillataessa.

Jos käytät esikuvioituja rypytöitä vipuilla, paaluja johdetaan korkkeihin vähintään 10 cm: llä. Pilejä, joita ei ole tuotu suunnittelumerkkiin, kun uppopää on leikattu siten, että varmistetaan määritetty rypytysarvo grillauksessa (kuva 13.33, a).

Kuva 13.32 - Pallojen kova kytkentä kahvin kanssa: a - liitäntä

pätkän pää suuttimella; b, c - grillatahon liitoskohta suorakaiteen muotoinen kasa; g, d - pyöreiden paalujen kytkentä grillattavalla; 1-päällysrakenne; 2 - suutin; 3 - ar kysymykset

Mathura; 4 - betonilla täytetty ontelo; 5 - grillata; 6 - kierukkapihdit; 7 - valmistus; 8 - pyöreä kasa jatkuvasta osasta

Nia; 9 - ontotavaran maaperän ydin; 10 - pyöreä ontto kasa

Harhaloitetut paalut grillata: tekniikka ja omien käsien asentaminen

Maalatut paaluilla varustetut paalunkiillotusperustat ovat yhdistetty tukityyppi tukemasta paaluista, jotka on muodostettu maaperään betonisoimalla maahan porattuja kaivoja. Säätiön toinen osa on grillage, joka jakaa kuormituksen paalikentille. Tämäntyyppisellä säätiöllä on korkein kantavuus ja sitä voidaan käyttää rakentamaan suuria taloja ja yksityisiä mökkejä mistä tahansa materiaalista.

Porrastettu pohja, jossa on grillaus, mahdollistaa rakennusten rakentamisen monimutkaisiin maaperään: viskoosi, märkä, kivilouhos, kiihtyvä. Poraamattomien paalujen pohja on välttämätöntä seismisesti aktiivisilla alueilla, alueissa, joissa on haarautuneita maanalaisia ​​verkkoja, sekä runsaasti emäksisiä maita, joissa on mahdotonta käyttää ruuvitukia.

Suunnittelun edut:

 • lisääntynyt tärinänkestävyys;
 • mahdollisuus rakentamiseen epäsuotuisissa geologisissa olosuhteissa;
 • helppo asentaa;
 • suurien maametallien puute;
 • suhteellisen alhaiset kustannukset.
On mahdollista tehdä tylsää perustusta monoliittisella grillataamulla ilman asiantuntijoiden ja ammatillisten laitteiden osallistumista.
 • vaurioitumien epätasaisen saostumisen vaara;
 • laitteen kellarin ja kellarin mahdottomuus.

Tasaisen pohjan laskeminen grillata

Laskettaessa on tarpeen ohjata tiedot SNiP 2.03.01-84, 11-23-81, 11-25-80, 2.05.03-84 ja 2.06.06-85 määritellyistä maaperän ominaisuuksista. Yhteensä on kolme selvitysoperaatiota:

Poraamattomien paalujen laskeminen

Laskennassa määrätään paalujen pituus (syvyys), niiden osa, lukumäärä ja asettelu. Porakoneen rakenteen halkaisija murskeille on 15 - 40 cm. Useimmiten tämä parametri on 20 cm. betoni ja vahvistus:


Yksittäisen tuen kantavuuden tunteminen on mahdollista yksinkertaisella kaavalla laskea elementtien välinen etäisyys:

l on paalujen välinen etäisyys;

P-kantavuus 1 kpl;

Q - kuormitus perustan alapuolella (talon paino jaettuna grillauksen pituudella).

Esimerkki: 50 tonnin painoiselle talolle, joka on rakennettu savimaahan halkaisijaltaan 20 cm halkaisijoille, vaaditaan 27 pylvästä (50 000 kg / 1884 kg = 26,53...).

Nauhahuuhteluun tarkoitettujen tylsistyneiden paalujen askel on helpompi laskea, mikä perustuu sääntöön: tukien välisen etäisyyden tulisi olla enintään kolme niiden halkaisijasta. Halkaisijaltaan 20 cm: n halkeilua varten askel on 0,6 m. Tiheille maille tätä indikaattoria voidaan nostaa 25%, mikä tarkoittaa, että paalujen välinen etäisyys on 0,8 metriä.

Tarvittaessa porrastettujen paalujen vaihe voidaan laskea tarkemmin kaavan avulla: l = P / Q, missä l on paalujen välinen etäisyys; P-kantavuus 1 kpl; Q - kuormitus perustan alapuolella (talon massa / grillatun pituus).

Porakoneiden asettelu on tehty ottaen huomioon SNiP, tunkit sijaitsevat:

 • talon kulmissa;
 • pitkin laakerin seinämiä valitulla vaiheella;
 • sisäänkäyntiryhmän alla.

Lisäksi tylsät paalut on asennettava raskaita elementtejä, kuten takka, liesi, kattilahuone. Pallojen syvyys riippuu syvyydestä, jolla laakerimaat löy- tyvät, jos pohja on pystytetty heikkoon maaperään tai maaperän jäädyttämiseen alueella. Porauksen syvyys tukee yleensä 1,5-3 m.


Laskeminen monoliittinen grillata

Grillauksen laskeminen on sen leveyden ja korkeuden määrittäminen. Leveyden laskemiseksi voit käyttää kaavaa:

B - nauhahyljan leveys;

L on grillauksen pituus;

R on maakerroksen kantavuus.

Tämä kaava soveltuu sekä nollakorkeuden että matalalle syvyydelle. Suspendoitu grillata lasketaan pohjimmiltaan erilainen tekniikka, joka on äärimmäisen monimutkainen. Jos aiot rakentaa talon, jossa on roikkuu grilli, laskelma on tilattava suunnittelutoimistosta.

Edellä olevan kaavan mukaisesti grillauksen leveyttä määritellään useimmissa tapauksissa alueella 30-50 cm.
Mökille keskileveä leveys on 40 cm ja vakiokorkeus 20-50 cm riippuen halutusta syvyydestä.

Vahvistuksen laskenta

Pahaavat paalut on vahvistettava vahvikkeella. Rakenteen halkaisija riippuu rakenteen massasta. Paras vaihtoehto yksityiselle talolle - rei'itetty vahvike 12 mm. Vahvistuksen riippuvuus paalujen halkaisijasta on nähtävissä taulukossa 1. Vahvistuksen liitäntä suoritetaan vain erikoisella metallilangalla, pohjaan ei voida käyttää hitsausta!

Kiinnitettävän poranpohjan asennus

Suoritustekniikka on kuvattu SNiP 2.02.03-85: ssa (aikaisemmin SNiP II-17-77). Asiakirjojen mukaan paikoilleen asennetut paalut ovat:

 1. kiinteä osa - ovat universaaleja, sopivia mihinkään maaperään;
 2. ontto osio, jossa on moniosaisen ydin, on monimutkainen variantti, jota ei käytetä yksityisessä rakentamisessa;
 3. sinetöitynä kasvona - käytetään yli 500 tonnin painoisiin koteihin;
 4. viidenneksi, tekniikka sisältää räjäytystyöt.

Kuten voidaan nähdä luokittelusta, ainoa mahdollinen vaihtoehto mökin rakentamiselle on rakentaa pohja jatkuvasta osuudesta, jolla on yksinkertainen rakenne ja l-muoto.

Säätiön asentaminen omiin käsiinsä edellyttää seuraavia materiaaleja ja työkaluja:

 • käsipora;
 • kotelointiputket;
 • uratut liittimet 12 mm;
 • betoniseos;
 • johto, joka on yhteensopiva vahvistusosan kanssa 1,2-1,4 mm;
 • vedenpitäväksi;
 • eristys grilli;
 • laudat muottiin.

Lisäksi tarvitset vakiovarusteita: mittanauha, laserin tai tavallisen rakennustason, tärinänvaihdon betonin tiivistämiseen jne. Kaivojen täyttöä voidaan vaiputtaa itsenäisesti tai tilata betonilaitoksessa.

Porakoneiden asennus tekniikka: askel askeleelta ohjeet

Sivuston valmistelu ja tulevaisuuden säätiön asettelu

Valmistelu koostuu jätteiden puhdistamisesta jätteestä, maaperän kasvikerroksen poistamisesta. Tarvittaessa maaperän täyttö ja tamping. Merkintä tehdään poranpaloiden asennuksen mukaisesti. Jokaisen kaivon sijainti on merkitty maamerkillä. Jotta et voi olla väärässä merkinnässä, voit käyttää levyjä tai johtoja, jotka jäljittelevät tulevaa nauha-ankkurointia.

Hyvin poraus

Poraus suoritetaan käsiporakoneella, joka on upotettu haluttuun syvyyteen. Maaperän läpi tunkeutumista ei heitetä pinnalle, tiivistetty seinämillä.

Porausmenetelmässä on tarpeen säätää, että poraus tulee tarkasti kohtisuoraan eikä poikkeamaan.

Sen jälkeen, kun on kehitetty kuoppa, jonka läpimitta on 5-7 cm suurempi kuin valittu paalun halkaisija, pohja varovasti varren päälle. Kaada hiekka ja sora-tyyny tarvittaessa 10-30 cm.

Kotelon asennus

Koteloputket estävät renkaiden sprinklisoinnin ja takaavat turvallisen käytön. Tekniikan mukaan tiheissä savimaissa ja paikoissa ei saa käyttää putkia, mutta on suositeltavaa asentaa ne omiin käsiisi, kun asetat tylsistyneitä paaluita. Putken sisäpuolella on paljon helpompi kiinnittää vahvikeharja. Lisäksi betonisekoittamismenetelmä ja vibroamppaaminen yksinkertaistetaan.

Koteloputkina voidaan käyttää halutun halkaisijan muovi-, metalli- tai asbestisementtituotteita. Jos taloudelliset mahdollisuudet antavat mahdollisuuden, on parempi hankkia erityinen kuori kaivoille, joissa on valmiita liitoksia, joilla on kätevät yhteydet. Putki on tiukasti pystysuoraan asennettu kaivoon. Jos putken seinämän ja kuopan välissä on aukko, se on täytettävä tiivistyneellä maaperällä.

vahvistaminen

Armo-ruhon luomiseksi käytetään 12 mm: n raudoitusta. Taulukon 1 mukaan, kun rakennetaan mökkiä, ei ole tarvetta käyttää monimutkaista lujitussuunnitelmaa, 4 tai 6 bar vahvistus riittää. Vahvistushäkkiin liittyvä tekniikka on hyvin yksinkertainen: tankoja on järjestetty ympyrään, muodostaen ympyrän, jonka halkaisija on 3-5 cm pienempi kuin kotelon koko. Tangot on yhdistetty lanka. Kiinnikkeitä voidaan käyttää kiinnittimiin. Rungon pituus = kotelon pituus + 30 cm. Lopullinen raudoituskori on asennettu kaivoon kotelon sisäpuolelle ja haudattu maahan.

Vahvikotelo ei saa joutua kosketuksiin kotelon seinämien kanssa!

Betoniseoksen kaataminen

Porakruunujen kaatamiseksi käytetyn betonin on oltava SNiP 2.03.01-84: n mukainen eikä se saa olla alhaisempi kuin luokka B12.5. Massiivisissa taloissa on parempi käyttää betonia B15. Betonin kaatamiseksi kaivon päähän syöttösuppilosta lasketaan. Jos kaadatte seosta ilman suppiloa, niin aukkojen ulkonäkö. On välttämätöntä kaataa betoniseosta hitaasti. Jokainen kerros, jonka paksuus on 0,5 m, on tiivistettävä 5-10 minuutin ajan syvällä vibrotoolilla ja vasta sen jälkeen kaadetaan seuraava erä. Grillauslaite voidaan käynnistää sen jälkeen, kun betoni on saanut voimaa - 3-7 vuorokautta.

Laite grillata

Yksityisen talon perustamista varten tehdään betoniteräsnauha. Kevytrakenteiset rakenteet, kuten kylpyammeet, kesähelmirakennukset mahdollistavat puurankojen käytön. Helpoin ja vähemmän työvoimavaltainen vaihtoehto on alhainen grillata, joka nousee maanpinnan yläpuolella 0,2-0,3 m. Korkeaa grilliä jopa 0,5-0,6 m voidaan käyttää märällä maaperällä maksimoida talon nousu pinnalta.

Monoliittisen grillataustyön vaiheet:

Laitteen pohja ja muotti

Alhaisissa grillatiloissa käytetään 10-20 cm: n sora-hiekkalaatikkoa, jonka päälle asetetaan jalusta - kerros vartaloa ja vesitiivistystä sijoitetaan 5 cm. Ruberoidia tai hydroisolia käytetään vedeneristyskerroksena. Muotti on asennettu laudalta grillata koko pituudelta.

vahvistaminen

Teippikiinnityksen tekniikka merkitsee lujitangojen pituussuuntaista kiinnittämistä, jotka on liitetty toisiinsa ja porattu paaluilla. Oikea vahvistaminen antaa tukevan tuen kiinteän liitoksen ja grillata- misen. Venytyissä osissa on neljä 20 mm: n vahviketta, kulmissa - 12-15 mm. 5 - 8 mm: n pystysuoria tangkoja käytetään kiinnittämään yhteen kehykseen, niiden välinen etäisyys on 25-30 cm. Vahvikotelon ja grillauksen nipu näyttää tältä:

Betonin kaataminen

Betoniluokka B12.5... B15 kaadetaan muottiin ja tampellaan värähtelevällä laitteella. Lämpötilassa +25 ° C betoni on kostutettava ajoittain. Varmista, että grillin asteittainen kovettaminen on suljettava polyeteenillä. Lopuksi paalunpohjapohja on paikoillaan 20-25 päivää.

Porakoneen lämmittäminen grillauksella

Suotuisan mikroilmaston luominen talossa on suositeltavaa lämmittää säätiö. Maaperään haudutettuja paaluita ei tarvitse lämmittää, lämpöeristys on tarpeen nollatason yläpuolelle jääneen grillatun osan osalta. Pohjan lämmittäminen ja vedenpitävyys syvällä grillata tapahtuu vaaka- ja pystytasossa.

Lämmöneristys suoritetaan vaahtopaneelilla tai muulla vaahtomuovieristeellä. Koska mineraalivillaa ei ole mahdollista käyttää lämpöeristimiä ne absorboivat aktiivisesti kosteutta maaperästä ja tulevat nopeasti hyödyttömiksi. Grillin hydro- ja lämpöeristysmallin algoritmi on yksinkertainen:

 1. Vedeneristys suoritetaan: bitumi- tai valssattujen kateaineiden kerros. Grillin ylä- ja sivuosat ovat vedenpitäviä.
 2. Eristyslevyt liimataan liimalla ja kiinnitetään tapilla.
 3. Saumojen ja kulmien tiivistys tehdään polyuretaanivaahdolla tai nestemäisellä polyuretaanivaahdolla.
 4. Grillin sivuseinät on viimeistelty kipsillä tai muulla koristeellisella materiaalilla.
Samalla lämpöeristyksellä tehdään sokea alue, joka myös edistää lämmön säilyttämistä ja kosteuden poistamista säältä.

Oikein toteutettu pino-grilli-pohja tylsistyneillä paaluilla kestää vähintään 100 vuotta. Suunnittelu ei vaadi kunnossapitoa ja se on kohtuuhintainen.

Pallosäätiöiden rakentaminen

Pallosäätiöissä on tarpeen valita paalujen upottamisen tyyppi grillata- malla. Tiivisteen rakenne riippuu paalujen tyypistä (kuva 12).

Monoliittisten perustusten alapuolella, lukuun ottamatta taustalla olevia maita (paitsi kivetty), saadaan betonituotteita, joiden paksuus on 100 mm betonia M50. Esivalmistetuille perustuksille betonin valmistamisen sijaan voidaan käyttää 100 mm paksua hiekkakiviä.

Kuva 11. Järjestelmä yhden paalun kantavuuden määrittämiseksi maassa

Yksityiskohtainen tutkimus perustuksen suunnittelusta suoritetaan piirustussivulla.

Kuva 12. Vapaa (a) ja jäykkä (b) paalujen upottaminen grillaukseen:

1 - teräsbetonipilot; 2 - betonin valmistus; 3 - monoliittinen grillata;

4 - pituussuuntaiset vahvistuspillit

Suunnitelmassa on paaluja ehdoin

jossa d on pyöreän halkaisija, neliön sivupuoli tai paksun suorakulmaisen poikkileikkauksen suuri puoli;

ja - etäisyys suunnitelmasta heilurien keskusten välillä, järjestetty riveihin tai ruutupiiriin (kuva 13).

Lisäksi: on tarpeen pyrkiä paikkojen etsimiseen 3d: n etäisyydeltä ja grillauksen neliön muotoon, niin grillaus on suunnitelmien vähimmäismitat. Ja vain suuren vääntömomentin ja sivuttaisvoiman läsnäolo pakottaa meidät suorittamaan suorakaiteen muotoisen grillauksen ja lisäämään paalujen keskipisteiden välisen etäisyyden 6d: iin hetkessä.

Kuva 13. Esimerkkejä paalujen sijaintipaikasta sarakkeissa ja alareunassa

Porausreikien ja täytettyjen paalujen ja kuoripallojen välisen selkeän etäisyyden on oltava vähintään 1 m, kun poratut paalut ja pinoava kuoret laajenevat, kun ne on valmistettu kuivaa savea savea ja puolikiinteää sakeutta - 0,5 m ja muilla maaperä - 1m.

Kun järjestät paaluja suunnitelmaan, seuraavat vaihtoehdot saattavat olla käytettävissä:

- yksi kasa otetuista kokoluokista on paljon, niin sinun on pienennettävä kasa pituutta tai hyväksyttävä sen toinen rakenne ja toistettava laskelmat;

- on olemassa paljon paaluja yhden sarakkeen alla, ja on mahdotonta järjestää niitä suunnitelmassa, kun otetaan huomioon paalut viereisten sarakkeiden alla, on tarpeen lisätä paalujen pituutta tai ottaa käyttöön erilainen muoto, esimerkiksi ottaa kuusi kyllästettyä prismaattista paalua laajennetulla kantapinnalla ja toistaa laskelmat.

Grillityyppien mitat määritetään, kun etäisyys grillauksen reunasta ensimmäiseen pinoon on 5-10 cm.

Laske grillattavan voiman paalut paikoille. Pystysuuntainen voima grillauksen pohjan tasolla määritetään kaavalla

missä on grillauksen paino;

- maaperän paino grillauksen trimmauksessa.

Määritä lasketun kuormituksen maksimi- ja vähimmäiskuormitettujen paalujen kohdalla (ääripäässä):

missä on etäisyys grillauksen keskiakselista kunkin akselin suhteen

- etäisyys grilliakselin akselista ääripäiden akseliin molemmilla

Jos tämä ehto ei täyty, on tarpeen lisätä paalujen määrää tai käyttää kaltevia paaluja.

Luku 7. Pallosäätiöiden rakentaminen

Tekniikan laitteiden grillaus riippuu sen suunnittelusta ja paalujen tyypistä. Rostverka tyytyi vasta sen jälkeen, kun asiakirjat hyväksyttiin töiden rakentamisesta paalujen. Rostverka voi olla monoliittinen, esivalmistettu ja esivalmistettu monoliittinen.

Paalunkiinnitys paalujen kanssa on löysä ja jäykkä. Grillituki kannattaa ottaa huomioon laskelmissa saranoituina, ja monoliittisten grillauslaitteiden avulla se on tehtävä siten, että paaluilla olevat pätit sijoitetaan grilliin 5-10 cm: n syvyyteen. Grillitöiden vahvistus tässä tapauksessa ei ole välttämätöntä. Keskikokoisille paaluille hyväksytään vapaa laakeri. Pienillä sisennetyillä kuormilla (enintään 400 kN), jos ei ole dynaamisia vaikutuksia, grillauksen vapaata maadoitusta pinoon pinnalla on sallittua.

Paalujen ja grillaten kovalevy on suunniteltu seuraavissa tapauksissa: paalut sijoitetaan heikkoon maaperään, kuormitus kohdistetaan eksentrisesti, kun vaakasuoraa ja vetolujuutta kohdistetaan paaluille sekä dynaamisia vaikutuksia. Pilarin jäykkä kytkentä monoliittisellä grillata- malla suoritetaan upottamalla paalupää roottorille syvyyteen, joka vas- taa raudoituksen ankkurointia, tai upottamalla venttiilipoikkeamien grillaukseen niiden ankkurointipituudelle laskennallisesti. Tämän pituuden on oltava vähintään 20d! jaksollisen profiilin vahvistamisella ja 40 d pehmeillä sauvoilla (d on sauvan halkaisija). Kovaa parittelua varten paalupään yläosa on rikki ja paljas vahvike on monoliittinen grillatuksi. Kasa pää on haudattu grillattavaan syvyyteen 5-10 cm syvyyteen.

Pallojen leikkaus suoritetaan niin, että paljaan raudoituksen voi taivuttaa ja hitsata grillauksen lujituksella. Leikkaus tehdään pneumaattisten katkaisijoiden, hydraulisten hävittäjien tai palomenetelmien avulla. Tehokkain leikkaus, joka on tehty erikoislaitteiden avulla, jonka voima luodaan hydraulisella liittimellä. Asennus koostuu jäykästä suljetusta kehyksestä, liikuteltavasta kehyksestä, irrotettavista hampaista ja hydraulisesta liittimestä.

Asennus nostinosturi ja asennettu paaluun. Kun pumppu on kytketty hydrauliliittimeen, siirrettävää kehystä siirretään rungon suuntaisesti. Tässä tapauksessa hampaat leikataan paalun betonipäähän ja tuhoavat sen. Pilarin pituussuuntainen vahvistus leikataan autogeenillä tai jätetään vasteeksi grillata- misen lopettamiseksi. Ennen betonisoinnin aloittamista paalukorkit on leikattava (tarvittaessa), ja paalujen päät on pestävä likaa ja kuonaa.

Rostverk betonoitu puu- tai varastorakenteisiin. Betonielementti on asetettava vaakasuoraan kerrokseen tasaisesti koko grillata-alueen yli.

Runsaalla grillausalueella sekä betonitehtaan pienellä tuottavuudella, joka ei tarjoa monoliittisen betonin asentamista vaakasuorilla kerroksilla koko alueelle, betoniseos tulisi sijoittaa kalteviin kerroksiin tai grillata on hajotettava betonilohkoihin.

Massiivisten monoliittisten grillauslaitteiden, erityisesti talvikauden, laite on toteutettava ottaen huomioon sallitut lämpötilaerot lohkon korkeudessa ja pituudessa määritettynä voimakkuuden, halkeaman kestävyyden tai halkeaman aukon sallitun leveydestä paaluissa ja grillataessa. Paalujen ja rasvattomien lämpötilojen rasituksen vähentäminen betonielementin eksotermisten prosessien aikana on välttämätöntä toteuttaa erityistoimenpiteitä grillin korkeuden ja pituuden tasaamiseksi. Tällaisia ​​toimenpiteitä ovat mm. Grillauksen ylemmän pinnan sähköinen tai höyrylämmitys, lämmityslaattojen, mattojen ja suojien käyttö, betonilohkojen optimaalisen koon määrittäminen ja horisontaalisten kerrosten asentamisen keskeytykset sekä muut toimenpiteet. Kiinnittämisen yhteydessä on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta estetään se, että betonipää on asetettu vedellä. Betonisoinnin jälkeen pumppausta ei saa suorittaa.

Elementit, joissa on esikuorittua teräsbetonituotetta, joka on asennettu hiekan tai kuonan täyttämiseen. Jos grilli on asennettu maanpinnan yläpuolelle, esivalmistetun grillataulun kärkien tarkka asentaminen edellyttää varaston metallirakenteita, jotka on esiasennettu paalunpäähän geodeettisten merkkien mukaan.

Ennaltaehkäisevien grilliryhmien rakentamisessa on välttämätöntä, että käytettyjen paalujen akselilla on enintään ± 5 cm: n poikkeama suunnassa, ja pystysuorassa tasojen päiden tasot poikkeavat korkeintaan ± 1 cm: n

Pallojen jäykkä pariutuminen esiseinäkylpylöihin tulisi tarjota upottamalla paalut grillaukseen tarkoitettuihin reikiin. Tällöin paalun pää on katkennut, vahvistus viedään betonilla täytetyn grillatun pyramidin reikään. Esivalmistettujen betoniteräksirakenteiden asennus on suoritettava vasta sen jälkeen, kun betoni saavuttaa monoliittisen pään, vähintään 70% kesällä suunnitellusta rakenteesta ja talvella 100%. Talven talteenoton sulkemista negatiivisissa lämpötiloissa tulisi tehdä betonilla, jossa on sähkölämmitys tai betonin käyttö lisäaineilla.

Pile kiinnitys kovapintaan jäykäksi

Sääntelyasiakirjojen [47, 48] vaatimusten mukaisesti paalujen jäykkä kytkentä grillataan on tarpeen, jos:

a) paalut sijaitsevat heikoissa maissa (löysät hiekat, virtaava sakeus, siltti, turve jne.);

b) paalujen risteyksessä risteyksessä, paaluun siirretty kuorma kohdistetaan epäkeskolla, joka ulottuu paalun osan ytimen yli;

c) horisontaaliset kuormat vaikuttavat paaluihin, joiden siirtymät, joissa on vapaa tuki, osoittavat olevan suuremmat kuin suunnitellun rakennuksen tai rakenteen raja;

g) paalut työskentelevät kuormien vetämisessä.

Valittaessa menetelmää, jossa parit on yhdistetty paalujen kanssa, kunkin kuorman kuormitukset määritetään olettamukseksi, että tällaiset kuormitukset säätöön, kuten pystyvoima, vaakavoima ja taivutusmomentti jaetaan tasaisesti paalujen väliin. Jos yksikään edellä mainituista tapauksista ei ole toteutettu, kun paalujen jäykkä upottaminen grilliin ei ole toteutettu, paalussa on paikoilleen vapaata tukea.

Paalujen kireä kytkentä grillauksella saavutetaan jollakin seuraavista tavoista:

1) paalun upottaminen grilliin syvyyteen, joka on yhtä suuri kuin sen läpimitta;

2), jotka on upotettu paalujen pitkittäisvahvistuksen grillaukseen. Samanaikaisesti paalun runko viedään grillatilaan 50... 100 mm: n syvyyteen teollisuus- ja siviilorakennusten suunnittelussa ja sillan suunnittelussa 150 mm.

Toisen menetelmän toteuttaminen kytkeytyneenä käytettyjen paalujen käyttämiseen aikaansaadaan paalun pääosan osittaisella hävityksellä ja vahvistamisen altistuksella.

Porausten tai lujittavien porausrummujen syvyyden määrittäminen grillauksessa määräytyy SNiP: n [38] ohjeiden mukaisesti betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelussa. Arvioidun sisääntyöntyvyyden ei tule olla pienempi kuin suunnitteluarvojen mukaiset arvot:

1. Teollisuus- ja siviilorakennusten perustukset hyväksytään, kun käytetään jatkuvatoimisia paaluja; onttojen pyöreiden paalujen halkaisija 30... 80 cm; porattujen paalujen kohdalla (missä on pyöreän paalin poikkileikkauspinta tai halkaisija).

Kun käytetään yli 6 metrin pituisia esikuorittuneita paaluita, käytetään jäykän upotuksen lisäkerros, jota ei ole rasitettu lujitemuoto, joka on upotettu grillattavaan tai päätyyn vähintään 50 metrin halkaisijan pituuteen ja vähintään 250 mm: n syvyyteen.

2. Sillan paalun perustusten suunnittelussa ja.

Jos paalunakseli on upotettu 150 mm: n grilliin, lujituksen poistoilla on oltava vähintään 25 bar halkaisijat jaksottaisen profiilin vahvistamiseksi ja 40 halkaisijaltaan tasaiselle vahvistukselle.

Esimerkkejä paalujen lujasta kytkemisestä grillattaessa on esitetty kuviossa 13.32.

Grilliin tarkoitettu tukijärjestelmä kannattaa suunnitella tukirakenteiden saralla. Monoliittisen grillauksen avulla saranoitu kaveri saadaan rakenteellisesti aikaansaamalla upotuspiste 5-20 cm: n syvyyteen. Tämä upotussyvyys varmistaa kuormien tasaisen siirron pinoon koko poikkileikkaukselta. Jos ajokaa ei voida ladata mallimerkkiin, sen yläosa leikataan merkkiin, joka on 5 cm korkeampi kuin grillattavan jalan taso. Tässä tapauksessa ei tarvita pitkittäisvahvistusta grillataessa.

Jos käytät esikuvioituja rypytöitä vipuilla, paaluja johdetaan korkkeihin vähintään 10 cm: llä. Pilejä, joita ei ole tuotu suunnittelumerkkiin, kun uppopää on leikattu siten, että varmistetaan määritetty rypytysarvo grillauksessa (kuva 13.33, a).

pätkän pää suuttimella; b, c - grillatahon liitoskohta suorakaiteen muotoinen kasa; g, d - pyöreiden paalujen kytkentä grillattavalla; 1-päällysrakenne; 2 - suutin; 3 - ar kysymykset

Mathura; 4 - betonilla täytetty ontelo; 5 - grillata; 6 - kierukkapihdit; 7 - valmistus; 8 - pyöreä kasa jatkuvasta osasta

Nia; 9 - ontotavaran maaperän ydin; 10 - pyöreä ontto kasa

käyttäen räystäsraudat; 1 - grillage; 2 - suutin;

3 - betonilla täytetty ontelo; 4 - betonin valmistus;

5 - venttiilikysymykset


Kun käytät esipihkeja, joissa on pyramidisia reikiä, paalua ajetaan grillatahaksi 50 mm: iin (kuva 13.33, b). Epäyhtenäisissä paalun perustuksissa paalun asennus valmiiksi valmistettuun korkkiin on 200 mm.
13.4.3. Muotojen laskeminen. Epämuodostumien laskemisen tarkoituksena on varmistaa, että paalusäätiön ehto täyttyy.
, (13.28)
jossa - pölkkipohjien vedos (m, cm); - pohjan marginaalinen muodonmuutos.

Ehto (13.28) on täytettävä kaikille standardoiduille muodonmuutoksille (sedimentti, rullat, horisontaaliset siirtymät), jotka voivat olla ratkaisevia tällä pohjalla.

Lasketaan muodonmuutoksia, jotka riippuvat ripustettujen paalujen perustuksesta ja havaitsevat puristuskuormitukset.

Arvot säännellään yleensä rakennuksen tai rakenteen suunnittelutoimeksi. Jos tällaisia ​​tietoja ei ole, käytä SNiP-tietoja [5].

Pallosäätiöiden suunnittelua koskevat sääntelyasiakirjat tarjoavat useita menetelmiä muodonmuutosten laskemiseen riippuen pohjatyypistä, muodonmuodostyypeistä ja kuormituksen luonteesta.

Maaperän muodonmuutos paalun alapuolella määritetään ytimen sisällä.

Ydinreunus on sijoitettu syvyyteen, jossa ylimääräiset rasitukset perustuksesta eivät ylitä maaperän rakenteellista lujuutta. Se saa ottaa aktiivisen vyöhykkeen alemman rajan syvyyteen, jossa ulkoisen kuorman rasitukset eivät ylitä 0,01 MPa.

Jännite ulkoisesta kuormituksesta paalun perustusten aktiivisessa vyöhykkeessä


, (13.30)
missä on lineaarinen kuormitus kaistalepatsaan, mukaan lukien maaperän vuorausryhmän paino; - paalun syvyys maahan, laskettaessa grillatausta; - dimensioton kerroin, joka on otettu taulukon 13.12 mukaan riippuen pilarin pohjan leveydestä, tarkasteltavana olevan pisteen syvyydestä ja tarkasteltavana olevan pisteen etäisyydestä nauhalevyakselista (missä on perustan leveys, - tarkasteltavana olevan pisteen etäisyys perustusakselille, - tarkasteltavana olevan pisteen syvyys). Pöytä. 13.12 on annettu lyhenteillä, kertoimien täydelliset arvot on annettu [49, 50].

Paalujen alapään jännitykset eivät saa ylittää maanpinta-arvoa samalla tasolla.

Tavanomaisen perustuksen rajat on määritelty: ylhäältä - maanpinnan tasoituspinta alhaalta - pylväiden alempien päiden kautta kulkevasta tasosta sivuilta - pystysuorilla tasoilla, jotka kulkevat paalujen ääriraidojen ulkoreunojen yli.

Käytännön laskelmissa on suositeltavaa käyttää Poissonin suhdetta seuraavasti: karkeille hiukkasille - 0,27, hiekka- ja hiekkakivilöylyille - 0,30, patoille - 0,35 saviä varten - 0,42.

Kertoimen arvot määritetään kuviossa 13.34 esitetyn nomogrammin avulla seuraavasti. Puristavan kerroksen pienentyneen syvyyden laskennallista arvoa vastaavan pisteen kautta piirrä suora viiva x-akselin suuntaisesti leikkauspisteeseen perustan pienennetyn leveyden viivan kanssa ja laske kohtisuora Poissonin suhdeluvun suhteen. Risteyskohdasta piirrä abschissa-akselin suuntainen linja y-akselin risteykseen, jolle kerroinarvot annetaan.

Jos lasketun puristusmäärän sisällä lasketaan pohjan maaperä kaksi tai useampia paksuuskerroksia (kuvio 13.37), näiden kerrosten maaperän ekvivalenttiset kannanmuodostusmodulit otetaan samojen kaavioiden mukaan (ks. Kuva 13.36), ottaen huomioon puristuksen syvyys vastaavasti.

Jos jokin ehtoista ei täyty, ota uusi paalunhihna kuv. 13. 25 paljon paaluilla

08 10 2014
1 s.

Konjugointi: mikä tahansa monimutkainen luku z = a + bi voidaan liittää numeroon ̅z = a - bi

23. 12. 2014
1 s.

Pino porattu Ø250 x 1600 mm. Merkki B22,5 (M300) monoliittinen betoni ja puitteet työstöosista Ø12 A400 ja rakenneosat Ø6 A240

08 10 2014
1 s.

Näin ollen joidenkin sillien kantokyky on ajan mittaan pienentynyt merkittävästi ja tilapäisten kuormien suuruus on päinvastoin lisääntynyt merkittävästi.

08 10 2014
1 s.

Teos tehtiin Moskovan ympäristötekniikan valtionyliopistolla osastolla "Hydrauliset rakenteet"

07 10 2014
1 s.

Ltd "Glavnovosibirskstroy-sp" kutsuu sinut osallistumaan tarjouskilpailuun valittaessa urakoitsijan tekemään työtä laitteen monoliittinen grillage on esine

08 10 2014
1 s.

Kerroinrakenteen muodonmuutos. Ongelman erilaiset yhtälöt, jotka mahdollistavat muodonmuutoskenttien ja lämpötilojen konjugoinnin, huomioivat poikittaisten leikkausmuotojen muodonmuutokset

Paalun grillauslaitteet

Tekniikan laitteiden grillaus riippuu sen suunnittelusta ja paalujen tyypistä. Rostverka tyytyi vasta sen jälkeen, kun asiakirjat hyväksyttiin töiden rakentamisesta paalujen. Rostverka voi olla monoliittinen, esivalmistettu ja esivalmistettu monoliitti (kuva 13)

a-vapaa tuki; b - kova laakeri; 1 - kasa; 2 - grillata; 3 - hiekkakäsittely; 4 - lujituksen vapauttaminen paalusta; 5 - vahvistavaa silmää.

Kuva 13 - Paalutus grillataessa

Paalunkiinnitys paalujen kanssa on löysä ja jäykkä. Grillituki kannattaa ottaa huomioon laskelmissa saranoituina, ja monoliittisten grillausmäärien mukaan se on tehtävä upottamalla paalujen päätä grilliin 5-10 cm: n syvyyteen. Keskikokoisille paaluille hyväksytään vapaa laakeri. Pienillä sisennetyillä kuormilla (enintään 400 kN), jos ei ole dynaamisia vaikutuksia, grillauksen vapaata maadoitusta pinoon pinnalla on sallittua.

Pallojen leikkaus suoritetaan niin, että paljaan raudoituksen voi taivuttaa ja hitsata grillauksen lujituksella. Leikkaus tehdään pneumaattisten katkaisijoiden, hydraulisten hävittäjien tai palomenetelmien avulla. Pilarin pituussuuntainen vahvistus leikataan autogeenillä tai jätetään vasteeksi grillata- misen lopettamiseksi. Ennen betonisoinnin aloittamista paalukorkit on leikattava (tarvittaessa), ja paalujen päät on pestävä likaa ja kuonaa.

Rostverk betonoitu puu- tai varastorakenteisiin. Betonielementti on asetettava vaakasuoraan kerrokseen tasaisesti koko grillata-alueen yli.

Runsaalla grillausalueella sekä betonitehtaan pienellä tuottavuudella, joka ei tarjoa monoliittisen betonin asentamista vaakasuorilla kerroksilla koko alueelle, betoniseos tulisi sijoittaa kalteviin kerroksiin tai grillata on hajotettava betonilohkoihin.

Massiivisten monoliittisten grillausrakenteiden rakentaminen erityisesti talvikaudella tulisi tehdä ottaen huomioon sallitut lämpötilaerot lohkon korkeudessa ja pituudessa määritettynä lujuustilanteesta, halkeamiskestävyydestä tai sallitusta halkeaman aukon leveydestä paaluissa ja grillata. Paalujen ja rasvattomien lämpötilojen rasituksen vähentäminen betonielementin eksotermisten prosessien aikana on välttämätöntä toteuttaa erityistoimenpiteitä grillin korkeuden ja pituuden tasaamiseksi. Tällaisia ​​toimenpiteitä ovat mm. Grillauksen ylemmän pinnan sähköinen tai höyrylämmitys, lämmityslaattojen, mattojen ja suojien käyttö, optimaalisten betonipintojen määrittäminen ja horisontaalisten kerrostumien keskeytykset sekä muut toimenpiteet. Kiinnittämisen yhteydessä on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta estetään se, että betonipää on asetettu vedellä. Betonisoinnin jälkeen pumppausta ei saa suorittaa.

Elementit, joissa on esikuorittua teräsbetonituotetta, joka on asennettu hiekan tai kuonan täyttämiseen. Jos grilli on asennettu maanpinnan yläpuolelle, esivalmistetun grillataulun kärkien tarkka asentaminen edellyttää varaston metallirakenteita, jotka on esiasennettu paalunpäähän geodeettisten merkkien mukaan.

Ennakoidun grillirenkaiden järjestelyissä on välttämätöntä, että käytettyjen paalujen akselilla on enintään ± 5 cm: n suunnan poikkeama, ja pystysuorassa tasojen päiden tasot poikkeavat korkeintaan ± 1 cm: n etäisyydellä.

Pallojen jäykkä yhdistäminen ennalta valmistettujen grillauslaitteiden päälle olisi varmistettava monoliittämällä paalut grillaukseen tarkoitettuihin reikiin (kuva 14).